Page 1

n O DDLES H A GE

1


4


noddles historiebok inneholder 1. Beskrivelse av prosess 2. Prosessplan 3. Noddles verktøykasse 4. Øvelse 1 – Historien om Noddle 5. Øvelse 2 – Noddles hage del 1- Utvelgelse av inspirasjonsbilder del 2 - Noddles workshop 6. Øvelse 3 – Intervjue med barna

6-8 10 - 11 12 - 14 16 - 19 20 - 29 23 - 26 27 - 27 30 - 31

5


Beskrivelse av prosess Bakgrunn Lek er en naturlig del av et barns liv og vi har derfor valgt å fokusere på lek for å få barnas innspill og ønsker for uteområdet. Øvelsene er utviklet slik at de skal oppmuntre barna til lek og bruk av fantasi. Målet er at leken skal oppfattes som spennende og engasjerende samtidig som den skal resultere i et helt konkret forslag til uteområdet. For å oppnå dette har vi tatt utgangspunkt i maskotten Noddle. Vi har laget en historie rundt Noddle som vi håper barna oppfatter som spennende og morsom. Dette har vi gjort for å engasjere barna i oppgaven og sette i gang fantasien. I tillegg har vi laget Noddle slik at barna har noe fysisk og visuelt å forholde seg til. Det er maskotten Noddle som tar barna igjennom de forskjellige øvelse.

Målgruppe Barn i alderen 3- 5 år. Barna som deltar i prosessen er brukere i de utvalgte barnehagene som skal prosjekteres i forbindelse med Kultur i ring forprosjektfase 1.

Formål Formålet med prosessen er å engasjere barna i forskjellige øvelser for på den måten å få en ide om hvilke tanker barna har for sitt uteområdet, hvilke farger, former og lekeapparater de liker. Barnas innspill skal ligge til grunn for utviklingen av uteområdet til barnehagen.

6


ØV E L S E - 1 Denne øvelsen er en historiefortelling om Noddle. Målet med historien er å sette i gang barnas fantasi. Gjennom historien blir barna kjent med Noddle og Noddles drøm om en hage. Historien er også lagt opp slik at historieforteller stiller spørsmål til barna underveis som de skal svare på, dette for å få barnas spontane reaksjoner på hva de liker å leke med.

ØV E L SE - 2 Øvelse 2 er en videreføring av øvelse 1. Målet med øvelsen er at barna skal hjelpe Noddle med å lage drømmehagen. Drømmehagen som barna lager blir også et bilde på hvordan barna ønsker at uteområdene skal se ut.

ØV E L S E - 3 Denne øvelsen er et Intervju. Målet med intervjuet er å kartlegge barnas ønsker for uteområdene til barnehagen. Intervjuet består av 4 spørsmål som skal stilles til 4-6 barn.

7


Symboler i prosessen to do

Historien om Noddle

Idèverkstedet med barna

Noddle sier

8

Verktøykassa

Prosessleder


9


prosessplan

TID AKTIVITET GJENNOMFØRING

10

5 min

Introduksjon øvelse 1

Samler barna i en ring på gulvet (lesekrok)

15 min

Øvelse 1 Historiefortelling

Høytlesning av historien om Noddle der det vil bli stilt spørsmål til barna underveis

5 min

Introduksjon øvelse 2

Barna gjøres kjent med Noddles drømmehage og bilder

8 min

Øvelse 2 del 1 Barnasfavorittfarger

Barna får i oppgave å plukke ut sine favorittfarger med utgangspunkt i bildene. Barna henter bilde av favorittfargen og legger bildene rundt Noddles drømmehage

8 min

Øvelse 2 del 2 Lekeapparater

Barna får i oppgave å plukke ut sine favorittleker med utgangspunkt i bildene. Barna henter bilde av favorittleker og legger bildene rundt Noddles drømmehage

8 min

Ovelse 2 del 3

Barna får i oppgave å plukke ut sine favorittblomster med utgangspunkt i bildene. Barna henter bilde av favorittblomster og legger bildene rundt Noddles drømmehage

8 min

Øvelse 2 del 4 Former

Barna får i oppgave å plukke ut sine favorittformer med utgangspunkt i bildene. Barna henter bilde av favorittformer og legger bildene rundt Noddles drømmehage

10 min

Øvelse 2 del 5 Montering av bilder på plakat

Barna får i oppgave å lime bildene på plakaten/ene

40 min

Øvelse 3 Intervju med 4-6 barn

Gjennomføres på separat rom evt avskjermet område med et eller to barn av gangen (ca 10 min per intervju) Barna blir stilt 4 spm hver


UTSTYR ANSVARLIG FORMÅL Barnehageansatte (Prosess og prosjektleder)

Klargjøre til øvelse 1

to do

Barnehageansatt leser historie, prosessleder noterer ned barnas svar

Formålet er å få barnas spontane tanker om hva de syns det er gøy å leke med på uteområdet/uteområder generelt

to do

Barnehageassistent/historieforteller. Bistand fra prosessleder

to do

Historieforteller introduserer øvelsen. 2 barnehageansatte hjelper barna med å plukke ut bilder (sørger for at de klarer å utføre oppgaven og plukker fra riktig sted.)

Formålet er å kartlegge barnas ønsker for uteområdet.

Historieforteller introduserer øvelsen. 2 barnehageansatte hjelper barna med å plukke ut bilder (sørger for at de klarer å utføre oppgaven og plukker fra riktig sted.)

Formålet er å kartlegge barnas ønsker for uteområdet.

Historieforteller introduserer øvelsen. 2 barnehageansatte hjelper barna med å plukke ut bilder (sørger for at de klarer å utføre oppgaven og plukker fra riktig sted.)

Formålet er å kartlegge barnas ønsker for uteområdet.

Historieforteller introduserer øvelsen. 2 barnehageansatte hjelper barna med å plukke ut bilder (sørger for at de klarer å utføre oppgaven og plukker fra riktig sted.)

Formålet er å kartlegge barnas ønsker for uteområdet.

to do

to do

to do

to do

to do

Historieforteller introduserer øvelsen. 2 barnehageansatte hjelper barna med å gjennomføre (sørger for at de klarer å utføre oppgaven) Prosessleder med assistanse fra barnehageansatt

Fokus på barnas holdninger til eksisterende uteområder, positive og negative Kartlegging av ønsker for uteområdet.

11


Noddles verkt0ykasse 1. Verktøykasse      



Hver barnehage får tildelt en verktøykasse som tas i bruk under prosessen. I Noddles historiebok står prosessen beskrev steg for steg og hvordan de ulike elementene skal tas i bruk underveis i prosessen.

2. Maskotten Noddle Maskotten Noddle er et verktøy for å kommunisere med barna under hele prosessen.

12


3 & 4 Bilder og plakat I øvelse 2 barna skal hjelpe Noddle med å lage drømmehagen ved å plukke ut bilder som skal henges opp på plakatenNoddles hage.

     

Plakat.indd 1

2/8/2011 3:43:45 AM

Plakaten viser til hvordan barna vil at Noddles lekeplass kan se ut.

    

5. Noddlehuset Huset er hjemmet til Noddle under alle øvelsene og brukes når Noddle kommunisere med barna.

13


6. Noddles lekelandskap Landskapet skal brukes under øvelse 2. Målet med øvelsen er at barna skal hjelpe Noddle med å lage drømmehagen ved bruk av ulike materialer. Drømmehagen som barna lager blir et bilde på hvordan barna ønsker at uteområdene skal se ut. Snakkeboblene kan brukes for å notere ned barns ideer og ønsker under prosessen.

Ideer og leker som er laget av barna Lekefly

Sandkasse

Blomster

14

7. Idèkort


med l i t lykke sen! s e s o pr

15


     

16


Ă˜ovelse 1 . Historien om Noddle

17


INTRO

Beskrivelse av øvelsen: Kursholder skal samle alle barna og fortelle de at barnehagen har fått besøk av en helt spesiell person som heter Noddle.

Roller: 1 person skal lese fra historieboken 1 person bruker Noddle maskoten

Annet: Prosessleder skal dokumentere prosessen med notater og foto.

Verktøykassen:

• • •

Noddles idèbok Maskotten Noddle Noddlehuset

Formål: Barna skal bli bedre kjent med Noddle og hans historie. Denne øvelsen skal forbrede barna til å hjelpe Noddle med å utvikle en drømmehage.

18

to do


ØVELSE-1

Historien om Noddle: to do

Noddle bor langt inne i skogen, i et lite trehus. Han har mange venner. Gran, er nok bestevennen hans. Og så har han en bestemor som han er veldig glad i. Hun bor i byen, i et stort hus. Noddle skal bygge et lekeplass som han kan leke med Gran og bestemor. Men Noddle vet ikke hva han skal bygge, så han har bestemt seg for å gå på en lang tur for å la seg inspirere av andre lekeplasser. Det finnes så mye fint og flott og fantastisk rundt omkring. Noddle liker å ta bilder av ting når han er på tur. Han klarer ikke helt å bestemme seg for hva han vil ha i lekeplassen sin. Så Noddle har så lyst til å besøke barna i barnehagen på Romsås for å høre hva andre barn liker å leke med. Noddle trenger hjelp til å finne leker, farger, former og blomster som han kan ha i lekeplassen sin. Noddle sier: «Hei, jeg heter Noddle. Jeg er på besøk for å få hjelp av dere barna til å lage en drømmelekeplass. Jeg er så nysgjerrig på hva dere liker og hva dere liker å gjøre når dere er ute å leker. Har dere lyst til å hjelpe meg med å finne ut av hva jeg kan ha i lekeplassen min?» «Jeg har vært ute og tatt masse bilder av ting og tang som jeg har lyst til å ha i lekeplassen min, men trenger hjelp av dere til å velge ut noen bilder».

19


20


Ă˜Ovelse 2. Noddles hage

21


INTRO

Beskrivelse av øvelsen: Del 1: Utvelgelse av inspirasjonsbilder Noddle ønsker å få hjelp av barna til å velge ut bilder innenfor 4 kategorier. Del 2: Noddles worskshop Noddle vil at barna skal hjelpe til med å dekorere Noddles lekelandskap.

Roller: Historieforteller introduserer og gjennomfører øvelsen, prosessleder bistår 1-2 barnehageansatte bistår ved gjennomføringen . Annet: Prosessleder skal dokumentere prosessen med notater og foto.

Verktøykassen:

• • • •

Maskotten Noddle Noddlehuset Noddles idèkart Noddles inspirasjonsbilder

Formål: Barna hjelper Noddle med å lage sin drømmehage med sine favorittleker, farger osv. Resultatet representerer barnas ønsker for uteområdet.

22

to do


ØVELSE-2 Del 1

to do

Historien om Noddle: Før Noddle drar på besøk i barnehagene, sorterer han alle bildene i forskjellige grupper: Farger || Leker || Blomster || Former. Noddle vil at han og barna skal ha det gøy når han er på besøk. Noddle tar med deg seg alle bildene han har tatt på turen, og en pappeske med masse spennende ting han har kjøpt og funnet i skogen. Noddle sier: «Jeg har tatt masse bilder av ting og tang som jeg liker, men jeg klarer ikke å bestemme meg for hva jeg skal ha i lekeplassen min. Har dere lyst til å velge ut de fineste bildene og henge de opp på plakaten? Jeg er veldig glad i farger, hva er deres favorittfarge? Hvilke farger vil du at Noddle skal ha på lekeplassen sin? Prosessleder: Prosessleder legger frem alle bildene på et stort bord og inviterer alle barna til å komme bort å se på alle bildene som Noddle har tatt. Deretter spør prosesslederen barna om de kan velge ut bilder de liker og henge de opp på plakaten.

23


ØVELSE-2 Del 1

Noddle sier: Jeg er veldig glad i farger, hva er deres favorittfarge? Hvilke farger vil du at Noddle skal ha på lekeplassen sin?

Barna / Prosessleder: Barna går bort til bordet med bilder og plukker ut en farge hver. Prosesslederen spør barna om de kan henge opp bildet på plakaten. Deretter introduseres neste oppgave;

Noddle sier: Hva er ditt favorittleke/apparat? Hva liker du å leke med når du er ute? Kan dere velge ut lekeapparater som dere vil ha i lekeplassen min?

24


ØVELSE-2 Del 1

Barna / Prosessleder: Barna velger ut lekeapparater og henger opp bildene på plakaten. Deretter introduseres neste oppgave;

Noddle sier: Jeg ønsker å dekorere lekeplassen min. Hva slags blomster og materialer jeg kan ha i lekeplassen min?

Barna / Prosessleder: Barna velger ut bilder av ulike materialer og henger opp bildene på plakaten. Deretter introduseres neste oppgave;

25


Ă˜VELSE-2 Del 1

Noddle sier: Hva slags former liker dere? Jeg liker firkanter, trekanter og sirkler. Hva slags former liker dere?

Prosessleder: Barna velger ut bilder av former og henger opp bildene pĂĽ plakaten.

26


ØVELSE-2 Del 2

Noddle sier: Når jeg var i skogen fant jeg masse rart som jeg likte, og jeg har vært i butikken og kjøpt med masse rart som vi kan leke med i dag. Har dere lyst til å dekorere lekelandskapet mitt?

Barna / Prosessleder: Alle barna får tildelt materiale som de skal bruke når de skal bygger modeller til lekelandskapet til Noddle. Det er lov til å lage hva som helst og bruke plakaten med alle bildene til inspirasjon. Mens barna bygger modeller kan barnehageansatte skrive ned kommentarer fra barna på snakkebobler.

27


28


29


30


Ă˜Ovelse 3. Intervjue med barna

31


INTRO

Beskrivelse av øvelsen:

Barnehageansatte plukker ut 4-6 barn for intervju. Intervjuet bør foregå på eget rom eller i et litt avskjermet område. Barna kan enten intervjues en og en, eller to og to. Det stilles 4 spørsmål

Roller: Prosessleder intervjuer 1 barnehageansatt bistår

Verktøykassen:

• •

Intervjuguide Bilder av uteområde/lekeapparater

Formål: Kartlegge barnas ønsker for uteområdet

32

to do


ØVELSE 3

Prosessleder: Nr

Spørsmål til barna:

1 2 3 4

Liker du å være ute og leke når du er i barnehagen? Er det noe på uteområdet du ikke syns det er noe gøy å leke med? Hva liker du å gjøre/leke med når du er ute og leker? Skulle du ønske at det var andre leker på uteområdet? Hvilke?

33


34


tusen takk for at dere kunne hjelpe noddle ned a lage en drommelekeplass!

35


www.kulturiring.com

Medvirkningsprosess  

Noddles prosessbok er en workshop utviklet av Natale Hugvik for barn i barnehager på Romsås. Prosjektet ble gjennomført i forbindelse med om...