Nasz Rynek 1 / 2022

Page 1

UWAGA! NASTĘPNE WYDANIE TYGODNIKA „NASZ RYNEK” UKAŻE SIĘ 25 STYCZNIA 2022 11 stycznia 2022 r. nr 1 (768) rok XVII ISSN 1732-887X Nakład 10.000 www.naszrynek.pl

GABINET CHIRURGII DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWEJ dr n. med. Witold Miaśkiewicz Konsultacje i leczenie w zakresie: chirurgii, traumatologii i ortopedii dziecięcej, urologii dziecięcej

GAZETA BEZPŁATNA 100% KAPITAŁU POLSKIEGO OSTRÓW „Za parowozownią” - etap drugi! Kolejny etap budowy centrum sportowo - treningowego “Za parowozownią” tuż-tuż. W Urzędzie Miejskim podpisano umowę na ponad 6,5 mln złotych na drugi etap zadania - budowę boiska z nawierzchnią naturalną. Inwestycję zrealizuje warszawska �irma Gardenia Sport.

Nowe miejsce dla ostrowskich seniorów

PRZYJĘCIA: Poniedziałek 15.00 - 17.00

ul. Śmigielskiego 20, Ostrów Wlkp.

tel. 605 582 881 ROL-MET

Sieroszewice ul. Ostrowska 22a Tel. 62 739-65-71a

T MARKE iczy -ogrodn o n a l w budo

czytaj na stronie 2

OSTRÓW Dodatek osłonowy -komu przysługuje? Miejski Ośrodek Pomocy S p o ł e c z n e j w O s t ro w i e Wielkopolskim przyjmuje od 5 stycznia 2022r. wnioski o dodatek osłonowy.

CHYNOWA

czytaj na stronie 5

Chynowa 165 B tel. 884-159-216 e-mail: zeusostrow@onet.pl

OSTRÓW VII Ostrowski Orszak Trzech Króli Dzienny Dom „Senior+” został o�icjalnie otwarty. Placówka powstała na parterze Domu Katechetycznego przy ulicy Raszkowskiej 39. To pierwsza z inwestycji w ramach Ostrowskiego Ekspresu Inwestycyjnego. Modernizacja obiektu wraz z wyposażeniem kosztowała ponad półtora miliona złotych. czytaj na stronie 3 czytaj na str 2

Po rocznej przerwie, po raz siódmy, w święto Objawienia Pańskiego u l i c a m i O s t ro wa W i e l kopolskiego przeszedł O r s z a k Tr z e c h K ró l i . REKLAMA

Chynowa 165 B

63-421 Przygodzice,

NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE

K O T ŁY C.O.

W W W. K O T LY S T A W I C K I . P L NOWA LOKALIZACJA!

UL. PÓŁNOCNA 15, PRZYGODZICE TEL.

785-998-794 607-532-912

ZAKUPY NA

RATY

tel. 884-159-216, e-mail:

zeusostrow@onet.pl NAJNIŻSZE CENY POMIAR U KLIENTA


2

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

11 stycznia 2022 nr 1 (768)

OSTRÓW Ruszył Dzienny Dom „Senior+” przy ulicy Raszkowskiej

OSTRÓW Umowa na ponad 6,5 mln zł

„Za parowozownią” Nowe miejsce dla ostrowskich seniorów Dzienny Dom „Senior+” został oficjalnie otwarty. Placówka powstała na parterze - etap drugi! Domu Katechetycznego przy ulicy Raszkowskiej 39. To pierwsza z inwestycji

fot. UM Ostrów

- Nowoczesne centrum treningowe ma zastąpić kultowy, choć bardzo zdegradowany ostrowski stadion. Chcemy, by cent r u m “ Z a p a r o w o z o wnią” spełniało najwyższe standardy umożliwiające uprawianie sportu młodym ostrowianom. Zadanie to realizuje warszawska firma Gardenia Sport, która na rynku krajowym działa od 25 lat. Niedawno zakończyli dużą inwestycję - rewitalizację warszawskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Hutnik. Jestem przekonany, że to doświadczenie pozwoli firmie Gardenia Sport na sprawne, ale i efektywne wykonanie zadania - mówi Mikołaj Kostka, zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Na zdegradowanym terenie w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego powstanie centrum treningowo - sportowe dla młodych, ostrowskich piłkarzy. W I etapie zadania powstaje tam boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 115m x 75m (pole gry 105m x 68m) wraz z pełną infrastrukturą – to przyłącze i instalacja wodociągowa, przyłącze i kanalizacja deszczowa, przyłącze i kanalizacja sanitarna oraz instalacja elektryczna – w tym oświetlenie oraz monitoring. Wykonawca zadba też o właściwe ogrodzenie tego terenu. Powstanie tu ogrodzenie

panelowe o długości 830 m, ogrodzenie betonowe - 260 m, ogrodzenie z siatki przeciwpyłowej - 40 m, a także piłkochwyty o długości 350 m. Projekt zakłada jednak budowę dwóch boisk. Drugi etap obejmuje właśnie budowę boiska z nawierzchnią naturalną oraz budynku toalety. W ramach zadania wykonane zostanie boisko z nawierzchnią naturalną o wymiarach 115 x 75 m (pole gry 105 x 68 m) wraz z całą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu wokół boiska oraz trybuną główną – 559 miejsc i trybuną gości – 50 miejsc, a także budynek toalety. Koszt drugiego etapu zadania to 6 mln 588 tys. złotych. Gardenia Sport jest odpowiedzialna również za realizację pierwszego etapu inwestycji. - Prace na terenie inwestycji trwają, gdy tylko pozwala na to pogoda. Deszcz nie ułatwia zadania, jednak robimy co możemy, a pierwszy etap zadania chcemy zakończyć zgodnie z planem, czyli na początku drugiej połowy roku i wówczas oddać już część kompleksu sportowcom - mówi Tomasz Bernat, prezes Gardenia Sport. Termin realizacji drugiego etapu to 12 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Plac zostanie przekazany wykonawcy w marcu. ANKA

w ramach Ostrowskiego Ekspresu Inwestycyjnego. Modernizacja obiektu wraz z wyposażeniem kosztowała ponad półtora miliona złotych.

- Dzienny Dom “Senior +” przy ulicy Raszkowskiej 39 powstał dla ostrowskich seniorów i z myślą o nich. To miejsce, gdzie mogą liczyć na wsparcie i specjalistyczną opiekę, ale przede wszystkim mogą się ze sobą spotkać. Największą chorobą XXI wieku seniorów jest niestety samotność. Z racji wieku osobom starszym towarzyszy wiele dolegliwości, jednak samotność jest największym wrogiem i problemem. To miejsce stworzono właśnie po to, by temu przeciwdziałać - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Dzienny Dom „Senior+” przy ulicy Raszkowskiej 39 został oficjalnie otwarty w poniedziałek, 3 stycznia. Był to również pierwszy dzień w Domu seniorów, którzy już od godzin porannych zwiedzali obiekt i poznawali się. Starannie urządzone pomieszczenia powstały z myślą o potrzebach i ograniczeniach osób starszych. To miejsce pozbawione barier. Wchodzenie ma ułatwić specjalna rampa z platformą, oznakowania wewnątrz budynku wykonane zostało także w alfabecie Braille’a, w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano oświetlenie uruchamiane przez czujniki ruchu. - Dzienny Dom “Senior+” to miejsce dla 45 seniorów. Będziemy im zapewniać 8-godzinną opiekę od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30, przy udziale profesjonalnej kadry socjalnej i medycznej - zaznacza Małgorzata Pawlik, kierownik placówki przy ulicy Raszkowskiej 39. Seniorzy mają do dyspozycji jadalnię z funkcją sali spotkań, salę aktywności wyposażoną w sprzęt do ćwiczeń, pomieszczenie klubowe z biblioteczką, sprzętem RTV, szatnię, pomieszczenie do terapii indywidualnej, do odpoczynku z miejscami do leżenia, pokój opieki pielęgniarskiej, łazienkę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami oraz dwie toalety z prysznicami, pomieszczenie kuchenne umożliwiające podgrzanie posiłków oraz pomieszczenie dla pracowników. - To jest pierwsze zadanie inwestycyjne, które zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy w ramach Ostrowskiego Ekspresu Inwestycyjnego. To inwestycja finansowana

w dużej części ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Budynek, w którym mieści się Dzienny Dom Senior + należy do parafii pw. św. Antoniego Padewskiego. Pomieszczenia od długiego czasu stały puste. Warto podkreślić, że dzięki porozumieniu z księdzem prałatem doktorem Witoldem Szalą przekazano miastu w użytkowanie wieloletnie parter Domu Katechetycznego - użytkowanie bezpłatne. Mamy więc gwarancję trwania i realizacji planów przez długie lata. Ponosimy koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki, natomiast z tytułu czynszu dzierżawnego nie płacimy ani złotówki miesięcznie - podkreśla Mikołaj Kostka, zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. O tym, jak ważne jest to miejsce, mówili podczas uroczystości sami zainteresowani. Seniorzy nie kryją radości z oddanej inwestycji. Dzienny Dom Seniora daje im możliwość integracji i aktywnego trybu życia, a wszystko pod fachową opieką. Całkowity koszt inwestycji to ponad półtora miliona złotych. Na wyposażenie obiektu Ostrów Wielkopolski pozyskał dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z programu Senior +. To kwota w wysokości 213 tys. złotych. Modernizacja parteru Domu Katechetycznego przy ulicy Raszkowskiej 39 rozpoczęła się na początku 2021 roku. To pierwsza z realizowanych inwestycji Ostrowskiego Ekspresu Inwestycyjnego. ANKA

fot. UM Ostrów

Kolejny etap budowy centrum sportowo - treningowego “Za parowozownią” tuż-tuż. W Urzędzie Miejskim podpisano umowę na ponad 6,5 mln złotych na drugi etap zadania - budowę boiska z nawierzchnią naturalną. Inwestycję zrealizuje warszawska firma Gardenia Sport.


11 stycznia 2022 nr 1 (768)

informacje

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

3

W związku ze śmiercią

MATKI

Centrala Zbytu Węgla „WĘGLOZBYT” S.A.

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH

składam Panu

Jarosławowi Urbaniakowi Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej

szczere wyrazy współczucia

wynagrodzenie: 22,00 zł/h brutto miejsce pracy: Składowisko Węgla ul. Węglowa 4, 63-400 Ostrów Wlkp. Kontakt telefoniczny: Tel.: 62 734 92 88 (106) adres mailowy: dszlachta@czw.com.pl

Paweł Rajski Starosta Ostrowski

OSTRÓW Orszak przeszedł ulicami Ostrowa

VII Ostrowski Orszak Trzech Króli Na czele korowodu jechała Maryja z Dzieciątkiem i Józefem, następnie trzej Mędrcy ze Wschodu oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego. Barwny korowód, przy śpiewie kolędy „Mędrcy świata”, wyruszył z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Limanowskiego po modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia. Orszak przeszedł ul. Kaliską i Sądową pod Dom Katolicki, gdzie dzieci ze świetlicy „Boże Podwórko” przedstawiły krótką inscenizację spotkania z Herodem. Przy bijących dzwo-

nach uczestnicy udali się do Konkatedry na Eucharystię. – Wyobraźmy sobie sytuację, w której Ewangelia stałaby się prawem numer jeden na świecie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której zamiast nienawiści, goryczy i złości na co dzień spotykalibyśmy się z miłością i zrozumieniem. Myślę, że taki świat można byłoby włożyć sobie w jedną z utopijnych wizji rzeczywistości – mówił podczas homilii ks. Artur Filipiak, wikariusz parafii Konkatedralnej. Podkreślał, że tak jak Mędrcy ze Wschodu udali się za gwiaz-

dą betlejemską, by zobaczyć Nowonarodzone Dziecię, tak zgromadzeni w świątyni na Eucharystii przybyli by zobaczyć Boga pod postacią chleba i wina. Kapłan mówił o wierze jaką posiadali Mędrcy, który podążając za gwiazdą, szukali Boga. – Udaje im się Go spotkać, tak jak i my dzisiaj spotykamy Chrystusa obecnego w żłóbku – powiedział. – Boża miłość czeka nieustannie na te serca, które ją odrzuciły, czeka cierpliwie w żłóbku pod postacią małego Dzieciątka. Miejmy odwagę by objawiać Bożą miłość w naszej codzien-

ności – zakończył ks. Filipiak. Eucharystii przewodniczył ks. Jakub Karpisiewicz, z którym modlił się ks. Krzysztof Raj oraz ks. Mateusz Paprocki, wikariusz z parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim. VII Ostrowski Orszak Trzech Króli zorganizowała parafia Konkatedralna pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz parafia pw. Miłosierdzia Bożego. Patronat nad wydarzeniem objęła Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Jacek Ryckiewicz

Fot.: Jacek Ryckiewicz, www.konkatedra-ostrowwlkp.pl

Po rocznej przerwie, po raz siódmy, w święto Objawienia Pańskiego ulicami Ostrowa Wielkopolskiego przeszedł Orszak Trzech Króli. Pod hasłem „Dzień dziś wesoły”, pomimo niepewnej pogody i wciąż trwającej pandemii, mieszkańcy świętowali jedno z najstarszych i najbardziej chrześcijańskich świąt, które powstało na początku IV wieku.


