__MAIN_TEXT__

Page 1


Finalisté 2010 – Čtvrtý ročník Ceny 333 NG a Skupiny ČEZ pro mladé umělce


Současné umění prorůstá do mnoha podob, na jedné straně se stává součástí zábavního průmyslu, na druhé nesrozumitelným světem, do kterého může vstoupit jen pár vyvolených. Elitnost a plebejskost se míchají v nerozluštitelné skrumáži. Proto práce každého týmu, který má za úkol vybrat, označit, vyčlenit nějaká umělecká díla či jejich autory, je nesmírně obtížná. Pro cenu 333 NG a Skupiny ČEZ za rok 2010 byla složena porota především z umělců aktivních na současné česko-slovenské scéně. I teoretici z tohoto týmu byli až na jedinou výjimku mladí a zabývající se současným uměním. Nevím, zda vybrali dobře, poněvadž nevím, zda existuje „dobře“. Možná by bývalo stačilo zvolit výherce losováním. Tak složitá je současná scéna. Nacházet v ní nějaké struktury či žebříčky je nesmírně obtížné. Přesto věřím, že jmenovaná porota vybrala díla a autory, kteří jsou něčím aktuální, kteří znamenají něco podstatného v celosvětovém pokusu o definici našeho světa, který si hraje na globální, a přitom je nesmírně atomizován. Je to svět ve vleku módních trendů, instantních idolů a kýčovité morálky. Děkuji všem, kteří se na přípravě, zajištění i vyhodnocení Ceny 333 NG v Praze a Skupiny ČEZ podíleli. Oceňuji vaši práci a děkuji

Milan Knížák


Významné ocenění na hraně zdánlivé bezvýznamnosti Letošní ročník Ceny 333 dosáhl čísla 4. Čtyři ročníky jsou dost málo na bilancování, nicméně otázka po smyslu a poslání ceny se klade od prvního ročníku soutěže každoročně o to naléhavěji, oč problematičtější se začíná jevit většina aktivit spojená se zavedenými formami výuky, prezentace a reflexe současného umění. Každý rok, sto až dvě stě mladých českých a slovenských, většinou akademicky školených umělkyň a umělců přihlašuje do soutěže své dílo či díla. Většina z těchto prací představuje výsledek vážného úsilí a dobré kvalifikace. K čemu je však tato kvalifikace dobrá, když jen nepatrný zlomek z těchto vystudovaných či studujících výtvarníků bude schopen pokračovat v umělecké činnosti jako profesi v tradičním slova smyslu? Role a podoby umění v dnešní společnosti se radikálně mění. I když umění, aby bylo uměním, nikdy nemohlo být jen záležitostí profese, ale vždy muselo být posláním. Dnes, v době hromadně manipulované produkce, by bez nějakého vlastního poslání nemělo už žádný smysl. To ovšem neznamená, že školení je zbytečné. Naopak, jazyky současného umění jsou tak

náročné, že i ta nejzákladnější témata nemohou být bez znalosti těchto jazyků pochopena. Patří k povaze současného umění, že téměř veškeré do něho investované úsilí nekončí mistrovskými díly, ale především aktivováním tvůrčího potenciálu, který se dnes uplatňuje v oblastech, kde dříve žádné umění nebylo. Z toho vyplývá celá řada nedorozumění mezi uměnímilovným publikem a tendencemi současného umění, v nichž se zdá, že je možné zcela vše a že zde neplatí žádná kritéria a že zde nejsou žádní favorité. To samozřejmě není pravda, jen kritéria hodnocení se dnes radikálně mění. Porota Ceny 333 posuzovala spíše hodnotu tvůrčích signálů než umělecké mistrovství v tradičním slova smyslu. Význam umění to nezpochybňuje, nezpochybňuje to ani ocenění samotná, i když jako podstatný se nám dnes jeví nový význam poslání umění v sociální rovině života současnosti, na kterém se podílí daleko více mladých umělců, než jsou jen ti, co byli nominováni na získání hlavního ocenění.

