__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

REKLAMA

REKLAMA

CRIMMINS HOWARD SOLICITORS ŚWIADCZY

Dodaj BEZPŁATNIE ogłoszenie

// STR. 5

POLSKI TYGODNIK INFORMACYJNY

ŁAMIĄ SERCE Młodzi z Irlandii i czyszczą konta coraz mniej zbuntowani foto PUBLIC DOMAIN

www.ng24.ie

2175_DU

// STR. 6

foto PUBLIC DOMAIN

MNIEJ PIJĄ, PALĄ I BIJĄ, ALE NIE CHCĄ REZYGNOWAĆ Z SEKSU

RANDKI ONLINE OKAZJĄ DLA OSZUSTÓW, GARDA ZNÓW OSTRZEGA

USŁUGI PRAWNE DLA POLSKICH KLIENTÓW

SPECJALIZUJEMY SIĘ W: • Urazy w pracy* • Wypadki drogowe* • Zaniedbania medyczne* • Wypadki* • Prawo rodzinne • Nieruchomości, przeniesienie własności

Klient nie ponosi żadnych kosztów do czasu zakończenia sprawy. Płacimy za raporty medyczne.

W sprawie konsultacji prawnych, prosimy o kontakt z naszym tłumaczem: 085-104-77-10 lub 061 361 088 www.crimminshoward.ie info@crimminshoward.ie *W sprawach spornych adwokat nie może naliczać honorarium lub innych opłat i jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych lub wynegocjowanych warunków.

686

numer 30 kwietnia – 6 maja 2021

2782_DU

REKLAMA

Kryzys uderzył w domowe finanse. Nie każdy mógł wywiązać się ze wszystkich zobowiązań

REKLAMA

// STR. 4

PONAD 6 NA 10 KOBIET PRZED 25. ROKIEM ŻYCIA ZNALAZŁO SIĘ BEZ PRACY // STR. 3

Epidemia bezlitosna dla młodych pracowników

foto PUBLIC DOMAIN

Pandemia wpędza w finansowe kłopoty

W UBIEGŁYM ROKU UDAŁO SIĘ OGRANICZYĆ EMISJĘ GAZÓW CIEPLARNIANYCH, JEDNAK NIE WSZYSTKIM // STR. 3

Mimo zaciskania pasa nie każdemu udało się zmieścić w domowym budżecie

Mleczarze i farmaceuci trują na potęgę

foto PUBLIC DOMAIN

foto PUBLIC DOMAIN

P

rzez koro nawirusa spora część z nas musiała zacisnąć pasa. Zaczęliśmy oszczędzać na jedzeniu, elektryczności i ogrzewaniu, nier z a d k o robiąc sobie zaległości w płaceniu rachunków. Najnowszy rapor t St Vincent de Paul, organizacji zajmującej się pomaganiem ubogim mieszkańcom Irlan dii, dobitnie pokazuje, w jakim stopniu koro nakryzys wpłynął na zwykłego zjadacza chleba.

2763_DU


2

POLSKAWYDARZENIA

30/KWIETNIA – 6/MAJA 2021

NAWETdo3700 DODATKU emerytury M

Polscy seniorzy ratują się pozaemerytalnymi świadczeniami

100 lat. Nie trzeba składa ć wniosków, bo świadc zenie to jest przyzn awane przez ZUS (lub inny urząd emery talny, np. KRUS) automa tycznie i dolicza ne do dotych czasow ej emerytury. Od 1 marca 2021 r. emeryt ura honoro wa wynos i 4512,41 zł brutto, czyli 3732,29 zł na rękę. Co ważne, emeryt ura honorowa należy się także stulatkom, którzy nie mieli prawa do renty ani emery tury, bo np. przez całe życie zajAby otrzym ać eme- mowal i się domem ryturę honoro wą, i wychowywan iem w y s t a r c z y m i e ć dzieci. Takie osoby

imo wysokiej tegorocznej waloryzacji, wypła canej wszyst kim trzyna stej emerytury oraz zapowiedzi listopa dowej cztern astki polscy seniorzy nie są krezus ami. Dlatego cieszy ich każdy dodate k do regularnego świadczenia . Na najwyższy – 4,5 tys. zł co miesią c – mogą liczyć najsta rsi , którzy ukońc zyli 100 lat.

będą jednak musiały zwróci ć się do ZUS i przedst awić dokument potwierdzający wiek (np. akt urodzenia). Przypominamy, że ZUS posiad a dla emerytów kilka dodatków, które potrafi ą podreperować domowe budżet y. Najbar d ziej p opu l a r ny jest dodate k pielę g n acy jny, wypłac any przewlekle chorym i wszystkim powyżej 75. roku życia. Ten i inne dodatk i prezentujemy w tabeli ABR obok.

Warszawska willa prezesa PiS skutecznie zamazana

Słynny dom prezesa PiS na warszawskim Żoliborzu tak prezentuje się w rzeczywistości...

foto GOOGLE EARTH, PAWEŁ NOWAK, MARCIN SMULCZYŃSKI

...a tak wygląda w wyszukiwarce internetowej

Zniknął dom Kaczyńskiego

D

omu Jarosława Kaczyńskiego (72 l.) nie ma już w bazie map zdjęciow ych oferowanych przez popularną wyszukiwarkę internetową. Czyżby prezesowi PiS za bardzo doskwierały głośne demonstracje odbywające się pod jego zaciszną posiadłością na warszawskim Żoliborzu? Zdjęcie najpopularniejszego w ostatnich czasach domu w sto-

licy z dnia na dzień zostało skutecznie zamazane w internetowej wyszukiwarce google map. Jako pierwszy poinformował o tym portal wp.pl. – Tak zamazywane są na przykład obiekty strategiczne dla państwa – zauważyli komentatorzy. Faktycznie, na mapach do tej pory zamazywane były m.in. tereny koszar wojskowych, budynki wojskowej administracji i służb. Jednak od stycznia tego roku każdy może wnieść do serwisu o usunięcie swego domu.

– Z tej informacji nie ma co robić afery – komentuje nam sprawę wicerzecznik PiS Radosław Fogiel (39 l.). – Przecież każdy może wnieść o usunięcie z serwisu swojej twarzy, samochodu czy domu, w którym mieszka. Wystarczy wejść w odpowiednią zakładkę i napisać do administracji serwisu – tłumaczy nam Fogiel. Wicerzecznik PiS dodaje, że nie wie, kto wniósł o zamazanie posesji, i czy zrobił to sam prezes Kaczyński. – Każdy internau-

ta mógł tego dokonać. Czy po to, żeby pomóc prezesowi chronić jego prywatność, czy żeby wykręcić mało śmieszny dowcip? Nie sądzę, żeby prezes Kaczyński sam wysłał to zgłoszenie – twierdzi wicerzecznik PiS. A jak na sprawę zapatruje się sam zainteresowany? – Jestem pewien, że prezesowi Kaczyńskiemu ta sprawa jest idealnie obojętna – kwituje Fogiel.

DNR

Jarosław Kaczyński (72 l.) mieszka w tym domu od wielu lat


WYDARZENIAIRLANDIA

30/KWIETNIA – 6/MAJA 2021

Zanieczyszczenia związane z produkcją przemysłową są w obecnych czasach smutną koniecznością. Możemy jedynie próbować ograniczyć ich emisję. Choć wiele krajów na świecie stara się to robić, nie ponoszą na tym polu wielkich sukcesów – wciąż trujemy matkę ziemię na potęgę. Irlandia nie wyłamuje się z tego schematu. W przypadku Zielonej Wyspy dużym osiągnięciem jest już kilkuprocentowe ograniczenie emisji. Jak podaje EPA, właśnie taki sukces udało nam się odnieść w ubiegłym roku. Ze wstępnych szacunków agencji wynika, że w 2020 r. Zielona Wyspa wyprodukowała o 6,4 proc. mniej dwutlenku węgla niż w 2019 r. Oznacza to, że do atmosfe-

W ubiegłym roku udało się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, jednak nie wszystkim

MLECZARZE I FARMACEUCI

trują na potęgę ry dostało się o 900 tys. ton szkodliwych gazów mniej. Na tle Europy wypadliśmy jednak słabo – unijna średnia oscylowała w granicach 11 i 12 proc. Redukcję emisji zawdzięczamy w dużej mierze pandemii – w związku z wprowadzanymi restrykcjami w wielu sektorach produkcja znacząco zmalała, co doprowadziło do mniejszego wytwarzania zanieczyszczeń. Pomogło również mniejsze zużycie energii,

które samo w sobie także generuje zanieczyszczenia. Nie każdy sektor przyczynił się jednak do poprawy sytuacji ekologicznej. W przypadku branży mleczarskiej emisja wzrosła o 4 proc., zaś w przypadku farmacji podskoczyła aż o 10,9 proc. Niektóre elektrownie pracowały także na podwyższonych obrotach. W tym temacie szczególnie niechlubnym wyjątkiem jest elektrownia w Moneypoint – w ubiegłym roku

PONAD 6 NA 10 KOBIET PRZED 25. ROKIEM ŻYCIA ZNALAZŁO SIĘ BEZ PRACY

ilość generowanych przez nią gazów cieplarnianych wzrosła aż o 27 proc. Nie na darmo miejsce to jest wrogiem numer jeden irlandzkich ekologów, którzy regularnie postulują, że musi ono zostać zamknięte. Choć szansa na to jest raczej niewielka, irlandzkie Electricity Supply Board już od kilku lat szuka bardziej ekologicznych rozwiązań dla niesławnej elektrowni, która stanowi jedno z najważniejszych miejsc na energetycznej mapie Zielonej Wyspy.

Wytwarzanie popularnego w Irlandii mleka wiąże się niestety wciąż z nadmierną emisją CO2

PRZEMYSŁAW ZGUDKA

R

E

K

L

A

M

A

PANDEMIA BEZLITOSNA

dla młodych pracowników

foto PUBLIC DOMAIN

W obecnej sytuacji na rynku pracy najbardziej pod górę mają młode kobiety

Pandemia koronawirusa z pełną siłą uderzyła w irlandzkich pracowników. W szczególnie dramatycznej sytuacji znalazły się młode kobiety. Jak szacuje Central Statistics Office, w marcu bez pracy pozostawały blisko dwie trzecie z nich. Wraz z nadejściem koronakryzysu irlandzki rynek pracy zderzył się z bezprecedensowo wysokimi stopami bezrobocia, miesięcznie przekraczającymi grubo ponad 20 proc. Dane te tyczą się zarówno osób, które straciły pracę, jak i tych, które musiały pójść na przymusowy urlop w związku z tym-

czasowym zamknięciem ich miejsca zatrudnienia. Wśród najbardziej poszkodowanych gałęzi znalazły się branża hotelarska i gastronomiczna. Jest to o tyle znamienite, że zatrudnienie w hotelach i restauracjach znajduje na co dzień ogromna liczba młodych ludzi. To właśnie oni najbardziej odczuli skutki obecnego kryzysu. Dane CSO dotyczące bezrobocia za marzec pokazują kataklizm, z jakim muszą mierzyć się irlandzcy młodzi pracujący. Najbardziej dotknięte są kobiety w wieku od 15 do 24 lat – bez pracy znalazło się aż 64,7 proc. z nich. Choć wśród mężczyzn z tej samej grupy wieko-

wej stopa bezrobocia jest niższa, wciąż znajdują się oni w kiepskim położeniu – w ich przypadku marcowa stopa bezrobocia wyniosła 54 proc. W przypadku struktury bezrobocia wśród osób powyżej 25. roku życia panuje odwrotna tendencja – o ile bez pracy pozostaje 21,5 proc. mężczyzn, wśród kobiet odsetek ten wynosi 18,9 proc. Ogólna stopa bezrobocia w marcu wynosiła 24,2 proc. Jakkolwiek względem lutego sytuacja uległa minimalnej poprawie, w porównaniu z końcówką ubiegłego roku liczba osób bez pracy odczuwalnie wzrosła.

PRZEMYSŁAW ZGUDKA

2623_DU

foto PUBLIC DOMAIN

Zielonej Wyspie udało się ograniczyć poziom emisji gazów cieplarnianych. W 2020 r. nasz przemysł wyprodukował o kilkaset tysięcy ton gazów cieplarnianych mniej niż przed rokiem. Jak jednak zauważają twórcy najnowszego raportu Environmental Protection Agency, nie każdej branży udało się ograniczyć produkowanie dwutlenku węgla.

3


IRLANDIAWYDARZENIA

4

30/KWIETNIA – 6/MAJA 2021

Kryzys uderzył w domowe finanse. Nie każdy mógł wywiązać się ze wszystkich zobowiązań

Pandemia wpędza w finansowe kłopoty

R

E

K

L

A

M

A

respondentów zgromadzone oszczędności okazały się niezbędne do utrzymywania finansowej płynności. Mimo ogromnych starań nie każdy temu podołał – w związku z pandemią 14 proc. z nas nie było stać na opłacanie rachunków, włączając czynsz, bądź rat kredytów. Najmocniej oczywiście dostało się rodzinom ubogim oraz gospodarstwom domowym zmagającym się z finansowymi trudnościami jeszcze przed pandemią. W szczególnie ciężkiej sytuacji znalazły się także osoby niemogące pracować w związku z sytuacją zdrowotną. Wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród ponad tysiąca respondentów, pokazują panoramę niewesołej

Mimo zaciskania pasa nie każdemu udało się zmieścić w domowym budżecie

foto PUBLIC DOMAIN

Pod względem ekonomicznym pandemia mocno doświadczyła Zieloną Wyspę. Dość powiedzieć, że bezrobocie przekroczyło niewidziane wcześniej 20-proc. progi. Wielu mieszkańców Zielonej Wyspy

z dnia na dzień zostało bez pracy. Nawet jeśli udało im się nie stracić zatrudnienia, w przypadku części pracowników godziny robocze musiały zostać ograniczone. Nie pozostało to bez wpływu na ich płynność finansową – zaspokajanie podstawowych potrzeb stało się ekonomicznym wyzwaniem. Skalę finansowego wpływu pandemii pokazuje najnowsza ankieta przeprowadzona przez St Vincent de Paul. Jej rezultaty są niepokojące, ale nie zaskakujące – aż 43 proc. z nas w związku z pandemią doświadczyło finansowych trudności. 24 proc. z nas zaczęło wydawać mniej pieniędzy na jedzenie, próbując także oszczędzać na zużyciu ogrzewania i elektryczności. W przypadku 22 proc.

pandemicznej rzeczywistości szarego irlandzkiego zjadacza chleba. Ekonomiczne wskaźniki związane z funk-

cjonowaniem poszczególnych branż często mają z nią niewiele wspólnego. Nie bez znaczenia pozosta-

je przy tym fakt, że Irlandia jest naprawdę drogim miejscem do życia.

