{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

15 November 2013

Twee plaasaanvalle skok WOLMARANSSTAD Die gemeenskap is erg geskok na twee plaasaanvalle Dinsdagoggend vroeg. Hannes de Jager (50) is eerste aangeval op sy plaas Doorn hoek, Glaudina. Die rowers, waarvan drie polisie uniforms aangehad het, het hom met ‘n rewolwer gedreig en kookwa ter na hom gegooi. Hulle het met diamante ter waarde van sowat R600 000, wapens en sy Toyotabakkie ontvlug.

Hier is Hoërskool Wolmaransstad se nuwe hoofleiers. Gerna Koekemoer is Wollies se nuwe hoofdogter en Tiaan van Zyl is 2014 se hoofseun. (Op bladsy 9 verskyn foto’s van Wollies se prysuitdelingsfunksie).

Die bakkie is later verlate by die plaas, Rooibultpan, aan getref. Dit is sowat 25 km van De Jager se huis. In die tweede voorval is die 86jarige Lettie Nel, in haar huis op die plaas Klipdrift, Ottosdal aangeval. Sy het om streeks 07:00 die agterdeur van haar huis vir haar werkers oopgemaak toe die rowers toegeslaan het. Die werkers is vasgebind en Nel is geslaan, geskop en in die huis rond gesleep.

Die rowers het haar vasgebind en met juwele, wapens en haar bakkie ontvlug. Sy het ontsnap en in die koeistal gaan wegkruip. Een van die werkers het hom losgewoel en by haar seun, wat daar naby woon, gaan hulp soek. Haar bakkie is later in Ottosdal gevind. ‘n Grootskaalse soektog deur die polisie en boere was met druktyd besig.


Bladsy 2

OVERVAAL

15 November 2013

VROUENUUS Bloemhof VLUtak se dames leer om piouterwerk doen

Tydens ‘n VLU byeenkoms van Bloemhof se tak het Estelle Grant aan die lede verduidelik wat met piouterwerk gedoen kan word. Boeke met foto’s van voltooide artikels asook ‘n paar artikels wat deur Estelle gemaak is, kon be sigtig word. Die sekretaresse, Dalene Johnson het pakkette by ‘n plaaslike win kel aangekoop vir belangstellende dames. Met groot entoesiasme het die dames hul pakkies oopgemaak

en vol ywer aan die werk gespring. In die pakkies was ‘n ontwerp en ‘n skinkbord waarop die ontwerp aangebring kan word. Annatjie Erasmus en Estelle Grant het met ‘n stuk piouter gewerk wat Ria Jacobs baie jare gelede aangekoop het en later vir An natjie geskenk het. Dis opmerklik hoeveel dikker die ou pioutervel is, as wat die hedendaagse mate riaal is. Die nuwe pioutervelle het nie ‘n regte en verkeerde kant nie, terwyl die ou vel beslis ‘n ver

Estelle Grant en Annatjie Erasmus rond hul piouterwerk af. keerde kant het. Dit blyk ‘n baie goeie kompetisie

artikel te wees wat groot byval by die VLUdames gevind het.

Estelle Grant. Skakelbeampte Bloemhof VLUtak

Houmoed VLUlede reik uit na vrouegroep Lede van Houmoed VLUtak in samewerking met tannie Sus van Rens burg help maandeliks die dames van Ver wes Maatskaplike diens se “Sonder jou vrouegroep” om nuwe vaardighede aan te leer. Hulle leer die jaar meer van naaldwerk, scrapbooking, die maak van krale, borduur

kaartjies en muurbehangsel ens. Elke maand word ander lede van die tak betrek om ‘n wye verskeidenheid artikels te maak, al die kostes word deur die lede gedra en materiaal word geskenk. Berig en foto’s ingestuur deur: Elsie Marx.


