{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

BLOEMHOF, KLERKSDORP, LEEUDORINGSTAD, MAKWASSIE, OTTOSDAL, SCHWEIZER-RENEKE, WOLMARANSSTAD 5 - 12 Mei 2017

Rower sterf in aanval op Leeutjies

Vrou moet agt jaar tronk toe

LEEUDORINGSTAD - ‘n Gesin van die dorp en twee kuiergaste is Saterdagoggend omstreeks 01:00 in hul huis deur ses gewapende mans oorval. Chris Holtzhausen (44) het tydens die struweling een van die aanvallers doodgeskiet en een gewond. Die ander het met gebuite goedere ontvlug. Toe Holtzhausen en sy vrou Elize (36) wakker word was daar twee mans in hul slaapkamer. Die mans het hulle met koevoete geslaan en die egpaar het verbete teruggeveg. Die struweling is na die tv-kamer waar een aanvaller ‘n wapen teen Hennie Bear (71) se kop gehou het. ‘n Ander een het sy vrou, Vicky (78) vasgehou het. Holtzhausen kon daarin slaag om sy pistool in die hande te kry en het een aanvaller geskiet en een gewond. Die egpaar se dogtertjies, onderskeidelik 9 en 3 jaar het onder ‘n bed weggekruip. Die rowers het ‘n palisade om die huis oopgebreek en toe die skuifdeur op die stoep oop forseer. ‘n Rugsak met selfone, beursies, I-pads, horlosies en kontant daarin is by die oorledene gevind.

WOLMARANSSTAD - Die 54-jarige Marietjie van der Walt, van Leeudoringstad, is hier in die Streekshof agt jaar tronkstraf opgelê op 40 klagtes van bedrog. Sy het skuldig op al die klagtes gepleit. Dit spruit uit voorvalle oor n tydperk van agtien maande terwyl sy in diens van Tau Meule op Leeudoringstad was.

Veearts en sy Suidwes Groep bekom vrou aangeval Mnr Hansie Viljoen (Voorsitter, Suidwes Landbou Direksie) en Mnr Carey Hobson (Besturende Direkteur, Botselo Mills), tydens die tekenseremonie by Botselo Meule in Delareyville.

aandele in Botselo Mills LEEUDORINGSTAD - Die Suidwes Groep het ‘n 34,9% belang in Botselo Mills bekom. Botselo Mills is 'n dinamiese meule- en mielieverwerkingsaanleg geleë in die hart van die mielieproduserende gebied van die Noordwes provinsie. Botselo Mills is gestig en ontwikkel deur die Hobson familie, suksesvolle mielieboere wat reeds vir drie generasies in die Noordwes provinsie boer. “Dit is vanuit hierdie boerdery agtervervolg op bladsy 3....

WOLMARANSSTAD -‘n Bekende afgetrede veearts en sy vrou is Maandagnag op hul plaas net buite die dorp aangeval. Dr Ian Firth en sy vrou is, Jenny, is vasgebind en die rowers het met hul voertuig, ‘n silver Subaro met die registrasienommer JCL 342NW ontvlug. Die egpaar is gelukkig nie beseer in die voorval nie. Met druktyd was nog geen verdere besonderhede beskikbaar nie.


Bladsy 2

OVERVAAL

5 - 12 Mei 2017

AGRI NW se Jongboerkomitee dinee en konferensie suksesvol! LICHTENBURG - Agri NW Jongboerkomitee se pas afgelope Jongboerkonferensie in samewerking met NWK Beperk, hoofborg YDQGLHNRQIHUHQVLHZDVVXNVHVYROQLHWHHQVWDDQGHGLHRQOXVWHZDWĆŒLQYORHGJHKDGKHWRSGLHE\ZRQLQJDVJHYROJYDQGLHWRH gangsprobleme wat ondervind is tot die dorp! Die tema van die Konferensie: “Strategie van Jongboer na Megaboerâ€?, het groot inslag by jong boere gevind. Die konferensie nemings suksesvol teen moet waak om GDWKXOWHUGHsEHZXV deur jong boere van 'LH DQGHU ÂżQDOLwat plaasgevind kan uitbrei. Deon te stagneer. Profes- is van die uitdagings groot belang is vir ste in die jong boer het op Vrydag, 21 Bergh voormalige sor Ferdi Meyer, waarvoor vandag se die organisasie. van die jaarkompeApril 2017 te NWK voorsitter van die direkteur van die jong boere te staan Die verkiesing van tisie was Herman O p l e i d i n g s e n - Jongboerkomitee Bureau for Food kom. In sy groete- die Jongboerkomi- du Preez van die trum, Lichtenburg het in sy voorlegging and Agricultural boodskap het Pierre tee se vise-voorsitter plaas Gruisfontein is bygewoon deur YLUĆŒVXNVHVVWUDWHJLH Policy (BFAP) het Vercueil, president is tydens die konfer- in die Lichtenburgjong boere, media- van jong boer na konferensiegangers van Agri NW gesĂŞ ensie behartig. Mnr. distrik en Louis verteenwoordigers megaboer gesĂŞ dat gewys op die strat- dat radikale trans- Louis Wessels van Wessels van die en onderskeie borge HUĂ€DWLQJ ĆŒ YRRUUHJ egiese geleenthede formasie met reg Agri Mareetsane is plaas Vryhof in die van die konferensie. LV HQ QLH ĆŒ UHJ QLH in markte vir die GHXUERHUHDVĆŒEHG- onbestrede verkies Mareetsane-distrik. Die konferensie is Bergh het gesĂŞ dat toekoms. Jong boere reiging beskou word tot vise-voorsitter Magnus Theunistoegespreek deur er- elke jong boer hom- is ongetwyfeld geĂŻn- en dat die onduide- van die komitee. sen, voormalige vare en kundige per- self moet afvra wat spireer om nog beter likhede wat daarin 7\GHQV ĆŒ JODQV voorsitter van die VRQHZDWHONĆŒNRUW- is die lig wat hy/sy te presteer in hul RSJHVOXLWOrĆŒQHJD- dinee die vorige Jongboerkomitee likse oorsig gegee na die boerderybe- ondernemings met tiewe impak het op aand, wat geborg is is ook tydens die het van die deur- sigheid gebring het? sy toekomsperspe- sakevertroue. Die deur Santam Land- geleentheid vereer slaggewende faktore Michael van Rooy- ktief oor vooruit- voorsitter van die bou, is Agri NW PHW ĆŒ RRUNRQGH YLU wat boerderyonder- en, hoof landbou sigte vir die land- Jongboerkomitee, Jongboerkomitee se sy uitnemende byekonoom van NWK boubedryf. Gideon van Zyl het 2017-Jongboer van drae en toewyding Beperk het in sy Theo Rabe, waar- jong boere versoek die Jaar aangewys. tot die komitee. voorlegging rondom nemende besturende om betrokke te raak Ro’an van Tonder Agri NW JongĆŒ ÂżQDQVLsOH VWUDWH- direkteur van NWK by die organisasie en van Agri Potchef- boerkomitee bedank gie vir jou boerdery Beperk het tydens deel te raak van die stroom, is aangewys graag al die borge gesĂŞ dat beplanning sy groeteboodskap oplossing waarop as die wenner en vir hulle lojale en HQ ĆŒ EHJURWLQJ YDQ gesĂŞ dat van NWK- Boeta du Toit, uit- dring dus outoma- volgehoue onderkardinale belang is kant af wil hulle voerende hoofbestu- WLHV GHXU DV ĆŒ ÂżQD- steuning aan die en dat skuld goed elke jong boer die urder van Agri NW lis na Toyota SA se komitee. Dit het bestuur moet word. versekering gee dat jong boere daarop Nasionale Jongboer weereens verseker Hy het ook verder NWK hulle belange gewys het dat ge- van die Jaarkompe- dat die konferensie ĆŒJURRWVXNVHVZDV gesĂŞ dat boere daar- op die hart dra en fokusde deelname tisie.

