Page 1

Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Nasz Głos

tWÓRZMY pOLSKĘ SILNĄ DUCHEM, TOŻSAMOŚCIĄ I KULTURĄ 2

Nr 3 (180) marzec 2012 ISSN  1507–8426

OFENSYWA CYWILIZACJI śMIERCI

11

OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE

15

ŻYCIE JEST ŚWIĘTE


LUBELSKIE ŚWIĄTYNIE

dominikanie Dominikanie przybyli do Lublina w XIII wieku z Krakowa. Rok 1253 jest datą pierwszej fundacji kościoła. W roku 1342 powstała obecna świątynia. Fundatorem był Kazimierz Wielki. Po pożarze w 1575 r. świątynia zmieniła swój kształt, na budowlę trójnawową, halową, który zachowała do dziś. Część kaplic, prezbiterium i nawy posiadają sklepienia krzyżowe. Ilość ołtarzy na przestrzeni wieków ulegała zmianie, obecnie jest ich 15. Ołtarz główny, od samego początku był poświęcony św. Stanisławowi, patronowi świątyni. W kaplicy Firlejów przechowywano jedną z najcenniejszych relikwii Krzyża Świętego, która do Lublina dotarła z Kijowa ok. 1420 r. To za jej przyczyną, lubelska bazylika była w XVII w. jednym z czołowych miejsc pielgrzymkowych w Rzeczypospolitej. Relikwia została skradziona w lutym 1991 r. Tekst i zdjęcia Dominik Różański Ołtarz M.B. Różańcowj

Kaplica Firlejów

Kaplica Ossolińskich: M. B. Opieki

Krucyfiks w kruchcie

Kaplica Szaniawskich: św. Marii Magdaleny (1660-70). Obraz z pocz. XVIII w.      Fot. Dominik Różański


Finał III międzynarodowego konkursu artystycznego im. włodzimierza pietrzaka

Uczestnicy kategorii recytatorskiej

Prowadząca uroczystość-sekretarz Naczelnej Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia Małgorzata Bartas-Witan i Starosta Turecki Zbigniew Bartosik wręczają nagrody

Organizator i pomysłodawca Konkursu Maciej Konieczny wręcza nagrodę w imieniu Anny Komorowskiej, małżonki perzydenta RP

Nagrody wręcza Marta Jachimowska sponsor ZMW Turek

Wiceprzewodnicząca Rady Okręgu Wielkopolskiego Zofia Grześkowiak wręcza nagrody uczestnikom w kategorii recytatorskiej

Gabriela Kwiatek otrzymuje nagrodę Komisji Edukacji, wręcza Jan Konieczny

Nagrodzeni uczestnicy w kategoriach: recytatorskiej, fotograficznej i plastycznej z organizatorami i sponsorami     Fot. Maciej Konieczny


Instytut Wydawniczy PAX Redakcja: ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, tel.: 22 586-51-00, fax: 22 586-51-87

Biedaczyna z Asyżu to zbeletryzowana biografia św. Franciszka, której narratorem jest brat Leon, towarzysz drogi życia tego niewątpliwie najpopularniejszego świętego. Historia ta pierwotnie spisana była na skórach zwierząt, strzępkach papieru i kawałkach kory. Codziennie przy świetle lampy brat Leon w wielkim trudzie i z obawą notował wszystkie słowa i czyny Franciszka. Wierzył, że nawet jedno słowo Biedaczyny z Asyżu może zbawić czyjaś duszę i jeśli nie zostanie wiernie zapisane i przekazane, ktoś może z jego winy zostać potępiony. Nikos Kazantzakis, powieściopisarz, poeta, dramaturg, tłumacz i myśliciel, znany przede wszystkim jako autor powieści „Grek Zorba”, należy do najczęściej tłumaczonych na języki obce autorów nowożytnej Grecji. Dział sprzedaży: Wybrzeże Kościuszkowskie 21 00-390 Warszawa tel. (22) 625 23 01, (22) 625 68 86

Nasz Głos marzec 2012 okładka  

Nasz Głos marzec 2012 okładka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you