__MAIN_TEXT__

Page 1

Die Diamanttak van die Jagters Vereni ging het op Saterdag, 23 November hul jaarafsluitingsfunksie gehou. In die mans geweer afdeling het H.L. Breedt (middel) met die louere weggestap. H. Breytenbach (links) was tweede en H.G. Breedt was derde. (Nog foto’s van die prysuitdeling verskyn op bladsy 8).

29 Nov 6 & 13 Des 2013


Bladsy 2

OVERVAAL

29 November 6 & 13 Desember 2013

Laerskool Leeudoringstad se leerlingraad van 2014 is, voor: Braam Greyling, Carla Bisschoff, Johanne Marx (Hoofdogter) en Chantelle Fouche. Agter: Chantel Heukelman, Jolana van Wyk en Jaco Visser (Hoofseun).

Die Beste presteerders van Laerskool Leeudoringstad in elke graad is, voor: Melizke van Breda (Graad 1). Mid del: Dian van Zyl (Graad 2), Beanca Jacobs (Graad3) en Monique Mulder Ons is dringend opsoek na goeie gebruikte (Graad 4 88,6%). motors of bakkies asook karavane om vir Agter: Ane Be kontant te koop. Skakel dadelik vir Oupie Deetlefs zuidenhout 82.6% byTelefoon (018) 596 1177of sel: 082 923 4255 (Graad 5 82,6%), of besoek ons by Johanne Marx 91.6% (Graad 6 91,6%) en Koos Kloppers 90.3% Broadbentstraat Wolmaransstad (Graad 7 90,3%).

Dringend benodig

R.A. MOTORS


29 November 6 & 13 Desember 2013

OVERVAAL

Bladsy 3


Bladsy 4

OVERVAAL

29 November 6 & 13 Desember 2013

BO: Bloemhof Gekombineerde Skool het onlangs hul jaarlikse prys uitdelingsfunksie gehou. Zenna Els en JJ Grobbelaar is aangewys as die skool se sportdog ter en sportseun vir 2013. Jenna is ook as netbalspeler van die jaar aangewys. REGS: AnĂŠ Jacobs behaal 95% en haal Diamond team in Modern. AnĂŠ sal ook in 2014 in Spanje gaan toer om haar dansskool te verteenwoordig. Elizma van Vuuren kry 94% in Disco.

HJ du Toit (Graad 12) is as die Duxleerling aangewys. Sy gemiddeld was 73.2%.


29 November 6 & 13 Desember 2013

OVERVAAL

KERSF EES BOODSKA PPE

Bladsy 5


Bladsy 6

OVERVAAL

Kleinadvertensies Wil u ‘n motor koop met geen deposito? Geen bestuurslisensie nodig nie! Skakel Raymond 072 781 2749, Cas 074 890 4231. Krediet waardige kliënte alleen. SEEP SHOPPIE WOLMARANSSTAD Tel: 018 596 2630 en Sel: 083 254 1553. Amoniakreiniger – R15/L, Stardishwash – R18/L, Bleikmiddel – R12/ L, Matshampoo – R21/L, Wasgoedversagter R14/L, Hoëskuimwaspoeier – R33/2kg en vele meer. Tussen Apteek en Dr van Zyl spreekkamer. KLERE / GORDYNE Ons herstel en doen verstelwerk aan mans, dames en kinderklerasie. Ons maak ook gordyne. Navrae van 8vm 1nm by RA Motors. Wolmaransstad.

LEOMAR TUINDIENSTE Gratis kwotasie vir die uitlê van enige tuin, plaveisel. Ons doen besproeiings en tuindienste. Ons werk is van kwaliteit gehalte en is oral te sien. Kom besoek ook ons kwekery vir u saailinge, struike, roosbome en vrugtebome. Skakel Leonie 071 340 6094 of Marius 083 695 4137 DAMES Ons maak jou matte en meubels silwerskoon. Skakel Suzanne 082 750 8181 of Theo 082 750 8080. PRINCESS PAPILLON HAARSALON Elindi. Sel: 072 468 4113. Dalrene Lodge, Wolmaransstad.

29 November 6 & 13 Desember 2013

Wolmaransstad. Ideaal vir iemand wat lang ure staan, seer voete en bene. Baie lig en gemaklik. Sel: 082 333 7955.

LAMMERS & AGTERKWARTE TE KOOP Lammers teen R49/kg, plus bewerking. AGraad Agterkwarte geslag teen R42/kg, plus bewerking. Lammers en Agterkwarte geslag en gegradeer by geregistreerde abattoirs. Kontak: Pieter Dreyer 083 441 7490.

