a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

17 marca 2020 r. nr 11 (689) rok XVI ISSN 1732-887X Nakład 15.000 www.naszrynek.pl

W ZWIĄZKU Z KWARANTANNĄ NASTĘPNE WYDANIE TYGODNIKA „NASZ RYNEK” UKAŻE SIĘ 31 MARCA 2020

Zapraszamy codziennie pn.-nd. 11.00-23.00

GAZETA BEZPŁATNA 100% KAPITAŁU POLSKIEGO

OSTRÓW

Ministerialne dofinansowanie 228.420złotychzMinisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uzyskał Ostrów Wielkopolski z programu Maluch+ na funkcjonowanie miejskiego żłobka. czytaj na stronie 2

Masz prawo do reklamacji

Dowóz GRATIS!

Nowe

inicjatywy CRK

OSTRÓW

Zakaz odwiedzin w szpitalu Na terenie Powiatu Ostrowskiego nie wykryto osób zarażonych koronawirusem - informacja na dzień 12 marca. Testy wykonane dla kilku podejrzanych osób przyniosły wynik negatywny. czytaj na stronie 5

Pierwsze koncepcyjne założenia budowy elektrociepłowni na paliwa alternatywne oraz biogazowni opracowało ostrowskie Centrum Rozwoju Komunalnego. Tego rodzaju inwestycje mogą być docelowo jednym z rozwiązań obecnej sytuacji w gospodarce odpadami. czytaj na stronie 2 ROL-MET

KOSZYKÓWKA

Rozgrywki zawieszone Rozgrywki Energa Basket Ligi w sezonie 2019/2020 zostały zawieszone do 25 marca 2020 roku. czytaj na stronie 10

15 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji przeprowadziliśmy rozmowę z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Ostrowie Wielkopolskim - Małgorzatą Herczak-Wojtaszek. czytaj na stronie 6

REKLAMA

NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE KOTŁY C. O.

KOTŁY C. O.

WWW.KOTLYSTAWICKI.PL

OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GRABOWSKA 234

WWW.KOTLYSTAWICKI.PL TEL. 785-998-794 OSTRÓW WIELKOPOLSKI 607-532-912 UL. GRABOWSKA 234

TEL. 785-998-794 607-532-912

ZAKUPY NA

RATY

STAWICKI KOTŁY C. O.

Sieroszewice ul. Ostrowska 22a Tel. 62 739-65-71a

T MARKE iczy r -og odn o n a l w budo


2

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

OSTRÓW Ponad 220 tys. zł dla żłobka

OSTRÓW Elektrociepłownia na paliwa alternatywne i biogazownia

Ministerialne dofinansowanie

Nowe inicjatywy CRK

228.420 złotych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uzyskał Ostrów Wielkopolski z programu Maluch+ na funkcjonowanie miejskiego żłobka.

17 marca 2020 nr 11 (689)

Pierwsze koncepcyjne założenia budowy elektrociepłowni na paliwa alternatywne oraz biogazowni opracowało ostrowskie Centrum Rozwoju Komunalnego.

Fot.: WIKTORIA KOHNKE

Fot.: ARCHIWUM

Żłobek otrzymał dofinansowanie z ministerstwa. Otrzymana dotacja wiąże się z dodatkowymi miejscami w ostrowskim żłobku, które powstały przy dofinansowaniu właśnie z programu Maluch +. Część z nich powstała w 2016 roku w budynku przy ulicy Jankowskiego, a część w nowym oddziale przy ulicy Waryńskiego. - Gdy rozpoczynałam pracę prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, miejski żłobek liczył jedynie 80 miejsc. W 2016 roku zmodernizowaliśmy budynek przy ul. Jankowskiego, uzyskując na tę inwestycje dofinansowanie z tego samego programu, dzięki czemu placówka powiększyła się o 60 miejsc. W kolejnym roku uruchomiliśmy oddział przy ul. Waryńskiego – wspomina Beata Klimek, prezydent

Ostrowa Wielkopolskiego. Obecnie ostrowski Żłobek Miejski liczy 306 miejsc. Wiele więcej ostrowskich mam może po urlopie macierzyńskim wrócić do aktywności zawodowej, zostawiając dziecko pod dobrą, profesjonalną opieką. To jednak wciąż nie zaspokaja wszystkich potrzeb ostrowianek, jednak władze miasta pracują nad tym, by miejsc w żłobku było jeszcze więcej. - Pod koniec ubiegłego roku miasto zostało właścicielem działki przy ulicy Dobrej. Planujemy tu budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami żłobka, co znacząco zwiększy ilość miejsc dla ostrowskich maluszków. Ostrów jest przecież miastem przyjaznym rodzinie, a to zobowiązuje – dodaje prezydent. ANKA

Prezes CRK Bartosz Ziółkowski przedstawił koncepcję budowy elektrociepłowni na paliwa alternatywne oraz biogazowni. Tego rodzaju inwestycje lifikowanie przedsięwzięcia dominujący koszt całego ZNTK w pobliżu miejskich mogą być docelowo jednym na ogólnopolską listę takich systemu gospodarki odpa- sieci ciepłowniczych i enerz rozwiązań obecnej sytuacji instalacji, która ma zostać dami w mieście. W 2019 getycznych. w gospodarce odpadami. ogłoszona rozporządzeniem roku w ten sposób poza Z kolei budowa biogazowni Planowane są również kon- Ministra Klimatu w II po- Ostrów do zewnętrznych może prowadzić do ogranisultacje społeczne z miesz- łowie 2020 roku. Z kolei firm i pośredników trzeba czenia uciążliwości odorokańcami i ekspertami. biogazownia może docelowo było wydać ponad 7,5 mln wych związanych ze skła- Odpowiadając na zna- wpisać się w optymalne za- zł, a szacunki na rok 2020 dowaniem i przetwarzaniem czące wyzwanie, jakim gospodarowanie nowej frak- przewidują niemal dwukrot- odpadów na regionalnym jest obecnie dla wszystkich cji bioodpadów, która musi nie większy koszt powyżej składowisku przy ul. Starolokalnych samorządów być oddzielnie zbierana od 1 13 mln zł. przygodzkiej. Potencjalne gospodarka odpadami lipca tego roku. Powstanie elektrociepłow- powstanie elektrociepłowni oraz potrzebę szukania - Pierwsze przeprowa- ni na paliwa alternatywne na paliwa alternatywne oraz nowoczesnych rozwiązań dzone analizy wskazują, że umożliwi termiczne prze- biogazowni może również w tym zakresie, w Gru- zarówno elektrociepłownia kształcanie odpadów frakcji być kluczowym krokiem pie Kapitałowej Centrum jak i biogazownia są szansą preRDF na miejscu i ograni- w budowaniu w Ostrowie Rozwoju Komunalnego i mogą stanowić aktywną czenie rosnących kosztów Wielkopolskim gospodarki zostały zainicjowane bran- i skuteczną odpowiedź na systemu gospodarki odpa- obiegu zamkniętego (GOZ) żowe prace przygotowaw- problemy, z jakimi obecnie dami w zakresie najbardziej tzw. „circular economy”. cze i analityczne pod ką- musi mierzyć się ostrowski kosztotwórczego zagospo- Obie inwestycje potem możliwości budowy w samorząd w zakresie go- darowania frakcji preRDF. zwolą również na własne Ostrowie Wielkopolskim spodarki odpadami, takie Co istotne, elektrociepłow- wytwarzanie z odpadów elektrociepłowni na pa- jak znaczący wzrost ilości nia w założeniach ma być ciepła i energii elektryczliwa alternatywne oraz wytwarzanych w całym zwymiarowana na lokalne nej w kogeneracji i zabiogazowni – podkreśla regionie odpadów, rosnące ostrowskie potrzeby i sta- silanie nimi ostrowskich Bartosz Ziółkowski, pre- koszty ich składowania i nowić małą kompaktową s i e c i c i e p ł o w n i c z y c h zes Centrum Rozwoju Ko- zagospodarowania, szcze- instalację o maksymalnej i energetycznych w ramach munalnego. gólnie frakcji preRDF – przepustowości 25 000 ton/ kompleksowego projektu Pierwszym krokiem dla wskazuje prezes Bartosz rok. Wstępnie rozważana Ostrowskiego Rynku Enerpotencjalnej budowy elek- Ziółkowski. lokalizacja to teren stefy getycznego – podsumowuje trociepłowni na paliwa Obecnie zagospodarowa- przemysłowej przy ul. Wro- Bartosz Ziółkowski, prezes alternatywne w Ostrowie nie frakcji preRDF, której cławskiej w obrębie Kuźni Centrum Rozwoju KomuANKA Wielkopolskim jest zakwa- nie można składować, to i dawnej elektrociepłowni nalnego.

REKLAMA

REKLAMA

Od piątku 13 marca, z powodu kwarantanny, redakcja tygodnika „Nasz Rynek” będzie nieczynna do odwołania. Zamieszczanie ogłoszeń i wszelkie informacje pod numerami telefonu:

POŻYCZKA

POD ZASTAW SAMOCHODU BEZ BIK I KRD GOTÓWKA OD RĘKI

519 187 057, 791 416 925

oraz adresem e-mail - redakcja@naszrynek.pl Za utrudnienia przepraszamy.

Tel. 734-734-896, 734-734-895


17 marca 2020 nr 11 (689)

informacje

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

3

PROMOCJA OD 9 DO 21 MARCA

schab zk

16,00 zł/kg golonka przednia 10,99 zł/kg żeberka trójkąty 5.00 zł/kg POWIAT OSTROWSKI Kampania ,,Nie zarażaj nas!’’ Edukacja nadal jest potrzebna

Wyrzucając igły, pomyśl o innych W tym roku w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów nie doszło do ani jednego zakłucia pracownika. To efekt m.in. kampanii ,,Nie zarażaj nas!’’, którą od kilku lat prowadzi ostrowska spółka. Zużyte igły od strzykawek czy inne odpady medyczne nie powinny trafiać do kubłów na śmieci. Jeśli je tam wrzucimy, trafią do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, a następnie na linię sortowniczą, gdzie pracownicy będą musieli oddzielić je od innych odpadów. Jeśli na takiej linii znajdzie się igła, łatwo może dojść do zakłucia. Choć pracownicy mają odpowiednie rękawice, te nie są w stanie uchronić ich w stu procentach przed zagrożeniem. Sortujący nie wyłapią wszystkich igieł, gdyż bardzo często, trafiając do śmieci, są one jeszcze dodatkowo owinięte, np. w woreczki foliowe czy papier. - Igły powinny trafiać do specjalnych pojemników na tego typu odpady, które można kupić m.in. w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

a także w sklepach medycznych – dodaje Kinga Wieczorek – Nowicka, dyrektor Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim. – Niestety, ludzie nie zawsze o tym pamiętają. Dlatego cały czas prowadzimy naszą kampanię ,,Nie zarażaj nas!’’. Pojemniki na odpady medyczne można m.in. kupić na PSZOK-ach: przy ul. Staroprzygodzkiej 121 (czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 16.30, sobota 8.00-12.00) oraz przy ul. Lotniczej 35 (czynny od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 16.30, a w soboty od 9.00 - 13.00). Ceny pojemników na odpady medyczne nie są wysokie. W zależności od pojemności wahają się od 2,34 złote za pojemnik 0,2 l do 6,77 złotych za pojemnik 10,0 l.

