__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SZUKAJ NAS TAKŻE NA WWW.NASZRYNEK.PL PORTAL NAJWIĘKSZEGO BEZPŁATNEGO TYGODNIKA POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI 8 czerwca 2021 r. nr 22 (743) rok XVII ISSN 1732-887X Nakład 10.000 www.naszrynek.pl

Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa GAZETA BEZPŁATNA 100% KAPITAŁU POLSKIEGO

Nowe przedszkole

OSTRÓW

Śladami Komedy

FOT. JACEK RYCZKIEWICZ

O o s t rows k i c h ś l a d a c h Krzysztofa Komedy Trzcińskiego będzie opowiadał film realizowany przez Telewizję Proart wspólnie z Ostrowskim Centrum Kultury. Twórcy poszukają zdjęć Ostrowa z lat 40. i 50. XX wieku, czyli okresu, w którym w naszym mieście mieszkał przyszły kompozytor.

czytaj na stronie 2

POWIAT OSTRÓW

Tysiące ostrowian wzięło udział w uroczystościach Bożego Ciała, które odbyły się w minionym tygodniu w Ostrowie Wielkopolskim. czytaj na str 14

Gmina buduje drogi

Prawie 200 tysięcy złotych kosztowało dokończenie modernizacji głównej drogi w Lewkowcu.

czytaj na stronie 9

KOSZYKÓWKA

Kulig w Stali Damian Kulig w minionym tygodniu podpisał kontrakt z Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. - Jestem doświadczonym graczem, ale nadal chcę walczyć o najwyższe cele mówi koszykarz. - Wysoko zawieszona poprzeczka mobilizuje mnie do jeszcze bardziej wytężonej pracy dlatego wierzę, że ze Stalą jeszcze sporo zwojuję.

czytaj na stronie 10

REKLAMA

To będzie niezwykle nowoczesne, ekologiczne i przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych przedszkole z oddziałami żłobkowymi. Drzwi przedszkola dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców otwarte zostaną 1 września 2022 roku. czytaj na str 2

ROL-MET

Sieroszewice ul. Ostrowska 22a Tel. 62 739-65-71a

T MARKE iczy -ogrodn o n a l w budo

NAJNIŻSZE CENY W REGIONIE 2 199zł - m ŻEM

Z MONTA

DARBUD

63-400 Ostrów Wlkp.

ul. Grabowska 74 Tel. (62) 736 00 56 508-190-361


2

informacje

www.naszrynek.pl

OSTRÓW Szukamy zdjęć z lat 40. i 50. XX

Film o śladach Komedy

Nasz Rynek

8 czerwca 2021 nr 22 (743)

OSTRÓW Kamień węgielny wmurowany

Ruszyła budowa

O ostrowskich śladach Krzysztofa Komedy Trzcińskiego będzie opowiadał film realizowa- To będzie niezwykle nowoczesne, ekologiczne i przystosowane do potrzeb dzieci ny przez Telewizję Proart wspólnie z Ostrow- niepełnosprawnych przedszkole z oddziałami żłobkowymi. Drzwi przedszkola dla skim Centrum Kultury. Twórcy poszukają najmłodszych mieszkańców i ich rodziców otwarte zostaną 1 września 2022 roku. zdjęć Ostrowa z lat 40. i 50. XX wieku, czyli 1 czerwca odbyła się uroczy- warunki – zapewnia Izabela stość wmurowania kamienia Hirsa, dyrektor „Tęczy”. okresu, w którym w naszym mieście mieszkał węgielnego pod tak oczekiwa- - Było naszą ogromną przyszły kompozytor. ambicją, by zapewnić tym ną w mieście inwestycję.

Rodzina Trzcińskich przeprowadziła się do Ostrowa Wielkopolskiego we wrześniu 1947 r. Zamieszkała w budynku Banku Polskiego, którego dyrektorem został ojciec szesnastoletniego Krzysztofa - Mieczysław Trzciński. Szesnastolatek rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim. Tutaj założył swój pierwszy zespół muzyczny Carioca. W okresie licealnym zaprzyjaźnił się z Witoldem Kujawskim, mieszkającym w Krakowie ostrowianinem, kontrabasistą legendarnych Melomanów, który rozpalił w Krzysztofie miłość do jazzu i wprowadził go w ówczesne polskie środowisko jazzowe. Krzysztof poznawał muzykę jazzową także podczas spotkań nieformalnego klubu Jazz Club Ostrów w mieszkaniu Jana Winkowskiego przy ulicy Zamenhofa 13/13a. W 1950 roku zdał egzamin maturalny i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Muzycznej w Poznaniu. Krzysztof wraca jednak do Ostrowa, gdzie przez kilka lat odwiedza rodziców, przyjeżdża na zjazd absolwentów, w grudniu 1956 roku, już jako Krzysztof Komeda koncertował ze swoim Sekstetem na scenie ówczesnego Ostrowskiego Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. - Dworzec kolejowy, obecne ulice Zamenhofa, Gimnazjalna, Wolności, Plac Bankowy Rynek. Z nielicznych fotografii wiemy, jak te miejsca wyglądały wtedy, kiedy w Ostrowie mieszkał młody Krzysztof Trzciński. Być może dzięki zdjęciom zachowanym w prywatnych archiwach, albumach rodzinnych, uda nam się pokazać znacznie więcej Ostrowa lat 40. i 50. XX wieku. Na tym tle chcemy pokazać nastoletniego Krzysztofa, który tutaj zakochał się w muzyce, w jazzie, a jego droga kariery zaprowadziła go aż do Hollywood - mówi Hanna Olejnik, autorka scenariusza filmu.

– Dlatego zwracamy się z wielką prośbą do ostrowian aby zajrzeli do swoich albumów rodzinnych, odnaleźli zdjęcia Ostrowa z tamtych czasów. Zależy nam na fotografiach mających tylko pozornie wyłącznie charakter rodzinnych pamiątek. Jeśli są na nich widoczne ostrowskie ulice, parki, restauracje, sklepy, to te obrazy pomogą nam pokazać Ostrów, jaki znał Krzysztof Komeda. Będziemy wdzięczni za ich udostępnienie, wypożyczenie do zeskanowania i wykorzystania w filmie - dodaje Maria Szeląg, dyrektor Ostrowskiego Centrum Kultury. Zdjęcia można dostarczać do Centrum Informacji Kulturalnej w Ostrowskim Centrum Kultury (parter) - od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00. Fotografie w wersji elektronicznej (format plików: *.jpg, *.pdf) można również przesyłać na adresy: galeria.pik@ockostrow.pl, tel. 62 736 40 60 wew. 23. Film ma być gotowy w sierpniu br. Publiczna premiera odbędzie się podczas X Grand Prix Komeda – Festiwalu Filmowego im. Krzysztofa Komedy. Będzie emitowany na antenie Telewizji Proart, a także udostępniony ostrowskim szkołom do zajęć edukacyjnych. Produkcję filmu finansuje Miasto Ostrów Wielkopolski. Załączone zdjęcie pochodzi ze zbiorów Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. To Hotel „Polonia”, sala restauracyjna, lata 50. Krzysztof Trzciński znał „Polonię” doskonale. Bywał w hotelowej restauracji wraz z rodzicami oraz siostrą Ireną na okolicznościowych lub niedzielnych obiadach. W „Polonii” nocował także po koncercie, jaki zagrał w Ostrowie 27 grudnia 1956 roku już z Sekstetem Komedy. ANKA

- Zaczynamy dziś budowę kolejnego nowoczesnego przedszkola. W tej części Ostrowa brakuje miejsca, które łączyłoby funkcję opieki żłobkowej i przedszkolnej. Budowane są kolejne mieszkania, powstają nowe domy, do których wprowadza się wiele rodzin mających lub planujących dzieci. To również z myślą o nich budujemy ten wspaniały i nowoczesny obiekt przedszkolny. W sumie swoje miejsce znajdzie tu 184 przedszkolaków, a w żłobku ponad 70 maluchów – mówiła podczas uroczystości Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Końca budowy nie mogą się już doczekać podopieczni Przedszkola nr 12 przy ul. Andersa oraz Przedszkola nr 13 ze Szkoły Podstawowej nr 7 przy Bema. Kilkanaścioro przedstawicieli z tych placówek wzięło czynny udział przy wmurowywaniu kamienia. Każdy niezwykle przyłożył się do swojej roli i nic w tym dziwnego – budowali bowiem dla siebie. To dzieci właśnie z tych miejsc trafią do pięknego obiektu przy Dobrej już we wrześniu przyszłego roku. - Przedszkole przy Andersa powstało jako przejściowe, a funkcjonuje już prawie 30 lat. Dzięki przeprowadzce będziemy mogli zapewnić naszym dzieciakom doskonałe warunki. Również tym niepełnosprawnym, ponieważ funkcjonują u nas oddziały specjalne. Tak naprawdę nie ma tygodnia bez telefonu do przedszkola z prośba o przyjęcie takiego dziecka, z pytaniem, czy mamy jeszcze wolne miejsca. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną do opieki nad dziećmi, które wymagają jej szczególnie. Niebawem będziemy mieć także do tego znakomite

dzieciom miejsce do wypoczynku, do zabawy, do nauki, ale także, a może przede wszystkim, do rehabilitacji i terapii. Potrzebują tego dzieci, ale potrzebują tego również pracownicy „Tęczy”, a więc terapeuci, rehabilitanci, opiekunowie, którzy bezpośrednio z tymi dziećmi codziennie pracują – przekonuje prezydent Ostrowa. Cały obiekt przystosowany będzie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, podobnie jak zewnętrzny plac zabaw. W przedszkolu funkcjonować będzie kuchnia, dzięki której dzieci wymagające specjalnej diety otrzymają odpowiednie posiłki. Łazienki i toalety wyposażone zostaną w elementy, które ułatwią korzystanie z nich. Znajdzie się tu także sala doświadczeń, czyli miejsce poznawania świata za pomocą zmysłów, które dostosowane będzie do indywidualnych potrzeb dzieci i pełnić dla nich rolę terapeutyczną. Na zewnątrz przedszkolaki uprawiać będą ogródek warzywny. Budynek przy Andersa zostanie finalnie rozebrany, jednak Miasto nie zamierza pozbywać się tego terenu. Planowana jest budowa w tym miejscu kompaktowego przedszkola. Utworzony na tym terenie plac zabaw, który powstał w ramach inicjatywy lokalnej, będzie rozbudowany i stanie się ogólnodostępnym miejscem zabaw dla dzieci z tej części miasta. Kolejnymi „lokatorami” nowej placówki będą dzieci z Przedszkola nr 13. Dzięki temu Szkoła Podstawowa nr 7, w budynku której się obecnie znajduje, odzyska część swoich klas lekcyjnych, co poprawi z pewnością godziny zajęć dla tamtejszych uczniów. We wrześniu 2022 roku grupy 3 i 4-latków przeniosą się na