Gideon van Zyl (Voorsitter Agri NW Jongboerkomitee), Ro’an van Tonder (2017-Agri NW Jongboer van die Jaar Wenner: Agri Potchefstroom), Annelie Lerm (Toyota SA: hoofborg van die nasionale jongboer van die jaarkompetisie) en Pierre Vercueil (President Agri NW).

Boeta du Toit (Uitvoerende Hoofbestuurder Agri NW), Magnus Theunissen (Voormalige Voorsitter Agri NW RQWYDQJĆŒRRUNRQGHYLUV\XLWQHPHQGHGLHQVDDQGLH-RQJERHUNRPLWHHW\GHQVV\SHULRGHDV9RRUVLWWHU *LGHRQ van Zyl (Voorsitter Agri NW Jongboerkomitee) en Pierre Vercueil (President Agri NW).

Louis Wessels (Finalis: Agri Mareetsane), Ro’an van Tonder (2017-Agri NW Jongboer van die Jaar Wenner: Agri Potchefstroom) Callie Buitendag (Santam Landbou: hoofborg van die dinee en jongboerkompetisie) en Herman du Preez (Finalis: Agri Klippan).


5 - 12 Mei 2017

OVERVAAL

Bladsy 3

Suidwes Groep bekom aandele in Botselo Mills Vervolg van bladsy 1.... grond wat ons entoesiasme vir die meulebesigheid sowat 30 jaar gelede gebore is.” sê mnr Carey Hobson, Besturende Direkteur van Botselo Mills. Van 'n beskeie begin het die onderneming gegroei en ontwikkel tot ‘n baie suksesvolle besigheid met die nuutste en gevorderdste tegnologie en verwerkingsfasiliteite. Botselo Mills produseer 'n omvattende reeks mielieprodukte in die aanleg wat buite Delareyville geleë is. Botselo Mills beskik oor baie kennis en ondervinding in die maal- en mielieverwerkingsbedryf en het oor die jare ‘n gesonde kliëntebasis gevestig. Volgens dr Herman van Schalkwyk, Hoof Uitvoerende Beampte van die Suidwes Groep, pas

Voor: Mnre Richard Hobson, Frans Marx, Hansie Viljoen, Carey Hobson, Adrian Hobson en dr Herman van Schalkwyk. Agter: Mnre Garth Hobson, Hennie Gous, Frans van Niekerk, Koos le Roux, Reg Scholtz, George Potgieter, Len Steyn, Thean Geldenhuys en Ian Putter. die transaksie perfek in by die langtermyn visie van Suidwes, naamlik om sy voetspoor te

vergroot en meer betrokke te wees in die mieliewaardeketting. Suidwes, met sy

lang geskiedenis wat sedert 1909 strek, is begrond met ‘n koöperatiewe basis en glo dat

hierdie transaksie verder tot sy lede se voordeel sal strek. Volgens mnr Carey Hobson maak

hierdie transaksie vir Botselo Mills sin omdat daar ‘n perfekte passing is wat besigheidskultuur,

HWLHN HQ ±¿ORVR¿H EHWUHI HQ YHUGHU ondersteun dit Botselo Mills se doelwit om die maal- en

mielieverwerkingsaanleg van keuse te wees, met produkte en dienste van uitstaande gehalte.

Deel in ons avontuur by Nampo!

Deel in ons avontuur en kom besoek ons stalletjie by Nampo in die Nampo-saal.

