__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

15 czerwca 2021 r. nr 23 (744) rok XVII ISSN 1732-887X Nakład 10.000 www.naszrynek.pl

SZUKAJ NAS TAKŻE NA WWW.NASZRYNEK.PL PORTAL NAJWIĘKSZEGO BEZPŁATNEGO TYGODNIKA POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

CHYNOWA

Chynowa 165 B tel. 884-159-216 e-mail: zeusostrow@onet.pl

GAZETA BEZPŁATNA 100% KAPITAŁU POLSKIEGO OSTRÓW

Mój63-421 przyjaciel... pies Przygodzice, tel. 884-159-216,

Umowa na kolejny etap modernizacji Stadionu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim podpisana. W budżecie zabezpieczono na ten cel 5.000.000 złotych.

FOT.: ARCHIWUM

Umowa podpisana

Chynowa 165 B

e-mail:

czytaj na stronie 2

zeusostrow@onet.pl

POWIAT OSTRÓW

Książki dla seniorów W ramach akcji „Koszyk książek dla seniorów” dyrektor biblioteki Maria Marciniak w Dziennym Domu Senior + w Latowicach zaprezentowała książki dla seniorów.

czytaj na stronie 9

LEKKOATLETYKA

Stal najlepsza Lekkoatleci Stali LA na Mistrzostwach Polski LZS w Słubicach zdobyli dwanaście medali. Wygrali klasy�ikację medalową i punktową.

czytaj na stronie 10

REKLAMA

NAJNIŻSZE CENY

K O T ŁY C.O.

W W W. K O T LY S T A W I C K I . P L NOWA LOKALIZACJA!

UL. PÓŁNOCNA 15, PRZYGODZICE TEL.

POMIAR U KLIENTA

9 czerwca obchodziliśmy „Dzień Przyjaciela”. Na świecie w tym dniu przyjaciele obdarowują się upominkami i wyrażają swoją wdzięczność za przyjaźń. W Polsce to mało znane święto, a przecież przyjaźń w życiu każdego człowieka jest bardzo ważna. Prawdziwi przyjaciele nie muszą zawsze się ze sobą zgadzać, ale zawsze są dla siebie wsparciem, a w trudnych chwilach podają sobie pomocną dłoń. Takie osoby to skarb. Pewnie dlatego każdy z nas posiada ich niewielu, a i nie każda przyjaźń wytrzyma próbę czasu. Z całą pewnością najwspanialszą jest ta, o której się mówi: „Przyjaźń do grobowej deski”. czytaj na str 6-7

NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE

785-998-794 607-532-912

NAJNIŻSZE CENY W REGIONIE 2 199zł - m ŻEM

Z MONTA

DARBUD

63-400 Ostrów Wlkp.

ZAKUPY NA

RATY

NAJNIŻSZE CENY POMIAR U KLIENTA

ul. Grabowska 74 Tel. (62) 736 00 56 508-190-361


2

informacje

www.naszrynek.pl

OSTRÓW Za jakość usług

Złoto dla Wodkanu

Nasz Rynek

15 czerwca 2021 nr 23 (744)

OSTRÓW Kolejny etap modernizacji stadionu

Umowa podpisana

Spółka Wodkan S.A. otrzymała nagrodę za Umowa na kolejny etap modernizacji Stadionu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolwysoką jakość usług - tytuł i Złote Godło skim podpisana! QI 2021 Najwyższa Jakość w Kategorii W mie jskim budże cie mi w godnych warunkach zabezpieczono na ten cel - mówi Beata Klimek, Usługi za ,,Produkcję i dostawę wody oraz 5.000.000 złotych. Wyko- prezydent Ostrowa Wielnawcą inwestycji została kopolskiego. odbiór i oczyszczanie ścieków”.

- Ogromnie gratuluję miejskiej spółce Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski zdobycia tytułu i Złotego Godła QI 2021 Najwyższa Jakość w kategorii usługi za “Produkcję i dostawę wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków” w konkursie pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Działania ostrowskiego Wodkanu oceniono bardzo wysoko, a Złote Godło jest tylko potwierdzeniem tego, co powinno być oczywiste - Wodkan stawia na wysokie standardy. Ten sukces to zasługa wszystkich pracowników spółki, którzy każdego dnia dbają o wodne bezpieczeństwo ostrowian. Dziękujemy za to! - podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Miejska spółka po raz pierwszy uczestniczyła w konkursie Najwyższa Ja-

kość Quality International. - W konkursie zgłosiliśmy wszystkie ostatnie inwestycje, które mają wpływ na poziom świadczonych usług dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Wystartowaliśmy i od razu złoto - zaznacza Marek Karolczak, prezes spółki Wodkan. Najwyższa Jakość Quality International to ogólnopolski projekt, którego celem jest promowanie skutecznych metod zarządzania jakością oraz wskazanie i wyróżnienie tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie. Tytuł Najwyższa Jakość Quality International oraz Złote Godło i Certyfikat Quality International 2021, które przyznano ostrowskiej spółce, jest potwierdzeniem najwyższej jakości usług. ANKA

REKLAMA

ostrowska firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, która w przetargu wystartowała z ofertą 4.106.324 złotych. - Na remont czeka część trybuny Stadionu Miejskiego - od wjazdu polewaczek do parku maszyn. Zamontowanych zostanie tu blisko 2000 nowych krzesełek. Dzięki tej inwestycji stadion zyska już inny wymiar – będzie nowoczesnym, bezpiecznym i przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektem sportowym. Od kilku lat, systematycznie, podnosimy jakość naszego stadionu, by ostrowscy kibice mogli cieszyć się zawoda-

Czwarty etap modernizacji Stadionu Miejskiego to kolejna duża inwestycja, która została wpisana w Wielki Program Rozwoju Miasta do 2023 roku i którą współfinansują środki pochodzące z Europejskiego Banki Inwestycyjnego. Drewniane ławki zastąpione zostaną nowoczesnymi siedziskami. Zmodernizowana zostanie korona stadionu, schody, strefy bezpieczeństwa, obiekt zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pojawi się nowe ogrodzenie. - Szczególnie nas cieszy to, że jest to kolejna miejska inwestycja, którą

Maszyn - dodaje Mikołaj Kostka, zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Miasto od kilku lat, systematycznie, inwestuje w Stadion Miejski. Na ten cel przeznaczono do tej pory 8 milionów złotych - to między innymi blisko 4200 nowych siedzisk. ANKA

POWIAT OSTROWSKI Licea wyposażone w nowe komputery

Nowe laptopy

Nowe laptopy trafiły do szkół licealnych powiatu ostrowskiego. Dyrektorzy odebrali sprzęt, zakupiony w ramach projektu: „Kształcenie zawodowe młodzieży Powiatu Ostrowskiego w trybie zdalnym – jako metoda zapobiegania / łagodzenia skutków epidemii COVID-19”, realizowanego przez Powiat Ostrowski. Celem głównym projektu było wsparcie 11 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Powiat, będący organem prowadzącym szkoły reali-

zujące kształcenie zawodowe, dotychczas zakupił 140 laptopów z oprogramowaniem pozwalających na realizację kształcenia zawodowego przez szkoły średnie w trybie zdalnym. Z powstałych oszczędności poprzetargowych, w wysokości ok. 144.000 zł., władze powiatu postanowiły dokonać zakupu kolejnych 10 laptopów dla Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim i 38 laptopów, tym razem dla szkół ogólnokształcących, z przeznaczeniem na REKLAMA

ZADZWOŃ! OSTRÓW WIELKOPOLSKI, TEL. 519690505

realizować będzie jedna z ostrowskich firm - PBO. Umowa została zawarta. Prace rozpoczną się bezpośrednio po zakończeniu obecnego sezonu żużlowego, tak aby w przeciągu 12 miesięcy obiekt dokończyć i oddać do użytku. Po tej inwestycji zostanie nam zmodernizowanie Parku

wsparcie edukacji stacjonarnej bądź zdalnej. Starosta Paweł Rajski przekazał kolejny sprzęt dyrektorom poszczególnych szkół

licealnych: LO w ZSP CKU w Przygodzicach – 8 szt., I LO – 10 szt., II LO – 5 szt., III LO – 10 szt., IV LO – 5 szt. ANKA


15 czerwca 2021 nr 23 (744)

ogłoszenia

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

3

PREZYDENT MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO Na podstawie § 7 uchwały nr XXXIII/386/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, poz. 3991) w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania w roku 2021, informuję, że nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, rozpocznie się z dniem 11 czerwca 2021 r. i potrwa do dnia 01 lipca 2021 r. (włącznie).

Wnioski wraz z załącznikami należy składać: 1) w wersji papierowej w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim; 2) w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski); 3) w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP: /MiastoOstrowWielkopolski/skrytka). Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po dniu zakończenia naboru pozostawiane będą bez rozpatrzenia. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 z późn. zm.): 1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: a) osoby fizyczne, b) wspólnoty mieszkaniowe, c) osoby prawne, d) przedsiębiorcy; 2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wnioski będzie można pobierać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (http://umostrow.pl/) oraz ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. W przypadku wyczerpania się środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na 2021 r. wnioski pozostałe zostaną rozpatrzone negatywnie. Z up. Prezydenta Miasta Mikołaj Kostka Zastępca Prezydenta Miasta

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA do montażu lekkiej obudowy hal przemysłowych,

ODBIERAMY BRUDNY, PRANIE PRZYWOZIMY CZYSTY! PROFESJONALNE DYWANÓW W KĄPIELI WODNEJ OD DRZWI DO DRZWI

profesjonalne dywanów kąpieli wodnej Od drzwi do drzwipranie - odbieramy brudny,wprzywozimy czysty! Jak pierzemy?

umowa o pracę, cały etat

Kontakt telefoniczny 605 949 285

Tel. 792-002-730

www.pralniakarola.pl

www.budrema.pl

-trzepanie mechaniczne -namaczanie wstępne -szorowanie, odplamianie

-płukanie -wirowanie -ozonowanie -pakowanie i transport

Poszukiwani: Suwnicowy Elektromonter Mistrz Wydziału Obróbki Mechanicznej Specjalista ds. Odbiorów Jakościowych Dowiedz się więcej na www.kuzniaostrow.pl 531 802 880

praca@kuzniaostrow.pl


4

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

czerwiec 2021 r. nr 2 (10) rok II Nakład 10.000 www.sp9ostrow.pl

Kontakt: Szkoła Podstawowa nr 9, im Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim 63400, ul. Asnyka 26, tel. 62-591-23-81, e-mail: sp9ostrow@ promax.media.pl, www.sp9ostrow.pl

Opiekunowie: Sylwia Napieralska, Maria Kasprzak -Raszewska

15 czerwca 2021 nr 23 (744)

Wydawca: Szkoła Podstawowa nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim. Patron Medialny: Tygodnik „Nasz Rynek”

Spotkanie z Beatą Klimek - prezydentem Ostrowa Koniec roku szkolnego coraz bliżej. Po długim okresie nauki w trybie zdalnym dzieci wróciły do szkolnych ławek. To szczególnie pracowity czas dla uczniów klas ósmych, którzy w bieżącym roku szkolnym stają przed trudnym wyborem związanym z dalszym rozwojem osobistym. W trakcie całego okresu edukacji uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim nie tylko zgłębiali tajniki wiedzy z różnych dziedzin, kształtowali umiejętności, ale też brali udział w spotkaniach z przedstawicielami świata nauki, kultury, sportu i władz samorządowych. W ostatnich tygodniach nauki, w murach ostrowskiej „Dziewiątki” gościła pani

Beata Klimek - Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Dzięki temu adresaci spotkania – uczniowie klas ósmych – mieli niepowtarzalną okazję, by poznać najważniejsze zagadnienia związane z działalnością samorządu miasta oraz planami realizowanymi w ramach OSTROWSKIEGO EKSPRESU INWESTYCYJNEGO. Młodzi ostrowianie bardzo chętnie zabierali głos w dyskusji, zadawali wiele pytań, dzielili się wrażeniami, przedstawiali swój punkt widzenia. Szczególne emocje wywoła u zebranych informacja związana z projektem nowoczesnego parku wodnego. Warto podkreślić, iż ósmoklasiści wypowiadali się również w kwestii priorytetów, które

są dla nich ważne. Wśród nich padały między innymi: mieszkanie, bezpieczeństwo, a nawet gospodarka. Pani Beata Klimek, prezydent, wielokrotnie podkreślała, że młodzi ludzie są współgospodarzami miasta, tworzą jego klimat i codzienność. Ostrowskie tężnie, obiekty rekreacyjno – sportowe, tereny wypoczynkowe, takie jak: Piaski Szczygliczka, Ogródki Jordanowskie czy parki miejskie są dobrem wspólnym, o które jednak należy dbać, aby służyły również przyszłym pokoleniom. Spotkanie okazało się niezwykle owocne, pozwoliło zebranym ugruntować dotychczasową wiedzę na temat rodzimej okolicy.  Opracowały: S. Napieralska, I. Trelka

DROGI PRZYSZŁY PIERWSZOKLASISTO! Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym nasza uczennica oprowadzi Cię po Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II. Do zobaczenia!

kod QR:

FOT.: UM OSTRÓW

Beata Klimek - prezydent Ostrowa Wielkopolskiego odwiedziła 8-klasistów z ostrowskiej „Dziewiątki”. Uczniowie podczas spotkania mieli okazję, by bliżej zapoznać się z działalnością ostrowskiego samorządu i miejskimi inwestycjami.