4

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

11 stycznia 2022 nr 1 (768)

OSTRÓW Wspólnie świętowali

Spotkanie opłatkowe mieszkańców Osiedla nr 4 Spotkanie otworzyła i poprowadziła Daria Jakubek-Szczepaniak. Głos zabrali również obecni na uroczystości wiceprezydent Ostrowa - Mikołaj Kostka oraz radny miejski - Dawid Korzeniewski, którzy złożyli życzenia świąteczne wszystkim zgromadzonym. Spotkanie, jak co roku, było idealną okazją do wspólnego śpiewania kolęd, podzielenia się opłatkiem, złożenia sobie nawzajem serdecznych życzeń, a także by smacznie zjeść. Wspaniała atmosfera stworzona przez organizatorów i podniosły nastrój udzieliły się wszystkim mieszkańcom osiedla oraz gościom. ANKA

fot. Wiktoria Kohnke

Mieszkańcy Osiedla nr 4 im. Jana Pawła II spotkali się w Bistro u Szevy na corocznym spotkaniu opłatkowym.

POWIAT OSTROWSKI 23. noworoczne spotkanie samorządowców

Samorządowcy powiatowi przybyli do Sadowia Już po raz 23. na noworocznym spotkaniu zebrali się samorządowcy powiatu ostrowskiego. Uroczystość odbywała się z powodu pandemii w mocno ograniczonej formule, w kościele i klasztorze w Sadowiu. Do czasu nadejścia pandemii, w noworocznych spotkaniach samorządowców uczestniczyło nawet po ponad 200 osób ze wszystkich gmin powiatu ostrowskiego. Wójtowie, burmistrzowie, radni i inni działacze samorządowi spotykali się co roku w innej gminie, by podsumować zeszłoroczne dokonania i opowiedzieć o swoich planach na kolejny rok. W tym roku samorządowców z całego powiatu gościła Gmina Ostrów Wielkopolski. Jednak plany pokrzyżował Covid, więc zdecydowano się na bardzo ograniczoną formułę wyda-

rzenia i symboliczną lokalizację, którą był kościół i klasztor ojców Pasjonistów w Sadowiu. Ostatecznie, do Sadowia przyjechali niemal wyłącznie radni powiatowi. Gospodarzami spotkania byli: starosta ostrowski Paweł Rajski, przewodniczący rady powiatu Piotr Walkowski i Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk. Samorządowcy wzięli udział w Mszy Świętej odprawionej przez ojca Grzegorza Słowikowskiego, który od 2014 roku pełni funkcję proboszcza i przeora klasztoru Ojców Pasjonistów w Sadowiu.

Podczas uroczystości przypomniano również, że po raz pierwszy w historii powiatu ostrowskiego zdarzyło się, że trzeba było pożegnać czynnych radnych. Covid zabrał bowiem Grzegorza Finke i Michała Wilczurę. Oprócz radnych powiatowych, w minionym roku zmarł również były prezydent Ostrowa Jerzy Świątek. Spotkanie uświetnił specjalny koncert kolęd w brawurowych aranżacjach w wykonaniu kwartetu Roberta Matuszewskiego. Na koniec muzycy otrzymali nowe gadżety promocyjne gminy. JW


11 stycznia 2022 nr 1 (768)

informacje

Nasz Rynek

OSTRÓW Zwycięskie zadanie Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego OSTRÓW

Zielona energia z choinek

Młodzi żużlowcy już szkolą się w nowym warsztacie żużlowym. To zwycięskie zadanie Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Warsztat został rozbudowany i wyposażony w profesjonalny, niezbędny sprzęt, dzięki któremu młodzieżowcy mogą uczyć się, jak rozłożyć motocykl na części i złożyć go na nowo.

Już po raz trzeci Grupa Kapitałowa Centrum Rozwoju Komunalnego zaprasza mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego do włączenia się w akcję “Zielona energia z choinek”. W pierwszych dniach 2022 roku rusza kolejna zbiórka świątecznych drzewek. Akcja zbierania choinek, od pierwszej edycji, cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszego miasta. Podczas dwóch poprzednich edycji ostrowianie oddali ponad 3 tysiące choinek, w ten sposób zebrano blisko 37 ton drzewek, które zostały przerobione na biomasę. Niektóre z drzewek otrzymały drugie życie i zostały posadzone na terenie miasta. - Akcja ułatwia ostrowianom sprzątnięcie wykorzystanych świątecznych drzewek i ich ekologiczną utylizację. Takie działanie ma również znaczenie edukacyjne, ucząc mieszkańców miasta ekologicznej odpowiedzialności i zwracając uwagę na konieczność wspólnej troski o porządek i środowisko - mówi Szymon Jaworski z Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego. Choinki będzie można oddać, oczywiście bezpłatnie, w kilkunastu punktach na terenie miasta. Akcja rozpocznie się 7 stycznia i potrwa do 5 lutego. Dodatkowa zbiórka choinek na osiedlach domków jednorodzinnych odbędzie się w dwóch terminach 15 stycznia i 5 lutego.

- Ostrowski Budżet Obywatelski spełnia marzenia. Z każdą edycją OBO mieszkańcy składają więcej wniosków, ale i chętniej głosują na zgłoszone zadania. Warsztat żużlowy to jedno ze zwycięskich zadań - zagłosowało na nie niemal 1700 ostrowian. Cieszę się, że to zadanie przysłuży się młodym i jestem przekonana, że przyniesie nam niejeden sukces - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. 300 tysięcy złotych kosztowała budowa warsztatu żużlowego na Stadionie Miejskim. Profesjonalne pomieszczenie jest gotowe i służy młodzieżowcom TŻ Ostrovia. Młodzi zawodnicy korzystali dotąd z małego pomieszczenia. Po modernizacji mają do dyspozycji zupełnie nowy i przestronny warsztat wyposażony w niezbędny, profesjonalny sprzęt. Dzięki temu mogą teraz sami, przy wsparciu

fot.: UM Ostrów

Warsztat żużlowy już służy młodym

mechanika klubowego, naprawiać swoje maszyny. Budowa warsztatu żużlowego to zwycięskie zadanie VI edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Pomysłodawcą tej ważnej inwestycji był radny Arkadiusz Sodkiewicz, przyjaciel ostrowskich żużlowców. Na to zadanie zagłosowało 1692 ostrowian. - Jestem z tego pomieszczenia ogromnie dumny. Bardzo chciałem pomóc naszym młodzieżowcom. Do tej pory korzystali z małe-

go pomieszczenia, dzisiaj mają warsztat z prawdziwego zdarzenia i wiem, że to przełoży się na ich wyniki żużlowe. Dziękuję ostrowianom za oddane głosy na to zadanie – mówi Arkadiusz Sodkiewicz, radny Ostrowa Wielkopolskiego. Obecnie w szkółce żużlowej jest 15 adeptów w wieku 11 do 14 lat. W pierwszym składzie jeździ czterech młodzieżowców w pierwszym składzie Arged Malesa TŻ Ostrovia ANKA

OSTRÓW Będzie bezpieczniej

Przejścia z dofinansowaniem

- Lokalizacje przejść nie są przypadkowe. Pasy znajdują się w ciągach dróg, które charakteryzują się bardzo wysokim natężeniem ruchu. Ulica Wojska Polskiego jeszcze nie tak dawno była ulicą krajową, wiemy doskonale, z jakim wysokim natężeniem ruchu samochodowego i pieszego mamy tam do czynienia. Po drugie, w ciągach tych dwóch ulic, a więc przy ulicy Wojska Polskiego oraz Marii Konopnickiej mamy wiele obiektów użyteczności publicznej - to między innymi targowisko, ośrodek zdrowia czy apteka. Natomiast przy ulicy Wojska Polskiego mamy Arenę Ostrów, Centrum Przesiadkowe, szkoły ponadpodstawowe i kościół – mówi Mikołaj Kostka, zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

fot.: UM Ostrów

Prawie 220 tysięcy złotych kosztować będzie przebudowa dwóch przejść dla pieszych w centrum Ostrowa Wielkopolskiego. Pierwsze – przebudowane zostanie przy hali Arena, drugie – przy ulicy Konopnickiej. Na inwestycje, miasto z sukcesem pozyskało dofinansowanie zewnętrzne. To kwota ponad 160 tys. złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przejścia po przebudowie będą miały stworzone azyle bezpieczeństwa, które zwiększą widoczność pieszemu oraz kierowcy. Dodatkowo będą doświetlone i oznakowane. Przebudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Wojska Polskiego kosztować będzie prawie 130 tysięcy złotych. Dofinansowanie wyniosło ponad

91 tys. złotych. Przebudowa przejścia przy ulicy Marii Konopnickiej pochłonie 90 tys. złotych. Dofinansowanie wyniosło blisko 70 tys. złotych. Oba zadania otrzymały pozytywną opinię Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. ANKA

Lista punktów:

Targowisko Miejskie - Targowa 2, Zieleniak - Konopnickiej 2B, Róg ul. Kr. Jadwigi/ Żeromskiego, ul. Piłsudskiego 57 (przy Stadionie Miejskim), ul. Armii Krajowej 8-10, ul. Bąka 6, ul. Bojanowskiego 40, ul. Dembińskiego 10, ul. Długosza 7, ul. Harcerska 11, ul. Jankowskiego 1, ul. Klasztorna 7A, ul. Komuny Paryskiej 11, ul. Komuny Paryskiej 100, ul. Konopnickiej 8, ul. Konopnickiej 56, ul. Kr. Jadwigi 21A, ul. Limanowskiego 44, ul. Mertki 9, ul. Modrzewskiego 1, ul. Prusa 3, ul. Rynek 1, ul. Strzelecka 76, ul. Śmigielskiego 9, ul. Śmigielskiego 18, ul. Towarowa 19, ul. Żwirki 1

Dodatkowa zbiórka choinek na osiedlach domów jednorodzinnych w dniach 15 stycznia i 5 lutego:

Wenecja, Kamienice Stare, Pruślin, Nowe Parcele, Krępa, Zacisze-Zębców, Odolanowskie, Parcele Zacharzewskie. (Choinki należy wystawić przed posesję do godziny 7.00 rano w dniu odbioru) ANKA

www.naszrynek.pl

5

OSTRÓW Już można składać wnioski

Dodatek osłonowy - komu przysługuje?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje od 5 stycznia 2022 r. wnioski o dodatek osłonowy. Wnioski przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.30. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 roku. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia.2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do 31 marca 2022r. i do 2 grudnia 2022 r. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego: • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych, • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód

nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę. W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. *Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania. Wnioski do pobrania w siedzibie MOPS lub na stronie internetowej bip.mops. ostrowwlkp.pl ANKA

OSTRÓW 1977 narodzin w 2021 roku

Zofia i Franciszek królują w Ostrowie W 2021 roku w Ostrowie Wielkopolskim urodziło się 1977 dzieci. Rodzice najczęściej wybierali dla swoich dzieci imiona Zofia i Franciszek. Urząd Stanu Cywilnego podsumował 2021 rok.

