Page 1

RU

Ę NA WW J SI W

EO CEN

ZA

.N SZ

RE

ST

A

JE

System nowoczesnej edukacji szkolnej XXI wieku z dziennikiem elektronicznym

Y. P L

Nasze Oceny to innowacyjny system edukacyjny powstały z połączenia dziennika elektronicznego, platformy komunikacji wewnątrzszkolnej oraz systemu e-learningowego Wirtualne Lekcje. •

Posiada wiele funkcji ułatwiających pracę dyrektora szkoły i nauczycieli

Zawiera szczegółowe informacje na temat postępów w nauce oraz frekwencji ucznia

To nowoczesne narzędzie ułatwiające komunikację społeczności szkolnej. System pozwala na wymianę wiadomości i materiałów między użytkownikami, jak również na bieżący podgląd życia szkoły i klasy

Zapewnia dostęp do najlepszych materiałów edukacyjnych prestiżowych wydawnictw

Umożliwia korzystanie z platformy e-learningowej, która stanowi uzupełnienie nauczania tradycyjnymi metodami

Zarejestruj się na stronie www.naszeoceny.pl i uzyskaj dostęp do wersji prezentacyjnej systemu!


Dlaczego warto wybrać system Nasze Oceny? Obecność dziennika elektronicznego w szkołach stała się faktem. Pozostaje kwestia jego wykorzystania i miejsca, jakie zajmie w codziennym życiu każdej z nich. Różnorodność aplikacji dostępnych w dzienniku elektronicznym i łatwość obsługi ma na celu odciążenie nauczycieli od pracy biurowej, pozwalając im skupić większą uwagę na edukacji. Dziennik to nie tylko profesjonalne narzędzie dla dyrektorów i nauczycieli, ale także dla uczniów i ich opiekunów.

Bezpieczeństwo • • • • •

Gwarancja bezpieczeństwa danych szkoły Zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych Selektywny dostęp do danych Dostęp za pomocą połączeń szyfrowanych certyfikatem SSL Gwarancja bezpiecznego logowania

5+4 6 2

Zgodność z wymogami MEN • • • •

4 1 34 2+

Łatwa obsługa systemu • • •

Dostęp w formie e-usługi; szkoła nie musi martwić się o drogie serwery i ich administrację Czytelna, nowoczesna szata graficzna Korzystanie z systemu nie wymaga biegłej znajomości obsługi komputera

Nowoczesna Edukacja •

1

Zgodność z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 16 lipca 2009 roku dotyczącym prowadzenia dokumentacji szkolnej Gwarancja treści zgodnych z aktualną podstawą programową Homologacja z nowym systemem SIO po zmianach wprowadzonych przez MEN Zgodność druków, treści i rozwiązań ze wszystkimi aktami prawnymi obowiązującymi w szkołach

4 3-

Dostosowanie funkcji do potrzeb szkół • podstawowych • gimnazjalnych • ponadgimnazjalnych • Obecność systemu e-learningowego • możliwość korzystania z gotowych scenariuszy lekcji • możliwość tworzenia własnych scenariuszy zajęć • nauczanie przez Internet • Platforma komunikacji wewnątrzszkolnej

2+


Sprawdź sam, co wyróżnia nasz system!

Wybrane funkcje systemu nowoczesnej edukacji Nasze Oceny Dla szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej

Prowadzenie lekcji

Ocena opisowa

Olimpiady i konkursy

Zarządzanie szkołą

Diagnoza

Wymiana plików

Ewaluacja wewnętrzna

Ocena kształtująca

Rejestr historii operacji

Monitorowanie podstawy programowej

Drukowanie świadectw i arkuszy ocen

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli

Statystyki pracy nauczycieli

Drukowanie materiałów na wywiadówkę

Tworzenie kont administratorów

Wykresy postępów w nauce

Kronika klasy i szkoły

Wystawianie uwag

Generowanie raportów i list

Akualności klasy i szkoły

Edycja własnego profilu

Interaktywny plan lekcji

Składki

Usprawiedliwienia nieobecności

Kalendarz

Giełda podręczników

Komunikaty nauczycieli

Ankiety

Zarządzanie klasą (dla wychowawców)

Wiadomości


cji Nasze Oceny dla dyrek

Wsparcie w zarządzaniu szkołą

Możliwość tworzenia dowolnej liczby kont

Dziennik zawiera funkcje ułatwiające dyrektorowi szkoły wypełnianie obowiązków związanych z zarządzaniem placówką, a tym samym pozwala zaoszczędzić czas.

