Page 1


NAKNE LINJER

FOTOGRAF NATHALIE REINHOLDTSEN


Jeg vil nå lede dere inn i en verden av linjer og former som man finner på den fantastiske menneskekroppen. Ideen bak boken er at man skal kunne se kroppen på en ny og annerledes måte enn man gjerne gjør til vanlig. Bildene er åpne for tolkning av hva man ser. Jeg går inn på detaljer, og ut igjen for å se på hvilke linjer som skapes i samspillet mellom hud og mennesker. I billedkunsten er akt en betegnelse på et fotografi som fremstiller et nakent menneske. Jeg som fotograf har valgt å jobbe med det kunstneriske uttrykket i mine bilder, ved hjelp av lys og skygger skal jeg skape spenning og abstraksjon.


Huden dekker hele kroppen og er vürt største organ


Vi kan ikke leve uten hud


En voksen person har rundt 2 kvadratmeter hud


Gjennom ü la oss føle smerte, trykk og berøring gir huden oss viktig informasjon om verden vi lever i


TAKK ! Takk for fantastisk hjelp av dere modeller som har stilt opp for meg og mitt bokprosjekt. Vil med dette også rette en stor takk for god opplæring, hjelp og støtte gjennom to flotte år ved Norges Kreative Fagskole av mine inspirerende lærere: Kay Berg Jannicke Olsen Leif Skaar


Copyright ŠNathalie Reinholdtsen Utgitt: 2011 Trykk: A7


BOOK "NAKED LINES"  

This is an art book I made my last year at Norwegian school of creative studies