{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

SZUKAJ NAS TAKŻE NA: WWW.NASZRYNEK.PL PORTAL NAJWIĘKSZEGO BEZPŁATNEGO TYGODNIKA POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI LOOMBARD 11 lutego 2020 r. nr 5 (684) rok XVI ISSN 1732-887X Nakład 15.000 www.naszrynek.pl

czynne 24h

ZŁOTO

SREBRO

LOOMBARD

czynne

GAZETA BEZPŁATNA 100% KAPITAŁU POLSKIEGO

od 800 do 2100

Miłość i pizza

OSTRÓW

Wielkopolska 2030 z ORE!

ZŁOTO SREBRO

OstrowskiRynekEnergetyczny budowany przez Grupę Kapitałową CRK znalazł się wśród kluczowych projektów i kierunków działań Strategii Wielkopolska2030uchwalonej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. czytaj na stronie 2

POŻYCZKI PO D ZA STAW W SZ

YS TK IE GO

K A L IS Z

ul. Zamkowa 13 tel. 507 331 757 www.loombard.pl

POŻYCZKI POD ZASTAW WSZYSTKIEGO

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

RYNEK 18

(WEJŚCIE OD KALISKIEJ)

tel. (62) 739 19 62 KOLEJOWA 7 tel. (62) 720 51 87

Chynowa 165 B

Dbajmy o środowisko

63-421 Przygodzice,

Rozmowa z Andrzejem Strykowskim, prezesem Zarządu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim. czytaj na stronie 5

tel. 884-159-216, e-mail:

KOSZYKÓWKA

Ostrowianie byli o krok, by pokonać Kinga Szczecin. Niestety, trochę pogubili się w samej końcówce i przegrali 73:75. czytaj na stronie 10

l

Chynowa 165 B tel. 884-159-216 e-mail: zeusostrow@onet.pl

OSTRÓW

King pokonał BM Slam Stal

ww w. lo om ba rd .p

zeusostrow@onet.pl 9 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pizzy. Potrawa ta stanowi znak rozpoznawczy włoskiej kuchni. Donato Berchicci, razem z żoną Donatą, od 20 lat, prowadzą w Ostrowie, na placu 23 Stycznia „Ristorante u Włocha”. Postanowiliśmy, wykorzystując święto pizzy, odwiedzić to urocze miejsce. czytaj na stronie 6

REKLAMA

NAJNIŻSZE CENY

NAJNIŻSZE CENY POMIAR U KLIENTA

POMIAR U KLIENTA


2

informacje

www.naszrynek.pl

OSTRÓW Radny Śliwiński wspiera mieszkańców

Już zwożą węgiel

Nasz Rynek

11 lutego 2020 nr 6 (684)

OSTRÓW Ostrowski pomysł znalazł się wśród kluczowych projektów Strategii Wielkopolska 2030

Wielkopolska 2030 z ORE!

Wiceminister rządu PiS Adam Gawęda z Ministerstwie Aktywów Państwowych o pomyśle utworzenia centralnego magazynu węgla w Ostrowie poinformował kilka tygodni temu. Nikt nawet nie zadał sobie trudu, by ową decyzję skonsultować z władzami samorządowymi miasta czy z mieszkańcami. Magazyn, który powstał na składowisku węgla należącym do Centrali Zbytu Węgla ,,Węglozbyt”, ma być receptą na zalegające przy śląskich kopalniach zwały węgla. W pierwszym dniu działalności przyjął 300 tysięcy ton węgla. Docelowo na plac ma trafić nawet milion ton. - Chcemy odblokować kopalnie, by mogły one stabilnie i bezpiecznie funkcjonować stwierdził wiceminister Adam Gawęda. Pomysł ten - delikatnie mówiąc - nie podoba się mieszkańcom Ostrowa. Obawiają się oni wzrostu zapylenia i negatywnych skutków na lokalne środowisko, a także znacznego wzrostu ruchu drogowego w zachodniej części miasta. - Dlaczego nikt z przedstawicieli rządu nie przyjechał i nie zapoznał się z naszym zdaniem - mówi jeden z mieszkańców. - Wojewoda Łukasz Mikołajczyk jest ostrowianinem, to chyba temat ten powiREKLAMA

nien leżeć mu mocno na sercu. Temat ten poruszyli na ostatniej sesji Rady Miejskiej ostrowscy radni. Marek Śliwiński z Klubu Radnych „Przyjazne Miasto” wystosował interpelacje z prośbą o lokalne samorządowe wsparcie w sprawie powstania magazynu centralnego. Pismo skierowane ma zostać do Premiera Rządu, Ministra Aktywów Państwowych i Wojewody Wielkopolskiego, który jest przedstawicielem rządu w terenie. - Warto również zaznaczyć, że tego rodzaju plany rządowe zwożenia do Ostrowa setek tysięcy ton węgla są zupełnie przeciwne do ambitnie wdrażanego w naszym mieście programu ,,odejścia miasta od węgla’’ i rozwoju innych źródeł ciepła i energii – mówi radny Marek Śliwiński. – W związku z powyższym proszę w imieniu mieszkańców i całego Klubu „Przyjazne Miasto” o lokalną interwencję na szczeblu odpowiednich instytucji rządowych. Prezydent Ostrowa Beata Klimek również przyłączyła się do apelu, zaznaczając, że powstanie tego magazynu może rodzić określone skutki ekologiczne oraz problem dla przyszłych pokoleń. ANKA

Fot.: ARCHIWUM

Centralny magazyn węgla w Ostrowie przyjmuje już nadwyżki surowca z polskich Ostrowski Rynek Energetyczny budowany przez Grupę Kapitałową CRK znalazł się kopalń. Mieszkańcy protestują, ale nikt z wśród kluczowych projektów i kierunków działań Strategii Wielkopolska 2030 uchwalonej przedstawicieli rządu się tym nie przejmuje. przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

Ostrowski Rynek Energetyczny znalazł się wśród kluczowych projektów i kierunków działań Strategii Wielkopolska 2030. To najważniejszy dla samorządu województwa dokument planistyczny, który stanowi punkt odniesienia dla wszystkich działań rozwojowych na terenie Wielkopolski. - W ten sposób Ostrów Wielkopolski nadaje kierunek dla lokalnej i ekologicznej energetyki w całym województwie. To ambitne i długofalowe wyzwanie, które z determinacją podejmujemy z myślą również o przyszłych pokoleniach ostrowian – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. W Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku Ostrowski Rynek Energetyczny uwzględniono jako wzorcowe narzędzie do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej i wiodący projekt w zakresie rozwoju inicjatyw klastrowych w sektorze energetycznym na terenie Wielkopolski. - Uwzględnienie ORE

wśród kluczowych projektów Strategii Wielkopolska 2030 to po uzyskaniu certyfikatu Ministerstwa Energii oraz pierwszej koncesji Urzędu Regulacji Energetyki kolejne potwierdzenie innowacyjności naszych działań i ich nie tylko miejskiego, ale i regionalnego znaczenia – zaznacza Bartosz Ziółkowski, prezes ostrowskiego Centrum Rozwoju Komunalnego. Priorytety zamieszczone w Strategii Wielkopolska 2030 są ściśle związane z nowymi wyzwaniami UE, tj. ochrona klimatu, innowacje czy walka ze smogiem. Wojewódzka Strategia wskazuje potrzebę dalszego rozwoju Ostrowskiego Rynku Energetycznego w obszarze „dobra jakość powietrza i czysta energia dla Wielkopolski”. - Ostrowski Rynek Energetyczny ma obecnie ponad 50 partnerów naukowych i gospodarczych. Wśród nich są już podmioty nie tylko

z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego, ale również z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – wskazuje Mateusz Nycek, który w imieniu miasta i Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego przedstawiał projekt ORE podczas subregionalnych konsultacji społecznych Strategii Wielkopolska 2030. - Projekt ORE to jeden z modelowo rozwijających się klastrów energii w Polsce, przenoszących kompetencje energetyczne poza mury jej tradycyjnej branży. Całe przedsięwzięcie wpisuje się w europejski trend tzw. energetyki rozproszonej zaznacza Artur Dembny, prezes specjalistycznej spółki CRK Energia. Uchwała w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku „Wielkopolska 2030” została podjęta przez Sejmik Województwa Wiel-

kopolskiego podczas XVI Sesji w poniedziałek 27 stycznia. - Strategia będzie mapą drogową dla Wielkopolski na najbliższe 10 lat. Powstała bardzo otwarta i nowoczesna wizja dla Wielkopolski jako regionu europejskiego z ambicjami, który chce być konkurencyjny, głównie poprzez swój zrównoważony rozwój i zajmować dobrą pozycję na mapie regionów Polski i w Europie – podkreślił podczas Sesji Sejmiku Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. - Za pozytywne samorządowe rekomendacje dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego bardzo dziękuję Zarządowi i Radnym Województwa Wielkopolskiego, szczególnie marszałek Marzenie Wodzińskiej – podsumowuje prezydent Beata Klimek. ANKA

REKLAMA

Jedyny taki portal w kraju!

www.wspominamybliskich.pl

Dołącz do nas!


11 lutego 2020 nr 6 (684)

informacje

Nasz Rynek

PRZETARG Zarząd Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim

zaprasza do przetargu

na uzyskanie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy

ul. Komuny Paryskiej 14/12

o powierzchni użytkowej 28,00 m² osoby, które ukończyły 50 rok życia. Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2020 roku o godz. 1000, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wrocławskiej 100 (I piętro).

- wymagany wkład mieszkaniowy 36 723,00 zł - fundusz remontowy 2000,00 zł Przedmiotem przetargu jest kwota na jednorazową bezzwrotną wpłatę na fundusz remontowy spółdzielni. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.000,00zł, które należy wpłacić w spółdzielni (pokój nr 3) w dniu przetargu do godz. 930. Osoba wygrywająca przetarg w terminie 30 dni zobowiązana jest wpłacić na konto spółdzielni

wartość wkładu mieszkaniowego plus wylicytowaną na przetargu kwotę na fundusz remontowy spółdzielni.