15 November 2013

OVERVAAL

Bladsy 3

Government obstinate about women empowerment “Innovation remains the critical compo nent of any enterprise development lead ing to new economic, entrepreneurial, or educational opportunities, with prospects for social and personal change” said Dep uty Minister for Department of Trade and Industry (DTI), Ms Elizabeth Thabethe during the 2013 Technology for Women in Business (TWIB) Seminar which was held in the Mmabatho Convention Cen tre on Thursday, 31st October 2013. More than seven hundred women entrepre neurs from different provinces in the coun try attended this prestigious seminar which was aimed at encouraging and promoting the culture of technology utilization in busi ness. The seminar was organized by TWIB in partnership with the Department of Trade and Industry, South African Women Enter prise Network (SAWEN), and Cell C which provided sponsorship of the best technology devices to the winners. Deputy Minister Thabethe said technology can bring about change and create new mar kets and businesses for international and regional collaboration, thus enhancing the social and economic standing of women to rise. She also said that the DTI has pro grammes that were being rolledout along with financial incentives to support the uti lization of technological innovation in en terprises, especially those that are owned by previously disadvantaged people. She further urged all women entrepreneurs to be conversant of these programmes and present the necessary applications to access them. Amongst the speakers was the MEC for the Department of Economic Development, Environment, Conservation and Tourism (DEDECT) in the North West Province, Ms Motlalepula Rosho who gave a message of support said it was encouraging to see women entrepreneurs gathered in one place to share information and knowledge. “We must translate the economic resolutions taken by government and align them to the National Development Plan (NDP) which seeks to include and integrate previously disadvantaged people into the mainstream economy” emphasized MEC Rosho. According to Rosho, the NorthWest Pro vincial Government is creating a conducive environment for women businesses to thrive and be sustainable. In her concluding remarks, MEC Rosho said her Department will continue to sup port women programmes and work together

Besoek gerus ons nuwe webwerf by www. overvaalnuus.co.za of kom kuier saam op Facebook.

with the DTI to address challenges faced by women entrepreneurs in South Africa. The seminar was succeeded by the formal and annual TWIB awards ceremony which is intended to give recognition to outstand ing individual accomplishments whilst en couraging women to grow their businesses through innovation and invention.

MEC Motlalepula Rosho giving her message of support to women entrepre neurs at the TWIB Seminar.


Bladsy 4

OVERVAAL

Dringend benodig Ons is dringend opsoek na goeie gebruikte motors of bakkies asook karavane om vir kontant te koop. Skakel dadelik vir Oupie Deetlefs byTelefoon (018) 596 1177of sel: 082 923 4255 of besoek ons by

R.A. MOTORS Broadbentstraat Wolmaransstad

15 November 2013

Department of Health adobts new policy on integrated school health program Learners from across the Province are sure to benefit from the newly ad opted Integrated School Health Pro gramme (ISHP) which was offi cially launched by President Jacob Zuma in October last year (2012). The North West Provincial gov ernment recently launched the pro

gramme as its com mitment to the im plementation phase. This commitment aims to ensure that children’s rights are upheld and that provision is made to enable all children to reach their full potential. School Health programme is de fined by the World Health Organisation (WHO) as a combi

and development. The more compre hensive integrated school health pro gramme is part of the Dr Kenneth Kaunda District National Health Insurance Pi lot programme. “The programme will assist us to as sess every learner once during each of the four educational phases. Additional individual assess

years and are able to identify avoidable health problems that may constitute bar riers to learning. “Services will be provided to all chil dren in all education phases i.e. Founda tion phase, Interme diate phase, Senior and Further Edu cation and Train ing (FET phase). Learners will be as sessed and screened

ual and reproduc tive health issues, skin infections, and oral health services including immuni zations will also be provided. “There will be a commitment to a closer collaboration between the Depart ments of Health, Basic Education and Social Development and that the depart ments will assume

Hon. MEC, Dr. Magome Masike officially launching the ISHP at Ikageng Stadium in Potchefstroom, flanked by (from left) Dr. Singilizwe Moko (Chief Director MCWH & N & HAST) in Dept. Of Health and DDG for NHI in the NW Dept, Dr. Uma Nagpal nation of services en suring the physical, mental and social well being of learn ers so as to maxi mize their learning capabilities. This is especially impor tant in the formative school years, dur ing which providing special attention to children’s optimal health will improve not only their sur vival, growth and health but also their learning outcomes

ments will be of fered to all learners who are repeating grades, at the re quest of an educa tor or parent or of the learners them selves.” said MEC for Health, Dr. Ma gome Masike. School health ser vices also have the potential to provide a safety net for chil dren who do not access preventative health services dur ing their preschool

for mainly vision, oral health, hear ing, speech, nutri tional status, men tal health, chronic illnesses and psy chosocial support. Health education and health promo tion on age appro priate topics will be covered,” said the MEC. MEC Masike added that onsite services such as treatment for minor ailments, counseling on sex

shared responsibili ties to ensure that the Integrated School Health Programme reaches all learners in all schools” said the MEC. An effective school health programme will make sure all relevant stakehold ers capitalize on this invaluable opportu nity for the healthy development of chil dren and the com munities in which they live in. At the forefront of delivering much comprehensive ser vices to the schools will be the new three National Health Insurance mobile school health buses which are the best models for inte grated school health programme. These models are currently operating in the Dr. Kenneth Kaunda District which is pi loting the National Health Insurance. The new school health services will initially be rolled out to disadvantaged schools and will eventually be rolled out to all schools.


