Page 1

Lista notelor conceptuale colectate la ADR Centru în urma Apelului II de Propuneri de Proiecte Nr.

1

2

3

4

5

Codul

Denumirea proiectului

Nr. Priorităţii

Grup de producători și casă de C23079 ambalare pentru servicii moderne de marketing la export

2

Drumul R33 Pășcani - Secăreni C12024 Bolțun -M1 - drum al speranței de relansare economică regională

1

C31084

Dezvoltarea turismului în zona Parcului Național Orhei

Îmbunătățirea serviciilor municipale privind extinderea sistemului de colectare a deșeurilor solide, eliminarea C32067 controlată și măsurile de reducere a deșeurilor în raionul Șoldănești si alte localități din bazinul râului Ciorna

Reabilitarea drumului Vadul Rașcov C12087 Climăuții de Jos - Cot - Bursuc - Japca Sănătăuca

3

3

1

Măsura

3

2

1

2

2

Regiunea

Centru

Centru

Centru

Centru

Centru

Aplicantul

Denumirea partenerilor

Suma totală, mii lei

primăria s. Bardar, primăria s. Primăria s. Costești, Pojăreni, Ministerul Agriculturii 20,000.00 și Industriei Alimentare, ADR r-nul Ialoveni Centru Consiliul raional Nisporeni, primăria com. Lăpușna, Consiliul raional primăria com. Pășcani, 93,344.84 primăria com. Secăreni (r-nul Hîncești Hîncești), primăria com. Bolțun (r-nul Nisporeni)

Suma solicitată de la FNDR, mii Punctajul Lei

15,000.00 46.40

93,344.84 46.00

primăria com. Piatra, primăria com. Donici, primăria com. Seliște, primăria com. Morozeni, primăria s. Ivancea, primăria s. Peresecina, primăria com. Vatici, primăria com. Trebujeni, 13,716.00 r-nul Orhei primăria s. Pohorniceni, primăria com. Codreanca, primăria com. Onești, primăria s. Țigănești, primăria s. Bravicea, primăria com. Săseni

11,430.00

primăria s. Lipceni, primăria s. Șestaci, primăria s. Șipca, primăria s. Mihuleni, primăria 28,900.00 s. Glinjeni, primăria s. Olișcani, primăria s. Parcani, ADR Centru

10,000.00

Consiliul raional Florești, primăria com. Vadul-Rașcov, primăria com. Climăuții de Jos 55,000.00 (r-nul Șoldănești), primăria com. Japca, primăria s. Sănătăuca (r-nul Florești)

55,000.00

Primăria or. Șoldănești, r-nul Șoldănești

Consiliul raional Șoldănești

Pagina 1 din 16

46.00

45.20

44.80


Nr.

Codul

Denumirea proiectului

6

Dezvoltare regională durabilă, prin C32085 crearea parteneriatelor în bazinul râului Bîc

7

Îmbunătățirea căii de acces în regiunea C12044 centru prin reabilitarea drumului Bănești - Telenești - Țibirica

8

Colectarea deșeurilor și salubrizarea C32090 localităților Lozova, Stejăreni și Vorniceni

9

Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemelor de C11018 apă potabilă și de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca r. Lapușnița, raionul Hîncești

10

11

C34078

C12095

Traseul turistic în 9 localități - crearea oportunităților de investire în turism

Asfaltarea porțiunii de drum L437 Vatici - Lupa Recea

Nr. Priorităţii

3

1

3

1

Măsura

2

2

2

1

Regiunea

Centru

Centru

Centru

Centru

Suma totală, mii lei

Aplicantul

Denumirea partenerilor

ADR Centru

Consiliul raional Strășeni, Consiliul raional Ialoveni, Consiliul raional Anenii Noi, Consiliul raional Călărași

2,200.00

Consiliul raional Călărași, primăria or. Telenești

47,500.00

Consiliul raional Telenești

primăria com. Lozova, r-nul Strășeni

Primăria s. Sofia, rnul Hîncești

Suma solicitată de la FNDR, mii Punctajul Lei

2,200.00 44.40 47,500.00 43.60

primăria s. Vorniceni, primăria com. Micleușeni (r-nul Strășeni), primăria com. Ciorești (r-nul Nisporeni), primăria s. Ciutești, primăria s. 3,279.80 Vînători, primăria com. Seliște, primăria or. Nisporeni, primăria s. Horodiște (r-nul Călărași), primăria s. Pîrjolteni, primăria s. Dolna

3,153.80

CR Hîncești, primăria s. 40,000.00 Negrea, primăria s. Bălceana

24,156.00

43.60

43.40

3

1

4

2

Centru

primăria s. Condrița, primăria s. Drăgușenii Noi, primăria s. primăria Ulmu, r-nul Bursuc, primăria s. Căpriana, 13,200.00 primăria s. Ulmu, primăria s. Ialoveni Văsieni, primăria com. Ruseștii Noi, primăria s. Suruceni

13,200.00

Centru

consiliul raional Strășeni, primăria com. Vatici, primpăria 15,800.00 com. Codreanca

15,400.00

Consiliul raional Orhei

Pagina 2 din 16

43.40

43.20


Nr.