Dyrektor może bezpłatnie dodawać konta w systemie bez żadnych ograniczeń. Każdy pracownik szkoły może posiadać indywidualne konto.

Monitorowania pracy nauczycieli

Nowoczesne metody nauczania

Dzięki szeregowi funkcji dyrektor może kontrolować pracę nauczycieli: sprawdzać, czy prawidłowo wypełniają dziennik oraz monitorować, jak często korzystają z systemu.

Dziennik jest zintegrowany z platformą e-learningową oraz umożliwia korzystanie z podręczników w formie elektronicznej, co uatrakcyjnia proces nauczania.

Gwarancja łatwego wdrożenia systemu

Generowanie podsumowań

Proces zakładania konta szkoły jest prosty i ogranicza się do kilku niezbędnych czynności.

System generuje różnego rodzaju podsumowania, rankigi oraz wykresy niezbędne podczas spotkań Rady Pedagogicznej.

Podniesienie prestiżu szkoły Korzystanie z rozbudowanego dziennika elektronicznego w szkole, dostęp do e-lerningowej platformy edukacyjnej oraz nowoczesnych narzędzi multimedialnych zwiększa atrakcyjność szkoły.

Wgląd w postępy uczniów w nauce Dyrektor ma stały dostęp do ocen, frekwencji oraz uwag uczniów. System umożliwia mu tworzenie rankingu uczniów oraz klas.

WKRÓTCE TAKŻE: •

Generator projektów ewaluacji wewnętrznej

Monitorowanie realizacji podstawy programowej

Generator dokumenacji nadzoru pedagogicznego

Zarejestruj się na stronie www.naszeoceny.pl, uzyskaj dostęp do wersji prezentacyjnej systemu i przekonaj się sam/a, dlaczego warto wybrać system Nasze Oceny


i Nasze Oceny dla nauczyciel

Gotowe pomoce dydaktyczne System zapewnia nauczycielom dostęp do platformy e-learningowej oraz modułu „Środki dydaktyczne”, który zawiera opracowane pomoce dla nauczycieli.

Wsparcie w pełnieniu roli wychowawcy Nauczyciel może na bieżąco kontrolować postępy w nauce swoich uczniów. Dzięki funkcjom, takim jak np.: przygotowywanie materiałów na wywiadówkę, prowadzenie kroniki klasy, drukowanie świadectw, może zaoszczędzić dużo czasu.

Wsparcie organizacyjne Funkcje kalendarza oraz planu lekcji umożliwiają nauczycielowi uporządkowane planowanie swojej pracy.

Ocena kształtująca Dziennik umożliwia stosowanie oceny kształtującej dzięki funkcji dodawania pytań kluczowych, NaCoBeZu (Na co będę zwracał uwagę na lekcji) oraz możliwości utworzenia komentarza do oceny.

Łatwy kontakt z rodzicem Nauczyciel dzięki funkcji wysyłania wiadomości może w łatwy sposób skontaktować się z uczniami, a także z ich rodzicami.

Łatwe w obsłudze i  niezwykle efektywne narzędzie do pracy z  uczniami. Pozwala na tworzenie oraz udostępnianie scenariuszy lekcji i/lub szkoleń w formie coraz bardziej popularnego e-learnigu. Prosty i czytelny interfejs użytkownika sprawia, że korzystanie z platformy jest łatwe, zarówno dla nauczyciela jak i dla ucznia. Platforma „Wirtualne lekcje” jest opcjonalną częścią systemu Nasze Oceny. www.wirtualnelekcje.pl


Nasze Oceny dla uczniów to… Łatwy dostęp do ocen i frekwencji

System umożliwia uczniom przeglądanie swoich ocen. Uczeń dzięki dziennikowi wie, za co dokładnie otrzymał daną ocenę. Możemy sprawdzić, ile ma nieobecności na lekcjach z danego przedmiotu oraz, czy otrzymał uwagi na danej lekcji.

Aktualne źródło informacji

Uczeń dzięki funkcjom w dzienniku ma dostęp do najświeższych informacji dotyczących życia klasy i szkoły.

Możliwość komunikacji

Uczeń może wysyłać i odbierać korespondencję od innych uczniów i od nauczycieli.

Możliwość korzystania z pomocy edukacyjnych

Uczeń może pobrać lub zamieścić plik w systemie. Jest to pomocne np. podczas gromadzenia materiałów do przygotowania prezentacji referatu.

