Page 1

Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

Izena, banaka:

Irudiak eta Creative Commons (Sarbide irekiko irudibankuak) Ekarpenaren helburua: Creative Commons lizentziak ezagutzea, irudiekin duten erabilera ezagutzea eta CC lizentzia bat sortzea.

1. Ikusi bideo hau eta baita ere hau, eta erantzun hurrengo galdera: 1.1 Ze egoeretarako dira aproposak CC lizentziak?. Adibide bat irudikatu eta azaldu. CC lizentziak   duten   abantaila   ondokoa   da,   ez   dira   “todos  los   derechos   reservados”   baizik   eta   “algunos   derechos  reservados”.   Honek,   CC   lizentziadun   irdudiak   erabiltzeko  aukera   ematen   dizu.   Zuk   ematen   dizikiozu   zure   irudiari  eskubideak,   ez   copyright­aren   antzera,   horietan   gobernuak  erabakitzen   baitu.     CC   lizentziadun   irudi   batzuk,  adibidez,   editatzeko   eskubidea   eskaintzen   dute   hortaz,  demagun   lan   baterako   irudi   bat   editatu   behar   dudala,  editatzeko   eskubidea   duen   CC   lizentziadun   irudi   bat  hartzeko   aukera   izango   nuke.   Hauei   eskere,   kalitatezko  irudiak landu ditzakegu horretarako eskubidea ematen digun  CC lizentzia duelako. 2. Webgune honetan Creative Commons lizentzia bat sortu behar duzu eta gero zure blogean jarri. Kontuan izan zure asmoa dela blogean duzuna edonork erabiltzea (blog berriak sortzeko edo bestelako produktu berriak sortzeko). Baina zure izena beti aipatzea nahi duzu eta ez duzu nahi inork dirua


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

ateratzerik hortik. Aukeratu honetarako lizentzia egokiena eta gero lizentziaren irudia txertatu zure blogean.

3. Webgune honetako CC lizentziak zer adierazten duen azaldu. Hasteko, publikoki obra hau kopiatzea, banatzea eta  komunikatzea ahalbidetzen du webgune honen lizentziak. Lan  originalaren deribatuak ere egite ahalbidezkoa da baina  beti ere honela kondizionatuta: Obraren kredituak autoreak  edo lizentziatzaileak agindutako moduan errekonozitu behar  dira. Kontuan hartu behar da ere obraren bitartez ezin  dela inongo benefizio komertzialik atera. Amaitzeko, obra  eraldatu, alteratu edo honen deribatu bat eratzen duenak,  lan originalaren lizentzia beraren pean banatu beharko du  nahi eta nahi ez.

4. Gaur egun argazkilari profesionalek erabiltzen dute Creative Commons beren lanak saltzeko diruaren truke? (orain arte klasean ikusitakoaren arabera erantzun, zure ustea azalduz) Hori norberak   erabaki   dezake   lizentzia   lortzean.   Badago  zure lana modu komertzialean erabiltzea debekatzen duen CC  lizentzia   eta   badago   hau   egitea   ahalbidetzen   duena   ere.  Bakoitzak erabaki dezake lizentzia aukeratzeko garaian zer  ezaugarri   emango   dizkion   CC­ari.   Adibidez,   guk   gure  blogerako   lizentzian   erabilpen   komertziala   debekatu   dugu.  Hortaz, egileen esku geratzen da baian esan beharra dago,  Creative   Commons­a   ez   dela   benefiziorik   ateratzeko  erabiltzen,   hori   izango   balitz   helburua,   Copyright­a  erabiltzen da.

Irudiak eta Creative Commons  

Gaurko eskolan pixkatxo bat gehiago ikasi dugu Creative Commons lizentzien inguruan. Ariketaren parte izan da gainera gure blogei lizentzia...