Nasz Głos polski bezpłatny tygodnik w Irlandii 20.05.2022 (740)

Page 1

REKLAMA

REKLAMA

CRIMMINS HOWARD SOLICITORS ŚWIADCZY

Dodaj BEZPŁATNIE

www.ng24.ie

2950_DU

Stawka podatku węglowego w górę

USŁUGI PRAWNE DLA POLSKICH KLIENTÓW

SPECJALIZUJEMY SIĘ W:

BEATA KOZIDRAK (62 l.) OBCHODZIŁA URODZINY W SĄDZIE // STR. 12

• Urazy w pracy* • Wypadki drogowe* • Zaniedbania medyczne* • Wypadki* • Prawo rodzinne • Nieruchomości, przeniesienie własności

foto PAWEŁ DĄBROWSKI

KOLEJNA PODWYŻKA UDERZY W DOMOWE BUDŻETY // STR. 5

foto FREEPIK

ogłoszenie

Zapłaci 70 000 zł za picie

Klient nie ponosi żadnych kosztów do czasu zakończenia sprawy. Płacimy za raporty medyczne.

POLSKI TYGODNIK INFORMACYJNY

W sprawie konsultacji prawnych, prosimy o kontakt z naszym tłumaczem: 085-104-77-10 lub 061 361 088 www.crimminshoward.ie info@crimminshoward.ie *W sprawach spornych adwokat nie może naliczać honorarium lub innych opłat i jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych lub wynegocjowanych warunków.

foto CYFROWY CERTYFIKAT, EUROPA.EU

Pandemiczna przepustka dla turystów ma obwiązywać do czerwca 2023 r.

Europejski CERTYFIKAT COVIDOWY ważny dłużej

085 PRAWNIK 085 7729645 01 4910010

U

nijny cyfrowy paszport COVID-19 miał wygasnąć 30 czerwca 2022 r., ale Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego zmieniła zdanie. Przegłosowała niedawno przedłużenie tego programu o kolejny rok. // STR. 4

REKLAMA

MAGUIRE McCLAFFERTY SOLICITORS Zgodnie z prawem nie można w sprawach spornych ustalać wynagrodzenia jako ułamka lub odsetka uzyskanej kwoty. Klient nie ponosi żadnych kosztów do czasu zakończenia sprawy. Płacimy za raporty medyczne.

2956_DU

foto FREEPIK

NIEMAL 63 PROC. OSÓB LEDWO WIĄŻE KONIEC Z KOŃCEM // STR. 3

Irlandzka kryzysowa nędza

NIETYPOWY WNIOSEK Jedna W PROCESIE W BELFAŚCIE ława przysięgłych to za mało

// STR. 7

// STR. 13 POLACY W IRLANDII ŚWIĘTOWALI MAJOWE ROCZNICE

foto RAFAŁ RAFAŁ KOSTRZEWA

740

numer 20–26 maja 2022

Uroczysty Dzień Polonii

• WYPADKI W PRACY, DROGOWE ORAZ W MIEJSCACH PUBLICZNYCH • PRAWO PRACY • NIERUCHOMOŚCI, PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

Monika El Amki Piotr Kuderski Małgorzata Kurnyta Patrycja Palczak

www.prawnik.ie

224, The Capel Building Mary’s Abbey Dublin 7, Ireland 3042_DU

ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI I OBRAŻENIA OSOBISTE* NIERUCHOMOŚCI

POLSKIPRAWNIK.ie, 01 64 00 030

78 BENBURB STREET, SMITHFIELD, DUBLIN 7 *W sprawach spornych nie można ustalić wynagrodzenia jako ułamka lub odsetek uzyskanej kwoty. 2973_DU


2

POLSKAWYDARZENIA

20–26/MAJA 2022

Andrzej Tylman zdruzgotany po wyroku w sprawie śmierci córki:

Nadal nie wiem jak zginęła Ewa

S

prawa Ew y Tylman (†26 l.) wciąż jest niewyjaśniona, a jej ojciec od siedmiu lat wciąż pyta, jak i dlaczego zginęła jego córka. Śledczy twierdzą, że została zamordowana, ale sąd w pierwszym procesie uniewinnił Adama Z. od zarzutu zabójstwa. Andrzej Tylman, przed ogłoszeniem kolejnego wyroku w sprawie jego córki, miał nadzieję, że tym razem pozna prawdę. Wyszedł jednak z sądowej sali załamany.

Przed tygodniem zapadł drugi wyrok w sprawie śmierci Ewy Tylman. Przed jego ogłoszeniem ojciec kobiety nie krył zdenerwowania. – Liczę na to, że w końcu dowiem się, co się wydarzyło tamtej nocy, i że winny zostanie skazany. Chciałbym już żyć spokojnie – mówił. Chwilę później było już jasne: Andrzej Tylman nie dowie się, jak zginęła jego córka, a osoba, która została o tę zbrodnię oskarżona – nie odpowie za śmierć koleżanki. Sąd Okręgowy w Poznaniu po raz drugi uniewinnił Adama Z. – Nie ma dowodów na to, że doszło do zabójstwa – mówił sędzia Łukasz Kalawski. Tą sprawą żyła cała Polska. W Poznaniu w listopadzie 2015 r. Ewa Tylman poszła ze znajomymi na imprezę, z której nigdy nie wróciła. Pół roku później jej ciało odnaleziono w Warcie. Prokuratura za jej śmierć obwiniała kolegę kobiety – Adama Z. To on wyszedł z nią z klubu na Starym Rynku i to on widział ją żywą jako ostatni. Zdaniem prokuratury mężczyzna zepchnął koleżankę ze skarpy do lodowatej rzeki. Adam Z. kilka razy zmieniał zeznania. Mówił, że widział, jak Ewa sama wpada do wody, innym razem miał przyznać się policjantom, że to on zabił koleżankę. Potem swoje zeznania wycofał i… zamilkł. Sąd zarówno w pierwszym, jak i w drugim procesie musiał opierać się na poszlakach. – Pokrzywdzona,

Ciało 26-latki zostało znalezione w Warcie po sześciu miesiącach

Kamera monitoringu nagrała Adama Z. idącego ulicą z Ewą Tylman

WYNIKI Ewa Tylman (†26 l.) zaginęła w listopadzie 2015 r. gdy znalazła się w wodzie, jeszcze żyła. Nie można wykluczyć, że znalazła się tam bez udziału osób trzecich – mówił sędzia Kalawski. Proces miał też wykazać, czy Adam Z. może odpowiadać za nieudzielenie pomocy. – Nie ma bezpośredniego dowodu, że Adam Z. znalazł się w ogóle przy wodzie. Wiadomo natomiast na pewno, że zostawił koleżankę w parku nad Wartą, ale wtedy z kolei nie było bezpośredniego zagrożenia jej życia – uzasadniał wyrok sędzia. – Andrzej Tylman nie krył rozczarowania. – To klęska wymiaru sprawiedliwości – powiedział i dodał, że nie wie, czy będzie składał apelację od wyroku. Wyrok nie jest prawomocny. Adama Z. nie było na jego ogłoszeniu. MROK

foto PRZEMYSLAW SZYSZKA(3), PAWEL JASKOLKA(2)

Andrzej Tylman uważa, że wyrok jest porażką wymiaru sprawiedliwości

JESTEM ZAŁAMANY

Czy ze względu na poziom Adam Z. zostałinflacji uniewinniony. świadczenie ,,500+” Na ogłoszeniu wyroku się nie pojawił powinno zostać w tym roku zrewaloryzowane? WIĄ JASNO: SONDAŻU DLA „SUPER EXPRESSU” MÓ

Polacy chcą TAK waloryzacji 55% 500+

Za 500 zł wypłacane co miesiąc na każde dziecko można dziś kupić znacznie mniej niż sześć lat temu, kiedy rząd wprowadził to świadczenie. Nic dziwnego, że ponad połowa Polaków chce dziś jego waloryzacji – tak wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster wykonan ego na zlecenie „Super Expressu”.

Dro żyz na dos kwi era każdemu i to się szyb ko nie zmieni, bo szczyt inf lacji ma nas tąpić w wakacje. Za 500 zł można dziś kupić mniej niż

jeszcze rok temu, a co dopiero sześć lat temu. Czy rząd powinien w tym roku dokonać waloryzacji 500 plus? Takie pytanie zadał Polakom Instytut Badań Pollster. Aż 55 pro c. ank ieto wanych chce podwyż szenia tego zasi łku. – Świadczenie to straciło na war tości, ale nie jest tak, że jest dziś warte połowę daw nej wartości. Inf lacj a dopiero nied awno skoczył a do 12 proc. – komentu-

NIE 45%

Czy ze względu na poziom inflacji świadczenie ,,500+” powinno zostać w tym roku zrewaloryzowane?

TAK

ieleni – zauwaje ekonomista Marek plus podz er. Zub ża kWię – l.). Zub er (50 Son daż wykona no szość pytanych jest za dniach 27–2 8 kwietw wie ale ą, zacj walory 2022 r. na próbie nia le osób jest tej podwyż dor osłych Pola 1046 i czyl h, nyc ciw ce prze ABR . ków Polacy są w kwestii 500

55%

NIE 45%


WYDARZENIAIRLANDIA

Ta infrastruktura zużywa więcej prądu niż wszystkie domy na irlandzkiej wsi

R

E

K

L

A

M

A

3

Centra danych

pożeraczami

energii

Zużycie energii elektrycznej przez centra danych wzrosło o 32 proc. w ciągu jednego roku w latach 2020–2021 – wynika z nowych danych irlandzkiego GUS. Pokazują one również, że całkowita ilość energii elektrycznej zużywanej przez centra danych prawie potroiła się w ciągu ostatnich sześciu lat, z 5 proc. zużytej w 2015 r. do 14 proc. w 2021 r. Całkowite zużycie energii elektrycznej w 2021 r. wyniosło 28 506 GWh i wzrosło o 5 proc. w porównaniu z 2020 r., a duzi odbiorcy odpowiadali za 23 proc. jej całkowitego zużycia. Dla porównania wszystkie domy wiejskie w Irlandii zużyły 12 proc. energii elektrycznej w 2021 r., a domy w miastach zużyły jej 21 procent. „The Journal” zauważył, że pod względem ilościowym, całkowite zużycie energii elektrycznej przez centra danych wzrosło z 290 gigawatogodzin w I kwartale 2015 r. do 1058 gigawatogodzin w IV kwartale 2021 r., co stanowi wzrost o ok. 365 procent. – Wzrost zużycia był spowodowany połączeniem istniejących centrów danych wykorzystujących więcej energii elektrycznej i dodaniem nowych centrów danych do sieci – tłumaczyła w rozmowie z dziennika-

rzami Niamh Shanahan, statystyk w dziale ds. środowiska i klimatu CSO. W Irlandii znajduje się ok. 70 centrów danych, w tym takich gigantów technologicznych jak Amazon, Facebook i Google, a kolejnych osiem jest obecnie w budowie. Host in Ireland, grupa branżowa wspierająca rozwój centrum danych i lobbująca za Irlandią jako optymalną lokalizacją do ich działania, oszacowała, że w latach 2010–2020 wydano już 7 miliardów euro na budowę centrów danych, a kolejne 7 miliardów ma zostać zainwestowanych do 2026 r. Problem poruszono już w ubiegłym roku podczas debaty na temat centrów danych w Komisji Sejmowej ds. Działań na rzecz Środowiska i Klimatu. Jej członkowie usłyszeli m.in. że obecny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju dzięki centrom danych jest „niepodobny do niczego, co Irlandia widziała w ciągu ostatnich 100 lat”. Mark Foley, dyrektor naczelny EirGrid, państwowego operatora przesyłu energii elektrycznej w Irlandii, przekonywał wówczas, że centra danych są „kluczową częścią społecznej i gospodarczej tkanki życia w XXI wieku”. Pozostaje przypuszczać, że zapotrzebowanie to będzie wzrastać.