Miniony rok to 1977 narodzin w Ostrowie Wielkopolskim. Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom to: Zofia (43), Zuzanna (41) i Hanna (34). Wśród imion dla chłopców rodzice najczęściej decydowali się na Franciszka (51), Wojciecha (45) i Jana (44). W Ostrowie Wielkopolskim zawarto 441 małżeństw. Rozwodzono się 190 razy, 3 pary zdecydowały się na separację. Zarejestrowano 1580 zgonów. Urząd Stanu Cywilnego wydał zaświadczenia o zdolności prawnej do ślubu za granicą: 25 zaświadczeń.

84 par świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Wydano 488 decyzji o przyznaniu jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka „miejskiego becikowego” (w tym: 395 decyzji po 500 złotych, 87 decyzji po 1000 złotych i 6 decyzji po 2000 złotych). 12 mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego ma ponad 100 lat - 3 osoby urodziły się w 1919 roku, 4 w 1920 roku i 5 w 1921 roku. W roku 2022 setne urodziny ma obchodzić 7 kolejnych osób. ANKA


6

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

11 stycznia 2022 nr 1 (768)

KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE SIEROSZEWICE:

Intronizacja Króla Kurkowego W grudniu ubiegłego roku, w parafii pw. św. Marka Ewangelisty w Rososzycy, odbyła się Intronizacja Sieroszewickiego Króla Kurkowego AD 2021 i Króla Żniwnego AD 2021. Kurkowe Bractwo Strzeleckie Sieroszewice oraz Król Kurkowy AD 2021 B. Marian Rybicki, I Rycerz B. Arkadiusz Wronka i II Rycerz B. Paweł Piotrowski oraz Król Żniwny AD 2021 B. Paweł Piotrowski, B. Arkadiusz Wronka- I Marszałek, B. Marian Rybicki- II Marszałek zaprosili członków Bractwa na intronizację. Uroczystośc rozpoczęła się od odprawionej przez Kapelana Bractwa Brata Ks. Pawła Guździoła, Mszy św. w intencji Intronizacji Króla Kurkowego AD 2021 i Króla Żniwnego AD 2021 oraz za braci kurkowych, którzy odeszli do domu Ojca na wieczną chwałę. Pierwsze czytanie z Pisma Świętego odczytała S. Barbara

Rybak, drugie czytanie odczytał B. Marian Rybicki. Na zakończenie Mszy św. ks. Paweł poświęcił łańcuchy królewskie, po czym Akt Intronizacyjny odczytał B. Krzysztof Portasiak – prezes bractwa. Nastąpiła intronizacja Króla Kurkowego AD 2021 B. Mariana Rybickiego oraz Króla Żniwnego AD 2021 B. Pawła Piotrowskiego, których intronizował ks. proboszcz Paweł Guździoł, członek i kapelan KBS – Sieroszewice. Następnie na salce parafialnej na plebanii Kapelana Bractwa B. Ks. Pawła Guździoła odbył się poczęstunek. Przed poczęstunkiem uczczono minutą ciszy zmarłych braci kurkowych oraz

zmarłego 26 maja 2021 r. Brata Ferdynanda Rybaka. Na zakończenie spotkania Król Kurkowy AD 2021 B. Marian Rybicki obdarzył braci kurkowych prezentami. Podczas spotkania, B. Marian Rybicki przekazał miłą wiadomość: - w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, która obchodzona była w niedzielę 21 listopada ubiegłego roku, Akcja Katolicka naszej diecezji świętowała jubileusz 25-lecia. Decyzją biskupa kaliskiego Damiana Bryla zostały przyznane i wręczone Pierścienie św. Józefa, który otrzymał m.in. Marian Rybicki za wieloletnią współpracę.

Prawie 106 tys. wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy wpłynęło do ZUS-u Od 1 stycznia można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Do tej pory do ZUS-u wpłynęło prawie 106 tys. wniosków, z czego niemal 12 tys. wniosków złożyli rodzice z województwa wielkopolskiego. -Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie do 12 tys. zł. Będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy

ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać wyłącznie online – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Empatia lub bankowości elektronicznej. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą pomagać przy składaniu elektronicznych wniosków o nowe świadczenie. Na rozpatrzenie wniosku ZUS ma dwa miesiące od dnia jego złożenia wraz

z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału. 500 plus Od stycznia rodzice mogą składać także wnioski o nowe świadczenia wychowawcze 500 plus, jeszcze niewypłacane, czyli np. na nowo narodzone dzieci, a od lutego na kolejny okres, rozpoczynający się od czerwca 2022 r. Natomiast gminy jeszcze do końca maja 2022 r. będą

kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń. Dla rodzin wnioskujących o świadczenie 500 plus ZUS przygotował specjalny kreator na PUE ZUS, który pomoże krok po kroku wypełnić wniosek. Klienci mogą również liczyć na pomoc pracowników ZUS, którzy pomogą założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i złożyć internetowo wniosek o 500 plus. Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim


11 stycznia 2022 nr 1 (768)

rozmowa

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

7

POWIAT OSTROWSKI W inwestycje wkładamy też nasze serce

Rozmowa z Pawłem Rajskim, Starostą Ostrowskim -Za nami 2021 rok, jaki to był czas dla powiatu? - Pracowity, tak można powiedzieć najkrócej. Mimo początkowej niepewności spowodowanej covidem udało się zrealizować wiele zaplanowanych projektów. -Które uznaje Pan za najważniejsze? - Każda inwestycja ma swoją wagę, bo jej realizacja jest odpowiedzią na konkretne potrzeby i rozwiązuje jakiś problem. -To zapytajmy inaczej, o których myśli Pan najczęściej? - Czteromasztowcem tej kadencji jest budowa nowego Domu Pomocy Społecznej. Przy starzejącym się społeczeństwie, fakcie że wielu młodych wyjeżdża za pracą po świecie i musi pozostawić najbliższych pod opieką innych, takie miejsce jest bardzo potrzebne. Nie można było dłużej zwlekać z tą inwestycją. -Niektórzy mówią, że będzie to obiekt luksusowy… - W budowę nowego DPS wkładamy nie tylko znaczące środki powiatu, bo jest to inwestycja na poziomie kilkunastu milionów złotych, ale także nasze serce. Nowy DPS będzie zawierał to, co ludziom starszym, schorowanym lub niedołężnym oraz obsługującemu ich personelowi jest potrzebne na miejscu. Będzie więc wszystko od stołówki, kaplicy, sal rehabilitacyjnych, pracowni tematycznych, wspólnej przestrzeni nazywanej przez nas ,,Ryneczkiem’’ po… fryzjera. Każdy dwuosobowy pokój będzie miał własną łazienkę i taras. Uważam, że ludzie którzy przeszli niejedno w życiu zasługują na to. To nie jest więc luksus, ale standard i jakaś forma wdzięczności z naszej strony. - Kiedy obiekt zostanie oddany do użytku? - Planujemy, że w drugiej połowie 2022 roku 80 miejsc będzie gotowych do przyjęcia pensjonariuszy. - Co jeszcze chciałby Pan wyróżnić w mijającym roku? - Z całą pewnością ważne jest utrzymanie tempa zmian w szpitalu, który od lat jest naszym przysłowiowym inwestycyjnym oczkiem w głowie. Utrzymanie dynamiki nie jest takie proste jeśli weź-

miemy pod uwagę, że szpital oprócz realizacji różnych inwestycji musi zapewnić bieżące świadczenie usług medycznych, w tym także dla pacjentów covidowych co wiążę się z przestrzeganiem całego reżimu i wymogów nie ułatwiających prac inwestycyjnych. -Co w ostatnim roku zmieniło się szczególnie w szpitalu? - Oddaliśmy kolejny wyremontowany oddział. Tym razem ortopedię. Ortopedię, która słynie w Europie z wykonywania nowatorskiej metody leczenia skomplikowanych złamań kości stopy. Zadanie zostało sfinansowane z funduszy powiatowych podobnie jak powstanie drugiej pracowni do elektrofizjologii na oddziale kardiologii. Mogą w niej być wykonywane zabiegli ablacji, dzięki który oddział ma status pełnoprofilowego. To ważne zabezpieczenie zdrowia pacjentów na miejscu w Ostrowie, zważywszy na ilość chorób serca. W budynku głównym pozostanie nam do wyremontowania tylko jeden oddział, laryngologia. Ten remont zaplanowaliśmy na 2022 rok.

Ortopedia to jeden z oddziałów wyremontowanych ze środkow powiatu w 2021 roku.

nowoczesnego bloku operacyjnego. Na najwyższym piętrze nowego skrzydła szpitala powstaje pięć nowoczesnych sal operacyjnych. To było nasze marzenie, ale też konieczność zważywszy jak rozwijają się oddziały urazowe naszego szpitala. To ogromne przedsięwzięcie warte prawie 17 milionów złotych. Ok. 2,5 mln to wkład finansowy powiatu, a pozostała część środków pochodzi z funduszy rządowych.

Aurelia Kwiatkowska najstarsza mieszkanka DPS podpisuje akt erekcyjny pod budowę nowego DPS-u.

- Skąd środki na wszystkie zadanie? - Udaje się nam skutecznie pozyskiwać środki z różnych źródeł. Oprócz budżetu powiatu jednym z nich były w ostatnim roku fundusze na walkę z covid 19, z których wyremontowany został stary oddział neurologiczny teraz przeznaczony właśnie dla pacjentów covidowych. Natomiast ze środków powiatowych i rezerwy Premiera kończy się remont Interny B. - To jednak nie największa inwestycja w szpitalu? - Tak. Największym przedsięwzięciem jest budowa

Mam nadzieję, że w połowie roku będziemy mogli już to miejsce oddać do użytku medykom. W tym momencie chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania funduszy na ten cel, od parlamentarzystów począwszy. -Ale nie tylko szpitalem powiat żyje… - To prawda. Przywiązujemy wagę do równowagi we wszystkich obszarach. Dlatego od lat znaczące środki przeznaczamy na inwestycje drogowe. W mijającym roku na bieżące utrzymanie, remonty oraz inwestycje w drogownictwie wydaliśmy

ok. 28,3 mln zł pochodzących z różnych źródeł. Dzięki temu co roku przybywa kilkadziesiąt km dróg i ścieżek rowerowych. Droga w Grudzielcu, Łąkociny – Janków Zaleśny, Biskupice Ołoboczne, Janisławice, Gorzyce Małe, Rososzyca – Wielowieś, Górzno, Ociąż to przykłady zaledwie kilku zrealizowanych zadań. - W ostatnich dniach grudnia Rada Powiatu przyjęła budżet na nowy rok. Co nowego zaplanowano w drogownictwie? - Największe planowane przedsięwzięcia to budowa bezpiecznej ścieżki rowerowej z Odolanowa do Bonikowa. Będziemy także modernizować nawierzchnię oraz budować drogę wraz ze ścieżką na odcinku z Gorzyc Wielkich do Nabyszyc, kontynuować budowę drogi Rososzyca – Kościelna Wieś. W sumie w obszarze drogownictwa będzie kilkadziesiąt różnych zadań drogowych. - Jakie budżetowe propozycje dla oświaty ma powiat na nowy rok? - Największym projektem będzie budowa nowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dotychczasowy obiekt mieści się w ciasnych, wynajmowanych pomieszczeniach. Jednak w tym przypadku nie tylko chodzi o poprawę warunków lokalowych. Koronawirus i nauka on line dokonały wielkich spustoszeń w psychice młodych ludzi. Spotęgowały lęki, zwiększyły depresje i obnażyły wiele innych problemów, z którymi borykają się młodzi ludzie. Nauczyciele w szkołach nie są przygotowani do takiej

