{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

BLOEMHOF, KLERKSDORP, LEEUDORINGSTAD, MAKWASSIE, OTTOSDAL, SCHWEIZER-RENEKE, WOLMARANSSTAD 19 - 26 Mei 2017

Hoërskool Schweizer-Reneke se 1ste tennisspan het vanjaar die liga op ‘n hoë noot begin deur die span van Wesvalia met 5 - 3 te klop. Die span is Johan Janse van Rensburg, Leon Strydom, Ru-han de Bruin en JP Bekker.

+RsUVNRRO :ROPDUDQVVWDG .ZDOLWHLWRSYRHGLQJLQµQYHLOLJH SODWWHODQGVHRPJHZLQJ

0Q.FJWBOBG ‡%HNRVWLJEDUHNRVKXLVLQZRQLQJ ‡9ROOHWHJQLHVHNXUULNXOXPGLHULJWLQJ YLUµQEHURHSVJHULJWHWRHNRPV ‡9HUVNHLHVSRUWHQNXOWXXUDNWLZLWHLWH

.RPNXLHUE\RQV RSHGDJHQHUYDDUGLHZDUP:ROOLHVKDUWNORS 0(


Bladsy 2

OVERVAAL

19 - 26 Mei 2017

Hoërskool Wolmaransstad skop liga puik af Die Luiperds rugbyliga vir hoërskole het Saterdag, 13

Mei afgeskop en Hoërskool Wolmaransstad het tuis

teen Hoërskool Grenswag te staan gekom. Grenswag

het slegs 'n 0/15 en 1ste span. Die 0/15's van Wollies het ‘n opwindende seisoen afgeskop met 'n stewige oorwinning nadat hulle 9 drieë ingeryg het om 54-0 te wen. Wollies se eerste span het self ook hulle jaar terug op koers geplaas en die liga afgeskop met 'n puik 36-8 oorwin-

ning. Puntemakers vir die 1stespan was soos volg, drieë: Joshua Appelgryn, Eduan Marx, TC Pretorius, Koos Tabile, Annees Bhagaliaen Oelof Kotze. Johnre van Wyk het drie van die drieë verdoel. Wollies het ook Dinsdag, 16 Mei teen HTS Potchef-

stroom te staan gekom. Hier het Wollies skoonskip gemaak en posisies versterk in die liga in elke ouderdomsgroep. Uitslae: 0/14's wen deur 9 drieë te druk met ’n 44 - 0 telling. Die 0/15's is sterk oppad om een van die kompeterendste spanne in die liga te word, deur

HTS maklik met 9 drieë te wen. Die telling 55 - 0. Wollies se 0/16's, wat al 2 jaar Noordwes Liga sowel as die Virseker Beker wen, het hulle liga afgeskop met 'n gemaklike oorwinning van 48-12. Wollies se eerstes versterk ook hulle posisie met 'n pragvertoning en wen

HTS Potch 55 27. Puntemakers was onder andere Johnre van Wyk met 3 drieë, en Eduan Marx met 2 drieë. Wollies speel nouteen Schoonspruit in ‘n Classic Clash, gevolg deur HTS Klerksdorp (3 Junie) en Zeerust (10 Junie). Dan wag Schweizer-Reneke op die 17de Junie.


SECURITY - PARKING

REAR


R15 2L R20 1L

OUR S T A E B Y B O NOB !!! S L A I C E P S Y BIRTHDA

BATHROOM HEATERS

R195 3 BAR R245 2 BAR

WIDE RANGE OF COPER & CONEX FITTINGS PIPE INSULATION

IBR & CORR 0.4 R60/M

R19/m 22mm R22/m 15mm

SINGLE PLUG

R30 DOUBLE PLUG

R40

ASSORTED COLOURS

20L PVA

R120 BASIN MIXER

R365 MANSONITE DOORS

R2450 PVC CEILING

R75/m2

R160

DEEP MOULDED SINK DOORS MIXER

R340 R265

POLYSTYRENE CORNCE

R18/m2

POLYSTYRENE CEILING TILES

R45/m2 SLIDING DOOR

PTT1512

R1250

PTT99

PTT129

R 19 50 R595 R785 1,5m

BEAMS

R145/6m

Wide range of light fittings and electrical supplies also Available!

