Page 1

1. Thermisch – en ultra-thermisch equipment

Oranjestraat 61-63 3361 HP SLIEDRECHT

Telefoon +31(0)184-415247 Fax +31(0)184-411940

E-mail info@hbsgroup.nl Internet www.hbsgroup.nl


DOCUMENTATIE

THERMISCH EQUIPEMENT Uitgutsen van assen Slopen van staalconstructies Afbranden van damwanden Doorbranden van (tram)rails ( Âą 30 sec. per snede) Doorbranden van gietijzer Doorbranden van slakken en ovenbemetseling Maken van gaten in (gewapend) beton Maken van gaten in natuursteen Doorbranden van staallegering


THERMISCH EQUIPEMENT

WAT IS EEN THERMISCHE LANS?

WELKE MATERIALEN ZIJN NODIG VOOR DIT SYSTEEM ?

De thermische lans is een stalen buis gevuld met metaaldraden welke aan één uiteinde verbonden is aan een cilinder zuivere zuurstof. De thermische lans wordt aangesloten aan de zuurstofcilinder nadat het einde van de lans door voorverwarming een temperatuur van ±800/900 C. bereikt heeft. Aan het einde van de thermische lans ontstaat een zeer sterke oxidatie van het staal wat tot gevolg heeft dat: -Er een zeer sterke, hete vlam ontstaat waarvan de tongtemperatuur boven de 2500° C. ligt. Deze tong heeft verschillende lengten al naar gelang de gebruikte diameter van de thermische lans en de gebruikte hoeveelheid zuurstof. De hierdoor ontstane hitte kan men gebruiken voor het boren, snijden en branden van Ferro- en non Ferro metalen inclusief gietijzer. -IJzeroxide wordt gevormd als "vloeibaar makend middel ". -Het smeltpunt van beton en andere gesteenten doet dalen (van 2000°/2500° C. tot 1100°/ 1500° C.) en tevens het wegvloeien van de aldus ontstane substantie vereenvoudigd. Deze eigenschap maakt het mogelijk gebruik te maken van thermische lansen bij het boren en snijden in beton en in de meeste andere gesteenten.

A. Industriële zuurstofbron - Zuurstofcilinder voor kleinere werken. - Batterij zuurstofcilinders of andere bron, voor grotere werken. B. Reduceerinstallatie Van 0 tot 12/ 15 bar bij groot gebruik. (85 Nm 3/h.) Deze installaties kunnen door ons geleverd worden. Ook kunnen wij U hieromtrent informeren. C. Flexibele toevoerleiding (hoge druk slang) Het is aan te raden versterkte toevoerslangen te gebruiken (bestand tegen een druk van 15 BAR). Deze zijn leverbaar in lengten van 10 en 20 mtr. D. Handvat Het door ons geadviseerde type handvat met afsluiter werd in de praktijk ontwikkeld en uitgetest. Dit type handvat maakt een snelle bevestiging van de thermische lans mogelijk. De hoeveelheid toegevoerde zuurstof kan men regelen met behulp van de afsluiter.

3.1.1


THERMISCH EQUIPEMENT

- De thermische lansen werken met behulp van zuurstof. De veiligheidsregels hieromtrent moeten dus nageleefd worden: b.v. het vermijden van vet bij gebruik van zuurstof. - De gebruiker moet beschermende kleding dragen die wij, op aanvraag, kunnen leveren. Wij adviseren het dragen van : - Onbrandbare kleding beschermd door een lang schort van soepel leer. - Laarzen of schoenen die vlug uitgedaan kunnen worden zonder de handen te gebruiken. Hierbij dient men op te merken dat de broekspijpen niet in de schoenen mogen worden gedragen. - Leren handschoenen met lange armstukken om de armen te beschermen. - Een helm gefabriceerd uit synthetisch materiaal met een neerklapbaar vizier van gekleurd materiaal. Dit vizier beschermt het gezicht tegen vonken en spatten, en de ogen tegen te grote lichtstraling.

3.1.2


THERMISCH EQUIPEMENT

DIVERSE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN DE THERMISCHE LANS Zoals het maken van gaten en het slopen en het snijden van vrijwel alle materialen. A. B. C. D. E. F.

Beton met of zonder bewapening. Natuursteen zoals graniet, basalt, enz. Alle soorten gietijzer. Gelegeerd staal, messing, koper, enz. Slakken, ovenbemetseling, enz. Het snijden van stalen damwand, (tram)rails of beton onder de waterlijn.

DIVERSE TYPE THERMISCHE LANSEN EN HUN EIGENSCHAPPEN A. Type 1/4’’, lengte 3000 mm., Kerntemperatuur ± 2300° c. Gat diameter; in beton 20 mm. ; in staal ± 20 mm. Gatdiepte ; in beton 1500 mm. ; in staal ± 1200 mm. B. Type 3/8’’ , lengte 3000 mm., Kerntemperatuur ± 2300° c. Gat diameter; in beton 30 mm. ; in staal ± 20 mm. Gatdiepte ; in beton 2000 mm. ; in staal ± 1500 mm. C. Type 1/2’’ , lengte 3000 mm., Kerntemperatuur ± 2300° c. Gat diameter; in beton 50 mm. ; in staal ± 30 mm. Gatdiepte ; in beton 2000 mm. ; in staal ± 1500 mm. Genoemde eigenschappen hangen nauw samen met de omstandigheden waarin gewerkt moet worden en de ervaring van diegenen die het branden moeten uitvoeren. OPMERKING Het gat diameter is sterk te beïnvloeden door zuurstofdruk en door het draaien van de thermische lans. Het meeste gebruikte type is de 3/8’’ lans, lengte 3000 mm., temperatuur ± 2300° c. Deze is dan ook uit voorraad leverbaar, De andere lansen hebben een levertijd van ± 14 dagen.

3.1.3


THERMISCH EQUIPEMENT

Thermische lansen Thermische lans type 3/8” * 3000 mm., HBS art.nr. 04V0961808 Thermische lans type 1/2” * 3000 mm., HBS art.nr. 04V0093219 Thermische lans type 1/4” * 3000 mm., HBS art.nr. 04V0093218

Thermische lanshouder Thermische lanshouder compleet, geschikt voor 3/8” lansen, HBS art.nr. 04V0009115 Voor het gebruik van 1/4” en 1/2” lansen is een aangepaste kop nodig. (zie onderdelen)

Rubbers Rubber type 3/8” HBS art.nr. 04V0093242 Rubber type 1/4” HBS art.nr. 04V0093241 Rubber type 1/2” HBS art.nr. 04V0093243

Leverbaar uit voorraad 3.1.4


DOCUMENTATIE

ULTRA-THERMISCH EQUIPEMENT Uitgutsen van assen Slopen van staalconstructies Afbranden van damwanden Doorbranden van (tram)rails Doorbranden van alle staallegeringen Maken van gaten in (gewapend) beton, natuursteen Geschikt voor boven- en onderwater Zeer nauwkeurig en snel resultaat


ULTRA -THERMISCH EQUIPEMENT

ULTRA -THERMISCH GUTSEN EN SNIJDEN. Ultra-thermisch snijbranden biedt voordelen vergeleken met andere snijprocessen, door de hoge werktemperatuur, de snelle ingebruikstelling, de draagbaarheid en de veiligheid. Voor het onderhoud van industrieel materieel en machines vormt ultra-thermisch snijden een aanvulling op het traditionele oxy-acetyleen en lucht-koolstofboogsnijden. Ultra-thermisch snijden is een door zuurstof gevoed brandproces. Het systeem kan worden gebruikt om de tanden van laadschoppen van graafwerktuigen te verwijderen; het verwijdert bouten en klinknagels, snijdt constructiestaal op werven; boort, snijdt en gutst op scheepsdekken. Ultrathermisch werken heeft voordelen ten opzichte van andere methodes door de hoge werktemperatuur, eenvoudig gebruik, snelle ingebruikname, draagbaarheid en veiligheid. De ultra-thermische apparatuur bestaat uit een tang, ultra-thermische snij-elektroden, een koperen ontstekingsplaat, een zuurstofbron met reduceerventiel, een 12 volt accu, een zuurstofslang en de kabels. De tang heeft een pistoolgreep met een koper spruitstuk en een collet met moer om de elektrode vast te houden. Een ventiel met hendel regelt de zuurstofstroom door de tang. De aanstrijkplaat is met de batterij verbonden voor de ontsteking van de elektrode. DE ELEKTRODE IS DE SLEUTEL. De ultra-thermische elektrode werd in 1978 oorspronkelijk ontwikkeld voor onderwatergebruik aan offshore olieplatforms. Ze verving minder doeltreffende elektrodes uit staalbuis. Toen de olie-industrie begin jaren tachtig stagneerde, hebben de fabrikanten de elektrode herontwikkeld voor gebruik boven water. Een holle, met koper gecoate stalen buis die gevuld is met draden uit een staallegering vormt de elektrode, het hart van het proces. Kringvormige inkepingen in de buis houden de staaldraden op hun plaats. De gebruiker kan de buis buigen om moeilijke plaatsen te bereiken. De draden zijn binnenin aan een uiteinde van de buis iets korter om terugslag van vonken te voorkomen. De bediener steekt het holle gedeelte van de elektrode in de tang. Zuurstof stroomt door de buis en rond de draden. De gebruiker kan kiezen uit twee verschillende diameters. De dunste elektroden zijn geschikt voor boorwerk tot 15 centimeter diep, het gutsen van lasnaden en het snijden van materialen tot 3 cm. dikte. De dikkere sondes doorboren en snijden dikkere werkstukken, gutsen barsten en zware lasnaden weg en verwijderen aanslag. De maximale snijdikte in staal is praktisch ongelimiteerd.

3.2.1


ULTRA -THERMISCH EQUIPEMENT

HOE TE STARTEN. Alvorens de apparatuur in gebruik te stellen verwijdert de gebruiker brandbare producten uit de werkplaats en inspecteert hij de uitrusting; eventueel worden versleten of beschadigde onderdelen aan de uitrusting vervangen. Indien aan buisleidingen of containers zal worden gewerkt, dan dienen deze eerst met een inert gas gespoeld te worden. 0m het snijden te starten verbindt hij het reduceerventiel met de zuurstofcilinder en de slang van de tang. Hij verbindt de stroomkabels voor de ontsteking met de tang en de aanstrijkplaat met de batterij. Vervolgens opent hij de kraan van het reduceerventiel en regelt ze tot het gewenste debiet, meestal 2,8 tot 5 Bar, afhankelijk van het te snijden materiaal van het werkstuk en de dikte ervan. Met de handschoenen draait hij de collet moer van de tang los en brengt de holle kant van een elektrode in de tang. Hij verzekert zich ervan dat de elektrode volledig tot het einde in de collet is ingebracht om zuurstoflekken te vermijden. Met de hand wordt de collet moer vastgedraaid. 0m de elektrode te ontsteken de vlam te starten neemt de gebruiker de tang in de ene hand en de aanstrijkplaat in de andere. Een licht kneepje in de zuurstofhendel laat de zuurstof door de tang en de elektrode stromen. Onder een hoek van 45° wordt de elektrode langzaam over de aanstrijkplaat gestreken tot ze ontsteekt, de elektrode begint te vonken. De gebruiker kan nu beginnen te werken. De elektrode brandt zolang er zuurstof doorheen komt tot ze volledig is opgebrand. De temperatuur aan het uiteinde is 5000° Celsius. TECHNIEKEN. De gebruikers doorboren met de elektrode pinnen, klinknagels en bouten. 0m te doorboren wordt de elektrode loodrecht op het werkstuk gehouden en met een lichte zuurstofstroom (lichte druk op de hendel) wordt de brandende punt in het werkstuk geduwd. De zuurstofdruk wordt op 2,5 Bar gezet om terugslag of vonken te vermijden. Zodra de punt ongeveer 7 mm. diep zit kan de zuurstofhendel ingedrukt worden om sneller te werken. Door de punt In en uit het stuk te bewegen wordt het gesmolten materiaal eruit geblazen. Als een diepte van meer dan 10 centimeter wordt bereikt, dan wordt de zuurstofdruk opgevoerd tot 3,5 Bar om het proces verder te zetten. 0m te beletten dat de elektrode in het gat vast komt te zitten wordt de zuurstof niet onderbroken tot de punt uit het werkstuk is gehaald. 0m een guts te starten plaatst de gebruiker de elektrode onder een hoek van 45° op het werkstuk en wijst de brandende punt in de richting van de te maken guts. De zuurstofdruk staat op 2,5 tot 2,8 Bar voor ondiepe gutsen en 2,8 tot 3,5 Bar voor een diepe guts. Zodra er een kuiltje wordt gevormd verkleint hij de hoek tot 5 à 10° en drukt de sonde in de richting van de te maken guts.

3.2.2


ULTRA -THERMISCH EQUIPEMENT

ln tegenstelling tot lucht-koolstofbooggutsen is hier geen lasapparaat of compressor nodig. Bovendien is er geen gevaar van hoge stroomsterktes, lawaai of rook. Het proces bouwt geen koolstof op en vereist geen voorafgaande reiniging of schuren van het werkstuk. 0m met de elektrode te snijden, trekt de gebruiker ze over het werkstuk. De werkhoek aan het oppervlak kan schommelen tussen 45 en 90 graden; hou de punt steeds in de groef om terugslag te vermijden. Gesmolten materiaal moet voorwaarts uit de groef geblazen worden; als het achterwaarts rondvliegt, dan moet er trager gewerkt worden. De zuurstofdruk bedraagt 2,1 tot 2,8 Bar voor zacht staal en ijzer tot 1,5 cm. dik; 2,8 tot 3,5 Bar voor non-ferro metalen tot 2,5 cm. en ijzer van 1,5 tot 2,5 cm.; 3,5 tot 4,2 Bar voor alle metalen tot 5 cm. en 4,2 tot 5 Bar voor alle zwaardere werk. TOEPASSINGEN. Onderhoudsploegen gebruiken ultra-thermische systemen om vastzittende bouten te verwijderen. Ze doorboren eerst de pin en koelen haar af met water; hierdoor krimpt deze ongeveer 2,5 mm. Het proces wordt herhaald tot de pin eruit geslagen kan worden. Een ultrathermische elektrode kan een vastzittende pin loskrijgen in ongeveer 30 seconden. Snelle herstellingen aan tanden van graafwerktuigen kunnen op het terrein uitgevoerd worden. Een gebogen tand van een laadschop van een bulldozer kan de schop hinderen om de grond te bereiken. De tand kan snel verwijderd worden zonder dat de machine buiten gebruik moet worden gesteld. Na de graafwerken, op het einde van de dag, kan de lasnaad van de tand en de schop uitgegutst worden en een nieuwe tand ingelast. Eveneens op het terrein kunnen stressbreuken uitgegutst worden in bruggen en andere structuren. 0m breuken te herstellen worden aan het einde van de breuk gaten geboord, vervolgens wordt de breuk uitgegutst om het basismetaal te prepareren voor herstelling met een lasnaad.

3.2.3


ULTRA -THERMISCH EQUIPEMENT

3.2.4


ULTRA -THERMISCH EQUIPEMENT

DE ONDERDELEN DE ULTRA-THERMISCHE SNIJTANG . DE SNIJTANG. De bewezen betrouwbaarheid van de snijtang van werd bereikt door ons duurzaam, eenvoudig ontwerp. Gefabriceerd uit slijtvaste, slagbestendige materialen, werd de snijtang ergonomisch ontworpen om vermoeidheid bij de gebruiker tegen te gaan. De vonkenstopper werd speciaal ontworpen met het interne scherm om vonken op te vangen. De zware en dubbel ACME behandelde schroef van de collet is groot en gemakkelijk met een handschoen los- of aan te draaien. Deze beproefde vormgeving helpt de vervuiling te voorkomen door modder, zand, slakken of andere ongerechtigheden en verzekert dat het inbrengen of verwijderen van de elektrode snel en betrouwbaar gebeurt. Elke snijtang kan worden geleverd met twee collets voor zowel 1/4" als 3/8" ultra-thermische elektroden. De hendel voor de zuurstoftoevoer is eveneens gemakkelijk met een handschoen te bedienden, zodat de gebruiker in staat is de zuurstoftoevoer fijn te regelen tijdens de ontsteking van de elektrode of tijdens het gutsen, boren of snijden. Door zijn uniek ontwerp, kan de snijtang gemakkelijk in het veld gedemonteerd en onderhouden worden. (Sets met wisselstukken zijn verkrijgbaar). DE ULTRA-THERMISCHE ELEKTRODEN. De Ultra-thermische elektroden bevatten staven en branden aan het uiteinde met een temperatuur van meer dan 5000°C. Onze elektroden snijden, smelten of maken elk bestaand materiaal vloeibaar. Deze interne staven werden teruggedrongen aan het uiteinde. Door deze unieke eigenschap zijn onze elektroden de veiligste op de markt. Een reeks kringvormige inkepingen borgen de interne staven zodat ze kunnen worden gebogen zonder de zuurstoftoevoer te hinderen. Dit eigen ontwerp laat de gebruiker toe de meest moeilijk of anders onmogelijk te bereiken plaatsen te bewerken. De elektroden zijn verkrijgbaar in 1/4" of 3/8" diameters en verschillende lengtes. Dit gamma van maten maakt ze efficiënt en aanpasbaar voor verschillende toepassingen. Elektroden worden aangeboden in bulkverpakking van 25 en 60 stuks. Alle elektroden worden gefabriceerd onder strenge kwaliteitscontrole en geïnspecteerd alvorens verpakt te worden om betrouwbare prestaties te verzekeren.

3.2.5


ULTRA -THERMISCH EQUIPEMENT

ULTRA-THERMISCHE SNIJ-SYSTEMEN VOORDELEN UNIEKE MOGELIJKHEDEN. De unieke manier van branden met de ultra-thermische elektroden maakt letterlijk alle materialen vloeibaar die het op zijn weg ontmoet, waarbij het materiaal zelf als brandstof wordt gebruikt. Zij snijden of smelten snel door elk bekend materiaal, zoals gietijzer, staal, roestvrij staal, beton, graniet, nikkel, titanium en aluminium. Omdat onze systemen zo snel snijden is er een minimale opbouw van warmte, waardoor getemperde materialen vrijwel ongewijzigd blijven. Onze ultra-thermische elektroden branden in vochtige omgevingen, zelfs in modder of water. Deze unieke prestatie geeft een belangrijk voordeel boven andere uitrustingen, vooral In industrieën met lastige werkomgevingen zoals bij mijnbouw of zware industrie. TIJDSBESPARING KOSTENBESPARENDE PRESTATIES. Als tijdsbesparing de boodschap is, dan is dit systeem de eerste keuze van de professional voor toepassingen als gutsen, boren of snijden. Bedrijven voor onderhoud en herstellingen kunnen taken die anders moeilijk en tijdrovend zijn uitvoeren in slechts een fractie van de tijd die nodig is bij conventionele methodes. Zo wordt bijvoorbeeld de tijd dat dure zware graafwerktuigen buiten gebruik zijn aanzienlijk verkort bij het verwijderen van verbindingspinnen uit de rupsen of de herstelling ervan. Of bij het verwijderen van harde aanslag. Dit systeem is kosten- en werktijdbesparend. Omdat onze ultra-thermische systemen werken bij temperaturen boven 5000°C is het overbodig om het oppervlak voor te verwarmen. Aangezien er geen permanente elektrische stroom nodig is kunnen herstellingen uitgevoerd worden zonder braamvorming aan rollagers en bussen. Bovendien zijn schuren of reinigen van werkvlakken bij het gutsen overbodig, omdat ons systeem geen koolstof afzet. VEILIGHEID EN GEBRUIKSCOMFORT. Dit systeem is veiliger dan andere omdat het geen hoge stroomsterkte nodig heeft of potentieel gevaarlljke acetyleen of een andere brandstof. Het gebruikscomfort en de veiligheid van de gebruiker zijn eveneens verbeterd, omdat dit systeem minder geluidshinder, rook of toxische gassen veroorzaakt dan andere systemen. De gebruiksvriendelijk eigenschappen werden ontworpen met het oog op de eenvoudigheid in het gebruik. Het 12 Volt DC ontstekingssysteem, enkelvoudige 0² bron met een reduceerventiel en volledig autonome draagbare sets verzekeren, dat dit systeem gemakkelijk te gebruiken is.….zelfs door de beginner.

3.2.6


ULTRA -THERMAL EQUIPMENT

3.2.7


THERMISCH ULTRA -THERMISCH EQUIPEMENT EQUIPEMENT

Ultra-thermische elektroden Ultra-thermische elektroden, ongeïsoleerd, afm. Ø 9,5 * 1000 mm., HBS art.nr. 04V0961636 Ultra–thermische elektroden, ongeïsoleerd, afm. Ø 9,5 * 450 mm., HBS art.nr. 04V0961888 Ultra–thermische elektroden, ongeïsoleerd, afm. Ø 6 * 450 mm., HBS art.nr. 04V0961637 Ultra-thermische elektroden Ultra-thermische elektroden, geïsoleerd, afm. Ø 9,5 * 450 mm., HBS art.nr. 04V0094430 Geschikt voor onderwater.

Ultra-thermische snijset Ultra-thermische snijset, compleet, Geschikt voor boven– en onderwater, HBS art nr. 04V0961862 Geschikt voor onderwater.

Leverbaar uit voorraad 3.2.8


THERMISCH ULTRA -THERMISCH EQUIPEMENT EQUIPEMENT

Ultra-thermische elektroden Collet t.b.v. Ultra-thermische snijset, type Ø 9,5 mm., HBS art nr. 04V0961813 Collet t.b.v. Ultra-thermische snijset, type Ø 6 mm., HBS art nr. 04V0961814 Rubber t.b.v. Ultra-thermische snijset, type Ø 9,5 mm., HBS art nr. 04V961813B Diverse Zuurstofslang 9 * 16 mm., HBS art nr. 04V0214865 Zuurstofslang 13 * 22 mm., HBS art nr. 04V0204775 Aardedraad t.b.v. Ultra-thermische snijset, HBS art nr. 04V0204776 Reduceerventiel, type grote doorstroom, doorstroom 0-20 bar, HBS art nr. 04V972557B Kop t.b.v. Ultra-thermische snijset, voor gebruik bovenwater, HBS art nr. 04V961862B Kop t.b.v. Ultra-thermische snijset, voor gebruik onderwater, HBS art nr. 04V961862A

Leverbaar uit voorraad 3.2.9

HBS catalogus groep 3  

thermisch en ultra-thermisch equipment, thermische lans, onderwater branden

HBS catalogus groep 3  

thermisch en ultra-thermisch equipment, thermische lans, onderwater branden

Advertisement