- Pojemniki dostarczone przez mieszkańca do PSZOK-ów z odpadami o charakterze medycznym podlegają unieszkodliwieniu poprzez spalenie w spalarni odpadów medycznych w Koninie - mówi Wojciech Majczak, specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. - Obecnie odpady są przekazywane do spalarni dwa razy w tygodniu wyjaśnia. Zakłucie igłą to ryzyko zakażenia chorobami typu tężec, wirusowe zapalenie wątroby czy HIV. Gdy dochodzi to tego typu zdarzeń, spółka nie zostawia pracowników samym sobie. – Gdy dojdzie do zakłucia, pokrywamy koszty badań, a gdy zajdzie taka potrzeba, leczenia pracownika – zapewnia Andrzej Strykowski, prezes RZZO.

Fakt, że w ostatnim czasie w RZZO nie doszło do zakłucia żadnego pracownika, wcale nie oznacza, że można zrezygnować z edukacji mieszkańców. - Ten temat jest ciągle aktualny, ponieważ w strumieniu zmieszanych odpadów trafiających na linię sortowniczą znajdują się zużyte igły – mówi Kinga Wieczorek-Nowicka. – Zakłucia naszych pracowników niosą za sobą ryzyko zakażenia groźnymi chorobami i związanego z tym długiego leczenia. To także ogromny stres dla tych osób i ich rodzin. Warto wspomnieć, że na linii sortowniczej pracownicy znajdują nie tylko igły, ale również farby, stare baterie, lekarstwa, a nawet padłe zwierzęta. - Jak widać, edukacja cały czas jest potrzebna – mówi dyrektor RZZO. ANKA

CENY POJEMNIKÓW DO NABYCIA W PSZOK-ACH:

0,2 l 0,7 l 1,0 l 2,0 l 3,5 l 5,0 l 10,0

– cena 2,34 zł brutto – cena 2,52 zł brutto – cena 2,71 zł brutto – cena 3,08 zł brutto – cena 5,41 zł brutto – cena 5,90 zł brutto l - cena 6,77 zł brutto


4

fotorelacja

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

17 marca 2020 nr 11 (689)

POWIAT OSTROWSKI Panie świętowały Dzień Kobiet

Kobiety na piedestale Ponad 240 pań z gminy Ostrów Wielkopolski wzięło udział w Gminnym Dniu Kobiet. 150 pań przyjęło zaproszenie na sołecki Dzień Kobiet wyprawiony w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Hucznie świętowano Gminny Dzień Kobiet w Nowych Skalmierzycach na dwóch koncertach Andrzeja Piasecznego. Panie z gminy Ostrów do łez rozbawił Krzysztof Hanke i Krzysztof Respondek. Zabawna konferansjerka, nietuzinkowe żarty, trochę muzyki w połączeniu ze znakomitym kontaktem z publicznością zagwarantowały świetną zabawę. Życzenia złożył Paniom wójt gminy Piotr Kuroszczyk. - Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom pragniemy życzyć zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności i pogody ducha. Sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Niech zawsze towarzyszy Wam szacunek, życzliwość i zrozumienie – mówił wójt gminy Piotr Kuroszczyk.

Paniom w Przygodzicach usługiwali miejscowi samorządowcy z wójtem na czele. Krzysztof Rasiak ufundował okazały tort. O to, czym wznieść toast, zadbał z kolei radny sejmiku wojewódzkiego z Przygodzic - Andrzej Pichet. - Trudno wyobrazić sobie np. urząd gminy bez kobiet - tylko w męskim wydaniu mówi wójt Krzysztof Rasiak. - Panie wnoszą do tej instytucji kobiece ciepło, są zdyscyplinowane i cierpliwe. Zdaniem Krzysztofa Rasiaka, aktywność wielu liderek jest dla samorządu bezcenna. Spotkanie w Przygodzicach uświetnił koncert Olgi Sroki. Uczestniczki mogły też

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

POMOC W WYPEŁNIENIU DOKUMENTÓW

Tel. 501 18 39 22

doradca.czyste.powietrze@gmail.com

Zakład Kr awiecki

Szycie na miarę: Przeróbki: • garnitury • skracanie • żakiety • wszywanie zamków • płaszcze • przedłużanie • spodnie Jacek Weckwerth • spódnice • itp. 63/400 Ostrów Wielkopolski tel. 604 565 681 ul. Gimnazjalna 22/18 (w podwórzu)

skorzystać z porad i konsultacji makijażystki. Tak hucznego i licznego jak w tym roku świętowania Gminnego Dnia Kobiet w Nowych Skalmierzycach jeszcze nie było. Po raz pierwszy mieszkanek chętnych do wzięcia udziału w corocznie organizowanym przez burmistrza koncercie było tak wiele, że planowany początkowo jeden występ zamienił się w dwa, a i tak największa hala sportowa przy ul. Okólnej wypełniona została do ostatniego krzesła. Wszystko to za sprawą gwiazdy wieczoru – Andrzeja Piasecznego, idola niejednego już pokolenia ANKA słuchaczek.


17 marca 2020 nr 11 (689)

informacje

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

5

POWIAT OSTROWSKI Powiat w stanie podwyższonej gotowości

OSTRÓW

OSTRÓW Miasto przeciwko koronawirusowi

Zakaz odwiedzin w szpitalu

Uchwała w sprawie KDP

Majostaszki odwołane

FOT. : ARCHIWUM

Testy wykonane dla kilku podejrzanych osób przyniosły wynik negatywny. – Sytuacja jest stabilna, ale nie możemy mówić o żadnej zielonej wyspie, co mogłoby niepotrzebnie uspokajać. Jesteśmy w stanie niebezpieczeństwa, stanie, który wymaga ostrożności i przestrzegania przepisów sanitarnych – mówi Andrzej Biliński Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. 12 marca 2020 odbył się w Starostwie Powiatowym w Ostrowie cykliczny briefing dotyczący oceny bieżącej sytuacji epidemiologicznej. – Wprowadziliśmy tę zasadę komunikowania się ze społeczeństwem po to, by sukcesywnie przekazywać rzetelne informacje w tej sprawie – powiedział starosta Paweł Rajski. Do tej pory na terenie powiatu wykonano kilka testów na obecność koronawirusa, bo tyle osób było podejrzanych. Trzy osoby objęte są także kwarantanną domową. – Około 60 osób objętych jest nadzorem epidemiologicznym. To są osoby zdrowe, które przebywały w rejonach, w których notuje się przypadki zachorowań, ale nie przebywały w strefach „zero’’ gdzie wykryto szczególnie dużo przypadków zakażeń wirusem. Te osoby pozostają w domach same kontrolują swój stan zdrowia, temperaturę i przekazują dane telefonicznie. Nie ma potrzeby, aby zgłaszały się osobiście – powiedział Andrzej Biliński. Dziennie kilkaset osób korzysta z infolinii ostrowskiego sanepidu oraz telefonu alarmowego. Służby sanitarne mają świadomość, że należy spodziewać się kolejnych zachorowań, jednak przestrzeganie reżimów sanitarnych daje szansę przerwania łańcucha zakażeń. - Proszę mieszkańców o odpowiedzialność. Szczególnie zwracam się z prośbą do rodziców uczniów, aby wpłynęli na dzieci, by te nie zlekceważyły zaleceń i rzeczywiście pozostały w domach. Nie powtórzmy błędu innych krajów, w których po odwołaniu zajęć ludzie wykorzystali ten czas na publiczne spotkania towarzyskie. Ograniczmy także do niezbędnego minimum kontakty urzędowe w naszym starostwie oraz innych placówkach– mówił starosta. Kolejne działania podej-

Starosta Paweł Rajski przedstawił sytuację w powiecie. muje także ostrowski szpital. Mimo że nie przebywa w szpitalu żadna osoba zarażona koronawirusem w szpitalu wprowadza się ograniczenia w dostępie osób postronnych. – Obowiązuje zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach, ale wprowadziliśmy także ograniczanie poruszania się innych osób. Dotyczy to osób, które przychodziły na informacje, do laboratorium oraz zakładu rehabilitacji i diagnostyki obrazowej. Odwołujemy planowe hospitalizacje oraz porody rodzinne – powiedział Dariusz Bierła dyrektor ostrowskiego szpitala. Podkreślił także, że szpital boryka się z problemami w dostępności do środków ochrony osobistej. Zapas, którym dysponuje placówka wystarczy na kilka dni. Mimo przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej są ogromne problemy z zakupem niezbędnych urządzeń i materiałów. – Otrzymaliśmy informację o przyznaniu dotacji w wysokości ok. 600 tys. zł od wojewody na zakup sprzętu do dezynfekcji i sprzętu medycznego m.in. respiratorów, kardiomonitorów i pomp infuzyjnych. Z jednej strony to dobra informacja. Ale z drugiej nie jesteśmy w stanie tej dotacji na razie spożytkować, bo nic nie można kupić – powiedział Paweł Rajski. - Robimy wszystko, aby uzupełnić i dokupić niezbędny sprzęt. Wystąpiliśmy m.in. do Agencji Rezerw Materiałowych, do firm z którymi współpracujemy. Od wszystkich otrzymujemy informację, że stany magazynowe wynoszą zero. Pozostaje nam monitować i czekać – powiedział dyrektor Bierła. Jak podkreślano podczas spotkania z dziennikarzami słuszną decyzją było zawieszenie zajęć szkolnych. Nie

oznacza to jednak wakacji dla uczniów. – Uczniowie zostali poinformowani, że nauczyciele wykorzystując środki typu: Internet, WhatsApp, Instagram szkolny, Facebook szkolny, a także dziennik elektroniczny będą się z nimi kontaktować. Nauczyciele przygotują dla nich różnego rodzaju zadania, aby mogli je w swoich domach wykonywać. Ten czas nie jest czasem wakacji, dlatego uczniowie pozostają w gotowości do nauki, a nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Poprosiłam swoich nauczycieli, aby wykorzystywali e-podręczniki, aby w ten sposób zadawali uczniom zadania do wykonania i rozliczali ich z wykonania również ta drogą. Jest to absolutnie możliwe. W dzienniku elektronicznym mamy dostęp do wszystkich rodziców, do uczniów i nauczycieli, a dzięki czemu nasze informacje docierają do wszystkich bardzo szybko – powiedziała Maria Tomalak dyrektor III LO. Powiat Ostrowski przygotowuje się także na ewentualność pojawienia się większej grupy osób objętych kwarantanną. -Starosta podjął decyzję, że ze środków powiatu przygotowany zostanie obiekt na potrzeby kwarantanny osób, które odbywać ją będą poza domem. Wyposażony zostanie w kilkadziesiąt miejsc noclegowych wraz z wyposażeniem. Mieścić się będzie w internacie szkolnym w Przygodzicach. Jest to budynek wolnostojący, w którym łatwo można zorganizować ochronę oraz aprowizację. Gotowość osiągnie w ciągu kilku dni - powiedział Jerzy Garczarek kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego ostrowskiego starostwa. ANKA