E. & O.E. - While stocks last - We have the right to limit quantities - Pictures for illustration process only - printed by zoolily manufacturing, 082 758 1232, www.zoolily.co.za

SECURITY MOULDED DOORS


Canvas Wraps

P UZZLES & . . . E R O M h c u m

, s t n u o m Block

T-shirts, P hotoBooks,

R1550 R775 R595 R380 R850

facebook @zoolilymanufacturing zoolily.johann@gmail.com/ 082 758 1232

R930 R560 R350 R230 R180


ly n o From

Winter Outdoor Special

0 5 t 7 e s r R 11 pe

nly o m Fro

0 0 t 5 e s r e p R7

ENIGE P rinting CANVA S , ts ir h s TS T UN O K M BLO C

ACRY LIC & . nog BA IE ME E R..

facebook @zoolilymanufacturing zoolily.johann@gmail.com/ 082 758 1232

While Stocks Last T’s & C’s Apply • E. & O.E.

1

WARM UP WITH OUR WINTER OUTDOOR SPECIAL!


19 - 26 Mei 2017

OVERVAAL

Bladsy 3

Bothaville HoĂŤrskool se nuwe hoof Bothaville HoĂŤrskool het aan die begin van die jaar ‘n nuwe skoolhoof aangestel. Mnr Nico Pretorius is gebore in Ladysmith Natal, maar is ‘n Vrystater in murg en been, aangesien hy bykans sy hele skoolloopbaan in die Vrystaat voltooi het. Hy was op Frankfort, Koppies en Hennenman op skool en matrikuleer aan HoĂŤrskool Wessel Maree op Odendaalsrus. Na sy twee jaar dienspligopleiding as infanteris, studeer hy B.Sc. en verwerf ook sy HOD aan die Universiteit van die Vrystaat. Sy skoolloopbaan begin in 1991 by HoĂŤrskool Hendrik Potgieter op Reddersburg, word in 1996 departementshoof aan HoĂŤrskool Ladybrand en was vanaf 2001 adjunkhoof by HoĂŤrskool Staatspresident Swart op Brandfort. In 2008 aanvaar hy die skoolhoofpos by HoĂŤrskool Hennenman en is hy vanaf Januarie 2017 skoolhoof op Bothaville. Sy spesialisvakgebiede is Lewenswetenskappe en Wiskunde tot graad 12-vlak, maar hy bied vanjaar LewensoriĂŤntering vir die graad 8’s aan. Hy dien in verskeie organisasies se besture, wat insluit *RXGYHOGVH 3ULQVLSDDOVYHUHQLJLQJ HQ GLH *ULŕľľRQV +RsU-

skole Rugbyvereniging. Mnr Pretorius is nie net ‘n “kantoorskoolhoofâ€? nie. Sy standpunt is dat sport en ander buitemuurse aktiwiteite deel is van die totale ontwikkeling van ‘n kind en daarom is hy steeds betrokke by die afrigting van sport by Bothaville. Op hierdie manier bly hy in voeling met wat in die leerders se harte leef en kan hy die personeel begelei om proaktief op te tree om voortdurend te vernuwe tot voordeel van die skool se leerders. Hy is ook een van die DIULJWHUVYDQGLH*ULŕľľRQVR&UDYHQZHHNVSDQ Hy sien uit na die nuwe uitdaging om HoĂŤrskool Bothaville – wat reeds bekend is as een van die top presterende akademiese- en sportskole in die Vrystaat – na nog ‘n hoĂŤr vlak van prestasie te neem. Daarom is die skool se leuse vir 2017 WENNERS DROOM GROOT. In die rukkie wat hy reeds by die skool betrokke is, het hy intens bewus geraak van die gemeenskap van Bothaville VHRQJHORRĂ€LNHWURWVRSHQEHWURNNHQKHLGE\KXOOHVNRRO Tesame met ‘n beheerligaam wat goeie visie het en sterk leiding verskaf en ‘n personeelkorps wat uitstekend geNZDOLÂżVHHUGHQWRHJHZ\LVO\NGLHWRHNRPVYDQ%RWKDYLOOH

