Page 1

OBCHODY KONSTYTUCJI 3 MAJA strona 8

6 maja 2014 r. nr 18 (404), rok XI ISSN 1732-887X Nakład 20.000 www.naszrynek.pl

ROBOTNICY DZIĘKOWALI ZA PRACĘ strony 2

BEZPŁATNA GAZETA POWIATU KALISKIEGO i OSTROWSKIEGO

Nastał czas matur

OSTRÓW

Jubileusz sanepidu W Ostrowie Powiatowa Stacji Sanitarno - Epidemiologiczna podsumowała właśnie 60 lat swojej działalności.  czytaj na stronie 2

ODOLANÓW

W minionym tygodniu zamaskowany mężczyzna napadł na jedną ze stacji paliw w Odolanowie. Ukradł pieniądze i ślad po nim zaginął. Do kradzieży doszło o godz. 5.00.  czytaj na stronie 5

FOT. KARINA ZACHARA

Napadł na stacje paliw

W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpiło ponad 330 tysięcy uczniów. W pierwszym dniu maturzyści pisali egzamin z języka polskiego. Do wyboru były tematy z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego i „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Matura pisemna potrwa do 23 maja, a ustna do 30 maja. Terminy ustnych egzaminów każda szkoła ustala we własnym zakresie.

REKLAMA

WĘGLOMET O PA Ł , G A Z Y T E C H N I C Z N E

PROPAN BUTAN

39* zł

brutto

11 kg * na miejscu

KLIENCIE NIE DAJ SIĘ NACIĄGNĄĆ NA TAK ZWANĄ "BEZPIECZNĄ BUTLĘ"! BEZPIECZNIE NAŁADUJESZ TYLKO KIESZEŃ NACIĄGACZOM. JEST TO TYLKO INNY TYP BUTLI KTÓRY POSIADAMY.

„Węglomet” ul. Rejtana 54 63-400 Ostrów Wlkp. Tel. 62 736-19-51; 603-882-965

GRYF ZA SILNY strona 10


informacje

PleBIscyT „NAszegO ryNkU”

Wyjątkowi w ostatnim 25-leciu

4 czerwca obchodzić będziemy 25. rocznicę pierwszych wyborów zorganizowanych po obradach okrągłego stołu. Z tej okazji zapraszamy Państwa do udziału w plebiscycie „Naszego Rynku”. To już ostatni tydzień zgłaszania kandydatów. Zgłaszać można w dowolny sposób: pocztą, osobiście na kartkach złożonych w naszych biurach

w Kaliszu lub w Ostrowie albo elektronicznie na adres: naczelny@naszrynek. pl przesyłać można swoje propozycje w jednej lub we wszystkich kategoriach.

zGłoSzENIA Wśród nadesłanych propozycji najczęściej wymieniane są: OSOBOWOść POlITyCZNO-SPOŁECZNA - Jerzy Koralewski - poseł na sejm RP - Jerzy Pietrzak - senator RP - Andrzej Dera - poseł RP - Grzegorz Woźny - parlamentarzysta RP - Kazimierz Pussak - człowiek, bez którego nie zaistniałby festiwal „Chopin w barwach jesieni” - Marek Czemplik - senator, przewodniczący Rady Miejskiej - Mirosław Kruszyński - prezydent Ostrowa Wielkopolskiego - Marian Janicki - były poseł RP i burmistrz Odolanowa - Jarosław Urbaniak - był poseł RP, prezydent Ostrowa Wiekopolskiego - Aleksandra Kierstein - zastępca prezydenta, pedagog, radna OSOBOWOść KUlTURy - Maciej Balcar - wokalista - zespół Big Cyc -Bogusław Cebulski - założyciel „Kapeli znad Baryczy” -Kapela znad Baryczy OSOBOWOść SPORTOWA - Dariusz Parzeński - koszykarz - Rif Saitgariejew - żużlowiec - Katarzyna Pawłowska - mistrzyni świata w kolarstwie - Bartosz Grabowski - mistrz świata w speedrowerze - Marcin i Krzysztof Lijewscy - piłkarze ręczni - Sławomir Majusiak - brązowy medalista Mistrzostw Europy w Splicie w biegu na 5. tysięcy metrów - Tomasz Bąk - zdobywca trzech złotych medali na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych - Sztafeta Stali Ostrów - dwa złote medale MPJM (4x100 m. oraz 4x400 m.) WyDARZENIE POlITyCZNO-SPOŁECZNE - strajk pracowników ZNTK - wizyta Jana Pawła II w Kaliszu - emisja obligacji komunalnych przez miasto Ostrów WyDARZENIE KUlTURAlNE - nagroda Grammy dla płyty „Night in Calisia” - 18,5 wieku Kalisza WyDARZENIE SPORTOWE - brązowy medal Mistrzostw Polski 2001/2002 koszykarzy Stali Ostrów - Mistrzostwa świata Juniorów na Żużlu w Ostrowie - I Memoriał im. Michała Kaczmarka - turniej koszykarski REKLAMA

Nasz Rynek

6 maja 2014, nr 18(404)

POWIAT OsTróW Jubileusz sanepidu

kalisz robotnicy dziękowali za pracę

W Ostrowie Powiatowa Stacji Sanitarno Epidemiologiczna podsumowała właśnie 60 lat swojej działalności.

Delegacje członków NSZZ „Solidarność” wzięły udział w XXII Pielgrzymce do św. Józefa Kaliskiego.

Były wyróżnienia 22. Pielgrzymka

W swoim wystąpieniu Tadeusz Andrzej Biliński, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie, przybliżył historię placówki oraz zwrócił uwagę na bolączkę ostatnich lat, jaką jest brak dostatecznych środków na rozwój. - Jesteśmy jedną z nielicznych stacji, której udało się zostać stacją nadzorowo-laboratoryjną - mówi dyrektor. - Badaniami obsługujemy teren wykraczający poza granice powiatu ostrowskiego. Jednak szczególnie dumny jestem z laboratorium mikrobiologii i parazytologii, bo z laboratorium pracującego na garnkach i starym dygestorium doprowadziliśmy do supernowoczesnego. Znaczenie służb sanitarnych podkreśliła także Jadwi-

ga Kuczma-Napierała, zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Specjalne wyróżnienia od Wielkopolskiego Inspektora Sanitarnego otrzymały: Urszula Skraburska, Barbara Niełacna oraz Czesława Wojcieszak. Podziękowania z rąk starosty trafiły w pierwszej kolejności do Andrzeja Bilińskiego, a następnie do pracowników z ponad 25-letnim stażem. Uhonorowano: Annę Duczmal, Kazimierę Franz, Grażynę Kornaszewską, Katarzynę Marczak, Barbarę Niełacną, Elżbietę Prus-Mierzwińską, Urszulę Skraburską, Annę Szostak, Czesławę Wojcieszak, Bożenę Strzelec i Cecylię Wygralak. ANKA

Fot.: wacław nowak

www.naszrynek.pl

Uroczystości jubileuszowe odbyły się w ,,n-Klubie”.

W pielgrzymce uczestniczyli także pracodawcy. W tym roku te dwie piel- z Komisji Krajowej NSZZ grzymki zbiegły się z comie- „Solidarność” dyskutowali o sięczną pielgrzymką Radia związku pracy z rodziną i roli „Maryja’ w intencji rodziny św. Józefa, jako patrona tych i życia nienarodzonych. Pra- dziedzin. - W encyklice Jana cownicy przybywają przed Pawła II praca jest kontycudowny obraz, by dzięko- nuacją dalszego stwarzania wać za dar pracy i modlić świata – mówił dr Tomasz się o nią. „Rodzina i prawo Wójcik. - A ponieważ w do pracy” to hasło, które nauce społecznej Kościoła było tegoroczną intencją Katolickiego praca nie musi pielgrzymów. W trakcie mo- być kojarzona z wynagrodlitwy do św. Józefa i w czasie dzeniem, np. praca matek mszy św. koncelebrowanej wychowujących dzieci, istprzez licznych kapłanów, nieje bezpośredni związek pod przewodnictwem ks. bpa pracy z rodziną. - Praca to Ireneusza Pękalskiego, podstawa bytu rodziny, a Biskupa Pomocniczego Ar- podział zajęć domowych chidiecezji Łódzkiej, dzięko- scala rodzinę - powiedział wano też za kanonizację Jana Jan Mosiński, przewodniPawła II. Mszę poprzedziła czący Zarządu Regionu NSZZ konferencja pt. „Rodzina i „Solidarność”. Po mszy święprawo do pracy”, podczas tej delegacje związkowców której ks. Leszek Szko- złożyły kwiaty pod pomnipek i dr Tomasz Wójcik kiem Jana Pawła II. NOW

kalisz

OsTróW

kalisz

OsTróW

Wystawa w Fabryce Pianin

Dziecko znalazło portfel

Utrudnienia na alejach

Ukradł rower

Stowarzyszenie „Poza kadrem” zaprasza do „Galerii Bezdomnej” na wystawę fotograficzną, która tym razem będzie mieściła się w Fabryce Fortepianów i Pianin Calisia. Zapraszamy w dniach 23 – 25 maja, do Fabryki Fortepianów i Pianin Calisia, przy ul. Chopina 9. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://bezdomna. photo.kalisz.pl/. NOW

Mieszkanka Ostrowa robiła zakupy w jednym ze sklepów. Kiedy chowała portfel do torebki, nie zauważyła, że zamiast do jej wnętrza, upadł jej na podłogę. Portfel podniosło dziecko, które oddało go swojej mamie. Ta schowała portfel do torby i wyszła. Jak się okazało, chwilę później wyjęła z niego ponad 900 złotych, a portfel, a wyrzuciła do śmietnika. Policjanci szybko zatrzymali 35-letnią kobietę. BIN

Poważne utrudnienia czekają kierowców na odcinku al. Wojska Polskiego. W związku z włączaniem kolejnych skrzyżowań w Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Drogowym, przy dwóch wyjazdach z osiedla Dobrzec wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna, a drogowcy przebudują jezdnię na pierwszym, za Rondem Westerplatte skrzyżowaniem ze światłami, a także na skrzyżowaniu przy hipermarkecie Tesco. NOW

Policjanci podczas patrolu, na ulicy Odolanowskiej, zatrzymali do kontroli rowerzystę. 20-letni mieszkaniec Ostrowa znany był już policjantom z licznych kradzieży. Mężczyzna próbował przekonać policjantów, że rower jest własnością jego kolegi, jednak szybko okazało się, że kłamie jak z nut. Ostatecznie policjanci ustalili, że skradł rower z klatki schodowej jednego z bloków. BIN

Fot.: RyszaRd binczak

2


6 maja 2014, nr 18(404)

Nasz Rynek

reklama

www.naszrynek.pl

3


4

reklama

www.naszrynek.pl

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

Nasz Rynek

6 maja 2014, nr 18(404)

U nas jakość ma swoją długoletnią tradycję!!!