RADOSŁAW KOTOWSKI

Irlandzka kryzysowa nędza NIEMAL 63 PROC. OSÓB LEDWO WIĄŻE KONIEC Z KOŃCEM

Podwyżki, pandemia i kryzys spychają Irlandczyków w nędzę. Według nowego sondażu Business Post/Red C 63 proc. osób twierdzi, że ma „niewielki lub zerowy” dochód do dyspozycji na wydatki na życie z powodu wzrostu cen i różnego rodzaju opłat.

foto FREEPIK

foto FREEPIK

20–26/MAJA 2022

Największe obciążenie podwyżkami, jak podaje „The Independent”, który opublikował wyniki badania, odczuwaR

E

K

L

A

M

A

ją młodzi ludzie. 75 proc. osób w wieku od 18 do 34 lat zgodnie stwierdziło, że jakość ich życia znacznie się pogorszyła. Aż 73 proc. respondentów stwierdziło, że zaczęli kupować tańszą żywność, aby obniżyć cotygodniowe rachunki za zakupy, a 50 proc. osób obecnie korzysta z oszczędności lub zaciąga kredyty, aby opłacić codzienne wydatki na życie, takie jak czynsz, rachunki za media i transport.

2977_DU

85 proc. respondentów powiedziało, że są mniej pewni przyszłości, co jest niepokojące, bo obawy o finanse mogę wpłynąć na problemy ze zdrowiem psychicznym. Eksperci już alarmują, że im dłużej będzie trwać kryzys i będą rosły koszty życia, tym bardziej prawdopodobne jest to, że wzrośnie liczba osób nadużywających alkoholu i innych używek oraz nasili się przemoc domowa.

ANNA DOMAŃSKA


R

E

K

L

A

M

A

Rostra Solicitors is a busy practice focused mainly on personal injury and conveyancing matters. We are looking for a bright and outgoing person, fluent in English, Polish and/or Ukrainian, to join us as a

LEGAL SECRETARY The ideal candidate will have good telephone manner and good computer skills; good organisational and interpersonal skills are also required as is the ability to learn quickly if you have no previous experience in a legal practice. Some translation and interpreting experience will be to your advantage. If you are interested, please send your CV to: marcin@thesolicitor.ie

IRLANDIAWYDARZENIA

Europejski certyfikat covidowy ważny dłużej Unijny cyfrowy paszport COVID-19 miał wygasnąć 30 czerwca 2022 r., ale Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości

i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego zmieniła zdanie. Przegłosowała niedawno przedłużenie tego programu o kolejny rok.

foto CYFROWY CERTYFIKAT, EUROPA.EU

3053_DU

4

R

E

K

L

A

M

20–26/MAJA 2022

A

2623_DU

Pandemiczna przepustka dla turystów ma obwiązywać do czerwca 2023 r. Certyfikat cyfrowy, który umożliwia podróżnym udowodnienie, że są albo w pełni zaszczepieni, niedawno przebadani pod kątem COVID-19, albo wyzdrowieli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, został wprowadzony w czerwcu 2021 r. Miał obowiązywać przez 12 miesięcy, aby ułatwić mieszkańcom swobodne przemieszczanie się w krajach unijnych podczas pandemii. Obecnie certyfikat nie jest już wymagany w przypadku podróży do Republiki Irlandii i kilku innych krajów Unii, jednak nadal wymagany jest w wielu krajach, w tym Portugalii, jednej z naj-

popularniejszych destynacji irlandzkich turystów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, certyfikat oparty jest na historii szczepień dwóch dawek szczepionki Pfizer, Moderna, AstraZeneca lub jednej dawki szczepionki Johnson and Johnson i pozostaje ważny przez 270 dni. Dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat okres ten wynosi 180 dni. Wiele osób, które zostały zaszczepione zeszłego lata, prawdopodobnie ma już nieważny certyfikat. Nowe certyfikaty będą mogły otrzymać na podstawie szczepienia lub otrzymania dawki przypominającej, ale też na

podstawie niektórych nowych rodzajów testów antygenowych. Wiele krajów zmienia wymagania wjazdowe przed sezonem letnim. Dlatego przed planowaniem wakacji sprawdź aktualne przepisy obowiązujące w kraju docelowym. Aktualne wymagania są dostępne na stronie reopen.europa.eu lub na stronie irlandzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dfa.ie/travel. W przypadku pytań dotyczących odnowienia cyfrowych certyfikatów można kontaktować się z HSE za pośrednictwem infolinii: 1800 807 008 lub mailowo: customerservices@health.gov.ie.

KRYSTYNA ZIELIŃSKA


IRLANDIAWYDARZENIA

20–26/MAJA 2022 foto FREEPIK

R

E

K

L

A

M

A

5

NOWE SAMOCHODY Z UNII EUROPEJSKIEJ I WIELKIEJ BRYTANII Z OGRANICZNIKAMI PRĘDKOŚCI

Od 6 lipca wszystkie nowe pojazdy homologowane i sprzedawane w Europie oraz w Wielkiej Brytanii mają być obowiązkowo wyposażone w ogranicznik prędkości. To efekt nowych wymogów mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Obowiązek instalowania ograniczników prędkości to wymóg zatwierdzony przez Komisję Europejską. Brytyjski magazyn motoryzacyjny „Autocar” tłumaczy, jak to działa. Nowy system wspomagania ograniczenia prędkości wykorzystuje kamerę zamontowaną w samochodzie oraz system nawigacji satelitarnej pojazdu w celu identyfikacji ograniczenia prędkości. W jego bardziej zaawansowanej wersji, jeśli samochód jedzie za szybko, ogranicza przepływ paliwa do silnika, dopóki pojazd nie zostanie przy maksymalnej dopuszczalnej prędkości. Urządzenie ogranicznika prędkości będzie wysyłać ostrzeżenia dotykowe, dźwiękowe i wizualne prowadzącemu pojazd do czasu, aż kierowca nie zmieści się w limicie prędkości. System będzie w stanie rozpoznać, kiedy zmieni się R

E

K

L

A

M

ograniczenie prędkości na danym obszarze oraz na autostradach. Urzędnicy twierdzą, że technologia nazywana Intelligent Speed Assistance (ISA), czyli Inteligentny Asystent Prędkości, może sprawić, że problem przekraczania dozwolonych limitów prędkości przejdzie do historii. Sceptycy uważają, że nie nastąpi to prędko. Zgodnie z regulacjami KE system ISA ma mieć możliwość wyłączenia, z czego może zechcieć skorzystać wielu kierowców. Zgodnie z regulacją od 2024 r. obowiązek instalowania ISA obejmie już wszystkie nowe auta sprzedawane w UE, nawet te, które homologację uzyskały wcześniej. Nowe rozporządzenie nie działa jednak wstecz, więc posiadacze starszych pojazdów nie będą musieli instalować urządzeń, co oznacza, że pojazdy nadal będą mogły przekraczać dozwoloną prędkość. Ciekawe, jak irlandzcy kierowcy zareagują na wprowadzenie tego typu urządzeń, biorąc pod uwagę, że ograniczenie prędkości na niektórych odcinkach autostrady M50 zostało ostatnio zmniejszone do 80 km/h ze 120 km/h.

RADOSŁAW KOTOWSKI

2961_DU

Kolejna podwyżka uderzy w domowe budżety

Stawka podatku węglowego w górę Podwyżka podatku węglowego (Carbon tax), która 1 maja weszła w życie w Irlandii, to kolejny cios w domowe budżety mieszkańców. Ich sytuację poprawić ma, hamując jednocześnie dalszy wzrost cen nafty, gazu ziemnego, węgla, benzyny, a z nimi i innych produktów, obniżka podatku VAT od energii elektrycznej i gazu. Podatek węglowy to podatek od zużycia paliw kopalnych, takich jak ropa, gaz,

benzyna, olej napędowy, węgiel i torf. Podobnie jak akcyza, wliczony jest w cenę przy zakupie tych towarów lub pochodnych. W październiku 2021 r. rząd podjął decyzję o podniesieniu z dniem 1 maja 2022 r. stawki podatku węglowego o 7,50 euro z 33,50 euro do ok. 41 euro za tonę, co stanowiło podwyżkę o ponad 22 proc. W efekcie za 900 l zbiornik nafty zapłacimy teraz o ok. 19,40 euro więcej, średni roczny rachunek za gaz ziemny wzrośnie o 16,95 euro, 40 kg worek węgla

będzie teraz droższy o minimum 89 centów, a 12,5 kg brykietów torfowych będzie kosztować co najmniej 20 centów więcej. Wzrost podatku węglowego zostanie tymczasowo zrekompensowany ostatnią obniżką podatku VAT na energię elektryczną i gaz. Od 1 maja do 31 października br. stawka VAT na gaz i energię elektryczną została tymczasowo zredukowana z 13,5 do 9 proc. Irlandzki rząd zapowiedział już, że przed przyjęciem budżetu 2022–2023

foto FREEPIK

NADCIĄGA DROGOWA REWOLUCJA

dokona przeglądu stawek podatkowych i podejmie decyzję o ewentualnym utrzymaniu niższej lub przywróceniu wyższej, w zależności od sytuacji gospodarczej w kraju. Politycy przypominają jednocześnie osobom, spodziewającym się trudności z ogrzaniem swoich domów jeszcze w tym roku, że mogą się ubiegać o Fuel Allowance Scheme. Program pozostaje otwarty na nowe wnioski i wznowi cotygodniowe płatności już we wrześniu.