Mieszkanie można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, nr tel.: 62 591 56 56, wew. 247. Wszelkie informacje dotyczące zasad przebiegu przetargu tel.: 62 591 56 56 wew. 227. Zastrzega się prawo unieważnienia w całości lub w części przetargu bez podania przyczyn. A.S.-3

www.naszrynek.pl

Dlaczegowarto wartozamieszkać zamieszkać Dlaczego naOsiedlu OsiedluCzekanów? Czekanów? na Szukaszdomu domuwwpobliżu pobliżuOstrowa OstrowaWielkopolskiego? Wielkopolskiego?Nie Niejesteś jesteśspecjalistą specjalistąododtechnologii technologiii procedur i procedur Szukasz budowlanych? Dobrze trafiłeś! Oddaj ten temat w ręce specjalistów i wybierz Osiedle Czekanów przy budowlanych? Dobrze trafiłeś! Oddaj ten temat w ręce specjalistów i wybierz Osiedle Czekanów przy ulicy Kasztanowej. Dzięki tej decyzji unikniesz niepotrzebnego stresu i wielu nieprzespanych nocy. ulicy Kasztanowej. Dzięki tej decyzji unikniesz niepotrzebnego stresu i wielu nieprzespanych nocy. Aktualniedomy domybuduje budujesięsię Aktualnie najczęściejsystemem systememgospogosponajczęściej darczym. Wymaga wiele czadarczym. Wymaga toto wiele czai poświęcenia.Poszukiwanie Poszukiwanie susui poświęcenia. odpowiedniejdziałki, działki,uzyskanie uzyskanie odpowiedniej pozwoleniananabudowę budowęoraz oraz pozwolenia wybórfachowców fachowcówi materiałów i materiałów wybór przystępnejcenie cenie– –przeprzewwprzystępnej rabialiśmyjużjużten tenscenariusz. scenariusz. rabialiśmy Zazwyczaj efekt efekt jest jest daleki daleki Zazwyczaj oczekiwanego,a anauka naukanana ododoczekiwanego, własnychbłędach błędachkosztuje kosztujenie nie własnych tylkopieniądze, pieniądze,alealeteż teżwiele wiele tylko nerwów. nerwów. Innymrozwiązaniem rozwiązaniemjest jestskoskoInnym rzystaniez zoferty ofertydeweloperów deweloperów rzystanie zakupgotowego, gotowego,nierzadko nierzadko – –zakup kiepskiejjakości jakościbudynku budynkustostokiepskiej jącego nana niewielkiej niewielkiej działce działce jącego wśródkopiowanych kopiowanychdomków. domków. wśród OsiedleCzekanów Czekanówproponuje proponuje Osiedle Państwuciekawą ciekawąalternatywę. alternatywę. Państwu Oferujemykorzystnie korzystniepołożone położone Oferujemy działkiróżnej różnejwielkości wielkościwwumiarumiardziałki kowanejcenie. cenie.Teren Terenbudowy budowy kowanej jestuzbrojony uzbrojony– –sieć siećwod-kan. wod-kan. jest energiaelektryczna. elektryczna.ZamieZamiei ienergia rzamy sukcesywnie sukcesywnie zabudozabudorzamy wywaćteren terenosiedla, osiedla,dbając dbająco o wywać jegofunkcjonalność funkcjonalnośći estetykę. i estetykę. jego Stawiamynanaprzejrzystość przejrzystość Stawiamy i szybkośćdziałania. działania. i szybkość

Chcemyuzyskać uzyskaćosiedle osiedlezazaChcemy budowane różnorodnymi różnorodnymi bububudowane dynkami,które któretworzą tworząspójną spójną dynkami, estetycznie całość. całość. Budynek Budynek estetycznie zostanieprzekazany przekazanyklientowi klientowi zostanie wrazzezestopniami stopniamizewnętrznyzewnętrznywraz wejściowymioraz oraztarasem. tarasem. mimiwejściowymi Montujemyrównież równieżekologiczekologiczMontujemy instalacjęgrzewczą, grzewczą,cocowywynąnąinstalację eliminujezadymienie zadymienieosiedla osiedlaz z eliminuje lokalnychkominów kominówi iznacznie znacznie lokalnych ograniczykoszty kosztyeksploatacyjeksploatacyjograniczy ne.Możliwe Możliwejest jestrównież równieżwykowykone. nanie„pod „podklucz”. klucz”. nanie Dzięki wieloletniemu wieloletniemu dodoDzięki świadczeniu i i współpracy współpracy z z świadczeniu

niezawodnąekipą ekipąbudowlaną budowlaną niezawodną zapewniamy kompleksowy kompleksowy zapewniamy zakres usług. usług. Dbamy, Dbamy, żeby żeby zakres wszystkieformalności formalnościbyły byłyzazawszystkie łatwiane sprawnie, sprawnie, budowa budowa łatwiane przebiegałaterminowo terminowoi co i conajnajprzebiegała ważniejszebezstesowo bezstesowodla dlananaważniejsze szychklientów. klientów.Kontrolujemy, Kontrolujemy, szych abyfinalny finalnyefekt efektprac pracbył byłzgodzgodaby z projektemi oczekiwaniami i oczekiwaniami nynyz projektem przyszłychużytkowników. użytkowników. przyszłych ZespółOsiedla OsiedlaCzekanów: Czekanów: Zespół ZbigniewNowacki Nowacki Zbigniew AndrzejCempel Cempel Andrzej współpracownikami zezewspółpracownikami

12

OSTRÓW To część rewitalizacji przestrzeni miejskiej, na które miasto pozyskało 9 milionów

Zmiany na ostrowskim deptaku

Na ostrowskim deptaku trwa wymiana starej kostki brukowej na nową płytę grafitową. Inwestycja ta jest częścią rewitalizacji przestrzeni miejskiej, na którą miasto pozyskało blisko 9 milionów unijnego dofinansowania. gospodarczo, rekreacyjnie i kulturalnie - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. - To nie tylko prace budowlane, ale dzięki nim miejsce to zmieni swój charakter. Na wysokości ulicy Sukienniczej powstanie tzw. Salon Miejski, który pozwoli na organizowanie tam wydarzeń kulturalnych – już w grudniu odbędzie się tu minikoncert świąteczny, który był jednym ze zwycięskich

zadań w Ostrowskim Budżecie Obywatelskim. Takich spektakli będzie tu znacznie więcej. Ta część Ostrowa będzie fragmentem ciągu ulic (Plac Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa), który połączy funkcję ulicy, deptaku i miejsca spotkań mieszkańców. Bezpieczną przestrzenią dla spotkań integracyjnych, wystaw i festiwali. Jeszcze trochę i będzie naprawdę pięknie! ANKA

FOT.: FB PREZYDENT OSTROWA BEATA KLIMEK

Już jesienią tego roku ostrowianie będą mogli zachwycać się nowym deptakiem. I nie ma w tym stwierdzeniu przesady, ponieważ całkowicie zmieni on swój wygląd. Nowa nawierzchnia, oświetlenie i podświetlenie, meble miejskie i sporo zieleni. Będzie to, po rynku, drugie reprezentacyjne miejsce naszego miasta. - Chcemy pobudzić tę część Ostrowa. Pobudzić

3


4

fotorelacja

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

11 lutego 2020 nr 6 (684)

OSTRÓW Seniorzy świętowali

Dwa lata ostrowskiego Klubu Senior+ Klub Senior+ w Ostrowie otwarto, by zapewniał wsparcie seniorom, czyli osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+. Klub stwarza warunki do aktywnego i produktywnego spędzania czasu wolnego poprzez rozwijanie swoich zainteresowań. Umożliwia korzystanie z oferty na rzecz aktywizacji społecznej, w tym oferty prozdrowotnej, aktywności ruchowej, a także działań z zakresu kultury, rekreacji i opieki. W 2020 roku Stowarzyszenie ,,Ludzie dla ludzi” nadal będzie prowadzić

Klub, który stał się codziennym miejscem spotkań ostrowskich seniorów. Uczestnicy są zachwyceni różnorodnością zajęć, możliwością wyjścia z domu, przebywania z innymi ludźmi, integracją, zawieraniem nowych znajomości, a także zdobywaniem nowych umiejętności i wiedzy. Z okazji dwóch lat działalności Klubu zorganizowano uroczystość, w której wzięło udział około 60 seniorów. Uczestnicy świętowali przy kawie i pysznym poczęstunku. Nie zabrakło tortu i tańców do żwawej muzyki. WIKI

FOT.:WIKTORIA KOHNKE

5 lutego minęły dwa lata od otwarcia Klubu Senior+ przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie, prowadzonego przez Stowarzyszenie ,,Ludzie dla ludzi’’.


11 lutego 2020 nr 6 (684)

informacje

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

5

OSTRÓW Gospodarka odpadami to zadanie dla wszystkich mieszkańców

Dbajmy o środowisko, bo to wspólna sprawa

Rozmowa z Andrzejem Strykowskim, prezesem Zarządu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim. Dlaczego spółka RZZO złożyła wniosek, aby podnieść - więcej niż wcześniej zakładaliście - wysokość kwatery na składowisku odpadów? - Każdego roku znacznie wzrasta liczba odpadów wytwarzanych przez mieszkańców naszego regionu. Tylko w ostatnich trzech latach liczba odpadów na jednego mieszkańca wzrosła aż o 40 procent. Podobny wzrost liczby odpadów notowany jest w rejonie kaliskim, kępińskim czy jarocińskim. A są frakcje, których ilość wzrosła znacznie powyżej wspomnianych 40 proc. Mam tu na myśli odpady wielkogabarytowe, które zbieramy każdego roku. Ilość tych odpadów w porównaniu do 2018 roku wzrosła o 120 proc. Wniosek, który złożyliśmy do Urzędu Miejskiego, przewiduje zabezpieczenie miejsca składowania odpadów na najbliższe lata. A każdy samorząd ma obowiązek o takie miejsce zadbać. Dlatego apeluję do wszystkich, byśmy starali się jak najmniej tych odpadów wytwarzać oraz prawidłowo je segregowali. Tylko znaczne ograniczenie

odpadów i odpowiedzialne ich wytwarzanie spowoduje, że nie będzie konieczności ciągłego powiększania składowiska lub szukania innych miejsc na składowanie odpadów. To jest nasza wspólna odpowiedzialność. Czy podniesienie wysokości kwatery na składowisku odpadów przy ul. Staroprzygodzkiej to jedyna droga rozwiązania problemu, który spółka bierze pod uwagę? - To jedno z możliwych rozwiązań. Dalej prowadzimy starania, które mają doprowadzić do budowy nowej kwatery w Psarach. Przypomnę, że w 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął projekt planu gospodarki odpadami dla naszego województwa. W załączniku do tej uchwały są umieszczone zapisy, które dotyczą nas bezpośrednio. Mowa tam o rozbudowie składowiska w Psarach i budowie nowej kwatery o pojemności 1.000.000 metrów sześciennych. Dla porównania kwatera, którą obecnie eksploatujemy, ma 325.000 metrów sześciennych. Kolejnym możliwym roz-

wiązaniem jest organizowanie przetargów i wywożenie odpadów poza Ostrów Wielkopolski. Jest to jednak związane ze znacznym podniesieniem opłat dla mieszkańców i to nie tylko Zębcowa. Ekonomia w tym przypadku jest bezlitosna. Wywiezienie frakcji odpadów na odległość 200 kilometrów powoduje wzrost kosztów zagospodarowania jednej tony odpadów o 100 złotych, a w przypadku 400 kilometrów, to już wzrost o blisko 200 złotych za tonę. Jeszcze innym rozwiązaniem jest poszukiwanie odpowiednich terenów inwe-

stycyjnych i budowa nowego składowiska odpadów, pod warunkiem zgodności jego lokalizacji z zapisami planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego. Które z rozwiązań jest w takim razie najkorzystniejsze dla mieszkańców? - Nie mam wątpliwości, że dziś rozwiązaniem najtańszym i najkorzystniejszym jest podniesienie wysokości kwatery na składowisku odpadów i stąd nasz wniosek w tej sprawie złożony do Urzędu Miejskiego. Nie oznacza to jednak, że w przy-

padku pozytywnej decyzji ze strony magistratu zaprzestajemy innych działań. Wręcz przeciwnie. Gdybyśmy na tym poprzestali, to za jakiś czas ponownie stanęlibyśmy przed tym samym problemem. Dlatego cały czas prowadzimy starania, które mają doprowadzić do budowy nowej kwatery w Psarach. Ale jest to inwestycja, która będzie rozłożona w czasie. Mieszkańców interesuje także, jak ewentualne powiększenie kwatery wpłynie na środowisko? - Na spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się pod koniec ubiegłego roku, zobowiązaliśmy się do określonych działań, z których w pełni się wywiązaliśmy. Wówczas m.in. zapewniliśmy, że opracowany zostanie raport oddziaływania wysypiska na środowisko. Taki raport jest przygotowywany przez firmę zewnętrzną i będzie gotowy do końca pierwszego kwartału tego roku. W raporcie tym ocenione zostaną m.in. skutki oddziaływania na środowisko w przypadku podniesienia rzędnych, czyli wysokości kwatery na skła-

dowisku odpadów, a także uciążliwości odorowych. Co w takim razie my wszyscy możemy zrobić dla środowiska? - Przy obecnej tendencji wzrostu ilości odpadów po prostu wspólnie musimy myśleć o przyszłości. Oznacza to, że skoro tworzymy odpady, musimy je segregować i utylizować. Zaledwie część odpadów tworzonych przez nas – mieszkańców - nadaje się do recyklingu. Dlatego segregacja odpadów jest tutaj podstawą naszych działań. Ważne jest także to, ile i czego kupujemy. Kiedy decydujemy się np. na napoje w plastikowych butelkach, to musimy myśleć o tym, że każda butelka będzie musiała zostać wyrzucona do kosza. Na tony odpadów, które każdego dnia tygodnia trafiają na składowisko, składamy się my wszyscy. Dlatego szukajmy najlepszych rozwiązań, które nie dość, że będą korzystne dla środowiska, to także w ostatecznym rozrachunku i dla naszych kieszeni. Rozmawiał: Ryszard Binczak

