Page 1

portfolio

natalia dvorska, nataliadvorska@azet.sk, +420 734 336 139


obsah

curriculum vitae

3

tržnice, kladno veřejná soutěž

5 9

mělník 13 veřejná soutěž 9 praha 14 školní projekt

25 9

náměstí, praha 14 školní projekt

37 9

golden horn, istanbul workshop, athens

45 9

radnice, praha 7 diplomní projekt

55 5

yacht club, most bakalářský projekt

67 5

panský dvůr, červená lhota stáž, cama

87 5 y 95 9

yacht rodinný dům, chaloupky stáž, cama

interiér podkrovních bytů, praha 2 107 stáž, cama 9

obsah

2


curriculum vitae osobní informace meno adresa datum narození telefon e-mail

Natália Dvorská Jesenského 3000/59 926 00 Sereď, Slovenská republika 10. červen 1988, 25 let +420 734 336 139 nataliadvorska@azet.sk

pracovní zkušenosti 10/2013 07/2012 - 02/2013 04/2011 - 12/2011 07/2009 - 10/2009 07/2009 07/2008

Kancelář metropolitního plánu, IPR, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 CAMarchitekti, Osadní 12/a, Praha 7 CAMarchitekti, Osadní 12/a, Praha 7 studio Archax, Zavadilova 30, Praha 6 studio VM, V jámě 10, Praha 1 Bocán architects, Bulharská 37/1, Trnava, Slovensko

vzdělání 09/2010 - 06/2013 10/2007 - 06/2010 09/2003 - 05/2007

Fakulta architektury, České vysoké učení technické, Thákurova 7, 166 34 Praha 6 získaný titul: Ing. arch. Fakulta architektury, České vysoké učení technické, Thákurova 7, 166 34 Praha 6 získaný titul: Bc. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 92600 Sereď, Slovensko získaný diplom: vysvěčení o maturitní zkoušce

zahraniční studium workshopy 02/2012 - 06/2012 03/2011

3

curriculum vitae

École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux, 740 Cours de la libération, BP 70109 - 33405 Talence Cedex, Francie získaný diplom: certifikát o absolvovaní programu Erasmus ITU, Taskisla Taksim, 34437 Istanbul, Turecko získaný diplom: certifikát o absolvovaní programu Athens


jazykové schopnosti slovenský jazyk anglický jazyk francouzský jazyk

mateřský jazyk pokročilý středně pokročilý

ostatní os windows microsoft word, excel, powerpoint autodesk autocad autodesk 3dsmax vray graphisoft archicad, artlantis google sketch up adobe ilustrator, photoshop, indesign vodičský prukaz

pokročilý pokročilý pokročilý středně pokročilý středně pokročilý pokročilý středně pokročilý pokročilý kategorie B curriculum vitae

4


01 tržnice, kladno popis: veřejná soutěž spoluautoři: Zdeňka Havlová, Hana Lennerová, Lucie Ráchel Dřevíkovská stupeň: ideová studie datum: 02/ 2014 Severní cíp u náměstí Svobody v Kladně je místem, které čeká na své jasné definování. Situováním městské tržnice do bodu, kde se stýká historická bloková zástavba, rostlá struktura rodinných domů a modernistické sídliště, přinášíme do území nový život a barevnost. Z plácku, který zbyl, se stává cíl cesty mnoha domácích, a tím si nachází své místo v rámci veřejných prostranství Kladna. Nejednoznačné území, reziduální prostor mezi domy a dopravní infrastrukturou, se umístěním iniciační stavby tržnice probouzí a naplňuje svůj potenciál. Současné kvality, jako malebný výhled severním směrem a všudypřítomný ruch města, návrhem podporujeme a zdůrazňujeme. Prostor tržnice umisťujeme do těžiště trojúhelníku řešeného území. Stává se tak středobodem, který žije do všech stran a tím místo animuje beze zbytku. Šumění stovek hlasů, spletitý mumraj, řady čekajících dychtivců - to vše jsou součásti jednoho z nejklasičtějších veřejných prostorů, místa výměny pozdravů, peněz a okamžiků. Snažíme se, aby námi navrhovaná tržnice prostor neuzurpovala, nevyčleňovala se, ale naopak byla propustná a vzdušná, děje zastřešovala a umožňovala. Tržiště je tvořeno dvěma charaktery - otevřeným, kdy prostor plynule proplouvá dovnitř, a kompaktním s jednotlivými uzavíratelnými stánky. Mezičlánkem je kavárna. Každá z těchto tří částí dokáže fungovat 5

tržnice, kladno

samostatně a nezávisle. První vrstvou návrhu je pevné jádro ze tří prefabrikovaných modulových kontejnerů situovaných v ose oblasti. Buňky jsou vybaveny samostatnými toaletami, umývárnou a skladem pro prodejce, dále toaletami pro kupující, a také technickým zázemím kavárny. Systém kontejnerů byl zvolen z důvodu ekonomické nenáročnosti a dočasnosti stavby, kdy je dodání a instalace v řádech jednotlivých dní a jediným zásahem na místě napojení na stávající technickou infrastrukturu.

a zabezpečit do veřejně nepřístupného boxu. Tento princip nabízí i možnost uzavření stánků po trojicích modulů.

Kontejnery jsou obaleny servisní uzavřenou chodbou, ze které mají trhovci přístup ke svým stánkům skrz dřevěnou regálovou stěnu z OSB desek. Ta nabízí různé možnosti uskladnění a vystavení zboží. Prodej probíhá za prefabrikovanými betonovými pulty s plnou čelní stěnou, které jsou seřazeny za sebou po devíti na každé straně tržnice. V dřevěné stěně jsou uschovány posuvné panely z tahokovu, které nabízejí přizpůsobení stánků individuálním potřebám prodejců. Jejich vysunutím po ocelové kolejnici ve výšce stropu lze vytvořit částečné průhledné lehké stěny, a tím zformovat 18 jednomodulových stánků o šířce 1,5m. Otevíráním a zavíráním stěn lze kombinovat prodejní šířky 1,5 / 3,0 / 4,5 m (1 / 2 / 3 moduly), a tím nabídnout odlišné prostory různorodým prodejcům. Vysunutím posuvných panelů po kolejnicích na vnější okraj, jejich otočením a uzamčením lze celý tento blok tržnice s dvěma kontejnery kompletně uzavřít

V jednom z kontejnerů je kávovar s kvalitní fair-trade kávou, která provoní celé tržiště. Z podlahy vyrůstají jako houby po dešti bílé pevně do podlahy ukotvené stolky a židličky, kde si návštěvníci odpočinou po náročném nakupování a brzkém vstávání, aby stihli koupit vyhlášené sýry z kladenské sýrárny. Kavárna je svým provozem nezávislá na konání trhů.

Návrh dává obchodníkům i druhou variantu prodejního místa. Tou je otevřený prostor s dvanácti betonovými stoly, který umožňuje nabídnout své zboží i těm nejdrobnějším pěstitelům a sběratelům. Toto prostranství zůstává přístupné pořád a stává se nejen místem prodeje, ale i bodem setkávání a součástí veřejného prostoru města.