15 czerwca 2021 nr 23 (744)

informacje

Nasz Rynek

OSTRÓW Niemal 320 tys. złotych na powstanie Domu Seniora

Dla seniorów

Ostrów Wielkopolski pozyskał niemal 320 tys. złotych na powstanie Dziennego Domu Seniora przy ulicy Raszkowskiej oraz wsparcie w wysokości 170 tys. złotych na funkcjonowanie Domu Seniora + przy ulicy Limanowskiego i 64 tys. złotych na Klub Seniora + przy ulicy Piłsudskiego. To środki z rządowego programu Senior +. - Ostrów Wielkopolski to miasto, które stawia na sport, kulturę, ale przede wszystkim stawia na swoich mieszkańców. Rodzina była i jest w centrum naszej uwagi. Już w 2015 roku rozpoczęliśmy progresywną politykę społeczną, doskonale wiedząc, jak jest to potrzebne ostrowianom. Te działania są dziś wizytówką naszego miasta. Chcemy, by nasze miasto było dobrym, wygodnym miejscem do życia dla najmniejszej obywatelki i obywatela, aż po naszych kochanych i jakże ważnych seniorów - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. 319.920 złotych to kwota z programu “Senior +”, która wesprze modernizację parteru Domu Katechetycznego przy ulicy Raszkowskiej, gdzie powstaje właśnie Dzienny Dom Seniora dla najstarszych mieszkańców oraz osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt inwestycji przy ulicy Raszkowskiej to niespełna 1,1 mln złotych. Natomiast na działanie Domu Seniora + przy ulicy Limanowskiego z programu “Senior +” pozyskaliśmy 170.880 złotych. W 2021 roku na funkcjonowanie Domu wydamy prawie 900 tys. złotych. 64.080 złotych to środki z rządowego programu, które pozyskaliśmy na działania Klubu Seniora + przy ulicy Piłsudskiego.

Roczny koszt utrzymania Klubu to 116 tys. zł. - Wykorzystamy dobrze każdą złotówkę przekazaną ostrowskim seniorom. Dziękujemy za wsparcie z rządowego programu i liczymy na nie nieustannie - dodaje prezydent Beata Klimek. - Dziękuję pani prezydent, że po raz kolejny występuje po środki z rządowego programu Senior +. Pierwsze wsparcie do Ostrowa przekazaliśmy w roku 2015, później na utrzymanie i na utworzenie Klubu Seniora, a teraz na kolejny Dom Seniora. Widzimy, że jest potrzeba tworzenia takich miejsc. Do Wielkopolski w tym rozdaniu Senior + trafi 6 mln złotych. Powstaną kolejne kluby i domy seniora - powstanie ich około 100. Dziękuję za podejmowanie działań, które służą ludziom - zaznacza Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. W Ostrowie Wielkopolskim od lat skutecznie realizowana jest polityka społeczna i prorodzinna - ostrowski, przyjazny program mieszka-

niowy, miejskie becikowe, nowe przedszkola i więcej miejsc dla przedszkolaków i najmłodszych ostrowian w żłobkach, szkolne gabinety stomatologiczne, Ostrowska Karta Rodziny 3 +, a więc zniżki dla rodzin wielodzietnych, mieszkania dla seniorów przy ulicy Wiosny Ludów, mieszkania chronione, system teleopieki, wsparcie osób z niepełnosprawnościami np. zakup specjalnego samochodu, tężnia miejska, Ostrowska Karta Seniora. Przy ulicy Raszkowskiej powstaje najnowsze miejsce dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Tutaj będą otoczeni rehabilitacją, pełnym wsparciem i opieką wykwalifikowanej kadry. Koszt modernizacji Domu Katechetycznego i przystosowanie pomieszczeń dla seniorów to koszt niemal 1,1 mln złotych. Inwestycja ta jest realizowana przy wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach Wielkiego Programu Rozwoju Miasta do 2023 roku. ANKA

OSTRÓW Ekologiczny korytarz

Zielona rewolucja

Ostrów Wielkopolski pozyskał 100.000 zł na utworzenie tzw. miejskiego korytarza ekologicznego w ciągu ulicy Głogowskiej. Przedsięwzięcie polegać będzie m.in. na pielęgnacji istniejących w tym miejscu drzew, przygotowaniu gruntu i nowych nasadzeniach drzew, krzewów i bylin. Całość tego zadania kosztować będzie ponad 270.000 zł. Dzięki tej kwocie ulica Głogowska zyska zupełnie nowe – zielone oblicze. - Widzimy, jak bardzo zyskują ostrowskie ulice, gdy pojawiają się na nich nowe drzewa. Tak jest choćby na naszym pięknym deptaku. To nie tylko efekt wizualny, ale także ekologiczny. W ciągu ulicy Głogowskiej nasadzonych zostanie 14 no-

wych drzew - dużych drzew o wysokości od 5 do 7 metrów i szerokości korony od 2 do 3 metrów. To również ponad 1500 metrów kwadratowych z nasadzeniami bylin i krzewów, również zadarniających - znakomicie nadających się do zacienionych miejsc. By wszystkie rośliny dobrze się tu przyjęły, wymienimy grunt na bardzo urodzajny, wykonamy też podziemny system stabilizacji drzew. To będzie prawdziwa zielona rewolucja – przekonuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Stosowanie takich rozwiązań w miastach, czyli tworzenie

miejskich korytarzy ekologicznych, zmniejsza zanieczyszczenia powietrza i ogranicza emisję szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery. Przyczynia się też do osłabienia zjawiska, tzw. miejskiej wyspy ciepła – temperatura powietrza w obrębie terenów zieleni jest niższa nawet o 3,5 stopnia. Na to zadanie Ostrów Wielkopolski pozyskał 100.000 złotych bezzwrotnego dofinansowania z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 270.000 zł. ANKA

OSTRÓW

Łapanie deszczu

Już 11 czerwca ruszyła kolejna edycja programu ,,Ostrów łapie deszcz”. To projekt wsparcia mieszkańców, którzy chcą zbierać i wykorzystywać wodę opadową. W tym roku na ten cel miasto przeznaczyło 90 tys. złotych. Ostrowianie mogą liczyć nawet na 2 tys. złotych dofinansowania. - Kontynuujemy program dofinansowania dla ,,łapaczy deszczu”. Pilotażowa edycja dobrze się przyjęła i cieszyła się dużym zainteresowaniem. W tym roku przeznaczamy na projekt 90 tys. złotych, czyli o 20 tys. złotych więcej niż przed rokiem. Ostrowianie mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach programu od 11 czerwca do 1 lipca - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. W 2020 roku w Ostrowie wprowadzono pilotażowy program ,,Ostrów łapie deszcz”. Liczba złożonych wniosków przeszła wszelkie oczekiwania i wskazała spore zainteresowanie dofinansowaniem. W 2020 roku do urzędu wpłynęło 312 wniosków na łączną kwotę 284 000 złotych! Pozytywnie rozpatrzono 72 z nich. W drugiej edycji programu na dofinansowania dla ,,łapaczy deszczu” przewidziano 90 tys. złotych. Nowością, w tegorocznej odsłonie jest udzielanie dotacja na zbiornik przy budynkach mieszkalnych i towarzyszących np. garaż, budynek gospodarczy. - Programem ,,Ostrów łapie deszcz” chcemy zachęcać mieszkańców do efektywnego gospodarowania wodą opadową. Dotacja w zależności od instalacji będzie wynosić od 500 złotych do 2 000 złotych na każdą instalację - zaznacza Mikołaj Kostka, zastępca prezydent Ostrowa. Na dofinansowanie w wysokości 500 złotych może liczyć mieszkaniec, który na swojej posesji ustawi zbiornik na deszczówkę o pojemności do 500 litrów, 1000 złotych - jeśli zbiornik będzie mieć powyżej 500 litrów. Natomiast 2 000 złotych to propozycja dla tych ostrowian, którzy zdecydują się na montaż nowego zbiornika podziemnego. W piątek, 11 czerwca, wystartował nabór wniosków o udzielenie dotacji, który potrwa do 1 lipca 2021 roku (włącznie). Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Ostrowie. Wnioski będzie można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (http://umostrow. pl/) oraz ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

www.naszrynek.pl

5

OSTRÓW Pomógł monitoring

Podrzucił śmieci

Nie warto wyrzucać śmieci w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. Przekonał się o tym ostrowianin, który postanowił pozbyć się odpadów w centrum miasta, nieopodal Centrum Przesiadkowego.

Nieco ponad miesiąc minął od zakończenia akcji sprzątania Ostrowa, w której udział brali mieszkańcy naszego miasta, organizacje pozarządowe, grupy młodzieżowe, seniorzy, harcerze, sportowcy, dziennikarze, członkowie rad osiedli i spółdzielni mieszkaniowych oraz strażnicy miejscy. Każdy dołożył cegiełkę, by otaczająca nas przestrzeń była czysta. - Wielka szkoda, że nie wszyscy mieszkańcy potrafią uszanować ten wysiłek i zadbać o czystość i porządek w swoim mieście, podrzucając odpady w miejsca, które wcześniej zostały uporządkowane – mówi Grzegorz Szyszka, komendant Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Pod koniec maja, w godzinach wieczornych, w pobliżu Centrum Przesiadkowego, jeden z mieszkańców postanowił w łatwy, lecz nielegalny sposób pozbyć się odpadów - styropianowych elementów obudowy po lodówce, pianki uszczelniającej, wersalki i drobnych śmieci. Rowerem z podpiętym wózkiem przewiózł je w to miejsce z własnej posesji. - Podczas objazdu rewiru dzielnicowy straży miejskiej przeprowadził rozpoznanie, ponieważ miejsce to do niedawna było posprzątane.

Przy wykorzystaniu dostępnych kamer monitoringu sprawdzono, jakimi ulicami przemieszczał się ten mieszkaniec. Dzięki temu wytypowano rejon budynków i na terenie jednego z podwórek znaleziono ten środek transportu, a co za tym idzie i samego sprawcę wykroczenia – wyjaśnia Grzegorz Szyszka. Mężczyzna ukarany został maksymalną grzywną w kwocie 500 zł. Musi także usunąć porzucone śmieci i okazać dokument potwierdzający ich dostarczenie na składowisko odpadów. W przeciwnym razie sprawa ta będzie miała swój dalszy bieg, ale już w sądzie, gdzie wysokość kary może wielokrotnie wzrosnąć. Opisana sytuacja to dobra przestroga dla tych, którzy bezmyślnie postanawiają pozbywać się swoich śmieci w miejscach, w których w żadnym wypadku nie powinny się znajdować. To z jednej strony zaśmiecanie miasta, w którym mieszkamy, naszej wspólnej przestrzeni, a z drugiej narażanie się na niemałe grzywny i sprawy sądowe. Trzeba się zatem zastanowić, czy nielegalne pozbywanie się śmieci jest warte ponoszenia takich konsekwencji. ANKA

OSTRÓW Przekroczyli prędkość

Stracili prawko

W ciągu ostatnich kilku dni policjanci z ostrowskiej drogówki zatrzymali prawa jazdy 8 kierowcom. We wszystkich przypadkach powód był ten sam - nadmierna prędkość. W ciągu ostatnich kilku dni aż 8 osób straciło prawa jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym. Rekordzista kierował Fiatem Ducato z prędkością 147 km/h, co oznacza, że przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 97 km/h. Kierowcy zostali ukarani mandatami i punktami karnymi. Zatrzymano im również

uprawnienia do kierowania na okres trzech miesięcy. Poza zaangażowaniem policjantów o zapewnienie bezpieczeństwa na drogach istotna jest również sama postawa kierujących - ich zachowanie na drodze, szacunek dla innych uczestników ruchu, ale przede wszystkich przestrzeganie prawa. ANKA


6

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

15 czerwca 2021 nr 23 (744)

AGLOMERACJA „Przyjaźń do grobowej deski”