Firma „Pawlak” jest wielopokoleniowym zakładem produkującym kotły centralnego ogrzewania. Zakład działa na rynku od 1964 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla części działki nr 87 z obrębu 0043 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego Uchwały Nr XLVIII/475/2014 z dnia 24.04.2014r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla części działki nr 87 z obrębu 43. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim: Al. Powstańców Wielkopolskich 18; 63-400 Ostrów Wielkopolski w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jednocześnie zgodnie z art. 40 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miejskim: Al. Powstańców Wielkopolskich 18; 63-400 Ostrów Wielkopolski w terminie do dnia 06.06.2014 roku z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rau@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Prezydent Miasta Jarosław Urbaniak

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku firma rozwijała się bardzo dynamicznie. To była jedyna w regionie firma produkująca kotły C.O. W późniejszym okresie pojawiło się wiele zakładów zajmujących się kotłami, konkurencja bardzo wzrosła, ale firma „Pawlak” istnieje do dziś i radzi sobie znakomicie. - Podwaliny pod nasz zakład stawiał mój dziadek Stanisław - mówi Kornel Pawlak, właściciel. - Później zarządzał nią mój ojciec Jacek, a teraz przyszła kolej na mnie. Jeszcze do niedawna zakład kotły C.O.

produkował wyłącznie na zamówienie. Dzisiejsza produkcja przypomina bardziej fabryczną, w której klient bez czekania otrzymuje standardowy wyrób. - Obecnie wytwarzamy urządzenia grzewcze o pojemności od 1 m do 32 m sześciennych, gdy przeliczymy to na powierzchnię, którą można ogrzać, wyniesie ona od 50 m do 1800 m kwadratowych - dodaje Kornel Pawlak. Odbiorcami wyrobów firmy „Pawlak” są osoby budujące domki jednorodzinne, właściciele kurników i piekarni. Urządzenia z logo firmy moż-

na także spotkać w urzędach i szkołach. - Zapewniamy kompleksową obsługę, począwszy od zamówienia kotła, poprzez jego kredytowanie, jego dostawę i fachowy montaż - mówi właściciel. Wszystkie kotły firmy „Pawlak” znakowane są symbolem CE, oznacza to, że spełniają wymagania dyrektyw UE. Co również bardzo ważne - posiadają Certyfikat Ekologiczny 303-5 z 2012 roku, klasa III. Oznacza to, że są urządzeniami przyjaznymi dla środowiska naturalnego. ANKA


6 maja 2014, nr 18(404)

na sygnale

Nasz Rynek

ODOLANÓW Napadł na stację paliw

Zabrał pieniądze i uciekł

Mężczyzna steroryzował pracowników stacji przedmiotem, który przypominał pistolet. Pewnym siebie głosem zażądał wydania pieniędzy z kasy. Zadowolił się tysiącem złotych. Błyskawicznie uciekł ze stacji. Policja prowadzi intensywne śledztwo, by ustalić jak najszybciej sprawcę. - Pracownicy stacji twierdzą, że złodziej miał broń - mówi Krzysztof Kula, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie. - Ale wszystko działo się tak szybko, że nikt nie jest w stanie potwierdzić tego na sto procent. W tej chwili zabezpieczamy wszelkie ślady i analizujemy wszystkie możliwe drogi ucieczki złodzieja. W tym roku to nie pierwszy napad na stację paliw w naszym regionie. Na początku roku do sklepu jednej ze stacji paliw na terenie gminy Ostrów przyszedł na zakupy mężczyzna.

FOT. ARCHIWUM

W minionym tygodniu zamaskowany mężczyzna napadł na jedną ze stacji paliw w Odolanowie. Ukradł pieniądze i ślad po nim zaginął. Do kradzieży doszło o godz. 5.00.

Złodziej ukradł 1000 złotych. Gdy pracownik sklepu wyszedł na chwilę na zaplecze, ukradł alkohol, papierosy i 400 złotych. Złodziej nie cieszył się długo wolnością. Kilka godzin później policjanci z Ostrowa, przeglądając zapisy monitoringu, bez trudu rozpoznali sprawcę kradzieży. 35-letni mężczyzna w chwili zatrzymania był kompletnie pijany, miał

prawie 3 promile alkoholu. Trafił do policyjnego aresztu. 35-latek był znany miejscowym stróżom prawa z wcześniejszych kradzieży. Po wytrzeźwieniu wyjaśniał policjantom, że niewiele pamięta, gdyż kiedy szedł do sklepu, był już mocno pijany i prawdopodobnie wypił również skradziony alkohol. ANKA

KALISZ Kolejna edycja programu „Bezpieczna kobieta”

By kobiety czuły się pewnie Rozpoczęło się szkolenie „Bezpieczna kobieta”, które honorowym patronatem objęli: komendant Miejski Policji w Kaliszu mł. insp. Mirosław Ścisły oraz komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej płk Danuta Kalaman. Na terenie Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji przy ul. Łódzkiej odbyło się spotkanie inauguracyjne, na którym obecny był pierwszy zastępca komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu mł. insp. Tomasz Francuszkiewicz. Przywitał wszystkie uczestniczki spotkania i już na wstępie życzył im, aby nigdy nie musiały wykorzystywać nabytych na zajęciach umiejętności. Głównym celem programu „Bezpieczna kobieta” jest nie tylko zdobycie umiejętności praktycznych obrony przed napastnikiem, ale też podniesienie świadomości prawnej, zdobycie praktycznej wiedzy z dzie-

dziny prawa, psychologii oraz pierwszej pomocy. Te wszystkie elementy mają dać kobietom poczucie bezpieczeństwa oraz nauczyć, jak postępować w sytuacjach zagrożenia bądź też w przypadku, kiedy staną się pokrzywdzonymi w wyniku przestępstwa lub poszkodowanymi w przypadku innych zdarzeń. Chęć udziału w szkoleniu wyraziło blisko 100 pań, które zostały zapoznane z programem szkolenia. Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne będą odbywać się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Kaliską jednostkę w gronie wykładowców będą reprezentowali: podkom.

Przemysław Czarnecki, który poprowadzi zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz sierż. szt. Witold Woźniak, który omówi z uczestniczkami kursu zagadnienia prewencji kryminalnej. - Wierzę,że po takich zajęciach będę się czuła bezpieczniejsza, kiedy będzie szła wieczorem ulicą - mówi Anna. Wykłady i ćwiczenia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, a cały cykl szkolenia potrwa do 5 czerwca. Zwieńczeniem kursu będzie wręczenie uczestniczkom certyfikatów, świadczących o odbytym szkoleniu. ANKA

OSTRÓW

Ukradli audi A6 Policjanci wydziału kryminalnego odzyskali samochód i motocykl, które skradzione zostały wcześniej na terenie Unii Europejskiej. Policjanci ostrowskiej komendy ustalili, że dwóch mieszkańców powiatu ostrowskiego posiada pojazdy, które zarejestrowane są jako kradzione na terenie Unii Europejskiej. Audi A6 zostało skradzione w Niemczech, natomiast motorower piaggio w Holandii. Oba pojazdy zostały przez policjantów zabezpieczone. - W tej sprawie wszczęto postępowania przygotowawcze - mówi Krzysztof Kula, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie. - Czynności w obu postępowaniach mają doprowadzić do wyjaśnienia okoliczności, w jakich pojazdy zostały sprowadzone do Polski. Odnalezienie skradzionych pojazdów jest jednym z przykładów międzynarodowej współpracy policji. Kradzione pojazdy są odzyskiwane na terenie całej Europy. - Przypominamy, że pojazd, który zamierzamy kupić, warto sprawdzić, czy nie figuruje w policyjnej bazie danych jako kradziony - dodaje Krzysztof Kula. ANKA

OSTRÓW

Wypadł z drogi 27 kwietnia, kilka minut po godzinie 12.30, w Ostrowie, na Alejach Słowackiego, najprawdopodobniej na skutek nieostrożnej jazdy, kobieta kierująca samochodem osobowym renault clio, wpadła w poślizg i dachowała. Prowadzony przez kobietę renault wypadł, z drogi, łamiąc słup energetyczny oraz drzewo i dachował. Poszkodowanej, która opuściła samochód o własnych siłach, pierwszej pomocy medycznej udzielił zespół ratownictwa medycznego. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu przewodów od akumulatora, zabezpieczeniu zerwanych linek energetycznych. ANKA

OSTRÓW Saperzy z Głogowa zabrali niewybuch

W stawie znaleziono pocisk artyleryjski Znalezisko od razu zabezpieczyła policja. Jak zapewnia Krzysztof Kula, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie, także tego typu zgłoszenie traktowane jest bardzo poważnie i od razu policja zabezpiecza teren. - Nie można wykluczyć, że pocisków jest tam więcej - dodaje. - Ale to już zadanie dla saperów. Saperzy z Głogowa zabrali niewybuch i zostanie on zdetonowany na jednym z

poligonów. Dobrze, że nikomu nic się nie stało. A groźba wybuchu istniała. Przypomnijmy. Pod koniec listopada 2013 roku na budowie marketu Kaufland przy ul. Wojska Polskiego w Ostrowie, podczas prac ziemnych, robotnicy znaleźli niewybuchy. Gdy na miejsce dojechał patrol saperski z Głogowa, okazało się, że pocisków było tam tak wiele, że saperzy pracowali przez dwa dni. ANKA

FOT. ARCHIWUM

W stawie przy ul. Składowej w Ostrowie znaleziono pocisk artyleryjski. To nie pierwsze tego typu znalezisko. Nie tak dawno ekipa budowlana odkryła niewybuchy na budowie Kauflandu.

