Page 1

Listopad 2007

Nasz Świat

Numer 68

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie

Cena 1 zł

Magazyn o uczniach, dla uczniów

Czwórka w Lansatorze z zespołem Feel!

Kto pobiegł najszybciej?

Strażackie zabawy „Sprzątanie świata”

Foto: P. Szczepański

Tajemnicze zniknięcie

Jeden dzień z harcerzami

Mistrzowie ortografii


Strona 2

„Nasz Świat”

Herezje

Listy Czytelników Andrychów, 06.09.07. Czeœæ Redakcjo! W tym roku by³am na wakacjach w Tunezji. To kraj po³o¿ony w ciep³ej i s³onecznej Afryce. Lot min¹³ œwietnie, a o hotelu to ju¿ nie mówiê. Po prostu piêkny. Czêsto chodziliœmy do ró¿nych ciekawych miejsc w Tunezji np.: do Mediny. To ma³e centrum handlowe stworzone specjalnie dla turystów, ale nie martw siê, bo przywioz³am Ci ma³y upominek. Byliœmy równie¿ w ruinach zamku w starym Hammamecie. Jecha³am te¿ na wielb³¹dach. O ma³y w³os, a bym spadla z wysokiego garba! W drodze na ka¿dym kroku widzia³am palmy i drzewa oliwkowe, cytryny i pomarañcze. Wszystko tam jest takie dorodne i piêkne. Morze tunezyjskie by³o dwukolorowe. Trochê siê zdziwi³am, gdy zobaczy³am, ¿e Tunezyjki wchodz¹ do wody w ubraniu, ale taka jest ich kultura. W morzu by³y meduzy, które trochê mnie poparzy³y. Ale doœæ o wycieczkach, opowiem Ci trochê jeszcze o hotelu a, konkretnie o hotelowych rozrywkach, które by³y codziennie wieczorem. Czêsto nasi animatorzy zabawiali nas kabaretami oraz swoim tañcem regionalnym, kobiety œmiesznie siê ubiera³y, lecz nie bêdê Ci wiêcej opowiadaæ resztê zobaczysz na zdjêciach. Gdy nadszed³ dzieñ odlotu, by³o mi ¿al wyje¿d¿aæ, ale niestety musia³am. Lot min¹³ dobrze, a na lotnisku czeka³ dziadek. Bardzo mi siê podoba³o w Tunezji. Pozdrawiam pa Nati K.

Wyraz klasa ma 13 liter. Okolicznik godziny. Minos urodził brzydkiego syna. Syn Minosa to Ikar. Albatros miał dziurę. Murzyni Lindego zmarli na chininę. - Państwo, które napadło na Polskę w 1939 roku? - Bułgaria! Na statku Albatros doszło do awarii redaktora. Albatros zasygnalizował poważną awarię SOS. „Szatana z siódmej klasy” napisał Korneliusz Makuszyński. W mojej szkole życie kolegów jest bardzo trudne do zrozumienia, nawet ja sama tego nie rozumiem, co im się układa w tych maleńkich mózgach. - Proszę panią byliśmy na paraolimpiadzie z matematyki. - Pan o RSU mówił, żeby zapisać się do jakiejś sekty. Ja zapisałam się do sekty kontroli. „Słownik poprawnej ojczyzny”. Hestia – trójgłowy pies pilnujący Hadesu. Tanatos - bogini ogniska domowego. Hermes – bóg nieba podziemnego. Tanatos – najstarsze miejsce w Hadesie. Oczy do góry. Żyli sobie wesoło w sherwoodzkich brodach. „Klub włukijów” „Tuwim dzieckom” „Balladyn” „Doktor w dolinie” („Doktor Dolittle”) „Zaczarowany płot” Made in SP 4 Andrychów


„Nasz Świat”

Strona 3

„Czwórka

w Lansatorze z zespołem Feel!

zyjnych „od kuchni”, a także o początkach telewizji w Polsce. Pokazał nam małe studio, a następnie pomieszczenie, w którym prowadzi się wiadomości (tzw. newsroom), a na koniec zaprowadził do dużego studia, gdzie nagrywany jest program „Lansator”. „Lansator” prowadzili Grzegorz Nowosielski i jego kolega Grzegorz Skrzypak. Na początku reżyser rozsadził nas odpowiednio w na widowni wielkiego studia, gdzie nad głowami u sufitu znajdowało się mnóstwo bezcieniowych reflektorów. Następnie czekaliśmy na zespół, który trochę się spóźniał z powodu korków, ćwicząc i nagrywając brawa, które montażyści potem wprowadzili do programu. Najpierw

odbyła się rozmowa z zespołem, a potem niezapomniany jego występ. Było naprawdę super, kiedy wszyscy otoczyli scenę i zaczęli się bawić jak na koncercie. Oprócz uczniów naszej szkoły na widowni znajdowała się młodzież z różnych krakowskich szkół, np. z XI LO w Krakowie, która tak to wspomina (http://xilo.informe.opcom.pl/?p=172): - W „Lansatorze” pojawili się ulubieńcy młodzieży, czyli zespół FEEL. Niepowtarzalna atmosfera, roztańczona młodzież, mnóstwo zdjęć i autografów oraz wspaniałe nagrody. D.K.

Foto: P. Szczepański

W poniedziałek uczniowie z kółka dziennikarskiego i plastycznego zostali zaproszeni na nagranie kolejnego odcinka programu ,,Lansator” do TVP 3 Kraków, którego gościem miał być popularny i znany zespół FEEL, zdobywca tegorocznego Bursztynowego Słowika. Feel to muzyczne objawienie tego roku, a ich piosenka „Jest już ciemno” została okrzyknięta w Polsce mianem przeboju lata 2007! Naszymi opiekunami byli p. Dyrektor Anna Rychter, p. Lidia Siwek i p. Piotr Szczepański. Naszą grupę oprowadził po studio telewizyjnym znany i doświadczony scenograf TVP 3 Kraków, który opowiedział nam o realizacji programów telewi-


Dnia12 - go września 2007 roku odbył się w naszej szkole Dzień Harcerza. Wtedy wszystkie klasy zebrały się rano w wyznaczonych miejscach. Moja zaczęła od nauki harcerskiego tańca na sali gimnastycznej, niestety nie wszystkim się on spodobał. Później wyruszyliśmy do miejsca, gdzie spotykają się harcerze. Tam serdecznie przywitała nas druhna i namawiała do udziału w grupie. Potem pokazywała zdjęcia z ostatniej wakacyjnej kolonii. Następnie wróciliśmy do szkoły, gdzie na parterze i w sali 16 czekały na nas nowe przygody. Harcerki pokazały nam wiele ciekawych zabaw i wiele zmodyfikowanych wersji znanych nam piosenek. Później mieliśmy namalować obraz naszej

„Nasz Świat”

klasy. Jednak chyba nie dokładnie zrozumieliśmy treści polecenia, ponieważ narysowaliśmy górską chatkę z zagrodą i owcami. Następnie udaliśmy się na 2 piętro, gdzie - udając ratowników - nosiliśmy na noszach „zdrowych pacjentów” później przed drzwiami do sali gimnastycznej druh uczuł nas wiązać najtrudniejsze węzły. Potem - także na sali - strzelaliśmy do styropianowego koła; niektórzy wyładowali na nim swoją energię. Ten dzień był naprawdę świetny, nie tylko dlatego, że nie było wtedy lekcji. Wszystkim podobały się harcerskie zabawy, a wiele osób zapisało się do grupy, co było celem tych zajęć. Piotr

Jeden dzień z harcerzami

Foto: P. Szczepański

Strona 4


„Nasz Świat”

Strona 5

Foto: P. Szczepański

Kawały: Dwa leniwce wiszą na drzewie. Mija jeden dzień, drugi dzień. Trzeciego dnia jeden z nich porusza głową, a drugi krzyczy do niego: ,,Ej, Roman coś ty taki nerwowy!? Dwie żmije spotykają się w lesie, jedna pyta drugiej: - „Czy my jesteśmy jadowite?” - „Tak jesteśmy.” - odpowiada druga. - „O kurcze właśnie ugryzłam się w język!!!” - Piotrze, dlaczgo masz w dyktandzie te same błędy, co twój kolega? - Bo mamy tego samego nauczyciela języka polskiego. - Czemu blondynka nie umie napisać 11? - Bo nie wie, którą jedynkę napisać pierwszą. - Tato – pyta Jaś – dlaczego mama tak długo śpiewa? - Żeby uśpić twoją mała siostrzyczkę. - Ja na jej miejscu już dawno udawałbym, że śpię!!