Tomáš Vlček


Je výběr dobrý? Letos tvoří vybraná díla finalistů určitý smysluplný celek. To jistě do velké míry odráží fakt, že komise fungovala také především jako celek. I když přítomno bylo celé spektrum odlišných názorů a pohledů, členové komise zároveň natolik důvěřovali hledisku ostatních, že vzniklo něco jako společná perspektiva či nevyslovený názor, který se utvářel v průběhu vzájemné interakce. Proti této perspektivě, prostřednictvím níž se díla vybírala, lze zvnějšku namítat, že je jednostranná atp.; to je ovšem součástí toho, čím perspektiva je - vyhraněným ostrým pohledem z jednoho definovatelného úhlu, určitým jasným stanoviskem, bez kterého lze těžko vůbec něco vidět. Velmi specifickým, i když určitě ne neobvyklým rysem výběru děl finalistů Ceny 333 je fakt, že se vybírá pouze na základě dokumentace prací. Porota žádné z děl nevidí ve skutečnosti (proto v katalogu píší o dílech umělci sami; jen oni v této fázi věci opravdu znají). Prezentace díla a sebe sama se tak stává samostatnou formou umění. Hledali jsme díla, která v dnešní době plné prázdných vizuálních triků působí nespekulativně.

Na rozdíl od minulého roku, kdy dominovaly klasické žánry, malba a socha, zvítězily v letošním výběru fotografie, fotomontáže, video, instalace, objekty. Vybraná díla jsou přes zjevnou hravost specifická řemeslnou a estetickou dokonalostí. V tom je jejich vážnost. Jinak působí lehce, bez známek etické tíhy. Přestože nabízejí osobitý pohled, nikdo z autorů sám sebe příliš vážně neprosazuje, což je osvěžující… Nejedná se ani o osobní psychologické sondy, ani o univerzální abstraktní koncepty, ale o prostou a originální výpověď o skutečnosti. Díla tak působí aktuálně až naléhavě, nikoli však v momentálně přijatém politicky korektním slova smyslu. Bez agresivity, bez cynismu, přes nepřehlédnutelnou sílu výrazu nás překvapují tolerancí. Vzájemně se neruší, nesoupeří, nekritizují. Není v nich moralizování. Jejich aktuálnost spočívá v míře ostrosti výrazu. A tady je snad možné hledat i novou definici krásy (a především také podobu skutečnosti, která je rozmlžená).

Karolina Dolanská


Finalisté Jakub Geltner Juliána Höschlová Vojtěch Maša Aleš Novák Martin Pertl Olja Triaška Stefanovič Martin Šilhán Šimon Vahala Jaroslav Varga Lenka Veselá Vlasta Žáková


JAKUB GELTNER Plebejský dvůr představuje určitou, prostorem vymezenou totalitární strukturu. Tato struktura je virtuální architekturou ideově ukotvenou uměle vytvořeným scénářem, spleteným z dějinných událostí, exaktních principů, ale i ze snů, fantazií a rozumu samotného. Jedná se o architekturu, která může ovlivňovat masy, formovat jejich vůli a zároveň prosazovat politické cíle. Výrazovým prostředkem je architektonická vizualizace, výtvarný jazyk hojně užívaný současnými architekty, inženýry a developery. Vývoj digitálního obrazu ovlivňuje naše vnímání reality a v budoucnu může být chápán například jako deník digitální společnosti.

Plebejský dvůr I., 2009 fotoproces na dibondu 250 x 100 cm


PlebejskĂ˝ dvĹŻr II., 2010 fotoproces na dibondu 250 x 100 cm


JULIÁNA HÖSCHLOVÁ Tři autoportréty jsou zahrnuty do stejnojmenné složky s názvem Holka z cirkusu. Díla však vznikala samostatně bez hlubšího nebo vědomějšího navazování. Práce se nezabývá fenoménem autoportrétu jako takového, například ve videu Krk je spíše zaměřená na efekt konkrétního detailu krčních svalů připomínajícího skoro nechutného mimozemšťana. Tím se portrét dostává do jiné roviny, jako by mi tělo nepatřilo. Název odkazující na cirkusové prostředí, často se chlubící tělesnými dovednostmi, tak ilustruje zvláštní, nepřirozené i trochu směšné pohyby. Impulzem k této práci byla v podstatě jakási ironie a humor se slovy „takové uši nikdo nemá“ a „takhle krkem nikdo nezakroutí“. Cvičení, 2010 ze série Holka z cirkusu videozáznam v HD kvalitě, 2:00 min.


Uši, 2010 ze série Holka z cirkusu videozáznam v HD kvalitě, 1:43 min.


