Page 1

MG

BFU

GRA

F TS ELS ET HØYSKOLES IDR

OR

EN IN

G

S

HA ND

OR

GE

EN IN

NOR

G

MASTERFAGUTVALGET B A C H E L O R F ANHHS GUTVALGET NHHS

SF TT RE SHØ YSKOLES ID

MG

GRAFISK fagut-høyblokk.indd 1

06.10.11 12.44

Markedsgruppen

BFU

NHHS

Markedsgruppen

MG

NHHS

MG

IC fagut-høyblokk.indd 1

OR

S

IC

GE

IC

GRAFISK

NHHS

EN IN

NOR

MG

FU

G

GRAFISK

HA ND

IC

MASTERFAGUTVALGET B A C H E L O R F ANHHS GUTVALGET NHHS

International Committee

06.10.11 12.44

BFU

MG

MASTERFAGUTVALGET B A C H E L O R F ANHHS GUTVALGET NHHS

Markedsgruppen

F TS ELS ET HØYSKOLES IDR

NHHS

MG

fagut-høyblokk.indd 1

06.10.11 12.44

GRAFISK

Markedsgruppen

International Committee

NHHS

MG

MG

MASTERFA BA

HØSTVALG 2012

06.10.11 12.44

International Committee

MG

BFU

MASTERFAGUTVALGET B A C H E L O R F ANHHS GUTVALGET NHHS

G

GE

EN IN

NOR

F TS ELS ET HØYSKOLES IDR

S

HA ND

OR

S

HA ND

fagut-høyblokk.indd 1

OR

GE

EN IN

NOR

G

GRAFISK

F TS ELS ET HØYSKOLES IDR

n

S

fagut-høyblokk.indd 1

06.10.11 12.44

25.-26. OKTOBER IC BFU

Markedsgruppen

International Committee

NHHS

MG

MASTERFAGUTVALGET B A C H E L O R F ANHHS GUTVALGET NHHS

IC fagut-høyblokk.indd 1

MG

Markedsgruppen

International Committee

NHHS

06.10.11 12.44

MG

BFU

GRAFIS

G

MASTERFAGUTVALGET B A C H E L O R F ANHHS GUTVALGET NHHS

F TS ELS ET HØYSKOLES IDR

OR

EN IN

G

S

HA ND

OR

GE

EN IN

NOR

F TS ET DR

MG

GRAFISK fagut-høyblokk.indd 1

06.10.11 12.44

Markedsgruppen

BFU

NHHS

Markedsgruppen

MG

NHHS

MG

IC fagut-høyblokk.indd 1

EN IN

BFU

MASTERFAGUTVALGET B A C H E L O R F ANHHS GUTVALGET NHHS

Markedsgruppen

F TS ELS ET HØYSKOLES IDR

S

S

OR

International Committee

06.10.11 12.44

GE

GE

NHHS

fagut-høyblokk.indd 1

MG 06.10.11 12.44

GRAFISK

Markedsgruppen

International Committee

NHHS

MG

International Committee

MG

MASTERFAGU BACH

fagut-høyblokk.indd 1

MG

NOR

G

GRAFISK

BFU

MASTERFAGUTVALGET B A C H E L O R F ANHHS GUTVALGET NHHS

G

NOR

F TS ELS ET HØYSKOLES IDR

GE

EN IN

S

HA ND

S

HA ND

OR

GE

EN IN

IC

IC

HA ND

International Committe

NOR

NOR

MG

GRAFISK

G

GRAFISK

MG

IC

MASTERFAGUTVALGET B A C H E L O R F ANHHS GUTVALGET NHHS

OR

SKOLES I

International Committ

F TS ELS ET HØYSKOLES IDR

fagut-høyblokk.indd 1

06.10.11 12.44


Har du lyst til å være med i en av Skandinavias mest aktive studentforeninger? Da har du sjansen nå! Et verv i studentforeningen vil gi deg mange nyttige erfaringer, utfordringer og muligheten til å jobbe med noe du brenner for. Du kommer til å bli kjent med mange nye mennesker på forskjellige kull og nye venner er heller ikke usannsynlig. Et verv i NHHS er utviklende, lærerikt og ikke minst sosialt. Teoretisk kunnskap fra lesesalen er riktignok viktig, men praktisk erfaring fra NHHS er vel så mye verdt senere i livet. Det er et bredt spekter av stillinger det går an å stille til, og det er lett for de fleste å finne noe man interesserer seg for. Uansett om du er en førstekullist eller en rutinert NHHSer, har mest lyst til å lage fest og moro eller brenner for å påvirke fagene ved NHH, i NHHS finnes det en stilling for deg! Alt vi forventer, er at du har lyst til lære noe nytt og bruke litt tid på studentforeningens arbeid!

English

The student elections in the student union are held twice every year, once during fall and once during spring. Through the elections the positions in the subcommittees are filled. Those running for positions in the student union hold campaigns with flyers, freebies and competitions in the fight for your vote. As a student at NHH you can play a part in deciding the result. KONTAKT

Dersom du har spørsmål angående høstvalget og/eller valgreglene, ta kontakt med leder i Valgstyret/If you have questions regarding the elections and/ or the election rules, contact the leader of the election board: Natalia Muscher Mail: pu.rekruttering@nhhs.no Mobile: 412 57 069

Hva NHHS tilbyr deg

FOTO NHHS

Magasinredaksjon: Sandra Mikalsen, Natalia Muscher Grafisk utforming: Elena Tragudistis Foto: Foto NHHS

2

ValgAVIS Høst 2012

l Tillitsvalgtseminar hvert semester som er en sosial happening der du får muligheten til å bli bedre kjent med de andre tillitsvalgte i studentforeningen. l Kontor med PC, slik at du kan sjekke e-post og surfe på nettet døget rundt. Kontoret er også perfekt som garderobe og chill-out lounge når det er fester på skolen. Her finner du også kjøleskap med krysseliste på brus og øl. l Partout-kort til Klubben medfører at du slipper billettkøen og kommer gratis inn på blant annet Homecoming og eksamensfesten. l Kopimaskin, telefon og fax (selv om privat bruk bør begrenses)


STILLINGER Her er en oversikt over alle stillingene som er på valg denne høsten, og det finnes garantert noe for enhver smak! Videre i avisen kan du lese mer om de ulike underutvalgene og deres stillinger som er på valg. Hvem er du i NHHS? FAGUTVALGET Nestleder/økonomiansvarlig Informasjonsansvarlig Fagkoordinator bachelor Fagkoordinator master INTERNATIONAL COMMITTEE Informasjonsansvarlig Leder Økonomiansvarlig Arrangementansvarlig K7 BULLETIN Ansvarlig redaktør Nyhetsredaktør Nestleder/økonomiansvarlig Markedsansvarlig Magasinredaktør KJERNESTYRET Internansvarlig Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Fagpolitisk ansvarlig Leder Markedsansvarlig

MARKEDSGRUPPEN Nestleder Informasjonsansvarlig HYTTEUTVALGET Leder Økonomiansvarlig Bookingansvarlig Innkjøpsansvarlig Informasjonsansvarlig NHH-AID Leder Økonomi- og organisasjonsansvarlig Markedsansvarlig Prosjektansvarlig Informasjonsansvarlig Arrangementansvarlig NHHI Leder Arrangementansvarlig Hallansvarlig Informasjonsansvarlig Markedsansvarlig Økonomiansvarlig

Studentpolitisk utvalg (SPU) Nestleder/økonomiansvarlig Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig NÆRINGSLIVSUTVALGET Prosjektansvarlig IKT-ansvarlig Booking Leder PROFILERINGSUTVALGET Rekrutteringsansvarlig Profileringsansvarlig Redaktør Nestleder/økonomiansvarlig UKEN UKEsjef Infosjef Salgssjef Revysjef Økosjef Markedssjef Arrangementsjef PR-sjef

MEBA Leader Treasurer and deputy leader Academic affairs Social affairs Internal affairs External affairs GEP Leader Head of Events and Conferences Head of Promotion Head of Financial Affairs Head of Human Resources Økonomiformidlingen Leder Samarbeidsansvarlig Informasjonsansvarlig REPRESENTANTSKAPET Nestleder/leder

ValgAVIS Høst 2012

3


FAGUTVALGET • • • •

Fortjener Alexander Cappelen smekk på pungen? Gjør SOL010 deg sint? Burde Victor Norman få enda en foreleserpris? Ønsker du å reise på utveksling til SørSudan?

Nå skal ikke vi lage valgkampsakene dine, men her er noen fantastiske eksempler på saker ingen ennå har gått til valg på! Fagutvalget (heretter FU) tar seg av alt som har med utdanningen din å gjøre, og en styreplass her gir mulighet til å påvirke både din og alle andres skolehverdag på godt og vondt! NHH falt i år ytterligere tre plasser på Financial Times ranking, og vi håper du er personen til å snu denne trenden! Mye har kommet på plass de siste årene, men vi trenger fortsatt en sterk stemme opp mot en heller konservativ høyblokk. I 2013 vil nybygget og alle dets nye rom tas i bruk, og dette kan fort by på spennende utfordringer for fagpolitikken. Alle i FU sitter i forskjellige styrer og utvalg ved NHH der vi har både møte-, tale- og stemmerett over diverse vedtak. Her har du muligheten til å

jobbe med rektorer, dekaner og instituttledere for å planlegge både de langsiktige strategiene og avgjøre de små sakene. FU bytter hver eneste høst ut hele styret, og det snart avtroppende styret kan ikke gjøre annet enn å ønske deg lykke til! Disse stillingene skal derfor på valg i denne omgang: • • • •

Nestleder/økonomiansvarlig Informasjonsansvarlig Fagkoordinator bachelor Fagkoordinator master

Nestleder/økonomiansvarlig Dette er den mest administrative stillingen i styret. Du fungerer som leder i leders fravær, og har i tillegg ansvar for økonomi, arrangementer og lignende. Ofte er det en veldig variert stilling der du har mye forskjellig å jobbe med innad i FU.

på sene kvelder på FU sitt kontor med en kald en ved din side. Fagkoordinator bachelor Siden Bachelorfagutvalget ble slått sammen med Masterfagutvalget til FU, har du nå med denne stillingen alt ansvaret for bachelorutdanningen! Neida, ikke egentlig. Men hovedansvaret er ditt, og sammen med resten av FU skal du sørge for at NHH hevder seg i Europa med en framragende utdanning! Fagkoordinator master Dette er motstykket for master, og du har følgelig full kontroll på alt som skjer på master. Dette er på mange måter en om mulig enda mer utfordrende utdanning på grunn av alle de forskjellige profilene og fagene som masterstudentene ved NHH kan velge mellom. Da er det enda godt at du har alle representantene dine til å hjelpe deg!

Informasjonsansvarlig Som informasjonsansvarlig jobber du med informasjon internt og eksternt. Typiske oppgaver er denne teksten, ansettelser, booking av rom, drift av nettside og all promotering. En veldig fleksibel stilling der du kan gjøre mange av oppgavene

Fagutvalget Styret består av leder (som også er fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret), nestleder/økonomiansvarlig, fagkoordinator for bachelor, fagkoordinator for master og informasjonsansvarlig. Fagutvalget består videre av ti medlemmer utover styret, fem fra bachelorstudiet og fem fra masterstudiet som representerer studentene i instituttstyrene

BFU

Studentrepresentantene i NHH-styret, NSO-NHHS og MEBA Council har møte- og talerett på Fagutvalgets møter. l

MASTERFAGUTVALGET B A C H E L O R F ANHHS GUTVALGET NHHS

kontakt Peder Engesæth

fagut-høyblokk.indd 1

06.10.11 12.44

Informasjonsansvarlig 993 62 606 Fu.info@nhhs.no Line Strøm

Nestleder/økonomiansvarlig 915 39 161 Fu.nestleder@nhhs.no Lise Haavi

Bachelorkoordinator 971 16 877 Fu.bachelor@nhhs.no Ragnhild Valstad

Masterkoordinator 917 81 493 Fu.master@nhhs.no

4

ValgAVIS Høst 2012


kontakt JAN LILLEBY

Leder 413 20 821 ledernu@nhhs.no CHRISTIAN DØSEN SOLBERG

Bookingansvarlig 469 35 030 bookingnu@nhhs.no FREDRIK HAGA

IKT-Ansvarlig 414 05 414 iktnu@nhhs.no KRISTINE DEVOLD

Prosjektansvarlig 900 50 780 leder@kdnhh.no

NÆRINGSLIVSUTVALGET GENERELL INFO For alle stillingene kan det nevnes at en får et sentralt og meningsfullt verv i studentforeningen med muligheten til å påvirke ikke bare NU sin fremtid, men mye av fremtiden til hele NHHS. Man får godt innsyn i norsk næringsliv, tillitsvalgsstatus med de fordelene det innebærer og man får muligheten til å anvende flere av tingene man har lært (/ikke lært) på skolen. I tillegg til dette så blir det utrolig mye moro både med styret og med resten av gjengen i NU og NHHS. Foruten de tre som er på valg, så består styret av en nestleder/økonomians- varlig (Henrik Ree Eriksen), Presentasjonsansvarlig (Sofie Nesse), og Infoansvarlig (Marie Kvamme).

pel skal lære medlemsmassen i NU opp i å kunne selv endre småting i forbindelse med bedriftspresentasjoner. Du har også som IKT-ansvarlig samarbeid med it-gruppen i NHHS. IKT-stillingen i Næringslivsutvalget er en stilling som krever jevnt arbeid utover året og har ingen store høyder med mye arbeidsmengde. I tillegg til ansvaret som ligger i stillingen får man også være med i et fantastisk styre i NHHS. Her får man masse nyttig erfaring som også går utenfor ikt-oppgavene. I tillegg er ikt-ansvarlig en stilling som krever samarbeid med de aller fleste i styret.