Dobrą. 5-latki dokończą naukę na Bema, a po jej zakończeniu przedszkole w SP nr 7 zostanie wygaszone. - Nowy obiekt to także trzy nowe oddziały żłobkowe w części Ostrowa, w której takich miejsc w tej chwili nie ma i których brakuje. To w sumie 72 nowe miejsca dla najmłodszych ostrowian i chęć pomocy młodym rodzinom, dla których dojazd z małym dzieckiem do oddziałów przy Waryńskiego i Jankowskiego był często sporym utrudnieniem – informuje Sebastian Górski, zastępca prezydent miasta. Obiekt na Dobrej będzie niezwykle nowoczesny, ale także ekologiczny - wybudowany zostanie w technologii budownictwa pasywnego, czyli maksymalnie energooszczędnego. - Panele fotowoltaiczne będą ekologicznym źródłem energii elektrycznej. Powstanie tu także instalacja rozsączająca ze zbiornikami, które zagospodarują i wykorzystają wodę deszczową. Przy przedszkolu powstanie ogródek ekologiczny. Wentylacja mechaniczna trzykrotnie na godzinę wymieniać będzie powietrze wewnątrz, a to, w dobie wszechobecnych wirusów, jest niezwykle istotnym rozwiązaniem i inwestycją w bezpieczeństwo i zdrowie najmłodszych – wylicza wiceprezydent Mikołaj Kostka. - Nie można wyobrazić sobie piękniejszego dnia, niż Dzień Dziecka, na rozpoczęcie budowy żłobka i przedszkola przy ul. Dobrej. Ruszyła budowa największej w tej kadencji inwestycji na Osiedlu Odolanowskim. Wymarzonego i wyśnionego obiektu dla naszych najmłodszych mieszkańców. Cieszę się, że jako miejska radna mogę być częścią tej pięknej historii. Osiedle Odolanowskie nie ma dzisiaj żadnej swojej placówki edukacyjnej – ani szkoły, ani przedszkola, ani żłobka. Już niebawem się to zmieni, a ja mogę obiecać, że będę często zaglądać na plac budowy

i obserwować postęp prac naszego pięknego przedszkola – zaręcza Joanna Lisiak, radna klubu Przyjazne Miasto. Zadanie warte blisko 11.500.000 złotych realizuje ostrowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego. Inwestycja ta realizowana jest w ramach Ostrowskiego Ekspresu Inwestycyjnego przy współudziale funduszy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. - Ten bardzo korzystny i tani instrument finansowania zwrotnego, umożliwia nam szybsze spełnienie oczekiwań wielu ostrowskich rodzin, które pragną, aby ich dzieci uczęszczały właśnie do naszych samorządowych żłobków i przedszkoli. Gdyby nie środki z EBI, tego oczekiwania nie udałoby się pewnie zrealizować tak szybko. Znakomitą informacją dla miejskiego budżetu jest to, że koszt budowy przedszkola po przetargu, w porównaniu z pierwotnymi szacunkami, okazała się dużo niższa. To pokazuje, że zainwestowaliśmy w bardzo dobrym momencie, unikając nieuchronnych podwyżek cen materiałów budowlanych oraz wyższych kosztów robocizny w kolejnych latach. Cieszy również fakt, że inwestycję w wyniku przetargu będzie realizowała sprawdzona ostrowska firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Lokalnego. Można zatem powiedzieć, że zainwestowane przez nas pieniądze, zostaną na lokalnym rynku – przekonuje prezydent Ostrowa. By poprawić dostępność komunikacyjną nowego ostrowskiego obiektu oświatowego zmodernizowana zostanie droga dojazdowa. Będzie to 510 metrów nowej nawierzchni oraz kanalizacja deszczowa w ulicy Dobrej. Przy przedszkolu powstanie zatoka parkingowa na 22 miejsca, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. ANKA


8 czerwca 2021 nr 22 (743)

ogłoszenia

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

3

PREZYDENT MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO Na podstawie § 7 uchwały nr XXXIII/386/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, poz. 3991) w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania w roku 2021, informuję, że nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, rozpocznie się z dniem 11 czerwca 2021 r. i potrwa do dnia 01 lipca 2021 r. (włącznie).

Wnioski wraz z załącznikami należy składać: 1) w wersji papierowej w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim; 2) w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski); 3) w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP: /MiastoOstrowWielkopolski/skrytka). Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po dniu zakończenia naboru pozostawiane będą bez rozpatrzenia. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 z późn. zm.): 1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: a) osoby fizyczne, b) wspólnoty mieszkaniowe, c) osoby prawne, d) przedsiębiorcy; 2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wnioski będzie można pobierać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (http://umostrow.pl/) oraz ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. W przypadku wyczerpania się środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na 2021 r. wnioski pozostałe zostaną rozpatrzone negatywnie. Z up. Prezydenta Miasta Mikołaj Kostka Zastępca Prezydenta Miasta

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE WÓJT GMINY SIEROSZEWICE

kupię

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sieroszewicejest: Wójt Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Sieroszewice, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Sieroszewice za pomocą adresu e-mail: ido@sieroszewice.pl oraz tel. 62 7396076 3. Administrator danych osobowych – Wójt GminySieroszewice – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.:Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z2018 r. poz. 1945) oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/ celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Sieroszewice, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści tej zgody. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z Gminą Sieroszewice przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Sieroszewice. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania prowadzonej procedury planistycznej tj. okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 lub do momentu odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane na jej podstawie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 1. sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl Sieroszewice oraz

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sieroszewice uchwały nr VII/81/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do:

2.

w dniach: od 7.06.2021 r. do 28.06.2021 r.

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko do opisanej w pkt 1 studium. Przedmiotem prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń studium na środowisko.

wywieszono WYKAZ dotyczący lokalu nr 1A znajdującego się w budynku w miejscowości Wielowieś przy ul. Słonecznej 20, przeznaczonego do sprzedaży drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu. Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1) i art. 50 ustawy

Zainteresowani mogą składać wnioski do studium na piśmie w Urzędzie Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 w terminie do dnia 07.02.2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy na załączniku mapowym.

WÓJT GMINY SIEROSZEWICE Anatol Piaskowski

z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice, obejmująca sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice. Jednocześnie zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na piśmie w Urzędzie Gminy Sieroszewice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sieroszewice@sieroszewice.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie podanym powyżej. W temacie wniosku, uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – studium”. Wnioski złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Sieroszewice. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

WÓJT GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

informuje

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski (Dz. U. z 2020, poz. 1990 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości, SIEROSZEWICE, DNIA 07.01.2020 r.

że w dniach: od 27 maja 2021r. do 17 czerwca 2021r.

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Gimnazjalnej nr 5 w poszczególnych sołectwach oraz na stronie internetowej bip.ostrowwielkopolski.pl wywieszono WYKAZ o sprzedaży działek nr 910/27 i 912/9 położonych w miejscowości Gorzyce Wielkie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków nieruchomości sąsiedniej.

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: § dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, § nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, § osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, § dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, § dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: § osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, § przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, § Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, § osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: §zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, § dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; f) prawo do przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 8. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Sieroszewice Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

każde auto

całe lub uszkodzone Odbiór własnym transportem!

tel.

695 260 850

Dziękuję

za pomoc w zorganizowaniu Dnia Dziecka wraz z Dniem Matki na Orliku przy ul. Truskawkowej. Urząd Miejski Starostwo Powiatowe Bet-Pol - Południowa Multi Set - Michał Sipa Akchem - Piotr Błaszczyk KIL - sp. z o. o. - Waryńskiego Alfa - Farby i lakiery - Sadowa F.P.H. Art - Sadowa Wytwórnia Pasz - Farmer sp. z o. o. Eurovia Polska SA - Kąty Wrocławskie Piekarnia Jubilatka Info Global - ul. Długa Marcepanek - Szczeblewski Komenda Policji Dziękuję również Radzie Osiedla nr 6 „Kamienice Stare” Przewodniczący Rady Osiedla nr 6 „Kamienice Stare” Zygmunt Banasiak


4

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

8 czerwca 2021 nr 22 (743)

OSTRÓW Marek Walczak laureatem 27. edycji plebiscytu

Sportowy Ostrowianin Roku Marek Walczak – trener lekkoatletyki w KS Stal Ostrów, nauczyciel, wychowawca i mentor kilku pokoleń ostrowskich sportowców, został wybrany Ostrowianinem Roku 2020. W tym roku, ze względu na pandemię, wybierano laureata tylko w jednej kategorii, a ostatecznego wyboru dokonała kapituła, złożona z Ostrowian Roku z lat poprzednich i organizatorów. Marek Walczak jest absolwentem III LO w Ostrowie (1974) i AWF Poznaniu, którą to uczelnię ukończył ze specjalizacją trenera i nauczyciela wf w 1978. Nowy Ostrowianin Roku jest człowiekiem wielu pasji i talentów. Jest autorem i reżyserem 3 sztuk teatralnych, które wystawiane były między innymi w dzisiejszym OCK. Jest również dyplomowanym informatykiem. To dzięki przez niego napisanym programom informatycznym obsługiwanych jest bardzo wiele imprez sportowych na różnych szczeblach, w tym wojewódzkim i ogólnopolskim. Marek Walczak 14 lat współpracował z zespołami koszykarskimi, jako trener przygotowania motorycznego, w tym 11 lat spędził w ekstraklasie koszykarskiej. Na początku XXI wieku by trenerem motoryki kadry narodowej seniorów w koszykówce seniorów, gdzie

MECENASI PLEBISCYTU

grały wtedy takie gwiazdy jak np. Marcin Gortat. Od 1978 pracował jako nauczyciel w kilku ostrowskich szkołach: III LO, Zespole Szkół Budowlanych, a 1987 do 2015 r. był nauczycielem I Liceum Ogólnokształcącego. Najbardziej znany jest jednak jako trener lekkiej atletyki w KS Stal, z którą jest związany niemal od 40 lat. W tym czasie jego podopieczni prawie 60 razy stawali na podium mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, byli reprezentantami Polski, brali udział w imprezach międzynarodowych, z mistrzostwami świata włącznie. Najwybitniejszymi jego wychowankami są: Ewa Rosiak 8-krotna medalistka MP, w tym aż 5 medali w kategorii seniora, Iwona i Michał Walczakowie – uczestnicy Mistrzostw Świata i meczów międzynarodowych – zdobywcy 13 medali MP, Natalia Benedykcińska – aktualna

reprezentantka Polski seniorek w skoku w dal – 8 medali mistrzostw kraju, czy Julia Dutkiewicz – 6 krotna medalistka mistrzostw Polski w skoku wzwyż. Rok 2020 była dla podopiecznych Marka Walczaka wręcz znakomity. W ubiegłym roku zawodnicy Stali zdobyli oszałamiająca liczbę medali mistrzostw Polski – bo aż 18. A w tym roku podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów zajęli I miejsce w klasyfikacji medalowej mistrzostw wśród 180 klubów z całego kraju. To zdecydowanie najlepsze wyniki w historii LA Ostrowa. Team szkoleniowy KS Stal tworzą – Marek, Michał i Katarzyna Walczakowie oraz Kamila Grzegorowska. Wyjątkowo skromna w tym roku, ze względu na wciąż trwającą pandemię, uroczystość wręczenia tytułu i tradycyjnej statuetki odbyła się 4 czerwca w Hotelu Villa Royal.

Gratulacje laureatowi tytułu składali między innymi: prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Lisiecki, honorowy patron

Plebiscytu Ostrowianin Roku, starosta ostrowski Paweł Rajski oraz laureaci tytułu z lat poprzednich. Macenasami plebiscytu są: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Powiat

Ostrowski, Hotel Villa Royal, Duże Centrum Kwiatowe Violetta, AMS Trofea Sportowe. Patroni medialni: Nasz Rynek, radio Eska. ANKA

PATRONAT MEDIALNY

ORGANIZATOR


8 czerwca 2021 nr 22 (743)

informacje

Nasz Rynek

OSTRÓW Ostrowska Karta Rodziny 3+

Wydano 5 tysięcy kart Już 5.000 mieszkańców miasta jest posiadaczami Ostrowskiej Karty Rodziny 3+.