PRZEMYSŁAW ZGUDKA

MIESZKAJĄ BEZ PODSTAWOWYCH MEDIÓW. WIELU Z NAS NIE ZNA IRLANDII OD TEJ STRONY

Woda z kranu i toaleta

BYWAJĄ LUKSUSEM Czynność tak prozaiczna jak mycie rąk w przypadku niektórych domostw wymaga nieco więcej zachodu

Żyją bez bieżącej wody i toalety w domu, często zmagając się z ubóstwem. Choć brzmi to niewiarygodnie, taka jest codzienność mieszkańców tysięcy irlandzkich gospodarstw domowych. Problemem tym dotknięte są w szczególności osoby starsze. Kiedyś posiadanie w domu bieżącej wody i toalety było luksusem, na który mogły pozwolić sobie jedynie zamożne osoby. Na szczęście od dłuższego czasu jest to standard pozwalający prowadzić komfortowy i higieniczny styl życia. Wydawałoby się, że w Irlandii posiadanie

foto PUBLIC DOMAIN

Przez koronawirusa spora część z nas musiała zacisnąć pasa. Zaczęliśmy oszczędzać na jedzeniu, elektryczności i ogrzewaniu, nierzadko robiąc sobie zaległości w płaceniu rachunków. Najnowszy raport St Vincent de Paul, organizacji zajmującej się pomaganiem ubogim mieszkańcom Irlandii, dobitnie pokazuje, w jakim stopniu koronakryzys wpłynął na zwykłego zjadacza chleba.

toalety w każdym domu i mieszkaniu powinno być czymś oczywistym. W końcu żyjemy w kraju znajdującym się w czołówce najbogatszych państw świata. Okazuje się jednak, że brak dostępu do wspomnianych „luksusów” jest czymś bardziej powszechnym niż mogłoby się nam wydawać. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Central Statistics Office nieco ponad 2,2 tys. irlandzkich gospodarstw domowych nie ma dostępu do bieżącej wody. Drugie tyle nie posiada z kolei regularnej kanalizacji – ci mieszkańcy zmuszeni są do korzystania z toalety poza domem bądź własnoręcznego wylewania nieczystości.

Ogromną część osób zmagających się ze wspomnianymi niedogodnościami stanowią seniorzy – spośród wspomnianych gospodarstw nieco ponad 1,8 tys. zamieszkanych jest przez osoby w wieku 65 lat i powyżej. Brak bieżącej wody i toalety jest także codziennością sporej mieszkańców przyczep kempingowych. Jak szacuje CSO, wspomniany problem może dotyczyć znacznie większej rzeszy gospodarstw domowych – około 50 tys. z nich nie podało, czy mają w domu kanalizację, Stanowiąc tym samym swojego rodzaju białą plamę na kanalizacyjnej mapie irlandzkiego urzędu statystycznego.

PRZEMYSŁAW ZGUDKA


IRLANDIAWYDARZENIA Auta elektryczne i hybrydowe służą naszemu środowisku

Randki online świetną okazją dla wyłudzaczy. Garda znowu ostrzega przed „romantycznymi” oszustami

foto FREEPIK

Szukasz drugiej połówki, korzystając z portali randkowych? Wystrzegaj się oszustów. Poszukując miłości w internecie, bardzo łatwo jest się na nich naciąć. Tylko w ubiegłym roku mieszkańcy Zielonej Wyspy stracili miliony euro na matrymonialnych oszustwach.

EKOLOGIA W MOTORYZACJI KOSZTUJE, ALE CHĘTNIE W NIĄ INWESTUJEMY

„ELEKTRYKI” I HYBRYDY

podbijają irlandzkie drogi

Kierowcy z Zielonej Wyspy stawiają na ekologię – coraz częściej kupują samochody elektryczne bądź hybrydowe. Zgodnie z danymi Central Statistics Office (CSO) aż prawie jedna trzecia zarejestrowanych w tym roku nowych aut podchodzi właśnie pod te kategorie. Z biegiem czasu podejmujemy coraz więcej działań związanych z dbaniem o naszą planetę. Oprócz dążenia do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych politycy zachęcają także ludzi do przestawienia się na ekologiczne rozwiązania na co dzień. Nierzadko poprzez wprowadzanie nowych podatków. Jedną z bardziej ekologicznych decyzji, które możemy podjąć, jest nabycie auta elektrycznego bądź hybrydowego. Inwestując w tego rodzaju samochody, odczuwalnie ograniczamy wydzielanie spalin. Oczywiście ma to swoją cenę – tego typu auta są znacznie droższe niż modele tradycyjne. Mimo tego mieszkańcy Irlandii inwestują w nie

coraz częściej. Pokazują to najnowsze statystyki opublikowane przez CSO. W pierwszym kwartale tego roku spośród wszystkich zarejestrowanych nowych samochodów aż 32,2 proc. było hybrydami bądź „elektrykami”. W porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku liczba kupionych aut z tej kategorii wzrosła aż o 53,5 proc. Najpopularniejszym wśród tego typu modeli okazał się Hyundai Tucson. I to mimo tego, że jego cena jest wcale niemała – w Irlandii zaczyna się od 38 tys. euro. Pod względem całościowym w pierwszym kwartale tego roku rynek nowych samochodów miał się gorzej niż rok temu – liczba zarejestrowanych nowych aut spadła o 11 proc. Statystyki sprzedaży znacząco podbijają właśnie samochody elektryczne i hybrydowe. Wciąż jest to jednak dosyć drogie przedsięwzięcie, na które może sobie pozwolić niewielu mieszkańców Zielonej Wyspy.

Znalezienie miłości w dzisiejszych czasach jest czymś trudnym. Nie zawsze spotkamy odpowiednie osoby w najbliższym otoczeniu. Na szczęście z pomocą przychodzi nam internet. Dzięki niemu można znacznie poszerzyć zakres swoich sercowych poszukiwań. Poznając ludzi online, należy jednak cały czas mieć się na baczności. Dopóki nie spotkamy się z nimi twarzą w twarz, nie mamy pewności, z kim tak naprawdę mamy do czynienia. Nawet po spotkaniu w cztery oczy może okazać się, że trafiliśmy na pospolitego oszusta, któremu zależy tylko i wyłącznie na naszych pieniądzach. Regularnie przekonują się o tym kolejne osoby naciągane przez matrymonialnych oszustów. Jak donosi „Irish Mirror”, każdego roku kwoty tego typu oszustw liczone są w milionach euro. W ubiegłym roku w tej sprawie na irlandzką policję zgłosiło się 200 oszukanych osób. Średnia kwota wyłudzenia wyniosła 20 tys. euro. „Rekordziście” udało się wyłudzić 48 tys. euro od jednej z mieszkanek Irlandii. R

E

K

L

A

M

5

ŁAMIĄ SERCE i czyszczą konta

„Romantyczni” wyłudzacze nie mają żadnych skrupułów w łamaniu nie tylko kobiecych serc Metoda przestępców jest dosyć prosta – zakładają oni profile na portalach randkowych pod fałszywym imieniem i nazwiskiem, umieszczając na nich fałszywe zdjęcia. W internecie poszukują osób sprawiających wrażenie majętnych. Jeżeli już takie znajdą, nawiązują z nimi relację, starając się je w sobie rozkochać. Udając zaangażowanie i zasypując swoje ofiary niestworzonymi historiami, zazwyczaj w pewnym momencie proszą o pożycze-

nie pieniędzy. By nie wzbudzać podejrzeń, zaczynają od niewielkich kwot. Tłumaczą przy tym, że pożyczka ma dotyczyć pokrycia wydatków takich jak na przykład koszt podróży czy leczenie chorego członka rodziny. Wszystko oczywiście odbywa się online. Oszust oczywiście powtarza, że pieniądze zwróci przy najbliższej możliwej okazji. Jak nietrudno się domyślić, tego typu „pożyczki” są bezzwrotne. Gdy ofiara zorientuje się, że została okradziona bądź stanowczo

foto FREEPIK

30/KWIETNIA – 6/MAJA 2021

żąda zwrotu pieniędzy, „druga połówka” przepada jak kamień w wodę. W temacie nawiązywania internetowych znajomości Garda regularnie apeluje o zachowanie zdrowego rozsądku. Względem osób, których nie udało nam się poznać osobiście, powinna obowiązywać zasada ograniczonego zaufania. Wlicza się w nią także niepodawanie wrażliwych danych – mogą zostać one wykorzystane do oszustwa.

PRZEMYSŁAW ZGUDKA

A

PRZEMYSŁAW ZGUDKA 2765_DU


IRLANDIAWYDARZENIA

6

Młodzi z Irlandii coraz mniej zbuntowani

30/KWIETNIA – 6/MAJA 2021

Mniej piją, palą i biją, ale nie chcą rezygnować z seksu

foto PUBLIC DOMAIN

Kobiety są bardziej rozważnymi kierowcami niż mężczyźni. Twierdzenie dla wielu kontrowersyjne, ale zostało poparte odpowiednimi danymi. Takowe udostępnia Central Statistics Office. Irlandzki urząd statystyczny nie pozostawia złudzeń – płeć piękna jest mniejszym utrapieniem na irlandzkich drogach.

R

Swojego rodzaju wojna płci trwa właściwie przez cały czas. Od czasu do czasu zarówno kobiety, jak i mężczyźni próbują udowodnić drugiej stronie, że są w czymś lepsi. Zazwyczaj opierając się na dowodach anegdotycznych, które niekoniecznie muszą mieć przełożenie na rzeczywistość. Zwłaszcza że wiele tego typu spraw pozostaje w praktyce nierozstrzygniętych. Zdarzają się jednak twarde dane mogące być konkretną podstawą do wysuwania tego rodzaju twierdzeń, zwłaszcza jeżeli są zbierane na przestrzeni lat. Jak choćby w temacie tego, że kobiety są mniej kłopotliwymi kierowcami niż mężczyźni. Dane dotyczące tego tematu udostępnione przez CSO postanowił zebrać i przytoczyć portal MissQuot. Przedłożone liczby dobitnie pokazują, że kobiety są zdecydowanie ostrożniejszymi kierowcami niż mężczyźni. W tej kwestii głównym wyznacznikiem jest liczE

K

L

A

M

Jeżeli wierzyć badaniom, statystyczna kobieta za kółkiem ma mniejsze ciągoty do pakowania się w kłopoty

KORONAWIRUS ZOSTAWIŁ WIELU LUDZI BEZ PRACY, A KOMORNE TRZEBA PŁACIĆ. JEST JESZCZE DROŻEJ NIŻ WCZEŚNIEJ

CSO: kobiety są lepszymi kierowcami ba zebranych punktów karnych. Zgodnie z najświeższymi danymi w okresie między styczniem a kwietniem ubiegłego roku mężczyźni zarobili ponad dwa razy więcej punktów karnych niż kobiety. O ile płeć piękna zgarnęła ich nieco ponad 16,5 tys., mężczyźni wyłapali ich aż 34,4 tys. Odczuwalne rozbieżności widać także w ramach zesta-

wień obejmujących dekadę. O ile w latach 2010–2020 kobiety „zarobiły” 669 tys. pkt karnych, mężczyźni wyłapali ich aż 1,2 mln. W tym wypadku różnica wynosi aż 88 proc. Wniosek nasuwa się sam – statystyczna „baba za kierownicą” jest mniejszym zagrożeniem na drodze niż kierowca mężczyzna.

PRZEMYSŁAW ZGUDKA

foto PUBLIC DOMAIN

Młodość rządzi się swoimi prawami, ale z upływem lat w niektórych kwestiach jest nieco mniej krnąbrna

Irlandzcy młodzi gniewni nie są już tak gniewni jak kiedyś. Najnowszy raport sporządzony przez naukowców z NUI Galway pokazuje, że na przestrzeni kilkunastu lat młodzi Irlandczycy zaczęli bardziej dbać o swoje zdrowie. Mniej ciągnie ich też do przemocy. Nie w każdej dziedzinie stali się jednak grzeczniejsi. Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. „Wiek szczenięcy” często cechuje się lekkomyślnością, nierzadko przeradzającą się w młodzieńczą głupotę. Po latach wielu z nas patrzy się na młodzieńcze wybryki z pożałowaniem, ale nie bez sentymentu. Wliczyć można w to palenie papierosów, spożywanie alkoholu czy eksperymentowanie z seksem. W niektórych kręgach towarzyskich bycie „bad boyem” bądź „bad girl” bywało wręcz koniecznością. Lata mijają i zmienia się nasze nastawienie do wielu rzeczy. Zmiany są nieuniknione także wśród dzieci i młodzieży. Wraz z upływem lat stali się oni nieco mniej skłonni do agresji i sięgania po używki. Przynajmniej jeśli spojrzymy na to przez pryzmat statystyk. Właśnie o to pokusili się naukowcy z NUI Galway. Owocem ich pracy jest „Health Behaviour in School-aged Children Trends Report”. W raporcie tym wzięli pod lupę zachowanie młodzieży w latach 1998–2018, kładąc szczególny nacisk na zachowania

A

To jest miejsce na Twoje ogłoszenie! Ten format tylko 95 euro (netto) za 4 wydania teraz z reklamą na stronie:

www.naszeoferty.ie

Przygotowanie reklamy w cenie! Zamów reklamę!

Jeżeli masz problem z piciem alkoholu i chcesz coś zmienić w swoim życiu Anonimowi Alkoholicy AA czekają

tel. +353873301230

ads@ng24.ie

2594_DU

www.aairlandia.com

2591_DU

postrzegane jako wybryki. Największą różnicę odnotowano wśród palaczy w wieku od 10. do 17. roku życia. O ile w 1998 ich odsetek wynosił 22,6 proc., w 2018 r. do „kopcenia” przyznawało się jedynie 5,3 proc. młodych. Liczba młodocianych amatorów papierosów zmalała więc aż o ponad trzy czwarte. Spożywanie alkoholu również nie jest takie modne jak kiedyś. O ile w 1998 r. do upicia się przynajmniej raz w życiu przyznało się 33 proc. młodych ludzi, 20 lat później odsetek ten zmalał do 19 proc. Jakkolwiek w temacie palenia i picia zanotowano odczuwalne spadki, nie stanowią one marginesu – tego typu rozrywkom wciąż oddaje się spora rzesza niepełnoletnich mieszkańców Irlandii. Na przestrzeni lat młodzieńcza agresja nieco zmalała – w przytoczonym okresie odsetek dzieci i młodzieży, którzy przyznali się do dręczenia innych, spadł o 11,4 pkt proc. Młodzi są za to coraz bardziej skłonni mówić, jak się czują – między 1998 a 2018 r. odsetek dzieci R

E

K

L

A

M

rozmawiających z najbliższymi o swoich problemach wzrósł o 11,3 pkt proc. Bardziej skłonne do dzielenia się swoimi problemami okazały się dzieci dorastające w ubogich rodzinach. Seks jest za to dla młodych zawsze atrakcyjny. W tej dziedzinie badania obejmowały okres od 2010 do 2018 r. O ile w 2010 r. do jego uprawiania przyznawało się 25,5 proc. nastolatków w wieku od 15 do 17. roku życia, w 2018 r. odsetek ten wynosił 22 proc. Młodzi nie są więc zbyt skorzy do rezygnowania z miłosnych uniesień. Nie zmieniło się także zbyt wiele w kwestii dbania o swoje zdrowie – odsetek dzieci regularnie oddających się uprawianiu ćwiczeń między 1998 a 2018 r. pozostał praktycznie na takim samym poziomie, oscylując w granicach 52 proc. Jakkolwiek młodość rządzi się swoimi prawami, można więc zauważyć, że w wielu sprawach młodzi Irlandczycy stają się bardziej rozsądni. Oczywiście do świętości całkiem sporo im brakuje.