POWIAT OSTROWSKI Obóz profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z gminy Ostrów Wielkopolski

Ferie na nartach

Prawie 50-osobowa grupa uczniów z gminy Ostrów Wielkopolski wypoczywała aktywnie w miejscowości Zawoja, położonej u stóp Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim. Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizacja przekazała na wyjazd aż 40 tysięcy złotych. Dzięki tak dużemu wsparciu dzieci za tygodniowe wakacje płaciły jedynie 250 złotych. W ramach wypoczynku miały zapewniony transport, pełne wyżywienie, nocleg, kompletny sprzęt narciarski, wycieczki oraz wiele atrakcji. - Już po raz trzeci Komisja wspiera finansowo organizacje zimowych wakacji. Cieszymy się, że tak wiele dzieci korzysta z tej oferty. To zawsze aktywnie spędzony czas na świeżym powietrzu i na pewno wesoło. Proszę pamiętać, że obóz ma także charakter profilaktyczny. Uczymy dzieci jak groźne mogą być uzależnienia. Dziś to nie tylko alkohol, narkotyki i dopalacze, ale także gry komputerowe, hejt w Internecie i wiele, wiele innych niebezpieczeństw czyha-

jących w sieci - podkreśla Maria Bera, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizatorem wypoczynku był Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” działający przy Szkole Podstawowej w Lamkach, z Tomaszem Mockiem na czele. Główną atrakcją wyjazdu była nauka i doskonalenie jazdy na nartach pod okiem pięciu wykwalifikowanych instruktorów narciarskich. Uczniowie zostali podzieleni na 5 grup, według umiejętności jazdy na nartach. Na każde dziecko czekał kompletny strój narciarski. Białe szaleństwo w zimowych warunkach było dodatkowo okazją do wspólnej zabawy w sprzyjającej atmosferze. Dla uczestników przygotowane zostały również warsztaty profilaktyczne oraz zajęcia świetlicowe, które odbywały się w ośrodku wypoczynkowym. Dodatkowo odbyło się spotkanie z góralami spod

Babiej Góry. Dostarczyło ono uczestnikom nie tylko wspanialej zabawy i humoru, ale przybliżyło też regionalną historię, tradycje i obyczaje. Uczniowie słuchali prawdziwej góralskiej muzyki, poznawali tradycje, góralskie stroje, tańce oraz regionalną gwarę. Kolejną atrakcją był przyjazd twórców ludowych, którzy wspólnie z dziećmi wykonali figurki z siana, by później ozdabiać je dodatkami. Podczas podsumowania wyjazdu uczniowie otrzymali pamiątkowe kubki termiczne oraz dyplomy za udział w warsztatach profilaktycznych. - Zimowy wypoczynek bez wątpienia dostarczył niezapomnianych wrażeń i pozwolił na wartościowe spędzenie ferii zimowych. Cieszy się on ogromną popularnością, a zadowoleni uczniowie już pytają o kolejne projekty - powiedział Tomasz Mocek, wieloletni koordynator i pomysłodawca wypoczynku. ANKA


6

fotorelacja

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

11 lutego 2020 nr 6 (684)

OSTRÓW Międzynarodowy dzień pizzy z Włochem

Miłość i pizza

9 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pizzy. Potrawa ta stanowi znak rozpoznawczy włoskiej kuchni. Donato Berchicci, razem z żoną Donatą, od 20 lat, prowadzą w Ostrowie, na placu 23 Stycznia „Ristorante u Włocha”. Postanowiliśmy, wykorzystując święto pizzy, odwiedzić to urocze miejsce. Donato Berchicci od 20 lat, razem z żoną - Donatą, prowadzą restaurację w Ostrowie - „Ristorante u Włocha”. To jedyna pizzeria w okolicy, prowadzona przez rodowitego Włocha. W swoim lokalu kultywują oni włoskie tradycje i włoską kulturę, nie tylko poprzez jedzenie, ale również poprzez odpowiedni klimat i dekoracje własnego projektu, nawiązujące wyglądem do ulic południowych Włoch. Donato pochodzi z Molise - jednego z najmniejszych regionów we Włoszech. Jako ciekawostkę podaje, że z tego regionu wywodzą się również dziadkowie słynnego aktora Roberta De Niro. To właśnie z Molise Donato sprowadza do swojego lokalu naturalną oliwę z oliwek. Większość produktów, wykorzystywanych do przygotowywania potraw, również sprowadza prosto z Włoch. - Moim zdaniem pizzę można robić na dwa sposoby. Pizzę „fast food”, zrobioną ze składników o niskiej jakości lub pizzę jakościową, z mąki sprowadzanej z Neapolu i prawdziwej mozzarelli. My trzymamy się jakości, bo chcemy robić prawdziwie włoski produkt. Włoska kuchnia raczej nie jest skomplikowana, ale produkty muszą być najwyższej jakości. Receptura naszej pizzy ma 150 lat, to był przepis mojej babci - mówi Donato.

W kulturze włoskiej jedzenie jest bardzo ważne. Włosi uwielbiają biesiadować ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi, celebrować różne wydarzenia i święta przy jedzeniu. Żartobliwie mówi się, że Włosi „nie jedzą, by żyć, lecz żyją, by jeść”. - Włosi, którzy mają swój lokal, traktują klientów jak przyjaciół i cenią sobie swobodne relacje z nimi. W Polsce często jest tak, że właściciel lokalu jest nieobecny w swojej restauracji i nie ma takiego kontaktu z klientem, jest między nimi większy dystans. Czasami nasi klienci opowiadają nam o swoich podróżach do Włoch i bardzo pozytywnie wspominają wizyty w restauracjach. Mówią, że mieli szczęście i trafili na wyjątkowo miłego szefa. A tak jest w niemal każdym włoskim lokalu, bo Włosi po prostu tacy są. Przyjaźni i otwarci - opowiada Donata. - Według mnie restauracja to nie biznes. My nie robimy biznesu, tylko karmimy ludzi. Lubię się spotykać z klientami i sprawia mi to wielką przyjemność. Nasz lokal to nie tylko jedzenie, ale też kultura włoska, którą staramy się propagować. Konkurencja jest większa niż 20 lat temu, bo Polacy nauczyli się robić dobrą pizzę, z dobrych produktów. Ale uważam, że dla klienta liczy się nie tylko jedzenie, ale też klimat - mówi Donato.

Donato i Donata stanowią szczęśliwe małżeństwo, mają dwóch synów - Antonia i Donatella, a swoją restaurację traktują niczym trzecie dziecko, powstałe z ich wspólnej inicjatywy. Z okazji zbliżających się walentynek postanowiliśmy zapytać ich o przepis na udane małżeństwo i poprosić o podanie młodym parom porad, które ułatwią im tworzenie szczęśliwych związków. - Uważam, że małżeństwo nie może być monotonne, musi być z iskrą. Małżeństwa między Polkami i Włochami często są udane, ponieważ zarówno we Włoszech, jak i w Polsce, pielęgnuje się wartości rodzinne. Według mnie to jest najważniejsze. Mieszkałem w Belgii i Francji, a w tych krajach wartości rodzinne nie są tak kultywowane i małżeństwa często się rozpadają. Wiele małżeństw opiera się tylko na „pierwszej miłości” i rozpada się, bo małżonkowie zapominają o wartościach rodzinnych. Media często pokazują młodym ludziom, że te wartości są starodawne i niemodne, a to nieprawda. W Polsce te wartości są przekazywane z pokolenia na pokolenie i bardzo mi się to podoba. Pieniądze i praca nie są najważniejsze, rodzina powinna być na pierwszym miejscu mówi Donato. WIKI

Donato i Donata Berchicci.

Wystrój restauracji nawiązuje wyglądem do ulic południowych Włoch.

KONKURS WALENTYNKOWY!

Z okazji nadchodzących walentynek, redakcja„Naszego Rynku” organizuje konkurs. Aby wziąć udział, należy wysłać nam zdjęcie ze swoją ukochaną osobą. Zdjęcia można dostarczyć do naszej redakcji na adres Starotargowa 6 w Ostrowie lub wysłać na adres e-mail konkurs@naszrynek.pl Spośród osób, które nadeślą zdjęcia, wylosujemy 2 ZAPROSZENIA DLA DWÓCH OSÓB, na pyszną pizzę w „Ristorante u Włocha” na Placu 23 stycznia 16a w Ostrowie. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy w następnym numerze„Naszego Rynku”. Na wasze prace czekamy do 14 lutego! Wyniki ogłosimy w następnym numerze - 18 lutego.


11 lutego 2020 nr 6 (684)

reklama

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

7

Preparat sprawdzony przez 62 900 osób

1 dawka udrażnia tętnice i obniża cholesterol o 85%!

Usuń zatory żylne w 24h Nowatorski ŚRODEK na miażdżycę zmniejsza ryzyko zawału serca o

94%

Wykorzystaj swoją szansę i pokonaj miażdżycę w 14 dni!

Odebrałam

70% żniż na preparaki i pokonała t miażdżycęm !

Maria K. 73

lata

Koniec z groźną dla zdrowia miażdżycą, która zatyka żyły i pogarsza krążenie krwi, stwarzając ryzykozawału serca, udaru mózgu, zatoru płuc czy niedokrwienia kończyn. Już niemal 63 tys. Polakówzmniejszyło grubość blaszki miażdżycowej po 2 tygodniach domowej kuracji, która udrażnia żyłyi tętnice, usuwa zalegające skrzepy, obniża cholesterol i cofa zmiany miażdżycowe aż o 94%.

I

nnowacyjna kuracja prof. Braxtona zapowiada prawdziwą rewolucję w domowym, skutecznym i nieinwazyjnym zwalczaniu miażdżycy. Choroba, która przez lata podstępem atakowała niemal 75% społeczeństwa w każdym wieku, doprowadzając do poważnych chorób, zawałów, udarów i amputacji kończyn, dziś może zostać wyleczona w kilkanaście dni bez żadnej operacji. „9 na 10 osób po zastosowaniu preparatu wraca do pełni zdrowia już w ciągu 2 tygodni” – informował na Konferencji Top Medica prof. George Braxton, twórca kuracji przeciwmiażdżycowej, która wprost ze Stanów Zjednoczonych dotarła właśnie do Polski.

Prof. George Braxton, kardiolog

„Według danych Światowej Organizacji krwiono-Zdrowia, choroby naczyń krwiono śnych są obecnie pierwszą przyczyną zgonów na świecie. Opatentowana przez nas kuracja natychmiast rozbija blaszki miażdżycowe zalegające w tętnicach, rozszerza światło naczyń krwionośnych i chroni przed utworzeniem się zatoru żylnego. Już po zażyciu 1 kapsułki poziom złego cholesterolu zostaje obniżony średnio o 55%, a krew zaczyna krążyć poprawnie już po 7-10 dniach, obniżając niemal do zera ryzyko nagiego zawalu, czy udaru.”

Zdrowe serce w każdym wieku

Specjaliści przyznają, że rozwój miażdżycy bywa niezauważalny. Warto mieć świadomość, że to podstępna choroba, która niepokojące sygnały wysyła dopiero wtedy, gdy żyły i tętnice są zatkane już w połowie! To sprawia, że zawał zazwyczaj pojawia się niespodziewanie, w stanie pozornego zdrowia. Nie warto lekceważyć nawet drobnych objawów. Preparat Braxtona powstał po to, by zażegnać zagrożenie w domowym zaciszu, bez ingerencji chirurgicznej, w 100% bezpiecznie i naturalnie.

Działaj szybciej, niż miażdżyca! PREPARAT BRAXTONA ZWALCZA CHOROBĘ NIEDOKRWIENNĄ W 14 DNI

Uniknęłam amputacji stopy!

„Gdyby nie ten preparat, musiałabym poddać się amputacji lewej stopy. Na szczęście zaufałam córce – farmaceutce. Po 10 dniach kuracji lekarz potwierdził, że zmiany miażdżycowe zniknęły, a do stopy wróciło prawidłowe ukrwienie. Nogi przestały drętwieć, nie mam trudności z chodzeniem i znów mogę spacerować bez bólu.” Wiesława G. 71 lat, Białystok

Preparat, który chroni Ciebie i Twoich bliskich

Przełomowa kuracja Braxtona rozszerza światło tętnic, poprzez usunięcie z nich blaszki miażdżycowej zbudowanej głównie z cholesterolu.

Kuracja nowatorskim preparatem odtyka żyły i tętnice już po 1. zastosowaniu. Gdy blaszka miażdżycowa zostaje skruszona, naczynia krwionośne odzyskują drożność, a krew bez przeszkód dotlenia wszystkie narządy. Już w ciągu 24 h od zażycia preparatu, przepływ krwi w naczyniach krwionośnych ulega poprawie –zgromadzone w ścianach tętnic złogi zostają zmniejszone, a następnie usunięte z organizmu, dzięki czemu ryzyko niedotlenienia narządów spada niemal do zera, a serce staje się odciążone i nie musi już pracować na podwyższonych obrotach.

To dlatego aż 99 osób po kuracji deklaruje natychmiastową poprawę zdrowia i samopoczucia, a ich wyniki badań polepszają się z  każdym dniem. Preparat wykazuje 100% skuteczność także w  zaawansowanym stasta dium miażdżycy, ratując pacjentów przed wszczepieniem by-passów, a nawet amam putacją niedotlenionych kończyn.

Tak imponujące rezultaty, to zasługa 3-fazowego działania preparatu: 1 2 3

Likwidacja monocytów (komórek wypełniających się złym cholesterolem) Rozbicie i zmniejszenie grubości blaszki miażdżycowej Regeneracja, wzmocnienie i uelastycznienie ścian żył oraz tętnic

Cholesterol w normie bez żadnej diety!

,,Odkąd biorę preparat Braxtona, skończyły się trudności z oddychaniem i bóle w klatce piersiowej, a poziom cholesterolu wrócił do normy, mimo że nie zmieniłem diety. Po co łykać tony pigułek i zatruwać wątrobę, gdy wystarczy 1 kapsułka preparatu, by odzyskać zdrowie!” Jan Z. 75 lat, Wałbrzych

5 EKSTRA KORZYŚCI Oryginalna formuła Braxtona: ODTYKA ŻYŁY I TĘTNICE W 24 H ROZSZERZA ŚWIATŁO NACZYŃ KRWIONOŚNYCH AŻ O 85% OBNIŻA POZIOM ZŁEGO CHOLESTEROLU I ROZBIJA BLASZKĘ MIAŻDŻYCOWĄ WZMACNIA SERCE I REGENERUJE UKŁAD KRWIONOŚNY ZMNIEJSZA RYZYKO ZAWAŁU, ZATORU ŻYLNEGO I UDARU O 94%!

Skorzystaj z PRZEŁOMOWEJ kuracji

Przełomowa kuracja Braxtona rozszerza światło tętnic, poprzez usunięcie z nich blaszki cholestemiażdżycowej zbudowanej głównie z choleste rolu. Już w ciągu 24 h od zażycia preparatu, przepływ krwi w naczyniach krwionośnych ulega poprawie – zgromadzone w ścianach tętnic złogi zostają zmniejszone, a następnie usunięte z organizmu, dzięki czemu ryzy ryzyko niedotlenienia narządów spada niemal do zera, a serce staje się odciążone i nie musi już pracować na podwyższonych obrotach.

LIMITOWANA ILOŚĆ ZESTAWÓW PROMOCYJNYCH

70% TANIEJ DLA PIERWSZYCH 80 OSÓB Pierwszym 80 osobom, które zadzwonią do 18 LUTEGO 2020., przysługuje specjalna zniżka! Otrzymasz wówczas preparat prof. Braxtona za 317zł 97zł (przesyłka GRATIS)! Zamawianie jest bezpieczne, ponieważ płatność następuje dopiero po otrzymaniu przesyłki.

( 81 300 36 62 Pon. - niedz. 8:00-20:00 Zwykłe połączenia lokalne bez dodatkowych opłat.

Liczba promocyjnych opakowań jest ograniczona!


z powiatu

BETONIARNIA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI

BETON NA TELEFON 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 117 tel./fax 62 738-26-07; tel.auto 602-490-640 www.beton-bud.com.pl

e-mail:betonbud@2com.pl

Zakład Kr awiecki

Szycie na miarę: Przeróbki: • garnitury • skracanie • żakiety • wszywanie zamków • płaszcze • przedłużanie • spodnie Jacek Weckwerth • spódnice • itp. 63/400 Ostrów Wielkopolski tel. 604 565 681 ul. Gimnazjalna 22/18 (w podwórzu)

OSUSZANIE BUDYNKÓW z wilgoci budowlanej po zalaniach wynajem profesjonalnych osuszaczy, nagrzewnic pomiary wilgotności

dry.max@wp.pl

518 300 586

Hurtownia pokryć dachowych Kompleksowe usługi dekarskie blachodachówki, dachówki, więżba dachowa, papy, okna dachowe, rynny, inne akcesoria...

Młynów 1, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Tel. 600 185 907

POWIAT OSTROWSKI

PSZOK gotowy W listopadzie ubr. zakończono budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sośniach mieszczącego się przy oczyszczalni ścieków. Uruchomienie punktu zaplanowano na luty br. Dzięki inwestycji, której wybudowanie kosztowało blisko 2,6 mln zł, mieszkańcy zyskali funkcjonalne, bezpieczne i estetyczne miejsce do przekazywania odpadów. Gminny PSZOK składa się z następujących obiektów: zadaszone boksy z kontenerami na różne rodzaje odpadów, wiata magazynowa, ogrodzenie, salka edukacyjna z pomieszczeniem socjalno – biurowym, ścieżka edukacyjna, kontener otwarty stalowy o pojemności 7m3, kontener kompostujący, kontener HDPE o pojemności 1,1m3, pojemnik HDPE o pojemności 240l, kosz siatkowy o pojemności 1m3, ścieżka edukacyjna wyposażona w tablice edukacyjne, ławki, laptop z agregatem UPS z oprogramowaniem MS Office, magazyn na odpady niebezpieczne, pojemniki na odpady niebezpieczne, pojemnik na akumulatory o pojemności 500l, pojemnik na zużyte baterie o pojemności 120l, pojemnik na zużyte świetlówki, beczka na odpady niebezpieczne o pojemności 120l, pojemnik na leki o pojemności 60l, beczka rezerwowa o pojemności 60l, regał metalowy ocynkowany, rębak do gałęzi, agregat prądotwórczy 40kW, myjnia do kontenerów i pojemników, waga samochodowa. Po uruchomieniu punktu mieszkańcy będą mieli możliwość dostarczania i przekazywania zbieranych odpadów według wyznaczonych frakcji. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie gminy Sośnie. ANKA

Nasz Rynek

11 lutego 2020 nr 6 (684)

POWIAT OSTROWSKI Wielkopolskie Forum Rolnicze

Dyskutowali o problemach wsi Tradycyjnie w okresie przestoju w pracach polowych Wielkopolska Izba Rolnicza, wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi, organizuje cykl spotkań dla rolników „Wielkopolskie Fora Rolnicze”.

We Wtórku rolnicy rozmawiali o swoich problemach. Tegoroczny cykl forów Wielkopolska Izba Rolnizainaugurowany został w cza na czele z jej prezesem sali wiejskiej we Wtórku. Piotrem Walkowskim. Fora rolnicze to w Patronat nad spotkaniainicjatymi objął Minister Rolnic- Wielkopolsce twa i Rozwoju Wsi Jan wa bardzo dobrze znana, Krzysztof Ardanow- mająca swoją markę i cieski. Jest to już trzyna- sząca się dużym zainteresta edycja forów, których sowaniem. Organizowane pomysłodawcą i głównym corocznie przez samorząd organizatorem od lat jest rolniczy spotkania są

płaszczyzną do wymiany informacji oraz okazją do dyskusji na temat aktualnych problemów wsi i rolnictwa. Stwarzają także możliwość bezpośredniego kontaktu rolników i producentów z przedstawicielami instytucji działających w obszarze rolnictwa. ANKA

POWIAT OSTROWSKI Ferie z ekonomią w Radłowie

Uczyli się przedsiębiorczości W Szkole Podstawowej w Radłowie przeprowadzono zajęcia z przedsiębiorczości w ramach projektu edukacyjnego ,,Ferie z Ekonomią’’, w którym uczestniczyli uczniowie klas VII i VIII. się pisania planu biznesowego, uczestniczyli w symulacjach rynkowych i ćwiczeniach praktycznych dotyczących barteru, planowania dochodu rodziny, projektowania własnej firmy oraz w wielu innych inspirujących zadaniach. Zajęcia oprócz formy studyjnej miały również charakter wyjazdowy młodzież odwiedziła placówkę banku PKO SA w Ostrowie Wielkopolskim

Celem zajęć było kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodego pokolenia oraz umiejętności planowania własnej ścieżki życiowej. Uczestnicy mieli okazję poznać tajniki biznesu pod opieką trenerów: Karola Marszała - nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie oraz Mateusza Śliwy – studenta ekonomii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczniowie uczyli

oraz Oddział Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu, gdzie jedną z atrakcji były ćwiczenia w rozpoznawaniu autentyczności banknotów polskich. Uczestnicy odwiedzili też lokalne przedsiębiorstwo - Computer Recycling w Radłowie, której właściciel podzielił się z młodymi ludźmi historią swojej firmy oraz zdobytym doświadczeniem biznesowym. ANKA

POWIAT OSTROWSKI Grają już od 32 lat

Muzycy ,,Kapeli znad Baryczy’’ uhonorowani Minął trzydziesty drugi rok działalności Kapeli znad Baryczy, która zasłużenie dzierży miano ambasadora dziedzictwa kulturalnego Ziemi Odolanowskiej.