skali i różnorodności problemów. Nie mają też warunków mimo, że uruchomiliśmy w każdej szkole gabinety szkolnych psychologów. Skala zjawiska sprawia, że konieczne jest więc powstanie nowej poradni. Przetarg na to zadanie ogłosimy niebawem. Bardzo dużym przedsięwzięciem jest planowana modernizacja Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych. Zakończymy także termomodernizację ostatniego powiatowego obiektu oświatowego Bursy Szkolnej. - Powiat Ostrowski jest także graczem na rynku terenów inwestycyjnych i ma konkretną ofertę w tym zakresie. - Tak. M mamy tereny inwestycyjne i niedawno sprzedaliśmy ok. 40 ha inwestorom. Pracowaliśmy nad przekształceniem tego obszaru przez kilka lat. Ktoś nawet zapytał nas po co to robimy. Gdybyśmy sprzedali je jako

mnożyliśmy już tę kwotę kilkakrotnie. Stworzyliśmy warunki do rozwoju gospodarczego gminy Przygodzice, powiatu w ogóle, ale mamy też środki, na swoje inwestycje, na wkłady własne do projektów zewnętrznych bez zaciągania dodatkowych kredytów na ten cel. - Jak w ogóle dla powiatu zapowiada się nowy rok? - W sensie planów jakie przygotowaliśmy zapowiada się kolejny ambitny budżet, bo ilość i różnorodność zadań jest znacząca. Ale z drugiej strony jako samorząd nie żyjemy w próżni. Podzielamy obawy gospodarstw domowych, którym we znaki dają się ogromne wzrosty cen energii niemal z dnia na dzień. Z niepokojem obserwujemy rozpędzającą się inflację. To wszystko przy braku rekompensaty za wzrost kosztów utrzymania placó-

Ponad 4 km nowej drogi wraz ze scieżką rowerową z Łąkocin do Jankowa Zaleśnego.

tereny rolne uzyskalibyśmy kwotę za którą moglibyśmy wyremontować kilka kilometrów drogi. Zmieniając ich funkcję na inwestycyjną i sprzedając inwestorom po-

wek może utrudniać nasze plany, ale będziemy robić wszystko, żeby ich nie pokrzyżowało. -Dziękujemy za rozmowę.


S U I TSERWIS szURZ¥DZEÑ ¥ EKTLZENIE R ZURZ¥DZEÑ u K i Z K E c E œ R ¥DZE T Koœciuszki 10 RO S E RW I S E C O o OSTRZENIE I SERWIS L U R K E T RO S E RW I S E C O L S EO O I K z powiatu ERLIRO E KE TERO SRW ES RW IR SS EE CO Ñ TT W IEKSLE N Z R T S O E O E S E I C O R E K T RO S E RW I S E C O S S W K TKoœciuszki E IIRURZ¥DZEÑ II10 RZENIE SERWIS URZ¥DZEÑ I W E S K R I SERWIS T Koœciuszki 10 o S E N œ ZIE c E C E i E u N W R E S O R T K E L E Z R C Z O s I E z O T RO S E RW I S E C O k R I OSTRZENIE I NAPRAWA i T S E 1 NIE I SERWIS URZ¥DZEÑ O 0 S EESTRZENIE ZENIE O W EoI KISERWIS LIKSEEKC OURZ¥DZEÑ TURZ¥DZEÑ RO S E RW I S E C O kIzE suSIicN œRW TiRO ERSERWIS 0K1N S 8

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

11 stycznia 2022 nr 1 (768)

Koœciuszki 10 Koœciuszki 10 Koœc Koœciuszki 10 Plac zabaw uchwalony w Cegłach POWIAT OSTROWSKI POWIAT OSTROWSKI Budżet OSTRZENIE SERWIS URZ¥DZEÑ E L E K T ROiusSzkEI iRW I S E C O 10 Laboratoria

Wszyscy radni byli „za” I S E R NIE I SERWIS URZ¥DZEÑ ZR W ciuE ES E Ñ I Koœciuszki I S I W R E S I E I N Z T SU O R Z 10 R ZENIE I SERWIS URZ¥DZEÑ S s ZENIE I SERWIS URZ¥DZEÑ ¥ ER zki W D Z EÑ I OSTRZENIE I SERWIS URZ¥DZEÑ 1 W 0 S

Koœciuszki 10 SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO OSTRZENIE I SERWIS U R I NARZĘDZI oURZ¥DZEÑ Koœciuszki 10

Henryk Trawiński

Elektro Serwis eco

LNIE E K TI RO S EIRW I S œ EZCS¥OD Z E10URZ¥DZEÑ Koœciuszki SERWIS Koœciuszki 10

IS +elektro-narzędzia

Przyszłości

Koniec roku 2021 przyniósł pozytywne informacje dla gminy Sieroszewice, która złożyła wnioski w programie „Laboratoria Przyszłości”. W wyniku prowadzonego naboru gmina pozyskała wsparcie dla wszystkich szkół z terenu. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 300 000,00 zł. Wysokość grantu dla poszczególnych jednostek wyniosła: • Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach — 60 000,00 zł • Szkoła Podstawowa w Rososzycy- 60 000,00 zł • Szkoła Podstawowa w Wielowsi- 30 000,00 zł • Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie- 30 000,00 zł • Szkoła Podstawowa w Parczewie — 30 000,00 zł • Szkoła Podstawowa w Masanowie — 30 000,00 zł • Szkoła Podstawowa w Ołoboku im. ks. Józefa Kuta — 30 000.00 zł • Szkoła Podstawowa w Zamościu — 30 000,00 zł „Laboratoria Przyszłości” to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID — 19 realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Dzięki pozyskanym środkom do szkół zostanie dostarczone innowacyjne wyposażenie. Sprzęt pomoże unowocześnić szkoły, a zajęcia będą prowadzone w sposób bardziej interesujący i angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

EC

UR O Z Pl. 23 Stycznia 7, 63-400 Ostrów Wlkp. ¥D hentraw@wp.pl 518 300 136 ZE Ñ +inne wg. życzeń klienta

Czynne: pon.-pt. 8.30-16.30, sb. 8.30-13.00.

LOOMBARD

www.loombard.pl

GOTÓWKA OD RĘKI

IS ki E RW 1 I S czynne

CZYNNE W KAŻDĄ NIEDZIELĘ

Rynek 9 -22 Kolejowa 800-2100 00

Przerwa 13.00-14.00

00

OSTRÓW WIELKOPOLSKI RYNEK 18 (WEJŚCIE OD KALISKIEJ ) tel. (62) 739 19 62

KT OS R O T RZ S E N Koœc E R I i u E sz SREBRO

LOOMBARD

czynne

tel. (62) 720 51 87

www.loombard.pl

GOTÓWKA OD RĘKI CZYNNE W KAŻDĄ NIEDZIELĘ

24h

KALISZ

KANTOR

ZŁOTO

KOLEJOWA 7

E L E

KANTOR

ZŁOTO

SREBRO

ul. Zamkowa 13 Tel. 507 331 757

Hurtownia pokryć dachowych Kompleksowe usługi dekarskie blachodachówki, dachówki, więżba dachowa, papy, okna dachowe, rynny, inne akcesoria...

Młynów 1, 63-410 Ostrów Wielkopolski USŁUGI ŁADOWARKĄ TELESKOPOWĄ Tel. 600 185 Młynów 1, Ostrów Tel.907 600-185-907

ODBIERAMY BRUDNY, PRANIE PRZYWOZIMY CZYSTY! PROFESJONALNE DYWANÓW W KĄPIELI WODNEJ OD DRZWI DO DRZWI

profesjonalne dywanów kąpieli wodnej Od drzwi do drzwipranie - odbieramy brudny,wprzywozimy czysty! Jak pierzemy?

Tel. 792-002-730

www.pralniakarola.pl

-trzepanie mechaniczne -namaczanie wstępne -szorowanie, odplamianie

-płukanie -wirowanie -ozonowanie -pakowanie i transport

USŁUGI REMONTOWO WYKOŃCZENIOWE SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, TAPETOWANIE, ZAKŁADANIE PŁYTEK, UKŁADANIE PANELI, UKŁADANIE PŁYT KARTONGIPS, DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE

Tel. 514 996 962

www.irbudowlaniec.pl

Budżet Powiatu Ostrowskiego na 2022 r. przyjęty! Radni powiatowi jednogłośnie przyjęli tę jedną z najważniejszych uchwał samorządowych, podkreślając, że mimo trudności jest dobrze zaplanowany i realny.

Budżetowe posiedzenie Rady Powiatu Ostrowskiego odbyło się w formule hybrydowej. Na sali konferencyjnej obecni byli jedynie Przewodniczący Rady, starostowie, szefowie klubów oraz pracownicy obsługi. Pozostali radni uczestniczyli w posiedzeniu zdalnie. Dochody budżetu wyniosą 182.984 391 zł, a wydatki przekroczą kwotę 214 500 095 zł. - Szczegółowe założenia i planowane inwestycje omawialiśmy podczas niedawnego wspólnego posiedzenia komisji. Od tego czasu niewiele się zmieniło m.in. zwiększyła się kwota przeznaczona na wydatki, w których po raz drugi znacznie przekroczymy 200 mln – powiedział Paweł Rajski, Starosta Ostrowski. - Budujące jest to, że już na początku roku na wydatki majątkowe – na inwestycje przeznaczamy ok. 30 mln zł, na zadania drogowe ponad 21 mln. Wierzę, że pozyskując środki z różnych źródeł, uda się nam te kwoty w ciągu roku jeszcze zwiększyć. Starosta Ostrowski podkreślił, że tym co go niepokoi, jest zwiększająca się inflacja, która ma wpływ na koszty bieżącego funkcjonowania instytucji i placówek oraz koszt obsługi zadłużenia, a także niedoszacowana subwencja oświatowa. Ze środków budżetowych w 2022 roku realizowanych będzie kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych. Kontynuowane będą duże zadania drogowe Rososzyca – Wie-

lowieś, Gorzyce – Nabyszyce, ścieżki rowerowe do Bonikowa i z Mojej Woli do Sośni oraz modernizacja jezdni. W sferze oświatowej z największymi inwestycjami będą: budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych. W szpitalu dokończona zostanie budowa bloku operacyjnego oraz zaplanowano remont oddziału laryngologicznego, ostatniego oddziału w budynku głównym wymagającego remontu. W wystąpieniach klubowych radni poparli przedłożony projekt budżetu. -Pomimo trudności jest to budżet dobrze zaplanowany i bezpieczny. Z pewnością Zarząd Powiatu nie zejdzie z kursu inwestycyjnego i skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych – powiedziała w imieniu radnych PiS Karolina DeraSzymańska. - Budżetu nie wystarczy uchwalić. Teraz musi

zostać wykonany! Warto podkreślić, że już po raz drugi przekroczyliśmy granicę 200 mln w wydatkach – powiedział Andrzej Leraczyk w imieniu radnych „Samorządny Powiat’’, wskazując nie tylko na największe inwestycje, ale na zmiany w strukturze płac w powiatowych jednostkach. - Jest to budżet realny, chociaż nie do końca satysfakcjonujący. Problemem będzie inflacja. W Polskim Ładzie są środki na inwestycje, ale nie ma na bieżące wzrastające koszty utrzymania - powiedziała Barbara Szymanowska w imieniu radnych PSL. Józef Wajs w imieniu „Przyjaznego Powiatu’’ podkreślił, że mimo iż reprezentuje klub opozycyjny, będzie wspierać działania Zarządu. Wyraził także nadzieję, że spełnią się zapowiedzi i samorządy otrzymają dodatkowe środki. W głosowaniu za przedstawionym projektem budżetu opowiedziało się 27 radnych. ANKA

POWIAT OSTROWSKI 3. edycja konkursu „Ziemi na ratunek”

W małej wiosce wielkie serce

Szkoła Podstawowa w Masanowie została laureatem 3. edycji konkursu ,,Ziemi na ratunek”, w ramach nagrody otrzymała serce na nakrętki.

W wydarzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Wiceprzewodniczący Komisji i jednocześnie sołtys Masanowa Stanisław Płomiński, Podleśniczy z Bilczewa Klaudia Chechelska, Dyrektor Szkoły Renata Suchorzewska oraz wychowawczyni Zofia Nowakowska wraz z przedszkolakami. Prezeska Stowarzyszenia EKOklub, organizatorka i autorka projektu ,,Ziemi na ratunek” Halina Kaźmierczak podsumo-

wała aktywność proekologiczną uczestników gminnego konkursu. Szczegóły prac można znaleźć na stronach internetowych: www.ekoklub.org.pl oraz w biuletynie gminny Sieroszewice w zakładce ochrona środowiska. Wójt Gminy Sieroszewice pogratulował zwycięzcom i podkreślił, że przekazane serce było wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Masanowa. Dyrektor Renata Suchorzewska, odbierając pamiątkowy dyplom dla szkoły i koordynatorki Da-

nuty Walczak podziękowała za współpracę grona pedagogicznego i rodziców w tym projekcie. Szkoła w Masanowie od lat zbiera plastikowe nakrętki dla chorego kolegi Jakuba i dalej będzie to czynić, korzystając z serca. Mieszkańcy Masanowa już włączyli się w pomoc. Projekt ,,Ziemi na ratunekIII- edycja” współfinansowano ze środków budżetu gminy Sieroszewice w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.


11 stycznia 2022 nr 1 (768)

z powiatu

Nasz Rynek

POWIAT OSTROWSKI Ponad 90 milionów wydatków

POWIATOSTROWSKI

Jednogłośny budżet Gminy

Mieszkania c hronione prawie gotowe

Kwotę dochodów budżetu ustalono na wysokości 84 954 655,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 84.022.706,00, a dochody majątkowe w kwocie 931 949,00. Kwota wydatków budżetu na 2022 rok wynosi: 90 925 682,00 z tego: wydatki bieżące w wysokości 82 606 397,73, wydatki majątkowe w wysokości 8 319 284,27. Tradycyjnie, najwięcej gmina przeznaczy na wydatki w dziale: OŚWIATA I WYCHOWANIE - 40.636.232,00 zł. W tej kwocie, utrzymanie szkół podstawowych (wynagrodzenia pracowników wraz z PPK, odprawy, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi pochłonie 17.237.909,00 zł. Na inwestycje oświatowe gmina przeznaczy w przyszłym roku ok. pół miliona złotych. Najważniejsze gminne inwestycje oświatowe w roku 2022: - termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przed-

Fot. Jarosław Wardawy

Rada Gminy Ostrów Wielkopolski jednogłośnie przyjęła budżet na rok 2022. Przedstawiamy wydatki w wybranych działach wraz z wykazem przewidzianych inwestycji.

szkolnego we Wtórku – 123.000,00 zł - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Daniszynie – 50.000,00 zł. - rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słaborowicach – 50.000,00 zł. - remont Szkoły Podstawowej w Sobótce - 200.000,00 - zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Daniszynie – 80.000,00 zł. Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ to kwota 6.194.825,14 zł. W ramach tej kwoty, gmina dopłaci 1.257.133,00 gminie miejskiej do transportu lokalnego. Okrągły 1 milion zł gmina planuje wydać na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, akcję

zimową, oznakowanie dróg. Z kolei na inwestycje drogowe gmina chce przeznaczyć 3.903.380,14 zł. Dział KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zakłada wydatki w wysokości 5.172.207,52. Największe wydatki bieżące to dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i jego filii (920.000,00) i dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i jej fili (1.038.400,00). Na inwestycje zaplanowano w tym dziale 2.256.783,41. Wydatki w dziale KULTURA FIZYCZNA wyniosą w roku 2022 824.751,72. Na inwestycje zamierza się przeznaczyć JW 264.305,72 zł.

POWIAT OSTROWSKI Podsumowano dotychczasową pracę

Doroczne spotkanie sołtysów

Sołtysi z Gminy Ostrów Wielkopolski zebrali się na dorocznym spotkaniu sprawozdawczym w Świeligowie. Gospodarzem zebrania był prezes stowarzyszenia sołtysów Wiesław Janoś. Obecny na spotkaniu wójt Piotr Kuroszczyk poinformował o podniesieniu diety dla sołtysów do 600 złotych. Wójt poinformował także o obowiązujących od początku 2022 roku nowych zasadach odbioru i segregacji odpadów komunalnych. Najważniejszą zmianą jest konieczność posiadania własnego kubła na popiół.

Sekretarz gminy Dariusz Pryczak zachęcał do korzystania z gminnej wersji aplikacji Blisko, która pozwala na błyskawiczne przezywanie ważnych komunikatów do dużej liczby osób. Sekretarz poinformował także o nowych zasadach korzystania z sal wiejskich. Sprawozdanie z rocznej działalności rad sołeckich złożył Wiesław Janoś. Wymienił przy tym, że delegacje sołtysów brały udział w rożnych oficjalnych

uroczystościach. W lutym zorganizowano wycieczkę dla sołtysów i członków rad sołeckich do Zakopanego. Delegacja sołtysów z Gminy Ostrów wzięła również udział w tradycyjnej pielgrzymce sołtysów do Jasnej Góry. Prezes Janoś wspomniał też o swoim udziale w krajowym zjeździe sołtysów. Uczestnicy powitali również w swoim gronie nowego sołtysa, Ryszarda Drozdowskiego z JW Lewkowca.

Mieszkania chronione na terenie Gminy i Miasta Odolanów są prawie gotowe! W Odolanowie oraz Babach na finiszu są prace związane z utworzeniem mieszkań chronionych. Pomieszczenia są już niemal kompletnie przygotowane do zamieszkania. Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która: ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą, pod opieką specjalistów, osoby tam przebywaje do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Całkowity koszt prac mieszkania w Babach wraz z zakupem wyposażenia to kwota: 302 848.76 zł Dofinansowanie ze środków rządowego programu Za życiem - 214 947,42 zł Całkowity koszt prac mieszkania w Odolanowie wraz z zakupem wyposażenia to kwota 209 264.13 zł Dofinansowanie ze środków rządowego programu Za życiem -135 063,84 zł.

www.naszrynek.pl

9

TARTAK

• drewno budowlane • łaty, kontrłaty • więźba dachowa • deski • kantówka • tarcica powietrznosucha

transport gratis

kom. 605 685 597, 667 710 415

HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH TARTAK - KOMPLEKSOWE USŁUGI BLACHODACHÓWKA DACHÓWKA PAPY PODBITKI AKCESORIA RYNNY Ul. Południowa 79a, Ostrów Wielkopolski,

Tel. 503-941-786, 603-170-410

skup złomu skład opału wywóz gruzu ul. Partyzancka 35 63-400 Ostrów Wielkopolski 62 735 24 86; 578 829 420

ul Grabowska 93 63-400 Ostrów Wielkopolski 62 738 39 04

POWIAT OSTROWSKI Przebudowa skrzyżowania ul. Ostrowskiej i Powstańców Wlkp.

Długo oczekiwana inwestycja w Skalmierzycach -Ten rok, podobnie jak ubiegłe, również będzie obfitował w zadania drogowe, o których będę informował na bieżąco. Tymczasem podzielę się radością z ostatniej inwestycji - przebudowy skrzyżowania ul. Ostrowskiej i Powstańców Wielkopolskich w Skalmierzycach – zapowiada Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak. Zakres rzeczowy powyższego zadania obejmie remont

jezdni bitumicznej, wykonanie chodnika z kostki betonowej, wykonanie przejść dla pieszych z wyspą dzielącą, budowę sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Ze względów technicznych – były takie przymiarki na prośbę mieszkańców – nie uda się wybudować w tym miejscu ronda. Inwestycja oszacowana na 705 320,98 zł zosta-

PANELE, DRZWI, LISTWY, PODŁOGI DREWNIANE, SZTUKATERIA, KLEJE, DESKI TARASOWE OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL.KALISKA 47 w budynku

TEL. 530 434 190

nie opłacona z kilku źródeł. Powiat Ostrowski pozyskał na nią dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 401 889,77 zł. Udział Gminy

i Miasta Nowe Skalmierzyce to 220 tys. zł, pozostałe środki finansowe pochodzą z budżetu Powiatu Ostrowskiego. Termin realizacji określono do sierpnia 2022 roku. MK

trapezowe modułowe okna dachowe rynny FOTOWOLTAIKA REVOLT ENERGY


10

informacje

www.naszrynek.pl

styczeń 2022 r. nr 1 (19) rok III Nakład 10.000 www.sp9ostrow.pl

Nasz Rynek

Kontakt: Szkoła Podstawowa nr 9, im Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim 63400, ul. Asnyka 26, tel. 62-591-23-81, e-mail: sp9ostrow@ promax.media.pl, www.sp9ostrow.pl

Opiekunowie: Sylwia Napieralska, Maria Kasprzak -Raszewska, Katarzyna Śliwińska, Małgorzata Łabędzka,

11 stycznia 2022 nr 1 (768)

Wydawca: Szkoła Podstawowa nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim. Patron Medialny: Tygodnik „Nasz Rynek”

Agnieszka Resler

„Nauka ciekawa i efektywna” – podsumowana! W minionym miesiącu uczestnicy „Nauka Ciekawa i Efektywna” spotkali się wraz z rodzicami i dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 9, by podsumować projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Ludzie dla Ludzi”. Swoją obecnością zaszczyciła ich również p. Sławomira Kisielewska – Dyrektor Wydziału Edukacji oraz p. Justyna Uciechowska – Dyrektor SP9. Podczas spotkania dzieci, wraz z nauczycielką chemii - p. Małgorzatą Łabędzką, prowadzącą w ramach projektu warsztaty chemiczne, zaprezentowały doświadczenia z suchym lodem. Goście zobaczyli również film z wycieczki do Akademii Kaliskiej, gdzie wykłady, z zakresu technik efektywnego uczenia się, poprowadził p. Łukasz Mikołajczyk. Obejrzeli także historyjki stworzone metodą animacji poklatkowej, powstałe podczas

warsztatów prowadzonych przez p. Agnieszkę Resler i p. Katarzynę Śliwińską. Na zakończenie podsumowane zostały dwa konkursy – fotograficzny i filmowy, wręczono nagrody – w konkursie fotograficznym Alicji Borowskiej i Mai Zielewicz, w konkursie filmowym – Zuzannie Skraburskiej i Gabrieli Wysocie oraz za drugie miejsce Kindze Stremlau, Mai Zielewicz i Oliwii Cerbińskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali od pani Prezes Stowarzyszenia Marii Gryczki upominki, między innymi kostki rubika. Projekt był współfinansowany przez Prezydenta