15 November 2013

OVERVAAL

Bladsy 5

KHS naaswenners by NWUPUK Top 30 Vir KHS se atlete was die onlangse NWUPUK TOP 30byeenkoms die perfekte afsluiting van die voorsei soen toe KHS as naaswenners in die afdeling vir medium skole ge kroon is. Daarby is Roubert Rousseau, KHS se sterk O/14atleet, as die beste seuns veldatleet aangewys nadat hy die diskus 55,37 meter ver ge gooi het en so 1450 punte ingepalm het. Daar was egter nog talle blink prestasies met Marike Coet zee (Hoogspring 1011 punte), Ruan Minnaar (Verspring 1046), Adriaan Ja cobs (200m 1021), Douglas Bruce Smith (Gewigstoot 1003), Hanno Coet zer (400m Hekkies 1008) wat almal bo 1000 punte verwerf het. Daarby het Paul Maluleke in albei sy nommers, 100m (1021) en 200m (1048) die 1000 merk verbygesteek. Linda Nel het in

haar twee nommers bo 900 punte ver werf en twee se unsatlete het die selfde vermag:

Brendon Buitendag en Riaan Scholtz. Daarby het Hanno Coetzer (110m Hek kies 974) en Ruan

Minnaar (100m Hekkies 978) by hul duisendtalle nog elk in hul tweede nom mer 900+ verwerf.

Nog 900+ presta sies was dié van die seunsaflosspan (912), Maghiel le Roux se 949 in die

Spiesgooi en JayBé van Rooyen se 924 in die 800 meter. Prestige Col lege was die alge

hele wenner in die afdeling vir Me dium Skole en ook eerste as die groot en medium skole

saamgegooi word. KHS beklee in so ’n geval dan die sesde plek na vier groot skole.

Hoërskool Wolmaransstad sê dankie

Hoërskool Wolmaransstad en drie ander organisasies het onlangs ‘n ruim skenking van die Wolmaransstad Studiegroep ontvang. Die skool het OVERVAAL gevra om die Studiegroep te bedank vir die skenking. Die fondse sal aangewend word vir opgraderings. Vlnr: Erik Steyn, Ben Pretorius (Gencoferd), Martin Richter (Yield), Johan Opperman (Greenlands), Gerra van Wyk (Omnia), Harry Burger (K2 Agri), Jacques van der Vyver (Mon santo), Johan Bonthuis (Agricol) en Jan Maree (Link Seed). Willie Smit (Profert – Pioneer Saad) en Gert Pretorius (Pannar) was afwesig toe die foto geneem is.


Bladsy 6

OVERVAAL

15 November 2013

Ventersdorp local to face Spanish champions It’s a rags to riches story the likes of which would be perfect for a Holly wood blockbuster – a young boy grows up in a family of

six in which his fa ther, a mineworker by trade, is the sole breadwinner. Through pure guts and determination, the boy graduates

through Kaizer Chiefs’ youth ranks, is promoted to the first team in 2004 and nine years after that goes on to cap tain his country’s

national soccer team. The boy in ques tion, now a wellre spected player in the international soccer community, is Itu meleng Khune and though he’s already proven his worth as a player many times over, he will face a formidable chal lenge as a captain on the 19th November when Bafana Bafana go up against World Champions, Spain. “It’s an amazing op portunity to have the world’s best players

in our country and to be able to test our skills against the number one ranked team in the world. There is also a lot of significance in the fact that the team to score the first goal of the last World Cup (Bafana Bafa na) are up against the team that scored the last goal (Spain) at the stadium where Spain were crowned world champions. In terms of world class soccer on our doorstep, it doesn’t get any better than

this,” said Khune. The Spanish team that will be running onto the pitch on the 19th November is not one to be taken lightly. The team includes 13 players who were part of the 2010 FIFA World Cup winning team in South Africa. Crowd favourite Andres Iniesta, Cesc Fabregas, Da vid Villa, Pedro and Xabi Alonso will form the nucleus of the team that will touch down in South Africa on the 17th

November. “Whether you are a soccer fan or not, next week’s game is going to be an en tertaining evening for everyone who comes through to support and as such, we are encouraging

all South Africans to come and show the Spanish what we’ve got!” said Khune. Tickets for the match are on sale at Computicket, Shoprite, Checkers and Shoprite/Check ers stores.

Mohammed Irfaan Ebrahim en Ra fiah Cajee het vanjaar Hoërskool Wol maransstad se matriekafskeid saam bygewoon.