KRYSTYNA ZIELIŃSKA

A

To jest miejsce na Twoje ogłoszenie! Ten format tylko 95 euro (netto)

Jeżeli masz problem z piciem alkoholu i chcesz coś zmienić w swoim życiu Anonimowi Alkoholicy AA czekają

za 4 wydania teraz z reklamą na stronie:

www.naszeoferty.ie

Przygotowanie reklamy w cenie! Zamów reklamę!

tel. +353873301230

www.aairlandia.com

2985 _DU

ads@ng24.ie

2862_DU

2594_DU


6

R

E

IRLANDIAWYDARZENIA K

L

A

M

20–26/MAJA 2022

A

Według Komisji Europejskiej Irlandia może spodziewać się w maju około 33 tys. gości z Ukrainy Komisja Europejska ogłosiła najnowsze dane na temat napływu uchodźców do Europy. Wynika z nich, że od początku wojny na Ukrainie do końca kwietnia do Irlandii przybyły 25 173 osoby szukające schronienia. W komunikacie prasowym wydanym 2 maja Komisja Europejska poinformowała, że dotychczas w Irlandii zostało oficjalnie zakwaterowanych 16 788 osób. Według przewidywań Komisji do końca maja ma przybyć około 33 tys. ukraińskich uchodźców. Za pośrednictwem portalu irlandzkiego Czerwonego Krzyża złożonych zostało ok. 25 tys. prywatnych ofert zakwaterowania. Jednak po przeprowadzeniu oceny, w której brano pod uwagę

17 tys. uchodźców już zakwaterowanych

m.in. bezpieczeństwo, okazało się, że tylko ok. 25 proc. z tych ofert uznano za odpowiednie. Niektórzy wciąż jednak czekają na weryfikację proponowanych miejsc. Irlandzki rząd ogłosił, że rozważa wypłatę 400 euro miesięcznie osobom oferującym zakwaterowanie, aby pomóc w pokryciu kosztów zakwaterowania osób przybywających z Ukrainy. Władze Republiki Irlandii nie podjęły jednak jeszcze decyzji w tej sprawie. Podobne

wsparcie wprowadzono za to już w Irlandii Północnej. Tam osoby oferujące ofiarom wojny na Ukrainie swoje prywatne lokum otrzymują 350 funtów na miesiąc. Oprócz prywatnego rynku mieszkań dla uchodźców, w każdej gminie w Irlandii dostępne ma być również tymczasowe zakwaterowanie. Wiele uniwersytetów i szkół wyższych w Irlandii ogłosiło ponadto, że udostępnią przybyszom łóżka studenckie, jak

R

foto FREEPIK

RZĄD PRZYSPIESZY PROCES REJESTRACJI W IRISH TEACHING COUNCIL

Szansa na pracę dla ukraińskich nauczycieli Politycy szykują kolejne ułatwienia dla napływających na Zieloną Wyspę uchodźców. Rząd zadecydował o przyspieszeniu procesu rejestracji dla ukraińskich nauczycieli, aby mogli uczyć w irlandzkich szkołach. Minister edukacji Norma Foley powiedziała „The Irish Times”, że chociaż żaden nauczyciel nie został jeszcze formalnie zarejestrowany, to prawdoR

E

K

L

A

M

podobnie nastąpi to wkrótce. Politycy chcą więc mieć pewność, że szkoły będą w stanie sprostać potrzebom spodziewanego napływu uczniów uciekających z rozdartego wojną kraju. Do tej pory w irlandzkich szkołach formalnie zarejestrowanych jest ok. 5000 ukraińskich uczniów, ale liczby te znacznie wzrosną. Spośród ok. 28 tys. Ukraińców szukających schronienia w Irlandii blisko jedna

tylko zwolnią się po zakończeniu roku szkolnego czy akademickiego. W oświadczeniu wydanym 3 maja rząd irlandzki oszacował, że w irlandzkim systemie edukacyjnym mogłoby zostać przyjętych ponad 41 tys. studentów pochodzących z Ukrainy, a w szkołach podstawowych przygotowano obecnie ok. 25 tys. miejsc dla dzieci ukraińskich. Sekretarz generalny Irlandzkiego Stowarzysze-

trzecia to dzieci w wieku szkolnym. Minister edukacji zapewniła, że nowo przybyli nauczyciele będą mieli możliwość formalnego zarejestrowania się w Irish Teaching Council lub skorzystania z ofert pracy jako korepetytorzy w ramach oddzielnego programu prowadzonego przez Rady ds. Edukacji i Szkoleń, aby wspierać nowo przybyłych ukraińskich uczniów i ich rodziny.

ANNA DOMAŃSKA

A

Chcesz zareklamować się w gazecie lub na portalu www.ng24.ie*

Zadzwoń! 089 401 90 06 Napisz! ads@ng24.ie Z nami dotrzesz do Polonii w całej Irlandii, łącznie z Północną.

Ceny od 25 euro za tydzień reklamy. Kampanie wyceniamy indywidualnie. *ponad 128 tys. wizyt miesięcznie (kwiecien 2022)

3045_DU

E

K

L

A

M

A

nia Nauczycieli Szkół Średnich Kieran Christie podkreślił, że w tej sytuacji bardzo ważne jest włączenie jak największej liczby

ukraińskich nauczycieli do irlandzkiego systemu edukacji. Rząd już nad tym pracuje (patrz tekst poniżej – red.)

RADOSŁAW KOTOWSKI

foto FREEPIK

3051_DU


foto KENNETH ALLEN, COURTS OF JUSTICE BELFAST, WIKIPEDIA, DOMENA PUBLICZNA, CC BY-SA 2.0

20–26/MAJA 2022

IRLANDIAPÓŁNOCNA

7

Oskarżony, którego nazwiska nie ujawniono, żeby żadna z ofiar nie mogła zostać zidentyfikowana, przetrzymywany jest obecnie w areszcie w więzieniu Maghaberry w związku z 132 kryminalnymi zarzutami. Jak podaje „The Independent”, miał dopuś-

Nietypowy wniosek w procesie mężczyzny z Belfastu oskarżonego o 132 przestępstwa związane z molestowaniem dzieci

cić się przestępstw na 40 ofiarach. Wszystkie miał popełnić w ciągu trzech lat, między styczniem 2017 r. a marcem 2020 r. Zarzuty obejmują wielokrotne podżeganie dziecka do aktywności seksualnej, szantaż i komunikację seksualną z dzieckiem. Inne doty-

czą nękania, groźby zabójstwa, robienia i posiadania nieprzyzwoitych zdjęć oraz próby zorganizowania dziecięcej prostytucji. Obrońca oskarżonego powiedział w Sądzie Rejonowym w Belfaście, że zamierza zwrócić się do prokuratury o rozważenie

Według danych opublikowanych ostatnio przez „The Irish Times” wynika, że do brytyjskiego biura paszportowego w Londynie złożono w 2020 r. 48 555 wniosków obywateli Irlandii Północnej, którzy ubiegali się o brytyjski paszport. O paszport irlandzki ubie-

gało się 48 911 osób, więc o 356 więcej, co odnotowano po raz pierwszy w historii. Dane te nie obejmują jednak osób posiadających podwójne obywatelstwo.

Na początku roku „The Irish Times” podał z kolei do wiadomości, że ponad jedna trzecia obywateli Północy posiada irlandzki paszport. Od 2012 r. do lutego 2022 r. wydano co naj-

L

A

M

A

Teraz ten format

2897_DU

RADOSŁAW KOTOWSKI

foto FREEPIK

Przybywa chętnych na irlandzkie paszporty Zgodnie z porozumieniem Good Friday Agreement z 1998 r. osoby urodzone w Irlandii Północnej mogą identyfikować się jako Irlandczycy, Brytyjczycy lub obu narodowości i korzystać z podwójnego obywatelstwa. Okazuje się, że zainteresowanie irlandzkimi paszportami lawinowo wzrosło.

K

netto/tydzień

podzielenia sprawy na trzy oddzielne procesy, niejako grupujące różne typy oskarżeń. Stwierdził, że byłoby trudne, aby ława przysięgłych zrozumiała lub poradziła sobie z tak dużą liczbą zarzutów. Dodał też, że sam pozwany ma problemy ze zdolnością przyjęcia wszystkich tych informacji naraz i rzetelnego zrozumienia stawianych mu oskarżeń. Zastępca sędziego okręgowego ze względu na ten wniosek odroczył postępowanie i wyznaczył nowy termin rozprawy pod koniec maja. Zażądał też obecności oskarżonego na następnej rozprawie.

PO RAZ PIERWSZY W IRLANDII PÓŁNOCNEJ WYDANO WIĘCEJ IRLANDZKICH NIŻ BRYTYJSKICH DOKUMENTÓW

E

€49

Jedna ława przysięgłych to za mało

Pochodzący z Belfastu 53-latek ma wkrótce mierzyć się z aż 132 zarzutami kryminalnymi, m.in. związanymi z pedofilią. Jego adwokat zawnioskował o to, by sąd podzielił sprawę na kilka procesów, inaczej ława przysięgłych może sobie nie poradzić.

R

mniej 660 427 irlandzkich paszportów, czyli otrzymało go ok. 35 proc. ludności Irlandii Północnej. Od 2012 r. do stycznia 2022 r. mieszkańcom Irlandii Północnej wydano jednocześnie 1 070 518 paszportów brytyjskich. Niektórzy politycy przypisują ponowny wzrost zainteresowania paszportem irlandzkim brexitowi. W odróżnieniu od obywateli brytyjskich posiadacz paszportu irlandzkiego, podobnie jak inni posiadacze dokumentów państw członkowskich Unii, może swobodnie podróżować po całej Unii Europejskiej, a także podróżować do niektórych krajów, które nie wymagają wizy.

ANNA DOMAŃSKA


8

INWAZJANA UKRAINĘ Radosław SIKORSKI

Były szef MSZ, europoseł PO foto PAWEŁ SKRABA

„Super Express”: – Czy po dwóch i pół miesiąca tej wojny Rosja może ogłosić choć minimalny sukces? Radosław Sikorski: – Po pierwsze mają Chersoń, który poprzednio nie był pod kontrolą Rosji i który jest na zachodnim brzegu Dniepru. Po drugie proszę pamiętać tę upiorną Radę Bezpieczeństwa, gdzie Putin zmuszał jąkających się oficjeli do uznania niepodległości tych dwóch pseudorepublik ługańskiej i donieckiej. Rosjanie jeszcze nie doszli do ich granic administracyjnych, ale zdobyli inne tereny w południowej Ukrainie – odblokowali dopływ wody do Krymu. Obiektywnie rzecz biorąc, gdyby Putin powiedział, że ma to, co chciał, czyli Ukraina nie wchodzi do NATO i jest na wieki wieków neutralna, że prawie doszedł do granic Doniecka i Ługańska, to mógłby ogłosić sukces i wykonanie operacji. Mógłby tak powiedzieć, ale wątpię, żeby to się stało. – Na placu Czerwonym mówił 9 maja, że „Rosja walczy za swoich ludzi w Donbasie i za swoje bezpieczeństwo”, za wojnę w Ukrainie obwinia Zachód, twierdząc, że Rosja odpowiedziała na agresję „z wyprzedzeniem”, że Zachód przygotowywał atak na Donbas i Krym już pod koniec zeszłego roku, a w Kijowie pojawiły się wezwania do użycia broni jądrowej. Zero zaskoczenia? – To jest już groteskowe. Ukraina nie ma broni jądrowej, bo zrzekła się jej na rzecz m.in. gwarancji niepodległości i bezpieczeństwa. A jeśli Putin mówi, że do tej agresji zmusił go Zachód, to powstaje pytanie, czy on jest agentem Zachodu? On przecież niszczy rosyjską armię, zniszczył reputację Rosji na świecie, niszczy rosyjską gospodarkę… Rzeczywiście powstaje podejrzenie, czy może

20–26/MAJA 2022

Kreml nie miał się czym pochwalić na paradzie zwycięstwa? Radosław Sikorski nie ma wątpliwości:

Rosja połamała sobie zęby na Ukrainie

Putin nie jest zachodnim agentem wysłanym do zniszczenia Rosji. – Putin wydaje się być zagoniony w kozi róg. – To było do przewidzenia. Jak wszystkim hazardzistą w historii – szło mu dobrze, aż karta się odwróciła. W Gruzji, Karabachu, w Syrii, Libii, na Krymie poszło łatwo i sądził, że znowu się uda. Tym razem się nie udało ze względu na jego pogardę wobec Ukraińców. Uwierzył we własną, imperialną propagandę. – Rosja połamie sobie zęby na Ukrainie? – W sensie reputacji jako wojskowej potęgi – już sobie połamała. – Premier Kanady Justin Trudeau mówi: „Putin musi zrozumieć, że Zachód jest absolutnie zdeterminowany w swoim postanowieniu, by sprzeciwiać się rosyjskim działaniom”. Według pana w Unii Europejskiej mamy taką „absolutną determinację”? – Determinacja jest bardzo duża. Większa, niż się spodziewałem. Proszę jednak pamiętać, że kraje mają swoje interesy i interesiki.