PRZEMYSŁAW ZGUDKA

A

ADVERTISEMENT from €190 /4 issues net

For ad queries, please contact: Tel: 089 401 90 06 ads@ng24.ie 2768_DU


IRLANDIAPÓŁNOCNA

30/KWIETNIA – 6/MAJA 2021

7

R

E

K

L

A

M

A

Śmiecimy na potęgę. Irlandia Północna zasypana odpadkami

Północ na bakier Irlandia Północna jest zaśmiecona jak nigdy dotąd. Toniemy w niedopałkach papierosów, puszkach, butelkach, opakowaniach po jedzeniu i… psich odchodach. Najnowsze badanie przeprowadzone przez Keep Northern Ireland Beautiful (KNIB) nie pozostawia suchej nitki na mieszkańcach irlandzkiej północy. Śmieci są jednymi z najczęstszych śladów ludzkiej bytności. Niestety, wiele osób nie przejmuje się czystością. Nierzadko zamiast udać się do śmietnika znajdującego się dosłownie parę kroków od nas, woli rzucić odpadki za siebie. Biorąc pod uwagę taki stan rzeczy, kampanie uświadamiające nas o szkodliwości śmiecenia są konieczną inicjatywą. Niestety, mimo usilnych starań nie przynoszą one zamierzonych skutków, co dobitnie pokazuje najnowszy raport „Northern Ireland Litter Survey” autorstwa KNIB. Organizacja zajmująca się zwalczaniem śmiecenia sprawdziła wybrane obszary Irlandii Północnej pod kątem czystości.

foto FREEPIK

z troską o przyrodę Niedopałki papierosów po raz kolejny okazały się najpopularniejszymi śmieciami

Spośród sprawdzonych miejsc aż 18 proc. uznano za niespełniające wymogów. Najczęstszym rodzajem śmieci walających się po ulicach miast okazały się niedopałki papierosów – w ubiegłym roku były one obecne w 69 proc. obszarów, które pod lupę wzięło KNIB. Dosyć często znajdywano także psie odchody – odsetek zaśmieconych nimi miejsc wynosił 13 proc. – był ponad dwa razy większy niż w ubiegłym roku. Choć nie zabrakło śmieci będących produktem ubocznym pandemii, nie było ich szczególnie dużo. Odpadki takie jak zużyte masecz-

ki czy rękawiczki zalegały po 3 proc. północnoirlandzkich ulic i chodników. Jak szacują autorzy raportu, mowa tutaj o 5,2 tys. rękawiczek i 2 tys. maseczek, które spokojnie mogły wylądować w koszu. Oddzielną kategorią sprawdzanych miejsc jest jezdnia. Egzamin czystości zdecydowanie oblały drogi wiejskie – aż 48 proc. nie spełniało wymaganych standardów. Jak zauważają autorzy badania, taki stan rzeczy wynika z lekkomyślności poruszających się nimi kierowców i pasażerów – wielu z nich wyrzuca śmieci przez okno podczas jazdy.

Plaga zwolnień grupowych w pandemii

foto PUBLIC DOMAIN

PRZEMYSŁAW ZGUDKA

SYTUACJA NA RYNKU PRACY JEST NAJGORSZA OD 20 LAT, ALE SĄ TEŻ DOBRE WIEŚCI

Koronawirus wywrócił do góry nogami północnoirlandzki rynek pracy. Liczba ubiegłorocznych zwolnień była największa na przestrzeni 20 lat. Northern Ireland Statistics and Research Agency (NISRA)

W ciągu zaledwie roku liczba zwolnień grupowych wzrosła ponaddwukrotnie

Najczęstszym „śmieciowym towarzyszem” kierowców na wiejskich drogach są puszki i butelki – obecne one były na 89 proc. sprawdzanych dróg. KNIB dopatrzyło się także dużych ilości opakowań po słodkich przekąskach i jedzeniu na wynos. Jakby tego było mało, z roku na rok Irlandia Północna przeznacza na sprzątanie coraz mniej funduszy. O ile w 2017 r. była to kwota 45 mln funtów, dwa lata później wynosiła ona 31 mln funtów. Nic nie wskazuje na to, by w temacie śmiecenia w najbliższym czasie sytuacja miała zmienić się na lepszą.

ma jednak pocieszającą wiadomość – małymi kroczkami wychodzimy z zapaści. Wszyscy pamiętamy, jak dużo czarnowidztwa pojawiło się w temacie wpływu pandemii na rynek pracy w Irlandii Północnej. Każda prognoza była bardziej katastrofalna od poprzedniej. Choć rzeczywistość nie okazała się aż tak brutalna, kryzys dał popalić tutejszym pracownikom. Wyraźnie unaoczniają to ostatnie dane opublikowane przez NISRA. Głównym wskaźnikiem pokazującym kłopoty północnoirlandzkiego rynku pracy jest drastyczny wzrost zwolnień grupowych. O ile między marcem 2019 a lutym 2020 r. ich liczba wyniosła 4,3 tys., rok później w ramach tego samego okresu podskoczyła do 10,6 tys. W ciągu zaledwie roku liczba zwolnień grupowych wzrosła więc

aż ponaddwukrotnie. Jak zauważa północnoirlandzki urząd statystyczny, ostatni kryzys na taką skalę miał miejsce w Irlandii Północnej w 2001 r. Północnoirlandzki rynek pracy znalazł się więc w najgorszej sytuacji od dwóch dekad. Mimo grupowych zwolnień sytuacja nie jest jednak tak tragiczna, jak mogłoby się wydawać. W porównaniu z początkiem ubiegłego roku w styczniu 2021 r. liczba osób pobierających pensje z tytułu wykonywanej pracy zmalała o 0,9 proc. Na przestrzeni roku północnoirlandzki rynek pracy nie zaliczył więc potężnego całościowego krachu.

Co więcej, wiele wskazuje na to, że powoli wychodzimy na prostą – między grudniem 2020 a styczniem 2021 r. liczba osób zatrudnionych wzrosła o 0,2 proc. Taki sam wzrost zanotowano również między styczniem a lutym tego roku. Jakkolwiek jest to minimalna poprawa sytuacji, dane pokazują nam, że zmierzamy we właściwym kierunku. W porównaniu z resztą Wielkiej Brytanii nie wypadamy tragicznie – Irlandia Północna ma drugą najniższą stopę bezrobocia w całym kraju. Jednocześnie mamy jednak najwyższy odsetek osób bezrobotnych nieposzukujących pracy.

PRZEMYSŁAW ZGUDKA


POLSKA 8 POLITYKAPOLSKA ZDANIEM REDAKTORA Tomasz Walczak, redaktor działu Opinie „Super Expressu”

P

Smoleńsk Ewy Kopacz

Po długich perypetiach z telewizyjną premierą filmu Ewy Stankiewicz „Stan zagrożenia” o katastrofie smoleńskiej widzowie w końcu mogli go zobaczyć. Fakt, że najwięcej emocji, zwłaszcza wśród polityków PiS i ich medialnych sympatyków, budzą dziś opublikowane w nim zdjęcia Ewy Kopacz, a nie rzekomo głośne dziennikarskie śledztwo, które miało być podstawą filmu i miało ujawnić nowe fakty o tym, co się 10 kwietnia 2010 r. wydarzyło, dobrze pokazuje, że nigdy prawicy nie chodziło o „dojście do prawdy”, lecz zwykłą politykę. Owszem, zaprezentowane w filmie zdjęcia (podobno z moskiewskiego prosektorium, gdzie identyfikowano zwłoki ofiar) chluby Ewie Kopacz nie przynoszą. Zwłaszcza jedno, na którym pozuje do towarzyskiego ujęcia na tle – jak można wywnioskować – worka ze zwłokami. Co prawda nie bardzo znamy kontekst powstania tych zdjęć, ale przecież chodzi o czyste emocje. A te wśród osób, dla których katastrofa smoleńska nadal jest istotnym elementem tożsamości politycznej, mogą buzować. Choć fotografie niczego nie wnoszą do rozwiązania rzekomej tajemnicy, która za rozbiciem się prezydenckiego samolotu ma stać, to wielu mogą wydać się cokolwiek obrzydliwe. Ich swobodna atmosfera nie licuje z po-

wagą, której w trudnym psychicznie momencie identyfikacji zwłok byśmy oczekiwali. Kolejne kompromitujące konteksty można sobie dopowiadać. I o to przecież chodzi, by Ewę Kopacz przedstawić jako moralnego degenerata. Nie wydaje się to ani fair wobec osoby, która brała udział w tym koszmarze, ani skuteczne politycznie. Smoleńsk dawno już przestał budzić ogromne emocje. Nie on określa pole polskiej polityki. Co więcej, ani Kopacz, ani Tusk – dwa szwarccharaktery pisowskiej opowieści o tej katastrofie – nie odgrywają dziś żadnej istotnej roli w polityce. Takie zdjęcia Ewy Kopacz miałyby pewnie swój ładunek polityczny i szersze znaczenie przed 2015 r. Pewien pisowski tygodnik może żałować, że nie miał do nich wtedy dostępu. Zamiast tego musiał publikować na okładce manipulatorski kolaż zdjęć Tuska z Putinem, który miał pokazać, jak to były premier cieszył się z tego, co w Smoleńsku się wydarzyło. Dziś zdjęcia Kopacz są już tylko historyczną ciekawostką i kolejnym potwierdzeniem dla wyborców PiS, że dobrze zrobili, iż znienawidzili PO (ze wzajemnością zresztą). Ale im już tych potwierdzeń przecież nie trzeba, by w tej nienawiści trwać. A na nowych oburzonych deprawacją PO nie ma dziś co liczyć.

RAFAŁ

WOŚ VOŚ POPULI

Medialny Związek Radziecki

N

Nasze elitarne media już nawet nie udają, że są czymś więcej niż propagandowymi przybudówkami swoich walczących o władzę i wpływy obozów politycznych. Najstraszniej jest u machających sztandarem „wolnych mediów” liberałów. Ale prawica ochoczo się na nich niestety orientuje. Może kojarzą Państwo amerykańskiego dziennikarza Matta Taibbiego. Facet od dłuższego czasu pokazuje, jak amerykańskie media szczują na siebie ludzi. I tak liberałowie z New York Timesa i MSNBC cztery lata dzień w dzień sączyli swoim odbiorcom coraz większe dawki nienawiści wobec Trumpa. Teraz zaś z tą samą gorliwością przekonują, że Biden to najlepszy prezydent w historii Ameryki. Ich adwersarze z Fox News robią dokładnie odwrotnie. Taibbi podaje nawet przykłady. Te same lub bardzo podobne posunięcia zmieniają się ze „skandalu” i „zagrożenia dla światowego pokoju” w „akt politycznej odwagi” i „dalekowzroczność”. Wszystko zależy od tego, czy sięga po nie „nasz” czy „tamten”. Taibbi nazywa to „sowietyzacją mediów”. I to nie jest żadna metafora. Schemat propagandy jest dokładnie taki sam, jak u Stalina i jego propagandowców. My dobrzy, oni źli. Jasność kontra ciemność. Albo my ich, albo oni nas. Oczywiście z łamów zostali wyeliminowani wszy-

scy inaczej myślący autorzy. A tych, co robią dziś kariery, Taibbi nazywa „ludźmi o układzie pokarmowym warana” – czyli stworzenia zdolnego przyjąć, przetrawić i wydalić dowolną ilość toksyn. W efekcie czytelnik się nawet nie połapie. „Przecież zawsze można przełączyć” – pociesza się redaktor waran, gdy rankiem przed lustrem złapie go nagły wyrzut sumienia. Oczywiście wiadomo, że większość się nie przełączy. Bo po co się mają denerwować, skoro tu serwuje się im to, co chcą usłyszeć? W Polsce doszliśmy w zasadzie w to samo miejsce. Najgorzej jest u liberałów, gdzie po prostu nie ma już żadnego miejsca na jakąkolwiek inność. Jeśli odmawiasz uczestnictwa w seansach nienawiści i odczłowieczania przeciwnika, to daję ci pół roku. Potem albo pękniesz, albo wylecisz. Prawica też niestety się na liberałów orientuje. W efekcie procesy stadnego samoutwierdzenia i oblężonej twierdzy wcale tam nie słabną – lecz przeciwnie, raczej się pogłębiają. Dawno, dawno temu elitarni redaktorzy z elitarnych mediów wymyślili pojęcie „brukowiec”. Oczywiście żeby pokazać, że ich media są lepsze. Szczerze? Dziś jedynymi, którzy bronią jeszcze jakichś zasad i dziennikarskiej niezależności, są właśnie bulwarówki. Ewentualnie jakieś niedobitki lub nowe niezależne projekty. Reszta zmierza w kierunku medialnego ZSRR.

30/KWIETNIA – 6/MAJA 2021

– Być może w kwietniu klasy I–III wrócą do szkół – zdradza wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i dodaje:

Rozważamy szczepienia dzieci przeciw COVID-19 Waldemar KRASKA

Wiceminister zdrowia foto FACEBOOK

– I to jest możliwe jeszcze w kwietniu? – Myślę, że może to się udać. Zobaczymy jednak, jaka będzie sytuacja epidemiologiczna.

