Page 1

’ SOROPnews UNION BELGE - BELGISCHE UNIE

2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24 Trimestriel / Driemaandelijks Afgiftekantoor - Bureau de dépôt - Bruxelles X N° Ag. P 911764

SOR SOROPTIMIST SOROPTIMIS SOROPTIMI SOROPTIM SOROPTI SOROPT SOROP

A global voice for women

IN

TER

N AT I O N

A

L

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin

Conception et réalisation : www.espacemedia.com / Éditeur responsable - Verantwoordelijke uitgever : Marie-Jeanne DEVRIENDT - 18, Dessous-la-ville - B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIUM


Inhoudstafel Sommaire Marthe Claeys, SIB president . . . 3

SIB World Refugee Day, June 20 . .4-9 Een Soroptimist in de kijker – Une Soroptimist sous la loupe Inge Noppe, club SI Tubize . . . .10 Lucille Feremans, club SI Land van Waas . . . . . . . .11

Chères Amies, Il y a un temps pour tout : un temps pour créer et un temps pour rêver… Il en va de même pour mon temps à la tête de la production de votre SOROP’news où dès le prochain numéro, Evelyne Bastin prendra en mains la réalisation de notre magazine. Dès lors, un petit bilan et un vibrant remerciement à toutes les collaboratrices qui m’ont épaulé dans ce challenge depuis fin 2010. Avec une équipe d’une dizaine de personnes à la rédaction, un véritable team de choc, nous avons en effet produit près de 25 numéros (24 exactement) et couvert les principales préoccupations des femmes en matière de violence, de santé, d’éducation, de discrimination, d’écologie, de gestion du temps… Nous avons parcouru le monde via les soutiens apportés aux femmes par les actions des Clubs mais aussi pour vous faire part des grandes décisions de nos instances internationales « Soroptimist »... Nous sommes allées à la rencontre de nos boursières et candidates boursières, d’amies soroptimistes aux parcours atypiques ou représentantes de notre association dans d’autres plateformes… Nous avons fêté avec vous le 75e anniversaire de notre fédération et illustré la farandole des années de certains de nos clubs… Nous avons suivi avec vous le cheminement et les objectifs de 3 présidentes SIB… Bref, nous avons toujours essayé d’être au plus près des engagements pris en tant que Soroptimistes non seulement de défense des droits des femmes ici et dans le monde mais pour un monde de paix tout en sororité.

Marie-Jeanne Covers créés par Lucille Feremans . . . . . . . . . .12-16

SI Yvonne Simpson, SI president . .17

SIE Journées d’Expression Française . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

SIB La farondole des années – happy birthday . . . . . . . . . . . . . .19 Clubnews . . . . . . . . . . . . . . .20-25 Anders gezegd… Autrement dit… . . . . . . . . . . . . 26 Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

SOR SOROPTIMIST SOROPTIMIS SOROPTIMI SOROPTIM SOROPTI SOROPT SOROP

Met deze vierentwintigste SOROP’news, ben ik voor de laatste keer als verantwoordelijke uitgever opgetreden. Het doorgeven van de fakkel gaat voor mij gepaard met niet alleen een gevoel van weemoed omdat het afstaan van een geesteskind waarvoor men zich zes jaar heeft bekommerd niet gemakkelijk is maar ook met een gevoel van bevrijding. Vier maal per jaar dat kind gereed maken met als doel het uit te sturen met een boodschap vroeg heel wat inspanningen en kopzorgen. Heel wat voorbereidend werk dat ik, samen met een gedreven redactieteam, op mij nam was hiervoor nodig en we hebben geregeld tegen de klok gewerkt om op tijd de SOROP’news klaar te krijgen. We hebben ons best gedaan om artikels te brengen die relevant en actueel waren en steeds paste in de geest van Soroptimist International. Bovendien dienden ze interessant en aangenaam om lezen te zijn voor al de Soroptimistleden, zowel die van de jongere als de oudere generatie. Projecten en acties van een club werden beschreven zodanig dat ze een inspiratiebron konden zijn voor andere clubs. Om een verzorgde uitgave te realiseren en te verspreiden kwam er veel werk aan te pas maar dit werd goedgemaakt door de samenwerking met de leden van de redactie en de vriendschap die ik van hen heb mogen ondervinden. Veel dankbaarheid ben ik hen verschuldigd. Ook de aanmoedigingen en de appreciatie van de andere Soroptimistleden heb ik op prijs gesteld en hebben het team steeds aangezet om na te denken over mogelijke verbeteringen. Ik ben de overtuiging toegedaan dat Evelyne Bastin, mijn opvolgster, zich met hart en ziel zal inzetten zodanig dat de SOROP’news onze doelstellingen weergeeft en het hoogstaand visitekaartje blijft van SIB. Ik wens haar veel voldoening bij het invullen van de zware taak die ze op haar heeft genomen. Nu dat de zilveren bruiloft van de SOROP’news nakend is, hoop ik dat velen van jullie ook de gouden bruiloft zullen meemaken.

Marie-Jeanne

TER

N AT I O

NA

L

IN

Vluchtelingen. We horen erover op het nieuws. Maar wat weten we eigenlijk van mensen die huis en haard moesten verlaten om elders een nieuw bestaan op te bouwen. In het boek “Vluchtelingen vertellen…” van Marie Wijk, lid van club SI Arnhem (NL) zijn tekeningen en uitspraken van vluchtelingen uit 31 landen opgenomen. Vele asielzoekerscentra, War Child, Terre des Hommes en Artsen zonder Grenzen verleenden hun medewerking. Het is een prachtig boek dat ontroert. Gewoon door de kracht, de hoop en soms het verdriet dat uit de woorden spreekt… Het boek pakt je en laat je niet meer los. annelempereur@gmail.com Lire plus en page 7.

2 - SOROP’news

2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24


SSOROP SOROPTIMIST SOROPTIMIS SOROPTIMI SOROPTIM SOROPTI SOROPT OR

BELGIUM

À global voice for women

Marthe CLAEYS

IN

TER

N AT I O N

A

L

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin

Woordje van de Voorzitter Mot de la Présidente

Beste Soropvriendinnen, Chères amies Sorop, SOROP’news heeft in de loop van de jaren steeds ingespeeld op thema’s die op dat ogenblik actueel waren en voornamelijk de betrokkenheid van vrouwen en jonge meisjes benadrukt. Op 20 juni was het wereldvluchtelingendag waarop wereldwijd aandacht gevraagd werd voor de problemen rond de gigantische migratiestroom die de laatste jaren heeft plaatsgegrepen. De beelden van uitgeputte vluchtelingen, levenloze kinderen en de leefomstandigheden van de families in de tentenkampen rond Calais hebben iedereen sterk aangegrepen. Ons medeleven gaat uit naar al die mensen : mannen, vrouwen en kinderen, die dit in het verleden en nu meemaken. Het kan dan ook niet verwonderen dat als thema van de SOROP’news 24 de vluchtelingencrisis gekozen werd omdat we onze bekommernis speciaal willen uitdrukken voor het lot van vrouwen, jonge meisjes en kinderen. Door een speciale resolutie die gestemd werd in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, werd in het jaar 2000 een wereldvluchtelingendag ingesteld. Het Nationaal Commissariaat van de Vluchtelingen, dat in meer dan honderd landen aanwezig is, tracht oplossingen aan te reiken voor de problemen waarmede de migranten en de asielzoekers dienen af te rekenen. Dans l’esprit de mission du Soroptimist International : améliorer la vie des femmes et des jeunes filles, beaucoup de nos clubs ont relevé les défis de l’actuelle crise des réfugiés. Des milliers de femmes réfugiées et demandeurs d’asile arrivant sur nos côtes ces derniers mois doivent affronter des dangers spécifiques et sont souvent confrontées à la discrimination, la violence, le viol et la traite des êtres humains. De plus, les soins de santé et d’hygiène sont souvent inadaptés à leur situation. Des membres «soroptimist» apportent des aides tant immédiates qu’à plus long terme. Cela peut être en s’impliquant comme volontaire dans les centres de réfugiés, en donnant des cours de langues ou en offrant un séminaire de formation professionnelle. Op 23 april 2016 hebben we met grote luister de 50ste verjaardag van SIB club Hasselt, in aanwezigheid van onze voorzitter SIE Maria Elisabetta de Franciscis, gevierd. In de voormiddag hebben we een raad van bestuur gehouden in aanwezigheid van de voorzitter SIE waarbij de uitdagingen van SIB werden besproken en toegelicht. Dit wordt het laatste SOROP’news nummer verzorgd door de verantwoordelijke uitgever Marie-Jeanne Devriendt. Hierbij wil ik haar danken voor haar jarenlange inzet samen met haar redactieteam met als doel telkens een kwalitatief hoogstaand nummer te brengen. Ook zij die hieraan hebben meegewerkt worden van harte bedankt. Hierdoor is de SOROP’news een geslaagd medium dat de werking van onze internationale organisatie ten goede komt en onze visibiliteit vergroot. Een fijne, zonnige en inspirerende zomer gewenst. Marthe Claeys Voorzitter SIB 2014-2016

2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24

SOROP’news - 3


L’Assemblé Générale des Nations Unies a fixé au 20 juin la principale journée commémorative internationale en faveur des réfugiés. Cette journée est relayée dans de nombreux pays par des activités et des actions visant à faire connaître la situation particulière et l’urgence dans laquelle se trouvent 43,7 millions de réfugiés.

Conférence du Professeur François GEMENNE à Chimay (club SI La Thiérache) le 15 avril et à Liège (club SI Liège-en-Isle) le 23 mai 2016 « Nobody makes a greater mistake than he who does nothing because he can do only a little. » (Edmund Burke, 1729-1797) Sensibles à la détresse des migrants, nos clubs ont pris contact avec le Professeur François Gemenne (www.sciencespo.fr/ceri/fr/users/françoisgemenne), connu pour ses prises de position claires et didactiques et ses articles dans la presse.

C’est ainsi qu’en l’absence de politique migratoire organisée, l’Europe devient la destination la plus dangereuse du monde pour les réfugiés. Depuis 2000, environ 35 000 personnes ont péri noyées dans la Méditerranée.

Son exposé dans nos clubs s’intitule « Réalités et perceptions des migrations contemporaines ». Il y explique qu’il y a un décalage énorme entre la perception et la réalité objective des migrations dans le monde et notamment en Europe.

Le Professeur Gemenne pointe deux évolutions structurelles majeures dans notre monde actuel, à savoir : - De plus en plus de personnes se déplacent dans tous les pays, essentiellement à cause de l’augmentation de la population ; - On construit de plus en plus de murs et de barrières pour isoler les peuples les uns des autres. Ces murs remplissent une fonction symbolique (protection contre une invasion venant de l’extérieur).

Battant en brèche les idées reçues, M. Gemenne explique que dans le monde : - Une personne sur 7 n’habite pas dans le pays où elle est née ; - Parmi ces 970 millions de migrations, les 3/4 sont internes au pays d'origine (on parle rarement de migrations dans ce cas). Le dernier quart seulement est international ; - L’essentiel des flux des migrations internationales se réalise entre pays du sud (35 %). Les flux du sud vers le nord représentent approximativement 30 %. Environ 8 % de ces personnes (+/- 80 millions) n’ont pas choisi d’être déplacées. Elles le sont pour des raisons politiques, pour des raisons environnementales (catastrophes naturelles) ou ont été déplacées de force. Concernant la Syrie, pays de 22 millions d’habitants, les ¾ de la population ont été déplacés, pour la plupart à l’intérieur du pays. Seuls ceux qui ont le plus de moyens, de connaissances et d’audace réussissent à partir (un peu moins de 6 millions) surtout au Liban, en Turquie et en Jordanie, espérant pour la plupart pouvoir rentrer rapidement dans leur pays lorsque la situation sera stabilisée. La plupart ont un bagage culturel. Ils refusent que leur vie s’arrête dans un camp et tentent alors la traversée. Ils s’en remettent à des passeurs sans scrupule.

4- SOROP’news

Les études confirment qu’un mur n’a aucun impact sur les flux migratoires entre deux pays. Il rend juste les migrations plus coûteuses, dangereuses et meurtrières. Le conférencier se livre à une analyse chiffrée et argumentée d’idées véhiculées dans le public, entendues régulièrement sur les réseaux sociaux et dans une certaine presse. La Belgique accueille trop d’immigrés ! Il y a en Belgique 18 % d’immigrés, souvent regroupés dans les villes - 60 % sont Européens (France, Italie, Pays-Bas), 8 % Marocains et 4 % Turcs. Dans les pays industrialisés, on surestime souvent la proportion de musulmans. Les immigrés coûtent très cher au budget de l’État ! Est-ce normal de s’interroger sur ce que coûtent certains segments de la population ? Chacun rapporte et coûte à une période de sa vie. C’est ce qui fait une collectivité. En outre, la Belgique occupe la 6e place mondiale parmi les pays à qui l’immigration rapporte (3 500 € par an - 0,96 % du PIB).