Be e prysee vir beste Be Beste b e waarde waarde 16-19 Mei 2017 R699.00 D DAMES LEER SKOEN FERN S ROOI OF MOCCA R FREESTYLE 3-9 F

Groot verskeidenheid id van buitelewe buitelew buitelewee produkte kt bbeskikbaar skiikbaar

R210.00

4 412101

R1250.00

R469.00

VICTORINOX 12 STUK STEAK KINDER TWEE STUK VICTORINOX MES EN VURK STEL OORPAK VERKSILLENDE 6 STEAK MES STEL V5-1333-12 KLEURE VAN 1 - 14 JAAR V6-7836P6G 5284NR1-2

R699.00

DAMES SKOEN W WILLOW T TURQUOIS/ PERS OF CAMEL/ P S SJOKOLADE FREESTYLE 3-9 F

R499.00 DAME ES PANGOLIN SOF FT SHELL BAADJIE SWART KHAKI OF NAVY S - 5X XL

4 413101

533BLKPAN1000S

DAMES STEWEL SC COUT LIMESTONE E 3-9 411103

R799.00 SUIDWES OPVOUBARE TROLLIE

SNIPER PARKA S-5XL PJL

R699.00

SUIDWES VLEKVRYE STAAL FLES 1 L V0402064

Vir navrae: info@suidwes.co.za www.facebook.com/suidwescompany

MANS SKOEN OOMBEN MOCCA FREESTYLE 6-13 1052040OOMBEN

Pryse is 14% BTW ingesluit.

Vir navrae: info@suidwes.co.za www.facebook.com/suidwescompany i-add 04/17

www.suidwes.co.za

R549.00

www.suidwes.co.za

SNIPER TRAIL KAMERA SN1014

R3699.00

R299.00

i-add 04/17

R185.00

60001246200388


Bladsy 4

OVERVAAL

5 - 12 Mei 2017

Laerskool Wollies se eerste kwartaal uitblinkers

Hier is Laerskool Wolmaransstad se Top 10 akademiese presteerders in Graad 4 na die eerste kwartaal. Voor: Lindie Ungerer, Elzna Croucamp, Bianca May, Wilmari van Vuuren en AmorÊ Pienaar. Agter: Hanro Nel, Alexia Stavrou, Johan Kasselman en Henru O’Connell. Afwesig: Leonie Joubert.

Wollies se graad 6 akademiese presteerders is, voor: Keabetswe Motsamai, Riandi Hatt tingh, ChanĂŠ Botha, Aamina Kooreyshi en ZhanĂŠ Lubbe. Agter: Johan van Niekerk, Seegers du Plessis, Herco Jv Vuuren, Divan Steenberg en Theunis Koekemoer.

Die Top 10 in graad 5 is, voor: Marilie Rossouw, Jonelri Jacobs, Kayla Jv Vuuren, JuMari Jonker en LahnĂŠ Malan. Agter: Zak Knoetze, Hayden Fraser, MarlĂŠ Victor, Hanrew Wallace en Elardus Botha.

Die Top 10 in graad 7 na die eerste kwartaal is, voor: Lienke J van Rensburg, Tehillah Kasselman, Michaela Sellar, ReonĂŠ Rall en Lelani Lambrechts. Agter: Kevin Pereira, 0LFKDHO3HUHLUD6RÂżD6WDYURX0DUQXV3DXOVHQHQ3-0DU[

'DQXV+Rয়PDQLVGHHOYDQGLH1RRUGZHV onder 12 tennisspan.

Elardus Botha en John van Wyk van Laerskool Wolmaransstad het beide ‘n goue medalje verwerf tydens die Noordwes Atletiekk kampioenskappe vanjaar.

Nonnie Kunene is deel van Noordwes “Development� tennisspan.

John van Wyk en Fanie Rossouw is gekies vir die Certisure uitt nodiging span wat in die Nov/Des vakansie, na Ierland gaan toer.

AndrĂŠ Dreyer en Shaahid Kooreyshi verteenwoordig Noordwes Golf Unie by die SA Golf Kids o/11 "Golf Challange" by Huddle Park Golfbaan in Johannesburg.


5 - 12 Mei 2017

OVERVAAL

Department of Justice calls for calmness in Coligny The Department of Justice and Constitutional Development in the North West Region calls for community members in Coligny to exercise calmness and tolerance. According to the department South Africa is a democratic state founded in Human dignity and among others supremacy of the constitution and the rule of law. According to section 3 of the constitution, all citizens are equally entitled to the rights, privilegHV DQG EHQHÂżWV RI FLWL]HQVKLS The department condemns in strongest terms all forms of violence, destruction of both state and private properties. Communities need to adhere and abide to the rule of law, and refrain from acts of vigilantism and holiganism. The department is making a plea to residents of Coligny not to take the law into

Besoek gerus ons webwerf by www. overvaalnuus. co.za of kom kuier saam op Facebook.

their hands, as this will have negative consequences to them. Innocent motorist, business and farmers are also protected by the constitution, same as protesters who when rightfully following proper procedures to raise their concerns, are always granted permission to do so. We therefore make a plea with community leaders to follow proper procedures and guide their communities accordingly in protest marches, which are meant to be peaceful. Violent protests are having a very negative impact to our communities and country at large. People lose lives and some sustain permanent injuries during such protests, DQG EXVLQHVVHV VXŕľľHU DV WKH\ VKXW down. Community members end up paying transport fares to go elsewhere to buy things they could be buying within a close proximity.

Tourists regard volatile areas risky and as a result the image of the country is tarnished. Such criminal activities result in others being arrested and left with criminal UHFRUGV GHQ\LQJ RŕľľHQGHUV DQ RSportunity to employment and other opportunities. Government is making an unequivocal plea to the community of Colligny to desist from violence and allow school children to attend school without fear. Communities should allow government and its security agencies to deal with any form of crime accordingly and allow judiciary an opportunity to give all suspects a fair trial without fear or favour. The department would also wish to requests individuals, community leaders and politicians to refrain from making public comments that are misleading and inciting violence.