– Dlaczego osoby niepełnosprawne Radio Plus: – Minister Adam Niedziel- nie mogą liczyć na szybsze szczepieski mówił w ubiegłym tygodniu, że nie, choć pojawiło się wiele apeli w tej jeżeli tygodniowa średnia zakażeń na sprawie? Chociażby pełnomocnika 100 tys. mieszkańców spadnie poni- rządu ds. osób niepełnosprawnych. żej 30, rząd będzie myślał o regional- – Myślę, że za kilkanaście dni nym luzowaniu obostrzeń. I mamy będzie taka możliwość. Ruszają już trzy województwa – podlaskie, już punkty szczepień powszechwarmińsko-mazurskie i podkarpa- nych i kiedy dostęp do szczeckie – gdzie ten wskaźnik jest już pionek będzie na tyle duży, by poniżej 30. To ciągle aktualna dekla- znieść ograniczenia rocznikowe, racja i w tych województwach nale- wszystkie osoby, także niepełży się spodziewać szybszego luzo- nosprawne, będą zaszczepione. wania obostrzeń? Waldemar Kraska: – Być może – Unia Europejska chce wprowadzić tak, bo rzeczywiście widzimy, „paszporty szczepionkowe”. Polska że w tych województwach ten zgadza się na to rozwiązanie? wskaźnik jest zdecydowanie niż- – Rzeczywiście, w tej chwili trwaszy. W tym tygodniu pewnie ją w UE prace nad certyfikatem się państwo dowiecie. szczepionkowym. SzczeNiemniej ja zawsze gólnie bardzo zależy na podchodzę do tych tym krajom, które żyją lu zowa ń ba rz turystyki: HiszpaPrzeczytaj dzo ostrożnie. nii, Włochom, Grecji. cały wywiad Przypomnę, że u nas, – Dlaczego? w Polsce, także mamy na stronie – Może jestem za w tej chwili elektrobardzo konserwaniczny kod QR, który tywny w luzowaniu możemy pobrać ze swoobostrzeń, ale nauczojej strony indywidualneny d o ś w i a d c z e n i e m go konta pacjenta, jeśli jestez poprzednich miesięcy, widzę, że śmy zaszczepieni. nie wystarczy kilka dni spadków zachorowa ń, by p ew ne restrykcje luzować. Musimy ugruntować ten spadek. Widzimy przecież, że jednak w polskich szpitalach w dalszym ciągu jest ponad 31 tys. pacjentów. To jest bardzo duża liczba chorych, która przekłada się na obciążenie polskiej służby zdro wia. Przypomnę, że w szczycie drugiej fali to były 23 tys. pacjentów. Jesteśmy nadal w dość trudnej sytuacji. Także w tych województwach, gdzie wskaźnik spadł. – Polski rząd popiera jednak rozróżSytuacja w tamtejszych szpita- nienie na osoby zaszczepione i nielach też nie jest łatwa. Szczególnie zaszczepione przy podróżowaniu? w województwie podkarpackim. – Na pewno taki dokument powinien być, kiedy jest dostęp powszechny – Czy w kwietniu oprócz uruchomie- do szczepień, kiedy wszyscy mogą nia szkół możliwe są inne luzowa- się zaszczepić, jeżeli chcą. Wtenia, czy nie? dy, oczywiście, ma to jakiś sens. – Na pewno będziemy chcie- Jeżeli w tej chwili widzimy, nie li, jeśli będzie taka możliwość, tylko zresztą w Polsce, ale także aby do szkół wróciły dzieci. w innych krajach UE, że dostęp do Szczególnie te z klas 1–3. Widzi- szczepionek jeszcze nie jest pełny, my, że to zamknięcie w domach to musimy chyba poczekać z tym i nauka zdalna nie służy, nieste- certyfikatem do momentu, kiedy ty, dzieciom. Nie tylko ze wzglę- ta dostępność będzie powszechna. du na efekty nauczania, ale także ze względu na brak kontaktu – Kolejni producenci prowadzą badaz rówieśnikami. To zdecydowanie nia nad bezpieczeństwem szczepioźle wpływa na psychikę młode- nek przeciwko koronawirusowi u dziego człowieka. Jeżeli więc będzie- ci. Czy możliwe, że do puli szczepień my luzować jakieś obostrzenia, obowiązkowych dzieci zostanie włązaczniemy właśnie od oświaty. czona szczepionka na COVID-19?

se.pl

[

– Rzeczywiście, producenci już sygnalizują, że kończą badania kliniczne nad poszczególnymi rocznikami. Wiemy, że dla grupy w wieku 10–15 lat te badania się już zakończyły. Mamy sygnały o badaniach w młodszych grupach wiekowych. Myślę więc, że te szczepienia na rynek trafią. Czy one będą włączone do szczepień obowiązkowych? Trudno w tej chwili powiedzieć. Na pewno będziemy zasięgać opinii ekspertów, czy takie szczepienie powinno być obowiązkowe dla dzieci.

– Przejdźmy do teleporad. Słychać bowiem narzekania, że część lekarzy po prostu traktuje to jako wygodniejszą formę pomocy pacjentowi i teleporady bywają nadużywane. Czy Ministerstwo Zdrowia wykona jakiś kolejny krok w kierunku odejścia od teleporad? Już teraz są bardzo duże ograniczenia w ich stosowaniu, ale czy zostaną po prostu zlikwidowane? – Teleporada w czasie epidemii spełniła swoje zadanie wtedy, kiedy nie byliśmy przygotowani na COVID-19. Lekarze nie byli wtedy jeszcze zaszczepieni. W tym warunkach teleporada się sprawdziła. Niemniej nie może zastępować w pełni badania lekarskiego. To w pewnym sensie uzupełnienie badania lekarskiego i dobrze, że ona jest. I rzeczy-

Nie wystarczy kilka dni spadków zachorowań, by pewne restrykcje luzować. Musimy ugruntować ten spadek. Widzimy przecież, że jednak w polskich szpitalach w dalszym ciągu jest ponad 31 tys. pacjentów. wiście do Ministerstwa Zdrowia płyną sygnały, że teleporada jest nadużywana. Niejednokrotnie zamiast niej pacjent powinien mieć bezpośredni kontakt z lekarzem. Dlatego ograniczyliśmy już teleporady, szczególnie dla dzieci i osób starszych.

– To jaki będzie kolejny krok w sprawie ograniczenia teleporad? – Trudno powiedzieć. Jesteśmy bowiem wciąż w trakcie pandemii. Myślę jednak, że powinniśmy jeszcze bardziej precyzyjnie określić, dla jakich przypadków i dla kogo teleporada powinna być dostępna. To zdecydowanie ułatwi pacjentom dostęp do lekarza w formie tradycyjnej.

Rozmawiał JACEK PRUSINOWSKI, TW


POLITYKAPOLSKA

30/KWIETNIA – 6/MAJA 2021

9

Politycy opozycji z uznaniem dla ostatnich działań i wypowiedzi lidera koalicyjnego Porozumienia

Cieszę się, że Gowin wraca do formy Jacek KARNOWSKI

Prezydent Sopotu foto MARCIN WZIONTEK

Super Express: – Wzmocnienie klasy średniej, samorządów, przyjazny rozdział Kościoła od państwa… W co gra Jarosław Gowin? Jacek Karnowski: – Nie będę ukrywał, że bardzo dobrze znam Jarosława Gowina od wielu lat i cieszę się, że wraca do dawnej formy i sposobu mówienia. Myślę, że widzi, że rząd tzw. Zjednoczonej Prawicy przekroczył Rubikon i po prostu się wyczerpał (…), poza tym nie ukrywajmy, że Jarosław Kaczyński próbował wykonać ten sam manewr z Gowi-

nem, który wykonał z Andrzejem Lepperem. Czyli ukraść mu partię. Gowin widzi, że nie ma już tam czego szukać. – I jest pan gotów zapomnieć, że przez lata firmował i wspierał wszystko, co zrobił rząd pod przywództwem PiS? Że jest współodpowiedzialny? – Oczywiście, że tego nie wolno zapomnieć. Ale dobro Polski jest rzeczą najważniejszą i upadek tego rządu powinien nastąpić jak najszybciej. Powinny wrócić prodemokratyczne zasady, prounijny kurs. – Jak pan ocenia współpracę z ministrem Dworczykiem ws. Narodowego Programu Szczepień i planu większego zaangażowania samorządów? – Oceniam ją z bardzo umiarkowanym optymizmem. To jest na pewno jedna

z niewielu postaci tego rządu, która rozmawia z samorządowcami. Co prawda postulowaliśmy, żeby te szczepienia zdecentralizować dużo wcześniej, ale dzięki współpracy z ministrem Dworczykiem udało się np. zorganizować sprawne dowożenie osób starszych i z niepełnosprawnościami na szczepienia. Jako samorządowcy kładziemy jednak nacisk na organizację masowych punktów szczepień i ciągłości dostaw. Mam nadzieję, że to wszystko szybko ruszy, bo na początku był bałagan. – Popiera pan postawę opozycji ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy? Powinni głosować przeciw, jeśli PiS nie pokaże planu rozdzielenia unijnych środków? – Jako Stowarzyszenie Samorządów Polskich odbyliśmy spotkania ze

wszystkimi liderami partii opozycyjnych i namawialiśmy ich do tego, żeby ratyfikować Krajowy Plan Odbudowy pod warunkiem pokazania ostatecznego tekstu, w którym będzie mowa, minimum, o tzw. komitecie monitorującym i sterującym. I mamy taką obietnicę ze strony pana premiera Morawieckiego i ministra Budy. Ale chcemy to zobaczyć jako ostateczny dokument. – Czego dokładnie dotyczy ta obietnica? – Tego, że będą komitety monitorujące i sterujące składające się z organizacji takich jak Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Województw i Związek Gmin Wiejskich. Postulujemy, żeby 1/3 w tych komitetach to byli samorządowcy, 1/3 organizacje pozarządowe i pracodawcy i 1/3

strona rządowa (…), postulujemy też, żeby 40 proc. środków unijnych rozdawały jednak województwa samorządowe jako władza wdrażająca – po to, żeby sprawnie przeprowadzić ten proces. – W jakich okolicznościach ta obietnica padła? – Padła na spotkaniu ze stroną samorządową (…), mają powstać ciała, które określą zasady wydawania tych unijnych środków i będą sprawdzały, jak wydane zostały. Żeby nie odbyło się to bez trybu i na politycznych zasadach. W spotkaniach brali udział premier Morawiecki, a także ministrowie Buda i Szefernaker. Ale my nadal czekamy na ostateczny dokument Krajowego Planu Odbudowy. Rozmawiała KAMILA BIEDRZYCKA

Jego głos był mocny i potrzebny Krzysztof KWIATKOWSKI

Senator niezależny foto TOMASZ RADZIK

Kamila Biedrzycka: – Sejm wybrał posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego na rzecznika praw obywatelskich. Co zrobi Senat? Jest pan pewny wyniku? Krzysztof Kwiatkowski: – W mojej ocenie wynik tego głosowania jest jasny. Ta kandydatura nie ma szans uzyskania większości w Senacie, bo większość senatorów pamięta, że zgodnie z konstytucją RPO stoi na straży wolności i praw obywatela. A przypomnę, że poseł Wróblewski był jednym z twórców wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji, a wcześniej był aktywny przy wielu zmianach w wymiarze sprawiedliwości, które zostały ocenione jako niedopuszczalne ze względu na prawa i wolności obywatelskie, m.in. przez instytucje Unii Europejskiej. – O prawo do informacji dla obywateli zdaje się zabiegać szef R

E

K

L

A

M

Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, który zapowiedział szereg aktywności kontrolerów. Walczy o przejrzystość w życiu publicznym czy po prostu robi politykę? – Mnie mniej interesują osobiste motywacje prezesa Banasia. Nie mam za to wątpliwości, że NIK jest od tego, żeby kontrolować. Bez względu na to, czy intencje Mariana Banasia są osobiste, czy państwotwórcze, cieszę się, że będzie wykonywał swoje obowiązki. Bo obywatel ma prawo wiedzieć, czy np. słusznie, czy nie wydano kilkadziesiąt milionów złotych na tzw. nieodbyte wybory kopertowe. Bulwersuje mnie także, że NIK musiała złożyć zawiadomienie do prokuratury ws. utrudniania kontroli przez Polską Fundację Narodową. Czegoś takiego już bardzo dawno w historii NIK-u nie było. PFN zarządza dziesiątkami milionów złotych rocznie, które dostaje od spółek Skarbu Państwa, to nie są prywatne pieniądze! To są nasze pieniądze. Pieniądze obywateli.

Jestem ciekaw, co prokuratura zrobi z tym wnioskiem. – Czyli trzyma pan kciuki za Banasia. – Trzymam kciuki za NIK (…), za chwilę przed prezesem Banasiem ogłaszanie wyników kontroli, które on sam już zlecał, takich jak wybory kopertowe czy sprawa dwóch wież w Ostrołęce. Marian Banaś właśnie tutaj zbuduje sobie pomnik lub zły wizerunek. Po tych kontrolach będzie wiadomo, jak w praktyce działa NIK za jego prezesury. – Wiemy, że coraz gorzej działa Zjednoczona Prawica… – ...ten weekend był kamieniem milowym. Uważnie słuchałem wystąpień na kongresie Porozumienia Jarosława Gowina. Wiele mówiło się o ekologii, o klasie średniej, w którą reforma podatkowa PiS planuje uderzyć, o samorządzie, który przy rozdziale środków z Funduszu Inicjatyw Samorządowych został oszukany przez rząd. To oznacza, że jest to program, który o 180 stopni rozmija się z praktyką działania PiS.

A

A

N IE N E Z S O Ł G O ie tn ła p z e b J DODA

ie. Tylko aktualne ogłoszenia, ponad 43 200 wizyt miesięczn (marzec 2021)

Chcesz zareklamować się w gazecie lub na portalu www.ng24.ie ?*

1663_DU 2828_DU

Zadzwoń! 089 401 90 06 Napisz! ads@ng24.ie Z nami dotrzesz do Polonii w całej Irlandii, łącznie z Północną.

Ceny od 25 euro za tydzień reklamy. Kampanie wyceniamy indywidualnie. *ponad 148 100 wizyt miesięcznie (marzec 2021)

2829_DU

– Zapomniał pan o „przyjaznym rozdziale państwa i Kościoła”, o którym mówił Gowin. – To mocny i potrzebny głos. Szczególnie w momencie wypowiedzi ws. szczepień, które bardzo złym cieniem R

E

K

L

A

M

A

kładą się na przedstawicielach instytucjonalnego Kościoła (…), Jarosław Gowin i jego partia wysyłają czytelny sygnał: nas ze Zjednoczoną Prawicą już nic nie jednoczy, mamy całkiem inną ofertę

programową, wiemy, że przy kolejnych wyborach będziemy w innym obozie politycznym. Polska potrzebuje umiarkowanego centrum, do którego Gowin się odwołuje. Rozmawiała KAMILA BIEDRZYCKA


Twoje dziecko może kwalifikować się do School Transport Scheme, jeżeli mieszka w znacznej odległości od szkoły, do której uczęszcza. Ministerstwo Edukacji zapewnia subsydiowany transport szkolny dla uczniów szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy mieszkają w odległości większej niż 4,8 km od szkoły, w której się uczą. Usługę przewozów autobusami szkolnymi świadczy Bus Éireann, zaś ministerstwo decyduje o wysokości rocznych opłat. Usługa transportu szkolnego jest świadczona tylko wtedy, gdy w danej miejscowości znajduje się co najmniej 10 kwalifikujących się uczniów, którzy mogą korzystać z usług przewozu. Nawet jeżeli uczeń spełnia kryteria wieku i mieszka w znacznej odległości od szkoły, nie ma gwarancji, że będzie mógł skorzystać z programu. Rodzice są zobowiązani do dostarczenia dziecka do najbliższego punktu odbioru na trasie autobusu. Trasy autobusów są organizowane w taki sposób, że żaden uczeń nie powinien mieć do pokonania więcej niż 3,2 km z domu do punktu odbioru.