Les immigrés doivent faire des efforts pour s’intégrer et s’adapter ! L’effort d’intégration ne doit pas reposer uniquement sur les immigrés. Si la terre d’accueil ne fait pas un pas vers eux, leurs efforts seront vains. Cette position stigmatise systématiquement les populations musulmanes. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde ! N’oublions pas qu’il y a des êtres humains derrière cette expression. De plus, ce sont les plus nantis qui arrivent jusque chez nous. C’est facile d’obtenir l’asile en Belgique ! Seule une démarche sur 5 est acceptée et ce n’est pas le niveau de l’aide sociale qui détermine le choix de la destination. Les immigrés prennent les emplois des Belges! Vision erronée de la situation économique. Au contraire, une population dynamique avec beaucoup d’allers et retours va augmenter le stock d’emplois. Souvent aussi, les immigrés trouvent des emplois dans des niches peu occupées par les nationaux (emplois très qualifiés ou très peu). En outre, ils ont beaucoup de projets économiques. En conclusion, nous devrions nous interroger collectivement afin de savoir pourquoi nos opinions sont à ce point tendues à ce sujet. Nous devrions cesser de développer la vision eux/nous et tenter d’apporter des réponses rationnelles à ces questions. En l’appelant migrant, nous déshumanisons la personne et l’histoire nous a montré où peut mener cette déshumanisation. Notre conférencier fait appel à notre responsabilité en tant que citoyens. Colette Stévaux, secrétaire du club SI La Thiérache

2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24


« Tout laisser derrière soi, tout de ce qui nous a été cher et précieux, c’est-à-dire se retrouver projeté dans un avenir incertain, en un milieu étranger. Vous représentez-vous le courage qu’il faut pour vivre avec la perspective de devoir passer des mois, des années, peutêtre toute une vie, en exil. » (António Guterres, ancien Haut Commissaire pour les réfugiés). http://www.unhcr.ch/fr/evenements/journee-mondiale-du-refugie.html

Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen Europol meldt dat vorig jaar van de 96.000 niet-begeleide minderjarige kinderen, die zich voor een asielprocedure aanmeldden, er minstens 10.000 spoorloos zijn verdwenen sinds hun aankomst in Europa. Ook in België is de situatie onrustwekkend. Van de 5.000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen die in 2015 in ons land aankwamen, raakten er volgens Child Focus ongeveer 500, dus 10% vermist. Dit is meer dan waarschijnlijk een onderschatting want wie doet aangifte als een kind zonder voogd of enige andere begeleiding verdwijnt ? Child focus onderzocht 66 onrustwekkende verdwijningen wat meer is dan één per week ! 43 van die soms heel jonge kinderen waren deze lente nog steeds spoorloos. Wanneer spreekt men van een niet-begeleide minderjarige vluchteling ? Vluchtelingenwerk Vlaanderen geeft ons een definitie. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) zijn jonger dan 18 jaar, niet begeleid door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hen uitoefent, geen toestemming krijgen om te reizen en te verblijven in België van de persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hen uitoefent, niet zijn ingeschreven in een bevolkingsregister, die geen onderdaan zijn van een land dat al dan niet lid is van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, alleszins in een asielprocedure of zonder wettelijk verblijf in België, zich in een kwetsbare toestand bevinden of een aanvraag indienden als slachtoffer van mensenhandel of mensensmokkel. Vanwaar komen deze minderjarigen ? De meeste NBMV’s die nu in België toekomen zijn afkomstig uit Afghanistan, Syrië, Irak, Somalië en Guinee. Voornamelijk jongens : 91,5% tegenover 8,5% meisjes. Een groot aantal is jonger dan 14 jaar. Deze jongeren zijn heel kwetsbaar en vormen een gemakkelijke prooi voor economische uitbuiting.

vrees voor vervolging en zoeken bescherming in een veilig land zoals België. Ze worden door hun ouders of de familie erop uitgestuurd in de hoop op een beter leven in een ander, meestal westers land. Of ze vertrekken samen met hun familie maar raken hen onderweg tijdens hun gevaarlijke reis naar België kwijt. Mensensmokkelaars scheiden soms kinderen van hun ouders om zo het kind te kunnen gebruiken als chantagemiddel en nog meer greep te hebben op de situatie. Sommige niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn slachtoffer van mensenhandelaars. Sommige jongeren zijn enkel op doortocht en willen bijvoorbeeld reizen naar een andere lidstaat van de Europese Unie* zoals het Verenigd Koninkrijk, waar misschien reeds familie van hen verblijft, of zij komen om dezelfde reden naar België.

neemt de dienst contact op met de opvangcentra en wijzen zij een voogd aan. Alles wordt in het werk gesteld om een duurzame oplossing te vinden. Uiteraard zijn er al heel wat stappen ondernomen vóór de jongeling aan een voogd wordt toegewezen. Eerst en vooral is er een gesprek met de jongere, al dan niet vergezeld van een tolk ; ook worden de “officiële documenten” gecontroleerd op hun authenticiteit en worden de adviezen van de diverse betrokken centra verzameld. Deze kinderen zijn afgezonderd van hun ouders en ontberen elke vorm van materiële en educatieve ondersteuning. Ze hebben dringend opvang nodig en aangepaste huisvesting, zij hebben recht op sociale bescherming en rechtsbijstand en voor velen van hen is psychologische bijstand geen overbodige zorgverlening.

Wat gebeurt er met deze NBMV ? “Wat er precies met hen gebeurt, is onduidelijk maar heel vaak zijn er criminele organisaties bij betrokken waardoor deze jongeren in de gedwongen prostitutie terechtkomen of als huispersoneel bij mensenhandelaars moeten dienen.” zegt Heidi De Pauw van Child Focus.

Wat kan een Soroptimistclub voor hen betekenen ? Als ijveraars voor het welzijn van vrouwen en kinderen kunnen ook wij ons steentje bijdragen. Er zijn legio organisaties die zich volledig toewijden aan deze problematiek maar dit kan enkel met de financiële steun van derden. Misschien een idee om in het nieuwe werkjaar een budgetje te voorzien om deze instanties mede te ondersteunen. We mogen er niet aan denken dat onze (klein)kinderen ooit in een dergelijke situatie terecht komen…

Is er dan helemaal geen toekomst voor deze jongeren ? De dienst Voogdij van Fedasil ontfermt zich zo goed als mogelijk over deze jongeren. Deze dienst bestaat uit juristen, sociologen, maatschappelijk werkers, administratieve assistenten, chauffeurs en begeleiders. Meestal is het de politie of de Dienst Vreemdelingenzaken die de minderjarige aanmeldt bij de dienst Voogdij, waar ze worden geïdentificeerd en bij twijfel over hun leeftijd onderworpen worden aan een medisch onderzoek. In het kader van de zorg voor die minderjarigen

https ://www.unicef.be/fr/les-enfants-migrantsnon-accompagnes-doivent-etre-proteges/ Rita De Groot & Simone Baeyens, Redactie SOROP’news * het artikel werd geschreven voor het referendum "Brexit?".

Waarom zijn ze alleen op de vlucht ? Er zijn verschillende redenen waarom jonge vreemdelingen alleen op de vlucht slaan, zonder ouders of wettelijke voogd. Ze vluchten uit 2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24

SOROP’news - 5


Wat doen de Belgische SI clubs ? MaIN à MaINS… HaMID CaNOLLI, UNE FEMME DE CONVICTION à L’INITIaTIVE DE L’aSBL DORa DORëS ! Créée en 2003 par Hamid Canolli, ex-réfugiée du Kosovo, l'asbl Dora Dorës est passée en 10 ans d'un centre communautaire albanais à une association d'aide à tous les migrants primo-arrivants à Huy. L’association organise des cours de français et de citoyenneté, une permanence sociale et juridique, une école de devoirs et même un soutien à l’acquisition d’un permis de conduire afin de favoriser l’indépendance des femmes. Elle accueille des étudiants en « retraite » ou en stage, mais aide aussi à nourrir le débat sur la diversité, dans les institutions et les associations de Huy et ses environs. L’asbl a aussi été à la base d’une dynamique de réflexion sur la migration, inter associations : la plateforme « Huy espace Migrants ». Chaque mois, l’asbl organise l’heure du thé, où chacun peut goûter des spécialités et rencontrer l’autre, et chaque année, elle participe autour de l'échevinat de l'égalité des chances à la célébration de la Journée de la femme. Avec ses deux co-équipières qui y ont trouvé du travail, Hamid se bat pour faire partager leur conviction qu'une immigration acceptée et accueillie constitue une richesse pour notre ville, notre région, notre pays. Tous ceux qui fréquentent DORA Dorës participent avec confiance et plaisir aussi bien à la formation « Vivre en Belgique », qu’aux ateliers d’expression, à des permanences sociales et juridiques, ou encore à l’école des devoirs : c’est un peu une famille et les nouveaux arrivants s’y sentent tout de suite bien. Des réfugiés de 32 nationalités répartis dans 13 communes avoisinantes bénéficient de cet accueil. Le club SI Huy leur fait confiance et les soutient. Michèle Le Docte, Réd. SOROP’news

Ensemble pour un monde meilleur où on se comprend ! 6 - SOROP’news

LE CLUB SI aRLON Le club SI Arlon suit de près les besoins du Centre d’accueil des réfugiés d’arlon. Paulette Verschuere a acheté, au nom du club, des vêtements à la demande de la Croix Rouge. Le Centre recherche des valises, des aiguilles et laine pour tricoter, du tissus… Myriam Langhor a assisté à une Conférence sur l’accueil des réfugiés à arlon à l’initiative du Kiwanis : très intéressante présentation par le directeur du centre et par une assistante sociale, agrémentée par une projection de photos sur la vie du centre et de ses occupants. Témoignage émouvant d’un jeune réfugié Palestinien qui a fui Damas il y a 5 ans, s’est bien intégré dans notre pays et travaille à la Croix Rouge au Centre d’Arlon.

SOROPTIMIST, DE zOMERSCHOOL EN HET KMSKa IN aNTwERPEN ! De zomerschool is een taalproject van Meters en Peters en is dit jaar aan de zeventiende editie toe. Wat doet de zomerschool ? Gedurende 6 weken geven een zestigtal vrijwilligers een taalbubbelbad aan allochtone nieuwkomers tussen 6 en 12 jaar. Via sport, spel en muziek leren de kinderen de taal van Vondel. De zomerschool heeft ook een degelijke samenwerking met een aantal musea in de stad zoals het KMSKA, het MAS, het Rockoxhuis, het Museum Plantin-Moretus en sinds vorig jaar ook het Mode Museum. Dit geeft een extra dimensie aan de kwaliteit die de zomerschool biedt. Vorig jaar hebben we de 10-jarige samenwerking gevierd met het KMSKA. Reeds verschillende jaren zetten ook leden van club SI Antwerpen de Zes Rozen zich in voor de zomerschool. Verleden zomer hebben de leden van onze club het tienjarig samengaan van de zomerschool met het KMSKA onder de aandacht willen brengen. De geboden hulp van het museum om de werking van de zomerschool te optimaliseren hebben ze willen belonen met een gift van € 1.000. Dit geld werd aangewend o.a. voor de uitbouw van een app die de scholen kunnen gebruiken. Het logo van Soroptimist is overal aanwezig en geeft een elan aan onze “visibility” in het Antwerpse cultuurlandschap. www.meterspeters.be Christiane Hozay, voorzitter SI Antwerpen de zes Rozen

2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24


Actions de quelques SIB clubs… TwINVERGaDERING SI VEURNE & SI IEPER Darya Safai, een Iranese tandarts werkzaam in België, die ijvert voor de rechten van de vrouwen, kwam als gastspreker. Ze schreef in dit verband haar boek “Lopen tegen de wind”. Activisme zit haar in het bloed. Ze belandde in de cel nadat ze actief deelnam aan studentenprotesten tegen de dictatuur. Na haar vrijlating kwam ze met haar partner via Turkije naar België. Ze studeerde opnieuw voor tandarts en opende met haar man een tandartsenpraktijk. Ze is gelukkig met haar leven dat ze hier door hard werken heeft kunnen opbouwen maar ze zal de vrouwen in haar thuisland Iran nooit in de steek laten. Ze eist nu dat Iranese vrouwen recht krijgen om sportwedstrijden bij te wonen. Op vreedzame wijze protesteert ze tegen dit verbod en de ondergeschikte positie van de Iranese vrouwen in het sporten zelf. “Vrouwenrechten zijn in strijd met het regime. Ik zie het als een zaadje dat ik plant met de hoop dat er ooit een prachtige boom zal uitkomen. De toekomst behoort toe aan de Iranese vrouwen.” Een “ferme” madam, een dame om naar op te kijken ! Uittrekstel omzendbrief club SI Ieper

CLUB SI zUID-OOST-VLaaNDEREN : VLUCHTELINGENCRISIS EN GETUIGENIS IN SaMENwERKING MET VLUCHTELINGENwERK VLaaNDEREN. Vluchtelingenwerk is sinds 1987 gespecialiseerd in heel wat thema's rond asiel. Met deze expertise zetten ze druk op het beleid, ondersteunen ze iedereen die werkt met vluchtelingen en vangen ze asielzoekers op. Ook werken zij rond terugkeer als dat nodig is en komen op voor jonge vluchtelingen. U leest er alles over op www.vluchtelingenwerk.be Deze avond kwam een boeiende en aangrijpende getuigenis van Laure uit Denderleeuw. Als 2-jarig meisje vertrok ze met haar gezin uit Rwanda, het land waar ze het goed hadden, maar waar zware rellen uitbraken tussen de lokale stammen. Na een verblijf van 2 jaar in de wouden van Congo, enkele jaren in Ivoorkust, om dan verder hogerop te trekken naar het veiliger Europa via de oversteek van de Middellandse Zee, kon dit gezin zich settelen in Denderleeuw. Laure kon zich inschrijven in de humaniora waar ze Latijn mocht volgen, niettegenstaande haar dat afgeraden werd. Ze moest immers 83% halen. Laure haalde 85%! Haar sterk karakter werd gevormd door haar verleden, en alle energie kon ze putten uit dit zwarte gat van jaren op de vlucht, waar het gemis aan onderwijs zo groot was. Inmiddels is Laure afgestudeerd als Meester in de Rechten en werkt ze aan de balie van Denderleeuw. Een getuigenis om stil van te worden.