Bladsy 5


Bladsy 6

OVERVAAL

Besoek gerus ons webwerf by www.overvaalnuus. co.za of kom kuier saam op Facebook.

5 - 12 Mei 2017

Houmoed VLU-tak vergader Tydens Houmoed VLU se April vergadering het Ds Gerhard Viviers met die dames kom gesels oor positiewe denke. Hy gebruik die voorbeeld van 'n borduurstuk. Hy sĂŞ dat die lewe die borduurstuk is, soms sien ons net die rafels en los drade raak, maar God sien die volledige prentjie, die pragtige borduurstuk. Hy leer voor uit 1 KorinteĂŤrs 13. Hy sĂŞ dat ons positief moet bly, ten spite van probleme en hartseer in jou lewe, God sien die volledige beeld van jou lewe. Houmoed dames sal nooit weer dieselfde na 'n borduurstuk kyk nie. Foto: Ds. Gerhard Viviers (spreker), Marina Treurnich, Bep Botha,en Tooi Maree (sameroepsters vir die vergadering).

127,&(2) 0$48$66,+,//6 /2&$/081,&,3$/,7< %8'*(7 ,'3 352&(66 ),1$1&,$/<($5 1RWLFHLVKHUHE\JLYHQLQWHUPVRI6HFWLRQ RIWKH0XQLFLSDO)LQDQFH0DQDJHPHQW$FW$FW1RRIWKDWWKH'UDIW%XGJHW IRUWKHĂ&#x20AC;QDQFLDO\HDUZDVWDEOHGDWD&RXQFLO0HHWLQJKHOGRQ0DUFK7KH%XGJHWDQG,'3GRFXPHQWVZLOOEHDYDLODEOH IURP$SULOIRUSHUVXDODQGFRPPHQWV7KHIXOOGRFXPHQWVZLOOEHDYDLODEOHDW0XQLFLSDO2IĂ&#x20AC;FHVDQG/LEUDULHV :ULWWHQFRPPHQWVRQWKHVHGRFXPHQWVFDQEHVXEPLWWHGXQWLO0D\WRWKH2IĂ&#x20AC;FHRIWKH0D\RUWRDOORZWKH0D\RUVXIĂ&#x20AC;FLHQWWLPHWR FRQVLGHUDOOLQSXWVDVUHFHLYHG$OOLQSXWVPXVWUHĂ HFWWKH:DUGQXPEHURQWKHVXEPLVVLRQV

+HU:RUVKLSWKH0D\RU&OOU*9.JDEL KHUHE\H[WHQGDQLQYLWDWLRQWRDOOPHPEHUV RIWKH3XEOLFWRDWWHQGWRWKH %XGJHWDQG,'3&RQVXOWDWLRQ3URFHVVLQ DFFRUGDQFHWR6HFWLRQ RIWKH 0XQLFLSDO)LQDQFH0DQDJHPHQW$FW$FW 1RRI

d ϏώͲDÄ&#x201A;Ç&#x2021;Ͳϭϳ ϏϯͲDÄ&#x201A;Ç&#x2021;Ͳϭϳ ϏϰͲDÄ&#x201A;Ç&#x2021;Ͳϭϳ ϏϴͲDÄ&#x201A;Ç&#x2021;Ͳϭϳ ϏϾͲDÄ&#x201A;Ç&#x2021;Ͳϭϳ ϭϏͲDÄ&#x201A;Ç&#x2021;Ͳϭϳ ϭϭͲDÄ&#x201A;Ç&#x2021;Ͳϭϳ

Z tÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;ϲͲĎ´Í&#x2022;Ç&#x2020;Ć&#x161;Í&#x2DC;Ď°Î&#x2DC;Ďą tÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;ĎŽÍ&#x2022;ĎŻÎ&#x2DC;Ď° tÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;Ďą tÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;Ď´ tÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;Ď­Î&#x2DC;Ď­ĎŹ tÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;ĎŹĎľÎ&#x2DC;Ď­Ď­ tÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;Ď­ĎŹ

d/D Ď­ĎąĹ&#x161;ĎŻĎŹ Ď­Ď°Ĺ&#x161;ĎŹĎŹ ϭϲĹ&#x161;ĎŹĎŹ Ď­ĎąĹ&#x161;ĎŻĎŹ Ď­ĎąĹ&#x161;ĎŻĎŹ Ď­ĎąĹ&#x161;ĎŻĎŹ Ď­Ď°Ĺ&#x161;ĎŹĎŹ

sEh <Ĺ?Ä&#x201A;ĹŹÄ&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;^Ć&#x2030;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x161;Ć?'Ć&#x152;ŽƾŜÄ&#x161; dĆ?Ç Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;ĹśĹ?^Ć&#x2030;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x161;Ć?'Ć&#x152;ŽƾŜÄ&#x161; ^Ä&#x201A;ĨĨÄ&#x201A;Ć?,Ä&#x201A;ĹŻĹŻ EĆ&#x161;ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x161;Ć?Ä&#x17E;ĹśĹ?ŽžÄ?Ĺ?ĹśÄ&#x17E;Ä&#x161;^Ä?Ĺ&#x161;ŽŽů Ç&#x2020;Ć&#x161;Ď­ĎŻ^Ć&#x2030;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x161;Ć?'Ć&#x152;ŽƾŜÄ&#x161; >Ä&#x17E;Ä?Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;ĹśĹ?^Ć&#x2030;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x161;Ć?'Ć&#x152;ŽƾŜÄ&#x161; Ĺ˝Ć?ĹŹĆľĹ?ůͲ^^^K&&/

WĆ&#x152;Ĺ˝Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ç&#x2021;ZÄ&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć?

