Gorička krajina

Page 1

3 4 6 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 52

Predgovor Zgodba Goričke krajine Travniki Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh Travniki s prevladujočo stožko na karbonatnih, šotnih ali glineno­muljas h tleh Nižinski ekstenzivno gojeni travniki Metulji Travniški postavnež Strašničin in temni mravljiščar P ce Hribski škrjanec Veliki skovik Mejice Sadovnjaki Hrošči Škrlatni kukuj Puščavnik Netopirji Navadni netopir Mali podkovnjak Dolgokrili netopir Viri in literatura Povezave14

1

1

1

2

32

3

4
24


25 25

zamenjava3


PovezaveMillions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.