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej jej członkowie przyjęli uchwałę udzielającą poparcia inwestycji, którą jest budowa Kolei Dużych Prędkości w wariancie uwzględniającym wspólny interes mieszkańców i samorządów Aglomeracji. Jak czytamy w treści uchwały - węzeł KDP powinien powstać na terenie Aglomeracji, a samorządowcy będą chcieli rozmawiać z mieszkańcami poprzez konsultacje społeczne i na ich podstawie podejmować kolejne działania. Po przyjęciu uchwał członkom Rady podziękowała prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. - Serdecznie dziękuję wszystkim samorządom wchodzącym w skład Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Myślę, że nasza wspólna praca, dyskusja, twarde dokumenty, twarde stanowiska, doprowadziły do tego, że wypracowaliśmy konsensus. Wskazuje on na to, że nadrzędnym dla nas celem jest społeczny i gospodarczy rozwój Aglomeracji. To niezwykle cenne – stwierdziła Beata Klimek. - Jako Aglomeracja Kalisko - Ostrowska wspieramy przyszłościowy projekt, jakim są koleje dużych prędkości - z jednoczesnym akcentem na rozwój naszego regionu i strategiczne rozwiązanie dla Aglomeracji. Dziękuję samorządowcom i za merytoryczny głos w dyskusji, i za poparcie naszego stanowiska. ANKA

OSTRÓW

Pędził 120 km/h

W ostatnich dniach policjanci pełniący służbę na terenie gminy Raszków, zatrzymali do kontroli drogowej VW Polo, którego kierowca nie zastosował się do ograniczenia prędkości. Mężczyzna jechał 120 km/h na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Za swoje zachowanie 40-latek stracił prawo jazdy. Dodatkowo, otrzymał wysoki mandat, a jego konto zasiliło 10 punktów karnych.Policja apeluje do wszystkich kierowców o rozwagę! Nieodpowiedzialność za kierownicą może spowodować, że stracimy o wiele więcej niż uprawniania do kierowania. Kierowco, nie bądź niebezpieczeństwem dla innych! ANKA

Władze Ostrowa przedstawiły aktualne informacje o miejskich działaniach i zaleceniach dla mieszkańców, w związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

FOT.: WIKTORIA KOHNKE

Na terenie Powiatu Ostrowskiego nie wykryto osób zarażonych koronawirusem - informacja na dzień 12 marca.

Władze Ostrowa odwołały wiele miejskich imprez. Zgodnie z decyzją ustanowioną przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, od poniedziałku 16 marca, wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki zostaną zamknięte na okres 2 tygodni. Wstrzymano wszystkie grupowe wyjścia i wyjazdy uczniów na imprezy kulturalne, zawody sportowe, wymiany międzynarodowe, a także naukę pływania. Prezydent Ostrowa Beata Klimek apeluje, by młodzież ograniczyła wyjścia z domów i kontakty w dużych grupach osób. -Trzeba zachować się rozsądnie i odpowiedzialnie, unikać miejsc dużych skupisk, gdzie łatwiej o zarażenie. Te 2 tygodnie przerwy w szkole, to nie są wakacje. To bardzo szczególny czas, który wymaga od nas pełnej odpowiedzialności - mówiła prezydent Ostrowa. W tym roku nie będzie organizowany Jarmark Wielkanocny, odwołano również festiwal ,,Wszyscy Śpiewamy na Rockowo”, Majostaszki oraz imprezy sportowe, m.in. 23. Memoriał Rifa Saitgarijewa. Mecze koszykówki będą się odbywać bez publiczności. Władze miasta przedstawiły również rekomendacje dla organizatorów zewnętrznych, aby w tym czasie nie organizować dodatkowych turniejów sportowych, teatrów, kabaretów, koncertów itd. Zamknięto także ostrowskie lodowisko, nie odbędzie się również gala wręczenia miejskiego becikowego. Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrowskie Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna rów-

nież zostają zamknięte na okres 2 tygodni. -Nie chcemy jako miasto tworzyć kolejnych eventów, które będą służyły gromadzeniu się dodatkowych grup mieszkańców - mówiła BeataKlimek. Działalność wstrzymał również ostrowski Klub Seniora oraz Dzienny Dom Senior - Wigor przy ul. Limanowskiego. Dla podopiecznych Domu Senior-Wigor od poniedziałku będą dostarczane posiłki do domów, przez pracowników domu oraz straż miejską. Prezydent Ostrowa apelowała do mieszkańców, aby otoczyli seniorów opieką i wsparciem, poprzez pomaganie im w najpilniejszych czynnościach, takich jak np. zrobienie zakupów. Osoby starsze są najbardziej narażone na zarażenie wirusem, dlatego w najbliższych dniach powinni ograniczyć swoją aktywność. Urząd Miejski i podległe mu instytucje odwołują wszystkie zaplanowane szkolenia dla pracowników, osiedlowe spotkania z mieszkańcami. Delegacje będą organizowane tylko w sytuacjach szczególnych, zawieszone zostają więc wszystkie zaplanowane wyjazdy. Stan zdrowia pracowników samorządowych jest pod obserwacją. Monitorowani są również członkowie ich rodzin, którzy są chorzy albo wrócili z krajów, gdzie koronawirus występował. Zwrócono także uwagę, że mieszkańcy będą mogli załatwiać wiele spraw w Referacie Mieszkańców, ale powinni ograniczyć poruszanie się po całym urzędzie. WIKI


6

www.naszrynek.pl

ogłoszenie

Nasz Rynek

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że zgodnie z § 26 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/204/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 1907)

w miesiącu kwietniu 2020 r. na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przeprowadza się obowiązkową deratyzację. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami (w tym zarządcach urządzeń infrastruktury podziemnej). Zgodnie z art. 117 § 1 Kodeksu Wykroczeń „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”. Urząd Miejski Ostrowa Wielkopolskiego al. Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski tel.: 62 582 24 00 fax: 62 736 64 07 e-mail: um@umostrow.pl

PREZYDENT MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w ustnym przetargu (licytacji) na sprzedaż drewna pozyskanego z terenów bez prawnego użytkownika będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski: 1. Drewno opałowe (sortyment S4 i M2) z drzew mieszanych liściastych - w ilości 28,18 m3. 2. Drewno można zobaczyć na placu składowania przy ul. Plażowej 10 w Ostrowie Wielkopolskim – tel. 62 737-19-91 3. Przetarg odbędzie się na placu składowania przy ul. Plażowej 10 w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 31.03.2020r. o godz. 1000. 4. Odbiór i transport drewna nabywca zapewni we własnym zakresie. 5. Cena wywoławcza (netto) wynosi: - drewno opałowe (sortyment S4 i M2) z drzew mieszanych liściastychw ilości 28,18 m3 – 2 698,47 zł Oferent wybrany w przetargu jako nabywca zobowiązany jest do uiszczenia podatku VAT w wys. 8% od zaproponowanej ceny netto.

6. Upoważnionymi do wzięcia udziału w przetargu są osoby lub firmy, które wpłaciły wadium w wysokości określonej w pkt 8 . 7. Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w godzinach 8 00 – 16 00 w Urzędzie Miejskim Al. Powstańców Wielkopolskich 18, Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój 205, II piętro lub na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego. 8. Uczestnicy przetargu (licytacji) celem przystąpienia do niego muszą wnieść wadium w wysokości 269,00 zł • Wadium w pieniądzu wnosi się na rachunek bankowy w terminie do 30.03.2020r.: Urząd Miejski Ostrów Wielkopolski- BOŚ 02 1540 1173 2117 4000 1010 0048, • Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg (licytację) wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, natomiast wadium wniesione przez pozostałych uczestników zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu (licytacji), • W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia do podpisania umowy w wyznaczonym dniu – wadium ulega przepadkowi. 9. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski nie odpowiada za wady ukryte drewna. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Urząd Miejski Ostrowa Wielkopolskiego al. Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski tel.: 62 582 24 00 fax: 62 736 64 07 e-mail: um@umostrow.pl

17 marca 2020 nr 11 (689)

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO W sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Kamiennej. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego Uchwały Nr XX/231/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Kamiennej. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim: Al. Powstańców Wielkopolskich 18; 63-400 Ostrów Wielkopolski w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jednocześnie zgodnie z art. 40 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miejskim: Al. Powstańców Wielkopolskich 18; 63-400 Ostrów Wielkopolski w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rau@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Prezydent Miasta Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż: 1.

2.

3.

◦ ◦ 4.

5.

6.

7. ◦ ◦ ◦

Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl, Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, e-mail: iod@umostrow.pl. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) - RODO- Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celach archiwalnych Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcą w rozumieniu przepisów o ochronie danych tj.: podmioty świadczące usługi pocztowe, informatyczne oraz stronom postępowania, instytucjom uzgadniającym i opiniującym w myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego a także innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, Podanie danych Osobowych jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia wynikającego z przepisów prawa a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia, przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Urząd Miejski Ostrowa Wielkopolskiego al. Powstańców Wielkopolskich 18 63-400 Ostrów Wielkopolski tel.: 62 582 24 00 fax: 62 736 64 07 e-mail: um@umostrow.pl


17 marca 2020 nr 11 (689)

informacje

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

7

POWIAT OSTROWSKI Rozmowa z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Światowy Dzień Konsumenta 15 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji przeprowadziliśmy rozmowę z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Ostrowie Wielkopolskim - Małgorzatą Herczak-Wojtaszek. Kim jest konsument? - W myśl art. 22/1/ k.c. ,,Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”. Czym zajmuje się Rzecznik Konsumentów? - Powiatowy Rzecznik Konsumentów w szczególności zapewnia mieszkańcom powiatu ostrowskiego bezpłatną informację i poradnictwo prawne w zakresie ochrony interesów konsumenckich, reprezentuje konsumentów w sporach z przedsiębiorstwami, współpracuje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kompetencje rzecznika konsumentów określa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Zatem rzecznik świadczy pomoc wszystkim osobom fizycznym, które uważają, że zostały pokrzywdzone przez przedsiębiorców w ramach zawartych umów. Rzecznik chroni słabszą stronę rynku, czyli konsumenta, a nie przedsiębiorcę. W jaki sposób mieszkańcy powiatu mogą zgłosić się po pomoc? - Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów otwarte jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, natomiast spotkania z Rzecznikiem odbywają się w poniedziałki i czwartki od 8.00 do 15.00. Po pomoc można zgłosić się osobiście do biura, telefonicznie (Tel.: (+48) 627 378 488, (+48) 627 378 429) lub poprzez pocztę elektroniczną. Biuro znajduje się w Budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie, pokoje 110 i 111. Z jakimi problemami konsumenci z powiatu ostrowskiego zmagają się najczęściej? - W 2019 roku najwięcej wniosków o podjęcie interwencji dotyczyło umów