Všechny tyto městské děje jsou zastřešeny dřevěnou konstrukcí z příhradových vazníků, která elegantně stojí na subtilních ocelových sloupech. Je deštníkem a slunečníkem pro každodenní tržní chaos, avšak bez toho, aby jej vyděloval z okolí. Lidé i prostor volně a bez překážek plynou územím, s lehkostí a uvolněním. Dřevěné příhradové vazníky jsou upomínkou na charakteristické kladenské ocelové nosníky z místních hutí. Krytinou je průsvitný polykarbonát, který na ně ladně přistál.


tr탑nice, kladno

6


01.01 situace řešení tržnice ve vztahu k veřejnému prostoru

01.02 koncept schéma konceptu

1

2

3

4

5

7

tržnice, kladno


5m

tr탑nice, kladno

8


01.03 řezopohled 1 prostorové a materiálové řešení

01.04 řezopohled 2 prostorové a materiálové řešení

9

tržnice, kladno


skříň pro uložení panelů zavřené stánky posuvné panely vysunuty na fasádu volný prostor s prodejními stoly

stánek šířka 1,5 m

stánek šířka 1,5 m

stánek šířka 1,5 m

stánek rozšířený na 3 pole, šířka 4,5 m posuvné panely uloženy ve skříni

blok oddělených krytých stánků

kontejner kavárna

5,2m

4,0m

2,5m

±0m

základní stánek 2,6 x 1,5 m

stánek vstup

obslužná chodba

kontejner zázemí tržnice

obslužná chodba

regál

základní stánek 2,6 x 1,5 m

blok oddělených krytých stánků

tržnice, kladno

10


01.05 vizualizace pohled z ulice Československé armády

01.06 vizualizace “interiér” tržnice

11

tržnice, kladno


tr탑nice, kladno

12


02 mělník popis: veřejná soutěž spoluautoři: lucie dřevíkovská, igor dřevíkovský, zdeňka havlová stupeň: ideová studie datum: 07 - 08 /2013

Mělník má silnou vazbu na obce kraje, ale jeho nejsilnějším magnetem je hlavní město Praha. Dostupnost na silniční a říční úrovni je kvalitní, železniční je třeba zlepšit. Výrazný reliéf CHKO Kokořínsko a plocha Labské nivy usazují město do bodu vysokého napětí, na ostroh nad soutokem. Spíše než k obcím na opačném břehu se Mělník otáčí východním směrem, do údolí. Tandem vrcholků – historické centrum a Chloumek naproti sobě stojí jako strážní věže, definující děje v mezilehlém prostoru. Za hlavní hledisko návrhu považujeme zamezení rozpínání sídla do okolní hodnotné krajiny a s tím spojené vytvoření pevné a logické hranice zastavitelného území. Neméně důležitou je jasná hierarchie a pojmenování vrstev města na základě charakteristik sídelní struktury. Řešíme také vztah s vodními toky tak, aby voda nebyla součástí města pouze prostřednictvím jeho loga. Existuje dostatek příležitostí k rozvoji uvnitř městské struktury tak, aby byly podpořeny logické městské části se specifickým charakterem. Je velmi důležité ponechat volný pás krajiny pod lokalitou Chloumek, protože jedině tak může zůstat svébytnou součástí katastrálního území a odolat suburbanizační přeměně. Hranici definujeme s ohledem na morfologii, území lesa a stávající viniční tratě. Rozvojové plochy umisťujeme výhradně dovnitř stávající struktury. 13

mělník

Území je tvořeno třemi entitami: městem, předměstím a enklávami. Město je kompaktní zástavba s podílem všech dějů. Území okolo Pšovky je důležité a poskytuje možnosti vybavenosti, služeb a veřejného prostoru. V předměstí není výrazně zastoupena vybavenost a služby, ale stále není vesnickou strukturou. Přimyká se k městu a tím pomáhá udržet jeho celistvost – je jako list podporující hrozen vína. Enklávy vznikají přemýšlením nad bydlením v krajině v blízkosti velkého sídla. Ať už se vyvinuly ze stávajících vesnic nebo obydlením bývalých sadů, polí a zahrad, nesnaží se srůst s městem. Žijí svým životem, nerozpínají se, respektují reliéf a nechají se vyživovat cennými tepnami. Lokality určujeme podle charakteru zástavby, historie a morfologie. Přisuzujeme jim těžiště, kde je forma veřejného prostoru či drobná vybavenost a pokud je to třeba, dodáváme smysluplnou uliční síť. Respektujeme zemědělské a pěstitelské založení oblasti a snažíme se tuto jedinečnost zachovat. Odmítáme skupování levných pozemků polí a jejich přeměnu na stavební parcely mimo strukturu města. Za klíčové považujeme vinice – stojíme za nezastavitelností pozemků viničních tratí a doporučujeme jejich podporu. Vinice zpřístupňujeme a zatraktivňujeme cyklo- a pěší „Viniční trasou“. Těžištěm návrhu je vytvoření nového rekreačního

pásu podél Pšovky spojené s rekultivací a propojením břehů a tvorbou veřejných prostorů. Výhledová je kontinuální „cesta podél vody“ kolem Pšovky až k ústí do Labe a následně po jeho břehu na jih. V Rybářích umisťujeme významný veřejný prostor – pobřežní promenádu s osobním přístavem, kotvištěm, veslařským klubem a přívozem. Ten chápeme jako sezonní záležitost podporující také napojení místních cyklotras na nadregionální. Doporučujeme logické první kroky k propojení nadregionálních území ÚSES s místními, např. rekultivací okolí Pšovky. Podporujeme hlavní proudy energie stromořadími. Převládající doprava je tranzitní, a proto pokračujeme v městském obchvatu, avšak nezacházíme do krajiny. Do budoucna je možné odklonit dopravu z Rousovic. Definujeme hlavní městské komunikace, zklidňujeme je a přidáním cyklostezek a chodníků posouváme blíž městské struktuře. Navrhujeme parkovací plochy podél Bezručovy, které slouží i sídlištím. Nabízíme nové zastávky MHD, které podpoří obsloužení všech částí města. Doporučujeme tři hlavní směry linek: severojižní, západovýchodní a vnitřní, poskytující pohyb v rámci středu. Rozvoj Mělníka vidíme v podpoře jeho jedinečností – morfologie, vinařství a kompaktnosti.


objekty vodní toky a plochy významné objekty významné objekty - brownfields

hranice katastrálního území hranice zastavitelného území hranice městské památkové zóny protipovodňové opatření hranice viničních tratí osobní přístav nákladní přístav kotviště přívoz

jádro sport městská zeleň zahrady, sady, hřbitovy pole vinice individuální bydlení hromadné bydlení rozvojové plochy - bydlení vybavenost parkování rozvojové plochy - vybavenost obchod, služby průmysl rozvojové plochy - obchod, služby rozvojové plochy - obecné

500m

mělník

14


02.01 hierarchie hierarchie města, definování lokalit a jejich center

02.02 charaktery zástavby návrh nových ploch v souladu se stávajícími charaktery zástavby

