Page 1


Aosmann Isfron  

I 1797 kom bogtrykkeren Aosmann Isfron til landsbyen Jelling nordvest for Vejle, hvor han med største opmæksomhed studerede højene og de to...

Advertisement