sprzedaży obuwia i odzieży, a także sprzętu RTV i AGD, mebli i wyposażenia mieszkania. Z kolei z zakresu świadczenia umów najwięcej porad dotyczyło umów z dostawcami energii elektrycznej i gazu, usług telekomunikacyjnych czy usług turystycznych. O poradę zgłaszają się głównie seniorzy, kolejną grupą konsumentów poszukującą informacji są osoby dorosłe w wieku 30 – 50 lat. Najmniej liczną zaś grupą jest młodzież. Ponad 80% spraw za kończyło się udzieleniem porady bez konieczności wystąpienia interwencji rzecznika w formie pisemnej. Bardzo liczna część spraw to proste pytania, które nie wymagają analizy dokumentów. Rzecznik konsumentów pomógł sporządzić kilkadziesiąt pism będących reklamacją towarów/usług czy odstąpieniem od umowy. Seniorzy są grupą osób szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo zawarcia niekorzystnych dla nich umów. Jakiej rady udzieliłaby Pani seniorom? - Jeżeli wybieracie się Państwo na prezentację, najczęściej jest to pokaz, który ma na celu sprzedaż. Niejednokrotnie oferowane produkty są w zawyżonej cenie, a pożyczka na zakup takiego towaru jest wysokooprocentowana. Należy uważnie czytać umowę i nie działać pod presją czasu. Niczego nie powinno się podpisywać, jeśli się tego w pełni nie rozumie. Przedsiębiorcy mogą stosować nieuczciwe praktyki rynkowe także podczas zawierania umów w miejscu Państwa zamieszkania, np. w zakresie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i gazu czy umów zmiany operatora telefonicznego. Należy się zastanowić, czy oferta na pewno jest atrakcyjna. Najlepiej jest konsultować decyzje z kimś bliskim, sąsiadem.

Kto poza Rzecznikiem może pomóc konsumentom? - Obok Rzecznika poradnictwa konsumenckiego udziela Inspekcja Handlowa (Delegatura Kalisz), która także organizuje i prowadzi stałe polubowne sądy konsumenckie. Można skorzystać również z infolinii konsumenckiej UOKiK prowadzonej przez Fundację Konsumentów. (Tel. 801 440 220 / 22 290 89 16, opłata według taryfy operatora) O czym powinien wiedzieć każdy konsument? - Konsument powinien wiedzieć o tym, że ma prawo do reklamacji towarów i usług. Istnieją dwie możliwe drogi składania reklamacji. Do sprzedawcy składamy reklamację z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność sprzedawcy za sprzedany produkt trwa przez 2 lata od czasu wydania towaru. W związku z wystąpieniem wady konsument może żądać: naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny czy odstąpienia od umowy – jeżeli wada jest istotna. Natomiast do gwaranta (najczęściej producenta) składamy reklamację z tytułu gwarancji. Zauważmy, że gwarancja to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta, którym w praktyce jest karta gwarancyjna. Gwarancja jest uzależniona tylko od woli udzielającego ją i nie jest obligatoryjna. W przypadku zakupu towarów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa konsument ma prawo do odstąpienia i dokonania zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Istnieją oczywiście pewne wyłączenia. W przypadku zakupów w sklepach detalicznych tzw. stacjonarnych zwrot towaru niewadliwego może

Marta Dera i Małgorzata Herczak-Wojtaszek. nastąpić tylko za zgodą sprzedawcy. W chwili obecnej pojawia się wiele pytań dotyczących możliwości rezygnacji z usługi turystycznej w związku z koronawirusem. Zgodnie z artykułem 47 ust . 4 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za

odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie. W przypadku, gdy Biuro

Podróży stwierdzi wystąpienie przesłanek odstąpienia złożonego w związku z art. 47 ust. 4, ma obowiązek uznać roszczenie podróżnego dotyczące zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej. Jednakże, jeżeli nie potwierdzi się wystąpienia wszystkich przesłanek, taka rezygnacja uprawnia do obciążenia podróżującego kosztami, np. nałożeniem opłaty za odstąpienie. Rozmawiała Wiktoria Kohnke


z powiatu

BETONIARNIA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI

BETON NA TELEFON 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 117 tel./fax 62 738-26-07; tel.auto 602-490-640 www.beton-bud.com.pl

e-mail:betonbud@2com.pl

OSUSZANIE BUDYNKÓW z wilgoci budowlanej po zalaniach wynajem profesjonalnych osuszaczy, nagrzewnic pomiary wilgotności

dry.max@wp.pl

518 300 586

Hurtownia pokryć dachowych Kompleksowe usługi dekarskie blachodachówki, dachówki, więżba dachowa, papy, okna dachowe, rynny, inne akcesoria...

Młynów 1, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Tel. 600 185 907

POWIAT OSTROWSKI

Budowa drogi w Daniszynie W Daniszynie ruszyła budowa drogi, potocznie przez mieszkańców nazywana „Zapłocie”. To drugi etap prac. W ramach inwestycji droga na odcinku prawie 200 metrów bieżących zyska asfaltową nawierzchnię i odwodnienie. Inwestycja rozpoczęła się od prac rozbiórkowych ziemnych. Teraz przyszedł czas na montaż krawężników i wpustów deszczowych. Droga na całej długości będzie asfaltowa wraz z wjazdami na posesje. Dodatkowo pobocza wykonane będą z kostki brukowej. W sumie inwestycja kosztować będzie 200 tysięcy złotych. Pieniądze w całości pochodzą z budżetu gminy. - Wykorzystujemy pogodę i nie czekamy na wiosnę. Dziś w gminie Ostrów Wielkopolski prowadzonych jest kilka drogowych inwestycji, to m.in.: Daniszyn. Zakończyliśmy budowę ulicy Ogrodowej w Gorzycach Wielkich. Bardzo dobrze prowadzona jest przebudowa drogi gminnej Karski Czekanów. Dodatkowo w Topoli Małej udało się wybudować oświetlenie uliczne na jednej z bocznych, gminnych dróg. Jak na miesiące zimowe, to naprawdę sporo inwestycji drogowych. Wszystko dzięki łagodnej i ciepłej zimie - podkreśla Antoni Hadryś, zastępca wójta gminy Ostrów Wielkopolski. Zakończenie prac zaplanowano na koniec sierpnia tego roku. ANKA

Nasz Rynek

17 marca 2020 nr 11 (689)

POWIAT OSTROWSKI Zimowa Spartakiada LZS

Gmina Ostrów najlepsza Reprezentacja Gminy Ostrów Wielkopolski nie miała sobie równych w rywalizacji sportowo-rekreacyjnej podczas XXII Zimowej Spartakiady LZS oraz Mieszkańców Miast i Wsi Powiatu Ostrowskiego.

Reprezentacja gminy Ostrów okazała się najlepsza w Zimowej Spartakiadzie LZS. nia dla Alicji Koteckiej, kapitana i selekcjonera drużyny. Sportowcy z pięciu gmin rywalizowali podczas spartakiady w siedmiu konkurencjach sportowo-rekreacyjnych.W wieloboju rekreacyjnym kobiet drugie miejsce zajęła Julia August. W tej samej konkurencji wśród mężczyzn srebrny medal wywalczył Michał Dylak. Jak przystało na kapitana zespołu, Alicja Kotecka zwyciężyła w rzucie lotką. Wśród mężczyzn tryumfował Adrian Szatkowski. Gmina Ostrów nie miała sobie równych również w strzałach na bramkę. Wśród kobiet zwyciężyła Wiktoria Kukuła, a najlepszym w męskiej kategorii był Michał Kotecki. Nie zawiedli również siłacze.

Od kilku lat rywalizacja o zwycięstwo w zimowej i letniej spartakiadzie powiatowej toczy się pomiędzy trzema gminami: Ostrów Wielkopolski, Odolanów i Przygodzice. To właśnie te gminy są ostatnio najliczniej reprezentowane podczas spartakiady, a właśnie obstawienie wszystkich konkurencji jest kluczem do zajęcia wysokiego miejsca w klasyfikacji końcowej. Oczywiście, gdy rywale również postarają się o pełną obsadę, liczą się umiejętności sportowe. A te, w tegorocznej edycji spartakiady, najlepsze miała reprezentacja Gminy Ostrów Wielkopolski złożona w całości z mieszkańców wsi Gorzyce Wielkie. W tym miejscu należą się szczególne słowa uzna-

W podnoszeniu odważnika złoty medal wywalczył Grzegorz Kempiński (kategoria wagowa powyżej 85 kg), a srebrny Jakub Demel (kategoria wagowa do 85 kg). Najwięcej emocji spartakiadowym imprezom od lat dostarcza przeciąganie liny. Tym razem jednak emocji nie było. Maciej Maroszek, Łukasz Magdziak i Łukasz Zielazny wygrali tę konkurencję bezapelacyjnie. W klasyfikacji ogólnej poszczególne gminy zajęły następujące miejsca: 1. Gmina Ostrów Wielkopolski - 134 punkty, 2. Gmina Odolanów - 121 punktów, 3. Gmina Przygodzice 116 punktów, 4. Gmina Raszków - 24 punkty, 5. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - 20 punktów RS

POWIAT OSTROWSKI Ulica Witosa w Skalmierzycach do remontu

Kolejna gminna inwestycja

Z końcem lutego samorząd ogłosił przetarg na przebudowę kolejnej gminnej drogi – ul. Witosa w Skalmierzycach. Przyszły wykonawca na zakończenie prac będzie miał czas do 30 czerwca br. Remont będzie obejmował odcinek o długości ponad 320 metrów – na przeszło 240 metrach zostanie położona nawierzchnia asfaltowa, pozostała część natomiast będzie wykonana z kostki betonowej. Sze-

rokość jezdni będzie wahać się od 3,5 do 5 metrów, po lewej stronie zostanie wybudowany chodnik o szerokości do 2 metrów, a półmetrowe pobocze po stronie prawej zostanie umocnione kruszywem. Inwestycja będzie w całości sfinansowana z gminnego budżetu. ANKA

FOT.: ARCHIWUM

www.naszrynek.pl

FOT.: ARCHIWUM

8


17 marca 2020 nr 11 (689)

z powiatu

Nasz Rynek

Złoty polski ma sto lat

Kolejne oddziały przedszkolne

Od grudnia 2019 roku Iwona Wendt - nauczycielka matematyki - wraz z uczniami, we współpracy z NBP realizuje w III Liceum Ogólnokształcącym projekt edukacyjny „Złoty polski ma sto lat”. Fot.: ARCHIWUM

W III LO rezlizowano projekt ,,Złoty polski ma sto lat’’. nili się, że w portfelach nie mają fałszywych banknotów. Zdecydowanie największą atrakcją była wizyta w skarbcu i możliwość dotknięcia sztabki z najprawdziwszego złota. Fakt, że jej waga to 12 kg, a wartość ok. 2,5 miliona złotych, zrobił na wszystkich wrażenie. Kolejny etap realizacji dofinansowanego zadania to współpraca ze środowiskiem. W związku z tym Iwona Wendt - z projektem „Złoty Polski ma sto lat” - dotarła do Szkoły Podstawowej nr 11 W Ostrowie Wielkopolskim,

gdzie przeprowadziła warsztaty matematyczne w trzech klasach ósmych. Pracując w grupach, uczniowie udawali, że są posiadaczami sztabki złota i w związku z tym obliczali jej objętość, jej wagę, ustalili cenę złotej sztabki w dolarach i w złotówkach. Sprawdzili, ile furgonetek potrzeba do przewiezienia 100 ton złota i ile sztabek można załadować na jedną furgonetkę. Na realizację tego projektu udało się pozyskać fundusz 9000 zł. ANKA