PROSJEKTANSVARLIG Som prosjektansvarlig får du en utfordrende og morsom rolle i NUstyret. Du får en større innsikt i hvorIKT-ANSVARLIG dan både NU og NHHS fungerer, Som IKT-ansvarlig i Næringslivog du vil tilegne deg mange nyttig sutvalget har du først og fremst erfaringer. I løpet av året vil du også ansvaret for Næringslivsutvalgets garantert ha en bratt læringskurve. it-strategi. Det vil si at ditt ansvar er Ansvarsområdene dine er todelte: å oppdatere og fornye på it-fronten Du har ansvar for årets ekskursjoner dersom dette trengs. I praksis jobber og du er leder for Karrieredagen, i ikt-ansvarlig mye med NU’s hjemtillegg har du overansvaret for sosmeside og kortlesersystemet. I tillegg ialiseringsgruppen. I år gikk ekskurshar man ansvar for småting som jonen til Amsterdam, tidligere har pc-ene på NU-kontoret og dersom NU vært i København, Stockholm, det skulle dukke opp andre småprob- London og Helsinki. Din rolle er å lemer. Man har ansvaret for at alle planlegge turen. Dette innebærer alt i Næringslivsutvalget skal ha den fra billettbestillinger, finne hotell, lage kunnskapen som trengs om de foropplegg, avtale møter etc. skjellige programmene og lignende Som leder for Karrieredagen får du vi bruker. Det vil si at man for eksem- lov til å være med på å arrangere

et av skolens største årlige arrangementer. Du sitter som leder for et styre på seks personer der du har det overordnende ansvaret. Denne rollen er veldig morsom fordi du får muligheten til å være med på å skape en viktig møteplass for studentene og mange av landets mest spennende bedrifter. Er du en engasjert person som liker å ha lederansvar og å jobbe i prosjektsammenheng er stillingen som prosjektansvarlig midt i blinken for deg! Ta gjerne kontakt med Kristine dersom du lurer på noe!

har overordnet ansvar for alt som skjer i underutvalget, men bruker mest av sin tid til planlegging, styring og strategiske vurderinger i tett samarbeid med styret. Du er NUs ansikt utad mot både NHHS, skolen, bedrifter og mediene og får spennende utfordringer på alle plan. Dette gir både rett og plikt til mange møter, og man får stor innsikt og innflytelse på studentforeningen som helhet. Som leder har du i tillegg direkte ansvar for prosjektgruppen og internasjonale relasjoner. Dette er to meget spennende grupper hvor man også får bedre kjennskap til BOOKING langsiktige utfordringer og internasjoSom booking har du ansvaret nale bedrifter. for å få bedrifter til å arrangere Gjennom min tid som leder har jeg bedriftspresentasjoner på skolen. lært utrolig mye og jeg har noen Dette inkluderer (med god hjelp uforglemmelige stunder med en fanfra bookinggruppen) aktiv booking tastisk gjeng! Jeg anbefaler uten tvil og oppfølging av bedrifter samt stillingen til den neste og det er bare den største begivenheten som er å ringe meg eller sende meg en mail bookingåpningen. Nøkkelen i denne hvis dere har noen spørsmål! stillingen er å tenke nytt, bygge en strategi på hvordan man skal få flere Da gjenstår det å minne alle som bedrifter til å komme til skolen, og vil stille om å sjekke valgreglene på finne ut av hvilke relevante bransjer nhhs.no, så gleder vi oss til å se våre og bedrifter som enda ikke ha fått kandidater i tiden fremover! øye opp for NHH. Kontakt gjerne nåværende Bookingansvarlig, Chris- Godt valg! tian Døsen hvis du lurer på noe mer! Mvh Styret LEDER Å være leder i NU er et av de største og mest spennende vervene i hele studentforeningen. Lederen

ValgAVIS Høst 2012

5


nhhi - norges handelshøyskoles idrettsforening Norges Handelshøyskoles Idrettsforening, NHHI, er en stadig voksende del av NHHS og består i dag av i underkant av 700 sporty medlemmer. Hovedstyret på seks medlemmer har ansvaret for den daglige driften av NHHI. Arbeidsoppgavene innebærer blant annet å delegere midler, og tilrettelegge for et variert treningstilbud med fokus på breddeidretten. NHHI skal også bidra til å skape et sosialt miljø innad i NHHI og NHHS, opprette et godt samarbeid med SiB og Norges Studentidrettsforbund. NHHI arrangerer tradisjonsrike arrangementer for lagene og de deltar på seminarer arrangert av NSI for å dra nyttig lærdom hjem til våre medlemmer. Dette gjør også styret bevisst på hvilke muligheter som eksisterer. Vi har lag som driver med både tradisjonelle og utradisjonelle idretter - vi dekker et bredt spekter! Det finnes noe for en hver smak og idrettene er tilpasset behovene til de fleste studentene på NHH. Leder Som leder har du et overordnet ansvar for driften av idrettsforeningen. Du koordinerer styret, og bistår de andre styremedlemmene i sentrale arbeidsoppgaver gjennom året. Det er også din jobb å holde deg oppdatert på utviklingen innad i NHHI, og å hjelpe idrettsgruppene når dette er hensiktsmessig. Du er idrettsforeningens kontaktperson opp mot andre grupper i studentforeningen, samt Norsk Studentidrett. Markedsansvarlig Er styrets kontaktperson opp mot NHHS sin(e) hovedsamarbeidspartner(e)og skaffer sponsorer og premier til alle NHHI sine arrangementer. Arbeider kontinuerlig med å finne dugnadstilbud til lagene, og kan gi føringer på hvordan man kontakter bedrifter. Hallansvarlig Som hallansvarlig har du ansvaret for at all bruk og drift av Lehmkuhl-hallen går riktig for seg fra NHHI sin side. Du har også ansvaret for at kommunikasjonen mellom NHHI og Lehmkuhlhallen er god. Som hallansvarlig er det også du som setter hallmatrisen for semesteret, og når alle studentidrettslagene i Bergen har møte for å diskutere halltidene er det du som skal prate NHHI sin sak. Arrangementansvarlig Har hovedansvaret for NHHIs arrangementer som Kick-Off hvert semester, Merinobakkeløpet, idrettsdagen i FKU og eventuelt andre arrangementer. Representerer NHHI i SID-styret sammen med andre fra utdanningssituasjoner i Bergen og arrangerer Studentidrettsdagen.

kontakt Anna Sandli Danbolt

Økonomiansvarlig nhhi.oko@nhhs.no Tlf: 482 66 688

Torbjørn Furu Krogstad

Katrine Jayne Hagelund

Markedssansvarlig nhhi.marked@nhhs.no Tlf: 909 94 455 Lars Joachim Hagen

Hallansvarlig nhhi.hallansvarlig@nhhs.no Tlf: 480 35 253 Haakon Løyning

Arrangementsansvarlig nhhi.arrangement@nhhs.no Tlf: 994 73 753

6

Guro Haug

Leder nhhi.leder@nhhs.no Tlf: 951 24 332

ValgAVIS Høst 2012

Informasjonsansvarlig nhhi.info@nhhs.no Tlf: 908 44 307

Økonomiansvarlig Som økonomiansvarlig i NHHI har du ansvar for budsjett og regnskap. Du vil motta, behandle og videresende ulike utlegg fra idrettslagene. Som økonomiansvarlig vil du også fakturere medlemsavgiften til idrettslagene. Sammen med styret vil du styre tildeling av økonomiske midler idrettslagene søker om.  I samarbeid med leder er det din oppgave å utarbeide søknaden om økonomisk støtte fra Velferdstinget. Informasjonsansvarlig Som informasjonsansvarlig har du hovedansvaret for all informasjon som skal ut til lagene. Du sender ut jevnlig informasjonsmail, svarer på mail fortløpende, sørger for oppdatert kontaktinfo og at mailløkken fungerer. Det er ditt ansvar å informerer om NHHIs arrangementer gjennom mail, plasmaskjermer, nhhi.no, sosiale medier, nhhs.no, K7 og Bulle. Du har også ansvar for NHHIs hjemmeside, nhhi.no


hytteutvalget Hytteutvalget er et underutvalg som har ansvaret for driften av NHH’s hytte på Bontveit, litt utenfor Bergen sentrum. Kramboden er en populær hytte blant våre studenter og har dette året vært i bruk nesten hver eneste helg. Dette krever et visst oppsyn, og at noen er ansvarlige for at hytten ikke fallerer. Utvalget består av fem stillinger med forskjellige ansvarsområder. Stillingene som må fylles er leder, øko, booking, innkjøp og info. Ingen av stillingene krever noe ekstraordinært, og under følger en beskrivelse av de viktigste oppgavene knyttet til hver stilling. Leder Leder har det overordnede ansvaret for hytten, samt stillingene. Han/hun har ansvaret for at det som skal være på hytten faktisk er på plass og at alt fungerer slik det skal til enhver tid. Lederen er den som er ansvarlig for å koordinere møter, selvskreven til å ta tak i ting og fordele oppgaver som ikke sier seg selv. Økonomiansvarlig Økonomiansvarlig har ansvaret for det økonomiske rundt arrangementer

på Kramboden i regi av hytteutvalget, men også generelt. Her kreves enkle budsjett og regnskap, og en stødig hånd som gjør at en ikke går i underskudd! Bookingansvarlig Booking er ansvarlig for å hjelpe til med reservering av hytten. Med dette innebærer koordinering og oppdatering slik at det ikke blir noen dobbeltbookinger eller andre ting man ønsker å unngå. Du skal rett og slett sørge for at alle besøk til Kramboden blir problemfrie og hyggelige! Mye av din jobb vil foregå over mail, hvor du svarer på spørsmål og hjelper de som kontakter deg.

gjøre informasjonen om fellesturer til, og arrangement på, Kramboden. Dette omfatter å promotere disse på ulike vis, f.eks. oppslag, informasjonstavlen og forelesninger. Stillingen omfatter også ansvaret for å svare på spørsmål knyttet til bruken av Kramboden når andre måtte lure på noe, og oppdatere informasjonsskrivene. Husk at mer informasjon gir mer glede av Kramboden!

kontakt Nicholas Roberts

leder hytte.leder@nhhs.no Tlf. 99 35 13 35

Som tillitsvalgt i en av disse stillingene kan vi garantere at du får det gøy i NHHS! Kramboden forbindes utelukkende med glede og morsomheter, og det er nettopp dette du bidrar til og får oppleve, dersom du stiller til Hytteutvalget!

Innkjøpsansvarlig Innkjøp vil til enhver tid ha ansvaret for at alt som skal være på hytten finnes på hytten på de gitte tidspunkter, og ellers gjennom året. Dette er som regel standard ting som toalettpapir, vaskekluter og oppvaskmidler, samt mat og drikke til arrangementer som Våryr og Førstekullsseminaret. Informasjonsansvarlig Info sin hovedoppgave er å synlig-

ValgAVIS Høst 2012

7


kontakt Stine Somby Flågan

Nestleder/økonomiansvarlig pu.oko@nhhs.no 97138989 Natalia Muscher

Rekrutteringsansvarlig pu.rekruttering@nhhs.no 41257069 Ole Kristian Riskjell

Priofileringsansvarlig pu.profilering@nhhs.no 47753779 Anniken Fossum

Redaktør pu.redaktor@nhhs.no 90022952

PROFILERINGSUTVALGET Profileringsutvalget (PU) startet opp sitt arbeid i januar 2009, og er et av NHHS sitt yngste underutvalg. PU består av et styre på syv personer, og 20 medlemmer som hjelper til på de forskjellige prosjekter og arrangementer. Vi er en energisk gjeng som trives stort med å forme et nytt utvalg med spennende oppgaver, og håper at akkurat du har lyst til å være med på laget! PU sine ansvarsområder i studentforeningen kan oppsummeres slik: Informasjon: Informasjonsflyt i NHHS, innhold på nhhs.no og plasmaskjermene og ikke minst ekstern mediaprofilering. Rekruttering: Sørge for god og bred rekruttering til NHHS, arrangere stands- og u-fagsaften og andre møteplasser Studentdemokrati: Arrangere Foreningsmøtet, vårvalg, høstvalg og valgshow Profilering: Koordinere og ta initiativ til profilering av NHHS utad, utvikle og promotere NHHSeffekter. NESTLEDER/ØKONOMIANSVARLIG I rollen som nestleder og øko er det ditt ansvar å ha kontroll på det økonomiske i PU. Dette vil i praksis si å utrede kortsiktige og langsiktige budsjetter i samråd med leder i PU og KS og passe på at disse blir overholdt, samt ha ansvaret for all fakturering o.l i relasjon til PU. Dine oppgaver ut over økonomifeltet er å være bisitter under FM, samt være lederens stedfortreder og støttespiller. Kort sagt har du som nestleder og øko den daglige oppfølgningsjobben for PU som virkende organ. Som nestleder og øko har du også mye kontakt med øko i KS. Etter et halvt år som nestleder trer du inn i lederstillingen. Som leder har du et overordnet ansvar for alle PUs aktiviteter. Rent praktisk går mye tid til å drive planlegging, styring og strategisk arbeid sammen med PU-styret, og du koordinerer utvalgets PUs samarbeid med Kjernestyret. Spesielt blir det et tett samarbeid med informasjonsansvarlig i KS. Leder er ansvarlig for avholdelsen av Foreningsmøtet, og er også ordstyrer.