Mój przyjaciel… pies 9 czerwca obchodziliśmy „Dzień Przyjaciela”. Na świecie w tym dniu przyjaciele obdarowują się upominkami i wyrażają swoją wdzięczność za przyjaźń. W Polsce to mało znane święto, a przecież przyjaźń w życiu każdego człowieka jest bardzo ważna. Prawdziwi przyjaciele nie muszą zawsze się ze sobą zgadzać, ale zawsze są dla siebie wsparciem, a w trudnych chwilach podają sobie pomocną dłoń. Takie osoby to skarb. Pewnie dlatego każdy z nas posiada ich niewielu, a i nie każda przyjaźń wytrzyma próbę czasu. Z całą pewnością najwspanialszą jest ta, o której się mówi: „Przyjaźń do grobowej deski”. Należę do grona ludzi, którzy posiadają przyjaciół. Jestem z tych przyjaźni dumna. Niektóre liczą sobie ponad 40 lat. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o mojej 16- letniej przyjaźni… z psem. Kiedy miałam 9, może 10 lat, wpadła mi w ręce książka Romana Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją”. Książka miała być prezentem urodzinowym. Nie znałam treści. Kiedy zaczęłam ją czytać, nie mogłam się już od niej oderwać. Losy psa Lampo, który ratuje małą Adele spod kół pędzącego pociągu, na zawsze utkwiły w mojej pamięci. Do dzisiaj w mojej biblioteczce mam tę lekturę i właśnie zamierzam przeczytać ją z moją wnuczką. Kolejnym psem, którym byłam oczarowana, była Lassie z książki Erica Knighta „Lassie wróć”. To opowieść nie tylko o wiernej miłości psa do człowieka, to też opowieść o przywiązaniu człowieka do zwierzęcia, o uczuciu, które nie przemija. Marzyłam o takim owczarku szkockim. Moje marzenie spełniło się 25 lat później. Dostałam takiego właśnie owczarka w prezencie. Muszę przyznać, że początkowo nie byłam przekonana, czy to dobry moment, ale duży dom i szczęście dzieci przesądziły o zatrzymaniu dość niespodziewanego prezentu. Pies był mały, pokudlany i wcale nie przypominał pięknej Lassie z książki czy filmu. Pierwsze lata były beztroskie. Ciągłe zabawy, długie spacery, gra w piłkę. Pies po prostu był. Zawsze był i zawsze był blisko. Troszczyliśmy się o niego, a on był wierny i posłuszny. Wyrósł na pięknego psa. Później dzieci zaczęły żyć własnym życiem i zostałam z Atosem sama. Pies był ze mną cały czas. Kiedy wieczorami pracowałam, leżał zawsze blisko mnie. Śpał przy

moim łóżku zawsze, kiedy byłam chora. Wtedy nawet nie domagał się spaceru. Jakby wiedział, że nie dam rady. Zawsze cierpliwie czekał na swoją miskę. Pozwalał się głaskać, to był przywilej, którego nie każdy mógł dostąpić. Wyciągał mnie na długie spacery. Codziennie jeździliśmy do lasu. Uwielbiał te leśne ścieżki. Tak mijały lata. Atos się starzał. Często ludzie pytali mnie, ile pies ma lat, a kiedy odpowiadałam, dziwili się, że jest w takiej dobrej formie. Mówili, że nie wygląda na swój wiek. Bo nie wyglądał, ale ja widziałam, jak szybko przybywa mu lat, jak coraz trudniej podnosi się, jaką trudność sprawia mu chodzenie po schodach. Ostatni rok był najtrudniejszy. Pies tracił wzrok i słuch. Czasami nie słyszał, kiedy wchodziłam do domu, wtedy był bardzo zakłopotany. Znalazł jednak rozwiązanie swojego problemu. Kiedy mnie nie było, kładł się pod drzwiami, które musiałam otworzyć. Pies wtedy wstawał i witał mnie z radością. Nie na wszystko miał radę. Cierpiał na niestrawność. Był na ścisłej diecie. Nie mogłam już dawać mu kawałka ulubionego mięsa czy serdelka. Atos jakby to rozumiał. Był coraz bardziej słaby, coraz trudniej wstawał i spacery były coraz krótsze, ale zawsze o stałych porach upominał się o nie. Powoli zaczynało do mnie docierać, że chyba nadchodzi chwila, kiedy będzie się trzeba pożegnać. Jesienią pies bardzo zachorował. Jednego dnia był tak słaby, że myślałam, że nie doczeka następnego dnia. Przyszedł weterynarz, rokowania były słabe. Atos miał jednak w sobie jakaś siłę. Zawsze, kiedy był chory i dostawał leki, to jakby czuł, że nam (mi i dzieciom) na nim zależy i pokonywał chorobę. Jakby mówił: „Wiem, że mnie kochacie i jeszcze nie nad-

szedł mój czas”. Jednak ten czas powoli nadchodził. W ciągu ostatniego miesiąca pies dziwnie się zachowywał. Nagle wstawał z legowiska, podchodził do mnie, długo patrzył mi w oczy i ciężko dyszał, jakby chciał powiedzieć, że jego czas nadchodzi. Kiedy powtórzyło się to po raz kolejny, długo go głaskałam. Pies przygotowywał mnie na to, co niechybnie się zbliżało. Na tydzień przed swoim odejściem nie chciał już wychodzić na spacery. Jedynie do ogrodu. Silne zastrzyki powodowały chwilowe polepszenie, ale pies odchodził… W ostatnim dniu już nie jadł i nie pił, był bardzo slaby. Pomagaliśmy mu z synem wstać. Jeszcze rano, chwiejnym krokiem, wyszedł na ogród, nie miał jednak siły dotrzeć do swoich ulubionych miejsc, wrócił, obszedł cale mieszkanie i położył się na swoim posłaniu. Atos odszedł 2 godziny później - 9 maja 2021 roku, w swoim domu, na swoim posłaniu, wśród kochających go ludzi, głaskany do ostatniego jego tchnienia. Pozostawił po sobie trudną do opisania pustkę, która mimo upływu czasu nie mija.

Atos był bardzo dumnym psem. Prawdziwy książę wśród czworonogów. Dziękuję dzisiaj za ten prezent, który otrzymałam 16 lat temu. Ten czas był wyjątkowy. Nigdy nie przypuszczałam, że tak bardzo można pokochać psa i że ten pies tę miłość, którą mu dajemy, odda po stokroć. Kiedy zbliżała się chwila rozstania, postanowiłam, że go skremuję. Przeglądałam kilka stron internetowych dotyczących kremacji zwierząt, ale moją uwagę zwróciła szczególnie jedna. Krematorium i cmentarz dla zwierząt - „Tęczowy Most”. Miejscowość Szymanów, Kąty Wrocławskie. Zadzwoniłam, zarezerwowałam termin, dotarłam na miejsce. Miałam trochę problemów z odnalezieniem cmentarza, bo miejsce nie było zbyt dobrze oznakowane i oddalone od głównej drogi. Kiedy zwróciłam uwagę, że dojazd sprawił mi sporo kłopotów, właściciel poinformował mnie, że to celowe. Nie chciał bowiem, żeby na cmentarzu pojawiali się gapowicze,

tylko opiekunowie zwierząt, które spoczywają na cmentarzu. Miałam czas, żeby dokładnie obejrzeć to szczególne miejsce. Wtedy zrozumiałam, o czym mówił. Napisy na nagrobkach wzruszały. Ludzie dziękowali w kilku słowach na nich wyrytych za przyjaźń, którą ludzi obdarowały zwierzęta. Były ulubione zabawki, wiatraczki i zdjęcia. To było bardzo osobiste. Zwierzęta spoczywające na cmentarzu pochowane są w kwaterach indywidualnych, grobowcach lub skremowane, a prochy spoczywają w „Parku pamięci” na terenie cmentarza. Wśród nich są: psy, koty, papugi i chomiki. Cały cmentarz jest miejscem zadbanym, położonym wśród pól. Starannie przycięte krzewy, wygrabione ścieżki, dookoła śpiewające ptaki, cisza i spokój. Sama kremacja przebiegała również z wielkim szacunkiem. Wszystko było przemyślane. Był czas na pożegnanie, wyznaczone miejsce na oczekiwanie na kremację, duży wybór urn, „Księga pamięci”, do

której można się wpisać, a w końcu pamiątkowy certyfikat. Właściciel- pan Tomasz Jagielski - opowiedział o historii powstania tego niezwykłego miejsca. - Ze zwierzętami byliśmy związani zawsze - zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Mieliśmy to szczęście, że nasze rodziny dysponowały własnym kawałkiem ziemi, gdzie po śmierci spoczywały nasze psy, koty i papugi… Ale większość naszych znajomych, przyjaciół i klientów takiego szczęścia nie miała, miała za to ogromny problem, jak godnie pożegnać swojego zwierzęcego przyjaciela, jak nie martwić się, że jego szczątki wygrzebią dzikie zwierzęta lub buldożery przygotowujące fundamenty pod nowe bloki mające powstać na Waszej ulubionej łące. Jeździliśmy sporo po Europie i oglądaliśmy cmentarze dla zwierząt, zielone, pełne drzew i krzewów, z psimi zabawkami leżącymi na grobach - zamarzyło nam się takie miejsce w Polsce, w maleńkim Szymanowie koło Wrocławia, naszym miejscu na ziemi…


Starania o założenie cmentarza dla zwierząt rozpoczęliśmy w 2001 roku. Brak przepisów prawnych, brak świadomości i brak zrozumienia, że takie miejsce to po prostu potrzeba, a nie kaprys właścicieli zwierząt, to główne problemy, z którymi przyszło nam się zmierzyć… Dziesiątki ekspertyz, odwiertów geologicznych, operaty środowiskowe, a nawet tak egzotyczne zaświadczenia, jak chociażby to, że Państwowa Straż Pożarna lub Nadleśnictwo nie widzą przeszkód dla prowadzenia naszej działalności, dużo stresów, tysiące kilometrów i 2 w całości poświęcone sprawom urzędowym lata - udało się. Cmentarz dla zwierząt „Tęczowy Most” w 2003 roku uroczyście rozpoczął swoją działalność jako pierwszy w Polsce, który spełniał wszystkie krajowe, a rok później już i unijne przepisy. Jako ten, który wyznaczył ścieżkę dla cmentarzy zwierzęcych w Polsce. Dzisiaj, raptem po

informacje

Nasz Rynek

20 latach, działa ich już w naszym kraju 11 i coraz mniej osób uznaje pochówek czworonożnego czy skrzydlatego przyjaciela za kaprys właściciela. W 2004 roku rozpoczęliśmy starania o powstanie krematorium dla zwierząt, nie dużego molocha do kremacji masowej, ale miejsca, gdzie można dokonać spopielenia jednego ciała i wydać prochy właścicielom. Znowu korowody urzędnicze, zgody i pozwolenia, badania i ekspertyzy, wybór pieca, który spełni wszelkie rygorystyczne normy, ponownie 6 lat starań i zabiegów i sukces - pierwsze w Polsce krematorium dla zwierząt zaczęło działać w 2010 roku. Powstało miejsce, gdzie można godnie pożegnać pupila, być świadkiem procesu kremacji, mieć całkowitą pewność, że prochy, które dostaniemy po kremacji, są prochami naszego przyjaciela. Wracając do domu, nadal czuć będziecie rozpacz i ból, bo te tak naprawdę nigdy do końca nie znikną, każde

pożegnanie będzie zbyt szybkie, a czas spędzony razem zbyt krótki, ale mając pewność, że Wasze pożegnanie z przyjacielem odbyło się w sposób godny, pełen szacunku i w sposób, który sami Państwo wybraliście. Polecam wszystkim to szczególne miejsce. Po powrocie było mi bardzo smutno, ale wiedziałam, że pożegnałam mojego Przyjaciela w najlepszy możliwy sposób. W najlepszym miejscu, oddając w ten sposób hołd naszej przyjaźni i wyrażając podziękowanie za wspólne życie. Kiedy zwierzę umiera, a zostawiło na ziemi kogoś bardzo bliskiego, udaje się na „Tęczowy Most”. Są tam łąki i wzgórza, na których wszyscy nasi mali przyjaciele mogą bawić się i biegać razem. Jest mnóstwo jedzenia i wody, i słońca, a nasi przyjaciele żyją w cieple i wygodzie. Wszystkie zwierzęta, które były chore i stare, powracają do czasów

www.naszrynek.pl

młodości i nabierają sił; te które były ranne lub okaleczone, są znów całe i silne - wyglądają tak, jak wspominamy je w naszych snach o czasach i dniach, które przeminęły. Zwierzęta są szczęśliwe i zadowolone, z wyjątkiem jednej małej rzeczy. Pozostawiły kogoś bliskiego, kogoś, kto był dla nich wyjątkowy, a obecnie jest daleko za nimi. Zwierzęta biegają i bawią się razem, lecz przychodzi taki dzień, gdy jedno z nich nagle zatrzymuje się i spogląda w dal. Jasne oczy są skupione, a spragnione ciało drży. Nagle zaczyna się odrywać od grupy, pędząc ponad zieloną trawą, a jego nogi poruszają się wciąż szybciej i szybciej. To ty zostałeś dostrzeżony, a kiedy ty i twój najlepszy przyjaciel wreszcie się spotkacie, już nigdy się nie rozłączycie. Deszcz szczęśliwych pocałunków spadnie na twoją twarz, twoje ręce znów będą pieścić ukochany łeb, a ty znów spojrzysz w ufne oczy swego przyjaciela.

7

Tabliczka upamiętniająca Pana Ryszarda, który codziennie, przez 7 lat, odwiedział na cmentarzu grób Herci - swojej psiej przyjaciółki.

Na długo opuścił twe życie, ale nigdy nie opuścił twego serca. A potem przekraczacie „Tęczowy Most” razem ... -Paul Dahn

WWW.TECZOWYMOST.COM, MKR

15 czerwca 2021 nr 23 (744)

Do zobaczenia, drogi Przyjacielu. Do zobaczenia na „Tęczowym Moście”.

Maria Kasprzak-Raszewska


fotorelacja

www.naszrynek.pl

Hurtownia pokryć dachowych Kompleksowe usługi dekarskie blachodachówki, dachówki, więżba dachowa, papy, okna dachowe, rynny, inne akcesoria...

Młynów 1, 63-410 Ostrów Wielkopolski USŁUGI ŁADOWARKĄ TELESKOPOWĄ Tel. 600 185 Młynów 1, Ostrów Tel.907 600-185-907

SKUP AUT: • uszkodzone, • całe, • zarejestrowane, • z importu, • wersje europejskie i angielskie.