Nasz także. Węgry, sojusznik PiS, opierają się wprowadzeniu embarga na ropę, mimo że odbierają ją z dwóch kierunków, a nie jednego. A Polska, ustami rządu, nie wprowadziła embarga na LPG. A Unia chce dramatycznie ograniczyć import ropy i gazu w perspektywie miesięcy. To jest wykonalne. – Ale wprowadzenie kolejnego pakietu sankcji wymaga jednomyślności, a sprzeciwia mu się Viktor Orbán. Węgry sparaliżują Unię? – To pokazuje, że zasada jednomyślności w Unii nie jest tak piękna, jak się naszym nacjonalistom wydaje. Że nie tylko Polska może wetować, ale inne kraje także, w sprawach dla nas bardzo ważnych. Po drugie Orban może się kierować bardzo przyziemnym interesikiem – jeśli dostanie wyjątek na importowanie rosyjskiej ropy, a cała reszta będzie ją bojkotować, to Orbán kupi ją od Rosji z dużą zniżką i będzie sobie zarabiał. Tak, jak już to robi w przypadku innych ciemnych interesów prowadzonych z Rosjanami.

Po trzecie rząd PiS nam mówił, że tworzy wielki sojusz tradycjonalistycznych sił konserwatywnych w ramach UE – wypada się tylko cieszyć, że pani Le Pen przerżnęła, bo inaczej Francja byłaby dziś po stronie Putina – więc niech pokaże, że to oni mają wpływ na Orbána, a nie na odwrót. Miziali się z nim, wiedząc już, że będzie wojna wygląda to fatalnie, ale niech przynajmniej pokażą jakąś sprawczość wobec swojego sojusznika. – Orbán sparaliżuje Unię pod względem polityki wobec Rosji czy nie? – Trudno powiedzieć. Wie pani, Ziobrze, który jest marginalną siłą, udało się sparaliżować uzyskanie przez Polskę środków na Krajowy Plan Odbudowy. Czasami więc, przy zasadzie jednomyślności, jeśli ktoś ma blokującą mniejszość, to może doprowadzić do paraliżu. – Krystyna Pawłowicz napisała ostatnio, że chciałaby, żeby „Unia zniknęła z powierzchni ziemi”. Możemy sobie w obecnej sytuacji pozwolić na

to, żeby sędzia Trybunału Konstytucyjnego w nieskrępowany sposób zajmowała takie stanowisko? – Zwróciłem się do odpowiednich instancji, aby sprawdzić, czy takie wypowiedzi są zgodne ze ślubowaniem, które ta pani złożyła, i czy nie stanowią one naruszenia godności stanu sędziowskiego, i czy nie są podstawą do złożenia tej pani z urzędu. (…) Takie kreatury, ewidentnie nieracjonalne, nie powinny obniżać autorytetu jakichkolwiek instytucji polskiego państwa. – To są słowa, które mogą Polsce realnie zaszkodzić? – Tak, to realnie nam szkodzi. Rząd ma opinię rządu eurofobicznego, płaci kary za niewykonywanie wyroków TSUE, nie potrafi skorzystać z Krajowego Planu Odbudowy i taka wypowiedź – umówmy się, że niejedyna taka z obozu rządowego – tworzy obraz Polski jako kraju marginalnego i wadzącego się z Unią. Rozmawiała KAMILA BIEDRZYCKA

Jaką taktykę powinniśmy przyjąć wobec barbarzyńskiej wojny Rosji przeciw Ukrainie? Ppłk Krzysztof PRZEPIÓRKA Współtwórca jednostki GROM

foto MAREK ZIELINSKI

„Super Express”: – „Ponownie ukarzemy nazistów”, zapowiada Władimir Putin. W wystąpieniu 9 maja chyba nie było nic nowego? Ppłk Krzysztof Przepiórka: – Myślę, że im teraz zaczyna brakować argumentów. Ukraińcy świetnie się bronią, Mariupol nie został zdobyty, Azowstal przez cały czas się broni. – Padły także słowa o sojuszniczych Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji za czasów II wojny światowej. – To może być takie zmiękczanie stanowiska i próba rozmiękczenia zachodnich przywódców. Rosja nie ma nic innego do pokazania, bo ponosi ciągłe straty. – Żadnego sukcesu ani sukcesiku podczas 2,5 miesiąca swojej „operacji specjalnej”? – Z chwilą rozpoczęcia tej wojny Putin ją przegrał. Wizerunkowo – druga armia świata okazała się wydmuszką. Jako żołnierz mam w stosunku do przeciwnika bar-

Putin musi czuć na plecach oddech Zachodu

dzo dużo pokory, tego nas uczono, ale w takim tempie, w jakim Rosjanie tracili ludzi i sprzęt, przy tym fatalnym dowodzeniu okazało się, że to jest kolos na glinianych nogach. Nie ma żadnego spektakularnego zwycięstwa. Gdziekolwiek wleźli, tam zostali pobici. – Broni się – już chyba tylko cudem – nawet Mariupol. – Ja jestem pełen podziwu dla determinacji obrońców Azowsta-

lu. Zresztą dramatyczny przekaz ich dowództwa o tym, że wiedzą, że zginą, budzi w każdym ukraińskim żołnierzu i obywatelu dumę i poczucie, że „było warto”. Że warto walczyć o wolność. Ukraińcy nie mają innego wyjścia, bo gdzie by teraz byli, gdyby stracili suwerenność? Oni wiedzą, o co walczą. – Kolejny punkt zapalny to dzisiaj most Krymski, który ma niebagatelne znaczenie dla obu stron.

– To jest strategiczna droga na Krym. Jeśli będzie pod kontrolą Ukraińców, to Rosjanie będą mieli wielkie trudności z przedostaniem się wojsk lądowych w stronę Mariupola i Ukrainy Zachodniej. Walki o ten most mają kluczowe znaczenie dla dalszych ruchów rosyjskich wojsk, ale także dla powodzenia całej operacji Rosjan. – Można odnieść wrażenie, że oni utknęli w martwym punkcie. Ile tak mogą w nim tkwić i czy zaczęło się już coś na kształt wojny pozycyjnej?

– Można to tak nazwać. Muszą mieć – tak jak Ukraińcy – siły rozstawione na całym froncie. Przygotowali ponad 120 tys. żołnierzy na ukraińską ekspedycję, ale proszę pamiętać o stratach, które już ponieśli. (…) Jak Mariupol zostanie zajęty, a nie mam wątpliwości, że tak się stanie, jak zabezpieczą republiki ługańską i doniecką, jak będą mieli połączenie z Krymem, to sądzę, że to na razie Putinowi wystarczy. Bo nie ma więcej sił. – Czyli nastąpi najgorsza dla Ukrainy rzecz, czyli zamrożenie konfliktu. – Nie możemy sobie na to pozwolić. Jeśli Ukraina nie dostanie pomocy militarnej i finansowej na odbudowę swojej infrastruktury, to Putin będzie się przesuwał dalej. I tu jest klucz – nawet przez chwilę nie wolno przestać. On przez cały czas musi czuć oddech krajów zachodnich na swoich plecach. I sankcje – żeby nie dopuścić do odzyskania przez Putina zdolności ekspedycyjnej na inne kraje. Sankcje i taki „plan Marshalla” w potrójnej skali w stosunku do tego po II wojnie światowej dadzą możliwość odzyskania suwerenności przez Ukraińców. Rozmawiała KAMILA BIEDRZYCKA


POLITYKAPOLSKA

20–26/MAJA 2022

Wicepremier i minister rolnictwa nie ma dobrych wieści dla Polaków:

Spadek inflacji nie musi oznaczać spadku cen

[

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w rozmowie z dziennikarką „Super Expressu” Sandrą Skibniewską

foto MARCIN WZIONTEK

„Super Express”: – Wszechobecna drożyzna dobija Polaków. Ceny produktów spożywczych poszybowały i nic nie wskazuje na to, aby miały spaść. Czy państwo ma narzędzia, by ulżyć społeczeństwu, i czy państwo powinno regulować ceny? Henryk Kowalczyk: – Możemy łagodzić skutki inflacji i to robimy, ale odwrócić pewnych procesów po prostu się nie da. Z punktu widzenia rolnika wzrost cen surowców rolnych może przełożyć się na jego większy zarobek. – W relacji konsument–rolnik na lepszej pozycji jest rolnik… – Owszem. Ceny będą rosnąć, ale to nie oznacza, że rolnik jest na lepszej pozycji niż konsument. – Powstaje pytanie, dlaczego i czy na pewno muszą? – Tak, niestety będą rosły. Proszę zwrócić uwagę na ceny energii. Od dłuższego czasu obserwujemy skokowe podwyżki w tym obszarze. Rosną ceny energii i praktycznie wszystko drożeje. Do tego dochodzą wyższe ceny za gaz, nawozy i paliwo. Wszystkie przytoczone przeze mnie czynniki sprawiają, że w sklepie jest drożej. Ma to związek także z kosztami produkcji, które wskutek podwyżki m.in. cen energii automatycznie są wyższe. – Czyli pana zdaniem nie da się zrobić nic, aby było taniej? – Tak jak wspomniałem na początku, inflacja jest naturalnym procesem, od którego niestety nie uciekniemy. Decydują o tym czynniki, które wymieniłem. Możemy jedynie łagodzić skutki inflacji, zmniejszając jej skalę, np. dopłacając do nawozów. – To znaczy? – Dopłaty do nawozów mają kompensować rolnikom to, że sprzedali zboże jeszcze po starej cenie, np. 800 zł za tonę, a nawozy muszą już kupić w znacznie wyższej cenie. Wracając jednak do samej inflacji, to w pewnym momencie ulegnie ona stabilizacji. – I wówczas ceny będą spadać? – Moim zdaniem stabilizacja w obszarze inflacji nie jest równoznaczna ze spadkiem cen. Ceny wcale nie muszą maleć, jeśli inflacja spadnie lub się zatrzyma. – Wszyscy wyczekują czasu, gdy inflacja faktycznie się zatrzyma. Można wyrokować, kiedy to nastąpi? – Trudno określić konkretne ramy czasowe. Uważam, że nie wszystkie skutki obecnej sytuacji zostały skonsumowane przez inflację. Czyli chociaż inflacja może jeszcze się rozkręcić, tempo przyrostu cen będzie spadać, co jednak nie oznacza automatycznego spadku cen. – Nie obawia się pan scenariusza, w którym rolnicy wskutek inflacji tracą środki, bo Polaków nie będzie stać m.in. na drogie owoce sezonowe od rodzimego rolnika? – Takie niebezpieczeństwo zawsze istnieje. Jeżeli towar jest zbyt drogi, to jest kupowany w mniejszych ilościach. – I co wtedy? – W takiej sytuacji cena towaru będzie spadać. Wówczas ludzie będą chętniej go kupować. Dojdzie do regulacji rynkowej. Jeśli towar będzie na tyle drogi, że nie znajdzie konsumenta, to na pewno stanieje. Idąc dalej: jeśli towar będzie tańszy, to więcej osób go kupi. – Co roku jak bumerang powraca temat suszy. W tym roku rząd postanowił przeznaczyć 450 mln zł dla dotkniętych nią rolników. Da się przeciwdziałać suszy, aby co roku nie dochodziło do jej przykrych konsekwencji?