8

ValgAVIS Høst 2012

REKRUTTERINGSANSVARLIG Som rekrutteringsansvarlig har du ansvaret for å sikre en bred og god rekruttering til studentforeningen. I tråd med dette har du ansvaret for gjennomføringen av Rekrutteringsuken med Standsaften og U-fagsaften, samt vår- og høstvalget i studentforeningen vår. Er din kjærlighet til NHHS stor, og du ser viktigheten av en aktiv og mangfoldig studentforening, er dette stillingen for deg! Som rekrutteringsansvarlig får du innsikt i hvordan NHHS er skrudd sammen, en unik mulighet til å bli kjent med både underutvalg og interessegrupper, samt gleden av å se foreningen vokse som et resultat av det arbeidet du gjør. PROFILERINGSANSVARLIG Brenner du for NHHS? Vil du sette i gang, lede og gjennomføre spennende prosjekter rettet mot profilering av NHHS utad? Vil du ha en stilling hvor akkurat DU setter agenda? Da er Profileringsansvarlig i Profileringsutvalget (PU) noe for deg! Som Profileringsansvarlig vil du være styremedlem i PU med seks andre herlige mennesker. Her vil dere diskutere alt fra FM til valg til spennende profileringsprosjekter. I tillegg vil du kunne sette i verk og lede prosjekter som skal fremme NHHS positivt eksternt. Her kan jeg friste med alt fra NHHS-effekter til PR-stunts til medie-events. Alt ligger nemlig i DINE hender! Det er opp til deg hvordan NHHS skal oppfattes i fremtiden. Men bare jobb er det ikke, gjengen i PU er nemlig en kjempesosial og god gjeng av engasjerte stud.nhh som har det gøy sammen! Høres dette ut som en spennende og gøy, men utfordrende stilling? Da oppfordrer jeg akkurat DEG til å stille til valg. REDAKTØR Redaktør er en stilling som for deg som liker å holde deg oppdatert på hva som skjer i Norges mest aktive studentforening. Som redaktør blir du også kjent med en mengde av NHHS sine underutvalg og interessegrupper, og du får være med

på spennende prosjekter. Stillingen innebærer en god del frihet i form av gjennomføring av prosjekter, men den har også noen oppgaver som er faste. En av oppgavene er at du er redaktør for nyhetssiden på NHHS.no, noe som innebærer at det er du som skal godkjenne de nyhetene som folk ønsker å få publisert. Med de nye nettsidene som kommer, får du muligheten til å være med på oppstarten av en helt ny nyhetsside, og være med på å skape noe som skal eksistere i mange år framover. Husker du hvordan det var å være ny student på NHH? De lange ukene før skolen begynte der alt du hadde å gå ut i fra var et brev med noen få skriftlige utgivelser i. Som redaktør i PU har du mulighet til å utforme nettopp disse utgivelsene, nemlig Velkommen til NHHS og Fadderukeavisen. Du blir altså det første disse nye stud. nhh-erne møter, og har mulighet til å bygge opp deres kjærlighet for studentforeningen allerede før de begynner.Det å være redaktør i PU er svært lærerikt, og man trenger ikke ha noen spesielle forkunnskaper, for all nødvendig opplæring vil bli gitt. Det krever derimot at man ser viktigheten i å bruke andre ressurspersoner for å sammen nå et mål. Du har frihet til å få gjennomført de prosjektene du selv ønsker, og muligheten til å bidra for å gjøre NHHS til Norges beste studentforening! Dersom du ivrer etter å engasjere deg, er dette absolutt stillingen for deg!


markedsgruppen Har du lyst å være en del av NHHS sine viktigste ressurser? Har du lyst til å arbeide i et effektivt, spennende og fantastisk morsomt markedsapparat? Har du lyst på skikkelig innsikt i NHHS sine relasjoner og samspill med næringslivet? Ønsker du å bli kjent med en fantastisk gjeng, lære mer om markedsrelatert arbeid, sette forhandlingsevnen på prøve og er klar for å ta en utfordring? Kanskje Markedsgruppen er noe for akkurat deg? Markedsgruppen er en ressursgruppe med et stort ansvarsområde. Vår hovedoppgave er å bidra til å gi studentforeningen økonomisk handlefrihet, tilgang på ressurser, og sikre at markedsarbeidet blir gjort på en ordentlig og ryddig måte. Markedsgruppen genererer store deler av inntektene som gjør det mulig å opprettholde et svært høyt aktivitets- og velferdsnivå i studentforeningen, og vårt ansvarsområde kan grovt deles i fire funksjoner: Opplæringsfunksjonen omfatter i første omgang å opprette en database som kan sikre informasjonsflyt i alt markedsarbeid som gjøres i de forskjellige underutvalg og interessegrupper i studentforeningen og sikre at studentforeningen framstår profesjonelt utad mot næringslivet. En slik database vil kunne lagre all informasjon i forbindelse med sponsorer, samarbeidspartnere og marked. En slik database har enda ikke blitt satt opp, ettersom det er vanskelig å finne et produkt som kan tilby det vi i studentforeningen trenger i forhold til markedsarbeid. Vi vil at en slik database skal

gjøre at vi kan dra på hverandres erfaringer og sikre at kunnskapskapitalen i NHHS videreføres hvert år. Markedsgruppen assisterer også underutvalg i sin jakt etter inntekter. Dette kan være alt fra utarbeidelse av kontraktforslag, forhandlinger, sondering av markedet og brainstorming. På denne måten skal vi bistå og sørge for at underutvalg og interessegrupper vet hvordan man skal gå fram for å tilegne seg en samarbeidspartner. Koordineringsfunksjonen innebærer en jevnlig oppfølging av sponsorarbeidet som skjer i NHHS. Hensikten er å kunne koordinere det som skjer av markedsframstøt på en slik måte at studentforeningen virker mer profesjonell utad. Vi skal sikre informasjonsflyten, samt være en naturlig kunnskapsdatabase som andre underutvalg kan dra nytte av i arbeidet med å skaffe seg samarbeidspartnere. Markedsgruppen har hele NHHS som skute, og kan på denne måten se ”det store bilde” klarere for slik å kunne bidra til fellesskapet. Markedsgruppen assisterer Kjernestyret i forhandlinger og reforhandlinger av avtaler, og vil på denne måten være et viktig ledd i kvalitetssikringen av arbeidet som gjøres i markedssammenheng. Dette avspeiler utvalgets kvalitetssikringsfunksjon.

Også det sosiale er veldig viktig for oss. Vi har flere ”MG-Challanges” i semesteret der vi blant annet konkurrerer om å lage den beste cocktailen. I tillegg har vi flere andre sosiale arrangementer som kickoff, julebord, rekelag og mye annet morsomt. NESTLEDER Hvert semester skal det velges en nestleder, som igjen vil fungere som leder i Markedsgruppen det påfølgende semesteret. Nestleder vil i tillegg til å være Markedsgruppens økonomiansvarlig, fungere som lederens høyre hånd. Dette innebærer at nestleder samarbeider tett med leder, har god innsikt og fungerer som leders stedsfortreder i situasjoner der leder selv ikke kan være til stede. INFORMSJONSANSVARLIG Informasjonsansvarlig velges hvert høstsemester og sitter i sin stilling ett år. Vervet innebærer at man har ansvaret for profilering av NHHS sine samarbeidsavtaler gjennom våre markedsføringskanaler. Informasjonsansvarlig arrangerer også påskejakten hvert vårsemester. Markedsgruppens kjerneverdi, innovasjon, er sentralt for informasjonsansvarlig, som også må søke etter nye muligheter for å eksponere våre partnere.

Innovasjonsfunksjonen åpner for en kreativ og proaktiv arbeidsform. Vi ønsker å være i takt med strømninger, fremme kreativitet, fjerne skylapper, og på denne måten hele tiden videreutvikle produktet og merkenavnet NHHS og opprettholde den unike posisjonen vi har i markedet.

kontakt Martin Gran

Leder 94822544 Leder.mg@nhhs.no Marlene Talleberg

nestleder 40724370 nestleder.mg@nhhs.no Elisabet Sæterdal

informasjonsansvarlig 95444725 info.mg@nhhs.no

ValgAVIS Høst 2012

9


kontakt Kamilla Berg

Leder Tlf: 452 46 641 ic.leder@nhhs.no Sondre Warloff

Arrangementansvarlig Tlf: 900 43 124 ic.arr@nhhs.no Joakim Bratlie

Informasjonsansvarlig Tlf: 481 16 466 ic.info@nhhs.no Ingvild Orheim

Økonomiansvarlig Tlf: 902 00 177 ic.oko@nhhs.no

International committee International Committee er et underutvalg i NHHS som har som hovedoppgave å ivareta interessene til utvekslingsstudentenes som kommer til NHH. Komiteen består av et styre på fire, og dere vil ved i januar rekruttere seks komitémedlemmer til å hjelpe dere gjennom semesteret. Antallet utvekslingsstudenter på NHH har vært i sterk vekst de siste årene, og høsten 2012 er omtrent 250 studenter fra nærmere 40 ulike nasjoner representert. Internasjonalisering er et stadig mer aktuelt tema både for NHH og NHHS, og står sentralt i høyskolens 2021-plan. Et aktivt internasjonalt miljø på skolen og god integrering av skolens internasjonale studenter er derfor et viktig ansvarsområde. International Committee skal jobbe for å tilby et allsidig aktivitetsprogram som styrker samholdet mellom utvekslingsstudentene på NHH, men er også en viktig brobygger mellom de internasjonale studentene og resten av NHHS. Håpet er at utvekslingsstudentene etter sitt opphold i Bergen vil vende tilbake til sine hjemland med minner for livet, og mange nye venner – både fra Norge og resten av verden. Gjennom din tid i International Committee vil du få en enestående mulighet til å bygge opp et internasjonalt kontaktnettverk, forbedre dine språkkunnskaper og utvikle en forståelse for andre kulturer. Stadig flere aktører i næringslivet fremhever internasjonal erfaring som et av deres viktigste seleksjonskriterier, og et verv i International Committee vil gi deg en ballast som du garantert vil ha nytte av senere i livet. Selv om medlemmene i styret har definerte stillinger, er graden av samarbeid høy, og du vil derfor i de fleste tilfeller jobbe på tvers av de ulike styrefunksjonene. Leder Som leder har du det overordnede ansvaret for komiteens arbeid. Du er den første som kommu-

10

ValgAVIS Høst 2012

niserer med utvekslingsstudentene, og det er viktig å være åpen og forståelsesfull overfor de nye studentene. Du må like å ta ansvar, tale i store forsamlinger og gi det lille ekstra dersom situasjonen krever det. I tillegg har lederen også hovedansvaret for at resten av resten av styret fungerer godt sammen. Som leder i International Committee er du i tillegg hovedansvarlig for kontakten med Internasjonalt Kontor på NHH. Gjennom ledervervet i International Committee vil du således få et veldig godt innblikk i internasjonaliseringsarbeidet som foregår lokalt på NHH. Arrangementansvarlig Denne stillingen består i å plenlegge og gjennomføre aktiviteter for utvekslingsstudenter gjennom tiden de tilbringer på NHH. Hvert semester starter med Welcome Week, utvekslingsstudentenes fadderuke, og arrangementansvarlig er sammen med leder ansvarlig for endelig utforming av Welcome Week-programmet. Gjennom hele semesteret skal arrangementansvarlig være pådriver for å holde aktivitetsnivået oppe, blant annet gjennom temafester, hyttetur og Farewell Dinner, bare for å nevne noe. Mulighetene er mange, og du vil som arrangementansvarlig få bredt spillerom når det gjelder utforming av morsomme og minnerike arrangementer. Informasjonsansvarlig På NHH har vi landets beste og mest aktive studentforening, og det er viktig at også utvekslingsstudentene får innsikt i det som til enhver tid foregår. Informasjonsansvarlig har som hovedoppgave å sørge for en god informasjonsflyt ut til utvekslingsstudentene. Dette inkluderer informasjon om arrangementer i regi av International Committee, så vel som andre arrangementer på NHH og i NHHS, og gjerne også arrangementer i Bergen for øvrig. En viktig kommunikasjonskanal vil

være de engelske sidene på den nye nhhs.no når denne er oppe, og det vil være din oppgave å oppdatere disse jevnlig. I forkant av Welcome Week er du i samarbeid med leder ansvarlig for å administrere fadderordningen, i tillegg til å dekke utvekslingsstudentenes behov for informasjon om Bergen og NHHS, blant annet gjennom ”Guide to NHHS”. Økonomiansvarlig I forkant av semesteret vil komiteen i felleskap legge en aktivitetsplan, og økonomiansvarlig har ansvar for å se at denne planen fungerer i et budsjett. Som økonomiansvarlig har du ansvar for å tilse at alle inn- og utbetalinger er i henhold til det vedtatte budsjettet, og sørge for at regnskapet er i tråd med NHHS’ retningslinjer. Noen prosjekter krever også at du innhenter økonomisk støtte fra eksterne samarbeidspartnere. Gjennom vervet som økonomiansvarlig får du et godt innblikk i hvordan studentforeningen drives økonomisk sett. Stillingen passer derfor midt i blinken for deg som har en over middels interesse for betalingsfrister og grunnleggende debet og kredit, men som samtidig ønsker å få muligheten til å bli kjent med studenter fra hele verden.

