Page 1

II NNS S I DI EDRE

JUNE 2013

R

Χρόνια Πολλά με υγεία και χαρά!

NOVECON Financial ΕΕ

Copyright © 2013 Novecon Financial S.A. All Rights Reserved.


Επιδοτήσεις Πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Η Δράση έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.  1.Το κόστος των δανείων που θα χορηγηθούν από τη συγκεκριμένη δράση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις καθώς, λόγω της σχέσης συνεπένδυσης μεταξύ Ταμείου και τραπεζών (1:1) και δεδομένου ότι τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας εισφέρονται άτοκα, η επιτοκιακή επιβάρυνση περιορίζεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχείρησης.  2.Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις  3.Τα δάνεια θα παρέχονται με ευνοϊκούς όρους και θα αφορούν:

 α) σε δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), με εύρος από €10.000 έως €300.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.  β) σε δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων με εύρος που θα διαμορφώνεται από €10.000 έως €800.000, με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη

Περισσότερα ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες Κάθε αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό πλάνο – επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρίας που τεκμηριώνει τον σκοπό και την εξασφάλιση της ομαλής αποπληρωμής της χρηματοδότησης Θα τηρείται χρονική σειρά προτεραιότητας για την ένταξη των επιχειρήσεων στο ΤΕΠΙΧ-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση και μέχρι εξαντλήσεως των προϋπολογισμών

Copyright © 2013 Novecon Financial S.A. All Rights Reserved.


Επιδοτήσεις Πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 8 σημαντικές ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ…. & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ….  1.Είναι απαραίτητο να διαθέτω κάποιο περιουσιακό στοιχείο το οποίο να δοθεί ως εγγύηση προκειμένου να εγκριθεί το δάνειό μου;

 2.Πριν από το ΕΤΕΑΝ έχω κάνει αίτηση και για το ΕΣΠΑ. Σε περίπτωση που προχωρήσουν και τα δύο θα έχω πρόβλημα;

 3.Από τη στιγμή που ξεκινάει η συνεργασία με τη NOVECON σε πόσο καιρό γίνεται η εκταμίευση των χρημάτων;

 4.Ο σκοπός μου για την αξιοποίηση του δανείου από το ΕΤΕΑΝ ταιριάζει περισσότερο με το υποπρόγραμμα κεφαλαίου κίνησης όμως εγώ θέλω να έχω μεγαλύτερο χρόνο αποπληρωμής και άρα να ενταχθώ στο υποπρόγραμμα επενδυτικού σκοπού, έχω αυτή τη δυνατότητα;

 5.Στην έναρξη της επιχείρησής μου και στον ΚΑΔ που έχω λάβει δεν περιλαμβάνεται η δραστηριότητα, για την οποία θέλω να χρηματοδοτηθώ. Το ΕΤΕΑΝ εξετάζει τους ΚΑΔ;

 6.Η επιχείρησή μου δεν έχει μεγάλους δανεισμούς σε Τράπεζες αλλά έχει όμως χρέη στην εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, μπορώ να κάνω αίτηση για το ΕΤΕΑΝ;

 7.Σε περίπτωση που ενταχθώ στο υποπρόγραμμα επενδυτικού σκοπού, το οποίο προβλέπει περίοδο χάριτος από 6 μήνες έως 2 χρόνια, μπορώ αυτή τη περίοδο χάριτος να την χρησιμοποιήσω όποτε επιθυμώ εγώ;

Click για απαντήσεις …

Copyright © 2013 Novecon Financial S.A. All Rights Reserved.


Επιδοτήσεις Θέλω να… : Εργαστώ Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε Θέματα Εξωστρέφειας με δράσεις Συμβουλευτικής-Mentoring και Κατάρτισης. Το πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης για επιχειρηματίες ή εργαζόμενους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος είναι να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν σε θέματα όπως τη διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων σε πρακτικά θέματα εξωστρέφειας, την απόκτηση ενός πλαισίου προγραμματισμού των εξαγωγικών δράσεων της επιχείρησής τους και πρόσβαση σε εργαλεία αξιολόγησης της εξαγωγικής ετοιμότητας της επιχείρησής τους.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις/εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και άνεργους πτυχιούχους σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως και 35 ετών. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 27 μήνες, και η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους ανέρχεται στο ποσό των 20 € την ημέρα για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας έως 24 ετών και 25 € την ημέρα για 24 και άνω.

Θέλω να… εκσυγχρονίσω την επιχείρησή μου Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια για επενδύσεις σε τεχνολογίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αφορά επιχειρήσεις & ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή που δραστηριοποιούνται σε άλλους κλάδους και θέλουν να χρηματοδοτήσουν δαπάνες εξοπλισμού παγίων πληροφορικής. Οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προϊόντος αυτού θα καταβάλλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου και ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται από 25.000 έως 500.000 ευρώ. Περίοδος υποβολής από 1/1/2012 έως 30/10/2013 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Copyright © 2013 Novecon Financial S.A. All Rights Reserved.


Επιδοτήσεις Θέλω να… Εργαστώ Στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της οικονομίας το πρόγραμμα ΕΣΠΑ συμβάλει με την υλοποίηση του προγράμματος "Κοινωφελής Εργασία στον Πολιτισμό" Το πρόγραμμα αφορά στην απασχόληση νέων ανέργων έως 35 ετών για χρονικά διάστημα έως επτά (7) μήνες (στη διάρκεια ενός έτους) –κατόπιν παρακολούθησης διήμερου ενημερωτικού σεμιναρίου στις υπηρεσίες φύλαξης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας των χώρων και των μουσείων, αλλά και επέκτασης του ωραρίου αυτών. Επιπλέον γίνονται εργασίες ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδομών, οι οποίες συμβάλλουν στην διασφάλιση της προσβασιμότητας των πολιτιστικών χώρων στο ευρύ κοινό, καθώς και σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ). Περίοδος υποβολής : από 19/12/2012 (Οι θέσεις προκηρύσσονται σταδιακά ανά Περιφέρεια και Φορέα) έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

"2η Ευκαιρία" - Πρόγραμμα συμβουλευτικής και επανακατάρτισης για απολυμένους / ανέργους που προέρχονται από τους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας, Διακίνησης & Συντήρησης Αυτοκινήτων, Κατασκευών - Δομικών Υλικών H "2η Ευκαιρία" είναι ένα πρόγραμμα επανακατάρτισης 280 ωρών επιδοτούμενων με 5 ευρώ μικτά ανα ώρα κατάρτισης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και αφορά 6.000 απολυμένους / ανέργους που προέρχονται από τους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας, Διακίνησης & Συντήρησης Αυτοκινήτων, Κατασκευών Δομικών Υλικών. Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2013

Copyright © 2013 Novecon Financial S.A. All Rights Reserved.


Επιδοτήσεις Θέλω να ανακαινίσω ενεργειακά το σπίτι μου … «Εξοικονόμηση κατ` Οίκον» Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του. Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν; Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια: • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 ευρώ ανά τ.μ. • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. • Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. • Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών. Ποιος μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα; Κατηγορία Ωφελούμενων Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Κίνητρο

A1

A2

B

Α.Ε. ≤12.000 ευρώ

12.000 ευρώ< Α.Ε. ≤ 40.000 ευρώ

40.000 ευρώ< Α.Ε. ≤ 60.000 ευρώ

Ο.Ε. ≤ 20.000 ευρώ

20.000 ευρώ < Α.Ε. ≤ 60.000 ευρώ

60.000 ευρώ < Ο.Ε. ≤ 80.000 ευρώ

70% Επιχορήγηση 30% 'Ατοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

35% Επιχορήγηση 65% 'Ατοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

15% Επιχορήγηση 85% 'Ατοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

• Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. • Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2013

Copyright © 2013 Novecon Financial S.A. All Rights Reserved.


Επιδοτήσεις

Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας ή τον ΚΑΔ της επιχείρησής σας για να σας ενημερώσουμε

info@novecon.gr

Copyright © 2013 Novecon Financial S.A. All Rights Reserved.