W minionym roku na Jasnej Górze w Częstochowie kapela otrzymała najwyższe wyróżnienie resortowe nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Medal ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Właśnie z tej okazji w sali narad w Odolanowie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Zasłużeni członkowie kapeli, którzy przez lata decydowali o jej

obliczu i sukcesach, na czele z założycielem zespołu Bogusławem Cebulskim, otrzymali z rąk burmistrza Odolanowa Mariana Janickiego nagrodę za wybitne osiągnięcia na niwie artystycznej. Nagrodzeni muzycy: Bogusław Cebulski, Marek Chocaj, Eugeniusz Pieprzka, Maciej Kaczmarek, Alan Sierchuła, Mirosław Kowalski, Robert Zgorzelak, Wiesław Szkudlarz. ANKA

FOT.: ARCHIWUM

www.naszrynek.pl

FOT.: KATARZYNA STRZYŻ

8


11 lutego 2020 nr 6 (684)

z powiatu

Nasz Rynek

POWIATOSTROWSKI

POWIAT OSTROWSKI Promesa dla Gminy Ostrów Wielkopolski

Miliony na żłobek

Fot.: ARCHIWUM

samodzielny. Z własnym zapleczem kuchennym, kadrą opiekuńczą oraz kierowniczą. - Budowę żłobka rozpoczynamy już wiosną. Planowane zakończenie to grudzień tego roku. Przed nami zatem ogromne wyzwanie inwestycyjne. W połowie lutego będzie już gotowy program funkcjonalno - użytkowy, dzięki któremu będzie możliwe ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie żłobka - tłumaczy Piotr Kuroszczyk, wójt gminy Ostrów Wielkopolski. Przygotowaniem merytorycznym projektu wraz z całą dokumentacją zajęła się poznańska Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju. To nie koniec starań samorządu o wsparcie finansowe na tę konkretną

inwestycję. Gmina złożyła również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na kolejne 4 mln złotych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. - Jeśli uda się pozyskać pieniądze, wówczas prawie 700 tys. złotych z tej kwoty trafi na budowę żłobka, pozostała część będzie przeznaczona na funkcjonowanie placówki przez pierwsze dwa lata. Mam nadzieję, że otrzymamy pieniądze. Jestem dobrej myśli. Myślę, że w ciągu najbliższych dni wszystko się wyjaśni – tłumaczy Piotr Kuroszczyk. Budowa żłobka ruszy wiosną. Zgodnie z wymogami programu rządowego Maluch + musi zakończyć się jeszcze w tym roku. Gminny żłobek swoją działalność rozpocznie w styczniu 2021 roku. ANKA

Odolanowski Dom Kultury tradycyjnie zorganizował coroczny Turniej Szachowo-Warcabowy dla dzieci z terenu gminy Odolanów. Celem turnieju było rozbudzenie u dzieci zainteresowania grami planszowymi, rozwijanie i doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, zasad logicznego myślenia i przewidywania, ale także strategicznego działania. Turnieje te mają wspaniałą ideę, bowiem dają najmłodszym możliwość aktywnego spędzania wakacyjnego czasu, intelektualnego rozwoju oraz realizowania własnych zainteresowań. Dzieci bardzo odpowiedzialnie podeszły do rozgrywki. Wykonanie każdego ruchu było decyzją wcześniej przemyślaną i analizowaną. Bardzo istotne jest też to, że wszystkie dzieciaki umiały przyjąć właściwie zarówno zwycięstwo jak i porażkę. MW Wyniki warcaby: chłopcy - 1. Nikodem Zaradny - Janków Zaleśny, 2. Norbert Kycia - Tarchały Wielkie, 3. Antoni Grzegorowski - Odolanów, 4. Adam Marcinkiewicz Odolanów, 5. Piotr Marcinkiewicz - Odolanów, 6. Demian Prystać - Odolanów; dziewczęta - 1. Gabriela Wygrała - Raczyce, 2. Maria Zarycka – Odolanów. Wyniki szachy: chłopcy - 1. Nikodem Zaradny - Janków Zaleśny, 2. Demian Prystać - Odolanów, 3. Adam Marcinkiewicz - Odolanów, 4. Antoni Grzegorowski - Odolanów, 5. Piotr Marcinkiewicz Odolanów; dziewczęta - 1. Maria Zarycka - Odolanów. AK

9

USŁUGA CIĘCIA LASEROWEGO BLACH

Grali w szachy i warcaby

Wójt gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk odebrał promesę na budowę żłobka w Gorzycach Wielkich.

Gmina Ostrów Wielkopolski otrzymała najwyższe dofinansowanie wśród wielkopolskich samorządów ubiegających się o wsparcie finansowe! Kwota dofinansowania wyniosła bagatela 2 mln 541 tys. złotych. O taką kwotę samorząd wnioskował i taką otrzymał. Pieniądze pochodzą z programu rządowego Maluch +. Promesę wręczali wspólnie w Poznaniu: minister pracy Marlena Maląg oraz wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Żłobek powstanie w Gorzycach Wielkich, tuż obok istniejącego przedszkola. Będzie przeznaczony dla 77 dzieci, w wieku od 1. roku do 3 lat. Będzie to pierwszy tego typu obiekt oświatowy w Gminie Ostrów Wielkopolski, spełniający najwyższe standardy. Żłobek będzie całkowicie

www.naszrynek.pl

Ostrów Wielkopolski, ul. Lotnicza 24-26 Tel. 62-736-44-47, 62-736-44-48 www.spiwo.pl

HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH TARTAK - KOMPLEKSOWE USŁUGI BLACHODACHÓWKA DACHÓWKA PAPY PODBITKI AKCESORIA RYNNY Ul. Południowa 79a, Ostrów Wielkopolski,

Tel. 503-941-786, 603-170-410

skup złomu skład opału wywóz gruzu ul. Partyzancka 35 63-400 Ostrów Wielkopolski 62 735 24 86; 578 829 420

ul Grabowska 93 63-400 Ostrów Wielkopolski 62 738 39 04

POWIAT OSTROWSKI Program skierowany do kobiet w ciąży

Od gminy na ,,Dobry początek’’ Projekt „Dobry początek” autorstwa Marty Kuroszczyk to innowacyjny na skalę kraju program skierowany do kobiet w ciąży z gminy Ostrów. Idea programu polega na zaoferowaniu przyszłym mamom dokładnie zaprojektowanego pakietu najpotrzebniejszych w pierwszych miesiącach życia przedmiotów. W ciągu 15 miesięcy funkcjonowania programu samorząd przekazał 295 pakietów, w

tym 7 podwójnych, co oznacza ciążę bliźniaczą.Podczas ostatniej uroczystości wójt Piotr Kuroszczyk wręczył 16 wypełnionych po brzegi zestawów zapakowanych w piękne, kolorowe pudła. - Mam nadzieję, że w otrzymanych zestawach znajdą Państwo wszystkie niezbędne rzeczy do pielęgnacji dziecka w pierwszych dniach jego życia - mówił wójt gminy Piotr ANKA Kuroszczyk.

FOT.: ARCHIWUM

Już po raz 15. przyszłe młode mamy z gminy Ostrów Wielkopolski odebrały pakiety w ramach programu ,,Dobry początek”.

Kamień ogrodowy Kamien ozdobny kora kamienna Tel. 62 738 53 18 www.opal-bud.pl

Grabowska 93 „ZAMECZEK”


10

sport

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

11 lutego 2020 nr 6 (684)

Wiadomości sportowe Julia w kadrze

Rekord Natalii

Julia Maik, reprezentantka KKS-u Kalisz, została powołana do kadry narodowej juniorów na wielomecz pływacki, który w kwietniu odbędzie się w Salonikach. FOT.:SEKCJA PŁYWACKA KKS-U KALISZ

Julia Maik i trener Dominik Grudziński. Kaliszanka będzie repre- w Mistrzostwach Polski Juzentować Polskę w wyścigu niorów 16-letnich oraz Miindywidualnym na dystansie strzostwach Polski Seniorów. 50 m stylem dowolnym oraz w Przypomnijmy, że w juniordwóch sztafetach kraulowych: skim czempionacie kaliszanka 4x100 i 4x200 metrów. Opie- triumfowała na dystansach 50 kę trenerską nad młodymi i 100 m stylem dowolnym oraz kadrowiczami sprawował bę- wywalczyła srebrny medal na dzie Dominik Grudziński, 200 m kraulem. Z kolei w na co dzień szkoleniowiec w rywalizacji seniorów zajęła czwarte miejsce w kraju na kaliskim klubie i trener Julii. Wielomecz w Salonikach 50 m stylem dowolnym i to jeden z etapów przygo- siódme na 100 m stylem towań do Mistrzostw Euro- dowolnym. Te wspaniałe py Juniorów, które odbę- występy okraszone zostały dą się w lipcu w szkockim znakomitymi rezultatami. Aberdeen. Powołanie Julii Wynik 25.08 w konkurencji Maik i trenera Dominika 50 m stylem dowolnym plaGrudzińskiego do kadry naro- suje Julię Maik na siódmym dowej to pokłosie bardzo uda- miejscu w Europie wśród nych, grudniowych startów juniorów. KZ

TENIS STOŁOWY Mistrzostwa Odolanowa

Tenisowe zmagania W sali sportowej Szkoły Podstawowej w Wierzbnie zorganizowano Indywidualne Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych w kategorii Igrzysk dzieci i młodzieży. W turnieju uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z Wierzbna, Huty, Odolanowa, Tarchał Wielkich i Uciechowa (w sumie 46 uczniów). Zawody sędziowali i prowadzili nauczyciele WF - Tomasz Sroka i Adam Barczak. Wyniki: kategoria dziewczyn klasy IV-VI: 1. Majchrzak Jessica SP Tarchały Wielkie, 2. Jurasik Patrycja SP Tarchały Wielkie, 3. Jurek Małgorzata SP Odolanów; kategoria chłopców klasy IV-VI: 1. Zapart Bartosz SP Odolanów, 2. Pauś Dominik SP Odolanów, 3. Szulc Artur SP Odolanów;

kategoria dziewczyn klasy VII-VIII: 1. Wieczorek Zuzanna SP Tarchały Wielkie, 2. Gola Maria SP Tarchały Wielkie, 3. Stencel Joanna SP Tarchały Wielkie; kategoria chłopców klasy VII-VIII: 1. Ustianowski Bartłomiej SP Odolanów, 2. Nędzyński Kacper SP Odolanów, 3. Usarek Kacper SP Uciechów. Opiekunowie uczniów: Roman Mendykowski – SP Tarchały Wielkie, Maciej Matuszczak – SP Odolanów, Adam Barczak – SP Uciechów, Tomasz Sroka – SP Wierzbno, Maciej Dymacz – SP Huta. ANKA