IC

International Committee


Økonomiformidlingen Økonomiformidlingen er et nyoppstartet Underutvalg av Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS) hvis målsetning er å tilby gratis økonomisk rådgivning i Bergensregionen på lik måte som Jussformidlingen tilbyr gratis juridisk rådgivning. Vi skal også arbeide målrettet mot økt økonomisk bevissthet gjennom å etablere oss som en seriøs, profesjonell og synlig aktør i regionen med fokus på sunn økonomistyring. Organisasjonen driftes av frivillige studenter ved Norges Handelshøyskole, og tilbudet rettes mot privatpersoner. Rådgiverne som er ansatt hos Økonomiformidlingen er studenter ved NHH som har tatt relevante fag innen personlig økonomi, som i tillegg kan vise til gode akademiske resultater. I tillegg til vår rådgivningstjeneste ønsker vi på sikt å avholde spesifikke kurs både for Økonomiformidlingens egne rådgivere, men også for almenheten. Vi ønsker å bidra til å forbedre ungdommers generelle holdning til økonomi og privat økonomistyring gjennom eksempelvis innføringsleksjoner og foredrag i den videregående skolen. Leder Leder har ansvarsområder i henhold til fellesinstruksen for underutvalgene og har hovedansvar

for å implementere Økonomiformidlingens strategi, og skal ha fokus på langsiktig utvikling av underutvalget. Leder fungerer som daglig leder av Økonomiformidlingen og er øverste ansvarlig i organisasjonen. Samarbeidsansvarlig Samarbeidsansvarlig skal være Økonomiformidlingens bindeledd ut mot potensielle og eksisterende samarbeidspartnere. Herunder gjelder også kontinuerlig kontakt med Høyskolen. Videre har vedkommende ansvar for å søke om økonomisk og faglig støtte samt holde kontakt med støttespillere innenfor blant annet Jussformidlingen, Bergen Uavhengige Sosialrådgivning, Kommune og Departement.

kontakt Asbjørn Dyrnes Ræder

Leder Tlf: 452 46 120 of.leder@nhhs.no

Informasjonsansvarlig Informasjonsansvarlig har ansvaret for informasjonsflyt internt og eksternt, og er ansvarlig redaktør for Økonomiformidlingens nettside og andre informasjonskanaler. Informasjonsansvarlig skal også bidra til økt bevissthet rundt Økonomiformidlingen og personlig økonomi, og skal bistå rådgiverne i publisering av blogg på nettsiden, debattinnlegg og andre former for eksterne henvendelser.

ValgAVIS Høst 2012

11


UKEN

UKEstyret At studentene ved NHH har engasjement som knapt noen skole i Norge kan vise maken til finnes det liten tvil om. Dette blir spesielt tydelig når Vestlandets største studentdrevne kulturfestival går av stabelen, nemlig UKEN. UKEN i Bergen har røtter tilbake til 40-tallet, men har siden sin moderne gjenfødsel i 1980 i hovedsak blitt arrangert av studentene ved NHH annethvert år. Å få lov til å lede en slik festival er en opplevelse for livet. Det har det vært for oss i UKEstyret 12, og det vil det også være for UKEstyret 14. Å få ha det øverste ansvaret for UKEN 12 har vært har vært veldig lærerikt og ikke minst utrolig gøy. Man sitter som UKEstyre i to år og man blir en utrolig sammensveiset gjeng. Det å jobbe sammen med først 8 personer i et UKEstyre, og når UKEN 12 tok til, nærmere 1100 frivillige, er veldig spesielt. UKEN 12 gikk fort, men de 19 dagene festivalen varte var fylt med minner og drømmer som ble virkelighet. Vi fikk for første

12

ValgAVIS Høst 2012

gang i UKENs og Bergens historie reist et stort konserttelt på Koengen i Bergen sentrum. Dette var en drøm som UKEN har hatt i nesten 10 år. I tillegg var det som alltid stor spenning knyttet til UKENs hjertebarn, UKErevyen. Årets revy, ”iWorld”, ble en ubetinget suksess etter de aller fleste målestokker og vi gleder oss til å se den igjen for siste gang til våren under Midtukefesten 13. At rekordmange 23.700 besøkte festivalen vår i år, er vi både stolte og lykkelige over. Høydepunktene knyttet til UKEN 12 og til det å sitte i et UKEstyre er for mange til å nevne her. Det som i hvert fall er sikkert er at du får både minner og venner for livet. Vi i UKEstyret 12 har hatt en utrolig reise sammen og vi gleder oss til å se hvilke 8 heldige som skal ta festivalen videre. 27. oktober får vi vite hvem som blir de første 8 fUKENsjonærene i UKEN 14. Hvis du har lyst til å være en av de 8, ta sjansen og still til valg! Vi kan, i likhet med over 100 UKEstyremedlemmer før oss, love at du ikke vil angre. Lurer du på noe

som helst, nøl ikke med å ta kontakt med oss! UKEsjef Som UKEsjef er du UKENs øverste leder og fremste ansikt utad. En stor ære og et enormt privilegium! Dine oppgaver er meget komplekse, men noe av det viktigste du gjør er å lede resten av ditt UKEstyre. Utover UKEstyret har du ingen seksjon å lede, derimot skal du lede hele UKEorganisasjonen på over 1000 frivillige! En slik utfordring får du neppe igjen, i hvert fall ikke som student. Få, om noen, elsker UKEN like mye som en UKEsjef, derfor bør du også besitte bred kunnskap om alle seksjonene i UKEN. Dette er kunnskap som ingen UKEsjef sitter med når han stiller til valg, men som han tilegner seg etter hvert. Du har blant annet kontakt med NHH sin administrasjon, samarbeidspartnere i næringslivet, 1000 fUKENsjonærer og ikke minst UKEpampene, NHHS sitt fremste alumninettverk!


Infosjef Infosjefen er UKENs nestleder og kan i tillegg til Infosjef smykke seg med tittelen Generalsekretær. Som sjef for Infoseksjonen leder du UKENs serviceorgan og er ansvarlig for alt fra informasjonsflyt innad i organisasjonen til ansettelsesrunder. Du leder grupper som for eksempel UKEvideo, Sekretariatet og Pers. Sos. Takket være deg og din seksjon får UKEN magiske fotografier, fengslende filmer, iøyenefallende design og sømløs kommunikasjon!

tidligere Markedssjefer, men også det at UKEN leverer et produkt som er helt unikt. Dette produktet skal du forvalte videre! Du får altså et unikt innblikk i ”livet etter døden,” nemlig næringslivet! Økonomisjef ”Du kan lære økonomi i London, København og til og med på BI, men det er bare på NHH at du får prøvd det i praksis,” sa en gang en klok UKEpamp. Som Økonomisjef i UKEN er dette mer sant enn for kanskje noen annen stilling. Du

Navn Stilling Telefonnummer Mail Matz Chr. Ruud Ida Marie Nygård Line Sand Austnes Tomas Hansen Erik Sjøberg Mats Lyngstad Marie Mostad Hanne Henriksen

UKEsjef Infosjef Salgssjef Revysjef Økosjef Markedssjef Arrangementsjef PR-sjef

41 40 04 50 45 28 32 17 97 07 75 81 91 14 07 83 93 04 88 99 92 81 31 13 92 03 92 93 97 71 87 36

ukesjef@uken.no info@uken.no salg@uken.no revy@uken.no oko@uken.no marked@uken.no arr@uken.no pr@uken.no

på NHH er noe helt spesielt. Nærmere 90 fUKENsjonærer jobbet i UKEN 12 mot et felles mål, nemlig det å lage tidenes UKErevy! Salgssjef Tenk å være sjef for Bergens største utested! Det er du nemlig som Salgssjef i UKEN. Ikke bare det, du er også leder for UKENs største seksjon, som i UKEN 12 talte godt over 300 fUKENsjonærer i tallet. Du leder hele UKENs bardrift, matutsalg, logistikk, samt sikkerhet og vakthold. I tillegg jobber du med leverandøravtaler på mat- og drikkevarer, for eksempel hva slags vin skal UKEvinen 14 være? Din seksjon sørger for festen i aulaen og i kjelleren under UKEN, og for en fest det er! Under UKEN 12 ble over 30.000 halvlitere konsumert, skål!

PRsjef Både før, og ikke minst under UKEN skal hele Bergen males i UKEfargen grønt! Hele byen, og helst resten av Kongeriket også, skal få vite at nå går Vestlandets nest største kulturfestival av stabelen. Arrangementsjef sitter blant annet med det overordnede ansvaret En PRsjef bør være kreativ, men samtidig evne å UKEN er en kulturfestival og hva slags kultur festi- for budsjettering, regnskapsføring, rapportering og jobbe strukturert. Du blir ansvarlig for blant annet valen skal fylles med er det Arrangementseksjonen kontanthåndtering i forbindelse med UKEN. I tilUKEmagasinet som distribueres til hele Bergen, som bestemmer! Denne seksjonen booker artister, legg jobber du mye med utarbeidelsen av økono- UKENs mediedekning, UKEN i sosiale medier kartlegger og utfører arrangementtekniske opmiske rutiner i UKEorganisasjonen, samt risiko- og som Facebook, Youtube og Twitter, og ikke minst pgaver, lager show og eventer, arrangerer sports- salgsanalyser. UKEN omsetter for ca 10 millioner for det redaksjonelle innholdet på uken.no. Hvordager, barne- og eldredager og mye mer! Det kroner, en lignende erfaring å ta med seg ut av dan skal du sørge for at UKEN 14 blir den best krever mye arbeid, men dersom du er interessert studietiden finnes knapt! besøkte UKEN noensinne? i musikk og kultur og liker å arrangere ting, finnes det ikke en bedre stilling i NHHS. UKEN 12 var Revysjef den første UKEN til å reise et stort konserttelt på Den første UKErevyen ble satt opp i Bergen i Koengen. Kanskje booker du din favorittartist til 1946. Det er altså en gammel kulturarv du forvalteltet som Arrangementsjef i UKEN 14? ter! Revyen er UKENs hjerte og det stilles alltid store forventninger til det mest profesjonelle NHH Markedssjef har å tilby på en scene. Som Revysjef leder du Som Markedssjef leder du arbeidet med hele revyprosessen fra ansettelse av instruktører til UKENs samarbeidsavtaler med næringslivet. mottagelse av stående applaus på Urpremieren. Både inngåelse og oppfølging av alt fra mindre Som Revysjef kan du både være mye og mindre leverandøravtaler til store hovedsamarbeidsavtaler involvert i den kreative prosessen, men det er går gjennom din seksjon. UKEN har samarbeid utvilsomt du som sitter med ansvaret for den ormed bedrifter som strekker seg så langt tilbake ganisatoriske gjennomføringen av revyprosessen. som 14 år. Dette skyldes ikke bare mange flinke Samholdet som skapes i revyseksjonen i aulaen

ValgAVIS Høst 2012

13


K7 BULLETIN kontakt Thea Sørvig Østbye

Ansvarlig redaktør Tlf: 930 32 838 red@k7bulletin.no Shreya Nagothu

Magasinredaktør Tlf: 930 80 739 magasin@k7bulletin.no Tiril Johansen Gudevold

Nyhetsredaktør Tlf: 402 30 770 nyhet@k7bulletin.no Andres Dahl

Nestleder/økonomiansvarlig Tlf: 920 38 684 oko@k7bulletin.no Foto: Daniel Bernstein Eivind Gimse

Markedsansvarlig Tlf: 948 31 474 marked@k7bulletin.no

K7 Bulletin er studentavisen tilknyttet NHHS. Avisen har et opplag på 5000 og blir distribuert både på NHH og ved andre utdanningsinstitusjoner i Bergen. I tillegg kan man lese Bulle på nett via nettsidene til NHHS. Avisen blir utgitt seks ganger i semesteret, som regel hver andre uke. I følge statuttene skal K7 Bulletin «utgi studentavis for NHH og trykke saker som er av allmenn interesse for studenter ved NHH.» Avisen er også forpliktet til å følge Vær Varsom-plakaten. Utover dette er det opp til den gjeldende Bulleredaksjonen å avgjøre hva avisen skal skrive om. Per i dag er avisen inndelt i en nyhets-, økonomi-, sports- og magasinseksjon. Redaktørvervene Bulle ledes av et redaktørteam på tre personer, hvorav én er ansvarlig redaktør og leder for hele organisasjonen. Den ansvarlige redaktøren har totalansvaret for avisen; de to andre redaktørene skal akkompagnere og hjelpe ansvarlig redaktør. Vervene har en varighet på ett semester. Det er ønskelig å ha en viss kontinuitet, det vil si at nyhetsredaktør eller magasinredaktør sitter for ett semester og tar over som ansvarlig redaktør semesteret etter. ANSVARLIG REDAKTØR Den ansvarlige redaktørens arbeidsoppgaver innebærer først og fremst å sørge for at avisen blir produsert og kommer ut når den skal. Videre

14

ValgAVIS Høst 2012

skal man koordinere aktiviteten i organisasjonen K7 Bulletin, herunder oppfølging av journalister, fotografer og administrativt personell. Som redaktør må du veie ulike hensyn opp mot hverandre og stå ansvarlig for alt avisen trykker. Man er med andre ord sjefen for det redaksjonelle, samt driften av avisen. Foruten redaksjonsmøter og diverse representasjonsoppgaver er man som redaktør til stede på avisens seks settehelger. Her blir avisen ferdigstilt i samarbeid med Grafisk NHHS. NYHETSREDAKTØR Som nyhetsredaktør i K7 Bulletin har man ansvaret for at ting som skjer i nyhetsbildet blir dekket på en god måte. Dette kan være både NHH-relatert og mer allment. I samarbeid med de to andre redaktørene arbeider man for å skape en helhetlig, relevant og leseverdig avis. Nyhetsredaktøren skal også gi veiledning til journalistene. MAGASINREDAKTØR Som magasinredaktør har du ansvaret for magasindelen av avisen. Magasinet består som regel av et portrettintervju, featuresaker, reisebrev og spalter. Magasinredaktøren har større frihet når det kommer til valg av sjanger, og har gode muligheter til å være kreativ. Det er magasinredaktørens ansvar å følge opp journalistene i magasinredaksjonen, gi tilbakemelding og innspill til valg av vinkling.

