Page 1

Ge誰ntrigeerde proef 2011-2012 Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge

Nathan Lampo 6Ha2 Mentor: M. Decock


Ge誰ntrigeerde proef 2011-2012 Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge

Nathan Lampo 6Ha2 Mentor: M. Decock


Voorwoord Ik ben Nathan Lampo, leerling uit het zesde jaar van het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. In ons laatste jaar hebben wij als eindwerk een minionderneming moeten oprichten. De ge誰ntrigeerde proef of GIP maakt deel uit van het examenprogramma van het laatste jaar. Hierbij moeten leerlingen bewijzen dat ze erin kunnen slagen om zelfstandig opdrachten die in dezelfde lijn van hun studierichting liggen, te kunnen afwerken. Dit wordt beoordeeld door verschillende leerkrachten en externe personen uit het vakgebied. Hierbij komen meestal verschillende vakken aan bod. Mijn ge誰ntrigeerde proef gaat over de minionderneming Chocolate Fever. Dit is een minionderneming die zich vooral bezighoudt met de verkoop van allerhande soorten chocolade. Hier heb ik drie verschillende functies gehad. Namelijk: webmaster, commercieel directeur en order entry. Maar commercieel directeur is mij het meeste bevallen omdat je hierbij constant bezig bent. Je vindt altijd wel iets om te doen bij deze functie Ik zou ook graag een paar mensen bedanken voor hun hulp in deze twee jaren: meneer Decock (leerkracht Bedrijfseconomie), Mevrouw Demeyer (leerkracht Bedrijfseconomie), Meneer Punie (leerkracht Nederlands), Mevrouw De Meulder (leerkracht Engels) en Meneer Vandorpe (Directeur).

1


Inleiding In het vijfde jaar zijn we begonnen met brainstormen over wat we gingen verkopen in de minionderneming in het volgende jaar. We moesten per twee de producten die wij wilden verkopen voor de klas presenteren met behulp van een PowerPoint en hiermee ze proberen te overtuigen om voor dit product te kiezen. Na vele lessen te stemmen zijn we met ons deel van de klas tot het besluit gekomen dat we chocoladeproducten gingen verkopen. In het begin van het zesde jaar moesten we een naam bedenken en ben ik met het idee gekomen om het Chocolate Fever te noemen. Hierna zijn we begonnen met het opstellen van een organogram waarbij je iedereen zijn verschillende functie kon zien. (Na Kerstmis werd dit opnieuw gemaakt omdat iedereen van functie moest wisselen.) Onze minionderneming heeft een startkapitaal van 600 euro. Dit bedrag komt er door aandeelhouders die elk 10 euro investeren en na dit jaar krijgen deze personen (als het goed verlopen is) hun 10 euro met dividend terugbetaald. Om deze mensen te bedanken en ze wat meer informatie over onze onderneming te geven hebben we een aandeelhoudersvergadering georganiseerd waarbij zij uitgenodigd werden. Ik heb als webmaster samen met twee leerlingen uit de richting Informaticabeheer een website voor onze onderneming moeten ontwerpen. Om wat meer duidelijkheid te creëren in welke chocoladeproducten mensen geïnteresseerd zijn, hebben we een marktonderzoek gestart. Dit heeft ons enorm vooruit geholpen. We hadden ook een uitwisselingsproject met een school uit Zweden. Dit heeft ons enorm geholpen met onze Engelse taalkennis. Voor het vak Frans hebben we vooral brieven en telefoongesprekken moeten voorbereiden om ons voor te bereiden op het zakenleven in België. Voor het vak Informatica hebben we brochures moeten ontwerpen en een Userform moeten maken. Ik zou ook graag een paar mensen bedanken voor hun hulp in deze twee jaren: meneer Decock (leerkracht Bedrijfseconomie), Mevrouw Demeyer (leerkracht Bedrijfseconomie), Meneer Punie (leerkracht Nederlands), Mevrouw De Meulder (leerkracht Engels) en Meneer Vandorpe (Directeur).

2


Inhoud 1

Deelopdrachten ............................................................................................................................... 6 1.1

Organogram 1ste semester....................................................................................................... 6

1.2

Organogram 2de semester ....................................................................................................... 7

1.3

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ................................................................................ 8

1.4

Website minionderneming ...................................................................................................... 9

1.5

Marktonderzoek .................................................................................................................... 11

1.6

PrÊsenter l’assortiment de votre mini-entreprise................................................................. 16

1.7

Brochure Zwedenreis ............................................................................................................ 17

1.8

Uitwisseling met Zweden ...................................................................................................... 18

1.8.1

Webcamsession ............................................................................................................. 18

1.8.2

Presentation of a belgium SME ..................................................................................... 19

1.8.3

First impressions of Sweden .......................................................................................... 20

1.9

Briefhoofd minionderneming met userform......................................................................... 21

1.10

Marketingmix ........................................................................................................................ 22

1.11

Sollicitatiebrief en CV ............................................................................................................ 26

1.12

Bestelbon ............................................................................................................................... 27

1.13

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen ................................................................... 29

1.13.1

Factuur met financiĂŤle korting ...................................................................................... 29

1.13.2

Verkoopfactuur Met handelskorting ............................................................................. 31

1.13.3

Verkoopfactuur met vervoerskosten ............................................................................ 33

1.13.4

Terugstuurbare verpakking ........................................................................................... 35

1.14

Analyse van de jaarrekening ................................................................................................. 36

1.14.1

Inleiding ......................................................................................................................... 36

1.14.2

Liquiditeit in ruime en enge zin ..................................................................................... 36

1.14.3

Solvabiliteit .................................................................................................................... 37

1.14.4

Rendabiliteit .................................................................................................................. 37

1.14.5

EBIT (Earnings before interest taxs) .............................................................................. 37

1.14.6

Verticale analyse van de balans .................................................................................... 38

1.14.7

Horizontale analyse van de balans ................................................................................ 40

1.15

Bedrijfsbezoeken ................................................................................................................... 42

1.15.1

Modular ......................................................................................................................... 42

3


1.16

Eindverslag minionderneming............................................................................................... 43

1.17

Conclusie ............................................................................................................................... 44

1.18

Bijlagen .................................................................................................................................. 45

1.18.1

Bijlage 1 ......................................................................................................................... 45

1.18.2

Bijlage 2 ......................................................................................................................... 46

1.18.3

Bijlage 3 ........................................................................................................................... 1

1.18.4

Bijlage 4 ........................................................................................................................... 1