Kolejny świetny występ lekkoatletów Stali LA Ostrów. Natalia Benedykcińska nową rekordzistką Ostrowa na 200 m. Podczas Ogólnopolskiego Mityngu Lekkoatletycznego w Toruniu świetnie spisali się ostrowscy lekkoatleci. Wielu z nich plasowało się w czołówce imprezy, padały też rekordy życiowe. W ubiegłym tygodniu halowy rekord Ostrowa w biegu na 200 m pobiła Inga Kanicka wynikiem 25,86 s. Rekord ten przetrwał tylko... tydzień, gdyż Natalia Benedykcińska poprawiła go o 4 setne sekundy i wynosi obecnie 25,82 s. Szkoda, że Natalia biegała 200 m na hali pierwszy raz w życiu, stąd nie została rozstawiona i dystans pokonywała na najgorszym - pierwszym torze. Natalia spisała się świetnie w swojej koronnej konkurencji - skoku w dal, gdzie uplasowała się na drugiej pozycji z wynikiem 6,05 m. Tylko 5 cm gorszym od swej życiówki. Rewelacyjnie pobiegł na 200 m Marcin Koralewski, zwyciężając swoją serię ze świetnym rezultatem 21,95 s. Rezultat ten obecnie jest jednym z najlepszych w kraju w kategorii juniora. Podczas Halowych Mistrzostw Polski U20 zapowiada się więc ciekawa walka. Dla porównania Patryk Wykrota, będąc - podobnie jak Marcin - w pierwszym roku juniora, uzyskał na tym dystansie 22,30 s. Dobrze prezentował się w Toruniu Jakub Tuczyński w skoku w dal. Jednak spalił dalekie skoki i nie awansował do finału. Jednak co się odwlecze... Pojechał z trenerem Michałem Walczakiem na mityng do Łodzi, gdzie już bez problemów zaliczył 6,62 m. Jego rezultat, jak i Jakuba Robotnikowskiego, na tę chwilę są jednymi z najlepszych w kraju w kategorii U18. Ogółem ostrowianie przywieźli z Torunia 13 rekordów życiowych. ANKA

KOSZYKÓWKA Play off się oddala

King pokonał Stal Ostrowianie byli o krok, by pokonać Kinga Szczecin. Niestety, trochę pogubili się w samej końcówce i przegrali 73:75. Dla koszykarzy BM Slam Stal, którzy cały czas marzą o awansie do czołowej ósemki, był to bardzo ważny pojedynek. Zwycięstwo otwierało im furtkę do play off. Przegrana, co prawda całkiem jej jeszcze nie zamknęła, ale trzeba będzie szukać punktów z silniejszymi rywalami. Już tylko zwycięstwa we własnej hali mogą nie wystarczyć. Spotkanie w Szczecinie ostrowianie rozpoczęli od prowadzenia 8:0. Co prawda rywale zdołali odrobić szybko straty, ale koszykarze Stali znów odpowiedzieli dobrą grą i w 7 minucie wygrywali już 20:10. Ostatecznie pierwsza kwarta zakończyła się zwycięstwem podopiecznych Łukasza Majewskiego 23:16. W drugiej odsłonie mecz był bardzo wyrównany, ale to zawodnicy Stali kontrolowali wydarzenia na parkiecie i do szatni na przerwę scho-

FOT.: ARCHIWUM

LEKKOATLETYKA

Ostrowianie przegrali w Szczecinie z Kingiem. dzili mając w zapasie pięć trzy nie trafił jednak Jay ,,oczek’’ - 44:39. Niestety w Threatt, a z drugiej strony trzeciej kwarcie gra ostro- punkty zdobył Paweł Kiwian się posypała. Goście kowski. Ostrowianie mieli zaczęli lepiej bronić, a w jeszcze 15 sekund na doataku zagrali skuteczniej. prowadzenie do dogrywki Nie tylko odrobili straty, lub szukania swojej szansy ale po 30 minutach wyszli na wygraną rzutem za trzy na prowadzenie 58:54. punkty. Niestety, rozgryGracze Stali walczyli do wający Stali zaliczył stratę końca. Doprowadzili do źle podając piłkę do kolegi remisu 73:73 i mieli akcję z drużyny i przegrana stała na przełamanie rywala. Za się faktem. BIN

ŻUŻEL Ostrovia doceniona przez kibiców

Strzelczyk najpopularniejszy Radosław Strzelczyk został wybrany przez kibiców na najpopularniejszego działacza Nice 1. Ligi Żużlowej minionego sezonu w XXX Plebiscycie Tygodnika Żużlowego Radosław Strzelczyk, prezes TŻ Ostrovia, powtórzył tym samym wynik sprzed roku, kiedy to triumfował za sezon 2018, w którym prowadził klub w 2. Lidze Żużlowej. - Cieszy to, że kibice doceniają naszą pracę. Miłe jest to, kolejny raz przedstawiciele TŻ Ostrovia zostali wyróżnieni w tym prestiżowym plebiscycie - powiedział Radosław Strzelczyk. Najpopularniejszym trenerem Nice 1. Ligi Żużlowej został Mariusz Staszewski, który doprowadził beniaminka z Ostrowa Wielkopolskiego do wielkiego finału play-off. Kibice z pewnością docenili również pracę, jaką trener wykonuje w szkółce żużlowej TŻ Ostrovia. - Dziękuję wszystkim za oddane głosy. Miło być docenionym - powiedział trener ostrowskiej drużyny. W dwudziestce najpopularniejszych żużlowców nomi-

FOT.: MICHAŁ SZMYD

PŁYWANIE Wielomecz w Salonikach

Radosław Strzelczyk najpopularniejszym działaczem. nowany był także Tomasz strza świata, Bartosza Gapiński, który jednak w Zmarzlika. Gala plebiscytu nagrodzonej dziesiątce się Tygodnika Żużlowego odbynie znalazł. Z kolei w dziesiąt- ła się już po raz trzydziesty. ce najlepszych z najlepszych Żużlowcem tych trzech deXXX-lecia Plebiscytu TŻ na kad został bezapelacyjnie dziewiątym miejscu znalazł Tomasz Gollob, który się Grzegorz Walasek. aż 27 razy był w dziesiątce Najpopularniejszym żuż- najpopularniejszych żużlowcem kibice wybrali mi- lowców. MK


11 lutego 2020 nr 6 (684)

informacje

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

11

AGLOMERACJA Zapotrzebowanie na utylizację azbestu wciąż jest wysokie

Już 10 lat usuwają rakotwórcze materiały

W poprzednim numerze „Naszego Rynku” pisaliśmy o Światowym Dniu Walki z Rakiem. Ta niebezpieczna choroba może zaatakować każdego z nas. Jednym ze sposobów walki z nim, jest usuwanie z budynków rakotwórczego materiału jakim jest azbest. Z przedstawicielami firmy, która od 10 lat zajmuje się jego usuwaniem i utylizacją - Elżbietą i Dariuszem Perzem, przeprowadziliśmy rozmowę. Elżbieta i Dariusz Perz od 2001 roku prowadzą firmę „EKOPERZ”, a od 10 lat zajmują się demontażem, transportem oraz utylizacją odpadów zawierających azbest, na terenie całej Polski. Firma usuwa azbest ze wszystkich obiektów budowlanych, na których zalega, zarówno na zewnątrz budynków, jak i wewnątrz. Czy usuwanie azbestu wymaga specjalnych uprawnień? -Tak, trzeba mieć specjalne uprawnienia. Każdy pracownik musi być odpowiednio przeszkolony i posiadać certyfikat potwierdzający, że może zajmować się utylizacją azbestu. Czy pracownicy muszą pracować w kombinezonach ochronnych? - Tak, każdy pracownik musi być wyposażony w strój ochronny. Azbest jest minerałem pylącym, dlatego kombinezon musi mieć specjalną powłokę, która nie będzie przepuszczać pyłu do jego wnętrza. Kombinezony mogą być wielokrotnego lub jednorazowego użytku. My używam y tych jednorazowych. Oprócz tego, pracownicy mają zabezpieczenie w postaci maseczek ochronnych na twarz, które zapobiegają przedostawaniu się pyłów do dróg oddechowych. Czy zapotrzebowanie na utylizację azbestu wciąż jest wysokie? - Zapotrzebowanie jest bardzo duże. Według badań, gdyby w całej Polsce demontaż azbestu odbywał się w takim tempie jak teraz, przez wszystkie uprawnione do tego ekipy, to na pewno nie zdążymy zdjąć, nawet połowy, do 2032 roku. Jeżeli ktoś wie, że na terenie jego budynku znajduje się azbest, to w jaki sposób może się z Państwem skontaktować? - Mamy dwie strony internetowe, jedna dotyczy

stricte usuwania azbestu (http://www.utylizacjaeternitu.com.pl), a druga dotyczy całej działalności firmy (http:// www.perz.com.pl). Czy na lokalnym rynku współpracują Państwo z urzędem miasta albo z Powiatem? - Oczywiście, do tej pory cały czas współpracowaliśmy z Powiatem, który zajmował się programem azbestowym. Uczestniczyły w tym wszystkie gminy i miasto Ostrów. Współpracujemy nie tylko z Powiatem Ostrowskim, ale też z Ostrzeszowskim, Kępińskim, Kaliskim itp. Jak wyglądała współpraca ze starostwem? Czy dostawali Państwo telefony z informacją, gdzie znajduje się azbest do usunięcia? - Nie, do tej pory starostwo organizowało różne programy, w postaci publicznych przetargów, w których braliśmy udział. Firmy z całej Polski też składały oferty, ale ze względu na to, że znajdujemy się na rynku lokalnym i staramy się o konkurencyjne ceny, zazwyczaj wygrywaliśmy przetarg. Chwilowo te programy nie są organizowane, ponieważ brakowało na to środków unijnych. Teraz mają być organizowane ponownie, ale nie wiadomo, czy dalej będą organizowane w formie przetargów. Jeśli nie ma obecnie żadnego programu, a jakaś prywatna osoba/ firma potrzebuje usunąć azbest, to może się do Państwa zgłosić? Oczywiście, wtedy jest to traktowane jako „zlecenie między firmami”. Między inwestorem a nami - jako wykonawcą. Integralną częścią w całym procesie usuwania azbestu jest demontaż, transport i utylizacja. Jeśli nasza firma demontuje azbest, to staje się tzw. wytwórcą i mamy obowiązek przetransportować materiał, w bezpieczny sposób, i oddać do

utylizacji. Pozostawianie azbestu w jakimkolwiek gospodarstwie domowym jest niewskazane. Kiedy azbest pojawił się w budownictwie? Czy jego szkodliwość cały czas jest tak samo wysoka? - Azbest pojawił się w budownictwie w latach 60. - 70. Azbest jest minerałem, który sam w sobie nie jest rakotwórczy, ale jest szkodliwy podczas pylenia. Jeśli demontujemy azbest w nieodpowiedni sposób, powstaje pylenie. Wówczas cząstki azbestowe mogą dostać się do dróg oddechowych, co jest niebezpieczne. Czyli samemu nie powinno się demontować azbestu? - Absolutnie nie powinno się go usuwać samemu, jest to surowo zabronione, ponieważ to bardzo ryzykowne. Nawet w rozporządzeniu Rady Ministrów mówi się, że mają to robić, tylko i wyłącznie, wyspecjalizowane firmy, uprawnione do tego. I przede wszystkim, azbestu absolutnie nie wolno wyrzucać na śmieci. Trzeba poddać go utylizacji. Czy na lokalnym rynku jest dużo firm, które usuwają azbest? - Jest kilka firm, które mają w swoich ofertach demontaż azbestu. Ale nie ma żadnej firmy, która ma do tego uprawnienia, takie jak my. W całej Wielkopolsce jesteśmy jednymi z nielicznych, którzy posiadają te uprawnienia. Większość firm robi to „pół-legalnie” i nie spełnia wszystkich wymogów. Czy osoby, które zajmują się usuwaniem azbestu, czerpią z tego satysfakcję? -Świadomość, że uwalnia się środowisko i społeczeństwo od tych szkodliwych, niebezpiecznych materiałów, jest bardzo satysfakcjonująca. Usuwanie azbestu daje poczucie, że robi się coś dobrego dla świata. ANKA

CZYM JEST AZBEST? Azbest jest włóknistym materiałem nieorganicznym. W latach 60. - 70. był jednym z najpopularniejszych surowców, powszechnie stosowanych w budownictwie. Szkodliwość azbestu dla ludzkiego zdrowia udowodniono już w połowie lat 80. ale wówczas nie spowodowało to całkowitego zaprzestania stosowania tego materiału. Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z 14 sierpnia 1998 r. uszkodzone pokrycia dachowe z eternitu muszą zostać usunięte na koszt właściciela budynku. Azbest sam w sobie nie jest niebezpieczny, jednak rozproszony w powietrzu staje się poważnym zagrożeniem. Pył azbestowy nie tylko zanieczyszcza płuca, ale też mechanicznie je uszkadza - ostre drobinki drażnią śluzówkę, co powoduje zwłóknienie tkanki płucnej i pośrednio proces nowotworowy, a organizm nie jest w stanie rozpuścić włókien azbestu ze względu na ich dużą odporność chemiczną.

Od lewej: Elżbieta i Dariusz Perz, Katarzyna Bogusławska

Usuwanie azbestu.


12

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

11 l u t e g o 2 0 2 0 n r 6 ( 6 8 4 )

GABINET

STOMATOLOGICZNY lek. dent.

Maria Wcisłek - leczenie dzieci - leczenie zachowawcze -leczenie chorób przyzębia - chirurgia - protetyka

MEDYCYNA ESTETYCZNA CHIRURGIA LASEROWA

Centrum Medyczne

lek. spec. chirurgii Michał Kasznia - Botox, kwas hialuronowy - Lifting laserem frakcjonującym CO2 twarzy, szyi, dekoltu (odmłodzenie skóry, redukcja blizn potrądzikowych i przebarwień) - Skleroterapia (pajączki,żylaki)

Ort-Medica

- Bezbolesne usuwanie laserem brodawek, włókniaków, znamion, odcisków, kłykcin - Leczenie nadpotliwości (dłonie, pachy, stopy) - Lipoliza iniekcyjna - Mezoterapia Anti-Aging

ul. Brzozowa 7,

Ostrów Wielkopolski

Przyjęcia: środy od 16.00 rej. tel. 504-195-808 ul. Kościuszki 44, Ostrów Wlkp.

Tel. 607-416-001 62-720-55-55

www.chirurg-laser.pl

OPTYK

Zakład Optyczny Andrzej Wendt Rynek 20, Wejście od ul. Królowej Jadwigi Lekarz okulista przyjmuje w poniedziałki i środy.

Tel. 62 591 74 31

SALON WENA COSMETICS

Jedyny taki portal w kraju!

artykuły do profesjonalnej i amatorskiej pielęgnacji ciała, rąk i paznokci

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

www.wspominamybliskich.pl

Dołącz do nas!

• • • • •

Hurtownia Kosmetyczna - Ostrów

manicure zwykły ul. Kolejowa 9, tel. 663 22 25 44 manicure hybrydowy henna i regulacja brwi czynne henna na rzęsy pon. - pt. parafina na dłonie 10.00 - 18.00

Informacja prasowa

21 szkół z Wielkopolski powalczy w półfinale Znamy już zespoły zakwalifikowane do II etapu Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. W półfinale powalczy 21 zespołów z Wielkopolski. W Wielkopolsce do pierwszego etapu olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” przystąpiło 1884 uczniów z 75 szkół ponadpodstawowych, którzy wcześniej uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”. Pierwszy etap wyłonił trzyosobowe zespoły, które będą reprezentować szkoły w etapie wojewódzkim. Tylko z terenu naszego województwa do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 21 szkół ponadpodstawowych. Są wśród nich szkoły z Poznania, Leszna, Kępna, Kościana, Ostrowa Wielkopolskiego, Wągrowca, Kleczewa, Konina, Gostynia, Wrześni, Sompolna, Krotoszyna, Międzychodu, Swarzędza, Rogoźna, Śremu, Rawicza, Rokietnicy i Nowego Tomyśla. II etap Olimpiady odbędzie się 20 marca 2020 r. w Poznaniu. „Lekcje z ZUS” to pro-

jekt edukacyjny dla szkół ponadpodstawowych, zainicjowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2013 r. Podczas zajęć młodzież zapoznaje się z podstawami systemu ubezpieczeń społecznych, systemem emerytalnym, świadczeniami związanymi z poszczególnymi rodzajami ubezpieczeń i zasadami prowadzenia własnej firmy w aspekcie ubezpieczeń społecznych. Materiały dydaktyczne do zajęć opracowane zostały przez specjalistów z ZUS przy udziale metodyka nauczania, który wcześniej współtworzył już projekty edukacyjne dużych instytucji finansowych, a prowadzone w ramach „Lekcji z ZUS” zajęcia, są zajęciami opartymi na interakcji z uczniami. Zespołom zakwalifikowanym do II etapu Olimpiady, serdecznie gratulujemy! Marlena Nowicka regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce


11 lutego 2020 nr 6 (684)

DAM PRACĘ ZATRUDNIĘ pracownika budowlanego umiejącego: karton gips,szpachlowanie, malowanie i dociepalanie budynku mile widziane prawo jazdy kat.B. Tel. 500136-609 PRACA HOLANDIA Tel. 790-202-829, 530-159-169 ZATRUDNIĘ krawcową do wykroju i szycia odzieży. Tel. 609-531-419

INNE PRZYJMĘ każdą ilość gruzu. Możliwość załądunku i transportu, Ostrów Wielkopolski ul.Sadowa. Tel.502-043-560 POŻYCZKA pozabankowa minimum formalności. Tel. 605-140-367

KUPIĘ KUPIĘ stary zegarek naręczny lub zegar. Tel.607-532-912 SKUPUJĘ silniki,spawarki,narzędzia,kompresory,sprzęt z likwidacji warsztatów, garaży, WSK, KOMAR, QUADY,itp. Tel.692-990-828 KUPIĘ narzędzia i elektronarzędzia również z wyprzedaży: silniki, spawarki, imadła, kowadła, motocykle i motocyklowe częśći. Tel. 603-540-940

reklama

Nasz Rynek

MOTORYZACYJNE

USŁUGI

MALOWANIE, TAPETOWANIE. TEL. 669-626-733 WYWÓZ gabarytów, porządkowanie strychów. Tel.787-937-538 USŁUGI DEKARSKIE montaż pap, konserwacja pokryć dachowych. Tel.669-674-107 WYCINKA PRZYCINKA DRZEW do 30m wysokości. Koszenie trawy wykaszanie wysokich zarośli Prace porządkowe na działkach, ogrodach i innych terenach z możliwością wywozu. Tel.669-674-107 REMONTY od A do Z. Tel.695-458-482 MURARSTWO, OCIEPLENIA, BUDOWA DOMÓW. Tel. 788-557-108 ŁAZIENKI od A do Z. Tel.530-214-026 MONTAŻ płytek. Tel.530-214-026 HYDRAULIK Tel. 697160624

HYDRAULIK TANIO. NAPRAWA automaTel.606-88-31-88 tycznych skrzyni biegów USŁUGI REMONTOi regeneracja chłodnic. WO-WYKOŃCZENIOTel. 604-551-399 WE szpachlowanie, NIERUCHOMOŚCI - malowanie, płytki, płyty SPRZEDAM karton-gips, panele, hydraulika itp. SPRZEDAM atrakcyjTel.512-315-485 ne działki budowlane, wszystkie media okolice CYKLINOWANIE bezOstrowa. Przystępna pyłowe, montaż podłóg, cena. Tel, 534-086-860 parkietów 697-471-929. Tel. 502-229-920 MALOWANIE szpachloROLNICZE wanie tapetowanie. BYDŁO - kupię każde tel 500-234-519 rzeżne, przelew lub gotówka. Tel.695-687-426 REMONTY domów, mieszkań. Tel.669-626PARTNERSKIE 733 SERDECZNIE zapra- CZYSZCZENIE u klienta szam osoby samotne dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej. do Biura PartnerskieTel. 784-733-883 go „Rusałka” - Aneta MALOWANIE mieszkań. Sierowa, tel. 662-400-165 Tel. 784-733-883 REMONTY od A do Z MATRYMONIALNE Tel. 669-504-441 POZNAM panią lat 53-58 USŁUGI REMONTOWO - WYKOŃCZENIOTel. 695-628-789 WE. Tel. 669-626-733 SPRZEDAM WYWÓZ GABARYTÓW. USŁUGI fryzjerskie z DREWNO kominko- Tel.669-626-733 dojazdem do domu. we i opałowe sezono- REMONTOWO - BUTel.532-528-145 wane. Tel.788-512-401 DOWLANE USŁUGI. Tel.669-626-733 SPRZEDAM maszyny z warsztatu ślusarsko- KOMPLEKSOWA naprawa i sprzedaż akor-tokarsko-dekarskiego. deonów włoskich. Tel. 725-332-373 Tel 789-364-626

www.naszrynek.pl

13

SKUP AUT: • uszkodzone, • całe, • zarejestrowane, • z importu, • wersje europejskie i angielskie.

KONTAKT: 725-736-584

kupię

każde auto

całe lub uszkodzone Odbiór własnym transportem!

tel.

695 260 850

MEBLE NA WYMIAR SZAFY WNĘKOWE I WOLNOSTOJĄCE MEBLE KUCHENNE, GARDEROBY MEBLE BIUROWE I WIELE INNYCH

TEL .608 631 940

salon pielęgnacji psów Elwira Nowak

' 724 305 624

ul. Królowej Jadwigi 19

] 63-400 Ostrów Wielkopolski

(wejście obok Piekarni Gurzyński)

PRODUCENT „JASMINE” SPRZEDA:

pufy piłki, pufy stożki i pufki dziecięce bajkowe

UWAGA Rososzyca ul. Ostrowska 1B NOWOŚĆ Tel. 695-836-938

OGŁOSZENIE AUTA ZE ZDJĘCIEM

SPRZEDAM

10zł brutto 5 zł brutto

PEGUOT PARTNER Rok produkcji: 2014 (diesel) Przebieg: 80 000 km. Cena: do negocjacji Faktura VAT

Tel. 606-267-702


14

www.naszrynek.pl

Sarna/Zuza SZUKA DOMU

Sarna/Zuza - wspaniały piesek szukający kochanego domu. Jest wesoła, ale trochę nieufna - potrzebuje troszkę czasu by pokochać. Ma swoją ulubioną wolontariuszkę, której ufa bez zastrzeżeń. Razem chodzą na spacery i wtedy widać jak pragnie kontaktu z człowiekiem.