15

mělník


Vehlovice

město

kompaktní městská zástavba

předmestí

městská bodová zástavba

enklávy

rozvolněná bodová zástavba

U Kapličky Nad Tůní

vícepodlažní volná zástavba shluky zástavby

Rumburk Na Rozhledu

Kozí rokle

solitéry

zastávka

areály

Rožkovo údolí zastávka

Mlazice

Chloumek

U Loděnice

U Koruny

Pšovka U Kláštera

Podolí Park Na Podolí

Střed

Neuberk U Hřbitova

Blata

Náměstí Míru

U Hospody

Malý Borek V Řepínské

Rousovice U Galerie

V Dílcích Vinohradská

Nad Hadíkem zastávka

town hall prague 7

mělník

16


02.03 doprava návrh trasy městského obchvatu, reorganizace linek mhd, zpřístupnění osobního přístavu, návrh trasy přívozu

02.04 pohyb návrh viniční cyklotrasy

17

mělník


Litoměřice

Liběchov

tranzit. komunik. etapa

cyklostezky

tranzit. komunik. 2. etapa

vltavská cyklotrasa cyklotrasa 01

hlavní městské komunikace Velký Koráb viniční dům

hlavní dopravní komunikace dopravní uzly

cyklotrasa 02 cyklotrasa 03 - “viniční

Vehlovické Opuky

brány

objekty na viniční trase

Malý Koráb viniční dům

železnice

křížek

turistické trasy trasy přívozu

zastávky MHD zachované

stanice přívozu

zastávky MHD viniční trasa

doporučené směry tůně

přívoz Vliněves

ž. st. Mělník - Mlazice

napojení na kokořínský systém cyklotras

přívoz Tůně hřbitov

Chloumeček sv. Jan

Mšeno

Klamovka viniční dům

Jezdecký areál Na Podkově klášter

Praha

Lobkowitz viniční dům

židovský hřbitov

zámek Neuberk

ž. st. Mělník přívoz Rybáře

Brozánky Hořín

historické centrum

bus nádraží

Vrázova vyhlídka

Mšeno Mladá Boleslav

Všetaty Praha

Světice studánka

Dům dětí a mládeže

2. vltavská cyklotrasa

přívoz Hadík

Mladá Boleslav

Neratovice

2. labská cyklotrasa

town hall prague 7

mělník

18


02.05 krajina návrh zeleného pásu podél Pšovky, podpora stávajících viničních tratí

02.06 veřejné prostory návrh revitalizace hlavních veřejných prostor

19

mělník


PP Rymáň

městská zeleň

veřejné městské parky

zahrady, sady, hřbitovy

hlavní veřejné prostory

pole

těžiště veřejného prostoru

hodnotné přírodní plochy

revitalizace veřejných prostor

ostatní přírodní plochy Vehlovické opuky

vinice lesy

Kozí rokle

stromořadí ÚSES biocentra “cesta podél vody”

Rožkovo údolí

U Labe

krajinné dominanty

Chloumek

Jungmannovy Sady

Park Na Podolí

Sady Na Polabí

town hall prague 7

mělník

20


02.07 Park Na Podolí revitalizace okolí Pšovky, vytvoření parku na jejím pravém břehu, doplnění mobiliáře

02.08 Viniční trasa zpřístupnění a zatraktivnění mělnických viničních tratí

21

mělník


town hall prague 7

mělník

22


02.09 Osobní přístav Rybáře revitalizace břehů, kotviště, stanice přívozu, nábřežní promenáda

02.10 Bezručova ulice revitalizace veřejného prostoru, změna uličního profilu, zpřístupnění přilehlé zástavby

23

mělník


town hall prague 7

mělník 24


03 praha 14 popis: školní projekt, ateliér jana jehlíka stupeň: studie datum: 02-05/ 2011

Praha 14 je městskou částí hlavního města, která se nachází na východní periferii Prahy. Byla založena v roce 1994 a vznikla sloučením několika různých městských čtvrtí s téměř žádnými vzájemnými vztahy. Praha 14 se zkládá z 2/3 čtvrti Hloubětín, ze sídlišť Černý Most I., Černý Most II. a původních vesnic Hutě, Kyje, Hostavice. Praha 14 je perspektivní městskou částí, která nabízí skutečně mnoho. Je městskou částí, která je perfektně napojená na centrum Prahy - 3 stanice metra na lince B, 2 vlakové zastávky (další 2 vlakové zastávky jsou do budoucna plánovány), tramvajové a autobusové linky. Dalším cenným elementem je zdejší Přírodní park Klánovice-Čihadla, potok Rokytka a systém jezer/ rybníků na ní. Praha 14 tak pro své obyvatele (a nejen pro ně) nabízí nekonečné sportovně-relaxační možnosti. I vybavenost Prahy 14 je na vysoké úrovni. Na pražské úrovni je tato vybavenost reprezentována hlavně nákupním centrem Černý Most s populární Ikeou. Vybavenost na úrovni městské části je reprezentována solitéry a areály zejména na severu území, v návaznosti na sídlistě Černý Most. Kromě toho zde najdeme mnoho ploch, které stále čekají na přílev investicí a jejich následující rozvoj. Na druhé straně, Praha 14 v současnosti čelí mnoha problémům - směs různých struktur a jejich fragmentarizace, absence přirozeného centra, 25

praha 14

doprava. Ta zde nemá ambici stát se propojující vrstvou města, ale spíše vrstvou rozdělující. Nejzávažnějším problémem Prahy 14 je absence jednotné koncepce městské části a z toho plynoucí hrozba jejího budoucího rozvoje. Cílem tohoto školního projektu bylo vytvořit vizi pro tuto mladou pražskou městskou část a lokalizovat její nové centrum. Během celého semestru náš ateliér spolupracoval se starostou a architektem MČ Prahy 14. Největší problém této části jsem identifikovala v nejasné definici hranice sídlo x krajina. Kolem této hranice stále můžeme najít mnoho nezastavěných pozemků, které mohou být hrozbou v případě zastavění a mnoho pozemnků, které mohou po jejich zastavění městskou část posílit a vytvořit její novou identitu. Prací na definici této hranice jsem pro Prahu 14 vytvořila jednoduchý koncept. Koncept této městské části vychází ze tří hlavních principů - propojení všech součástí Prahy 14 pomocí hlavní silnice (podél ní se také nachází tři nová centra), rozvoj lokalit směrem dovnitř a uzavření jejich struktury, vytvoření zelených cest mezi jednotlivými součástmi a s nimi související propojení “vnější” krajiny s “vnitřní” krajinou Prahy.

