Page 1

Praktyki Lingua – zadanie 12 Nauka wystawiania dokumentów księgowych Faktura VAT NR RW/1/2013 Oryginał / kopia

Sprzedawca: Jan Kowalski …

Usługa Tłumaczenie pisemne [PL>ENG] 1. plik PDF 1 2. plik PPT 3. plik DOC

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Jednostka miary

Ilość

Cena za jednostkę netto

Wartość netto

Stawka podatku

Kwota podatku

Wartość brutto

1800 znaków

751

24,53 zł

18422,03 zł

23%

4237,06 zł

22659,09 zł

Razem

18422,03zł

X

4237,06 zł

22659,09 zł

W tym

18422,03zł

23%

4237,06 zł

22659,09 zł

Znaków: 1352330

do zapłaty słownie: dwadzieścia dwa tys. sześćset pięćdziesiąt dziewięć zł 09/100 data sprzedaży: 2013-02-24 sposób zapłaty: przelew na konto (14 dni od daty doręczenia) dane do przelewu : Jan Kowalski … nr konta…

Wystawił dn. 2013-02-24/ Szczecin: Jan Kowalski ………………………………….. (podpis wystawcy)

………………………………… (data, podpis nabywcy)

faktura VAT  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you