Page 1

Udruženje građana Pravo Gore je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje čiji su ciljevi: - Ostvarivanje, podsticanje i unapređivenje obrazovne, kulturne, naučne i tehničke saradnje među pojedincima, grupama, institucijama, organizacijama, regionima i državama; kao i saradnja u svim oblastima od značaja za afirmisanje tekovina i vrednosti civilnog društva i unapređenje kvaliteta života stanovništva, sa naglaskom na osobe sa posebnom društvenom podrškom

Svoje ciljeve UG Pravo gore ostvaruje kroz sledeće oblasti delovanja: 1. Uspostavljanjem interaktivne mreže kontakata sa pojedincima i institucijama u zemlji i svetu u svim oblastima od značaja za UNAPREĐENJE KBALITETA ŽIVOTA STANOVNIŠTVA SA NAROČITIM OSVRTOM NA DECU, MLADE I OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA; prikupljanjem, obrađivanjem, plasiranjem i razmenom informacija , korišćenjem svih raspoloživih sredstava javnog komuniciranja, o postojećim i potencijalnim projektima i inicijativama od značaja. 2. Iniciranjem i podsticanjem kreativnog i istraživačkog rada i koncipiranjem projekata, stručnih, obrazovnih i kulturnih aktivnosti kao što su: Seminari, Savetovanja, Obrazovni ciklusi, Festivali, Kreativne radionice i drugo;kao i organizovanjem i učestvovanjem u njihovoj izradi, samostalno ili u saradnji sa drugim srodnim organozacijama iz zemlje i inostranstva; 3. Organizovanjem,prikupljanjem i usmeravanjem humanitarne podrške za ugrožene populacione grupe i sprovođenje Integrativnih aktivnosti


Ciljna grupa: Mešovita grupom dece i mladih iz marginalizovanih grupa, uzrasta od 7 do 22 godine: - Deca i mladi ometeni u razvoju, - Deca i mladi iz socijalno ugroženih porodica, - D eca i mladi izbeglice i raseljena lica , - Deca i mladi bez roditeljskog staranja (u porodičnom smeštaju)

Misija organizacije: AFIRMACIJU TEKOVINA CIVILNOG DRUŠTVA I UNAPREĐENJE KBALITETA ŽIVOTA STANOVNIŠTVA SA NAROČITIM OSVRTOM NA DECU, MLADE I OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA kroz definisane oblasti delovanja Obaveštavamo Vas da je Udruženje PRAVO GORE od oktobra 2010. godine započelo samostalni rad u prostorijama udruženja - pripremu edukativnih i kreativnih radionica sa mešovitom grupom dece i mladih iz marginalizovanih grupa, uzrasta od 7 do 22 godine: - Deca i mladi ometeni u razvoju, - Deca i mladi iz socijalno ugroženih porodica, - D eca i mladi izbeglice i raseljena lica , - Deca i mladi bez roditeljskog staranja (u porodičnom smeštaju) U pripremnoj fazi 45 dece i mladih učestvovalo je u 9 projektnih aktivnosti koje su realizovane u toku 2010, 2011 i 2012 godine: - Kreativne i Edukativne radionice - Izlet - Vožnja brodom - Teatar na Savi - Zoo vrt - Lutkarska radionica - Vožnja tranvajem Čičica - Bioskop Tuckwood


1.Kreativne radionice za decu i mlade sa posebnim potrebama

2.Izlet i dru탑enje dece i mladih sa posebnim potrebama


3.Vožnja brodom po Savi i Dunavu

4. Teatar na Savi U julu, 2009 godine , Teatar na Savi je obradovao decu i mlade pruživši im mogućnost da prisustvuju pozorišnim predstavama i maskembalu . Program je bio izuzetno zanimljiv i zabavan a publici, posebno najmlađima, pružena je prilika i da učestvuju u predstavi „ Jazavičar Bobo“. Predivan doživljaj su upotpunili i naši priljatelji , mladi iz Društva za pomoć nedovoljno mentalno razvijenima, Novi Beograd

Veče je završeno podelom poklon paketa od strane Socio humanitarne organizacije „Svojoj deci“, što je decu posebno obradovalo pa su najmlađi ali i oni stariji rešili da samostalno naprave zahvalnice Dragani Ratanac, organizacija Svojoj deci i Slobodanu Marinkoviću- Teatar na Savi .


Roditelji su sa velikom pažnjom pratili program...

... i aktivno učešće svojih mališana


5. Beo Zoo vrt

6. Lutkarska radionica


8.Bioskop Tuckwood

9.Edukativne radionice za decu i mlade


huiuhiuhz

U narednom periodu očekujemo rezultate konkursa i u zavisnosti od toga realizovaćemo planirane projekte i aktivnosti.

U Beogradu, 28. 11.2012 .godine

Koordinator dipl. Defektolog Nataša Šević

Prezentacija  
Prezentacija  

O Udruženju

Advertisement