Posledním úkolem bylo definovat nové centrum Prahy 14. Z důvodu rozmanitosti a obrovské rozlohy této pražské části nebylo snadné najít jeden silný střed. Proto jsem se rozhodla definovat “střed” jako linii. Je to linie, která propojuje tři nejdůležitější místa na Praze 14 - okolí stanice metra Rajská zahrada s radnicí na severu, okolí kyjského románského kostela v centru MČ a okolí rozvíjející se oblasti na jiho-západe území. Každé cz těchto tří center bude mít svůj vlastní charakter. Severní centrum Rajská zahrada bude centrem samosprávním / administrativním, centrum v Kyjích bude silným kulturním centrem se silnou historickou stopou a centrum na jihu bude vzhledem ke zdejším pozemkům nových závodů a firem novým obchodně-výrobným centrem.


vodní plochy železnice navrhovaná struktura stávající struktura bloky návrh bloky stávající navrhovaná občanská vybavenost stávající občanská vybavenost navrhované areály stávající areály vysoká zeleň nízka zeleň

500m

praha 14 26


03.01 lokace východní periferie Prahy

27

praha 14


praha 14 28


03.02 koncept

propojení všech součástí Prahy 14 hlavní komunikací

rozvoj lokalit směrem dovnitř a uzavření jejich struktury

vytvoření zelených cest a s nimi související propojení “vnější” krajiny s “vnitřní” krajinou Prahy

29

praha 14


Hutě

Černý Most

Hloubětín

Kyje

Jahodnice Hostavice

Dolní Počernice

technopark

praha 14

30


03.03 krajina přírodní park Klánovice-Čihadla, jezera/ rybníky na Rokytce

03.04 doprava hlavní komunikace Prahy 14 - Chlumecká, Broumarská, Českobrodská; nové vlakové zastávky, posílení autobusových linek ve směru sever-jih

03.05 vybavenost podél ulic chlumecká, poděbradská, technopark na jihozápadě území

03.06 lokální centra rajská zahrada, kostel kyje, technopark na jihozápadě území

31

praha 14


praha 14 32


03.07 Rajská zahrada obchodně-administrativní centrum Prahy 14

03.08 Kyje kulturní centrum s historickou stopou

33

praha 14


praha 14 34


03.09 Jahodnice rozvíjející se okolí technoparku

35

praha 14


praha 14 36


04 náměstí, praha 14 popis: školní projekt, ateliér jana jehlíka stupeň: realizační projekt datum: 09-12/ 2012

Řešené území je součástí nového centra městské části Praha 14. Hlavní úlohou tohoto centra je sjednotit v minulosti rozdrobenou městskou část. Území se nachází v bezprostřední blízkosti budovy radnice, která je hlavou navrženého „obchodního mostu“ propojujícího metrem oddělné ulice Chlumecká - Cíglerova. Dále se území nachází na dopravně exponovaném místě, na křižovatce hlavních dopravních komunikací Chlumecká – Broumarská. Nové náměstí vznikne v blízkosti důležitého dopravného uzlu, stanice metra Rajská zahrada, který je významný jak pro městskou část, tak pro hlavní město. V současnosti slouží toto území jako parkoviště u zemního valu, ve kterém vede tubus metra. V současnosti je v území zaznamenán velký počet chodců, což je ovlivněno obchodem a službami soustředěnými v ulicích Cíglerova, Chlumecká, ale zejména zmiňovaným dopravním uzlem Rajská zahrada. V souvislosti s obchodem, službami a počtem počet obyvatel nedalekého sídliště Černý Most se v současnosti v území zdržuje velký počet automobilů. Návrh řeší především výškový rozdíl ulic Chlumecká – Cíglerova, vztah navrhovaného náměstí k přilehlým ulicím, sílu a celistvost centra. Vzhledem k rušnosti okolní dopravy je celá plocha náměstí ohraničena vysokými platany vysazenými v pravidelném rastru. 37

náměstí, praha 14

Platany svým objemem navazují na okolní výšku zástavby a představují ochrannou vrstvu náměstí. Současně ale v úrovni chodců představují vrstvou propustnou. V rámci řešení rozdílných výškových úrovní je náměstí rozděleno na dvě hlavní plochy - výš umístěná plocha přilehlá k ulici Chlumecká a o dvě úrovně níž umístěná plocha přilehlá k ulici Cíglerova. Obě plochy jsou propojeny monumentálním terasovitým schodištěm, doplněným o pravidelný rastr nízkých stromů - kulovitých javorů. Tento rastr má za úlohu opticky propojit rozdílné výškové úrovně. Javory ale zároveň poskytují pohodu a stín při odpočinku na velké dlážděné ploše náměstí. Dopravné řešení nastolené po zúžení ulic Chlumecká, Broumarská a po úpravě uličního profilu ulice Cíglerova zůstává nezměněné. Parkování související s provozem radnice je řešeno v rámci navrhovaných bloků, na druhé straně Cíglerovy ulice. Plocha náměstí je vydlážděná tmavými žulovými deskami formátu 600 x 450 mm. Ty jsou kladeny buď paralelně se schodištěm, nebo jsou pootočeny o 90°. Tento systém umožňuje vytvořit jemný rastr v dlažbě po 8,4 x 8,4 metrů. Schodišťové stupně jsou obloženy stejným kamenným obkladem ze světlé žuly. Náměstí je dále doplněno o sochu s fontánou a mobiliář - dřevěné a kovové lavičky, lampy a odpadkové koše.

V rámci osvětlení je celý prostor náměstí pojímaný jako celek gradující k dominantnímu prvku sochy. Osvětlení okolních ulic je řešeno vysokými výložníkovými lampami. Terasy jsou osvětlené tyčovými svítidly rozmístěnými pravidelně ve vytvořeném rastru stromů. Osvětlení tak bude zdůrazňovat prvek fontány - sochy na horní terase náměstí.


náměstí, praha 14

38


04.01 podélný řez hlavní náměstí Prahy 14

04.02 půdorys hlavní náměstí Prahy 14

39

náměstí, praha 14


2 ře z vý

výřez 1

10m

l prague 7 náměstí, praha 14

40


04.03 technická kresba výřez 1

04.04 technická kresba výřez 2

41

náměstí, praha 14


town hall praguenáměstí, praha 14

42


04.05 technická kresba detail styku chodníku a silnice

04.06 technická kresba detail lavičky na terasách schodiště

43

náměstí, praha 14


town hall pnáměstí, praha 14 44


05 golden horn, istanbul

popis: workshop, athens program stupeň: studie datum: 03/2011

V roce 1992 byl požárem zničen v pořadí již čtvrtý Galata Bridge. Obyvatelé Istanbulu ale tento most milovali a nechtěli o něj přijít. Bohužel jeho konstrukce byla požárem těžce porušena, a tak se město rozhodlo vybudovat nový ocelovo-betonový most. Obyvatelé se ale rozhodli původní most nezničit a celou jeho konstrukci přemístili na místo jiné s nadějí, že most bude možno zrekonstruovat a znovu začlenit do života Golden Horn. Opravené pole starého mostu Galata dnes stojí nevyužité nedaleko dálničního mostu, v centrální oblasti Golden Horn. Cílem workshopu na ITU bylo vyřešit současný problém starého mostu Galata, najít způsob jeho opětovného začlenění ve vztahu k historickému poloostrovu, čtvrti Galata a celé oblasti Golden Horn. Hlavním problémem oblasti Golden Horn je bariérový efekt kanálu. Pro chodce je velmi těžce překonatelný. Golden Horn se dá překročit pouze v historickém centru města, díky dvěma stávajícím mostům. Dalším problémem oblasti je ale také pohyb podél kanálu. Příjemné parky, které jsou dnes široce využívány, jsou na několika místech přerušeny oplocením zdejších areálů. A tak musí lidé pohybující se podél kanálu častokrát opustit bezpečí břehu Golden Horn a obejít překážku přes istanbulské dopravně zatížené komunikace. Navíc dopravní systém v centru města preferuje automobily před chodci. 45