27 maja, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, wręczyła uroczyście kartę z numerem 5.000. Ostrowska Karta Rodziny 3+ to program skierowany do ostrowskich rodzin wielodzietnych. Członkowie pięcioosobowej rodziny osobiście odebrali z rąk prezydent Beaty Klimek Ostrowskie Karty Rodziny 3 +. Miesiąc temu rodzina powiększyła się o trzecie dziecko - na świat przyszła Iga. Przyjście na świat najmłodszej córeczki umożliwiało złożenie wniosku o wydanie Ostrowskiej Karty Rodziny 3+, która przysługuje ostrowskim rodzinom posiadającym co najmniej trójkę dzieci. - Z przyjemnością wręczyłam 5000. Ostrowską Kartę Rodziny 3+ i spotkałam się z Gabrysią, Julką i Igą oraz ich rodzicom. Składając wniosek o wydanie karty, wyrazili Państwo zainteresowanie miejskim programem Ostrowska Karta Rodziny 3+. Liczę, że w szerokiej ofercie naszych zniżek znajdą Państwo jak najwięcej ofert dla siebie – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Karta wydawana jest na 5 lat członkom rodzin wielodzietnych. Rodziny, które raz wystąpią z wnioskiem o kartę, po upływie terminu ważności, wracają po nowe karty, co świadczy to o atrakcyjności tego programu. Program Ostrowska Karta Rodziny 3+ ma już 196 partnerów. Posiadacze karty mogą korzystać z ulg i preferencji przygotowanych przez miasto i prywatnych partnerów programu. W okresie 7 lat programu Ostrowskiej Karty Rodziny 3+ przystąpili do niego nowi partnerzy prywatni, jak i miejscy. Z inicjatywy prezydent Beaty Klimek nowymi partnerami udzielającymi 50% zniżki zo-

stało Lodowisko z funkcją rolkowiska oraz zrewitalizowany Basen Miejski. - Zachęcamy wszystkie rodziny z trojgiem i więcej dzieci do składania wniosków o wydanie karty i korzystanie z bogatej oferty przygotowanej przez nasze miasto i partnerów prywatnych – dodaje prezydent Beata Klimek. Wnioski o wydanie Ostrowskiej Karty Rodziny 3+ można pobrać ze strony internetowej https://umostrow.pl/ pl/o-programie-karta-duzej-rodziny.html w zakładce Ostrowska Karta Rodziny 3 + (wnioski) lub osobiście w Centrum Aktywności Lokalnej. ANKA

Lista miejskich zniżek - 50% zniżki od obowiązujących cen biletów na imprezy organizowane przez Ostrowskie Centrum Kultury, - 50% zniżki na imprezy organizowane przez Forum Synagoga, - 50% zniżki od obowiązujących cen biletów na wystawy organizowane przez Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, - 50% zniżki od obowiązujących cen biletów na korzystanie z Basenu Miejskiego, - 50% zniżki od obowiązujących cen biletów na korzystanie z hali lodowiska z funkcją rolkowiska, - 50% zniżki od obowiązujących cen biletów na korzystanie z Parku Olbrzymich Owadów mieszczącego się na Piaskach – Szczygliczce, - 30% zniżki na korzystanie z atrakcji w linowym Parku Przygód Piaski-Szczygliczka, - 80 % opłaty stałej za każde dziecko z rodziny wielodzietnej w Żłobku Miejskim, - 80% obniżki od wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski za każde dziecko z rodziny wielodzietnej posiadających „Ostrowską Kartę Rodziny 3+” - Całkowite zwolnienie z ponoszenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Ostrów Wielkopolski dotyczy każdego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

OSTRÓW

Piraci drogowi

Bezpieczeństwo na drodze zależy od kierowców. Niestety cały czas zdarzają się tacy, którzy rażąco łamią przepisy i stwarzają zagrożenie dla innych. Policjanci, w miniony weekend, zatrzymali czterech kierujących, którzy w terenie zabudowanym jechali ponad 100km/h. Niechlubnym rekordzistą okazał się 43-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego, który jechał 110 km/h na obowiązującej „pięćdziesiątce”. Kierowcy, lekceważąc przepisy ruchu drogowego, muszą liczyć się z konsekwencjami szybkiej jazdy, w tym przypadku wszyscy prowadzący pojazdy stracili prawo jazdy na 3 miesiące i zostali ukarani mandatami oraz punktami karnymi. Policjanci przypominają, że jazda z dużą prędkością zawsze stanowi zagrożenie zarówno dla osób podróżujących pędzącym pojazdem, jak również dla innych uczestników ruchu drogowego. ANKA

KALISZ

Kradł rowery

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 28-letniego kaliszanina, który jest podejrzewany o kradzieże i włamania. Jak ustalili policjanci mężczyzna specjalizował się w kradzieżach rowerów. Łącznie ukradł cztery jednoślady. Do kradzieży jednośladów dochodziło w różnych miejscach na terenie Kalisza. Rowery, które często nie były zabezpieczone przed kradzieżą, znikały najczęściej z klatek schodowych. Nad sprawą kradzieży rowerów od wielu tygodni pracowali policjanci, którzy wytypowali krąg osób podejrzewanych o te przestępstwa. Szybko okazało się, że wśród nich jest mężczyzna, którego szukali. 28-latek został już zatrzymany. Na podstawie zebranego materiału dowodowego usłyszał zarzut. Odpowie za kradzież czterech rowerów o łącznej wartości blisko 5 tysięcy złotych. Za przestępstwa, których się dopuścił, grozi mu kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. W związku z licznymi kradzieżami rowerów policja apeluje o rozsądek i przypomina, że złodziej najczęściej wykorzystuje nadarzającą się okazję tzn.: pozostawienie roweru na niskim balkonie bez dobrego zabezpieczenia; pozostawienie roweru na klace schodowej; pozostawienie roweru na chwilę przed sklepem, barem, budynkiem mieszkalnym; pozostawienie otwartych drzwi do garażu, piwnicy, domu lub mieszkania. ANKA

www.naszrynek.pl

5

POWIAT OSTRÓW Porozumienie podpisane

Współpraca z WIR-em

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach oraz Wielkopolska Izba Rolnicza sformalizowały wieloletnią współpracę w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.

Porozumienie o współpracy podpisano w Starostwie Powiatowym w Ostrowie. Dyrektor szkoły Tomasz Guliński oraz prezes WIR Piotr Walkowski złożyli podpisy w obecności starosty ostrowskiego Pawła Rajskiego oraz przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego Piotra Walkowskiego. Na mocy dokumentu WIR zadeklarował wsparcie obejmujące wszystkie kierunki kształcenia związane z rolnictwem. Celem porozumienia jest podniesienie jakości kształcenia, nabycie przez uczniów umiejętności przydatnych na rynku pracy i przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia. ZSP CKU Przygodzice ma cztery oddziały kształcące w zawodach związanych z rolnictwem: pszczelarz, rolnik, mechanizator rolnictwa i weterynarz. - Współpraca szkoły z Wielkopolską Izbą Rolniczą trwa od wielu lat, a w tym momencie została sformalizowana. Liczymy na wsparcie w realizacji praktycznej nauki zawodu, poprzez organizację zajęć praktycznych oraz

praktyk zawodowych, pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych ale też konkursów i olimpiad. Ponadto współpraca obejmie organizację szkoleń warsztatów, konferencji a także pozyskiwanie partnerów organizujących staże zawodowe dla uczniów – wyjaśnia dyrektor Tomasz Guliński. Strony deklarują realizację wspólnych przedsięwzięć promujących rolnictwo oraz wzajemną współpracę we własnych kanałach komunikacyjnych. - W ubiegłym roku postanowiliśmy stworzyć na bazie naszej strony internetowej platformę edukacyjną dla szkół rolniczych z całej Wielkopolski, ponieważ w każdym powiecie jest taka szkoła, w niektórych nawet po dwie. Wychodzimy z założenia, że uczniowie są nośnikami informacji do domów, a w ciągu roku wiele się zmienia w zakresie prawodawstwa, ochrony zwierząt, ochrony roślin czy też realizowanego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – poinformował Piotr Walkowski, prezes WIR. ANKA

OSTRÓW Inicjatywa radnych

Eko-rewitalizacja

Wykorzystanie surowców wtórnych w działaniach miasta prowadzonych na obszarze rewitalizacji zaproponowali we wspólnej interpelacji podczas sesji Rady Miejskiej radni: Szymon Matyśkiewicz i Mateusz Nycek.

Radni proponują, aby przy aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego uwzględnić w nim kolejny pozytywny element dotyczący stosowania pochodzących z surowców wtórnych np. kwietników, donic, ławek itp. - Będzie to kolejny element wielu działań proekologicznych i rewitalizacyjnych reali-

zowanych w naszym mieście. Wielowymiarowa rewitalizacja to nie tylko strategiczne ożywienie zdegradowanych obszarów poprzez liczne przedsięwzięcia inwestycyjne i społeczne, ale również nadanie drugiego życia surowcom i ich ekologiczne wykorzystanie - podkreślają radni Szymon Matyśkiewicz i Mateusz Nycek. ANKA


6

www.naszrynek.pl

ogłoszenie

Nasz Rynek

8 czerwca 2021 nr 22 (743)


8 czerwca 2021 nr 22 (743)

Nasz Rynek

ogłoszenie

www.naszrynek.pl

7


8

fotorelacja

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

8 czerwca 2021 nr 22 (743)

OSTRÓW Jeden cel - przywrócić Śródmieście mieszkańcom

Trakt po rewitalizacji - otwarty i pełen życia

W wiosenne popołudnie ostrowianie spotkali się w miejskim saloniku - na trakcie, który przeszedł rewitalizację. Ulica Kolejowa, Wiosny Ludów i Plac Rowińskiego przeszły gruntowną modernizację, zazieleniły się i zostały przywrócone mieszkańcom. Przy akompaniamencie tańca, muzyki i radosnych okrzyków dzieci, 30 maja, oficjalnie i na nowo otwarto główny trakt w Śródmieściu. - W niedzielne popołudnie, wraz z mieszkańcami Ostrowa spacerowaliśmy po pięknym, zmodernizowanym i zrewitalizowanym trakcie: deptak – ul. Wiosny Ludów – Plac Rowińskiego. To była dla mnie ogromna radość, że z jednej strony symbolicznie zakończyliśmy tę ważną inwestycję, ale również dlatego, że wreszcie mogliśmy się zobaczyć i porozmawiać. Mocno za Wami tęskniłam - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Dzięki rewitalizacji 700-metrowego odcinka powstało kolejne miejsce, gdzie można organizować spotkania integracyjne, wystawy i festiwale

uliczne. W tej przestrzeni rozmieszczono nowe ławki i elementy małej architektury, nasadzano piękną zieleń i zamontowano nowe oświetlenie. Skwer przy pl. Rowińskiego również przeszedł modernizacją i stał się kolejnym miejscem, gdzie można usiąść i odpocząć podczas spaceru. - Dziękuję za wszystkie miłe słowa pod adresem miejsca, w którym się spotkaliśmy. Bardzo się cieszę, że się Wam podoba. Wielokrotnie usłyszałam, że teraz jest to reprezentacyjna część miasta. Będziemy pracować nad tym, by znów tętniła życiem. Tak jak lata temu i tak jak dziś - dodaje prezydent Beata Klimek. W ciągu ulic posadzono 44 drzewa, a także krzewy i trawy ozdobne, postawiono 47 ławek, 3 huśtawki miejskie, 5 stojaków na rowery, 18 koszy na odpady, 7 koszy na psie nieczystości, zamontowano 6 kamer monitoringu. Tuż przed otwarciem, trakt ,,ubrano” w barwy Ostrowa

Wielkopolskiego. Niebiesko - czerwono - żółte elementy ozdobiły ulice Kolejową, Wiosny Ludów i Plac Rowińskiego. W takich barwach oficjalnie zaprezentowano mieszkańcom trakt po modernizacji. To spotkanie uświetniły występy lokalnych artystów, którzy już od Mediateki, aż po Plac Rowińskiego, raczyli gości wydarzenia swoją muzyką, tańcem i artystycznymi występami. - Dziękuję za uświetnienie spaceru wspaniałym lokalnym artystom – LADY Kowalsky, dziewczynom z Autokorekty, Grupie Baletowej Gwiazda, Teatrowi Tańca Filipa Hylewicza, a także znakomitym „ulicznym” muzykom - Patrycji Pacyna-Matuszczak i Kacprowi Kaczmarkowi. Właśnie taki ma być nasz ostrowski trakt – pełen uśmiechów, muzyki, tańca. Pełen życia - podkreśla prezydent Beata Klimek. Na tę inwestycję Ostrów pozyskał dofinansowanie w wysokości niemal 5 milionów

złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość rewitalizacji ciągu ulic to nieco ponad 8,5 mln złotych. Rewitalizacja traktu to jednak część większego projektu - rewitalizacji ostrowskiego Śródmieścia, czyli modernizacji budynku sali sesyjnej na Ostrowskie Cen-

trum Aktywności Lokalnej, modernizacji Ogródków Jordanowskich oraz Amfiteatru Miejskiego. Wartość całego zadania to ponad 14 milionów złotych, z czego blisko 9 milionów to dofinansowanie unijne. Spacerując traktem, od ulicy Kolejowej, przez Wiosny Ludów, aż do Placu Rowińskiego, warto się zatrzymać i zerknąć na tablice

na szlaku. Znajdziecie na nich ciekawostki historyczne związane z miejscami, w których stanęły. Gdzie mieścił się najbardziej ekskluzywny hotel w mieście? Jak wcześniej nazywała się ulica Kolejowa? Który budynek możemy zaliczyć do architektury typu „Rohbaustil”? Zajrzyjcie koniecznie na ostrowski trakt! ANKA