VOJTĚCH MAŠA Jedná se o dokumentární fotografie z Lublaně, hlavního města Slovinska. Poznával jsem Slovinsko a slovinský jazyk dětskýma očima a snažil jsem se porozumět. Některým slovům jsem rozuměl, jiným ne, význam dalších slov jsem odhadoval. Postupně jsem se učil jazyk a poznával čím dál lépe prostředí i lidi. Ironická magičnost a představy se postupně upřesňovaly, prozaičtěly a čím dál víc se blížily realitě. To vniknutí je neopakovatelné, stejně tak jako dětství.

Kůň letí k pivovaru, 2008 ze série Rozumím digitální fotografická montáž, dibond 66 x 100 cm


Ohnivák, 2008 ze série Rozumím digitální fotografická montáž, dibond 66 x 100 cm


ALEŠ NOVÁK Cyklus Domácí sochy vznikl doma. V lehkých významových posunech domácích předmětů zažívám osobní nevšednost. Nesnažím se tvořit, ale spíš si všímat. Domácí sochy jsou buď „součástí“ domácího prostředí, anebo „zdomácňují nedomácí“ prostředí. Rád používám vtip, který bývá často infantilně zabarven. Věřím, že vtip, přestože je iracionální, má schopnost promlouvat i k lidem mimo okruh uměleckého ghetta.

Kopečky, 2010 ze série Domácí sochy omydlená mýdla na sobě


Ovocná vitráž, 2010 ze série Domácí sochy bompary přilepené vlastní šťávou


MARTIN PERTL Základní vnitřní prostorové nároky samy modelují vnější tvar objektu a zbavují jej těch hmot, které nemají žádné opodstatnění. Celkem snadno je možné odhadnout, jak je uvnitř zařízen. Výsledkem je řešení extrémně skromného obytného objektu jasného geometrického tvaru, jež nabízí i prvek přepychu v podobě pobytové střešní terasy. Terasa je také místo, kde je možné spolustolovat s příležitostnými hosty.

Poustevna, 2010 smrkové latě, OSB, cetris, sklo, ocel 222 x 202 x 237 cm


Poustevna, 2010 (interiér) smrkové latě, OSB, cetris, sklo, ocel 222 x 202 x 237 cm


OLJA TRIAŠKA STEFANOVIČ Fotografický cyklus Ružové tiene vznikol v roku 2009, v priestoroch bývalého skladu na kyslú kapustu. Ten sa neskôr zmenil na sklad, v ktorom sa v súčasnosti vyrábajú a točia televízne seriály. Pri fotografovaní ma oslovila zvláštna prázdnota priestoru a ticho televíznych kulís. Človek pozerajúc sa na televízne štúdio má túžbu transformovať toto prostredie, uskutočňovať svoju predstavu miesta vhodného pre svoje vlastné životné pôsobenie. Hlavný motív v mojich fotografiách predstavuje nepretržitú simuláciu ľudských osudov a samotnej reality. Snažila som sa zachytiť moment, keď sú kulisy zbavené príbehov a čakajú na ich náplň. Fotografický cyklus Ružové tiene je príbeh o priestore, ktorý manipuluje a simuluje ľudské osudy a realitu. Bez názvu, 2009 z cyklu Ružové tiene fotoproces na dibondu, 70 x 100 cm


Bez názvu, 2009 z cyklu Ružové tiene fotoproces na dibondu, 70 x 100 cm


MARTIN ŠILHÁN Jako téma projektu jsem zvolil Reinterpretace mentálního-bytového prostoru. Podstatou instalace je vytvoření rovnováhy mezi protipóly, primárně se jedná o interakci mezi černou a bílou, resp. tmou a světlem, a dále mezi hranou a oblinou, jež vnímám jako zástupné prvky lidského myšlení ve smyslu ortodoxního x heterodoxního uvažování. Primárním okruhem výběru prostorů se mi stala osobní zkušenost, všeobecná známost a až triviální všednost, s níž dále pracuji.

Pisoart I, 2008 ze série Reinterpretace mentálního-bytového prostoru laminát 70 x 100 x 60 cm


Pisoart II, 2009 ze série Reinterpretace mentálního-bytového prostoru laminát 60 x 80 x 50 cm


ŠIMON VAHALA Člověk a krajina vzájemným působením dávají nevědomky vzniknout „magickým objektům“ bez jasné funkce. Jsou zde zaznamenány v různých skupenstvích, vypjatých situacích a podmínkách, klasickým středoformátovým fotografickým médiem na barevné negativy.