12

13

14

15

16

17

18

Codul

Denumirea proiectului

Deschiderea traseului turistic (Vama Veche Lăpușna) prin restaurarea C34023 obiectelor de patrimoniu istoric, Conacul „Manuc-Bey” din or.Hîncești, Locația geto-dacică din s. Stolniceni Construcția și restabilirea sistemului de C11002 canalizare în or.Nisporeni, com.Vărzărești (apeduct PrutNisporeni) Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de C11088 canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar

Managementul deșeurilor solide pentru localitățile: or. Ialoveni; s. Piatra Albă; com. Ruseștii Noi; s. Pojăreni; s. Bardar; s. Dănceni; s. Nimoreni; s. C32026 Sociteni; s. Suruceni; s. Ulmu; s. Văsieni; s. Horodca; s. Malcoci; s. Fundul Galbenei; s. Scoreni din raioanele Ialoveni, Hâncești și Strășeni

C34047

Dezvoltarea infrastructurii de turism și agrement în raionul Criuleni

Îmbunătățirea infrastructurii de susținere a dezvoltării sectorului privat C22065 prin crearea Incubatorului Tehnologic și de Afaceri (ITA) Hîncești Îmbunătățirea calității vieții a peste C11015 5000 locuitori în regiunea ChirileniBușila-Grăseni prin acces la apă

Nr. Priorităţii

Măsura

Regiunea

Aplicantul

Denumirea partenerilor

3

4

Centru

Consiliul raional Hîncești

primăria com. Lăpușna, primăria s. Stolniceni

Suma totală, mii lei

23,500.00

Suma solicitată de la FNDR, mii Punctajul Lei

23,500.00 43.00

1

1

Centru

Consiliul raional Nisporeni

Primăria com. Vărzărești, Primăria or. Nisporeni

68,000.00

68,000.00 42.20

1

3

3

2

1

1

2

4

2

1

Centru

Centru

Centru

Centru

Centru

primăria or. Telenești, r-nul Telenești

Consiliul raional Telenești, primăria s. Inești

20,325.15

20,175.15 42.20

Consiliul raional Ialoveni

primăria s. Văsieni, primăria s. Sociteni, primăria s. Bardar, primăria or. Ialoveni, primăria s. Scoreni, primăria s. Nimoreni, primăria s. Dănceni, primăria com. Mileștii Mici, 28,849.75 primăria com. Ruseștii Noi, primăria s. Fundul Galbenei, primăria s. Malcoci, primăria s. Horodca, primăria s. Pojăreni, primăria s. Ulmu, primăria s. Suruceni

24,950.00

Consiliul raional Criuleni

primăria or. Criuleni, primăria s. Onițcani, primăria com. 13,730.00 Boșcana, Consiliul raional Orhei

12,000.00

Primăria SărataGalbenă, r-nul Hîncești

Consiliul raional Hîncești

2,250.00

Primăria s. Bușila, rCR Ungheni, Primăria s. 30,001.40 Todirești, Primăria s. Chirileni, nul Ungheni

Pagina 3 din 16

42.20

42.20 2,250.00 41.80 18,868.40 41.40


Nr.

19

20

Codul

Denumirea proiectului

Dezvoltarea infrastructurii de transport C12003 pentru valorificarea potențialului turistic a Regiunii de Dezvoltare Centru Extinderea sistemului de aprovizionare C11004 cu apă în raionul Nisporeni(apeduct Prut - Nisporeni, etapa II)

Nr. Priorităţii

Măsura

Regiunea

Aplicantul

Denumirea partenerilor

1

2

Centru

Consiliul raional Nisporeni

Primăria com. Vărzărești, Primăria or. Nisporeni

1

1

Centru

Consiliul raional Nisporeni

Suma totală, mii lei

20,000.00

Suma solicitată de la FNDR, mii Punctajul Lei

20,000.00 41.40

Primăria s. Bălăurești, Primăria com. Marinici, Primăria s. 60,000.00 Bărboieni, Primăria com. Valea Trestieni, Primăria s. Zberoaia

60,000.00 41.00

21

22

23

24

25

Susținerea și promovarea sectorului C22072 privat prin crearea incubatorului de afaceri regional

Construcția Poligonului de depozitare și livrare a deșeurilor animaliere de pe C31054 teritoriul aferent Fermei de porcine în extravilanul orașului Hîncești Modernizarea drumului de centură C12032 Ungheni - conexiune Europeană Sporirea atractivității turistice a zonei C31009 centru prin consolidarea patrimoniului existent Modernizarea porțiunii de drum C12097 Podgoreni - Zahoreni - Ghiduleni Bușăuca

2

3

2

1

Centru

Centru

Consiliul raional Orhei, primăria or. Telenești, primăria com. Pelivan, primăria com. Mitoc, primăria com. Zorile, Primăria or. Orhei, rprimăria com. Brăviceni, 4,900.00 primăria com. Ciocîlteni, nul Orhei primăria com. Cucuruzeni, primăria com. Seliște, primăria com. Sărătenii Vechi (r-nul Telenești) Consiliul raional Hîncești

-

5,000.00

4,400.00

41.00 5,000.00 41.00

1

2

Centru

Primăria or.Ungheni, r-nul Ungheni

3

1

Centru

Primăria s. Donici, rnul Orhei

1

2

Centru

Consiliul raional Orhei

Pagina 4 din 16

Consiliul raional Ungheni, primăria com. Zagarancea Consiliul raional Orhei, primăria or. Orhei, primăria com. Cucuruzeni, primăria com. Codreanca, primăria com. Sărătenii-Vechi Consiliul raiona Rezina, primăria Podgoreni, primăria Ghiduleni, primăria Zahoreni, primăria Bușăuca

29,583.00

28,103.85

4,900.00

4,500.00

40.60

40.60 45,500.00

44,200.00 40.40


Nr.