Tel. 722 33 33 76, pod

którym można porozmawiać o psach przebywających w schronisku, o adopcji czy ewentualnej rezerwacji (max do 2 tygodni) w godzinach pracy schroniska.

wasz rynek

Nasz Rynek

11 lutego 2020 nr 6 (684)

„My, naród podzielony” Na wstępie tłumaczę cudzysłów – nie ja wymyśliłam ten tytuł. Trafiłam na niego gdzieś w przepaściach Internetu i utkwił mi w głowie, ale pasuje do dzisiejszego felietonu jak ulał. W ubiegłą sobotę jechaliśmy na małe, rodzinne przyjęcie. „Tylko nie ruszaj polityki!” – uprzedzam męża. Po powitaniach i życzeniach dla Jubilata, gospodarz zaprosił wszystkich do stołu i ogłosił: „Tylko proszę, nie rozmawiajmy o polityce!”. No więc zaczęliśmy tradycyjnie o pogodzie: a to, że zimy nie ma, że to dobrze i źle, bo oszczędzamy na opale, ale że czuć to ocieplenie klimatu, że nie pada, będzie susza itp. No i okazało się szybko, że to pierwsza mina, na którą wdepnęło towarzystwo. Bo ten węgiel to polskie złoto, bo płacimy za poprzedni rząd, co nam się inni wtrącają, czym mamy palić, a ta Greta to powinna iść do szkoły. Na to druga strona rzuciła traktatami, wiatrakami, zakamuflowanym importem i globalnym zagrożeniem klimatycznym. Się porobiło! Całe szczęście, że gospodyni podała kolację i zajęto się jedzeniem. Ale, niestety, jedna z ciotek nieopatrznie rzuciła, że wszystko jednak podrożało. I znowu rozpętała się burza!

Gospodyni, chcąc ratować sytuację, zapytała o to, jak towarzystwo spędziło święta. Od razu „wdepnęła” na „Sylwestra Marzeń” i disco polo. Nie udało się przy tym uniknąć kłótni o TVP. Potem zeszło na biznes – masakra.

„wojna polsko-polska”! Siedziałam sobie cichutko przy urodzinowym, pysznym zresztą, torcie, żeby towarzystwu nie przypomniało się przypadkiem, że jestem nauczycielem. Całe szczęście temat szkoły odszedł na razie

Jesteśmy społeczeństwem podzielonym jak nigdy. Praktycznie nie ma już bezpiecznego tematu, który nie dzieliłby ludzi. Nie dążymy w dyskusji do kompromisu, tylko do pokonania, zmiażdżenia, a nawet „oplucia” adwersarza. Panowie, już po solidnej dawce procentów, skakali sobie do gardeł. Gdy ktoś wspomniał o wizycie u lekarza, rozpętał spór na temat, kto jest winien fatalnej kondycji służby zdrowia. No i gdzieś przy kawie zeszło na prawników, bo ktoś tam miał sprawę w sądzie. Tu już nie było zmiłuj – przy rodzinnym stole nastała

w zapomnienie i ta mina nie została wykopana. I tak, „w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze”, upłynął wieczór. Żal mi było tylko tego tortu, bo w ferworze dyskusji chyba nikt nawet nie zauważył jego cudownego smaku. Dlaczego opisałam tę sytuację? Otóż moim zdaniem jak w soczewce pokazuje ona, co

się z nami, Polakami, stało. Jesteśmy społeczeństwem podzielonym jak nigdy. Praktycznie nie ma już bezpiecznego tematu, który nie dzieliłby ludzi. Nie dążymy w dyskusji do kompromisu, tylko do pokonania, zmiażdżenia, a nawet „oplucia” adwersarza. Przyczynę widzę niestety w tym, że zarówno politycy przy sterze, jak i media, sycą ludzkie umysły wizją świata, w którym my-dobrzy mamy przeciwko sobie ich-złych. Każdy, kto nie jest z nami, jest zły i ma wyłącznie złe intencje: przeszkadzać nam w czynieniu dobra. Kompromis z nimi będzie zdradą. Oni są urodzonymi zdrajcami (targowicą, potomkami konfidentów, „resortowymi dziećmi”). Jak nie oni, to ich rodzice lub dziadkowie. Propagandowy syk nienawiści utwierdza przekonanych i wabi jeszcze wątpiących. Wedle starej zasady: kłamstwo powtarzane po wielokroć staje się prawdą. I tak dajemy sobą manipulować. „My, naród podzielony”. Wiesława

Czytelnicy „Naszego Rynku”

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

POMOC W WYPEŁNIENIU DOKUMENTÓW

Tel. 501 18 39 22

doradca.czyste.powietrze@gmail.com

Osiedle Czekanów Stawiamy na przejrzystość i szybkość działania. Naszą współpracę z klientem dzielimy na kilka etapów, podczas których służymy radą i doświadczeniem:

Czekanów ul. Kasztanowa Tel. 883-77-66-00 www.osiedleczekanów.pl

Jak zawsze na łamach „Naszego Rynku” obejrzeć możesz siebie, swoje pociechy i swoich znajomych! Wystarczy tylko przesłać na adres redakcja@naszrynek. pl zdjęcie (najlepiej w poziomie) swojego autorstwa z opisem, kto jest na zdjęciu i gdzie je wykonano. Zapraszamy do zaprezentowania swoich zainteresowań, wycieczek, ulubionych zajęć, swoich zwierząt, pasji, kolekcji... Liczymy na Państwa inwencję. Oczywiście, pierwszeństwo w publikacji będą miały zdjęcia osób trzymających w ręku jeden z numerów „Naszego Rynku”. Dodatkowo za każde opublikowane zdjęcie Czytelnik otrzyma firmową koszulkę. Przesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację. Redakcja

Patrycja i Gabrysia - czytelniczki „Naszego Rynku” na molo w Jastarni, delektują się lekturą w blasku nadmorskiego słońca.


wasz rynek

Nasz Rynek

11 lutego 2020 nr 6 (684)

Napisali

Nasz Rynek Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Nasz Rynek” Sp. z o.o. Prezes: Piotr Kalusiński, Redakcja współpracuje z Agencją Media i Komunikacja Sp. z o.o. w zakresie obsługi dziennikarskiej i marketingowej. Adres redakcji i biura ogłoszeń: e-mail: redakcja@naszrynek.pl Ostrów: ul. Starotargowa 6, tel. (62) 501-21-21, czynne pon.-pt. 9.00-16.00. Redaktor naczelny: Piotr Kalusiński (naczelny@naszrynek.pl), tel. 606 267 702. Redaguje zespół: Ryszard Binczak , Wiktoria Kohnke (wiktoria.kohnke@ naszrynek.pl) Dział marketingu i reklamy: Maria Kasprzak-Raszewska tel. 519-187-057 (maria. kasprzak-raszewska@ naszrynek.pl), Danuta Banach tel. 693-579-685 (danuta. banach@naszrynek.pl)

Fotka z dymkiem

W poniedziałek, 3 lutego, w godzinach rannych chciałem wypłacić pieniądze z konta. Jak zwykle postanowiłem skorzystać z bankomatu, w moim banku PEKAO S.A. przy ul. Głogowskiej. Niestety, otrzymałem informację, że nie może mi wypłacić pieniędzy. Spróbowałem więc w drugim bankomacie przy sklepie E. Leclerc przy ul. Limanowskiego. I znów zostałem odesłany z kwitkiem. Zadzwoniłem do banku, a tam mnie poinformowano, że bankomaty będą czynne dopiero po godz. 16.00, kiedy obsługująca je zewnętrzna firma napełni je banknotami. Zaproszono mnie, bym wypłacił pieniądze w kasie. Ale tam musiałbym czekać z dwie godziny. Zastanawiam się, jak można dopuścić do sytuacji, by w bankomatach zabrakło pieniędzy. To są jakieś kpiny. Paweł A., Ostrów

Boże, co ci radni z PiS opowiadają?

Kolportaż: własny Zasięg: Kalisz, powiat kaliski, Ostrów, powiat ostrowski. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.

15

Że będą polewać hałdy węgla wodą, by się nie kurzyło.

Ostrowscy radni: Damian Grzeszczyk, Marian Herwich, (obaj Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej)

Rozwiązanie krzyżówki nr 6 prosimy nadsyłać do 17 lutego 2020 roku na adres e-mail: konkurs@naszrynek.pl lub do redakcji Tygonika „Nasz Rynek”: ul. Starotargowa 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski. W temacie prosimy wpisać numer krzyżówki, a w treści dane kontaktowe.

NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE

KOTŁY C. O. WWW.KOTLYSTAWICKI.PL

szczyt w Tatrach

program lotów piersi NASA

pustelnia

m. w Belgii błedne ˛ nad 8 bagnami

niemowlaki strażak z dobranocki

nim instr. jest cza-˛ perku- steczka syjny wody

1

or˛eż żołnierzy Kościuszki

zespół niedźRoberta wiedzia Gawlińskiego prawica kościół z kapituła˛ kanoników

9

stolica pieczone z Alberty drobiu

czeski taniec

miasto nad Somma˛

wziernik medyczny można go dobić

jasne amerykański włosy tygodnik

5

pańw nim stwo, oceny które sie˛ ucznia rozpadło

3

egni˛ szaro- piel ca w biały akwakoń rium magiczne istoty

sprz˛et zimowy

do noszenia płynów

... wtyka w Ryder, przeciwaktorka ubikacji nika

Kofi, stał na czele ONZ

legenda skandynawska

10

składnik zapraw murarskich

jedno z imion Niemcewicza

sala w teatrze

2

ZAKUPY NA

RATY

STAWICKI KOTŁY C. O.

Tylko u nas endorfiny unoszą się w powietrzu!

James, ikona popkul4 tury

sojusz z I wojny światowej

TEL. 785-998-794 607-532-912

PARK ROZRYWKI

bohater u Puszkina ... Lake City

OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GRABOWSKA 234

6

córka Muhammada Ali

7

cz˛eść terytorium USA

tło utworu

Skład i Grafika: własna

www.naszrynek.pl

zadanie udost˛epnił serwis krzyżówkowy szarada.net Rozwiąż krzyżówkę. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 05/2020 - „FUTURYZM”. Nagrodę wylosował/a: Agnieszka Grzybek. Nagrodą są dwie wejściówki do Parku Trampolin JJ w Ostrowie, Które należy odebrać w ciągu dwóch tygodni w Ostrowie Wielkopolskim w siedzibie naszej redakcji na ul. Starotargowej 6. Gratulujemy! :-)

62 735 45 18 609 737 878 601 829 510

ul. Raszkowska 68 Ostrów Wielkopolski

Tel. 605 390 098


16

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

11 lutego 2020 nr 6 (684)

PROMOCJA OD 10 DO 22 LUTEGO

karkówka bk 18,90 zł/kg łopatka zk 12,50 zł/kg polędwica sopocka 28,00 zł/kg kiełbasa firmowa 18,10 zł/kg

Profile for Nasz  Rynek

684 / 2020  

684 / 2020  

Profile for naszrynek
Advertisement