HoĂŤrskool vir hom uiters rooskleurig. Die feit dat soveel leerlinge van ander dorpe reeds Bothaville HoĂŤrskool se koshuis hulle tuiste gemaak het, bevestig hierdie stelling. Hy is getroud met Marna – ‘n Fisiese en Lewenswetenskappe-onderwyseres by Bothaville HoĂŤrskool - en het twee kinders. Marco is ‘n Honneursstudent in Sportwetenskap en NicolĂŠ is ‘n eerstejaarstudent in DieĂŤtkunde aan die NWU. ,QV\YU\HW\GN\NK\JUDDJVSRUWHQOHHVELRJUDÂżHsYDQ bekende sportlui. Sy gunstelingsport is rugby, maar enige sport wat iemand beoefen en dit goed doen, is vir hom lekker om na te kyk. Alhoewel dit nie altyd haalbaar is nie, probeer hy soveel as moontlik tyd saam met sy gesin bestee. (HQYDQV\OHZHQVÂżORVRÂżHsLVGDWSRVLWLZLWHLWGLHVOHXWHO tot sukses is en dat jou ingesteldheid teenoor ‘n situasie dikwels die uitkoms daarvan bepaal. Hy glo vas dat God ‘n plan het met elkeen van ons se lewens en dat ons nie WRHYDOOLJ RS ÂľQ VSHVLÂżHNH W\G RS ÂľQ VSHVLÂżHNH SOHN GHXU Hom geplaas is nie. Ons moet net naby genoeg aan Hom leef om Sy stem te hoor.

Kennisgewing BOEDEL BOEDEL WYLE: GLORIA KORDOM (Identiteitsnommer: 590813 0178 089) wat oorlede is op 21 Maart 2014. Boedelnommer: 0211644/2014 'LH HHUVWH HQ ÂżQDOH OLNZLGDVLH HQ GLVWULEXVLHUHNHQLQJ LQ bogemelde solvente bestorwe boedel sal ter insae lĂŞ in die kantoor van die Meester van die Hooggeregshof, MAHIKENG en Landdroskantoor te MAHOKENG, vir ‘n periode van 21 (EEN EN TWINTIG) dae vanaf publikasie hiervan. Indien binne gemelde tydperk geen besware daarteen by die betrokke Meester ingedien word nie, gaan die eksekuteur oor tot betaling, ingevolge die rekening. get. HD DE VILLIERS DE VILLIERS PROKUREURS DEALEWEG 89 DAN PIENAAR POSTNET SUITE 133 PRIVAATSAK X01 BRANDHOF BLOEMFONTEIN 9324

Kleinadvertensies/Smalls KENNISGEWING Ek, Isabel Nicolene Lotter, aanvaar geen verantwoordelikheid van enige skulde aangegaan of enige dade van Louis Daniel Marthinus Lotter nie. -------------------TE KOOP Lusern bale 180 kg teen R330 per baal of R1850 per ton. Skakel 083 9568555. ----------------------BELANGRIK Gaan my aftreevoorsiening voldoende wees, in ag JHQRPH LQĂ€DVLH 6NDNHO Cecilde Villiers by 083 456 8769 of Kobus Pieters 084 408 3862. -------------------------VOERTUIGLISENSIE HERNUWINGS Verval jou motorlisensie? Werk j yen kan jy nie by n verkeersdepartement uitkom? Nie lus om in lang rye te staan? Ek sal jou lisensie gaan uitneem teen n koste van R150 per lisensie Vir meer inligting skakel Tienie 076 228 8826. -----------------

KONTANT Ek koop motors, bakkies en trokke vir kontant. Sel 072 126 7886 Whats App 082 648 8526. ----------------------DAMES Ons maak jou matte en meubels sliwerskoon. Skakel Theo 082 750 8080. ----------------------BOUERS Vir die bou van nuwe huise of enige aanbouings skakel JC Roos Bouers. Ons is N.H.B.R.C geregistreerd. Skakel 083 236 5484. ----------------------

Besoek gerus ons webwerf by www. overvaalnuus. co.za of kom kuier saam op Facebook.

CANOPIES Koop en verkoop van goeie gebruikte canopies. Asook canopy onderdele en herstelwerk. CANOPY CORPORATION Klerksdorp 018 462 8993 / 074 899 2442. -----------------------

SLEEPWAENS Nuwe sleepwa parte asook herstel en onderhoud op sleepwaens. Geregistreerde vervaardiger van sleepwaens. X TREME TRAILERS Klerksdorp 018 462 8993 / 074 899 2442. -------------------


Bladsy 4

OVERVAAL

19 - 26 Mei 2017

Profile for Natasha Strydom

Overvaal 19 - 26 Mei 2017  

Lekker lees nuus uit die Overvaal gemeenskap

Overvaal 19 - 26 Mei 2017  

Lekker lees nuus uit die Overvaal gemeenskap

Advertisement