8 czerwca 2021 nr 22 (743)

informacje

Nasz Rynek

POWIAT OSTROWSKI 3,5 miliona na inwestycje

www.naszrynek.pl

TARTAK

POWIATOSTROWSKI

Gmina buduje drogi

Z większą Prawie 200 tysięcy złotych kosztowało dokończenie modernizacji odpowiedzialnością

Pieniądze pochodziły z budżetu gminy Ostrów Wielkopolski. Prace trwały na odcinku 600 metrów. Zakres obejmował pełną konstrukcję jezdni, m. in.: położenie warstwy wyrównawczej, następnie ścieralnej oraz uzupełnienie i wyrównanie poboczy. W ub. roku ułożono nową nawierzchnię na długości 800 m. Droga ta ma ważne znaczenie komunikacyjne dla licznych firm zlokalizowanych przy drodze oraz mieszkańców i właścicieli dynamicznie rozwijającego się osiedla. Jeszcze wcześniej wyremontowano ponad 700-metrowy odcinek drogi, z programu budowy dróg dojazdowych do pól, który jest przedłużeniem wyremontowanej drogi. - Wartość zadań drogowych w gminie Ostrów Wielkopolski w obecnym roku wyniesie ponad 3,5 mln. złotych. Będzie to w sumie kilkadziesiąt inwestycji drogowych. Obecnie kończą się prace przy budowie II etapu (ostatniego) ul. Szkolnej we Wtórku. Trwają prace

przy budowie ul. Spokojnej w Lamkach oraz położony zostanie nowy dywanik asfaltowy na drodze od drogi krajowej DK 36 do Zalesia. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę nawierzchni w Sobótce i Radziwiłłowie. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 132 750 złotych na budowę dróg dojazdowych do pól. Będzie to nawierzchnia

FOT. archwium

głównej drogi w Lewkowcu.

asfaltowa o szerokości 4 m i 0,5 m pobocza z kruszywa. Dofinansowanie dotyczy: 1100-metrowy odcinek łączący Franklinów – Stary Staw oraz 550 metrów ul. Polnej we Wtórku. Łącznie na te dwa zadania przeznaczonych zostanie ok. 380 000 złotych – wymienia Antoni Hadryś, zastępca wójta gminy Ostrów Wielkopolski. ANKA

Jeszcze w tym roku gmina Ostrów zamierza zrealizować: * Czekanów: przebudowa nawierzchni ul. Piaskowa – 250 000 zł * Gorzyce Wielkie: przebudowa ul. Porzeczkowej – 500 000 zł * Karski: wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Krótkiej – 25 723,38 (FS) * Łąkociny; przebudowa ul. Żniwnej i Łanowej - 250 000 zł * Mazury: remont drogi „Świnkowskiej” –172 031,37 zł (FS) * Gorzyce Wielkie ul. Ks. Wasiaka – 150 000 zł

POWIAT OSTROWSKI Konferencja Biblijna

Uczeni z wizytą w Odolanowie!

Bardzo rzadko zdarza się, aby jednego dnia w Odolanowie zebrało się aż tylu wybitnych profesorów i uczonych czołowych polskich uniwersytetów i uczelni wyższych.

W kościele poewangelickim odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Biblijna „Biblia w Interpretacji i Egzegezie”. Podczas uroczystości nie zabrakło władz samorządowych Gminy i Miasta Odolanów na czele z burmistrzem Marianem Janickim, zastępcą burmistrza Janem Prokopem oraz zaproszonych gości. Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych przez władze Odolanowa oraz kierownika naukowego konferencji i jed-

nocześnie jednego z wykładowców dr. Krzysztofa Mortę, zebrani mogli wysłuchać krótką część artystyczną, podczas której zaprezentował się Chór Uniwersytecki z Wrocławia oraz absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu i nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Odolanowie Dawid Bojarski. Podczas konferencji swoje wykłady zaprezentowali: ks dr. hab. Norbert Widok, ks. dr. hab. Paweł Wygralak, ks.

dr. hab. Janusz Królikowski, ks. dr. hab. Mateusz Potoczny, ks. dr. hab. Michał Kieling, dr Sławomir Torbus, ks. dr. hab. Jan Klinkowski, s. dr. hab. Joanna Nowińska, (która wystąpiła w wywiadzie transmitowanym on-line), o.dr. hab. Waldemar Linke, dr. hab. Lubomir Hampl, dr Anna Rambiert –Kwaśniewska, dr Krzysztof Morta, dr Magdalena Jóźwiak oraz mgr Łukasz Kryszczuk. ANKA

• drewno budowlane • łaty, kontrłaty • więźba dachowa • deski • kantówka • tarcica powietrznosucha

transport gratis

Kierownicy sześciu referatów w Urzędzie Gminy w Ostrowie Wielkopolskim odebrali upoważnienia wójta gminy Piotra Kuroszczyka.

kom. 605 685 597, 667 710 415

To zielone światło dające im możliwość reprezentowania wójta w procesach administracyjnych, podpisywaniu dokumentów, korespondencji oraz prowadzenia wielu spraw w zakresie ich kompetencji. - Zależy nam, by systematycznie podnosić jakość obsługi w urzędzie, a tego typu działania są jednym z narzędzi, które pozwalają ten standard polepszać. Małymi krokami chcemy wprowadzać w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski nowy system zarządzania jakością pracy. Ma on zagwarantować urzędowi wiarygodność, status jednostki przewidywalnej w zakresie jakości, przyjaznej klientowi i działającej w sposób przejrzysty – tłumaczy Dariusz Pryczak, sekretarz gminy Ostrów Wielkopolski. Przypomnijmy. W czerwcu ubiegłego roku urząd przeszedł wewnętrzną reorganizację. Powstało sześć referatów. Jak podkreślał wójt gminy Piotr Kuroszczyk, zmiany mają przede wszystkim usprawnić i polepszyć obsługę petentów urzędu. ANKA

HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH TARTAK - KOMPLEKSOWE USŁUGI BLACHODACHÓWKA DACHÓWKA PAPY PODBITKI AKCESORIA RYNNY Ul. Południowa 79a, Ostrów Wielkopolski,

Tel. 503-941-786, 603-170-410

skup złomu skład opału wywóz gruzu ul. Partyzancka 35 63-400 Ostrów Wielkopolski 62 735 24 86; 578 829 420

ul Grabowska 93 63-400 Ostrów Wielkopolski 62 738 39 04

Kamień ogrodowy Kamien ozdobny kora kamienna Tel. 62 738 53 18 www.opal-bud.pl

Grabowska 93 „ZAMECZEK”

POWIAT OSTROWSKI Dzień Dziecka w Gliśnicy

Alpaki zawitały do przedszkola

PANELE, DRZWI, LISTWY, PODŁOGI DREWNIANE, SZTUKATERIA, KLEJE, DESKI TARASOWE

Alpaki zawitały do przedszkola w Gliśnicy. Dzieci nie kryły swej radości. wdzięczne alpaki pozwoliły na mnóstwo ,,przytulasów’’. Na dzieci czekał również piknik z różnymi przysmakami, bańki mydlane, malowanie twarzy oraz rysowanie kredą. Przedszkolaki były zachwycone Dniem Dziecka i z uśmiechem na ustach, medalem i kolorowym balonikiem opuszczały tego dnia przedszkole. ANKA

Fot archiwum

Z okazji Dnia Dziecka dla przedszkolaków z Gliśnicy zostały przygotowane liczne atrakcje. Jednak największą z nich była wizyta alpak. Dzieci miały okazję poznać wiele ciekawostek na temat tych wspaniałych zwierząt, zabrać je na spacer, a nawet skraść im buziaka. Przedszkolaki karmiły również zwierzęta ich przysmakami, a

9

OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL.KALISKA 47 w budynku

TEL. 530 434 190


10

sport

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

8 czerwca 2021 nr 22 (743)

Wiadomości sportowe Worek medali

Z Ostrowa do Japonii

Ostrowscy lekkoatleci wrócili z Mistrzostw Wielkopolski LZS z 27 medalami - 16 złotych, 3 srebrne i 8 brązowych. FOT. FBKSSTAL LA

Chris Smith, który był podstawowym graczem Argedu BM Slam Stal Ostrów, w nowym sezonie zagra w Japonii. Działacze ostrowskiego klubu bardzo chcieli, by gracz ten pozostał w Stali. Zaoferowali mu podwyżkę, ale nie byli w stanie przebić oferty, którą otrzymał z Azji. W tej sytuacji nie można się dziwić, że 27-latek zdecydował się skorzystać z okazji. W Japonii ma podobno za sezon zarobić 200 tysięcy dolarów. Na taki kontrakt raczej w PLK nie mógł liczyć. ANKA

PIŁKA NOŻNA W fatalnych warunkach atmosferycznych odbyły się w Pile Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce. Mimo to, reprezentanci KS Stal LA zwyciężyli w klasyfikacji medalowej mistrzostw. Przed zawodami miała miejsce miła uroczystość wręczenia pucharów za wojewódzkie współzawodnictwo sportowe w ramach Stowarzyszenia LZS w 2020 roku. Po raz pierwszy zwycięstwo odniósł powiat ostrowski i na pierwszym miejscu podium stanął przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe – Stanisław Ratajczak, który z dumą uniósł w górę otrzymane trofeum z rąk władz wojewódzkich.

Ogrom medali cieszy, jednak trudno być zadowolonym z osiągniętych rezultatów przez poszczególnych zawodników. Ze względu na dokuczliwe zimno i deszcz trenerzy Stali LA zalecili swoim podopiecznym asekuracyjne starty - celem których było zajęcie dobrego miejsca bez narażania się na kontuzję. A mimo to, pech dosięgnął akurat dwóch aktualnych mistrzów Polski z hali – Jakuba Tuczyńskiego U20 i Jakuba Robotnikowskiego U18, którzy doznali groźnie wyglądających kontuzji. Oczywiście, zwycięstwo z workiem medali cieszy, ale zdrowie zawodników jest najważniejsze i trudno przewidzieć, kiedy powrócą na bieżnie.za TŻ Ostrovia

Zwycięstwa odnieśli: Amelia Płócienniczak, Dawid

Grząka, Emilia Twardowska, Inga Kanicka, Kacper Zimniak, Damian Drozdowski, Michał Jopek, Jakub Tuczyński, Marcin Karolewski, Marta Rauk, Anna Losy, Zuzanna Sztok, Ola Losy, Natalia Benedykcińska, sztafeta dziewcząt 4x100, sztafeta chłopców 4x100.

Srebrne medale zdobyli: Dagmara Adamcio, Daria Ry-

bak, Sandra Chmielarz,

Brązowe medale wywalczyli: Bartosz Polak, Ewa Piasz-

czyńska, Julia Ułasik, Piotr Stojanowski, Zofia Wojciechowska, Kacper Stawicki, Mikołaj Kędzierski, Marek Jankowski.

Koniec sezonu W ostatnim meczu kończącym sezon piłkarki Ostrovii przegrały z WAP Włocławek 1:4. Ostrowianki jechały do Włocławka z dużymi nadziejami. Miały bowiem jeszcze szanse, by ukończyć rozgrywki na drugim miejscu. Musiały jednak wygrać z WAP. Początek meczu był obiecujący dla zawodniczek z Ostrowa, które w 6. minucie po strzale Aleksandry Krawiec wyszły na prowadzenie. Niestety, później gole zdobywały już tylko gospodynie i one wygrały 4:1. Ostatecznie ostrowianki zakończyły rozgrywki II ligi w grupie zachodniej na czwartym miejscu, gdyż lider Skra Częstochowa niespodziewanie przegrał z Medykiem II Konin 2:3 i to drużyna z Konina przeskoczyła Ostrovię. Mecz z WAP Włocławek był ostatnim dla Adrianny Marczak, która zakończyła piłkarską karierę. ANKA

SZACHY

Ugorek wicemistrzem Polski Kacper Ugorek z klubu szachowego KTS Kalisz wywalczył srebrny medal na Szkolnych Mistrzostwach Polski w Szachach 2021 w grupie trzynastolatków. Podczas zawodów w Pokrzywnej utalentowany nastolatek uzyskał również normę na I kategorię szachową. Szachowe zmagania rozegrano systemem szwajcarskim trwały tydzień i obejmowały 9 rund. W zawodach startował również Aleks Grubski (KTS Kalisz), który z wynikiem 3,5/9 zajął 19 miejsce w grupie dziewięciolatków. ANKA

ŻUŻEL Szostak w gazie

Remis w Gdańsku

Przed biegami nominowanymi ostrowianie przegrywali z Wybrzeżem 35:43 i wydawało się, że nie tylko przegrają ten mecz, ale także stracą punkt bonusowy.

