Page 1

Ge誰ntrigeerde proef Sint-Jozefsinstituut

Nathan Lampo Schoolhaar 2012-2013 Studierichting TSO Handel Tweede jaar-derde graad


1 Woord vooraf Ik ben Nathan Lampo en ik studeer binnenkort af in de richting Handel aan de middelbare school SintJozefsinstituut Handel en Toerisme. In het laatste jaar hebben we GIP-taken, waarvan de minionderneming de grootste is. In het eerste semester had ik de functie van magazijnverantwoordelijke en dit heb ik in het tweede semester ook gekozen. Hierbij zorgde ik voor de goederenstroom in het magazijn. Het eindwerk is opgesteld in verband met de geïntrigeerde proef. De GIP is een jaaropdracht, die gaat over je studierichting en over beroepsgerichte vakken. Die vakken waren: Bedrijfseconomie, Nederlands, Frans, Engels en Informatica. Tijdens dit jaar heb ik veel hulp gekregen van verschillende mensen die ik hiervoor van harte wil bedanken. Als eerste wil ik mevrouw De Meyer en meneer De Cock de leerkrachten van Economie bedanken voor de overgedragen ervaring in verband met het werken in een minionderneming. Ten tweede wil ik meneer Vandaele bedanken die altijd geholpen heeft met verscheidene taken en die geduldig de tijd nam om alles uit te leggen en ons voorbeelden door te sturen van hoe het wel en niet moest. Andere leerkrachten die ik wil bedanken zijn meneer De Smedt, mevrouw De Meulder en mevrouw Demunck. Mijn collega’s van de minionderneming zou ik ook van harte willen bedanken omdat ze altijd klaarstonden om taken uit te leggen aan me wanneer ik deze niet begreep.


2 Inleiding Het laatste jaar Handel staat grotendeels in teken van de minionderneming. Dit om de ondernemersvisie te bevorderen en ook het bedrijfsleven voor te stellen. De opdrachten en taken die hier mee in verband worden gesteld, behandelen voornamelijk boekhoudkundige, administratieve, creatieve en economische zaken. Dit voor de vakken Nederlands, Informatica, Frans en Engels. Deze GIP-bundel is dus een verzameling van al deze documenten die ik tijdens dit laatste jaar heb gemaakt met betrekking tot de minionderneming. De eerste opdracht was het maken van een organogram dat de taakverdeling binnen de onderneming moest weerspiegelen. Dit was echter voor een korte periode want in het midden van het schooljaar vond een functiewissel plaats, waar ook enkele taken zoals een sollicitatiebrief en CV opstellen mee gepaard gingen. Ook het verkopen en aan de man brengen van onze producten werd op de proef gesteld. Zo hebben we een catalogus moeten samenstellen en een marktonderzoek afgenomen. Het hoogtepunt van het schooljaar was voor mij de Zwedenreis. Ook al kwamen er hier een paar bedrijfsverslagen voor Economie en een journal intime voor Frans bij. Dit was een deel van de taken die ik in mijn GIP tentoonstel. Ik wens u veel leesplezier! Nathan Lampo


3 Inhoud 1

Woord vooraf ................................................................................................................................. 3

2

Inleiding ......................................................................................................................................... 5

4

Bijlagen .......................................................................................................................................... 8

5

Bibliografie .................................................................................................................................... 9

6

Eindwerk ...................................................................................................................................... 10 6.1

Organogram .......................................................................................................................... 10

6.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering .............................................................................. 12

6.3

Afdrukken aandelen .............................................................................................................. 12

6.4

Online registratie aandeelhoudersvergadering ...................................................................... 12

6.5

Website minionderneming .................................................................................................... 13

6.6

Marktonderzoek: analyse ...................................................................................................... 14

6.7

Présenter l'assortiment de votre mini-entreprise ................................................................... 20

6.8

Travel guide 'The best of Belgium and Bruges' .................................................................... 24

6.9

Marketingmix ....................................................................................................................... 29

6.10

Une campagne publicitaire ................................................................................................... 32

6.11

Emailcontacts with Swedish students ................................................................................... 33