15 November 2013

OVERVAAL

Bladsy 7


Bladsy 8

OVERVAAL

15 November 2013

La Hoff se nuwe leiers en uitblinkers

Mnr Albert Behrens (skoolhoof) spog met die nuwe hoofleiers van Laerskool La Hoff vir 2014. Vlnr: Ruben Engelbrecht (hoof seun), Dylan Braxton (onderhoofseun), Alexia Chadinha (onderhoofdogter) en Heinle Marais (hoofdogter).

Ilze Barnard het tydens Laerskool La Hoff se erkenningsfunksie skoonskip gemaak en as die DuxLeerling van 2013 aangewys.

Johan Janse van Rensburg en Melissa Steenkamp is tydens Laerskool La Hoff se erkenningsfunksie aangewys as die sportseun en sportdogter van 2013.

Tydens die erkenningsfunksie van Laer skool La Hoff is Diane van Deventer as kultuurdogter van die jaar aangewys. Ben jamin Payne en Quintus de Bruyn deel die trofee vir die Kultuurseun van 2013.


15 November 2013

OVERVAAL

Bladsy 9

Hoërskool Wolmaransstad deel pryse uit

Hoërskool Wolmaransstad het onlangs sy jaarlikse prysuitdelingsfunksie aangebied. Anees Ismail is vanjaar as Graad 12 se Duxleerder aangewys. Die skoolhoof, mnr Roo ies Robbertse het die trofee aan hom oorhandig.

Graad 10 se Duxleerder is Minique Vermaak. Dr Bertus Winter het haar trofee oorhan dig.

Graad 11 se Duxleerder is Nickie Lubbe.

Graad 9 se Duxleerder is Siobhan Pereira.

Graad 8 se Duxleerder is Michelle Winter.

BO: Franco Marx het ‘n sertifikaat ontvang vir 100% skoolbesoek oor sy 12 jaar skoolloopbaan.

LINKS: Mnr Fanie van Zyl oorhandig die trofee vir die Mees Veelsydigste Leerder aan AnnSuhet Kamffer, sy het ook 100% skoolbesoek vir 12 jaar gehad.


Bladsy 10

OVERVAAL

15 November 2013

Sakekamer se bestuur volstoom aan werk WOLMARANSSTAD Die dorp se Sakekamer bestuur is volstoom aan die werk en het onlangs ‘n suksesvolle ver gadering met die munisipale administra teur, mnr J Motala, gehou oor die stand van die munisipaliteit se bestuur. Die ingryping van die NCOP, met rolspel ers in die gemeenskap, op 21ste Augustus 2013 het die sakekamer geleentheid gegee

om ‘n suksesvolle inset te lewer deur die voorsitter, mnr Hans Kaderli. Die sakekamer is ook besig om skoonmaak karretjies te laat bou en wat deur besighede geborg kan word om die dorp skoon te hou. Die dorpsingang vanaf die Klerksdorp kant is ook verfraai deur verfwerk aan die stoele en tafels te doen. Staaldromme word egter nog benodig om

opgerig te word langs die sypaadjies op die Bloemhofpad. Met die insette wat die sakekamer lewer blyk dit dat die dorp tans skoner daarna uitsien as ‘n ruk gelede. Drie van die sakekamer se bestuurslede het die AHI Kongres in Potchefstroom bygewoon op 17 Oktober 2013. Die rol wat die sakekamers speel in plaas

like bestuur is weereens beklemtoon en be vestig veral met betrekking tot die “NDP” op Nasionale vlak en die LED op plaaslike vlak.

Die bestuur bedank al 39 sakekamer lede vir hulle ondersteuning en doen beroep op elke lid vir volgehoue aktiewe deelname aan die sakekamer.