26

Codul

C34061

Denumirea proiectului

Dezvoltarea atractivității turistice în mediul rural din lunca rîului Nistru

Nr. Priorităţii

3

Măsura

4

Regiunea

Centru

Aplicantul

Denumirea partenerilor

Consiliul raional Dubăsari

Consiliul raional Criuleni, primăria or. Criuleni, primăria com. Coșnița, primăria s. Oxentea, primăria s. Marcăuți, primăria s. Molovata

Pagina 5 din 16

Suma totală, mii lei

5,000.00

Suma solicitată de la FNDR, mii Punctajul Lei

5,000.00 40.40


Nr.

27

28

29

30

Codul

Denumirea proiectului

Dezvoltarea rutei turistice Rogojeni Dobrușa - Cușelăuca - Cobîlea - Vadul C34086 Rașcov - Climauții de Jos - Șoldănești Saharna - Țipova - Horodiște Cuizăuca - Trifești - Pripiceni

Dezvoltarea activității economice în sectorul cu potențial industrial regional C12051 a orașului Hîncești prin construcția capitală a drumului de ocolire Reabilitarea porțiunii de drum L 322 C12093 Morozeni - Breanova - Tîrzieni Mălăiești Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 - L444 (G442 - G444) C12010 Voinova - Chirianca - Zubrești - Recea Ghelăuza - or. Strășeni

Managementul deșeurilor pentru o dezvoltare durabilă

Nr. Priorităţii

3

1

1

1

31

C32033

32

Construcția Drumului L-547 pe porțiunea M3 - s. Răzeni - s. Cigîrleni C12081 s. Molești - s. Buțeni - R3, r-ul Ialoveni Hîncești

1

Crearea zonei investiționale GREENFIELD în orașul Orhei

2

33

C22073

3

Măsura

4

2

2

2

2

2

2

Regiunea

Centru

Centru

Centru

Centru

Centru

Centru

Centru

Aplicantul

Denumirea partenerilor

Suma totală, mii lei

primăria s. Rogojeni, primăria com. Dobrușa, primăria com. Cotiujenii Mari, primăria s. Cobîlea, primăria com. Vadul Rașcov, primăria com. Consiliul raional Climauții de Jos, primăria or. 4,715.00 Orhei, primăria s. Saharna, Șoldănești primăria com. Horodiște, primăria s. Cuizăuca, primăria s. Trifești, primăria com. Pripiceni, Consiliul raional Rezina Consiliul raional Hîncești, Primăria or. Hîncești, primăria s. Logănești, primăria 73,235.29 com. Bobeica, primăria com. r-nul Hîncești Bozieni Consiliul raional Orhei

primăria Morozeni, primăria Mălăiești

primăria s. Voinova, primăria s. Consiliul raional Chirianca, primăria s. Zubrești, primăria s. Recea, primăria s. Strășeni Ghelăuza Consiliul Raional Ungheni, primăria com. Valea Mare, primăria s. Costuleni, primăria Primăria or. Ungheni com. Măcărești, primăria s. r-nul Ungheni Unțești, primăria com. Florițoaia Veche, primăria com. Morenii Noi primăria s. Molești, primăria s. Primăria com. Cigîrleni (r-nul Ialoveni), primăria s. Buțeni (r-nul Răzeni, r-nul Ialoveni Hîncești) primăria com. Pelivan, primăria Primăria or. Orhei, rcom. Mitoc, primăria com. Seliște, primăria com. nul Orhei Neculăieuca

Pagina 6 din 16

29,800.00

Suma solicitată de la FNDR, mii Punctajul Lei

4,700.00

40.40 28,167.43 40.20 28,500.00 40.00

96,602.71

96,602.71 39.80

12,100.00

11,495.00

39.80 ########## 99,454.00 39.40 15,000.00

14,500.00 39.40


Nr.

34

35

36

Codul

Denumirea proiectului

Extinderea și modernizarea sistemului C32074 existent de management al deșeurilor în localitățile raionului Orhei, etapa II

C12019

Reabilitarea drumului de acces către traseul Nisporeni - Chișinău

Sistem de management integrat de gestionare al deșeurilor menajere C32022 pentru 26 comune din 3 raioane și mun. Chișinău

Nr. Priorităţii

Măsura

Regiunea

3

2

Centru

1

3

2

2

Centru

Centru

Aplicantul

Denumirea partenerilor

Suma totală, mii lei

primăria s. Păhărniceni, Primăria or. Orhei, rprimăria s. Ivancea, primăria s. 5,350.00 nul Orhei Seliște, primăria s. Mășcăuți Primăria com. Seliște, r-nul Nisporeni

Suma solicitată de la FNDR, mii Punctajul Lei

4,950.00 39.40

primăria com. Ciutești, primăria s. Vînători, primăria s. Milești, 9,200.00 primăria com. Bălănești