6.12

Sollicitatiebrief ..................................................................................................................... 34

6.13

CV ........................................................................................................................................ 35

6.14

Sollicitatiegesprek ................................................................................................................ 35

6.15

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen ................................................................... 36

6.16

Journal intime ....................................................................................................................... 36

6.17

Analyse van de jaarrekening ................................................................................................. 37

6.18

Starting up a new business in the UK ................................................................................... 39

6.19

La plainte/Le commerce par téléphone ................................................................................. 41

6.20

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2 ........................................................................... 42

6.21

Bedrijfsbezoeken .................................................................................................................. 43


4 Bijlagen Bijlage 1: Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Bijlage 2: Afgenomen enquĂŞtes Bijlage 3: Lettre commerciale Bijlage 4: Affiche Bijlage 5: CV Bijlage 6: Verkoopfactuur Bijlage 7: Analyse jaarrekening Bijlage 8: Starting up a new business in the UK Bijlage 9: Lettre commerciale Bijlage 10: Logboek Bijlage 11: Verslag bestuursvergadering


5 Bibliografie 5.1 Boeken DEVRIENDT DANNY, Word 2007-2010, Gevorderd 2, Uitgeverij WWW-Soft GCV, Oostkamp, 2012, 212 pagina’s. FLEERACKERS, T., LENAERS, L., VAN DE CRUYS, V., Handel zes, Module 8, Uitgeverij De Boeck, Berchem, 2011, 165 pagina’s. FLEERACKERS, T., LENAERS, L., VAN DE CRUYS, V., Handel vijf, Module 2, Uitgeverij De Boeck, Berchem, 2011, 169 pagina’s.

5.2 Internet COCO CAFE Site minionderneming, 17/04/2013, (http://www.cococafe.be). GOOGLE 02/05/2013, (http://www.google.be). INREDIA 02/05/2013, (http://www.inredia.se). INTERGLOT 01/05/2013, (http://www.interglot.com/). MODULAR, 29/03/2013, (http://www.modularlightings.com) NATIONALE BANK VAN BELGIË 30/04/2013, (http://www.nbb.be). PRISMA TEKNIKS AB 02/05/2013, (http://www.prismateknik.se). WIKIPEDIA 17/04/2013, (http://www.wikipedia.be).


6 Eindwerk 6.1 Organogram


6.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Op de eerste aandeelhoudersvergadering maakten we gebruik van een gepersonaliseerde brief. In deze brief stond alle nodige informatie en was er via verzendlijsten een link met een Excel bestand waar alle aandeelhouders in stonden. De aandeelhouders moesten ook hun aanwezigheid bevestigen op http://mini-jozefienen.be, dit kunt u zien in puntje 6.4 van mijn eindwerk. Voor een vlotter verloop van de avond stonden er op de uitnodigingen barcodes, de genodigden werden gevraagd hun brief mee te nemen zodat wij hem konden inscannen en wisten wie er die avond hun aandeelhoudersstrookje al ontvangen had. Mijn uitnodiging vindt u in bijlage 1 en in de sub map aandeelhoudersvergadering.

6.3 Afdrukken aandelen We kregen een leeg bestand en moeten via verzendlijsten een link maken met het Excel bestand00 waar alle aandeelhouders in staan waardoor de aandelen automatisch werden ingevuld per persoon. De afdrukklare aandelen vindt u in de sub map aandeelhoudersvergadering.

6.4 Online registratie aandeelhoudersvergadering De aandeelhouders moesten zich aanmelden via http://mini-jozefienen.be door op deze site op hun minionderneming te klikken en vervolgens hun gegevens die ze via de uitnodiging verkregen hadden in te vullen. Hierna moesten ze gewoon nog op aanwezig of afwezig klikken en aanvullen met hoeveel personen ze kwamen.


6.5 Website minionderneming Onze website is ontworpen door Informatica Beheer. Het was moeilijk om een goede communicatie te hebben met IB omdat hun deadlines voor opdrachten anders lagen dan die van ons. http://cococafe.be


6.6 Marktonderzoek: analyse Deze marktanalyse is gebaseerd op resultaten van een enquĂŞte die is afgenomen bij 25 willekeurige personen van verschillende doelgroepen in stad Brugge.