Mecz od początku nie układał się najlepiej dla podopiecznych Mariusza Staszewskiego. Po remisie w pierwszej gonitwie można było się spodziewać, że młodzieżowcy z Ostrowa pokonają swoich rówieśników z Gdańska. Tak się jednak nie stało i bieg zakończył się remisem 3:3. W kolejnym biegu gospodarze wygrali podwójnie i prowadzili 11:7. Ostrowianie walczyli ambitnie, ale nie potrafili złamać rywali i cały czas byli krok za gdańszczanami. Ci w 12. i 13. biegu wyprowadzili dwa potężne ,,ciosy’’ – wygrali 4:2 i 5:1 – i przed gonitwami nominowanymi mieli aż osiem punktów przewagi – 43:35. W ekipie Argedu brakowało szczególnie zdobyczy punktowych Nicolai Klindta, który nie czuł się najlepiej na twardym torze. Miał jednak też sporo pecha, bo stracił ważne punkty jadąc na drugim

FOT. TŻOSTROVIA.PL

KOSZYKÓWKA

miejscu. Słabiej niż można było oczekiwać prezentował się w Gdańsku także Oliver Berntzon. W tej sytuacji szkoleniowiec Argedu podjął bardzo odważną decyzję. W biegu 14. dał szansę Sebastianowi Szostakowi. Młodzieżowiec z Ostrowa wspólnie z Patrickiem Hansenem wygrali 5:1 i przed ostatnią gonitwą możliwy był jeszcze remis. W ostatnim wyścigu na pierwszym wirażu przewrócił

się Krystian Pieszczek, który początkowo został wykluczony. W tym momencie gospodarze jechali na 3:3. Sędzia Tomasz Fiałkowski po konsultacji z komisarzem toru zmienił swoją pierwotną decyzję i dopuścił zawodnika gospodarzy do powtórki. Tum razem doświadczeni żużlowcy Malesy – Grzegorz Walasek i Tomasz Gapiński – zwyciężyli podwójnie, dając drużynie remis 45:45 oraz punkt bonusowy. BIN

Wynik

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Arged Malesa Ostrów 45:45 Wybrzeże: Krystian Pieszczek - 11 (3,2,3,2,1), Rasmus Jensen – 8 (2,3,0,2,1), Michał Gruchalski - 3 (0,0,-,3), Jakub Jamróg - 6 (2,2,1,1,0), Wiktor Kułakow - 12 (3,3,3,3,0), Piotr Gryszpiński – 2 (1,1,0), Alan Szczotka - 3 (2,u,1), Lukas Fienhage - 0 (0). Arged: Oliver Berntzon – 5 (2,2,1,0,-), Daniel Kaczmarek - 0 (-,-,-,-), Grzegorz Walasek - 10 (1,3,2,1,3), Tomasz Gapiński - 10 (3,1,1,3,2), Nicolai Klindt - 2 (0,d,2,0,-), Sebastian Szostak – 8 (3,0,3,2), Kacper Grzelak - 1 (0,1,0), Patrick Hansen - 9 (1,1,2,2,3).

KOSZYKÓWKA Reprezentant Polski w mistrzowskiej drużynie

Kulig w Stali

Damian Kulig w minionym tygodniu podpisał kontrakt z Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski.

Przez ostatnie trzy sezony Damian Kulig bronił barw Polskiego Cukru Toruń. Ma w swoim dorobku pięć medali mistrzostw kraju, w 2014 roku sięgnął po złoto z PGE Turowem Zgorzelec, a później był też MVP ligi. Grał też przez trzy lata w Turcji, reprezentując barwy odpowiednio: Trabzonsporu, Bandirmy Banvita i Buykeshiru Belediyesi. W swojej bogatej karierze grał z drużynami, których barwy reprezentował w lidze VTB, Eurolidze, w Lidze Mistrzów oraz w rozgrywkach Eurocup. 34-latek jest reprezentantem Polski. Był w składzie trenera Mike’a Taylora, kiedy biało-czerwoni na Mistrzostwach Świata w Chinach wywalczyli ósme miejsce.

FOT. RAFAŁ JAKUBOWICZ

LEKKOATLETYKA Udany występ w Pile

- Jestem doświadczonym graczem, ale nadal chcę walczyć o najwyższe cele - mówi Damian Kulig. - A ostrowska drużyna po zdobyciu mistrzostwa Polski nie zwalnia. Wręcz przeciwnie, rozwija się, chce znów bić się o kolejne mistrzostwo w kraju i jak najlepiej zaprezentować się na arenie międzynarodowej. Wysoko zawieszona poprzeczka mobilizuje mnie

do jeszcze bardziej wytężonej pracy dlatego wierzę, że ze Stalą jeszcze sporo zwojuję. W ubiegłym sezonie Damian Kulig zagrał w 30 meczach notując średnio 15,1 punktu, 6,7 zbiórki oraz 2,3 asyst. Damian Kulig, to piąty gracz mistrzów Polski. Wcześniej umowy ze Stalą podpisali: Jakub Garbacz, Jarosław Mokros, James Florence oraz Denzel Andersson. BIN


ogłoszenia

Nasz Rynek

8 czerwca 2021 nr 22 (743)

WÓJTOGŁOSZENIE GMINY SIEROSZEWICE WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE OGŁASZA

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Nr Lp.2. działki obręb 1.

Pow. działki wm

Cena wywoławcza netto w zł

sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy 2 oddziaływania na środowisko do opisanej w pkt 1 studium. Przedmiotem prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń studium na środowisko.

Nr KW

Wysokość wadium

Zainteresowani mogą składać wnioski do studium na piśmie w Urzędzie Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 w46/10 terminie do dnia 07.02.2020 r. 31.500,00 1024 KZ1W/00057819/6 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie Zamość nieruchomości, której dotyczy na załączniku mapowym.

4.000,00

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1) i art. 50 ustawy 46/12 2008 r., o udostępnianiu KZ1W/00057819/6 z dnia 3 października informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 27.400,00 891 w ochronieZamość środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice, obejmująca sporządzenie prognozy oddziaływania 46/13 27.400,00 KZ1W/00057819/6 880 na środowisko. Zamość Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice. Jednocześnie zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na piśmie w Urzędzie Gminy Sieroszewice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 46/14 KZ1W/00057819/6 27.100,00 elektronicznej na adres: sieroszewice@sieroszewice.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 880 podpisem Zamość elektronicznym, w terminie podanym powyżej. W temacie wniosku, uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – studium”. Wnioski złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia KZ1W/00057819/6 wniosków i 46/15 uwag jest Wójt Gminy o transgranicznym 29.000,00 944Sieroszewice. W przedmiotowej sprawie postępowanie Zamość oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Termin przetargu

8.07.2021 godz. 9.00

4.000,00

8.07.2021 godz. 9.30

4.000,00

8.07.2021 godz. 10.00

4.000,00

8.07.2021 godz. 10.30

4.000,00

8.07.2021 godz. 11.00

Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski

SIEROSZEWICE, DNIAod 07.01.2020 r. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 2.03.2021 r. W terminie 2.03.2021 do 23.03.2021r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

1. Opis nieruchomości Działki tworzą większy kompleks (18 działek budowlanych), zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 450 w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej, warsztatowo- usługowej i gruntów uprawianych rolniczo.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Działki położone są na obszarze gdzie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta znajduje się na terenach oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny upraw polowych. Dla działki gruntu nr 46/3, z której powstały opisywane wyżej działki, Wójt Gminy Sieroszewice wydał decyzję o ustaleniu warunków zabudowy nr IZO.6730.81.20 z dnia 21.08.2020 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

3. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. 4. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, pokój nr 7, w dniu 8 lipca 2021 r. (godziny zostały szczegółowo opisane dla poszczególnych działek w tabelce wyżej). 5. Cena wywoławcza netto dla każdej z oferowanych działek została opisana w tabelce wyżej. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej netto z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

UWAGA!

Oferent wybrany w przetargu jako nabywca zobowiązany jest do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% od ceny zaproponowanej w przetargu. 6. Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 zł) - osobno dla każdej działki, którą oferent zamierza licytować - na konto Urzędu Gminy Sieroszewice – Bank Spółdzielczy Rososzyca nr 16 8431 0008 0100 0130 2000 0001 lub w kasie urzędu w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 5 lipca 2021 r. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu i numer działki, na którą wpłacono wadium. Za datę wpłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek organizatora przetargu. - Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się, - w przypadku wygrania przetargu i nieprzystąpieniu do podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym dniu wadium nie polega zwrotowi. 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 8. Koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. 9. Ogłoszenie zamieszczano na stronie www.bip.sieroszewice.pl , tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Zamość. 10. Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości, warunków przeprowadzenia przetargu, udziela: Ryszard Boduch – pokój nr 19, tel. 062/7396076 w. 348 11. W przypadku zaistnienia istotnych powodów Wójt Gminy Sieroszewice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

WÓJT GMINY SIEROSZEWICE Anatol Piaskowski

11

WÓJTOGŁOSZENIE GMINY SIEROSZEWICE WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE OGŁASZA

KLAUZULA INFORMACYJNA O b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania danych PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu niekompletne; Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu § dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne lub w inny sposób przetwarzane, rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o § nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o § osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec ich doi nie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. o przystąpieniu przetwarzania występują nadrzędne prawnie uzasadnione 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podstawy przetwarzania, przestrzennego gminy Sieroszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sieroszewicejest: Wójt Gminy § dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice. § dane osobowe muszą być usunięte w celu Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003wywiązania r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; (t.j. Dz. U. zd)2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych Urzędu Gminy Sieroszewice, a także przysługujących informacji Pani/Panu oosobowych środowisku jego ochronie, – w iprzypadku, gdy: udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem § osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Sieroszewice za pomocą osobowych, uchwały VII/81/2019 z dniaa25osoba, czerwca 2019 r. o przystąpieniu do: adresu e-mail: ido@sieroszewice.pl oraz tel. 62 7396076 Radę Gminy § Sieroszewice przetwarzanie danych jestnrniezgodne z prawem, 3. Administrator danych osobowych – Wójt GminySieroszewice której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając 1. wsporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zamian ich ograniczenia, obowiązujących przepisów prawa, tj.:Ustawa z dnia 27 marca §Sieroszewice Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale oraz 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony 2. lub przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy Dz.U. z2018 r. poz. 1945) oraz na podstawie udzielonej zgody. dochodzenia roszczeń, 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/ §oddziaływania 2 sprzeciw osoba, której dane na dotyczą, wniosła wobec przetwarzania środowisko do opisanej w pkt 1 studium. Przedmiotem prognozy będzie ocena celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy skutków realizacji ustaleń studium na środowisko. Gminie Sieroszewice, tj. realizacji partycypacji społecznej po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; w procesie planistycznym, zgodnie z przepisami ustawy o e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Zainteresowani mogą składać wnioski do są studium na piśmie w Urzędzie Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jest to w przypadku, gdy łącznie spełnione następujące niezbędne do wykonania zadania realizowanego w65, interesie przesłanki: 63-405 w terminie do dnia 07.02.2020 r. publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej §zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie powierzonej Administratorowi.W przypadku danych, których § dane przetwarzane są w celu wykonania zadania irealizowanego obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, nieruchomości, Pani/Pana w interesie którejpublicznym dotyczy na mapowym. lubzałączniku w ramach sprawowania władzy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody - w celu publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem wynikającym z treści tej zgody. Równocześnie na podstawie art. istnienie 39 ust. ważnych 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1) i art. 50 ustawy sytuacji, w której Administrator wykaże 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach,zodnia których prawnie uzasadnionych do przetwarzanie danych 3 października 2008 r., o podstaw udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności w ochronie osoby, środowiska orazdotyczą, o ocenach oddziaływania być: której dane lub podstaw do ustalenia,na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące dochodzenia lub obrony roszczeń; zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy f) prawo do przenoszenia danych – w stosunku do danych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Studium uwarunkowań i kierunków publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z Przedmiotem przepisów przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich powszechnie obowiązującego prawa; przetwarzanie odbywa się w sposób zagospodarowania przestrzennego Gminyzautomatyzowany. Sieroszewice, obejmująca sporządzenie prognozy oddziaływania b) podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź 8. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody na środowisko. stosownych umów podpisanych z Gminą Sieroszewice prawo do cofnięcia udzielonej zgody przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest przysługuje Zainteresowani mogą Pani/Panu zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice. w dowolnym momencie.się Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodWójt Gminy Sieroszewice. Jednocześnie zainteresowani mogądokonano składaćnawnioski strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ność przetwarzania, którego podstawiedo zgody przed 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez jej cofnięciem, obowiązującym prawem. ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji Urzędzie zGminy Sieroszewice, okres trwania prowadzonej procedury planistycznejnatj.piśmie okres w 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem niezbędny do realizacji celów określonych w pkt elektronicznej 4 lub do na adres: sieroszewice@sieroszewice.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym momentu odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane na przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Sieroszewice Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawopowyżej. wniesieniaW skargi w terminie podanym temacie wniosku, uwagi do prognozy należy jej podstawie, a po tym czasie przez okres oraz wpodpisem zakresie elektronicznym, do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego wpisać „Prognoza – studium”. prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Wnioski złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez jest rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych w zakresie jakim przesłankę lub cele statystyczne. wniosków iobowiązkowe, uwag jest Wójt GminywSieroszewice. Wprzetwarzania przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych oddziaływaniu na środowisko jestPanią/Pana prowadzone. przypadkach podanienie przez danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: ma charakter dobrowolny. Wójt Gminy Sieroszewice a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautouzyskania kopii tych danych; Anatol Piaskowski matyzowany i nie będą profilowane.