Knírek, 2008, (detail) ze série Skupenství ticha piezografie, dibond 120 x 120 cm


Plot v ledu, 2009, (detail) ze série Skupenství ticha piezografie, dibond 120 x 120 cm


JAROSLAV VARGA Môj niekoľkoročný projekt, cyklus site specific inštalácií (knižníc), je osobnou reflexiou na súčasnú knižnicu. Prostredníctvom intervencií do existujúcich knižníc alebo vytvárania modelov-máp, alternatívnych či fiktívnych knižníc sa pokúšam prehodnocovať jej súčasný ontologický a gnozeologický aspekt, časopriestorovú výnimočnosť, organizáciu usporiadania dát, materialitu a virtualitu, sebareflexiu či sebareprodukciu. Súčasne nadväzujem na koncepty o usporiadaní knižníc podľa Samuela Pepysa, Melvila Deweya, Abyho Warburga, atď.

Bez názvu, 2010 instalace, kombinovaná technika


Bez nรกzvu, 2010 instalace, kombinovanรก technika


LENKA VESELÁ Ve svých pracích se zabývám médiem malby (malbou jako médiem). Z toho vychází i Salon, jenž je úvahou o možnostech „starého“ média reflektovat současnost i osobnějším zamyšlením nad tím, co chci (mohu) skrze svoji práci vyjádřit. Projekt má podobu modelu (modelové situace) výstavy. Celá instalace, formálně odvozená z módu typického pro pařížské Salony 19. století, má monochromní charakter a jednotlivé obrazy nejsou autonomními kompozicemi, ale jsou redukovány na abstraktní strukturu vyvolávající dojem „dění“ na obrazech. Chtěla jsem tak abstrahovat „bytí“ situace jako takové.

Salon I, 2009–2010 instalace, olej na plátně na stěně


Salon II, (detail) instalace, olej na plátně na stěně


VLASTA ŽÁKOVÁ Najnovšia séria mäkkých textilných plastík tematicky priamo vychádza z témy, ktorej sa venujem od roku 2008, a tou je často až agresívna honba za zábavou a unikanie do sveta párty, v ktorom sú však isté hranice, ktoré keď sa prekročia, nastúpi únava, neschopnosť byť šťastný, vyprázdnenosť a sexuálna promiskuita bez duševného uspokojenia. Textilné plastiky zhmotňuju aktérov situácií už vo fáze deštruktívnej, depresívnej, vyprázdnenej, ktorá vždy nastupuje po vrchole večera. Každá plastika má svoj mikrodej a svoje osobné prežívanie. Jednotlivo sú to uzavreté objekty s vlastným príbehom, nainštalované spolu však vytvárajú silný pocit jednotlivcovej osamelosti v spoločnosti.

Fajčiaca, 2010 textil, stuhy, ruční výšivka


Plačúca, 2010, (detail) textil, stuhy, ruční výšivka


JAKUB GELTNER

2007 – 2010

*1981 www.geltner.cz

2001 – 2004

Akademie výtvarných umění v Praze, Nová média I. Korean National University of Arts, Soul – stáž ČVUT v Praze, Fakulta architektury

Skupinové výstavy – výběr 2010 Across Today, Národní galerie v Praze 2010 AMF - International Festival of Art on Billboards, Toruń 2010 Stíny minulých utopií, Galerie NTK, Praha 2010 We Are Waiting for the Perfect Wave, Künstlerhaus, Bregenz 2010 Vaše problémy bych chtěla mít, Galerie Langhans, Praha 2009 Lidové utopie, nová budova Národního muzea, Praha 2008 Sketchstorming, Austrian Cultural Forum, Praha


JULIÁNA HÖSCHLOVÁ *1987 jucejulce@gmail.com

2009 – 2010 2008 2007 2006 – dosud

Taipei National University of the Arts, Tchaj-pei – stáž FAMU, zvuková tvorba, prof. Ivo Bláha, Praha – stáž Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér hostujícího prof. Antona Čierného – stáž Akademie výtvarných umění v Praze, Malba II., doc. Vladimír Skrepl

Samostatné výstavy – výběr 2009 + and - , 8 1/2 Gallery, Tchaj-pei 2008 Hide Place, GAVU, Praha Skupinové výstavy – výběr 2010 Haw Miao, VT artsalon, Tchaj-pe 2009 Arskontakt finále Brno, Praha 2008 I.D.E.G.O., GAVU, Praha 2007 Žvýkačka Ambra, GAVU, Praha 2007 Arte Emocion finále, Moderní galerie, Praha 2007 Chebské dvorky, Cheb