POWIAT OSTROWSKI Krystyna Hoffmann na emeryturze

Coś się kończy, coś się zaczyna... Coś się kończy, coś się zaczyna. Krystyna Hoffmann z MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeszła na zasłużoną emeryturę. Tego wyjątkowego dnia w odolanowskim MGOPS, oprócz dyrektora placówki Pawła Małuszka, towarzyszyli jej przedstawiciele władz samorządowych Gminy i Miasta Odolanów: burmistrz Marian Janicki oraz jego zastępca Jan Prokop. Obaj

podziękowali Krystynie Hoffmann za „wiele lat sumiennej i rzetelnej pracy, poświęcenia w realizacji zadań służbowych na rzecz sprawnego funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie”. „Do podziękowań dołą-

9

POWIATOSTROWSKI

POWIAT OSTROWSKI Projekt edukacyjny w III LO

Przy finansowym wsparciu banku 49 uczniów klas matematycznych III LO wzięło udział w wycieczce „Matematyczna Warszawa”. Pierwszy punkt programu to wizyta na Giełdzie Papierów Wartościowych i spotkanie z cyklu III Kroki do Kariery. O historii giełdy, bessie i hossie, ryzyku inwestowania, akcjach i obligacjach w najwłaściwszym do tego miejscu opowiadał absolwent III LO. Uczniowie dowiedzieli się, skąd wzięło się powiedzenie: dzielić skórę na niedźwiedziu i dlaczego w budynku giełdy znajduje się figura byka (podobnie jak przed giełdą na Wall Street). Mówili o szaleństwie tulipomanii i o tym, że nawet najtęższe umysły mogą na giełdzie stracić wielkie majątki. Drugi punkt wycieczki to wizyta w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego. Uczestnicy mieli krótką powtórkę z historii pieniądza. Obejrzeli eksponaty numizmatyczne, upew-

www.naszrynek.pl

czamy serdeczne życzenia realizacji dalszych planów i zamierzeń, wspieranych dobrym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją z zawodowych dokonań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym” – możemy przeczytać w liście. mw

Z początkiem maja rozpoczną się prace związane z adaptacją pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele istniejącego przedszkola. Utworzenie dwa lata temu oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w tej szkole mocno wspomogło nasze dwa miejskie przedszkola. Dzięki zaplanowanej modernizacji pomieszczeń tej placówki będziemy w stanie docelowo zapewnić opiekę aż 150 maluchom […] W tegorocznych zamysłach samorządu jest tu przewidziana również budowa placu zabaw – powiedział burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak. W ramach inwestycji na parterze zaplanowano przebudowę holu wejściowego oraz korytarza wewnętrznego na szatnie i stworzenie dwóch sal przedszkolnych. Z kolei na piętrze powstaną kolejne dwie sale, jadalnia oraz łazienki. Ponadto w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków w całości zostanie przebudowana stara klatka schodowa – nowa będzie wykonana w konstrukcji żelbetowej z odtworzeniem elementów drewnianych. Wybrany w drodze przetargu wykonawca na zakończenie zadania będzie miał czas do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego. Przedsięwzięcie sięga kwoty prawie 1,4 mln złotych i będzie w całości sfinansowane z gminnego budżetu. ANKA .

HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH TARTAK - KOMPLEKSOWE USŁUGI BLACHODACHÓWKA DACHÓWKA PAPY PODBITKI AKCESORIA RYNNY Ul. Południowa 79a, Ostrów Wielkopolski,

Tel. 503-941-786, 603-170-410

skup złomu skład opału wywóz gruzu ul. Partyzancka 35 63-400 Ostrów Wielkopolski 62 735 24 86; 578 829 420

ul Grabowska 93 63-400 Ostrów Wielkopolski 62 738 39 04

POWIAT OSTROWSKI Zatwierdzono sprawozdanie finansowe spółki

Obradowała Gminna Spółka Wodna w Odolanowie W restauracji Nadbaryczna odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Odolanowie. nia było podjęcie uchwał: o zatwierdzeniu sprawozdania rzeczowo – finansowego spółki za rok 2019 i udzielenie zarządowi absolutorium; wysokości składki na rok 2020; planie pracy na rok 2020; zatwierdzeniu ceny jednostkowej 1mb konserwacji dna rowu; zatwierdzeniu diet dla zarządu za rok 2019; upoważnieniu sołtysów do inkasowania składek; przyjęciu zmian ANKA w statucie.

FOT.: ARCHIWUM

Po otwarciu obrad i powitaniu gości przez przewodniczącą Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Odolanowie Grażynę Rogalę oraz wyborze przewodniczącego i protokolanta obrad, dokonano wyboru komisji skrutacyjno-wnioskowej, a następnie przedstawiono sprawozdanie zarządu z działalności statutowej za rok 2019 i komisji rewizyjnej. Istotnym punktem spotka-

Kamień ogrodowy Kamien ozdobny kora kamienna Tel. 62 738 53 18 www.opal-bud.pl

Grabowska 93 „ZAMECZEK”


10

sport

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

17 marca 2020 nr 11 (689)

Wiadomości sportowe Udany występ

Zwycięstwem pierwszej drużyny gospodarzy zakończył się III Turniej o Puchar Ernesta Malinowskiego w Halowej Piłce Nożnej. FOT.:ARCHIWUM

Imprezę przeprowadzono na hali sportowej ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych. Otwarcia zmagań, jak i wręczenia nagród na zakończenie rywalizacji dokonała dyrektor szkoły Honorata Sachowska-Barańczak. Do rywalizacji przystąpiły cztery zespoły: ZSE, ZSU i dwa reprezentujące gospodarzy. Rozegrano sześć spotkań systemem każdy z każdym. Organizatorem turnieju był nauczyciel wychowania fizycznego Krzysztof Koper, a sędziował inny wuefista Zbigniew Śmiech. Triumfator zmagań pierw-

sza ekipa ZSB-E odniosła komplet zwycięstw: 3:2 z ZSB-E II, aż 12:0 z ZSU i 7:5 z ZSE. Drugie miejsce zajęła drużyna ZSE, a trzecie ZSB-E II. Skład ZSB-E I: Jakub Błaszczyk, Paweł Jasiński, Mikołaj Lewandowski, Maciej Mikulski, Krystian Mokrzycki, Piotr Sępołowicz (wszyscy klasa B4), Tomasz Krakowski (ET4). Skład ZSB-E II: Adrian Szubert, Mateusz Dziuba (oboje MZ2), Mateusz Stawski, Filip Kubera (oboje AG2), Amadeusz Wosiński (B3), Kacper Olejnik (ET2), Kacper Woźniak ANKA (ET1p).

Bardzo dobrze na Mistrzostwach Polski Młodzików do Lat 10 w Szachach zaprezentowały się zawodniczki Kaliskiego Towarzystwa Szachowego. Wysokie siódme miejsce zajęła Gabriela Zawadzka, która zyskała też prawo gry w Mistrzostwach Europy Juniorów. Zawody odbyły się w Szczyrku. W grupie dziewcząt rywalizowało 68 zawodniczek, a wśród nich dwie reprezentantki Kaliskiego Towarzystwa Szachowego: Gabriela Zawadzka i Anna Jeziorska. W krajowym czempionacie obie zaprezentowały się z bardzo dobrej strony. Gabrysia wygrała sześć z dziewięciu rund, co dało jej 7. miejsce w Polsce. Z kolei debiutująca w tej rangi turnieju Ania zdobyła 5,5 pkt na 9 możliwych i zajęła tym samym 17. lokatę. - Jestem dumny z dziewczyn, które w krajowej stawce poradziły sobie naprawdę dobrze, ale też doskonale radziły sobie na wcześniejszych etapach rywalizacji. Aby dojść do etapu finałowego, musiały zająć czołowe miejsce w półfinałach i finałach Mistrzostw Wielkopolski, a później w decydującym turnieju, jakim były Mistrzostwa Międzywojewódzkie. Na pewno zyskały dzięki temu cenne doświadczenie, przekonały się, że solidna praca popłaca. W Szczyrku w pięknym stylu wygrały ostatnią rundę decydującą o końcowej klasyfikacji. Dodatkowo Gabrysia, dzięki dobremu wynikowi, jaki osiągnęła, ma możliwość gry w Mistrzostwach Europy Juniorów w Szachach, które w listopadzie odbędą się w mieście Antalaya w Turcji – mówi trener Maciej Sroczyński, prezes Kaliskiego Towarzystwa Szachowego. Mistrzami Polski zostali: w kategorii dziewcząt Wiktoria Śmietańska (KSz Polonia Wrocław), a w grupie chłopców Paweł Sowiński (LKSz GCKiP Czarna). www.kalisz.pl

Rozgrywki zawieszone Rozgrywki Energa Basket Ligi w sezonie 2019/2020 zostały zawieszone do 25 marca 2020 roku. Decyzję o zawieszeniu rozgrywek podjął ich organizator czyli Zarząd Polskiej Ligi Koszykówki S.A. - Najważniejszą kwestią w momencie rozwoju epidemii koronawirusa jest zdrowie zawodników, pracowników klubów oraz kibiców. W związku z tym podjęliśmy trudną, ale konieczną decyzję o zawieszeniu rozgrywek do 25 marca włącznie. Mamy nadzieję, że po tym okresie wrócimy do rywalizacji i wszyscy razem będziemy cieszyć się ze wspaniałych koszykarskich widowisk powiedział Radosław Piesiewicz, prezes Energa Basket Ligi i Polskiego Związku Koszykówki. - Energa S.A. jako odpowiedzialny sponsor rozumie wyjątkową sytuację, z którą zmaga się w tej chwili cały sport, nie tylko w naszym kraju. Decyzja o zawieszeniu rozgrywek Energa Basket Ligi w tym momencie jest słuszna, w pełni popieramy działania Zarządu Polskiej Ligi Koszykówki - mówi

FOT.: RAFAŁ JAKUBOWICZ

Faworyt nie zawiódł

KOSZYKÓWKA Przerwa do 25 marca

Grzegorz Bałkowiec, dyrektor Departamentu Marketingu Energa SA. Decyzja Zarządu Polskiej Ligi Koszykówki SA w sprawie kontynuowania rozgrywek zostanie podjęta najpóźniej 25 marca br. Przed zamknięciem okienka transferowego, czyli 11 marca do godz. 16.00, kilka klubów zgłosiło nowyh graczy. W GTK Gliwice zagra Shizz Alston, w MKS Dąbrowa

