Page 1

Ostrów Mazowiecka, dn. 26.05.2012 Miejscowość i data Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 21.02.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Natalia Gałązka ul. Widnichowska 15/5 07-300 Ostrów Mazowiecka

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto:224,49

2. Kwota uzysku: 112, 24 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1 3. Kwota do opodatkowania: 112, 25 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2 4. Podatek od wynagrodzenia: 20, 20 EUR 18% pozycji nr 3 5. Kwota do wypłaty: 204, 29 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4 (słownie: dwieście cztery EUR 29/100) Nauka wystawienia dokumentów księgowych Zleceniodawca Zleceniobiorca

Umowa  

nauka wystawiania dokumentów

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you