The refugee I was not born a refugee I never dreamed of being Or decided to be a refugee It’s a long story If you want to listen to me Then give me your hand And open your heart I am a human being You are a human being Lava, Syrie

CLUB SI LIèGE DES RÉFUGIÉS RaCONTENT… Les réfugiés ! Nous en entendons parler tous les jours dans les journaux, à la radio, à la télévision… Mais que savons-nous vraiment de ces personnes qui ont dû quitter leurs maisons et leur patrie pour essayer de reconstruire ailleurs leur existence. Dans le livre « des réfugiés racontent… » de la Soroptimiste néerlandaise Marie Wijk, vous trouverez des dessins et des paroles de réfugiés venant de 31 pays. De nombreux centres d’asile ont participé à ce projet, de même que War Child, Terre des Hommes et Médecins sans frontières. C’est un livre impressionnant et émouvant par sa force, son espoir mais parfois aussi par la douleur que vous ressentez dans les paroles. Le livre vous absorbe, fascine et reste dans vos pensées… Le club SI Liège a réalisé une édition française. Ces magnifiques livres doivent être distribués dans les pays francophones pour nous aider à mieux comprendre et mieux accepter les réfugiés ! Contactez anne Lempereur, gouverneur SIB : annelempereur@gmail.com Meer nieuws, ook voor de Nederlandstalige versie bij anne Lempereur, gouverneur SIB: annelempereur@gmail.com

Ingrid Sinnaeve, club SI Veurne – uittreksel omzendbrief 2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24

SOROP’news - 7


Vrouwen ontmoeten vrouwen Empowerend werken met vrouwelijke asielzoekers in collectieve opvang Enkele Soroppen woonden een Studie- en Ontmoetingsdag bij rond Gender, Asiel en Empowerment in Amazone Brussel. Zij publiceerden volgend verslag in hun omzendbrief : “…Soroptimist International was vertegenwoordigd op deze belangrijke dag waar de Vrouwenraad zijn website www.vrouwenonmoetenvrouwen.be voor interactie en informatie over asielzoeksters en vluchtelingenvrouwen lanceerde. We kregen getuigenissen te horen van vluchtelingenvrouwen, gevolgd door een debat met vragen en antwoorden. We maakten kennis met de toolkit voor empowerend werken met asielzoeksters in collectieve opvang.De toolkit is opgebouwd rond Kennis+Motivatie=Actie. Met deze toolkit wil de Vrouwenraad bijdragen tot de duurzaamheid van de aanpak en activiteiten die in de afgelopen drie jaar werden toe- en aangepast in de opvangcentra…”

Dagelijks vluchten mensen voor oorlog, geweld, racisme, seksisme…. Mannen, vrouwen en kinderen komen hier terecht in opvangcentra en wachten op de uitkomst van hun asielprocedure. Ongeveer één derde van de asielaanvragen komt van vrouwen. Zij vragen bescherming om dezelfde redenen als mannen maar er is ook een steeds groter wordende groep die om specifieke gendergebonden redenen asiel vraagt. Omdat zij omwille van hun positie in de samenleving vervolgd worden - gewoon omdat ze vrouw zijn - en te maken krijgen met specifieke vormen van geweld (genitale verminking, verkrachting, eerwraak…).

Vanuit deze vaststellingen startte de Vrouwenraad in 2012 het project “Empowerend werken met vrouwelijke asielzoekers in collectieve opvang” in samenwerking met Fedasil en het Rode Kruis en met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds. Gedurende drie jaar hebben een groot aantal vrouwen actief in de vrouwenwerkingen van 17 opvangcentra ervaringen gedeeld en kennis opgedaan. Precies om deze rijkdom aan informatie te delen met nieuwe medewerksters en vrijwilligsters en met geïnteresseerde vrouwen en mannen, werd een toolkit samengesteld. De titel van deze toolkit “Vrouwen ontmoeten vrouwen - Empowerend werken met vrouwelijke asielzoekers in collectieve opvang” geeft meteen aan waar het op staat. (http://www.vrouwenraad.be/file?fle=17159&ssn=) Bewerking : Simone Baeyens, Redactie SOROP’news

Rencontre avec aYUMI OKawa au Centre pour Demandeurs d’asile « L’ENVOL » Son badge de la Croix-Rouge de Belgique en collier, nous découvrons AYUMI. Des yeux francs tel une fenêtre sur le monde. Des yeux rieurs et scrutateurs… Un sourire «étincelant » illumine cette Française polyglotte (japonais, anglais, français, néerlandais) de 42 ans, née de parents japonais qui se sont rencontrés en France, et passée par 7 pays avant de se poser en Belgique en 2006. Tournant le dos au monde de la finance et du commerce qui lui tendait les bras, elle s’est vite lancée dans une carrière « internationale » à résonance humanitaire. Après un an de volontariat, elle postule au département international de la Croix Rouge Française (CRF) participant un temps aux actions organisées pour les SDF. Puis, les missions se succèdent pendant six ans en Serbie, Montenegro, Albanie, Burkina Faso, Laos, Sri Lanka. Il existe 27 Centres d’Aide aux Demandeurs d’Asile (ADA) en région francophone dont dix sont dirigés par des femmes. Depuis 2006, Ayumi est l’une des dix directrices. À ce titre, elle n’a pas ressenti de discrimination de genre, 8 - SOROP’news

et ne s’est jamais sentie personnellement en danger dans son centre qui a atteint les 750 réfugiés dont les ¾ sont des hommes jeunes d’une trentaine d’années. Son autorité naturelle s’est imposée sans heurts : « c’est une question d’attitude » : donner des consignes, rappeler les règles, être ferme lorsqu’il le faut. Ayumi vit son statut de femme comme un atout dans son approche de ceux qui souffrent de « misère affective » et des dégâts « collatéraux » de la folie guerrière des nations. « Les femmes ont une force en elles dont je ne connais pas l’origine mais dont je pèse et apprécie tous les jours les effets y compris auprès des résidents de « Bierset », ce centre que nous avons symboliquement appelé l’ENVOL (70 % d’hommes seuls, 5 % de femmes seules, 25 % de familles !). Personnellement, je ne pense pas que l’on aide les femmes en mettant l’accent sur leur statut de femme. Je préfère que l’on parle de compétences, d’engagement, d’investissement, d’envie et de rigueur dans le travail. »

Prenant en compte les disparités culturelles, Ayumi reconnaît que : « avec certaines communautés d’hommes machistes et pour faire passer mon message, j’ai systématiquement et habilement travaillé avec un traducteur ‘homme’ et… ça marche ! Dans le contexte des Centres ADA, lorsque la direction est assumée par une femme, il est préférable d’avoir des adjoints masculins : la complémentarité est bénéfique pour tous ! Je travaille avec plus de 60 collaborateurs et j’essaie de créer un équilibre hommes-femmes. Je n’ai jamais senti d’hostilité directement orientée vers moi. Mais j’ai déjà eu peur de certaines situations ! Enfin, je suis fière d’appartenir au mouvement de la Croix-Rouge. Les valeurs et les principes que nous défendons et qui guident nos actions me correspondent vraiment. » Ce fut une belle rencontre avec une belle personne. Michèle Le Docte, Réd. SOROP’news

2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24


Om even bij stil te staan…

Vite dit… Vite lu…

SLUITING ASIELCENTRA : “VERHUIS JONGEREN NIET ZOMAAR VAN NEDERLANDSTALIGE NAAR FRANSTALIGE OPVANG” Door de sluiting van 30 asielcentra in ons land dreigen niet-begeleide minderjarigen die nu in Vlaanderen opgevangen worden en in het Nederlands school lopen te moeten verkassen naar een Franstalige opvang. De Kinderrechtencommissaris vindt dat dit absoluut vermeden zou moeten worden. www.knack.be/nieuws/belgie/sluiting-asielcentra-verhuis-jongeren-nietzomaar-van-nederlandstalige-naar-franstalige-opvang/article-normal717753.html

L’ÉCOLE APPORTE LA STABILITÉ, LA STRUCTURE ET LA ROUTINE DONT LES ENFANTS ONT BESOIN POUR FAIRE FACE À LA PEUR ET AU STRESS GÉNÉRÉS PAR LE CONFLIT. EN CLASSE, ILS SONT PROTÉGÉS DE L’EXPLOITATION, DE LA VIOLENCE ET DU MARIAGE PRÉCOCE. La guerre et la tourmente qui durent depuis cinq ans ont interrompu l’éducation de millions d’enfants syriens. De nombreux enfants qui devraient être en 3e ou 4e année maintenant ont à peine mis les pieds en classe. L’UNICEF estime que 2 millions d’enfants ne vont pas à l’école en Syrie, et 400 000 autres risquent de ne plus y aller. Cette année, l’UNICEF met sur pied un programme d’éducation accéléré et en auto-apprentissage pour donner plus de chances d’apprendre à ces enfants. https ://www.unicef.be/fr/un-enfant-refugie-est-un-enfant-en-danger/ http://syrieback2school.weebly.com http://www.soroptimist.nl

QUELQUES INFORMATIONS DU CENTRE D’ACCUEIL DE FEDASIL À BRUXELLES CETTE PÉTITION VOUS AVEZ ÉTÉ PLUS DE 40 000 À LA SIGNER EN MOINS D'UNE SEMAINE. Les barbelés, les gaz lacrymogènes, les conditions épouvantables de vie aux frontières ne suffisaient pas : les dirigeants européens franchissent un nouveau cap pour « trouver une solution » à la crise de l’accueil des réfugiés.

Le centre accueille beaucoup de femmes de Somalie qui fuient leur pays parce qu'elles ont subi des excisions et infibulations avec d'atroces souffrances. Ces femmes sont en général ici sans leurs enfants parce que rejetées par leurs familles. Elles ont également très peur que les enfants subissent la même chose. D'après mes observations, une fois qu'elles se trouvent dans notre centre, elles se sentent en sécurité, elles se regroupent et ont l'air tranquille. Elles espèrent que leurs enfants pourront les rejoindre. Leur avenir ? Elles espèrent pouvoir reprendre une vie normale surtout au point de vue médical (mutilations génitales). Le centre les envoie bien souvent auprès de "C'est ma vie" qui offre un service d'assistance psychologique. Elles sont assez satisfaites d'avoir une écoute fiable. Une fois qu'elles seront reconnues d'un point de vue administratif, elles pourront si elles le veulent prévoir un suivi médical pour la reconstruction.

Des réfugiées sur la pelouse au centre « l'Envol » à Bierset. 2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24

Il y a aussi des femmes syriennes. Elles quittent la Syrie à cause de la situation actuelle. Souvent elles sont accompagnées de leurs enfants et de leur mari. Elles ont tout perdu. Ce sont des femmes qui ont une certaine culture et une bonne éducation. Bien sûr, la situation est différente pour les musulmanes ou les chrétiennes. Les musulmanes dépendent très fort de leurs maris tandis que les chrétiennes sont plus libres. Toutes espèrent reconstruire leur vie ici en Belgique, trouver la tranquillité et offrir une meilleure vie à leurs enfants. Catherine Leclerc SOROP’news - 9


SIB

Een soroptimist in de kijker –

Inge NOPPE Club SI Tubize Restauratrice de tableaux Inge, tu es soroptimiste depuis 2004. Peux-tu nous parler des circonstances dans lesquelles tu as accepté d’entrer dans notre association et pourquoi ? À mon arrivée à Tubize, j’ai fréquenté les manifestations culturelles. C’est au cours de cellesci que j’ai rencontré Emmanuelle Derville, actuelle présidente du club. Je connaissais déjà Jacqueline Hulsmans, marraine de notre club et fortement engagée dans sa région. C’est grâce à leur rencontre que je fais partie du groupe « membres fondatrices » de mon club. Lorsque notre marraine et les membres du noyau du club en formation m’ont parlé du Soroptimist, j’ai tout de suite été conquise car ses idéaux correspondent à l’esprit dans lequel j’ai vécu dans ma famille. J’ai toujours baigné dans un esprit social : être ouvert aux autres. C’est pourquoi j’ai dit oui. Peux-tu nous parler de ton activité professionnelle : restauratrice de tableaux. Comme conservatrice-restauratrice de tableaux, je travaille en atelier ou dans des musées ou des églises. J’enseigne à l’Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc à Liège ainsi qu’à l’IFAPME de Limal en conservation-restauration des œuvres d’art - peintures de chevalet. Je fais également partie d’une association professionnelle de conservateurs-restaurateurs d’œuvres d’art l’ "APROA / BRK" Je suis très souvent amenée à faire des devis pour la conservation-restauration à l’intérieur d’édifices publics, d’églises, mais aussi pour des particuliers. Bien souvent, je dispense des conseils quant à la sauvegarde du patrimoine ou pour trouver les personnes dans les différents domaines de conservation. J’attache beaucoup d’importance à notre pa10 - SOROP’news

trimoine artistique, à notre culture qu’on ne peut pas effacer. Je suis dès lors souvent confrontée avec l’aspect financier lors de l’élaboration des devis. Je veux être très démocratique. C’est le reflet de ma facette « sociale » que j’évoquais. Sur un tableau, on retrouve des morceaux de vie qui passent aux autres générations ! Notre patrimoine doit être conservé et parfois restauré pour subsister. J’ai beaucoup de chance puisque mon métier est également ma passion. Comment concilies-tu ta profession avec les activités du club ? À ce sujet, les soroptimistes de mon club sont « géniales », très ouvertes et très compréhensives à mon égard. Elles connaissent mon emploi du temps très compliqué, je ne peux pas toujours être régulière aux réunions. Mais elles savent qu’on peut toujours compter sur moi pour des actions précises à Tubize. Quelle vision as-tu du Soroptimist autour de toi ? Je pense que les femmes dans notre région n’osent pas toujours entrer dans un service club. Elles ont peur du coût, des présences. Mais une heure qu’on donne peut faire avancer les choses. Plusieurs grains de sable finissent par faire un tas. Quel conseil donnerais-tu à une nouvelle soroptimiste ? Rester soi-même, dans le respect des autres, pour apporter un plus au club, à la ville et à la région. Interview réalisée par Eliane autphenne, Réd. SOROP’news

Je bent stichtend lid van club SI Land van Waas. Wat heeft je ertoe aangezet om deze club mee te helpen stichten ? Ik vond dat het toen tijd werd om eens iets nuttigs te doen voor de maatschappij, delen met anderen, begaan zijn met het welzijn van de medemens, vooral de vrouwen die het niet zo goed hebben als wij. Sorop zijn is zelfs een aangename manier om je voor goede projecten te engageren. Je doet het samen met vrouwen die hetzelfde doel hebben: de wereld voor vrouwen beter maken. Welke functies heb je in de laatste 20 jaar uitgeoefend ? Door een drukbezet agenda en diverse mandaten bij andere verenigingen, heb ik mijn functies bij Soroptimist moeten beperken, maar ben steeds bereid om als ad hoc medewerker in de bres te springen. Ik was ook ondervoorzitter, bij commissie uitbreiding en coördinatrice goodwill. Wat vond je het beste project tot hiertoe en waarom ? Het beste project was voor mij de antidrugscampagne, misschien nu wat opzij gezet, maar nog steeds een actueel probleem. 2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24


Une soroptimist sous la loupe

Lucille FEREMaNS Fine art photographer, Club SI Land van waas ontwerpster van 5 SN-covers (pagina’s 12-16) En wij, soroptimisten, zijn ook trots op jou, Lucille ! Van beroep ben je kunstfotograaf. Dit was vroeger ook een overwegend mannelijk beroep. Hoe ben je hierin terecht gekomen ? Daar mijn vader, fotograaf, vroegtijdig overleden is kwamen mijn zuster en ikzelf op jeugdige leeftijd in de wereld van fotografie terecht. Studiekeuzes waren niet voor ons weggelegd. Door mijn interesse voor het vak, heb ik me alles zelf geleerd en heb ik uiteindelijk de titel gekregen Master Qualified European Photographer. In je beroep ben je heel professioneel bezig. Wat doe je nog buiten kunstfoto’s maken ? Regelmatig geef ik Masterclasses en workshops in binnen- en buitenland. Tot nu toe heb ik een 40-tal tentoonstellingen op mijn naam en evenveel groepstentoonstellingen. Ik word vaak gevraagd als jurylid voor binnen- en buitenlandse kwalificaties.

expressie, verzorgde burgemeester Luc De Ryck de officiële opening. Zijn geïmproviseerde toespraak kan als volgt worden samengevat : “De vrouw IN de kunst, de vrouw als thema, is een bodemloos onderwerp. De vrouw EN de kunst, de vrouw als kunstenares en creatieve persoonlijkheid, is van een heel andere orde. De wereld van de kunst is altijd een mannenwereld geweest. Het is opvallend hoe weinig vrouwelijke kunstenaars door de kunstgeschiedenis zijn doorgegeven. De vrouw is als kunstenares pas de jongste decennia doorgebroken. Temse heeft het geluk er één van internationaal niveau onder zijn vleugels te koesteren.“ Freddy Van Vlaenderen heeft met zijn analyse al de absolute essentie verwoord, ik kan mij beperken tot enkele accenten.