SUIDWES LANDBOU (EDMS.) BPK. REG NR 1990/006879/07

Die Verbruikersbeskermingswet beskerm jou regte wanneer jy die vakansie koop

Soos baie SuidAfrikaanse verbruikers sien jy moontlik ook daarna uit om hierdie komende feestyd ‘n paar wonderlike huishoudelike items en geskenke te koop. Terwyl jy jou vakansieinkopies doen, moet jy in gedagte hou hoe SuidAfrika se Verbruikersbeskermingswet (VBW) jou regte as verbruiker beskerm, sê Yolandi Boshoff, regsadviseur by Legal & Tax. “SuidAfrikaanse verbruikersregte onder die Wet was deur die geskiedenis heen baie swak,” voeg sy by. “Die meeste van ons kon in die verlede met goeie rede kla oor die ongunstige behandeling deur groot maatskappye, soos banke, selfoonmaatskappye en kleinhandelaars – onregverdige huurkoopreëlings, boetes vir kontrakkansellasies, en meer. Sedert die bekendstelling van die VBW in 2011 het verbruikers nou meer regte as ooit tevore.” Die Wet hou sakeondernemings nou meer aanspreeklik vir die manier waarop hulle hulle klante behandel. Maatskappye wat nie aan hierdie voorwaardes voldoen nie, kan swaar gestraf word met ‘n administratiewe boete van tot 10% van hulle jaarlikse omset – of ‘n boete van R1 miljoen. Jy kan jou klagtes oor maatskappye se optrede – kragtens die Wet Suidwes, ‘n vooruitstrewende maatskappy met sy hoofkantoor te Leeudoringstad in die Noordwes, – na ‘n tribunaal neem. Anders kan jy met wat vir meer as 100 jaar landbouverwante produkte en dienste aan sy landbouerklante in Noordwes , Vrystaat en Noord Kaapprovinsie lewer, beskik oor die volgende vakature: jou regsadviseur praat om jou te help om jou regte te beoefen. Dit is die moeite werd om te weet wat jou KASSIER te HANDEL, BLOEMHOF regte is, net ingeval jy ‘n teleurstellende ondervinding met gewetenlose of onver skillige maatskappye het wanneer jy jou Die suksesvolle kandidaat se verantwoordelikhede sluit in: Kersgeskenke koop of jou bonus gebruik vir iets vir jou huishouding, sê Boshoff. Hier is • Verkope by toonbank. ‘n paar van die belangrikste punte: • Opkassering en kontantbalansering. Afkoeltydperk • Produkkennis. Het dit  al  ooit  vir  jou  gevoel  of  jy  deur  ʼn • Uitmuntende klantediens. opdringerige verkoopspersoon geboelie is om ʼn ooreenkoms te teken vir iets wat jy nie Vereistes: werklik wou hê nie? Volgens die VBW het jy ʼn afkoeltydperk om ʼn vooruitbespreking • Graad 12 met Rekeningkunde / Wiskunde. • Rekenaarvaardigheid in die nuutste Officesagteware pakkette. of bestelling te kanselleer. Moenie opge • Algemene administratiewe ondervinding. skeep sit met ʼn ongewenste selfoonkontrak • Akkuraatheid en goeie konflikhanteringsvaardighede. of tyddeelooreenkoms nie – tree binne die • Toepaslike ondervinding as kassier sal tot voordeel strek. tydraamwerk op om jou vry te stel van enige verpligting aan die verskaffer. Geen meer dubbelsinnigheid nie Die VBW vereis dat maatskappye in ge wone, eenvoudige taal wat enigeen kan ver SUIDWES IS VERBIND TOT DIENSBILLIKHEID staan met verbruikers te kommunikeer. Dit beteken dat jy die reg het op ʼn kontrak en ander kommunikasie in ʼn vorm wat jy kan verstaan – en dat maatskappye jou nie meer SLUITINGSDATUM: 22 November 2013 met die fynskrif om die bos mag lei nie. Skakel OC Vermeulen (053) 433 1348 vir meer besonderhede, of doen skriftelik aansoek deur middel van ‘n CV wat gewaarmerkte Met jou reg tot regverdige en verant afskrifte van u kwalifisasies en ID dokument insluit. (Faksnommer 018581 1476 of epos na lanellel@suidwes.co.za) Dui asb woordelike bemarking maak die VBW dit duidelik aan vir watter pos u aansoek doen. vir jou baie makliker om op te tree wanneer ʼn maatskappy slegte of foutiewe goedere of dienste  verskaf. As  ʼn  verbruiker  het  jy  die wetlike reg tot regverdige en verantwoorde like bemarking en diens van enige verskaf fer of diensverskaffer met wie jy sake doen. Regverdige en eerlike transaksies Hierdie deel van die Wet beskerm jou teen al gemene bedrieglike skemas en aanbiedinge, soos piramied en verwante skemas. Maar dit beteken ook dat riskante gebruike, soos oorverkoop, verbode is. Byvoorbeeld, as jy ʼn vlug mis omdat die lugdiens meer kaartjies verkoop het as wat hulle sitplekke het, moet die lugdiens jou kaartjie terugbetaal, met rente, en nie net bewyse uitdeel vir die vlug wat jy gemis het nie. ʼn  Reg  tot  billike  waarde,  goeie  gehalte en veiligheid Die VBW sluit ook klousules in wat daarop gemik is om te verseker dat verbruikers goe dere ontvang wat van “goeie gehalte, sonder defekte en rederlikerwys geskik is vir die doel waarvoor dit vereis word”. Kortom, dit beteken dat die produk, wanneer dit gelewer is, moet doen wat dit in die advertensie sê. As dit duidelik nie die geval is nie of as dit in ʼn beskadigde toestand daar aankom, het jy, as die verbruiker, die volste reg om op te tree. Vir meer inligting of regsadvies oor die Verbruikersbeskermingswet, kontak Legal & Tax by 0860 LTS LTS (587 587) of be soek http://www.legalandtax.co.za.