Do wszystkich niewybuchów wzywani są saperzy z Głogowa

www.naszrynek.pl

5


informacje OSTRÓW

Pożegnanie absolwentów W Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie odbyło się pożegnanie absolwentów Technikum nr 2. Uroczystość uświetnił swoją obecnością starosta powiatu ostrowskiego Paweł Rajski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele Rady Rodziców ZSU, zaproszeni rodzice oraz pracodawcy. W pierwszej części uroczystości dyrektor szkoły Dariusz Kaczmarek wraz ze starostą wręczyli tegorocznym absolwentom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Po części oficjalnej rozpoczęła się doroczna, ósma już gala wręczania nagród „Usługusy 2014”, podczas której ogłoszono zwycięzców w 14 kategoriach m.in.: Mózg Szkoły, Społecznik-Aktywista, Bajkopisarz. ANKA

OSTRÓW

Kradli w szkole

Dwóch nieletnich włamało się na teren jednej z ostrowskich szkół podstawowych. Nie tylko kradli, ale także niszczyli szkolne mienie. W sumie straty oszacowano na blisko 8 tysięcy złotych. Na terenie jednej z ostrowskich szkół podstawowych „zniknęły” dwie kamery monitoringu o wartości 1.000 złotych. Następnego dnia złodzieje znów pojawili się w szkole. Tym razem skradli z sali gimnastycznej kamerę monitoringu o wartości 500 złotych. Później sprawcy włamali się do kuchni szkolnej, skąd skradli artykuły spożywcze, w tym jajka, którymi następnie obrzucili elewację budynku szkolnego. Wandale nie poprzestali na tym i jak ustalili policjanci, uszkodzili jeszcze dwie lampy oświetleniowe, metalowy kosz na śmieci, metalowe drzwi skrzynki na wodę, siedemnaście drzewek ozdobnych, dwie drewniane ławki oraz skrzynkę gazową. Policjanci wydziału kryminalnego szybko ustalili i zatrzymali dwóch młodzieńców w wieku 15 i 16 lat, podejrzewanych o te czyny. ANKA

Nasz Rynek

6 maja 2014, nr 18(404)

PRZYGODZICE Ludowcy podsumowali mijającą eurokadencję

Rozwój za unijną kasę

Prawie 18 milionów złotych na tzw. odnowę i rozwój wsi otrzymała gmina Przygodzice w ciągu dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Trudno dziś wyobrazić sobie zrównoważony rozwój obszarów wiejskich bez tych pieniędzy. O sukcesie kończącej się drugiej już kadencji Parlamentu Europejskiego mówił na konferencji PSL w Przygodzicach europoseł Andrzej Grzyb, podkreślając wkład Polski w tworzenie unijnego prawa. - W nowym rozdaniu udało się wynegocjować 12 proc. więcej pieniędzy na wspólną politykę rolną - dodał. Wybory do PE odbędą się 25 maja, a jedynką ludowców na wielkopolskiej liście jest właśnie Andrzej Grzyb. W spotkaniu w Przygodzicach uczestniczyli jeszcze: marszałek Krzysztof Grabowski i wójt Krzysztof Rasiak, któremu pogratulowano ostatniej nominacji do tytułu Wójta Roku 2013. Według szefa przygodzickiego urzędu, integracja z Unią Europejską wpływa na rozwój gmin niezamożnych, rolniczo-leśnych, a taką jest gmina Przygodzice. Istotne jest jednak wzajemne, gospodarskie współdziałanie wszystkich szczebli samorzą-

FOT. UG PRZYGODZICE

www.naszrynek.pl

O sukcesach gminy opowiadał wójt Krzysztof Rasiak. w Antoninie - przypomniał Krzysztof Rasiak. Z kolei, z dofinansowaniem PROW w gminie Przygodzice budowane są sieci kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, świetlice wiejskie, wielofunkcyjne boiska sportowe i place zabaw dla dzieci. Samorząd w Przygodzicach jest jednym z liderów tego programu w województwie. ANKA

du - gminy, powiatu i województwa. Wójt podkreślił, że wiele inwestycji pewnie dziś by nie było, gdyby nie wzajemne relacje. - Jedną z największych inwestycji, realizowanych obecnie przy wsparciu unijnego Programu Operacyjnego „Ryby” i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), jest rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego „Lido”

OSTRÓW Na praktykach w Wielkiej Brytanii i Niemczech

Nabierali doświadczenia za granicą Przez dwa tygodnie w ramach projektu „Europejskie staże zagraniczne” uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie odbywali praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii i Niemczech. W sumie w szkoleniach wzięło udział 32 uczniów.

Pierwsza grupa zajęcia odbywała w Centrum Kształcenia w Eisfeld (Niemcy). Dzięki wsparciu zakładów przemysłowych powiatu Hildburghausen uczniowie mogą się szkolić w obsłudze maszyn sterowanych numerycznie. Baza dydaktyczna jak i kadra szkoleniowa są na najwyższym poziomie. - Zarówno dyrektor Centrum Kształcenia (HBZ) jak i nauczyciele prowadzący zajęcia wysoko ocenili współpracę z naszą młodzieżą – mówi nauczycielka D. Sadowska. - Wielokrotnie podkreślali, że nasi uczniowie szybko przyswajają nowe umiejętności i są zmotywo-

wani do nauki. Uczestnicy projektu zdobywali nowe doświadczenia i pogłębili swoją wiedzę i umiejętności w wymiarowaniu 3D, programowaniu maszyn CNC, wykonywaniu pomiarów mechanicznych za pomocą specjalistycznych przyrządów, obsługiwali frezarki CNC oraz przygotowali i wykonali produkty końcowe: logo szkoły ZST, logo powiatu ostrowskiego i logo FRSE. - Wielu ludziom wydaje się, że obróbka metali to zajęcie tylko dla mężczyzn - mówi Ania, uczennica ZST. - Ale nie jest to prawda. Jestem dobrym przykładem na to, że kobieta potrafi rów-

nież zaprogramować i obsługiwać frezarkę CNC. Poza zajęciami uczniowie mieli możliwość poznania niemieckiej kultury. Był też czas, aby zwiedzić jeden z największych zakładów przemysłowych w regionie Firmy GPM Geräteund Pumpenbau GmbH, zajmującej się produkcją pomp do znanych marek samochodowych. Druga grupa uczniów przebywała w Plymouth (Wielka Brytania). Przez dwa tygodnie uczyła się programowania i przygotowania prezentacji. Tworzyła miniroboty. Zajmowała się także naprawą sprzętu komputerowego. ANKA

POWIAT OSTRÓW Ogólnopolska zbiórka krwi

Motocykliści zachęcali do oddawania krwi

Po raz 6. w kraju przeprowadzono Ogólnopolską Zbiórkę Krwi pod hasłem „Motoserce 2014”. Idee przyświecające akcji wyjaśniają jej organizatorzy, czyli Kongres Polskich Klubów Motocyklowych. „Chcemy zwrócić uwagę na brak tego cennego daru, jakim jest krew w polskich szpitalach oraz pragniemy propagować idee krwiodawstwa’’. Szlachetność celu przyciąga liczne instytucje oraz kluby honorowych dawców krwi, które chętnie angażują się w przedsięwzięcie. Po raz kolejny zrobili to krwiodawcy z Nowych Skalmierzyc, którzy wespół z Klubem Motocyklowym „Iskra” ze Skalmierzyc

zorganizowali na Stadionie Miejsko-Gminnym otwartą akcję krwi, w którą włączyli społeczność całej gminy. Sto trzy osoby zgłosiły swoją chęć do podzielenia się życiodajnym lekiem, jednak ankiety i wstępne badania lekarskie zweryfikowały tę liczbę do 85, z czego aż 38 stanowiły kobiety. Pięć osób podjęło decyzję o honorowym oddaniu krwi po raz pierwszy. Ostatecznie zebrano jej przeszło 38 litrów. Każdy krwiodawca otrzymał tradycyjny zestaw czekolad oraz ciepły posiłek regenerujący siły. ANKA

FOT. ARCHIWUM

6

Krew oddawali motocykliści z klubu „Iskra”.


6 maja 2014, nr 18(404)

informacje

Nasz Rynek

kaLSz Majówka w Parku Przyjaźni

kaLiSz

SLD kaliszanom

Kaliszanie mieli także okazję porozmawiać z przedstawicielami Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dariusz Witoń, Karolina Pawliczak, która jest kandydatką partii na urząd prezydenta miasta i Leszek Aleksandrzak, kandydat SLD do Parlamentu Europejskiego, chętnie dyskutowali z mieszkańcami miasta o sytuacji politycznej i problemach społecznych. - Dziś przypadają dwa święta: święto pracy i 10. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i dlatego spotykamy się, w miejscu tradycyjnym dla kaliskiej lewicy, z mieszkańcami na wspólnej zabawie – powiedział Dariusz Witoń, szef Rady Miejskiej SLD. - Wracam z Warszawy, w

Fot. wacław nowak

Podczas festynu zorganizowanego 1 maja, przez kaliską Radę SLD z okazji Święta Pracy i 10. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, były występy artystyczne, rozmowy z radnymi i działaczami partii, zabawy dla dzieci i nie zabrakło stoisk, na których można było się posilić.