golden horn, istanbul

Na druhou stranu Golden Horn je označován za jeden z nejzajímavějších prvků Istanbulu. Již dnes jsou jeho břehy a parky poskytující množství aktivit široce využívány. Zajímavostí je, že parky podél kanálu mají různé charaktery. Golden Horn tak chodcům na jeho břehu nabízí širokou škálu zážitků, pocitů a dojmů. Navíc na břehu Golden Horn se nachází mnoho nevyužitých / opuštěných objektů s velkým potenciálem jejich budoucího využití (možnost zajímavých konverzí). Tyto objekty mohou být snadno integrovány do života celého kanálu. Severně od Golden Horn se nachází významná oblast Istanbulu. Je ní tradiční muslimská čtvrť překypující vůní orientu... mešity, poutní areál, trhy, smlouvání, neobydlené romantické ostrovy. Koncepce celé oblasti Golden Horn je založena na atraktivitě tohoto vodního prvku. Golden Horn poskytuje prostor pro kulturu, vzdělání, sport a relax. Cílem projektu je proto začlenit kanál do života města a jeho obyvatel. Starý most Galata bude začleněn do celé koncepce kanálu Golden Horn. Most bude sestaven jižně od dálničního mostu a bude zaměřen na kulturní akce, výstavy, performance na vodě a různé další druhy umění. Jednoduše řečeno starý most Galata bude místem, kde mohou lidi různých kultur a náboženství vyjádřit své myšlenky / kreativitu.

Motto: “Obyvatelé Istanbulu, je to vaše město. Užívejte ho! “


golden horn, istanbul

46


05.01 problémy a potenciály doprava, uzavřené areály, chybějící mobiliář vodní prvek, zeleň, kultura, sport, relax

47

golden horn, istanbul


park hřbitov oststní zeleň uzavřené areály mezera v linii parku most

01 02

dopravně zatížená oblast uzavřený areál bývalého přístavu

03

neužívané kulturní centrum

04

chybějící mobiliář

05

žádné příležitosti pro deti

06

zlý přístup k starému mostu galata překážka ve výhledu na historický polostrov

07

01

golden horn

02

starý most galata

03

sportovní vybavení

04

chrámy s užívanými veřejnými prostory

05

hodnotné výhledy na GH

06

hodnotné poutnické místo

07

netknuté zelené ostrovy

08

technické muzeum

09

příležitost konverze

10

stávající kongresové centrum

500m

golden horn , istanbul

48


05.02 problémy frekventovaná ulice Yavedut podél nábřeží Golden Horn 05.03 problémy přístup k starému mostu

05.04 problémy uzavřený areál kulturního centra na Yavedut street

05.05 potenciály sportovní náčiní, Nedim park

05.06 potenciály dětské hřiště, Balat park

05.07 potenciály poutnický areály nedaleko hrobky Sultana Mihrişah

49

golden horn, istanbul


01

06

03

03

03

06

golden horn, istanbul

50


05.08 návrh vytvoření lineárního parku, zpřístupnení/ otevření přilehlých areálů

51

golden horn, istanbul


univerzita muzeum kavárny a restaurace kolektivní hry, sporty sportovní příležitosti hry pique-nique sociální a kulturní centrum mešita půjčovna lodí, šlapadel kongresové centrum

500m

01

Mevlevi Tekke mešita

02

Şah Sultan mešita

03

Sütlüce kulturní centrum

04

poutnická oblast

05

nové kulturní centrum

06

Defterdar mešita

07

Ya Vedüd mešita

08

Rahmi M. Koç muzeum

09

nové muzeum

10

Gül mešita

11

Istanbul Ticaret Uni

12

Ahi Ahmet Çelebi mešita

13

Sokullu Mehmet Pasa m. golden horn, istanbul

52


05.09 inspirace, příklady mosty na Vltavě, Praha

05.10 inspirace, příklady nábřeží v Madridu

05.11 inspirace, příklady zapojení vodního prvku do kulturního života města, Praha

05.12 aktivity “stolní hry”

05.13 aktivity půjčovna lodí, šlapadel

05.14 aktivity sportovní aktivity

53

golden horn, istanbul


town hall prague 7 golden horn, istanbul

54


06 radnice, praha 7 popis: školní projekt, ateliér jana jehlíka stupeň: studie datum: 02 - 05 /2013

Praha 7 jako městská část dnes sestává z 2 městských čtvrtí Bubnů na západě a Holešovic na východě. Čtvrti jsou od sebe odděleny rozsáhlým areálem nádraží Bubny, které je po dlouhou dobu izoluje, a přispívá k rozvoji jejich odlišných charakterů. Obě městské čtvrti navíc dnes fungují zcela samostatně, mají svou potřebnou čtvrťovou vybavenost. Hlavním problémem v území je absence přirozeného centra a s ní související vybavenost na úrovni městské části. Podle mého názoru je právě oblast Bubny-Zátory velkou příležitostí pro řešení tohoto problému.

centrum navrhuji mezi dopravními tepnami BrazilskáArgentinská, v návaznosti na důležité uzly mhd - na plánovaný severní vestibul metra Vltavská, plánované vlakové nádraží na trati Praha-Ruzyně-Kladno a zastávky tramvaje.

Po zanalyzovaní Prahy jako celku, Prahy 7 a jejich jednotlivých čtvrtí jsem se rozhodla hledat nové centrum Prahy 7 v centrální oblasti Bubnů (po vzoru pražských náměstí jakými jsou Karlovo nám., Staroměstské nám., Nám. Míru,...). Pro svoji koncepci Bubnů jsem si vybrala jako podklad dopravní řešení Prahy 7 od Ing. Václava Malinu. Tato studie mi umožňuje vytvořit dynamický pás nové čtvrti mezi ulicemi Argentinská a novou ulicí Brazilská a navyše mi umožňuje propojit celou městskou část i ve VZ směru.

Samotný radniční blok představuje jakousi “srostlici” vybavenosti. Jeho forma vychází z jednoduchého bloku se vztahy k oběma dopravním tepnám - Argentinská, Brazilská; sestává ze tří základních objektů - objektu radnice orientovaným do náměstí, nízkého objektu kantýny a administrativní stavby orientované do ulice Argentinská. Blok je dále formován vnitřním provozem objektů. Koncept náměstí je jednoduchý - jedná se o náměstí přilehlé k objektu radnice, s centrálním vodním prvkem se sousoším. Plocha náměstí je dále obohacena o prvky gravírovaných pískovcových kamenů, přičemž každý z nich bude symbolizovat a jednoduchou kresbou vyobrazovat jednu z vybraných důležitých součástí prahy 7 - výstaviště, veletržní palác, pivovar, ... jde o koncept, který nenápadnou formou symbolizuje sjednocení celé městské části.

Můj samotný koncept Bubnů spočívá ve vytvoření silných center s vybaveností na úrovni pražské či úrovni městské části. Samosprávné centrum navrhuji mezi dopravními tepnami Brazilská-Argentinská, v návaznosti na důležité uzly mhd - na plánovaný severní vestibul metra Vltavská, slámosprávné

Hledání hmotového řešení radnice bylo do značné míry ovlivněno archetypální podobou této instituce. Šlo o hledání pevné-solidní kompozice, o hledání silného symbolu městské části - radniční věže s hodinami. Hmota budovy se skládá ze tří částí - hmota s centrálním atriem a dvě přidružené hmoty - z nichž

55

radnice, praha 7

jednou je radniční věž v přímé návaznosti na atrium a horizontální hmota od atria izolovaná, obsahující svatební síň v přízemí. Základními hesly, které dále formují můj koncept radnice jsou demokracie, otevřenost, přehlednost a blízkost k občanům. Proto umísťuji základní symboly samosprávy, jakými jsou sál zastupitelstva, sál městské rady a vedení městské části do podlaží nižších, a navíc je po vzoru radnic historických orientuji do hlavního náměstí, do přímé blízkosti k občanům. Interiér radnice je založen na prvku centrálního atria. To je prostorem, které je určeno pro veřejnost, pro vyřizování stran. Je přehledným prostorem, kde se snadno zorientujete, informuji a všechno vyřídím. V atriu se nacházejí patrové recepce, čekací prostory kanceláře a přepážkové místa oborů založených na kontaktu s občany. Na atrium navazují vertikální komunikace, které iniciují ruch v této centrální oblasti radnice. Odbory, jejichž činnost není založena na komunikaci s občany, ale na komunikaci vzájemné se nacházejí dále od atria, v uzavřených kancelářích po obvodu.


radnice, praha 7

56


06.01 situace základní principy

2

1

3

napojení na město ve S-J směru

1 2 3 4

propojení MČ ve V-Z směru

4

3 2 1

3 nová centra

57

radnice, praha 7


SMĚR KRALUPY N./ V.

SMĚR MESTSKÝ OKRUH

SMĚR PROSECKÁ RADIÁLA

SMĚR RUZYNĚ KLADNO

200m

SMĚR PRAHA CENTRUM

radnice, praha 7

58


06.02 podélný řez centrum prahy 7, prostorové vztahy

06.03 půdorys centrum prahy 7, prostorové vztahy

59

radnice, praha 7


radnice, praha 7

60


06.04 koncept demokracie, otevřenost, přehlednost, blízkost k občanům

06.05 radnice oddělení a odbory

61

radnice, praha 7


atrium jako prvek přehlednosti, otevřenosti

radniční věž jako dominanta, duležitý orientační prvek

sála zastupitelství a a městské rady orientované do náměstí

vchod

1np

2np

3np

4np

5np

6np

7np

8np

vedení radnice 389,24 m2

odbor výstavby a územního rozhodování 330,95 m22

kancelář starosty 328,19 m2

odbor životního prostředí 91,64 m2

odbor kanceláře tajemníka 372,91m2

odbor správních agend 268,61 m2

útvar kontroly a interního auditu 101,36 m2

odbor finanční 391,27 m2

odbor informační centrum 364,87 m2

odbor majetku 206,73 m2

odbor rozvoje 101,36 m2

odbor školstvt 206,73 m

odbor sociální a zdravotnictví 330,95 m2

odbor investic a veřejných zakázek 101,36 m2

odbor živnostěnský 330,95 m2

odbor právní 69,86 m2

odbor bytov a nebytových prostor 206,73 m2

odbor dopravy 85,59 m2

radnice, praha 7

62


06.06 půdorys 1np

06.07 půdorys 2np

06.08 pohled pohled východní

06.09 pohled pohled jižní

63

radnice, praha 7


radnice, praha 7

64


06.10 vizualizace radniční náměstí, pohled na centrální prvek náměstí

06.12 vizualizace radniční náměstí, vztah k nedalekému viaduktu

65

radnice, praha 7


radnice, praha 7

66


07 jachtařský klub, most

popis: bakalářský projekt, ateliér jana bočana stupeň: studie, realizační projekt datum: 2009/ 2010

Město Most je známým českým městem Ústeckého kraje. Nejznámější je ale díky své historii, která je do velké míry ovlyvněná těžbou uhlí. Právě těžba uhlí zasáhla do velké míry do rozvoje města v šedesátých letech dvadsátého století. Tehdy muselo staré město Most stojící na obrovských zdrojích uhlí ustoupit neuváženým záměrům komunistického režimu. Historický Most byl srovnán se zemí a založen o několik kilometrů dál, v dostatečné vzdálenosti od budoucích dolů. Po čtyřiceti letech těžby uhlí, kdy jsou mostecké doly téměř vytěženy, se starosta města rozhodl rekultivovat rozsáhlý lom na severu města a symbolicky tak oživit okolí centra starého Mostu. V současnosti je lom systematicky zaplavován s cílem vytvořit jezero, které se stane sportovním a rekreačním centrem pro celý mostecký region . Navrhovaný komplex jachtařského klubu se nachází na břehu zmiňovaného budoucího jezera. Skládá se ze čtyř dynamických objemů - hotel, yacht club a dvou pozemních valů, které poskytují několik parkovacích míst a suché doky pro jachty. Hlavní parkovací plocha se ale nachází na okraji jezera, daleko od atraktivní přírody. Architektura navrhovaného areálu jachtařského klubu 67

jachtařský klub, most

je inspirována primitivní architekturou afrických příbytků, které jsou založeny na jednoduchém systému svislých sloupů a vodorovných desek . Celkový dojem je doplněn o prvky posuvných dřevěných panelů, které podporují neustálou proměnlivost architektury. Centrem celého komplexu je kruhové terasovité náměstí. Toto náměstí propojuje dva hlavní objekty - objekt hotelu a jachtařského klubu - a představuje platformu pro setkávání jejich návštěvníků. Náměstí může být využíváno pro jediněčné kulturní události hudební konzerty, kino nebo divadlo pod holým nebem . Objekt hotelu se nachází na východ od náměstí, na ploše, která je pro lepší výhledy z hotelových pokojů vyvýšena vůči náměstí o jednu úroveň. V prvním patře tohoto objektu se nachází prostory obchodů, recepce hotelu a restaurace s kapacitou 50 míst. Ve druhém a třetím patře se nachází apartmány hotelu. Každý apartmán je samostatnou buňkou, která je přístupná z pavlače na vnějším obvodu hotelu. Pavlač poskytuje prostor pro setkání a komunikaci mezi hotelovými hosty, kterí se mnohdy díky svému společnýmu koníčku dobře znají. Každý apartmán disponuje navíc s vlastní terasou. Tyto terasy jsou formovány dřevěnými posuvnými panely, které současně slouží i jako prvek stínící. Objekt jachtařského klubu nabízí pro své členy širokou škálu možností. K dispozici jsou zde

prostory školy jachtingu , šatny , fitness, hospoda s kulečníkem, pokrovými stoly a jinými společenskými hrami. Zázemí klubu se nachází v prvním patře objektu. Suché doky nacházející se na jihu areálu poskytují skladovací místa pro 10 lodí. V objektu se nachází i opravna lodí. Zbytek lodí může být skladován v přístavu. Zde budou na molech namontovány speciální malé jeřáby, které v zimě umožní vytáhnout lodě nad hladinu vody.


jachtařský klub, most

68


07.01 situace komplex jachtařského klubu na pobreží jazera

69

jachtařský klub, most


20m

jachtařský klub, most

70


07.02 půdorys 1np

71

jachtařský klub, most


hospoda

zázemí hospody

šatny jachtařů

šatny jachtařů

administrativa recepce

jachtařský klub, most

72


07.03 půdorys 2np

73

jachtařský klub, most


26 obchody

restaurace

kuchyň

sklady

zázemí pro zaměstnance restaurace

herna administrativa bar recepce hotelu

zázemí baru šatna

fitness šatna zázemí školy

škola jachtingu

jachtařský klub, most

74


07.04 půdorys 3np (4np)

75

jachtařský klub, most


schodiště

apartmán pro 2 osoby

soukromé terasy

apartmán pro 4 osoby

apartmán pro 2 osoby

schodiště

pavlač

jachtařský klub, most

76


07.05 technická kresba část půdorysu 2np

77

jachtařský klub, most


jachtařský klub, most

78


07.06 technická kresba příčné řezy b-b´, c-c´

07.07 technická kresba část pohledu západního

79

jachtařský klub, most


jachtařský klub, most

80


07.08 technická kresba komplexný detail dřevěných okenic

81

jachtařský klub, most


jachtařský klub, most

82


07.09 technická kresba detail kotvění ocelové konstrukce pavlače k železobetonovému průvlaku detail soklu

83

jachtařský klub, most


jachtařský klub, most

84


07.09 vizualizace jachtařský klub s hotelem

07.09 vizualizace jachtařský klub s hotelem

85

jachtařský klub, most


jachtařský klub, most

86


08 panský dvůr, červená lhota

popis: stáž, CAMarchitekti stupeň: studie datum: 09-12/ 2012

Panský dvůr Červená Lhota se nachází u stejnojmenného renesančního zámku Červená Lhota. Tato lokalita je jedinečná romantickým prostředím jihočeských lesů, polí, rybníku a jezer, kterých existence dozajista ovlivnila morfologii zdejšího mírně svažitého terénu. Počátky panského dvora sahají do dob baroka. Celý komplex zahrnuje jak objekty původně obytné, tak objekty hospodářské - stáj, kolna, vozovna, sýpka a kravín, který sloužil v minulosti i jako seník. Důležitými dominantami celého dvora jsou objekt sýpky a těleso zděného komína, který byl zde vybudován v souvislosti se zřízením palírny. V současnosti je panský dvůr využíván hlavně pro účely ubytovny s restaurací a tvoří tak jednu ze zastávek turistů mířících na známý zámek. Záměrem investora bylo najít střídmý ale zároveň atraktivní způsob, kterým bude panský dvůr zrekonstruován a dostavěn, čímž panský dvůr povýší z pouhé zastávky na cíl turistů. Investor si kladl ambici zřídit svatební síň, hotel s kongresem a wellnessem, atrakce vhodné pro dnes rozšířený teambuilding a uzpůsobit své stávající kapacity akcím tohoto charakteru. Vzhledem k výši investic, které budou pro tuto rekonstrukci potřebné, by měl být celý proces naplánován do dvou fází. S projektováním první fáze by se ale mělo začít bezprostředně po 87

panský dvůr, červená lhota

urbanistické studii. Na této zakázce jsem pracovala v průběhu své stáže u CAM architektů. Jako student jsem byla členkou kreativního týmu, pracovala jsem na urbanistickém řešení komplexu, dispozicích, pohledech, vizualizacích. Koncept je založen na vytvoření dvou nádvoří a zahrady v jejich propojení. V první fázi projektu se počítá s rekonstrukcí již dnes existujícího a určitým způsobem fungujícího nádvoří v jižní části panského dvora. Hlavním cílem je obnova původního tvarosloví hospodářských objektů, citlivé materiálové řešení parteru a doplnění struktury dvora o nový objekt. Druhá fáze se bude zabývat nádvořím novým, v severní části dvoru, v přímé návaznosti na přístupovou komunikaci. Toto nádvoří bude tvořeno bývalým objektem sýpky využitým pro kongres, bowling , restauraci a novým hotelem s wellnessem, který vznikne dostavbou bývalého kravína. Druhá fáze se bude také zabývat zahradou v propojení obou nádvoří. Nádvoří v jižní části dvora bude sloužit široké veřejnosti. Proto jsou zde orientované převážně provozy restaurace, malého hotelu, kavárny a obchodů. Recepce, zázemí hotelu a provoz restaurace jsou navrhovány do přízemí dlouhého křídla bývalých obytných objektů. Celá restaurace je rozdělena na klasickou restaurační část, snídárnu, gril a venkovní terasu, čímž bude schopna svým zákazníkům nabídnout široký sortiment služeb. V druhém patře tohoto křídla jsou navrženy apartmány

hotelu. Naproti tomuto křídlu stojí solitérní objekt, který je svou barokní architekturou vysoce ceněný. V přízemí tohoto objektu je navržena malá kavárna a obchod se suvenýry. Ve vyšších patrech tohoto solitéru jsou navrženy další hotelové apartmány. Celé nádvoří bude na severu dotvořeno novým objektem svatební síně. Architektura tohoto objektu by měla být jednoduchá a lehká, proto se jedná o ocelovou konstrukci s proskleným pláštěm. Materiálové řešení všech popsaných objektů budou řešeny v tradičním duchu - dřevěné a kamenné podlahy, vápenné omítané zdi v kombinaci se zdmi kamennými, dřevěné trámové stropy, posuvné dřevěné okenice o velikosti vrat. Materiálové řešení plochy prvního nádvoří vychází také z tradice. Celá plocha je koncipována jako přísný čtvercový rastr z kamenné štětové dlažby. Tento rastr je porušen menší plochou trávníku, kde je navržené dětské hřiště. Plochy v bezprostřední blízkosti jednotlivých objektů jsou inspirovány zápražími z velkoformátových kamenných bloků.


panský dvůr, červená lhota

88


08.01 situace panský dvůr Červená Lhota

89

panský dvůr, červená lhota


stávající objekty dvoru ostatní stávající objekty nové objekty parkování první fáze druhá fáze dominanty hlavní přístupová cesta