W poprzednim wydaniu gazety poruszyliśmy temat zmian związanych z wartością roszczeń odszkodowawczych oraz powodu ich wprowadzenia. W dzisiejszym wydaniu zachęcamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu, w której opiszemy, jaki skutek będą miały wprowadzone zmiany. Po wdrożeniu nowych wytycznych par. 22 ustawy o odpowiedzialności cywilnej i sądach z 2004 r. zostanie zmieniony na tyle, że Trybunał Sprawiedliwości będzie zobligowany do uwzględniania nowych regulacji podczas dokonywania oceny zadośćuczynienia w sprawach związanych ze szkodami osobowymi. W przypadku jakichkolwiek odstępstw przy wydawaC niu orzeczeń będzie musiał M zostać określony powód Y takiego postępowania. K Nowe wytyczne zastąpią obecnie używany przez Komisję ds. Szkód Osobowych (Personal Injuries Assessment Board, PIAB) Przewodnik Kwot Odszkodowań (Book of Quantum). Ostatnia aktualizacja przewodnika miała miejsce w 2016 r. Uwzględniała ona dane z zakończonych postępowań odszkodowawczych i określała takie czynniki jak zakres odniesionych urazów, które należało brać pod uwagę przy wycenie wysokości odszkodowania. W ten sposób przewodnik zapewniał miarodajność poziomu

Podpowiadamy, doradzamy

School Transport Scheme

transportu szkolnego i którzy mają ważną Kartę Medyczną, są uprawnieni do bezpłatnego transportu szkolnego do najbliższej szkoły.

foto PUBLIC DOMAIN

IRLANDIAPORADY

Transport dla dzieci specjalnej troski

Opłaty

Opłata za transport do szkoły podstawowej za cały rok szkolny wynosi 100 euro za jedno dziecko. Jeżeli rodzina

ma więcej niż jedno dziecko, maksymalna opłata na rodzinę wyniesie 220 euro rocznie. Opłata za transport ucznia szkoły średniej wynosi 350

euro na ucznia. Jeżeli rodzina ma dwoje lub troje dzieci, maksymalna kwota wynosi nie więcej niż 650 euro rocznie. W 2021 r. opłatę należy

wnieść w całości do końca lipca lub w dwóch ratach: pierwszej – do końca lipca, drugiej – do 26 listopada. Uczniowie, którzy kwalifikują się do

NOWE WYTYCZNE

dotyczące odszkodowań

Część 2.

rekompensat z tytułu różnorakich szkód osobowych.

Wpływ zmian na roszczenia w toku

Nie jest jeszcze jasne, których roszczeń będą dotyczyć nowe wytyczne po ich uchwaleniu. Padły sugestie, że zaczną one obowiązywać dla wniosków, które nie zostały jeszcze oszacowane przez PIAB. Nie ma jednak pewności, czy sprawy złożone do PIAB, które nie zostały jeszcze poddane ocenie, będą podlegać nowym wytycznym.

Formularze zgłoszeniowe powinny być wypełnione i podpisane przez: rodzica, dyrektora szkoły, Special Education Needs Organiser. Jeżeli twoje dziecko po raz pierwszy będzie uczęszczać do szkoły ponadpodstawowej, powinieneś złożyć wniosek online lub pobrać formularz ze strony Bus Éireann (About School Transport – buseireann.ie/ inner.php?id=257). Obecnie są przyjmowane wnioski na rok szkolny 2021/2022. Termin ich składania upłynie 30 kwietnia 2021 r. Więcej informacji dotyczących School Transport Scheme znajdziesz na stronie: https://www.education. ie/en/Parents/Services/ School-Transport/.

OPRACOWANIE: „NASZ GŁOS” NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW CITIZENS INFORMATION I BUS ÉIREANN

Tracey Solicitors Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała. Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626. Udzielamy usług prawnych w języku polskim. 16/17 St. Andrew Street, Dublin 2 T: 01 6499900 W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/ *W przypadkach spornych adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków.

W sprawach, w których komisja PIAB wydała uprawnienie do skierowania na drogę sądową i postępowanie zostało wszczęte, nowe regulacje prawdopodobne nie będą obowiązywać. Nie zostało również określone, czy nowe wytyczne będą dotyczyć jedynie szkód zwyczajnych, tj. zadośćuczynienia za ból i cierpienie. Jednak wydaje się, że zarządzenia nie wpłyną na szkody szczególne, czyli wydatki i koszty związane z roszczeniem. Istnieją przypuszcze-

nia, że sędziowie, którzy głosowali za wprowadzeniem zmian, w swoich orzeczeniach mogą sugerować się już nowymi wytycznymi.

Wpływ zmian na nowe roszczenia

Wszelkie wnioski złożone po dacie wdrożenia dyrektywy będą podlegały nowym zasadom. Spekuluje się, że wprowadzenie nowych regulacji sprawi, iż więcej roszczeń będzie mogło podlegać jurysdykcji sądów niższej instancji (District and Cir-

cuit Courts), co może skutkować dłuższym oczekiwaniem na rozpatrzenie spraw, zwiększając tym samym koszty postępowania sądowego, a nawet samego roszczenia.

Wnioski

Presja na wprowadzenie wytycznych dotyczących obniżenia poziomu odszkodowań wynika z podwyższenia składek ubezpieczeniowych oraz wywierania nacisku przez zainteresowane strony. Czas pokaże, czy towarzystwa ubezpieczeniowe dadzą

odczuć swoim ubezpieczającym oszczędności wynikające z niższych kosztów odszkodowań. Co więcej, nie wiadomo, czy po wprowadzeniu niższych wartości odszkodowań w przyszłości osobom poszkodowanym na skutek zaniedbania osób trzecich zostaną odpowiednio zrekompensowane krzywdy i szkody osobowe. Obecnie wiele rzeczy pozostaje niewiadomych, przede wszystkim data wdrożenia nowych wytycznych. Ważne, aby w przypadku odniesienia uszczerbku na zdrowiu poszkodowani zasięgnęli porady prawnej i podjęli niezwłoczne działania mające na celu ochronę swoich praw. Artykuł został przygotowany 30 marca 2021 r.

TRACEY SOLICITORS

foto MATERIAŁY WŁASNE

10

30/KWIETNIA – 6/MAJA 2021


POLECAMYIRLANDIA

30/KWIETNIA – 6/MAJA 2021 Byk może okazać się śmiertelnym zagrożeniem

NIECODZIENNA TRAGEDIA NA FARMIE W HRABSTWIE LIMERICK

Polak zmarł po spotkaniu z bykiem Pracował na farmie w Limerick, zginął najprawdopodobniej stratowany przez byka. Niecodzienny zgon Polaka, którego danych nie ujawniono, wstrząsnął lokalną społecznością. Tragicznie zmarły mężczyzna został pożegnany podczas wzruszającej mszy, zaś policja bada dokładne przyczyny jego zgonu.

foto FREEPIK

Doyle powstało w 2012 r. Byk może być naprawdę niebezpiecznym zwierzęciem. Choć jest on częstym bohaterem żartów, osobom, które spotyR

E

K

L

A

M

A

P

o rządach ostatniego Sasa Rzeczpospolita była mocno osłabiona – opozycja magnacka odżyła i utrzymała „liberum weto”. Dzięki temu mogła jednym głosem paraliżować prace sejmu albo nawet zerwać sejm. W 1764 roku Caryca Katarzyna II oficjalnie zarekomendowała młodego stolnika litewskiego na króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów a wolna elekcja odbyła się w asyście wojsk rosyjskich. Od tego momentu rządy króla Stanisława Augusta miały przebiegać pod stałą kontrolą Rosji. Król okazał się jednak „niepokorny”, bowiem od początku panowania przyświecała mu myśl reformy państwa i odbudowy Rzeczypospolitej.

Pod koniec lat 80. XVIII w. Stanisław August Poniatowski wraz z obozem patriotycznym podjęli kolejną próbę przeprowadzenia reform. Wykorzystali sprzyjającą sytuację polityczną – w 1787 roku Rosja została zaatakowana przez Imperium Osmańskie i wybuchła wojna rosyjsko -turecka. U boku Rosji przeciwko Turcji wystąpiła Austria. Katarzyna II rozpoczęła starania o pomoc zbrojną Rzeczypospolitej przeciw Turcji, formalnie zgadzając się, między innymi, na wzmocnienie władzy królewskiej w Polsce oraz na zwołanie sejmu pod węzłem konfederacji. Oznaczało to, że decyzje mogły zapadać większością głosów. Marszałkiem został Stanisław Małachowski, jeden z przywódców obozu reform. Prace nad Ustawą Rządową rozpoczęły się we wrześniu 1789 roku podczas trwania Sejmu Czteroletniego, zwanego Wielkim. Opracowanie reformy ustroju było pracą zespołową. Pieczę nad reformą sprawować miała uchwalona przez sejm „deputacja do poprawy formy rządu”, kierowana przez biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego. Faktycznym przywódcą deputacji był jednak marszałek nadworny litewski – Ignacy Potocki. Potocki pisał projekty reform, a następnie konsultował je z pozostałymi członkami komisji. Prace deputacji przebiegały jednak wolno. Pierwsze projekty nie wzbudzały euforii wśród zgromadzonych posłów. W sierpniu 1790 roku deputacja przygotowała nowy projekt złożony z 11 części, obejmujący 700 artykułów. Równolegle w latach 1790-1791 zaczęły powstawać projekty na tajnych posiedzeniach, odbywających się w domu księcia Adama Czartoryskiego. Brali w nich udział Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Scypion Pitattoli, Hugo Kołłątaj, Aleksander Linowski, Julian Ursyn Niemcewicz, Józef Weyssenhoff i Aleksander Lanckoroński. Zaangażowanie króla do prac nad reformą nie było proste, bowiem zespołowi przewodniczył jego główny opozycjonista – Ignacy Potocki, który odsuwając animozje na bok, zdecydował się osobiście poprosić Stanisława Augusta o poparcie. Król przystąpił do prac już w grudniu 1790 roku, aprobując wiele

11

kają na swojej drodze rozjuszonego byka, z całą pewnością nie jest do śmiechu. Tego typu spotkanie może zakończyć się naprawdę niewesoło. W najgorszy z możliwych sposobów przekonał się o tym Polak mieszkający w Adare w hrabstwie Limerick. Tragedię opisał „Irish Independent”. Dokładne szczegóły zdarzenia nie są znane – jego tragiczna śmierć, najprawdopodobniej wskutek stratowania przez byka, została określona jako „niecodzienny wypadek”. Sprawę badają lokalni funkcjonariu-

sze Gardy. Jak ustalono, Polak zmarł w skutek odniesionych ran – jego zgon uznano za wypadek w miejscu pracy. Tragicznie zmarłego mężczyznę żegnał Daniel Neenan, ksiądz służący w lokalnej parafii. – Ci, którzy go znali, wiedzieli, jak wspaniałym był człowiekiem. Rodzina, u której pracował, traktowała go jak rodzinę – mówił Neenan cytowany przez irlandzki portal. – Zarówno oni, jak i jego rodzina w Polsce są całkowicie zdruzgotani tym, co się stało.

PRZEMYSŁAW ZGUDKA

„Przysięgam Bogu I żałować tego nie Będę...” 3 MAJA – 230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA pomysłów Potockiego, wprowadzając też własne korekty. Debaty nad ostateczną wersją Ustawy trwały do ostatniej chwili. Zdecydowano jednak zaprezentować ją w sejmie 3 maja 1791 roku. Przeciwnicy projektu zgromadzili się u ambasadora rosyjskiego, debatując jak nie doprowadzić do uchwalenia reform. W dniu czytania Ustawy do obrony reform przygotowane były zawczasu gwardie królewskie i regiment piechoty im. Działyńskich. Z arsenału wyprowadzono nawet armaty. Galerie na sali sejmowej wypełnione były po brzegi. Nie obyło się bez ekscesów, jak choćby dobitnie wyrażanego sprzeciwu posła Suchorzewskiego, którego musiano siłą postawić na nogi. Ostatecznie król zaprzysiągł Ustawę słowami: „Juravi Deo et non poenitebit me...” (Przysięgam Bogu i żałować tego nie będę…) i wezwał zebranych, aby udali się z nim do katedry św. Jana, gdzie złożył przysięgę ponownie. Konstytucja 3 Maja, zwana Ustawą Rządowa, składała się z 11 artykułów. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej, ustawą regulującą organizacje władzy państwowej oraz prawa i obowiązki obywateli. Brała pod uwagę nie tylko szlachtę, ale także mieszczan i chłopów. Ograniczała prawa szlachty nieposiadającej dóbr, tzw. gołoty. Szlachta ziemiańska, posiadająca majątki, wciąż utrzymywała swoje przywileje i zwierzchnictwo nad chłopami, ale w ograniczonej formie. Chłopi nie uzyskali swobód politycznych, tylko zapewnienie o ochronie rządu i prawa, chociaż utrzymano pełną zwierzchność szlachty nad chłopem. Ustawa zapewniała wolność osobistą osadnikom z zagranicy i zbiegłym poddanym. Zapowiedziano tolerancję religijną – zaznaczono jednak, że religia rzymsko-katolicka jest panująca. Konstytucja scalała Polskę i Litwę. Zlikwidowane zostały odrębne instytucje państwowe na Litwie, Konstytucja wprowadzała wspólną armię i wspólny skarb, a szlachta litewska uzyskała prawo do obsadzenia połowy stanowisk w organach centralnych. Wprowadzono po raz pierwszy pojęcie narodu – obywatele mieli być obrońcami swobód narodowych i praw, a projekt stworzenia 100-tysięcznej armii polskiej przyjęty został przez aklamację. Na czele armii „siły zbrojnej narodowej” stał król. Wprowadzono zakaz posiadania prywatnych wojsk. Na podstawie Konstytucji 3 maja Rzeczypospolita stawała się monarchią konstytucyjną. Władzę ustawodawczą sprawował sejm i wciąż pozostawał on najważniejszym organem władzy. Miał być zwoływany przez króla lub marszałka. Większość posłów stanowiła szlachta – na 204 deputowanych w komisjach sejmowych zasiadało jedynie 24 przedstawicieli mieszczan. Wszystkie uchwały miały zapadać

większością głosów, zostało zniesione „liberum veto”. Likwidowano również konfederacje i rokosze – zbrojne wystąpienia szlacheckie. Sejm miał być „zawsze gotowy”, co oznaczało, że podczas swojej dwuletniej kadencji posłowie mogli być zwoływani na sesje nadzwyczajne. Konstytucja ograniczała prawa senatu, pozostawiając mu jedynie prawo weta w stosunku do uchwał sejmowych. Do kompetencji sejmu należało ustawodawstwo i uchwały podatkowe oraz kontrolowanie rządu i uchylanie jego decyzji. Ustawa zasadnicza zmniejszała także zależność sejmu od sejmików. Co 25 lat miał zbierać się specjalny sejm konstytucyjny i rewidować konstytucję. Władzę wykonawczą sprawować miał król wraz z mianowanym przez siebie gabinetem ministrów, nazwanym Strażą Praw, w skład której wchodzili król, prymas i pięciu ministrów: policji, pieczęci (spraw wewnętrznych), wojny, skarbu, spraw zagranicznych, następca tronu i marszałek sejmu z głosem doradczym. Ministrowie mogli być powoływani przez króla spośród najwyższych urzędników tylko podczas obrad sejmowych. Sejm mógł się nie zgodzić na kandydata króla i miał prawo zażądać większością 2/3 głosów odwołania ministra lub postawienia mu wotum nieufności. Każdy akt wychodzący w imieniu króla miał być przygotowywany przez Straż Praw i podpisywany przez odpowiedniego ministra. Ustawa znosiła odpowiedzialność monarchy. Od tej pory przed sejmem mieli być odpowiedzialni ministrowie. W przypadku władzy sądowniczej najwyższym organem sądowym pozostawał Trybunał Koronny i Litewski. Utworzono sądy magistrackie dla miast oraz sądy apelacyjne. Rzeczypospolita stawała się również monarchią dziedziczną. Jako że król nie posiadał oficjalnie ani żony, ani potomka, po Stanisławie Auguście tron miał przypaść 2 Fryderykowi Augustowi Wettinowi, potomkowi dynastii wcześniej panującej w Polsce – Augusta III Sasa. Zakładano bowiem, że w ten sposób zdoła się ograniczyć ingerencje obcych państw w sprawy polskie. Konstytucja, nie zmieniając w sposób zasadniczy charakteru państwa i biorąc pod uwagę interesy bogatego mieszczaństwa, stanowiła ważny krok na drodze do rozwoju państwa nowożytnego. Mieszczanie miast królewskich utrzymywali, zapewnione

wcześniejszym dekretem: prawa i wolności polityczne, gwarancję nietykalności osobistej, prawo do nabywania i dziedziczenia ziemi, dostęp do urzędów i stopni oficerskich, prawo do nobilitacji (nadanie szlachectwa), własny samorząd i prawo do reprezentacji sejmowej (plenipotentów). Konstytucja 3 maja stanowiła największe dzieło Sejmu Wielkiego i do dnia dzisiejszego uważana jest za jeden z najważniejszych aktów prawnych w dziejach Polski. Jej uchwalenie spotkało się z dużym oddźwiękiem. Dawała nadzieję na przeprowadzenie reform w kraju i suwerenność. Nie zyskała jednak aprobaty wśród konserwatywnej bogatej magnaterii, która chciała powrotu do dawnych struktur, a nawet myślała o podziale Rzeczypospolitej na autonomiczne prowincje. Poza granicami Konstytucja traktowana była jako przejaw bezkrwawej reformy państwa, podczas gdy we Francji monarchię obalono siłą i trwała rewolucja. Ustawa Majowa nawiązywała do ideologii Oświecenia i teorii społeczno-politycznych, głównie francuskich filozofów: Monteskiusza i Rousseau. Ustanawiała trójpodział władzy: władzę prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Znosiła wyłączne prawo szlachty do posiadania ziemi i pełnienia urzędów. Likwidowała przyczyny anarchii gnębiącej Rzeczpospolitą, takie jak: liberum veto, wolna elekcję oraz odwieczne prawo szlachty do rokoszu i konfederacji.

