Page 1

РАДА З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ УСТАНОВЧЕ ЗАСІДАННЯ 17 КВІТНЯ 2018


# ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1

Вступне слово

2

Затвердження процедурних питань

3

Обговорення та затвердження річного плану діяльності

4

Робота в Робочих групах

5

Інші питання


# STATUS QUO 2017

+2,5%

зростання ВВП (порівняно до 2016 р.)

$ 30,8 млрд 71,1%

експорту товарів

$ 10,4 млрд 19,9%

загального експорту товарів і послуг

$ 52,3 млрд 47,9% від ВВП

експорт товарів і послуг

продукція АПК, харчової, металургійної та хімічної промисловості, мінеральні продукти, деревина та сировина для легкої промисловості

послуги

частка експорту комп’ютерних та інформаційних послуг

$ 1,7 млрд 16,3% експорту

частка транспортних послуг

$ 5,7 млрд 54,8% експорту

послуг

послуг


# ТЕНДЕНЦІЇ 2017 Позитивна динаміка зростання ВВП

ВВП України зріс до

Переорієнтація на нові ринки експорту товарів

У 4,4 рази скоротився експорт до РФ (з $

2982,9 млрд грн у 2017 р.

40,5% ($ 17,5 млрд) частка ЄС 5,1 % ($ 2,2 млрд) частка Індії 4,7% ($ 2,0 млрд) частка Китаю 17,3 млрд в 2012 р. до $3,9 млрд в 2017 р.)

41,0% = 17,8 млрд частка АПК та харчової промисловості у 2017 р. (у 2011 році $12,7 млрд = 18,7%) На 3,8%

= $ 62,5 млн збільшився експорт ІТ-послуг у 2017 р. до 2016 (з $ 1,6 млрд)


# ЕКСПОРТ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ УКРАЇНИ за 2017 рік

$ 52,3 У порівнянні з 2016 роком

МЛРД

16%

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ за 2017 рік

$ 43,3

МЛРД

У порівнянні з 2016 роком

19%


# МІСІЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІЗІЯ:

Експорт наукомісткої інноваційної продукції для сталого розвитку та успішного виходу на світові ринки

МІСІЯ:

Сприяння розвитку міжнародної торгівлі

ФУНКЦІЇ: 1

Координація дій органів державної влади та інших інституцій

2

Ефективне використання механізмів з міжнародної торгівлі

3

Спрощення процедур торгівлі відповідно до норм СОТ

4

Активізація роботи з торговими партнерами

5

Розробка та впровадження стратегій з міжнародної торгівлі


# СТРУКТУРА РАДА З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ГОЛОВА РАДИ Перший Віце-Прем’єр-міністр України ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – Торговий представник

СЕКРЕТАРІАТ РАДИ Мінекономрозвитку

Робоча група питань спрощення процедур торгівлі (Національний комітет зі спрощення процедур торгівлі)

Робоча група з просування експорту

ЧЛЕНИ РАДИ (20 осіб)

Робоча група з питань покращення системи митно-тарифного регулювання та торговельного захисту

Робоча група з розробки стратегій та реалізації державної політики у сфері міжнародної торгівлі

План пріоритетних дій Уряду / Експортна Стратегія України

Робоча група з моніторингу торговельних відносин з РФ


# ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ

1

Затвердження персонального складу Ради

2

Призначення секретаря Ради

3

Затвердження персонального складу робочих груп

4

Рішення щодо спеціальної робочої групи з моніторингу торгівельних відносин з РФ

5

Доручення робочим групам обрати керівників, заступників та секретарів та подати на затвердження на наступному засіданні Ради


# ПРІОРИТЕТИ

1

ЗАПУСК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ

2

ПРОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ

3

НОВИЙ ВИМІР ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ З ЄС: ЕВОЛЮЦІЯ ПВЗВТ