KONTAKT: 725-736-584 LOOMBARD czynne

Rynek 900-2200 Kolejowa 800-2100

KANTOR

ZŁOTO

SREBRO

LOOMBARD

czynne

24h

KANTOR

ZŁOTO

SREBRO

www.loombard.pl

GOTÓWKA OD RĘKI CZYNNE W KAŻDĄ NIEDZIELĘ OSTRÓW WIELKOPOLSKI RYNEK 18 (WEJŚCIE OD KALISKIEJ ) tel. (62) 739 19 62

KOLEJOWA 7

tel. (62) 720 51 87

www.loombard.pl

GOTÓWKA OD RĘKI CZYNNE W KAŻDĄ NIEDZIELĘ

KALISZ

ul. Zamkowa 13 Tel. 507 331 757

OSUSZANIE BUDYNKÓW z wilgoci budowlanej po zalaniach wynajem profesjonalnych osuszaczy, nagrzewnic

www.dry-max.pl

dry.max@wp.pl

pomiary wilgotności

518 300 586

OKNA ROLETY DRZWI

Nasz Rynek

15 czerwca 2021 nr 23 (744)

POWIAT OSTROWSKI POWIAT OSTROWSKI Moja mama – czarodziejka

,,Pudło Szczęścia” Pomimo trwającej pandemii Covid–19 kolejne wyprawki „Pudło Szczęścia” bez problemu trafiają do przyszłych mam. Obowiązujące obostrzenia nie pozwalają na odbycie się oficjalnej Gali wręczenia pakietów „Pudło Szczęścia”. Mamy po otrzymaniu pozytywnej decyzji odbierają kolorowe pudła z prezentami osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie. Wszystko odbywa się w ściśle higienicznych warunkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. „Pudło Szczęścia” oferuje przyszłym mamom najpotrzebniejsze przedmioty w pierwszych miesiącach życia dziecka. Znajdują się w nim odzież i akcesoria dla dziecka, artykuły kosmetyczne dla dziecka i matki, wademekum pediatryczne przygotowane przez Nicole Sochacki–Wójcicką – słynną mamę ginekolog. Do tej pory z Pakietów „Pudło Szczęścia” skorzystały 173 osoby. W ramach programu „Pierwsze Momenty” wydawany jest również pakiet „Małe Szczęście” składający się z: wademekum dla kobiety w ciąży, naklejki oraz przypinki „Jestem w Ciąży”. Do tej pory pakiet odebrało 46 osób. - Cieszę się, że władze gminy dbają o przyszłe matki i ich pociechy - mówi jedna z mam z Odolanowa. - Takie ,,Pudło Szczęścia’’ to bardzo fajny prezent na nową i trudną drogę życia. ANKA

Artyści z Ołoboku

Kolorowe prace przedstawiające wizerunki mamy wpłynęły na konkurs pt. „Moja mama – czarodziejka” zorganizowany przez filię biblioteczną w Ołoboku.

FOT.: ARCHIWUM

8

Mimo pandemii na konkurs wpłynęły 64 prace, z których 32 nagrodzono. Prace plastyczne oceniało jury w składzie: Maria Marciniak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach (przewodnicząca) i Klaudia Stawska, bibliotekarka filii w Ołoboku. Laureaci w kategorii przedszkola i zerówki to: Marcelina Kawaler, Magdalena Solarczyk (Publiczne Przedszkole w Psarach), Oliwier Banasiak, Natasza Krawiec, Maja Płókarz (Oddział Przedszkolny przy SP w Rososzycy), Anna Olek, Łukasz Olek (Oddział Przedszkolny przy SP w Sieroszewicach), Kacper Kałkus, Maja Kałkus, Ines Maiczak, Oliwia Przybylak, Amelia Wałęsa (Oddział Przedszkolny przy SP w Strzyżewie), Jan Piaskowski, Blanka Szmaj, Liliana Szmaj, Krzysztof Witoń (Publiczne Przedszkole w Wielowsi), Norbert Muszyński (Odział Przedszkolny przy SP w Zamościu).

Laureaci w kategorii klas I-III to: Roksana Banasiak, Maja Komin, Paweł Sodolski, Gabriela Szmaj, Wiktoria Śniatała (Szkoła Podstawowa w Masanowie), Maja Kasprzak, Daria Kotas, Kornelia Sobczak (Szkoła Podstawowa w Rososzycy), Amelia Kaczmarkiewicz, Alan Mikołajczyk, Oliwia Ostrowska (Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach), Lena Przybylak (Szkoła Podstawowa w Strzyżewie), Anna Witoń (Szkoła Podstawowa w Wielowsi), Lena Łuczak

(Szkoła Podstawowa w Grabowie n. Prosną). Laureatka w kategorii klas IV-VIII to: Julia Klicha (Szkoła Podstawowa w Droszewie). Ze względu na pandemię nie można było zorganizować finału konkursu. Autorzy prac plastycznych indywidualnie odwiedzali bibliotekę w Ołoboku, aby odebrać dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach. Laureatom gratulowała Klaudia Stawska, bibliotekarka filii w Ołoboku. EK

POWIAT OSTROWSKI Festiwal Folklorystyczny w Brześciu Kujawskim

63-405 Sławin 2

Głogowianie najlepsi

email: oknaoknobud@wp.pl

W Brzeskim Centrum Kultury i Historii „Wahadło”, w formie online, odbył się V Festiwal Folklorystyczny im. Tadeusza Zielińskiego.

Krzysztof Siałkowski tel/fax: (62) 738-30-08 tel. kom. 509-688-469

moskitiery żaluzje roletki parapety bramy

USŁUGI REMONTOWO WYKOŃCZENIOWE SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, TAPETOWANIE, ZAKŁADANIE PŁYTEK, UKŁADANIE PANELI, UKŁADANIE PŁYT KARTONGIPS, DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE

Tel. 514 996 962

www.irbudowlaniec.pl

Zespoły, które zgłosiły chęć udziału w wydarzeniu nagrywały swoje występy na scenie nowego centrum kultury w Brześciu Kujawskim. Koncert laureatów odbył się na Facebooku i BCK i H „ Wahadło”. Zespół Głogowianie przedstawił program obrzędowy „ Mięsopusty w głogowskiej chałupie”. Na scenie pojawił się pochód przebierańców zapustnych, który chodził od chałupy do chałupy z kozą, żandarmem, kominiarzem,

Cyganką, babą oraz dziadem, prosząc gospodarzy o okrasę, koszyk jaj czy kto co miał. Wpadając do chałupy, przebierańcy różne figle wyczyniali, a śpiewem i tańcem zachęcali domowników do wspólnej zabawy. Całość widowiska wypełniły tańce z regionu Kalisza i okolic. Jury po obejrzeniu nagranych występów przyznało Głogowianom pierwsze miejsce w kategorii zespołów obrzędowych. ANKA


15 czerwca 2021 nr 23 (744)

informacje

Nasz Rynek

POWIAT OSTROWSKI Wizyta w Latowicach

Budżetowe korekty

W ramach akcji „Koszyk książek dla seniorów” dyrektor biblioteki Maria Marciniak udała się z wizytą do Dziennego Domu Senior + w Latowicach, w którym drugiej grupie osób zaprezentowała książki. Fot. Ewa Kotowska-Rasiak

Po prezentacji książek pani Maria przeczytała wiersz Gałczyńskiego pt. „Spotkanie z matką” w związku z obchodzonym dzień wcześniej Dniem Matki. Z okazji tego święta oraz Roku Baczyńskiego obchodzonego w 100. rocznicę urodzin poety, dyrektor książnicy przeczytała

również fragment książki „Matki wielkich Polaków” dotyczący matki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W spotkaniu uczestniczyły: Anna Jędrzak, koordynator Dziennego Domu Senior + w Latowicach i Wioletta Pietrzak opiekunka seniorów. EK

POWIAT OSTROWSKI Festiwal Folklorystyczny w Katowicach

Trzecie miejsce Swojaków Grupa młodzieżowa Zespołu Tańca Ludowego ,,Swojacy” zajęła trzecie miejsce w swojej kategorii w VII Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym ,,O Puchar Czarnych Diamentów” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach. Młodzież z towarzyszeniem dziecięcej kapeli dudziarskiej zaprezentowała suitę tańców biskupiańskich ,,Domachowski Gościniec”, którą nagrała, a następnie przesłała do organizatorów Festiwalu. 1 czerwca ogłoszone zostały wyniki konkursu. W rywalizacji online wzięli udział również młodsi ,,Swojacy”, którzy otrzymali 5 i 6 za zabawy i tańce wielkopolskie. Zespół Tańca Ludowego ,,Swojacy” z Moszczanki działa przy Miejsko-Gminnym

Ośrodku Kultury w Raszkowie przy wsparciu Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi

Moszczanka i Skrzebowa. Instruktorką Zespołu jest Jolanta Marszał. ANKA

• drewno budowlane • łaty, kontrłaty • więźba dachowa • deski • kantówka • tarcica powietrznosucha

Szereg zmian w budżecie podjęli radni gminy Ostrów Wielkopolski podczas niedawnej sesji. Większość z nich dotyczyła części budżetu przeznaczonego na budowę i remonty dróg oraz budżetu Ochotniczych Straży Pożarnych. Wśród najważniejszych przyjętych zmian należy wymienić, między innymi, zwiększenie planu dochodów gminy o kwotę 132 750,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Wtórek i Stary Staw. Kwota 105 000 została przeznaczona na remont drogi Lamki-Zalesie, dzięki przeniesieniu pieniędzy z innych zadań drogowych. Do budżetu gminy wprowadzono nowe zadanie przebudowy nawierzchni ulicy Polnej we Wtórku o wartości 134 250 zł (w tym: 90.000 budżet gminy, 44.250 z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych). Radni zadecydowali również o zwiększeniu budżetu przebudowy drogi Franklinów - Stary Staw o kwotę 88 500 zł (dotacja FOGR). Kilka zmian budżetowych dotyczyło również gminnych jednostek OSP. Dzięki zmniejszeniu o 450 000 zł środków, które miały być przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czekanów, można było przeznaczyć ponad 383 000 na rozbudowę budynku remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską o garaż i pomieszczenia dodatkowe. Radni zadecydowali również o przeznaczeniu 11.500 zł na pokrycie kosztów remontu sali wiejskiej w Radziwiłłowie, 14.780 na remont podłogi sali wiejskiej w Łąkocinach oraz 5.000 na dofinansowanie zakupu drzwi wejściowych do Sali wiejskiej w Lewkowie – Osiedle. JW

transport gratis

kom. 605 685 597, 667 710 415

HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH TARTAK - KOMPLEKSOWE USŁUGI BLACHODACHÓWKA DACHÓWKA PAPY PODBITKI AKCESORIA RYNNY Ul. Południowa 79a, Ostrów Wielkopolski,

Tel. 503-941-786, 603-170-410

skup złomu skład opału wywóz gruzu ul. Partyzancka 35 63-400 Ostrów Wielkopolski 62 735 24 86; 578 829 420

ul Grabowska 93 63-400 Ostrów Wielkopolski 62 738 39 04

Kamień ogrodowy Kamien ozdobny kora kamienna Tel. 62 738 53 18 www.opal-bud.pl

Grabowska 93 „ZAMECZEK”

POWIAT OSTROWSKI Modernizacja szkoły w Topoli Małej

Będzie cieplej i estetyczniej

PANELE, DRZWI, LISTWY, PODŁOGI DREWNIANE, SZTUKATERIA, KLEJE, DESKI TARASOWE

Trwa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topoli Małej. nia, z węglowego na gazowe. Oprócz tego, wykonany zostanie drenaż wokół budynku, wymiana instalacji elektrycznej wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wymiana okien, drzwi, malowanie i gipsowanie ścian oraz ocieplenie murów szkoły. Inwestycja przyczyni się również do poprawy jakości powietrza w Topoli Małej. To kolejna duża inwestycja oświatowa w tej miejscowości. W zeszłym roku zostało tu wybudowane nowoczesne przedszkole, które z powodzeniem służy miejscowej społeczności. ANKA

Fot archiwum

Szkoła zostanie otynkowana i ocieplona, wymienione zostanie również ogrzewanie, na bardziej ekologiczne. - Poprawa warunków i bazy placówek oświatowych jest jednym z najważniejszych priorytetów Gminy Ostrów Wielkopolski. Dlatego zdecydowaliśmy się na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Topoli Małej – podkreśla Piotr Kuroszczyk, wójt gminy Ostrów Wielkopolski. Koszt zadania wynosi 1 milion 235 tysięcy złotych. Zakres prac obejmuje przede wszystkim wymianę ogrzewa-

9

TARTAK

POWIATOSTROWSKI

Książki dla seniorów Spotkanie z pierwszą grupą seniorów odbyło się tydzień wcześniej, 20 maja. W następny czwartek, 27 maja, Maria Marciniak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach, udała się z kolejną wizytą do Dziennego Domu Senior + w Latowicach z nową ofertą książkową, w której znalazły się powieści: „Nemezis” i „Niemy świadek” Agaty Christie, „Smak szczęścia” i „Zacznij od nowa” Jadwigi Courths-Mahler, biografia Elżbiety II, „Tydzień w Antoninie” Bojanowskiego oraz poradniki: „Zdrowa kuchnia przez cały rok” i „Droga do zdrowia” Michała Tombaka. Przedstawiła też „Liryki” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

www.naszrynek.pl

OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL.KALISKA 47 w budynku

TEL. 530 434 190


10

sport

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

15 czerwca 2021 nr 23 (744)