Karolina Pawliczak i radni SLD. której był 30- tysięczny pochód, a teraz trwa piknik, by spotkać się z mieszkańcami na naszym tradycyjnym festynie – powiedział poseł Leszek Aleksandrzak. Przed publicznością wystąpiła orkiestra dęta OSP z Liskowa, wokalistki ze

Studia Art.-Muz, zespół ludowy z Brzezin. Odbyły się również IV Mistrzostwa Kalisza w rzucie broną. A na zakończenie, przed publicznością zgromadzoną w amfiteatrze, wystąpiła Izabela Trojanowska. Now

kaLiSz Święto Flagi Rzeczypospolitej

11 maja na kaliskim rynku wystąpi 19 orkiestr czyli 659 muzyków i 130 mażoretek inaugurując Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP. Wspólny koncert odbędzie się o godzinie 10. - Orkiestrami dyrygować będzie znany nad Prosną kapelmistrz Henryk Siuda. Orkiestry razem wykonają trzy utwory: Orkiestry Dęte, Walc Barbary i Rycerze Floriana, czyli hymn strażaków – zapowiada Krzysztof Grabowski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Sprzed ratusza, uczestnicy przeglądu przejdą kolumną marszową pod basztę „Dorotkę”, gdzie poszczególne występy orkiestr, oceni jury. - Miałem okazję podczas strażackich świąt rozmawiać z wieloma muzykami i wiem, że orkiestry bardzo poważnie podchodzą do tego przeglądu - powiedział starosta kaliski Krzysztof Nosal. Najlepszych osiem formacji będzie reprezentowało Wielkopolskę na krajowym przeglądzie. Now

kaLiSz

Hejnał i flaga na maszt

Fot. wacław nowak

Kaliskie obchody święta narodowej flagi rozpoczęły się na Rynku Głównym, punktualnie o godz. 12.00. Harcerze z Komendy Hufca ZHP w Kaliszu, w obecności prezydenta Janusza Pęcherza i Radosława Kołacińskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej, dokonali uroczystego wciągnięcia flagi Polski na maszt usytuowany przed kaliskim ratuszem. Ceremonii wciągania flagi na maszt towarzyszyły dźwięki hejnału miejskiego, odegranego przez Wojciecha Musiała, miejskiego trębacza. Harcerze rozdawali też biało – czerwone chorągiewki przechodniom, którzy nie zważając na kiepską pogodę, pojawili się na Rynku. - Flaga to nasze dobro narodowe. Tak jak i Orzeł Biały, flaga to symbole, które niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, czy to wstąpienie

19 orkiestr zagra na Rynku

Władze Kalisza obserwują wciąganie flagi na maszt. do Unii, czy mecze, kojarzą wiście z czystością serca i nam się z naszą Ojczyzną – krwią przelaną za ojczyznę, powiedział, po uroczystości, z Polską, z chwilami wielkiJanusz Pęcherz, prezydent mi i ważnymi dla Polaków. Kalisza. - Kojarzy się oczyNow

Galeria ma dyrektora Galeria Sztuki im. Jana Tarasina ma już nową szefową. Komisja konkursowa, pod koniec marca, zarekomendowała kandydaturę dr Małgorzaty Kaźmierczak prezydentowi Januszowi Pęcherzowi, który 22 kwietnia powołał ją na stanowisko dyrektorki. Ma bogaty dorobek kuratorski. Jest też redaktorką pisma „Sztuka i Dokumentacja”, recenzentką na łamach „Gazety Wyborczej”, tłumaczką języka angielskiego i prezeską zarządu Fundacji Sztuki Performance „Kesher” w Krakowie. Ukończyła Uniwersytet Jagielloński, jest doktorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ma 35 lat. Jej ojcem jest Władysław Kaźmierczak, znany polski współczesny artysta i performer. Now

kaLiSz Pomordowanym w Lesie Winiarskim

Pamiętamy o tych, co zginęli Taki napis widnieje na obelisku, przy którym w niedzielę, 27.04., odbyła się msza polowa połączona z uroczystościami patriotycznymi. Tradycyjnie już, w Lesie Winiarskim, oddano cześć zamordowanym podczas II wojny światowej. Po polowej mszy świętej składano kwiaty i znicze przy pamiątkowym obelisku. W imieniu władz miasta i społeczności kaliszan wiązankę złożyli: wiceprezydent Jacek

Konopka, Barbara Wrzesińska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej oraz Wincenty Edmund Pawlaczyk, przewodniczący Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. - Spotykamy się tu co roku, by uczcić tych co złożyli ofiarę ze swojego życia dla naszej ojczyzny. Dobrze, że towarzyszą nam harcerze i uczniowie, bo może ta sytuacja już się nie powtórzy - mówi Wincenty Edmund Pawlaczyk. Now

Fot. RyszaRd JezieRski

„W tym miejscu w latach 1939-1940 okupant hitlerowski w bestialski sposób zamordował 150 obywateli polskich”.

Znicz pamięci składają kombatanci II wojny.

www.naszrynek.pl

7


8

fotoreportaż

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

6 maja 2014, nr 18(404)

AGLOMERACJA - Wolność to dobro, które można stracić - przypomniał ks. bp. Stanisław Napierała

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja W sali recepcyjnej kaliskiego ratusza odbyły się uroczystości upamiętniające uchwalenie, przed 223. laty, Konstytucji Rzeczypospolitej. Natomiast w Ostrowie główne uroczystości odbyły się w konkatedrze oraz pod pomnikiem Kardynała Halki Ledóchowskiego. jest jednak samowolą, nie jest prawem do czynienia czegokolwiek, a tym samym prawem do czynienia zła – mówił ks. bp. Stanisław Napierała. Uroczystą mszą św. w intencji Polski i Miasta oraz złożeniem kwiatów uczczono uchwalenie Konstytucji 3 Maja w Ostrowie. Mszę w ostrowskiej konkatedrze koncelebrowali proboszczowie ostrowskich parafii. Po mszy druga część uroczystości odbyła się pod pomnikiem kardynała Mieczysława Halki Ledóchowskiego. Wiązanki kwiatów złożyły delegacje władz samorządowych miasta, powiatu, przedstawiciele służb mundurowych. NOW, ANKA

Fot. wacław nowak

Fot. wacław nowak

Uroczysta msza w konkatedrze.

Fot. wacław nowak

Fot. wacław nowak

Spotkanie uświetnił koncert orkiestry dętej Stowarzyszenia „Gród Nad Prosną” pod dyrekcją Wojciecha J. Zielezińskiego. W przemówieniu do mieszkańców Kalisza prezydent Janusz Pęcherz podkreślił znaczenie tej historycznej daty. - Konstytucja stała się symbolem narodu, jutrzenką swobody, której Polacy nigdy się nie wyrzekli – mówił prezydent Janusz Pęcherz. Uroczystości zakończyła msza św. w intencji Ojczyzny, celebrowana przez JE Biskupa Kaliskiego Seniora Stanisława Napierałę, który wygłosił też okolicznościową homilię. - Wolność to dobro, które można stracić. Wolność nie

Fot. wacław nowak

Spotkanie w sali recepcyjnej ratusza w Kaliszu.

Uroczystościom przewodził ks.inf. T. Szmyt.

Bp. Stanisław Napierała, udziela błogosławieństwa mieszkańcom Kalisza.

Ostrowskie sztandary podczas nabożeństwa.

WOLICA Świetna zabawa dla myśliwych i publiczności

„Puchar Święta 3 Maja” rozstrzygnięty! Na strzelnicy w Wolicy koło Kalisza odbyły się już trzecie zawody o „Puchar Święta 3-Maja” w Sześcioboju Myśliwskim - Trap, Skeet, Dzik w przebiegu, Zając w przebiegu, Rogacz, Bażant - pod Honorowym Patronatem Senator RP Andżeliki Możdżanowskiej. cej aury licznie przybyli z całej Polski. Puchar Święta 3 Maja wpisał się już w coroczny kalendarz imprez myśliwskich. Senator Andżelika Możdżanowska jako honorowy patron i sympatyk łowieckiej pasji stwierdziła: - Jestem dumna z obchodów Konstytucji 3 Maja w tak zacnym gronie, to święto które zbliża. Na zakończenie zawodów senator dodała: - Życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności, lasów pełnych zwierzyny, bezpiecznych powrotów z polowań oraz wielu trofeów i niezapomnianych przeżyć myśliwskich - proszę pamiętać, iż jako Senator RP służę zawsze swoją pomocą i wsparciem. Darz Bór! ANKA

Fot. archiwum

Fot. archiwum

Fot. archiwum

Fot. archiwum

Najlepsi myśliwi odebrali cenne nagrody.

Mimo złej pogody kibice nie zawiedli.

Sygnał z rogu dał początek zawodom.

Senator Andżelika Możdżanowska wśród myśliwych.

Fot. archiwum

W ubiegłym roku w zawodach uczestniczyło 130 strzelców z Polski. W tym roku mimo niesprzyjającej aury na zawody zjechała czołówka strzelców. Kolejne karty w historii zostały już zapisane – i tak w klasie powszechnej: I miejsce zajął Jarosław Jaszczek (444 pkt), II – Mateusz Nowacki (437), III – Kazimierz Gajewski (430), natomiast w klasie mistrzowskiej zwyciężył Jan Kowalski (474). Z punktacją 460 pkt zawody zakończyli Tomasz Surma, Jacek Radzimski i Andrzej Wróblewski. Senator Andżelika Możdząnowska podziękowała wszystkim zawodnikom, którzy mimo niesprzyjają-

Senator poznawała tajniki myślistwa.