I I przestrzennego ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych gminy Sieroszewice wrazprzetarg z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w11miejscowości Zamość oznaczonych jako działki nr: (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,46/10, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 46/12, 46/13, 46/14, 46/15 oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sieroszewice uchwały nr VII/81/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do:

www.naszrynek.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietn sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze danych osobowych i w sprawie swobodnego takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), info zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobow przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanyc 1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sieroszewicejest: W Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszew 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakre Urzędu Gminy Sieroszewice, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z I Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Sieroszewice adresu e-mail: ido@sieroszewice.pl oraz tel. 62 7396076 3. Administrator danych osobowych – Wójt Gmin – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na obowiązujących przepisów prawa, tj.:Ustawa z dni 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrz Dz.U. z2018 r. poz. 1945) oraz na podstawie udziel 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s celach wypełnienia obowiązków prawnych cią Gminie Sieroszewice, tj. realizacji partycypacji w procesie planistycznym, zgodnie z przepisami planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niezbędne do wykonania zadania realizowanego publicznym albo w ramach sprawowania władzy powierzonej Administratorowi.W przypadku dany obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgod wynikającym z treści tej zgody. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobo być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty w zadania publiczne lub działające na zlecenie organ publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa; b) podmioty, które na podstawie przepisów p stosownych umów podpisanych z Gminą Sie przetwarzają dane osobowe dla których Administr Wójt Gminy Sieroszewice. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowyw okres trwania prowadzonej procedury planistyczn niezbędny do realizacji celów określonych w pk momentu odwołania zgody, gdy dane są przetw jej podstawie, a po tym czasie przez okres oraz wymaganym przez przepisy powszechnie obow prawa, w szczególności ze względu na cele arc interesie publicznym, cele badań naukowych lub his lub cele statystyczne. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Zamość oznaczonych jako działki nr: 46/5, 46/6, 46/7.

Lp.

Nr działki obręb

Pow. działki wm

46/5

Zamość

974

46/6

Zamość

941

46/7

Zamość

955

Nr KW

KZ1W/00057819/6

KZ1W/00057819/6

KZ1W/00057819/6

Cena Wysokość wywoławcza wadium netto w zł

Termin przetargu

32.500,00

4.000,00

9.07.2021 godz. 9.00

31.400,00

4.000,00

9.07.2021 godz. 9.30

31.800,00

4.000,00

9.07.2021 godz.10.00

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 2.03.2021 r. W terminie od 2.03.2021 do 23.03.2021r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje SIEROSZEWICE, DNIA 07.01.2020 r. pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

1. Opis nieruchomości Działki tworzą większy kompleks (18 działek budowlanych), zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 450 w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej, warsztatowo- usługowej i gruntów uprawianych rolniczo.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Działki położone są na obszarze gdzie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta znajduje się na terenach oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny upraw polowych. Dla działki gruntu nr 46/3, z której powstały opisywane wyżej działki, Wójt Gminy Sieroszewice wydał decyzję o ustaleniu warunków zabudowy nr IZO.6730.81.20 z dnia 21.08.2020 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

3. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

4. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, pokój nr 7, w dniu 9 lipca 2021 r. (godziny zostały szczegółowo opisane dla poszczególnych działek w tabelce wyżej). 5. Cena wywoławcza netto dla każdej z oferowanych działek została opisana w tabelce wyżej. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej netto z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

UWAGA!

Oferent wybrany w przetargu jako nabywca zobowiązany jest do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% od ceny zaproponowanej w przetargu. 6. Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 zł) - osobno dla każdej działki, którą oferent zamierza licytować - na konto Urzędu Gminy Sieroszewice – Bank Spółdzielczy Rososzyca nr 16 8431 0008 0100 0130 2000 0001 lub w kasie urzędu w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 6 lipca 2021 r. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu i numer działki, na którą wpłacono wadium. Za datę wpłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek organizatora przetargu. - Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się, - w przypadku wygrania przetargu i nieprzystąpieniu do podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym dniu wadium nie polega zwrotowi. 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 8. Koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. 9. Ogłoszenie zamieszczano na stronie www.bip.sieroszewice.pl , tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Zamość. 10. Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości, warunków przeprowadzenia przetargu, udziela: Ryszard Boduch – pokój nr 19, tel. 062/7396076 w. 348 11. W przypadku zaistnienia istotnych powodów Wójt Gminy Sieroszewice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

WÓJT GMINY SIEROSZEWICE Anatol Piaskowski


12

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

8 czerwca 2021 nr 22 (743)

MEGA PACZKA SPORTOWA

Dotyczy oferty telewizji satelitarnej „Entry+ Sport 12m (05/21)”. Cena Pakietu zawiera rabaty: 5 zł/mies. za zgody marketingowe oraz 5 zł/mies. za e-rachunek i terminową płatność. Umowa na 12 miesięcy. Szczegóły w Warunkach Promocji i w FAQ na canalplus.pl i w punktach sprzedaży. Kanał TVP 4K świadczony drogą satelitarną w dniach 11.06 – 11.08.2021 r. promocyjnie, na podstawie Rozdziału V, ust. 1 Regulaminu świadczenia usług, dostępny dla abonentów korzystających z dekodera 4K UltraBOX+ lub Modułu CAM 4K. Stan informacji na dzień 18.05.2021 r.

SALON  GALERIA OSTROVIA, UL. KALISKA 120, TEL: 579 44 66 94, PARTNER CANAL+ UL. WROCŁAWSKA 21, TEL: 609 67 67 16 OOH_253x148_Paczka_SPORT_KIBICUJ.indd 1

31.05.2021 10:09

ZAPRASZAMY DO

NOWEGO PUNKTU

Czyli na dole będzie: „Rejestracja od poniedziałku do czwartku w godz.15.00-20.00 ul.Kościuszki 44 Ostrów Wlkp, www.chirurg-laser.pl

NA

PARTNER CANAL+ UL. WROCŁAWSKA 21, TEL: 609 67 67 16 Nowy_Punkt_253x148_.indd 1

31.05.2021 10:27


u

8 czerwca 2021 nr 22 (743)

DAM PRACĘ

KUPIĘ

FIRMA BRUK WALCZAK PRZYJMIE DO PRACY: brukarzy, pomocników brukarzy i koparkowego na koparko-ładowarki i mini-koparki. Tel.693-288-089

KUPIĘ silniki,spawarki,na-

PRACA NA PRODUKCJI OD ZARAZ! Zapewniamy stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE, bonusy za polecenia pracownicze, premie, dodatki, możliwość rozwoju/awansu. Dodatkowo oferujemy grupowe PZU, karta sportowa, opieka medyczna i inne. NIE CZEKAJ! Zadzwoń do nas już DZIŚ! Tel.606-428-087 APT nr 412 PRZYJMĘ MURARZA. tel.502-950-796 FIRMA z Ostrowa Wielkopolskiego zatrudni od zaraz pracowników ogólnobudowlanych oraz dekarzy. Praca na miejscu - brak wyjazdów w delegacje. Tel.62 735-45-18, 609-737-878, 691-262-726

reklama

Nasz Rynek

rzędzia,kompresory,sprzęt z likwidacji warsztatów, garaży, WSK, KOMAR, QUADY,itp. Tel-692-990-828 KUPIĘ stary zegarek naręczny lub zegar. Tel.607-532-912 KUPIĘ narzędzia i elektronarzędzia również z wyprzedaży-silniki, spawarki, imadła, kowadła, motocykle i motocyklowe części. Tel. 603-540-940

MATRYMONIALNE POCZUJ WIOSNĘ również w swoim sercu! Biuro Matrymonialne „Rusałka” serdecznie zaprasza. Tel.662-400-165 PRZYSTOJNY MĘŻCZYZNA szuka kobiety 35-40 lat z mieszkaniem. Tel.798-846-662 POZNAM pana 67 lat, Ostrów. Tel. 510-981-630 POZNAM Panią średniego wzrostu. Wiek 35-50 lat, może być z dzieckiem. Ostrów i okolice. Tel.697-671-208

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ KUPIĘ działkę w Ostrowie Wlkp. i okolicy tel.515-768-586

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ SPÓŁDZIELNIA Pracy Kominiarzy w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy pl. 23 Stycznia oferuje pod wynajem mieszkanie o powierzchni-56,1m2(do remontu)Wiadomości proszę zgłaszać pod numerem tel.(62)73 66 722 lub 693-570-601 WYNAJMĘ MIESZKANIE (pokój, kuchnia, wc) 25m2, osobne wejście, okolice Wenecji, Tel.515-093-164

ROLNICZE SPRZEDAŻ CIELĄT, BYCZKI, JAŁÓWECZKI. Tel. 887-412-635

SPRZEDAM SPRZEDAM SIMSONA (12,5) 2 bramy garażowe uchylne, używane. Szerokość-2,45cm. Wysokość-2,10cm tel.660-070-515

ZATRUDNIĘ pracownika budowlanego umiejącego: karton gips, szpachlowanie, malowanie, docieplanie budynku. Mile widziane prawo jazdy kat.B Tel. 500-135-609

POZNAM Panią lat 54-60. Tel.887-426-117 PAN 53 lata pozna szczupłą Panią. Tel. 694-470-916

SKUTER ROMED BASSA 4, rok produkcji - 2019, stan licznika - 261km. Zakupiony w salonie, stan jak nowy. Cena 3700zł do negocjacji. Tel.699-834-514

PRACA HOLANDIA Tel. 790-202-829, 530-159-169

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

SPRZEDAM ROZSIEWACZ AMAZONE 600 l. Tel.660-070-515

Sprzedam działki budowlane Rososzyca przy ulicy Ostrowskiej,cena: 55 tys.,tel. 533-445-001

SPRZEDAM KOSIARKĘ ROTACYJNĄ i dwa pająki, brona talerzowa 270cm szerokości. Tel.660-070-515

SZUKAM PRACY PODEJMĘ PRACE ogrodowe, gospodarcze, porządkowe lub inne. Wrzucę opał.Tel-531-391-497

TOWARZYSKIE

DZIAŁKI LATOWICE ul. Kościelna, Szkolna. Tel.503-491-237

MEDYCYNA ESTETYCZNA CHIRURGIA LASEROWA

lek. spec. chirurgii Michał Kasznia - Botox, kwas hialuronowy - Lifting laserem frakcjonującym CO2 twarzy, szyi, dekoltu (odmłodzenie skóry, redukcja blizn potrądzikowych i przebarwień) - Skleroterapia (pajączki,żylaki)

- Bezbolesne usuwanie laserem brodawek, włókniaków, znamion, odcisków, kłykcin - Leczenie nadpotliwości (dłonie, pachy, stopy) - Lipoliza iniekcyjna - Osocze bogatopłytkowe

Rejestracja: pn.-czw. 15 00-20 00 tel.