VOJTĚCH MAŠA *1982 www.vojtechmasa.com jenomja@vojtechmasa.com

2010 – dosud 2009 – dosud 2007 – 2008 2005 – 2009 2002 – 2009

Asagaya College of Art and Design, ateliér malířství, Tokio – stáž Fakulta výtvarných umění VUT, Ateliér intermédia, Brno, doc. Václav Stratil Akademie výtvarných umění v Lublani, Ateliér malířství, prof. Gustav Gnamuš – stáž Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, matematická biologie Fakulta informatiky Masarykovy university v Brně

Samostatné výstavy – výběr 2009 A little bit of this, a little bit of that, centrum Lávka, Brno 2008 Trinajsta soba, Café Pilon, Lublaň 2008 Everything is allright, BI-KO-FE, Lublaň 2007 Sarko Facho!, Žlutá galerie FSS MU, Brno 2007 Den během roku, Klub Desert, Brno Skupinové výstavy – výběr 2010 Art plenér 010, Galerie Bernarda Bolzana, Těchobuz 2010 10 let ateliéru grafického designu a multimédií FI MU, Galerie U Dobrého pastýře, Brno 2010 Haťapaťa, výstava ateliéru Intermédia FAVU, Galerie 12, Zlín 2009 Výstava nominovaných na ESSL AWARD, Lublaň 2008 Preboj mladih (Souboj mladých), Galerija Severia, Koper


ALEŠ NOVÁK *1979 http://novak.aspone.cz aja.novak@post.cz

2008 – 2009 od 2007 2000 – 2001 1998 – 2006

Akademie výtvarných umění v Praze, Malba II., Vladimír Skrepl – stáž Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, Ateliér socha I., prof. Kurt Gebauer Akademie výtvarných umění v Praze, Kresba, prof. Jitka Svobodová – stáž Fakulta architektury Technické univerzity, Liberec

Výběr ze samostatných výstav 2010 Domácí sochy, Galerie Jelení, Praha 2010 Kláda, Galerie 207 - VŠUP, Praha 2009 Krajina, Městská knihovna Opatov, Praha Skupinové výstavy – výběr 2010 Mädel Knödel, Velvyslanectví ČR, Vídeň 2010 Arskontakt, Galerie Dolmen, Praha 2008 Současný český kubismus, Staroměstská radnice, Praha 2008 KGB + VB, hala C, Praha 2007 Nahoře Světlo, dole Tma, skanzen Mayrau, Vinařice u Kladna Ocenění 2010 Cena Katedry volného umění VŠUP za cyklus objektů „Nábytky“ 2008 Hlavnový kontext, Ústav makromolekulární chemie, Praha


MARTIN PERTL

2009 – dosud

*1984 martin.pertl@atlas.cz

2009 2004 ¬ 2010

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Ateliér architektura 2, prof. Ing. arch. Ivan Kroupa Akademie výtvarných umění a designu, Ateliér průmyslového designu, prof. Vladimir Pezdirc, Lublaň Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér sochařství 1, prof. Michal Gabriel

Samostatné výstavy – výběr 2009 Do latě!, Nová síň, Praha (s Vojtou Horálkem) Skupinové výstavy – výběr 2010 Diplomanté Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, galerie Aula, Brno 2010 AS1, centrum současného umění DOX, Praha 2010 Art Safari 19, sochařské studio Bubec, Praha 2009 Refused, Národní galerie v Praze 2009 Výstava studentů M. Gabriela, Reduta, Brno 2009 Doba Plastová, galerie Sýpka, Únětice 2009 Art Safari 18, sochařské studio Bubec, Praha 2009 Nic na odiv..?, Rašínovo nábřeží – náplavka, Praha


OLJA TRIAŠKA STEFANOVIČ

od 2010

*1978 olja.stefanovic@gmail.com

2000 – 2007

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra intermédií a multimédií, doc. Anton Čierny – doktorandské štúdium Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra fotografie a nových médií, Ateliér výtvarnej fotografie, prof. Milota Havránkova

Samostatné výstavy – výběr 2010 Diera, Slovenský kulturný inštitut, Budapešť 2010 Off Season, Galéria Rajka Mamuzića, Novi Sad 2009 Ružové tiene, Umelecká beseda - SVU, Bratislava 2009 Divadelné prázdniny, Galéria SND, Bratislava 2008 Last Minute, Galéria 13m3, Bratislava 2008 Cuba NOW, ArtTrema FEST, Ruma 2007 Triaška-Stefanovič, Galéria Klinger, Goerlitz Skupinové výstavy – výběr 2010 Nepokojné médium, Dom umenia, Bratislava 2010 Medzi budovami, Spolok Architektov, Banská Bystrica 2008 60 rokov SNG, Slovenská národná galéria, Bratislava 2007 NEW END, Galéria PF01, Bratislava


MARTIN ŠILHÁN *1984 cocaline@seznam.cz

2003 – 2009

Akademie výtvarných umění v Praze, Škola kresby, prof. Jitka Svobodová

Samostatné výstavy – výběr 2009 Nakročení do prostoru, Galerie XL, Semily 2006 Má to cenu, Galerie Aurora, Smržovka Skupinové výstavy – výběr 2010 Sochy v zahradě, Květná zahrada, Kroměříž 2009 Diplomanti 2009, absolventi AVU v Praze, Národní galerie v Praze 2008 Nic na odiv, Kateřinské zahrady, Praha 2008 Art Beat Exhibition, Artsdepot, Londýn 2008 Finalisté Ceny 333, Národní galerie v Praze 2008 AVU 18, Národní galerie v Praze 2007 11+2, Dům umění, Opava 2006 Lodžie, Městský úřad města Jičín 2006 Možná přijde i Kačenka, Galerie P+P, Praha 2005 OpenArt, mezinárodní výstava, Roveredo


ŠIMON VAHALA

2007

*1978 www.vahala.org svahala@gmail.com

2003 – 2009 2001

Vysoká škola umění a designu, Kjóto, Katedra vizuální komunikace, Ateliér fotografie, prof. Yasu Suzuka – stáž Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér intermediální tvorby, prof. Milan Knížák Vysoká škola umění a designu, Curych – Vorkurz

Samostatné výstavy – výběr 2009 Obrazy, Galerie Kancl, Praha 2006 Koinoburi and Readymades, Galerie Prinz, Kjóto 2006 Onanoko, Galerie Prinz, Kjóto Skupinové výstavy – výběr 2010 Současná česká malba a socha, Národní galerie v Praze 2010 Letní koktejl, Galerie Michal’s Collection, Praha 2010 3V - Vlček, Vahala, Véla, Galerie Michal`s Collection, Praha 2009 Refused, Národní galerie v Praze 2009 Now: Art of the 21st Century, Phillips De Pury, Londýn 2009 Documünta, Galerie MÜ, Curych 2009 Svárov 2009, Konfrontace, Svárov 2008 I hate nature, Intermediální studio AVU, Státní opera v Káhiře 2007 Selfportrait, Pace ⁄ MacGill Gallery, New York


JAROSLAV VARGA *1982 vjaroslav@yahoo.com

od 2010

VŠVU v Bratislave, Katedra intermédií a multimédií, Ateliér IN, doc. Ilona Németh – postgraduálne štúdium

Samostatné výstavy – výběr 2010 Mestský prieskum, Open Gallery, Bratislava 2009 Library in Library, Slippery Rock University Skupinové výstavy – výběr 2010 Transart Communication - Public Dialog, Komárno / Komárom 2010 Where do we go from here?, Secession Vienna, Vídeň 2010 Romantika mojej mladosti, budúcnosť mojej nostalgie, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica 2009 Exit Ghost, Galéria Valentina Moncada, Řím 2009 Fantázie o začiatku, Billboard Gallery Europe, Bratislava


LENKA VESELÁ *1980 lenka.vohankova@gmail.com

2008 – 2009 2005 – 2006 1999 – 2006

MA Fine Art, Central Saint Martins, University of the Arts, Londýn Limassol College of Art, Limassol, Kypr; Bradford College, Bradford – stáže Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér malby, prof. J. Načeradský

Skupinové výstavy – výběr 2010 Protect, Gift at 10 Vyner Street, Londýn 2009 Degree Show, Central Saint Martins, Londýn 2009 Catch My Drift, Bargehouse, Londýn 2006 The &, Galerie Brno, Brno 2006 Galerie Milana Zezuly, Brno 2006 When Dreams Come True, Galerie Kabinet, Brno