Górnicza pojawił się Lee Moore, w Polpharma Starogard Gdański występować będzie Deonta Vaughn, a w WKS Śląsk Wrocław Kacper Gordon. Ponadto MKS Dąbrowa Górnicza zgłosił zgodnie z regulaminem wniosek o licencję okresową dla Steve’a Taylora, który czeka na list czystości z zagranicy, a po jego wydaniu będzie mógł grać w Energa Basket Lidze w tym sezonie. BIN

BIEGI Mistrzostwa Wielkopolski w Biegach Przełajowych

Pięć medali ostrowskich zawodników Świetnie spisali się „przełajowcy” KS STAL LA w rozegranych w Poznaniu Mistrzostwach Wielkopolski w Biegach Przełajowych. Podopieczni Kamili Grzegorowskiej wywalczyli 5 medali. Złote medale zdobyli: Lena Dąbrówka w biegu na 1000 metrów oraz Jakub Chmielarz na dystansie 3000 metrów. Lena startowała w kategorii wiekowej U16, mając za rywalki wiele bardzo dobrych zawodniczek. Jednak po emocjonującym finiszu trójki najlepszych biegaczek reprezentantka Stali okazała się najlepsza i zwyciężyła w czasie 3:19. Jakub Chmielarz miał za przeciwnika, między innymi, czołowego zawodnika kraju, medalistę mistrzostw Polski U20 z ubiegłego roku – Tomasza Przybylaka. Zwyciężył z nim o ponad 3 sekundy - pokonując 3 km w czasie 9:09. W biegu na 4 km - w kategorii „open” - drugie miejsce zajął Robert Kulesza z czasem 13:33. Brązowy medal w biegu na 2 km wywalczyła Paulina Szczepaniak z rezultatem 6:53 s. W tym samym biegu

FOT.: FB KS STAL LA

PIŁKA NOŻNA III Turniej o Puchar Ernesta Malinowskiego SZACHY

Anna Losy uplasowała się na siódmym miejscu. Sporą niespodziankę sprawiła Sandra Chmielarz, która również zajęła trzecie miejsce w biegu na 2 km w kategorii U16. Sandra – jak dotąd – nie odnosiła dużych sukcesów, lecz medal w mistrzostwach województwa jest zwiastunem dalszych świetnych osiągnięć. Tuż za podium, bo na czwartym miejscu, uplasowała się Natasza Mucha (kat. U14) w biegu na dystansie 1 km. Piąte miejsce zajął w najmłod-

szej kategorii wiekowej U12 Franciszek Grzegorowski, pokonując dystans 600 metrów w czasie 2:41. W kategorii U16 dystans 2 km najszybciej z zawodników Stali La pokonał Hubert Brudło, zajmując szóste miejsce. W klasyfikacji medalowej KS STAL LA zajął czwarte miejsce spośród 30 uczestniczących w zawodach klubów. Najlepiej w tej klasyfikacji spisał się Oś. AZS Poznań, zdobywając 3 złote, jeden srebrny i trzy brązowe medale. ANKA


17 marca 2020 nr 11 (689)

informacje

Nasz Rynek

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski

www.naszrynek.pl

11

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH dla mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Tel. 62 733 81 30

Drodzy Mieszkańcy! Informujemy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie przeprowadzona w MARCU i KWIETNIU 2020 r. zgodnie z poniższym harmonogramem. Odpady wielkogabarytowe, które odebrane zostaną przez pracowników KONSORCJUM MZO-KOSZ, należy wystawić w dniu wywozu przed posesję (na chodnik) do godziny 800, w sposób niestwarzający zagrożenia i utrudnienia dla ruchu drogowego. Odpady wielkogabarytowe wystawione później nie zostaną zabrane. Prosimy o dokładne sprawdzenie daty zbiórki. Podczas zbiórki WYSTAWIAMY szafy, stoły, krzesła, wersalki, fotele, drzwi, dywany, natomiast NIE WYSTAWIAMY zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, okien, odpadów remontowo-budowlanych oraz innych odpadów niebezpiecznych tj.: akumulatory, baterie, farby, leki, strzykawki, opony. Ww. odpady przyjmowane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Staroprzygodzka 121, ul. Lotnicza 35 oraz ul. Wylotowa 57 w Ostrowie Wielkopolskim.

TERMIN

ULICE

17.03.2020 r.

Zacisze, Grawerska, Przyjacielska, Staroprzygodzka (posesje jednorodzinne + wielolokalowe zbiórka przy zasiekach śmietnikowych), Langiewicza, Pułaskiego, Miła, Modrzewiowa, Sosnowa, Świerkowa, Wrocławska (posesje jednorodzinne + wielolokalowe zbiórka przy zasiekach śmietnikowych), Żwirki (posesje jednorodzinne + wielolokalowe zbiórka przy zasiekach śmietnikowych),

18.03.2020 r.

Agrestowa, Brzoskwiniowa, Cicha, Czereśniowa, Gajowa, Kamienna, Leśna, Malinowa, Myśliwska, Na Polance, Południowa, Sadowa, Zagajnikowa, Śliwkowa

19.03.2020 r.

Budowlanych, Ciesielska, Ceglana, Dekarska, Garncarska, Glinkowa, Inżynierska, Kolejarska, Murarska, Mylna, Okopowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Ślusarska, Tokarska,Woźna, Zbrojarska,Zębcowska (posesje jednorodzinne + wielolokalowe zbiórka przy zasiekach śmietnikowych), Gwarna, Jesienna, Kątowa, Krańcowa, Letnia, Mała, Niedługa, Obrzeże, Odległa, Piesza,Tylna, Ukośna, Widok, Wiosenna, Zapiecek, Zatorze, Zimowa, Zjazd, Bakaliowa,

20.03.2020 r.

Bajkowa, Bartosza, Bolka i Lolka, Chłopska, Graniczna, Jasia i Małgosi, Koszałka Opałka, Koziołka Matołka, Kubusia Puchatka, Odskok, Piotrusia Pana, Przeskok, Rataja, Włościańska, Długa, Łamana, Poprzeczna, Wysoka,

23.03.2020 r.

Odolanowska, Na Skraju, Boczna, Bratnia, Dobra, Dolna, Górna, Kręta, Niska, Nowa, Sieroca, Skośna, Średnia

24.03.2020 r.

Gorzycka, Zachodnia, Irysowa, Konwaliowa, Swobodna, Zielna, Olszowa, Zakątek

25.03.2020 r.

Górnicza, Gronowa, Topolowa, Winna, Kłosowa, Owsiana, Skorupki, Poniatowskiego, Węglowa, Nawrockiego

26.03.2020 r.

Chłapowskiego, Daliowa, Dymarskiego, Korsaka, Niegolewskiego, Okólna, Rejtana, Taczanowskiego

27.03.2020 r.

Chłopickiego, Chrzanowskiego, Czwartaków, Dywizjonu 303, Estkowskiego, Jasińskiego, Konarskiego 4, Kniaziewicza, Krasickiego, Lwowska, Madalińskiego, Podolska, Powstańców Śląskich, Powstańców Warszawskich, Próchnika, Sikorskiego, Stanisławowska

30.03.2020 r.

Krzywa, Wspólna, Chodkiewicza, Kwiatowa, Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, Emilii Plater, Wawrzyniaka, Godebskiego, Kordeckiego, Okrężna

31.03.2020 r.

Czarnieckiego, Glabisza, Kleberga, Pietrusińskiego, Sowińskiego, Traugutta

01.04.2020 r.

Abrahama, Akacjowa, Andersa, Dekerta, Grodzieńska, Obrońców Westerplatte, Hetmańska, Jesionowa, Kilińskiego, Lipowa, Malwowa, Poleska, Różana, Sierakowskiego, Składowa, Wierzbowa, Wileńska, Wołyńska, Kresowa, Szymczaka

02.04.2020 r.

Arciszewskiego, Czerwonych Kosynierów, Dowbór Muśnickiego, Dubiskiego, Ducha, Kąckiego, Korfantego, Kutrzeby, Mariańskiego, Ściegiennego, Wybickiego, Żymirskiego, Żniwna

03.04.2020 r.

Bema, Głowackiego, Wróblewskiego

04.04.2020 r. – śródmieście

04.04.2020 r.

LOOMBARD LOOMBARD

czynne czynne Rynek 9 - 22 00

00

od 8 do Kolejowa 80021 - 2100 00

ZŁOTO ZŁOTO SREBRO SREBRO

00

ulice: Chopina, Dąbrowskiego, Gimnazjalna, Głogowska, Harcerska, Kompały, Kolejowa, Kościelna, Ogrodowa, Partyzancka, Plac Bankowy, Plac Rowińskiego, Plac 23 Stycznia, Raszkowska, Rynek, Sienkiewicza, Starotargowa, Staszica, Sukiennicza, Szamarzewskiego, Towarowa, Wiosny Ludów, Wojska Polskiego, Wolności, Wrocławska, Zamenhoffa – mieszkańcy dostarczają do niżej wymienionych punktów Zbiórka w wyznaczonych punktach odbędzie się w godzinach 800 1230, Raszkowska (w rejonie dawnego szaletu miejskiego), Kolejowa (rejon poczty), Raszkowska (rejon Synagogi), Sienkiewicza (rejon dawnego posterunku policji), Partyzancka (rejon Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Nr 16), Rejon skrzyżowania ulic Wiosny ludów i Wrocławskiej, Parking przy ul.Towarowej, Rynek (przy ul.Kaliskiej), Rynek (przy ul.Raszkowskiej), Szamarzewskiego (rejon wieżowców), Wolności (rejon Zespołu Szkół Budowlano Energetycznych), Harcerska (rejon Szkoły Podstawowej nr 4), Gimnazjalna (rejon I Liceum Ogólnokształcącego), Plac Rowińskiego (rejon siedziby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) Zbiórka odpadów wielkogabarytowych spod zasieków śmietnikowych, Osiedle Robotnicze, Waryńskiego, Chełmońskiego, Komuny Paryskiej, Broniewskiego, Śmigielskiego, Tomczeka, Mertki, Asnyka, Paderewskiego

www.loombard.pl

POŻYCZKI PODGZASTAW O T Ó W K AWSZYSTKIEGO OD RĘKI

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

RYNEK 18

(WEJŚCIE OD KALISKIEJ)

tel. (62) 739 19 62 KOLEJOWA 7 tel. (62) 720 51 87

LOOMBARD

czynne 24h

ZŁOTO

SREBRO

ww w. loo mb ar d.p

l

POŻYCZKI ĘK I G O TÓ W K A O D R K A LI SZ ul. Zamkowa 13 tel. 507 331 757

MEBLE NA WYMIAR SZAFY WNĘKOWE I WOLNOSTOJĄCE MEBLE KUCHENNE, GARDEROBY MEBLE BIUROWE I WIELE INNYCH

TEL .608 631 940


12

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

17 marca 2020 nr 11 (689)

KOMUNIKAT ORGANIZATORÓW

PLEBISCYTU OSTROWIANIN ROKU 2019 Organizatorzy Plebiscytu Ostrowianin Roku z pełnym zrozumieniem i powagą traktują zalecenia dotyczące zagrożenia koronawirusem i deklarują w pełni dostosowanie się do bieżącej sytuacji i wytycznych z tym związanych. W związku z tym uprzejmie informujemy: 1. W porozumieniu z władzami miasta oraz nadzorem sanitarnym, informujemy że zaplanowana na 20 marca 2020 roku w Ostrowskim Centrum Kultury gala finałowa Plebiscytu Ostrowianin Roku 2019 zostaje odwołana. 2. Mimo tej sytuacji, Plebiscyt Ostrowianin Roku 2019 trwa nadal i zostanie rozstrzy-

gnięty według założonego planu. Oznacza to, że trwa obecnie głosowanie sms-owe, które zostanie zakończone zgodnie z planem, czyli 18 marca o godzinie 24.00.

