Page 1

Plakat – Alien Beat Club


Færdigt arbejde! Den dag, hvor alle verdens børn vokser op i tryg familie, går i skole og får nødvendig lægehjælp, er SOS-Børnebyernes arbejde gjort.

Takket være jer alle, har SOS-Børnebyerne også i 2009 kunnet være sidste redningsplanke for tusindvis af forældreløse og forladte børn. Men der er desværre stadig brug for os.

Men indtil da er mange forældreløse og forladte børn afhængige af SOS-Børnebyerne og de donationer, som personer, fonde og virksomheder giver. En stor tak til alle jer!

Vi ses i 2010.

Og tak til vores hovedsamarbejdspartnere – virksomheder, vi har et aktivt, strategisk samarbejde med. I fællesskab sikrer vi, at både virksomhederne og de børn, vi hjælper, får mest mulig ud af investeringen.

Hovedsamarbejdspartnere: · Hempel Fonden · Villum Kann Rasmussen · Kirk Kapital A/S · Kirkbi Invest A/S · TOP-TOY A/S · Odd Fellow Projekt 2007-2009 www.sos-borneby.dk

Foto: Patrick Wittmann

Anonnce – Sos-Børnebyerne


Plakater – stil opgave

B

LOmster i FOrum Vande, luge, nyde

Lørdag 6. Og søndag 7. apriL 2013 JuLius thOmsens pLads 1 dK-1925 FrederiKsBerg C ÅBningstider: dagLigt KL. 10-19 www.BLOmsteriFOrum.dK


Visuelle identiteter

BETTER

BEER

BE

DOOR TO

Food, Meals & More

N BIZ EW EW

NEW NEW BIZ. FOR DIG DER VIL FORRETNING

Sacré Identitet


NIELS GER NER Executive Pr oject Coord inator A:

www.oresund.org/food

Nørre Voldga de 16 1358 Copen hagen K DENMARK

T : +45 40 42 28 04 M : niels.ge rner@oresun d.org

Nørre Voldgade 16 | 1358 Copenhagen K | DENMARK | + 45 33 34 34 40 | www.oresund.org/food

Visuelle identitet – Øresundfood


E-magasin – TDC

Hvor mange køer forurener en mail?

Samfund Medarbejdere Klima og miljø Produkter

TDC støtter museet og dets arbejde med oplysning omkring it og tele med 13 mio. kr. årligt.

Svaret kan man finde på Post & Tele museet, som i 2009 har haft en særudstilling omkring klima og kommunikation. TDC støtter museet og dets arbejde med oplysning omkring it og tele med 13 mio. kr. årligt. Post & Tele Museum er Danmarks nationale museum for post og telekommunikation og opbevarer Danmarks nationale samlinger inden for post og tele.

Cirklen bring

TDC har gennem platform, der gør indlagte børn at g seng. I samarbejd og Skejby Sygehu prototype, der gø pelvis kræftramte

Danmarks

Mens andre ho bænken i TDC O arbejde med Co knoklede de st vejs blev de co eksamen og en program som O

Corporate Social Responsibility Rapport 2009

 Openwo

Penge og tid

Ved Danmarksind rede TDC både tid 30 TDC-medarbej og tog imod tusin danskerne. For hv 6

Arbejde for planeten

Klima og miljø

På de næste sider vil du kunne se mere om, hvordan TDC arbejder for at reducere miljøpåvirkningen fra de små strømspild ved vores medarbejderes skriveborde til de store sorteringsøvelser, når vi fraflytter større lokationer. Du kan også se mere om vores indsats for at reducere vores CO2-udledning, og hvordan vi rapporterer vores indsats.

Når klima er en god forretning

Det er vores del af ansvaret.

20

TDC er en virksomhed som hvert år udleder mange tusind tons CO2, men vores produkter kan være med til drastisk at reducere CO2-belastningen fra vores kunder. Derfor igangsatte vi en klimaplan, der på den ene side skal reducere vores eget forbrug og på den anden side sikre, at vores kunder får fuld gavn af de klimavenlige løsninger, som TDC kan levere. Det er vores del af ansvaret.

TDC har gennem mange år haft fokus på ansvarlig miljøledelse. Vi har en gennemgående miljøpolitik og sætter en ære i at sikre, at vores miljøpåvirkning bliver så lille som muligt. Alligevel må vi konstatere, at vi påvirker miljøet – gennem strømforbrug, affald og forbrug af andre ressourcer.

TDC har i 2009:

TDC vil i 2010

Investeret 22 mio. kr. i tiltag med energibesparende effekt. • Indført energipolitiet, som udskifter ældre udstyr med nyt og strømbesparende udstyr. • Gennemført medarbejderkampagne rettet mod strømforbrug. • Øget brugen af videokonferencer med 36 pct. • Indgået aftale med Elsparefonden om 15 pct. forbedring af energieffektiviteten inden 2014. • Forbedret dataindsamlingen på tværs af koncernen, så vi har overblik over hele koncernens energiforbrug og CO2-udledning. • Samlet set har TDC reduceret CO2-udledningen med 5.9 pct. i 2009.

I 2010 vil TDC fortsat have fokus på energireduktion. Konkret vil vi bl.a. optimere udnyttelsen af vores fastnetcentraler og rykke vores 1,5 mio. fastnetkunder sammen på færre og mere energieffektive centraler. Der er en forventet reduktion på op mod 11.000 tons CO2 årligt. Projektet vil løbe i fem år. Derudover vil vi fortsat sikre, at vores medarbejdere opfører sig energibevidst ved deres skriveborde, og samtidig sætter vi fokus på energieffektivisering i vores mobilnet og vores hostingservices.

TDC CSR 2009 Klima og miljø

21


Bog design – KTS/Trapholt

Foto :

klip - klap Bord

„ Fra frø til … “ Møbeldesign

håndværkere : sAndrA nellemAnn strAnde, mArc GrouArd

inspireret af årets tema „ Fra frø til … “ har jeg tegnet et bord , der ’ vokser ‘ sig større, som en plante. det er et spisebord, hvor jeg afprøver en helt ny måde at forlænge det på. bordpladen bliver nærmest foldet ind og ud. Jeg har benyttet mig at et maritimt udtryk, så bordet har et råt udtryk, der kan minde om en bådebro. bordpladen er bundet sammen med en flagline , som skal strammes op på samme måde som et sejl. Klip - klap bordet er et eksperiment, der er udviklet i samarbejde med snedkerne på værkstedet.

klods hAns . . . . . . . 28-29

26-27 klip-klAp bord

low seAt

. . . . .

24-25 . . .

ikke kun et bord nest chAir

. . . . . . . .

Grid bench

22-23

. . . . . . . . .

Foldebord

spunky

20-21

18-19 . . . . . . . . . . .

FerrAri

sprout

16-17 . . . . . . . . .

e t ct e r A

14-15 . . . . . . . .

en piedstAl

. . . . . . . . . . . . . .

Foto :

Jonas DenholDt, Martin DaugårD

12-13

29

Arch

loonGbeench . . . . . .

. . . . . . . . .

32-33 .

30-31 .

. . . . . . . .

34-35 .

point bArstol

. . . . . . . . . . .

38-39 .

. . . . .

. . . . . . . . . . . .

40-41 .

36-37 .

∞l . . . . . . . . . . . . .

42-43 .

st

. . . . . . . . . . .

V-bord

indhold 44-45 .

Michael Vienø, Martin DaugårD, Jonas Danholt

claus bJerre

Skud på Stammen® 2011

Foto:

friDa gregersen

håndværkere : eric tristAn bromsteAd, lAsse mosGAArd hAnsen

en nyfortolkning af de klassiske indskudsborde. de kan stå samlet eller foldes ud, som en vifte med omdrejningspunkt om ét fælles ben. de passer godt til hjørnet i rummet, men udfoldet egner de sig også til at stå mere centralt.

Materialer : Massivt europæisk asketræ.

Jakob thau

foldeBorde 21


Webdesign – Fiktiv side


Webdesign – Mediterraneo


Webdesign – Boligdesigneren

Test test  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you