NESTLEDER/ØKONOMIANSVARLIG Som økonomiansvarlig i K7 Bulletin vil du ha ansvar for den økonomiske driften av underutvalget. Dette innebærer utarbeidelse av budsjettforslag, budsjettmøte med KS, kontering av inngående faktura med mer. Som nestleder vil du ha et administrativt ansvar, samt være leders stedfortreder. MARKEDSANSVARLIG Som markedsansvarlig i K7 Bulletin har du ansvar for å skaffe annonsører til avisen gjennom telefon, e-post eller direkte salg. Markedsansvarlig skal også holde annonsørene underrettet om utgivelsesplaner, frister og svare på andre spørsmål de måtte ha. I tillegg har du ansvar for at annonsene blir publisert til riktig tid og i riktig format, samt utforming av fakturaer på slutten av hvert semester.


representantskapet Nestleder / Leder i Representantskapet Representantskapet (RS) er det øverste valgte organet i NHHS, og har det overordnede og langsiktige ansvaret for økonomisk styring i studentforeningen. Vi er også et kontrollorgan overfor Kjernestyret og resten av studentforeningen. RS består av en leder, nestleder og seks representanter. I tillegg har Leder og Økonomiansvarlig i Kjernestyret, Controllere for NHHS og UKEN/ Symposiet, samt Internrevisor, møte- og talerett. Som Nestleder, og senere Leder i Representantskapet får du en unik innsikt i studentforeningen og store muligheter til å påvirke viktige beslutninger i NHHS. Du vil blant annet være med på å lede behandlinger av større investeringssøknader og instruksendringer, samt budsjettene til NHHS, UKEN og Symposiet. Nestleder i Representantskapet innehar

kontakt

vervet i ett semester, og tar deretter automatisk over ledervervet det påfølgende semesteret. For å stille som Nestleder/Leder i Representantskapet må du ha vært tillitsvalgt i NHHS. Det er ikke mulig å inneha andre tillitsverv samtidig som du har disse vervene. Hvis du er interessert, ikke nøl med å sende e-post eller ta kontakt på telefon.

jo w. holmsen

Leder høsten 2011 Tlf: 472 62 889 rs.leder@nhhs.no Jan Hanekamhaug

Leder høsten 2012 Tlf: 99696819 rs.leder@nhhs.no Oda Myhrvold

Nestleder (leder våren 2013) Tlf: 92825406 rs.nestleder@nhhs.no

Global Economic Perspectives General information As a representative in the sub-committee Global Economic Perspectives (GEP), you will be engaged in creating debate and giving the student mass different perspectives on economic issues through conferences and debates. There is absolutely no doubt that the world is still getting smaller, and GEP wants to contribute to make future economists ready for this development. In addition to that, we are a great group who like to have a lot of fun. Leader As a leader of Global Economic Perspectives, you’ll have the responsibility to represent GEP in the affairs of the Student Union, and you are also supposed to have insight in everything related to the sub-committee. You are in charge of making sure that every part of the group does its job. You are of course also supposed to contribute with ideas, thoughts and suggestions for debates and conferences that you want the student mass to take part in. Head of Events and Conferences As the Head of Events and Conferences you have the responsibility to arrange the debates, conferences and the morning meetings that the students at NHH love. You are the one to make sure that the speakers speak about topics they really know. You also have the higher responsibility for the different topics and ideas to match the different events, and summarize the ideas to make the different kinds of events as interesting as possible. If you are the one that wants to create debate at the school and amongst students in general, you should definitely go for this position. Head of Promotion As the Head of Promotion in GEP, you are responsible for giving the students information about upcoming conferences, morning meetings and debates. You will

have to make sure that students all over Bergen receive flyers, watch videos and know about events and activities related to GEP. During the last term, GEP has also been introduced to social media, and at last, we have got our own facebook page. You will be in charge of updating this as well, in addition to controlling our web-page. This is what you will have to do as the Head of Promotion in GEP.

kontakt Øyvind Fredriksen

Leder Mail: oy.h.fred@gmail.com Tlf: 99 39 52 55 Even Lund

Arrangementansvarlig Mail: evenlund@me.com Tlf: 90 61 29 19

Head of Financial Affairs As the Head of Financial Affairs in GEP, you will be responsible for the sub-committee’s financial affairs. Accountancy will need to be done and controlling our transactions will be your responsibility in GEP. You are the one to make sure that the expenditures of the different events don’t exceed the budget, and that we’re breaking even at the end of the year. GEP needs financial support, and you will also be responsible for getting external help. You will also be GEP’s representative in budget negotiations with the Executive Board. If accountancy is something you really enjoy, you will definitely go for the position as Head of Financial Affairs.

Marte Stabbetorp

Profileringsansvarlig Mail: marte.stabbetorp@gmail.com Tlf: 46 86 16 14 Eirik Sandberg Johansen

Økonomiansvarlig Mail: eirik_j@msn.com Tlf: 41 43 23 58 Shreya Nagothu

Head of Human Resources As the Head of Human Resources in Global Economic Perspectives, you will be in charge for making sure that all the members of GEP are having a great day. You will be responsible for creating all the fun within our group, that being parties, quizzes and dinners. You are supposed to show your creative skills, just to be sure that the different members get extra motivation when things get tough. In addition to these tasks, you are also responsible for organizing the different events – that being buying gifts for the speakers and making sure that they arrive on time for the conference. The Head of Human Resources is also the one to hand out hugs whenever the exam period appears in all of a sudden.

Pers.sos. Mail: shreya.nagothu@gmail.com Tlf: 93 08 07 39

ValgAVIS Høst 2012

15


kjernestyret

LITT OM LIVET I KJERNESTYRET Det å sitte i Kjernestyret er en opplevelse som ikke så lett lar seg beskrive. La oss likevel gi det et forsøk. Kjernestyret er paraplyen over hele studentforeningen. Vi prøver å gjøre det mest mulig givende, morsomt og utfordrende å være en del av NHHS, uansett om du er engasjert på øverste plan i et underutvalg eller har en mindre krevende stilling i en interessegruppe. Kjernestyret står for den daglige driften av NHHS og har ansvaret for at studentforeningen fungerer som den skal. Samtlige styremedlemmer har de siste ni månedene gitt mye for at alle underutvalg og interessegrupper skal ha best mulig tilrettelagte forhold for sin drift og utfoldelse. I løpet av kalenderåret vil man også som Kjernestyre være arrangør for en rekke begivenheter, og være med å sette sitt preg på blant annet Førstekullsuken, NHH-ballet og Tillitsvalgtseminaret. Dette krever selvsagt både tid og planlegging, men ingenting er så morsomt som å skape noe som gjør så mange glade og fornøyde. En annen av Kjernestyrets oppgaver er å representere NHHS i ulike sammenhenger. Alt fra konferanser til ball rundt om i Norge og Norden blir besøkt av NHHS, for ikke å nevne alt det spennende som skjer på NHH. Disse oppgavene er selvsagt veldig morsomme, men samtidig svært viktige. Kjernestyret er åtte personer som jobber mye sammen, og ved slutten av året vil de syv andre kjenne deg bedre enn veldig mange andre. Kontoret vil på mange måter fremstå som ditt andre hjem, og mye tid vil tilbringes

16

ValgAVIS Høst 2012

her. Det er derfor viktig at man som Kjernestyre trives godt sammen og har god gruppedynamikk. Sammensetningen av Kjernestyret er mye omdiskutert, men noe som alltid går igjen er fordelen ved at styret består av ulike mennesker med ulik erfaring. På den måten vil man få frem flest mulig synspunkter i behandlingen av en sak, og slik være godt skikket til å ta den beste avgjørelsen for flertallet i NHHS. Men Kjernestyrevervet er så utrolig mye mer enn man forestiller seg og gir et innblikk i studentforeningen få kan skilte med. Som Kjernestyre får du ta del i store avgjørelser i NHHS, og diskutere sentrale problemstillinger i foreningen. Kjernestyret behandler søknader, setter i gang nye prosjekter og fronter studentenes sak overfor høyblokken. Gjennomgående for jobben man gjør er at man alltid forsøker å handle til det beste for NHHS. Dette innebærer mye ansvar, en bratt læringskurve, men også en hel del glede. Du blir dreven på å arrangere og organisere, og du kommer til å lære deg å ta kjappe avgjørelser i pressede situasjoner. Du kommer til å bli strukturert, siden slik planlegging og gjennomføring krever både innsats og disiplin. Å snakke foran større forsamlinger vil også være noe du vil bli fortrolig med, og debattferdighetene vil styrkes gjennom de mange interessante diskusjonene du vil delta i. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt dersom det er noe du lurer på. LEDER Ønsker du å begi deg ut på ditt livs utfordring? Høres det fristende ut å jobbe med Norges mest

aktive og ikke minst beste studentforening? Vil du være med på å videreutvikle en organisasjon i konstant vekst? Kunne du tenke deg å ta ansvar, lede andre og snakke i store forsamlinger? Svarte du ja på minst ett av disse spørsmålene, bør du vurdere å stille til valg som leder av Kjernestyret og Stu- dentforeningen. Som leder i Norges Handelshøyskoles Studentforening vil din hverdag være full av aktiviteter og utfordringer. Rollen din som leder er todelt. Først og fremst har du en viktig rolle i å motivere og koordinere resten av medlemmene i Kjernestyret, som alle vil bruke et firesifret antall timer på studentforeningen neste året. Dere vil sammen inneha den ledende, kontrollerende, strategiske, koordinerende og administrative funksjonen i studentforeningen. I tillegg skal du lede en stor og vidtspennende studentforening. Du vil være den med best overblikk over hva som rører seg i NHHS. Det er også du som skal sørge for kontinuitet og fremdrift i hele foreningen. Det høres kanskje vanskelig ut å skulle ha oversikt over alt og alle, men dette går overraskende lett og er også utrolig morsomt! Som leder vil du også fungere som studentforeningens ansikt utad. I løpet av året vil du få muligheten til å reise rundt i Norge og i Skandinavia for å delta på konferanser, ball og knytte bånd med andre studentforeninger. Samtidig vil du plutselig være interessant som intervjuobjekt i media. Det juridiske ansvaret for NHHS er lagt til din stilling. Dette medfører at din signatur forplikter studentforeningen. Som leder vil du oppleve å ha direkte innflytelse i store studentpolitiske spørsmål gjennom møter med rektorat, direktorat


og resten av administrasjonen generelt. Ellers er du i møter med underutvalg, interessegrupper og komiteer i studentforeningen, og du sitter som fast medlem i Representantskapet og styret i studentforeningens eget aksjeselskap. Du er med andre ord høyt og lavt i studentforeningens virke og har mulighet til å sette dagsorden på veldig mange områder som er viktige for studentforeningen. Du har i tillegg svært stor frihet til å påvirke din egen hverdag. Ingen dager er like i NHHS. Det som er mest spennende med å være leder i Kjernestyret og studentforeningen er alle de dyktige menneskene du får mulighet til å samarbeide med. Du vil bli kjent med utrolig mange hyggelige mennesker både i og utenfor studentforeningen. Stiller du som leder i NHHS, kan vi garantere at året 2012 vil være et av de beste og mest innholdsrike årene i ditt liv. Har du spørsmål eller lurer på hvordan du skal gå frem for å danne en blokk? Ta kontakt! PROSJEKTANSVARLIG Prosjektansvarlig er Kjernestyrets nyeste familiemedlem. Denne stillingen ble vedtatt innført i Kjernestyret 2008 etter at man observerte et økende behov for strategisk styring og ledelse av små og store prosjekter. Første prosjektansvarlige ble valgt til KS10. Du blir Kjernestyrets spydspiss i koordineringen og ledelsen av egne Kjernestyreprosjekter eller samarbeidsprosjekter i studentforeningen. Også her er det mange å ta av fra før, men også et stort spillerom for nye initiativer. Du får kompetanse innen prosjektledelse, og blir en viktig brikke i brobyggingen mellom Kjernestyret og resten av studentforeningen. Faste NHHS-arrangementer som du har hovedansvaret for er NHH-ballet, International Welcome Week, Nordic Student Board Conference, Jentedagen, avslutningsseremoni, NHH Forum, Førstekullsuken for bachelor- og masterstudenter og 17.maifrokosten. For de fleste arrangementene ansetter du komiteer til å hjelpe deg, og disse følger du opp. Mens prosjekter som FKU er du selv sjefen for (dersom du ønsker det). De fleste arrangementene har sine rammer, det er absolutt mulig for deg å være med å forbedre og utvikle disse tradisjonsrike prosjektene. Prosjektansvarlig i KS12 har arbeidet med spennende prosjekter som opprettelsen av Økonomiformidlingen. Ta sjansen på å bli med på noe helt nytt! Grip sjansen, kast deg uti det og gjør det til ditt eget! Det gir minner for livet og erfaring du ikke får noe annet sted. Dersom du har spørsmål, er det bare å ta kontakt! FAGPOLITISK ANSVARLIG Som fagpolitisk ansvarlig i NHHS har du en god mulighet til å kunne påvirke Høyblokkens store beskyttere. Du er studentforeningens representant i en rekke utvalg og arbeidsgrupper, hvor de viktige avgjørelsene om studenthverdagen tas. Fra og med KS12 sitter fagpolitisk i Kjernestyret også som leder av Fagutvalget. Gjennom din stilling, har du det øverste ansvaret for å lede og å koordinere all virksomhet fra studentenes side opp mot NHHs faglige råd og utvalg. I tillegg er fagpolitisk ansvarlig leder for Fagpolitisk forum, et organ som består av Fagutvalget samt styrerepresentantene. Fagpolitisk forum er til for å diskutere større