Wyniki Plebiscytu zostaną oficjalnie ogłoszone zgodnie z podanym harmonogramem, a więc w dniu 20 marca, od godziny 19.00, podczas ogólnie dostępnej, bezpłatnej transmisji in-

ternetowej „na żywo” na kanale facebookowym. Tr a n s m i s j a b ę d z i e dostępna na stronie: https://www.facebook. com/ostrowianinroku/ Ogłoszenie wyników odbędzie się bez udziału nominowanych i zaproszonych gości. Zapraszamy wszystkich do śledzenia relacji internetowej i prosimy o udostepnienie linku do transmisji, by mimo trudnej sytuacji,

ostrowianie mogli w bezpiecznych warunkach obserwować rozstrzygnięcie Plebiscytu Wręczenie nominacji i statuetki Ostrowianina Roku odbędzie się w pierwszym możliwym terminie, w którym pozwoli na to stan przepisów i sytuacja epidemiologiczna Jarosław Wardawy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Plebiscytu Ostrowianin Roku 2019

GABINET

STOMATOLOGICZNY lek. dent.

Maria Wcisłek - leczenie dzieci - leczenie zachowawcze -leczenie chorób przyzębia - chirurgia - protetyka

Centrum Medyczne

Ort-Medica ul. Brzozowa 7,

Ostrów Wielkopolski

Tel. 607-416-001 62-720-55-55

PROTEZY ZĘB PROTEZY ZĘBOW

KATARZYNA KOW

KATARZYNA KOWALC NAPRAWA PROTEZ ZĘBOWYCH

--częściowych częściowe ATRAKCYJNE - częściowe ATRAKCYJNE • •Ostrów - całkowite --całkowitych całkowite CENY! CENY!ul. H. uM Ostrów Wielkopolski - ekspresowe naprawy Heleny Modrzejewskiej 21 -ul.ekspresowe naprawy

TEL. 609-371-141

TEL. TEL.609-371-141 609-371

OPTYK

Zakład Optyczny Andrzej Wendt Rynek 20, Wejście od ul. Królowej Jadwigi Lekarz okulista przyjmuje w poniedziałki i środy.

Tel. 62 591 74 31

P OŻYCZKA POŻYCZKI NA TELEFON tel. 62 738-18-04

MEDYCYNA ESTETYCZNA CHIRURGIA LASEROWA

lek. spec. chirurgii Michał Kasznia - Botox, kwas hialuronowy - Lifting laserem frakcjonującym CO2 twarzy, szyi, dekoltu (odmłodzenie skóry, redukcja blizn potrądzikowych i przebarwień) - Skleroterapia (pajączki,żylaki)

- Bezbolesne usuwanie laserem brodawek, włókniaków, znamion, odcisków, kłykcin - Leczenie nadpotliwości (dłonie, pachy, stopy) - Lipoliza iniekcyjna - Mezoterapia Anti-Aging

Przyjęcia: środy od 16.00 rej. tel. 504-195-808 ul. Kościuszki 44, Ostrów Wlkp.

www.chirurg-laser.pl


17 marca 2020 nr 11 (689)

DAM PRACĘ ZATRUDNIĘ pracownika budowlanego umiejącego: karton gips,szpachlowanie, malowanie i dociepalanie budynku mile widziane prawo jazdy kat.B. Tel. 500-135609 PRACA HOLANDIA. Tel.790-202-829, 530-159-169 SZUKAM osoby(fachowca)do naprawy materaca odleżynowegoTel.62-735-25-71 PRZYJMĘ Panią do pracy w ogrodnictwie na terenie Ostrowa. Tel.661432-400

INNE PRZYJMĘ każdą ilość gruzu. Możliwość załądunku i transportu, Ostrów Wielkopolski ul.Sadowa. Tel.502-043560

KUPIĘ Kupię stary zegarek naręczny lub zegar. Tel.607-532-912

reklama

Nasz Rynek

KUPIĘ narzędzia i elektronarzędzia również z wyprzedaży: silniki, spawarki, imadła, kowadła, motocykle i motocyklowe części.Tel. 603-540-940 SKUPUJĘ silniki,spawarki,narzędzia,kompresory,sprzęt z likwidacji warsztatów, garaży, WSK, KOMAR, QUADY,itp. Tel.692-990-828 KUPIĘ różne wieszaki drewniane na odzież. Tel.723-042-787

MOTORYZACYJNE NAPRAWA automatycznych skrzyni biegów i regeneracja chłodnic. Tel. 604-551-399

NIERUCHOMOŚCI -SPRZEDAM SPRZEDAM DOM W SIEROSZEWICACH DO WYKOŃCZENIATEL.533 445 001

PARTNERSKIE Serdecznie zapraszam osoby samotne do Biura Partnerskiego "Rusałka" - Aneta Sierowa, tel. 662 400 165

ROLNICZE BYDŁO - kupię każde rzeżne, przelew lub gotówka. Tel.695-687-426 ODCHOWALNIA TARCHAŁY: KURKI OGÓLNOUŻYTKOWE, KURKI ODCHOWANE, BROJLERY, PISKLĘTA. sprzedam PIEC na groszek, używany, moc 15 kW. Kompletny, z automatyką sterującą, pracował bezawaryjnie, +dodatkowy ruszt do spalania drewna luzem, + 2pompy przetłaczające. Tel.782239-035

SPRZEDAM PIEC na groszek, używany, moc 15 kW. Kompletny, z automatyką sterującą, pracował bezawaryjnie, +dodatkowy ruszt do spalania drewna luzem, + 2pompy przetłaczające. Tel.782-239-035

DREWNO kominkowe i opałowe sezonowane. Tel.788-512-401

SZUKAM PRACY PANI z doświadczeniem zajmie się opieką osób starszy, chorych lub dziećmi. Tel.515-733675 WYKONAM prace ogrodowe, gospodarcze, porządkowe lub inne. Tel. 531-391-497

TOWARZYSKIE INTELIGENTNY Pan po 60 pozna Panią w stosownym wieku.Tel.665775-501 CZTERDZIESTOLATEK pozna Panią SMS/TEL. 533-122-020

USŁUGI Cyklinowanie bezpyłowe, montaż podłóg, parkietów 502-229-920

www.naszrynek.pl

13

USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE szpachlowanie, malowanie, płytki, płyty karton-gips, panele, hydraulika itp.Tel.512-315485

EKSPRESOWA NAPRAWA pralek i lodówek z dojazdem do domu klienta. Tel:721-569-501 GWARANCJA NA WYKONANĄ USŁUGĘ.

HYDRAULIK Tanio! Tel. 606-88-31-88

PRZEGRYWANIE KASET wideo na płyty DVD/15zł kaseta, na pendrive'a/30 zł kaseta. Ostrów, Staszica (kolektura LOTTO). Tel.730095-205

REMONTY od A do Z.Tel.695-458-482 ŁAZIENKI od A Z.Tel.530-214-026

do

MONTAŻ płytek.Tel.530214-026 REMONTY od A do Z tel.669-504-441 HYDRAULIK Tel. 697160624 CZYSZCZENIE u klienta dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej. Tel.784-733-883 MALOWANIE mieszkań. Tel.784-733-883 KOMPLEKSOWA naprawa i sprzedaż akordeonów włoskich. Tel 789-364-626

HYDRAULIK TANIO. Tel.518-439-221

OBCINANIE ścinanie drzew, formowanie koron alpinistycznie. Tel.691-691-569 Naprawa samochodów klasycznych i zabytkowych. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo. Tel 532-246-115. KOMPLEKSOWE USŁUGI HYDRAULICZNE 695-922-326 USŁUGI fryzjerskie z dojazdem do domu. Tel.532-528-145

SKUP AUT: • uszkodzone, • całe, • zarejestrowane, • z importu, • wersje europejskie i angielskie.

KONTAKT: 725-736-584

Natalia Kamińska 663-469-200 Sonia Serafin 607-868-022

ul. Kolejowa 27 Ostrów Wlkp.

fb.com/salonkosmetyczny.bebeauty


14

wasz rynek

www.naszrynek.pl

ZUS zachęca do ograniczenia wizyt w placówkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się do swoich klientów z prośbą o ograniczenie wizyt w placówkach ZUS w całym kraju. W przypadku potrzeby kontaktu, można skorzystać z informacji telefonicznej, wysłać maila lub skorzystać z portalu PUE ZUS. W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się do swoich klientów z apelem o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach Zakładu. W przypadku potrzeby kontaktu można skorzystać z informacji telefonicznej – numer tel. 22 560 16 00. Konsultanci są dostępni w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 18.00. Można skorzystać również z kontaktu mailowego. Adres e-mail do zapytań ogólnych - cot@zus. pl. W placówkach Zakładu pojawiły się także skrzynki, w których można zostawić dokumenty i wnioski, by nie narażać się na bliski kontakt z innymi osobami. Kontakt możliwy jest również za pośrednictwem usług elektronicznych ZUS poprzez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Więcej informacji na temat kontaktu online pod adresem: https://www.zus.pl/ baza-wiedzy/o-platform-

ie-uslug-elektronicznychpue-/o-platformie-uslugelektronicznych-pue-/ informacje-dotyczace-pue Kontakt telefoniczny z ZUS Dzwoniąc pod numer infolinii ZUS, tel. 22 560 16 00, w dni robocze, w godz. od 7:00 do 18:00, po wybraniu „0” (połączenie z konsultantem), należy wybrać odpowiedni temat rozmowy w zależności od sprawy, którą chcemy wyjaśnić: 1 - Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA, 2 - Renty i emerytury, 3 – Zasiłki, 4 - Informacje dla ubezpieczonych, 5 - Informacje dla płatników, 7 - Ulgi i umorzenia oraz zawieszenie działalności 9 - Zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji Ponadto Zakład Ubezpieczeń Informuje, że w dniach 16 i 23 marca sale obsługi klienta w ZUS będą czynne w godzinach od 8.00 do 15.00. Marlena Nowicka regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce

Nasz Rynek

17 marca 2020 nr 11 (689)