9

– Zacznijmy od tego, że susza ma ogromny wpływ na ceny żywności. W 2018 r. mieliśmy do czynienia z ogromną suszą. Wówczas zebraliśmy o parę milionów ton mniej zbóż niż w okresie, gdy susza nie była tak dotkliwa. Miejmy jednak nadzieję, że suszy nie będzie. Jeśli jednak wydarzy się tak, jak w 2018 r., to będzie to kolejny czynnik inflacyjny. – Zostając przy temacie suszy. Rząd wprowadził zmiany dotyczące ubezpieczeń, które odgrywają istotną rolę w okresie suszy. Co dokładnie się zmieniło? – Stworzyliśmy bardzo dobry mechanizm kompleksowych ubezpieczeń, aby rolnicy nie odczuwali konsekwencji suszy. Już teraz obserwujemy, że jest pięciokrotnie większe zainteresowanie rolników wspomnianymi wcześniej ubezpieczeniami obejmującymi także skutki suszy. Mamy bardzo korzystny mechanizm dopłat do składki ubezpieczeniowej. Rolnik płaci tylko 35 proc. wartości składki ubezpieczeniowej, a resztę, czyli 65 proc., dopłaca budżet państwa. Ponadto po raz pierwszy wprowa-

dziliśmy korzystne rozwiązanie dla rolników, które polega na tym, że mogą się oni ubezpieczyć, nie mając w danym momencie środków finansowych. Rolnik ma możliwość złożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dyspozycji, aby jego część składki została opłacona z przysługujących mu płatności bezpośrednich. – Przejdźmy do wojny w Ukrainie. Przyjmijmy hipotetycznie, że pewnego dnia skala konfliktu zbrojnego u naszego wschodniego sąsiada przesuwa się na terytorium Polski. Posiadamy odpowiednie zasoby żywności, aby przetrwać ewentualną wojnę i wykarmić wszystkich mieszkańców Polski? – Nie wyobrażam sobie, aby w Polsce była wojna. Jesteśmy bezpieczni. – Teoretyzujemy… – Skutki wojny w Ukrainie są widoczne gołym okiem. Chcę jednak jasno podkreślić: w Polsce jest na tyle dużo produkowanej żywności, że bezpieczeństwo żywnościowe mieszkańców naszego kraju nie jest zagrożone. Spokojnie wykarmimy wszystkich obywateli Polski, a także obywa-

teli Ukrainy, którzy zdecydowali się do nas przyjechać. Polska jest eksporterem żywności. Rok temu wyeksportowaliśmy żywność za ok. 40 mld euro. To właśnie margines naszego bezpieczeństwa żywnościowego. – W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, że Rosjanie kradną ukraińskie zboże. Jesteśmy jako Polska w stanie podzielić się naszymi zasobami ze wschodnim sąsiadem? – Od początku wojny w Ukrainie Polska pomaga sąsiadowi. Przekazujemy Ukraińcom to, co jest im potrzebne. Nie tylko żywność. Dziś problemem dla Ukrainy jest brak możliwości wywozu zboża z kraju. Dlatego wożenie zboża do Ukrainy w tej chwili nie ma sensu. Chyba że mówimy o zbożu już przetworzonym. Proszę zwrócić uwagę, że mimo toczącej się wojny Ukraińcy zdecydowaną większość pól obsiewają. Oczywiście nie wszystko uda im się obsiać. Pamiętajmy jednak, że Ukraina do tej pory była spichlerzem Europy. – Wiele osób zastanawia się, czy Ukraińcy powinni obsiewać pola w sytuacji,

Skutki wojny w Ukrainie są widoczne gołym okiem. Chcę jednak jasno podkreślić: w Polsce jest na tyle dużo produkowanej żywności, że bezpieczeństwo żywnościowe mieszkańców naszego kraju nie jest zagrożone

gdy walczą z wrogiem i nie wiedzą, co wydarzy się w dłuższej perspektywie. – W czasie wojny polscy rolnicy też obsiewali pola, dlatego, będąc na miejscu ukraińskich rolników, też bym obsiewał. Pole trzeba obsiać. Jeżeli obsiewamy, to jest nadzieja, że będą plony i dojdzie do zbiorów. Widzimy, że większość rolników w Ukrainie decyduje się na obsiewanie pola, i w mojej opinii jest to najlepsza decyzja. – Wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne. Od pewnego czasu spekuluje się jednak o wyborach przedterminowych. Jakie szanse ma obóz Zjednoczonej Prawicy w owych wyborach? Biorąc pod uwagę widoczny rozłam. Mam tu na myśli ugrupowanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który zdaniem wielu jest odpowiedzialny za brak środków z KPO. – W każdej koalicji są jakieś tarcia i odmienne poglądy. Więcej jednak nas łączy, niż dzieli. Nie wyobrażam sobie, aby Polacy mogli wybrać inną formację. – A jeśli wybiorą? – Wówczas nie będę ministrem. Mam jednak nadzieję, że Zjednoczona Prawica wygra, a wtedy ktoś przyjdzie na moje miejsce. Być może ktoś młodszy. Znaleźliśmy się w trudnym okresie, w którym rządy Zjednoczonej Prawicy wypełniają swoje obowiązki wobec Polski w sposób odpowiedzialny. Jestem przekonany, że Polacy widzą naszą pracę i wybiorą mądrze. Rozmawiała SANDRA SKIBNIEWSKA

C M Y K


IRLANDIAPORADY

Jeśli zatrudniasz opiekuna dla siebie lub w imieniu członka rodziny, możesz ubiegać się o ulgę podatkową, która pokryje koszt tej opieki. Członkiem rodziny jest małżonek, partner, dziecko lub krewny. Możesz zatrudnić opiekuna bezpośrednio lub skorzystać z agencji, która zatrudnia opiekunów. Jeśli sam zatrudniasz opiekuna, powinieneś zarejestrować się jako pracodawca i będziesz wtedy odpowiedzialny za zapłacenie podatków i ubezpieczenia społecznego swojego pracownika (PAYE, USC i PRSI). Będziesz mieć również inne obowiązki jako pracodawca, na przykład dotyczące godzin pracy, umowy o pracę, wystawiania odcinków wypłat, zapewnienia urlopu i płacy minimalnej. Jeśli nawet zapłacisz agencji za zapewnienie opiekuna, agencja zatrudni opiekuna i będzie odpowiedzialna za jego podatki i ubezpieczenie społeczne, a ty nadal możesz ubiegać się o ulgę podatkową związaną z kosztami opłacenia agencji za zapewnienie opiekuna. Osoba będąca pod opieką musi być całkowicie ubezwłasnowolniona przez cały R

E

K

L

A

M

Podpowiadamy, doradzamy

Ulga podatkowa na zatrudnienie opiekuna domowego

rok podatkowy (od stycznia do grudnia), w którym ubiegasz się o ulgę podatkową, jednak nie jest to wymóg stawiany w pierwszym roku. Termin całkowicie ubezwłasnowolniony oznacza, że ??osoba będąca pod opieką jest niepełnosprawna i wymaga opiekuna. Opiekun nie musi być zatrudniony przez cały rok podatkowy. Możesz również ubiegać się o ulgę podatkową na koszty zatrudnienia wykwalifikowanej pielęgniarki w domu. Ulga podatkowa na opiekę domową jest uznawana za wydatek zdrowotny (Health Expense). Nie możesz ubiegać się o ulgę podatkową z tytułu zatrudnienia opiekuna, jeśli opiekun wykonuje tylko obowiązki gospodyni domowej lub jeśli otrzymałeś już ulgę podatkową dla osób

foto FREEPIK

10

20–26/MAJA 2022

zależnych lub na niepełnosprawne dziecko (Dependent Relative Tax Credit lub Incapacitated Child Tax Credit). Revenue może poprosić ciebie w każdej chwili o zaświadczenie lekarskie potwierdzające rodzaj niepełnosprawności, ale nie jest konieczne przesyłanie go wraz z formularzem wniosku.

Stawki

Ulgi podatkowe zmniejszają kwotę podatku, który musisz zapłacić. Kwota, o jaką ulga zmniejszy twój podatek, zależy od twojej stawki podatkowej. Możesz ubiegać się o ulgę podatkową od wydatków rzeczywiście poniesionych do maksymalnej kwoty 75 tys. euro. Możesz otrzymać ulgę podatkową z tytułu kosz-

A

tów zatrudnienia opiekuna, pomniejszoną o wszelkie kwoty odzyskane z Health Service Executive (HSE). O ulgę trzeba wnioskować każdego roku. Jeśli dwoje lub więcej osób płaci za opiekę, ulga jest wtedy dzielona proporcjonalnie do wpłaconej kwoty.

Jak złożyć wniosek

Możesz złożyć wniosek za pośrednictwem serwisu myAccount lub wypełnić formularz HK1 (www. revenue.ie/en/personal-tax-credits-reliefs-and-exemptions/documents/ form-hk1.pdf) i złożyć go w Revenue w trakcie

roku podatkowego lub po jego zakończeniu. Wniosek o ulgę podatkową należy złożyć w ciągu czterech lat od zakończenia roku podatkowego, którego dotyczy.

OPRACOWANIE: „NASZ GŁOS” NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW CITIZENS INFORMATION

IE N E Z S O Ł G O ie tn ła p z e b J A DOD

NA

ie. Tylko aktualne ogłoszenia, ponad 49 tys. wizyt miesięczn (kwiecień 2022) 1663_DU 3046_DU

C M Y K

3043_DU

3049_DU


R

foto WWW.FACEBOOK.COM/BILLIEEILISH

20–26/MAJA 2022

KULTURA

Billie Eilish

E

K

L

A

M

A

11 1687_DU

Zamiłowanie do muzyki ma w genach Nie skończyła jeszcze 20 lat, a już stała się jedną z najbardziej kasowych artystek amerykańskiej muzyki. Jej przeboje szturmem podbiły gusta zarówno młodszych, jak i starszych słuchaczy. Billie Eilish wystąpi w Irlandii 3 i 4 czerwca w podwójnych koncertach. Billie Eilish Pirate Baird O'Connell przyszła na świat w grudniu 2001 r. Jako że jest córką małżeństwa aktorów-muzyków, jej zamiłowanie do muzyki nie powinno być żadnym zdziwieniem. Billie, w przeciwieństwie do większości swoich rówieśników, nie chodziła do szkoły – jej rodzice postanowili uczyć ją na własną rękę w domu, podobnie jak jej brata. Swoją pierwszą piosenkę napisała, mając 11 lat. Choć w międzyczasie miała okazję wziąć udział w kilku produkcjach telewizyjnych, ale chciała zając się muzyką, dlatego też zwarła siły ze swoim bratem, z którym zaczęła tworzyć. Sprawę ułatwiał fakt, że miał on już doświadczenie w nagrywaniu i produkowaniu muzyki. Eilish początkowo umieszczała piosenki na platformie SoundCloud „dla rozrywki”. Sukces czaił się bliżej, niż mogła przypuszczać. W 2015 r., mając zaledwie 14 lat, wypuściła indie popowy „Ocean Eyes”, który momentalnie zgromadził setki tysięcy wyświetleń. Tym samym naprawdę młodziutka artystka zdążyła zwrócić na siebie uwagę producentów. Jej piosenkę grano w popularnych radiostacjach, co przyniosło kolej-

ne rzesze słuchaczy. Dziewczyna nie próżnowała, nagrywając materiał na debiutancki album. To zmaterializowało się w sierpniu 2017 r. w postaci epki „Don’t Smile at Me”, wyprodukowanej przez jej brata. 26-minutowy minialbum wypełniony był electropopowymi brzmieniami i był oszałamiającym sukcesem. Pokrył się platyną w aż siedmiu krajach. W międzyczasie Eilish dawała już regularne koncerty w Stanach Zjednoczonych, nagrywając materiał na swoją długogrającą płytę. Album ukazał się w marcu 2019 r. pt. „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Pochodzący z niego utwór „Bad Guy” zawojował listy przebojów na całym świecie, ugruntowując jej pozycję sukcesu w show-biznesie. Album ten przysporzył jej niezliczoną ilość nagród, m.in. Grammy czy MTV Video Music Awards. Pobiła też dwa rekordy Guinnessa, w tym w kategorii najmłodszej piosenkarki, która trafiła na 1. miejsce brytyjskiej listy przebojów, a w marcu tego roku zdobyła Oscara za najlepszą piosenkę „No Time To Die” do filmu o tym samym tytule. Drugą płytą, „Happier Than Ever” wydaną w 2021 r., znowu namieszała na rynku muzycznym. Materiał z niej z pewnością będzie znakomitym kąskiem na irlandzkiej trasie artystki.