1

3

Autor: Beata Bieniada, absolwentka Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Źródła: Andrzej Zahorski, „Stanisław August „polityk”, 1966 r.; Józef Andrzej Gierowski, „Historia Polski 17641964”, 1982; Sebastian Adamkiewicz, „Konstytucja 3 maja – wola narodu czy zamach stanu?”, https://histmag.org. Ilustracje:

1) Portret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Johann Baptist Lampi, domena publiczna 2) Wydanie Konstytucji 3 maja z 1791 r., wyd. Michal Groll 1791 AD, domena publiczna 3) Jan Matejko, Konstytucja 3 Maja 1791 roku, 1891, domena publiczna

Artykuł powstał dzięki dofinansowaniu z funduszy polonijnych Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2798_DU

C M Y K


12

POLSKAGWIAZDY

30/KWIETNIA – 6/MAJA 2021

Pręży się do słońca HOROSKOP TYGODNIOWY 30.04 – 6.05.2021 BARAN

21.03–20.04

Ostatnio miałeś wrażenie, że przez cały czas idziesz pod górę i nie możesz pozwolić sobie na odpoczynek. Ale w tym tygodniu nareszcie nadejdzie tak długo oczekiwana dobra passa w życiu. Spisz listę swoich marzeń i planów i ruszaj do ich realizacji.

BYK

Taką sesję zafundowała sobie piosenkarka na jednym z dachów wieżowców w Warszawie

Doda 6SUDZGÕVLÇUµZQLH×QDNU]\×µZNLVHSO Panoramiczna poczuła wiosnę Nr 1

D

Mateuszem MotyPanoramiczna czy ńskim Nr 1 wdarła

o d a (37 l.) wariuj e , gdy g dy raz na jakiś c za s n ie w yje dzie z Polski, by powygrzewać się na plaży. Tak bardzo kocha i potrzebuje ciep ła oraz s ło ń ca. A gdy chwilowo nie może wylegiwać się za granicą, wystarczy jej miejski dach z wido kiem na Warszawę, gdzie może zaznać słonecznych kąpieli.

Panoramiczna Panoramiczna Panoramiczna Nr 11 1 Nrnr Panoramiczna Panoramiczna Nr 1 Nr 1

się na dach jednego z budynków i przy okazji zrobili tam wyjątkowo seksowną sesję zdjęciową. Doda prężyła się, wyginała i kusiła, jakby grała w seksownym teledysku. Ogłosiła też wielkie zmiany w swoim życiu. Skończyła nosić ubrania w kolorze lawendoHasło wym i przerzuciła Has z kategorii: się na lateks. Jak z kategłoorii MIASTA : widać, ta zmiana SPORT POLSKI bardzo jej służy. – Tylko bardzo Odgadnij hasło, a następnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO proszę bez insynu(np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod numer 7365. Na zgłoszenia czekamy do 27.03.2020 r. do godz. 6.00. Szansę wygrania nagrody mają wszyscy, acji, jakobym była Odgadnij hasło, a następnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO Odgadnij hasło, a następnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO Odgadnij hasło, a następnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO którzy do 30.04.2020 r. przyślą co najmniej jednomnie. prawidłowo odgadnięte – komentuje jak zawsze Odgadnij hasło,do a następnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO razem ze stworzona lateksu. ny dla Jestem (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod numer 7365. Ostatnio Na zgłoszenia czekamy Odgadnij hasło, aonastępnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO Laureaci nagród powyżej 2000 zł są zobowiązani zapłacenia 10 (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod numer 7365 . zgłoszenia zgłoszenia (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod 7365. NaNa czekamy hasło „ZAGRAJ Owartości 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto, 3Na złdonetto. (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) podnumer numer 7365. zgłoszenia czekamy do 27.03.2020 r. do godz. 6.00. Szansę wygrania nagrody mają wszyscy, (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod numer 7365. Na zgłoszenia czekamy swoim kuzynem czekamy córką Neo i Catwomen w swoim stylu. DECK To lateks stworzoproc. podatku. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne zwyrażeniem do r.był Szansę wygrania nagrody mają wszyscy, reklamacje: krzyzowki@se.com.pl do27.03.2020 27.03.2020 r.dodogodz. godz. 6.00. Szansę wygrania nagrody mają wszyscy, do 14.04.2021 r.6.00. do godz. 6.00. Szansę wygrania nagrody mają

foto INSTAGRAM (3)

0 zł 0 0 O 2 A J R Z A G zzłł 0 0 0 0 0 O ZAGRAJ O 2000 zł ZZAAAGG 2 0 A O J 2 Hasło A J ł R z R 0 0 0 G 2 O kategorii: z0złłzł ZZAAGGGRRRRAAAAJJJJOO20200z 0MIASTA 0 Hasło 0 Hasło Hasło Z z kategorii: zzkategorii: kategorii: POLSKI Hasło MIASTA MIASTA zPOLSKI kategorii: POLSKI MIASTA POLSKI

MIASTA POLSKI

którzy do 30.04.2020 r. przyślą co najmniej jedno prawidłowo odgadnięte hasło „ZAGRAJ O 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto, 3 zł netto. reklamacje: krzyzowki@se.com.pl 8 kwietnia 2020 Wczorajsze rozwiązanie: OWOCE OPUNCJI FIGOWEJ www.se.pl

doOdgadnij 27.03.2020 r. do godz. wygrania nagrody mają wszyscy, hasło, a imienia następnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO zgody iSzansę nazwiska (wrazjedno zjedno miejscowością) na liście którzy do 30.04.2020 r.r.6.00. przyślą coprzyślą prawidłowo odgadnięte Wczorajsze rozwiązanie: OWOCE OPUNCJI FIGOWEJ którzyna dopublikację 30.04.2020 przyślą conajmniej najmniej prawidłowo odgadnięte wszyscy, którzy do 31.05.2021 conumer najmniej prawidłowo którzy do 30.04.2020 r. przyślą cor.najmniej jedno prawidłowo odgadnięte (np.„ZAGRAJ SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod 7365.jedno Na czekamy laureatów. Nagrody wysyłamy w ciągu 6 tygodni pocztą pocztą hasło O 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto, 3albo netto. hasło „ZAGRAJ O 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto, 3złzłzgłoszenia netto. kurierską. hasło „ZAGRAJ O 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto, 3 zł netto. 8 kwietnia 2020 odgadnięte hasło „ZAGRAJ O 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto, do 27.03.2020 r. do godz. 6.00.przetwarzania Szansę wygrania nagrody mają wszyscy, Wszystkie informacje na temat danych osobowych znajdziesz reklamacje: krzyzowki@se.com.pl reklamacje: krzyzowki@se.com.pl reklamacje: krzyzowki@se.com.pl www.se.pl którzy do 30.04.2020 r. przyślą co najmniej jedno prawidłowo odgadnięte 3 złWczorajsze netto. krzyzowki@se.com.pl na stronieReklamacje: https://rodo.grupazpr.pl/#time-klauzula-konkursowa rozwiązanie: OWOCE OPUNCJI FIGOWEJ Pomocnik: AKANT – BIRMA – GOR�E – RYBAŁT – UTRATA Wczorajsze rozwiązanie: OWOCE OPUNCJI FIGOWEJ Wczorajsze rozwiązanie: OWOCE OPUNCJI FIGOWEJ

GWIAZDY 15

NLVHSO 6SUDZGÕVLÇUµZQLH×QDNU]\×µZNLVHSO hasło „ZAGRAJ O 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto, 3 zł netto. KRZYŻÓWKI PANORAMICZNE Panoramiczna reklamacje: krzyzowki@se.com.pl Panoramiczna Wczorajsze Nr rozwiązanie: Nr 1 2 OWOCE OPUNCJI FIGOWEJ Panoramiczna Panoramiczna Panoramiczna Panoramiczna Panoramiczna Panoramiczna NrNr222 Nr 11 21 NrNr nr Panoramiczna Panoramiczna Panoramiczna Nr 2 Nr 1 Nr 1

Panoramiczna Nr 1 Panoramiczna Panoramiczna Panoramiczna Panoramiczna Panoramiczna NrNr 1 2 Nr 11 1 Nrnr Panoramiczna Panoramiczna Nr 1 Nr 1 C M Y K

zł Ozłł2000 zł zł Hasło z kategorii: MIASTA POLSKI

GWIAZDY 15

RAK

22.06–22.07

LEW

23.07–22.08

PANNA

23.08–22.09

WAGA

23.09–22.10

Twój starannie przygotowany plan przyniesie spodziewane rezultaty. Musisz jednak pozwolić sobie na odrobinę więcej luzu. Jeżeli będziesz z uporem dążył do celu, sam zrozumiesz, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Czeka cię pewne nowe wyzwanie. Ono początkowo będzie dla ciebie dość kłopotliwe, ale z czasem pozwoli ci przedstawić się partnerowi nie tylko z zupełnie nowej, lecz także, jak się okazuje korzystnej strony. Pokażesz się jako osoba jeszcze bardziej interesująca. Masz wiele planów na nadchodzący tydzień, a tymczasem okaże się, że będziesz musiał je wszystkie zweryfikować. Nie wziąłeś bowiem pod uwagę pewnych bardzo istotnych okoliczności. Dostaniesz nauczkę, by w przyszłości poważniej podchodzić do tego tematu. W najbliższy weekend w twoim życiu dojdzie do istnego trzęsienia ziemi! Jeżeli szczerze się nad tym zastanowisz, zrozumiesz, że już od dawna marzyłeś właśnie o takim przebiegu wydarzeń. Teraz możesz już W dzisiejszej krzyżówce (nr 1 lub przestać udawać, że wszystko ci się podoba.

ZAGRAJ O

60

SKORPION

miejsce. Teraz wahasz się i zastanawiasz, czy aby nie robi tego z czystej uprzejmości, ale zupełnie niesłusznie. Bo nawet jeśli teraz tak myśli, potem okaże się, że świetnie będziecie się razem bawić.

KOZIOROŻEC

22.12–19.01

Spotkasz w swoim najbliższym otoczeniu nową osobę i zainteresuje cię ona bardzo. Pamiętaj jednak, że nie brakuje ci konkurentów! Musisz się wykazać się czymś ciekawym. To prawdziwa łamaczka serc lub prawdziwy casanowa.

WODNIK

20.01–18.02

RYBY

19.02–20.03

Nigdy byś się nie spodziewał, z kim los zetknie cię w nadchodzącym tygodniu! Będzie to jakaś postać z twojej dalekiej przeszłości. Okaże się, że możesz w tym momencie wiele skorzystać na tej znajomości i to zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.

POLSKI

Pomocnik: 600 zł!

GWIA

www.se.pl Nie żałuj czasu dla tego niespodziewanego gościa, bo potem zostanie ci to odpłacone z nawiązką. Zobaczysz, że jeśli tak postąpisz, to nie będziesz żałował. Ta osoba ma dla ciebie bardzo ciekawą propozycję, być może nawet biznesową.

STRZELEC

z kategorii: Hasło POLSKI Hasło Hasło MIASTA z kategorii: MIASTA zzPOLSKI kategorii: k a tegorii: MIASTA POLSKI MIASTA SPORT POLSKI

ZAGRAJ O

BLIŹNIĘTA 8 kwietnia 21.05–21.06 2020

wyraz,– który wystąpił także Pomocnik: AKANT – BIRMA – GOR�E – RYBAŁT UTRATA z wczorajszych diagramów (12 23.10–21.11 Pochwal się dobrą pamięcią i wy parę osób– –RYBAŁT ma dla–ciebie SMS-em poddobre numer 7365 w Pomocnik: AKANT – –BIRMA – –GOR�E Pomocnik: ANYŻ – BOMBAŻ REDA – STRIT Pomocnik: AKANT – –BIRMA –Codziennie GOR�E –BIRMA RYBAŁT – UTRATA Pomocnik: AKANT GOR�E RYBAŁT –UTRATA UTRATA rady. Wszyscy zdają się wiedzieć lepiej, cor. do godz do 14.04.2021 treści SMS-a wpisz: SXK.ZA jest dla ciebie najlepsze. Tak będzie W i teraz, powinieneś Pomocnik: AKANT – BIRMA –temu GOR�E – RYBAŁT(np. – UTRATA więc stanowczo przeciwko zaprotestować iSXK.ZAGRAJ.KRO pokazać Szansę wygrania nagrody mają w dobitnie, kto tutaj tak naprawdę rządzi. do 31.05.2021 r. przyślą co naj prawidłowe rozwiąza 22.11–21.12 „Zagraj o 600 zł”. Koszt SMS-a 3 Ktoś zaprosił cię w pewne noweReklamacje: dla ciebiekrzyzow 3 zł netto.