Wiadomości sportowe ŻUŻEL

Stal najlepsza

Szostak piąty

Lekkoatleci Klubu Sportowego Stal LA Ostrów na Mistrzostwach Polski LZS w Słubicach zdobyli dwanaście medali. To oznacza, że wygrali klasyfikację medalową i punktową. FOT. FBKSSTAL LA

Ostrowianie już po pierwszym dniu mistrzostw byli na czele klasyfikacji medalowej z dziewięcioma krążkami. Drugiego dnia dorzucili trzy i wygrali klasyfikację punktową przed Osą Zgorzelec i AML-em Słupsk. Złote medale wywalczyła sztafeta dziewcząt 4x100 metrów w składzie: Ewa Piaszczyńska, Oliwia Klar, Dagmara Adamcio i Inga Kanicka, a także Dawid Grząka na 100 metrów, Marcin Karolewski na 400 m, Jakub Chmielarz na 1500 metrów, jak również sztafeta męska 4x100 metrów w składzie: Mikołaj Kędzierski, Marcin Karolewski, Damian Drozdowski i Jakub Chmielarz. W niedzielę złoto dołożyli: Inga Kanicka w biegu na 200 metrów oraz Jakub Chmielarz w biegu na 800 metrów. Srebr-

ny medal wywalczył Marcin Karolewski na 200 metrów, a także Kacper Zimniak na 400 metrów i Ewa Piaszczyńska na 100 m. Z brązowym krążkiem ze Słubic wróciły: Inga Kanicka w biegu na 100 metrów oraz Emilia Twardowska w skoku wzwyż. Warto także wspomnieć o reprezentantach Stali, którzy na mistrzostwach pobili swoje dotychczasowe rekordy życiowe: Gratulacje dla: Damiana Drozdowskiego za rekord w biegu na 400 metrów - 51.03s, Zosi Wojciechowskiej za rekord w skoku wzwyż 155 cm, Julii Ułasik za rekord na 100 metrów - 12.91s, Mikołaja Kędzierskiego za rekord na 100 metrów - 11.55s, Bartka Polaka za rekord w biegu na 1500 metrów - 4.27.66s. za TŻ Ostrovia

ŻUŻEL Tragiczny wypadek

Pamiętają o Rifie Minęło ćwierć wieku od tragicznego wypadku Rifa Saitgariejewa. 6 czerwca 1996 roku – ta data wyryta jest na stałe w sercach i pamięci ostrowskich kibiców żużla. Dokładnie 25 lat temu wydarzył się tragiczny wypadek Rifa Saitgariejewa. Rosyjski żużlowiec zmarł 12 dni później, 18 czerwca 1996 w ostrowskim szpitalu. Ćwierć wieku to szmat czasu, ale Ostrów Wielkopolski pamięta o swoim bohaterze. To był piąty wyścig derbowego meczu Iskry Ostrów z Unią Leszno. Od krawężnika na starcie ustawili się: Andrzej Szymański, Paweł Łęcki, Robert Mikołajczak i Rif Saitgariejew. Na wejściu w pierwszy wiraż upadali kolejno: Paweł

Łęcki i Robert Mikołajczak. Jadącemu najbliższej bandy Rifowi Saitgariejewowi na skutek żużlowego „domina” wyprostowało motocykl i z całym impetem pojechał prosto w bandę. Trafił nieszczęśliwie w słupek przy bramie wjazdowej do parku maszyn. Wypadek wyglądał przerażająco. Obrażenia rosyjskiego żużlowca okazały się straszne. Rifa pomimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować. Zmarł 18 czerwca 1996 roku. Pamięć o „Tatarskiej Strzale” wciąż jest w Ostrowie żywa. Takiego żużlowca, jak Rif Saitgariejew nie da się po prostu zapomnieć. za: tżostrovia

Piąte miejsce zajął najlepszy z reprezentantów Arged Malesa Ostrów Wielkopolski, Sebastian Szostak podczas rozegranego w Zielonej Górze Turnieju Zaplecza Kadry Juniorów. Sebastian Szostak bardzo dobrze zaczął turniej w Zielonej Górze, po dwóch seriach był samodzielnym liderem. Ostrowianin był bezkompromisowy. Albo wygrywał, albo przyjeżdżał ostatni. Trzy trójki i dwa zera dały w sumie piąte miejsce w mocnej obsadzie. Zawody wygrał Mateusz Świdnicki przed Wiktorem Jasińskim i Kacprem Pludrą. Pięć punktów zdobył Kacper Grzelak, który zajął trzynaste miejsce. O zawodach w Zielonej Górze szybko zapomnieć będzie chciał Jakub Poczta, który nie zdobył punktu i dwukrotnie był wykluczany. W drugim dniu zmagań ponownie piąte miejsce zajął Sebastian Szostak, który zgromadził 11 punktów. Znacznie lepiej zaprezentował się Jakub Poczta, który z dorobkiem 8 punktów był siódmy. Cztery punkty dały Kacprowi Grzelakowi dwunaste miejsce. ANKA

ŻUŻEL

Walasek w finale IMP Grzegorz Walasek awansował do finału Indywidualnych Mistrzostw Polski. Niestety sztuka ta nie udała się Tomaszowi Gapińskiemu. Grzegorz Walasek zajął czwarte miejsce w półfinale IMP w Krośnie i wywalczył awans do finału Indywidualnych Mistrzostw Polski, który odbędzie się 11 lipca w Lesznie. Bliski tego sukcesu był Tomasz Gapiński, któremu ostatecznie zabrakło 1 punktu, by wystąpić w barażu o miejsce w finale. Grzegorz Walasek w Krośnie kolekcjonował dwójki, ale kiedy przyszło co do czego, stanął na wysokości zadania i wygrał decydujący wyścig, w którym pokonał reprezentantów gospodarzy: Tobiasza Musielaka i Mateusza Szczepaniaka. Półfinał IMP w Krośnie wygrał z kompletem punktów Janusz Kołodziej. Awans oprócz niego, Musielaka, Szczepaniaka i Walaska wywalczyli jeszcze tylko Wiktor Lampart i Jarosław Hampel. Rezerwowym z półfinału w Krośnie będzie Kacper Woryna. ANKA

ŻUŻEL Zwycięstwo z bonusem

Unia Tarnów bez szans

Żadnych szans nie dali zawodnikom Unii Tarnów podopieczni Mariusza Staszewskiego. Żużlowcy Arged Malesa wygrali 60:30 i zainkasowali trzy punkty.

Żużlowcy z Ostrowa byli zdecydowanymi faworytami tego spotkania. W Tarnowie pokonali najsłabszy zespół pierwszej ligi 57:33. W tej sytuacji kibice zastanawiali się tylko, jakie będą rozmiary zwycięstwa. Spotkanie rozpoczęło się od wypadku na pierwszym łuku i na tor upadło trzech zawodników - Nicolai Klindt, Rohan Tungate i Ernest Koza. Uraz tego ostatniego okazał się na tyle poważny, że zabrany został do szpitala. Tam okazało się, że ma złamany obojczyk. Dwaj pozostali wrócili do walki. W powtórce para Argedu wygrała podwójnie. W biegu młodzieżowym bezkonkurencyjny okazał się Sebastian Szostak, a Jakub Poczta minął linię mety na trzecim miejscu. Młodzie-

Wynik

FOT. ANNA KŁOPOCKA/TŻ

LEKKOATLETYKA Mistrzostwa Polski LZS

żowiec z Ostrowa fantastycznie pokazał się w czwartej gonitwie. Jakub Poczta wygrał start i przez cztery okrążenia znakomicie bronił się przed atakami Oskara Bobera. Zawodnik Unii jednocześnie atakował ostrowianina i bronił się przed Tomaszem Gapińskim. Ostatecznie gospodarze zwyciężyli 4:2 i prowadzili w meczu 16:8. W kolejnych biegach podopieczni Mariusza

Staszewskiego powiększali swoją przewagę i kontrolowali wynik spotkania. W spotkaniu tym znakomicie zaprezentował się Grzegorz Walasek, który w czterech swoich startach zaliczył komplet, 12 punktów. Słabo rozpoczął mecz Oliver Berntzon, który zaliczył na początek ostatnie miejsce, a później trzy razy mijał linię mety na pierwszym BIN miejscu.

Arged Malesa Ostrów - Unia Tarnów 60:30 Arged: Nicolai Klindt - 6 (3,2,-,1,-), Tomasz Gapiński - 10 (1,3,3,-,3), Daniel Kaczmarek - 5 (2,1,2,-), Grzegorz Walasek - 12 (3,3,3,3,-), Oliver Berntzon - 9 (0,-,3,3,3), Jakub Poczta - 4 (1,3,0,w), Sebastian Szostak - 8 (3,0,3,2), Patrick Hansen - 6 (2,2,2,w). Unia: Ernest Koza - 0 (u/-,-,-,-,-), Artur Mroczka - 4 (2,1,0,0,-,1), Rohan Tungate - 4 (1,0,2,1,0,-), Oskar Bober 7 (2,2,1,2,-), Niels Kristian Iversen - 9 (1,3,1,1,1,2), Przemysław Konieczny - 4 (2,d,w,1,1), Dawid Rempała - 0 (w,-,-), Piotr Świercz - 2 (0,2,0).

ŻUŻEL Weterani nie do zatrzymania

Orzeł pokonany

Żużlowcy Argedu Malesa Ostrów pokonali Orła Łódź 46:44. Wygraną zapewnili w ostatniej gonitwie Grzegorz Walasek i Tomasz Gapiński.

Mecz rozpoczął się od wygranej gospodarzy 4:2. Niestety, słabo zaprezentował się Nicolai Klindt, który rozpoczął te zawody od czwartego miejsca. Co prawda próbował jeszcze atakować Norberta Kościucha, ale nie zdołał minąć go na dystansie. Bieg młodzieżowy rozgrywany był z pewnymi perturbacjami. Na początku Mateusz Dul otrzymał ostrzeżenie za nierówny start. W powtórce Sebastian Szostak upadł i został wykluczony. W trzecim podejściu osamotniony Jakub Poczta stoczył pasjonujący bój z Mateuszem Dulem i przegrał minimalnie. Po czterech gonitwach podopieczni Mariusza Staszewskiego przegrywali 10:14. Niestety, ostrowianom nie udało się w żadnym z tych wyścigów minąć linię mety na

Wynik

pierwszym miejscu. W piątym biegu Grzegorz Walasek wspólnie z Tomaszem Gapińskim wygrali 5:1 i doprowadzili do remisu 15:15. Chwilę później ostrowianie wyszli na prowadzenie 19:17. Gospodarze szybko jednak odpowiedzieli podwójną wygraną Luke Beckera o Marcina Nowaka i Orzeł ponownie prowadził 22:20. Cały czas spore kłopoty na łódzkim torze miał Nicolai Klindt. Nie błyszczał także Oliver Berntzon. I właśnie punktów tych żużlowców brakował w tym meczu. Po 10 ,,gonitwach’’ Ostrovia przegrywała 27:33. W jedenastym biegu trener skorzystał z rezerwy taktycznej i do boju posłał Grzegorza Walaska. Fantastycznie wyszedł spod taśmy Tomasz Gapiński.

Natomiast Walasek z czwartej pozycji szybko wskoczył na trzecią, a tuż przed metą ograł Brady Kurtza. Straty zostały zmniejszone do dwóch ,,oczek’’ – 32:34. Gospodarze odpowiedzieli szybko kolejną wygraną 5:1 i znów powiększyli przewagę do sześciu punktów – 39:33. Ostrowianie w trzynastym wyścigu zwyciężyli 5:1 i przed nominowanymi tracili do rywali dwa punkty - 38:40. Czternasta gonitwa zakończyła się remisem 3:3 i o końcowym wyniku decydował ostatni wyścig. W nim barw Argedu bronili dwaj doświadczeni żużlowcy – Tomasz Gapiński i Grzegorz Walasek. I weterani Ostrovii zrobili to. Pokonali rywali 5:1 i w całym meczu zwyciężyli 46:44 BIN

Orzeł Łódź - Arged Malesa Ostrów 44:46 Orzeł: Marcin Nowak - 8 (3,2,3,0,0), Piotr Pióro - NS, Norbert Kościuch - 9 (1,1,3,3,1), Brady Kurtz - 6 (3,0,2,1,0), Aleksandr Łoktajew - 4 (0,2,2,0), Jakub Sroka - 1 (1,0,0), Mateusz Dul - 5 (3,0,2), Luke Becker - 11 (3,3,1,1,3) Arged: Nicolai Klindt - 1 (0,1,0,-), Daniel Kaczmarek - 1 (-,-,-,1,-), Grzegorz Walasek - 13 (2,3,1,2,2,3), Tomasz Gapiński - 12 (2,2,3,3,2), Oliver Berntzon - 5 (1,1,1,-,2), Sebastian Szostak - 1 (w,1,0), Jakub Poczta - 2 (2,0,0), Patrick Hansen - 11 (2,3,2,3,1).


GMINA PRZYGODZICE GMINA PRZYGODZICE

ogłoszenia

Nasz Rynek

15 czerwca 2021 nr 23 (744)

www.naszrynek.pl

11

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Przygodzice o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Topoli Wielkiej przy ul. Długiej wraz z udziałem w drodze wewnętrznej • położenie nieruchomości: gm. Przygodzice, Topola Wielka (dojazd drogą wewnętrzną z ul. Długiej) • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i ewidencji gruntów oraz cena wywoławcza netto: L.p.