Możliwość korzystania z giełdy podręczników

Możliwość sprzedaży lub kupna używanych lub nowych podręczników.

Źródło informacji na temat konkursów i olimpiad

Dzięki informacjom w dzienniku uczeń jest informowany o olimpiadach i konkursach, jakie odbywają się w szkole. Ma również możliwość zapisania się na nie przez internet.

Nasze Oceny dla rodzica/opiekuna to…

5+

Możliwość monitorowania postępów dziecka w nauce

Rodzic/opiekun ucznia ma dostęp do jego ocen, frekwencji, uwag. Może zobaczyć, za co dokładnie jego dziecko otrzymało daną ocenę, kontrolować frekwencję swojego dziecka a także usprawiedliwić nieobecności.

Oszczędność czasu

Dzięki dziennikowi rodzic nie musi za każdym razem spotykać się osobiście z nauczycielem. Informacje dotyczące postępów w nauce dziecka ma udostępnione w systemie.

Źródło informacji

Rodzic/opiekun dzięki takim funkcjom, jak aktualności, kronika, czy kalendarz ma dostęp do informacji dotyczących aktualnych wydarzeń z życia klasy i szkoły.

Możliwość kontaktu z pracownikami szkoły

Rodzic/opiekun może przesyłać wiadomości do innych użytkowników systemu, w tym do dyrektora szkoły oraz nauczycieli uczących jego dziecko.

Bezpieczeństwo danych

Dzięki zabezpieczeniom zastosowanym w systemie , rodzic bądź opiekun ucznia ma gwarancje, iż wszelkie dane dotyczące jego dziecka są udostępnione tylko prawnym opiekunom.


Nasze Oceny dla edukacji wczesnoszkolnej Dziennik elektroniczny Nasze Oceny zawiera funkcje dostosowane do potrzeb edukacji wczesnoszkolnej. Gwarantuje to ułatwienie pracy nauczycielom klas 1-3.

Diagnoza śródroczna

Ocenianie cząstkowe

Ocenianie cząstkowe

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wystawiając oceny cząstkowe, może posługiwać się symbolami obrazkowymi bądź stosować ocenianie wyrażone cyframi, jak również oceniać za pomocą wyrażeń oceniających. Ocenie podlega nie tylko wybrany obszar umiejętności, ale także aktywność dziecka.

Tworzenie oceny opisowej

Nauczyciel dzięki gotowym wyrażeniom oceniającym w łatwy sposób formułuje ocenę opisową. Dziennik zawiera wyrażenia oceniające dla każdego obszaru edukacyjnego.

Monitorowanie postępów w nauce

Dzięki tworzącym się wykresom nauczyciel może monitorować postępy ucznia w nauce. Ocenia postępy ucznia, uwzględniając wszystkie obszary edukacji.

Drukowanie świadectw i arkuszy ocen dla klas 1-3

Ocena opisowa automatycznie przenoszona jest na świadectwo. Dzięki temu nauczyciel nie musi jej przepisywać, może ją natomiast edytować.

Tworzenie diagnozy

Dziennik daje możliwość przeprowadzenia diagnozy wstępnej, śródrocznej lub KIPU, dzięki zestawowi dostępnych gotowych narzędzi badawczych, zgodnych z wymaganiami nowego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wykresy postępów w nauce


Nasze Oceny Sp. z o.o., Warszawa 01-697, ul. Zabłocińska 11A/15 Infolinia: 801 700 102, e-mail: kontakt@naszeoceny.pl, www.naszeoceny.pl

• • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • •

Dodawanie ocen Sprawdzanie frekwencji Planowanie klasówek i prac domowych Wpisywanie oceny opisowej Wpisywanie NaCoBeZu i Pytania kluczowego Wpisywanie tematów lekcji Wgląd w swój plan lekcji oraz plan lekcji nauczanych klas Personalny kalendarz Wgląd w profil dowolnego ucznia Dodawanie plików dla uczniów Generowanie wykresów osiągnięć uczniów Wgląd w wykresy postępów w nauce uczniów Możliwość dodania personalnej notatki na temat każdego ucznia Zamieszczanie komunikatów dla uczniów Moduł wiadomości służący do kontaktu ze społecznością szkolną Zarządzanie własną klasą (drukowanie materiałów na wywiadówkę, ustalanie samorządu klasowego, zarządzanie składkami i aktualnościami klasy, oceny z zachowania, usprawiedliwianie uczniów, zarządzanie kalendarzem klasy) Drukowanie materiałów na wywiadówkę Drukowanie świadectw Edukajca wczesnoszkolna (ocena opisowa i diagnoza) Generator autorskich programów nauczania Monitorowanie podstawy programowej* Materiały dydaktyczne dla nauczycieli* Moduł Olimpiady i konkursy* Gotowa baza programów nauczania*

Nauczyciel

Dodawanie i zarządzanie użytkownikami Wgląd w dane uczniów Wgląd w statystyki uczniów Organizacja roku szkolnego Elastyczne ustalanie semestrów w szkole Zarządzanie kalendarzem szkolnym Zarządzanie zakładką Moja Szkoła Dodawanie i edycja plików dla rodziców Zarządzanie Kroniką Szkoły Zarządzanie Aktualnościami Szkoły Możliwość kontaktu z każdym użytkownikiem za pomocą modułu wiadomości Tworzenie list i raportów o uczniach Generowanie raportów i list* Zastępstwa* Świetlica*

Szkoła/Sekretariat

• Tworzenie i zarządzanie profilem szkoły • Zarządzanie kontami administracyjnymi i uprawnieniami • Zarządzanie hasłami • Archiwizacja do pliku XML • Wgląd w prace nauczycieli • Wgląd w profil ucznia (wszystkie informacje o danym uczniu w jednym miejscu) • Łatwość kontaktu ze społecznością szkolną dzięki modułowi wiadomości • Dostęp do wszystkich funkcji sekretariatu • Nauczanie 1-3 • Zarządzanie zespołem szkół • Ustawianie wagi w ocenach ważonych • Monitorowanie realizacji podstawy programowej* • Ewaluacja wewnętrzna*

Dyrekcja szkoły

Każda szkoła posiada osobną i niezależną bazę danych.

Serwer Nasze Oceny

Internet

www.naszeoceny.pl

SCHEMAT FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU

*Funkcje będą udostępnione wkrótce

• Dostęp do Internetu • Przeglądarki - Firefox 4.0 lub nowszy - Internet Explorer 8 lub nowszy - Opera 9.0 lub nowsza - Safari 4.0 lub nowsza • Rozdzielczość minimalna 1024 x 768 • Flash Player 9.1 lub nowszy • Microsoft Silverlight • Adobe Reader 7.0 lub nowszy • Włączona obsługa JavaScript

Wymagania

• Wgląd we wszystkie informacje i funkcje, które posiada uczeń (z wyjątkiem: wiadomości ucznia, kroniki klasy oraz pliki ucznia) • Usprawiedliwianie nieobecności • Własny moduł wiadomości • Pliki od dyrekcji • Moduł na telefony komórkowe* • Świetlica*

Rodzic/Opiekun

Oceny i postępy w nauce (graficzne wykresy) Wgląd we frekwencję Komunikaty od nauczycieli Dzienniczek uwag Tematy lekcji Pliki od nauczycieli Dodawanie plików do wymiany z innymi uczniami Informacje o swojej klasie Aktualności klasy i szkoły Kronika klasy i szkoły Informacje o nauczycielach Wgląd w swoje składki Wewnątrzszkolna giełda podręczników Interaktywny plan lekcji, połączony z frekwencją i informacjami o lekcjach Własny kalendarz Kalendarz szkolny i klasowy z możliwością jego edycji Edycja własnego profilu Wymiana wiadomości między użytkownikami Możliwość zapisywania się na dodatkowe lekcje* Moduł Olimpiady i konkursy* Czat* Moduł na telefony komórkowe* Integracja z popularnymi portalami społecznościowymi*

• Automatyczne wylogowanie użytkownika po dłuższym braku aktywności w systemie • Historia przeprowadzonych operacji w systemie • Użytkownicy mają dostęp wyłącznie do swoich danych • Każda szkoła posiada osobną i niezależną bazę danych • Zastosowanie certyfikatu SSL • Przeprowadzanie archiwizacji danych systemu (1 raz w ciągu dnia) • Wgląd w historie operacji • Kontrola nad wprowadzanymi danymi do bazy danych przez sumy kontrolne, np. wprowadzanie ocen • Zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych

Bezpieczeństwo

• • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

Uczeń

ulotka_Nasze_Oceny  

Nasze Oceny system nowoczesnej edukacji szkoły XXI wieku z dziennikiem elektornicznym

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you