Page 1

Wykonanie : Natalia Balasa


Adam Bernard Mickiewicz - ur. 24 grudnia 1798 w Zaosiu lub Nowogródku - zm. 26 listopada 1855 Konstantynopolu - Polski poeta , działacz i publicysta polityczny.


Dzieciństwo i młodość Dom Adama Mickiewicza w Nowogródku Adam Mickiewicz był synem Mikołaja Mickiewicza herbu Poraj, adwokata sądowego w Nowogródku i komornika mińskiego oraz Barbary z Majewskich, córki ekonoma z pobliskiego Czombrowa, pochodzącej z konwertowanej na chrześcijaństwo rodziny żydowskiej. W latach 1807–1815 uczęszczał do dominikańskiej szkoły powiatowej w Nowogródku. W 1812 miały miejsce dwa ważne wydarzenia w jego życiu: 16 maja umarł jego ojciec, a nieco później przez Nowogródek przeszły wojska Napoleona, maszerujące na Moskwę. Miasto Mickiewicza opanowała atmosfera radości i nadziei na koniec niewoli, jednak kilka miesięcy później ta sama Wielka Armia napoleońska wróciła rozbita i pokonana przez Rosjan.


Dom Adama Mickiewicza w Nowogr贸dku


STUDIA W 1815 Mickiewicz wyjechał do Wilna w celu podjęcia studiów. Studiował nauki humanistyczne na Uniwersytecie Wielińskim – czołowej uczelni dawnego Wielkiego Litewskiego. Studia podjął na Wydziale Nauk Fizycznych i Matematycznych, uczęszczając jednocześnie na wykłady Wydziału Nauk Moralnych i Politycznych oraz Literatury i Sztuk Wyzwolonych. Ciężka sytuacja materialna rodziny po śmierci ojca skłoniła go do podjęcia nauki w uniwersyteckim Seminarium Nauczycielskim, co gwarantowało później zatrudnienie w szkołach carskich. Studia ukończył w 1819 ze stopniem magistra.


BIOGRAFIA • • • • • • • • • • • • •

24 grudnia 1798 - narodziny Mickiewicza 1815 - ukończenie szkoły powiatowej w Nowogródku 1819 - ukończenie studiów na wydziale literatury 1819-23 - praca pedagogiczna Kownie 1817 - początek towarzystwa filomatów i filaretów 1821 - małżeństwo ukochanej Marii Wereszczakówny z Wawrzyńcem Puttakamerem 1823 - uwięzienie Mickiewicza 1824 - wyrok skazujący na osiedlenie w głębi Rosji 1825 - zesłanie na Krymie 1829 - opuszczenie Rosji (Hamburg, Berlin, Drezno, Praga, Karlowe Vary, Weimar, Bonn, Szwajcaria, Wenecja, Florencja, Rzym, Neapol, Sycylia, Genewa, Rzym) 1830 - wybuch powstania w Warszawie 1831 - przyjazd do Paryża


BIOGRAFIA CD. • • • • • • • • • • • • •

1832 - wyjazd z wielkopolski do Drezna 31 lipiec 1832 - ponowny przyjazd do Paryża 1833 - objęcie funkcji redaktora "Pielgrzyma Polskiego" 1834 - drukiem ukazuje się "Pana Tadeusza" 1834 - ślub z Celiną Szymanowską (związek zaowocował 6 dzieci) 1839/40 - objęcie katedry profesora literatury w Lozannie, 1840 - objęcie katedry literatury słowiańskiej w College de France 1841 - koło towiańczyków 1848 - wyjazd do Rzymu (tu Mickiewicz zaczął formować Legion Polski) 1849 - założenie w Paryżu "Trybuny Ludu", usunięcie z College de France (za związki z Towiańskim) 1852 - posada bibliotekarza 1855 - śmierć żony (pogrążony poeta opuszcza Konstantynopol) 12 listopad 1855 - śmierć Mickiewicza


TWÓRCZOŚĆ • • • • • • • • • • •

1820 - "Oda do młodości"- pierwszy manifest romantycznego ducha w poezji polskiej 1822 - wydanie "Ballad i romansów" czyli tzw. przełom romantyczny 1823 - "Dziadów część" II i IV 1826 - z podróży po Krymie rodzi się cykl "Sonetów krymskich" 1828 - "Konrad Wallenrod" 1831 - "Śmierć pułkownika", "Nocleg", "Reduta Ordona". 1832 - "Księgi narodu polskiego i Księgi pielgrzymstwa polskiego" 1832 - część III "Dziadów" 1833 - "Pan Tadeusz" 1834 - "Zdania i Uwagi" 1839/40 - podczas pobytu w Lozannie powstaje cykl "Liryków Lozańskich"


Ostatnie lata życia We wrześniu 1855 roku, podczas wojny krymskiej, wyjechał do Konstantynopola , aby tworzyć oddziały polskie (Legion Polski), a także złożony z Żydów tzw. Legion Żydowski do walki z carską Rosją. Zmarł nagle podczas epidemii cholery (prawdopodobnie na tę chorobę, choć ostatnio coraz częściej mówi się, że mógł zostać otruty arszenikiem lub doznać wylewu krwi do mózgu). Pochowany w tymczasowym grobie w Istambule. W domu, w którym mieszkał i zmarł, przy Tatlı Badem Sokak nr 23, znajduje się obecnie muzeum poety założone w 100 rocznicę jego śmierci. Prostopadle do tej uliczki biegnie uliczka imienia Adama Mickiewicza. Następnie ciało Mickiewicza zostało przewiezione do Paryża i w 1855 pochowane na Cmentarzu Les Champeaux Montmorency , a w roku 1890 przeniesione na Wawel, co dało sposobność do manifestacji patriotycznej.


http://www.google.pl /imgres?start=148&num=10&um=1&hl=pl&client=firefox-a&rls=org.mozilla www.docstoc.com/docs /87813775/Adam-Mickiewicz&docid=CT_5yhGuuiBaeM&imgurl=http:// img.docstoccdn.com/thumb/orig /87813775.png&w=1500&h=1125&ei=MEB0UOfmKs33sgbi1YGgAQ&zoo :249 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Dom_A.Mickie wicza_w_Nowogr%C3%B3dku.jpg • http://www.bryk.pl/teksty/gimnazjum/j %C4%99zyk_polski/biografie/2766-adam_mickiewicz_kalendarium_ %C5%BCycia_i_tw%C3%B3rczo%C5%9Bci.html

Adam Mickiewicz  

Prezentacja o życiu i twórczośći Adama Mickiewicza.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you