„Zdrowy styl życia na 6” - podsumowany! Zdrowie to największy skarb człowieka. Mogli się o tym przekonać wychowankowie ostrowskiej „Dziewiątki”. Grupa 40 uczniów z klas VIII - od 2 listopada do 13 grudnia 2021r. brała udział w projekcie prozdrowotnym realizowanym przez Stowarzyszenie „LUDZIE DLA LUDZI”. Przedstawione alternatywne formy i sposoby spędzania czasu wolnego, okazały się przysłowiowym strzałem w 10. Rajd pieszy do Parku Przygód Piaski - Szczygliczka, zajęcia prowadzone przez trenera personalnego w klubie fitness, warsztaty sportowe i ruchowe, spotkanie z byłym Mistrzem Polski Radosławem Radomskim w kickboxingu, to tylko niektóre sportowe propozycje uwzględnione w programie. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów „cieszyły się” także warsztaty zaplanowane w ramach promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki. Na zakończenie projektu, uczestnicy zostali zaproszeni do Uniejowa, gdzie regenerowali się w gorących źródłach i basenach termalnych. Koordynatorem projektu była pani Maria Gryczka. Zadanie było współfinansowane przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Projekt „SENIOR - Starość, Emocje, Nadzieja, Inte-

gracja, Otucha, Radość” podsumowany i zakończony! 15 grudnia br. zakończył się projekt skierowany dla Seniorów, realizowany przez Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi”. Dzięki wsparciu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, oferta zajęć i spotkań była bardzo bogata. Począwszy od warsztatów z dr Jadwigą Kwiek, po spotkania z dietetykiem (p. Monika Lesiak), rehabilitantem (p. Marcel Stasierski) i lekarzem (p. Henryk szcześniak) oraz zajęcia międzypokoleniowe, Seniorzy nie zawiedli, a frekwencja… przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Zajęcia ruchowe fitness (p. Marta Panek) rajd pieszy do Parku Przygód Piaski Szczygliczka, pokazały, że uczestnicy programu, dbają o swoje zdrowie i pragną je promować. Podobnie było ze spotkaniami dotyczącymi szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno tego dotyczącego ruchu drogowego, jak i w trakcie korzystania z zasobów internetowych (p. Łukasz Mikołajczyk). Mimo, że tematy były już wcześniej znane naszym Seniorom, okazali oni ogromne zainteresowanie podejmowaną problematyką. Spotkania międzypokoleniowe, w tym: plastyczne p.

magdalena Przegoń), fotograficzne(p. Agnieszka Resler) i teatralno – ruchowe (p. Natalia Gryczka), przyniosły wiele pozytywnych emocji i uczyły współpracy. Został przeprowadzony konkurs dla uczestników warsztatów fotograficznych. Z powstałych prac przygotowano wystawę. Dla organizatorów - największym zaskoczeniem – stało się zainteresowanie beneficjentów zajęciami z zakresu social media (p. Katarzyna Śliwińska). Na zakończenie, wszyscy uczestnicy, spotkali się na uroczystym obiedzie na Góreczniku, gdzie otrzymali

pamiątkowe dyplomy oraz regionalne upominki. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Minister Marlena Maląg. W całym projekcie wzięło udział 157 Seniorów. Koordynatorem projektu była pani Maria Gryczka. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji filmowej pod linkiem: https://youtu.be/wkmVMf1LmD4

„Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021– 2025”


informacje

Nasz Rynek

11 stycznia 2022 nr 1 (768)

www.naszrynek.pl

11

Zwolnienie ze składek i postojowe dla określonych branż 17 stycznia rusza kolejna odsłona Tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli uzyskać zwolnienie z opłacania składki za grudzień 2021 r. i otrzymać do sześciu świadczeń postojowych. Wnioski będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. O zwolnienie z opłacania składki za grudzień 2021 r. będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy byli zgłoszeni jako płatnik składek przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 roku ich przeważający rodzaj działalności był oznaczony kodem PKD: 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje), 9 3.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Wniosek o zwolnienie składki za grudzień (RDZ-B7) będzie można składać od 17 stycznia do 28 lutego 2022 r. tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Do 28 lutego przedsiębiorca, aby skorzystać ze zwolnienia, będzie musiał również przekazać dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2021 r. chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Dla kogo świadczenie postojowe Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie sześć razy. Świadczenie będzie wynosić 2 080 zł albo 1 300

zł. Wniosek o to świadczenie (RSP-DD7 ) mogą złożyć najwcześniej 17 stycznia 2022 r. a najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Świadczenie postojowe sześciokrotnie mogą otrzymać podmioty oznaczone kodami PKD: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z. Co ważne, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek RSP-DD7 i otrzymał świadczenie postojowe już wcześniej, to teraz liczba świadczeń postojowych, o które może wystąpić, zostanie pomniejszona. Warunkiem uzyskania zwolnienia z opłacania składki za grudzień czy otrzymania świadczenia postojowego jest m.in. spadek przychodu o co najmniej 40 proc. Na-

leży porównać sytuację w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku albo z lutym 2020 r., albo z wrześniem 2020 r. Lista branż oraz warunki, jakie należy spełnić, by otrzymać pomoc w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej, dostępna jest na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl). Tam też umieszczona jest instrukcja jak wypełnić i złożyć wniosek o wsparcie bezpośrednio przez Platformę Usług Elektronicznych czy poprzez PUE ze pośrednictwem gov.pl. Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Piasek z solą z MZO. Jesteś gotowy na zimę? Pojawił się pierwszy śnieg, dlatego warto się przygotować i kupić piasek z solą w Zakładzie Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Zima, to czas w którym - jak pokazują statystyki - dochodzi do największej liczby urazów typu skręcenia czy złamania kończyn. Wystarczy chwila nieuwagi na oblodzonej powierzchni i może skończyć się wypadkiem. Dlatego już dziś warto p o my ś l e ć o z a b e z p i e c z e n i u d ró g , p l a c ó w i c h o d n i ków. J e d ny m z e sposobów może być ich posypywanie piaskiem z solą. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. proponuje dzierżawę pojemników z piaskiem i z solą. Spółka oferujemy trwałe, odporne na uderzenia i c z y n n i k i a t m o s fe r yc z-

ne pojemniki o trzech pojemnościach: 50, 100 i 300 kg. Klient płaci comiesięczną dzierżawę za użytkowanie pojemnika oraz dodatkową opłatę za każdorazowe napełnienie pojemnika

piaskiem z solą. - Usługa ta z racji oferowanych wielkości p o j e m n i ków s k i e row a n a jes t p r ze d e wsz ys tkim dla przedsiębiorców – mówi Andrzej Strykowski, prezes Za-

kładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. - Cieszy się ona dużym zainteresowaniem ze strony firm. Ostrowska spółka pomyślała także o małych przedsiębiorstwach i osobach fizycznych, dla których nawet pojemniki o pojemności 50 kg są zbyt duże. Dla nich MZO oferuje tańszy wariant, t z n . s p r z e d a ż wo r kó w napełnionych piaskiem z solą o wadze 25 kg. - Osoby prywatne, najczęściej właściciele domków jednorodzinnych coraz chętniej zaopatrują się w 25 kg worki napełnionych piaskiem z solą – dodaje prezes MZO.

Wszyscy zainteresowani skorzystaniem z oferty Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. mogą się kontaktować z działem sprzedaży spółki pod numerami telefonów:

62 733 81 30 lub 62 733 81 35.


12

reklama

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

11 stycznia 2022 nr 1 (768)

SPRZEDAM PROFESJONALNEGO DRONA DJI S1000 PLUS

razem z Gimbalem Zenmuse Z15-5D, Kontrolerem lotu A2, Zestawem FPV, Aparaturą Futuba T14SG, Bateriami LiPo 6S 22000mAh, ładowarką z zasilaczem, aparatem Canon EOS 5D, obiektywem Canon EF 24mm f/2.8 IS USM

ZESTAW ZAWIERA: 1. Profesjonalny dron DJI S1000 PLUS, szt. 1, To najbardziej profesjonalny ośmiowirnikowiec ze stajni DJI, który wychodzi naprzeciw największym wymaganiom klientów, oferując najlepsze cechy zaczerpnięte z platform S900 i S1000. Zarówno rama, ramiona jak i podwozie wykonane są niezwykle lekkiego i wytrzymałego włókna węglowego. Osiem zaawansowanych wysokowydajnych silników dużej mocy, czynią z platformy sprzęt niezwykle stabilny. 2. Gimbal Zenmuse Z15-5D Najwyższej jakości Gimbal 3-osiowy ZEN MU SE pod Canon 5D Mark III, 1 firmy DJI to zaawansowany technicznie sprzęt zaprojektowany z myślą o profesjonalnych lustrzankach Canon 5D Mark II i Mark III. 3. Kontroler lotu A2 A2 oferuje całkiem nowe doświadczenia pilotażowe ponieważ bazuje na technologii i jakości wykonania profesjonalnej serii DJI Ace. Warto zaznaczyć, że do konfiguracji DJI A2 używany jest niezwykle prosty w obsłudze program z którym poradzą sobie również mniej doświadczeni użytkownicy. Wymiary: Kontroler A2: 54x39x14.9mm IMU:41.3x30.5x26.3mm GPS/Kompas: 62x14.3mm PMU: 39.5x27.6x9.8mm LED-BTU-I: 30x30x7.9mm Obsługiwane typy platform: wielowirnikowce w układach Quad: +4,x4; Hex:+6,x6,Y6,Rev Y6; Octo:+8,x8,V8. Obsługiwane wyjście regulatorów: 400Hz Wbudowany odbiornik: wsparcie systemów Futabba FASST i DJI DESST Dodatkowe wyjście odbiornika: Futaba S-BUS, S-BUS2, Spektrum DSM2 Zasilanie:2-6S Li-Po

Temperatura pracy: od -5° C do +60° C Max. odporność na wiatr: < 8m/s (17.9mph/28.8km/h) Max kąt wychylenia platformy: 35° Pobór prądu: 0.3A@12.5V max. 5W Masa: 224g. Zestaw FPV Zestaw zawiera: lx Kontroler A2 - DJI, lx PMU (Power Management Unit), lx Moduł GPS/Kompas, lx IMU (Inertialeasurement Unit), 1x LED (Bluetooth) 4. Zestaw FPV (First Person View) to możliwość podglądu lotu drona w czasie rzeczywistym z perspektywy „pierwszej osoby”, a dokładniej kamery umieszczonej na dronie. W tej kategorii produktów znajdują się wszystkie niezbędne akcesoria FPV zestawy nadajnik-odbiornik, kable, kamery płytkowe, gogle FPV, monitory do odbioru wizji - wszystko, co potrzebne do podglądu widoku z kamery drona. 5. Aparatura Futaba T14SG -pamięć 30 modeli; - Nazwa modelu (10 znaków); - 12 proporcjonalnych kanałów, 2 nieproporcjonalne; - 2 pokrętła; -1 przełącznik dwu pozycyjny; - 6 trzy pozycyjnych przełączników -jeden przełącznik chwilowy; - Regulowana sprężystość drążków; - Kalibracja drążków przez użytkownika; - Tryb samolotu, helikoptera i szybowca; - Tryb FASSTest, FASST, S-FHSS; - Wyświetlacz LCD (128x64 pixele); - Cyfrowe trymery wraz z pamięcią ustawień; 6. Bateria LiPo 6S 22000mAh, 2 sztuki Brak wtyczki zasilającej, istnieje możliwość dokupienia wtyczek XT60 (link), XT90 lub AS150-XT150

Specyfikacja: Pojemność: 22 OOOmAh Napięcie: 22.2V Maksymalny prąd rozładowania ciągły: 25C (550A) Maksymalny prąd rozładowania chwilowy: 50C (1100A) Prąd ładowania: 1-3C Polecane, 5C Max Liczba ogniw: 6 Złącze do balancera: JST-XH 7. Ładowarka z zasilaczem Ładowarka baterii do quadrocopterów serii Inspire 1 i hexacoptera Matrice 600 marki Smart Powercharge. Posiada ona możliwość ładowania 4 baterii, 2 aparatur sterujących i 2 tabletów/smartfonów jednocześnie. cechy: ładowanie 4 baterii jednocześnie (możliwość ładowania 6 baterii jednocześnie po zastosowaniu kabli DJI), ładowanie 2 aparatur sterujących równoczesnie z bateriami; Ładowanie do 2 urządzeń USB równocześnie z bateriami i aparaturami sterującymi,; Tryb głębokiego rozładowania zgodny z rekomendacją DJI; Automatyczne, pełne ładowanie po głębokim rozładownaiu; Możliwość aktualizacji oprogramowania. 8. Aparat Canon EOS 5D Mark III, 1 sztuka Profesjonalna lustrzanka cyfrowa wyposażona w pełno klatkową matrycę o rozdzielczości 22,3 MP, oferuje 61-punktowy autofokus i możliwość rejestrowania 6 klatek/ sek. Rejestruje wysokiej jakości filmy fuli HD i zapewnia ręczną kontrolę nad wszystkimi parametrami, od liczby klatek na/ sek. do dzwięku.