Strażackie zabawy ku Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrychowie wzięliśmy udział w różnych zabawach ruchowych, które jednak niektórym dziewczętom niezbyt się podobały. Chłopcy byli natomiast zadowoleni. Magda i Justyna

Foto: P. Szczepański

W piątek 1 października o godz. 17.00 odbyła się harcerska zbiórka Strażackiej Drużyny „Delta”. Jeden ze strażaków pokazał nam wozy strażackie i opowiadał o nich. Mogliśmy nie tylko je zobaczyć z zewnątrz, ale także wejść do ich środka. Następnie na boisku koło budyn-

Policjant zatrzymuje samochód: - Przekroczyła pani setkę! - To przez ten kapelusz tak staro wyglądam. - Czy nauczyciel nie zorientował się jeszcze, że pomagam ci w odrabaniu lekcji? - pyta ojciec syna. - Nie, ale mówi, że jestem coraz głupsz – odpowiada rozgoryczony syn. Policjant pyta okradzionego: - Dlaczego pan nie krzyczał, kiedy kradli panu złoty zegarek? - Ponieważ mam złote zęby. Nauczyciel pyta ucznia, dlaczego nie ma zadania. - Nie uwierzy pan, ale po drodze do szkoły zrobiłem z niego samolocik i porwali go terroryści! Przychodzi koszykarz do lekarza. - Panie doktorze, zaczynam łysieć na czubku głowy i mam płaskostopie. - No coż, chyba musi pan kupić dłuższe łóżko. Jurek wraca do domu z otrzymanym świadectwem. Przed przekroczeniem progu mówi: - No, przekonam się teraz, czy Anioł Stróż naprawdę istnieje.


Strona 6

Foto: P. Szczepański

„Nasz Świat”

Sprawozdanie z wycieczki ekologicznej 10 października o godz. 9.00 cała klasa 4e zebrała się na parkingu koło szkoły, aby wyruszyć na ekologiczną „Sprzątanie świata”. Następnie przeszliśmy koło Pańskiej Góry kierując się nad Wieprzówkę, gdzie wyznaczono nam teren do sprzątania. Gdy przyszliśmy na miejsce, zebraliśmy wiele śmieci, np. folie plastikowe, butelki, opakowania po słodyczach, chipsach, a nawet części od telewizora. Później udaliśmy się do Stacji Ujęcia Wody w Andrychowie. Tam jeden z pracowników pokazał nam urządzenia, które są odpowiedzialne za dostarczenie czystej wody. Widzieliśmy m.in. np. pompy, małże kontrolujące czystość wody, pojemniki i zbiorniki. Choć nie udało nam się rozpalić ogniska i upiec kiełbasek, bo było mokro to wycieczka ekologiczna była udana, gdyż wiele dowiedzieliśmy się o obiegu wody w przyrodzie i wykonaliśmy zadania, zaznaczając na mapie wszystkie miejsca, w których byliśmy. 4e

„Sprzątanie świata” Dnia 10 października 2007r. odbyła się w naszej szkole akcja ekologiczna „Sprzątanie świata”. Nasza klasa 6b zebrała się na placu rekreacyjnym o 9:30. Szły z nami dwie panie: Marzena Nowak i Agnieszka Talar. Najpierw poszliśmy do oczyszczalni ścieków w Andrychowie, lecz nie mieliśmy pozwolenia, by wejść do środka. Przy branie rozmawialiśmy, co należy zrobić, by już nie zanieczyszczać Ziemi. Później poszliśmy nad Wieprzówkę i sprzątaliśmy śmieci. W kilka minut nazbieraliśmy całe dwa worki śmieci. Gdy skończyliśmy zbierać, poszliśmy zanieść śmieci do szkoły. Następnie o godzinie 10:45 byliśmy w domu. Ta wycieczka mi się bardzo podobała. Kamil

„Sprzątanie świata” to nazwa międzynarodowej kampanii, odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Jej celem, ważniejszym niż usunięcie śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania, jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. Akcja „Sprzątanie świata” wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się tam w 1989 roku, wówczas 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a liczba jego uczestników co roku rośnie. W Australii akcja odbywa się w marcu. Jej organizatorem jest organizacja społeczna Clean up Australia. Akcja „Sprzątanie świata” została objęta patronatem przez agendę ONZ - UNEP, począwszy od 1993. Obecnie w programie uczestniczy około 30 milionów ludzi w 80 krajach świata. W Polsce akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994 r. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy. Źródło: http://pl.wikipedia.org/