4


Bibliografie Boeken: DEVRIENDT,D., Gevorderd 2: Word, voor wie écht met Word wil werken, eerste druk, WWW-soft, Oostkamp, 2010, 212 pagina’s. VAN DE CRUYS, V., VAN DE SIJPE, P.en HEYVAERT, F., Handel 6: Module 8: De boekhouding als beleidsinstrument, Investeringsbeleid, Financieel beleid, tweede druk, De Boeck nv, Antwerpen, 2010, 168 pagina’s. VAN DE CRUYS, V., FLEERACKERS, T. en LENAERTS, L., Handel 5: Module 2: De onderneming en haar omgeving: marketing, tweede druk, De Boeck nv, Antwerpen, 2010, 204 pagina’s. DEBBAUT, R., DUSSENBROEK, B., MOTTART, A. en VANDEKERCKHOVE, J., Markant 6 B – richting, eerste druk, Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 2010, 300 pagina’s. VAN HAESENDONCK, J., Branché contact 6 TSO, eerste druk, Van In, Wommelgem, 2009, 224 pagina’s. VAN HAESENDONCK, J., Branché ateliers x-tra 6 TSO, eerste druk, Van In, Wommelgem, 2008, 309 pagina’s. SUE, K., VAUGHAN, J., Inside out: upper intermediate, 16e druk, Macmillan, Hong Kong, 2009, 159 pagina’s.

Internet: Google zoekmachine, internet, 2012 (www.google.be). Nationale bank Belgïe, internet, 2012(www.nbb.be). Chocolate Fever, internet, 2012(www.chocolatefever.be) Handel vijf/zes, internet, 2011 - 2012(http://handel-vijf-zes.deboeck.com).

5


1 Deelopdrachten 1.1 Organogram 1ste semester

Céline De Zutter

Pieter Debruyne

(Technisch directeur)

Magazijnier

Nathan Lampo Webmaster & reclame

Céline Vansteenbrugge

Jerome Decraene

(Commercieel directeur)

Nicolas Beernaert Webmaster & reclame

(Algemeen bestuurder) Sebastiaan De Groote Order Entry

Andreas De Mets (Financieel directeur) (kas en bank)

Céline Vansteenbrugge Boekhouder

Jolien Huygebaert (Administratief directeur) (aankoper)

6


1.2 Organogram 2de semester

Andreas De Mets (Magazijnier) Andreas De Mets (Technisch directeur) Sebastiaan Degroote (Aankoper)

Nathan Lampo Nathan Lampo CĂŠline Vansteenbrugge (Algemeen directeur)

(Commercieel directeur)

(Order entry) Jerome Decraene (Webmaster en reclame)

Nicolas Beernaert (Financieel directeur) (kas en bank)

Pieter Debruyne

(Boekhouder)

Jolien Huygebaert

CĂŠlin De Zutter

(Administratief directeur)

(Human Resources Manager)

7


1.3 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

8


Beschrijving: Sinds dit schooljaar hebben onze miniondernemingen scanners ter beschikking. Door deze toestellen zou het ontvangen van aandeelhouders op aandeelhoudersvergaderingen veel vlotter moeten verlopen.

1.4 Website minionderneming Homepage:

Werknemers:

9


Catalogus:

Ik heb in het eerste semester contact gelegd met 6IB en ze de nodige gegevens voor de website doorgemaild. Deze samenwerking verliep minder vlot dan verwacht omdat wij met verschillende deadlines zaten om taken af te werken. www.chocolatefever.be

10


1.5 Marktonderzoek 1

12

Welk soort truffels eet u het liefst? Hier ziet u dat de meerderheid bruine truffels verkiest. We moeten bruine truffels in een grotere hoeveelheid aankopen.

10 8 bruine 6

witte zwart

4 2 0

2

Zou u chocolade tijdens de pauze op de speelplaats of op het werk kopen? De meerderheid van de ondervraagde mensen zou chocolade tijdens de pauze of tijdens de pauze op het werk kopen.

16 14 12 10 ja

8

nee 6 4 2 0

3

Hoe vindt u onze prijs/kwaliteitsverhouding? De meerderheid van de mensen vindt dat we een matige tot goede prijs/kwaliteitsverhouding hanteren. Dus we moeten niets veranderen aan onze prijzen.

12 10 8 6 4

zeer goed goed matig slecht zeer slecht

2 0

11


4

Vindt u pralines nodig in ons assortiment? de mening over pralines is verdeeld. We mogen zouden er dus kunnen bijkopen maar het zal niet zo veel uitmaken.

14 12 10 8

ja nee

6 4 2 0

5

Zo ja, welke zou u het liefst eten? Moesten we pralines verkopen, zouden de mensen opteren voor de gewone pralines. We moeten likeurpralines aanschaffen als we pralines zouden verkopen.

18 16 14 12 10 8 6

likeurpralines gewone pralines

4 2 0

12

6

Zou u wekelijks chocolade kopen? Sommige mensen zouden het wekelijk kopen, anderen niet.

10 8 6

ja nee

4 2 0

12


7

Welke producten zou u vaak kopen? Truffels en zeevruchten steken hier uit, dat hebben we al gemerkt op aandeelhoudersvergaderingen dus moeten we daar een grotere voorraad van hebben.

10 9 8 7 truffels

6

zeevruchten

5

sigaren

4

studentenhaver

3 2 1 0

8

Zou u voor Sinterklaas of Pasen producten bij ons aankopen? De meeste mensen zouden bij ons hun Sinterklaas- of Paasproducten kopen. We moeten zeker acties maken voor deze seizoen producten.

16 14 12 10 ja

8

nee

6 4 2 0

9

Hebt u onze site www.chocolatefever.be al bezocht? De meerderheid heeft onze site nog niet gezien of heeft er zelf nog niet van gehoord. We moeten meer reclame maken voor onze site.

16 14 12 10 8

ja nee

6 4 2 0

13


10 Zou u online chocolade kopen? De meeste mensen zeggen nee. We moeten geen winkelkarretje gebruiken op onze site.

20 18 16 14 12 10 8

ja nee

6 4 2 0

16

11 Vindt u verpakking belangrijk? De meningen zijn verdeeld, toch vindt de meerderheid verpakking niet zo belangrijk dus moeten we niet veel geld spenderen aan verpakking.

14 12 10 8

ja nee

6 4 2 0

12 Wat vindt u van onze klantenservice? De ondervraagden zijn tevreden over onze klantenservice dus moeten we ons geen zorgen maken over klachten.

14 12 10 8 6

zeer goed goed matig

4 2 0

14


13 Zou u een gift box kopen? Weinig mensen zouden dit doen. De meerderheid verkiest geen gift box dus zullen we ons focussen op enkelvoudige producten.

16 14 12 10 8 6

ja nee

4 2 0

14 Zou u naar een homeparty komen? De meningen zijn hierover verdeeld dus we zouden een homeparty kunnen organiseren waar er een degelijk aantal mensen op zullen afkomen.