6 maja 2014, nr 18(404)

reklama

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

MAJOWA PROMOCJA !!! ZAPRASZAMY !!! SKLEP ROWEROWY FIRMY BURGHARDT 63-400 OSTRÓW WLKP. UL. ODOLANOWSKA 61

RATY 3x0% Szczegółowe informacje w sklepie

Oferta ważna w dniach

12-24 maja 2014. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

SKLEP CZYNNY

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 10 - 18

SOBOTA 10 - 14

ZAPRASZAMY !!!

9 15


sport

www.naszrynek.pl

dARt darterzy z regionu zjadą na zawody

6 maja 2014, nr 18(404)

Wiadomoœci sportowe

Mistrzostwa Ostrowa

Już 10 maja br. w ostrowskim pubie Seven mieszczącym się przy ulicy Wyspiańskiego 7 rozegrane zostaną I Otwarte Mistrzostwa Ostrowa w Steel Darcie „Feel the Steel”. Popularne lotki zyskują coraz większą rzeszę sympatyków. Organizatorzy - grupa nieformalna „Ostrowski Dart” - przekonują, że do zawodów może stanąć każdy sympatyk rzucania do tarczy. Nieformalna grupa „Ostrowski Dart” na terenie Ostrowa funkcjonuje od 2008 roku. Popularne rzutki były jedynie grą barową, od tego momentu prowadzone były regularne rozgrywki oraz ranking. Była to odmiana SOFT, czyli plastikowe lotki oraz plastikowe tarcze elektroniczne. W 2011 roku członkowie grupy zdecydowali się na kontynuowanie rozgrywek w wersji STEEL, czyli metalowe lotki oraz sizalowe tarcze. Właśnie w tej odmianie rozegrane zostaną majowe mistrzostwa. - Turniej może dojść do skutku dzięki wsparciu wielu podmiotów - mówi Artur Kołaciński, organizator turnieju. - Spółka Centrum Transferu Innowacji oraz firma Handtrans są głównymi sponsorami imprezy. Dzięki nim mamy atrakcyjne nagrody dla zwycięzców. Firmy: Sprint Pizza, Stan II, BHM Marchewka, Eproco, Agencja Mtw, pub Seven, Metal-Zap oraz portal wlkp24.info zadbały o nowe tarcze. Wspierają nas również lokalne media, które pomagają w nagłośnieniu wydarzenia. Urząd Miejski zadbał o przekazanie gadżetów związanych z Ostrowem, a starostwo oraz przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Jarosław Lisiecki ufundowali puchary.

Nasz Rynek

PIŁKA NOŻNA Samobójcza bramka Czecha! PIŁKA NOŻNA

Centra dwa razy po 3:0

Organizatorzy liczą na sporą frekwencję. Miasta i miejscowości, z których pochodzą zawodnicy biorący udział w turniejach darterskich rozgrywanych w regionie, to: Boguszyn, Borek Wielkopolski, Gniezno, Gostyń, Jaraczewo, Jarocin, Konin, Kotowiecko, Kotowo, Krotoszyn, Książ Wielkopolski, Leszno, Lubiatowo, Murowana Goślina, Ostrów, Pleszew, Poznań, Śrem, Wieruszów. Osobno rozegrany zostanie turniej pań. Na zewnątrz lokalu zorganizowany zostanie grill. Wśród zawodników, którzy zostaną kibicować do końca turnieju, rozlosowane zostaną nagrody, a wśród nich telefon komórkowy. - Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszych zawodach. Jeśli ktoś nie posiada swoich lotek, może zagrać również. Niektórzy gracze posiadają po kilka kompletów. Jest to bardzo fajna zabawa, a dodatkowo dochodzi element rywalizacji i możliwość wygrania atrakcyjnych nagród. Pierwsze miejsce to 500 zł oraz puchar. Nasze grono sukcesywnie się powiększa i mam nadzieję, że mistrzostwa spowodują jeszcze większe zainteresowanie dartem w Ostrowie - dodaje Artur Kołaciński. Wpisowe wynosi 20 zł. Początek turnieju o godz. 16.00. ANKA

PIŁKA RĘCZNA Koniec sezonu

Piłkarze Centry Ostrów w minionym tygodniu zdobyli sześć punktów, wygrywając swoje mecze dwa razy po 3:0. 1 maja podopieczni Marka Wojtasiaka na wyjeździe ograli Cuiavię Inowrocław. Bramki w tym meczu zdobyli: Jacek Pacyński, Michał Giecz, Szymon Kucharski. Trzy dni później na własnym boisku ostrowianie ograli Grom Plewiska. Bramki zdobyli: Patryk Sikora, Szymon Kucharski i Michał Giecz. ANKA

KOLARStWO

Ścigali się w trzebnicy W Trzebnicy odbyła się pierwsza impreza z cyklu Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych. Zawody rozegrane zostały na dwóch dystansach: 150 km i 75 km. Wystartowało łącznie 755 osób. Zawodnicy Interkolu (9 osób) startowali na obu dystansach. Ponieważ w tych imprezach startuje się w 10-osobowych grupach, nie zawsze wynik jest odzwierciedleniem rzeczywistych umiejętności. Ale wszystkim bez wyjątku należą się słowa uznania. I tak najlepiej zaprezentował się Krzysztof Kubik, który startując na dystansie 150 km, zajął drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej i wysokie czwarte miejsce w open. ANKA

bIEgI

Porażka Ostrovii, zwycięstwo MKS

Fot.:arciwum

Szczypiorniści pierwszej ligi zakończyli rozgrywki. Piłkarze MKS Kalisz zajęli piąte miejsce, a gracze Ostrovii ukończyli zmagania na dziewiątej pozycji.

Ostrovia zakończyła sezon na 9. miejscu. W ostatnim meczu kali- vii musieli uznać wyższość szanie zafundowali kibicom Olimpii Piekary Śląskie. W spore emocje. Zdecydowanym 52. minucie był remis 22:22. faworytem tej potyczki byli Później walka była bardzo wygracze Miedzi Legnica. Tym- równana i na 30 sekund przed czasem podopieczni Mate- końcowym gwizdkiem nadal usza Różańskiego pokazali, był remis 25:25. Końcówka że drzemią w nich ogromne należała do gości, którzy zdomożliwości i wygrali 30:29. byli dwie bramki, nie tracąc Natomiast piłkarze Ostro- żadnej. BIN

„Polska biega 2014” Klub Sportowy ICE-MAT, miasto Ostrów oraz Galeria Ostrovia serdecznie zapraszają do udziału w akcji „Polska Biega 2014”. Ostrowski bieg w ramach tej akcji odbędzie się w sobotę, 24 maja, o godzinie 10.00 wokół galerii. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w imprezie. Oświadczenie dostępne będzie w Biurze Zawodów. lub pod adresem: www.rejestracja.polskabiega. sport.pl. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Udział w biegu i marszu Nordic Walking jest bezpłatny. Start: 24 maja 2014 roku o godzinie 10.00 przy wejściu głównym do Galerii Ostrovia. ANKA

gryf za silny

Piłkarze Ostrovii w drugiej połowie zdominowali wydarzenia na boisku w Wejherowie, ale nie zdołali pokonać Gryfa. Damian Czech posłał piłkę do własnej bramki. Gryf wygrał 3:1. To był bardzo ważny mecz dla piłkarzy Ostrovii, którzy cały czas walczą o ósme miejsce, które gwarantuje utrzymanie w gronie drugoligowców. Mecz w Wejherowie podopieczni Marka Nowickiego rozpoczęli bardzo spokojnie, by nie powiedzieć, że oddali inicjatywę gospodarzom. Niestety, taka taktyka bardzo szybko się zemściła. Już w 10. minucie ostrowianie stracili bramkę. Michał Twardowski wbiegł z piłką w pole karne Ostrovii, dograł do nadbiegającego Rafała Siemiaszko, a ten z trzech metrów pokonał Bartosza Pawłowskiego. Po stracie bramki ostrowianie nie zmienili swojego stylu gry. Raczej się bronili przed stratą drugiej bramki niż atakowali. Dopiero w 24. minucie piłkarze z Ostrowa przeprowadzili składną akcję. Po dośrodkowaniu Bartosza Szepety piłkę głową uderzył Tomasz Kempiński, ale przeszła ona tuż nad poprzeczką Gryfa. Chwilę później silny strzał Macieja Stefanowicza obronił bramkarz Ostrovii. Gdy wydawało się, że to piłkarze z Wejherowa są bliżsi zdobycia drugiej bramki, na strzał z lewej strony pola karnego zdecydował się Marek Szymanowski. Kompletnie zaskoczył golkipera gospodarzy. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1. Druga połowa zaczęła się

Fot.:ryszard binczak

10

Ostrowianie przeważali w Wejherowie, ale przegrali. od groźnych ataków Gryfa. na minutę przewaga OstroW 49. minucie na bramkę vii była coraz wyraźniejsza, Ostrovii strzelał Przemy- ale piłkarze nie potrafili sław Kostuch, a piłka udokumentować tego strzeprzeszła tuż nad bramką. leniem bramki. Dwa razy w W 56. minucie Ostrovia dogodnej sytuacji znalazł mogła prowadzić 2:1. W się Bartosz Szepeta, ale idealnej pozycji znalazł posłał piłkę tuż obok słupsię Marek Szymanowski, ka. Niestety, sprawdziło który uderzył wprost w się stare piłkarskie porzebramkarza Gryfa. W 66. kadło, że niewykorzystane minucie znów groźną ak- sytuacje się mszczą. I w 80. cję przeprowadzili ostro- minucie po samobójczej wianie. Bartosz Szepeta bramce Damiana Czecha dograł na ósmy metr do Gryf wyszedł na prowaSzymona Sołtyńskiego, dzenie 2:1. Chwilę później a ten uderzył bardzo silnie, zrozpaczonych ostrowian lecz Wiesław Ferra wybił dobił Łukasz Pietroń. BIN piłkę poza boisko. Z minuty

Podsumowanie Gryf wejherowo - Ostrovia 3:1 (1:1) bramki: 1:0 Rafał Siemaszko (10 min.), 1:1 Marek Szymanowski (35 min.), 2:1 Damian Czech (80 min. samobójczy), 3:1 Łukasz Pietroń (83 min.). Ostrovia: Bartosz Pawłowski - Kamil Krawczyk (74 min. Łukasz Wiącek), Dariusz Reyer, Damian Czech, Damian Błaszczyk, Szymon Sołtyński (76 min. Robert Skrobacz), Błażej Cyfert (85 min. Dmytro Rodin), Maciej Kowalski-Haberek, Marek Szymanowski, Bartosz Szepeta, Tomasz Kempiński.