PRZEMYSŁAW ZGUDKA

GDZIE I KIEDY KIEDY: 3 i 4 czerwca 2022 r. GDZIE: The SSE Arena, Belfast, 3Arena Dublin

SOBOTA, 21 MAJA 2022 godz. 20:00 Biblary Polish Community Centre & Library Dublin BILETY: € 23 bilety.ng24.ie

1687_DU

NIEDZIELA, 22 MAJA 2022 godz. 19:00 An Spailpín Fánach Cork BILETY: € 23 bilety.ng24.ie 3009_DU

1687_DU

1687_DU

C M Y K


POLSKAGWIAZDY 12 ZINY W SĄDZIE OD UR A ZIŁ OD CH OB l.) (62 K RA ZID KO A AT BE

20–26/MAJA MAJA 2022

ZAPŁACI 70 000 zł ZT A PICIE o nie były wymarzone urodziny dla gwiazdy piosenki. Beata Kozidrak (62 l.) spędziła ten dzień w towarzystwie... prawników w warszawskim sądzie. I w dodatku kosztowało ją to 70 tys. zł! To tyle, ile wydałaby na porządną imprezę dla setki znajomych. Oprócz grzywny musi zapłacić koszty procesu, prawników. Nie będzie mogła też prowadzić żadnych pojazdów przez pięć lat. Gwieździe Bajmu udało się uniknąć prac społecznych. Bo tego artystka bała się najbardziej.

Kozidrak wpadła we wrześniu 2021 r. Policjanci zatrzymali ją w centrum Warszawy, kiedy prowadziła samochód, mając dwa promile alkoholu. Wokalistka po swoim występku kajała się i przepraszała fanów. W październiku zapadł wyrok, a sąd uznał ją za winną prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu i skazał na sześć miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie, zakazał prowadzenia wszelkich pojaz-

Na sali po raz kolejny przepraszała za to, co zrobiła. W oczach miała łzy

by jej działalność zarobkową i charytatywną. Sąd wziął to pod uwagę. – Mogłoby to w sposób znaczny wpłynąć na działalność artystyczną, kolidować z jej planami. Nie chodzi o to, by ukarać sprawcę ponad miarę – tłumaczono na sali rozpraw. Jednak w kwestii kary finansowej sąd nie miał już tyle litości. Kozidrak została skazana na 50 tys. zł grzywny, 20 tys. zł na fundusz pomocy ofiarom wypadków, opłacenie kosztów sądowych. To niemal dwa razy więcej niż propozycja wysunięta przez obrońców gwiazdy Bajmu. Beata nie będzie mogła również prowadzić pojazdów mechanicznych przez najbliższe pięć lat. DAV

ROZPACZ

STRACH

HOROSKOP TYGODNIOWY 20–26.05.2022 BARAN

GWIAZDY 15

Panoramiczna Nr 1 Panoramiczna Panoramiczna Panoramiczna Panoramiczna Nr 1 Nr 1 Nrnr1 1 Panoramiczna Panoramiczna Nr 1 Nr 1 C M Y K

zł Ozłł2000 zł zł Hasło

:

z kategorii: MIASTA POLSKI

ZDZIWIENIE Gwiazda Bajmu i jej obrońcy tłumaczyli, że ograniczenie wolności zniszczyłoby jej karierę i możliwości zarabiania. Sąd wziął to pod uwagę

8 kwietnia 2020

www.se.pl

GWIAZDY 15

Panoramiczna Nr 1 Panoramiczna Panoramiczna Panoramiczna Nr 11 1 Nrnr Panoramiczna Panoramiczna Nr 1 Nr 1

RAK

22.06–22.07

LEW

23.07–22.08

PANNA

23.08–22.09

WAGA

23.09–22.10

W związku z oczekiwanym przypływem gotówki postanowisz zaszaleć. A ty potrafisz to robić jak nikt, chociaż wydajesz się taki rozsądny! Wydatki będą związane z domem. Zamarzą ci się nowe meble lub sprzęty kuchenne, nie mówiąc o najnowszych kreacjach. Ktoś od dłuższego czasu próbował udawać przed tobą kogoś, kim wcale nie jest, lub zatajał przed tobą pewne bardzo istotne fakty. Teraz nareszcie wyjdzie szydło z worka. Wystarczająco wcześnie, byś mógł z tej całej sytuacji tylko się śmiać, bo w końcu nic się nie stało.

Plany, które miałeś zrealizować nieco później, przyjdzie ci realizować w najbliższym czasie. Powinieneś więc poczynić niezbędne przygotowania. Podejdź do tego ze spokojem, a wszystko się uda. Nie daj się jednak zaskoczyć.

SKORPION

23.10–21.11

STRZELEC

22.11–21.12

Jakiś czas temu coś zgubiłeś lub o czymś zapomniałeś, a może coś zaniedbałeś. W tym tygodniu nadrobisz zaległości albo odnajdziesz coś, co na jakiś czas zniknęło z horyzontu. Bardzo cię to ucieszy i da ci wiele energii na wiele następnych tygodni.

22.12–19.01

Cały czas będziesz mógł pochwalić się doskonałym zdrowiem, samopoczuciem i powodzeniem. To wszystko spłynęło na ciebie tak nagle, że wciąż jeszcze się zastanawiasz, czym sobie zasłużyłeś na tak wiele różnych darów losu. Dobra passa będziesz trwać!

WODNIK

20.01–18.02

RYBY

19.02–20.03

W twoim życiu pojawi się nowy element, a potem niespodziewanie zniknie. Jednak natychmiast na jego miejsce pojawi się coś, co cię zaskoczy! Będziesz nieco skołowany, ale koniec końców okaże się, że to wszystko dla twojego dobra.

POLSKI

Pomocnik: 600

21.05–21.06

Ten tydzień spędzisz na załatwianiu ważnych spraw rodzinnych lub na relaksie w otoczeniu najbliższych. Będzie to bardzo udany czas, nawet jeśli jeszcze teraz masz co do tego wątpliwości. Dowiesz się wielu nowych rzeczy o osobach, które znałeś od lat.

KOZIOROŻEC

z kategorii: Hasło POLSKI zHasło kategorii: MIASTA z kategorii: MIASTA K ULINARIA zPOLSKI kategorii: MIASTA POLSKI MIASTA POLSKI

zł! ZAGRAJ O ADRIA – AZALIA – DALIA – MIMOZA

BLIŹNIĘTA

Będziesz wypoczywał na łonie natury, spacerował lub biegał. Jedno jest pewne – wypoczniesz zdrowo i skutecznie, a przede wszystkim na świeżym powietrzu. Dzięki temu wszystkiemu nabierzesz dystansu do problemów.

ZAGRAJ O 2000 zzzłłł 0z0ł 0 0 0 O 2 0 A O J 2 Hasło A J R R Z 0 A Z 0 G A 0 G 2 O J A R łłzł kategorii: z z ZZAAAGGGGRRRAAAJJJOO20200z 0MIASTA 0 0 0 Hasło Hasło Z Hasło z kategorii:

Odgadnij hasło, a następnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod numer 7365. Na zgłoszenia czekamy do 27.03.2020 r. do godz. 6.00. Szansę wygrania nagrody mają wszyscy, TUNA.HASŁO Odgadnij hasło, aanastępnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO Odgadnij wyślij: którzy dohasło, 30.04.2020 r. przyślą co SXK.FORTUNA.HASŁO najmniej jedno prawidłowo odgadnięte Odgadnij hasło, anastępnie następnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO er 7365. Na zgłoszenia czekamy Odgadnij hasło, aonastępnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO Laureaci nagród powyżej 2000 zł są zobowiązani zapłacenia 10 (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod numer 7365 . zgłoszenia zgłoszenia (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod 7365. NaNa czekamy hasło „ZAGRAJ Owartości 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto, 3Na złdonetto. (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) podnumer numer 7365. zgłoszenia czekamy nia nagrody mają wszyscy, (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod numer 7365. Na zgłoszenia czekamy proc. podatku. w Szansę konkursie jest równoznaczne zwyrażeniem do r.Uczestnictwo godz. 6.00. wygrania nagrody mają wszyscy, reklamacje: krzyzowki@se.com.pl do27.03.2020 27.03.2020 r.dodo godz. 6.00. Szansę wygrania nagrody mają wszyscy, czekamy do 11.05.2022 r.6.00. do godz. 6.00. Szansę wygrania nagrody mają dno prawidłowo odgadnięte W dzisiejszej krzyżówce (nr 1 lub nr 2) jest jeden do 27.03.2020 r. do godz. Szansę wygrania nagrody mają wszyscy, Odgadnij hasło, a imienia następnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO zgody na publikację i nazwiska (wrazjedno zjedno miejscowością) na liście którzy do 30.04.2020 r.r.przyślą coco najmniej prawidłowo odgadnięte Wczorajsze rozwiązanie: OWOCE OPUNCJI FIGOWEJ którzy do 30.04.2020 przyślą najmniej prawidłowo odgadnięte wszyscy, którzy do 31.05.2022 przyślą co najmniej jedno prawidłowo którzy do 30.04.2020 r. przyślą cor.najmniej prawidłowo odgadnięte wyraz, wystąpił także w jednym Pomocnik: AKANT – �IRMA – GORC� –SMS-a R��A�T – który UTRATA yzł brutto, 3 zł netto. (np.„ZAGRAJ SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod numer 7365. Na czekamy laureatów. Nagrody wysyłamy wSMS-a ciągu 6jedno tygodni pocztą pocztą kurierską. hasło ZŁ”. Koszt 3,69 złzłbrutto, 3albo netto. hasło „ZAGRAJ O2000 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a brutto, 3złzłzgłoszenia netto. hasło „ZAGRAJ OOr.2000 ZŁ”. Koszt 3,69 zł3,69 brutto, 3 diagramów zł netto. z piątkowych (6 odgadnięte hasło „ZAGRAJ O 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto, do 27.03.2020 do godz. 6.00. Szansę wygrania nagrody mają wszyscy, Wszystkie informacje na temat przetwarzania danych osobowychmaja). znajdziesz reklamacje: krzyzowki@se.com.pl reklamacje: krzyzowki@se.com.pl reklamacje: krzyzowki@se.com.pl GOWEJ Pochwal się dobrą pamięcią i wyślij ten wyraz którzy dohttps://rodo.grupazpr.pl/#time-klauzula-konkursowa 30.04.2020 r.OWOCE przyślą co najmniej jedno prawidłowo 3 złWczorajsze netto. krzyzowki@se.com.pl na stronieReklamacje: rozwiązanie: OPUNCJI FIGOWEJ TRATA Pomocnik: AKANT – BIR�A – GOR�Eodgadnięte – RYBA�T – UTRATA Wczorajsze rozwiązanie: OWOCE OPUNCJI FIGOWEJ Wczorajsze rozwiązanie: OWOCE OPUNCJI FIGOWEJ SMS-em pod numer 7365 w terminie Pomocnik: AKANT – –�IRMA – –GORC� – –R��A�T – –UTRATA Pomocnik: ADRIA – AZALIA DALIA – MIMOZA Pomocnik: AKANT ––hasło �IRMA – GORC� –�IRMA – UTRATA Pomocnik: AKANT GORC� R��A�T UTRATA „ZAGRAJ OR��A�T 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto, 3 zł netto.