REVENUE BY SOURCE Property Rates Services charged - Electricity Services charged - Water Services charged - Sanitation Services charged - Refuse Rental Interest earned - external investments Interest earned - outstanding debtors Dividends Received Fines License and permits Transfers recognised - operational Other revenue

R'000 36 708 55 147 57 262 33 135 15 534 643 450 51 975 2 3 592 9 693 106 891 2 503

TOTAL REVENUE

373 535

^Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ͳ ĹŻÄ&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ć&#x152;Ĺ?Ä?Ĺ?Ć&#x161;Ç&#x2021; Ď­Đš

ώϾК

^Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ͳ tÄ&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152; Ď­ĎŹĐš

^Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ͳ ^Ä&#x201A;ĹśĹ?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?ŽŜ

ϭϹК

^Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ͳ ZÄ&#x17E;ĨƾĆ?Ä&#x17E; ϭϹК Ď­Đš

ĎŽĐš

ϾК

/ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ć&#x152;ĹśÄ&#x17E;Ä&#x161;Ͳ Ä&#x17E;Ç&#x2020;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹśÄ&#x201A;ĹŻ Ĺ?ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;ĹľÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ć? /ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ć&#x152;ĹśÄ&#x17E;Ä&#x161;Ͳ ŽƾĆ&#x161;Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ĺ?ĹśĹ? Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;Ć? Ĺ?Ç&#x20AC;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ć?ZÄ&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ĺ?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ä&#x161;

ĎŹĐš Ď­Ď°Đš Ď°Đš

ĎŹĐš

ZÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻ

&Ĺ?ĹśÄ&#x17E;Ć?

ĎŹĐš

>Ĺ?Ä?Ä&#x17E;ĹśĆ?Ä&#x17E;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹľĹ?Ć&#x161;Ć?

ĹľĆ&#x2030;ĹŻĹ˝Ç&#x2021;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä?Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ć?

ĎŹĐš

EXPENDITURE BY TYPE Employee related costs Remuneration of councillors Debt impairment Depreciation on assets Finance Charges Bulk purchases Contracted services Other expenditure Transfer and Grants Repairs and maintenance TOTAL EXPENDITURE

R'000 74 500 8 180 64 274 42 684 4 150 100 163 30 700 30 000 371 16 193 371 215

CAPITAL EXPENDITURE Council General Speakers Office Finance Community Services Infrastructure Development Municipal Manager's Office

R'000 0 11 64 540 46 686 1 096

TOTAL CAPITAL EXPENDITURE

48 397

055-21$6 DZÍ&#x2DC;ZÍ&#x2DC;:KE^ DhE//W>DE'Z 081,&,3$/0$1$*(5 EĹ˝Ć&#x161;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;EĹ˝Í&#x2DC;ώϹ͏ώϏϭϳ 1RWLFH1R

ZÄ&#x17E;žƾŜÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?ŽŜŽĨÄ?ŽƾŜÄ?Ĺ?ĹŻĹŻĹ˝Ć&#x152;Ć?

ϹК ϴК

Ď´Đš

Ä&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ĺ?ĹľĆ&#x2030;Ä&#x201A;Ĺ?Ć&#x152;ĹľÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;

ώϏК ώК ϭϳК

ώϳК

Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä?Ĺ?Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?ŽŜŽŜÄ&#x201A;Ć?Ć?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć? &Ĺ?ĹśÄ&#x201A;ĹśÄ?Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ć? ƾůŏĆ&#x2030;ĆľĆ&#x152;Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ć?Ä&#x17E;Ć? ŽŜĆ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ć?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;Ć? KĆ&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ç&#x2020;Ć&#x2030;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ć&#x161;ĆľĆ&#x152;Ä&#x17E;

Ď­Đš

Ď­ĎŽĐš

dĆ&#x152;Ä&#x201A;ĹśĆ?ĨÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;'Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ć? ZÄ&#x17E;Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ĺ?Ć&#x152;Ć?Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;ĹľÄ&#x201A;Ĺ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;ĹśÄ?Ä&#x17E;

WZKWK^^^^^DEdZd^ÍŹWZKWZdzdydZ/&&^ EĹ˝Ć&#x161;Ä&#x17E;Í&#x2014;/ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ä?Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;ĐšŽĨ/ĹśÄ?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ć?Ä&#x17E;ÍŹÍžÄ&#x17E;Ä?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ć?Ä&#x17E;ÍżÄ?ŽžĆ&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ?Ĺ˝Ć&#x152;Ç&#x2021;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ć&#x152; ZÄ&#x17E;ĨÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĨĨĹŻĹ?Ć?Ć&#x161;ĨŽĆ&#x152;ĨƾůůÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?ĹŻĆ?ŽŜĆ&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ć&#x2030;Ĺ˝Ć?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĨĨĆ?

ZÄ&#x17E;Ć?Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ĺ?Ä&#x201A;ĹŻWĆ&#x152;Ĺ˝Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ç&#x2021; ĆľĆ?Ĺ?ĹśÄ&#x17E;Ć?Ć?WĆ&#x152;Ĺ˝Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ç&#x2021; 'Ĺ˝Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;ŜžÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;WĆ&#x152;Ĺ˝Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ç&#x2021; Ĺ?Ć&#x152;Ĺ?Ä?ƾůĆ&#x161;ĆľĆ&#x152;Ä&#x17E;Î&#x2DC;&Ä&#x201A;Ć&#x152;ĹľĆ? WĆľÄ?ĹŻĹ?Ä?^Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;/ŜĨĆ&#x152;Ä&#x201A;Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;ĆľÄ?Ć&#x161;ĆľĆ&#x152;Ä&#x17E; WZKWK^ĐšKED:KZdZ/&&/EZ^^ tÄ&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;^Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;Ć? Ď´Í&#x2DC;ϹК ĹŻÄ&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ć&#x152;Ĺ?Ä?Ĺ?Ć&#x161;Ç&#x2021;^Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;Ć? ϲÍ&#x2DC;Ď°Đš WĆ&#x152;Ä&#x17E;ͲWÄ&#x201A;Ĺ?Ä&#x161;ĹŻÄ&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ć&#x152;Ĺ?Ä?Ĺ?Ć&#x161;Ç&#x2021; ϲÍ&#x2DC;Ď°Đš ZÄ&#x17E;ĨƾĆ?Ä&#x17E;^Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;Ć? ϲÍ&#x2DC;Ď°Đš ^Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;^Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;Ć? ϲÍ&#x2DC;Ď°Đš