14 12 10 8

ja

6

nee

4 2 0

15 Wilt u nog tips of opmerkingen aan deze enquĂŞte toevoegen? deze vraag was bij alle personen niet ingevuld. Ik denk omdat de mensen geen tijd hadden om deze vraag in te vullen. Algemene conclusie De meeste methoden die we momenteel gebruiken zijn in orde maar er mogen toch een aantal aanpassingen gemaakt worden.

15


1.6 Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise

Chocolate Fever Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGES Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

chocolate.fever @hotmail.be

Chocolate Fever – Zilverstraat 26 – BE-8000 BRUGES

www.chocolatefever.be

Objet: invitation Chers clients

26 Mars 2012

Nous voudrions vous présenter notre action de Pâques. Vous pouvez trouver notre catalogue avec les produits concernés. Nous vous offrons l’opportunité de faire votre choix vendredi le 30 mars à partir de 15h jusqu’à 18h dans notre école. Zilverstraat 26, 8000 Bruges. Nous vous remercions d’avance pour votre confiance dans notre minientreprise. Nos meilleures salutations Nathan Lampo Directeur du département commerciale

16


1.7 Brochure Zwedenreis Toelichting: Een brochure waarin je alle gegevens vindt over wat we zoal gaan doen in Zweden tijdens onze uitwisseling.

Link naar digitale publicatie issuu.com: http://issuu.com/nathanlampo/docs/brochure_zweden_2 Zie USB

17


1.8 Uitwisseling met Zweden 1.8.1 Webcamsession

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

What are your names? Kajsa and Isadora How are you? We are fine actually What are your interests? Do you have a boyfriend? What do you know about Belgium? We don’t know anything about Belgium What is the temperature now? It’s about minus 5 Do you have tips about what to visit in Stockholm? No, not really Is Tibro really that small? Yes it is What kind of music do you listen to? Do you have a brother or sister? Do they have bicky burgers in Sweden? How do you go to school? By bus What kind of food do you like? What do you like to drink? Do you smoke? No Do you think that the government of Sweden is doing a good job? Do you like chocolate? Yes we do

18


1.8.2 Presentation of a belgium SME

Hello, We are Nicolas and Nathan and we are going to talk about the school system of Belgium and our own school. First of all, I will start with a summary of the Belgian school system in General and later on I will explain them better. Like you can see, you start at nursery school, then you have the primary school, after the primary school you have the secondary school that is divided in five large parts ASO TSO BSO KSO and Buso. After these six years you can choose for high school or university. The nursery school is for children of two and a half till six years. In these years they learn some basic skills that are important to go to the primary school. After a few years in kindergarten it’s time for the primary school. In these six obligatory years they learn especially to write, to count and to read. In secondary school you get to choose between 5 different levels and in those levels there are a lot of different disciplines. ASO is the most open level. You learn theory and when you graduate you need to go high school or university. In TSO you learn more practical things. BSO is also practically but easier than TSO. BUSO is for people who have a handicap or have difficulties with studying. KSO is an artistic education. High school or university is the final step in your study career. It’s too complicated and it would take too long to explain it so I move on to the high school. Here you have the option for bachelor or master. To graduate a bachelor you need 3 years and for master 6 years. After that you can start looking forward for a job. Our school: We are in our last year of secondary school. Our discipline is sales and marketing. It is businessoriented and our majors are economics, IT , English, French, German and Dutch. We also have minors such as geography, history, science, math, religion and gym. In economics we have an enterprise which helps us to get prepared for the business life. And after this year we get a certificate for business management. Thank you for your attention. Zie USB

19


1.8.3 First impressions of Sweden This is the third time I’m going to Sweden. I went over there for three weeks when I was 14 together with my parents in the summer holiday. But in those three weeks it was always raining so I didn’t see much of Sweden. The only thing I saw were forests as far as the eye could see and Stockholm. I really liked Stockholm it is a very nice and pleasant city. The second time was this summer. I went there with the scouts for the World Scout Jamboree. We only had one day in a city which name I can’t remember and I liked it too. I think the people in Sweden are very friendly and will always help you out when you have a problem. I haven’t seen everything from Stockholm I only saw the old capital and I hope I will see other things from Stockholm when I’m going with school. I think Sweden is a country which finds it very important to keep nature as clean as possible. Everyone puts their waste in the trashcans. And I think this is a very good thing because in our country most people just throw waste on the street and think that someone else will throw it in the trashcan. I think it will be very cold when we are going over there. I spoke to my correspondent about the weather and she said that the temperature could descend to -20°C. And I find that extremely cold! I really think I will freeze because when you go skiing it’s already cold but then you are moving but when we will be in Sweden we won’t be moving all the time. I really would like to see the view Miss De Muelder explained to us in English from that mountaintop. I am really looking forward to go to Sweden. I think it will be nice to experience Sweden in winter because I only went there in summer and in summer there is no snow. The evening activities will also be amusing so I CAN’T WAIT!

Zie USB

20


1.9 Briefhoofd minionderneming met userform

Zie USB

21


1.10 Marketingmix

Plaats Verkoopmomenten: We verkopen vooral op momenten wanneer ouders, vrienden en leerkrachten samenkomen. Zoals aandeelhoudersvergaderingen en oudercontacten. Op 4 februari 2012 hielden we een verkoop in het shoppingcenter te Kuurne. We hopen ook de kans te krijgen om twee weken in het bagagelokaal op de kleine speelplaats een winkel te openen waar leerlingen en leerkrachten de kans krijgen om als gewone consument chocolade bij ons aan te kopen en direct te betalen. We hadden ook ĂŠĂŠn verkoopmoment op de speelplaats maar we zullen proberen om de directeur ervan te overtuigen om nog een extra verkoopmoment te krijgen. In Zweden hadden we ook een verkoopmoment in een shoppingcenter gelegen in Tibro. Verkoopplaatsen: Op de aandeelhoudersvergadering Oudercontacten Speelplaats Shoppingcenter in Kuurne Shoppingcenter in Zweden (Tibro) zaterdagsmarkt in Brugge (zand) Organisatie magazijn: In het magazijn staan alle producten in dozen op rekken gesorteerd per product en alle producten die we langer dan 1 week hebben zitten al verpakt in zakjes of doosjes. Zo proberen we het verkoopsproces vlotter te laten verlopen. Na de verkoop wordt alles terug op zijn plaats gezet en wordt alles opnieuw geteld om zeker te zijn dat er geen fouten gemaakt werden (voorraadcontrole)

