Page 1


Reklama- to działania mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub skorzystania z określonych usług. Marketing- ogół działań podejmowanych przez przedsiębiorców dotyczących produkcji , sprzedaży i reklamy produktu oraz badań rynku, których celem jest kształtowanie rynku i zaspokajanie potrzeb odbiorców.


Najpopularniejsze rodzaje reklam: - Reklama internetowa

- Reklama telewizyjna - Reklama radiowa - Reklama prasowa


•Reklama internetowa: Jest to rodzaj reklamy, który do przekazu używa takich mediów jak internet oraz strony www. Takie reklamy odnoszą niesamowity sukces, ponieważ internet jest narzędziem, którym posługują się dzisiaj miliony. To właśnie przez sieć mnóstwo konsumentów zaczyna nabywać produkty i przedmioty oferowane przez dane marki. Co więcej, przez internet znacznie łatwiej jest zaprezentować całą gamę propozycji, ponieważ wszystko jest przejrzyste i wspaniale zwizualizowane.


•Reklama telewizyjna: Jest ona nowoczesną formą komunikacji masowej posiadającą największą formę oddziaływania wśród wszystkich rodzajów reklam. Powodem tak silnego oddziaływania jest między innymi zasięg, w końcu telewizję każdego dnia ogląda miliony ludzi.


•Reklama radiowa: Jest to najprostsza i najpopularniejsza forma reklamy, składająca się z trzech części: wprowadzenia, które ma przyciągnąć uwagę słuchaczów, rozwinięcia, gdzie prezentowane są korzyści płynące z reklamowanego towaru i zakończenia. W każdej reklamie radiowej, która opiera się tylko i wyłącznie na dźwiękach, niezmiernie ważną rolę odkrywa sygnał rozpoczynający reklamę, melodyjka, intrygujące pytanie, ciekawy głos lektora.


•Reklama prasowa jest formą reklamy, dla której środkiem przekazu jest szeroko rozumiana prasa. Do środków przekazu reklamy prasowej zalicza się zarówno „prasę” w tradycyjnym pojęciu, czyli słowo (bądź obraz) pisane i publikowane na papierze (charakteryzujący się statyczną formą przekazu), jak i jej multimedialny odpowiednik występujący w e-gazetach lub e-wydaniach, który obok obrazu statycznego może wykorzystywać również formy ruchome (krótkie filmy, animację), dźwiękowe i interaktywne (quizy, rebusy) angażujące adresata reklamy.


Współczesna reklama przede wszystkim ma na celu nakłonienie konsumenta do kupienia produktu. Coraz mniejsze znaczenie ma informowanie klienta. Często dowiadujemy się, jak dany produkt jest doskonały (najlepszy, najdoskonalszy), a dopiero na końcu, jakiego towaru dotyczy dana reklama. Dorośli potrafią traktować reklamy z dystansem. Jednak dzieci często bezkrytycznie przyjmują przekazy reklamowe dotyczące np. zabawek. Tutaj mamy już do czynienia z manipulacją, która polega na wpajaniu konsumentom fałszywych wyobrażeń o przydatności reklamowanych produktów.


Przykładem manipulacji może być reklama typu:


Publikowanie reklam w środkach masowego przekazu umożliwia w dużym stopniu finansowanie ich działalności. Źródłem znacznych dochodów jest również udostępnianie w terenie powierzchni reklamowej, między innymi billboardów, plakatów i tablic.


Gospodarcze korzyści i zagrożenia wynikające z istnienia reklamy: Korzyści: Zagrożenia: • Powszechna informacja o produkcie • Zatrudnienie dla setek tysięcy osób

• Niepotrzebne wydawanie pieniędzy • Działanie na niekorzyść konsumentów- na rynku nie wygrywa produkt najlepszy, ale najlepiej i najintensywniej reklamowany

• Finansowanie mediów, działalności sportowej i kulturalnej

• Koszty reklamy powodują wzrost cen reklamowanych towarów i usług


Marketing: Reklama jest jednym z najważniejszych elementów działań, które nazywamy marketingiem. Działania marketingowe mają doprowadzić do tego, że konsumenci będą kupowali daną usługę lub dany produkt.


Każdy przedsiębiorca powinien mieć opracowany system działań marketingowych, czyli: - wiedzieć, jakie są potrzeby i oczekiwania rynku - mieć system rozprowadzania swoich produktów oraz obsługi klientów - koncepcję reklamowania swojego produktu


Elementy działań marketingowych: - produkt (czyli dobro, które firma oferuje konsumentowi w celu zaspokojenia jego potrzeb) - cena (musi być ona dostatecznie atrakcyjna dla odbiorcy, aby się zdecydował na kupienie towaru) - Miejsce (to wszystkie czynniki związanie z dostarczeniem produktu konsumentowi) - Promocja (oznacza sposoby komunikowania się z odbiorcami)


Udział mediów w wydatkach na reklamę w Polsce w 2008 roku internet radio 5,30%

7,80%

prasa 34,30%

telewizja; 52,60%


Wpływ reklamy i marketingu na gospodarkę: Reklama oraz marketing stały się bardzo ważnymi dziedzinami gospodarki, zatrudniającymi setki tysięcy osób. Prawie w każdej firmie znajduje się dział marketingu lub reklamy. Dysponują one coraz większymi funduszami.

Reklama i marketing  
Reklama i marketing  

jak działa reklama, co to jest marketing

Advertisement