VLASTA ŽÁKOVÁ

2004 – 2006

*1981 vlastazak@gmail.com

2003 2000 – 2004

Technická univerzita, Košice, Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby, ak. mal. Rudolf Sikora Fakulta výtvarných umění VUT, Brno, Ateliér environmentu, ak. mal. Vladimír Merta – stáž Technická univerzita, Košice, Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby, ak. mal. Zbyněk Prokop

Samostatné výstavy – výběr 2010 The End of the Party, Galéria Jána Koniarka, Trnava 2009 Suture, Múzeum V. Lofflera, Košice 2008 After Explózny rozptyl, LOĎ, Galéria M++, Bratislava Skupinové výstavy – výběr 2010 Vedro, Galerie MeetFactory, Praha 2009 Bienále mladého umenia, Galéria Jána Koniarka, Trnava 2008 East of Eden, Karlin studios, Praha 2008 Finále Ceny ČEZ 333, Národní galerie v Praze 2007 PragueBiennale3, Karlínska hala, Praha 2007 ViennaFair, Vídeň 2007 PitoreSKa, Wanniek Gallery, Brno


30. září 2010 se ve Veletržním paláci sešla devítičlenná porota, složená z odborníků z České a Slovenské republiky, která ze 170 přihlášených děl vybrala 11 finalistů. Z vybraných děl je ve Veletržním paláci uspořádána výstava Finalisté, na které porota vybere vítezné dílo. Vítěz 4. ročníku soutěže 333 bude vyhlášen na vernisáži výstavy finalistů 9. prosince 2010 v 18 hodin. Laureátovi bude slavnostně předána cena 333 000,- Kč, kterou darovala společnost SECURITAS ČR, s.r.o. Po skončení výstavy zůstane vítězné dílo v majetku Národní galerie. Mecenášem ceny je SECURITAS ČR, s.r.o. Generálním partnerem projektu je Skupina ČEZ, a.s.


Předseda poroty Tomáš Vlček – ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze Členové poroty: Jiří Černický – umělec (ČR) Karolina Dolanská – kurátorka NG (ČR) Marek Kvetan – umělec (SR) Rea Michalová – kurátorka NG, nezávislá teoretička umění (ČR) Katarína Müllerová – kurátorka a teoretička umění (SR) Petr Písařík – umělec (ČR) Dorota Sadovská – umělkyně (SR) Petr Vaňous – nezávislý kurátor a teoretik umění (ČR)


Mé dojmy z děl přihlášených do soutěže jsou přirozeně velmi neurčité a těžko popsatelné. Vyplývá to z velké různorodosti a mládí uchazečů. Mezi finalisty se nakonec našlo několik osobností, které určitě stojí za pozornost. Zvláště pak jejich společná výstava může mít dobrou kvalitu, protože každý z umělců má naprosto odlišný přístup k práci a originální myšlení. Jelikož však jsem byl součástí poroty této ceny poprvé, nedokážu posoudit, zda úroveň děl umělců byla letos jiná než jindy. Jiří Černický Ceny 333 Národní galerie v Praze a Skupiny ČEZ som sa zúčastnil už tri krat. Raz ako finalista, druhý krát ako laureát a tretí krát ako člen odbornej poroty. Dúfam, že táto moja skúsenosť, keď som bol v pozícii uchádzača, mi pomohla pri výbere tých súčasných. Ponuku v porote som prijal

s očakávaním, že prispejem k výberu kvalitného a perspektívneho umenia. Bol som prekvapený množstvom zúčastnených adeptov, následne zhodou poroty pri výbere a nakoniec vyváženou kolekciou tohtoročných finalistov. Dúfam, že výber tohtoročného laureáta bude potvrdením jeho pozície na umeleckej scéne. Marek Kvetan Práce v porotě mi umožnila konfrontovat velké množství uměleckých děl nejširšího spektra současných tvůrčích přístupů, tendencí, ale i kvality. Bylo třeba co nejvíce zjitřit své vnímání a soustředit se na to, aby v sítu poroty „uvízla“ díla, která jsou silná svým výpovědním obsahem, kreativitou a přesvědčivostí vize. Do soutěže se přihlásila řada kvalitních autorů, někteří však, dle mého názoru, dostatečně nezvážili výběr předkládaného díla.