21.04–20.05

Zastanawiałeś się ostatnio, czy aby los się na ciebie nie uwziął, bo podczas gdy inni cieszyli się spokojem, ty cały czas musiałeś załatwiać różne sprawy i rozwiązywać problemy. Teraz wreszcie nadejdzie długo oczekiwany spokój, więc się nie martw.

NL VH SO 6SUDZGÕ VLÇ UµZQLH× QD NU]\×µZNL VH SO KRZYŻÓWKI PANORAMICZNE www.se.pl

BYK

To będzie jeden z najlepszych tygodni w tym roku! Ci, którzy wątpili w ciebie, teraz już naprawdę będą musieli zmienić zdanie. Odniesiesz sukces i to niejeden. Niewykluczone, że przez to wszystko spotka cię podwyżka albo awans, więc uwierz w siebie.

foto PAWEŁ DĄBROWSKI (4) 8 kwietnia 2020

21.03–20.04

Bardzo dobrze wybrałeś sobie znajomych, z którymi spędzisz ten tydzień. Okaże się, że doskonale się rozumiecie, a wspólne wypady tylko umocnią wasze przyjacielskie relacje. Może dojść do drobnej sprzeczki w rodzinie, ale nie dolewaj oliwy do ognia, a wszystko się ułoży.

Sąd zasądził jej kary finansowe niemal dwukrotnie większe od tych, które sama zaproponowała

dów mechanicznych przez pięć lat i zobowiązał do zapłacenia 10 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Beata odwołała się jednak, uznając orzeczenie za zbyt surowe. Podczas niedawnej rozprawy piosenkarka przyznała się do winy i zadeklarowała dobrowolne poddanie się karze. Jednak obrona podkreślała, że ograniczenie wolności i prace społeczne uniemożliwiły-

Beata bardzo bała się, że zostanie skazana na prace społeczne

Pomocnik: 600 zł!

ZAGRAJ O W dzisiejszej lub nr 2) jest jeden AZA – krzyżówce BAGAŻ(nr–1 GWIANEA wyraz,– który wystąpił także w jednym Pomocnik: AKANT – BIR�A – GOR�E – RYBA�T UTRATA – NAWA z wczorajszych diagramów (9 maja). Pochwal się dobrą pamięcią i wyślij ten wyraz

SMS-em pod numer 7365 w terminie Pomocnik: AKANT – –BIR�A – –GOR�E – –RYBA�T – –UTRATA Pomocnik: AZA – BARAŻ – GWINEA – NAWA Pomocnik: AKANT – BIR�A – GOR�E –BIR�A RYBA�T – UTRATA Pomocnik: AKANT GOR�E RYBA�T UTRATA

Ostatnie zawirowania sercowe nieco cię zmęczyły. Masz już tego wszystkiego dosyć i marzysz przede wszystkim o świętym spokoju. Wszystko w twoich rękach! Wystarczy trochę zdecydowania, a już w tym tygodniu uda ci się zrealizować marzenia.


ROZMAITOŚCIIRLANDIA

20–26/MAJA 2022 Ambasador RP w Irlandii Anna Sochańska 30 kwietnia wydała uroczyste przyjęcie dla irlandzkiej Polonii z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, święta obchodzonego na całym świecie już po raz 20. Ta okrągła rocznica zbiegła się ze stuleciem utworzenia Senatu Rzeczypospolitej i w tegorocznych obchodach, które miały miejsce w Dublinie, uczestniczyła również delegacja Senatu RP pod przewodnictwem marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego. W jej skład weszli senatorowie: panie Alicja Chybicka, Jolanta Hibner, Jadwiga Rotnicka, Lidia Staroń oraz pan Wojciech Ziemniak, szef Kancelarii Senatu, minister Adam Niemczewski oraz zespół Kancelarii Senatu RP. Dzień Polonii i Polaków za Granicą rozpoczął się odśpiewaniem hymnu Polski oraz minutą ciszy dla uczczenia ofiar wojny na Ukrainie. Następnie swoje przemówienia wygłosili ambasador RP w Irlandii, Anna Sochańska, marszałek Senatu RP, prof. Tomasz Grodzki oraz konsul RP w Dublinie Grzegorz Sala. Wydarzenie uświetnił koncert zespołu Spisek Trzeciej Zwrotki, któR

E

K

L

A

M

Uroczysty Dzień Polonii i Polaków za Granicą

13

Ambasador Anna Sochańska przekazała wydruk pracy Alka Małachowskiego ambasador Ukrainy w Irlandii Larysie Gerasko w geście solidarności w trakcie oficjalnych obchodów Święta 3 Maja w Dublinie

Polonia w Irlandii świętowała majowe rocznice

ry wystąpił z repertuarem pieśni patriotycznych. W dniu Święta Konstytucji 3 Maja podczas oficjalnego przyjęcia zorganizowanego przez ambasador RP, w którym uczestniczyło wielu znamienitych gości, m.in. burmistrz Dublina Alison Gilliland, minister Arkady Rzegocki, ambasadorzy, senatorowie, TD oraz przedstawicie Óglaigh na hÉireann, attaché obrony wojskowy, morski i lotniczy płk. Mieczysław Malec wręczył Medale Wojska Polskiego żołnierzom irlandzkim, przyznane im przez ministra obrony RP Mariusza Błaszczaka za szczególne zasługi w dziedzinie współdziałania w ramach jednostek wielonarodowych. Ambasador Sochańska wręczyła ambasador Ukrainy Larysie Gerasko grafi-

kę pt.: „Polska gościnność”, wykonaną przez młodego polskiego artystę Aleksandra Małachowskiego, która symbolizuje wsparcie udzielone przez Polaków narodowi ukraińskiemu. Konsul honorowy RP w Irlandii z siedzi-

bą w Limerick Patrick O’Sullivan został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP, przyznanym mu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za wieloletnie wsparcie polskiej społeczności w Irlandii. SerNG decznie gratulujemy!

A

Konsul honorowy RP w Irlandii z siedzibą w Limerick Patrick O’Sullivan został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP

C M Y K

3052_DU

foto RAFAŁ RAFAŁ KOSTRZEWA (7)


14 IRLANDIAROZMAITOŚCI

20–26/MAJA 2022

Pan Roman z Dublina wkłada serce w to, by żyło się pięknie

Przyjechał do Irlandii 18 lat temu, jak większość Polaków. Za chlebem. Całkiem przypadkiem. Po latach pracy w budowlance, gdzie wyrobił sobie dobrą markę, pan Roman Michnowicz, bo o nim mowa, przeszedł na emeryturę. Jednak nadal zachwyca efektami swojej pracy – tym razem upiększając okolicę swojego domu. Pan Roman zastanawiał się nad wyjazdem na Islandię i Cypr, ale ostatecznie padło na Irlandię. Nie znał języka, znał się trochę na budowlance, ale bardzo szybko znalazł pracę. Irlandczykom zawdzięcza wiele, bo od początku mu pomagali. Uczyli języka i szkolili go w pracy. On odwdzięczał się R

E

K

L

A

M

im za to, pracując rzetelnie. Wyrobił sobie markę dobrego pracownika i mając dobre referencje, nie miał później problemów ze znalezieniem kolejnej pracy. Pochodzi z okolic Śląska, z rodziny, w której liczyły się podstawowe wartości: w domu ma być schludnie i wokół porządnie. Babcia i mama mówiły mu: „będziesz uczciwy, to będzie ci w życiu dobrze”. I tak stara się żyć, i myśli, że dzięki temu szczęście uśmiechnęło się do niego wiele razy. Roman Michnowicz ma obecnie 66 lat i jest już na wcześniejszej emeryturze, bo boryka się z problemami zdrowotnymi. Uważa, że Bóg nad nim czuwa i jego przeznaczaniem było zamieszkać tu, przy Harrington Street w południowej części Dub-

lina. Chociaż mieszka sam, nie czuje się samotny. Otoczony jest życzliwymi sąsiadami, którzy pomagają mu zawsze, kiedy jest w potrzebie. A on odwdzięcza się im jak tylko może. Tutaj jest jego miejsce na ziemi.

A

C M Y K

3054_DU

Ma dwie pasje w życiu: uwielbia jeździć na rowerze i pracować w ogrodzie. Ogród stał się jego pasją, odskocznią, żeby nie myśleć o swojej niepełnosprawności. Jest też formą terapii, bo ruch pozwala mu czuć się bardziej sprawnym fizycznie. Zaczynał od niewielkiej rabaty, a później tworzył kolejne, o różnorodnych formach i kolorystyce, ozdabiając je figurkami ogrodowymi i elementami małej architektury, którą sam tworzy. Swoją pasją zaraził również irlandzkich przyjaciół. Dzięki pomocy Loli Humphreys – mówi – „ogród wygląda jeszcze piękniej”. Wspaniałe kolorowe rabaty wypielęgnowane przez pana Romana wokół jego domu zostały zauważone i wyróżnione przez komisję z City Council i pan Roman już przez cztery lata z rzędu zdobywa nagrody w konkursie na „Najpiękniejszy ogród przydomowy” a obecnie opiekuje się społecznie już całym podwórkiem, wkładając w to całe swoje serce. Kolejna ocena komisji już w lipcu. Sąsiedzi mówią mu: „Roman, daj już wreszcie komuś innemu wygrać”, ale on śmieje się i mówi,

foto MATERIAŁY WŁASNE

Rośliny same mu się odwdzięczają

że to nie o konkurs tu chodzi. Bo kiedy cały ogród się zazieleni, zakwitną kwiaty, rabaty są zadbane, żywopłot i trawka przycięte, wtedy wie, że sąsiedzi są zadowoleni, sam ma satysfakcję i wtedy raduje się jego serce. A rośliny same mu się odwdzięczają i „po prostu żyje się piękniej”.

BEATA BIENIADA


SPORTPOLSKA

Artur już na mnie nie krzyczy W

ielki transfer stał się faktem. Kamila Wybrańczyk (36 l.) przeszła z organizacji FAME MMA do HIGH League i już 4 czerwca zadebiutuje w klatce Wysokiej Ligi. Ukochana Artura Szpilki w końcu przygotowuje się do walki razem z doświadczonym partnerem.