„Nasz Świat”

Tajemnicze zniknięcie

Dwa tygodnie swoich wakacji spędziłam z cała rodziną na jednej z Wysp Kanaryjskich - Teneryfie i właśnie tam przydarzyła mi się zabawna historia. Pewnego dnia, znudzeni już ciągłym opalaniem się na plaży, postanowiliśmy wybrać się do Parku Rozrywki ,,Loro Park”. Jak się dowiedzieliśmy był on jedną z większych atrakcji wyspy. Tata wynajął samochód, bo muszę wspomnieć, że na wyspę przylecieliśmy samolotem. Wyruszyliśmy zaraz po obfitym śniadaniu. Droga do parku była długa i męcząca, gdyż cel naszej podróży znajdował się w stolicy Teneryfy, która była oddalona o dobre kilkadziesiąt kilometrów od naszego hotelu. Podróż najgorzej znosił mój młodszy braciszek Szymonek, który marudził przez cała drogę. Kiedy wreszcie dotarliśmy do Santa-Cruz okazało się, że nie ma miejsca, gdzie tata mógłby zaparkować. Mama - oczywiście - nie popierała pomysłu, by zaparkować samochodu na poboczu. - Jestem pewna, że jeśli przejedziemy jeszcze kilka metrów znajdziemy jakiś parking - powiedziała zawsze przezorna mama. - Nic się nie stanie - odpowiedział spokojnym głosem tata. Zostawiliśmy więc samochód i uda3 października 2007 o godzinie 14.30 w sali nr 15 i 16 odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów klas VI i V, a dla uczniów klas IV 10 października. W poziomie klas VI i V najlepiej napisała dyktando Natalia Leśniak (Vc), drugie miejsce zdobyli Aleksandra Sakowska (VId) i Arkadiusz Zając (VIe), a trzecie miejsce zajęły Gabriela Rupik (Vb) i Martyna Stuglik (VB). W poziomie klas IV pierwsze miejsce wywalczyła Justyna Dwornik (4d), drugie Kinga Pala (4d), natomiast trzecie miejsce należy do: Kamili Klimowskiej (4e), Magdaleny Wnęczak (4f), Beaty Wiktor (4f), Kamili Talagi (4f), Kariny Wojewodzic (4d), Zuzi Głowni (4d), Izabeli Nałódki (4b). W konkursie uczestniczyło ogółem 56 uczniów (35 z klas VI i V, 21 z klas IV). Wszystkim mistrzom pióra gratulujemy, a szczególnie zwycięzcom!

Strona 7 liśmy się do Loro - Parku, gdzie spędziliśmy cały dzień na świetnej zabawie. Oglądaliśmy tam egzotyczne zwierzęta i ptaki, zobaczyliśmy pokazy delfinów, które popisywały się przeróżnymi akrobacjami. Foki odkryły tam przed nami talenty aktorskie. Występy olbrzymich orek budziły zarówno lęk jak i podziw. Wreszcie zmęczeni, ale pełni wrażeń postanowiliśmy wracać do hotelu. Jakież było nasze zdziwienie, gdy zobaczyliśmy, że miejsce parkowania naszego auta świeci pustką. Na początku myślałam, że to żart albo doszliśmy nie tam, gdzie trzeba. Niestety, byłam w wielkim błędzie. Samochód ulotnił się jak kamfora. Mama - jak to zwykle robi w takich sytuacjach, czyli jak jej ktoś nie posłucha – powiedziała: - A nie mówiłam! Pierwsze, co zrobił tata, to zatrzymał taksówkę i spytał, co mogło się stać z autem. Taksówkarz odpowiedział, że prawdopodobnie samochód stoi na policyjnym parkingu, ponieważ w tym miejscu nie można parkować. Od razu chcieliśmy tam pojechać, ale zatrzymana taksówka była zajęta. Minęło kilka minut zanim pojawiła się następną. Chwila ta ciągła się w nieskończoność, wszyscy milczeliśmy jak dzieci czekające na karę. Tata z nieco zatroskaną miną zastanawiał się, jak drogi będzie