To byl možná také jeden z důvodů, proč se v poslední fázi výběru do letošního finále nedostala malba. Porota zvolila 11 finalistů bez větších názorových střetů. Jejich umělecké síly působí vyrovnaně. Teprve poznání díla „tváří v tvář“ rozhodne o mých preferencích. Rea Michalová Výber tohoročných 11 finalistov ceny 333 prebehol v príjemnej, uvoľnenej atmosfére. Systém spoločného prehliadania prihlásených diel sa ukázal ako efektívny, každý z prihlásených umelcov dostal primerané množstvo pozornosti. Dovolím si povedať za všetkých členov poroty, že po výbere finalistov nemáme evidentného favorita a výsledok bude do veľkej miery závisieť od úrovne realizácie a vyznenia vybraných diel na výstave. Konštelácia poroty sa ukázala ako šťastná pre ničím nezaťažený


a otvorený prístup k predloženým prácam, a tak sa vo výbere objavilo i zopár „divokých kariet“, na ktoré sa špeciálne teším, keď ich uvidím naživo. V charaktere diel vybraných tento rok by sa možno dala identifikovať spoločná črta – jasne komunikujú, sú dobre čitateľné a sústredené na svoj koncept. Skrátka, vo svojej dokonalosti, nedokonalosti, konformite či dokonca rozporuplnosti sú „čisté“. Katarína Müllerová Byla pro mne čest, když jsem zjistil, že budu mít možnost zasedat v porotě ceny 333. Čas, který jsem pak v porotě strávil, mě přesvědčil o profesionalitě všech zúčastněných. Myslím, že jsme se každému ze 170 přihlášených umělců plně věnovali a se snahou o objektivitu každou věc znovu a znovu probrali.

Jsem přesvědčen, že vybrané věci jsou ty nejlepší, které tam byly. Těším se na výstavu 11 děl – věřím, že všechna stojí v přední linii umělecké scény. Petr Písařík Dúfam, že aj maliari na budúci rok pripravia silné, presvedčivé diela s nápadom a dobre zdokumentované. Dorota Sadovská Zasedání poroty proběhlo poklidně. Venku byl hezký podzimní den, dokonce jsme se o přestávkách dostali na terasu Veletržního paláce a mohli tak sledovat rostoucí výškové budovy na východním horizontu Prahy mezi Holešovicemi, Libní a Žižkovem. Portfolií bylo více nežli předešlé ročníky. Zvolili jsme tedy racionální postup rychlého „předvýběru“, který měl své výhody i negativní dopady. Zbavili jsme se sice brzy největšího

balastu, zároveň se ale v rychlém sledu velkého množství informací a dat otupila pozornost porotců (nebo alespoň má určitě). „Průčes“ jako by se v takto nastavené „rychlosti“ zaměřoval na něco „neobvyklého“, co „vyskočí“ jako panáček z krabičky na běžícím pásu, což handicapovalo především díla, u kterých je třeba na chvíli setrvat a k jejichž vnímání je nutná koncentrace a čas. Letošní ročník se podle mne oproti těm předcházejícím zaměřil více na efekt, formu a dotaženost realizací. Cena 333 Národní galerie a Skupiny ČEZ opět proměnila svou tvář. Osobně bych upřednostnil větší risk. I když – vybrané video je neuvěřitelné. Na tom se nás v porotě shodla, tuším, většina. Petr Vaňous


333 – Finalisté Cena Národní galerie v Praze a Skupiny ČEZ pro mladé umělce Čtvrtý ročník Národní galerie v Praze – Sbírka moderního a současného umění od 10. 12. 2010 Kurátorka a editorka: Karolina Dolanská Grafická úprava a sazba: Šimon Vahala Fotografie: Šimon Vahala, Jan Dvořák, archiv umělců Tisk: Horák, a. s., Ústí nad Labem www.ng333.cz www.ngprague.cz www.issuu.com/nationalgallery/docs/ng333_2010

Vydala Národní galerie v Praze v roce 2010. © Národní galerie v Praze, 2010 ISBN 978-80-7035-465-0


Hlavní partner

Patron

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Partneři


Cena 333 NG no.4  

Čtvrtý ročník ceny Národní galerie v Praze a Skupiny ČEZ pro mladé umělce do 33 let z České republiky a Slovenské republiky.

Cena 333 NG no.4  

Čtvrtý ročník ceny Národní galerie v Praze a Skupiny ČEZ pro mladé umělce do 33 let z České republiky a Slovenské republiky.

Advertisement