9,200.00

primăria or. Baltata, primăria or. Criuleni, primăria Holercani, primăria Molovata (r-nul Dubăsari), primăria s. Colonița, primăria s. Bubuieci, primăria s. Tohatin, primăria s. Bălăbanești, primăria or. Dubăsarii Vechi, primăria or. Corjova, primăria or. Cimișeni, Primăria s. Țînțăreni, primăria or. Coșernița, primăria 27,000.00 r-nul Anenii Noi s. Țînțăreni, primăria s. Floreni, primăria s. Gura-Bîcului, primăria s. Chirca, primăria s. Șerpeni, primăria s. Cobusca Nouă, primăria s. Geamăna, primăria s. Merenii Noi, primăria or. Anenii Noi, primăria s. Calfa, primăria s. Mereni, primăria s. Speia

21,000.00

39.00

38.60 37

38

Reabilitarea infrastructurii de transport C12005 spre obiectivele de importanță majoră Construcția drumului L473.3 sector s. Bălăbănești - s. Corjova - s. Dubăsarii C12060 Vechi, r-ul Criuleni și s. Delacău - s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi - 24,45 km

1

2

Centru

1

2

Centru

Primăria or. Nisporeni, r-nul

Consiliul raional Nisporeni, 3,500.00 3,500.00 primăria com. Vărzărești primăria com. Bălăbănești, primăria Corjova, r-ul primăria s. Delacău, primăria ########## ########## Dubăsarii Vechi, primăria s. Criuleni Puhăceni, primăria s. Corjova

Pagina 7 din 16

38.20

37.80


Nr.

39

40

41

Codul

Denumirea proiectului

Crearea unui sistem de colectare C32045 selectivă a deșeurilor in 9 localități din raionul Telenești

C32048 Managementul deșeurilor solide Reabilitarea și modernizarea drumului C34006 de acces către zona de agrement Cocieri - Molovata Nouă

42

Reparația capitală a sensului giratoriu C12007 cu impact regional din or.Ialoveni

43

Crearea capacităților de gestionare a deșeurilor solide pe teritoriul C32056 Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi” și în teritoriile alăturate

Premize pentru dezvoltarea mediului turistic în bazinul de mijloc al rîului Prut

44

C34014

45

Lucrările de reabilitare a drumurilor locale L 479, L474, L 474.1 cu acces C12031 spre centrul raional Anenii Noi și drumul republican Chișinău-Odesa, cu lungimea totală de 21,6 km.

Nr. Priorităţii

3

3

3

1

3

3

1

Măsura

2

2

4

2

2

4

2

Regiunea

Centru

Centru

Centru

Centru

Centru

Centru

Centru

Aplicantul

Consiliul raional Telenești

Consiliul raional Criuleni Primăria com. Cocieri, r-nul Dubăsari

Denumirea partenerilor

Suma totală, mii lei

primăria s. Negureni, primăria s. Chițcanii Vechi, primăria s. Căzănești, primăria s. Ordășei, primăria s. Nucăreni, primăria 18,174.70 s. Brînzenii Noi, primăria s. Pistrueni, primăria s. Țînțăreni, primăria s. Tîrșiței primăria com. Boșcana, primăria s. Coșernița, primăria 9,462.24 com. Hrușova, primăria com. Corjova, primăria s. Molovata, primăria 24,990.00 s. Oxentea, primăria com. Molovata Nouă

Consiliul raional Ialoveni, Primăria or. Ialoveni, primăria s. Sociteni, primăria s. 3,129.61 Costești, primăria s. Molești, r-nul Ialoveni primăria s. Mileștii Mici Primăria Ivancea, rnul Orhei

Consiliul raional Ungheni

Consiliul raional Anenii Noi

Pagina 8 din 16

primăria com. Trebujeni, primăria com. Mașcăuți, primăria com. Peresecina

6,200.00

primăria s. Zagarancea, primăria com. Măcărești, primăria com. Petrești, primăria s. Costuleni, primăria or. Ungheni, primăria com. Sculeni, primăria com. Valea Mare

5,157.50

Suma solicitată de la FNDR, mii Punctajul Lei

18,174.70

37.80 9,212.24 37.80 24,990.00 37.80

2,816.65 37.40 4,900.00 36.80

primăria or. Anenii Noi, primăria s. Floreni, primăria s. 72,800.00 Chirca, primăria s. Merenii Noi (r-nul Anenii Noi)

4,373.50

36.60

72,000.00 36.20


Nr.

46

47

48

49

50

51

Codul

Denumirea proiectului

Reabilitarea și modernizarea drumului regional L-452 (G-452) or. Strășeni - s. C12012 Scoreni (r-nul Strășeni) - s. Malcoci (rnul Ialoveni) Sporirea accesului la terenul de fotbal internațional „Sfîntul Gheorghe” din s. C12082 Suruceni, r. Ialoveni prin construcția unui segment de drum în localitate Reabilitarea drumului Butuceni Morovaia - Mașcăuți r-nul Orhei C12046 Criuleni și a căilor de acces spre complexul muzeal - arheologic Orheiul Vechi

Managementul deșeurilor solide pentru localitățile: comunele Răzeni, Gangura, Țipala și Zîmbreni; satele Mileștii Mici, C32027 Costești, Hansca, Molești, Horești, Cărbuna, Cigîrleni, Puhoi și Văratic din raionul Ialoveni și satul Buțeni din raionul Hîncești

Dezvoltarea serviciilor publice printr-un C11068 management responsabil al resurselor de apă