Novecon choice : Insurance Επειδή για εμάς ή κάθε ασφάλεια είναι ΕΠΕΝΔΥΣΗ, σας προτείνουμε κάθε μήνα ένα ασφαλιστικό προϊόν με βάση τις παροχές και την τιμή …

Ασφαλίστε το χαμόγελό σας με 180 € το έτος

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις 80% κάλυψη του κόστους των οδοντιατρικών πράξεων

Προνομιακές τιμές για Οικογενειακά προγράμματα

Δωρεάν Οδοντιατρικό check up συν ένας καθαρισμός ετησίως

Kids

: κάλυψη & για παιδιά

Click για Πληροφορίες

Copyright © 2013 Novecon Financial S.A. All Rights Reserved.


Επενδύσεις Τι είναι τα ETFs ; Τα Exchange Τraded Funds (ETFs) είναι επενδυτικά κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια όπως συμβαίνει και με τις παραδοσιακές μετοχές. Εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και συνδυάζουν τα οφέλη και την ευκολία της επένδυσης σε Μετοχές με τα πλεονεκτήματα της επένδυσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και της διαφοροποίησης. ομάδες . Τα ETFS αγοράζονται και πωλούνται κατά τη διάρκεια των ωρών διαπραγμάτευσης του χρηματιστηρίου, μέσω των Μελών του, όπως ακριβώς οι μετοχές. Παρακολουθούν μετοχές, ομόλογα, δείκτες εμπορευμάτων ή νομισμάτων και διατίθενται μέσω χρηματιστών ή τραπεζών. Μερικά ETFs, ονομάζονται αντίστροφα (Inverse) ETFs ή ETFs πώλησης, ακολουθούν την αντίθετη κίνηση ενός δείκτη, προσφέροντας στους επενδυτές, τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις πτωτικές τιμές. Η παθητική διαχείριση των ETFs έχει ως αποτέλεσμα το χαμηλό κόστος σχετικά με άλλα επενδυτικά κεφάλαια. Αυτό το πλεονέκτημα σε συνδυασμό με τα μοχλευμένα και αντίστροφα ETFs, που ακολουθούν συγκεκριμένους χρηματιστηριακούς δείκτες, τα καθιστούν ιδανικά για την δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Ο επενδυτής μπορεί να επενδύσει βάσει των προβλέψεών του και να έχει έκθεση σε συγκεκριμένους κλάδους, περιοχές και δείκτες.

Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται ένα αποταμιευτικό - συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ;

1) Ετήσια καταβολή 1. Είναι αυτονόητο ότι το ύψος του ποσού που αποταμιεύουμε κάθε χρόνο είναι ανάλογο με το ύψος που θα συσσωρευτεί στο τέλος.

TIP

Αποταμιεύουμε το μισό της ηλικίας μας !

2) Επιτόκιο Επενδύστε τα χρήματά σας σε διαφορετικού είδους επενδυτικά προϊόντα (διασπορά) και διαμορφώστε μια επενδυτική στρατηγική ανάλογα με την ηλικία σας, τους στόχους σας και τις οικονομικές συγκυρίες. Μην ξεχνάτε πως οι υψηλότερες αποδόσεις συνεπάγονται υψηλότερους κινδύνους

3) Χρονικός Ορίζοντας Αφήστε τον χρόνο να λειτουργήσει υπέρ σας. Ενδεικτικά εάν αντί για σήμερα αρχίζαμε την αποταμίευση μετά από 5 έτη αποταμιεύοντας το ίδιο ποσό ,το ύψος της επένδυσης μας ενδέχεται να είναι έως και 30% χαμηλότερο.

Copyright © 2013 Novecon Financial S.A. All Rights Reserved.


Σχεδιάζοντας το οικονομικό μας μέλλον … απλά βήματα που θα μας βοηθήσουν να θέσουμε τις βάσεις για την οικονομική μας ευημερία. 1ο Βήμα: Καταγραφή των μηνιαίων εσόδων και εξόδων μας

tip

Πως?

Ένα 10% των εσόδων μας συνιστάται να πηγαίνει προς αποταμίευση.

2ο Βήμα: Θέτουμε Στόχους ‘θέλω να αγοράσω σπίτι’ ,‘θέλω να ενισχύσω τις σπουδές των παιδιών μου’, ‘θέλω να ξεκινήσω την δική μου εργασία ;

tip

Φροντίζουμε να υπάρχει ένα ποσό στην άκρη για έκτακτες ανάγκες , το οποίο να αναλογεί σε έξοδα περίπου 3-6 μηνών.

3ο Βήμα: Βρείτε ποιά επενδυτική στρατηγική σας ταιρίαζει

Πως ?

4ο Βήμα: Ασχοληθείτε με τα ασφαλιστικά προγράμματα της αγοράς Πριν μιλήσετε με κάποιον Ασφαλιστικό σύμβουλο καλό είναι να κοιτάξετε από μόνοι σας τί προϊόντα υπάρχουν στην αγορά και να σημειώσετε τα σημεία στα οποία θέλετε κάποια διευκρίνηση. Στο site https://www.asfalistra.gr μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα των μεγαλύτερων εταιριών.

Κοιτάμε με προσοχή τους όρους των Συμβολαίων

5ο Βήμα: Επιλογή προγραμμάτων – στρατηγικής - χρονοδιαγράμματος Το τελευταίο βήμα απαιτεί την παρουσία ενός Εξειδικευμένου Συμβούλου ή μιας ομάδας Συμβούλων προκειμένου να σας ενημερώσουν για τις επιλογές που μπορείτε να έχετε σε θέματα ασφαλιστικούεπενδυτικού και φορολογικού σχεδιασμού . Με τη βοήθεια του οικονομικού συμβούλου μπορείτε πλέον να ολοκληρώσετε ένα ρεαλιστικό Financial Plan σας και να δημιουργήσετε ξεκάθαρο σχέδιο με το οποίο θα επιτύχετε τους στόχους σας.

Copyright © 2013 Novecon Financial S.A. All Rights Reserved.


Αμοιβαία Κεφάλαια – Top Ten

Αμοιβαία Κεφάλαια : FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ 17/06 Νόμ.

Τελευτ. Τιμή

Διαφ.

Διαφ.%

Απόδοση Έτους

ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤ. ΕΞ.

EUR

9,7759

0,0095

0,10%

12,33

EUROBANK (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS

USD

16,3637

-0,0556

-0,34%

10,73

ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF ΜΕΤΟΧΙΚΟ

EUR

9,9093

0,0539

0,55%

10,47

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

EUR

10,6259

0,0723

0,69%

9,84

EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS

EUR

12,2747

-0,0732

-0,59%

9,55

INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS

EUR

12,278

-0,0732

-0,59%

9,55

EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND

USD

1,2062

0,0089

0,74%

8,55

ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

EUR

3,8264

0,0021

0,05%

8,42

ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤ. ΕΞ.

EUR

11,2142

0,0929

0,84%

7,93

EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR

EUR

0,9549

0,0046

0,48%

7,84

Όνομα

Copyright © 2013 Novecon Financial S.A. All Rights Reserved.


Novecon Insider Akadimias & Lykavittou, Kolonaki, 107 62 T: + 30 210.33.87.589 www.novecon.gr , info@novecon.gr afotiou@novecon.gr nstavridou@novecon.gr adanilopoulos@novecon.gr gkontonis@novecon.gr nharitodiplomenos@novecon.gr gvachratidis@novecon.gr

Ρήτρα Αποποίησεως Ευθύνης Τα δεδομένα που παρατίθενται, έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες.Ωστόσο, δεν έχουν επαληθευτεί από την NOVECON S.A. και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση , ρητή ή σιωπηρή για την ακρίβεια , πληρότητα ή εγκυρότητά τους.Κάθε επενδυτική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με ίδια κρίση του επενδυτή και πρέπει να βασίζεται σε προσωπική ενημέρωση και αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου κινδύνου. Η NOVECON FINANCIAL S.A δεν παρέχει (άμεσα ή έμμεσα) συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρά μόνον κατόπιν ρητής έγγραφης συμφωνίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο δε η εταιρία όσο και οι διευθυντές, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι σε αυτή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του παρόντος εντύπου.

Ο σκοπός της παρουσίασης είναι καθαρά πληροφοριακός.

Copyright © 2013 Novecon Financial S.A. All Rights Reserved

ee

Novecon insider june  
Novecon insider june  
Advertisement