15 November 2013

OVERVAAL

Bladsy 11

Kennisgewings/ Legal Notices

BO: Die groep landloopatlete van Laer skool Wolmaransstad het aan die SA’s gaan deelneem. Voor: Siphiwe Mohlabai. 2De ry:Bonolo Kunene, Nonnie Kunene, Tehilla Kasselman, Johané Moolman, Iz abél Pretorius en Ntombi Mohlabai. 3De ry:Coenré Boshoff, JC Moolman, Tsholo Masibi, Rouxlé Moolman, C.P. Kasselman en Thato Bamphitile. Agter:Francois Otto, Rico Pretorius en Vuyo Kunene. REGS: Brandon Joseph van Laerskool Wolmaransstad verteenwoordig vanjaar die Luiperds o/13vyftiental.

Kleinadvertensies/ Wil u ‘n motor koop met geen deposito? Geen bestuurslisensie nodig nie! Skakel Raymond 072 781 2749, Cas 074 890 4231, Glenda 082 078 4687. Krediet waardige kliënte alleen.

Used Cars and bakkies wanter for cash. R20 000 – R40 000. Sms or Whatsupp – 071 967 0285. For Sale: 2002 Corsa 140i, excellent – R33 500; 1996 Nissan 1400, extra’s – R28 500; 1995 UNO 1.1 – R15 000. Call: 071 967 0285.

SEEP SHOPPIE WOLMARANSSTAD Tel: 018 596 2630 en Sel: 083 254 1553. Amoniakreiniger – R15/L, Stardishwash – R18/L, Bleikmiddel – R12/ L, Matshampoo – R21/L, Wasgoedversagter R14/L, Hoëskuimwaspoeier – R33/2kg en vele meer. Tussen Apteek en Dr van Zyl spreekkamer.

LAMMERS & AGTERKWARTE TE KOOP Lammers teen R49/kg, plus bewerking. AGraad Agterkwarte geslag teen R42/kg, plus bewerking. Lammers en Agterkwarte geslag en gegradeer by geregistreerde abattoirs. Kontak: Pieter Dreyer 083 441 7490.

KLERE / GORDYNE Ons herstel en doen verstelwerk aan mans, dames en kinderklerasie. Ons maak ook gordyne. Navrae van 8vm 1nm by RA Motors. Wolmaransstad. LEOMAR TUINDIENSTE Gratis kwotasie vir die uitlê van enige tuin, plaveisel. Ons doen besproeiings en tuindienste. Ons werk is van kwaliteit gehalte en is oral te sien. Kom besoek ook ons kwekery vir u saailinge, struike, roosbome en vrugtebome. Skakel Leonie 071 340 6094 of Marius 083 695 4137 DAMES Ons maak jou matte en meubels silwerskoon. Skakel Suzanne 082 750 8181 of Theo 082 750 8080. AANDAG BOERE Ek koop skape/lammers teen markverwante veiling/slag pryse. Kontant op u plaas. Geen vervoer, kommissie of tjek uitbetaling. 0846428960 a/u. VOORBEREIDING VIR LEERLING LISENSIE Hier is ‘n oplossing vir jou as jy vir jou leerling lisensie toets gaan, vir motorfiets, kar en swaar motorvoertuig. Al die nodige tekens, reels en kontroles wat jy moet ken. Alles in een boek, asook ‘n CD met ‘n self toetser op. Slegs vir R180 00. Skakel vir bestellings 072 303 1918, na ure en 018 596 2603 deur die dag. SWAAR VOERTUIG DRYWERS GESOEK Soek Drywers met Kode 14 Lisensie en geldige PDP. Moet minstens 5 jaar ondervinging hê. Skakel: 076 152 6654. Makwassie Omgewing. SKAAPHONDJIES TE KOOP Skaaphondjies beskikbaar vanaf 31 Oktober 2013. Skakel 076 527 7229 / 082 859 9332 vir inligting.