C12049

Renovarea drumului local L314 Ohrincea-Hîrtop Mare-Peresecina

Suma totală, mii lei

Nr. Priorităţii

Măsura

Regiunea

Aplicantul

Denumirea partenerilor

1

2

Centru

Primăria s. Scoreni, rnul Strășeni

Consiliul raional Strășeni, primăria s. Malcoci (r-nul Ialoveni)

26,602.71

Consiliu raional Ialoveni, primăria s. Nimoreni

3,050.00

1

2

Centru

primăria Suruceni, rnul Ialoveni

Suma solicitată de la FNDR, mii Punctajul Lei

26,602.71 35.80 2,690.00 35.80

1

2

Centru

Consiliul raional Criuleni

primăria s. Mașcăuți, primăria 70,410.49 com. Trebujeni,

69,173.38 35.40

3

1

1

2

1

2

Centru

Centru

Centru

primăria s. Cărbuna, primăria com. Zîmbreni, primăria s. Hansca, primăria com. Gangura, primăria com. Răzeni, primăria com. Mileștii 24,740.43 Mici, primăria s. Puhoi, primăria s. Horești, primăria s. Văratic, primăria com. Țipala, primăria s. Cigîrleni, primăria s. Costești, primăria s. Molești

24,667.43

Primăria s. Costești, primăria s. Pojăreni, primăria s. 63,000.00 Hansca, r-nul Ialoveni

63,000.00

Consiliul raional Ialoveni

Consiliul raional Criuleni

Pagina 9 din 16

35.40

primăria com. Peresecina, primăria s. Rîșcova, primăria s. Miclești, primăria s. Cruglic, ########## 99,950.00 primăria s. Ișnoveț, primăria com. Hîrtop Mare, primăria s. Izbește, primăria or. Criuleni

34.80

34.20


Nr.

52

Codul

Denumirea proiectului

Crearea condițiilor de dezvoltare socialeconomice și a unui mediu durabil C11050 eficient prin modernizarea tehnologică de întreținere a sistemului de evacuare a apelor uzate, r-nul Călărași Oportunități pentru dezvoltarea turismului rural în raionul Hîncești

53

C34059

54

Crearea cadrului pentru dezvoltarea economică durabilă a teritoriului C22057 Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi” prin acordarea de consultanță, instruire și servicii publice de calitate

55

56

C12028

Reabilitarea și modernizarea drumului regional L465, legătura R3-M3-R32

Modernizarea infrastructurii de transport în regiunea de dezvoltare C12092 centru pe o porțiune din drumul R20 Rezina - Orhei - Călărași

Nr. Priorităţii

1

3

2

Măsura

1

4

2

Regiunea

Centru

Centru

Centru

1

1

2

2

Centru

Centru

C12094

Modernizarea drumului L305 Chiperceni - Pohrebeni - Izvoare

1

2

Centru

58

C12025

Drumuri renovate pentru o dezvoltare regională durabilă

1

2

Centru

C12075

Reabilitarea străzilor de importanță națională din orașele centrale ale țării

Denumirea partenerilor

Suma totală, mii lei

primăria s. Tuzara, primăria com. Hîrjauca, primăria s. Primăria or. Călărași, Nișcani, primăria s. Sipoteni, 3,165.00 r-nul Călărași CR Călărași, primăria s. Vălcineț primăria s. Mirești, primăria s. Primăria s. Bujor, primăria com. 13,400.00 Boghiceni, r-nul Crasnoarmeiscoe, Consiliul Hîncești raiona Hîncești Primăria Ivancea, rnul Orhei

primăria com. Trebujeni, primăria com. Mașcăuți,

3,558.00

Suma solicitată de la FNDR, mii Punctajul Lei

2,848.50 34.20 13,400.00 34.20

3,308.00 33.60

57

59

Aplicantul

1

2

Centru

Consiliul raional Ialoveni

Consiliul raional Orhei

primăria s. Horești, primăria s. Zîmbreni, primăria s. Pojăreni, ########## 99,664.40 primăria s. Țipala, primăria s. Costești Consiliul raional Călărași, primăria s. Morozeni, primăria ########## 40,000.00 s. Puțintei, primăria s. Ghetlova, primăria s. Săseni

Consiliul raional Orhei

primăria Chiperceni, primăria 85,000.00 Biești, primăria Pohrebeni primăria s. Fuzăuca, primăria Primăria com. s. Sămășcani, primăria s. 82,500.00 Sîrcova, r-nul Rezina Olișcani (r-nul Șoldănești) primăria or. Telenești, primăria com. Pelivan, primăria com. Mitoc, primăria com. Zorile, primăria com. Brăviceni, Primăria or. Orhei, rprimăria com. Ciocîlteni, 43,000.00 nul Orhei primăria com. Cucuruzeni, primăria com. Mălăiești (r-nul Orhei), primăria com. Sărătenii Vechi (r-nul Telenești)

Pagina 10 din 16

82,000.00

33.40

32.60 32.60

78,000.00 31.60

42,000.00

31.60


Nr.

Codul

60

C11055

61

62

63 64 65

Denumirea proiectului

Apă potabilă pentru 6187 cetățeni din 3 localități Eliberarea izvoarelor rîului Bîc în s. C11098 Temeleuți (r. Călărași) Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemelor de apă potabilă și de canalizare, C11070 regionalizarea serviciilor comunale în satele Voinescu și Mingir, raionul Hîncești C12030

Construcția drumului Drăgușenii NoiHorodca

Un mediu curat pentru o dezvoltare regională Reabilitarea porțiunii de drum L 307 C12096 Susleni - Jora de Jos - Jora de Mijloc Jora de Sus - Lopatna C32064

66

Valorificarea potențialului turistic din C34091 regiune prin reabilitarea drumului L315 Peresecina - Donici

67

Managementul deșeurilor solide în C32034 orașul Anenii Noi

68

Crearea parteneriatelor regionale pentru asigurarea cu apă potabilă a C11016 populației din raioanele Telenești și Orhei

69

C12021

Reabilitarea drumului L178 OlișcaniPeciște, Chiștelnița - Codrul-Nou

Nr. Priorităţii

Măsura

Regiunea

1

1

Centru

1

1

Centru

1

1

Centru

Suma totală, mii lei

Suma solicitată de la FNDR, mii Punctajul Lei

Aplicantul

Denumirea partenerilor

Primăria or. Cornești, r-nul primăria Temeleuți, rnul Călărași

Consiliul raional Ungheni, primăria s. Cornești,

51,910.00

51,910.00

-

5,700.00

5,700.00

Primăria s. Voinescu, r-nul Hîncești

Consiliul raional Hîncești, primăria s. Mingir,

35,000.00

9,850.00

31.40 31.00

30.60 1

2

Centru

3

2

Centru

1

2

Centru

3

3

1

1

4

2

1

2

Primăria com. Drăgușenii Noi, r-nul Hîncești Primăria SărataGalbenă, r-nul

primăria s. Ulmu, primăria s. Horodca (r-nul Ialoveni)

11,595.57

primăria s. Caracui, primăria com. Mereșeni

12,300.00

12,300.00

Consiliul raional Orhei

primăria s. Jora de Mijloc, primăria s. Susleni

79,300.00

77,700.00

11,595.57 30.00

29.80

primăria s. Peresecina, primăria s. Sămănanca, 25,000.00 primăria s. Teleșeu, primăria s. Donici

Centru

Consiliul raional Orhei

Centru

Primăria or. Anenii Noi, r-nul Anenii noi

Centru

primăria s. Ciocîlteni (r-nul Orhei), primăria s. Clișova (rPrimăria Sărătenii nul Orhei), primăria s. Ratuș (r- 35,000.00 Vechi, r-nul Telenești nul Telenești), primăria s. Chiștelnița (r-nul Telenești)

34,000.00 lei

s. Chiștelnița (r-nul Telenești), s. Scorțeni (r-nul Telenești), s. Primăria s. Ignăței, rMeșeni (r-nul Rezina), s. 60,000.00 Peciște (r-nul Rezina), s. nul Rezina Sămășcani (r-nul Șoldănești), s. Olișcani (r-nul Șoldănești)

60,000.00

Centru

Pagina 11 din 16

Consiliul raional Anenii Noi

30.00

5,837.70

24,000.00 29.40 5,000.00

29.00

27.80

27.00


Nr.

Codul

Denumirea proiectului

70

Optimizarea infrastructurii de transport prin interconectare și modernizarea C12013 porțiunii de drum dintre traseul L284.1 și L376.5 a comunele Hîrcești și Coșcodeni

71

Moara de vînt - o soluție turistică viabilă C34069 pentru Republica Moldova

72

73

74

C34080 Construcția complexului turistic sportiv Dezvoltarea sistemului public de epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar, raionul Strășeni, C11020 regiunea Centru (or.Strașeni, s.Roșcani, s.Negrești, s.Ghelăuza, s.Sireți, s.Cojușna, Consiliul Raional Strășeni) Asigurarea unei vieți mai decente și a unui mediu mai curat prin construcția unui sistem regional de alimentare cu C11008 apă și de canalizare în regiunea ”Răutul de Jos”(s. Izbiște, s. Cruglic și s. Ohrincea or. Criuleni)

Nr. Priorităţii

1

3

3

1

Măsura

2

4

4

1

Regiunea

Suma totală, mii lei

Suma solicitată de la FNDR, mii Punctajul Lei

Aplicantul

Denumirea partenerilor

Centru

Primăria com. Hîrcești, r-nul Ungheni

primăria s. Măgurele, primăria com. Sinești, primăria com. Condrătești, primăria com. Boghenii Noi, primăria com. Dumbrăvița, primăria com. Coșcodeni, primăria com. Bursuceni, primăria com. Chișcăreni (r-nul Sîngerei)

7,500.00

Centru

primăria Mileștii Mici, r-nul Ialoveni

Consiliul raional Ialoveni

4,800.00

4,800.00

Centru

primăria s. Temeleuți, primăria primăria s. Vălcineț, r- s. Peticeni, primăria s. Tuzara, 6,500.00 primăria or. Călărași, primăria nul Călărași s. Sipoteni

3,400.00

CR Strășeni, primăria s. Primăria or. Strășeni, Roșcani, primăria s. Ghelăuza, 19,352.79 primăria s. Negrești, primăria r-nul Strășeni s. Sireți, primăria s. Cojușna

19,352.79

Centru

6,750.00

25.40 24.20

20.00

18.60

1

1

Centru

Primăria s. Izbiște, r- Primăria or. Criuleni, Primăria 33,416.60 s. Cruglic nul Criuleni

33,416.60 18.40

75

C11063 Protecția mediului prin eforturi comune

1

1

Centru

Primăria SărataGalbenă, r-nul

76

Reparația capitală a drumului ce leagă s. Găureni, grădinița de copii, Liceul C12076 Teoretic Zîmbreni, Oficiul Medicului de Familie, biserica și cimitirul

1

2

Centru

primăria Zîmbreni, rnul Ialoveni

-

17,000.00

17,000.00

-

1,500.00

1,500.00

17.00

13.40

Pagina 12 din 16


Nr.