733-99-55-66

ul. Kościuszki 44, Ostrów Wlkp.

www.chirurg-laser.pl

DREWNO kominkowe i opałowe sezonowane. Tel-788-512-401

www.naszrynek.pl

SPRZEDAM drewno opałowe dębowe suche, połupane oraz zrzyny dębowe, rozpałkowe, suche sezonowane. Tel. 788-111-941 SPRZEDAM korę sosnową, drewno opałowe i kominkowe. Tel-503-517-646

USŁUGI ROZNIOSĘ ULOTKI. Tel.506-110-819 WYCINANIE, OBCINANIE DRZEW - możliwość wywozu urobku. Tel.669-674-107 KOSZENIE traw, karczowanie wysokich zarośli, wycinanie i przycinanie drzew, tuji, żywopłotów, zarośli, kompleksowe sprzątanie działek, ogrodów, terenów pod budowę. Tel.602-886-776 MONTAŻ PAP termozgrzewalnych, konserwacjapokryć dachowych. Tel-602-886-776 UKŁADANIE kostki brukowej. Tel. 502-950-796 ODBIORĘ SPRZĘT ELEKTRONICZNY, BUTLE GAZOWE, SIEDZENIA SAMOCHODOWE, AKUMULATORY I INNE. Tel.694-470-916 HYDRAULIK tanio! Tel.606-883-188 MURARSTWO tel.788-557-108 USŁUGI BRUKARSKIE. Tel. 600-143-151 USŁUGI pilarką spalinową. Cięcie i pielęgnacja drzew / porządkowanie posesji. Tel. 512-264-006 DOCIEPLENIA. Tel-669-504-441

Remonty

USŁUGI MINIKOPARKĄ. Tel. 502950796

OPTYK

13

MONTAŻ mebli, zakładanie paneli, kasetonów, usługi elektryczne. Tel.664-544-679

KOMPLEKSOWE układanie kostki brukowej, granitowej. Tel. 502-043-560

DEMONTAŻ piecy Tel. 725-080-687

USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE szpachlowanie, malowanie, płytki, karton-gips, panele, hydraulika itp. Tel.512-315-485

REMONTY od A do Z tel-669-504-441 KOMPLEKSOWE UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ I GRANTOWEJ. TEL. 502-043-560 HYDRAULIK TANIO. Tel.518-439-221 EKSPRESOWA NAPRAWA pralek i lodówek z dojazdem do domu klienta. Tel.721-569-501, gwarancja na wykonaną usługę! KRYCIE DACHU papą termozgrzewalną i sprzedaż pokryć dachowych. Tel.600-185-907 HYDRAULICZNE pogotowie Tel. 721-073-946 REMONTY od A do Tel-530-214-026

Z.

PRACE PORZĄDKOWE Tel.661-741-874 USŁUGI REMONTOWE: malowanie, szpachlowanie, płytki, karton gips, panele, hydraulika, kompleksowe wykończenie mieszkań. Tel. 507-803-015 NAPRAWA AGD, kuchenek gazowo-elektrycznych tel. 601-829-509 OBCINANIE ścinanie drzew, formowanie koron alpinistycznie. Tel.691-691-569 REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ. Tel.669-626-733 HYDRAULIK Ostrów-Kalisz tel-503-750-729 MALOWANIE, TAPETOWANIE Tel. 669-626-733

Budowa domów i obiektów od podstaw, remonty. Tel. 502-950-796 MONTAŻ płytek. Tel-530-214-026 UKŁADANIE płytek solidnie!!!! Tel.660-837-907 DREWNO (KOŁKI DO WYTYCZANIA FUNDAMENTÓW) -tel-503-941-786 PAPA TERMOZGRZEWALNA,STYROPAPA-DOCIEPLENIA DACHÓW PŁASKICH. TEL-503-941-786 SPAWANIE U KLIENTA w domu, w ogrodzie. Tel. 669-626-733 STROP, STROPODACH Z BELEK DWUTEOWYCH STEICO TEL-603-170-410 CIESIELSTWO-DEKASTWO,TARTAK TEL-603170-410 MURARSTWO, ocieplenia, karton-gipsy, płytki. Tel. 788-557-108 NAPRAWY DOMOWE WSZYSTKIE: przeróbki elektryczne, hydrauliczne, montaż drzwi, naprawa mebli, zamków, malowanie, panele i wiele innych. Tel. 721-087-460 USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE Tel. 669-626-733 DACHÓWKI, BLACHODACHÓWKI, BLACHY TRAPEZOWE, PODBITKI, OKNA DACHOWE, RYNNY, WIĘŹBA, ŁATY, SPRZEDAŻ-MONTAŻ TEL-603-170-410

Zakład Optyczny Andrzej Wendt Rynek 20, Wejście od ul. Królowej Jadwigi Lekarz okulista przyjmuje w poniedziałki i środy.

Tel. 62 591 74 31

POSZUKUJĘ GRUNTÓW DO WYDZIERŻAWIENIA

PROTEZY ZĘBOWE PROTEZY ZĘBOWE PROTEZY ZĘBOWE PROTEZY ZĘBOWE

POR O T E KOWALCZYK KATARZYNA KOWALCZYK KATARZYNA PR KATARZYNA KOWALCZYK Z T E Z Y ZY Z Ę - częściowe BEO W E ĘBOW częściowe - częściowe - -czcałkowite ęściowe - całkowite - -całkowite c-aekspresowe łkowite naprawy - ekspresowe ekspres naprawy - ekspresowe naprawy i kopolsk odrwz609-371-141 . uMlo. dH EL. 6 TEL. ea rsakaiewpj y2r jep e w609-371-141 rz.ejM n i 0 TEL. ewosk 9 1a T -3

KATARZYNA KOWALCZYK NAPRAWA PROTEZ ZĘBOWYCH N APKATARZYNA KOWALCZYK K A APRAWA ZĘBOWYCH RKatarzyna KPROTEZ AW T AP ARZY A ATopolan-Kowalczyk -częściowych R R - Tczęściowe O TZ ATRAKCYJNE EY ATRAKCYJNE ZN AOATRAKCYJNE •Ostrów Wielkopolski ATRAKCYJNE •Ostrów Wielkopolski AN ZĘ -częściowych K K - -częściowych B O c--zccałkowite CENY! CENY! O -całkowitych ATRAKCYJNE CENY! ę W CENY! W W zśęcśic ATRAKCYJNE Y A A •Ostrów Wielkopolski o CH •Ostrów Wielkopolski wioewych CENY! CENY! L CH.Zul. LC -całkowitych ul. Modrzejewskiej 21 Z H. Modrzejewskiej 21 Y Y Ostrów Wielkopolski K c --całkowitych a Ostrów Wielkopolski K cOstrów łokw a- łekspresowe Wielkopolski oiwity ATRAKnaprawy kul. AYTJR C A ul. H. Modrzejewskiej 21 K N tModrzejewskiej ul. H. Modrzejewskiej ul. Heleny Modrzejewskiej 21 ch CENY! E21CY• e Modrzejewskiej JNE21 OsHeleny ul. Wielkopolski trówHeleny CENY! Ostr• - Ostrów W e ie ó k O w lk s o u s p W p l. tierlókwopW olski Her609-371-141 leensyoM ul. Heleny wModrzejewskiej ul.21 olsikel oe n T TEL. H

POD BUDOWĘ

FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

21

Powierzchnia min. 1,4 ha, grunty IV - VI klasy. Dzierżawa 12 000 zł/ha

Tel. kontaktowy 510-236-303


14

wasz rynek

www.naszrynek.pl

Hurtownia pokryć dachowych Kompleksowe usługi dekarskie blachodachówki, dachówki, więżba dachowa, papy, okna dachowe, rynny, inne akcesoria...

Młynów 1, 63-410 Ostrów Wielkopolski USŁUGI ŁADOWARKĄ TELESKOPOWĄ Tel. 600 185 907 Młynów 1, Ostrów Tel. 600-185-907

SKUP AUT: • uszkodzone, • całe, • zarejestrowane, • z importu, • wersje europejskie i angielskie.

KONTAKT: 725-736-584 LOOMBARD czynne

Rynek 900-2200 Kolejowa 800-2100

KANTOR

ZŁOTO

SREBRO

LOOMBARD

czynne

24h

KANTOR

ZŁOTO

SREBRO

www.loombard.pl

GOTÓWKA OD RĘKI CZYNNE W KAŻDĄ NIEDZIELĘ OSTRÓW WIELKOPOLSKI RYNEK 18 (WEJŚCIE OD KALISKIEJ ) tel. (62) 739 19 62

KOLEJOWA 7

tel. (62) 720 51 87

www.loombard.pl

GOTÓWKA OD RĘKI CZYNNE W KAŻDĄ NIEDZIELĘ

KALISZ

ul. Zamkowa 13 Tel. 507 331 757

Nasz Rynek

8 czerwca 2021 nr 22 (743)

Obrazki z podróży Jak najprędzej wykorzystałam możliwość wyjazdu i parę ostatnich dni spędziłam na Wybrzeżu. Wszędzie jeszcze luz, bo ciepła nie za dużo, wiatr od morza szarpał mocno i trzeba było szczelnie zapiąć kurtkę. Ale biały piasek, słońce i szum fal wynagrodziły wszystko! Nieliczni jeszcze turyści, spragnieni odpoczynku „na łonie natury”, spacerowali nie zważając na aurę. Oprócz wielkiego ukojenia dla ciała i duszy w pamięci mojej pozostanie kilka obrazków z tego wypoczynku. Scena pierwsza: restauracja hotelowa, śniadanie. Przy jednym stoliku rodzina z chyba trzyletnią córeczką. Dziewczynka siedzi w specjalnym krzesełku dla dzieci, mama naprzeciwko i karmi swą pociechę łyżeczką wprost do buzi. Dziecko grymasi, jak to maluchy mają w zwyczaju. Mama cierpliwie, kęs po kęsie, podaje jedzenie. Na stole stoi jej talerz z drugim daniem, już pewnie zimnym. Po kilkunastu minutach ojciec zmienia matkę. Obiad trwa i trwa. Z drugiej strony sali sytuacja prawie taka sama, ale „prawie robi różnicę”! Dziecko, o wiele mniejsze, może roczne, siedzi w takim samym krzesełku. Na bezpiecznym talerzu z tworzywa ma nałożone obiadowe różności. Je samo,

wszystkim, co możliwe: łyżeczką, rączkami, buzią. Obok rodzice spokojnie zajmują się swoimi porcjami. Kolejny obrazek, tym razem z plaży: wykopany grajdołek, w którym rozbawiony ojciec tarza się w piachu ze swoimi maluchami. Dzieci

suwa palcem strony. Obok niej stoi dziecięcy wózek, na oko widać, że dobrej marki. „No tak – myślę sobiedziecko śpi, wdycha jod, to mama nadrabia pewnie informacyjne zaległości”. Jednak gdy podeszłam bliżej, aż przystanęłam. Dziecko

