Page 1

S L A G E R I J C O R P O R A T E

V A N

K A M P E N

I D E N T I T Y

M A N U A L


SLAGERIJ VAN KAMPEN


I

N

H

O

U

V

O

O

R

W

D

S

O

T

O

A

R

F

E

L

D

7

B

E

S

C

H

R

I

J

V

I

N

G

9

K

L

E

U

R

G

E

B

R

U

I

K

10

B

I

J

S

C

H

R

I

F

T

E

N

15

I

E

18

S

20

S

27

T

Y

S

O

T

P

O

-

O

R

S

T

H

G

R

E

N

I

A

F

C

R

D

T


6


V

O

O

R

W

O

O

R

D

Uiteindelijk kwam er een totaal nieuw lettertype tot stand, elke letter bestaande uit twee dezelfde letters van het oorspronkelijke lettertype. Ik heb altijd enkele dagen nodig om een nieuw ontwerp van mezelf te kunnen beoordelen. Na de nodige bezinkingstijd zag ik geen letters meer toen ik naar het font keek. Ik begon steeds meer en meer enkel de abstracte vormen te zien, die geluid en beweging uitstralen. Vanaf toen was het geen lettertype meer voor mij. Het waren aparte logo’s, aparte symbolen die elk afzonderlijk gelinkt kunnen worden met geluiden. En zo had ik mijn basis ontworpen voor het verdere verloop van de huisstijl.

Hoe kan ik in godsnaam een huisstijl ontwerpen voor Slagerij Van Kampen die beweging uitstraalt? Dat was de eerste vraag die ik mezelf stelde toen ik gekozen had om de corporate identity opdracht rond de Slagerij te doen. Al snel koos ik ervoor om een lettertype te ontwerpen dat beweging en geluid insinueert, want daar draait het uiteindelijk toch om bij de Slagerij Van Kampen. Ik vertrok vanuit het bestaande lettertype Univers, waaruit ik mijn eigen lettertype ontwierp. Nog niet volledig tevreden met het resultaat, experimenteerde ik verder met het alfabet dat ik gecreĂŤrd had.

7


1 .

B E S C H R I J V I N G

Het logo van Slagerij Van Kampen bestaat uit 4 aparte symbolen die percussiegeluiden uitstralen door de combinatie van de volle vlakken en dunne lijnen. Voor meer informatie over waar deze vormen vandaan komen moet u op pagina zijn.


2 .

K L E U R G E B R U I K

Het logo zelf wordt enkel in de kleuren zwart en wit weergegeven. De officiĂŤle afmeting voor een volle A4afdruk is 95,5 mm, voor een volle A3afdruk vermenigvuldigen we dit getal met 2, et cetera. Het logo wordt bij een volle paginaafdruk altijd gecentreerd.

10


11


2 .

K L E U R G E B R U I K

Bij de limited edition van de cd en bij de affiches wordt er op de achtergrond telkens een subtiele detailfoto gebruikt van slaginstrumenten. Deze foto’s bestaan uit een verloop met de kleuren rood en cyaan. De lichtere delen van de foto bestaan uit 87% cyaan en 23% yellow. De donkere delen van de foto bestaan uit 100% magenta en 91% yellow.


3 .

B I J S C H R I F T E N

De aandacht moet steeds op het logo gericht zijn, dus de bijschriften moeten op berekende plaatsen gezet worden. Bij de cd’s van Slagerij Van Kampen moet de groepsnaam weergegeven worden aan de linkerbinnenkant van het hoesje, helemaal onderaan.

15

Bij de achterkant van de cd’s (zowel normale versie als de limited edition) wordt het eerste deel van het aantal nummer weergegeven aan de linkerkant van het logo, samenvallend met het eerste symbool. Het tegenovergestelde geldt voor het tweede deel van de nummers. Beide delen zijn uitgelijnd naar het logo toe.


3 .

B I J S C H R I F T E N

Ook bij affiches staat het logo gecentreerd. Het bijschrift komt helemaal onderaan de staan, even breed uitgelijnd als het logo zelf op minimum 3 cm van de onderkant bij een A2 formaat.

16


17


4 .

T Y P O G R A F I E

Er wordt steeds gebruikt gemaakt van het lettertype Futura Light Condensed. Er worden ook enkel kapitalen gebruikt, geen onderkasten. Kapitalen zijn meer passend bij het ontwerp en het logo dan onderkasten. Ook het lettertype waaruit het logo is ontstaan is ontworpen vanuit uitsluitend kapitalen. Bij de cd’s wordt er gebruik gemaakt van corpsgrootte 10. Bij affiches wordt er voor de aanduiding van data corpsgrootte 47 gebruikt. Bij de weergave van de plaats gebruikt men corpsgrootte 40. De website en eventueel andere bijkomende informatie krijgen corpsgrootte 23.

18


FUTURA EXTRA BOLD CONDENSED SLAGERIJ VAN KAMPEN ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

FUTURA BOLD CONDENSED SLAGERIJ VAN KAMPEN ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

FUTURA MEDIUM CONDENSED SLAGERIJ VAN KAMPEN ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

FUTURE LIGHT CONDENSED SLAGERIJ VAN KAMPEN ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

19


5 .

20

S O O R T E N

C D ’ S

De normale versie van de cd heeft als kleurgebruik uitsluitend zwart en wit. De vormgeving is hetzelfde als de limited edition versies. De cd van de normale versie is het enige object dat de 4 symbolen van het logo apart bevat. Elk symbool is apart bij een uiterste van de cd geplaatst met een breedte van 2 cm. Bij de cd van de limited edition is enkel het eerste symbool van de 4 weergegeven. Het symbool moet groter zijn dan de cd zelf.


21


22


23


26


6 .

27

T - S H I R T S

Er is een keuze tussen zwarte of witte t-shirts, zowel voor mannen als voor vrouwen. Het is vanzelfsprekend dat een zwart logo wordt weergegeven op een witte t-shirt en andersom. De logo’s hebben steeds een breedte van 20 cm, zowel bij mannen als bij vrouwen.


Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij Nathalie Baudry. 0472/72.09.18 nathalie.baudry1@gmail.com

28


29


N A T H A L I E

B A U D R Y

Huisstijlengids SVK  

Huisstijlengids Slagerij Van Kampen

Huisstijlengids SVK  

Huisstijlengids Slagerij Van Kampen

Advertisement