ŻUŻEL Polacy lepsi do Australijczyków

Ostrovia z kompletem punktów!

Żużlowcy Ostrovii pokonali Wandę Kraków 52:38. Natomiast reprezentacja Polski okazała się lepsza od Australii.

W Ostrowie w meczu towarzyskim Polska pokonała Australię 54:39. Najwięcej punktów wśród Polaków wywalczył Jarosław Hampel, 12 oraz Tomasz Gollob 11. Bardzo interesujący był mecz ligowy z Wandą Kraków. Od pierwszego biegu pojedynek był bardzo wyrównany. Widać było, że goście nie zamierzają poddać się bez walki. Po pięciu wyścigach był remis 15:15. Ale w kolejnych wyścigach było już tylko lepiej, a końcówka była znakomita w wykonaniu żużlowców Ostrovii. Po tym zwycięstwie Ostrovia jest liderem drugiej ligi z kompletem, trzech zwycięstw. ANKA

Polska australia 54: 39 Polska: Gollob - 11 (3,0,2,3,3), Jędrzejak - 1 (0,1,0,0,0), Kołodziej - 10 (3,2,2,3,0), Pawlicki - 10 (2,3,1,2,2), Hampel - 12 (2,3,3,1,3), Gomólski - 10 (1,2,2,2,3). australia: Schlein - 3 (1,0,0,-,2), Woodward - 5 (2,1,1,,1), Doyle - 5 (0,t,3,1,1), Batchelor - 5 (1,1,1,2,0,0), Holder - 8 (0,2,0,3,1,2), Watt - 13 (3,6,3,0,1)

ostrovia - wanda 52:38 Ostrovia: Ronnie Jamroży 6 (2,2,1,1,0), David Bellego 13 (3,3,2,3,2), Timo Lahti 6 (1,0,3,2), Nicklas Porsing 12 (3,1,2,3,3), Peter Karlsson 12 (2,3,2,2,3), Filip Marach 0 (0,0,0), Marcin Wawrzyniak 3 (3,0,0). wanda: Magnus Karlsson 10 (1,3,3,1,2,0), Nikolaj Busk Jakobsen 5 (0,2,1,1,1), Karol Baran 9 (2,1,3,0,2,1), Daniel Pytel 2(0,2,0), Rafał Trojanowski 5 (3,1,1,0), Paweł Parys 1 (1,0), Daniel Kaczmarek 6 (2,1,0,3).


6 maja 2014, nr 18(404)

dam pracę PRODUCENT taczek i rusztowań zatrudni kierowcę na terenie Polski, wymagania prawo jazdy kat. B+E, dyspozycyjność.Tel.601-973-946, 62 733 92 46. przyjmę pracownika z doświadczeniem do prac remontowo-wykończeniowych: malowanie, szpachlowanie, docieplanie budynków, płytki itp. Tel.514-996-962 RESTAURACJA i Hotel w Ostrowie zatrudni pomoc kuchenną z doświadczeniem w gastronomii. Stała praca.poszukujemy też kelnera z doświadczeniem. Tel. 62 735 66 51 ZATRUDNIMY KONSULTANTKI-KONSULTANTÓW. Nie wymagamy doświadczenia.Wystarczy, że lubisz rozmawiać z ludźmi. ZGŁOSZENIA:konsultant-ka@wp.pl

FINANSE pOŻYcZKI GOTÓWKOWE W DOMU KLIENTA BEZ ZAŚWIADCZEŃ Tel.: 666-061840

KupIę KupIę każde auto do złomowania Tel:516-792-410 STARE RADIO NA LAMPACH. (może być uszkodzone) Tel.792-174-059.

MATRYMONIAlNE KaWaLEr (40 lat) pozna panią. Tel.508-468-183.

MOTORYZACJA Sprzedam Skuter ROMET 50cm3 Przebieg 700km2012r. Tel 62/76-124-30

Nasz Rynek

MOTORYZACJA KupnO !!SKup auT caŁYcH I uSZKOdZOnYcH. pŁacę GOTÓWKĄ.Tel.506-901902

nIErucHOmOścI SprZEdaŻ BudYnEK mieszkalny, zabudowania gospodarczo-garażowe, działka o pow. 7500 m2 w Rąbczynie. Cena: 250 tyś. Tel.692-798-827 dZIaŁKa 3500 m2, DOM 100m2. Tel.510-760-233 SPRZEDAM działke pod zabudowe 4000 m2 przy szosie Opatówek - Brzeziny Tel. 62/76-124-16 SPRZEDAM garaż przenośny.Tel.601891513 Sprzedam mieszkanie 48m kw na pięknym osiedlu Korczak, mieszkanie znajduje się na I piętrze, jest całe umeblowane, wszystkie meble są nowe, nigdy nikt tam nie mieszkał Tel.503-136-765 Sprzedam mieszkanie 58m kw na parterze. Mieszkanie znajduje się na Korczaku na parterze. Jest w pełni umeblowany. Tel.503-136-765 SPRZEDAM mieszkanie w Wysocku Wielkim 78 m po remoncie/wysoki standard/ wraz z działką i budynkiem gospodarczym.Tel.505-3011-43 SPRZEDAM TANIO! pomieszczenie na usługę ul.Limanowskiego.Tel.601-891513 SupErOFErTa! dZIaŁKI BudOWLanE W BardZO nISKIcH cEnacH! 5 km od Ostrowa. Tel.601-819-661

nIErucHOmOścI WYnajEm dLa studenta we Wrocławiu mieszkanie.Tel.602376-597 POTRZEBNY pokój. Tel.531391-497

WYnajmę stodołę pod działalność gospodarczą pow.270 m, Przygodzice. Tel.539-616-854

reklama

AA PRANIE dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej.Tel.608-658-949.

ROlNICZE

AGD: naprawa pralek ,zmywarek,lodówek. Tel.606536829.

!!BYdŁO - kupię każde rzeźne - gotówka - odbiór z gospodarstwa.Tel.785-569-688

cYKLInOWanIE bezpyłowe 220V, RENOWACJA schodów. Tel.792-780-578

SIEW KuKurYdZY nowym siewnikiem talerzowym. PROMOCYJNE CENY! Tel.693-086-681

cYKLInOWanIE, renowacja - montaż schodów i balustrad.Tel.604-413-602 ELEKTrYK Tel.662-912-227

SPRZEDAM kury nioski. Tel.739-258-739, 503-898187

HYdrauLIK solidnie, tanio! Tel.505-817-550.

SPRZEDAM pszenicę i jęczmień. Tel.661-885-423

HYdrauLIK tanio! Tel.518439-221, 606-883-188

SPRZEDAM

INSTAlACJE ELEKTRYCZNE, usuwanie usterek. Tel.600-817-703

drEWnO KOMINKOWE: dąb-150 zł/mp, sosna-110 zł/ mp. Tel.531-523-780.

INSTAlACJE ELEKTRYCZNE, usuwanie usterek. Tel.600-817-703

OKna pcV 5,6,8 komorowe, 3 uszczelki,2-3 szybowe,ciepła ramka, rOLETY, parapETY, drZWI, BramY, rOLETKI, mOSKITIErY, KOLEKTOrY SŁOnEcZnE, OKnOBud SŁaWIn 2. Tel.509-688-469

napraWa pralek. Tel.600817-703.

SPRZEDAM akordeon włoski.Tel.601- 891 -513 SPRZEDAM drewno kominkowe.Tel 604-725-448 SprZEdam korę sosnową, drewno kominkowe i opałowe.Tel.503-517-646

OCZYSZCZAlNIE ścieków, szamba, minikoparka, koparka, wywrotka, przeciski pneumatyczne (usługi). Tel.694-120-786. pOGOTOWIE komputerowe, naprawa u klienta. Tel.606-905-036 PRANIE dywanów, tapicerek samochodowych i meblowych. Tel.661-964-682

SprZEdaŻ drewna kominkowego i opałowego.Tel.788512-401

PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerek samochodowych, meblowych, kompleksowe sprzatanie. Profesjonalnie. Tanio! Tel.609-752-284, 607532-912.

SZuKam pracY

REMONTY domów, mieszkań. Tel.781-123-800

SPRZEDAM trocinę liściastą suchą. Tel.508-974-877

POSIADAM warsztat spawalniczy i ślusarski, podejmę współpracę (podwykonawstwo). Tel.507-175-238

TOWarZYSKIE

REMONTY: szpachlowanie, malowanie, płytki, hydraulika, przeróbki instalacji elektrycznej, prace wykończeniowe. Tel.692-373-496.

cZTErdZIESTOLaTEK pozna panią. Tel.884-366-167

rOLETKI, mOSKITIErY-prOducEnT, napraWY,Tel.507599111

uSŁuGI

TRANSPORT busem. Tanio! Tel.503-750-729.