– Powiedziałam mu kiedyś: spadaj, nie trenuję z tobą. On by chciał, żebym wszystko umiała od razu, i krzyczał na mnie. Teraz się nie wydziera i ma szczęście! Więc trenujemy razem – opowiada z szerokim uśmiechem w rozmowie z „Super Expressem”. Jej rywalką będzie była mistrzyni świata w boksie Ewa Brodnicka. Wszyscy spodziewali się

D A R M O W Y

NASZGŁOSwww.ng24.ie „Nasz Głos” jest bezpłatnym tygodnikiem

WYDAWCA/PUBLISHER: Wizard Media Ltd. 78 Benburb St, Smithfield, Dublin 7, Irlandia https://www.facebook.com/naszglospolskitygodnikwirlandii http://www.ng24.ie, www.naszeoferty.ie Tel: +353 89 401 90 06, ads@ng24.ie Redakcja/Editorial Department: redakcja@ng24.ie; editor@ng24.ie Redaktor naczelny/Editor in Chief: Magda Odziemczyk, e-mail: modziemczyk@ng24.ie Współpraca: Radosław Kotowski, Tomasz Szindler, Anna Domańska, Ewa Michałowska-Walkiewicz, Krystyna Zielińska Korekta: Zespół Reklama/Advertisement: ads@ng24.ie, tel.:+353 89 401 90 06 Projekt graficzny: Piotr Dąbrowski Skład i łamanie: Marcin Podziemski Nakład: 10 tys. egzemplarzy Dystrybucja: dystrybucja@ng24.ie ISSN: 2009-8154 All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość dzieła nie mogą być reprodukowane bez wcześniejszej pisemnej zgody Wydawcy. Za treść reklam i ogłoszeń Wydawca nie odpowiada. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania tekstów.

przygotowuje się z ukochanym do walki na HIGH League 3

foto INSTAGRAM

15 Kamila Wybrańczyk

20–26/MAJA 2022

Kamila Wybrańczyk (36 l.) korzysta z doświadczenia Artura Szpilki

gorących wymian zdań, ale panie podeszły do siebie z klasą i szacunkiem. – Nie było dymów, ale może to i lepiej. Wylał się na nią straszny hejt po porażce z „Lil Masti” i teraz musi przyjmować taką postawę. Na pewno się jeszcze odpali, zaraz ją podenerwuję – śmiała się Wybrańczyk. Narzeczona Szpilki przygotowuje się do walki m.in. z Ewą Piąt-

kowską, która jest wrogiem Brodnickiej. – To nie jest szpilka ode mnie. Ona uważa, że zrobiłam to specjalnie. Ale to świadczy tylko o niej, że chyba ma kompleks Ewy Piątkowskiej – przyznaje wprost. Harmonogram pary jest napięty, bo wielkimi krokami zbliża się także pojedynek „Szpili” w KSW. – Ja zrobię walkę, potem on i wyjedzie-

my na wakacje – wybiega w przyszłość „Kamiszka”. Zbliżający się debiut w MMA napędza Artura. – Myślałam, że iskierka nie wróci, ale jego to tak jara. W ogóle jak Artur dobrze kopie! Nie spodziewałam się, że tak potrafi. Nie powiem, kogo ostatnio usadził na sparingu kopnięciem, ale wyglądało to super – zachwala narzeczonego. Gala High League 3 już 4 czerwca w trójmiejskiej Ergo Arenie. Bilety już w sprzedaży. Transmisja tylko w systemie PPV na HighLive.tv! MATEUSZ SOBIECKI

Fiodor Czerkaszyn wkrótce zadebiutuje na amerykańskim ringu

Będę walczył dla Polski i Ukrainy Urodził się w Charkowie, ale od pięciu lat mieszka w Warszawie i ma polskie obywatelstwo. Niepokonany Fiodor Czerkaszyn (26 l.) wkrótce zadebiutuje na amerykańskim ringu. – Polska jest siostrą Ukrainy, dlatego w najbliższym pojedynku do ringu wyjdę z flagami obu krajów – powiedział pięściarz KnockOut Promotions. Czerkaszyn do kolejnej walki przygotowuje się w Miami, ale wojna w Ukrainie mocno go absorbuje. – Debiut w USA to będzie dla mnie okazja na kontakt z międzynarodową publicznością i szansa, by przekazać za granicą prawdę

o tym, co dzieje się w Ukrainie. Trenuję pod okiem Chico Rivasa i mam nadzieję, że niebawem nastąpi oficjalne ogłoszenie daty pojedynku. Przede mną 10 tygodni ciężkiej pracy i zrobię wszystko, by wygrać. Po walce chcę pojechać z żoną do Ukrainy – zdradził Czerkaszyn, który mierzy bardzo wysoko. – Od najbliższego pojedynku będzie zależała moja dalsza kariera. To będzie pierwszy krok. Myślę, że dojście do walki o tytuł w ciągu dwóch lat jest realistyczne. Jestem pewien, że niedługo będę miał taką możliwość – zakończył. RAMA

C M Y K

Fiodor Czerkaszyn (26 l.) jest gotów na nowe wyzwania foto TOMASZ RADZIK


16 SPORT

20–26/MAJA 20–26 2022

Nowy trener Polaków Thomas Thurnbichler to prywatnie fan szaleństw na desce. Ale nam mówi:

Skoczkowie odbyli już zgrupowanie w Krakowie. Kamil Stoch (35 l.) udanie rozpoczął współpracę z Austriakiem

Nie pozwolę skoczkom jeździć na deskorolce „Super Express”: – Teraz można spokojnie mówić o nieporozumieniach na linii PZN–Adam Małysz–skoczkowie. Niepokoiły cię wydarzenia z Planicy? Thomas Thurnbichler: – Nie byłem zbyt blisko tej sprawy, ale wiedziałem, że dzieje się coś, co nie powinno się dziać. To, co wiem teraz, to fakt, że odbyło się wiele rozmów. Wrócił dobry kontakt między stronami. Myślę, że teraz jest OK. Sprawa została przegadana i problem jest rozwiązany. Możemy patrzeć w przyszłość i dobrze pracować. – Przychodzisz do tej kadry jak Julian Nagelsmann do Bayernu. Młody i utalentowany trener trafił do drużyny, którą prowadzili wcześniej dwaj świetni trenerzy [Stefan Horngacher i Michal Doleżal]. – To dla mnie duży krok. Ale jeśli będziesz trenerem, który się czegoś boi, to to nie będzie działało. Jestem naprawdę pewny stylu swojej pracy, moich metod. Wiem, że mam za sobą świetny zespół. To jest powód, dla którego tu przyszedłem. Gdybym nie był pewny siebie i swojej pracy, to nigdy nie podjąłbym się pracy pierwszego trenera kadry. Teraz mam dobry kontakt ze spor-

Szczere wyznanie Mariusza Wacha dla „Super Expressu”

95 procent moich decyzji jest głupich

GIL LER T

towcami, oni są zadowoleni, to było dobre pierwsze wrażenie. I cieszymy się, że będziemy razem pracować. – Pierwsze rozmowy ze Stochem, Żyłą i Kubackim już masz za sobą. Jakie były twoje pierwsze wrażenia? – Na początku pracy nie spotkałem Kamila i Dawida. Kamil był na długich wakacjach, ale i na nich znalazł czas na trening. Mieliśmy kontakt telefoniczny. Wykonywał ćwiczenia z listy, którą stworzyłem. Gdy byłem pierwszy raz w Zakopanem, to nie było również Dawida, też rozmawiałem z nim przez telefon. To bardzo otwarci ludzie, już teraz są szczęśliwi, że spróbują czegoś nowego w treningu. Na początku w Szczyrku spotkałem Piotra Żyłę. – Może ktoś nastawiał cię na pierwsze spotkanie z Żyłą? Jest to nieszablonowy sportowiec… – Nie (śmiech). To było dobre pierwsze wrażenie. Widziałem u niego wielką motywację. To kocham w sportowcach. Był totalnie skupiony na ćwiczeniach, które wykonywaliśmy. Już na początku zajęć widziałem jego mobilizację przy grze w siatkówkę. Muszę przyznać, że Piotrek jest dobrym siatkarzem. – Nikt nie zamierza jednak jeździć na deskorolce jak ty… – Myślę, że nie powinni się w to bawić. Na pewno nie za często. Robiłem to, jak byłem skoczkiem, i miałem wiele urazów kostki. I to na pewno nie pomogło mi w karierze. – Mówiłeś, że jeśli będzie trzeba walczyć ze Stefanem Horngacherem (obecnie trener kadry Niemiec), to nie będzie z tym problemu. Czy były jakieś reak-

foto MAC IEJ

M

a wprowadzić w kadrze skoczków nową myśl, a Kamila Stocha, Piotra Żyłę i Dawida Kubackiego przywrócić na szczyt. – Gdybym nie był pewny siebie i swoich metod, tobym nie podejmował się pracy w Polsce – mówi w rozmowie z „SE” Thomas Thurnbichler (33 l.), nowy szkoleniowiec reprezentacji Polski, który uwielbia jazdę na deskorolce.

foto INSTAGRAM, FACEBOOK

Życie Thomasa Thurnbichlera (33 l.) kręci się wokół skoków narciarskich, ale jego drugą pasją jest jazda na deskorolce

M

ariusz Wach (43 l.) zaskoczył wszystkich i związał się z federacją Wotore, która organizuje gale walk na gołe pięści. Były pretendent do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej w nowych barwach zadebiutuje w październiku.

Mariusz Wach (43 l.) walczyć będzie w krwawej federacji Wotore

cje ze strony Stefana po tych słowach? – Nie miał e m ż a d nej odpowiedzi po tej rozmowie. Dla mnie to jasne, że jeśli b ę d ę musiał stawić czoł a , zmierzyć się, na pewno będę walczyć i mierzyć się dla polskiej drużyny, dla polskiej sprawy. Będę próbował osiągnąć sukces, nad tym pracujemy. Będę gotowy. MICHAŁ SKIBA

Choć w Wotore zawodnicy biją się na gołe pięści, to w przypadku Wacha będzie inaczej. – Będę miał na sobie te małe rękawice od MMA. Gdybym wyszedł bez nich, to po jedynym, góra dwóch ciosach miałbym na maksa rozwalone ręce. Pojedynek odbędzie się jednak na zasadach boksu – powiedział nam Wach. Pięściarz z Krakowa z zawodowym boksem nie zamierza kończyć. – W maju stoczę walkę charytatywną, potem w wakacje normalną i pod koniec roku chciałbym coś dużego. Wyzwań się nie boję – kiedy tylko mam jakiś wpływ na

to, z kim walczę, to zawsze wybieram najlepszych. Tylko tak można się ciągle rozwijać – dodał. Wach zadebiutuje w Wotore w październiku. – Nie znam jeszcze rywala, ale nazwisko przeciwnika nie ma dla mnie znaczenia. Będę chciał wygrać bez względu na to, kogo mi dadzą. Miałem kilka propozycji z różnych federacji, ale to ludzie z Wotore byli najkonkretniejsi. Przyjechali do mnie do Warszawy, potem do Krakowa, no i się skusiłem. To będzie taka odskocznia od normalnego boksu, ale trening niczym różnić się nie będzie. Nie wszystkim to się podoba, ja sam też zdaję sobie sprawę, że 95 proc. moich decyzji jest złych i głupich, ale na końcu to ja wychodzę na ring i to ja za wszystko odpowiadam. Jestem kapitanem na tym statku i to się nigdy nie zmieni – zakończył Wach. RAFAŁ MANDES