významné objekty

07

nový dvůr

06

05

vstupy do budov

přístupová cesta k zámku

propojovací zahrada

04

03

01 stávající dvůr

vstupy

01

hotel, restaurace

02

hotel, kavárna, obchod

03

svatební síň

04

zděný komín

05

fitness

06

kongress, hospoda

07

hotel, welness

02

Zámek Červená Lhota

50m

Zámecký rybník

panský dvůr, červená lhota

90


08.02 půdorys 1pp, 1np

91

panský dvůr, červená lhota


-11 ZÁZEMÍ

01 RECEPCE

03 RESTAURACE

02 ADMIN.

04 KUCHYŇ

05 GRIL

TERRACE

06 SVATEBNÍ SÍŇ

07 OBCHOD

08 KAVÁRNA

panský dvůr, červená lhota

92


08.03 půdorys 2np

93

panský dvůr, červená lhota


11 APARTMÁNY

12 APARTMÁNY

13 APARTMÁNY

14 HOTEL APARTMÁNY

panský dvůr, červená lhota

94


08.04 půdorys 3np

95

panský dvůr, červená lhota


21 APARTMÁNY

panský dvůr, červená lhota

96


08.05 vizualizace první fáze, rekonstrukce stávajícího dvoru

08.06 vizualizace první fáze, rekonstrukce stávajícího dvoru

97

panský dvůr, červená lhota


panský dvůr, červená lhota

98


09 rodinný dům, chaloupky

popis: stáž, CAMarchitekti stupeň: studie datum: 08-10/ 2011

Přítel mého šéfa, který je známým českým malířem si koupil nový pozemek v české vesnici Chaloupky (okres Beroun). Požádal naše architektonické studio, aby jsme mu navrhli malý moderní rodinný dům. Program byl jednoduchý a jasný. Dům o ploše 120 m2,, měl by se skládat z velkého obývacího pokoje spojeného s kuchyní, uměleckého ateliéru pro pana majitele, malého pokoje pro hosty, ložnice a dvou dětských pokojů. Výše popisovaná studie byla k vypracování svěřena právě mně. Vesnice Chaloupky je příkladem tradiční české vesnice. Nachází se 60 km od Prahy. Mým hlavním úkolem bylo definovat charakter a fenomény tohoto místa a v souladu s nimi navrhnout nový rodinný dům. Po analýze všech vrstev místa jsem zjistila, že největší devízou řešeného pozemku je jeho poloha ve svahu. Sklon svahu poskytuje mnoho zajímavých výhledů do údolí na severu a krásné pohledy na obrovské zelené zahrady a lesy na jihu. Druhým velkým úkolem bylo najít správnou rovnováhu mezi tradiční architekturou české vesnice a moderní architekturou. Koncept domu je založen na archetypu vesnických domků - jednoduchý jednopodlažní dům s podkrovím pod sedlovou střechou. Moderní vrstva architektury je 99

rodinný dům, chaloupky

reprezentována jednak vysokými střešními vykíři, která nabízí výhledy do údolí a k nedalekým lesům a jednak navrženými materiály. Dům je kombinací betonové a cihelové konstrukce, s obkladem z eternitových desek po celé své ploše. V prvním patře se nachází obývací pokoj v návaznosti na prostranou otevřenou kuchyň, pokoj pro hosty, malířský ateliér majitele, šatna a toaleta. Nejcennější částí tohoto podlaží je příjemná terasa a s ní spojen výhled do zelené zahrady. Terasa je rozšířením obývacího pokoje a je orientována na jih. Domnívám se, že tato část domu bude s oblibou využívána celou rodinou během teplých letních dnů. V podkroví domu se nachází ložnice rodičů, dva dětské pokoje, společná koupelna s toaletou, šatna a malá pracovna. Ložnice rodičů a dětský pokoj na jižné straně disponují velkorýsými moderními vykíři. Konstrukce domu je zděná, krov domu je kombinací dřevěných a betonových prvků. Fasáda a střecha domu jsou pokryty eternitem. Toto materiálové řešení tak vytváří jednotný dojem z jednoduchého objemu.

Studie tohoto rodinného domu byla úspěšná a

v součanosti je ve výstavbě.


rodinný dům, chaloupkyky

100


09.01 situace Chaloupky, okres Beroun

101

rodinný dům, chaloupky


25 m

rodinný dům, chaloupky

102


09.02 půdorys 1np 09.03 půdorys 2np

09.04 pohled pohled východní 09.05 pohled pohled jižní

103

rodinný dům, chaloupky


12

13

11

23

16

14

21

15

24

vstupní hala pokoj pro hosty kuchyň obývací pokoj ateliér koupelna + wc

22

11 12 13 14 15 16

25

27

26

chodba koupelna + wc dětský pokoj dětský pokoj pracovna šatna ložnice

rodinný dům, chaloupky

21 22 23 24 25 26 27

104


09.07 vizualizace pohled ze zahrady

105

rodinný dům, chaloupky


rodinný dům, chaloupky

106


10 interiér podkrovních bytů, praha 2

popis: stáž, CAMarchitekti stupeň: studie datum: 12/ 2012

Bytový dům, kterého součástí jsou řešené dva podkrovní byty se nachází v pražské čtvrti zvané Karlín. Dům je v současnosti ve vlastnictví manželského páru, který obchoduje s nemovitostma v Praze. Před dvěma lety CAM architekti pracovali na studii, jejímž cílem bylo celý objekt pocházející z 19. století zrekonstruovat. Byly navrženy nové fasády, střecha a dva komfortní podkrovní byty. Po dvou letech rekonstrukce přišli majitelé domu k nám do ateliéru a požádali nás o spolupráci na interiérovém řešení nových podkrovních bytů. Na projektu jsem pracovala ve tříčlenném týmu, jak je v ateliéru zvykem. Jako studentka jsem pracovala na výběru materiálů, nábytku a osvětlení, dále na vizualizacích jednotlivých prostor a grafické části projektu. Oba apartmány jsou duplexy s malými slunečními galeriemi nacházejícími se ve druhé úrovni apartmánu. Oba byty nejsou totožné, liší se svou velikostí. Menší z nich je čtyřpokojovým a větší pětipokojovým bytem. Větší apartmán má větší obývací část a příjemné pracovní místnost. Ale jako obvykle naše práce tato doba byla omezena znovu. Klienti nám nastavit nízký rozpočet. I když koncept interiéru musela být velmi jednoduchá a levná. Zvolili jsme koncepci založenou na kontrastu 107

interiér podkrovních bytů, praha 2

barev a hře světel. Základ interiéru, který tvoří plochy podlah a stěn je velmi střídmý - jedná se použití bílé omítky na stěnách, bělených dubových parket na podlahách obývacího pokoje, ložnic a travertinové dlažby v kuchyni. Stejný princip funguje rovnako i v rámci hygienického zázemí bytů. V koupelnách a toaletách navrhujeme béžovou mozaiku stěn ve vztahu ke světlým doplňkom z corralitu. Světlý základ těchto dvou podkrovních bytů je doplněn o materiály nábytku a příslušenství ve tmavých barvách - tmavé koberce, židle, stoly a obklady stěn ze dřeva wenge. Kritériá pro výběr nábytku byly tak jednoznačnéTmavé barvy, materiály a především středně designu všech těchto interiérových prvků. Ačkoli kritéria pro výběr nábytku byl jednoduchý. Tmavé barvy, materiály a především středně designu všech těchto interiérových prvků. Hra světel je založen převážně na příchozí denního světla. Je doplněn několika světelných prvků -

reflektory, prvky stropního osvětlení, které se můžou stát dominantní součástí interiéru.


interiér podkrovních bytů, praha 2

108


10.01 půdorys vstupní podlaží

109

interiér podkrovních bytů, praha 2


interiér podkrovních bytů, praha 2

110


10.02 půdorys podkroví

111

interiér podkrovních bytů, praha 2


interiér podkrovních bytů, praha 2

112


10.03 podélny řez

10.04 příčny řez

113

interiér podkrovních bytů, praha 2


interiér podkrovních bytů, praha 2

114


10.05 technická kresba rozkreslení kuchyně

10.06 technická kresba rozkreslení kuchyně

115 interiér podkrovních bytů, praha 2


interiér podkrovních bytů, praha 2

116


10.07 vyběr nábytku

10.08 výběr materiálů

117 interiér podkrovních bytů, praha 2


interiér podkrovních bytů, praha 2

118


10.09 vizualizace kuchyně s jídelnou

10.10 vizualizace obývací pokoj

119 interiér podkrovních bytů, praha 2


interiér podkrovních bytů, praha 2

120


20140119 portfolio  
20140119 portfolio  
Advertisement