77

Codul

Denumirea proiectului

Sistem de canalizare în vederea îmbunătățirii condițiilor de viața în C11043 regiune: parteneriat Mileștii Mici, Consiliul Raional Ialoveni, Primăria Orașului Ialoveni

Nr. Priorităţii

1

Măsura

1

Regiunea

Aplicantul

Denumirea partenerilor

Centru

Primăria com. Mileștii Mici, r-nul Ialoveni

CR Ialoveni, primăria or. Ialoveni

C12001 Acces asigurat la viață publică

1

2

Centru

79

Reabilitarea drumului L160 ȚareucaC12029 Țahnăuți a raionului Rezina

1

2

Centru

80

Iluminarea stradală eficientă în C13017 localitățile vecine din raioanele Telenești și Orhei

1

3

Centru

82

83

84

Construcția sistemului centralizat de C11052 apeduct în 9 primării din raionul Strășeni

Renovarea sistemei de canalizare și C11077 stației de epurare existente din comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni Asigurarea dezvoltării locale durabile și prevenirea poluării rîului Bîc și a resurselor de apă prin construcția C11083 stației de epurare a apelor reziduale, construcția și extinderea rețelelor de apă și canalizare C11089

Achiziționarea de unități de tehnică și utilaje

60,500.00

Suma solicitată de la FNDR, mii Punctajul Lei

60,500.00 0.00

78

81

Suma totală, mii lei

1

1

1

1

1

1

Centru

Centru

Centru

Primăria Pîrlița, r-nul primăria s. Agronomovca (r-nul 6,512.14 Ungheni), Ungheni Primăria com. 29,074.00 Țareuca, r-nul primăria s. Clișova (r-nul Orhei), primăria s. Chiștelnița, Primăria com. primăria s. Ratuș, primăria s. 4,900.00 Ciocîlteni, r-nul Orhei Sărătenii Vechi (r-nul Telenești),

Primăria com. Codreanca, r-nul Strășeni

CR Strășeni, primăria s. Voinova, primăria s. Ghelăuza, primăria s. Țigănești, primăria 20,000.00 s. Onești, primăria s. Zubrești, primăria s. Chirianca, primăria s. Greblești, primăria s. Recea

primăria Zîmbreni, rnul Ialoveni

-

Primăria com. Sipoteni, r-nul Călărași

-

2,600.00

6,362.14 29,074.00

0.00 0.00

4,400.00 0.00

20,000.00

0.00 2,600.00 0.00

23,000.00

20,000.00 0.00

1

1

Centru

primăria com. Chirca, primăria Primăria s. Țînțăreni, com. Chetrosu, primăria com. r-nul Anenii Noi Geamîna

Pagina 13 din 16

1,393.50

1,290.00 0.00


Nr.

85

86

87

88

89

90

Codul

Denumirea proiectului

Îmbunătățirea accesului populației rurale prin conectarea localităților și a C12062 drumurilor locale la rețeaua de drum național Hîncești - Leușeni și internațional Chișinău - Leușeni

C22035

C22036

C22037

C22038

C22039

Incubator de afaceri în Orașul Nisporeni, Raionul Nisporeni, Regiunea Centru (Consiliul Raional Nisporeni; or.Nisporeni; com.Vărzărești; com.Marinici; s.Soltanesti;) Portal de promovare a comunităților de afaceri din orașul Nisporeni, Raionul Nisporeni, Regiunea Centru(Consiliul raional Nisporeni; or.Nisporeni; com.Varzaresti; com.Marinici; s.Soltanesti;) Incubator de afaceri în Orașul Soldanesti, Raionul Soldanesti, Regiunea Centru (or.Soldanesti; Consiliul raional Soldanesti; s. Parcani; s. Climautii de Jos; s. Sestaci; s. Cusmirca) Portal de promovare a comunităților de afaceri din orașul Soldanesti, Raionul Soldanesti, Regiunea Centru (or.Soldanesti; Consiliul Raional Soldanesti; s.Parcani; s.Climautii de Jos; s:Sestaci; s.Cusmirca) Incubator de afaceri în orasul Straseni, Raionul Straseni, Regiunea Centru (or.Straseni; s.Roscani; s.Negresti; s.Ghelăuza; s.Sireți; s.Cojușna; Consiliul Raional Strășeni;)

Nr. Priorităţii

1

2

2

Măsura

2

2

2

Regiunea

Centru

Centru

Centru

Aplicantul

Denumirea partenerilor

Suma totală, mii lei

Suma solicitată de la FNDR, mii Punctajul Lei

Consiliul raional Hîncești, primăria s. Cărpineni, primăria Primăria s. Călmățui, s. Crasnoarmeisc, primăria s. ########## ########## r-nul Hîncești Dancu, primăria s. Pogănești, primăria s. Leușeni