Takie oto „obrazki z podróży” utkwiły w mej pamięci. Refleksję pozostawię Waszej mądrości, drodzy Czytelnicy. zanoszą się od śmiechu, biegają, krzyczą, aż sama się śmieję patrząc na ich radość i energię. Kilkaset metrów dalej inna scena, o wiele spokojniejsza. Opatulona młoda kobieta siedzi na leżaku z telefonem przed oczyma. Wpatruje się w ekran, prze-

w wózku, może nawet nie dwuletnie, też miało swój telefon! I także wpatrywało się w ekran i przesuwało po nim paluszkiem! Na koniec dwie wycieczki szkolne: jedną spotkałam na Wydmie Łąckiej. Dzieciaki skupione wokół przewodni-

ka, ciągle zadawały pytania, potem usiadły wszystkie w kręgu razem z nauczycielkami, coś tam śpiewały, w coś grały. Ani jedno nie odeszło od grupy, widać było radość z tego, że są razem. Spotkałam ich jeszcze kilkakrotnie w innych miejscach. Zawsze tak samo – byli jednością! Następnego dnia inna „grupa” wycieczkowa minęła nas na nadbrzeżu. Szli jak kto chciał i gdzie kto chciał. Głośni, wręcz wydzierający się chłopacy szarpali sobie plecaki i rzucali wulgaryzmami. Gdzieś z tyłu podreptywały z nimi zmęczone nauczycielki. Zupełnie z boku trzymała się zwarta grupka dziewczynek, kilka szło samotnie. Tu nie było widać ani grupy, ani jedności. Takie oto „obrazki z podróży” utkwiły w mej pamięci. Refleksję pozostawię Waszej mądrości, drodzy Czytelnicy. Wiesława

OSTRÓW Mimo upału ostrowianie licznie wzięli udział w procesji Bożego Ciała

Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Tysiące ostrowian wzięło udział w uroczystościach Bożego Ciała, które odbyły się w minionym tygodniu w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie uroczystość Bożego Ciała, jest jedną z najważniejszych uroczystości w kościele katolickim. Święto to przypada w pierwszy czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Jego początki sięgają XIII wieku. Wprowadzenie tej uroczystości do kalendarza liturgicznego poprzedziły objawienia bł. Julianny (1193 - 1258), przeoryszy augustianek z klasztoru Mont Cornillon, nieopodal Liege (dzisiaj w Belgii). To właśnie pod wpływem tych objawień biskup Robert ustanowił w 1246 r. takie święto dla diecezji w Liege. W 1246 r. odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna. Następnie papież Urban IV, który wcześniej był archidiakonem katedry w Liege i patriarchą Jerozolimy, w roku 1264 wprowadził

to święto w kościele jako święto Ciała Chrystusa. Impulsem bezpośrednim do ustanowienia święta miał być cud, jaki wydarzył się w Bolsenie. Kiedy kapłan podczas mszy św. łamał zgodnie z rytem konsekrowaną Hostię, ta niespodziewanie zaczęła krwawić. Krew sączyła się po jego palcach i spłynęła na korporał. Papież Urban IV, który w tym momencie przebywał w Orvieto, zawiadomiony o tym cudzie, zabrał święty korporał. Do dnia obecnego znajduje się on w bogatym relikwiarzu w katedrze w Orvieto. Urban IV polecił również św. Tomaszowi z Akwinu opracowanie tekstów liturgicznych do mszy św. i do Liturgii Godzin kapłańskich. Akwinata uczynił to po mistrzowsku. Tekstów tych używa się do dziś - zwłaszcza często śpiewany jest hymn „Pange lingua” („Sław, języku”...) i

jego dwie ostatnie zwrotki („Przed tak wielkim Sakramentem”). Wkrótce świętu zaczęły towarzyszyć uroczyste procesje. Początkowo, w latach 1265-75 odbywały się one w Kolonii, a w XV wieku - w całych Niemczech, Anglii, Francji, Polsce i północnych Włoszech. W Polsce po raz pierwszy Boże Ciało świętowano w 1320 r. w diecezji krakowskiej, na polecenie biskupa Nankera. Niektóre źródła podają, że po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała na terenie Polski spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i we Wrocławiu. W Ostrowie Wielkopolskim procesja rozpoczęła się o godzinie 11.00 i wyruszyła spod kościoła pw. św. Antoniego i przemaszerowała ulicą Raszkowską, aż do ostrowskiej Konkatedry. Tam o godzinie 12.00 odbyła się uroczysta msza święta. ANKA


8 czerwca 2021 nr 22 (743)

wasz rynek

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

Napisali

NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE

K O T ŁY C.O.

Blisko pięć lat nie byłem w rodzinnym Ostrowie. W końcu nadarzyła się okazja i przyjechałem na klika dni odwiedzić rodzinę. Przy okazji pospacerowałem po mieście, byłem także na Piaskach Szczygliczce. Powiem szczerze, że chwilami nie poznawałem swojego miasta. Zmieniło się bardzo wiele i to na lepsze. Byłem pod wrażeniem zmodernizowanej ul. Wiosny Ludów oraz Kolejowej. Rynek jest teraz bardzo urokliwy, a Piaski Szczygliczka to cudny ośrodek wypoczynkowy, gdzie każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Cieszę się, że Ostrów tak pięknieje.. Stefan W., Koszalin

Nasz Rynek Wydawca:

15

W W W. K O T LY S T A W I C K I . P L NOWA LOKALIZACJA!

UL. PÓŁNOCNA 15, PRZYGODZICE TEL.

785-998-794 607-532-912

ZAKUPY NA

RATY

Rozwiązanie krzyżówki nr 22 prosimy nadsyłać do 13 czerwca 2021 roku na adres e-mail: konkurs @naszrynek.pl lub do redakcji Tygonika „Nasz Rynek”: ul. Starotargowa 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski. W temacie prosimy wpisać numer krzyżówki, a w treści dane kontaktowe.

Media i Komunikacja Sp. z o. o. Adres redakcji i biura ogłoszeń: e-mail: redakcja@naszrynek.pl Ostrów: ul. Starotargowa 6,

tel. (62) 501-21-21, czynne: pon. 11.00- 17.00 wt. 9.00 - 14.00 śr. 9.00 - 14.00 czw. 11.00 -17.00 pt. 9.00 - 14.00

Redaktor naczelny: Piotr Kalusiński tel. 606 267 702. Redaguje zespół:

Eugefilmowy Liza, niusz, Jelonek bóg Nilu aktorka dawny amant

Trybunalski

Dział marketingu i reklamy: Wiktoria Sobczak tel. 661-886-002 (reklama@naszrynek.pl) Skład i Grafika:

Stanisław, grał w "Misiu"

rola Kondrata w "Psach"

pokłosie siewu

Brooks, reżyser komediowy

5

11

Badalamenti

12

widzial... ny przejaw Olejnik boga Re

gabka ˛ do mycia naczyń

foka z pierwia- uwiera stek o w bucie Bałtyku l.at. 70

9

czasem wakuje w firmie

żona lorda ... Irons, znany aktor

półwysep w płn. Australii

OD 23.OD LAT 23.RAZEM. LAT RAZEM.

pogardliwie o starcu

8

mieszkanka Iraku

Wiktoria Kohnke (grafik@naszrynek.pl) Kolportaż: własny

4

wymarły ssak polski muza komedii

zginał˛ produwraz z cent Damia- procesonem rów

3

zarozumialec, pyszałek

szlachecki dom

2

10

cz˛eść tetralogii producent Wagne- I-Pod’a ra

ma krótsza˛ luf˛e niż karabin

"zła" ża˛ dłówka

kurze na twarzy

pies z "Fistaszków"

miasto dyscypliolimpiana dy sztuki 1988 cyrkowej

postać z głośno "Vabanw ku" muzyce

np. cz˛eść pszczoły nogi

6

hinduski bóg z gromem

Ryszard Binczak (naczelny@naszrynek.pl), Wiktoria Kohnke (wiktoria.kohnke@naszrynek.pl)

popularny całość rozpusz- zjawisk czalnik okres w np. sztuce Eminem średniowiecza

1

OD 23. LAT RAZEM. (DEPTAK) OD 23. (DEPTAK) LAT RAZEM. TEL. 62 591 90 97 OSTRÓW WLKP. OSTRÓW WLKP.

7

TEL. 62 591 UL. 90KOLEJOWA 97 19

zadanie udostepnił ˛ serwis krzyżówkowy szarada.net

Zasięg: Ostrów, powiat ostrowski.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.

TEL. 62 591 90 TEL. 62 5919790 97 JEDNO MIEJSCE UL.DWA KOLEJOWA 19 19 UL. KOLEJOWA OBLICZA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 21/2021 - „WROTYCZ”. Nagrodę wylosował/a: Ewelina Wróbel. Nagrodą jest bon na pizzę w „Grand Pizza” (ul. Kolejowa 19, Ostrów) Który należy odebrać w ciągu dwóch tygodni w Ostrowie Wielkopolskim w siedzibie naszej redakcji przy Gratulujemy! :-) ul. Starotargowej 6.

OKNA ROLETY DRZWI

SPONSOR KRZYŻÓWKI

Prezes: Piotr Kalusiński,

(DEPTAK) UL. KOLEJOWA 19 OSTRÓW WLKP. (DEPTAK) OSTRÓW WLKP.

WWW.GRAND-PIZZA.PL

OSUSZANIE BUDYNKÓW

Krzysztof Siałkowski

z wilgoci budowlanej

tel/fax: (62) 738-30-08 tel. kom. 509-688-469

wynajem profesjonalnych osuszaczy, nagrzewnic

po zalaniach

63-405 Sławin 2

email: oknaoknobud@wp.pl

moskitiery żaluzje roletki parapety bramy

USŁUGI REMONTOWO WYKOŃCZENIOWE

www.wgnostrow-wyceny.pl

SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, TAPETOWANIE, ZAKŁADANIE PŁYTEK, UKŁADANIE PANELI, UKŁADANIE PŁYT KARTONGIPS, DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE

Tel. 514 996 962

www.irbudowlaniec.pl

www.dry-max.pl

dry.max@wp.pl

pomiary wilgotności

518 300 586


16

reklama

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

ODBIERAMY BRUDNY, PRANIE PRZYWOZIMY CZYSTY! PROFESJONALNE DYWANÓW W KĄPIELI WODNEJ OD DRZWI DO DRZWI

profesjonalne dywanów kąpieli wodnej Od drzwi do drzwipranie - odbieramy brudny,wprzywozimy czysty!

CHYNOWA

Chynowa 165 B tel. 884-159-216 e-mail: zeusostrow@onet.pl

Jak pierzemy?

Tel. 792-002-730

www.pralniakarola.pl

-trzepanie mechaniczne -namaczanie wstępne -szorowanie, odplamianie

-płukanie -wirowanie -ozonowanie -pakowanie i transport

8 czerwca 2021 nr 22 (743)

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA do montażu lekkiej obudowy hal przemysłowych, umowa o pracę, cały etat

Kontakt telefoniczny 605 949 285 www.budrema.pl

NAJNIŻSZE CENY POMIAR U KLIENTA

Firma Kamienne Ogrody Firma Kamienne Ogrody Ogrody zaprasza! zaprasza! Zapraszamy już od 7 kwietnia! Zapraszamy już od 7 kwietnia!

MIAR U KLIENTA

ul.Sadowa 7, 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.Sadowa 7, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel.502-043-560 Tel.502-043-560

Świat Kostkiii Kamienia Kamienia oferuje: Świat Kostki oferuje: Świat Kostki i Kamienia • koraoferuje: sosnowa

• płoty betonowe + montaż kostkabetonowe brukowa + i granitowa • płoty montaż + układanie + projekty • kostka płyty chodnikowe i drogowe+ układanie + projekty brukowa i granitowa krawężniki i oporniki • płyty chodnikowe i drogowe kamienie ozdobne i ogrodowe • krawężniki i oporniki grysy, piaski i żwiryi ogrodowe • kamienie ozdobne kliniec,piaski tłuczeń i mączka granitowa • grysy, i żwiry • kliniec, tłuczeń i mączka granitowa

ziemia i torf • kora sosnowa • ziemia agrowłóknina i torf ekobordy plastikowe + gwoździe • agrowłóknina transport plastikowe od 3 do 10 ton • ekobordy + gwoździe • transport odfirm 3 dobrukarskich 10 ton RABATY dla i ogrodniczych • RABATY dla firm brukarskich ogrodniczych ul.Sadowa Sadowa 7, 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel. 502-043-560 ul. 7, 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel.i502-043-560, (62) 720 51 98

Godziny otwarcia: Godziny otwarcia:

pn.-pt. 700-1700 sob. 700-1400 pn.-pt. 700-1700 sob. 700-1400

Profile for Nasz  Rynek

Nasz Rynek nr 22 / 2021  

Nasz Rynek nr 22 / 2021  

Profile for naszrynek
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded