Issuu on Google+

Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Nasz Głos

tWÓRZMY pOLSKĘ SILNĄ DUCHEM, TOŻSAMOŚCIĄ I KULTURĄ 2

Nr 3 (180) marzec 2012 ISSN  1507–8426

OFENSYWA CYWILIZACJI śMIERCI

11

OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE

15

ŻYCIE JEST ŚWIĘTE


LUBELSKIE ŚWIĄTYNIE

dominikanie Dominikanie przybyli do Lublina w XIII wieku z Krakowa. Rok 1253 jest datą pierwszej fundacji kościoła. W roku 1342 powstała obecna świątynia. Fundatorem był Kazimierz Wielki. Po pożarze w 1575 r. świątynia zmieniła swój kształt, na budowlę trójnawową, halową, który zachowała do dziś. Część kaplic, prezbiterium i nawy posiadają sklepienia krzyżowe. Ilość ołtarzy na przestrzeni wieków ulegała zmianie, obecnie jest ich 15. Ołtarz główny, od samego początku był poświęcony św. Stanisławowi, patronowi świątyni. W kaplicy Firlejów przechowywano jedną z najcenniejszych relikwii Krzyża Świętego, która do Lublina dotarła z Kijowa ok. 1420 r. To za jej przyczyną, lubelska bazylika była w XVII w. jednym z czołowych miejsc pielgrzymkowych w Rzeczypospolitej. Relikwia została skradziona w lutym 1991 r. Tekst i zdjęcia Dominik Różański Ołtarz M.B. Różańcowj

Kaplica Firlejów

Kaplica Ossolińskich: M. B. Opieki

Krucyfiks w kruchcie

Kaplica Szaniawskich: św. Marii Magdaleny (1660-70). Obraz z pocz. XVIII w.      Fot. Dominik Różański


Finał III międzynarodowego konkursu artystycznego im. włodzimierza pietrzaka

Uczestnicy kategorii recytatorskiej

Prowadząca uroczystość-sekretarz Naczelnej Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia Małgorzata Bartas-Witan i Starosta Turecki Zbigniew Bartosik wręczają nagrody

Organizator i pomysłodawca Konkursu Maciej Konieczny wręcza nagrodę w imieniu Anny Komorowskiej, małżonki perzydenta RP

Nagrody wręcza Marta Jachimowska sponsor ZMW Turek

Wiceprzewodnicząca Rady Okręgu Wielkopolskiego Zofia Grześkowiak wręcza nagrody uczestnikom w kategorii recytatorskiej

Gabriela Kwiatek otrzymuje nagrodę Komisji Edukacji, wręcza Jan Konieczny

Nagrodzeni uczestnicy w kategoriach: recytatorskiej, fotograficznej i plastycznej z organizatorami i sponsorami     Fot. Maciej Konieczny


Instytut Wydawniczy PAX Redakcja: ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, tel.: 22 586-51-00, fax: 22 586-51-87

Biedaczyna z Asyżu to zbeletryzowana biografia św. Franciszka, której narratorem jest brat Leon, towarzysz drogi życia tego niewątpliwie najpopularniejszego świętego. Historia ta pierwotnie spisana była na skórach zwierząt, strzępkach papieru i kawałkach kory. Codziennie przy świetle lampy brat Leon w wielkim trudzie i z obawą notował wszystkie słowa i czyny Franciszka. Wierzył, że nawet jedno słowo Biedaczyny z Asyżu może zbawić czyjaś duszę i jeśli nie zostanie wiernie zapisane i przekazane, ktoś może z jego winy zostać potępiony. Nikos Kazantzakis, powieściopisarz, poeta, dramaturg, tłumacz i myśliciel, znany przede wszystkim jako autor powieści „Grek Zorba”, należy do najczęściej tłumaczonych na języki obce autorów nowożytnej Grecji. Dział sprzedaży: Wybrzeże Kościuszkowskie 21 00-390 Warszawa tel. (22) 625 23 01, (22) 625 68 86


Nasz Głos marzec 2012 okładka