ώϏϭϳ͏ώϏϭϴ ĎŹÍ&#x2DC;Ϗϭϳϭ ĎŹÍ&#x2DC;ĎŹĎŽĎŹĎŹ ĎŹÍ&#x2DC;Ϗώϲϲ ĎŹÍ&#x2DC;ĎŹĎŹĎ°ĎŽ ĎŹÍ&#x2DC;ĎŹĎŹĎŻĎľ

Đš ϲÍ&#x2DC;Ď°Đš ϲÍ&#x2DC;Ď°Đš Ď°Ď­Í&#x2DC;ĎŽĐš ϲÍ&#x2DC;Ď°Đš ϲÍ&#x2DC;Ď°Đš

Klein Advertensies KONTANT Ek koop motors, bakkies en trokke vir kontant. Sel 072 126 7886 Whats App 082 648 8526. ----------------------DAMES Ons maak jou matte en meubels sliwerskoon. Skakel Theo 082 750 8080. ----------------------BOEDEL Maak jou boedel voordiening daarvoor dat jou geliefdes na jou dood sal ontvang wat nodig is en wat jy graag vir hulle sal wil nalaat? Skakel Cecil de Villiers 083 456 8768 of Kobus Pieters 084 408 3862. ----------------------CANOPIES Koop en verkoop van goeie gebruikte canopies. Asook canopy onderdele en herstelwerk. CANOPY CORPORATION Klerksdorp 018 462 8993 / 074 899 2442. ----------------------SLEEPWAENS Nuwe sleepwa parte asook herstel en onderhoud op sleepwaens. Geregistreerde vervaardiger van sleepwaens. X TREME TRAILERS Klerksdorp 018 462 8993 / 074 899 2442. ------------------HUIS TE KOOP. :ROPDUDQVVWDG /LHĂ&#x20AC;LNH VODDSNDPHUZRQLQJ 7ZHH EDGkamers. Twee sitkamers. Eetkamer. Kombuis. Swembad. 4 Garages. Lapa. Groot afdakke.Prys R950 000. Skakel Anna 083 257 6006. ---------------------------


5 - 12 Mei 2017

Kennisgewings/ Legal Notices

KENNISGEWING VAN AANSOEK OM SLUITING VAN â&#x20AC;&#x2122;N GEDEELTE VAN ERF 1525, TSWELELANG UITBREIDING 2, AS PARK, IN TERME VAN ARTIKEL 92 VAN DIE MAQUASSI HILLS PLAASLIKE MUNISIPALITEIT MUNISIPALE VERORDENINGE OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKBESTUUR, 2017, SAAMGELEES MET DIE WET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKBESTUUR, 2013 (WET NO. 16 VAN 2013): MAQUASSI HILLS PLAASLIKE MUNISIPALITEIT Ek, Johannes Gerhardus Benadé (ID Nr. 621015 5064 08  YDQ GLH ¿UPD 0D[LP 3ODQQLQJ 6ROXWLRQV (GPV %SN  V\QGH GLH JHPDJWLJGH DJHQW YDQ GLH HLHQDDUYDQ(UI7VZHOHODQJ8LWEUHLGLQJJHHKLHUPHH LQJHYROJH GLH EHSDOLQJV YDQ$UWLNHO YDQ GLH 0DTXDVVL +LOOV 3ODDVOLNH 0XQLVLSDOLWHLW 0XQLVLSDOH 9HURUGHQLQJH RS5XLPWHOLNH%HSODQQLQJHQ*URQGJHEUXLNEHVWXXU VDDPJHOHHV PHW GLH :HW RS 5XLPWHOLNH %HSODQQLQJ HQ *URQGJHEUXLNEHVWXXU :HW1RYDQ GDWRQV DDQVRHNJHGRHQKHWLQWHUPHYDQ$UWLNHOYDQGLH0DTXDVVL +LOOV3ODDVOLNH0XQLVLSDOLWHLW0XQLVLSDOH9HURUGHQLQJHRS 5XLPWHOLNH %HSODQQLQJ HQ *URQGJHEUXLNEHVWXXU YLUGLHSHUPDQHQWHVOXLWLQJYDQ¶QJHGHHOWHYDQ(UI 7VZHOHODQJ8LWEUHLGLQJPHW¶QRSSHUYODNWHYDQRQJHYHHU PðJHOHsQDE\GLHNUXLVLQJYDQ%RLWXPHORVWUDDWHQGLH WHHUSDGDDQGLHRRVWHNDQWYDQ7VZHOHODQJ8LWEUHLGLQJDV SDUNRPJHEUXLNWHZRUGYLUUHVLGHQVLsOHGRHOHLQGHV %HVRQGHUKHGHYDQGLHDDQVRHNOrWHULQVDHJHGXUHQGHJHZRQH NDQWRRUXUHE\GLHNDQWRRUYDQGLH0XQLVLSDOH%HVWXXUGHU 0DTXDVVL +LOOV 3ODDVOLNH 0XQLVLSDOLWHLW .UXJHUVWUDDW :ROPDUDQVVWDGYLUµQW\GSHUNYDQGDHYDQDI0HL %HVZDUHWHHQRIYHUWRsWHQRSVLJWHYDQGLHDDQVRHNVDDP PHW GLH UHGHV GDDUYRRU PRHW ELQQH µQ W\GSHUN YDQ GDHYDQDI0HLVNULIWHOLNRIPRQGHOLQJVLQGLHQGLH EHVZDDUPDNHUQLHNDQVNU\IQLHE\RIWRWGLHJHPDJWLJGH DJHQW HQ GLH 0XQLVLSDOH %HVWXXUGHU E\ ERYHUPHOGH DGUHV RI E\ 3ULYDDWVDN ; :ROPUDQVVWDG LQJHGLHQ RI JHULJ ZRUG 'LH VOXLWLQJVGDWXP YLU GLH LQGLHQLQJ YDQ NRPPHQWDDU EHVZDDU RI YHUWRs LV -XQLH  (QLJH SHUVRRQZDWQLHNDQVNU\IQLHPDJJHGXUHQGHNDQWRRUXUH GLH 0DTXDVVL +LOOV 3ODDVOLNH 0XQLVLSDOLWHLW EHVRHN ZDDU ¶QDDQJHZHVHDPSWHQDDUYDQGLH0DTXDVVL+LOOV3ODDVOLNH 0XQLVLSDOLWHLW 0H-DQHW5XGPDQ GDDUGLH SHUVRQH VDO DVVLVWHHU GHXU GLH NRPPHQWDDU EHVZDDU RI YHUWRsWHWUDQVNULEHHU $GUHV YDQ JHPDJWLJGH DJHQW 0$;,0 3/$11,1* SOLUTIONS (EDMS) BPK (2002/017393/07), EENHEID 35 CORPUS NOVEM KANTOOR PARK, DR. YUSUF DADOOLAAN 35, WILKOPPIES, KLERKSDORP, 2571, 326%86)/$0:22'7(/  326%86)/$0:22'7(/  HSRVMRKDQQHV#PD[LPFR]D 