22


Promotie Doelgroep Onze doelgroep is zeer ruim. Dit loopt van kleine kinderen van de lagere school tot gepensioneerde mensen. We proberen aan iedereen te verkopen. Boodschap Live the chocolate sensation Hiermee bedoelen we dat mensen blij worden van chocolade. Chocolade geeft een heel relaxerend gevoel aan de mensen. Het is iets dat je heel de dag door kan eten maar je eet het vooral als je op de koffie bent of wanneer je ’s avonds in de zetel zit op je gemak naar televisie te kijken. There’s only one good fever, it’s Chocolate Fever Hiermee proberen we duidelijk te maken dat je niet ziek word door chocolade te eten. Je kan buikpijn hebben maar je zal geen koorts krijgen. Je kan NOOIT genoeg chocolade in huis hebben. Logo Ons logo is een chocoladereep waarvan er rechts vanonder een stuk uit gebeten is. En op de chocolade reep staat ook de naam Chocolate Fever geschreven zodat de mensen ons logo herkennen en zo ook direct weten wat de naam van onze minionderneming is. Huisstijl Wij maken vooral gebruik van kleuren om een huisstijl te ontwikkelen. We werken vooral met chocoladeachtige tinten; wit, beige, lichtbruin en donkerbruin. Daarnaast proberen we ook zo vriendelijk mogelijk te zijn tegen de klanten en proberen we ook eens een praatje te slaan terwijl we verkopen. Zo hopen we een goede mond-aan-mondreclame te krijgen. Folder en catalogus Hier gaan we de volgende lessen aan beginnen. We zullen proberen dit eens op een originele manier te doen in plaats van een gewoon boekje. Onze consumenten kunnen ook bestellen aan de hand van de catalogus.

23


Website Onze website kan u vinden op www.chocolatefever.be. Hij is onderverdeeld in 5 verschillende categorieën: home, catalogus, foto’s, werknemers en contact. U zal de kans hebben om online onze producten te bekijken en zelfs al te bestellen via de online winkel. Hierdoor kunnen we de consumenten die minder tijd hebben ook bereiken. U kan ook foto’s zien van onze verkoopmomenten of van het Chocolate Fever team. Uitleg over de verschillende werknemers van het Chocolate Fever team kan je er ook op terugvinden zodat de mogelijke klanten toch een beetje weten met wie ze te maken hebben. Stand Voor onze stand gebruiken we identieke kleuren. We hebben een wit tafellaken met een bruine band die er in het midden over loopt. Op de achtergrond een zwart doek die met kleurrijke led-lampen verlicht wordt. Op dit zwart doek hangen er affiches van Chocolate Fever.

Product Productkeuze Wij zijn tot onze productkeuze gekomen aan de hand van een marktonderzoek en een stemming binnen de klasgroep. Leverancier We hebben onze leverancier gekozen op basis van prijs en kwaliteit. Wij streven naar een goede kwaliteit tegen een schappelijke prijs en hierbij zijn we uiteindelijk bij onze leverancier Confiserie Blomme terecht gekomen. Zij staan bekend voor zijn leveringen aan bakkers.

Duurzame of niet-duurzame goederen? Onze producten zijn niet duurzaam.

24


Soort? (convenience / shopping / speciality / preference goods) Het is een convenience good. Chocolade is een product dat gekocht wordt zonder erbij na te denken. Het is ook een product dat niet duurzaam is. Productassortiment bespreken Wij hebben een uitgebreid assortiment van chocolade producten zo hebben wij witte, fondant, zwarte en gemengde zakjes chocolade. Tevens verkopen wij ook producten naargelang de seizoenen of feestdagen. Zo hebben wij voor Sinterklaas een rijk assortiment van Sinterklaas producten. Kies drie producten uit het assortiment en plaats ze in de productie levenscyclus 1. Fondant Truffels Onze truffels zullen in de maturiteitsfase blijven. De vraag zal niet dalen of stijgen. Want een truffel is een goed die onvervangbaar is door een betere versie. 2. Sinterklaas beeldjes Dit product zal een zeer rappe doorloop maken in de PLC want het is een product waar de vraag zeer snel stijgt en afneemt naargelang de komst van Sinterklaas. 3. Studentenhaver Studentenhaver komt net zoals truffel terecht in de maturiteitsfase. Het is tevens een product waar de vraag en aanbod onveranderlijk blijven.

het

Service Klantvriendelijkheid is een van onze basisdoelstellingen. Doordat we ervan overtuigd zijn dat wanneer je de consument met het nodige respect behandeld de consument tevreden is en is er vervolgens meer kans dat deze klant terugkomt. Een duurzame relatie opbouwen met de klant is immers van goudwaarde. Functie van de verpakking Wij proberen onze verpakking zo milieubewust mogelijk te houden zodat wij ook ons steentje bijdragen bij ecologisch en duurzaam ondernemen. Ook zullen wij ervoor zorgen dat het afgewerkte product een aantrekkingskracht uitstraalt en tevens een goede bescherming bied aan onze goederen tijdens het transport.

25


Prijs Marketingdoelstellingen Wij willen aan de behoefte van de klant tegemoet komen door een groot assortiment aan te bieden van verschillende soorten chocolade , dit aanbieden tijdens diverse specifieke periodes in het jaar bijvoorbeeld: Sinterklaas, Pasen ‌ en alles tegen een competitieve en correcte prijs . Kostengerichte prijszetting Wij hebben 30 a 40% winstmarge berekend bij onze producten. De prijszetting en aldus ook de winstmarge vertrekt op basis van een correcte inschatting van vaste en variabele kosten. Dit is ook een kwaliteit gerichte prijs. De prijs is gebaseerd op de kwaliteit van onze producten. Bij ons betaald de klant iets meer maar ze zijn ook zeker dat hun chocolade kwaliteit heeft. Imagoprijszettingen Wij willen een imago creÍren waarbij da klant tevreden is van de prijskwaliteit van ons product. Psychologische prijszettingen Wij houden rekening met psychologische prijszettingen wij rekenen op ieder product 30 tot 40% winst. Waarna we de prijs naar een gemakkelijk handelbaar getal verhogen of verlagen.