Besluit: De meeste mensen drinken liefst gewone koffie en hebben er graag een koekje bij. Uit onderzoek blijkt ook dat de leeftijdsklasse tussen 10 en 18 jaar het minst koffie drinkt. Gemalen koffie wordt het meest gebruikt in tegenstelling tot koffiebonen. De mensen dat de kwaliteit over de prijs primeert. De meerderheid van de koffiedrinkers is dan ook bereid om meer dan 5â‚Ź te betalen voor een pakje gemalen koffie van 250 gram. Drinken meestal koffie uit pure gewoonte tot wel 4 tassen per dag. Het is opmerkelijk In bijlage 2 vindt u een voorbeeld van een enquĂŞte.


6.7 PrĂŠsenter l'assortiment de votre mini-entreprise 6.7.1

Assortiment


6.7.2

Lettre commerciale


6.8 Travel guide 'The best of Belgium and Bruges'


6.9 Marketingmix


6.10 Une campagne publicitaire


6.11 Emailcontacts with Swedish students


6.12 Sollicitatiebrief


6.13 CV

6.14 Sollicitatiegesprek Op dinsdag 15 januari moesten we met alle werknemers van Coco CafĂŠ solliciteren voor een nieuwe functie binnen de minionderneming. Ik deed mijn functie als magazijnverantwoordelijke graag dus ben met volle moed opnieuw voor deze functie gegaan en heb deze ook gekregen. Op deze sollicitatie waren er leerkrachten aanwezig van Bedrijfseconomie, Frans en Nederlands.


6.15 Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen 1

2013-02-04 40000

Handelsdebiteuren

€ 104,82

70402

Financiële korting

€ 2,02

45110

Verschuldigde BTW

€ 5,93

70400

Verkopen Handelsgoederen

€ 100,91

VF/01 2

2013-02-05 40000

Handelsdebiteuren

€ 758,10

74600

Doorgerekende kosten

€ 50,00

70400

Verkopen Handelsgoederen

€ 762,61

45110

Verschuldigde btw

€ 45,49

VF/02 3

2013-02-06 40000

Handelsdebiteuren

€ 14,90

70402

Handelskorting op verkopen

€ 0,57

45110

Verschuldigde btw

€ 0,84

70400

Verkopen handelsgoederen

€ 14,62

VF/03 4

2013-02-07 40000

Handelsdebiteuren

€ 39,41

45110

Verschuldigde btw

€ 1,95

48800

Terug te sturen verpakking

€ 5,00

70400

Verkopen handelsgoederen

€ 32,46

VF/04 5

2013-02-08 40000

Handelsdebiteuren

70400

Verkopen handelsgoederen VF/05 ICL

6.16 Journal intime Zie sub map

€ 52,18 € 52,18


6.17 Analyse van de jaarrekening Inleiding Wij hebben voor de onderneming “KOFFIE ‘T MOLENTJE� uit Langemark gekozen omdat dit een bekende Belgische koffiebranderij is en het is altijd interessant om eens wat meer te weten over de verschillende koffiebranderijen. Het is een groothandel van koffie. Jammer genoeg hebben we al verschillende soorten koffiemerken in ons assortiment en zit deze er niet bij. Dit komt doordat wel al vier goede Belgische koffies verkopen namelijk Van Den Poel, Illy, Hoorens Koffie en Viva Sara. Liquiditeit in ruime en enge zin

De liquiditeit is kleiner dan 1, dus is de onderneming niet in staat het vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen, de onderneming is dus niet liquide.

De liquiditeit is veel kleiner dan 1 dus is de onderneming niet in staat het vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen, de onderneming is dus niet liquide. De liquiditeit zonder voorraden berekenen is beter omdat je niet altijd zeker bent als je de voorraad zal kunnen verkopen of niet.