og omfattende fagpolitiske saker og å bedre koordinere den fagpolitiske virksomheten i NHHS. Som fagpolitisk ansvarlig taler du studentenes saker i programutvalgene for bachelor og masterutdanningen (PBU og PMU). I tillegg sitter du sammen med leder i Kjernestyret i NHHs faglige ledergruppe, som består av rektorat, direktorat, dekaner og lederne for alle instituttene. Sammen med leder og internansvarlig i Kjernestyret, har du som fagpolitisk møter med rektorat og direktorat hver tredje uke. Som fagpolitisk samarbeider du også med eksternansvarlig om nasjonale fagpolitiske saker gjennom Studentpolitisk utvalg (SPU NHHS) hvor du sitter som fagansvarlig i styret. Det kommer ofte forslag til ulike forskrifter og større beslutninger i regi av NHH hvor NHHS er en av høringsinstansene. Da er det fagpolitisk sitt ansvar å samle informasjon, forhøre seg med relevante parter i NHHS i tillegg til å legge til rette for en åpen høringsrunde. Deretter er det du som fagpolitisk som sender inn svar på vegne av studentene, og sørger for at våre innspill og meninger blir hørt og tatt hensyn til. Fagpolitisk ansvarlig er også nestleder i Kjernestyret. Du vil derfor overta styringen i leders fravær. Sist, men ikke minst, er du en av åtte medlemmer av Kjernestyret, som har et kollektivt ansvar for fellesoppgaver, og for å sørge for at ditt år i Kjernestyret blir fylt med uforglemmelige hendelser og mye moro! INFORMASJONSANSVARLIG Det å være med i Kjernestyret er svært utfordrende og spennende. Oppgavene er mange og varierte, og du lærer svært mye underveis, ikke minst om deg selv. Som Informasjonsansvarlig i Kjernestyret kan jeg love deg et år du aldri vil glemme! Informasjonsansvarlig har ansvaret for å sørge for best mulig kommunikasjon og informasjonsflyt i studentforeningen. Du er sjefen over alle NHHS sine informasjonskanaler, samtidig som du sammen med markedsansvarlig har ansvaret for merkevaren NHHS. Informasjonsansvarlig koordinerer profileringen av studentforeningen som helhet. Dette innebærer profilering av selve foreningen både til studenter på skolen, eksterne aktører og rekruttering av nye studenter. I arbeidet med rekruttering av nye studenter arbeider du tett med Studieadministrasjonen ved NHH. I tillegg jobber man med NHHs helhetlige profileringsarbeid. Informasjonsansvarlig er sammen med leder i Kjernestyret, NHHS sin kontaktperson overfor ekstern media. Det betyr at det gjerne er deg Dagens Næringsliv og Aftenposten ringer når de vil ha uttalelser fra studentforeningen. I tillegg vil du selvsagt ha mye kontakt med Studvest, Bulle og BSTV. Man følger nyhetsbildet tett og har til en hver tid oversikt over dekningen NHHS og NHH får i media. Du vil være den naturlige kontaktpersonen for Informasjonsavdelingen ved NHH. Her får du jobbe sammen med personer som er svært dyktige innenfor sine fagfelt. Du er også en naturlig kontakt for IT-avdelingen ved skolen. Administrativt har du ansvaret for å følge opp K7 Bulletin, K7 Minutter, Grafisk NHHS, Foto NHHS, it.gruppen og Profileringsutvalget. Gruppene er fulle av initiativ og av ressurssterke personer, og det er gøy å få lov til å legge til rette for disse gruppene og koordinere aktiviteten mellom dem. Dersom du har et ektefølt engasjement i kommu-

nikasjon og markedsføring, og dersom du er villig til å investere ett år av livet ditt i eventyret NHHS, er du definitivt på rett spor dersom du vurderer å stille som informasjonsansvarlig i Kjernestyret. Informasjon er nøkkelen til alt man ønsker å oppnå – og du er kommunikasjonens katalysator og vokter. Vil du være oppdatert på alt som skjer på skolen, følge nyhetsbildet tett, være med på å utvikle markedsføringsarbeidet ved NHH og har klare meninger om hvordan NHHS bør fremstå? Da er dette definitivt stillingen for deg! ØKONOMIANSVARLIG Som økonomiansvarlig i Kjernestyret har du et stort ansvar. NHHS er som en middels stor bedrift, og her skal du ha oversikt og kontroll over alle økonomiske transaksjoner og alt som påvirker studentforeningens økonomi. At regnskapet blir ført i henhold til lover og regler er også ditt ansvar, og vervet innebærer derfor et tett samarbeid med Regnskapsgruppen, controllere og økonomiansvarlige i de ulike underutvalgene. Din rolle i Kjernestyret er å ha kontroll på pengesekken! Du skal komme med det økonomiske perspektivet på sakene Kjernestyret avgjør, og du skal rett og slett sørge for at foreningen har en fornuftig økonomisk utvikling. Dine arbeidsoppgaver ut over de vanlige styrepliktene er blant annet å utarbeide hel- og halvårsrapporter fra regnskapet, lage og følge opp budsjetter både for Kjernestyret og de ulike underutvalgene, følge opp investeringsbeslutninger, og å tilse at NHH-Symposiet og UKEN leverer varene økonomisk. Du har også ansvaret for at Regnskapsgruppen og controllere både har det bra, og gjør det bra. Gjennom et verv som økonomiansvarlig i Kjernestyret lærer man utrolig mye: Økonomistyring på høyt nivå, regnskap både i teori og praksis, lover og regler som selv ikke MRR-gjengen har kontroll på, regnskapssystemet Visma Global, samt utarbeidelse og benyttelse av investeringsanalyser. I tillegg til alt dette kan man få ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjekter som kan få stor betydning for studentforeningens fremtid, noe som er svært lærerikt. Som økonomiansvarlig i Kjernestyret må du regne med å sitte mange timer på kontoret og i telefonen. Likevel kan vervet fint kombineres med studier om du er strukturert. Vervet er det lengste i styret, siden man begynner med budsjettrunder sammen med sittende økonomiansvarlig allerede i november, og ikke er ferdig før årsregnskapet er presentert i februar året etter styrevervet er ferdig. I oppgjørsperiodene august-september og januarfebruar er arbeidsmengden ekstra stor, og vervet kan trygt sies å være av de aller tyngste i NHHS. God selvdisiplin og evne til å strukturere egen tid er derfor viktig. INTERNANSVARLIG Dersom du har lyst til å bli kjent med hva som skjer i studentforeningen, hvordan ting skjer og hvem som gjør det – da er dette vervet for deg! Internansvarlig er servicepersonen innad i NHHS. Dette betyr at man har kontakt med mange forskjellige personer i NHHS og på NHH. Å være utadvendt og serviceinnstilt er viktige egenskaper da det er internansvarlig som blir kontaktet for å løse både små og store utfordringer for gruppene på skolen. Selve arbeidsoppgavene er mang-

ValgAVIS Høst 2012

17


foldige, varierte, ofte uforutsigbare og gjerne av praktisk art. Dette gjør dagene innholdsrike og spennende. Internansvarlig er ansvarlig for alle arrangementer i NHHS-regi og sørger for at gjennomføringen av arrangementer går knirkefritt og at alle gjør det de skal, både i forkant og i etterkant av arrangementene. Internansvarlig er også ansvarlig for studentforeningens lokaler på NHH, og svinsing rundt i gangene med universalnøkkelen er noe man raskt får dreisen på. I dette vervet kommer man i kontakt med mange spennende personer, og man ser hvor mye arbeid som blir lagt ned i NHHS. I tillegg er du oppdatert på hva som skjer til enhver tid, og du vil ofte være den første til å få siste nytt. Internansvarlig sitter i tillegg i Læringsmiljøutvalget og har sammen med leder og fagpolitisk ansvarlig jevnlige møter med rektoratet og direktoratet på NHH. I tillegg til å inneha en utpreget gladstilling, vil du som internansvarlig få stor påvirkningskraft både internt i NHHS og på NHH. Du vil få oppgaver å bryne deg på, lære masse, få unike erfaringer og i tillegg være med på ekstremt mye moro. MARKEDSANSVARLIG Lurer du på hva som venter deg når du en gang omsider forlater de trygge omgivelser her på NHH og begir deg ut i det store næringsliv? Å være markedsansvarlig i Kjernestyret gir deg en god forsmak på dette. Som ansvarlig for å følge opp de eksisterende hovedsamarbeidspartnere – og samtidig skaffe nye – er du en viktig brikke i NHHS sin økonomi. Samtidig er det også opp til deg å legge opp til langsiktige forhold mellom NHHS og hovedsamarbeidspartnerne. Dette innebærer like mye å finne den ”riktige” bedriften for NHHS, som å forhandle seg frem til avtaler studentforeningen og bedriften kan dra gjensidig stor nytte av. Gjennom et år som markedsansvarlig vil du få nye og spennende bekjentskaper både i næringslivet generelt og ikke minst i NHHS. I løpet av et år som markedsansvarlig vil du lære praktiske ferdigheter som forhandlingsog presentasjonsteknikk, noe du ikke lærer på skolebenken. Å ”selge” studentforeningen eksternt

er veldig givende, men samtidig også krevende. Det hender at bedriftene tar kontakt med deg, men som oftest er det du som må ut for å ”selge” NHHS. Derfor er det også veldig tilfredsstillende når du signerer en kontrakt du har jobbet lenge for. Samtidig har du myndighet og ansvar til å godkjenne alt av sponsorvirksomhet i studentforeningens underutvalg. Det er både lærerikt og spennende å jobbe sammen med disse. Sammen med Markedsgruppen er du den koordinerende delen av sponsorvirksomheten vår, også opp mot interessegrupper. Å finansiere store arrangementer som blant andre Fadderuken er også ditt ansvarsområde. Men når det er sagt, jobber ikke markedsansvarlig alene. Hele Kjernestyret jobber tett sammen på tvers av den enkeltes område. Resten av styret er en gruppe gode venner og kolleger man alltid kan spørre om råd og hjelp skulle man trenge det. Dessuten er det en rekke flinke ressurspersoner som er eller har vært aktive i foreningen tidligere, som mer enn gjerne stiller opp om man lurer på noe. Om du har noen spørsmål, så er det bare å ta kontakt eller stikke innom Kjernestyrets kontor for en prat. EKSTERNANSVARLIG Er du en brobygger? Eksternansvarlig i Kjernestyret er NHHS sin kontaktperson for andre studentforeninger i inn- og utland og har dermed ansvar for at relasjonene med andre studentforeninger pleies og dyrkes. Dette gjelder alt i fra de mange kultur- og interesseorganisasjonene i Bergen til økonomiskoler ute i den store verden. Dette er altså en stilling for deg som liker å bevege deg litt utenfor skolens, Remas og Hatlebergs vegger. Eksternansvarlig er en studentpolitiker, med all jobbing, diskutering, sosialisering og reising det medfører. Du er en av NHHS’ to representanter i Velferdstinget, et forum med studentrepresentanter for alle utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet studentsamskipnaden. Velferdstinget velger studentrepresentanter til SiB-styret, fordeler semesteravgiften og fungerer som høringsinstans i saker som vedgår studenter som er medlem av SiB. Du er i tillegg NHHS’ representant i Kontaktutvalget for henholdsvis Bergen kommune og Hordaland

fylkeskommune, og du jobber tett med toppolitikere. Her samarbeider du også med Studentparlamentetene ved UiB og HiB og får muligheter til å arbeide sammen med dem for goder til alle studentene i Bergen. Videre er eksternansvarlig leder for Studentpolitisk utvalg (SPU NHHS). Dette innebærer å sørge for at våre studenters syn blir reflektert i den nasjonale studentpolitikken og lobbingen opp mot Stortinget som foretas av Norsk Studentorganisasjon (NSO). Rent praktisk innebærer dette fem Landsstyremøter og ett Landsting som avholdes på forskjellige steder i vårt langstrakte land. I forkant av disse møtene er det intensive forberedelser i samarbeid med de andre studieinstitusjonene fra Bergen. I tillegg arrangerer SPU blant annet Studentpolitisk forum. Eksternansvarlig har hovedansvaret for koordineringen av den internasjonale aktiviteten i studentforeningen, og fungerer som kontaktperson for AIESEC, International Committee, MEBA Council, Global Economic Perspectives og Økonomiformidlingen. Dette er stillingen for deg som liker å jobbe sammen med mange forskjellige mennesker og ta tak i det som må gjøres rundt deg. Det viktigste av alt er likevel at du er motivert, relativt lett engasjert og klar for å gjøre en god jobb når den daglige e postbombarderingen setter i gang.