1.11 Sollicitatiebrief en CV Zie USB en bijlage 2

26


1.12 Bestelbon

Bestelbon Product

Eenheidsprijs Aantal Beertjes (melk) (2) € 1,50 Beertjes (wit) (2) € 1,50 Truffels (melk) (6) € 2,00 Truffels (wit) (6) € 2,00 Truffels (fondant) (6) € 2,00 Truffels (melk) (8) € 2,50 Truffels (wit) (8) € 2,50 Truffels (fondant) (8) € 2,50 Chocolade (hazel) € 3,00 Zeevruchten € 2,50 Schildpadden (4) € 3,50 Kabouters (2) € 3,50 Bollen (hazel) € 3,00 Côté d'or (reep) € 1,00 Toblerone (reep) € 1,20 Câchet (reep) € 1,50 Lolly € 2,00 Ipod € 3,95 Sigaren € 2,00 Karakken (melk) € 3,00 Karakken (wit) € 3,00 Karakken (fondant) € 3,00 Karakken (mix) € 3,00 Cookies american € 2,50 Suikereitjes € 1,00 Haas (melk) € 1,50 Gevulde schelp € 4,00 Deze producten zijn inclusief BTW Totaal

Naam: Voornaam: Adres: Datum bestelling:

Totale prijs 1 € 1,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 5 € 17,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 8 € 16,00 9 € 27,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 4 € 4,00 € 0,00 € 0,00 € 66,00

Lampo Nathan Begonialaan 54 8210 Loppem 5/03/2012

Bedankt voor uw bestelling Het Chocolate Fever team

27


Toelichting : De kolom totale prijs is de eenheidsprijs maal het aantal van dat product dat je besteld. De cel Totaal is de som van alle cellen van de kolom erboven. Excel document: zie USB

28


1.13 Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen 1.13.1

Factuur met financiële korting

Chocolate Fever Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

chocolate.fever @hotmail.be

Chocolate Fever – Zilverstraat 26 – BE-8000 BRUGGE

www.chocolatefever.be Hanne Strubbe Oudestokerijstraat 17 Varsenare 8490

Rekeningnummer Minionderneming Datum verkoopbewijs Te vermelden bij overschrijving Nummer verkoopbewijs

BE 0016 5296 7704 16/04/2012 VF/1 1-02

2% financiële korting Aantal

Omschrijving

Totaal Bedrag (excl. BTW)

1

Côte d’Or

0,94

1

Karakken

2,82

Totaal exlc. BTW Totaal BTW (6%) Totaal factuur

3,76 0,23 3,99

De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot de dekking van de verzekering ‘CGU Insurance (polisnr. 8814243)’ en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276.

29


70400 45110 40000

VF/1 Verkopen HG Verschuldigde BTW HD

€ 3,76 € 0,24 € 4,00

30


1.13.2

Verkoopfactuur Met handelskorting

Chocolate Fever Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

chocolate.fever @hotmail.be

Chocolate Fever – Zilverstraat 26 – BE-8000 BRUGGE

www.chocolatefever.be Hanne Strubbe Oudestokerijstraat 17 Varsenare 8490

HK Rekeningnummer Minionderneming Datum verkoopbewijs Te vermelden bij overschrijving Nummer verkoopbewijs

BE 0016 5296 7704 16/04/12 VF/2 2-02

5%handelskorting Aantal

Omschrijving

Totaal Bedrag (excl. BTW)

2

Zeevruchten

2.70

1

Ipod

3,71

5

Kabouters

16,45

Totaal exlc. BTW Totaal BTW (6%) Totaal factuur

21,65 1,37 23,02

De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot de dekking van de verzekering ‘CGU Insurance (polisnr. 8814243)’ en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276.

31


70400 45110 70402 40000

VF/2 Verkopen HG Verschuldigde BTW Hak op verkopen HD

€ 21,65 € 1,23 € 1,08 € 22,88

32


1.13.3

Verkoopfactuur met vervoerskosten

Chocolate Fever Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

chocolate.fever @hotmail.be

Chocolate Fever – Zilverstraat 26 – BE-8000 BRUGGE

www.chocolatefever.be Hanne Strubbe Oudestokerijstraat 17 Varsenare 8490

Rekeningnummer Minionderneming Datum verkoopbewijs Te vermelden bij overschrijving Nummer verkoopbewijs

BE 0016 5296 7704 16/04/12 VF/3 3-02

10euro vervoerskosten Aantal

Omschrijving

Totaal Bedrag (excl. BTW)

2

Hazen+suikereitjes

2,82

4

Gevulde schelp+ eitjes

15,04

10

Suikereitjes

9,40

Totaal exlc. BTW Vervoerskosten Totaal BTW (6%) Totaal factuur

27,26 10,00 2,24 39,00

De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot de dekking van de verzekering ‘CGU Insurance (polisnr. 8814243)’ en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276.

33


70400 74600 45110 40000

VF/3 Verkopen HG DK Verschuldigde BTW HD

€ 27,26 € 10,00 € 2,24 € 39,50

34


1.13.4

Terugstuurbare verpakking

Chocolate Fever Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

chocolate.fever @hotmail.be

Chocolate Fever – Zilverstraat 26 – BE-8000 BRUGGE

www.chocolatefever.be Hanne Strubbe Oudestokerijstraat 17 Varsenare 8490

Rekeningnummer Minionderneming Datum verkoopbewijs Te vermelden bij overschrijving Nummer verkoopbewijs

BE 0016 5296 7704 17/04/12 VF/4 4-02

Terugstuurbare verpakking ter waarde van 2,50 Aantal

Omschrijving

Totaal Bedrag (excl. BTW)

3

Beertjes

4,23

2

Chocolade hazelnoten

5,64

Totaal exlc. BTW Totaal BTW (6%) Terugstuurbare verpakking Totaal factuur

9,87 0,59 2,50 12,96

De minionderneming is niet aan BTW* onderworpen. Zij is een uitvloeisel van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klant gaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, en beperkt zich tot de dekking van de verzekering ‘CGU Insurance (polisnr. 8814243)’ en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. vzw Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee. Tel 016 29 84 01. *Beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T. 60.276.

35


VF/4 Verkopen HG Verschuldigde BTW TTSV HD

70400 45110 41800 40000

€ 9,87 € 0,59 € 2,50 € 12,96

1.14 Analyse van de jaarrekening 1.14.1

Inleiding

Wij hebben voor de onderneming “CHOCOLATERIE ROOSE” gekozen omdat dit een leverancier is van ons en het is altijd interessant om eens wat meer te weten over je leveranciers. Het is een groothandel van chocolade en levert enorm snel. Wij hebben wel één nadeel ondervonden en dat is dat er bij levering cash moet betaald worden. 1.14.2 Liquiditeit in ruime en enge zin Boekjaar 1= 2010 Boekjaar2= 2009 Boekjaar1 Liquiditeit in ruime zin Boekjaar 1 Vlottende activa

Boekjaar 2 0,70

0,81 Boekjaar 2

143.246 126097,00 195.486 280181 0 0 VIII. Geldbeleggingen 20.960 38400 IX. Liquide middelen 38.229 24522 X. Overlopende rekeningen 397.921 469.200 Totaal De liquiditeit is kleiner dan 1 dus is de onderneming niet in staat het vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen, de onderneming is dus niet liquide. VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