HSRVMRKDQQHV#PD[LPFR]D (2/1731) NOTICE OF APPLICATION FOR CLOSURE OF A 3257,212)(5)76:(/(/$1*(;7(16,21 2, AS PARK, IN TERMS OF SECTION 92 OF THE MAQUASSI HILLS LOCAL MUNICIPALITY 081,&,3$/%</$:2163$7,$/3/$11,1*$1' LAND USE MANAGEMENT, 2017, READ TOGETHER WITH THE SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT ACT, 2013 (ACT NO. 16 OF 2013): MAQUASSI HILLS LOCAL MUNICIPALITY I, Johannes Gerhardus Benadé (ID No. 621015 5064  RI WKH ILUP 0D[LP 3ODQQLQJ 6ROXWLRQV 3W\ /WG EHLQJWKHDXWKRULVHGDJHQWRIWKHRZQHU RI (UI 7VZHOHODQJ ([WHQVLRQ KHUHE\ JLYHV QRWLFH LQWHUPVRIWKHSURYLVLRQV6HFWLRQRIWKH0DTXDVVL+LOOV

1RWLFH LV KHUHE\ JLYHQ WKDW LW LV WKH LQWHQWLRQ RI WKH RZQHUV PHQWLRQHG KHUHXQGHU WR RSHQ +20( (17(535,=(6 DW WKH UHVLGHQWLDOVLWHVWKH\RFFXS\RUUHQW 1$0(

OVERVAAL

67$1'

72:16+,3 7$)(5$$1&+,62 (5) :2/0$5$1667$' (;7 :2/0$5$1667$' 02+$008'+248( (5) (;7 0RWLYDWHG OHJDO DQG YDOLG REMHFWLRQV WR WKH SURSRVHG VSHFLDO FRQVHQWWRXVHWKHVWDQGVIRU+20((17(535,=(6%86,1(66 PD\EHODXQFKHGLQZULWLQJZLWKLQGD\VIURPWKHSODFHPHQWRI WKLVQRWLFHZLWKWKH0XQLFLSDO0DQDJHU.UXJHU6WUHHW3ULYDWH %DJ;:ROPDUDQVVWDG 081,&,3$/0$1$*(53ULYDWH%DJ;:ROPDUDQVVWDG 7HO 5HI1RWLFH

/RFDO0XQLFLSDOLW\0XQLFLSDO%\ODZRQ6SDWLDO3ODQQLQJ DQG/DQG8VH0DQDJHPHQWUHDGWRJHWKHUZLWKWKH 6SDWLDO3ODQQLQJDQG/DQG8VH0DQDJHPHQW$FW $FW 1RRI WKDWZHKDYHDSSOLHGLQWHUPVRI6HFWLRQ RIWKH0DTXDVVL+LOOV/RFDO0XQLFLSDOLW\0XQLFLSDO%\ODZ RQ6SDWLDO3ODQQLQJDQG/DQG8VH0DQDJHPHQWIRU WKHSHUPDQHQWFORVXUHRIDSRUWLRQRI(UI7VZHOHODQJ ([WHQVLRQ FRYHULQJ DQ DUHD RI DSSUR[LPDWHO\ Pð VLWXDWHGFORVHWRWKHFRQQHFWLRQRI%RLWXPHOR6WUHHWDQGWKH WDUUHGURDGWRWKHHDVWRI7VZHOHODQJ([WHQVLRQDVSDUN LQRUGHUWREHXWLOL]HGIRUUHVLGHQWLDOSXUSRVHV 3DUWLFXODUVRIWKHDSSOLFDWLRQZLOOOLHIRULQVSHFWLRQGXULQJ QRUPDO R൶FH KRXUV DW WKH 0XQLFLSDO 0DQDJHU 0DTXDVVL +LOOV/RFDO0XQLFLSDOLW\.UXJHU6WUHHW:ROPDUDQVVWDG IRUWKHSHULRGRIGD\VIURP0D\ 2EMHFWLRQVWRRUUHSUHVHQWDWLRQVLQUHVSHFWRIWKHDSSOLFDWLRQ WRJHWKHUZLWKWKHUHDVRQVWKHUHIRUHPXVWEHORGJHGZLWKRU PDGHLQZULWLQJRUYHUEDOO\LIWKHREMHFWRULVXQDEOHWRZULWH WRWKHDXWKRUL]HGDJHQWDQGWKH0XQLFLSDO0DQDJHUDWWKH DERYHDGGUHVVRUSRVWHGWR3ULYDWH%DJ;:ROPDUDQVVWDG ZLWKLQDSHULRGRIGD\VIURP0D\7KH FORVLQJ GDWH IRU VXEPLVVLRQ RI FRPPHQWV REMHFWLRQV RU UHSUHVHQWDWLRQV LV -XQH $Q\ SHUVRQ ZKR FDQQRW ZULWHPD\GXULQJR൶FHKRXUVYLVLWWKH0DTXDVVL+LOOV/RFDO 0XQLFLSDOLW\ZKHUHDQDPHGVWD൵PHPEHURIWKH0DTXDVVL +LOOV/RFDO0XQLFLSDOLW\ 0H-DQHW5XGPDQ ZLOO DVVLVW WKRVH SHUVRQV E\ WUDQVFULELQJ WKHLU FRPPHQWV REMHFWLRQVRUUHSUHVHQWDWLRQV $GGUHVV RI DXWKRULVHG DJHQW 0$;,0 3/$11,1* SOLUTIONS (PTY) LTD (2002/017393/07), UNIT 35 CORPUS NOVEM OFFICE PARK, 35 DR. YUSUF DADOO $9(18(:,/.233,(6./(5.6'25332%2; )/$0:22' 7(/  HPDLO MRKDQQHV#PD[LPFR]D 