JP SEKURITEIT HET DIE VOLGENDE POSTE BESKIKBAAR: AREA: WOLMARANSSTAD TEGNIKUS: Opsoek na ‘n jong man met ‘n tegniese agtergrond; Bereid om te leer; Netjies en verantwoordelik; Bestuurslisensie is ‘n vereiste. BEHEERKAMER OPERATEUR:  Geregistreerd  by  Sira;  Vereistes – Cgraad geregistreerd & Beheerkamer ondervinding. REAKSIE OFFISIER: Vereistes – Cgraad geregistreerd, Reaksie  opleiding;  Geldige  Bestuurslisensie;  Vuurwapen Bevoegdheid. WAGTE: Sira Geregistreerde wagte poste beskikbaar. Stuur CV na Francisca, Fax: 018 596 1157, Email: Francesca@jpsecurity.co.za

KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986) MAQUASSI HILLS LAND USE MANAGEMENT SCHEME, 2007 WYSIGINGSKEMA 47 Maxim Planning Solutions (Edms) Bpk (2002/017393/07) synde die gemagtigde agent van die eienaars van Erwe 222 en 223, Leeuwdoornsstad, gee hiermee ingevolge Ar tikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986) kennis dat ons by die Maquassi Hills Plaaslike Munisipaliteit aansoek gedoen het om die wysiging van die Maquassi Hills Land Use Management Scheme, 2007, soos gewysig, deur die hersonering van Erwe 222 en 223, Leeuwdoornsstad, geleë aanliggend tot Francisstraat, tussen Henry, Paul Kruger en Wesstraat Noord, Leeudoringstad, vanaf “Residensieel 1” na “Residensieel 2”, vir die doeleindes van sewentien (17) wooneenhede. Besonderhede van die aansoek lê ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Munisipale Bestuurder, Maquassi Hills Plaaslike Munisipaliteit, Kru gerstraat, Wolmaransstad, vir ’n tydperk van 28 dae vanaf 08 November 2013. Besware teen of vertoë ten opsigte van die aansoek moet binne ‘n tydperk van 28 dae vanaf 08 November 2013 skriftelik by of tot die Munisipale Bestuurder by bover melde adres of by Privaatsak X 3, Wolmaransstad, 2630 ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: MAXIM PLANNING SO LUTIONS (EDMS) BPK (2002/017393/07), EENHEID 35 CORPUS NOVEM KANTOOR PARK, DR. YUSUF DA DOOLAAN 35, WILKOPPIES, KLERKSDORP, 2571, POSBUS 6848, FLAMWOOD, 2572, TEL: (018) 4686366, (2/1498)

ENUE, WILKOPPIES, KLERKSDORP, 2571, P.O. BOX 6848, FLAMWOOD, 2572, TEL: 018468 6366, (2/1498)

NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) MAQUASSI HILLS LAND USE MANAGEMENT SCHEME, 2007 AMENDMENT SCHEME 47 Maxim Planning Solutions (Pty) Ltd (2002/017393/07) be ing the authorised agent of the owners of Erven 222 and 223, Leeuwdoornsstad, hereby gives notice in terms of Sec tion 56(1)(b)(i) of the Town Planning and Townships Ordi nance, 1986 (Ordinance 15 of 1986) that we have applied to the Maquassi Hills Local Municipality for the amendment of the Town Planning Scheme known as Maquassi Hills Land Use Management Scheme, 2007, as amended, by the rezoning of Erven 222 and 223, Leeuwdoornsstad, situated adjacent to Francis Street, between Henry, Paul Kruger and West Street North, Leeudoringstad, from “Residential 1” to “Residential 2”, for the purposes of seventeen (17) dwelling units. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Municipal Manager, Maquassi Hills Local Municipality, Kruger Street, Wol maransstad, for the period of 28 days from 08 November 2013. Objections to or representations in respect of the applica tion must be lodged with or made in writing to the Munici pal Manager at the above address or posted to Private Bag X 3, Wolmaransstad, 2630 within a period of 28 days from 08 November 2013. Address of authorised agent: MAXIM PLANNING SOLU TIONS (PTY) LTD (2002/017393/07), UNIT 35 CORPUS NOVEM OFFICE PARK, 35 DR. YUSUF DADOO AV

NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56(1)(b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWN SHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986) LEKWATEEMANE LAND USE SCHEME, 2011 AMENDMENT SCHEME 8 Maxim Planning Solutions (Pty) Ltd (2002/017393/07) be ing the authorised agent of the owner of Erf 427, Christia na, hereby gives notice in terms of Section 56(1)(b)(i) of the Town Planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance 15 of 1986) that we have applied to the LekwaTeemane Local Municipality for the amendment of the Town Plan ning Scheme known as LekwaTeemane Land Use Scheme, 2011, as amended, by the rezoning of Erf 427, Christiana, situated at 8 William Alexander Street, Christiana, between Gholf, Pretorius en Voortrekker Street, from “Residential 1” to “Business 1”. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Municipal Manager, LekwaTeemane Local Municipality, corner of Robyn and Dirkie Uys Street, Christiana, for the period of 28 days from 15 November 2013. Objections to or representations in respect of the applica tion must be lodged with or made in writing to the Mu nicipal Manager at the above address or posted to P.O. Box 13, Christiana, 2680 within a period of 28 days from 15 November 2013. Address of authorised agent: Maxim Planning Solutions (Pty) Ltd (2002/017393/07), Unit 35 Corpus Novem Office Park, 35 Dr. Yusuf Dadoo Avenue, Wilkoppies, Klerksdorp, 2571, P.O. Box 6848, Flamwood, 2572, Tel: 018468 6366, (2/1502)