1.

2.

nr działki

pow. w m2

621/3 (działka budowlana)

1091

621/1 (droga wewnętrzna sprzedaży podlega udział wynoszący ½)

383

621/4 (działka budowlana)

1808

621/1 (droga wewnętrzna sprzedaży podlega udział wynoszący ½)

383

łączna wywoławcza cena sprzedaży netto w zł (tj. wraz z udziałem ½ w drodze wewnętrznej)

księga wieczysta

Wysokość wadium w zł

Godzina rozpoczęcia licytacji

65 000,00

KZ1W/000068128/5

6 500,00

10.00

88 000,00

KZ1W/000068128/5

8 800,00

10.15

• do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%. • opis nieruchomości: niezabudowane działki budowlane o kształcie prostokąta, nieogrodzone, dojazd nowo wytyczoną drogą wewnętrzną, która podlega sprzedaży w udziałach ½ (na rzecz nabywców dz. nr 621/3 i 621/4) z drogi publicznej ul. Długiej, która jest utwardzona asfaltem, wyposażona w sieć elektroenergetyczną, wodociągową i gazową. Przez dz. nr 621/4 przechodzi linia napowietrzna 15 kV, na działce nie ma słupów. Działki położone w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przystanek komunikacji oraz urządzony plac zabaw. Działki w dzierżawie do 30.09.2021 r. - dzierżawcy przysługuje prawo do zebrania pożytków. • przeznaczenie nieruchomości: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla ww. obszaru została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 100/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. zgodnie z którą przedmiotowy teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z drogą dojazdową. • Termin i miejsce przetargu: 20 lipca 2021 r. od godz. 10.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach ul. Wrocławska 52, 63-421 Przygodzice (sala na parterze w budynku). W związku z obowiązywaniem stanu pandemii, organizator przetargu dopuszcza przeprowadzenie przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku podjęcia takiej decyzji, w okresie co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu zostanie zamieszczona informacja o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć. • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Przygodzicach w ING Banku Śląskim S.A. nr 03 1050 1201 1000 0022 6097 5509, najpóźniej do dnia 12 lipca 2021 r. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek organizatora przetargu W tytule przelewu należy wpisać numer działki, której dotyczy wpłata wadium.

.

• Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem przyczyny, niezwłocznie informując o tym w sposób identyczny ze sposobem zawiadomienia o jego ogłoszeniu. • Treść ogłoszenia zamieszczono na stronie www.przygodzice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i u sołtysa wsi Topola Wielka. • Dodatkowych informacji udziela się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach (I piętro, pok. nr 5), tel. (062) 592-77-22 wew.125.

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Przygodzice o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położnej w Dębnicy stanowiącej własność Gminy Przygodzice • położenie nieruchomości: gm. Przygodzice, Dębnica ul. Jaśminowa (dojazd z ul. Ojca Andrzeja Cierpki) • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i ewidencji gruntów oraz cena wywoławcza netto:

L.p.

nr dz.

arkusz mapy

pow. w m2

cena wywoławcza netto w zł

księga wieczysta

Wysokość wadium w zł

Godzina rozpoczęcia licytacji

1

146/6

3

1206

55 000

KZ1W/00066187/2

5 500,00

10.30

• do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%. • opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana położona w Dębnicy, gm. Przygodzice w odległości ok. 16 km od Ostrowa Wlkp. i ok. 8 km od Przygodzic. Najbliższe otoczenie stanowią tereny użytkowane rolniczo i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka o kształcie prostokąta, dojazd nowo wytyczoną drogą publiczną dojazdową (ul. Jaśminowa) na odcinku ok. 100 m. z ul. Ojca Andrzeja Cierpki. Jednym bokiem przylega do nowo wytyczonej drogi, a pozostałymi bokami do działek sąsiednich. Ulica Ojca Andrzeja Cierpki jest utwardzona i wyposażona w sieć elektroenergetyczną, wodociągową i gazową. • przeznaczenie: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/205/02 Rady Gminy Przygodzice z dnia 9 października 2002 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 144, poz. 3919, przedmiotowa działka gruntu wchodzi w skład jednostki oznaczonej symbolem MU – teren o funkcji mieszkaniowo – usługowej. • Termin i miejsce przetargu: 20 lipca 2021 r. godz. 10.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach ul. Wrocławska 52, 63-421 Przygodzice (sala na parterze w budynku). W związku z obowiązywaniem stanu pandemii, organizator przetargu dopuszcza przeprowadzenie przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku podjęcia takiej decyzji, w okresie co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu zostanie zamieszczona informacja o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć. • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Przygodzicach w ING Banku Śląskim S.A. nr 03 1050 1201 1000 0022 6097 5509, najpóźniej do dnia 12 lipca 2021 r. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek organizatora przetargu. W tytule przelewu należy wpisać „Dębnica dz. nr 146/6”. • Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem przyczyny, niezwłocznie informując o tym w sposób identyczny ze sposobem zawiadomienia o jego ogłoszeniu. • Treść ogłoszenia zamieszczono na stronie www.przygodzice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i u sołtysa wsi Dębnica. • Dodatkowych informacji udziela się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach (I piętro, pok. nr 5), tel. (062) 592-77-22 wew.125.


12

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

15 czerwca 2021 nr 23 (744)

OSTRÓW Dwie imprezy dla seniorów

Nowy Klub ma coraz więcej członków 3 tygodnie temu ruszył ze swoją działalnością Klub Seniora 60+ w Zębcowie. Piękne nowe wnętrza, zielone otoczenie z grillem, siłownią zewnętrzną i tarasem przyciąga coraz więcej seniorów. 2 i 9 czerwca na terenie Klubu odbyły się spotkania integracyjne. W pierwszym wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Przyjazny Zębców. Było ono związane z minionym Dniem Matki, a drugie spotkanie z członkami Klubu Seniora 60+. Seniorzy licznie wzięli udział w każdym z nich. Była kawa, ciasto i pyszne truskawki. Uczestnicy miło spędzili czas przy ulubionej

muzyce na świeżym powietrzu. Prezes Stowarzyszenia Przyjazny Zębców – Wanda Wielebska poinformowała wszystkich o planach Klubu na najbliższe tygodnie. -Niezmiernie cieszy mnie fakt, że coraz więcej osób zapisuje się do Klubu Seniora 60+ i Stowarzyszenia Przyjazny Zębców – mówiła ANKA Wanda Wielebska.

EL EK T

RO S E R W K O o I S œ S T c E L E K T RO S E RW i u R R T K EZLENE IE I szki 10 IESC

S Koœciuszki E RW I 10 oK S UR Z ¥ LE I SERWIS UR D ETOSTRZENIE K LEEIK I N E Z R T S O T ENERGIA CIEPLNA Z MOCY NATURY R RO

E K T RO ROL-MET

S E R R W S O E R S ES E RW I SW E C OI S E K T ROK Sieroszewice ul. Ostrowska 22a Tel. 62 739-65-71a

OZC SA przedstawia ekologiczny system ogrzewania jakim jest pompa ciepła.

EEToRœW KoœcMARKK c y I i Z E NI budKoœciuszki u rodnicz iuS s s -og zkEiC1O o n z a l w k o i 0 10 10 E

oœci usz I S E C O ki 10

E CO

Czyli na dole będzie: „Rejestracja od poniedziałku do czwartku w godz.15.00-20.00 ul.Kościuszki 44 Ostrów Wlkp, www.chirurg-laser.pl

TE RN Z EINSIEE IS I RIW S E OSTRZENIE I NAPRAWA I SE W ZENIE I SERWIS UR IW S E RR U Z¥URZ¥DZEÑ R DZ E ¥D Z E Ñ IÑSZU R Z¥ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU I NARZĘDZI Henryk Trawiński

Elektro Serwis eco

OFERUJEMY:

Pl. 23 Stycznia 7, 63-400 Ostrów Wlkp. 518 300 136

hentraw@wp.pl

Czynne: pon.-pt. 8.30-16.30, sb. 8.30-13.00.

Przerwa 13.00-14.00

- Kompleksową realizację inwestycji, - Pomoc w pozyskaniu dofinansowania „Czyste Powietrze”, - Możliwość rozliczenia ratalnego do 24 m-cy, - Montaż w dogodnym dla klienta terminie. Zapraszamy do kontaktu z OZC S.A. ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 502-296-806, 692-476-371, e-mail ozc@ozcsa.pl

¥DZ

NA


u

15 czerwca 2021 nr 23 (744)

reklama

Nasz Rynek

SZUKAM PRACY

KUPIĘ

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

PODEJMĘ PRACE ogrodowe, gospodarcze, porządkowe lub inne. Wrzucę opał. Tel-531-391-497

KUPIĘ silniki,spawarki,na-

rzędzia,kompresory,sprzęt z likwidacji warsztatów, garaży, WSK, KOMAR, QUADY,itp. Tel-692-990-828

KUPIĘ działkę w Ostrowie Wlkp. i okolicy tel.515-768-586

ROZNIOSĘ ULOTKI. Tel.506-110-819

KUPIĘ stary zegarek naręczny lub zegar. Tel.607-532-912

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

KUPIĘ narzędzia i elektronarzędzia również z wyprzedaży-silniki, spawarki, imadła, kowadła, motocykle i motocyklowe części. Tel. 603-540-940

WYNAJMĘ POKÓJ. Tel. 509-287-962

DAM PRACĘ PRZYJMĘ PANIĄ DO PRACY W OGRODNICTWIE na terenie ostrowa Tel. 661-432-400 FIRMA BRUK WALCZAK PRZYJMIE DO PRACY: brukarzy, pomocników brukarzy i koparkowego na koparko-ładowarki i mini-koparki. Tel.693-288-089 PRACA NA PRODUKCJI OD ZARAZ! Zapewniamy stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE, bonusy za polecenia pracownicze, premie, dodatki, możliwość rozwoju/awansu. Dodatkowo oferujemy grupowe PZU, karta sportowa, opieka medyczna i inne. NIE CZEKAJ! Zadzwoń do nas już DZIŚ! Tel.606-428-087 APT nr 412 PRZYJMĘ MURARZA. tel.502-950-796 FIRMA z Ostrowa Wielkopolskiego zatrudni od zaraz pracowników ogólnobudowlanych oraz dekarzy. Praca na miejscu - brak wyjazdów w delegacje. Tel.62 735-45-18, 609-737-878, 691-262-726 ZATRUDNIĘ pracownika budowlanego umiejącego: karton gips, szpachlowanie, malowanie, docieplanie budynku. Mile widziane prawo jazdy kat.B Tel. 500-135-609 PRACA HOLANDIA Tel. 790-202-829, 530-159-169

MATRYMONIALNE POCZUJ WIOSNĘ również w swoim sercu! Biuro Matrymonialne „Rusałka” serdecznie zaprasza. Tel.662-400-165 PRZYSTOJNY MĘŻCZYZNA szuka kobiety 35-40 lat z mieszkaniem. Tel.798-846-662 POZNAM pana 67 lat, Ostrów. Tel. 510-981-630 POZNAM Panią średniego wzrostu. Wiek 35-50 lat, może być z dzieckiem. Ostrów i okolice. Tel.697-671-208

PAN 53 lata szczupły pozna szczupłą Panią. Może mieć dziecko. Tel. 694-470-916

TOWARZYSKIE POZNAM Panią lat 54-60. Tel.887-426-117

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

ROLNICZE SPRZEDAŻ CIELĄT, BYCZKI, JAŁÓWECZKI. Tel. 887-412-635

SPRZEDAM SPRZEDAŻ DREWNA KOMINKOWEGO I OPAŁOWEGO. Tel.510-568-921 SPRZEDAM SIMSONA (125) sprawny, cena 500 zł, 2 bramy garażowe uchylne, używane, (szerokość 2,45cm, wysokość:2,10cm) tel.660-070-515 SKUTER ROMED BASSA 4, rok produkcji - 2019, stan licznika - 261km. Zakupiony w salonie, stan jak nowy. Cena 3700zł do negocjacji. Tel.699-834-514 DREWNO kominkowe i opałowe sezonowane. Tel-788-512-401

Sprzedam działki budowlane Rososzyca przy ulicy Ostrowskiej,cena: 55 tys.,tel. 533-445-001

SPRZEDAM drewno opałowe dębowe suche, połupane oraz zrzyny dębowe, rozpałkowe, suche sezonowane. Tel. 788-111-941

DZIAŁKI LATOWICE ul. Kościelna, Szkolna. Tel.503-491-237

SPRZEDAM korę sosnową, drewno opałowe i kominkowe. Tel-503-517-646

MEDYCYNA ESTETYCZNA CHIRURGIA LASEROWA

lek. spec. chirurgii Michał Kasznia - Botox, kwas hialuronowy - Lifting laserem frakcjonującym CO2 twarzy, szyi, dekoltu (odmłodzenie skóry, redukcja blizn potrądzikowych i przebarwień) - Skleroterapia (pajączki,żylaki)

WYNAJMĘ MIESZKANIE (pokój, kuchnia, wc) 25m2, osobne wejście, okolice Wenecji, Tel.515-093-164

- Bezbolesne usuwanie laserem brodawek, włókniaków, znamion, odcisków, kłykcin - Leczenie nadpotliwości (dłonie, pachy, stopy) - Lipoliza iniekcyjna - Osocze bogatopłytkowe

Rejestracja: pn.-czw. 15 00-20 00 tel.