Solvabiliteit

De solvabiliteit verlaagd met 7,14 % dus de onderneming wordt afhankelijker van derden. Rendabiliteit

De rendabiliteit is gedaald in vergelijking met het vorige boekjaar. EBIT In de jaarrekening van 'T MOLENTJE staan de bedrijfsopbrengsten en kosten niet. Hierdoor konden wij dit niet afwerken. Er staat wel dat er in 2012 14217,00 euro winst was en in 2011 85364,00 euro verlies. Zie bijlage 7


6.18 Starting up a new business in the UK


6.19 La plainte/Le commerce par tĂŠlĂŠphone


6.20 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2


6.21 Bedrijfsbezoeken


7 Conclusie


Bijlage 1


Bijlage 2


Beste, wij zijn leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Recent hebben wij een minionderneming opgestart met onze klas onder de naam Coco Café. Wij verkopen koffie en zouden u graag enkele vraagjes stellen in het kader van een marktonderzoek. De koffiemerken die wij aanbieden zijn Illy en Van Den Poel Koffies. 1 Geslacht?  Man  Vrouw 2 Leeftijd?  10-18  18-30  30-55  55-65  65+ 3 Drinkt u koffie?  Ja  Neen 4 Welk merk van koffie drinkt u meestal?  Illy  Douwe Egberts  Lavaza  Rombouts  Grootmoeders koffie  Donko’s Koffie  Andere: … 5 Wat voor soort koffie drinkt u?  Deca  Gewone koffie  Cappuccino  Koffie verkeerd … 6 Gemalen of bonen?  Gemalen  Bonen


7 Hoe drinkt u uw koffie?  Met melk  Met suiker  Met melk en suiker  Zwart 8 Waar drinkt u koffie?  Thuis  Op het werk  Bij bezoek 9 Wenst u een koekje bij de koffie, zo ja welke?  Ja,  Frangipane  Zandkoekje  Speculaas  Koffiekoekjes  Andere: …

 Neen 10 Waarom drinkt u koffie?  Uit gewoonte  Verslaving  Genot  Andere: … 11 Hoeveel tassen koffie drinkt u per dag? 1 2 3 4  5+ 12 Staat u ervoor open om een nieuw merk van koffie te proberen?  Ja  Neen 13 Hoeveel zou u maximaal willen betalen voor een pak koffie van 250 gram?  Minder dan 3 euro  Meer dan 5 euro  De prijs maakt niet uit, de kwaliteit wel 14 Op welke factor baseert u zich bij aankoop van koffie?  Prijs  Kwaliteit


15 Zou u bereid zijn om bij een minionderneming koffie te kopen? Zo neen, waarom niet?  Ja  Neen, omdat …


Bijlage 3 CV Nederlands


CV Frans


CV Engels


Bijlage 4


Bijlage 5 Inleiding Wij hebben voor de onderneming “KOFFIE ‘T MOLENTJE” uit Langemark gekozen omdat dit een bekende Belgische koffiebranderij is en het is altijd interessant om eens wat meer te weten over de verschillende koffiebranderijen. Het is een groothandel van koffie. Jammer genoeg hebben we al verschillende soorten koffiemerken in ons assortiment en zit deze er niet bij. Dit komt doordat wel al vier goede Belgische koffies verkopen namelijk Van Den Poel, Illy, Hoorens Koffie en Viva Sara. Liquiditeit in ruime en enge zin

De liquiditeit is kleiner dan 1, dus is de onderneming niet in staat het vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen, de onderneming is dus niet liquide.


De liquiditeit is veel kleiner dan 1 dus is de onderneming niet in staat het vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen, de onderneming is dus niet liquide. De liquiditeit zonder voorraden berekenen is beter omdat je niet altijd zeker bent als je de voorraad zal kunnen verkopen of niet. Solvabiliteit

De solvabiliteit verlaagd met 7,14 % dus de onderneming wordt afhankelijker van derden. Rendabiliteit

De rendabiliteit is gedaald in vergelijking met het vorige boekjaar. EBIT In de jaarrekening van 'T MOLENTJE staan de bedrijfsopbrengsten en kosten niet. Hierdoor konden wij dit niet afwerken. Er staat wel dat er in 2012 14217,00 euro winst was en in 2011 85364,00 euro verlies.