4

ВІЛЬНА ТОРГІВЛЯ ТА ПРЕФЕРЕНЦІЙНІ РЕЖИМИ

5

ВІДСТОЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНСЬКИХ ЕКСПОРТЕРІВ / НАЦІОНАЛЬНИХ ІНДУСТРІЙ


# ЕКСПОРТНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ І та ІІ Національні консультації

Презентація проекту Експортна стратегія України Консультації з експертами, науковцями, асоціаціями, ЦОВВ, ВРУ

ІІІ - ІV квартал 2016

І - ІІ квартал 2017

Секторальні та крос-секторальні стратегії*

Затвердження розпорядження КМУ

28 березня 2017

27 грудня 2017

Консолідація Експортної стратегії*

ІІ-ІV квартал 2018

* відповідно до рекомендацій Міжнародного торговельного центру

ІV квартал 2018


# ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ДІЙ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ Згідно з Планом завдань і заходів:

• 62 завдання, 131 захід

Планові результати реалізації Плану завдань та Заходів 0, 0%

• У 2018 році має бути виконано 89 заходів • Головні виконавці відповідають за результат, пошук шляхів вирішення проблем, фінансування

[CATEGORY NAME]

Рада з міжнародної торгівлі – майданчик для обговорення проблемних питань та спільного пошуку шляхів їх вирішення


# СЕКТОРАЛЬНІ ТА КРОСС-СЕКТОРАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ЕТАПИ 1

БАЧЕННЯ ТА ЦІЛІ

4

ДІАГНОСТИКА СЕКТОРУ

2

ОГЛЯД СЕКТОРУ

5

ПЕРСПЕКТИВИ

6

ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ ПЛАН

3

АНАЛІЗ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ


# РІЧНИЙ ПЛАН: РОБОЧА ГРУПА ІЗ СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУР ТОРГІВЛІ

1

Імплементація Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі

2

Забезпечення функціонування та впровадження механізму «єдиного вікна» на кордоні

3

Проблемні питання експорту української продукції до країн у фокусі


# РІЧНИЙ ПЛАН: РОБОЧА ГРУПА З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ

1

2

3

Рекомендації щодо лібералізації у сфері валютного регулюванню

Рекомендації щодо переліку пріоритетних щорічних міжнародних виставок та забезпечення представлення на них національних стендів України

Рекомендації щодо створення державної системи з підтримки експорту та пріоритетів її роботи


# РІЧНИЙ ПЛАН: РОБОЧА ГРУПА ІЗ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА АНАЛІЗУ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 1

Моніторинг виконання плану дій Експортної Стратегії України

2

Визначення рівня конкурентоспроможності підприємств в перспективних секторах (опитування)

3

Розробка секторальних та кросс-секторальних експортних стратегій


# РІЧНИЙ ПЛАН: РОБОЧА ГРУПИ З ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАХИСТУ 1

Аналіз системи митно-тарифного регулювання та торговельного захисту з подальшою розробкою пропозицій щодо їх удосконалення

2

Проведення оцінки інституційної спроможності та ефективності процедур захисту інтересів українських товаровиробників на зовнішніх ринках

3

Пропозиції та розробка підзаконних актів на виконання законопроектів щодо удосконалення механізму використання інструментів торговельного захисту.

3

Вдосконалення митно-тарифного регулювання ввезення в Україну сировинних товарів, які не виробляються в Україні та використовуються для виготовлення кінцевої продукції


# РОБОТА РАДИ З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В РЕГІОНАХ • Інформування органи місцевої влади, установи та організації про пріоритети, можливості та тенденції • Відкритий діалог щодо наявних проблем та шляхів їх вирішення, відповіді на запитання від бізнесу • Спільне формування регіональних стратегій • Проведення освітніх заходів


export.development@me.gov.ua www.me.gov.ua

Рада з міжнародної торгівлі при Уряді_перше засідання 17 04 18  
Рада з міжнародної торгівлі при Уряді_перше засідання 17 04 18  
Advertisement