733-99-55-66

ul. Kościuszki 44, Ostrów Wlkp.

www.chirurg-laser.pl

www.naszrynek.pl

USŁUGI WYCINANIE, OBCINANIE DRZEW - możliwość wywozu urobku. Tel.669-674-107 KOSZENIE traw, karczowanie wysokich zarośli, wycinanie i przycinanie drzew, tuji, żywopłotów, zarośli, kompleksowe sprzątanie działek, ogrodów, terenów pod budowę. Tel.602-886-776 MONTAŻ PAP termozgrzewalnych, konserwacjapokryć dachowych. Tel-602-886-776 UKŁADANIE kostki brukowej. Tel. 502-950-796 ODBIORĘ SPRZĘT ELEKTRONICZNY, BUTLE GAZOWE, SIEDZENIA SAMOCHODOWE, AKUMULATORY I INNE. Tel.694-470-916 USŁUGI PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM, WYSOKOŚĆ 18M. Tel.510-568-921 USŁUGI TRANSPORTOWE SAMOCHODOWE (3,5t) Tel.510-568-921 HYDRAULIK tanio! Tel.606-883-188 MURARSTWO tel.788-557-108 USŁUGI BRUKARSKIE. Tel. 600-143-151 USŁUGI pilarką spalinową. Cięcie i pielęgnacja drzew / porządkowanie posesji. Tel. 512-264-006 DOCIEPLENIA. Tel-669-504-441

Remonty

USŁUGI MINIKOPARKĄ. Tel. 502950796 MONTAŻ mebli, zakładanie paneli, kasetonów, usługi elektryczne. Tel.664-544-679 WYCINKA I PRZYCINKA DRZEW. Tel.510-568-921

OPTYK

DEMONTAŻ piecy Tel. 725-080-687 REMONTY od A do Z tel-669-504-441 KOMPLEKSOWE UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ I GRANTOWEJ. TEL. 502-043-560 HYDRAULIK TANIO. Tel.518-439-221 EKSPRESOWA NAPRAWA pralek i lodówek z dojazdem do domu klienta. Tel.721-569-501, gwarancja na wykonaną usługę! KRYCIE DACHU papą termozgrzewalną i sprzedaż pokryć dachowych. Tel.600-185-907 HYDRAULICZNE pogotowie Tel. 721-073-946 REMONTY od A Tel-530-214-026

do

Z.

PRACE PORZĄDKOWE Tel.661-741-874 USŁUGI REMONTOWE: malowanie, szpachlowanie, płytki, karton gips, panele, hydraulika, kompleksowe wykończenie mieszkań. Tel. 507-803-015 NAPRAWA AGD, kuchenek gazowo-elektrycznych tel. 601-829-509 OBCINANIE ścinanie drzew, formowanie koron alpinistycznie. Tel.691-691-569 REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ. Tel.669-626-733 HYDRAULIK Ostrów-Kalisz tel-503-750-729

13

USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE szpachlowanie, malowanie, płytki, karton-gips, panele, hydraulika itp. Tel.512-315-485 Budowa domów i obiektów od podstaw, remonty. Tel. 502-950-796 MONTAŻ płytek. Tel-530-214-026 UKŁADANIE płytek solidnie!!!! Tel.660-837-907 DREWNO (KOŁKI DO WYTYCZANIA FUNDAMENTÓW) -tel-503-941-786 PAPA TERMOZGRZEWALNA,STYROPAPA-DOCIEPLENIA DACHÓW PŁASKICH. TEL-503-941-786 SPAWANIE U KLIENTA w domu, w ogrodzie. Tel. 669-626-733 STROP, STROPODACH Z BELEK DWUTEOWYCH STEICO TEL-603-170-410 CIESIELSTWO-DEKASTWO,TARTAK TEL-603170-410 MURARSTWO, ocieplenia, karton-gipsy, płytki. Tel. 788-557-108 NAPRAWY DOMOWE WSZYSTKIE: przeróbki elektryczne, hydrauliczne, montaż drzwi, naprawa mebli, zamków, malowanie, panele i wiele innych. Tel. 721-087-460 USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE Tel. 669-626-733

MALOWANIE, TAPETOWANIE Tel. 669-626-733 KOMPLEKSOWE układanie kostki brukowej, granitowej. Tel. 502-043-560

DACHÓWKI, BLACHODACHÓWKI, BLACHY TRAPEZOWE, PODBITKI, OKNA DACHOWE, RYNNY, WIĘŹBA, ŁATY, SPRZEDAŻ-MONTAŻ TEL-603-170-410

Zakład Optyczny Andrzej Wendt Rynek 20, Wejście od ul. Królowej Jadwigi Lekarz okulista przyjmuje w poniedziałki i środy.

Tel. 62 591 74 31

POSZUKUJĘ GRUNTÓW DO WYDZIERŻAWIENIA

PROTEZY ZĘBOWE PROTEZY ZĘBOWE PROTEZY ZĘBOWE PROTEZY ZĘBOWE

POR O T E KOWALCZYK KATARZYNA KOWALCZYK KATARZYNA PR KATARZYNA KOWALCZYK Z T E Z Y ZY Z Ę - częściowe BEO W E ĘBOW częściowe - częściowe - -czcałkowite ęściowe - całkowite - -całkowite c-aekspresowe łkowite naprawy - ekspresowe ekspres naprawy - ekspresowe naprawy i kopolsk odrwz609-371-141 . uMlo. dH EL. 6 TEL. ea rsakaiewpj y2r jep e w609-371-141 rz.ejM n i 0 TEL. ewosdk 9 1a T -3

KATARZYNA KOWALCZYK NAPRAWA PROTEZ ZĘBOWYCH N APKATARZYNA KOWALCZYK K A APRAWA ZĘBOWYCH RKatarzyna KPROTEZ AW T AP ARZY A ATopolan-Kowalczyk -częściowych R R - Tczęściowe O TZ ATRAKCYJNE EY ATRAKCYJNE ZN AOATRAKCYJNE •Ostrów Wielkopolski ATRAKCYJNE •Ostrów Wielkopolski AN ZĘ -częściowych K K - -częściowych B O c--zccałkowite CENY! CENY! O -całkowitych ATRAKCYJNE CENY! ę W CENY! W W zśęcśic ATRAKCYJNE Y A A •Ostrów Wielkopolski o CH •Ostrów Wielkopolski wioewych CENY! CENY! L CH.Zul. LC -całkowitych ul. Modrzejewskiej 21 Z H. Modrzejewskiej 21 Y Y Ostrów Wielkopolski K c --całkowitych a Ostrów Wielkopolski K cOstrów łokw a- łekspresowe Wielkopolski oiwity ATRAKnaprawy kul. AYTJR C A ul. H. Modrzejewskiej 21 K N tModrzejewskiej ul. H. Modrzejewskiej ul. Heleny Modrzejewskiej 21 ch CENY! E21CY• e Modrzejewskiej JNE21 OsHeleny ul. Wielkopolski trówHeleny CENY! Ostr• - Ostrów W e ie ó k O w lk s o u s p W p l. t olski Her609-371-141 ierlókwopW leensyoM ul. Heleny wModrzejewskiej ul.21 olsikel oe n T TEL. H

POD BUDOWĘ

FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

21

Powierzchnia min. 1,4 ha, grunty IV - VI klasy. Dzierżawa 12 000 zł/ha

Tel. kontaktowy 510-236-303


14

wasz rynek

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

PRZETARG

Sezonowo

Zarząd Zarząd Ostrowskiej Ostrowskiej Spółdzielni Spółdzielni Mieszkaniowej Mieszkaniowej w w Ostrowie OstrowieWielkopolskim Wielkopolskimzaprasza zapraszado doprzetargu, przetargu, który któryodbędzie odbędziesię sięw wsiedzibie siedzibieSpółdzielni Spółdzielni przy przyul. ul.Wrocławskiej Wrocławskiej100, 100,IIpiętro: piętro:

Dojrzewają moje czereśnie, więc od kilku dni prowadzę sezonowy tryb życia: wstaję przed piątą i dyżuruję w ogrodzie, prowadząc niezbyt równą walkę ze szpakami. Całe szczęście, że drzewo rośnie blisko tarasu, nie muszę więc koczować w krzakach. W tym roku udało mi się przechytrzyć ptaszyska – zawiesiliśmy na czereśni połyskliwą „kurtynkę” z dekoracji urodzinowych – błyszczy, szumi na wietrze i działa! Szpaki nie siadają, jedynie zadomowiony u nas kos nic sobie z niej nie robi, ale jego wystarczy nadzorować, żeby za dużo sobie nie pozwalał.

Na Na ustanowienie ustanowienie prawa prawa odrębnej odrębnej własności własności lokalu lokalu mieszkalnego mieszkalnego położonego położonegowwOstrowie OstrowieWielkopolskim Wielkopolskim przy przyul. ul.Partyzanckiej Partyzanckiej26 26A/7, A/7, oo powierzchni powierzchniużytkowej użytkowej44,63 44,63m2, m2,

Wartość Wartośćlokalu lokalumieszkalnego mieszkalnego Fundusz Funduszremontowy remontowy

90 90000,00 000,00zł zł 22000,00 000,00zł zł

Przedmiotem Przedmiotem przetargu przetargu jest jest kwota kwota na na jednorazową jednorazową bezzwrotną bezzwrotnąwpłatę wpłatęna nafundusz funduszremontowy remontowy Spółdzielni. Spółdzielni. ZZ uwagi uwagi na na istniejący istniejący stan stan epidemii, epidemii, osoby osoby chętne chętne do do zazawarcia warcia umowy umowy na na ustanowienie ustanowienie prawa prawa odrębnej odrębnej własności własności lokalu lokalumieszkalnego mieszkalnegoprosimy prosimyooskładanie składaniepisemnych pisemnychzgłozgłoszeń szeń do do udziału udziału ww przetargu przetargu (z (z podaniem podaniem numeru numeru telefotelefonu) nu) na na adres adres siedziby siedziby Spółdzielni Spółdzielni –– ul. ul. Wrocławska Wrocławska 100, 100, 63-400 63-400Ostrów OstrówWielkopolski. Wielkopolski. Zgłoszenia 04.06.2021 Zgłoszenia prosimy prosimy dokonywać dokonywać do do dnia dnia 25 04.06.2021 r., r., do do skrzynki skrzynki przy przy siedzibie siedzibie Spółdzielni Spółdzielni bądź bądź listownie listownie za zapośrednictwem pośrednictwemPoczty PocztyPolskiej. Polskiej. Przetarg Przetarg odbędzie odbędzie się się ww siedzibie siedzibie Spółdzielni, Spółdzielni, zz zachowazachowaniem niem wszelkich wszelkich zasad zasad bezpieczeństwa bezpieczeństwa epidemicznego, epidemicznego, ww określonym określonym przez przez Spółdzielnię Spółdzielnię terminie, terminie, oo czym czym osoby osoby chętne chętne do do udziału udziału ww przetargu przetargu zostaną zostaną telefonicznie telefonicznie oraz oraz pisemnie pisemniepowiadomione. powiadomione. Osoba Osoba wygrywająca wygrywająca przetarg przetargwwterminie terminie30 30dni dnizobowiązazobowiązana najest jestwpłacić wpłacićna nakonto kontoSpółdzielni Spółdzielniwartość wartośćlokalu lokalumieszmieszkalnego kalnegoplus pluswylicytowaną wylicytowanąna naprzetargu przetargukwotę kwotęna nafundusz fundusz remontowy remontowySpółdzielni Spółdzielnioraz oraz ponosi ponosi koszty koszty zawarcia zawarcia aktu aktu notarialnego notarialnegoustanowienia ustanowieniaodrębnej odrębnejwłasności własnościlokalu. lokalu. Mieszkanie Mieszkanie można można obejrzeć obejrzeć po po uprzednim uprzednim uzgodnieniu uzgodnieniu telefonicznym, telefonicznym,nr nrtel.: tel.:62 62506 50652 5212 12lub62 lub62506 50652 5213. 13. Wszelkie Wszelkie informacje informacje dotyczące dotyczące zasad zasad przebiegu przebiegu przetargu przetargu tel. tel.62 62506 50652 5227. 27. Zastrzega Zastrzega się się prawo prawo unieważnienia unieważnienia ww całości całości lub lub ww części części przetargu przetargubez bezpodania podaniaprzyczyny. przyczyny.