Bijlage 6

Start up a business in the UK 

Introduction

We 3 are very interested in sports and as we all know sports stores run well. Over the whole world there are people who sport, in Africa and the South of America there are children who practice sports every day and hope to be a professional athlete someday. Sport is very important to some people and it keeps you healthy. This is a table with the most popular sports in England:



Why sports clothes?

If you can see a lot of people are interested in sports, this table shows the most favorite sports. This statistics are for whole England, so 45 % of all the British people are interested in football and 12 % practices Gym. And like you could see on the Olympics of 2012 the British people are very interested and good in sport. So there is a very big ask to different sport shops. So we are convinced that we will have a successful business. Sports stores in England are very profitable because the premier league is one of the best football leagues in the whole world.


Name of the business

To choose a name for a shop is difficult but a necessary thing. When you think about sports you automatically think about being fit and we hope that you can practice sports your whole life. So we chose the name: sport: Fit for Life.

Goods

We have searched the most popular sports in the UK and we came to the conclusion that football, rugby, tennis, cricket and athletics where the most famous sports. So we looked for goods that you need to have when you want to practice that sport: football clothes, a cricket… Also selling football shirts will be successful. The shirt of the captain of Manchester City is sold more than 2000 times. One shirt costs around 30£ so if you calculate it would be 60.000£ in total. And this is only the shirt of one football player. But we won’t only sell goods, we are convinced that giving sports advice is a good way to attract consumers and we would be the first in the UK who give this service to our clients. The sport advice will be given by real sport specialists and we can give the consumer a personal assistance for:    

Building up their condition How to run a marathon Mountain biking …

Building

If you start a sport shop the interior has to look sporty and with a modern design. We want to start up the business in the capital of England, London. It’s quite expensive to start a business over there, but there are a lot of people who live there so we would have a lot of potential buyers. And it’s a tourism friendly city; the city is one of the most famous and biggest cities of the world.

Necessary things to start up an enterprise

Company number

First you need a company number, if you haven’t got that you cannot start an enterprise.


VAT number

If you sell goods you have to pay taxes, VAT. Value added taxes. If you don’t you would be an illegal enterprise, so first you need a VAT number.

Look if your business name or logo doesn’t exist yet

You also need to look if the enterprise name doesn’t exist already. Otherwise you would have to pay a large fine. Luckily our name is unique.

Finance to start up a sports store you need money for the building. The bank: Barclays is internationally famous and they give good loans for enterprises. We also need some sponsoring money and we are convinced that big sport brands want to sponsor us because a new sports shop who wants to make the people healthier is better for everyone and big sport brands want to create and help innovating projects. And that you can see for example on the understanding slogan of Nike.

Concurrence

In time of the financial crises it is necessary that you give a better service to the consumer then another shop would. With the idea to give special advice from experts we are 100% convinced that people will choose for our shop. So in fact we don’t really have to worry about other sports shops, as we are the only ones with the idea to give advice.


Mails Mail 1: To the bank: Barclays Interest for loan Dear Sir, We have the intention to start up a sport enterprise in London, we have learned that there is a big demand for it. We don't have the intention to sell only sport attributes but we will also give sport advice by specialists. We have seen a very attractive building in London that is suitable to our demands. Your proposed interest for a loan is very interesting but we would like to know the lowest interest to a loan of 550 000 £. We look forward to hearing from you

yours sincerely Dieter Cnockaert, Nathan Lampo and Emiel Buffel

Answer Thank you for contacting the Community Relations Team. This department assists staff to volunteer and fundraise in their local communities and we are unable to help with queries outside of these parameters. Below are some telephone numbers and website links you may find useful in resolving your query. UK Customer Services – 08457 555 555 UK Online Banking – 0845 600 2323 Customer Services for Community Accounts 08457 171819 Barclays Cycle Hire – Jonathan.neill@barclayscapital.com Barclays Spaces for Sports – Charlie.vanexter@barclays.com

International Banking - +44 1202 648 921 www.offshore.barclays.com/international-banking Overseas Customer Services - +44 (0)247 684 2099 Gibraltar Customer Services - +44 (0) 1624 684316 Overseas Customer Complaints - +44 (0)207 116 7488 Overseas Online Banking - +44 (0)247 684 2063


If you wish to make a complaint http://www.barclays.co.uk/ContactUs/Howtocomplain/P1242558122337, or customer.relations@barclays.co.uk, or 0800 282 390 or

Customer Relations Barclays Bank PLC 1 Churchill Place FREEPOST RTLA-CSUE-TCHC London E14 5HP If you would like to enquire about a career at Barclays, see which positions we have available and how to apply http://group.barclays.com/about-barclays/careers Contact an individual at Barclays http://group.barclays.com/about-barclays/contact-us If you would like to find a global contact http://group.barclays.com/about-barclays/contact-us

If you would like to leave feedback regarding the service provided by me or my team please follow this link and leave your comment! This can take less than a minute of your time

Mail 2 Dear sir We have the intention to start up a sport shop in London. We were wondering if you could tell us something more about having a sport shop in London. We are thinking about buying some products of your shop. Is it possible to send us your delivery terms and delivery times? When we deposit a large order is there a possibility for a trade discount? Yours sincerely

Nathan Lampo Emiel Buffel Dieter Cnockaert


We called at the 18th of April at 2 pm to this sports shop because we didn’t receive any answer from them. They connected us with the head-quarters of the shop and they said that they would give us a respond as soon as possible.

Mail 3

Dear Sir We have the idea to start up a sports store in London which sells sports attributes but we also want to give our consumers special sports advice. There are no other sports stores who give that service to their customers. Our question is if you would like to corporate with us. It would be profitable for both of our businesses. Yours sincerely Dieter Cnockaert, Emiel Buffel and Nathan Lampo

Answer

Dear Mr. Dieter Thank you for your enquiry to Fisher Meredith LLP. If you wish to instruct our Company and commercial law department, their fees range from £200+VAT rising up to £250+VAT per hour of their work. If you are happy to instruct privately please call me on the direct number below when it is convenient so I may take some further details regarding your matter. If you would prefer to respond by email, please provide a brief overview of the situation and the result you are seeking. Please also include contact details, such as a telephone number and address (if you have not already provided these). Kind regards, Nahida


Mail 4 Dear Sir We have the idea to start up a sports store in London who sells sports clothes, attributes, etc and we would also give our consumers advice at practicing sports. We would like to start a mutual partnership with your company to benefit for both our companies. We would like to do propose it like this: when people ask us for a good gym we would send them to your gym and when people of your gym ask for a good sports store you would send them to us. Yours sincerely Dieter Cnockaert, Emiel Buffel and Nathan Lampo

This fitness didn’t respond to our mail. We tried to call them several time but unfortunately they didn’t pick up their phone.


Bijlage 7 datum

uur

activiteit

04-09-12 06-09-12 11-09-12 13-09-12 18-09-12 02-10-12 03-10-12 04-10-12 09-10-12 10-10-12 16-10-12 16-10-12 18-10-12 23-10-12 25-10-12 26-10-12 09-11-12 13-11-12 15-11-12 16-11-12 16-11-12 17-11-12 04-12-12 04-12-12 04-12-12 06-12-12

13u05-14u45 10u15-11u55 13u05-14u45 10u15-11u55 13u05-14u45 13u05-14u45 18u30-22u00 10u15-11u55 13u05-14u45 12u30-15u30 13u05-19u00 19u00-22u00 10u05-11u55 13u05-14u45 10u15-11u55 17u00-18u00 16u00-16u20 20u00-21u00 10u05-11u00 15u00-15u20 15u20-15u50 14u00-17u00 11u55-13u05 13u05-14u45 14u45-15u00 10u05-11u55