Lucille heeft momenteel een tentoonstelling in het gemeentemuseum van Temse. Deze werd officieel geopend door de plaatselijke burgemeester Luc De Rijck. In zijn openingstoespraak maakt hij duidelijk dat Lucille steeds het beste van zichzelf gegeven heeft in haar beroep en dat is toch het doel van elk lid van Soroptimist International.

Ik ken Lucille en haar oeuvre al vele jaren en ik identificeer haar met o.m. de volgende kwaliteiten : superieur vakmanschap, grote verscheidenheid in soorten foto’s, technieken, thema’s…

Na de artistieke analyse door Freddy Van Vlaenderen, voorzitter van het Centrum voor Beeld-

Oscar Wilde heeft ooit gezegd : ‘Kunst begint waar de nabootsing ophoudt’. Dat is perfect

2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24

toepasbaar op Lucille. Haar foto’s vertrekken bij DE werkelijkheid, maar tonen ze niet. Zij tonen de werkelijkheid door de ogen van Lucille. De foto’s zijn geen louter zakelijke, werkelijkheidsgetrouwe beelden, zij hebben een heel andere waarde en betekenis door de verwerking via het oog, de hand, de geest, de ziel… van de fotografe. En dat is het verschil tussen kunst en kunde. Deze tentoonstelling onderstreept en versterkt die stelling. Ter illustratie vermeld ik 2 soorten foto’s op deze tentoonstelling : - de portretten. Dit zijn niet zo-maar foto’s. De foto’s tonen het karakter, de persoonlijkheid, de kracht, het verval, de eigenheid… van de geportretteerde. Cf. Karel Aubroeck, Lydia Chagoll, Lucas Meersman, Johan De Vos… - Lucille heeft een passie voor naakt. Zij brengt het in beeld op een subtiele, fijngevoelige, suggestieve wijze. Bij haar overtreft de schoonheid van het vrouwelijk naakt het echte vrouwelijk naakt. Zonder twijfel, het mooiste naakt dat ik ooit in de fotografie heb gezien, is van de hand van Lucille Feremans. Lucille Feremans is wereldklasse. Fotografie is voor haar niet alleen het brood van het leven, maar ook de wijn. Temse is trots op haar ! “ SOROP’news - 11


SIB

Pauvreté - Armoede N° 2 - 12/2010

KINDEREN DIE IN BELGIË OPGROEIEN IN ARMOEDE ! België heeft één van de hoogste kinderarmoedecijfers van Europa : in Brussel groeien 4 kinderen op 10 op in armoede, in Wallonië 1 op 4 en in Vlaanderen 1 op 10. Strijden tegen kinderarmoede moet dan ook een strategische prioriteit zijn. Achter die hallucinante cijfers zit een harde en complexe realiteit. Want armoede is veel meer dan een geldprobleem. Het raakt kinderen in alle facetten van hun leven en heeft vergaande gevolgen op hun gezondheid, onderwijskansen, veiligheid en toekomst. In ons land is de socio-economische achtergrond van een kind wellicht de meest doorslaggevende factor voor zijn welzijn en toekomstperspectieven. https ://www.unicef.be/nl/impact-van-crisis-op-kinderen-in-rijke-landen https ://www.unicef.be/fr/enfants-des-pays-industrialises-les-memeschances-pour-tous/

EN TURQUIE,

Om even bij stil te staan… Vite dit… Vite lu…

DES ENFANTS DE RÉFUGIÉS SYRIENS DOIVENT TRAVAILLER AU NOIR DANS DES USINES DE TEXTILE POUR SUBVENIR AUX BESOINS DE LEURS PARENTS. http://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/des-enfants-syriens-travaillentau-noir-dans-des-usines-de-textile-en-turquie/ar-BBp13uz

UN PROVERBE CHINOIS CONTEMPORAIN DIT : «IL Y A PLUS PAUVRE QU’UN PAUVRE : C’EST LA FEMME DU PAUVRE !» Au fil d’enquêtes sur le terrain, il apparaît clairement que la pauvreté a un visage, celui d’une femme. Avec un revenu individuel de près de 38 % inférieur à celui des hommes, son risque est important de tomber dans la précarité surtout en cas de famille monoparentale avec très peu de chances d’en sortir. Les mécanismes de précarisation et d’inégalités de genre renforcent indubitablement les situations de discrimination socio-économiques : revenu inférieur, emploi précaire, famille monoparentale où des évènements simples de la vie (naissance, séparation, maladie, chômage, déménagement, hospitalisation) peuvent s’avérer particulièrement précarisants. Bruna Sassi, représentante Soroptimist International Belgium au CFFB

DES ENFANTS RÉFUGIÉS DE SYRIE AU TRAVAIL… ET SUR SCÈNE AU LIBAN. Selon les derniers chiffres (juin) du Haut Commissariat aux réfugiés, 44 % des réfugiés enregistrés au Liban sont des enfants. La grande pauvreté a contraint de nombreuses familles réfugiées de Syrie à envoyer leurs enfants travailler pour de maigres salaires afin de joindre les deux bouts. Au Liban, qui abrite plus d‘un million de réfugiés syriens, des enfants qui subissent ou ont subi le travail des enfants ont donné une représentation musicale et théâtrale pour célébrer la Journée Mondiale contre le travail des enfants le 12 juin dernier. http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/photo- slideshows/slideshows/rich/WCMS_248189_FR/lang--fr/index.htm

http://www.cffb.be/ Des membres du club SI Charleroi ont mis la main à la pâte… Elles ont rénové un abri de nuit pour des femmes SDF de Charleroi !!!

12 - SOROP’news

2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24


Trafficking – Mensenhandel N° 4 - 06/2011

Saviez-vous que… I Jorge Bergoglio a lancé avec vigueur : Ces trafics qui affectent 45 millions d’hommes, de femmes et d'enfants à travers le monde, « doivent être reconnus comme étant des crimes contre l'humanité par tous les leaders religieux, politiques et sociaux, et sanctionnés comme tels par des lois nationales et internationales ». I À tout instant dans le monde, 2,4 millions de personnes victimes de la traite sont soumises au travail forcé… I Les femmes et les filles représentent 80 %, et les enfants entre 15 et 20 % des victimes. La traite des enfants a lieu dans toutes les régions du monde. Dans certains pays, c’est la forme de traite la plus courante… I L’exploitation sexuelle représente environ 80  % des cas connus. Selon les spécialistes, la traite aux fins du travail forcé est un phénomène largement sous-estimé, ou alors fait généralement l’objet de poursuites au titre d’autres infractions… I Les Nations Unies estiment à 32 milliards de dollars les profits générés dans le monde par la traite des êtres humains…

I La traite à l’échelle nationale a été détectée dans au moins 32 des pays pour lesquels des données étaient disponibles, et dans certains d’entre eux, elle représente un problème de taille… I Selon Interpol, plus de 10 000 enfants migrants non accompagnés ont disparu en Europe sur les 18 à 24 derniers mois craignant que nombre d'entre eux soient exploités, notamment sexuellement, par le crime organisé. L'esclavage ou des activités liées au commerce du sexe ne sont pas rares dans ce milieu. https ://fr.sputniknews.com/international/201604231024478469-enfantsmigrants-disparition-europe-europol/

2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24

Stop au trafic de femmes ! Séduites par les mots doux et les belles paroles d'un jeune homme charmant leur promettant un emploi attrayant, beaucoup de jolies jeunes femmes tombent entre de mauvaises mains. Elles se font prendre dans les mailles d'un réseau qui, malgré elles, les mène souvent vers la prostitution.

Stop vrouwenhandel ! Verleid door een lover boy met mooie woorden en beloftes voor een goeie job, vallen menig mooie jonge vrouwen in verkeerde handen. Zij vallen door de mazen van het net, en komen vaak onwetend in de prostitutie terecht.

I Malala, la jeune lauréate pakistanaise du Prix Nobel de la paix, a appelé la communauté internationale à faire plus pour la libération des lycéennes enlevées qui sont toujours otages des islamistes de Boko Haram au Nigeria. Les enfants du nord-est du Nigeria sont de plus en plus la cible d'enlèvements, de violences sexuelles, et de mariages forcés. Ils sont également exploités comme "armes de guerre", enrôlés de force ou utilisés comme kamikaze pour des attentats-suicide, toujours selon l'Unicef. "Mes courageuses sœurs, j'attends avec impatience le jour où je pourrai embrasser chacune d'entre vous, prier avec vous et fêter votre libération avec vos familles. Jusque-là, restez fortes et ne perdez jamais espoir. Vous êtes mes héroïnes", écrit Malala.

SOROP’news - 13


SIB

Human Rights - gender diversity N° 6 - 12/2011

Weet je dat… BARBERETTE GENDERNEUTRAAL KNIPT! Noord-Londen is een primeur rijker. In de wijk Hackney ligt de eerste genderneutrale kapperszaak. De eigenaar, Klara Vanova, oordeelt dat vrouwenkapsels meer werk vergen dan mannenkapsels lang niet meer opgaat. Daarom betalen de klanten voortaan naargelang het werk dat de kappers eraan besteden. “Hoe minder tijd, hoe minder geld” is voortaan het motto. The Daily Trends -14 april 2016 Comme chaque année, en ce 10 décembre, fut célébrée la journée internationale des droits de l'homme. Si aux 4 coins de la planète, des voix s’élèvent pour revendiquer des droits légitimes, ce qui ressemblait à un printemps des révolutions, c’est rapidement mué en tempêtes automnales sans que des éclaircies estivales n’aient pu se produire…

Wij herinneren op 10 december de internationale dag van de Rechten van de Mens. Overal willen volkeren hun rechten opeisen. Men spreekt van lente, het is inmiddels alweer herfst, zonder dat het zomer is geweest…

DE STEUN van mannen altijd belangrijk geweest is om gendergelijkheid te krijgen in de samenleving ! Niemand twijfelt daar nog aan… Het waren bijvoorbeeld mannen die het stemrecht voor vrouwen mee mogelijk maakten. Maar hoe mannen overtuigen om aan hun zijde te staan ? Dit is niet vanzelfsprekend…

“HET IDEE dat mannen en vrouwen gelijke rechten moeten hebben in het Westen toch algemeen is aanvaard ? Het glazen plafond lijkt dus niet meer te bestaan OF toch ?” In een poging om een antwoord te formuleren op die vragen, trakteer ik u op een raadseltje : een dokter in Kortrijk heeft een broer in Gent, maar die broer in Gent heeft geen broer in Kortrijk. Kan dit ? Indien u er niet in slaagt om dit raadsel prompt op te lossen, zal u – hopelijk tot uw teleurstelling – vaststellen dat de vooringenomenheid over welke rol mannen en vrouwen hebben in onze maatschappij, er ook bij u nog grondig inzit.” Kristel Vrijghem, programmadirecteur club SI Kortrijk

“MANNEN OOK GOEDE FEMINISTEN KUNNEN ZIJN !“

ATTENTION LES GARÇONS ! A Boeing 787 of Royal Brunei landed in Jeddah piloted by elite professional Muslin women « There is a delicious irony in that a plane priced at 200 million $, with 300 passengers was being piloted by 3 women to a country which won’t let them drive a car…

Dorian Van Der Brempt “Mannen zijn bang om terrein te verliezen. Ze hadden lang voorsprong, maar die voorsprong is aan het verdwijnen omdat vrouwen beter en beter worden.” “ We moeten onze zonen en dochters opvoeden en hen leren om op een respectvolle manier om te gaan met elkaar.”

ALL-WOMEN CREW FLIGHT DELHI-SAN FRANCISCO Le 8 mars, Journée internationale de la femme, le vol Air India 173 a été entièrement opéré par des femmes : le cockpit, la cabine, le checkin, la technique, ainsi que le dispatching. Le vol direct a pris 17h. Une belle performance ! Nicole Decraene, « Nekhbet », bulletin trimestriel de l’Amicale des hôtesses de l’Air de Belgique 2e trimestre 2016 14 - SOROP’news

2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24


Education to eradicate violence against women N° 10 - 12/2012

Om even bij stil te staan… “Zonder de steun van mannen verandert er niets. Geweld tegen vrouwen zal alleen ophouden als mannen daar actief tegenin gaan.” Magda Demeyer, voorzitter van de Vrouwenraad. Het aantal asielaanvragen wegens besnijdenis stijgt met de helft ! Wereldwijd zijn in dertig landen minstens 200 miljoen meisjes en vrouwen het slachtoffer van genitale verminking. 1 man op 3 vindt dat een vrouw dwingen tot seks geen verkrachting is! Verkrachting is geen seks – het gaat de pleger om macht, controle en woede. Elke verkrachting is een misdaad. In club SI Zuid-Oost-Vlaanderen kwam Kris Smet, actrice en presentatrice, spreken over haar boek “liefde met alle geweld”. Het boek is een verzameling van verschillende getuigenissen uit alle lagen van de bevolking. Via dit boek en haar lezingen probeert ze taboes te doorbreken en het onderwerp bespreekbaar te maken. Het oproepnummer 1712 is te weinig gekend.