ZAGRAJ O 2000 zzzłłł 0z0ł 0 0 0 O 2 0 A O J 2 Hasło A J R R Z 0 A Z 0 G A 0 G 2 O J A R łłzł kategorii: z z ZZAAAGGGGRRRAAAJJJOO20200z 0MIASTA 0 0 0 Hasło Hasło Z z kategorii:

Odgadnij hasło, a następnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod numer 7365. Na zgłoszenia czekamy do 27.03.2020 r. do godz. 6.00. Szansę wygrania nagrody mają wszyscy, TUNA.HASŁO Odgadnij hasło, aanastępnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO Odgadnij wyślij: którzy dohasło, 30.04.2020 r. przyślą co SXK.FORTUNA.HASŁO najmniej jedno prawidłowo odgadnięte Odgadnij hasło, anastępnie następnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO er 7365. Na zgłoszenia czekamy Odgadnij hasło, aonastępnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO Laureaci nagród powyżej 2000 zł są zobowiązani zapłacenia 10 (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod numer 7365 . zgłoszenia zgłoszenia (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod 7365. NaNa czekamy hasło „ZAGRAJ Owartości 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto, 3Na złdonetto. (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) podnumer numer 7365. zgłoszenia czekamy nia nagrody mają wszyscy, (np. SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod numer 7365. Na zgłoszenia czekamy proc. podatku. w konkursie jest równoznaczne zwyrażeniem do r.Uczestnictwo godz. Szansę wygrania nagrody mają wszyscy, reklamacje: krzyzowki@se.com.pl do27.03.2020 27.03.2020 r.dodo godz. 6.00. Szansę wygrania nagrody mają wszyscy, czekamy do 14.04.2021 r.6.00. do godz. 6.00. Szansę wygrania nagrody mają dno prawidłowo odgadnięte W dzisiejszej krzyżówce (nr 1 lub nr 2) jest jeden do 27.03.2020 r. do godz. 6.00. Szansę wygrania nagrody mają wszyscy, ALE – ARRAS – POLO Odgadnij hasło, a imienia następnie wyślij: SXK.FORTUNA.HASŁO zgody na publikację i nazwiska (wrazjedno zjedno miejscowością) na liście którzy do 30.04.2020 r.r.przyślą coprzyślą prawidłowo odgadnięte Wczorajsze rozwiązanie: OWOCE OPUNCJI FIGOWEJ którzy do 30.04.2020 przyślą conajmniej najmniej prawidłowo odgadnięte wszyscy, którzy do 31.05.2021 conumer najmniej jedno prawidłowo którzy do 30.04.2020 r. przyślą cor.najmniej prawidłowo odgadnięte wyraz, wystąpił także w jednym Pomocnik: AKANT – �IRMA – GOR�E –SMS-a R��A�T – który �TRATA yzł brutto, 3 zł netto. (np.„ZAGRAJ SXK.FORTUNA.PANTADEUSZ) pod 7365. Na czekamy laureatów. Nagrody wysyłamy wSMS-a ciągu 6jedno tygodni pocztą pocztą kurierską. hasło ZŁ”. Koszt 3,69 złzłbrutto, 3albo netto. hasło „ZAGRAJ O2000 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a brutto, 3złzłzgłoszenia netto. hasło „ZAGRAJ OOr.2000 ZŁ”. Koszt 3,69 zł3,69 brutto, 3TARTAR zł netto. – z piątkowch diagramów (9 kwietnia). odgadnięte hasło „ZAGRAJ O 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto, do 27.03.2020 do godz. 6.00. Szansę wygrania nagrody mają wszyscy, Wszystkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz reklamacje: krzyzowki@se.com.pl reklamacje: krzyzowki@se.com.pl reklamacje: krzyzowki@se.com.pl GOWEJ Pochwal się dobrą pamięcią i wyślij ten wyraz którzy dohttps://rodo.grupazpr.pl/#time-klauzula-konkursowa 30.04.2020 r.OWOCE przyślą co najmniej jedno prawidłowo 3 złWczorajsze netto. krzyzowki@se.com.pl na stronieReklamacje: rozwiązanie: OPUNCJI FIGOWEJ TRATA Pomocnik: AKANT – BIRMA – GOR�Eodgadnięte – RYBAŁT – UTRATA Wczorajsze rozwiązanie: OWOCE OPUNCJI FIGOWEJ Wczorajsze rozwiązanie: OWOCE OPUNCJI FIGOWEJ SMS-em pod numer 7365 w terminie Pomocnik: AKANT – –�IRMA – –GOR�E – –R��A�T – –�TRATA Pomocnik: ALE – ARRAS – POLO – „ZAGRAJ TARTAR Pomocnik: AKANT –hasło �IRMA – GOR�E –�IRMA – �TRATA Pomocnik: AKANT GOR�E R��A�T �TRATA OR��A�T 2000 ZŁ”. Koszt SMS-a 3,69 zł brutto, 3 zł netto.

21.04–20.05

Lepsze jest wrogiem dobrego – w tym przypadku tu ludowe porzekadło sprawdza się w stu procentach. Nie próbuj więc już kombinować i drążyć tematu, bo nie wyjdzie ci to wcale na dobre. Poprzestań na tym, co już masz, bo masz bardzo wiele.

Pomocnik: 600 zł!

ZAGRAJ O

W dzisiejszej (nr 1 lub 2) jest jeden ANYŻkrzyżówce – BOMBAŻ – nrREDA wyraz,– który wystąpił także w jednym Pomocnik: AKANT – BIRMA – GOR�E – RYBAŁT UTRATA STRIT (12 kwietnia). z wczorajszych – diagramów Pochwal się dobrą pamięcią i wyślij ten wyraz SMS-em pod numer 7365 w terminie Pomocnik: AKANT – –BIRMA – –GOR�E – –RYBAŁT – –UTRATA Pomocnik: ANYŻ – BOMBAŻ REDA – STRIT Pomocnik: AKANT – –BIRMA – GOR�E –BIRMA RYBAŁT – UTRATA Pomocnik: AKANT GOR�E RYBAŁT UTRATA

Dowiesz się czegoś, co nieco zburzy twój obraz pewnej bezgranicznie podziwianej dotychczas przez ciebie osoby. Okaże się, że nie wszystkie zasługi, które sobie przypisuje, tak naprawdę są jej zasługami. Wiele ci da ta nauczka.


POLECAMYIRLANDIA

30/KWIETNIA – 6/MAJA 2021

Wywiad z WILLIAMEM BOYLE, autorem książki „Przyjaciel to najlepszy prezent dla samego siebie”

13

Dorastając w Nowym Jorku, już za młodu fascynował się kryminałami. Gangsterski świat uwielbia łączyć ze zwariowanym humorem, osadzając akcję w miejscach, które zna jak własną kieszeń. W książce „Przyjaciel to najlepszy prezent dla samego siebie” właśnie w takiej konwencji umieścił trio silnych kobiet, wiedzących jak walczyć o swoje. Z Williamem Boyle, pisarzem i wykładowcą na Uniwersytecie Missisipi, rozmawiał Robert Bodrog.

– Skąd wziąłeś pomysł na fabułę i kreację postaci w „Przyjaciel to najlepszy prezent dla samego siebie”? – Kiedyś nasza sąsiadka opowiedziała mnie i mojej matce o tym, jak zaprosił ją do siebie sąsiad mieszkający na rogu naszej ulicy. Był on obleśnym staruchem, trochę podobnym do Enzia. Gdy weszła do środka, włączył film porno. Uciekła stamtąd od razu. – Moja sąsiadka mieszkała w tym samym bloku, w którym dorastałem. Mieszkał tu też Anthony Casso, znany nowojorski gangster. Był tu, jeszcze zanim wprowadziliśmy się z moją mamą na przełomie lat 70. i 80. Wspomniana historia o ucieczce i osoba Casso zainspirowały mnie do stworzenia postaci Reny jako wdowy po gangsterze. – Skąd wziąłeś pomysł na opisanie relacji między kobietami pochodzącymi z różnych pokoleń i środowisk? – Od początku wiedziałem, że głównymi bohaterkami będą Rena i Wolfstein – gwiazda porno dorastająca we wczesnych latach 70. na Times Square. Spodobał mi się koncept, w którym gangsterskie klimaty miały mieć drugorzędne znaczenie – właściwa historia została opowiedziana z perspektywy kobiet w kwiecie wieku, które znalazły swój sposób na przetrwanie. – Tworzenie wielowymiarowych bohaterów nigdy nie jest łatwym zadaniem. W przypadku „Przyjaciel to najlep-

szy prezent” która postać była najtrudniejsza do napisania i dlaczego? – Najtrudniejsza była Lucia. W pierwszym szkicu była ona o wiele młodsza, więc musiałem niemało się napracować, gdy przerabiałem ją na 15-latkę kierowaną buntem i gniewem. Wolfstein z całą pewnością była najłatwiejsza do napisania, co nie znaczy, że było nudno. – Prawdziwe miejsca obecne w twojej książce dają jej wyjątkowy, nowojorski posmak. Pokazują, że autor naprawdę zna świat, w którym funkcjonują bohaterowie. Jakie masz osobiste powiązania z Brooklynem i Bronksem? – Książka rozpoczyna się i kończy w Brooklynie Południowym, gdzie dorastałem. Podczas pisania wiele czasu poświęciłem na zwiedzanie znanych przeze mnie ulic w pamięci. W myślach najczęściej odwiedzałem Brooklyn, który znałem w latach 80. i 90. Akcja przenosi się także do Throggs Neck, dzielnicy Bronksu, skąd pochodzi rodzina mojej żony. Następnie opuszczamy Nowy Jork, trafiając do Monroe, miasteczka ulokowanego w Hudson Valley, gdzie obecnie mieszka wielu krewnych mojej żony. Innymi słowy – mam mocne osobiste powiązania z miejscami przedstawionymi w mojej książce. – Jak wiele fabuły masz wymyślonej, zanim zaczniesz pisać książkę? Czy zawsze wiesz, jak historia się skończy, zanim zaczniesz ją tworzyć? Jak było w przypadku tej książki? – Jeżeli chodzi o tę książkę, zaplanowany miałem tylko początek. Tworząc pierwszy szkic, naprawdę sporo improwizowałem, ale był on zupełnie inny niż wersja końcowa. W drugim szkicu planowałem zdecydowanie więcej, choć historia zakończyła się zdecydowanie za wcześnie. Trzecia wersja szkicu opierała się w dużej mierze na formowaniu ostatecznego kształtu książki. W tym wypadku nie znałem zakończenia, dopóki go nie napisałem.

foto KFB2010, CC BY-SA 4.0 / WIKIPEDIA.ORG, MAT. PRASOWE

GANGSTERZY nie są najważniejsi – Jak długo pisałeś, zanim zacząłeś publikować jako „profesjonalny” pisarz? Czy miałbyś jakieś porady dla aspirujących twórców? – Pisałem, odkąd miałem siedem lat. W szkole średniej zacząłem traktować pisanie bardzo poważnie. Tworzyłem kiepskie scenariusze i jeszcze gorsze wiersze. Podczas studiów skupiłem się na tworzeniu dzieł fabularnych. Opublikowałem swoją pierwszą nowelę, mając 20 lat – dostałem za nią 5 dol. Miałem 35 lat, gdy opublikowałem swoją pierwszą książkę. Zajęło mi sporo czasu, żebym mógł dotrzeć tu, gdzie teraz jestem. Moja jedyna rada – próbować do oporu.

ROZMAWIAŁ ROBERT BODROG TŁUMACZYŁ PRZEMYSŁAW ZGUDKA

„Chłopcy z Ferajny” spotykają „Thelmę i Louise”, gdy niezwykłe trio kobiet z Nowego Jorku postanawia zewrzeć szyki, by uciec od swoich dawnych prześladowców. Rena Ruggiero, wdowa po brooklyńskim gangsterze, uderza swojego 85-letniego sąsiada Enzio popielniczką w głowę i wyrusza w najdziwaczniejszą podróż swojego życia. Z początku próbuje szukać schronienia w domu Adrienne, dawno niewidzianej córki, mieszkającej razem z jej wnuczką Lucią, tylko po to, żeby Adrienne zatrzasnęła jej drzwi przed nosem. Ich sąsiadka, Lacey „Wolfie” Wolfstein, niegdyś odnosząca sukcesy gwiazda porno i emerytowana hochsztaplerka z Florydy, przyjmuje Renę pod swój dach. Tymczasem Lucia odkrywa, że jej matka planuje zabrać ją w podróż wraz ze swoim chłopakiem, a zarazem gangsterem, i zdaje sobie sprawę, że babcia jest jej jedyną nadzieją na ucieczkę z domu. Wszystkie kobiety uciekają przed czymś zupełnie innym i nie mają pojęcia, co je czeka. „Przyjaciel to najlepszy prezent dla samego siebie” jest książką pełną wartkiej akcji i czarnego humoru, opowia-

dającą o szukaniu przyjaźni i rodziny w miejscach, w których nie spodziewamy się ich znaleźć. Autor zaprasza czytelników do znanego, a zarazem przerażającego świata istniejącego w cieniu obrzeży nowojorskich dzielnic. RECENZJE „Pełna pościgów samochodowych w starym dobrym stylu i energii gnającej z prędkością światła, w połączeniu z babską solidarnością tworzy zabawną, wzruszającą i porywającą książkę, będącą jednocześnie znakomicie wyważoną lekturą”, Laura Wilson, The Guardian „Komiczni złoczyńcy dają nam kupę frajdy. Komiczni złoczyńcy będący kobietami dają nam jeszcze więcej frajdy. Ich podróż przynosi tyle radochy, że czytelnik pragnie, by trwała ona w nieskończoność”, Marilyn Stasio, The New York Times Książkę „Przyjaciel to najlepszy prezent dla samego siebie” kupisz w naszym sklepie: www.shop.wizardmedia.ie, w polskich księgarniach lub na Allegro.

INFORMACJA O AUTORZE William Boyle urodził się w 1978 r. Dorastał na Brooklynie w Nowym Jorku, mieszkając z rodziną matki w robotniczych dzielnicach Gravesend i Bensonhurst, których większość mieszkańców mogła poszczycić się włosko-amerykańskimi korzeniami, podobnie jak jego matka. Boyle mieszkał także na Bronksie, który znakomicie przedstawił w książce „Przyjaciel to najlepszy prezent”. Studiował na Państwowym Uniwersytecie w Nowym Jorku w New Paltz, w którym otrzymał licencjat z nauk humanistycznych. Tytuł magistra zdobył na Uniwersytecie Missisipi w Oksfordzie (Stany Zjednoczone), na którym od 2012 r. prowadzi zajęcia z kreatywnego pisania. Obecnie mieszka w Oksfordzie z żoną i dziećmi.

C M Y K


14 IRLANDIAPOLECAMY

30/KWIETNIA – 6/MAJA 2021

Polska wspólnota anonimowych alkoholików w Irlandii

foto PUBLIC DOMAIN, MATERIAŁY WŁASNE

Anonimowi alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. W AA nie ma żadnych składek ani opłat – jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją bądź instytucją. Nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Z PREAMBUŁY AA; COPYRIGHT © BY THE A.A. GRAPEVINE, INC.

Niniejszy artykuł opracowaliśmy z myślą o ludziach, którzy po raz pierwszy stykają się ze wspólnotą anonimowych alkoholików (AA). Staramy się odpowiedzieć w niej na pytania, które najczęściej nurtują nowicjuszy – pytania, które również my sami stawialiśmy, kiedy zetknęliśmy się z AA po raz pierwszy.

