Page 1

I

n

f

o

r

m

a T-2013-14

Candidatura professional

Sumari Política

2

Economia

2

Tecnologia

3

Cultura

3

Entrevista a l'autora

4

Política Organitzativa Frank

Ostroff,

soci

d’Ostroff

Consultatnts Group, LLC, afirma que l’organització amb estructura horitzontal és la més apropiada per aquesta

era

perquè

s’han

de

la

informació

incrementat

els

esforços per l’accés igualitari.

Imatge extreta de la pàgina web: www.acces-Info.org

Pàgina 2

Economia Empresarial

Secció: Obrim la porta a...

"...empreses sostenibles que tinguessin com a objectiu equilibrar les necessitats i interessos de la empresa... "

Natàlia Rodríguez Vargas (set. 1979 - ), actualment exerceix d’administrativa en una empresa privada. Va iniciar els estudis universitaris d’Humanitats a la Universitat Oberta de Catalunya i actualment, està en l’últim curs del Grau d’Informació i Documentació a la Universitat de Barcelona. Va començar la seva carrera professional com a auxiliar en una empresa privada del sector de l’automoció. Després d’un any aprenent, l'empresa la va promocionar i va acceptar el càrrec d’administrativa que va exercir fins l’any 2001. Les tasques estaven enfocades al tractament de

Pàgina 2

Cultura "Perquè la cultura lliure i col·laborativa és la Cultura de la nostra època, perquè és un fet perquè no hi ha marxa enrera..." (X.net) Pàgina 4

dades, atenció al client i comptabilitat. L’any 2001, decideix canviar la seva feina per endinsarse en el sector jurídic i accepta el càrrec ofert per un notari de Barcelona. Satisfeta amb el canvi, incrementa els seus coneixements en aspectes legals i s’adapta a una tipus d’empresa mig pública mig privada, molt diferent a l’anterior. Els coneixements jurídics els continua aprenent actualment, ja fa 13 anys que hi treballa. Les seves funcions han anat in crescendo i actualment s’encarrega de totes les qüestions relacionades amb liquidacions d’impostos, aranzels, gestió de contractes mercantils i d’arxiu del protocol notarial,


i x l e , s a g . s a s i s b , i

tractament de dades per a la seva posterior remissió als organismes oficials com el Cadastre, l’Ajuntament o Hisenda. Durant el tercer any dels seus estudis a la Universitat de Barcelona, la Natàlia va aconseguir una beca de la Universitat de Barcelona per realitzar tasques de biblioteca a la Falcudade de Letras de la Universidade do Porto durant un mes. Un cop finalitzada la beca, va triangular els estudis i la feina de

la Notaria amb una feina de festius i caps de setmana a l’empresa Acceso on desenvolupava buidatge de continguts de mitjans de comunicació audiovisuals. A més de la seva experiència professional, va realitzar una estada d’un mes a Boston on va realitzar un curs d’anglès a la Cambridge Public Library l’any 2010. Un curs on no només es practicava l’idioma sinó que també ajudaven a preparar el discurs oral.

Experiències com la viscuda a Boston no les ha tornat a repetir, però vivències a l’estranger sí que n’ha tingut. Països com Estats Units. Cuba, Mèxic o Veneçuela són alguns dels que ha visitat a l’altra banda de l’oceà; Marroc, Portugal i diferents països europeus finalitzen la relació de destins que li han permès obrir-se cultural i personalment.