40% DES CAS DE VIOLENCES CONJUGALES DÉBUTENT LORS DE LA PREMIÈRE GROSSESSE Les violences conjugales s'attisent ou débutent particulièrement au moment où le couple attend un enfant. Le conjoint violent ne supporte généralement ni la perspective d'une troisième personne dans le foyer ni le fait que la femme devienne le centre des attentions de l'entourage.

720 MILLIONS DE FILLES VICTIMES DE MARIAGES PRÉCOCES…

Vite dit… Vite lu…

Dans le monde, 720 millions de femmes aujourd’hui mariées l’ont été enfant, soit avant leurs 18 ans, dont 250 millions avant l’âge de 15 ans, selon l'Unicef. Le phénomène des unions précoces touche surtout le continent asiatique et africain. Moins nombreux, les garçons n'échappent pas au mariage forcé, auquel 156 millions d'entre eux ont été contraints. Les filles qui se marient avant l’âge de 18 ans ont plus de chances de vivre dans un climat de violence que les autres. Leurs études, si elles ne sont pas déjà arrêtées, seront raccourcies, et les risques de violences conjugales, grossesse précoce et mortalité maternelle, décuplés.

En Belgique, un couple sur huit est concerné par les violences conjugales. Dans tous les milieux, quel que soit l’âge, l’origine sociale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état de fortune, etc… En France, une femme décède tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Près de 216 000 femmes, âgées de 18 à 75 ans, sont soumises à la violence physique et/ou sexuelle de leur ancien ou actuel conjoint, qu'il soit mari, concubin, petit ami… La majorité reste muette, pour protéger leurs enfants, leur réputation ou leur vie, par crainte des représailles. Seules 16% d'entre elles déposent plainte, selon les chiffres du gouvernement. 2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24

SOROP’news - 15


SIB

Women4peace N° 19 - 03/2015

SAMENLEVING DRAAIENDE HOUDEN TIJDENS CONFLICTEN Leden van Club SI Veurne-Westhoek woonden de Koerdische Newrozviering bij in Brussel. Op 21 maart begint voor de Koerden het nieuwe jaar. Het Koerdische woord voor nieuwjaar is “Newroz” en staat voor een nieuwe dag, de dag van strijd met hoop voor de toekomst. De Koerden zijn een volk, verspreid over verschillende landen, met ruim 35 miljoen mensen die voornamelijk in het Midden-Oosten wonen, waarvan de grootste groep in Turkije. De Koerden zijn één van de grootste bevolkingsgroepen zonder eigen staat.

PREGNANT de vrouw in haar puurste vorm, uit de serie TALKING HATS, al te zien in 2003 wereldexpo Japan.

Maternité: la femme dans sa forme la plus épurée, de la série TALKING HATS, présentée en 2003 lors de l'exposition universelle au Japon.

Pour quand une paix durable ?... LA DOUBLE PEINE DES FEMMES D’HAÏTI ! Haïti, une île aux contours paradisiaques et aux plages que s’achètent et se disputent les magnats américains et…Haïtiens ! Une île où des femmes purgent une double peine : elles n’ont pas droits aux respects des hommes qui les violent pour les marquer et les soumettre : elles n’ont guère droit à l’instruction car contraintes, pour survivre, à un travail peu valorisant ! Dans cette île, des femmes du peuple, vivant dans des collines (difficiles d’accès) autour d’une capitale en ruine, ou dans les gravats de leurs petites maisons d’un quartier de Port-au-Prince, ont juste le droit et presque le devoir d’avoir 6 ou 7, même 12 enfants, et de recourir à la prostitution pour nourrir la famille. Et pourtant elles sont fortes ces Haïtiennes, « rebondissant » après chaque épreuve, poussant leurs enfants à étudier pour partir réaliser leur rêve américain ou canadien, trouvant encore le moral pour chanter leur amour de la vie ! Même affaiblies par leurs nombreuses grossesses mal suivies et des avortements clandestins pratiqués par des mains plus ou moins expertes, elles se relèvent tout en assumant de plus en plus souvent un viol commis par un proche (75 %) qui veut les asservir ! Médecin du Monde très impliqué en Haïti avec d’autres ONG, dénonce cet asservissement des femmes et s’investit fortement pour leur apporter soins et éducation sanitaire afin qu’elles puissent, sans dépendre des hommes, mener une vie en santé et qui sait se lancer dans une activité un peu plus lucrative grâce à des micro-crédits (pas encore très répandus !).

Op de viering waren o.a. aanwezig : Nasrin abdullah, Commandante Generale van de vrouwenafdeling van de Volksbeschermingseenheden van het Syrische gedeelte van Koerdistan en Iman al Darwish, eveneens commandante. Nochtans kwamen Nasrin en Iman een dag later aan dan gepland in Europa omdat zij a.h.w. de grens moesten overgesmokkeld worden in de koffer van een auto. Maar in tijden van oorlog is het moeilijk de ‘tijd’ te laten regeren… dixit Nasrin. Nasrin Abdullah is 36 jaar en was in een vorig leven journaliste. In wezen is zij de Koerdische Emmeline Pankhurst uit de film “Suffragettes” ! Ook zij is van mening dat er soms tot (gewelddadige) acties moet overgegaan worden als er na jaren van discussie nog steeds geen resultaat is geboekt. Zij vecht tegen onrecht en vóór een rechtvaardige en egalitaire samenleving. Volgens Nasrin is “Deze oorlog geen oorlog enkel voor de Koerden maar voor de ganse wereld”. Ook beweert Nasrin dat er “… tevens een ‘revolutie’ binnen deze ‘revolutie’ aan de gang is, nl. de bescherming van ons volk en de oprichting van een sociaal systeem, waarin elke gemeenschap, elk volk, leeft volgens zijn eigen cultuur en zijn eigen kleur. wij proberen overal een democratische zelfstandigheid te verspreiden waar een grote rol is weggelegd voor vrouwen. Wij willen af van de rol van vrouw als onderdanige echtgenote en betuttelende moeder zoals die in de meeste Arabische, Yezidische, Syrische en andere Islamitische volkeren voorkomt.” “Wij zullen niet doen aan deze volkeren, wat het regime ons heeft aangedaan ! Wij willen bouwen aan een democratisch en vrij leven, allen tesamen !” Club SI Veurne-Westhoek : Samenvatting : Simone Baeyens, Red. SOROP’news

Michèle Le Docte, Réd. SOROP’news (inspiré par un article du « Soir ») 16 - SOROP’news

2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24


SI

De SI Voorzitter, Yvonne Simpson is ervan overtuigd dat Soroptimisten de nodige stappen moeten ondernemen naar leiderschap: 'Lead Ourselves, Lead Others and Lead the Organization'. Yvonne Simpson zegt : "Als President geeft het mij, gewoon lid, de extra mogelijkheid om mijn energie, mijn vaardigheden en mijn passie te kanaliseren in een bijdrage aan een betere wereld. Het is een enorm voorrecht om een dergelijke positie vast te houden en een enorme verantwoordelijkheid. De positie gaat niet over mij als persoon, het gaat over het dragen van de boodschap van Soroptimist International aan onze partners, onze connecties bij de VN, en onze gemeenschappen. Dat vrouwen en meisjes het recht hebben te leven in een wereld die vrij is van geweld, worden opgeleid om hun volledige kansen te bereiken, en deel te nemen aan beslissingen die hen aangaan.

Soroptimist International biedt haar een unieke kennis, niet alleen van de geschiedenis van SI, maar van de dag-tot-dag uitdagingen van een internationale NGO. Yvonne legt uit : "Er is geen succes zonder opvolger. Onze verantwoordelijkheid als leiders, zowel op club, regio, federatie of internationaal niveau is te koesteren en onder degenen die zal volgen een rol te

spelen in de organisatieontwikkeling en wanneer de tijd rijp is, het stokje te overhandigen. Mijn ervaring leert me dat er altijd iets te leren valt. Deze zelfde ervaring versterkt het belang van de zorg en ondersteuning van vrijwilligers op alle niveaus, het helpt me om onze missie te begrijpen. Als we vooruit kijken, hebben we de mogelijkheid om voort te bouwen op wat de vorige President heeft bereikt en de Federaties te verenigen om onze impact als de Global Voice voor vrouwen te verhogen Het SI-tijdschrift, The International Soroptimist (TIS) verschijnt niet meer op papier. Jullie kunnen het voortaan lezen op de Website van Soroptimist International : www.soroptimistinternational.org

La Présidente SI, Yvonne Simpson est profondément convaincue de l’importance pour les Soroptimistes de se familiariser au leadership : « Savoir se gérer, gérer les autres pour bien gérer sa propre organisation ». Yvonne Simpson souligne : «La qualité de présidente m’offre, à moi, simple membre, une opportunité extraordinaire de canaliser mon énergie, mes compétences et ma passion vers un objectif concret de construction d’un monde meilleur pour les femmes. C’est un énorme privilège que d'occuper un tel poste mais également une énorme responsabilité. Cet honneur ne s’applique pas à moi en tant que personne mais bien à l’organisation, le Soroptimist International dans la transmission de son message des valeurs à nos partenaires, nos contacts auprès des Nations Unies ainsi que nos diverses communautés. Le droit pour les femmes et les filles de vivre dans un monde exempt de violence est un des 2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24

fondamentaux transmis lors des formations afin de leur donner toutes leurs chances d’atteindre leurs objectifs et de participer de manière effective et efficace aux prises de décisions qui les concernent. Le Soroptimist International offre non seulement une occasion unique d’entrer dans l'histoire du SI mais surtout de relever au jour le jour les défis d'une ONG internationale. Yvonne Simpson indique : «Il n'y a pas de succès sans successeur. » Notre responsabilité en tant que leader, tant au niveau du club, de la région, de la fédération ou au niveau international est de chérir ce poste tout en jouant un rôle d’importance auprès de celles qui pourraient demain œuvrer au développement de l’organisation et ce, pour qu’au moment venu, la transmission du témoin se fasse harmonieusement.

Mon expérience me conforte dans l’idée qu'il y a toujours quelque chose à apprendre des autres. Et que cette expérience renforce encore l’impact, le rôle, le soutien apportés par les bénévoles à tous les niveaux… Cela m’a permis de mieux comprendre notre mission dans la société. En regardant vers le futur, nous pouvons mieux marcher dans les pas de présidente précédente, renforcer ses actions et unir les fédérations afin d’augmenter notre impact en tant que Voix mondiale pour les femmes.» Le New TIS (Le Soroptimist International Magazine) ne paraît plus en version papier. Vous pouvez dorénavant le lire sur le site Web Soroptimist International : www.soroptimistinternational.org

SOROP’news - 17


SIE

LYON, mai 2016

Journées d’Expression Française (JEF) « Le français de toutes les couleurs » Grand soleil sur Lyon ce vendredi 29 avril, alors que vont débuter les « Journées d’expression française ». À l’hôtel, règne une grande effervescence jaune et bleue : les membres des clubs de Lyon et de Lyon Têted’Or, coiffées de canotiers, sont à la manœuvre. Présentations. Retrouvailles. Embrassades. Rires. Mais pas le temps de flâner. Il faut déjà se changer. Nous sommes attendues pour dîner dans un bouchon typique : le « Café des Fédérations ». Nous y découvrons la gastronomie lyonnaise… Nous y apprenons le « parler lyonnais ». Ce samedi 30 avril, de nouvelles amies nous rejoignent et nous sommes plus de 120, lorsque la présidente de l’Union Française, Françoise Lathuille ouvre nos travaux. Les deux présidentes de Lyon (Chantal Lange) et de Lyon Tête-d’Or (Micheline Chabanon- Cozzone) nous souhaitent à leur tour la bienvenue. Puis, les interventions s’enchaînent. Monsieur Hervé Fernandez nous entretient de l’illettrisme, qu’il ne faut pas confondre avec l’analphabétisme. Sujet opportun, vu le thème « Educate to lead » retenu par le SIE.

tel ou tel mot de la langue française. En fin de matinée, deux jeunes comédiennes vont nous emmener dans un spectacle endiablé mêlant slam et textes sur les femmes de Simone de Beauvoir, Colette, Boris Vian,… Et ça « déménage » ! Le cocktail pris sur place nous permet encore d’échanger et de rencontrer d’autres amies. Après, viendront les tables rondes de l’aprèsmidi : « Le français face au monde », qui nous permettra d’appréhender la langue française et son attractivité culturelle et économique, dans le cadre de la mondialisation du travail, et comme outil d’insertion des migrants. Et « Le français comme langue d’écriture », qui réunira de jeunes romancières venues d’ailleurs. La belge Isabelle Bary, la libanaise Salma Kojok et la Bulgare Rouja Lazarova. Regards croisés sur l’écriture. Après la pause-café, place à la poésie. Timothée Laine connaît 220 poèmes de 110 auteurs par cœur. L’assemblée recevait une petite brochure et pouvait construire le récital en demandant tel ou tel texte. C’était véritablement étonnant et concluait à merveille cette journée dédiée à la langue française. Il revint à la vice-présidente du SIE, MarieClaude Bertrand de clôturer la journée, qui fut pluvieuse, mais nous n’avons pas eu le temps de nous en apercevoir, tant elle fut riche et d’un haut niveau. Nous sommes impatientes de découvrir le Musée des Confluences où nous dînons ce soir. À peine sommes-nous toutes installées dans la brasserie du musée, qu’un véritable déluge s’abat sur la ville.