Tel.606-267-702

profesjonalne dywanów kąpieli wodnej Od drzwi do drzwipranie - odbieramy brudny,wprzywozimy czysty! Jak pierzemy?

pozabankową kartę pieniądze już w 24 godz.! pieniądze już w 24 godz.! Card4You! minimum formalności

RRSO 238%

Więcej informacji:

ODBIERAMY BRUDNY, PRANIE PRZYWOZIMY CZYSTY! PROFESJONALNE DYWANÓW W KĄPIELI WODNEJ OD DRZWI DO DRZWI

Potrzebujesz Sprawdź naszą Potrzebujesz Sprawdź naszą pozabankową Potrzebujesz pozabankową kartę Card4You! gotówki? gotówki? kartę Card4You! Sprawdź naszą gotówki? Potrzebujesz pozabankową Sprawdź naszą kartę Card4You! gotówki? minimum formalności pieniądze w 24 spłaty godz.! dogodnyjuż termin dogodny termin spłaty minimum formalności limit do 6000 zł limit do 6000 zł spłaty dogodny termin RRSO 238% RRSO limit do238% 6000 zł

9.Obiektyw Canon EF 24mm f/2.8 IS USM, 1 sztuka Typ obiektywu stałoogniskowy, szeroki kąt, mocowanie Canon; Budowa obiektywu (elementy/grupy) 11/9; Ogniskowa 24mm Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej) 74°, 53°, 84° Minimalny otwór względny 22 Liczba listków przysłony 7 Minimalna odległość ogniskowa (m) 0.20 Stabilizacja obrazu - tak Napęd autofokusa Pierścieniowy silnik USM Odporność na pył/wilgoć b.d. Średnica filtra (mm) 58mm Wymiary 68,4 x 55,7mm; Waga (g) 280 EAN 496099984; 5753; producent Canon

Tel. 792-002-730

www.pralniakarola.pl

-trzepanie mechaniczne -namaczanie wstępne -szorowanie, odplamianie

-płukanie -wirowanie -ozonowanie -pakowanie i transport

ENERGIA CIEPLNA Z MOCY NATURY

OZC SA przedstawia ekologiczny system ogrzewania jakim jest pompa ciepła.

Infolinia: Infolinia: Infolinia:

+48797 797230 230240 240 +48

Pn - Pt 08:00 - 20:00 Pn - Pt 08:00240 - 20:00 +48 797 230 Pn - Pt 08:00 - 20:00

Poczuj smak pracy, która Ci pasuje! Dowiedz się więcej i aplikuj w restauracji w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kaliska 102. Zadzwoń 822 353 219 lub napisz agnieszka.gulcz@pl.mcd.com © 2021 McDonald’s Corporation. Prawa do znaków towarowych zastrzeżone. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celów. Kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych.

OFERUJEMY:

- Kompleksową realizację inwestycji, - Pomoc w pozyskaniu dofinansowania „Czyste Powietrze”, - Możliwość rozliczenia ratalnego do 24 m-cy, - Montaż w dogodnym dla klienta terminie. Zapraszamy do kontaktu z OZC S.A. ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 502-296-806, 692-476-371, e-mail ozc@ozcsa.pl


DAM PRACĘ

SPRZEDAM

ZATRUDNIĘ krawcową na pół etatu. Tel.609-531-419

SPRZEDAM SIANO Tel.507-920-622

PRACA NA PRODUKCJI OD ZARAZ! Zapewniamy stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE, bonusy za polecenia pracownicze, PZU, MultiSport, opieka medyczna i inne. Możliwość rozwoju/awansu. NIE CZEKAJ! Zadzwoń do nas już DZIŚ! TEL. 606 428 087 APT nr 412

DREWNO kominkowe i opałowe sezonowane. Tel-788-512-401

ZATRUDNIĘ pracownika budowlanego umiejącego: karton gips, szpachlowanie, malowanie, docieplanie budynku. Mile widziane prawo jazdy kat.B Tel. 500-135-609 PRZYJMĘ BRUKARZY i pomocników brukarzy. Tel.693-288-089

KUPIĘ ZDECYDOWANIE KUPIĘ: motorower, motocykl, quad różnych marek, rocznik obojętny. Tel. 508-701-329 KUPIĘ BYDŁO każde rzeźne, przelew lub gotówka. Tel.695-687-426 KUPIĘ NARZĘDZIA I ELEKTONARZĘDZIA również z wyprzedaży - silniki, spawarki, imadła, kowadła, motocykle i motocyklowe części.Tel.603-540-940

SPRZEDAM korę sosnową, drewno opałowe i kominkowe. Tel-503-517-646

INNE ZNALAZCĘ APARATU SŁUCHOWEGO (Ostrów) uprzejmie proszę o zwrot. Tel.505-561-510 NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobami dostarczającymi sprzęt do ostrzenia w większej ilości. (sprzęt do gastronomii, krawiectwa, fryzjerstwa, stolarstwa, ślusarstwa itp.). Wysoka prowizja. Tel.518-300-136 MŁODY MĘŻCZYZNA szuka pracy dorywczej fizycznej lub innej. Tel.531-391-497

USŁUGI HYDRAULIK TANIO. Tel.518-439-221 HYDRAULIK tanio! Tel.606-883-188 WYCINANIE, OBCINANIE DRZEW - możliwość wywozu urobku. Tel.669-674-107

MATRYMONIALNE

KOSZENIE traw, karczowanie wysokich zarośli, wycinanie i przycinanie drzew, tuji, żywopłotów, zarośli, kompleksowe sprzątanie działek, ogrodów, terenów pod budowę. Tel.602-886-776

POZNAM Panią 35-50 lat, może być z dzieckiem Ostrów i okolice. Nie odpisuję na SMS-y. Tel.697-671-208

DJ MIETEK OFERUJE: usługi muzyczne, wesela, zabawy, imprezy okolicznościowe itp. Tel.721-087-460

SZUKAM PRACY

WYCINANIE drzew, przycinanie koron drzew, sprzątamy teren po wycince. Tel.693-277-875

KUPIĘ stary zegarek naręczny lub zegar Tel.607-532-912

PODEJMĘ PRACE ogrodowe, gospodarcze, porządkowe lub inne. Wrzucę opał. Tel-531-391-497

TOWARZYSKIE WOLNY 66-LATEK POZNA MŁODSZE PANIE TEL.664-544-679 PAN pozna Panią 40-50 lat. SMS/TEL - 533-122-020

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ KUPIĘ dziakę budowlaną lub dom do remontu w Ostrowie Wlkp./okolicy. Tel.573-404-842

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ DO WYNAJĘCIA: mieszkanie bezczynszowe na parterze (78m2) w samym centrum Ostrowa. 3 pokoje, kuchnia, łazienka. Tel.785 863 542 PAN (kawaler) poszukuje kawalerki lub pokoju. Tel. 531-391-497 WYNAJMĘ POKÓJ Tel.509-287-962

reklama

Nasz Rynek

MALOWANIE, szpachlowanie, karton-gipsy, płytki. Tel.788-557-108 TRANSPORT - BUS 3,5 tony; usługi brukarsko-wykończeniowe. Ostrów Wlkp. Tel.731-765-070,663-879-806 MONTAŻ PAP termozgrzewalnych, konserwacja pokryć dachowych. Tel-602-886-776 USŁUGI ELEKTRYCZNE: usuwanie usterek elektrycznych, instalacje elektryczne, montaż lamp, gniazd, latarni ulicznych, pogotowie elektryczne. Tel.728-553-888 PRANIE mebli wypoczynkowych, dywanów, materacy, tapicerki samochodowej. Tel.665-540-444

SPAWANIE U KLIENTA w domu, w ogrodzie Tel. 669-626-733

STROP, STROPODACH Z BELEK DWUTEOWYCH STEICO TEL-603-170-410

USŁUGI transportowe busem. Transport gruzu, ziemi, piasku, auto 3,5 tony. Tel.510-568-921

CIESIELSTWO-DEKASTWO, TARTAK TEL-603-170-410

NAPRAWY DOMOWE WSZYSTKIE: przeróbki elektryczne, hydrauliczne, montaż drzwi, naprawa mebli, zamków, malowanie, panele i wiele innych.Tel.721-087-460 USŁUGI podnośnikiem koszowym 18-metrów. Tel.510-568-921 NAPRAWA AGD, kuchenek gazowo-elektrycznych tel.601-829-509

DACHÓWKI, BLACHODACHÓWKI, BLACHY TRAPEZOWE, PODBITKI, OKNA DACHOWE, RYNNY, WIĘŹBA, ŁATY, SPRZEDAŻ-MONTAŻ TEL-603-170-410 MURARSTWO, ocieplenia, karton-gipsy, płytki. Tel. 788-557-108 USŁUGI REMONTOWOWYKOŃCZENIOWE Tel. 669-626-733 USŁUGI FRYZJERSKIE z dojazdem do domu. Tel. 532-528-145

DJ ZAGRA NA KAŻDEJ IMPREZIE! Tel.503-863-025 MALOWANIE, TAPETOWANIE TEL.669-626-733 WYCINANIE drzew, przycinanie drzew, wywozimy gałęzie po wycince. tel-510-568-921 POLEROWANIE lamp samochodowych Tel.608-858-439

SKUP AUT - ZŁOMOWANIE

MURARSTWO tel.788-557-108 USŁUGI BRUKARSKIE. Tel. 600-143-151

ZADZWOŃ LUB NAPISZ, A NA PEWNO ODDZWONIMY

DOCIEPLENIA. Remonty Tel-669-504-441

TEL. 669-950-108

REMONTY od A do Z tel-669-504-441 REMONTY od A do Z Tel-530-214-026

* bez względu na stan pojazdu * sprawne i uszkodzone * również bez przeglądu i OC * dojazd do klienta * wycena przez telefon

.

PRACE PORZĄDKOWE Tel.661-741-874 USŁUGI REMONTOWE: malowanie, szpachlowanie, płytki, karton gips, panele, hydraulika, kompleksowe wykończenie mieszkań. Tel. 507-803-015 OBCINANIE ścinanie drzew, formowanie koron alpinistycznie. Tel.691-691-569 HYDRAULIK Ostrów-Kalisz tel-503-750-729 MALOWANIE, TAPETOWANIETel. 669-626-733 USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE szpachlowanie, malowanie, płytki, karton-gips, panele, hydraulika itp. Tel.512-315-485 MONTAŻ płytek. Tel-530-214-026

REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ Tel.669-626-733

DREWNO (KOŁKI DO WYTYCZANIA FUNDAMENTÓW)tel-503-941-786

OSTRZENIE I NAPRAWA specjalistycznego sprzętu i narzędzi, elektro-narzędzi + regeneracja baterii Tel.518-300-136

PAPA TERMOZGRZEWALNA,STYROPAPA-DOCIEPLENIA DACHÓW PŁASKICH. TEL-503-941-786

GMINA PRZYGODZICE

11 stycznia 2022 nr 1 (768)

www.naszrynek.pl

13

PRZETARG

Zarząd Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza do przetargu, który odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wrocławskiej 100:

Na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Komuny Paryskiej 14/130, o powierzchni użytkowej 26,50 m² dla osób, które ukończyły 50 rok życia, Wymagany wkład mieszkaniowy 44 396,00 zł ł Fundusz remontowy 2 000,00 zł Przedmiotem przetargu jest kwota na jednorazową bezzwrotną wpłatę na fundusz remontowy Spółdzielni. Z uwagi na istniejący stan epidemii, osoby chętne do zawarcia umowy na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń do udziału w przetargu (z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu) na adres siedziby Spółdzielni – ul. Wrocławska 100, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 21.01.2022 r., do skrzynki przy siedzibie Spółdzielni bądź listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemicznego, w określonym przez Spółdzielnię terminie, o czym osoby chętne do udziału w przetargu zostaną telefonicznie oraz pisemnie powiadomione. Osoba wygrywająca przetarg w terminie 30 dni zobowiązana jest wpłacić na konto Spółdzielni wkład mieszkaniowy plus wylicytowaną na przetargu kwotę na fundusz remontowy Spółdzielni. Mieszkanie można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, nr tel.: 62 506 52 01 lub 62 506 52 03. Wszelkie informacje dotyczące zasad przebiegu przetargu tel. 62 506 52 27. Zastrzega się prawo unieważnienia w całości lub w części przetargu bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Przygodzice na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz.1899) informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu www.przygodzice.pl oraz u sołtysa wsi Wysocko Małe podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 11.01.2022 r.) wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 15 lat, stanowiącej pomieszczenia znajdujące się w budynku położonym we Wysocku Małym przy ul. Ostrowskiej 3A, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysocku Małym.