Podczas tych porannych, ogrodowych godzin mam dużo czasu na wspominki z dzieciństwa. I tak przypomniałam sobie, jak z niecierpliwością czekaliśmy na pierwsze rzodkiewki z ogródka, rabarbar i niezupełnie dojrzałe papierówki. Niezapomniany był smak pierwszej letniej mizerii, pomidorów i ogórków małosolnych w sierpniu. Czekaliśmy też na młode ziemniaki, które pojawiały się pod koniec lipca. Dzisiaj już nie doświadczamy tego oczekiwania, gdyż w marketach i warzywniakach mamy wybór wszystkich warzyw i owoców praktycznie przez cały rok. Nie ma przecież miesiąca bez pomidora, rzodkiewki, malin. Wszystko jest dowiezione z całego

świata, ładnie poukładane i kusi wspaniałym wy glądem. Dzięki temu w Wigilię na śniadanie można sobie zjeść twarożek z rzodkiewką obficie posypany szczypiorkiem i na

nikim nie robi to wrażenia. Dodatkowo w sklepie „za rogiem” przez cały rok kupimy egzotyczne owoce i warzywa z całego świata za niezbyt duże pieniądze. Oczywiście jest to bardzo praktyczne i lubimy taką codzienność. Gdy opowia-

w Ostrowie Wielkopolskim już w piątek! Cztery nowoczesne sale, komfortowe fotele i wygodne kanapy, repertuar uwzględniający najlepsze produkcje oraz doskonała atmosfera – najnowsze kino w Galerii Ostrovia zostanie otwarte już w piątek! Z tej okazji widzowie będą mogli liczyć na wiele atrakcji – zarówno na wielkim ekranie, jak i w nowoczesnym foyer kina. rodzimego, jak i światowego kina. Z pewnością zadowoleni będą widzowie w każdym wieku! Podobnie jak w pozostałych obiektach sieci, także w Ostrowie Wielkopolskim pojawią się różnorodne projekty specjalne, wśród których warto wymienić Kino Kobiet, Kino Konesera czy Nocne Maratony Filmowe. Specjalnie z myślą o młodych widzach w co drugą niedzielę miesiąca kino organizować będzie także Filmowe Poranki ze specjalnym bajkowym repertuarem, wzbogacone atrakcjami oraz konkursami. W najnowszym kinie Helios obowiązywać bę-

dzie unikalna oferta, w ramach której widzowie będą mogli cieszyć się promocyjnymi cenami każdego dnia! Poza Superwtorkiem, czyli wtorkowymi seansami w znakomitej, stałej cenie, w pozostałych dniach tygodnia na kinomanów czekać będzie oferta „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”, w ramach której niższe ceny biletów są dostępne na jeden dzień przed planowanym seansem, a najkorzystniejsze minimum trzy dni przed. Atrakcyjne ceny dotyczą również uwielbianych przez widzów filmów familijnych. Produkcje 3D można będzie można zobaczyć

dałam kiedyś dzieciom, że pierwszego banana zajadłam na studiach, a cena kilograma pomidorów w styczniu równała się wtedy wysokości mojego miesięcznego stypendium –

Myślę, że taka całoroczna dostępność wszystkiego trochę odrywa nas od życia w zgodzie z naturą.

Otwarcie kina Helios

Już 18 czerwca Helios odda do dyspozycji mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego nowoczesny obiekt gwarantujący fantastyczne emocje kinowe. W multipleksie wyjątkową jakość odbioru zapewnią: rewelacyjny dźwięk DOLBY DIGITAL 5.1 oraz technologia DepthQ 3D. Wysoki poziom komfortu zagwarantują także lekkie okulary 3D, które po zakupie każdy będzie mógł zabrać do domu i korzystać z nich przy następnych wizytach w kinie. Od początku działalności Helios zadba o szeroki wybór filmów spośród premierowych propozycji, zarówno

15 czerwca 2021 nr 23 (744)

w tej samej cenie co 2D (w przypadku braku własnych okularów 3D do ceny biletu należy doliczyć tylko 3 zł). Najnowocześniejsza technologia, klimatyczne wnętrza, krystalicznie czysty obraz i niesamowite wrażenia dźwiękowe, wyjątkowy, premierowy repertuar oraz wyśmienita atmosfera – tymi atutami nowe kino Helios z pewnością podbije serca wszystkich mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego! Pełen repertuar oraz szczegóły dotyczące otwarcia będą dostępne na stronie www.helios. pl już wkrótce!

nie uwierzyły! Jestem może jednak trochę staroświecka i brakuje mi tej sezonowości. Myślę, że taka całoroczna dostępność wszystkiego trochę odrywa nas od życia w zgodzie z naturą. Zasłaniamy okna roletą i czynimy

z dnia noc, wieczorem w naszym ogrodzie świecą dziesiątki lamp solarnych zamieniając noc w dzień, zimą wyjeżdżamy na tropikalne wakacje, latem siedzimy w grocie lodowej. Jemy truskawki na sylwestra i kalafiora w Wielkanoc. Może trochę przez to się gubimy w porach roku i naturalnym rytmie dnia i nocy? Uznacie pewnie, drodzy Czytelnicy, że marudzę, ale lubię, gdy coś jest wyjątkowe. Tymczasem dzisiaj, w zglobalizowanym świecie, coraz mniej tej wyjątkowości. No cóż, koniec rozmyślań nad sezonowością. Idę zamrozić sobie kilka pęczków szparagów, bo nic tak nie smakuje w mroźny, styczniowy dzień, jak zupa szparagowa – wspomnienie ciepłego lata. Wiesława


15 czerwca 2021 nr 23 (744)

wasz rynek

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

kupię

Napisali

FIRMA KAMIENNE OGRODY

ZAPRASZA

Kilka dni temu dowiedziałem się, że ostrowianin MaTel.502-043-560 teusz Zębski zdecydował się na grę w klubie z Bydgoszczy. Szkoda, że ten bardzo dobry koszykarz nie zagra w Stali Ostrów. Zawsze to miło, gdy w zespole występują miejscowi gracze. Zastanawiam się, czy • kora sosnowa to zawodnik nie chciał grać • ziemia i torf w Stali, czy to może działacze Odbiór własnym nie zainteresowali się • nim i nie agrowłóknina złożyli mu propozycji.• Jak tak ekobordy plastikowe + gwoździe transportem! dalej pójdzie, to w ,,stalówce’’ • transport od 3 do 10 ton znów próżno będzie szukać chłopaków z Ostrowa, no chyba że gdzieś daleko, na samym końcu ławki rezerwowych. Tomasz Z., Ostrów

każde auto

Świat Kostki i Kamienia oferuje: • płoty betonowe + montaż • kostka brukowa i granitowa + układanie + projekty • płyty chodnikowe i drogowe • krawężniki i oporniki • kamienie ozdobne i ogrodowe • grysy, piaski i żwiry • kliniec, tłuczeń i mączka granitowa

całe lub uszkodzone

tel.

Wydawca:

• kora sosnowa • ziemia i torf • agrowłóknina • ekobordy plastikowe + gwoździe • transport od 3 do 10 ton • RABATY dla firm brukarskich i ogrodniczych

Tel.502-043-560, (62) 720 51 98

ul.Sadowa 7, 63-400 Ostrów Wielkopolski

695 260 850

Nasz Rynek

15

Godziny otwarcia: pn.-pt. 700-1700 sob. 700-1400

Rozwiązanie krzyżówki nr 22 prosimy nadsyłać do 20 czerwca 2021 roku na adres e-mail: konkurs @naszrynek.pl lub do redakcji Tygonika „Nasz Rynek”: ul. Starotargowa 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski. W temacie prosimy wpisać numer krzyżówki, a w treści dane kontaktowe.

Media i Komunikacja Sp. z o. o. Adres redakcji i biura ogłoszeń: e-mail: redakcja@naszrynek.pl Ostrów: ul. Starotargowa 6,

tel. (62) 501-21-21, czynne: pon. 11.00- 17.00 wt. 9.00 - 14.00 śr. 9.00 - 14.00 czw. 11.00 -17.00 pt. 9.00 - 14.00

Redaktor naczelny: Piotr Kalusiński tel. 606 267 702.

płyn uspokazawiera- halfwind jajacy ˛ jacy ˛ pierwiaplemniki stek

kamuflaż zwierzat˛

Ryszard Binczak (naczelny@naszrynek.pl), Wiktoria Kohnke (wiktoria.kohnke@naszrynek.pl)

jeździ po polu

Dział marketingu i reklamy: Wiktoria Sobczak tel. 661-886-002 (reklama@naszrynek.pl) Skład i Grafika: Wiktoria Kohnke (grafik@naszrynek.pl) Kolportaż: własny

taniec w z trzech takcie dań 3/4 na ˛ wschód odciecie ˛ od Uralu dostepu

4

pracuje z jezykiem ˛ obcym

dźwiek, ˛ odpowiada b

Redaguje zespół:

bank internetowy

zakon misjonarzy

napój z kwasem ortofosforowym

owoc, melonowiec

indiański toporek

Lady ..., zespół rockowy

żona Hippo2 menesa

gaz ważna w szlachetny kościele

5

Croft z cel filmu "Tomb ataku Raider" Al-Kaidy

zdobywca Mt Everest

głoszone ku czci

pr.dop. zawody Odry motocyklowe

7

10

państwo w zach. Afryce biały cieżkie ˛ przeży- wśród cie machos

11

przypi- marka nane do aut teremankie- nowych tów

olimpijski sport walki

rzymski można popularwśród sie˛ w nie ny lek z przy- puścić paracetamolem praw

Małe inteligentne małpki

6

1

francu- imie˛ nieski wolnicy myśli- z teleno9 wiec weli

opisał poziomy piekieł

zebrane w bazie

... Tin Tin

OD 23.OD LAT 23.RAZEM. LAT RAZEM.

zwany śrubokretem ˛ producent komórek

3

Baba z baśni

8

TEL. 62 591 90 TEL. 62 5919790 97 JEDNO MIEJSCE UL.DWA KOLEJOWA 19 19 UL. KOLEJOWA OBLICZA

TEL. 62 591 UL. 90KOLEJOWA 97 19

zadanie udostepnił ˛ serwis krzyżówkowy szarada.net

Zasięg: Ostrów, powiat ostrowski.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.

OD 23. LAT RAZEM. (DEPTAK) OD 23. (DEPTAK) LAT RAZEM. TEL. 62 591 90 97 OSTRÓW WLKP. OSTRÓW WLKP.

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 22/2021 - „KWAS SIARKOWY”. Nagrodę wylosował/a: Tadeusz Pacholczyk. Nagrodą jest bon na pizzę w „Grand Pizza” (ul. Kolejowa 19, Ostrów) Który należy odebrać w ciągu dwóch tygodni w Ostrowie Wielkopolskim w siedzibie naszej redakcji przy Gratulujemy! :-) ul. Starotargowej 6.

SPONSOR KRZYŻÓWKI

Prezes: Piotr Kalusiński,

(DEPTAK) UL. KOLEJOWA 19 OSTRÓW WLKP. (DEPTAK) OSTRÓW WLKP.

WWW.GRAND-PIZZA.PL

ZAKŁADY GRAFICZNE ZAKŁADY GRAFICZNE ZAKŁADY GRAFICZNE W Ostrowie Wielkopolskim

WOstrowie Ostrowie Wielkopolskim W Wielkopolskim ul. Olsztyńska 3

ul.ul. Olsztyńska 3 ul.Olsztyńska Olsztyńska 3

tel./fax 62 54 738 03 tel./fax 62 54 03 tel./fax 62 738 0354 tel./fax 62738 738 54 03

kom 26 7702 02 kom 606 kom 606606 26 77 0277

www.wgnostrow-wyceny.pl

kom 606 26 77 02 e-mail: e-mail:drukarniaps@drukarniaps.pl drukarniaps@drukarniaps.pl e-mail: drukarniaps@drukarniaps.pl

odod wizytówki do książki od wizytówki wizytówki


16

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

15 czerwca 2021 nr 23 (744)

Firma Kamienne Ogrody Firma Kamienne Ogrody Ogrody zaprasza! zaprasza! Zapraszamy już od 7 kwietnia! Zapraszamy już od 7 kwietnia! ul.Sadowa 7, 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.Sadowa 7, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel.502-043-560 Tel.502-043-560

Świat Kostkiii Kamienia Kamienia oferuje: Świat Kostki oferuje: Świat Kostki i Kamienia • koraoferuje: sosnowa

• płoty betonowe + montaż kostkabetonowe brukowa + i granitowa • płoty montaż + układanie + projekty • kostka płyty chodnikowe i drogowe+ układanie + projekty brukowa i granitowa krawężniki i oporniki • płyty chodnikowe i drogowe • krawężniki kamienie ozdobne i ogrodowe i oporniki grysy, piaski i żwiryi ogrodowe • kamienie ozdobne • grysy, kliniec,piaski tłuczeń i mączka granitowa i żwiry • kliniec, tłuczeń i mączka granitowa

ziemia i torf • kora sosnowa • ziemia agrowłóknina i torf ekobordy plastikowe + gwoździe • agrowłóknina • ekobordy transport plastikowe od 3 do 10 ton + gwoździe • transport odfirm 3 dobrukarskich 10 ton RABATY dla i ogrodniczych • RABATY dla firm brukarskich ogrodniczych ul.Sadowa Sadowa 7, 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel. 502-043-560 ul. 7, 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel.i502-043-560, (62) 720 51 98

Godziny otwarcia: Godziny otwarcia:

pn.-pt. 700-1700 sob. 700-1400 pn.-pt. 700-1700 sob. 700-1400

Trwa sprzedaż pojemników

na bioodpady

W związku ze zmianą sposobu gospodarowania odpadami na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 roku Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. od 26 maja br. rozpoczął sprzedaż pojemników na bioodpady. W sprzedaży znajdują się nowe pojemnki o pojemności 240 dm3 oraz używane o pojemności 120 dm3. Pojemniki można zakupić w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym przy ul. Batorego 35 (wjazd od ul. Lotniczej) od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.30 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (62) 737-20-17.

Profile for Nasz  Rynek

Nasz Rynek 23 / 2021  

Nasz Rynek 23 / 2021  

Profile for naszrynek
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded