Page 1

13 sierpnia 2019 r. nr 30 (660) rok XVI ISSN 1732-887X Nakład 15.000 www.naszrynek.pl

SZUKAJ NAS TAKŻE NA: WWW.NASZRYNEK.PL PORTAL NAJWIĘKSZEGO BEZPŁATNEGO TYGODNIKA POŁUDNIOWEJ

Chynowa 165 B tel. 884-159-216 e-mail: zeusostrow@onet.pl

BEZPŁATNA GAZETA POWIATU KALISKIEGO i OSTROWSKIEGO

AGLOMERACJA

Dla zdrowia Ponad osiem tysięcy osób obejmie program zdrowotny „Odważ się na zdrowie ”. czytaj na stronie 2

POWIAT KALISKI

Łuczak przewodniczącym Mieczysław Łuczak został ponownie wybrany na przewodniczącego Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. czytaj na stronie 8

ŻUŻEL

Czas na play off Żużlowcy Ostrovii ukończyli rundę zasadniczą ligowych rozgrywek na drugim miejscu. To ogromy sukces podopiecznych Mariusza Staszewskiego. czytaj na stronie 10 REKLAMA

Chynowa 165 B

Górski za Matecką 63-421 Przygodzice, tel. 884-159-216, e-mail: zeusostrow@onet.pl

NAJNIŻSZE CENY

NAJNIŻSZE CENY POMIAR U KLIENTA

POMIAR U KLIENTA

Sebastian Górski został drugim wiceprezydentem Ostrowa Wielkopolskiego. Zastąpi na tym stanowisku przechodzącą na emeryturę Ewę Matecką. Do zadań nowego wiceprezydenta należeć będzie prowadzenie spraw miejskich związanych z ostrowską edukacją, sportem, kulturą, a także sprawami społecznymi. czytaj na stronie 2 REKLAMA

ROL-MET

Sieroszewice ul. Ostrowska 22a Tel. 62 739-65-71a

T MARKE niczy r g o-o od n a l w o ud

b

UL. GÓRNOŚLĄSKA 26/1; 62-800 KALISZ

UZYSKUJEMY ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI:

w rolnictwie, przy pracy, komunikacyjne oraz inne. BEZ WSTĘPNYCH OPŁAT !

Tel. 883-999-121;

mail: info@pomocodszkodowania.pl


2

informacje

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

AGLOMERACJA Nowy program

OSTRÓW Nowy wiceprezydent Ostrowa

Dla zdrowia

Górski za Matecką

Ponad osiem tysięcy osób z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej obejmie program zdrowotny „Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski”. Fot.: JULIUSZ KOWALCZYK

KOTŁY C. O. WWW.KOTLYSTAWICKI.PL

darzeń kulturalnych. Bardzo dobrze zorientowany jest także w sprawach społecznych. Od wielu lat pełni funkcje kuratora społecznego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, współpracuje z Miejskim Ośrodkiem

Nabór wniosków do OBO Rozpoczął się nabór wniosków do V edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Propozycje zadań można składać do 30 sierpnia 2019 roku. - Znając zaangażowanie i pomysłowość ostrowian wierzę, że tegoroczna edycja będzie niezwykle interesująca – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Wzorem lat ubiegłych mieszkańcy mogą składać wnioski na duże zadanie inwestycyjne lub społeczne, którego wartość nie może przekraczać 300.000 zł brutto oraz małe zadanie, którego wartość nie może przekraczać 40.000 zł brutto. W tym roku zostały wprowadzone dwie nowe katego-

rie zadań. - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wprowadzono kategorię zadania edukacyjnego, którego wartość nie może przekroczyć 20.000 zł brutto – wskazuje Milena Tacik, kierownik Biura Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego. - Zadanie edukacyjne to zadanie inwestycyjne realizowane na terenie ostrowskich szkół i przedszkoli lub zadanie społeczne realizowane na terenie szkoły, przedszkola lub poza nim. Kolejna całkiem nowa

STAWICKI KOTŁY C. O.

kategoria zadania dotyczy obszaru rewitalizacji. Obszar rewitalizacji został wyznaczony uchwałą nr XXXIV/399/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2017 z późniejszymi zmianami i obejmuje w szczególności centrum miasta. Zadania można realizować m. in. na ostrowskim rynku czy deptaku. W ramach tej kategorii można realizować wyłącznie zadania o charakterze społecznym na obszarze rewitalizacji. Wartość jednego zadania rewitalizacyjnego nie może przekraczać 20.000 REKLAMA

OSTROWSKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI

NASZA SIEDZIBA

TEL. 785-998-794 607-532-912

Pomocy Społecznej i innymi podmiotami społecznymi. - Będzie to na pewno trudna praca – jest niezwykle wymagająca i odpowiedzialna, ale też piękna i satysfakcjonująca. Niezwykle się cieszę, że Sebastian Górski będzie

wraz ze mną budować miasto wygodne do życia, bezpieczne, fajne i dobre dla ludzi. W pracy na rzecz miasta wymagam bardzo dużo – głównie od siebie, ale również od moich najbliższych współpracowników. To odważna decyzja, by się z tym wyzwaniem zmierzyć – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Podczas konferencji zwołanej w ostrowskim Urzędzie Miejskim nowo mianowany wiceprezydent miasta przyznał, że dokładnie przeanalizował złożoną mu propozycję. - Byłbym niepoważny, gdybym się nie zastanawiał nad tą decyzją - jestem świadomy ogromnego obszaru, którym przyjdzie mi się zająć - mówi Sebastian Górski. ANKA

OSTRÓW Propozycje zadań można składać do 30 sierpnia

ul Wrocławska 16; Ostrów Wielkopolski, Tel. 62 738-11-44 POŚREDNICTWO NIERUCHOMOŚCI, WYCENY, KREDYTY

OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GRABOWSKA 234

RATY

Sebastian Górski został nowym wiceprezydentem.

REKLAMA

NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE

ZAKUPY NA

Do zadań nowego wiceprezydenta należeć będzie prowadzenie spraw miejskich związanych z ostrowską edukacją, sportem, kulturą, a także sprawami społecznymi. Sebastian Górski ma wyższe wykształcenie pedagogiczne. Przez 10 lat był nauczycielem języka niemieckiego w jednym z ostrowskich gimnazjów. Obecnie doskonali swoją wiedzę na studiach podyplomowych o kierunku Zarządzanie Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od lat kojarzony jest z ostrowską kulturą. W 2013 roku rozpoczął pracę w Ostrowskim Centrum Kultury, w którym od 2014 roku pełnił obowiązki dyrektora. Przez ten czas dał się poznać jako znakomity menedżer i organizator rewelacyjnych wy-

Fot.: ARCHIWUM

Sebastian Górski został drugim wiceprezydentem Ostrowa Wielkopolskiego. Zastąpi na tym stanowisku przechodzącą na emeryturę Ewę Matecką.

Podpisanie umowy w sprawie programu zdrowotnego. Projekt ma objąć 8118 osób, Mam nadzieję, że uda nam się które mieszkają lub pracu- zachęcić do tego jak najwięcej ją na terenie Aglomeracji osób – powiedział prezydent Kalisko-Ostrowskiej. Będą Krystian Kinastowski, do kobiety w wieku od 45 prezes zarządu Stowarzydo 59 lat oraz mężczyźni w szenia Aglomeracja Kaliskoprzedziale wiekowym 45- -Ostrowska. Dzięki udziałowi w projek64 lata. Przejdą oni badania przesiewowe oraz uzyskają cie 650 osób obniży swoją zindywidualizowaną poradę masę ciała, zmieni nawyki w zakresie doboru diety i żywieniowe oraz zwiększy aktywności fizycznej. Spośród aktywność fizyczną, co przytej grupy wybranych zostanie czyni się do poprawy ich 650 uczestników końcowej zdrowia. Umowę na realizację proterapii odchudzającej. Będzie ona trwała 6 miesięcy. W tym gramu, będącego częścią czasie uczestnicy uzyskają projektu „W zdrowym ciele wsparcie dietetyka, specjalisty zdrowy duch – program od aktywności fizycznej praz metaboliczny dla mieszkańpsychologa-terapeuty beha- ców AKO”, w imieniu Aglomeracji podpisali: Krystian wioralnego. - Otyłość to znaczący pro- Kinastowski – prezydent blem cywilizacyjny. Stano- Kalisza oraz Józef Podłużwi zagrożenie szczególnie ny – wójt gminy Godziesze dla tych, którym trudno jest Wielkie i członek zarządu dokonać zmiany w swoim Stowarzyszenia Aglomeracja życiu. Dlatego w ramach Kalisko-Ostrowska. Urząd programu przewidujemy nie Marszałkowski reprezentotylko pomoc dietetyka, ale też wała Marzena Wodzińska psychologa, która jest bardzo – członkini zarządu Wojeistotna w utrzymaniu osią- wództwa Wielkopolskiego. gniętych rezultatów. Chcemy Całkowita wartość projektu nakłonić mieszkańców Aglo- to 1 838 134 zł. Aglomeracja meracji Kalisko-Ostrowskiej Kalisko-Ostrowska otrzymanie tylko do zmiany nawy- ła na jego realizację dofinanków żywieniowych, ale też sowanie w wysokości 1 746 do zmiany całego stylu życia. 227 zł. JK REKLAMA

13 sierpnia 2019 r.nr 30 (660)

POŚREDNICY Z LICENCJĄ WYDANĄ PRZEZ PFRN PEŁNA OFERTA W BIURZE LUB NA STRONIE www.wgn-ostrow.pl KONTAKT DO POŚREDNIAKÓW: 691-860-010; 665-600-670; 507-104-313; 601-829-510 KONTAKT DO RZECZOZNAWCÓW: WYCENA NIERUCHOMOŚCI: 601-829-510 WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ: 691-356-618 SZCZEGÓŁY O WYCENIE: www.wycenamaszyn-wgn.pl

ISTNIEJEMY OD 1996 ROKU

zł brutto. – To innowacja wzmacniająca ważny społeczny wymiar rewitalizacji miasta – podkreśla Mateusz Nycek, radny miejski i przewodniczący Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji. Więcej informacji na temat naboru wniosków do Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego dostępnych jest na stronie internetowej www.umostrow.pl w zakładce Ostrowski Budżet Obywatelski lub w Biurze Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego – pok. 321, tel. 62 58 22 321. ANKA