ZAKŁADY GRAFICZNE ZAKŁADY GRAFICZNE ZAKŁADY GRAFICZNE W Ostrowie Wielkopolskim

WOstrowie Ostrowie Wielkopolskim W Wielkopolskim ul. Olsztyńska 3

ul.ul. Olsztyńska 3 ul.Olsztyńska Olsztyńska 3

tel./fax 62 54 738 03 tel./fax 62 54 03 tel./fax 62 738 0354 tel./fax 62738 738 54 03

kom 7702 02 kom 606 kom 606606 26 7726 0277

kom 606 26 77 02 e-mail: e-mail:drukarniaps@drukarniaps.pl drukarniaps@drukarniaps.pl e-mail: drukarniaps@drukarniaps.pl

odod wizytówki do książki wizytówki


14

reklama

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

11 stycznia 2022 nr 1 (768)

kupię

każde auto

całe lub uszkodzone Odbiór własnym transportem!

tel.

695 260 850

www.wgnostrow-wyceny.pl

OPAŁ (luz i workowany)

miał, węgiel, eko-groszek, ecopellet

materiały budowlane akcesoria malarskie Kamień ogrodowy Kamień ozdobny Kora kamienna

py ! ku TY Za RA na

Tel. 62 738 53 18 www.opal-bud.pl

ul. Grabowska 93 „ZAMECZEK”, Ostrów Wlkp.

DEMONTAŻ

KOTŁÓW

CENTRALNEGO OGRZEWANIA do 100 km od Ostrowa

Tel. 537 701 411


11 stycznia 2022 nr 1 (768)

Nasz Rynek

wasz rynek

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

Wydawca:

Rozwiązanie krzyżówki nr 1 prosimy nadsyłać do 23 stycznia 2021 roku na adres e-mail: konkurs@naszrynek.pl lub SMS-em na numer tel. 500-531-734 (koszt według taryfy operatora) W temacie prosimy wpisać numer krzyżówki, a w treści dane kontaktowe.

Prezes: Piotr Kalusiński,

Kate, aktorka

Media i Komunikacja Sp. z o. o.

Adres redakcji: e-mail: redakcja@naszrynek.pl Ostrów: ul. Olsztyńska 3,

tel. (62) 501-21-21,

Redaktor naczelny: Piotr Kalusiński tel. 606 267 702.

głodny ceni płynne w łaczenie ˛ powie- dobra˛ dźwie˛ kuchni e ˛ dzeniu ków

lniany ubiór w star. Rzymie

francuski taniec

ośmiokat˛

6

stop na medal

Dział marketingu i reklamy: Wiktoria Sobczak tel. 661-886-002 (reklama@naszrynek.pl)

miniaturowa sonata

mała Genowefa

zamykana od zewnatrz ˛

1

Jusis, odyniec piosen- badanie karka serca

Zasięg: Ostrów, powiat ostrowski.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.

na ramionach dam

cienka tkanina bawełniana

znany szczep winorośli

Szafran, milczek, wokalistponurak ka

skaza na płaszczyźnie

kurtyzana z powieści

3

msza w adwencie

5

holenderski bank

zejście z linii ciosu

Kolportaż: własny

stolica Włoch

warszawskie osiedle

Skład i Grafika: Wiktoria Kohnke (grafik@naszrynek.pl)

prześladowcze

japoński alkohol

samolot marzeń od Boeinga

Yoko, groźny lej w żona Lennona rzece

można je pomieszać

7

9

Tyson, bokser zobowiazanie ˛

sznurowana w˛edlina

osłona lampy

głazy

Redaguje: Wiktoria Kohnke (naczelny@naszrynek.pl)

tetnica ˛ wychodzaca ˛ z serca

n˛ecaca ˛ odmienność

8

ironicz- krewnie o niak chłopie bociana

narzad ˛ oddechowy ryby

zdarzaja˛ klienci sie˛ urz˛edu rzadko

15

małżonek Gai

4

baba z wyrokiem

2

zadanie udostepnił ˛ serwis krzyżówkowy szarada.net 1

2

3

4

5

6

7

8

9

rawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 45/2021 - „KOSMOS”. Nagrodę wylosował/a: Pola Matuszewska. Nagrodą jest koszulka z logo „Naszego Rynku”, którą wyślemy pocztą na Gratulujemy! :-) wskazany adres.

OSUSZANIE BUDYNKÓW z wilgoci budowlanej po zalaniach wynajem profesjonalnych osuszaczy, nagrzewnic pomiary wilgotności www.dry-max.pl Czyli na dole będzie:

„Rejestracja od poniedziałku czwartku dry.max@wp.pl 518 300 do586 w godz.15.00-20.00

PROTEZY ZĘB PROTEZY ZĘB PROTEZY ZĘBOW PROTEZY ZĘBOW

POR O T E KOW KATARZYNA KOW PR KATARZYNA T E Z YZZY Z Ę BE - częściowe Ę B O W - częściowe - częściowe -Ostrów całkowite -ac Wielkopolski a Ostrów -całkowite - całkowite - cOstrów ł kk cłekspresowe Wielkopolski ooiwiWielkopolski kul. a ATRAK o ł w tiytModrzejewskiej CYJNE21 t ul. Heleny Modrzejewskiej 21ul. H. w c e ekspresowe naprawy h naprawy OsHeleny e ul. Modrzejewskiej Ostrów Wielkopolski trówHeleny CE21 NY!•Ostr• W e ie ówOWs k lk -uekspresowe opolsnaprawy l.esHeleny -TEL. ekspresowe H ensryoeMwsModrzejewskiej kpesr609-371-141 ki lep 21 -.ul. naprawy u e l . o TEL n H odrwz609-371-14 ea TEL. ejepw609-371 nrsakaiewpj y2r1aw . uMlo.dHr 371 TEL.T6609-371-141 E09-TEL. y

KATARZYNA KOWAL NAPRAWA PROTEZ ZĘBOWYCH N APKATARZYNA KOWAL K A NAPRAWA PROTEZ ZĘBOWYCH RKatarzyna lek. spec. chirurgii Michał Kasznia K AWA TTopolan-Kowalczyk A- P ARZY T A częściowe -częściowych - Botox, kwas hialuronowy - Bezbolesne usuwanie laserem brodawek, R R O TZ ATRAKCYJNE - Lifting laserem frakcjonującym CO2 włókniaków, znamion, odcisków, kłykcin EY ATRAKCYJNE ZN AOATRAKCYJNE ATRAKCYJNE AN -częściowych • ZĘ -częściowych K •Ostr twarzy, szyi, dekoltu (odmłodzenie - Leczenie nadpotliwości (dłonie, pachy, K c B O c CENY! CENY! z O -zccałkowite ATRAKCYJNE CENY! ę W CENY! W W ś zśęę skóry, redukcja blizn potrądzikowych stopy) -całkowitych ATRAKCYJNE c c Y ś A A i i o o C c •Ostr w L w i H oewye i przebarwień) - Lipoliza iniekcyjna -całkowitych H.Z ch CENY! CENY! ul.C -całkowitych - Skleroterapia (pajączki,żylaki) - Osocze bogatopłytkowe MEDYCYNA ESTETYCZNA CHIRURGIA LASEROWA

Rejestracja: pn.-czw. 15 00-20 00 tel.

733-99-55-66

ul. Kościuszki 44, Ostrów Wlkp.

www.chirurg-laser.pl

ATRAK CYJNE CENY!

L .L6609-371-14 -141 T TEL. 0 E - 397 1 - 1 . TEL.690609-371 OPTYK - 3 7 14-11 Zakład Optyczny Andrzej Wendt 4

ul.Kościuszki 44 Ostrów Wlkp, www.chirurg-laser.pl

Rynek 20, Wejście od ul. Królowej Jadwigi Lekarz okulista przyjmuje w poniedziałki i środy.

Tel. 62 591 74 31

WYBURZENIA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA WYBURZEŃ

tel. 606-267-702 ODBIERAMY BRUDNY, PRANIE PRZYWOZIMY CZYSTY! PROFESJONALNE DYWANÓW W KĄPIELI WODNEJ OD DRZWI DO DRZWI

profesjonalne dywanów kąpieli wodnej Od drzwi do drzwipranie - odbieramy brudny,wprzywozimy czysty! Jak pierzemy?

Tel. 792-002-730

www.pralniakarola.pl

-trzepanie mechaniczne -namaczanie wstępne -szorowanie, odplamianie

-płukanie -wirowanie -ozonowanie -pakowanie i transport

SKUP AUT: • uszkodzone, • całe, • zarejestrowane, • z importu, • wersje europejskie i angielskie.

KONTAKT: 725-736-584


16

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

11 stycznia 2022 nr 1 (768)

BADANIE BIOREZONANSEM BIOPHILIA TRACKER X3 MS-4

Urządzenie tego typu wytwarza pole elektromagnetyczne, które oddziałuje na ludzki organizm w sposób umożliwiający zarówno analizę, jak i prowadzenie terapii. Metoda ta jest w pełni bezpieczna, stanowi przejaw zastosowania podstawowych zasad fizyki i elektromechaniki. System opiera się na indywidualnym spektrum drgań naszych komórek, tkanek i narządów. BIOPHILIA wykrywa i lokalizuje zmiany patologiczne w rożnych stadiach, w tym bardzo wczesne-przedobjawowe.

Przykłady zakresu badań:

- Analiza biochemiczna krwi; - Jakościowa ocena poziomu hormonów przysadki mózgowej, nadnerczy, tarczycy, trzustki itp.; - Odporność, alergie; - Analiza laboratoryjna (morfologia krwi, pierwiastki śladowe, hormony).

Przykłady terapii:

- leczenie wykrytych zmian patologicznych komórek, tkanek i narządów (meta - terapia), terapia widmowa wybranymi standardami fitoterapii, alopatii, homeopatii.

Wskazania do terapii:

- Alergie, ADHD, ostre choroby zakaźne, astma oskrzelowa, choroby autoimmunologiczne, choroby zwyrodnieniowe, reumatyczne, artropia, bolesne miesiączki, zaburzenia równowagi hormonalnej, powikłania po szczepionkach, stres toksyczny, bóle głowy i migreny, zakażenia grzybiczne i pasożytnicze, ból różnego pochodzenia, nerwica i nerwowość, zmiany skórne, atopowe, urazy sportowe, zaburzenia metaboliczne, urologiczne, wtórne choroby wirusowe, leczenie przed- i pooperacyjne.

Nie badamy osób:

- Z rozrusznikiem serca, - Kobiet w ciąży i dzieci do lat 10, - Po znieczuleniu i w tym dniu po szczepieniu oraz po spożyciu alkoholu. PODCZAS BADANIA NIE MOŻNA MIEĆ NA SOBIE BIŻUTERII ORAZ ELEMENTÓW METALOWYCH PRZY ODZIEŻY. Udając się na badanie, należy być 3 godziny na czczo i znać swoją grupę krwi. Badanie z terapią trwa ok. 60 minut. Następne badanie porównawcze wykonuje się po 6 tygodniach od ostatniego badania aby sprawdzić, czy leczenie farmakologiczne lub inne przynosi zamierzony efekt albo czy nie ma pogorszenia stanu chorobowego.

Tel. 606-267-702