mandat. Gdy dotarliśmy na miejsce okazało się, że znów musimy czekać tym razem na policjanta. Wreszcie nadjechał. Wtedy zobaczyłam srogą, poważną twarz mężczyzny o ciemnej karnacji, która jest charakterystyczna dla mieszkańców tego rejonu. Pomyślałam, że mandat będzie bardzo wysoki i ten dzień zakończy się niezbyt dobrze. Tata wraz z moim starszym bratem Kubą odeszli nieco na bok, by porozmawiać z stróżem prawa. Ich rozmowa nie była długa, bo po chwili tata i Jakub wrócili. Moją uwagę zwrócił uśmiech na twarzy ojca. Wtedy nieśmiało pomyślałam: - Może obeszło się bez mandatu? Nie zdążyłam go z mamą jeszcze zapytać, gdy ten wesoło powiedział: - Mandaty mają tu tanie jak barszcz! - Ile? – zapytałam. - Tylko sto euro - odpowiedział tata. - Tanie! - wykrzyknęła mama. I wówczas wszyscy wybuchnęliśmy gromkim śmiechem. I tak zakończyła się ta straszna i zarazem śmieszna historia. Mimo wszystko jednak zadowoleni i uśmiechnięci wróciliśmy do hotelu. Myślę, że następnym razem mój tata będzie bardziej przezorny przy parkowaniu samochodu. Karolina Mazgaj

Mistrzowie ortografii


Strona 8

„Nasz Świat”

Kto pobiegł najszybciej? 27.09.2007r. odbyły się Indywidualne Biegi Przełajowe Powiatu Wadowickiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, w których wzięli udział reprezentanci naszej szkoły: Angela Kizner, Paulina Stachurska, Karina Leńska, Natalia Mezitis, Agnieszka Kaczmarczyk, Anna Kur, Kukuła Kamil, Klęczar Damian i Kamil Kras. Byli z nimi opiekunowie, czyli Ewa Bury i Marcin Cieluch. Nasza szkoła odniosła wielki sukces: Karina Leńska zdobyła VI miejsce i dostała się do finałów wojewódzkich, Kukuła Kamil zajął VII miejsce, Klęczar Damian IX miejsce, a Kras Kamil XV. Dino Thunder Man

Aktywny wypoczynek

Foto: P. Szczepański

Nadeszła jesień. Dni są coraz krótsze i chłodniejsze. Spędzamy je na oglądaniu telewizji i graniu na komputerze. Ja jednak proponuję wam aktywny wypoczynek. Mieszkamy w pięknej okolicy i powinniśmy ją lepiej poznać. Wykorzystując słoneczną pogodę możemy odbyć wędrówkę pieszą lub rowerową po Beskidzie Małym. Będziemy podziwiać piękno otaczającej

nas przyrody i poznawać wiele ciekawych miejsc. Szczególnie polecam wycieczkę przez Pańską Górę do Wapiennika w Inwałdzie, a następnie przejście oznaczonym na czarno szlakiem turystycznym Leskowiec i Groń Jana Pawła II. Po trudach wyprawy wrócimy autobusem spod szczytu Leskowca Rzyk - Jagódek prosto do Andrychowa. Piotr

OD WRZEŚNIA DO SZKOŁY W MUNDURKU !

Sześć reguł na szóstkę z plusem ze sprawdzianu: - słuchaj dokładnie gdy nauczyciel mówi z czego będzie sprawdzian; - zacznij naukę wcześniej, ucz się stopniowo i powoli; - powtarzaj zdobytą wiedzę; - zrób test –powtórkę wynotuj z zeszytu pytania i odpowiedz na nie samodzielnie; - nie denerwuj się przed sprawdzianem; - nie pisz ściąg nauczyciel i tak Cię nakryje. PIOTR

Napisz do Redakcji! Mundurki uczniów z Gimnazjum Nr 2 w Andrychowie. Mundurki, wprowadzone przez byłego ministra edukacji, które wywołały tyle emocji i kontrowersji - zostają. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych będą chodzić do szkoły w jednolitych strojach. Uczniowie rozpoczną nowy rok szkolny w mundurkach, ponieważ byłoby absurdalne odwracać coś na dwa tygodnie przed początkiem roku szkolnego. Pozytywnymi skutkami noszenia mundurków mogą być np. zmniejszenie się liczby konfliktów między uczniami na tle różnic majątkowych oraz wykształcanie się więzi uczniów ze szkołą. O tym, jak mają wyglądać mundurki,

decydowali w poszczególnych szkołach dyrektorzy w porozumieniu z radami rodziców. Większość szkół zdecydowała, że uczniowie będą nosić kamizelki z logo placówki, ponieważ szkoły uznały, że kamizelki to strój wygodny, praktyczny i tani. Choć przepisy dotyczące obowiązkowych mundurków będą obowiązywać już od początku roku szkolnego, w części szkół uczniowie jednolite stroje założą dopiero później. Na przykład w niektórych szkołach mundurki zostaną zamówione dopiero jesienią. Red.

Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do pisania listów, pozdrowień i ogłoszeń, a nawet artykułów do szkolnej gazetki. Swoje teksty wrzuć do skrzynki pocztowej, która znajduje się koło gazetki RSU na parterze (gabinet logopedy) lub wyślij e-mailem na adres: gazetkasp4@onet.eu Redakcja Gazetki Szkolnej „Nasz Świat”


Strona 9

Autor komiksu: Borys

„Nasz Świat”

Składniki:

Murzynek

1 szklanka cukru 2 szklanki mąki 2 łyżki kakao 1 margaryna 1łyżeczka proszku do pieczenia 1 łyżeczka sody 4 jajka 4 łyżki wody

Sposób przyrządzenia:

Margarynę, cukier, kakao i wodę wszystko zagotować. Po ostygnięciu, dodać żółtka lekko zamieszać dodać

mąkę z proszkiem i ubitą pianę. Wylać na formę.

½ łyżeczkę przyprawy do pierników ½ łyżeczkę sody jadalnej

Masa serowa:

Sposób przyrządzania: Rozgrzać miód i wlać do miski z mąką. Gdy masa lekko przestygnie, dodać wszystkie pozostałe składniki ciasta i wymieszać dokładnie drewnianą łyżką. Jeśli ciasto jest zbyt suche można dodać łyżkę kwaśnej śmietany Od razu rozwałkować wykrajać mała szklanka okrągłe pierniczki. Wkładać nożem na natłuszczoną blachę. Piec w niezbyt gorącym piecu. Opracowała: Anna Wiktor

40 dag sera białego zmielić, 2 całe jajka, ½ masła, cukru do osłody, 1 łyżkę budyniu czekoladowego. Gotowy ser kłaść kupkami.

Pierniczki

Składniki: 30dag mąki 3dag masła lub margaryny 1 jajko ½ szklanki cukru ½ szklanki miodu


Foto: P. Szczepański

FEEL Jest już ciemno Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Pytam siebie, czym jest piękno? Piękne usta, jasne dłonie, czyste myśli. O boże i mówi tak, jak ja.

Chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie, przy mnie bądź, aaa, przy mnie bądź. A teraz chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie, przy mnie bądź, aaa, przy mnie bądź.

Chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie, przy mnie bądź, aaa, przy mnie bądź. A teraz chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie, przy mnie bądź, aaa, przy mnie bądź.

Jest już ciemno, wszystko jedno. Mam nadzieję, głupi jestem, że ją mam. Bo spojrzała, jesteś słaby, to fakt. (to fakt)

Wiesz. Zaufaj mi, jak chcesz. Zaczaruj mnie, jak chcesz. Pokochaj, kiedy ja, sam ze sobą kłócę się. Oddychaj dla mnie. Spójrz czasem w oczy me. Zastanów się. No zastanów się!! I...

Foto: P. Szczepański

Chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie, przy mnie bądź, aaa, przy mnie bądź. A teraz chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie, przy mnie bądź, aaa, przy mnie bądź. Opracowała: Anna Wiktor Wszystkie zdjęcia pochodzą z programu Lansator, w którym wzięli udział uczniowie SP4 (zob. artykuł Czwórka w Lansatorze z zespołem Feel, s. 3). Foto: P. Szczepański.

Nasz Świat Magazyn dla uczniów Red. nacz.: Piotr Szczepański Redaguje zespół uczniów SP 4 Skład: Piotr Szczepański Druk: SP 4 w Andrychowie e-mail: gazetkasp4@onet.eu

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie ul. Włókniarzy 10 a telefon: 033 875 20 82 sp4an@interia.pl

http://www.sp4an.internetdsl.pl/

Numer 68

Nasz Świat Nr 68  

Gazetka szkolna "Nasz Świat" Szkoły Podstawowej Nr 4 w Andrychowie. Magazyn o uczniach, dla uczniów.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you