TE HUUR – WOLMARANSSTAD 2 Slaapkamer woonstel te huur vanaf 1 Desember 2013. Veilig en privaat met dubbel afdak. R2200 p.m. Water en ligte uitgesluit. R1200 sleutel deposito. Geen troeteldiere. Huurders sal gekeur word. Skakel: Kobus by 083 291 6907. POTTE BAKKERS TOERUSTING TE KOOP Elektriese oond. Pottebakkers wiel. “Moulds”, “Oxides” en “Glazes”. Kontak: Vilma by 072 341 4106. SHALOM CARPET CLEANERS Professionele skoonmaak van matte, sitkamerstelle en matrasse. Maak gebruik van industriële masjien met 6 jaar ondervinding. Skakel: Joey 076 766 9689 of Gerhard 072 360 4454. MUISE TE KOOP – WOLMARANSSTAD Pinkies, Fuzzies en volgroeide muise beskikbaar. Skakel: 072 170 9398. GESOEK Dringend opsoek na ‘n BetaMax Video Masjien om te koop. Skakel: George 074 743 6764.

Besoek gerus ons nuwe

PRINCESS PAPILLON HAARSALON Elindi. Sel: 072 468 4113. Dalrene Lodge, Wolmaransstad.

webwerf

Werk beskikbaar in Amerika by reisende pretparke. Is jy 1828 jaar? Verdien dollars. Gratis vliegkaartjie. Onderhoude in Klerksdorp 072 462 7675.

by www.

KOOP & VERKOOP Voëls vir kontant. Budjies, Vinke, Kanaries, Kokketiele, Love Birds, Ringnekke ens. Maak ook neste op aanvraag. Kontak Hennie 072 532 7207. HUIS TE KOOP – WOLMARANSSTAD 5 Slaapkamers, 2 badkamers, sitkamer, eetkamer, portal, TV kamer, opwas en dan groot stoor met plek vir 6 motors asook 1 slaapkamer woonstel met kombuis, toilet en stort, asook opwaskamer. Baie groot erf met boorgat en watertenk. Kontak persoon is Paul 082 948 2681 of Joey 082 948 2680.

Wesvaal Ons bied vertroosting. Ons gee om. Wesvaal Begrafnisondernemers Alle ure: (018) 5961126/7 Faks: (018) 5962025. Sel: 083 4192350 Eienaar: J.A.Coetsee en personeel

overvaalnuus. co.za of kom kuier saam op Facebook.

KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56(1)(b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986)LEKWATEEMANE LAND USE SCHEME, 2011 WYSIGINGSKEMA 8 Maxim Planning Solutions (Edms) Bpk (2002/017393/07) synde die gemagtigde agent van die eienaar van Erf 427, Christiana, gee hiermee ingevolge Artikel 56(1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986) kennis dat ons by die Lekwa Teemane Plaaslike Munisipaliteit aansoek gedoen het om die wysiging van die LekwaTeemane Land Use Scheme, 2011, soos gewysig, deur die hersonering van Erf 427, Christiana, geleë te William Alexanderstraat 8, Christiana, tussen Gholf, Pretorius en Voortrekkerstraat, vanaf “Res idensieel 1” na “Besigheid 1”. Besonderhede van die aansoek lê ter insae gedurende ge wone kantoorure by die kantoor van die Munisipale Bestu urder, LekwaTeemane Plaaslike Munisipaliteit, hoek van Robyn en Dirkie Uysstraat, Christiana, vir ’n tydperk van 28 dae vanaf 15 November 2013. Besware teen of vertoë ten opsigte van die aansoek moet binne ‘n tydperk van 28 dae vanaf 15 November 2013 skriftelik by of tot die Munisipale Bestuurder by bover melde adres of by Posbus 13, Christiana, 2680 ingedien of gerig word. Adres van gemagtigde agent: Maxim Planning Solu tions (Edms) Bpk (2002/017393/07), Eenheid 35 Corpus Novem Kantoor Park, Dr. Yusuf Dadoolaan 35, Wilkop pies, Klerksdorp, 2571, Posbus 6848, Flamwood, 2572, Tel: (018) 4686366, (2/1502)


Bladsy 12

OVERVAAL

15 November 2013

Profile for Natasha Strydom

Overvaal 15 November 2013  

Overvaal 15 November 2013  

Advertisement