Taakverdeling functies Brainstormen naam en slagzin Product assortiment kiezen Leveranciers zoeken Vergaderen + magazijn kuisen Controleren binnen gekomen producten Persconferentie Vlajo Goederen tellen Verkoop voorbereiden + producten klaarzetten promotiefilmpje minionderneming Voorbereiding aandeelhoudersvergadering Aandeelhoudersvergadering evaluatie eerste aandeelhoudersvergadering Voorbereiding verkoop 26/10 + producten klaarzetten Cookie Illusion bezoeken en hun producten proeven Verkoop oudercontact Levering goederen in magazijn zetten + goederen tellen GIP Frans: campagne publicitaire 8 ligne schrijven GIP Frans Extra bestellingen met marie gaan klaar maken GIP Nederlands: werken aan sollicitatiebrief & CV GIP Frans: campagne publicitaire Powerpoint maken Verkoop speelplaats Eerste evaluatie verkoop Verkoop speelplaats Peerevaluatie leerling

08-01-13 10-01-13 21-01-13 23-01-13 24-01-13 29-01-13 31-01-13 05-02-13 21-02-13 26-02-13 05-03-13 11-03-13 14-03-13 24-03-13

13u05-14u45 10u05-11u55 13u00-14u00 13u00-16u30 08u30-11u30 13u05-14u45 10u05-11u55 13u05-14u45 10u05-11u55 13u05-14u45 13u05-16u30 17u00-19u30 10u05-11u55 15u00-18u00

Evaluatie kerstverkoop + voorbereiding Zweden Magazijn opruimen + voorbereiding Zweden Europ direct Verkoop winkelcentrum Tibro Inredia en Prisma Teknik Besproken verkoop in zweden & functie herverdelen Bespreking met Coockie Illusion & Kuurne voorbereiden Evaluatie verkoop Kuurne Magazijn opruimen Goederen tellen Callant Zwedenavond voorbereiding voor opkomst van de zweden Spel Zweden voorbereiden Verkoop bij Nick


29-03-13 26-04-13 30-04-13

14u00-15u00 08u00-10u00 14u45-15u00

Opzetten stand + verkopen Verkoop Haluin Verkoop op de speelplaats


Bijlage 8

Coco Café Zilverstraat 26 8000 Brugge Tel.: 050 33 19 43 Fax: 050 34 30 51 www.cococafe.be

Datum en uur Plaats Aanwezig

Verontschuldigd Aantal pagina’s

2013-05-16, 10.15-10.30 uur. Lokaal E404 Nick Matthys, Jean-Baptiste Souêtre, Lies Devriendt, Charlotte Huysman, Jana Vanquathem, Michiel Vandenbussche, Florian Araïb, Pieter Lavens, Marie Vanackere, Alexia Debrabandere, Apollonia Vanloven, Faisal Al-Suhail, Dennis Marchand, Nathan Lampo Geen 1

Agendapunten 1 2 3 4 5

Berekenen van het voorlopig dividend Nog te betalen verkoopfacturen Stock Monteren Uitnodiging

Verslag De vergadering wordt geleid door Nick Matthys. Het voorlopig dividend zal berekend worden door Florian Araïb en Jana Vanquathem terwijl Dennis Marchand de boekhouding zal controleren of er nog klanten hun facturen moeten betalen zodat we niet voor verrassingen komen te staan als we de minionderneming afsluiten volgende week dinsdag. Nathan Lampo en Pieter Lavens kijken in het magazijn wat er nog staat en vullen dit aan in het magazijn-bestand in Excel. We doen allemaal nog een extra moeite om de resterende goederen te verkopen tegen aanstaande dinsdag. Het filmpje met als thema “Wat als koffie illegaal was?” is al opgenomen door Marie Vanackere, Alexia Debrabandere, Nick Matthys, Pieter Lavens, Michiel Vandenbussche en Nathan Lampo. Faisal Al Suhail zal dit monteren tegen volgende zaterdag. De uitnodigingen voor de aandeelhoudersvergadering zullen niet op tijd verbeterd zijn door de informaticaleerkrachten dus zullen we zelf een email moeten versturen naar de aandeelhouders, Apollonia Vanloven kijkt hiervoor.


GIP Nathan Lampo  

Dit eindwerk heb ik moeten maken voor het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. 2012-2013