Le professeur Henriette walter, brillante linguiste, pose ensuite « Un regard curieux sur la langue française sous tous ses aspects ». Elle brosse une grande fresque historique qui nous permet de comprendre comment est née, et a évolué, notre langue. Elle nous dit que l’accent, c’est le parler de chez soi qu’on emporte en voyage. Ou encore : l’accent, c’est chaque fois que l’on cause, parler de son pays en parlant d’autre chose. C’est une érudite, mais son exposé est interactif, et très amusant, lorsque nous essayons de découvrir d’où vient

18 - SOROP’news

d’émotion, Yvette Brun, qui « inventa » les journées d’expression française, qui eurent lieu en avril 1980 à Lyon pour la première fois. Ses quelques mots furent touchants. Une leçon de vie ! Lyon est désert en ce 1er mai. Non seulement il pleut, mais il fait assez froid et venteux. Janine-Sophie Guimiot, du club SI Lyon nous emmène à la découverte des femmes remarquables de la ville. De Françoise Girard, « la belle limonadière », à Jacqueline de Lubac, de Sainte Blandine à Claudine Thevenet, « la providence des enfants », en passant par Louise Labbe, Juliette Recamier, et la Mère Brazier, qui eut un apprenti nommé Paul Bocuse, et qui fut la première femme à obtenir trois étoiles au Michelin, nous marchons sur les pas de ces illustres lyonnaises. Jusqu’au bout, Janine-Sophie nous aura tenues en haleine. Mais les meilleures choses ont une fin. Cette fois-ci, il faut vraiment se dire au revoir. Merci mille fois à nos amies lyonnaises pour l’organisation impeccable de cet événement. Nous avons déjà envie de revenir à Lyon et l’espoir de nous retrouver aux prochaines journées d’expression française. Eh bien, les absentes ont décidément eu tort ! Dans le TGV du retour, d’où j’écris ces quelques lignes, je me dis « Vive l’amitié Soroptimiste et vive la langue française » ! Michelle Scutnaire, présidente ASBL club SI Mons-Borinage

Heureusement, la chair succulente, préparée par un des meilleurs ouvriers de France et par un trois étoiles au Michelin, nous fait oublier le reste. Après la cérémonie des bougies, nous écoutons avec plaisir la présidente élue du SIE, Renata Trottmann Probst et avec beaucoup

2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24


SIB

LA FARANDOLE DES ANNÉES - HAPPY BIRTHDAY

50 jaar Soroptimist International club SI Hasselt In april 2016 bestond Soroptimist International club Hasselt 50 jaar en dat vierde de club met een academische zitting in de Oude Gevangenis. Niet minder dan 250 leden van de Belgische clubs hebben deze feestzitting bijgewoond. Bijzonder was de aanwezigheid van de voorzitter SI Europe, mevrouw Marie-Elisabetta de Franciscis (Italië). Na een warme ontvangst konden de genodigden een bezoek brengen aan de recent vernieuwde opstelling in het Nationaal Jenevermuseum, een schitterende tentoonstelling “Haute-à-Porter” in het Modemuseum Hasselt of aan de Oude Gevangenis (hoofdzetel van de UHasselt) en de Rechtsfaculteit. Enthousiast kwamen de genodigden rond 16 uur terug in de Oude Gevangenis voor de Academische Zitting in de aula Louis Verhaegen. De zitting begon met een toespraak door burgemeester Hilde Claes, gevolgd door Marthe Claeys, voorzitter van de Belgische Unie, Hilde Uwaerts, voorzitter van de eerste Belgische club SI Antwerpen en Cécile Hissette, voorzitter van de meterclub SI Charleroi. De sprekers feliciteerden de club, blikten terug op de stichting van de club op 2 april 1966, de inbreng van club Antwerpen en Charleroi bij de voorbereiding. De betekenis van de SI club Hasselt voor de regio Hasselt werd toegelicht. De club steunde internationale projecten maar is ook heel actief in de regio Hasselt. In een sobere, maar zeer mooie presentatie werd met filmbeelden en fotomateriaal een overzicht gegeven van de vele projecten die club SI Hasselt in de afgelopen drie jaar financieel en soms ook actief met participatie in het project steunde. Bijzondere aandacht werd gegeven aan het project YAR Vlaanderen – begeleid zelfstandig wonen, het programma dat de opbrengsten van deze lustrumviering zal ontvangen. YAR Vlaanderen biedt jongeren een kans om hun leven weer op de sporen te krijgen. Centraal hierin staan twee programma’s : YAR Coaching en YAR Wonen. Deze programma’s laten jongeren ervaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken. Niemand anders. En dat het maken van bewuste keuzes de eerste stap is om hun leven en/of woonsituatie zelf in handen te nemen. Beide programma’s worden mee mogelijk gemaakt door een ruim netwerk van partnerorganisaties en vrijwillige medewerkers. YAR Vlaanderen vertrekt vanuit de idee dat een individu altijd deel uitmaakt van een gemeenschap waarin wederzijds respect, erken2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24

ning en vertrouwen centraal staan. Het is net deze gemeenschap die de basis vormt van beide programma’s. YAR Wonen is een coachingprogramma om jongeren, die uit noodzaak zelfstandig moeten gaan wonen, te ondersteunen in hun individueel proces. De hoofdpijlers daarbij zijn : het uitbouwen en/of creëren van een eigen netwerk, het bewust worden van de eigen keuzes en verantwoordelijkheden, en het ondersteunen van de praktische/logistieke organisatie van het alleen wonen.

We denken dan ook dat we er in slaagden om onze doelen voor de viering van 50 jaar club SI Hasselt te realiseren : een “gedenkwaardige” viering samen met onze leden, maar ook met de sorops van de Belgische clubs ; vergroten van de naambekendheid van Soroptimist International in het algemeen en van club SI Hasselt in het bijzonder ; inzamelen van een mooi bedrag voor het sociaal fonds van “YAR Vlaanderen – begeleid zelfstandig wonen”. Betty Goens, club SI Hasselt

Vervolgens hield voorzitter Régine Palmers een bevlogen toespraak en gaf zij het woord aan Maria-Elisabetta de Franciscis, voorzitter van de Europese Federatie (SIE). Zij benadrukte in haar toespraak het belang van onderwijs, zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid voor vrouwen : “Promouvoir l’éducation est un investissement essentiel pour permettre aux femmes et aux filles d’acquérir une indépendance économique, pour lutter contre les inégalités hommes/femmes, pour réduire la pauvreté, pour mieux se défendre contre la violence, et plus globalement, pour améliorer la vie des femmes et des filles.” Op woensdag 27 april werden de bijna 50 leden van SI Club Hasselt ontvangen op het stadhuis. Aan de stichtende leden Suzanne Verpoorten, Liliane Nivelle en Mia Claesen werd het stadsereteken uitgereikt door eerste schepen Karolien Mondelaers. Om extra financiële steun te kunnen bieden aan YaR-Vlaanderen werd besloten partners te zoeken in de bedrijfswereld. Er werd om onze onderlinge vriendschap en verbondenheid te versterken ook een uniek kookboek uitgegeven. Het kookboek is uniek in zijn soort, zowel qua inhoud als qua vorm. Het boek bundelt de lievelingsrecepten van de leden en de illustraties zijn houtskooltekeningen van de hand van de leden. Het werd dan ook een Kookkunstboek. SOROP’news - 19


« La lutte contre les cancers est intense et de plus en plus basée sur la connaissance… Il faut des cerveaux, des bras et de l’argent » Arsène Burny, Président du Télévie

Télévie

Il y a quelques semaines, le compteur de l'opération dépassait les 10 millions d'euros. Exactement 10.141.650 euros. Pour tout cela, un seul mot : MERCI !!! C'est avec ce mot qu'arsène Burny a lancé les travaux de la commission scientifique Télévie le 23 mai 2016 au FNRS. Et il a remercié tout autant les acteurs du Télévie que les experts de la commission. Les premiers pour leur dévouement et leur générosité, les seconds pour leur travail consciencieux. La commission scientifique Télévie composée de 19 experts nationaux et internationaux a la lourde mission de sélectionner, parmi les 169 projets de recherche soumis au FNRS cette année, ceux qui pourront être financés. Car ce n'est pas 10  millions, mais près du double qu'il faudrait pour financer toutes les demandes. Alors il faut bien les classer et puis choisir. Ce qui n'est pas chose aisée... 105 est le nombre de projets qui vont bénéficier cette année de votre générosité. Ces projets couvrent différents domaines liés au cancer. Ceux qui ont été sélectionnés traitent plus particulièrement du développe20 - SOROP’news

ment de traitements personnalisés. Ce qui implique une connaissance de plus en plus fine du mode de prolifération des cellules cancéreuses et des mécanismes qui peuvent être mis en œuvre pour contrer cette progression. Les opérations Télévie précédentes ont permis de déboucher sur de nombreuses avancées en termes de recherche. Avec également des résultats très concrets comme la création d'une banque de sang de cordon et le développement d'un registre de donneurs de moelle. En 28 ans, le Télévie a permis de récolter 162 millions d'euros et de soutenir plus de 2 100 chercheurs. Les bénévoles, les donateurs, les testamentaires ont saisi toute l'importance de financer la recherche fondamentale, la seule arme permettant de lutter contre le cancer.

Une recherche qui a un prix pour sauver une vie qui n'a pas de prix. Source : newsletter du Télévie

www.fnrs.be 2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24


GAN R O ’ D N O D

ES

CTIE A N E K K A BROODZ

Ken jij een vrouw met borstkanker ? Omdat wij wisten dat iedereen in België hier jammer genoeg ja op moet zeggen smeerden wij, Anja, Nathalie en Véronique, op donderdag 23 juni onze benen in om mee te doen aan de Bike for Think Pink Classic 2016 in Zonhoven. 4 dagen lang fietsten we 80 tot 120 km per dag samen met 100 andere vrouwen. We genoten van het Limburgse landschap, het lekkere eten, de tijd voor onszelf, het enthousiasme en de focus van iedereen om dit evenement te doen slagen. Elke vrouw fietste voor iemand : een moeder, een vriendin, een tante, een buurmeisje, zichzelf. Overnachten deden we, zoals elk jaar, in de heel grappige 'borst'tentjes. Naast een sportieve uitdaging en een manier om onze betrokkenheid te tonen met kankerpatiënten was

2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24

het natuurlijk ook een ideale manier om geld in te zamelen om Think-Pink financieel te steunen. Elke deelnemer brengt namelijk minimaal € 750 per persoon sponsorgeld mee. Nathalie en Véronique verkochten heel enthousiast paaseitjes en bloemenzaadjes. De verkoop liep op wieltjes ! Anja organiseerde een sponsormaaltijd bij haar thuis voor de Soroptimisten van Lier. Onze twee teams samen verzamelden zo de mooie som van € 4.000. De opbrengst van deze actie gaat naar wetenschappelijk onderzoek (Think-pink is de nationale borstkankercampagne) en naar prachtige pruiken waar zoveel vrouwen en meisjes blij mee zullen zijn. Wij hopen dat er volgend jaar nog meer Soroptimisten mee rijden ! anja Dekeyzer, Nathalie Onghena, Véronique Printemps Club SI Lier- De Zilveren Knoop

SOROP’news - 21


CLUB NEWS

Le club SI Bruxelles-Sablon reçoit Sœur Epiphanie directrice de l’Ecole de Rwamagana au Rwanda On rappelle brièvement la situation sanitaire au Rwanda, le rôle important des infirmières et sages-femmes là-bas, et les actions que notre club a poursuivies pour Rwamagana : paiement du salaire d’une infirmière-professeur, apport par le club SI Mechelen d’un échographe à l’école par Lieve Hufkens, aide matérielle des étudiantes en difficulté financière et projet citernes à cause du manque d’eau. On n’oublie pas de remercier chaleureusement Claire Borchgraeve, présidente de Tatiana-Rwanda, qui est à l’origine du projet, le surveille et continue inlassablement à récolter des dons pour l’école. Marguerite Mormal rappelle que, avant le club SI Mechelen, le fils de Rose-Marie Soeur, le Dr Eric Jauniaux, s’était préoccupé de la possibilité de fournir des échographes aux sages-femmes au Rwanda. D’autres clubs Sorop de Belgique s’y sont impliqués : SI Arlon, SI Val-Brabant, SI Marche, SI Huy… Mais la vedette de ce soir sera Sœur Epiphanie. C’était « l’Arlésienne » d’après Marie-Noëlle, dont nous entendions parler sans cesse, mais que nous n’avions jamais vue !

Soeur Epiphanie est directrice de l’école. Après avoir fait des études d’infirmière graduée en Belgique, elle obtient le diplôme (à l’UCL) de licenciée en sciences hospitalières, en 2007. Elle a pour cela rédigé et présenté un mémoire dont le titre est : « Processus de résilience chez les jeunes rwandais, 12 ans après le génocide : contribution à la santé mentale ». Elle est aussi membre du club SI Rwamagana, récemment charté. L’école est passée de 200 étudiantes à 400 environ ce qui a nécessité la construction de nouvelles classes : sœur Epiphanie nous a montré à l’aide d’un PowerPoint l’état de la construction : les classes du rez-de-chaussée sont construites

et la construction d’une salle polyvalente à l’étage supérieur est en voie d’achèvement. Il reste à équiper l’ensemble en matériel. Sœur Epiphanie a commenté et répondu aux multiples questions de l’assemblée : présence masculine dans le nombre des étudiants, possibilités de travail ultérieur, existence de planning familial, organisation des études… Elle a clôturé son intervention en remerciant pour toute l’aide accordée ! Plus d’info : SOROP’news 1 & SOROP’news 5 Lucy Vandenberghe, club SI Bruxelles-sablon

Le club SI arlon suit l’évolution du projet « Rhétos-Jabiro » Madame Marie François est responsable de ce projet avec 3 autres professeurs du Collège ND de Bonlieu de Virton. Chaque année, ils partent avec des élèves de rhéto au Rwanda pour aider à la construction d’une école.

enfants. Ils fournissent le matériel scolaire et participent à la formation des enseignants : stage pour ceux-ci, stage en Belgique pour le directeur, un ancien rhétoricien a donné 3 semaines de son temps en tant qu’enseignant.

En quoi consiste le projet né en 2009 ?

Les frais de scolarisation ? Tous les parents ne peuvent pas payer le minerval qui comprend la scolarité, l’uniforme, le matériel scolaire, la tenue de sport, le repas et une partie du salaire des enseignants.

Une ONG belge a participé à la construction de 4 classes maternelles sur le site de Jabiro avec l’aide de la population locale. Il a été ensuite repris par « RhétosJabiro » en collaboration avec « Bengerana Jabiro » dans le but de donner aux jeunes belges une opportunité d’aider et de développer une école primaire. En effet, dans cette région, 55% de la population a moins de 25 ans et au moins 73% des enfants ne sont pas scolarisés. Depuis 2010, année après année, le projet s’est agrandi d’un terrain de sport, de 10 classes primaires, d’un bureau pour le directeur, d’un terrain de jeu pour les petits, d’une adduction d’eau potable, de sanitaires alimentés par l’eau de 22 - SOROP’news

pluie, d‘un équipement de cuisine et d’un terrain de volley/basket. 2016 sera une année cruciale car 11 élèves sont entrés en 6e primaire et présenteront un examen de fin d’année qui permettra à l’école d’être reconnue par l’État rwandais et lui donnera ainsi droit à une subvention. Les élèves auront accès à l’enseignement secondaire. Sur place, l’école et l’ONG locale participent à sensibiliser la population à l’hygiène et à l’alimentation : l’école fournit un repas (bouillie de manioc) par jour, souvent le seul repas des

Il existe un parrainage de 20 euros par an et par enfant. 86 enfants sur 246 sont parrainés et le club SI arlon parraine 25 filles. Vous souhaitez parrainer une jeune fille? N'hésitez pas à contacter le club SI arlon ! Le projet 2016 concerne la formation des jeunes adultes et adolescents : il s’agit de mettre sur pied un atelier de couture et de menuiserie qui permettraient la confection des uniformes et la fabrication de mobilier scolaire. L'école pourrait ainsi commencer à s’autofinancer. Marie Thérèse Seeuws, secrétaire du club SI Arlon. 2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24


Opleiding jonge huishoudhulp in zuid-Kivu (Uvira), een mooi resultaat voor 9 clubs.

Wij zoeken nog altijd meer clubs die ons zouden willen helpen de huishoudhelpers, ook werksters in de schaduw genoemd, uit de schaduw te halen.

Onze bijzondere dank aan Anne Debeil (club SI Beersel) voor haar inzet vanaf de start en haar actieve opvolging van het project. Dank aan onze frèrop Francis, echtgenoot van Marielle Jadoul (club SI Tubize HauteSenne) voor het business plan.

Pour la triangulaire Beersel, Tubize Haute Senne et Val Brabant-Waterloo : Anne Debeil, Marielle Jadoul et Anne-Marie De Laet.

Des remerciements plus particuliers à Anne Debeil (club SI Beersel) qui en a été l’initiatrice et l’a suivi de très près ainsi que, pour le business plan, à notre frèrop Francis, époux de Marielle Jadoul (club SI Tubize-Haute Senne).

Bravo et merci aux membres des clubs qui ont soutenu activement ce projet.

Herinnert u zich dat het doel van het project is telkens een eerste opleiding te financieren die dan verder gezet wordt door het WCP met lokale middelen.

Le projet qui s’inscrit dans une enquête sur les travailleurs domestiques financée par l’Union Européenne, par la Fondation Roi Baudouin et par le Centre National de Coopération au Développement. Le rapport de cette enquête vient de paraître en mars 2016 et montre, entre autres, qu’en RDC, les travailleurs domestiques sont majoritairement des enfants, souvent de moins de 14 ans, dont seulement la moitié a encore accès à une scolarisation. www.invisibleworkers.eu

Deze twee luiken, waarvan de financiering € 14.500 was, hebben dus reeds aanleiding gegeven tot 320 opleidingen !

Le 7 avril 2016, avec les contributions des clubs SI Bruges, SI Eeklo-Meetjesland, SI Lier, SI Marche en Famenne, SI Tongeren, SI Tubize-Haute Senne, SI Vierre-Lesse, SI Val BrabantWaterloo et SI Beersel, nous avons pu démarrer le volet « Art Culinaire », qui compte 30 inscrits dont 23 jeunes filles/jeunes femmes, pour un coût total de 12 026 €, payable en 3 fois.

Het luik “Naaien“ werd opgestart in maart 2014. Twee opleidingen, elk van 50 leerlingen, hebben reeds plaats gevonden en de laatste opleiding, die nog niet voltooid is, telt 53 leerlingen. Teneinde aan de leerlingen een mogelijkheid te bieden voor stage en ook de financiering te steunen, werd een naaiatelier geopend. Dit geeft ook een kleine inkomst aan jonge meisjes/vrouwen die de opleiding gevolgd hebben.

Grâce à cette formation, WCP (Women and Children Protection, ONG locale) envisage l’ouverture d’un restaurant dans lequel, non seulement les élèves pourront travailler comme stagiaires, mais qui contribuera via ses bénéfices à l’autonomie financière du centre. Ce volet fait suite au volet « Alphabétisation » et au volet « Coupe-Couture ». Le volet « Alphabétisation » a débuté en juillet 2013. Depuis, 170 élèves domestiques l’ont suivi ou le suivent actuellement. Le volet « Coupe-Couture » a démarré en mars 2014. Deux formations de 50 élèves chacune ont eu lieu et la dernière de 53 élèves est en cours. Afin d’offrir un espace de stage aux élèves et d’autofinancement de la formation, WCP a ouvert un espace coupe-couture. Celui-ci procure également un petit revenu aux jeunes femmes. Ces deux premiers volets financés à hauteur de 14 500 € ont déjà permis de donner plus de 320 formations.

Het luik “Kookkunst” volgt de luiken “Alfabetisering” en “Naaien” op. Het luik “Alfabetisering“ werd opgestart in juli 2013. Sedertdien hebben 170 leerlingen de opleiding gevolgd of volgen deze vandaag nog.

Nous vous rappelons que le but était que le Soroptimist finance, pour chaque volet, une première formation et que le Centre WCP continue les formations avec des moyens locaux.

Voor de triangulaire SI Beersel, SI Tubize Haute-Senne en SI Val Brabant-Waterloo Anne Debeil, Marielle Jadoul en Anne-Marie De Laet.

Ce projet se réalise en collaboration étroite avec IDAY International.

WCP ( Women and Children Protection, een lokale NGO) wenst samen met deze opleiding,een restaurant te openen waar de leerlingen niet alleen aan de slag zullen kunnen gaan als stagiaire maar dat ook zal bijdragen tot de financiële autonomie van het centrum.

Indien u naar de site www.iday.org surft, zult u, beneden op de bladzijde, het logo van de IDAY partners zien voorbijgaan, waaronder ons logo, dat direct verwijst naar onze website, voor iedereen die ons beter wil leren kennen.

En allant sur le site www.iday.org, vous trouverez en bas de page tous les logos des partenaires qui défilent dont le nôtre qui renvoie directement vers notre site SIB, pour toute personne qui voudrait mieux nous connaître.

Dankzij de bijdragen van de volgende clubs : SI Brugge, SI Eeklo-Meetjesland, SI Lier, SI Marche-en-Famenne, SI Tongeren-Epinona, SI Tubize Haute-Senne, SI Vierre-Lesse, SI ValBrabant-Waterloo en SI Beersel hebben we op 7 april 2016 het project « Kookkunst » kunnen opstarten met 30 inschrijvingen, waarvan 23 jonge meisjes/vrouwen voor een totale kost van € 12.026, betaalbaar in drie delen.

Dit project wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met IDAY International !

Nous cherchons toujours d’autres clubs désirant nous rejoindre pour aider à sortir de l’ombre les travailleuses

Dit project maakt deel uit van een onderzoek betreffende huishoudhulp gefinancierd door de Europese Gemeenschap, de Stichting Koning Boudewijn en het Nationaal Centrum voor Samenwerking en Ontwikkeling. Het rapport van dit onderzoek is zopas verschenen in maart 2016 en toont o.a. dat huishoudhulp in de DRC, merendeels kinderen zijn, vaak jonger dan 14 jaar en waarvan slechts de helft toegang heeft tot een vorm van scholing. www.invisibleworkers.eu.

domestiques que l’on appelle aussi les travailleuses de l’ombre.

Formation des jeunes domestiques au sud Kivu (Uvira), une belle réussite de 9 clubs. 2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24

SOROP’news - 23


CLUB NEWS

SI Hamont achel – Buddy project

The Climate miles

Op zaterdag 21 mei organiseerden wij een receptie voor de 20 buddies die zich dit schooljaar hebben ingezet om leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar, die het moeilijk hadden, te begeleiden en te ondersteunen. De receptie ging gepaard met het schoolfeest van Campus Mercurius Lommel. In de late namiddag nodigden we de buddies samen met hun ouders en de leerkrachten, die zich ingezet hebben voor het project en de raad van bestuur, uit in een aparte ruimte.

Vanwege de Nederlandse Unie kregen de Belgische clubs een uitnodiging om deel te nemen aan « Soroptimisten lopen The Climate miles voor een duurzame wereld ».

Kathleen heeft voor een kort verslag gezorgd : “Onze voorzitster nam het woord en heeft eerst toegelicht waar wij Sorops voor staan. Vervolgens heeft zij het project van de buddies nog even kort toegelicht om daarna de buddies, hun ouders, de directie van beide scholen en de begeleidster van het project te overladen met dankwoorden en complimenten. De buddies kregen van ons elk een diploma en een USB stick met het logo van de Sorops op. De kinderen, die zij begeleidden, hadden voor

Remise du prix de la Résistance à l’Hôtel de Ville de Verviers ! « La non-violence est infiniment supérieure à la violence et le pardon est plus viril que le châtiment » (Ghandi), était le thème à développer par les jeunes finalistes soumis à l’épreuve écrite. Le club SI Verviers a offert un prix de 150 € à la première fille qui, cette année, était également la lauréate du concours. Extrait de la circulaire mensuelle…

hun eigen buddy een snoepboom geknutseld. Na afloop van het officiële gedeelte konden we nog even napraten over de ervaringen van de begeleidster van dit project en ook met de buddies zelf, waar er een paar heel enthousiaste dames en heren bijzaten, op wiens volle toewijding we volgend jaar opnieuw mogen rekenen.” Uittrekstel omzendbrief

Le club SI La Thiérache en Herbe Rappelons brièvement l'origine de cette manifestation traditionnelle de notre club (10e édition cette année), calquée au départ sur l’émission de la RTBF « Génies en Herbe » pour celles qui s’en souviennent.

“De positie van vrouwen en meisjes in arme en kwetsbare landen is in gevaar. Zij ondervinden het meest de nadelige gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme droogte en minder voedselproductie, overstromingen en daardoor gedwongen migratie. Soroptimisten sluiten aan bij The Climate Miles, het initiatief van Urgenda, en lopen van 1 t/m 29 november 2015 van Utrecht naar de Klimaattop in Parijs. Tijdens deze top wordt door de wereldleiders aangegeven hoe we onder de 2 graden extra temperatuurstijging van de aarde blijven. In een nieuw klimaatverdrag moet ieder land vervolgens zijn bijdrage leveren aan het beperken van verdere klimaatverandering.” (uit de flyer van de Nederlandse Unie) Leden van club SI Antwerpen de Zes Rozen en van club SI Lierse de Zilveren Knoop wandelden mee …

Le principe est d’inviter 2 x 4 enfants de première année d’humanités de 4 écoles de la région (Athénée et Collège de Chimay, Athénée de Couvin et Sainte-Marie de Pesche) pour leur proposer des épreuves de français, de maths, people, sports, sciences et géographie et, pour la première fois cette année, une épreuve sportive (surprise !). Tout le monde gagne : la 1e équipe, un chèque de 30 € par enfant, la 2e, un chèque de 25 €… et ainsi de suite, destinés à l’achat de livres. Extrait de la circulaire mensuelle

24 - SOROP’news

2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24


Conférence Portes Ouvertes au Club d’arlon : CLIMaT : Mythes et Réalités Deux Soroptimistes ”Climato-Réalistes” anne Debeil, club SI Beersel et Vinciane Minten, club SI Hesbaye Anne, ingénieur chimiste, spécialisée en environnement et sécurité et Vinciane, géologue, sont venues nous présenter leurs vues (scientifiques) sur le « Changement Climatique ». Un constat : le « Changement Climatique » est invoqué à tort et à travers pour expliquer tout et n’importe quoi : que ce soit les pluies des dernières semaines, une période plus sèche, plus chaude, plus ou moins de neige, les tempêtes, plus ou moins d’insectes, la sexualité des animaux, bref tout y passe. En plus, le concept « Changement Climatique » implique dans notre inconscient que tout cela est de notre faute. Vinciane a d’abord rappelé, à l’aide d’une documentation très imagée (un tas de bêtes bizarres), les changements climatiques qui ont eu lieu depuis l’origine des temps, pour nous rappeler que la vie biologique est arrivée il y a environ 4 milliards d’années bien avant l’homme qui n’est apparu que tout dernièrement. Question de remettre les pendules à l’heure. Pendant toutes

ces périodes sans « Hommes », la température de la terre et tout spécialement la teneur en CO2 ont énormément variés, jusqu’à 30 fois la teneur actuelle. Vinciane nous a également rappelé que la teneur en CO2 de ces derniers millions d’années est dangereusement proche du minimum permettant la vie sur terre. Tout cela sans que l’homme y mette son grain de sel. Anne a enchainé avec la période actuelle et a analysé systématiquement, sur base des observations, les arguments invoqués dans le dernier rapport du GIEC (Groupe International d’Étude du Climat) qui lui permettent de lancer ce cri d’alarme et de proposer des mesures draconiennes de réduction des émissions de CO2.

à l’Homme, interviennent pour une très large partie du réchauffement constaté. Les études et connaissances à ce sujet évoluent rapidement et nous révèlent chaque jour de nouveaux éléments. • Mais surtout, le CO2 est un gaz présent sous forme de trace, non toxique, non polluant, inodore, incolore (tout comme l’azote et l’oxygène), bénéfique pour le monde végétal et animal. • C’est grâce aux énergies fossiles bon marché que l’homme a pu atteindre son développement actuel et acquérir sa liberté (en moyenne l’énergie fossile que nous consommons par personne correspond à l’utilisation de 150 esclaves).