Consiliul raional Nisporeni

Consiliul raional Nisporeni

primăria com. Vărzărești, primăria s. Marinici, primăria or. Nisporeni, primăria s. Soltanești,

13,600.00

primăria com. Vărzărești, primăria s. Marinici, primăria or. Nisporeni, primăria s. Soltanești,

12,865.00

0.00

13,600.00 0.00

12,865.00 0.00

2

2

Centru

Primăria or. Șoldănești, r-nul Șoldănești

Consiliul raional Șoldănești, primăria s. Parcani, primăria s. 13,600.00 Climautii de Jos, primăria s. Sestaci, primăria s. Cusmirca

13,600.00 0.00

2

2

Centru

Primăria or. Șoldănești, r-nul Șoldănești

Consiliul raional Șoldănești, primăria s. Parcani, primăria s. 12,865.00 Climautii de Jos, primăria s. Sestaci, primăria s. Cusmirca

12,865.00 0.00

2

2

Centru

Consiliul raional Strășeni, primăria s. Cojușna, primăria s. Primăria or. Strășeni, Ghelăuza, primăria s. Negrești, 13,600.00 r-nul Strășeni primăria s. Roșcani, primăria s. Sireți,

Pagina 14 din 16

13,600.00 0.00


Nr.

91

92

93

94

95

96

Codul

C22040

C22041

C22042

C32011

C32066

C32099

97

C34053

98

C34058

99

C34071

Denumirea proiectului

Portal de promovare a comunitatilor de afaceri din Orasul si Raionul Straseni; Regiunea Centru (or.Straseni; s.Roșcani; s.Ghelăuza; s.Sireți; s.Cojușna; Consiliul Raional Straseni;) Incubator de afaceri in Orasul Ialoveni, Raionul Ialoveni, Regiunea Centru (Consiliul Raional Ialoveni; or.Ialoveni; com.Milestii Mici; com.Bardar; s.Danceni; s.Pojorani) Portal de promovare a comunitatilor de afaceri din Raionul Ialoveni, Regiunea Centru (Consiliul Raional ialoveni; or.Ialoveni; com.Milestii Mici; com.Bardar; s.Danceni; s.Pojorani) Promovarea turismului rural și a monumentelor culturale prin prisma atragerii turiștilor la cabanele din codrii Călărașului, care se propun spre construcție Crearea sistemului de management al deșeurilor solide al bazinelor fluviilor: Sagala și Cogîlnic Agricluster turism dezvoltat prin PPP asociativ și religios în partea centrală a Republicii Moldova Constructia agropensiunii turistice In localitatea Micleuseni, r-l Straseni „Orheiul Vechi 2.0”: Îmbunătățirea condițiilor de mediu, a infrastructurii de turism, creșterea atractivității turistice și crearea condițiilor de dezvoltare durabilă a zonei Rezervației culturalnaturale „Orheiul vechi” Crearea condițiilor pentru activitățile turistice și dezvoltare durabilă în localitățile comunei Seliște, raionul Orhei

Nr. Priorităţii

2

2

2

3

Măsura

2

2

2

2

Regiunea

Centru

Centru

Centru

Centru

Aplicantul

Denumirea partenerilor

Suma totală, mii lei

Consiliul raional Strășeni, primăria s. Cojușna, primăria s. Primăria or. Strășeni, Ghelăuza, primăria s. Negrești, 12,865.00 r-nul Strășeni primăria s. Roșcani, primăria s. Sireți, Consiliul raional Ialoveni

Consiliul raional Ialoveni

Primăria Horodiște, rnul Călărași

Suma solicitată de la FNDR, mii Punctajul Lei

12,865.00 0.00

primăria or. Ialoveni, primăria s. Pojăreni, primăria s. 13,600.00 Dănceni, primăria com. Mileștii Mici, primăria com. Bardar

13,600.00

primăria or. Ialoveni, primăria s. Pojăreni, primăria s. 12,865.00 Dănceni, primăria com. Mileștii Mici, primăria com. Bardar

12,865.00

-

0.00

0.00

########## ########## 0.00

3

3

2

2

Centru

Primăria Chiștelnița, primăria s. Meșeni, primăria s. Scorțeni r-nul Telenești

1,200.00

1,000.00 0.00

Centru

Primăria Bogzești, rnul Telenești

Eliminat -

700.00

700.00

-

2,998.50

2,648.50

3

4

Centru

Primăria Micleușeni, r-nul Strășeni

3

4

Centru

Primăria Trebujeni, rnul Orhei

Eliminat

Eliminat 0.00 0.00

0.00 3

4

Centru

Primăria Seliște, rnul Orhei

-

7,200.00

6,800.00 0.00

Pagina 15 din 16


Nr.

Codul

Denumirea proiectului

Nr. Priorităţii

Măsura

Regiunea

Aplicantul

Total

Denumirea partenerilor

Suma totală, mii lei

Suma solicitată de la FNDR, mii Punctajul Lei

3109758.89 2744769.88

Pagina 16 din 16

Rezultatele evaluarii Notelor Conceptuale  
Rezultatele evaluarii Notelor Conceptuale  

Rezultatele evaluarii Notelor Conceptuale depuse la ADR Centru in urma Apelului II de Propuneri de proiecte

Advertisement