kontakt SALIBA ANDREAS KORKUNC

Leder Mobil: 932 12 786 E-post: leder@nhhs.no CAROLINE FAANNESSEN KLEIVEN

Fagpolitisk ansvarlig Mobil: 932 12 717 E-post: fagpolitisk@nhhs.no SOLFRID DAHL HELGESEN

Prosjektansvarlig Mobil: 451 36 070 E-post: prosjekt@nhhs.no

18

ValgAVIS Høst 2012

TOBIAS WICHSTRØM MUNTER

MARTIN ROA SKRAMSTAD

Informasjonsansvarlig Mobil: 982 69 000 E-post: info@nhhs.no

Markedsansvarlig Mobil: 932 12 731 E-post: marked@nhhs.no

HANS OLAV INGHOLM

MICAEL SCHNEIDER UELAND

Internansvarlig Mobil: 932 12 781 E-post: intern@nhhs.no

Økonomiansvarlig Mobil: 932 12 764 E-post: oko@nhhs.no

SUNNIVA ADAM

Eksternansvarlig Mobil: 932 12 754 E-post: ekstern@nhhs.no


kontakt Magnus Wessmann Wirkola

Leder Tlf: 984 47 550, Leder@nhhaid.no Kathrine Mørtvedt Andersen

Økonomiansvarlig/nestleder Tlf: 915 98 291, oko@nhhaid.no Kenneth Ellingsen

Markedsansvarlig Tlf: 932 01 656, marked@nhhaid.no Julie Normann Eikaas

Informasjonsansvalig Tlf: 476 07 622, info@nhhaid.no Øyvind Steinsvåg

Prosjektansvarlig Tlf: 458 88 299, prosjekt@nhhaid.no Maria Flinder Stierna

Arrangementansvarlig Tlf: 472 31 257, arrangement@nhhaid.no

NHH Aid Hva er NHH Aid? NHH Aid er NHHS’ samfunnssansvar og studentene ved Norges Handelshøyskole sin humanitære organisasjon. NHH Aid jobber på helårsbasis med å samle inn penger til utdanningsprosjekter, samt å skape holdningsbevissthet og å engasjere studentene ved NHH. Som organisasjon har NHH Aid per dags dato 25 medarbeidere og mer enn 350 medlemmer blant studentmassen på skolen. Vi er en av UNICEF sin fire største prosjektpartnere i Norge, og har de siste årene samlet inn rundt 1 million kroner i året. Med det er vi Norges beste studentorganisasjon på bistand. Alle midler som genereres går til prosjektet Schools for Africa i Malawi.

Karriere med Mening sammen med NU, og utlyser et internship i UNICEF. Utover dette er det opp til hvert enkelt styre hva man ønsker å jobbe med. Organisasjonen er delt inn i et markedsteam, info/profileringsteam, arrangementsteam, prosjektteam og økonomi/organisasjonsteam, som alle har spennende ansvarsområder. I mange anledninger samarbeider NHH Aid også med andre underutvalg og interessegrupper på skolen, for eksempel ved innsamlinger eller konferanser.

Hvorfor stille som styre i NHH Aid? Siden NHH Aid ble et underutvalg i 2003 har organisasjonen hatt stor utvikling. Innsamlet beløp stiger fra år til år, og både størrelsen på organisasjonen og aktivitetsnivået har Filosofi steget i takt med dette. Det er ingen NHH Aid har to viktige prinsiptradisjon for per. Det første er at alle penger å hvile på laurbærene i NHH Aid, som samles inn skal gå uavkortet og det forventes at alle med et til bistand, og at de støtter hjelp til tillitsverv i organisasjonen tar jobben selvhjelp gjennom utdanningsprosseriøst og jekter. Videre skal NHH Aid være en har et genuint og sterkt engasjement pådriver for å finne nye og for arbeidet. Som med alle tillitsverv innovative måter å samle inn penger i NHHS er det en god del arbeid på. Internaften, bistandsløp, kalenknyttet til vervene, men til gjengjeld deren Business Bunnies, kokeboken er det svært givende og lærerikt. Du «Hvordan steke?» og monopolspillet får muligheten til å arbeide men et Kampen om NHHS er eksempler viktig og spennende formål sammen på dette. med engasjerte mennesker, morsomme arrangementer, og kanskje Hva vi gjør og hvordan vi du får dra på felttur til Malawi. Fra i jobber år har NHH Aid 6 tillitsverv: Leder, Aksjonsuken på høsten og Aidøkonomi- og organisasjonsansvarlig, konferansen på våren er de to største markedsansvarlig, informasjonsansarrangementene i løpet av året. I varlig, prosjektansvarlig og arrangetillegg arrangerer vi karrieredagen mentsansvarlig.

Leder Leder skal til en hver tid ha full oversikt over hva som foregår i hele NHH Aid, og har det overordnede ansvaret for at organisasjonen drives og videreutvikles på en tilfredsstillende måte. Leder er også NHH Aid sin kontaktperson utad, og skal ha jevnlig kontakt med prosjektpartneren UNICEF. En del forefallende arbeid, søknader og møteledelse inngår også i stillingen. I tillegg har leder en del forpliktelser overfor NHHS, som deltagelse på FM, strategisk forum, lederforum og budsjettmøter. Leder er den som har ansvaret for rekrutteringen til NHH Aidinternshipet i UNICEF.

Informasjonsansvarlig Informasjonsansvarlig arbeider sammen med info/profileringsteamet mot å promotere NHH Aid sitt arbeid ved hjelp av så mange kanaler som mulig, både eksternt og internt på skolen. Herunder følger ansvaret for nettsiden www.nhhaid.no og å publisere nyheter og relevante innlegg på denne og på nhhs.no. I tillegg er man ansvarlig for kontakten med media, å skrive nyhetsbrevet som sendes til alle medlemmer, og å fylle nyhetstavlen på Service med spennende stoff.

Prosjektansvarlig Prosjektansvarlig har ansvar for alle av underutvalgets prosjekter som genererer penger til eller støtter Økonomi - og organisas- formålet. Prosjekt har dermed blant jonsansvarlig annet ansvar for alle de kreative Økonomi- og organisasjonsansvarlig prosjektene, herunder kalenderen har ansvaret for alle innsamlede Business Bunnies, kokebok, og årets monopolspill. Utenom Aksjonsuken midler og at disse går uavkortet til er disse prosjektene blant de største UNICEF. Øko/org skal ha oversikt over den totale likvide situasjonen til inntektskildene til NHH Aid, og samunderutvalget, og har ansvaret for men med prosjektteamet former, utarbudsjetter, regnskap og alle eienbeider og selger man produktene. deler. I tillegg har man det overorArrangementsansvarlig dnede ansvaret for lager, kontoret Arrangementsansvarlig sitt ansvar og medlemsdatabasen. er alle arrangementer i regi av Markedsansvarlig NHH Aid, og gjennomføringen av disse. Dette gjelder innsamlinger, Markedsansvarlig har ansvaret for kontakten med NHH Aid sine konkurranser, konferanser, debatter, partnere i næringslivet. Sammen temamøter, sosiale arrangementer med markedsteamet jobber man for og alle interne arrangementer. En å opprettholde eksisterende avtaler viktig del av arbeidet er ansvaret med hovedsamarbeidspartner og for rekrutteringen av førstekullister til andre partnere, og jobber ikke minst Aksjonsuken om høsten, og å skape aktivt med muligheter for å inngå gode rammer i forkant av aksjonen. nye avtaler. Sammen med leder drar man på markedsrunder høst og vår.

ValgAVIS Høst 2012

19


Studentpolitisk Utvalg (SPU) er underutvalget i studentforeningen som jobber med studentpolitikk. SPU er bindeleddet mellom NHHS og eksterne studentpolitiske organer lokalt, regionalt og nasjonalt. SPU representerer NHHS nasjonalt gjennom Norsk Studentorganisasjon (NSO) og lokalt i Velferdstinget (VT). SPU har som mål å øke den både den studentpolitiske aktiviteten så vel som den generelle politiske aktiviteten ved NHH. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere Studentpolitisk Forum (SPF) med temaer som engasjerer hvert semester. Sammen skal vi sørge for at NHHS setter et fotspor i det politiske Norge.     Stillinger som er på valg: Nestleder/økonomiansvarlig Du er leders stedfortreder og har ansvaret for økonomien. Du har også det overordnede organisatoriske ansvaret.   Velferdsansvarlig Du er et styremedlem med spesielt ansvar for saker som omhandler studenters velferd. F.eks. studentboliger, treningstilbud osv. Internasjonalt ansvarlig Du er et styremedlem med spesielt ansvar for saker som omhandler internasjonale saker. F.eks. integrering av utvekslingsstudenter og Bologna-prosessen.

Studentpolitisk utvalg (SPU)

Sunniva Adam

NHHS har tre delegater på NSO sitt Landsmøte. Landsmøtet avholdes en gang i året, og mellom hvert Landsmøte arrangeres fem Landsstyremøter. I Landsstyret har NHHS én representant.

Hogne Ulla

Velferdstinget Velferdstinget er en sammenslutning mellom studentdemokratiene til alle utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Det er 21 representanter som sitter i Velferdstinget, og NHHS har to av disse representantene. Formålet med dette organet er å gi studentene i Bergen en felles stemme overfor SiB og andre aktører i studentvelferdssaker. Velferdstinget bestemmer fordelingen av den delen av semesteravgiften som primært går til studentkultur, studentmedia og studentidrett. Velferdstinget velger også halvparten av styremedlemmene i SiB, inkludert leder.

20

kontakt

Norsk Studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er den største interesseorganisasjonen for studenter i Norge. NSO består av 44 medlemslag fra universiteter og høyskoler over hele landet, og representerer om lag 200 000 studenter. NSO sitt mål er å bedre studenters faglige, sosiale og økonomiske rettigheter.

ValgAVIS Høst 2012

Leder spu.leder@nhhs.no

Nestleder spu.nestleder@nhhs.no


Meba Council

The mission of the Master’s Economics and Business and Administration Council (aka “MEBA Council”) is to represent the interests of the students in the three internationally focused Master’s of Science programs (International Business; Energy, Resources and Environment; and Marketing Brand Management) at the Norwegian School of Economics, NHH. This extends to helping international students with integration into the larger student body at NHH. The long-term focus of which is to help facilitate the international students entry into the employment market, especially the Norwegian market. The MEBA Council is also responsible for the continuation of the TEDx NHH event at campus. All six of the council positions are up for election. The term limit is one year and each of the members are expected to serve out the entire year while attending NHH (an exchange semester would therefore have to be taken, if so chosen, in their final semester). The position descriptions are as follows;

supportive capacity with the TEDxNHH event.

kontakt

Social affairs Organize social gatherings and international dinners.

Kai Erspamer

Academic affairs Work with the NHH profile directors to help to continuously improve the academic quality of the programs. Interface with the NHHS subcommittee Fagutvalget.

Leader 40643175 mib.leader@nhhs.no

Internal affairs Handle communication and IT needs of the MEBA council, making sure to keep international master’s students up to date with events on campus. External affairs Work to ensure the continuity of the TEDx NHH event.

leader The position is responsible for furthering its mission and coordinating the work of the other council members. The Leader will also act as the interface to the other NHHS subcommittees. Treasurer and Deputy leader This position is responsible for the budgeting and submitting activity receipts for reimbursement. The Treasurer will also work with in a

ValgAVIS Høst 2012

21


VALGREGLER Regler for plassering ved valg: Vi deler de som stiller til valg inn i følgende grupper hvor 1 har høyest prioritet: 1. Storstyrene (Kjernestyret, Uken og Symposiet) 2. NHH-styrerepresentantene 3. Blokker 4. Enkeltstillinger I tillegg legges følgende regler til grunn: 1) Der hvor det er konkurranse vil man bli prioritert i sin gruppe. Eksempel: Hvis det er to UKEN blokker, og kun en Kjernestyre blokk, så vil UKEN blokkene bli prioritert. Kjernestyret vil likevel komme over andregrupperinger. 2) Ulike blokker og kandidater som stiller til de samme verv skal plasseres så nærme hverandre som mulig med så like forhold som mulig. Forklaring: Hensikten er å gi like konkurranseforhold til de som stiller til de samme verv. 3) Det vil bli loddtrekning mellom kandidater innenfor sin gruppe som stiller likt, for å bestemme endelig plassering. Eksempel: Om det er konkurranse på en enkeltstilling, så vil den ha høyest prioritet i sin gruppe. Andre enkeltstillinger vil da bli plassert etter loddtrekning. Valgstyret har rett til å tilpasse plasseringer med tanke på størrelse av blokker, og andre praktiske hensyn. Plasser vil utdeles kl. 07:30 på Service torsdag 25. oktober. De som ikke er til stede på dette tidspunkt vil bli nedprioritert. Stiller man i blokk så må hele blokken være tilstede.

