Page 1

Rachunek nr 1 / 2012

Sprzedawca: TRANSLATIX Matejki 6 63-295 Poznań NIP: 7842240780

oryginał Miejsce wystawienia: Poznań Data wystawienia: 2012-02-24 Data sprzedaży: 2012-02-24

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Lp

Indeks

1.

PKWiU

Forma płatności: Gotówka Termin płatności: zapłacono

Nazwa towaru lub usługi

Cena [zł]

Tłumaczenie pisemne POL-ENG 38850 zzs

45,03

Ilość

JM

Wartość [zł]

21,58 1800zzs Razem:

971,75 971,75

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)

Do zapłaty: 971,75 zł Słownie: dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt pięć groszy

XYZ ............................................................................... podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku

....................................................................................... podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku

Nauka wystawienia dokumentów księgowych.

www.pakietprzedsiebiorcy.pl

1/1

Rachunek  
Rachunek  

Rachunek wystawiony w ramach zadania podczas praktyk w mLingua

Advertisement