13 sierpnia 2019 r.nr 30 (660)

reklama

Nasz Rynek

OSTRÓW Odpady niebezpieczne

Nowy punkt przyjęć ZOiGO MZO S.A. w Ostrowie uruchomił nowy, dostępny całą dobę, punkt przyjęć wybranych odpadów niebezpiecznych. Punkt mieści się przy siedzibie spółki. Kolejne planowane są również w centrum miasta. Przed siedzibą Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. przy ul. Staroprzygodzkiej 138 stoją specjalne pojemniki przeznaczone na zużyte tusze, tonery, żarówki, baterie, telefony, ładowarki, płyty CD/DVD, do których przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, mieszkańcy mogą dostarczać odpady. Zużyte żarówki, baterie, telefony, ładowarki, płyty CD/DVD, tusze i tonery znajdziemy w niemal każdym domu, biurze czy szkole. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak niebezpieczne substancje gromadzimy. Trucizny, takie jak rtęć, kadm, związki bromu, ołów czy chrom znajdują się w wielu produktach bateriach, świetlówkach, opakowaniach po farbach czy lekach. - Jeśli odpady te nie zostaną odpowiednio zagospodarowane i trafią na

Nowy punkt przyjmowania odpadów przy MZO. składowisko lub bezpośrednio do gleby, mogą spowodować nieodwracalną degradację środowiska naturalnego, wpływając mutagennie na rośliny, zwierzęta i oczywiście ludzi, ponieważ powodować mogą trwałe zmiany w ich organizmach – ostrzega Andrzej Strykowski, prezes MZO. Świadomość ekologiczna zagrożeń wynikających z

niewłaściwego postępowania z odpadami wśród mieszkańców rośnie z roku na rok. Pokazują to okazjonalne zbiórki odpadów niebezpiecznych. Podczas ubiegłorocznych majOSTaszków zebrano prawie 2,5 tony baterii i 700 kg płyt CD/DVD. Spółka planuje kolejne tego typu pojemniki ustawić także w centrum Ostrowa. ANKA

www.naszrynek.pl

3


4

reklama

www.naszrynek.pl

SPRZEDAM

LOOMBARD

PEUGEOT PARTNER Rok produkcji: 2014 (diesel) Przebieg: 71 300 km. Cena: 28 500 brutto (do negocjacji) Faktura VAT

czynne 24h

ZŁOTO

SREBRO

Nasz Rynek

ww w. loo mb ar d.p

13 sierpnia 2019 r.nr 30 (660)

l

POŻYCZKI POD ZASTAW WSZ

YSTKIEGO

KALISZ

ul. Zamkowa 15 tel. 62 767 09 65

Tel. 606-267-702

Tel. 699-072-457 USŁUGI MINIKOPARKĄ - roboty ziemne - drenaże i odwodnienia - przyłącza wodne/ kanalizacyjne

- niwelacje terenu - wykopy fundamentów itp. - transport wywrotką

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW montaż sprzedaż serwis szamba szczelne

Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. oraz CRK Energia Sp. z o.o. zapraszają

OSTROWSKICH oraz LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW do udziału w projekcie

OSTROWSKIEGO RYNKU ENERGETYCZNEGO (ORE) Ostrowski Rynek Energetyczny to:  współpraca lokalnych wytwórców i odbiorców energii  mniejsze opłaty za energię elektryczną  alternatywne ekologiczne źródła energii  poprawa jakości środowiska  tańszy transport publiczny

szczegóły:

CRK Energia Sp. z o.o. ul. Partyzancka 27 | 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 737 58 28 | email: sekretariat@crkenergia.pl


13 sierpnia 2019 r.nr 30 (660)

informacje

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

5

POWIAT OSTROWSKI Wakacyjne remonty w szkołach

KALISZ

OSTRÓW Ruszył remont

Inwestycyjny ruch

,,Na policjanta’’

Drugie życie ostrowskiego amfiteatru

Praktycznego, nie będą musieli tracić czasu i wracać na przedmioty ogólne. Wszystko będzie w jednym miejscu. Znajdzie się tutaj także pokój nauczycielski wraz z całym zapleczem. Swój wygląd zmieni diametralnie znaczna część pomieszczeń Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Poznańskiej. Z głównych korytarzy tej jednej z najlepszych szkół technicznych w Wielkopolsce już znikły nieco archaiczne boazerie i lastriko. Zastąpi je nowoczesny wystrój i wyposażenie na miarę czasów, poziomu i oczekiwań. Nowych uczniów, ale także gości, którzy przyjadą na zbliżające się jubileusze odmienionymi pomieszczenia-

mi powitają ostrowskie licea. I Liceum Ogólnokształcące remontuje toalety, II Liceum Ogólnokształcące odświeża korytarze oraz część pomieszczeń, III Liceum Ogólnokształcące wymienia instalacje CO i remontuje korytarze, IV Liceum Ogólnokształcące, szkoła, która wśród liceów zrobiła najlepszy nabór, przywita uczniów otwartą przestrzenią i pięknie wyremontowanymi korytarzami. W nowe klasy oraz wyposażenie wzbogacą się inne szkoły jak „ekonomik’’ i „transportówka’’. Nowe pracownie będzie mógł uruchomić Młodzieżowy Dom Kultury, który na ten cel zagospodaruje klimatyczne piwnice. ANKA

KALISZ Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki

Uczelnia w więzieniu Wizyta związana była ze staraniami o zagospodarowanie obiektu. Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie od jesieni zastąpi Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, funkcjonujący w Szczypiornie. Uczelnia, aby móc w pełni realizować program dydaktyczny, szuka dodatkowych przestrzeni. Jedną z nich mógłby być właśnie dawny zakład karny przy ulicy Łódzkiej. Obiekt pod kątem wykorzystania na potrzeby zajęć oglądali, w towarzystwie prezydenta Krystiana Kinastowskiego i wiceprezydenta Grzegorza Kulawinka, dr Marcin Ro-

FOT. : IWONA CIEŚLAK

Przedstawiciele władz ministerialnych oraz Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w towarzystwie włodarzy Kalisza odwiedzili budynek po zakładzie karnym.

Prezydent Kalisza spotkał się z władzami szkoły. manowski – wiceminister sprawiedliwości, ppłk dr Marcin Strzelec – rektor-komendant Wyższej Szkoły

Kryminologii i Penitencjarystyki, kpt. Piotr Sękowski – kanclerz tej uczelni oraz poseł Jan Dziedziczak. JK

FOT. : ARCHIWUM

Trwają prace w ostrowskich szkołach ponadpodstawowych.

Trwają prace budowlane związane z modernizacją miejskiego amfiteatru. Inwestycja o wartości blisko 1,6 mln złotych zostanie zakończona w połowie przyszłego roku.

Ruszyły prace przy modernizacji amfiteatru.

OSTRÓW

Turbina w serwisie Po zakończeniu sezonu grzewczego Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA tradycyjnie już przystąpił do prac serwisowych w Elektrociepłowni. Już w czerwcu rozpoczęły się prace przy kotłach węglowych. Modernizację przeszedł kolejny zasobnik miału. Do remontu zakwalifikowane zostały także sklepienia przednie dwóch kotłów. - Wszystkie zaplanowane wcześniej prace przebiegały bez przeszkód – zapewnia Jan Grześkowiak, prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego. Natomiast lipiec w pełni poświęcony został na przegląd generalny instalacji biomasowej. Turbina gazowa trafiła do serwisu i konserwacji. Prace te przeprowadzone zostaną w Anglii. Warto podkreślić, iż ostrowska spółka w umowie serwisowej zagwarantowała sobie, że na czas prac serwisowych do OZC-u trafia turbina zamienna. Dzięki temu system cały czas pracuje. ANKA

FOT. : ARCHIWUM

Okres wakacji to tradycyjny czas remontów w oświacie. W tym roku pracy sił i środków trzeba jeszcze więcej, bo też rok, który się rozpocznie będzie niecodzienny, podwójny pod względem liczby uczniów. - W tym roku zarówno zakres, jak i tempo prac są wyjątkowe. Wielu inwestycji wymusza na nas reforma i związany z nią podwójny rocznik uczniów. Chcemy, aby każdy uczeń miał godne warunki do zdobywania wiedzy, a nauczyciele mieli odpowiednie zaplecze - powiedział Paweł Rajski starosta ostrowski. Na remonty i modernizacje pomieszczeń szkół i placówek prowadzonych przez powiat z budżetu powiatu ostrowskiego przeznaczonych zostanie ok. 3,5 mln zł. Jednym z największym pod względem finansowym i zakresem rzeczowym zadań jest dostosowanie do potrzeb edukacji drugiej połowy budynku, w którym funkcjonuje Młodzieżowy Dom Kultury. W salach na poszczególnych piętrach będą uczyć się uczniowie Zespołu Szkół Usługowych oraz Zespołu Szkół Technicznych. Ci ostatni przychodząc na praktyczne zajęcia do Centrum Kształcenia

FOT. : ARCHIWUM

Za uczniami połowa wakacji. Tymczasem z prawdziwym boomem remontowym muszą zmierzyć się dyrektorzy szkół i placówek.

Kaliscy policjanci wyjaśniają okoliczności oszustwa metodą ,,na policjanta”, do którego doszło na terenie Kalisza. Ofiarą oszustów podających się za funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji padła 62-letnia kobieta. Z relacji 62-latki wynikało, że zadzwonił do niej nieznany mężczyzna podający się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Oszust w trakcie rozmowy przekonał swoją rozmówczynię, że zajmuje się rozpracowaniem grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami kredytów w bankach. Mężczyzna przekonał kaliszankę, że hakerzy będą próbowali wziąć kredyt, wykorzystując jej dane osobowe. Kobieta,aby uchronić się przed tym przestępstwem, miała uprzedzić działania oszustów i złożyć wniosek o pożyczkę w banku. Niestety, kaliszanka uwierzyła w tę zmyśloną przez przestępców historię. I przelała pieniądze uzyskane z kredytu na wskazane przez oszustów konto. Kiedy 62-latka zorientowała się, że została oszukana, postanowiła powiadomić policję. ANKA

Wszystko przebiega zgodnie z planami.

Inwestycja powstaje w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Jej projekt obejmuje trwający remont budynku Sali Sesyjnej, modernizację Ogródków Jordanowskich, rewitalizację ciągu ulic w centrum oraz właśnie modernizację amfiteatru. - Obecny amfiteatr w Parku Miejskim jest w bardzo złym stanie technicznym i przestał być jego ozdobą. Za rok jednak w tym miejscu powstanie nowoczesny obiekt z wygodnym zapleczem, który pozwoli nam organizować tutaj letnie koncerty i imprezy plenerowe – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Koszt modernizacji samego obiektu to 1 581 522,04 zł, jego dofinansowanie wyniosło 810 625,62 zł. Scena będzie powiększona, zamontowane zostanie zadaszenie, a widownia wyposażona będzie w wygodne siedziska, dzięki czemu

obiekt zyska o 60 miejsc więcej, niż było do tej pory. Przy amfiteatrze powstanie budynek wyposażony w toalety. W sąsiedztwie znajdą się również dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Szerokość drzwi i korytarzy umożliwi poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. - Amfiteatr ma szansę i potencjał, by być kulturalną perełką naszego miasta. Ta modernizacja nada mu drugie życie. Powstanie tutaj nowoczesny obiekt, a Park Miejski ożyje muzyką i ciekawymi wydarzeniami kulturalnymi – zapewnia prezydent Ostrowa. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020. Całkowita wartość projektu: 11 260 706,22 zł. Wartość dofinansowania: 8 973 889,78 zł. ANKA


6

fotorelacja

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

13 sierpnia 2019 r.nr 30 (660)

KOLARSTWO Wystartowali kaliszanie

Bez barier w Tour de Pologne Największa i najpopularniejsza impreza kolarska w kraju w tym roku zgromadziła też osoby, które mimo zdrowotnych barier nie stronią od aktywności fizycznej. Tuż przed tym, jak na mecie trzeciego etapu w Zabrzu zjawili się uczestnicy wielkiego wyścigu Tour de Pologne, odcinek specjalny na rowerach trójkołowych przejechało osiem osób wybranych z całego kraju. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Eco Textil i Polski Czerwony Krzyż. W gronie wyróżnionych znalazło się też dwoje kaliszan. Wiktoria Suchecka, dziewczynka z zespołem Downa, na c o d zie ń je s t u c z e nni cą 6 klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu. – Wiktora bierze udział w olimpiadach specjalnych, jest otwarta, zaraża wszyst-

kich swoją pozytywną energią. Dwa lata temu otrzymała trójkołowy rower od Fundacji Eco Textil i od tamtej pory świetnie opanowała jazdę, pokonując różne trasy w Kaliszu. Była naszą świetną reprezentantką w Tour de Pologne. Jesteśmy z niej bardzo dumni! – mówi Sylwia Baranowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu. Obok Wiktorii na starcie przejazdu stanął też Andrzej Jabłoński, znany kaliski długodystansowiec, uczestnik 135 maratonów, mistrz i wicemistrz świata i Europy w biegach amatorskich. To właśnie on w 1997 pobiegł z Kalisza do Watykanu, z zaproszeniem dla Ojca Świętego Jana Pawła II. Po przejściu udaru, każdego dnia dzielnie walczy o powrót do formy. KZ

Fot.: SYLWIA BARANOWSKA X5

Wiktoria Suchecka, uczennica Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu oraz Andrzej Jabłoński, znany kaliski maratończyk i społecznik, przejechali - dedykowany osobom niepełnosprawnym – odcinek specjalny podczas 76. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Wyjątkowy przejazd, na trójkołowych rowerach, odbył się w Zabrzu, tuż przed finałem trzeciego etapu wyścigu.

POWIAT OSTROWSKI Piknik integracyjny w Ociążu

Warsztaty wypieku chleba Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Ociążu wspólnie z sołtysem zorganizowały piknik integracyjny połączony z pokazem wypieku chleba, który, jak zaznaczył sołtys Józef Marciniak, jest wypiekany w Ociążu od dawien dawna. Tajniki tej sztuki zgłębiali również m.in.: starosta ostrowski Paweł Rajski, proboszcz miejscowej parafii ks. Krzysztof Niciejewski, a także KGW z Fabianowa i Kwiatkowa. W celu pokazania wypieku chleba w tradycyjnym piecu spotkanie odbyło się w gospodarstwie państwa Kaczmarków z Ociąża (pani Zofia jest członkinią tutejszego KGW, natomiast pan Jan jest wykonawcą pieca). Goście mogli od podstaw zobaczyć proces wyrobu chleba – gospodyni krok po kroku przekazywała publiczności,

jak należy go zarabiać. Poza pysznymi chlebami na uczestników czekały także inne smakołyki przygotowane przez członkinie Koła: placki, babeczki, rogaliki, kiełbaski z grilla. Zaprzyjaźnione KGW z Kwiatkowa oraz Fabianowa przygotowały smalec oraz sery smażone. Przepis na tradycyjny chleb wypiekany podczas biesiady będzie można przeczytać w publikacji „Księga smaków”, którą w grudniu br. planuje wydać powiat ostrowski. Ewelina Stachowicz - Zych


13 sierpnia 2019 r.nr 30 (660)

reklama

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

7

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Ostrów Wielkopolski Lp.

Miejscowość

Numer działki

Arkusz mapy

Numer księgi wieczystej

Obszar w ha

Okres dzierżawy

Opis nieruchomości, przeznaczenie w planie

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w zł (rocznie)

1.

Gutów

134

1

KW 57214

2.1500

3 lata

grunt orny

351,-

2.

Sadowie

28

1

KW 59347

ca1.7900

3 lata

grunt orny

386,-

3.

Sobótka

866

2

KZ1W/00065861/4

0.0500

3 lata

grunt orny

14,-

4.

Szczury

120

1

KZ1W/00057216/9

1.0677

3 lata

grunt orny

232,-

5.

Szczury

cz.297

1

KZ1W/00057216/9

0.4300

3 lata

grunt orny

94,-

6.

Lamki

27

2

KZ1W/00092575/0

0.9600

3 lata

grunt orny

252,-

7.

Lamki

28

2

KZ1W/00092575/0

0.8500

3 lata

grunt orny

231,-

Grunty przeznaczone na cele upraw polowych bez możliwości zabudowy. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać przelewem do Banku BOŚ SA O/Ostrów Wlkp. nr konta 80 1540 1173 2001 4000 1007 0009 w terminie do dnia 30 sierpnia 2019r. I Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Gimnazjalnej nr 5 w dniu 05 września 2019r. o godz. 1030 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty - wadium komisji przetargowej. Nieruchomości nie posiadają obciążeń ani nie są przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne umocowania do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu tej osoby prawnej. Cudzoziemiec biorący udział w przetargu musi spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), na dowód czego zobowiązany jest złożyć organizatorowi przetargu odpowiednie oświadczenia lub dokumenty najpóźniej do 30 sierpnia 2019 r. dla dzierżawionej nieruchomości. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium, które należy wnieść w pieniądzu w takim terminie, aby w dniu 30 sierpnia 2019 r. znalazło się na koncie Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski- Nr BOŚ S.A. O/Ostrów Wielkopolski 80-1540-1173-2001-4000-1007-0009 w tytule przelewu należy wpisać numer działki, której dotyczy wadium. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Osoby, którym z mocy art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018r., poz. 2204 z późn.zm.) lub innych przepisów przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości zobowiązane są do udokumentowania tego prawa i złożenia stosownego oświadczenia w okresie wywieszenia wykazu i ogłoszenia przetargu. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia lub odwołania przetargu, natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnik, który wygra przetarg zostanie ustalony jako dzierżawca. Wylicytowany najwyższy czynsz dzierżawny stanowić będzie równocześnie wysokość rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości, który płatny będzie w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. O terminie i miejscu podpisania umowy osoba ustalona jako dzierżawca zostanie poinformowana po zakończeniu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym przez organizatora, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać w urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski przy ul. Gimnazjalnej nr 5 lub tel. 62 734-62-11 Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Ostrów Wielkopolski www.ostrowwielkopolski w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski pod adresem: www.bip.ostrowwielkopolski.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski przy ul. Gimnazjalnej nr 5 oraz w sołectwach, a także opublikowane w ”NASZ RYNEK” .


z powiatów

BETONIARNIA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI

BETON NA TELEFON 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 117 tel./fax 62 738-26-07; tel.auto 602-490-640 www.beton-bud.com.pl

e-mail:betonbud@2com.pl

Hurtownia pokryć dachowych Kompleksowe usługi dekarskie blachodachówki, dachówki, więżba dachowa, papy, okna dachowe, rynny, inne akcesoria...

Młynów 1, 63-410 Ostrów Wielkopolski

Tel. 600 185 907

skup złomu skład opału wywóz gruzu ul. Partyzancka 35 63-400 Ostrów Wielkopolski 62 735 24 86; 578 829 420

ul Grabowska 93 63-400 Ostrów Wielkopolski 62 738 39 04

Nasz Rynek

13 sierpnia 2019 r.nr 30 (660)

POWIAT OSTROWSKI POWIAT KALISKI Wybory do Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Na ścieżce rozwoju Kolejny etap prac modernizacyjnych realizuje właśnie w antonińskim „Lido” samorząd gminy Przygodzice. Z ofertą wczasowiska wkrótce powiązana będzie działalność powstałej, lecz jeszcze nie otwartej, bazy rowerowej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ludwikowie. Obiekt „Lido” zyskał już w tym roku ścieżkę edukacyjną i siłownię zewnętrzną. Osobny 260-metrowy trakt dla pieszych ma powstać do końca lata wzdłuż plaży stawu ,,Szperek”. Te inwestycje realizowane są w ramach projektów dotowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze”, pilotowanych przez Urząd Gminy Przygodzice. Jak informuje Lucyna Koczorowska - kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Przygodzicach, koszt ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej, siłowni zewnętrznej, zagospodarowania terenu i budowy oświetlenia w „Lido” wyniósł ponad 444 tys. zł, w tym dofinansowanie 138.659 zł. Budowa ścieżki wzdłuż plaży, a także podjazdu dla niepełnosprawnych i placu przeznaczonego do wypoczynku i imprez koncertowych będzie kosztować dodatkowe 756 tys. zł, w tym otrzymane dofinansowanie - 300 tys. zł. Przebudowa infrastruktury na terenie schroniska i budowa ,,zaplecza rowerowego” w Ludwikowie kosztowały ponad 320 tys. zł. Wójt gminy Krzysztof Rasiak liczy, że działania inwestycyjne zaprocentują w przyszłości, przekładając się na rozwój zarówno Antonina jak i Ludwikowa, a relacje sołeckie obydwu wsi będą kompatybilne. ANKA

Łuczak przewodniczącym Mieczysław Łuczak został ponownie wybrany na przewodniczącego Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu. W Starostwie Powiatowym w Kaliszu, 5 sierpnia, odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej kaliskiej Rady Powiatowej WIR. Podczas posiedzenia Piotr Walkowski - prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej - wręczył nominacje wszystkim członkom Rady na kadencję 2019 – 2023. - Gratuluję wszystkim członkom Rady Powiatowej, zostaliście obdarzeni zaufaniem społecznym, a swoją pracę będziecie wykonywać przez kolejne 4 lata – mówił starosta kaliski Krzysztof Nosal. Aktualny skład Rady w powiecie kaliskim: Roman Frątczak - gmina Blizanów, Krzysztof Rzeźniczak - gmina Blizanów, Grażyna Misiak - gmina Brzeziny, Marian Zadłużny - gmina Brzeziny, Małgorzata Jaworska - gmina Ceków Kolonia, Adam Rogalski

FOT.: ARCHIWUMKRÓLEWSKI”

www.naszrynek.pl

Członkowie Izby Rolniczej w KAliszu. - gmina Ceków Kolonia, Ryszard Kacperkiewicz gmina Godziesze Wielkie, Łukasz Tęsiorowski - gmina Godziesze Wielkie, Roman Różalski - gmina Kalisz Miasto, Krzysztof Chwiłkowski - gmina Koźminek, Grzegorz Poniatowski gmina Koźminek, Paulina Grala - gmina Lisków, Jan Pawlak - gmina Lisków, Karol Rymarczyk - gmina

Mycielin, Halina Szymańska - gmina Mycielin, Marek Jakubek - gmina Opatówek, Mieczysław Łuczak - gmina Opatówek, Wojciech Antczak - gmina Stawiszyn, Andrzej Kwaśniewski - gmina Stawiszyn, Józef Kędzia - gmina Szczytniki, Mariusz Łuczak - gmina Szczytniki, Krzysztof Galant - gmina Żelazków, Józef Jagielski gmina Żelazków. MW

POWIAT OSTROWSKI Na europejskim festiwalu we Frankenbergu

Taneczne występy Zespół Pieśni i Tańca „Gorzyczanie” oraz kapela „Furmany” z Gorzyc Wielkich wystąpiły w Europejskim Festiwalu Folklorystycznym „Europeade 2019”. „Europeade” to jeden z największych festiwali folklorystycznych w Europie. W tegorocznej edycji wystąpiło niemal 5 tysięcy tancerzy, muzyków i śpiewaków z ponad 300 zespołów, z kilkudziesięciu krajów europejskich i z innych kontynentów. Jak powiedziała nam kierownik zespołu Iwona Pacholczyk, występ „Gorzyczan” bardzo się spodobał

międzynarodowej publiczności. - Każdy kraj prezentował na festiwalu swoją kulturę ludową. My pojechaliśmy tam z krakowiakiem, suitą rzeszowską i tańcem kaszubskim. Odbiór był bardzo megapozytywny. Gdy spaliśmy w wielkiej hali na około 300 osób, to niemal każdy podchodził do nas i pytał, kiedy i gdzie będziemy znowu występować, bo

chcieli nas oglądać jeszcze raz i jeszcze raz. „Gorzyczanie” z kapelą „Furmany” występowali na trzech różnych scenach, brali udział w warsztatach tanecznych. Polski folklor w ich wykonaniu tak się spodobał, że zostali również zaproszeni do koncertu finałowego na wielkiej scenie amfiteatru we Frankenburgu. ANKA

POWIAT OSTROWSKI Nowe oblicze świetlicy wiejskiej w Świeligowie

Końcowy efekt zaskakuje

Kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Świeligowie dobiegła końca. Budynek zaskakuje prostotą, przeplataną z nowoczesnością, technologicznymi nowinkami i spójnością aranżacji. Wcześniej stary i mało atrakcyjny budynek, dziś stał się jedną z najładniejszych wizytówek w gminie Ostrów Wielkopolski. Kompleksowa modernizacja obiektu ruszyła we wrześniu ubiegłego roku. Prace remontowe były szeroko zakrojone. Dotyczyły m.in.: wymiany

dachu, okien, drzwi, założenia wszystkich nowych instalacji, elewacji zewnętrznej z dociepleniem, prac wewnętrznych i wykończeniowych. - Mieszkańcy Świeligowa przez wiele lat czekali na modernizację sali wiejskiej. W końcu jest - na miarę XXI wieku. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w modernizacji - mówi Piotr Śniegowski, przewodniczący Rady Gminy Ostrów. TW

FOT.: TOMASZ WOJTASIK

8

Świetlica po remoncie.


13 sierpnia 2019 r.nr 30 (660)

informacje

Nasz Rynek

OSTRÓW

Aktywne partnerstwo

Pół kilograma narkotyków

Z wizytą w Ostrowie Wielkopolskim przebywał Jacek Bialik, członek francuskiego komitetu ds. partnerstwa między Bergerac a Ostrowem.

Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego namierzyli i zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy posiadali znaczne ilości narkotyków. Mundurowi znaleźli i zabezpieczyli amfetaminę, marihuanę, kokainę, haszysz, tabletki ekstazy. Policjanci ostrowskiej komendy w ubiegłym tygodniu zatrzymali dwóch mężczyzn w związku z narkotykami. W mieszkaniu 25-latka policjanci znaleźli różnego rodzaju substancje zabronione oraz wagi, które mogły służyć do ich porcjowania. Środki te zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy, a następnie trafiły do laboratorium kryminalistycznego. Wstępne badania potwierdziły, iż są to różnego rodzaju narkotyki, takie jak: marihuana, haszysz, amfetamina, kokaina, ekstaza. Policjanci ustalili, że 25-latek posiadał łącznie blisko pół kilograma niedozwolonych substancji, w tym ponad 130 sztuk tabletek ekstazy. Z kolei u młodszego z mężczyzn funkcjonariusze znaleźli blisko 60 gramów amfetaminy, 80 sztuk tabletek ekstazy i blisko 40 gramów marihuany. Kryminalni zabezpieczyli również w mieszkaniu 25-latka blisko 4 tysiące złotych, które mogły pochodzić z nielegalnego narkobiznesu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim i Policji zastosował wobec 25-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, natomiast wobec 18-latka dozór policji. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. ANKA

- Bardzo się cieszę, że podczas pobytu w Ostrowie znalazł czas na krótkie spotkanie. Pan Jacek ma wiele pomysłów na aktywne partnerstwo naszych miast, a my z pewnością będziemy chcieli wdrożyć je w życie. Okazało się, że jego dobrym kolegą jest obecny radny Rady Miejskiej Ostrowa Radosław Torzyński. Mamy zatem znakomitego ambasadora naszego miasta w kontaktach z Bergerac – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Komitet ds. partnerstwa między Bergerac a Ostrowem Wielkopolskim został założony przez Polonię zamieszkującą to miasto, ale i cały rejon departamentu Dordogne. Wśród cennych inicjatyw stowarzyszenia jest organizacja jarmar-

Fot.: ARCHIWUM

OSTRÓW Współpraca z Bergerac

Od 2017 roku Ostrów współpracuje z Bergerac. ków promujących polskie tradycje bożonarodzeniowe. Polska kuchnia w połączeniu z naszymi tradycjami i kolędami robi na tamtejszych mieszkańcach niemałe wrażenie, a z roku na rok jarmarki te cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Francuskie Bergerac do grona miast partnerskich Ostrowa Wielkopolskiego dołączyło w październiku 2017 roku, jednak nieformalne kontakty, w dużej mierze dzięki mieszkającej tam Polonii, miasta utrzymywały już od 2006 roku. ANKA

OSTRÓW Powstanie kolejna część ramy komunikacyjnej

Inwestycja za trzy miliony W Urzędzie Miejskim podpisana została umowa na pierwszy etap budowy drogi pomiędzy ulicą Kaliską a ulicą Limanowskiego. Wartość tego kontraktu to ponad 3 miliony złotych. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych Ostrowa zaplanowanych w miejskim budżecie na ten rok. Nie tylko ze względu na koszty, ale także na duże ułatwienia komunikacyjne dla mieszkańców miasta. - Jest to jeden z etapów większej inwestycji, który połączy ulicę Kaliską, obok Galerii Ostrovia, z ulicą Limanowskiego. Jednak już ta

część, do ulicy Grunwaldzkiej, pozwoli na bezpośredni dostęp do ramy komunikacyjnej miasta mieszkańcom tej części Ostrowa – ułatwi wyjazd w stronę Kalisza oraz dojazd do galerii – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Odcinek od Kaliskiej do Grunwaldzkiej to niemal 600 metrów nowej drogi, ale także pełna infrastruktura związana

z jej powstaniem. W ramach inwestycji, na całej długości ulicy wybudowana zostanie ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego, a także ciąg pieszo – rowerowy. Wartość całej inwestycji, która połączy Kaliską z Limanowskiego, to ponad 4,5 mln zł. Zostanie ona dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą blisko 1,5 mln zł. ANKA

POWIAT KALISKI Zespoły z Brzezin

Zagrali na Gruszkowskiej Polanie Zespoły z całej Polski wzięły udział w VII Festiwalu „Ludowe Granie na Gruszkowskiej Polanie”. kaliski Zbigniew Słodowy oraz zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krzysztof Niedźwiedzki. Współpraca z Zespołem Karkonosze oraz z regionem dolnośląskim zainicjowana została poprzez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzeziny, kiedy to w listopadzie 2018 roku zorganizowano tam wyjazdowe warsztaty muzyczno – instrumentalne. KN

9

USŁUGA CIĘCIA LASEROWEGO BLACH Ostrów Wielkopolski, ul. Lotnicza 24-26 Tel. 62-736-44-47, 62-736-44-48 www.spiwo.pl

WYRÓB PIECZĄTEK TANIO!!!!!

62 501 21 21 tel. kom. 606 267 702

tel./fax

ul. Majakowskiego 4 63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel: 502-137-046 512-227-597 zajmuje sie lakierowaniem proszkowym, w ofercie posiadamy także śrutowanie mechaniczne każdego detalu i największy piec w okolicy. 14 METRÓW długości!

HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH TARTAK - KOMPLEKSOWE USŁUGI BLACHODACHÓWKA DACHÓWKA PAPY PODBITKI AKCESORIA RYNNY Ul. Południowa 79a, Ostrów Wielkopolski,

Tel. 503-941-786, 603-170-410

FOT.: K. NIEDŹWIEDZKI

Na zaproszenie Zespołu Folklorystycznego „Karkonosze” we wspólnym graniu w Gruszkowie wzięły udział również zespoły z powiatu kaliskiego – Kapela Ludowa Brzeziny oraz Zespół Pieśni Brzezinianki. W Gruszkowie w gminie Mysłakowice kaliskie zespoły zaprezentowały przed licznie zgromadzoną publicznością folklor kalisko – sieradzki. Powiat kaliski reprezentował wicestarosta

www.naszrynek.pl

Zespoły z Brzezin wzięły udział na festiwalu w Gruszkowie.


10

sport

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

13 sierpnia 2019 r.nr 30 (660)

Wiadomości sportowe KOLARSTWO Udany początek szosowych ME

Julia w połowie stawki

Na podium

Julia Kowalska obiecująco rozpoczęła swój udział w mistrzostwach Europy w kolarstwie szosowym. FOT.: KTK KALISZ

Julia Kowalska zajęła 21. miejsce w wyścigu na czas. Szosowy czempionat Starego Kontynentu rozpoczął się w holenderskim Alkmaar. Na początek rozegrano jazdę indywidualną na czas juniorek, a wśród 43 rywalizujących zawodniczek znalazła się Julia Kowalska z Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego. Dystans 22,4 kilometrów

KOLARSTWO

kaliszanka pokonała w czasie 32:53.39, zajmując w końcowej klasyfikacji 21. miejsce, najwyższe spośród startujących w „czasówce” Polek. Trzy sekundy wolniej pojechała jej koleżanka z kadry, Natalia Krześlak (32:56.31). Zwyciężyła Holenderka Shirin Van Anrooij (30:18.48). KZ

Wspaniale w wyścigu Mini Tour de Pologne pojechał Jan Gadera. W rywalizacji młodzików utalentowany reprezentant Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego zajął drugie miejsce. Zmagania najmłodszych adeptów kolarstwa to już kilkuletnia tradycja związana z głównym wyścigiem Tour de Pologne. W minioną sobotę ich uczestnicy zmierzyli się na 20-kilometrowej trasie wytyczonej ulicami Krakowa. Na starcie zameldowało się aż ośmiu reprezentantów kaliskiego klubu: Jan Gadera, Wiktor Gałdyn, Stanisław Kowalski, Kacper Molski, Jakub Lichosyt, Bartłomiej Musiał, Przemysław Pisula i Maciej Witasiak. Najlepiej spisał się Janek Gadera, który zajął drugie miejsce, uzyskując taki sam rezultat jak zwycięzca Kamil Handzlik (UKS Sokół Kęty). Na 22. lokacie uplasował się Wiktor Gałdyn, a 65. był Kacper Molski. KZ

ŻUŻEL Czas na play off

Ostrovia kontra Start Żużlowcy Ostrovii ukończyli rundę zasadniczą ligowych rozgrywek na drugim miejscu. To ogromy sukces podopiecznych Mariusza Staszewskiego. Przed rozpoczęciem sezonu nikt nie dawał drużynie Ostrovii szans nawet na awans do czołowej czwórki. Wielu żużlowych fachowców twierdziło wręcz, że ostrowianie zakończą sezon na siódmym miejscu i będą walczyć w barażach o utrzymanie w pierwszej lidze. Ewentualnie szóste miejsce miało być pełnią szczęścia. Tymczasem podopieczni Mariusza Staszewskiego sprawili kibicom nie lada niespodziankę. Drugie miejsce to ogromny sukces. - Bardzo się cieszę z wyników chłopaków - mówi Radosław Strzelczyk, prezes TŻ Ostrovia. - Chciałbym im pogratulować i podziękować. Dziękuję również sponsorom, kibicom i wszystkim osobom, związanym z klubem, bo to

jest nasz wspólny sukces. Na ten wynik pracuje sztab ludzi. Najważniejsi oczywiście są trener i zawodnicy. A przecież żużlowcy z Ostrowa w tym sezonie nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Już 18 sierpnia o godz. 14.30 rozpocznie się pierwszy mecz rundy play off. W Gnieźnie żużlowcy Ostrovii walczyć będą ze Startem o awans do wielkiego finału. Mecz rewanżowy rozegrany zostanie 25 sierpnia na Stadionie Miejskim. Warto przypomnieć, iż w sezonie zasadniczym zawodnicy z Ostrowa pokonali Start na własnym torze 56:34 i zremisowali na wyjeździe 45:45. To dobry prognostyk przed meczami w play off. Nie oznacza to jednak, że podopieczni Mariusza Staszewskiego już mogą czuć

się finalistami. Na pewno, rywalizacja ze Startem nie będzie łatwa, a ostrowianie nie powinni stawiać się w roli faworyta. Runda play off, to nowe rozdanie . – Przed nami otwiera się nowy wachlarz możliwości - dodaje prezes. - Będziemy walczyć o jak najlepszy rezultat w Nice 1. Lidze Żużlowej w sezonie 2019. Liczę, że na play-offy kibice wypełnią stadion w komplecie. To wspaniałe, że nasi żużlowcy mogą jeździć dla takiej publiczności. Widać, że Ostrów Wielkopolski, ale także cały region żyje żużlem. Serce raduje się, kiedy widzimy, że to co robimy przyciąga na trybuny tak liczną publiczność. Szczególnie cieszy mnie obecność na stadionie całych rodzin. BIN

BIEGI O Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Polska Biega w Tarchałach Polska Biega w Tarchałach już za nami. Impreza w tym roku przybrała rozszerzoną nazwę o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów. W zawodach wystartowało ponad 400 zawodników i zawodniczek. Organizatorzy po raz pierwszy utworzyli tak zwaną Triadę - Grand Prix Powiatu Ostrowskiego, wspólnie z IV Dyszką Pięciu Stawów - Janków Przygodzki i II Dyszką Skalmierzycką. Uczestnicy pierwszy raz włączyli się w akcję pomocy potrzebującej osobie. W związku z coraz większym zainteresowaniem imprezą Polska Biega w Tarchałach jeden z organizatorów - Przemysław Hęćka wraz z wolontariuszami - wpadł na pomysł połączenia tej imprezy z akcją pomocy dla chorej na aplazję szpiku kostnego 11-letniej Zuzi z Ostrowa. Udało się zarejestrować 68 potencjalnych dawców szpiku. Wyniki: klasy 1-3 szkoły podstawowe, chłopcy: 1. Grzegorowski Franciszek (Janków Przygodzki), 2. Fischer Filip (Odolanów), 3. Koryciak Wojciech (Tarchały Małe), dziewczęta: 1. Sołty-

siak Kalina (Antonin), 2. Sipurzyńska Lena (Mąkoszyce), 3. Walkowiak Zuzanna (Ostrowąsy); klasy 4-6 szkoły podstawowe, chłopcy: 1. Krakowski Eryk (Dębnica), 2. Bartkowiak Jan (Antonin), 3. Kowalski Jakub (Dębnica), dziewczęta: 1. Sipurzyńska Hanna (Mąkoszyce), 2. Wichłacz Aleksandra (Tarchały Wielkie), 3. Herbik Hanna (Tarchały Wielkie); klasy 7-8 szkoły podstawowe i gimnazja, chłopcy: 1. Kauka Kamil (Mąkoszyce), 2. Kozłowski Wojciech, 3. Kraska Jakub (Baby), dziewczęta: 1. Dąbrówka Lena (Ostrów), 2. Jakubczak Julia (Mąkoszyce), 3. Kukuła Wiktoria (Gorzyce Wielkie). Bieg główny (10 km): mężczyźni - 1. Blahodir Yuriy (Ostrów), 2. Przybył Aron (Kuźnia), 3. Przerwa Michał (Odolanów) (czas 35:08), kobiety - 1. Ukleja Monika (Ostrów), 2. Piejko Monika (Koźmin), 3. Walotka Katarzyna. ANKA


13 sierpnia 2019 r.nr 30 (660)

reklama

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

11

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Daniszynie Lp.

1.

Położenie

Daniszyn nr 111 nieruchomość zabudowana

Numer działki

1065

Powierzchnia w ha

0.0400

Numer Księgi Wieczystej

KZ1W /00057212/1

Przeznaczenie w planie

Cena wywoławcza (netto) w złotych

brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium teren zabudowy mieszk. z dopuszczeniem usług

56.000,-

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno - usługowym zlokalizowana jest w terenach zabudowanych przy drodze krajowej nr 36 na odcinku Ostrów Wielkopolski- Krotoszyn. Budynek wolnostojący, piętrowy z poddaszem do adaptacji, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 212,51m2 - w budynku znajdują się trzy lokale użytkowe. Nieruchomość położona jest przy drodze utwardzonej - nawierzchnia asfaltowa, posiada dostęp do sieci elektrycznej , wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Nieruchomości nie posiadają obciążeń ani nie są przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne umocowania do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu tej osoby prawnej. I Przetarg odbędzie się w dniu 05 września 2019 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski przy ul. Gimnazjalnej nr 5 Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2019r. na konto Nr BOŚ S.A. O/Ostrów Wielkopolski Nr 80-1540-1173-2001-4000-1007-0009. W tytule przelewu należy wpisać numer działki, której dotyczy wadium. Uwaga: Wadium wpłacone na konto Urzędu zostanie zwrócone oferentowi lub przelane na jego konto najpóźniej 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia umowy kupna, wadium przepada. Nieruchomość nie jest obciążona i nie ma zobowiązań , których przedmiotem jest nieruchomość. Nieruchomość sprzedaje się według dokumentacji geodezyjnych, bez okazania granic. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Koszty umowy notarialnej i innych opłat ponosi nabywca. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę , nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem przyczyny, niezwłocznie informując o tym w sposób identyczny ze sposobem zawiadomienia o jego ogłoszeniu. Osoby, którym z mocy art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 2204 z późn.zm.) lub innych przepisów przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zobowiązane są do udokumentowania tego prawa i złożenia stosownego oświadczenia w okresie wywieszenia wykazu i ogłoszenia przetargu. Cena sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu Gminy – pod nr tel. 62 7346211 Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Ostrów Wielkopolski www.ostrowwielkopolski w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski pod adresem: www.bip.ostrowwielkopolski.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski przy ul. Gimnazjalnej nr 5 oraz w sołectwach, a także opublikowane w gazecie ”NASZ RYNEK” .


12

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

13 sierpnia 2019 r.nr 30 (660)

GABINET

STOMATOLOGICZNY lek. dent.

Maria Wcisłek - leczenie dzieci

- leczenie zachowawcze -leczenie chorób przyzębia - chirurgia - protetyka

Centrum Medyczne

Ort-Medica

Indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne - NOWOCZESNE PROTEZY KOŃCZYN, - APARATY I ORTEZY, - BUTY ORTOPEDYCZNE, -WÓZKI INWALIDZKIE

ul. Brzozowa 7,

Ostrów Wielkopolski

Tel. 607-416-001

OPTYK

Zakład Optyczny Andrzej Wendt Rynek 20, Wejście od ul. Królowej Jadwigi Lekarz okulista przyjmuje w poniedziałki i środy.

Tel. 62 591 74 31

MEDYCYNA ESTETYCZNA CHIRURGIA LASEROWA

lek. spec. chirurgii Michał Kasznia - Botox, kwas hialuronowy - Lifting laserem frakcjonującym CO2 twarzy, szyi, dekoltu (odmłodzenie skóry, redukcja blizn potrądzikowych i przebarwień) - Skleroterapia (pajączki,żylaki)

- Bezbolesne usuwanie laserem brodawek, włókniaków, znamion, odcisków, kłykcin - Leczenie nadpotliwości (dłonie, pachy, stopy) - Lipoliza iniekcyjna - Mezoterapia Anti-Aging

Przyjęcia: środy od 16.00 rej. tel. 504-195-808 ul. Kościuszki 44, Ostrów Wlkp.

www.chirurg-laser.pl

NASZ RYNEK

PROTEZY ZĘBOWE

bezpłatnie na papierze bezpłatnie w Internecie

KATARZYNA KOWALCZYK

- częściowe ATRAKCYJNE •Ostrów Wielkopolski CENY! - całkowite ul. H. Modrzejewskiej 21 - ekspresowe naprawy

TEL. 609-371-141

WWW.NASZRYNEK.PL

PROMOCJA

OD 12 DO 24 SIERPNIA

schab zk kiełbasa biała

15,00 zł/kg 20,70 zł/kg

szynka z wędzarni 27,00 zł/kg


13 sierpnia 2019 r.nr 30 (660)

DAM PRACĘ ZATRUDNIĘ pracownika budwlanego: elewacje , karton gips, malowanie, mile widziane prawo jazdy kat. B. Praca na terenie Ostrowa i okolic. Tel.500-135-609 PRACA

HOLANDIA. Tel.790-202-829, 530-159-169

DREWNO opałowe

kominkowe i sezonowane. Tel.788-512-401

OKNA PCV 5,6,8 komorowe, 3 uszczelki, 2-3 szybowe, ciepła ramka, ROLETY, PARAPETY, DRZWI, BRAMY, ROLETKI, MOSKITIERY, OKNOBUD - SŁAWIN 2. Tel.509-688-469 mail:oknaoknobud@wp.pl

PRZYJMĘ murarzy i pomocników. Tel:502-950-796

TOWARZYSKIE

PRACA na produkcji lub praca na wózku widłowym! Pracuj w renomowanej firmie! ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE, premie, dodatki, bonusy, stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju/awansu. Dodatkowo oferujemy grupowe PZU, karta sportowa, opieka medyczna i inne. ZADZWOŃ DO NAS JUŻ DZIŚ! TEL. 660-665-495 ; 882189740 APT nr 412

KAŻDY z nas ma swoją drugą "Połówkę", trzeba ją tylko odnaleźć. Biuro Partnerskie "Rusałka" od dwunastu lat skutecznie pomaga osobom samotnym poznać tę właściwą osobę. Ponad 200 skojarzonych par, w tym 27 poślubionych. Nie czekaj, spraw, aby Twoje serce znów zabiło mocniej. Serdecznie zapraszam - tel. 662-400 -65 www.biurorusalka.pl

ZBIÓR

JABŁEKHolandia Tel.+48-530-159-169

SZUKAM PRACY WYKONAM prace ogrodowe, gospodarcze, porządkowe i inne.Tel.531-391-497

KUPIĘ SKUPUJĘ silniki,spawarki,narzędzia,kompresory,sprzęt z likwidacji warsztatów, garaży, WSK, KOMAR, QUADY,itp. Tel.692-990-828 KUPIĘ stary zegarek naręczny lub zegar. Tel.607-532-912 KUPIĘ narzędzia i elektronarzędzia również z wyprzedaży: silniki, spawarki, imadła, kowadła, motocykle i motocyklowe części. Tel. 603-540-940

MOTORYZACYJNE NAPRAWA automatycznych skrzyni biegów i regeneracja chłodnic. Tel. 604-551-399

ROLNICZE BYDŁO - kupię, każde, rzeźne oraz z konieczności. Gotówka. Odbiór z gospodarstwa. Tel.695-687-426 SPRZEDAM sieczkarnię koks Tel.605-653-614

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM SPRZEDAM działkę zabudowaną, pow. 1800m2, spokojna okolica. Książenice przy trasie Grabów/Ostrzeszów. Tel.797-395-778 DZIAŁKI budowlane 800 m2. Latowice przy ulicy Południowej. Tel. 692-805-735

SPRZEDAM SPRZEDAŻ pokryć dachowych oraz akcesoria. Atrakcyjne ceny. Tel. 600-185-907

reklama

Nasz Rynek

POZNAM UROCZĄ PANIĄ 40-50 LAT TEL.886-151-898

USŁUGI !!!KOSZENIE trawy, wykaszanie wysokich zarośli, wycinanie i przycinanie drzew, tuji i żywopłotów. Prace porządkowe na działkach, ogrodach i innych terenach z możliwością wywozu. Tel.669-674-107 !!!!NAPRAWA AGD, kuchenek gazowo-elektrycznych. Tel.601-829-509 KRYCIE dachu papą termozgrzewalną i sprzedaż pokryć dachowych. Tel.600-185-907 PROFESJONALNE PRANIE DYWANÓW, TAPICEREK SAMOCHODOWYCH, MEBLOWYCH CZYSZCZENIE SKÓRY. Tel.570-303-888

PRZEGRYWANIE KASET wideo VHS, VHS-c, video8, MiniDV na płyty DVD. Cena 15zł/kaseta. Ostrów, Staszica (kolektura LOTTO). Tel.791-473-777 MURARSTWO, OCIEPLENIA, WYKONCZENIA WNĘTRZ. Tel.788-557-108 MALOWANIE, CZYSZCZENIE OGRODZEŃ. Tel.601-671-544 669-876-221 KOMPLEKSOWE USŁUGI HYDRAULICZNE Tel.695-922-326 EKSPRESOWA NAPRAWA pralek i lodówek z dojazdem do domu klienta. Tel:516-516-790 GWARANCJA NA WYKONANĄ USŁUGĘ. OCZYSZCZALNIE ścieków, szamba, minikoparka, koparka, wywrotka, przeciski pneumatyczne (usługi). Tel.694-120-786. PROJEKTOWANIE wnętrz i mebli na wymiar. Tel.792-006-395 CYKLINOWANIE bezpyłowe, renowacja schodów, malowanie wnętrz. Tel.792 780 578 SZPACHLOWANIE, malowanie, panele i zabudowa GK. itp. Tel. 693-379-248

USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE szpachlowanie, malowanie, płytki, płyty karton-gips, panele, itp. Tel.512-315-485

BUDOWA DOMÓW od podstaw, wykończenia, remonty. Tel.502-950-796

MONTAŻ płytek. Tel.530-214-026

SPODNIE wszystkie rozmiary. Duży wybór. Poprawki krawieckie. Miarówki. Kalisz ul. Podmiejska 14. Tel. 787-120-236

REMONTY

od A do Z. Tel.530-214-026

HYDRAULIK Tanio! Tel.518-439-221 CYKLINOWANIE bezpyłowe, montaż podłóg, parkietów Tel.502-229-920 KOSZENIE TRAW,WYCINKA-PRZYCINKA DRZEW. Porządkowanie strychów, piwnic, zakładanie ogrodów, usługi ogrodnicze, werykulacja trawy, drobne rozbiórki, układanie kostki brukowej, mycie i impregnacja. Usługi zamiatarką. Tel.697-475-735 DREWNO (KOŁKI) DO WYTYCZANIA FUNDAMENTÓW TEL.603-170-410 PAPA TERMOZGRZEWALNA, STYROPAPA, DOCIEPLANIE DACHÓW PŁASKICH. TEL.503-941-786 BLACHODACHÓWKI, BLACHY TRAPEZOWE, PODBITKI,OKNA, AKCESORIA, SPRZEDAŻ ,MONTAŻ. TEL.603-170-410

UKŁADANIE kostki brukowej. Tel.502-950-796

REMONTOWO - BUDOWLANE USŁUGI. Tel.669-626-733 HYDRAULIK Tanio! Tel.606-88-31-88 WYWÓZ

GABARYTÓW. Tel.669-626-733

USŁUGI REMONTOWO WYKOŃCZENIOWE. Tel. 669-626-733 MALOWANIE, TAPETOWANIE. TEL. 669-626-733 REMONTY domów, mieszkań. Tel.669-626-733 USŁUGI remontowo-wykończeniowe. Tel. 797-525-419 USŁUGI skie.

blacharsko-dekarTel.601-145-243

SAMODZIELNY blacharz-dekarz wykona remont dachu lub elementow z nim zwiazanych, duze doswiadczenie, profesjonalna usluga, Tel.507-636-153 Krzysztof.

13

PRZETARG

MOSKITIERY na okna i na drzwi. Tel.694-192-477 USŁUGI dekarskie montaż pap , konserwacja pokryć dachowych. Tel.669-674-107 TYNKI maszynowe, cementowo - wapienne, gipsowe, malowanie, murowanie i ocieplanie budynków. Tel. 602-740-905.

www.naszrynek.pl

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki 14 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na kupno nieruchomości gruntowych (działek niezabudowanych) położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Agnieszki Osieckiej, którego przedmiotem jest wysokość oferowanej ceny nieruchomości. Dla poszczególnych nieruchomości ustala się następujące ceny wywoławcze: 1.

Działka nr 3/68, obręb 10, o powierzchni – cena wywoławcza 102.960,00 zł netto.

0,0660

ha,

KZ1W/00093165/0

2.

Działka nr 3/69, obręb 10, o powierzchni – cena wywoławcza 95.160,00 zł netto.

0,0660

ha,

KZ1W/00093165/0

3.

Działka nr 3/70, obręb 10, o powierzchni – cena wywoławcza 73.800,00 zł netto.

0,0662

ha,

KZ1W/00093165/0

4.

Działka nr 3/71 i działka nr 3/72, obręb 10, o powierzchni 0,1152 ha, KZ1W/00093165/0 – cena wywoławcza 128.280,00 zł netto.

5.

Działka nr 3/75, obręb 10, o powierzchni – cena wywoławcza 152.400,00 zł netto.

0,0934

ha,

KZ1W/00090391/2

6.

Działka nr 3/76, obręb 10, o powierzchni - cena wywoławcza 131.520,00 zł netto.

0,0843

ha,

KZ1W/00090391/2

7.

Działka nr 3/77, obręb 10, o powierzchni - cena wywoławcza 117.240,00 zł netto.

0,0751

ha,

KZ1W/00090391/2

8.

Działka nr 3/79, obręb 10, o powierzchni – cena wywoławcza 119.040,00 zł netto.

0,0763

ha,

KZ1W/00087176/5

9.

Działka nr 3/80, obręb 10, o powierzchni – cena wywoławcza 133.920,00 zł netto.

,0858

ha,

KZ1W/00087176/5

0,1710

ha,

KZ1W/00087176/5

10. Działka nr 3/82, obręb 10, o powierzchni – cena wywoławcza 224.640,00 zł netto.

0

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Do podanej ceny nieruchomości należy doliczyć 23% VAT. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego tereny przedmiotowych działek pełnią funkcje terenu wolnostojących budynków jednorodzinnych. Każda z nieruchomości gruntowych podlega odrębnej sprzedaży. Dopuszcza się możliwość składania ofert przez jednego oferenta na kilka nieruchomości gruntowych. Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 3.000,00 zł dla każdej licytowanej nieruchomości gruntowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy „MZGM” Sp. z o.o. nr 17 1020 2267 0000 4302 0002 1782 w Banku PKO BP S.A. z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium działka nr … (podać nr działki). W przypadku oferenta wygrywającego przetarg wadium zaliczane jest na poczet ceny, natomiast w przypadku pozostałych oferentów wadium podlega zwrotowi. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w wyznaczonym terminie z winy wygrywającego przetarg wadium ulega przepadkowi. Oferta powinna zawierać: - W przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko, adres oferenta, telefon kontaktowy. - W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych – dane umożliwiające identyfikację podmiotu, adres, telefon kontaktowy. - Wysokość oferowanej ceny netto kupna nieruchomości wraz z podaniem nr działki. - Oświadczenie oferenta, iż zna stan prawny i faktyczny nieruchomości i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. - Dowód wpłaty wadium w wysokości 3.000,00 zł. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 14 w Ostrowie Wielkopolskim (sekretariat II piętro) do dnia 06.09.2019 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie: „przetarg działka nr … (podać nr działki)”. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2019 r. o godz. 10:30. Oferenci o wynikach przetargu zostaną powiadomieni pisemnie. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu tej samej ceny. Przetarg może być odwołany lub unieważniony w części lub w całości bez podania przyczyn. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłaty zaoferowanej ceny wraz z podatkiem vat nie później niż do wyznaczonego dnia zawarcia notarialnej umowy kupna-sprzedaży, potwierdzonej dowodem wpłaty. Wygrywający przetarg ponosi koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży oraz wszelkich opłat i podatków z nią związanych. Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać w siedzibie Spółki lub pod nr telefonu 62 506 62 46, 62 506 62 64, 62 506 62 37.


14

wasz rynek

www.naszrynek.pl

• uszkodzone, • całe, • zarejestrowane, • z importu, • wersje europejskie i angielskie.

KONTAKT: 725-736-584

bezpłatnie na papierze bezpłatnie w Internecie WWW.NASZRYNEK.PL

13 sierpnia 2019 r.nr 30 (660)

Białystok jest wszędzie

SKUP AUT:

NASZ RYNEK

Nasz Rynek

kupię

każde auto

całe lub uszkodzone Odbiór własnym transportem!

tel.

695 260 850

SPRZEDAM

PEUGEOT PARTNER Rok produkcji: 2014 (diesel) Przebieg: 71 300 km. Cena: 28 500 brutto (do negocjacji) Faktura VAT

Tel. 606-267-702

Obiecałam sobie, że w wakacje będę pisać „wakacyjnie”, czyli lekko i z humorem. Niestety, nie da się. Rzeczywistość wokół nas nie pozwala. I nie da się od niej uciec ani o niej nie mówić, bo milczenie jest przyzwoleniem na zło. Gdy piszę te słowa, wciąż nie milkną echa białostockiej soboty. Media prześcigają się w analizach i oskarżeniach jednej bądź drugiej strony, politycy zaś próbują jak najwięcej ugrać w związku ze zbliżającą się kampanią wyborczą. Tymczasem w społeczeństwie wrze jak w kotle. I bardzo różne głosy słyszę od prawa do lewa, łącznie z tymi płynącymi z ambon. Chciałabym jednak napisać o tym, co czuję sama. Najpierw przeraża mnie agresja! Pisałam już o tym kilkakrotnie. Agresja, która obecna jest i w mediach, i w Internecie, ale przede wszystkim wokół nas, w słowach i w czynach. I chyba jeszcze nie zdajemy sobie sprawy, ile taka słowna agresja może wyrządzić zła i jakie owoce rodzi. Przecież jeśli przez kilka miesięcy słyszymy z radia, telewizji, a nawet z ambony, że ktoś lub

coś to nasz wróg, że mamy walczyć, bronić, bić się za sprawę – to się bijemy! Najprymitywniejsze instynkty obudzone w ten sposób biorą górę nad resztkami rozumu. Zarówno „napakowani” mężczyźni, jak i bogobojne staruszki z różańcem

coraz częściej, zarówno w rzeczywistości wirtualnej, jak i w realu. Ja już nie wierzę, że Polacy czują się bezpiecznie w swoim kraju. Coraz bardziej ryzykowne staje się pójście na mecz, manifestację, taki czy inny marsz. Ryzykowne jest też

Boli mnie też hipokryzja. „Bóg, Honor, Ojczyzna” na koszulkach i transparentach niesionych przez rzucających kamieniami! Pięciu osiłków z „normalnych” rodzin kopiących czternastolatka za kolorowe włosy. w ręku wyrzucają swą złość w wulgarnych wyzwiskach, komentarzach, gestach, rękoczynach. Bo „tamci” są niemoralni, gorsi, szkodliwi. I nie są tolerancyjni! Bo to my jesteśmy normalni, mamy jedynie słuszną prawdę, wiarę i obyczaje. I nie potrzebujemy tu takich odmieńców! Tak się dzieje

publiczne wyrażenie swoich poglądów lub swojego zdania. Hejt czeka. Ale jeszcze bardziej przeraża mnie manipulacja i wykorzystywanie tychże prymitywnych instynktów ludzkich do doraźnych celów politycznych. Jak można tak manipulować społeczeństwem, jak można dopro-

wadzać do coraz głębszych podziałów wśród ludzi! I nie pomoże tu gwałtowne, przedwyborcze ocieplanie wizerunków. Mleko się rozlało. Białystok stał się faktem. Boli mnie też hipokryzja. „Bóg, Honor, Ojczyzna” na koszulkach i transparentach niesionych przez rzucających kamieniami! Pięciu osiłków z „normalnych” rodzin kopiących czternastolatka za kolorowe włosy. Sami prawi, „porządni ludzie”, patrioci i obrońcy moralności! Jakiś czas temu u nas na wsi rozmawiałam z miejscowym, ludowym artystą. Sympatyczny, starszy człowiek, dowcipny, religijny. „Pani, Hitler to miał rację! Z tymi wszystkimi pedałami od razu wiedział, jak zrobić porządek. A u nas jakieś LGBT! Kto to widział!” Białystok jest wszędzie.

Wiesława

Czytelnicy „Naszego Rynku” Dwóch ostrowskich

Jak zawsze na łamach „Naszego Rynku” obejrzeć możesz siebie, swoje pociechy i swoich znajomych! Wystarczy tylko przesłać na adres redakcja@naszrynek.pl zdjęcie (najlepiej w poziomie) swojego autorstwa z opisem, kto jest na zdjęciu i gdzie je wykonano. Zapraszamy do zaprezentowania swoich zainteresowań, wycieczek, ulubionych zajęć, swoich zwierząt, pasji, kolekcji... Liczymy na Państwa inwencję. Oczywiście, pierwszeństwo w publikacji będą miały zdjęcia osób trzymających w ręku jeden z numerów „Naszego Rynku”. Dodatkowo za każde opublikowane zdjęcie Czytelnik otrzyma firmową koszulkę. Przesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację. Redakcja

rowerzystów ze „Stowarzyszenia Rowerowego Pielgrzym”: Zbigniew Przygoda i Krzysztof Karpiński, którzy wyruszyli 7 czerwca z Ostrowa, a zakończyli podróż 18 lipca w Fatimie w Portugalii, pokonujac 4574 kilometrów tylko na rowerze. Gratulacje!

REKLAMA

Kamień ogrodowy Kamien ozdobny kora kamienna Tel. 62 738 53 18 www.opal-bud.pl

Grabowska 93 „ZAMECZEK”


wasz rynek

Nasz Rynek

13 sierpnia 2019 r.nr 30 (660)

Czasy się zmieniają. Kiedy byłem małym chłopcem, to rodzice uczyli mnie, że po cmentarzu nie wolno jeździć nawet rowerem. A wszystko dlatego, by szanować zmarłych. Dziś chyba coraz mniej osób tak myśli. Kilka dni temu byłem na cmentarzu przy ul. Bema. Niestety, rowerzyści jeżdżący alejkami między grobami to już rzecz normalna. Ale to nie jest jeszcze najgorsze. Coraz częściej ludzie wjeżdżają na teren cmentarza samochodami. I robią to często osoby, które są zdrowe i nie mają problemów z poruszaniem się samodzielnie. Czy takie zachowanie to oznaka zmieniających się czasów? Krzysztof. P., Ostrów

Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Nasz Rynek” Sp. z o.o. Prezes: Piotr Kalusiński, Redakcja współpracuje z Agencją Media i Komunikacja Sp. z o.o. w zakresie obsługi dziennikarskiej i marketingowej. Adres redakcji i biura ogłoszeń: e-mail: redakcja@naszrynek.pl Sekretariat: Ostrów: ul. Starotargowa 6, tel. (62) 501-21-21, czynne pon.-pt. 9.00-16.00. Redaktor naczelny: Piotr Kalusiński (naczelny@naszrynek.pl), tel. 606 267 702. Redaguje: Ryszard Binczak, Dział marketingu i reklamy: Maria Kasprzak-Raszewska tel. 519-187-057 (maria.kasprzak-raszewska@naszrynek.pl), Danuta Banach Tel. 693579-685 (danuta.banach@ naszrynek.pl)

Skład i Grafika: własna Kolportaż: własny Zasięg: Kalisz, powiat kaliski, Ostrów, powiat ostrowski. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.

15

Fotka z dymkiem

Napisali

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

Czy ja mówiłem, że zrezygnuję z mandatu europosła?

Tak, ale za pięć lat.

Robert Biedroń poseł do Parlamentu Europejskiego i Sylwia Spurek, posłanka do Parlamentu Europejskiego IX kadencji. oboje z partii Wiosna.

Rozwiązanie krzyżówki nr 30 prosimy nadsyłać do 20 sierpnia 2019 roku na adres e-mail: konkurs@naszrynek.pl lub do redakcji Tygonika „Nasz Rynek”: ul. Starotargowa 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski. W temacie prosimy wpisać numer krzyżówki, a w treści dane kontaktowe. gdy 1/32 kramy pisane ze kata ˛ przy kościele słuchu pełnego

czczony obszar przez Echna- zadrzewiony 2 tona

rzeka w Niemczech

wojskowe porcje

hodowla trzody

waluta badanie statyRPA styczne

10

kwiaty po japońsku

najszybszy wśród kotów

"oczy" budynku

tubylec z Nowej Zelandii 6

kierownictwo portu państwo w płdwsch Afryce

13

polskie miasto nad 8 zatoka˛

wpływ 7

Hewlett - ...

pies kraj, strażnik region Hadesu

11

cieleca ˛ skórka

3

16

rzeka płynaca ˛ przez Łódź

z nich pasażer psiego mieśnie ˛ ogona

seg- sztuczka ment, piłkarogniwo ska

1

miedzy ˛ karbo- włoska obok firma galopu nem i naftowa triasem

dla niego TV

... chmur 12

deszczułki na złamana˛ 14 nog˛e mała Caruso, operacja tenor

osad ˛ 2

ptasia sztuka 15

miejsce dla oratora

4

japoński buddyzm stan w USA

5

np. skr˛etu w prawo

dużo w˛edruje

słodki na patyku

pracował w kapturze

17

9

zadanie udost˛epnił serwis krzyżówkowy szarada.net

Konkurs Kina Helios

Wybieramy najlepszego kinomana. Co tydzień dwa pytania i co tydzień nagroda: podwójne zaproszenie do kina Helios na dowolny seans!

Rozwiąż krzyżówkę.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 29/2019 - „WAKACYJNE ZABAWY”. Nagrodę wylosował/a: Anita Szymczak . Nagrody: podwójne zaproszenie do kina „Helios” oraz koszulka „Naszego Rynku”. Nagrody do odebrania w ciągu dwóch tygodni w Ostrowie Wielkopolskim w siedzibie naszej redakcji ul. Starotargowej 6 lub w Kaliszu, Centrum Handlowe Pod Zegarem) ul. Górnośląska 76a. Gratulujemy!

Dlaczego warto zamieszkać na Osiedlu Czekanów? Szukasz domu w pobliżu Ostrowa Wielkopolskiego? Nie jesteś specjalistą od technologii i procedur budowlanych? Dobrze trafiłeś! Oddaj ten temat w ręce specjalistów i wybierz Osiedle Czekanów przy ulicy Kasztanowej. Dzięki tej decyzji unikniesz niepotrzebnego stresu i wielu nieprzespanych nocy.

Stawiamy na przejrzystość i szybkość

W tym tygodniu: 1. Kowboj Chudy wraz z przyjaciółmi usiłują się zatroszczyć o nową zabawkę w zespole. Proszę podać tytuł filmu. 2. Niektórzy ludzie wierzą, że jeśli powtarzamy pewne historie odpowiednio często, to stają się one prawdziwe… Przez dekady upiorna posiadłość rodziny Bellows rzucała ponury cień na okolicę. Proszę podać reżysera filmu. Odpowiedź prosimy przesyłać pod adres: konkurs@naszrynek.pl lub osobiście: Ostrów Wielkopolski Starotargowa 6. Nagrody zostaną wylosowane wśród tych osób, które udzielą poprawne odpowiedzi na oba pytania! Wejściówki z nr 29 wygrywa: Monika Pera Gratulujemy

działania. Naszą współpracę z klientem dzielimy na kilka etapów, podczas których służymy radą i doświadczeniem:

Czekanów ul. Kasztanowa Tel. 883-77-66-00 www.osiedleczekanów.pl

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

POMOC W WYPEŁNIENIU DOKUMENTÓW

Tel. 501 18 39 22

doradca.czyste.powietrze@gmail.com


16

reklama

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

13 sierpnia 2019 r.nr 30 (660)

JAKBYM DOSTAŁ NOWĄ PROSTATĘ Już prawie 70% Polaków po 40 roku życia zmaga się z poważnymi problemami układu moczowego. Coraz częstsze nocne wstawanie do toalety, ciągłe uczucie zmęczenia, naciski na pęcherz, problemy z osiągnięciem erekcji. To przykra codzienność prawie ¾ mężczyzn po 40 roku życia. Jednym z nich był Pan Jacek(58l.) z Konina, który wygrał walkę o zdrowie i męską godność dzięki nowatorskiemu preparatowi australijskich naukowców.

P

rzerost gruczołu krokowego to właściwie „męska choroba cywilizacyjna”. Dotyczy już coraz młodszych mężczyzn, którzy niestety bagatelizują pierwsze sygnały, świadczące o powadze problemu. Oszukują się, że ciągłe wizyty w  toalecie to wina „przeziębionego pęcherza”, a kolejna nieudana próba w sypialni to „zmęczenie, stres, niewysypianie się”. O  tym, jak głupie są to wymówki i  do czego mogą ostatecznie doprowadzić, boleśnie przekonał się pan Jacek (58l.) strażak z Konina.

W końcu przejrzałem na oczy Wszystkie dolegliwości zdrowotne zawsze zwalałem na karb mojej pracy. Ciągły stres, walka o ludzkie zdrowie i  życie całkowicie uśpiły moją czujność. Coraz częściej nie mogłem oddać moczu bez bólu, odczuwałem pieczenie, a  z  żoną nie kochałem się prawie wcale. Właściwie każda próba kończyła się totalną porażką, a  ja myślałem, że to tylko stres, bo przecież kiedyś wszystko działało, jak należy. Otrzeźwienie przyszło, dopiero gdy żona stanęła w  drzwiach z  walizkami informując mnie, że odchodzi do innego, młodszego mężczyzny. Krzyczała, że nie chce żyć ze schorowanym, zdziadziałym impotentem. A mi radzi coś z tym zrobić, jeżeli nie chcę do końca życia żyć w  celibacie albo używać pampersów, jak jakiś dziadyga. Dopiero to wszystko dało mi do myślenia. Porozmawiałem z  moim najlepszym przyjacielem Arturem, który zdradził mi swój sekret i  podarował mi ten, jeszcze wtedy nieznany w Polsce australijski preparat.

Przełomowe odkrycie ratunkiem  dla tysięcy mężczyzn Zespół australijskich naukowców na czele z profesorem Andrew Cameronem z  Medical University of Melbourne w tajemnicy przed światem na prawie 10 miesięcy zamieszkali w dżungli Lamington, aby w  spokoju wśród natury stworzyć autorski, przełomowy preparat na przerost prostaty. Już od wielu lat obserwowaliśmy, jak ogromnym problemem dla milionów mężczyzn są dolegliwości prostaty. Ciągłe wizyty w  toalecie, pieczenie cewki moczowej, plamy na spodniach, a  w  końcu coraz większe kłopoty

z osiągnięciem erekcji – to wszystko mogłoby wykończyć każdego mężczyznę. Dlatego postanowiliśmy, że my jako naukowcy musimy jakoś rozwiązać ten problem. W końcu po miesiącach badań klinicznych udało nam się stworzyć 8-składnikową całkowicie bezpieczną dla organizmu formułę, opartą na używanych od lat w medycynie naturalnej składnikach aktywnych. Nasze odkrycie to przełom w  światowej urologii – nie ma wątpliwości Cameron.

PRZED kuracją

PO kuracji

Testy nie pozostawiają złudzeń  To zupełnie innowacyjne połączenie pozwala na przywrócenie równowagi hormonalnej organizmowi (jej zaburzenia są jedną z  głównych przyczyn problemów z  prostatą). Zmniejsza objętość gruczołu krokowego aż o 78%, a także 2-krotnie zwiększa chłonność ciał jamistych penisa. Dzięki temu sprawdza się w  każdym stadium przerostu prostaty i  innych „męskich problemów”. Potwierdziły to przeprowadzone w  ośrodku badawczym w Melbourne na 3828 mężczyznach testy laboratoryjne: Ich wyniki nie pozostawiły żadnych wątpliwości. U 97,8% badanych zauważono:

c zmniejszenie przerostu prostaty aż o 84% c 4-krotne zredukowanie częstotliwości oddawania moczu c 3x mniej intensywne pieczenie cewki moczowej c ustąpienie niebezpiecznych c

stanów zapalnych i obrzęków już po 3 dniach stosowania aż 3-krotnie twardszego członka i wydłużenie stosunku średnio aż o 35-40 minut.

Nie czekaj na operacje! Już tysiące mężczyzn na całym świecie rozpoczęło kuracje autorskim preparatem Andrew Camerona. Uniknęli oni dzięki temu groźnych operacji zmniejszenia przerostu prostaty. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale wiąże się ona z ogromnym ryzykiem wystąpienia poważnych skutków ubocznych. Tylko w roku 2018 stwierdzono stałą impotencję, a także utratę jakiejkolwiek kontroli nad swoim pęcherzem aż

Od jakiegoś czasu moje życie było koszmarem. Ciągle chodziłem do toalety, a i tak nieustannie parło mnie na pęcherz i piekło jak cholera. Czasami nawet jakieś plamki na spodniach się zdarzyły. Ze wstydu w ogóle przestałem wychodzić z domu, więc zupełnie zdziałałem. W końcu syn załatwił mi ten preparat. Po kilku dniach zacząłem żyć od nowa! Przestało boleć i piec, znowu chodzę do toalety, jak normalny człowiek, spaceruje po parku, odwiedzam wnuki. Zdecydowanie odżyłem! Jan 74 l. Radom

Wstawałem w nocy oddać mocz nawet 4-5 razy, przez co w ogóle nie mogłem spać. Żona wysłała mnie na kanapę, bo przeszkadzało jej moje ciągłe kręcenie się, szef w pracy czepiał się, że jestem nieprzytomny i nie ma ze mnie pożytku. No, koszmar jakiś! O stosunkach z żoną nawet nie mówię, bo… nie ma o czym. Na szczęście po zastosowaniu tego preparatu wszystko wróciło do normy. Znowu zamiast krążyć między kanapą, a toaletą, noce spędzam w ramionach żony. Jest moc! Grzegorz 52 l. Rumia

u 72% osób poddających się tej operacji! Chcesz być kolejny?! W przeciwieństwie do ingerencji chirurgicznej preparat prof. Camerona przywraca mężczyznom prawidłowy rozmiar gruczołu krokowego, komfort korzystania z toalety i sprawność seksualną szybko, prosto i całkowicie bezpiecznie. Naprawia mechanizm powstawania erekcji, likwidując problem od podstaw, a nie działa jedynie doraźnie, jak słynna „niebieska tabletka”. Dzięki temu eliminowane jest ryzyko ponownego wystąpienia problemu. Doskonale wie o tym Pan Jacek.

Znowu jestem prawdziwym  mężczyzną Ten australijski środek po prostu dał mi nowe życie! Nie latam już ciągle do toalety jak „kot z pęcherzem”, nic nie boli, nie szczypie, nie piecze. W  końcu nie czuje się ciągle przemęczony, a w łóżku znowu jest ogień! Żony co prawda nie odzyskałem, ale pal ją licho! Poznałem nową kobietę i w końcu czuje, że żyje. Wszystko to dzięki temu fenomenalnemu preparatowi. Dziękuje Arturze, dziękuje prof. Cameron!

Nie zwlekaj  – ciesz się zdrowiem! Preparat australijskich badaczy przywrócił już dawną męską sprawność ponad 83 tysiącom Panów na całym świecie. Nie czekaj tak długo jak Pan Jacek, dzwoń już dziś! Naturalny preparat zmniejszający prostatę wprowadzono do Polski z początkiem tego roku. Jest dostępny tylko w  sprzedaży telefonicznej. Technologia jego produkcji nie jest tania, ale dzięki specjalnemu dofinansowaniu uczestnictwa w Fabryce Zdrowia pierwsze 120 osób może skorzystać z niego aż o 70% taniej. Ilość sztuk jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

SPECJALNA PROMOCJA Tylko dla pierwszych 120 osób! By otrzymać oryginalny preparat tylko za 317 zł 97 zł, zadzwoń:

81 300 30 54 Od poniedziałku do niedzieli: 8:00 – 20:00 (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

Oferta ważna do 20.08.2019 Ilość opakowań jest ograniczona!

Profile for Nasz  Rynek

Nasz Rynek 30/2019  

Nasz Rynek 30/2019  

Profile for naszrynek
Advertisement