Política organitzativa Frank Ostroff, soci d’Ostroff Consultatnts Group, LLC, afirma que l’organització amb estructura horitzontal és la més apropiada per aquesta era de la informació perquè s’han incrementat els esforços per l’accés igualitari. Si em pregunten a mi cóm traçar les línies d’actuació d’una organització apostaria, com diu Ostroff, per un sistema de responsabilitat horitzontal. Els motius són pocs però contundents:

a) augmenta la immediatesa interessos de la organització. de resposta a les necessitats La meva experiència dels usuaris professional m'ha ajudat b) es capitalitzen les a concloure aquesta competències dels argumentació que Col·laboració empleats , a l’hora s'ha vist que aquests són fonamentada, també, Comunicació incentivats. per la metodologia Confança Bàsicament, es crea d'estudi emprada en una estructura més el Grau d'Informació i col·laborativa on els Documentació i, més diferent nivells orgànics concretament, a les queden difosos i en el que es assignatures Teoria de les prima el treball en equip com Organitzacions i Creació i a instrument de defensa dels Gestió d'Empreses.

Economia Empresarial El benefici econòmic és el que serveix a la majoria d’empreses per fer balanç de les seves activitats. Però aquest, considero, no s’ha d’aconseguir a qualsevol preu. Crec que les condicions laborals dels treballadors o col·laboradors identifiquen clarament la política empresarial de l’organització i transmet la seva escala de valors. És en aquest punt on jo apostaria per economia d’empreses sostenibles que tinguessin com a objectiu equilibrar les necessitats i

Pàgina 2

interessos de la empresa – tant dels treballadors com dels empresaris. Assignatures del Grau d'Informació i Documentacio i d'Humanitats han profuditzat en aspectes teorico-econòmics de la societat i, el que és bàsic per al benefici d'una organització és determinar quin és el tipus de benefici que avantposa: l'econòmic, el simbòlic solidari-cooperatiu, etc. De la meva experiència professional puc garantir que l'èxit d'un concessionari de cotxes depén de la venda de cotxes i del seu

servei post-venta; també que en funció dels documents públics atorgats, els beneficis d'un notari poder ser més o menys. I, finalmnt, que una biblioteca pública no quantifica el seu benefici econòmicament, o no ho hauria de fer. Des dels meus coneixements acadèmcis i experiència professional, crec que la eina essencial és el pla d'empresa amb una planificació detallada dels moviments presents i futurs i aquí em veig capacitada per realitzar una bona tasca organtizativa.

Natàlia Rodriguez


Tecnologia La tecnologia està adherida en el nostre dia a dia i cada s’endinsa més en el nostre món laboral, personal i social. Tot i així, independentment de l’increment d’hàbits tecnològics en la societat, existeix una bretxa digital que separa aquelles persones (a nivell internacional o nacional) que disposen de recursos per poder accedir a les tecnologies d’aquells que ni tant sols tenen una infraestructura que ambicionar. Aquesta bretxa digital ocasiona exclusió social i laboral i, considero que des d’una entitat pública o privada

s’han d’optar per aquells recursos que impliquin la defensa de la neutraliat de laxarxa per a una democràcia, informació i cultura lliure. Com a persona interessada en tecnologia i defensa de l’accés a la informació per a tothom i en igualtat de condicions, considero que podria aportar a l’empresa iniciatives i xarxa de contactes suficient per a l’assessorament de la implementació de serveis i polítiques enfocades en aquesta línia i els coneixements adquirits en la meva formació. La meva curiositat i la proximitat de l'àmbit

tecnològic durant el Grau d'Informació i Documentació m'han aportat els coneixements suficients com per creure que amb un bon equip de treball, una política dissenyada i els recursos bàsics es poden crear xarxes de telecomunicacions sense haver de recòrrer a llicècies de pagament.

missió, recopilant continguts i conservant-los per als escolars, per als investigadors, per a l’àvia. La llibertat de la cultura es mesura tant pel seu accés com per la seva llibertat d’expressió. Una cultura lliure recolza i protegeix a creadors i innovadors amb els drets de propietat intel•lectual, però a l’hora i indirectament també en limita l’abast d’aquests. Una cultura lliure no és una cultura sense propietat, de la mateixa manera que el lliure mercat no és un mercat on tot és lliure i gratuït. El contrari a la

cultura lliure és una cultura de permís, com assegura Lawrence Lessig en el seu llibre “Por una cultura libre”. Aquest paràgraf pretén mostrar el meu interès cap a les llibertats i igualtats davant la cultura, entre altres. Crec que la informació i la documentació són eines imprescindibles en l’evolució de la societat. Com a documentalista, mig humanista i professional vull aportar a la seva empresa aquelles iniciatives que apostin per un foment de la cultura lliure i que garanteixi l’accés per a tots els ciutadans de manera igualitària.