Mieliśmy już wszystko poukładane… Mija kolejny tydzień, a temat mojego felietonu znów krąży wokół koronawirusa. Cóż, taka teraźniejszość! Żyjemy w „społecznej kwarantannie”, więc chcąc nie chcąc, myśli same krążą wokół jednego słowa – epidemia. I znów - nie wiem, co będzie się działo w chwili, gdy przeczytacie te słowa. Mam nadzieję, że ani w jednej setnej nie zrealizuje się u nas scenariusz włoski. Dzisiaj akurat rząd odwołuje zajęcia w szkołach, zamyka obiekty sportowe, rekreacyjne i instytucje kultury. W sklepach pojawiają się puste półki, a środki czystości stają się najbardziej pożądanym towarem. A tak już mieliśmy wszystko poukładane! Dzieci do szkoły, my do pracy, zaplanowany weekend, pokupione bilety na koncerty, zarezerwowane hotele SPA na wiosenną odnowę. W tygodniu basen, siłownia, kino. Inni wybierali się jeszcze na narty czy jakiś mecz. I święta za pasem, więc zakupy, nowe ciuchy na wiosnę, itd. I wszystko trzeba zmienić! Koleżanka pracująca w szkole zrozpaczona: „Co ja przez te dwa tygodnie będę robić z czasem, jak nigdzie

wyjechać nie można?”. Odpisałam z przekąsem: „Umyj okna”. Chyba się obraziła, bo milczy. Okazuje się nagle, iż tak trwamy w naszym bardzo wygodnym rytmie życia, że jakakolwiek zmiana, ogranicze-

system naczyń połączonych, jakim jest światowa gospodarka, zaczyna się chwiać. I musimy mieć świadomość, że nie każdy importowany produkt dotrze do naszego sklepu czy zakładu produkcyjnego. Może w najbliższej

Okazuje się nagle, iż tak trwamy w naszym bardzo wygodnym rytmie życia, że jakakolwiek zmiana, ograniczenie, wywołuje w nas wielką frustrację. nie, wywołuje w nas wielką frustrację. Obstawiliśmy się mnóstwem wygodnych usług i instytucji do tego stopnia, że niemożliwym wydaje nam się z nich zrezygnować. Przez wiele lat wszystko było pod ręką, każdy towar dostępny, a sklepy szukały klientów. Teraz może wiele się zmienić, bo

przyszłości nie będzie nam aż tak wygodnie? Moje pokolenie pamięta doskonale czasy „późnej komuny”, systemu kartkowego i stanu wojennego. Opowiadaliśmy o tym dzieciom i wnukom. Jesteśmy „zaprawieni w bojach” i jakoś przetrzymamy. Ale młodzi muszą

się dużo nauczyć – przede wszystkim pokory. Tymczasem media obiegają newsy: ktoś uciekł ze szpitala „po flaszkę”, inny zapomniał przy wywiadzie o spotkaniu z wracającym z Włoch znajomym, młodzież umawia się na „corona-party”, a oszczędni szukają tanich ofert wakacyjnych. Takie i inne kwiatki! Czeka nas teraz sprawdzian człowieczeństwa: czy jesteśmy na tyle rozsądni, by zrezygnować ze swoich przyzwyczajeń, z codziennej wygody, może nawet stracić finansowo? Czy stać nas na pomoc sąsiedzką skierowaną do seniorów? Czy oni sami ograniczą swoje wyjścia „na miasto”? Czy będziemy odpowiedzialni za siebie i innych? Czy ewentualna kwarantanna będzie zgodna z zaleceniami? Pytania się mnożą. Pamiętajmy, od nas samych zależy bardzo dużo. Zależy nasze bezpieczeństwo, zdrowie i Wiesława życie.

Uwaga Czytelnicy „Naszego Rynku”! Jak zawsze na łamach „Naszego Rynku” obejrzeć możesz siebie, swoje pociechy i swoich znajomych! Wystarczy tylko przesłać na adres redakcja@naszrynek. pl zdjęcie (najlepiej w poziomie) swojego autorstwa z opisem, kto jest na zdjęciu i gdzie je wykonano. Zapraszamy do zaprezentowania swoich zdjęć, na których pokazujecie jak spędzacie czas z rodziną podczas kwarantanny. Oczywiście, pierwszeństwo w publikacji będą miały zdjęcia osób trzymających w ręku jeden z numerów „Naszego Rynku”. Dodatkowo za każde opublikowane zdjęcie Czytelnik otrzyma firmową koszulkę. Przesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację. Redakcja

Czytelnik Sławek przed Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.


wasz rynek

Nasz Rynek

17 marca 2020 nr 11 (689)

Na początku roku zapisałem się na badania do okulisty. Wyznaczono mi termin w maju. Długo, ale co było robić. Cierpliwie czekałem. Aż tu nagle kilka dni temu otrzymałem informację SMS-em, że wizyta została przełożona na początek lipca. Początkowo pomyślałem, że może to związane z szalejącym koronawirusem. Zadzwoniłem do przychodni, a pani powiedziała mi, iż wizyty są po prostu przełożone, bo pani doktor, do której byłem zapisany, jakiś czas nie będzie. Nie wiem, urlop wzięła, na wakacje pojechała. Czy w takiej sytuacji przychodnia nie powinna zadbać o zastępstwo, a nie przesuwać wizytę o całe dwa miesiące? Roman S., Ostrów

Redakcja współpracuje z Agencją Media i Komunikacja Sp. z o.o. w zakresie obsługi dziennikarskiej i marketingowej. Adres redakcji i biura ogłoszeń: e-mail: redakcja@naszrynek.pl Ostrów: ul. Starotargowa 6, tel. (62) 501-21-21, czynne pon.-pt. 9.00-16.00. Redaktor naczelny: Piotr Kalusiński tel. 606 267 702. Redaguje zespół: Ryszard Binczak (naczelny@ naszrynek.pl), Wiktoria Kohnke (wiktoria.kohnke@ naszrynek.pl, tel. 500-531-734) Dział marketingu i reklamy: Małgorzata Banasiak tel. 791-416-925 (malgorzata.banasiak@ naszrynek.pl)

Skład i Grafika: Wiktoria Kohnke (grafik@naszrynek.pl) Kolportaż: własny Zasięg: Kalisz, powiat kaliski, Ostrów, powiat ostrowski. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.

A jeszcze mamy wesprzeć szpital kwotą 100 tysięcy złotych.

Miasto podjęło dużo dobrych decyzji w sprawie walki z koronawirusem.

Od lewej: Zygmunt Banasiak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Jarosław Lisiecki, przewodniczący Rady Miejskiej i Elżbieta Grochowska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej.

SALON WENA COSMETICS

Rozwiązanie krzyżówki nr 11 prosimy nadsyłać do 29 marca 2020 roku na adres e-mail: konkurs@naszrynek.pl lub do redakcji Tygonika „Nasz Rynek”: ul. Starotargowa 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski. W temacie prosimy wpisać numer krzyżówki, a w treści dane kontaktowe. bałtyckie kapieli˛ sko

mit. potwór wiezie˛ nie

czci bożka

składnik sztucztworzyw ne sztuczz˛eby nych

prysznic

z ruta˛ w wianku

kpiacy ˛ utwór

sporza-˛ dza akty

napis na Krzyżu Jezusa

Iliada

jedno z Wielkich Jezior przerywaja˛ filmy w tv

propagandysta

symbol chodzenia tyłem

wysłannik polityczny łaczy silnik ze śruba˛

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

jeden z wielu na bazarze

7

zajmuje sie˛ moralnościa˛

• • • • •

1

najszybciej rosnaca ˛ roślina

rzymski bóg miłości

włochaty strz˛ep

materiał w oknie

straganiarka miasto w Wielkopolsce

Ramazotti

Donald, polityk

11

Ronald, piłkarz pr. dop. holen- Warty 4 derski

marka was ˛ powoju chusteczek

subtelna różnica

artykuły do profesjonalnej i amatorskiej pielęgnacji ciała, rąk i paznokci

3

mieg˛este włoski śpiewaszanka zarośla na w przeboport operze w jów Australii

duża ryba słodkowodna

rodzaj płynie obiekty- przez Bydwu goszcz

furia, obłed ˛

Hurtownia Kosmetyczna - Ostrów ul. Kolejowa 9, tel. 663 222 544

manicure zwykły manicure hybrydowy henna i regulacja brwi henna na rzęsy parafina na dłonie

czynne pon. - pt. 10.00 - 18.00

9

www.facebook.com/wenacosmetics/

skaza na szkle

bandyta, przest˛epca

8

Zapraszamy codziennie pn.-nd. 11.00-23.00

wojska Chana

2

poszukiwał Itaki 5

wózek używany w Azji

chrzcił św. Pawła

linia z odcinków

6

10

zadanie udost˛epnił serwis krzyżówkowy szarada.net Rozwiąż krzyżówkę.

1

2

3

4

5

6

7

68

9

10

11

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 10/2020 - „PSYCHODRAMA”. Nagrodę wylosował/a: Janina Wolniaszczyk. Nagrodą jest bon na dużą pizzę w „Cool Pizzy” ( ul. Kolejowa 5, Ostrów ) Który należy odebrać w ciągu dwóch tygodni w Ostrowie Wielkopolskim w siedzibie naszej redakcji przy ul. Gratulujemy! :-) Starotargowej 6.

Osiedle Czekanów Ocieplana brama garażowa z napędem

Stawiamy na przejrzystość i szybkość działania. Naszą współpracę z klientem dzielimy na kilka etapów, podczas których służymy radą i doświadczeniem:

od 2359 zł* cena bez VAT od 2902 zł (z 23% VAT), od 2548 zł (z 8% VAT)

Ciepłe drzwi zewnętrzne wykonywane na wymiar

od 4390 zł* cena bez VAT od 5400 zł (z 23% VAT), od 4741 zł (z 8% VAT) Informacje handlowe zawarte w niniejszej reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. * Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach dostępne są na stronie www.hormann.pl. Oferta obowiązuje do 31.12.2019 r.

Więcej informacji u partnera handlowego firmy Hörmann:

ALEKSAN Autoryzowany Partner i Serwis Hörmann ul. Langiewicza 7,63-400 Ostrów Wlkp. ✆ 504153160, E-Mail: aleksanostrow@wp.pl

Czekanów ul. Kasztanowa Tel. 883-77-66-00 www.osiedleczekanów.pl

SPONSOR KRZYŻÓWKI

Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Nasz Rynek” Sp. z o.o. Prezes: Piotr Kalusiński,

15

Fotka z dymkiem

Napisali

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

Dowóz GRATIS!


16

www.naszrynek.pl

reklama

kupię

17 marca 2020 nr 11 (689)

PARTNER CANAL+ ul. Odolanowska 49a Ostrów Wielkopolski

każde auto

całe lub uszkodzone

Nasz Rynek

Tel. 503 003 065

Chynowa 165 B tel. 884-159-216 e-mail: zeusostrow@onet.pl

Odbiór własnym transportem!

65 B

tel.

695 260 850 odzice,

9-216,

:

onet.pl NAJNIŻSZE CENY POMIAR U KLIENTA

25%

ZDJĘCIE: JAROSŁAW PABIJAN

KUPON RABATOWY DO KOŃCA ROKU

Profile for Nasz  Rynek

Nasz Rynek 11 / 2020  

Nasz Rynek 11 / 2020  

Profile for naszrynek
Advertisement