Que pouvons-nous retenir de son message ? • Le climat a toujours changé. • Le CO2 est un gaz à effet de serre, oui mais nettement moins puissant que la vapeur d’eau (plus de 100 fois moins). • Les observations contredisent les modèles alarmistes du GIEC. • Des facteurs naturels multiples (soleil, océans, volcans, rayons cosmiques…) non attribuables

En conclusion, pour Vinciane et Anne, il vaut mieux s’occuper de l’éducation des femmes et de la réduction de la pauvreté, que de consacrer de l’énergie à éviter un réchauffement climatique incertain et bénéfique pour l’humanité qu’on ne pourra quand même pas influencer. all Pain, no Gain. Propos recueillis par Eliane autphenne, Réd.SOROP’news

anne Debeil was ook op bezoek in club SI Mechelen Klimaatverandering : fabels en werkelijkheid De aarde warmt op en CO2 is de boosdoener. Dat is de boodschap die we al jaren horen. Er zijn voor- en tegenstanders van deze stelling, maar ook sceptici… In 1988 werd het IPCC of Intergovernmental Panel on Climate Change opgericht door de VN om de klimaatopwarming, die enkel veroorzaakt wordt door de mens, te bestuderen. Deze rapporten van het IPCC zijn beschikbaar op internet. Omdat Anne Debeil zelf hier erg veel interesse voor had en toch wel eigen bedenkingen, ging zij op onderzoek uit en werkte mee aan het boek “Climat : 15 Vérités qui dérangent”. Samen met andere wetenschappers werd een ‘collectif’ geschreven onder leiding van prof. István E. Markó. http://texquis.com/texquis-essais/22-climat-15verites-qui-derangent.html Globaal gezien is de vervuiling in de geïndustrialiseerde landen sinds de jaren zestig zonder 2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24

ophouden verminderd. De recente klimaatverandering, waarmee men ons overstelpt, is tot nu toe niet echt verschillend van de veranderingen die men vroeger heeft waargenomen in het klimaat van de aarde. En het is nog lang niet bewezen dat de gevolgen ervan op termijn catastrofaal zullen zijn. Statistisch gezien is de temperatuur op onze aarde de laatste 18 jaren stabiel : ondanks dat het gebruik van fossiele brandstof met 40% gestegen is, is de gemiddelde temperatuur niet in verhouding toegenomen. Hierbij dienen wij ook eens de vraag te stellen hoe die temperatuur vroeger ten opzichte van vandaag gemeten wordt ? Vergelijk de afwijking van een technische meting van het koelwater van de motoren versus het digitaal meten nu. Correcties werden altijd naar boven afgerond. CO2 is niet de oorzaak van de temperatuurstijging maar wel het gevolg. Wij mogen niet vergeten dat over de gehele aardse geschiedenis ijstijden zijn geweest.

Ook is de menselijke CO2 maar 4% van de natuurlijke CO2. Ook de zonneactiviteit heeft een invloed op de opwarming van de aarde. Nu zijn wij stilletjes aan in een kleine ijstijd aan het gaan omdat de zonnevlekken afnemen. Kortom, onze menselijke inbreng is veel minder dan gedacht. Niet CO2 maar waterdamp is het voornaamste broeikasgas. Als dit te veel aanwezig is, is het moeilijker voor de aarde om door middel van verdamping af te koelen. Terwijl in het publieke debat de suggestie wordt gewekt dat het klimaatprobleem opgelost wordt als we CO2 reduceren, zullen er ook dan nog orkanen, bosbranden, droogtes en overstromingen zijn. Aan het klimaat moet de mens zich continu aanpassen. Je kan het klimaat niet controleren door op een knop te duwen, zoals armoede en terrorisme. Korte versie van verslag opgemaakt door Hilde Driessens, club SI Mechelen

SOROP’news - 25


ANDERS GEZEGD

AUTREMENT DIT

p.4 Club SI La Thiérache – Prof. Fr. Gemenne Om het verschil tussen perceptie en realiteit nader te verklaren, weerlegt F. Gemenne tal van vooroordelen. Van alle immigranten in België zijn 60 % Europeanen. In tegenstelling met hetgeen we denken brengt immigratie op lange termijn op. De integratie moet van beide kanten komen. Het is de rijkere populatie van een land dat immigreert. Immigranten vinden meestal werk in, ofwel zeer gekwalificeerde, ofwel zeer lage bezigheden en het is een zeer dynamische bevolking. www.sciencespo.fr/ceri/fr/users/françoisgemenne

p.5 - Les enfants réfugiés non accompagnés Europol estime que 10.000 enfants réfugiés non accompagnés ont disparu l’an passé en Europe, soit un sur dix. Child Focus confirme cette proportion (500 enfants en Belgique, surtout de moins de 14 ans, et dont 10% de filles). Le service de Tutelle de Fedasel s’efforce de les identifier et de leur fournir un suivi médical adéquat. Un soutien financier serait le bienvenu. https ://www.unicef.be/fr/les-enfants-migrants-nonaccompagnes-doivent-etre-proteges/

p.6 – Le club SI Huy – VZW Dora Dorës Het centrum vangt nieuwkomers asielzoekers op en organiseert Franse lessen, lessen in integratie en burgerschap en zelfs voorbereidingen om het behalen van een rijbewijs. Studenten worden begeleid tijdens stages of verderen studies. Het centrum omvat workshops, maatschappelijke diensten, juridische bijstand en kinderopvang.

750 asielzoekers opgevangen, voornamelijk jonge mannen rond de dertig (70 % tegen 5 % alleenstaande vrouwen en 25 % families). Volgens Ayumi heeft haar vrouwelijk statuut alleen maar voordelen, al gebruikt ze een mannelijke tolk bij weerspannige of machistische mannen. En het werkt !

p.10 – Een Soroptimist in de kijker : Inge Noppe du club SI Tubize. Inge is Sorop lid sinds 2004 en is conservator en restaurateur van schilderijen. Ze werkt in haar atelier of in omringende kerken en musea en geeft les in Luik en Limal. Heel dikwijls wordt Inge aangesproken om advies uit te brengen over de conservatie of restauratie van bepaalde werken in openbare gebouwen of bij particulieren. Haar werk is haar passie.

p.11 - Une Soroptimist à la loupe : Lucille Fereman A cinq reprises, une de ses photos à fait la une du SOROP’news ! Membre fondateur du club SI Land van Waas, Lucille Fereman y a occupé plusieurs fonctions (vice-présidente, extension et goodwill). Son projet préféré fut la campagne anti drogue. Photographe éminente, elle donne des masters classes en Belgique et à l’étranger. Elle expose ses œuvres en ce moment au musée communal de Temse où le bourgmestre a reconnu que Lucille Fereman donnait le meilleur d’elle-même dans son métier, comme c’est le but de tout membre du Soroptimist International.

p.16 -Vrouwen in Haïti Dokters van de Wereld en andere NGO’s klagen de afhankelijkheid van de vrouwen in het verwoeste Haïti aan. Prostitutie, verkrachting, slavernij zijn dagelijkse kost in dit idyllisch eiland. Met verzorging, sanitaire opvoeding en een winstgevende activiteit, via microkrediet, helpen de ONG’s deze moedige vrouwen een onafhankelijk leven op te bouwen.

p.8 - Journée d’étude et de rencontre sur le thème du genre, de l’asile et de l’empowerment des femmes au centre Amazone, à Bruxelles. Un tiers des demandeurs d’asile sont des femmes et font face à des formes spécifiques de violence (viols, mutilations génitales, etc.). Le « Vrouwenraad » (cfr Conseil des Femmes Néerlandophones) a donc mis sur pied un projet en collaboration avec Fedasil, la Croix Rouge et avec le soutien du Fonds Européen des Réfugiés. Sur base de trois ans de collecte d’informations et de témoignages, un « toolkit » a été élaboré autour des compétences « Connaissance et Motivation » pour mettre les demandeuses d’asiles et réfugiées sur la voie de l’indépendance. http://www.vrouwenraad.be/file?fle=17159&ssn=

p.18 - Lyon, mei 2016 – Journées d’Expression Française. « Het Frans in alle talen » Het congres, georganiseerd door de clubs van Lyon, benadrukt het verschil tussen analfabetisme en ongeletterd zijn in het kader van het SIE thema « Education to lead ». Prof. H. Walger geeft een tweede lezing over de taal die ons eigen is. Telkens we iets vertellen, zegt onze taal en de accenten die we erin leggen iets over onszelf.

p.8 - Ayumi Okawa, lid van het Rode Kruis en directrice van het asiel centrum “L’envol” Er zijn 27 asiel centra in Wallonië waarvan « l’envol ». Het team (50 medewerkers) heeft tot dusver 26 - SOROP’news

p.19 - Le club SI Hasselt fête ses 50 ans Le club SI Hasselt a célébré son 50e anniversaire en avril. La séance académique a été l’occasion de présenter les projets du club, en particulier YAR qui

offre une chance aux jeunes en difficulté et en apprentissage d’indépendance via un programme de coaching. Marthe Claeys, présidente de l’Union Belge, Hile Uwaerts, présidente du club SI Antwerpen et Cécile Hissette, présidente du club parrain SI Charleroi ont félicité le club. La présidente du SIE, Maria-Elisabetta de Franciscis, a insisté sur l’importance de l’éducation et de l’indépendance économique pour les filles.

p.20 – TELEVIE Arsène Burny, bedankt alle medewerkers van Télévie voor hun grote inzet gedurende de actie “Télévie”. Dank zij deze grote solidariteitsonderneming zullen, in 2016, 105 projecten de steun krijgen van het Wetenschappelijk Fonds voor onderzoek (FNRS). De SIB clubs hebben weer een steentje bijgedragen door verschillende Télévie-produkten te verkopen. www.fnrs.be

p.21 - Think Pink : 3 Soroptimistes qui n’ont pas froid aux yeux ! Le 23 juin, Anja, Nathalie et Véronique, toutes trois Soroptimistes de Lier, ont courageusement roulé à bicyclette pendant trois jours aux côtés de 100 autres femmes, à raison de 80 à 120 km par jour, pour la campagne Think Pink 2016, contre le cancer du sein. Chaque participante était sponsorisée pour un montant de 750 €. Le soir, on dormait sous des tentes roses « sein ». Nos Sorops ont réussi à récolter 4.000 EUR par leurs actions durant cet événement.

p.22 – Le club SI Bruxelles Sablon – Soeur Epiphanie et l’Ecole de Rwamagana (Rwanda) De school vormt verpleegstersvroedvrouwen. Verschillende Belgische SI clubs werkten samen om het nodige materiaal (bv. echografie apparaten) aan de school te bezorgen. Soeur Epiphanie behaalde haar diploma Ziekenhuiswetenschappen aan de UCL en is lid van SI club Rwamagana. De school, waarvan ze directrice is, telt ongeveer 400 leerlingen en is dringend aan uitbreiding toe.

p.25 – Le club SI Arlon – Rhétos-Jabiro Elk jaar gaan retoricaleerlingen en hun professoren naar Rwanda voor de constructie van een school op de site van Jabiro. In de regio is 55 % jonger dan 25 jaar en 73 % van de kinderen gaan niet naar school. Sinds 2010 zijn er 10 nieuwe klassen en andere infrastructuren. Dit jaar gaan voor het eerst jongeren naar de nieuwe middelbare school. Om de maaltijden, schoolgerief, uniformen e.d. te bekostigen worden meters/peters gezocht. Club SI Arlon nam 20 leerlingen voor hun rekening.

2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24


Summer get-togethers 2016 The president and members of Soroptimist International Club Bruxelles Doyen look forward to your presence in July and August every Wednesday from 12:30 to 14:30 in the lounge of hotel

The Dominican

Agenda SIB/SIE/SI 02-04/09/2016 SIE Chartermeeting club SI Dolemont (CH) 07/09/2016 SIE Chartermeeting club SI Ouest Ile de la Réunion 16-23/09/2016 SIE 25the anniversary club SI Batumi - Georgia 30/09 - 02/10/2016 SIE 25the anniversary club SI Budapest 30/09/2016 SIE Chartermeeting club SI Beauvais les Salamandres (FR)

Rue Léopold 9 Bruxelles (next to the Théâtre de la Monnaie) Parking : Monnaie or Ecuyer Métro : De Brouckère (direction : Place de la Monnaie) Tel : 32 (0)2 203 08 08 http://www.thedominican.be

01/10/2016 SIB Passation du « collier national » de Marthe Claeys à Claire Hublet Overdracht van het nationaal bestuur SIB van Marthe Claeys aan Claire Hublet

President : Christiane Gittens E-Mail : gittens.deckers@skynet.be

01/10/2016 SIE Chartermeeting club SI Rodding-GramToftlund (Danemark) 08/10/2016 SIE Chartermeeting club SI Bennekom & Beekdal (NL)

Agenda clubs SIB

14-16/07/2017 SIE Congrès SIE – Florence/Italy

Plus de nouvelles sur le site SIB : www.soroptimist.be Meer nieuws op de website van SIB : www.soroptimist.be

De Commissie SOROP’news zal zich de vrijheid veroorloven om de tekst in harmonie te brengen met de nieuwe redactierichtlijnen. La Commission SOROP’news se réserve amicalement le droit d’harmoniser le texte afin de l’adapter à sa nouvelle ligne de rédaction.

2e trimestre / 2e kwartaal 2016 - N° 24

www.soroptimisteurope.org www.soroptimistinternational.org

SOROP’news n° 24 Driemaandelijks / Trimestriel Verantw. Uitg. / Edit. Resp. : Marie-Jeanne Devriendt Redactie / Rédaction : Eliane Autphenne - Simone Baeyens - Marlise Binder Viviane Blancquaert - Rita De Groot - Paola Di Discordia - Claudine Goffette - Michèle Le Docte - Monique Rocour - Gerda Rosiers - Bruna Sassi - Liliane Schoepen Jacqueline Standaert - Anne-Marie Van Ongevalle Verkozen Verantw. Uitg. / Edit. Resp. élue : Evelyne Bastin

Contacts SIB Contacten Marthe Claeys, voorzitter/présidente SI Belgium – voorzitter.sib@soroptimist.be Web : www.soroptimist.be – E-mail : info@soroptimist.be Rek. nummer / Cpte. bancaire : BE25 00176998 6682

SOROP’news - 27


REFUGEES ON THE RUN

Soropnews 2e trimestre 2016  
Soropnews 2e trimestre 2016  
Advertisement