!!!HYdrauLIK wod-kan, CO. Tel.691-846-916.

TRANSPORT busem. Tanio! Tel.503-750-729.

ZAKŁAD BUDOWLANY - docieplanie budynków - odnawianie elewacji (stare i nowe budynki) - prace wykończeniowe - faktury VAT

TEL.886-790-742

www.naszrynek.pl TYnKI gipsowe i cementowo-wapienne wykonam maszynowo. Tel. 693-861-913 tel.62 737-20-03 TYnKI maszynowo- gipsowe, cementowo-wapienne.Konkurencyjne ceny! Tel.603-692-389 TYnKI maszynowo-gipsowe, cementowe, ocieplenia, szpachlowanie, malowanie. Tel.602-740-905. uKŁadanIE płytek - solidnie. Tel.660-837-907. uKŁadanIE płytek. Tel.665365-070. uSŁuGI blacharsko-dekarskie.Krycie papą termozgrzewalną, podbitki.Tel.600-185907 uSŁuGI brukarskie. Tel.726277-194 uSŁuGI i wynajem podnośnika koszowego w zakresie 12m. Tel.696-971-923 uSŁuGI koparko-ładowarką JCB2CX i wywrotką Mercedes 809. Tel. 667-820-648 uSŁuGI ogólnobudolwane, docieplanie budynków, wykończenia wnętrz. Tel.509042-320 uSŁuGI remontowo - wykończeniowe. Tel.669-626-733 uSŁuGI remontowo-budowlane, malowanie, szpachlowanie, panele, płytki, karton gips, Atrakcyjne ceny!Tel.533-601-679 WYcInanIE drzew, przycinanie koron. Tel.510-568-921 WYcInanIE drzew, przycinanie koron. Tel.510-568-921 ZaKŁadanIE płytek ceramicznych,Tel.516-2194-220

TYNKI MASZYNOWE

- Wykańczanie wnętrz - Docieplanie budynków - Zabudowa karton gips - Malowanie natryskowe, tradycyjne

Tel. 501-163-761

11


12

reklama

www.naszrynek.pl

Nasz Rynek

- PSYCHIATRA - PSYCHOLOG - TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ LECZYMY DZIECI I DOROSŁYCH

OSTRÓW WLKP. ul. Lotnicza 24

(Przychodnia TRAUMA)

tel. 724-769-979

www.multimed24.pl

KALISZ ul. Majkowska 13A

(Przychodnia MEDIX)

tel. 782-899-298 62 501-86-18

REMONTY • pokoi, bezpyłowe szlifowanie • łazienek od A-Z • poddaszy, ciekawe projekty • elewacje WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE!

TEL. 793-351-345

www.trasbud.eu

. . ..

KASACJA POJAZDÓW Zakupimy wszystkie pojazdy – samochody osobowe, ciężarowe, naczepy, itp. (niezależnie od stanu technicznego) Odbierzemy własnym transportem. Zapewnimy fachową i miłą obsługę. Zapłacimy najwięcej za auta osobowe od 400 zł do 1000 zł.

Ostrów Wielkopolski ul. Odolanowska 91 tel. 62 736 07 80, 62 735 17 27, 607 680 085 pn-pt: 7.00 - 16.00, sob: 7.00- 13.00 POŻYCZKI . ODDŁUŻENIA

Kredyty NAJNIŻSZE RATY! · na dowolny cel · także z komornikiem · bez ograniczeń wieku · niezależnie od BIK · KONSOLIDACJE Zadzwoń! czynne: 9-17

Kalisz

tel. 62 767 24 06 tel. 62 763 54 75 Al. Wolności 12, p.1, lok. 1

USŁUGI BRUKARSKIE * układnie kostki brukowej * układnie kostki granitowej * układnie kamienia polnego * odwodnienia drenaży * niwelacja terenu e-mail: brukarstwodawid@wp.pl

Tel. 791 683 123

F E ST Y N RO DZ I N N Y P Ó Ł N O C - P O ŁU D N I E 0 5 - 0 6 . L I P I EC 2 0 1 4 r. GWIAZDA FESTYNU ZESPÓŁ: ORGANIZATOR: SOŁTYS WSI BISKUPICE OŁOBOCZNE oraz SK-TM-BO przyjmuje do dnia 31 maja 2014 roku zgłoszenia dot. prowadzenia stoisk gastronomicznych i sprzedaży piwa do 3,5% podczas festynu organizowanego dnia 05-06 lipca 2014 roku w Biskupicach Ołobocznych. Kontakt tel. 663-337-260

6 maja 2014, nr 18(404)


6 maja 2014, nr 18(404)

reklama

Nasz Rynek

SPEC.

www.naszrynek.pl

13

ANDRZEJ A. PAJDOWSKI

E N D O K RY N O L O G BADANIA USG - tarczycy, jamy brzusznej,

piersi, ginekologiczne ciąży, jąder, prostaty. BIOPSJE - piersi i tarczycy CHOROBY TARCZYCY, OSTEOPOROZA, ENDOKRYNOLOGIA OGÓLNA, +CYTOLOGIA I GINEKOLOGICZNA, NIEPŁODNOŚĆ, MENOPAUZA ZABURZENIA POTENCJI, ANDROPAUZA, NADMIERNE OWŁOSIENIE, OTYŁOŚĆ. OSTRÓW, ul. Sienkiewicza 4. REJESTRACJA: tel. 535-205-206

MEDYK ( wejście od ulicy Towarowej ) KALISZ, ul. Górnośląska 37a. REJESTRACJA: tel. 62 766-34-40

SPRAWY PILNE! 502-517-325

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA

BADANIA PSYCHOTECHNICZNE

- wydajemy opinie dla szkół i przedszkoli

- wszystkie rodzaje

- bez skierowania, nie ma rejonizacji

- krótkie terminy

Tel. 796-360-359

www.promykpsycholog.pl

POTRZEBNA GOTÓWKA?

ZADZWOŃ! OSTRÓW 531-499-211 KALISZ 533-831-898


14

www.naszrynek.pl

oStrów Mamy darmowe bilety!

Jacek Silski w Komedzie

Jacek Silski to kolejny popularny wykonawca ze Śląskiej Gali Piosenki Telewizji Silesia, który wystąpi 23 maja w kinie Komeda.

To wokalista z wieloletnim dorobkiem estradowym. Występował na wielu światowych scenach muzycznych oraz na tak prestiżowych imprezach, jak: bal miesięcznika „Sukces” w Hotelu Victoria, dla Stevena Seagala, Borisa Beckera, ambasad wielu krajów, premierów oraz Prezydenta Polski. Współpracował z kilkoma operami i teatrami w kraju i za granicą, biorąc udział w produkcjach operowych oraz musicalowych. Występował z takimi wykonawcami jak: Boney M., ABBA, Francesco Napoli, Maryla Rodowicz, Kombi, Krzysztof Krawczyk, Jiri Korn, Varius Manx, Wilki oraz wieloma innymi. Największym jego

osiągnięciem estradowym jest występ na jednej scenie z Julio Iglesiasem w Musikteatret Veile w Danii. Mamy dla naszych Czytelników trzy podwójne zaproszenia na ostrowski koncert Jacka Silskiego. By je zdobyć, trzeba wejść na naszą stronę internetową - www.naszrynek. pl - i przeczytać znajdujące się tam pytanie. Natomiast odpowiedzi na nie prosimy przesłać do 18 maja pod adresem: redakcja@naszrynek.pl lub osobiście oddać w redakcji „Naszego Rynku” w Ostrowie i Kaliszu. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi wylosujemy trzech szczęśliwców, którzy otrzymają zaproszenia. ANKA

oStrów to warto zobaczyć!

Śląskie szlagiery w Gościńcu

Telewizja Silesia w Gościńcu Zębcowskim, 17 maja o godz. 13.00, będzie nagrywać przy udziale gości kolejny odcinek „Listy Śląskich Szlagierów”. Emisja programu przewidziana jest na niedzielę, 25 maja od godz. 20.25 do 22.15 na antenie telewizji TVS. Całość poprowadzi Eugeniusz Witek „Geno”. Wystąpi także Rafał Lincner, który promował będzie swoją nową

REKLAMA

płytę, a także Mirosław Szołtysek promujący wydawnictwo „Dej sie pocałować”. Bilety do nabycia w Gościńcu w cenie 80 zł od osoby, uczestnictwo w nagraniu wraz z konsumpcją. Ilość miejsc ograniczona. ANKA

wasz rynek

Nasz Rynek

6 maja 2014, nr 18(404)

materiał tradycyjnie nieobiektywny

Zwierciadło codzienności Od kilku tygodni moja córeczka codziennie zaprasza mnie do tej samej zabawy. Polega ona na „bawieniu się w dom”. Ona jest oczywiście mamą, a ja – po doczepieniu wąsów, jako elementu męskiego – jestem tatą. Akcja toczy się w całym mieszkaniu. Jeden pokój jest domem, drugi dworem, kuchnia jest raz pracą „taty”, raz przedszkolem albo sklepem. W tej zabawie uwielbiam poranki. Cała trójka śpi i nagle Lena (prawdziwa córka) robi „kukuryku!”. Zaraz potem wstaje jako pierwsza, czasami udaje, że idzie pobiegać, a czasami tylko robi gimnastykę. Do mnie mówi: „Już rano, wstań, dziś nie jest sobota”. Później nachyla się nad lalką i delikatnie szepcze jej do lalkowego ucha: „Kochanie, już dzień dla ciebie wstał i czeka”. Kiedy już jesteśmy po śniadaniu, Lena ustala plan dnia: ona zaprowadza lalkę-córeczkę do przedszkola, a ja-tata lalki idę do pracy. W pewnym momencie Lena mówi do mnie: „No, dlaczego ty nie gadasz przez telefon? Jest rano i musisz już gadać! Tata zawsze rano z kimś gada”. Hmm... Zaraz potem ona sama przykłada rękę do swojego ucha i mówi:

„Dobrze, dobrze, zadzwonię za godzinę, bo mam tu awanturę z powodu złego koloru rajstop”. Myślę sobie – no ładnie! Rzeczywiście, scena z rajstopami odbyła się naprawdę i zaraz potem anali-

i jest przy tym słodsza od waty cukrowej): „Przecież moje nogi już chodzą, co z tego, że wolniej i trochę krzywo, nie chcę rehabilitacji”. Na to Lena jako mama odpowiada (już poważnym „grubym”

Na to Lena jako mama odpowiada (już poważnym „grubym” głosem): „Córeńko, przecież wiesz dobrze, że dzięki ćwiczeniom jesteś coraz bardziej sprawna i kiedyś będziesz tańczyć lekko jak piórko na wietrze”. I wtedy ja, czyli tata, zalewam się łzami, bo scena porusza mnie do głębi. zuję, czy ja faktycznie komuś tak powiedziałam? Tak – powiedziałam... Ale przecież to już było ze 2 miesiące temu!!! Jak ona mogła to zapamiętać? Potem odgrywamy powrót z pracy, rehabilitację z pytaniami córeczki-lalki (Lena, udając córeczkę-lalkę, sepleni jeszcze bardziej niż normalnie

głosem): „Córeńko, przecież wiesz dobrze, że dzięki ćwiczeniom jesteś coraz bardziej sprawna i kiedyś będziesz tańczyć lekko jak piórko na wietrze”. I wtedy ja, czyli tata, zalewam się łzami, bo scena porusza mnie do głębi. Lena widzi moje zaszklone oczy i mówi: „no co ty robisz, prze-

Czytelnicy „Naszego Rynku” Jak zawszę na łamach „Naszego Rynku” obejrzeć możesz siebie, swoje pociechy i swoich znajomych! Wystarczy tylko przesłać na adres redakcja@naszrynek.pl zdjęcie swojego autorstwa z opisem, kto jest na zdjęciu i gdzie je wykonano. Zapraszamy do zaprezentowania swoich zainteresowań, wycieczek, ulubionych zajęć, swoich zwierząt, pasji, kolekcji... Liczymy na Państwa inwencję. Oczywiście, pierwszeństwo w publikacji będą miały zdjęcia osób trzymających w ręku jeden z numerów „Naszego Rynku”. Dodatkowo za każde opublikowane zdjęcie Czytelnik otrzyma firmową koszulkę. Redakcja „Nasz Rynek” na tablicy ogłoszeń w Jerozolimie.

cież tatusiowie nie płaczą”... Ja nie wytrzymuję, ściskam ją i całuję. No to ona znów, nie wychodząc z roli, mówi: „Tata zawsze całuje mamę delikatnie, nie możesz tak po słoniowemu!”. Próbuję się ogarnąć. Ocieram łzy i poprawiam wąsa. Wtedy Lena rzuca kolejny „pocisk”: „Mamo, w zabawie nie można tak histeryzować, bo mi córeczkę przestraszysz i będzie miała zły sen”. Nie pozostaje mi nic innego, jak przytaknąć, otrzeć łzy i poddać się dalszej zabawie w dom. Wieczorami analizuję scenę po scenie i zastanawiam się, czy zawsze zdaję sobie sprawę z tego, że to, co mówię i robię, gesty, które wykonuję są tak dokładnie zapisywane w tej małej głowie? Polecam zabawę w dom, bo takie zwierciadło codzienności może być skarbnicą wiedzy o nas samych. Karolina MAćkowiAk


6 maja 2014, nr 18(404)

wasz rynek

Nasz Rynek

Napisali

Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Nasz Rynek” Sp. z o.o. Prezes: Piotr Kalusiński, tel. 606 267 702, e-mail: (piotr. kalusinski@naszrynek.pl). Adres redakcji i biura ogłoszeń: e-mail: redakcja@naszrynek.pl Ostrów: ul. Majakowskiego 4, 63400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62 591 40 01, tel./fax 62 591 40 00, czynne pon.-pt. 9.00-17.00. Kalisz: ul. Wrocławska 13-17, 62800 Kalisz, tel./fax: 62 501 21 21, czynne pon.-pt. 10.00- 16.00. Redaktor naczelny: Ryszard Binczak (naczelny@ naszrynek.pl), tel. 606 267 702.

Redaguje zespół: Wacław Nowak (waclaw.nowak@naszrynek.pl), Michał Sobczak, Piotr Brodala - tel. 661 158 351 (piotr.brodala@naszrynek.pl), Krzysztof Maciejewski.

Dział marketingu i reklamy: Ostrów: Michał Zimniak - tel. 535 180 812 (michal. zimniak@naszrynek.pl), Alina Missałła-Konopko Tel. 5 03 - 314 - 376(alina.missalla -konopko@naszr ynek.pl) Kalisz: Artur Figiel tel. 667 719 592 (artur.figiel@naszrynek.pl), Mikołaj Karasiński tel.535579213(mikolaj.karasinski@naszrynek.pl

Skład i Grafika: Piotr Brodala (piotr.brodala@naszrynek.pl

Kolportaż: Łukasz Kowal Zasięg: powiaty: ostrowski i kaliski. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.

Krzyżówka nr 18/14 na silnie Eskimo- cmentaziarnisty si rzu s´ nieg

Od lewej: D. Sztandera, R. Kołaciński, A. Rogacki, J. Pęcherz.

mityczna matka tytanów

pani manife- Gorbastacja czow zdol- rodaczno´sc´ ka przewi- Winnedywania tou

7

rodzaj mi˛es´ nia

I Panie Boże spraw, by Sapiński przestał się czepiać, dobrych władz Kalisza!

Rozwiązanie krzyżówki nr 18 prosimy nadsyłać do 13 maja 2014 roku. Czytelnicy z Kalisza i powiatu kaliskiego: „Nasz Rynek”, ul. Wrocławska 13-17, 62-800 Kalisz. Czytelnicy z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego „Nasz Rynek” ul. Majakowskiego 4, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub na adres e-mail: krzyzowka@naszrynek.pl. W temacie prosimy wpisać numer krzyżówki i miasto (Kalisz lub Ostrów) a w treści dane kontaktowe.

z piekła rodem

bohater "Lalki"

"Obywatel ..." Orsona Wellesa

do mycia podłóg

zrzesza artystów scenicznych dwukadłubowiec

6

akademicki okres czasu

3

ludowy zwyczaj witania wiosny

chip, niedoraj- układ da scalony

10

8

www.dobrekredyty.broomer.pl

1

naczynie dla kucharki

9

wielko´sc´ komórka niewek- płciowa torowa

Tel. 62-738-18-04

4

podbili Indian stan s´ mierci tkanek

małpa wasko˛ nosa

... marnotrawny

rywal Auchan

2

zadanie udost˛epnił serwis krzy˙zówkowy szarada.net Rozwiązanie krzyżówki - amerykański zespół pop-rockowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

• DLA FIRM I ROLNIKÓW

Ostrów Wlkp. ul.Wrocławska 42

produ- zako´ncent czony kolejki nokiem

5

• KONSOLIDACYJNE

Agencja Kredytowa potrawa muzealne lub polska zdrowia

odtworzenie przedmiotu

• GOTÓWKOWE DO 200 TYS.

• DECYZJA W 3 MIN.

złoty posag ˛ próba bóstwa

znana ulica obok starej ochów Moskwy

nauczyciel mały auta z buddyj- Ireneusz Ingolstadt 11 ski

marka dezodorantu u˙zywa szkliwa, glazurnik

huczna zabawa

SZUKASZ KREDYTU?

• POŻYCZKI BEZ BIK DO 25 TYS.

linka do skakania Lew, pisarz

15

Fotka z dymkiem

W końcu i mnie dopadła ochota, by odwiedzić naszą Galerię Amber. Oczekiwania były ogromne, bo to podobno największa galeria w południowej Wielkopolsce. Może i największa, ale to wcale nie idzie w parze z tym, że to także najlepsza galeria. Zabrałem ze sobą synka, który wynudził się za wszystkie czasy. Co prawda jest w galerii jakiś tam plac zabaw, ale na pewno nie dla maluchów. Nie znalazłem nawet wygodnej kanapy, na której mógłbym posiedzieć z synkiem i poczekać, aż żona zrobi zakupy. Ciężko mi to przyznać, ale w galerii ostrowskiej pod tym względem jest dużo lepiej. Adam K. z Kalisza

Nasz Rynek

www.naszrynek.pl

11

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 16/2014 - Martin Freeman. Nagrodę redakcji kaliskiej wylosował Grzegorz Kuzka z Kalisza. Nagrodę redakcji ostrowskiej wylosowała Małgorzata Dobrowolska z Ostrowa. Nagrody: karnet na przejazd gokartem dla czytelników z Kalisza, karnet na zabieg leczniczy dla czytelników z Ostrowa oraz koszulki „Naszego Rynku”, do odebrania w ciągu dwóch tygodni w siedzibach naszych redakcji. Gratulujemy!


16

www.naszrynek.pl

reklama

Nasz Rynek

6 maja 2014, nr 18(404)

Nasz Rynek  

Największy bezpłatny tygodnik aglomeracji kalisko-ostrowskiej

Nasz Rynek  

Największy bezpłatny tygodnik aglomeracji kalisko-ostrowskiej

Advertisement