Boekjaar 1

Vreemd vermogen op KT IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen

Boekjaar 2 561.834 6.316 568.150 0,45

Totaal

Liquiditeit in enge zin Boekjaar 1

Boekjaar 2 195.486 0 20.960 38.229 254.675

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen

IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen Totaal

577761 4830 582591 0,59 280181 0 38400 24522 343.103

Boekjaar 1

Boekjaar 2 561.834 577761 6.316 4830 X. Overlopende rekeningen 568.150 582.591 Totaal De liquiditeit is veel kleiner dan 1 dus is de onderneming niet in staat he vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen, de onderneming is dus niet liquide. De liquiditeit zonder voorraden berekenen is beter omdat je niet altijd zeker bent als je de voorraad zal kunnen verkopen of niet. IX. Schulden op ten hoogste één jaar

36


1.14.3

Solvabiliteit

Boekjaar1 Boekjaar2 Eigen vermogen 119.475,00 116.775,00 Totaal vermogen 995.462,00 1.081.416,00 solvabiliteit 12% 11%

De solvabiliteit verhoogt, dat wil zeggen dat het bedrijf minder afhangt van derden. 1.14.4

Rendabiliteit

Boekjaar 1 Boekjaar 2 Winst van het boekjaar 2.700,00 977,00 Eigen vermogen 119.475,00 116.775,00 REV 2,26% 0,84%

boekjaar 1 heeft een zeer laag rendement => negatieve bedrijfswinst boekjaar 2 heeft een nog lager rendement => nog negatievere bedrijfswinst 1.14.5

EBIT (Earnings before interest taxs)

bedrijfsopbrengsten bezoldigingen oprichtingskosten andere bedrijfskosten EBIT

boekjaar 1 boekjaar2 350.903,00 364.319,00 246.904,00 241.010,00 57.395,00 58.272,00 1.181,00 45.423,00

7.505,00 57.532,00

Er is winst voor interesten en belastingen maar deze daalt ook.

37


1.14.6

Verticale analyse van de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materiaal D. leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden grond- en hulpstoffen bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen B. overige beleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

Boekjaar 1 Boekjaar 2

597.541

612.215

60,03%

561.080 323.745 46.502 16.571

611.655 348.964 60.783 21.256

56,36% 32,52% 4,67% 1,66%

174.262

180.651

17,51%

36.461

560

3,66%

397.921

469.201

39,97%

143.246 143.246

126.097 126.097

14,39% 14,39%

195.486 146.324 49.162

280.181 153.420 126.761

19,64% 14,70% 4,94%

20.960 38.229

38.400 24.522

2,11% 3,84%

995.462

1.081.416 100,00%

PASSIVA

38


EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal IV. Reserves A. Wettelijk reserve C. belastingvrije reserve D. Beschikbare reserve V. Overgedragen winst VI. Kapitaalsubsidies

119.475 124.000 124.000 451 451

116.775 124.000 124.000 451 451

12,00% 12,46% 12,46% 0,05% 0,05%

-4.976

-7.676

-0,50%

875.987 307.838 307.838

964.640 382.049 382.049

88,00% 30,92% 30,92%

651.834 287.974 43 43

65,48% 28,93% 0,00% 0,00%

201.515 201.515

577.761 245.189 1.536 519 1.016 207.764 207.764

72.301 24.677 47.625

123.273 28.472 994.802

7,26% 2,48% 4,78%

6.316

4.830

0,63%

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's pensioenen en soortgelijke verplichtingen grote herstellings en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten

SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden kredietinstellingen overige schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen overige leningen C. Handelsschulden 1. Leveranciers D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

995.462

20,24% 20,24%

1.081.416 100,00%

39


1.14.7

Horizontale analyse van de balans

VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materiaal D. leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden grond- en hulpstoffen bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen B. overige beleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

597.541

612.215

100%

102%

561.080 323.745 46.502 16.571

611.655 348.964 60.783 21.256

100% 100% 100% 100%

109% 108% 131% 128%

174.262

180.651

100%

104%

36.461

560

100%

2%

397.921

469.201

100%

118%

143.246 143.246

126.097 126.097

100% 100%

88% 88%

195.486 146.324 49.162

280.181 153.420 126.761

100% 100% 100%

143% 105% 258%

20.960 38.229

38.400 24.522

100% 100%

183% 64%

995.462

1.081.416

100%

109%

PASSIVA

40


EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal IV. Reserves A. Wettelijk reserve C. belastingvrije reserve D. Beschikbare reserve V. Overgedragen winst VI. Kapitaalsubsidies

119.475

116.775

100%

98%

124.000 124.000 451 451

124.000 124.000 451 451

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

-4.976

-7.676

100%

154%

875.987

964.640

100%

110%

307.838 307.838

382.049 382.049

100% 100%

124% 124%

651.834 287.974 43 43

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

89% 85% 3572% 1207%

201.515 201.515

577.761 245.189 1.536 519 1.016 207.764 207.764

72.301 24.677 47.625

123.273 28.472 994.802

100% 100% 100%

170% 115% 2089%

6.316

4.830

100%

76%

995.462

1.081.416

100%

109%

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's pensioenen en soortgelijke verplichtingen grote herstellings en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten

SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden kredietinstellingen overige schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen overige leningen C. Handelsschulden 1. Leveranciers D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

103% 103%

41


1.15 Bedrijfsbezoeken 1.15.1

Modular

Op donderdag 26 april 2012 hebben wij het bedrijf Modular te Roeselare samen met onze Zweedse uitwisselingstudenten bezocht. Als je aankomt bij het gebouw van Modular ben je al snel onder de indruk. Dit komt doordat het gebouw zeer modern is en de onderneming ook veel met licht werken aan de buitenkant. Later werd duidelijk dat er ‘s nachts een mooi lichtspel gecreëerd word en is een wand van het gebouw voorzien van een LED- scherm( dat maar hetzelfde verbruik heeft als een wasmachine). Eenmaal je binnen bent is het nog spectaculairder. De manier waarop met het licht gespeeld wordt is fantastisch. In de bijna futuristische bar vertelde Tom over de historie en de werking van het bedrijf. Modular is een bedrijf dat Paul Romain in 1980 heeft opgericht en die architecturale verlichting ontwerpt en produceert. Het is een dochterbedrijf van Phillips maar is toch onafhankelijk in zijn activiteiten, dit geeft het bedrijf ook een groot voordeel op technologisch vlak want de nieuwe technologie die Phillips ontwikkeld kan Modular zeer goed gebruiken om in zijn armaturen te verwerken. Het bedrijf is absoluut niet de goedkoopste producent op de markt maar alleszins wel de meest originele en kwalitatieve. De prijzen variëren tussen de €35 voor de goedkoopste en €900 voor de duurste, althans toch voor de verlichting wat je in hun catalogus kan vinden Als je verlichting op maat wild, betaal je snel tussen de 6000 à 7000 euro. Het bedrijf is dan ook pionier in hun branche. Het is een internationaal bedrijf en krijgt bestellingen van over heel de wereld. Als gewoon particulier kan je er wel niet aan kopen maar wel via een architect. Het bedrijf is dan ook goed gekend bij de architecten, ook door middel van agenten verkoopt Modular veel. Maar de hoofdzetel bevindt zich in België. De profielen die ze gebruiken om hun LED lampen in te steken bestaan vooral uit aluminium en sommige zijn goudkleurig verkrijgbaar. Wat de marketing betreft werkt Modular vooral rond bepaalde woorden om een bepaalde sfeer te creëren. Ze denken “out of the box” en hebben een eigen systeem dat ze pvk noemen, dit staat voor “permanent verliefde klanten”. Het bedrijf staat op een groot aantal beurzen waar het bedrijf heel grote, unieke en originele standen bouwt. Ze proberen ook zo goed mogelijk door de pers beschreven te worden zodat ze een goed imago krijgen. Bij Modular werken er 160 werknemers. En Modular heeft geen grote hiërarchie waardoor kan alles veel sneller gedaan kan worden.

42


Modular heeft een omzet van 40 miljoen euro waarvan 80% export is. Het bedrijf verkoopt in 75 verschillende landen. Modular heeft al veel awards gehad bijvoorbeeld Henry Van de Velde Label voor Armor (2007) en Branch (2008), de Red Dot Design Award voor zijn Every Square (2006), de Best of the Best Products Award tijdens 100% Design Rotterdam (2007) voor Traffic, de Henry Van de Velde Prijs voor de ‘Belgisch Design Bedrijf van het Jaar’ (2006) en de Amerikaanse Good Design Award in 2004.

1.16 Eindverslag minionderneming Dit jaar heb ik samen met negen klasgenoten de minionderneming “Chocolate Fever” opgestart en tot een goed einde gebracht. Hierbij verkochten we allerhande chocoladeproducten en moesten we ons ook vooral focussen op bepaalde themamomenten (Sinterklaas, Pasen, …). Hierbij moesten we zoveel mogelijk ervaring opdoen in het opstarten en het runnen van een onderneming. Normaalgezien kreeg iedereen twee functies maar ik heb er vier gehad, namelijk webmaster, marketing, commercieel directeur en order entry. De meest uitdagende functie was in mijn ogen commercieel directeur. Bij deze functie had ik veel verantwoordelijkheid en het imago van de minionderneming lag deels in mijn handen. Maar ik denk dat ik mijn job goed gedaan heb. Onze leerkrachten hebben ons in de loop van het jaar enorm geholpen met onze minionderneming. Al de begeleidende leerkrachten stonden klaar voor ons en hielpen ons wanneer we voor een probleem stonden dat we nog niet zelf konden oplossen, of gaven ons ideeën over hoe we bepaalde dingen zouden doen. Door deze minionderneming snap ik zelf al wat beter wat het inhoudt om een zelfstandige zaak op te starten. Het was een zeer leerrijke ervaring en ik heb er enorm van genoten.

43


1.17 Conclusie Het was zeker en vast niet gemakkelijk om overeen te komen welke onderneming we wilden opstarten maar ik denk dat we er de juiste keuze mee gemaakt hebben om voor chocolade producten te kiezen. Chocolate Fever was een goede onderneming. We hebben problemen gehad maar hebben deze iedere keer tot een goed einde kunnen brengen. We hadden een sterk team, het was verliep niet altijd van een leien dakje maar hielpen elkaar wanneer het nodig was en ik denk dat dit wel vereist is bij een goed draaiende onderneming. Ik kijk terug naar dit jaar als een jaar waar ik veel bijgeleerd heb op meerdere vlakken. Je leert mensen kennen op andere manieren dan dat je gewoon met ze in klas zit. Nu komt er stress bij en dit wordt dan ook soms uitgewerkt op elkaar. Maar al bij al draait dit iedere keer weer bij wanneer de problemen opgelost zijn. De uitwisseling met de Zweden was alvast een prachtige ervaring waar bijna niemand de kans toe krijgt. En ik ben de school enorm dankbaar dat ze ons deze kans gegund hebben.

44


1.18 Bijlagen 1.18.1

Bijlage 1

Chocolate Fever Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGES Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

chocolate.fever @hotmail.be

Chocolate Fever – Zilverstraat 26 – BE-8000 BRUGES

www.chocolatefever.be

Objet: invitation Chers clients

26 Mars 2012

Nous voudrions vous présenter notre action de Pâques. Vous pouvez trouver notre catalogue avec les produits concernés. Nous vous offrons l’opportunité de faire votre choix vendredi le 30 mars à partir de 15h jusqu’à 18h dans notre école. Zilverstraat 26, 8000 Bruges. Nous vous remercions d’avance pour votre confiance dans notre minientreprise. Nos meilleures salutations Nathan Lampo Directeur du département commerciale

45


1.18.2

Bijlage 2

Sollicitatiebrief Nathan Lampo Begoniaan 54 8210 Loppem

Loppem, 10 januari 2012

Chocolate Fever M. Punie Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Sollicitatie Commercieel Directeur

Geachte heer Punie

Via een artikel in “De Zondagskrant” ben ik te weten gekomen dat uw bedrijf op zoek is naar een nieuw hoofd om het commerciële departement te leiden. Dit spreekt mij enorm aan.

Ik ben Nathan Lampo, ik ben 17 jaar oud en ik ben net afgestudeerd in de richting Handel. Tijdens mijn jaren in de richting Handel heb ik veel bijgeleerd over alles wat met het commerciële te maken heeft. In mijn huidige baan verzorg ik samen met nog een collega het commerciële departement. De communicatie met mijn collega’s verloopt zeer vlot. Ik solliciteer hiervoor omdat ik denk dat ik het zou aankunnen om wat meer verantwoordelijkheid te krijgen. Ik wil wat meer hooi op mijn vork nemen en zou graag mensen onder mij hebben. Het lijkt me ook een goed idee om in dezelfde sector te blijven werken.

Uw bedrijf interesseert me enorm en ik zou doodgraag instaan voor het commerciële departement van uw bedrijf. Ik zit boordevol nieuwe ideeën om het bedrijf meer naambekendheid te geven en een goede naam te verzekeren. Zou het mogelijk zijn om een persoonlijk gesprek te hebben waar ik mij in kan voorstellen? In bijlage vindt u mijn CV.