BOEKHOUER POS BESKIKBAAR SchweizerReneke – Wolmaransstad omgewing. Vereistes: Toepaslike ondervinding in die volgende rekenaar programme;  Pastel,  VIP,  Excel  en  Word. Eerlik en hardwerkend. Moet in kantoor op plaas werk.  Take:  BTW  opgawes  indien  /  efiling;  Lone  doen; Algemene  boekhouding;  Begrotings.  Epos  CV  na riaan. vanwyk86@gmail.com. Tel: 0832373025.

HUISE TE HUUR – MAKWASSIE 1) 4 Slaapkamers, 2 badkamers, sitkamer, eetkamer, studeerkamer, kombuis, 2 motorhuise + skadunet. 2) 3 Slaapkamers, 2 badkamers, sitkamer, kombuis met kaste, toegeboude stoepe, enkel motorhuis. (of te koop). Dadelik beskikbaar. Vir besigtiging kontak: 083 230 8286. (Eienaar).

TE KOOP Besonderse Lazyboy. Elektriese masseerstoel van nek tot voete. Goed vir rugpyn, spierspasma, verslanking, osteoporose, algemene arthritis pyne. Swart leer bekleedsel met mooi hout afwerking. Verskillende elektriese funksies, maklik hanteerbaar. Prys: R18 00000. Soos nuut. Kontak: Sel: 082 467 8879 of 082 621 9103. Besigtig met afspraak.

DRINGEND BENODIG Persoon vir versorging van gestremde man vanaf 201312 15 tot 20140105. Verkieslik ondervinding van verpleging / versorging. Kontak Mnr. PM Claase 083 922 9162 (Hartswater).

GESOEK Opsoek na twee dwergbokkies om te koop. ‘n Ooi en ‘n ram. Kontak: 072 432 0608.

Mooi afgeronde Slagskape/Lammers te koop (Schweizer Reneke). Lammers R52/kg en Skaap R44/kg. Opgesaag en verpak soos benodig. Kontak Deon by 071 993 6915.

TE HUUR – WOLMARANSSTAD 2 Slaapkamer woonstel te huur. Dadelik beskikbaar. Veilig en privaat met dubbel afdak. R2200 p.m. Water en ligte uitgesluit. R1200 sleuteldeposito. Geen troeteldiere, huurders sal gekeur word. Skakel Kobus by 083 291 6907.

HUIS TE KOOP BLOEMHOF R550 000. 3 Slaapkamers, 1 Badkamer, Eetkamer, Sitkamer, kombuis, diefwering. Enkel Garage, Groot afdak. Duiwehokke, Groot erf. Kontak A. Van Zyl 071 250 0272.

TE KOOP Renault Clio. 95000km. 2006 Model. Geen foute. Mooi. Betroubaar. Skakel: 083 362 3260.

AEROSOFT SANDALE Nuwe style nou beskikbaar by Creative Ideas te

GESOEK Dringend opsoek na ‘n netjiese huur huis in Wolmaransstad of Makwassie area. Kontak: 083 751 3691. WOONSTELLE TE HUUR Wolmaransstad. Dadelik beskikbaar. Kontak: 082 409 1874. TE KOOP Boerboel baba hondjies beskikbaar. Sal 20 Desember, 6 weke oud wees. Kontak 072 124 0281 of 082 650 9556. Wanted for cash – cars, bakkies, trucks, caravans, trac tors, ect.R20000R40000. 0719670285./whats upp.phone 0724728686. Silverco Vehicles: 2002 Toyota Dyna 3.5ton, 5LEn gine, R79500.2001;  Isuzu  KB250D,  lwb,  R49500;  2005 Ford  Bantam,  1.3,  canopy,  R39500;  2004  VW  Polo  160i, R39500;  2002  Toyota  Tazz  1.3,  R39500;  1999  Toyota Camry  200sei,  R39500;  1997  Hyundai  1.6,  R19500;  1992 Uno  1.1,  R19500.1990;  Mazda  1.8,  R17500.  Since  2003 helping clients all over SA.Thinus ,Christiana. Silverco Enterprises.Service Excellence. 0719670285. 0724728686. silvercosilver@gmail.com.Available.24/7.