Cultura Es diu que aquells que obliden la seva història estan condemnats a repetirla. No sé fins a quin punt la frase és del tot correcte. La majoria de persones oblidem la història. El que hem de tenir present és si tenim una manera de retornar al passat per tornar a viure allò que hem oblidat. Més directament, la clau està en saber si com a societat, ciutadans, persones, el passat objectiu pot fer que continuem sent honrats. Les biblioteques, els arxius, els centres de documentació i museus són agents cooperants en aquesta Candidatura professional

Pàgina 3


Entrevista a l'autora Per què va triar aquests estudis? Per la proximitat a la cultura i a la societat. Has ampliat la teva formació en els últims anys? Sí, vaig realitzar uns cursos a la Fundación AFIM de Comunicació Escrita, Elaboracio de projectes socioculturals, Gestió del coneixement empresarial i Taller de premsa. A més d'haver fet cursos i haver rebut classes particulars d'anglès. Quant li agradaria guanyar? Un sou digne d'acord a la feina i a la responsabilitat. Sempre dependrà de la resta de condicions laborals. Quins són els seus objectius de futur? Acabar la carrera, potser fer un màster de gestió cultural i cercar/emprendre una feina. Quines persones o empreses ens poden facilitar referències seves? Tots els meus caps, sense dubte. Per què vol canviar de feina? Perquè després d'absorvir coneixement molts interessants a la meva actual feina i a punt d'acabar els meus primers estudis universitaris, considero que per l'edat que tinc tinc la capacitat i mitjans de dedicarme allò que realment em motivi i m'ompli. L’han acomiadat d’alguna feina? Per què?

No, mai. Quins són els seus punts forts? Crec que la perserverància, constància i organització. Quins són els seus punts febles? Potser poca capacitat de lideratge... Ha comés algun error professional? Sí, clar, més d'un. Però cap que estigués fora del marge d'error permés a cap de les meves feines. Com actua davant l’estrès i la pressió? Activant-me. Agafo una actitud pragmàtica i vaig desfent el nus. Està casada? Aquesta pregunta és rellevant per a la realitzacio de la meva feina...? Per què vol treballar en la nostra empresa? Perquè està dins del sector que a mi m'interessa i motiva. Per què hauríem de voler contractar-la? Perquè aportaria experiència, compromís, formalitat i intentaria cooperar amb la resta de l'equip en el creixement de l'organitzacio amb l'aportacio dels meus coneixements acadèmics. Què és el que més valora de la seva feina? L'ambient Té alguna pregunta? No, gràcies.

Natàlia Rodríguez Barri de Sants Barcelona (Catalunya) Espanya telèfon: 9333333333 email: natalrodri@gmail.com web: http://about.me/home

Cursos de caràcter artístic Ceràmica a l'Escola Lluna de Fang (Barcelona) Pintura a l'òleo a Centre Cívic Cotxeres (Barcelona) B1, cotxe Disponibilitat per viatjar. Coneixements informàtics Programa Microsoft Office: Usuario avanzado (Word, Excel y PowerPoint) Programa de Diseño: Conocimientos de aplicaciones de Adobe: Illustrator y Photoshop Otras aplicaciones informáticas: Dspace (Software para la administración de colecciones digitales) Drupal (Sistema de gestión de contenidos) Koha (Software de gestión de bibliotecas y colecciones bibliográficas) ICA-Atom (Software gestión de archivos) Google Analytics (Software de análisis web)

Desktop  
Advertisement