C M Czy jestem alkoholikiem? Y Jeśli często wypijasz więcej, K niż zamierzałeś lub chciałeś,

jeśli z powodu alkoholu wpadasz w kłopoty bądź jeśli podczas picia miewasz zaniki pamięci – to być może jesteś alkoholikiem. Nikt w AA nie postawi ci diagnozy, czy jesteś uzależniony, czy nie. Stwierdzenie u siebie uzależnienia zależy wyłącznie od osoby zainteresowanej. Co mogę zrobić, jeżeli niepokoi mnie moje picie? Poszukaj pomocy. AA może ci pomóc. Kim są anonimowi alkoholicy? Jesteśmy wspólnotą ludzi – kobiet i mężczyzn – którzy utracili kontrolę nad swoim

Wspólna droga do życia w trzeźwości

piciem. W rezultacie popadliśmy w różnego rodzaju kłopoty. Teraz próbujemy wypracować zadowalający nas sposób życia bez alkoholu i większości z nas się to udaje. Przekonaliśmy się, że potrzebujemy do tego pomocy i wsparcia innych alkoholików z AA. Czy pójście na mityng do czegoś mnie zobowiązuje? Nie. W AA nie prowadzi się rejestru członków ani list obecności. Nie musisz ujawniać żadnych swoich danych. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w kolejnych spotkaniach, po prostu więcej nie przyjdziesz – nikt nie będzie cię nagabywał. A co, jeśli spotkam tam kogoś znajomego? Jeżeli nawet tak się zdarzy, to przecież taka osoba będzie na mityngu z tych samych powodów, co ty. Nikt nie wyjawi twojej tożsamości ludziom spoza wspólnoty. W AA każdy zachowuje taki stopień anonimowości, jaki mu odpowiada. Między innymi dlatego nazywamy siebie anonimowymi alkoholikami.

Jak wygląda mityng AA? Są różne rodzaje mityngów, ale na każdym spotkasz alkoholików opowiadających o tym, jak alkohol wpłynął na ich życie i osobowość. O tym, co zrobili, żeby sobie pomóc, i o tym, jak żyje im się teraz. W jaki sposób może mi to pomóc? My, uczestnicy spotkań AA, wiemy, co to znaczy być uzależnionym od alkoholu i nie móc dotrzymać obietnicy zaprzestania picia – złożonej sobie i innym. Nie jesteśmy zawodowymi terapeutami. Staramy się pomóc innym w zdrowieniu z alkoholizmu, ponieważ nam samym udało się przestać pić – to nasze jedyne „kwalifikacje”. Osoby z problemem alkoholowym, które do nas przychodzą, zdają sobie sprawę, że powrót do zdrowia jest możliwy, ponieważ we wspólnocie widzą ludzi z krwi i kości, którym udało się uwolnić od nałogu. Dlaczego uczestnicy AA nadal chodzą na mityngi, mimo że się już wyleczyli?

Wyznajemy pogląd, że z alkoholizmu nie można się wyleczyć – już nigdy nie będziemy w stanie normalnie spożywać alkoholu. Zdolność do zachowania przez nas abstynencji zależy od naszego zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego. Zdrowie to osiągamy, chodząc regularnie na mityngi i stosując w życiu to, czego się na nich uczymy. Przekonaliśmy się też, że łatwiej nam utrzymać trzeźwość, jeśli pomagamy innym alkoholikom. Co trzeba zrobić, żeby wstąpić do AA? Wstępujesz do wspólnoty i stajesz się jej uczestnikiem, gdy tylko tego chcesz. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia. Przystępując do AA, wielu z nas nie było pewnych, czy są gotowi bądź chętni do życia w trzeźwości. Ile kosztuje członkostwo w AA? Wspólnota AA nie pobiera żadnych składek ani opłat za uczestnictwo. Pod koniec mityngu zbiera się wpraw-

dzie pieniądze (potrzebne na pokrycie kosztów kawy, herbaty, wynajmu lokalu itp.) ale datki te są całkowicie dobrowolne; również ich wysokość zależy wyłącznie od ciebie. Czy wspólnota AA jest organizacją religijną? Nie. Nie jest ona też powiązana z żadną sektą, wyznaniem ani Kościołem. Ale dużo się tam mówi o Bogu, prawda? Większość uczestników AA wierzy, że nasz problem alkoholowy udało nam się rozwiązać nie dzięki sile swojej własnej woli, lecz dzięki jakiejś sile wyższej, znacznie silniejszej od nas samych. Każdy jednak definiuje ową siłę po swojemu. Wiele osób nazywa ją Bogiem, inne utożsamiają ją z grupą AA, a jeszcze inni nie wierzą w żadną siłę wyższą. W AA jest miejsce dla wszystkich, zarówno dla wierzących, jak i niewierzących. Czy na mityng AA mogę przyprowadzić rodzinę? Członkowie rodzin i przyjaciele są mile widzi na tzw. mityn-

gach otwartych. Informacje na ten temat możecie uzyskać w najbliższym punkcie kontaktowym AA. Co radzicie nowym członkom? Z naszych doświadczeń wynika, że w AA najlepiej wracają do zdrowia ci, którzy: a) unikają pierwszego kieliszka; b) systematycznie uczęszczają na mityngi; c) trzymają się blisko ludzi o dłuższym stażu trzeźwości; d) starają się stosować w życiu zasady i sugestie wypracowane podczas spotkań.

Jeżeli jesteś zainteresowany przystąpieniem do polskojęzycznej wspólnoty AA w Irlandii, odwiedź stronę: https://www.aairlandia.com/. Znajdziesz tam szczegóły dotyczące miejsc i terminów spotkań. Pamiętaj, że alkoholizm jest chorobą postępującą. Traktuj go poważnie, nawet jeśli sądzisz, że znajdujesz się dopiero w jej początkowym stadium. Alkoholizm zabija ludzi. Jeśli będąc alkoholikiem, będziesz pił nadal, twoja sytuacja będzie się wciąż pogarszać.


SPORT

30/KWIETNIA – 6/MAJA 2021

Krzysztof Włodarczyk spędził za kratami ponad trzy miesiące

Marysia jest oczkiem w głowie Włodarczyka

K

„Diablo” trafił do aresztu 8 stycznia. Został skazany na pięć miesięcy, ale po opłaceniu grzywny kara została zmniejszona. Ostatecznie na wolność wyszedł w niedzielę. Od razu pojecha ł do aktualnej partnerki Karoliny Olszewskiej oraz ich córeczki. Marysia przyszła na świat we wrześniu 2019 r. i jest oczkiem w głowie pięściarza. To jego trzecie dziecko – z wcześniejszych związków Włodarczyk ma syna Czarka i córkę Zuzannę.

Włodarczyk w areszcie spędził ponad trzy miesiące i teraz, co zrozumiałe, chce ten czas nadrobić właśnie w towarzystwie najbliższych. „Do 20 maja niczego nie komentuję, nie ma takiej możliwości” – odpisał nam „Diablo” na prośbę o kilka minut rozmowy. 20 maja to oczywiście nieprzypadkowa data. Właśnie wtedy Włodarczyk ma się stawić w Sądzie Rejonowym w Płońsku, gdzie toczy się postępowanie w jego sprawie. Powód? Ten sam, za który trafił za kratki na początku roku – złamanie sądowego zakazu poruszania się pojazdami mechanicznymi. W pierwszym terminie (13 kwietnia) wyrok nie zapadł i teraz pięściarz będzie odpowiadał z wolnej stopy. Za złamanie art. 244 k.k. grozi mu kara pozbawienia wolno-

Krzysztof Włodarczyk (40 l.) nadrabia stracony czas z najbliższymi

Wyszedł z więzienia, cieszy się córką

ści od trzech miesięcy do aż pięciu lat. W tym konkretnym przypadku „Diablo” został zatrzymany w Szczytnie. Jechał sam, a dozwoloną prędkość przekroczył o 40 km/h. Według relacji policjantów,

którzy stawili się na rozprawie w charakterze świadków, Włodarczyk w trakcie kontroli zachowywał się spokojnie. – Sprawą zajmują się moi prawnicy, ja się nie wtrącam. Krzysiek teraz cieszy się

rodziną, w końcu długo jej nie widział. Trudno mi sobie nawet wyobrazić, co się działo w jego głowie przez ostatnie tygodnie. Ja spokojnie czekam na sygnał od niego i jak taki dostanę, to się spotkamy i porozma-

Szalona radość siatkarzy Jastrzębskiego Węgla, nowego mistrza Polski

wiamy o przyszłości. Bardzo chciałbym, żeby wrócił na ring jak najszybciej, ale ten proces do najłatwiejszych należeć nie będzie – powiedział nam Andrzej Wasilewski, promotor Włodarczyka. RAFAŁ MANDES

SIATKARZE ZE ŚLĄSKA ZDETRONIZOWALI ZAKSĘ KĘDZIERZYN I ZOSTALI MISTRZAMI POLSKI

NASZGŁOSwww.ng24.ie D A R M O W Y

foto INSTAGRAM (2)

r z ys z t o f Wł o darczyk (40 l.) dokładnie po 100 dniach opuścił mury aresztu na warszawskim Służewcu. Były mistrz świata cieszy się już wolnością, ale za miesiąc czeka go... kolejna rozprawa.

15

„Nasz Głos” jest bezpłatnym tygodnikiem WYDAWCA/PUBLISHER: Wizard Media Ltd. 78 Benburb St, Smithfield, Dublin 7, Irlandia Twitter.com: @NaszGlosPolishWeekly https://www.facebook.com/naszglosd http://www.ng24.ie, www.naszeoferty.ie Tel: +353 89 401 90 06, ads@ng24.ie Redakcja/Editorial Department: redakcja@ng24.ie Redaktor naczelny/Editor in Chief: Magda Odziemczyk, e-mail: modziemczyk@ng24.ie Redakcja Dublin/Editor Dublin: Przemysław Zgudka, e-mail: pzgudka@ng24.ie Współpraca: Artur K. Dormann, Izabela Lukiańska, Ewa Michałowska-Walkiewicz, Piotr Słotwiński, Samanta Stochla Korekta: Zespół Reklama/Advertisement: ads@ng24.ie, tel.:+353 89 401 90 06 Projekt graficzny: Piotr Dąbrowski Skład i łamanie: Aleksander Ptasiński Nakład: 10 tys. egzemplarzy Dystrybucja: dystrybucja@ng24.ie ISSN: 2009-8154 All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość dzieła nie mogą być reprodukowane bez wcześniejszej pisemnej zgody Wydawcy. Za treść reklam i ogłoszeń Wydawca nie odpowiada. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania tekstów.

C M Y K

Złote Jastrzębie! Zaksa zawsze była naszym koszmarem, biła nas, ale to my dzisiaj wygraliśmy – cieszył się libero Jastrzębskiego Węgla Jakub Popiwczak (25 l.) po zwycięstwie 3:1 (22:25, 25:19, 27:25, 25:23) w drugim meczu finału PlusLigi z kędzierzynianami. Dwa spotkania wystarczyły, by Zaksa pożegnała się z marzeniami o złocie.

Mistrzostwo Polski trafiło do Jastrzębia po 17 latach od ostatniego triumfu. Jastrzębianie zapowiadali, że po sensacyjnym zwycięstwie 3:1 w Kędzierzynie chcą zakończyć rywalizację szybko. Mieli mocne argumenty, już w pierwszym starciu widać było, że Zaksa nie stanowi takiego monolitu jak przez cały sezon, gwiazdom zaczynało brakować sił. Trud-

ne chwile Aleksandra Śliwki w pierwszym meczu finału i Kamila Semeniuka w drugim to potwierdziły. Rozpędzeni jastrzębianie szli jak po swoje, prowadzeni przez zdecydowanego MVP finału Jakuba Buckiego (24 l.). Rezerwowy atakujący wchodził i robił porządek (15 pkt, 3 asy). – Coś niesamowitego, po tylu ciężkich chwilach w trakcie sezonu, po dziewięciu latach, które

spędziłem w tym klubie – opowiadał w Polsacie Sport Popiwczak. – Wygrywamy z zespołem okrzykniętym najlepszym w Europie, co też ma znaczenie. A wszystkim, którzy nie doceniali jastrzębian, mocną odpowiedź dał środkowy Łukasz Wiśniewski, zresztą były gracz kędzierzyńskiej drużyny: – To nie tak, że to była wpadka Zaksy, to wygrał MŻ Jastrzębski Węgiel. foto JAKUB PIASECKI / CYFRASPORT


16 SPORT

SZCZĘŚNI mają

Kurek z nimfą w raju

nową księżniczkę

Co za słodycz! Wojtek i Marina mają czworonożnego pupila

Siatkarskie małżeństwo wypoczywa na Okinawie

Rodzina Szczęsnych znów się powiększyła! Nie chodzi jednak o kolejne dziecko, a o nowego czworonożnego przyjaciela. Wojciech (31 l.), Marina (32 l.) i Liam (3 l.) pochwalili się, że mają suczkę Nalę (rasa pudel toy). Szczęśni od razu zakochali się w małej włochatej kulce, która rozczula na każdym opublikowanym przez Marinę wideo. „Witamy Marina (32 l.) jest w domku nowego członka rodzizauroczona Nalą

ny, naszą małą księżniczkę Nalę” – napisała na Instagramie wzruszona piosenkarka. Tymczasem, według włoskich mediów, Wojciech Szczęsny może mieć problemy w Juventusie. Władze klubu nie są ponoć do końca z niego zadowolone i szukają następcy. Wśród nich wymienia się Gianluigiego Donnarummę. Natomiast Szczęsny miałby się udać w drogę powrotną do angielskiej Premier League. PO

Napastnik OM trenuje w rajskich warunkach

Milik pokazał widoki C M Y K

Bartosz Kurek (33 l.) jest siatkarzem reprezentacji Polski, a jego żona Anna (28 l.) byłą kadrowiczką

foto INSTAGRAM (2)

B

arto sz Kur ek (33 l.) po zakończesezoniu nu w jap ońs kie j lidz e wyskoczył z piękną żoną Anną (28 l.) na zasłużone wakacje. Siat kar skie mał żeń stwo wypoczy wa na Oki nawie. Położona daleko na południe od Japonii wyspa dzięki swojej egzotyce, rajskim plażom i świetnej pogodzie porównywana jest do Hawajów. „Czapka na nic się nie zdała. Bartosz nie mógł się powstrz ymać i zrobił mi zdjęcie na Insta” – tak długonoga Anna Kurek (z domu Grejma n), była siat karka reprezentacji Polski, skomentowała gorącą wakacyjną fotkę z plaży. Wolf Dogs Nagoja z Bartoszem Kurkiem w składzie zakończyli sezon na 3. miejscu, a Polak był najlepiej pun ktujący m siat kar zem CH w lidze.

W pięknych okolicznościach przyrody trenować może Arkadiusz Milik (27 l.). Napastnik Olympique Marsylia mieszka tuż nad pięknym wybrzeżem, czym chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Ostatnio pokazał również, że jego muskulatura ciała jest wręcz doskonała. Milik zapozował bez koszulki na tle bajecznego wybrzeża oraz zademonstrował, jak trenuje w swoim ogrodzie. W takich warunkach motywacji do intensywnych ćwiczeń nie trzeba szukać! DO

Arkadiusz Milik (27 l.) ciężko pracuje nad formą w uroczej scenerii

foto INSTAGRAM

30/KWIETNIA – 6/MAJA 2021

Profile for Nasz Głos

Nasz Głos polski bezpłatny tygodnik w Irlandii 30.04.2021 (686)  

Nasz Głos polski bezpłatny tygodnik w Irlandii 30.04.2021 (686)  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded