Page 1

Praktyki Lingua – zadanie 12 Nauka wystawiania dokumentów księgowych Rachunek NR RW/1/2013 Do umowy o dzieło z dn. 18.02.2013r. Oryginał/kopia

Sprzedawca: Jan Kowalski …

Dzieło

Tłumaczenie pisemne [PL>ENG] 1. plik PDF 1 2. plik PPT 3. plik DOC

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Stawka/słowo źródłowe (brutto)

Liczba słów

0,025 €

185180

Kwota brutto

Koszt uzyskania przychodu (50%)

Podstawa opodatkow ania

Podatek dochodowy (18%)

Podatek do zapłaty US

Do wypłaty

4629,5 €

2314,75 €

2314,75

416,665 €

417 €

4213 €

Słów: 185180

Suma

Słownie do wpłaty: cztery tys. dwieście trzynaście EUR Sposób wypłaty: przelew na konto (14 dni od daty doręczenia) Dane do przelewu: Jak Kowalski … nr konta …

Wystawił dn. 2013-02-24/ Szczecin: Jan Kowalski ………………………………….. (podpis wystawcy)

………………………………… (data, podpis nabywcy)

4213 €

um. o dzieło  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you