IN DIE LANDDROSHOF VIR DIE DISTRIK VAN MAQUASSI HILLS GEHOU TE WOLMARANSSTAD ,QGLHVDDNWXVVHQ SUIDWES LANDBOU (EDMS) BPK EISER en MG JANSEN VAN VUUREN VERWEERDER KENNISGEWING VAN VERKOPING , Q J H Y R O J H X L W V S U D D N L Q G L H / D Q G G U R V Y D Q :2/0$5$1667$' JHKRX WH :2/0$5$1667$' HQ /DVEULHI YLU (NVHNXVLH WRW *HUHJWHOLNH 9HUNRSLQJ JHGDWHHU-$18$5,(VDOGLHRQGHUYHUPHOGHJRHGHUHRS '21'(5'$*0(,RPE\GLHSHUVHHOWH+9 46 SMIT & BORNMANSTRAAT WOLMARANSSTAD DDQGLHKRRJVWHELHGHUJHUHJWHOLNYHUNRRSZRUGQDDPOLN [72<27$752.±5HJULVWUDVLHQRPPHU+.+1: [&$5$9(//(.$5$9$$1:,7 [:+,7(0,1,%866($7(5±5(*,675$6,(15 666 CMJ NW. *(7(.(17(:2/0$5$1667$'23+,(5',(VWH DAG VAN APRIL 2017. (GET.) W.H. NIEUWOUDT 7DOMDDUG1LHXZRXGW YDQ7RQGHU 3RVEXV.UXJHUVWUDDW :ROPDUDQVVWDG 7HO)DNV (SRVQDWDVKDQ#WQYWFR]D 9HUY015:-1,(8:28'71DWDVKD

IN DIE LANDDROSHOF VIR DIE DISTRIK VAN MAQUASSI HILLS GEHOU TE WOLMARANSSTAD ,QGLHVDDNWXVVHQ

TRANSWES HANDELAARS EISER en CEASER KWAKWA VERWEERDER KENNISGEWING VAN VERKOPING SAAK NO: 473/2016 , Q J H Y R O J H X L W V S U D D N L Q G L H / D Q G G U R V Y D Q :2/0$5$1667$' JHKRX WH :2/0$5$1667$' HQ /DVEULHIYLU(NVHNXVLHWRW*HUHJWHOLNH9HUNRSLQJJHGDWHHU '(6(0%(5WH%$/-8.$17225+960,7 BORNMANSTRAAT 46, WOLMARANSSTAD aan die KRRJVWHELHGHUJHUHJWHOLNYHUNRRSZRUGQDDPOLN [0(5&('(6%(1=

Bladsy 7

[635,17(5 [:+,7(0,1,%866($7(5±5(*,675$6,(15 666 CMJ NW. *(7(.(17(:2/0$5$1667$'23+,(5',(VWH DAG VAN MAART 2017. (GET.) W.H. NIEUWOUDT 7DOMDDUG1LHXZRXGW YDQ7RQGHU 3RVEXV.UXJHUVWUDDW :ROPDUDQVVWDG 7HO)DNV (SRVQDGLDF#WQWYFR]D (Verv. MNR. W.J NIEUWOUDTT/Nadia)


Bladsy 8

OVERVAAL

Bothaville “Touchies” Hoërskool Bothaville bied jaarliks ’n unieke geleentheid aan om die spelers van die eerste rugbyspan se toerfonds minder te maak. Die “Touchies”-rugbytoernooi het al ‘n belangrike instelling geword. Vanjaar het 16 spanne deelgeneem, waarvan meer as die helfte meisiespanne was. Die wenners van die senior dogtersafdeling was die ‘Vyf Musketeers.’ Van links na regs: Juané Zaaiman, Minette vd Merwe, Mariné Breytenbach, Marinda Botma en Bianca vd Merwe.

5 - 12 Mei 2017

Profile for Natasha Strydom

Overvaal 05 -12 Mei 2017  

Rower sterf in aanval op Leeutjies en ander nuus uit die Overvaal gemeenskap

Overvaal 05 -12 Mei 2017  

Rower sterf in aanval op Leeutjies en ander nuus uit die Overvaal gemeenskap

Advertisement