Hoogachtend

Nathan

Lampo

46


CV Persoonlijke gegevens Naam: Lampo Adres: Begonialaan 54 Tel: 0476/212052 Geboortedatum: 05/08/1994 Burgerlijke staat: Ongehuwd

Voornaam: Nathan Woonplaats: Loppem Email: nathanlampo@hotmail.com Nationaliteit: Belg Rijbewijs: neen

Opleidingen 2010-2012: TSO Handel in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. 2008-2010: TSO Handel-Talen in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. (www.sintjozefbrugge.be) 2006-2008: ASO Moderne Wetenschappen in het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart humaniora te Sint-Andries. (www.olvh.be)

Werkervaring Twee weken als poetshulp in de KBC te Sint-Kruis en Assebroek in de zomervakantie van het jaar 2010-2011. Een week als poetshulp in de winkelketen Esprit in de Kerstvakantie van het jaar 20102011. 6 maanden stond ik met nog een collega verantwoordelijk voor de reclame en de website van Chocolate Fever. Dit is een mini onderneming die chocolade verkoopt (www.chocolatefever.be)

Talenkennis Nederlands: moedertaal Engels: goed Frans: goed Duits: basis

Computerkennis Ik heb al sinds het eerste middelbaar het vak Informatica dus ik kan er goed mee overweg. Word: goed Excel: goed Powerpoint: goed Acces: basis

47


Varia Ik ben deze zomer (2010-2011) naar de Word Scout Jamboree gegaan. Dit is een groot evenement waar 138 verschillende landen aan meedoen. En vanuit ieder land komen verschillende scouten hier naartoe. Hier heb ik mijn talen wat kunnen verbeteren. Vooral mijn Engels is in deze drie weken verbeterd. Hier heb ik ook geleerd dat iedereen gelijk is en dat je iedere persoon als je gelijke moet behandelen.

Interesses Ik ben zeer actief bezig in de scouts. Ik geef leiding aan de welpen. Dit is de groep waar de leeftijd tussen de 8 en de 11 ligt. Hiervan heb ik jammer genoeg nog geen diploma. Ik heb hiernaast nog een passie: snowboarden. Hier breng ik zeer veel tijd mee door. In vakanties probeer ik dan ook naar de bergen te trekken om deze sport te kunnen beoefenen.

48


1.18.3

Bijlage 3

Datum

Uur

Activiteit

Vak

06 september 2011 07 september 2011 09 september 2011

13u55 11u05 08u20

Bec Bec

09 september 2011 12 september 2011 24 september 2011 28 september 2011

11u05 08u17 11u00 13u00

18 oktober 2011

13u05

19 oktober 2011 22 oktober 2011 01 november 2011 03 november 2011 05 november 2011 09 november 2011

14u00 15u00 10u00 10u30 17u00 11u05

10 november 2011

18u00

Functieverdeling Verdeling aandelen Uitleg minionderneming door Mieke Kennis Naam zoeken Leveranciers zoeken Organogram gemaakt Aandeelhoudersfiches en brieven in orde maken en afdrukken Aandeelhoudersvergadering voorbereiden Samenkomen met Pieter Samenkomen met Pieter Schoolsystem Schoolsystem Schoolsystem Affiches rondhangen + affiche op het tv-scherm op de speelplaats PrÊparation à un entretien d’embauche

Bec Bec

Frans Frans Engels Engels Engels

Frans

1


10 november 2011

10u00

21 november 2011

15u50

26 november 2011 28 november 2011 30 november 2011 01 december 2011 01 december 2011

09u15

21 december 2011 23 december 2011 20 januari 2012

18u

24 januari 2012 25 januari 2012 07 februari 2012 08 februari 2012

15u50

8u20 8u20 18u30 15u00

Préparation à un entretien d’embauche Affiche ontwerpen chocomelk Verkoop op ‘t Zand Verkopen op de speelplaats Verkopen op de speelplaats Verkopen op de speelplaats Naar de bank met storting en uitreksels Verkoop Howest Oudercontact Voorbereiding verkoop Zweden Voorbereiden verkoop Tibro Verkopen in Tibro Sollicitatiebrief en CV Sollicitatiebrief en CV

Frans

2


1.18.4

Bijlage 4

Verslag bestuursvergadering vrijdag 2 december 2011 Afwezig: Andreas De Mets Céline Vansteenbrugge Notulist: Nathan Lampo Agendepunten: 1 Bestelling Céline 2 Grote chocoladereep 3 Nieuwe verkoopslijst 4 Telling kas 5 Betaling facturen 6 Oudercontact 7 Marktevaluatie 8 Inpakken

1 2 3 4 5 6 7

8

9

Bestelling Céline: In orde Nieuwe verkoop lijst: De nieuwe verkoop lijst zal tegen vrijdag 9 december gemaakt worden door Célin De Zutter. Telling kas: Andreas zal de kas tegen dinsdag 6 december geteld hebben. Betaling facturen: Jerome en Nathan gaan donderdag 8 december na school naar de bank om het geld uit de kas op de bank te zetten en de overige facturen te betalen. Oudercontact: Er worden geen nieuwe producten aangekocht voor het oudercontact Afwezig: Céline, Nathan (misschien vanaf 18u wel), Jerome Grote chocoladereep: Deze zal tegen vrijdag 9 december in stukken gekraakt worden en verpakt worden. Nicolas is hiervoor verantwoordelijk. Benodigdheden: theelichtjes, kerstverlichting, vuurkorf, kerstmuziek, chocomelk. Marktevaluatie: We hadden een slechte verkoop. De stand werd TE vroeg afgebroken. We vonden het niet eerlijk ten opzichte van de mensen die er al van 8 u ’s morgens stonden dat de stand om 11 uur al afgebroken was. Andreas is om 11u30 toegekomen met zijn fiets van Varsenare om dan te ontdekken dat het niet meer nodig was… Inpakken: Er zouden in de loop van week 49 nog een nieuwe levering fondant en melkchocolade truffels moeten binnenkomen. Deze moeten hierna zo snel mogelijk verpakt worden. Jolien Huygebaert is hiervoor verantwoordelijk.

Volgende bestuursvergadering zal plaatsvinden op woensdag 7 december 2011

1


Verslag bestuursvergadering maandag 7 mei 2012 Notulist: Nathan Lampo Agendepunten: 9 Verkoop speelplaats, 10 Aantal goederen in het magazijn, 11 Slotvergadering 12 Afsluiting website

10 Verkoop speelplaats: Céline Vansteenbrugge zal dit gaan vragen aan M. Vandorpe 11 Aantal goederen in het magazijn: Andreas De Mets zal dit bekijken tegen vrijdag 13 mei 12 Slotvergadering: Céline Vansteenbrugge zal deze week nog vergaderen met de CEO’s van de andere miniondernemingen 13 Afsluiting website: Nathan Lampo zorgt dat wanneer de minionderneming afgesloten wordt, dat de site hierbij ook afgesloten wordt. Volgende bestuursvergadering zal plaatsvinden op maandag 14 mei 2012

2

Eindwerk Nathan Lampo  

Dit is mijn eindwerk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you