Alt av profileringsmateriell, plakater og teip skal være fjernet innen kl. 16.30 fredag 26. oktober. Det vil bli slått strengt ned på brudd av valgreglene. Se valginstruks.

IKKE TILLATT: Profilere seg i noe medium eller forum før kl. 08:00 torsdag 25. oktober. Å profilere seg innebærer all form for å annonsere at en stiller til valg. Det omfatter alt fra facebookgrupper og plakater til å stå på skolen og aktivt fortelle om sin valgdeltagelse. Bruk av mail-løkker til profilering. Drive valgkamp innenfor den nøytrale sonen som er merket opp på Service. Drive standsvirksomhet utenfor eget oppmerket område. Det er ikke lov å profilere seg utenfor Servicebygget sine vegger. Dette gjelder også Merinobakken og Merino. Dispensasjon kan gis av Valgstyret. Bruk av auditorium, bibliotek, lesesaler, datasaler og toaletter til profilering.Her inngår utdeling av profileringsmateriale i auditoriene, lesesalene osv. og opptredener i undervisningssammenheng. Profilere seg på arrangementer i regi av NHHS eller NHH. Opphenging av profileringsmateriale på ”informasjonsveggen” på trappen på Service. Her skal kun Valgstyret og valgkomiteen henge opp informasjon. Opphenging av profileringsmateriale på glassflater og fliser. Dispensasjon kan gis av Valgstyret. Bruk av nhhs-tavler er tillatt. Bruke nåværende stillinger i NHHS til å drive valgkamp eller skaffe seg fortrinn andre ikke har mulighet til. Herunder bruk av kopimaskin og printere. Fortrykking av valgmateriale kan for eksempel Kopieringssentralen eller Sveins Kopisenter benyttes. Tilberede mat på Merino eller Service. Å benytte studentforeningens kjøkken.

HVORDAN STILLE TIL VALG? Slik melder du ditt/deres kandidatur

Hva skjer videre?

En kan stille til valg i studentforeningen, både som individuell kandidat eller i en blokk. For å bli en registrert kandidat må man melde sitt kandidatur på nhhs.no innen fristen, onsdag 24. oktober kl. 20.00.

Fra torsdag 25. oktober kl.07.30 til stemmeurnene stenger fredag 26. oktober kl. 16.00 kan du/dere drive valgkamp. Da er det om å gjøre å tiltrekke seg mest mulig oppmerksomhet gjennom å stå på stand, fortelle om seg selv, dele ut flygeblad, kaker, godteri og så videre. Nærmere regler for valget blir oppslått og står på forrige side og finnes på nhhs.no.

Logg inn på nhhs.no, gå til hovedfanen ”Valg” og velg ”stillinger på valg”. Deretter følger du instruksene videre. Stiller du i blokk er det lurt at en i gruppen melder opp alle kandidatene og legger inn en blokktekst i tillegg til de individuelle tekstene. Et lite tips er å skrive teksten først i word da nhhs.no logger deg av hvis du bruker for lang tid på å skrive.

22

Torsdag 25.oktober blir det valgutspørring i studentkantinen kl.17.15. Her må alle kandidater møte og de får muligheten til å fortelle om seg selv, samtidig som salen og de sittende styrene kan stille spørsmål.

Å stille som blokk vil si at en gjeng går sammen og fordeler stillingene i utvalget mellom seg og stiller til valg som en samlet enhet. Dette er vanlig når hele styret velges samtidig. En blokk står sammen under valgkampen og under valgutspørringen. Det er viktig å legge merke til at selve valget er et personvalg, der du stemmer på hver enkelt person, og ikke automatisk på alle i en blokk.

Lørdag 27. oktober kl 19.00 er det duket for et forrykende valgshow i aulaen. Tradisjonen tro, er det 5.kull ved skolen som er ansvarlig for kveldens show, og etter hva som er prestert tidligere år, har både kandidatene og tilskuerne mye spennende i vente. Alle kandidatene får utlevert en oppgave noen timer før valgshowet, som så skal fremføres på scenen i løpet av kvelden. Til slutt blir resultatene fra årets høstvalg offentliggjort.

Er du i tvil om du skal stille til valg eller om du har funnet den rette stillingen kan det være lurt å forhøre seg med den som har hatt stillingen tidligere. Du kan da sende en mail eller ringe den som er oppført som kontaktperson i denne avisen.

Med forbehold om endringer, sjekk nhhs.no for siste nytt om valget.

ValgAVIS Høst 2012


ELECTION RULES RULES FOR STAND LOCATION DURING THE ELECTION CAMPAIGN: We divide the candidates into following groups, where group 1 has the highest priority: 1. “Storstyrene” (KS, UKEN, Symposiet) 2. The NHH-Board representatives (NHH-styrerepresentantrene) 3. Blocks (groups) 4. Single positions In addition, these rules also apply: 1) If there’s competition between groups, they will be prioritized. Example: If there are two UKEN groups and only one Symposiet group, then the UKEN groups will have the highest priority. The KS group will still get higher priority than the rest of the groups. 2) Groups and candidates that run for the same positions must be placed as closely together as possible with as similar conditions as possible. Explanation: The purpose is to provide the same competition conditions for the candidates that run for the same positions. 3) Candidates must organize within their block to determine their individual positions. Example: If there is competition on a single position, it will have the highest priority in its group. Other single positions will be placed by lot. The Election Board has the right to adjust the locations in terms of the size of the groups and other practical considerations. The spots will be distributed Thursday, 25th of October 7:30 am. The candidates that are not there at the given moment will get lower priority. If you run in a group, the whole group has to be present.

All of your campaign material, posters, flyers and tape must be removed by 4.30 pm Friday 26th of October. Violations of the election rules will have consequences. See the election instructions at nhhs.no

NOT ALLOWED: To promote in any medium or forum before 08:00 Thursday 25th of October. To promote includes all forms of announcing ones candidacy for election. It includes everything from Facebook-groups and posters to stands at school and actively announcing participation. Use of mailing-lists for promotion. Engage in stands activity outside of the marked out area that has been assigned to you. It is not allowed to promote oneselv outside of the Service building. This includes Merinobakken and Merino. Exemptions can be gien by the Electoral Board. Use of classrooms, toilets, or computer labs for promotion. This includes distributing promotion materials in classrooms/computer labs and appearances in relation to teaching. Promotion in NHH or NHHS arrangements. To use the “information-wall” at the Service-building for promotion material. This is exclusive for the election board and election committee. Hanging promotional materials on glass and tiles. Exemptions may be granted by the Electoral Board. Use of NHHS boards is allowed. Election activity inside the neutral zone marked at the Service building. To use current job/post in NHHS to campaign or gain advantages others cannot get. This includes use of copy-machine and printers. For printing of election materials one can use the copy center. To cook food at Merino or Service (due to fire alarms).

HOW TO RUN? How to register your candidacy:

What happens next?

In the student elections one can run both individually and through a group (blokk). To make your candidacy official you need to register on nhhs.no within 24. October 20:00.

The polls will be open from Thursday 25th of October 09:00 to Friday 26. October 16:00.

Logg on at nhhs.no and go to “min side” (my page), and choose “valg” (election) in the left hand margin, and then “stillinger på valg” (positions up for election). Then follow the instructions. To run as a group (blokk) means that a group of people allocate the positions in a subcommittee amongst themselves and run for these positions as one whole unit. The group will attend the questions session together and campaign together. However it is important to remember that the student elections elect individual people, and not groups. If you are unsure about running for a position, or whether a specific position is right for you, then we encourage you to contact the person that currently holds this position. You can send an email or call the person listed as the contact person in this magazine.

08:00-16:00 is the only period you are allowed to campaign. This is when it is important to gain attention through stands, flyers etc. For specific rules concerning the election check out nhhs.no. Thursday 25. October – The questioning session will be in the student canteen at 17:15. All the candidates must attend and are give the opportunity to hold a little election speech while the audience and the incumbents ask the candidates questions. Saturday 27. October – The winners are announced. Subject to changes – check nhhs.no for the newest information regarding the elections.

ValgAVIS Høst 2012

23


NHHS

MG

BFU

GRAF

F TS ELS ET HØYSKOLES IDR

OR

EN IN

G

S

HA ND

OR

GE

EN IN

NOR

G

MASTERFAGUTVALGET B A C H E L O R F ANHHS GUTVALGET NHHS

ØYSKOLES ID

SF TT RE

MG

GRAFISK fagut-høyblokk.indd 1

06.10.11 12.44

Markedsgruppen

BFU

NHHS

Markedsgruppen

MG

NHHS

MG

IC fagut-høyblokk.indd 1

OR

S

IC

GE

GRAFISK

EN IN

NOR

MG

U

G

GRAFISK

HA ND

IC

MASTERFAGUTVALGET B A C H E L O R F ANHHS GUTVALGET NHHS

International Committe

International Committee

06.10.11 12.44

BFU

MG

MASTERFAGUTVALGET B A C H E L O R F ANHHS GUTVALGET NHHS

Markedsgruppen

F TS ELS ET HØYSKOLES IDR

NHHS

MG

fagut-høyblokk.indd 1

06.10.11 12.44

GRAFISK

Markedsgruppen

International Committee

VIKTIGE DATOER / important dates

HHS

IC

NHHS

MG

International Committee

MG

MASTERFAG BAC

1 12.44

fagut-høyblokk.indd 1

MG

G

GRAFISK

EN IN

BFU

G

NOR

F TS ELS ET HØYSKOLES IDR

GE

EN IN

S

OR

GE

MASTERFAGUTVALGET B A C H E L O R F ANHHS GUTVALGET NHHS

WEdnesday 24. october 20:00 deadline for candidacy registration

Onsdag 24. oktober 20:00 Frist for å melde sitt kandidatur HA ND

S

HA ND

OR

NOR

F TS ELS ET HØYSKOLES IDR

fagut-høyblokk.indd 1

torsdag 25. oktober 07:30 Valgkampstart 09:00-16:00 Stemmegivning ved Markedsgruppen NHHS BFU valgurne. Avstemning på itsLearning 17:15 Valgutspørring i studentkantinen MG

IC

MASTERFAGUTVALGET B A C H E L O R F ANHHS GUTVALGET NHHS

Fredag 26. oktober 09:00-16:00 Stemmegivning ved MG valgurne. Avstemning på itsLearning fagut-høyblokk.indd 1

IC

06.10.11 12.44

THURSDAY 25. OCTOBER 07:30 The campaigning starts. 09:00- 16:00 voting at school through the ballot box. International Committee 17:15 Questioning session in the student canteen Markedsgruppen

International Committee

NHHS

FRIDAY 26. OCTOBER 09:00-16:00 voting at school through the ballot box.

06.10.11 12.44

MG

BFU

GRAFISK

G

MASTERFAGUTVALGET B A C H E L O R F ANHHS GUTVALGET NHHS

fagut-høyblokk.indd 1

HA ND

OR

lørdag 27. oktober GRAFISK 19:00 Valgshow med offentligjøring av valgresultatet

F TS ELS ET HØYSKOLES IDR

SATURDAY 27. OCTOBER 19:00 Election show where the results will be revealed MG

06.10.11 12.44

Markedsgruppen

BFU

NHHS

Markedsgruppen

MG

NHHS

MG

IC fagut-høyblokk.indd 1

EN IN

06.10.11 12.44

BFU

MASTERFAGUTVALGET B A C H E L O R F ANHHS GUTVALGET NHHS

Markedsgruppen

F TS ELS ET HØYSKOLES IDR

HA N

S

S

OR

International Committee

GE

GE

NHHS

fagut-høyblokk.indd 1

MG 06.10.11 12.44

GRAFISK

Markedsgruppen

International Committee

NHHS

MG

International Committee

MG

MASTERFAGUTV BACHE

fagut-høyblokk.indd 1

MG

NOR

G

GRAFISK

BFU

MASTERFAGUTVALGET B A C H E L O R F ANHHS GUTVALGET NHHS

G

NOR

F TS ELS ET HØYSKOLES IDR

GE

EN IN

S

HA ND

S

HA ND

OR

GE

EN IN

IC

IC

HA ND

International Committee

NOR

NOR

MG

GRAFISK

G

GRAFISK

MG

IC

MASTERFAGUTVALGET B A C H E L O R F ANHHS GUTVALGET NHHS

OR

EN IN OR

F TS ET

S

G

GE

DR

EN IN

NOR

OLES I

WEdnesday 17. October 12:00-14:00 Stands day

Onsdag 17. oktober 12:00-14:00 Standsdag på Service

F TS ELS ET HØYSKOLES IDR

fagut-høyblokk.indd 1

06.10.11 12.44

Valgmagasin for Høsten 2012/Election magazine Fall 2012  

Valgblekken for høsten 2012 med oversikt over stillinger på valg, valgregler, stillingsbeskrivelser og informasjon om valget.

Valgmagasin for Høsten 2012/Election magazine Fall 2012  

Valgblekken for høsten 2012 med oversikt over stillinger på valg, valgregler, stillingsbeskrivelser og informasjon om valget.

Advertisement