Wesvaal Ons bied vertroosting. Ons gee om. Wesvaal Begrafnisondernemers Alle ure: (018) 5961126/7 Faks: (018) 5962025. Sel: 083 4192350 Eienaar: J.A.Coetsee en personeel

Campaign against HIV/AIDS

The North West Department of Health in Dr. Kenneth Kaunda District has an ongoing campaign to create awareness on the availability of Post Exposure Pro phylaxis (PEP) treatment to prevent new infections of HIV/AIDS. The treatment is given to victims of sexual assault, victims of fatal motor vehicle ac cidents as well as victims of needle prick incidents. Anybody who has been exposed to the HI Virus or Sexually transmitted diseases as a result of being sexually assaulted /raped must report to their nearest Community Health Centre (Clinic), Crisis Centre or Tu tuzela Centre immediately to receive PEP treatment within 72 hours. The aim is to ef fectively deal with the onset of the disease and to prevent contracting HIV, sexually transmitted diseases and unwanted preg nancies, otherwise if one exceeds the time frame of 72 hours, it could be difficult to reverse the situation. Tutuzela Centres are focusing on the inte grated management of sexual assault cases. The Centres are comanaged by the depart ment of Health, Justice, Social Develop ment, SAPS and nongovernmental organi zation. Reporting of rape at the Community Health Centre, Tutuzela Centre or Crisis Centre and Hospitals is important to help the Justice system and South African Police Services to get enough evidence against the perpetra tors so they can be brought to book. In the Dr. Kenneth Kaunda District Tutuz ela Centres are only available at Tshepong Hospital and Potchefstroom Hospital. Peo ple in Maquassi Hills and Ventersdorp can visit their Crisis Centres and Out Patients Departments (OPD) units in Hospitals to receive PEP treatment in cases of sexual assault. The PEP treatment is applied to both young and old, male or female across all racial groups. The HAST division in the District kick started their PEP awareness campaign at Kgakala Township in Leeudoringstad on 26 September 2013 and took another one as a door to door campaign in Maquassi Hills SubDistrict on 25 October. More and more activities of the PEP campaign will be ongo ing across the Dr. Kenneth Kaunda District.


29 November 6 & 13 Desember 2013

OVERVAAL

Kennisgewings/ Legal Notices

KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNAN SIE 15 VAN 1986)MAQUASSI HILLS LAND USE MAN AGEMENT SCHEME, 2007 WYSIGINGSKEMA 48 Maxim Planning Solutions (Edms) Bpk (2002/017393/07) synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 333 Wolmaransstad, gee hiermee ingevolge Artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986) kennis dat ons by die Maquassi Hills Plaaslike Munisipaliteit aansoek gedoen het om die wysiging van die Maquassi Hills Land Use Management Scheme, 2007, soos gewysig, deur die hersonering van Erf 333, Wolmaransstad, geleë aanliggend tot Leaskstraat tus sen Piet Retief, Smit en Vredestraat, Wolmaransstad, vanaf “Residensieël 1” na “Residensieël 2”. Besonderhede van die aansoek lê ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Munisipale Bestuurder, Maquassi Hills Plaaslike Munisipaliteit, Kru gerstraat, Wolmaransstad, vir ’n tydperk van 28 dae vanaf 22 November 2013. Besware teen of vertoë ten opsigte van die aansoek moet binne ‘n tydperk van 28 dae vanaf 22 November 2013 skriftelik by of tot die Munisipale Bestuurder by bover melde adres of by Privaatsak X 3, Wolmaransstad, 2630 ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: MAXIM PLANNING SO LUTIONS (EDMS) BPK (2002/017393/07), EENHEID 35 CORPUS NOVEM KANTOOR PARK, DR. YUSUF DA DOOLAAN 35, WILKOPPIES, KLERKSDORP, 2571, POSBUS 6848, FLAMWOOD, 2572, TEL: (018) 4686366, (2/1509)

NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) MAQUASSI HILLS LAND USE MANAGEMENT SCHEME, 2007 AMENDMENT SCHEME 48 Maxim Planning Solutions (Pty) Ltd (2002/017393/07) be ing the authorised agent of the owner of Erf 333, Wolma ransstad, hereby gives notice in terms of Section 56(1)(b)(i) of the Town Planning and Townships Ordinance, 1986 (Or dinance 15 of 1986) that we have applied to the Maquassi Hills Local Municipality for the amendment of the Town Planning Scheme known as Maquassi Hills Land Use Man agement Scheme, 2007, as amended, by the rezoning of Erf 333, Wolmaransstad, situated adjacent to Leask Street, be tween Piet Retief, Smit and Vrede Street, Wolmaransstad, from “Residential 1” to “Residential 2”. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Municipal Manager, Maquassi Hills Local Municipality, Kruger Street, Wol maransstad, for the period of 28 days from 22 November 2013. Objections to or representations in respect of the applica tion must be lodged with or made in writing to the Munici pal Manager at the above address or posted to Private Bag X 3, Wolmaransstad, 2630 within a period of 28 days from 22 November 2013. Address of authorised agent: MAXIM PLANNING SOLU TIONS (PTY) LTD (2002/017393/07), UNIT 35 CORPUS NOVEM OFFICE PARK, 35 DR. YUSUF DADOO AV ENUE, WILKOPPIES, KLERKSDORP, 2571, P.O. BOX 6848, FLAMWOOD, 2572, TEL: 018468 6366, (2/1509)

Bladsy 7


Bladsy 8

OVERVAAL

29 November 6 & 13 Desember 2013

SAJWV se Diamanttak deel weer pryse uit

Die SAJWV se Diamanttak het onlangs sy jaarlikse afsluiting gehou en pryse aan die top skuts oorhandig. SAJWV Bosveldtabel balkies is aan die lede oorhandig. Agter: F. van Heerden (Brons), J. Fouché (Silwer), J. Breedt (Goud), H.G Breedt (Goud), H.L Breedt (Silwer en Goud) en P. Krige (Silwer en brons). Middel: M. Visagie (Goud), T. Smith (Goud), V. Badenhorst (Brons), K. Lubbe (Silwer) en J. Lubbe (Goud). Voor H. Breyten bach (Silwer en Goud), B. van Staden (Silwer) en H. Hoffman (Brons).

SAJWV se Rooibok tabel balkies is aan die lede oorhandig. Agter: V. Badenhorst (Brons), F. van Heerden (Silwer), H.G. Breedt (Silwer), P. Krige (Silwer) en H.L. Breedt (Goud). Middel: S. van Heerden (Brons) was vanjaar ook tweede in die dames geweer afdeling, H. Breytenbach (Silwer), J. Rheeder (Brons), K. Lubbe (Silwer) het vanjaar die dames geweer afdeling gewen en J.H. Lubbe (Silwer). Voor: is D. Rheeder (Silwer).

Lede wat die SAJWV se vlakvark tabel balkies ontvang het. Agter: H.L. Breedt (Silwer en Goud), H.G. Breedt (Brons en Goud), P. Krige (2 Goues) EN 2 de ry is J.H. Lubbe (Silwer en Goud), V. Badenhorst (Goud), H.H Breytenbach (Silwer), T. Kotzé (Brons), H. Breytenbach (Goud)en M. Visagie (Brons). Voor: is K. Lubbe (Goud).

Die volgende persone het boog balkies geskiet op die SAJWV Boogtabel: Agter: C. Jacobs (Goud), A. van Rensburg (Goud), V. Badenhorst (Goud), M. du Preez (Goud) en H.G. Breedt (Silwer). Voor: T. van Staden (Goud), K. Lubbe (Silwer) en J.H. Lubbe (Silwer).

In die SAJWV vlakte tabel het die volgende persone balkies ontvang. Agter: H. Brey tenbach (Goud), P. Krige (Silwer en Brons) en H.L Breedt (Silwer en Goud). Voor: H.H Breytenbach (Brons), F. Breytenbach (Brons), K. Lubbe (Brons) en J.H. Lubbe (Goud).

Die lede was uitgenooi na die Nasionale Presidentskiet te Soutpan. Hulle het algheel 26 ste uit 221 spanne klaar gemaak. Agter: F. van Heerden, H.L. Breedt en P. Krige. Voor: K. Lubbe en J.H. Lubbe.

Die 2014 span is, agter: F. van Heerden, H.G. Breedt, J. Breedt, P. Krige en H.L Breedt. Middel: M. Visagie, V. Badenhorst, T. Smith, B. van Staden en H. Hoffman. Voor: J.H. Lubbe, H. Breytenbach en F. Breytenbach (Voorsitter).

Die Veterane afdeling van geweer. D. van der Merwe (regs) het die afdeling gewen. T. Kotzé (links) was tweede en D. Smith (afwesig) was derde.

Profile for Natasha Strydom

Overvaal 6 - 13 Desember 2013  

Plaaslike nuus oor die gemeenskap

Overvaal 6 - 13 Desember 2013  

Plaaslike nuus oor die gemeenskap

Advertisement