Page 8

ІНСТЫТУТ ПАВЫШЭННЯ КВАЛІФІКАЦЫІ І ПЕРАПАДРЫХТОЎКІ Факультэт перападрыхтоўкі спецыялістаў адукацыі Факультэт павышэння кваліфікацыі спецыялістаў адукацыі г. Мінск, вул. Ф. Скарыны, 15, вучэбны корпус № 7; г. Мінск, вул. Голубева, 26/2, вучэбны корпус № 9; тэл. 267-14-41. тэл. 271-57-10. Дырэктар – Ганна Фёдараўна КЛІМОВІЧ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт. Свет змяняецца з такой хуткасцю, што ўжо немагчыма ўсё жыццё абыходзіцца некалі атрыманымі ведамі, таму ХХІ стагоддзе можна смела назваць эпохай бесперапыннай адукацыі. Той, хто не хоча назаўсёды застацца на «стартавых» прыступках кар’ернай лесвіцы, павінен кожны дзень рабіць хаця б адзін крок на шляху самаўдасканалення. Перавагі ІПКіП БДПУ ацанілі выкладчыкі нашай краіны. Штогод каля 2000 спецыялістаў у галіне адукацыі павышаюць сваю кваліфікацыю на базе Інстытута, а яшчэ прыкладна 850 набываюць новую спецыяльнасць. Навучанне ажыццяўляецца за кошт сродкаў

рэспубліканскага бюджэту (пры наяўнасці накіравання ўпраўлення адукацыі) і на ўмовах аплаты. Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі ажыццяўляе прыём слухачоў на перападрыхтоўку з ліку асоб, якія маюць вышэйшую адукацыю, студэнтаў старшых курсаў (4–5) і магістрантаў вочнай формы навучання ВНУ Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасцях: «Менеджмент устаноў дашкольнай, агульнай сярэдняй адукацыі, пазашкольнага выхавання і навучання»; «Дашкольная адукацыя»; «Пачатковая адукацыя»; «Матэматыка»; «Інфарматыка»; «Практычная псіхалогія»; «Сацыяльная педагогіка»; «Алігафрэнапедагогіка»; «Інтэграванае навучанне і выхаванне ў школьнай адукацыі»; «Інтэграванае навучанне і выхаванне ў дашкольнай адукацыі»; «Тыфлапедагогіка»; «Сурдапедагогіка»; «Жэставая мова»; толькі на ўмовах аплаты – «Лагапедыя»; «Псіхолага-педагагіч-

нае суправаджэнне развіцця дзіцяці дома». У 2011 годзе на ўмовах аплаты пачалася перападрыхтоўка па спецыяльнасцях «Псіхалогія сямейных адносін», «Псіхалогія прадпрымальніцкай дзейнасці», «Псіхалогія кіравання», «Web-дызайн і камп’ютарная графіка», «Музычнае мастацтва», «Выяўленчае мастацтва», «Мастацтва харэаграфічнае», «Фізкультурна-аздараўленчая работа ва ўстановах адукацыі». У 2012 годзе адкрываецца перападрыхтоўка па наступных спецыяльнасцях: «Псіхалогія» (з прысваеннем кваліфікацыі: псіхолаг, выкладчык псіхалогіі); «Рэкламная інфармацыя і камунікацыя» (з прысваеннем кваліфікацыі: спецыяліст па інфармацыі і камунікацыі). Групы на платнай аснове фарміруюцца на працягу года. Дакументы на спецыяльнасці перападрыхтоўкі за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту прымаюцца з 15.10.2012 па 30.11.2012. Залічэнне – па выніках уступных іспытаў (сумоўя, тэсціравання). Даведкі па тэл. 267-14-41, 263-98-16; http:// ipk.bspu.unibel.by/.

А

КТЫЎНАСЦЬ і мабільнасць, кампетэнтнасць і гатоўнасць да самаўдасканалення. Што садзейнічае развіццю гэтых асобасных якасцей ва ўмовах дынамічнага развіцця сучаснага грамадства? Канешне ж, павышэнне кваліфікацыі і перападрыхтоўка кіруючых работнікаў і спецыялістаў. У ІПКіП нам давалі выключна практыкаарыентаваныя веды. Заняткі па псіхолага-педагагіч ных дысцыплінах дапамаглі сістэматызаваць і структурыраваць асабісты вопыт працы. Асабліва спадабаліся нам заняткі па інтэнсіўным навучанні. Тут нас навучылі граматна выкарыстоўваць рэфлексіўныя методыкі. Заняткі па педагогіцы раскрылі актыўную ролю сям’і ў выхаванні навучэнцаў. У Інстытуце створана атмасфера добразычлівасці, узаемадапамогі, эмпатыі, уважлівых адносінаў да слухачоў. Высокі ўзровень педагагічнай культуры выкладчыкаў кафедраў стаў для нас узорам. Выкладчыкі Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі БДПУ, як заўсёды, на вышыні! І кожны з нас будзе яшчэ не раз успамінаць добрым словам сваю другую alma-mater! Віталь БАБІЧ, выкладчык БДУІР, выпускнік ІПКіП 2011 г. па спецыяльнасці «Педагагічная дзейнасць спецыялістаў»

ЛЕТАПІС БДПУ 1914, 21 лістапада – Афіцыйнае адкрыццё Мінскага настаўніцкага інстытута. Да заняткаў прыступілі 30 чалавек. Педагагічны калектыў складаўся з дырэктара і 7 выкладчыкаў. Тэрмін навучання – 3 гады. 1915, верасень – Інстытут на тры гады эвакуіраваны ў Яраслаўль. 1918, 22 верасня – Педагагічнаму савету Інстытута прадпісана прыступіць да рэарганізацыі Мінскага настаўніцкага інстытута ў вышэйшую навучальную ўстанову. 1919, 15 верасня – Паводле пастановы Часовага Беларускага нацыянальнага камітэта інстытут аб’яўлены Мінскім беларускім педагагічным інстытутам. 1920, жнівень – Мінскі беларускі педагагічны інстытут рэфармаваны ў Мінскі інстытут народнай адукацыі. Тут вядзецца падрыхтоўка педагагічных работнікаў у галіне школьнай адукацыі і для дашкольных устаноў.

1921, 20 чэрвеня – На пасяджэнні педагагічнага савета прынята рашэнне аб рэарганізацыі Інстытута ў педагагічны факультэт БДУ. 1921, 30 кастрычніка – Урачыстае адкрыццё БДУ. Падрыхтоўка педагагічных кадраў з вышэйшай адукацыяй ажыццяўляецца на факультэце грамадскіх навук, які створаны на базе Мінскага інстытута народнай адукацыі. 1929, кастрычнік – Пры педфаку БДУ адкрыта першае ў рэспубліцы завочнае аддзяленне. 1931, 28 ліпеня – Педагагічны факультэт БДУ вылучаецца ў самастойную адзінку – Беларускі дзяржаўны вышэйшы педагагічны інстытут. 1936 – Мінскаму дзяржаўнаму педагагічнаму інстытуту прысвоена імя А. М. Горкага. 1944, 29 ліпеня – Праз некалькі тыдняў пасля вызвалення сталіцы БССР ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у МДПІ імя А. М. Горкага 220030, г. Мінск, вул. Савецкая, 18, п. 127.

Заснавальнік — Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка». Пасв. аб рэгістр. № 557.

i

ўзнаўляюцца перапыненыя вайной заняткі. 1948 – На базе факультэта замежных моў МДПІ ствараецца Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут замежных моў. 1972, 28 верасня – За вялікія дасягненні ў падрыхтоўцы выкладчыцкіх кадраў і навуковай дзейнасці Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А. М. Горкага ўзнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. 1975 – На базе бібліятэчнага факультэта МДПІ ствараецца Мінскі інстытут культуры. 1978, 15 снежня – Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А. М. Горкага ўзнагароджаны Ганаровай граматай Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР. 1982, 6 снежня – МДПІ адзначаны Ганаровай граматай Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР. 1993, 8 верасня – Мінскаму дзяржаўнаму педагагічнаму інсты-

туту імя А. М. Горкага прысвоены статус універсітэта. 1994 – Адбылася ўрачыстая сустрэча студэнтаў і супрацоўнікаў універсітэта з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкам. 1995, 10 кастрычніка – Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Беларускаму дзяржаўнаму педагагічнаму ўніверсітэту прысвоена імя Максіма Танка. 1997 – Універсітэт узнагароджаны Ганаровым дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь. 2004 – У фае БДПУ пры спонсарскай падтрымцы выпускнікоў устаноўлены маятнік Фуко, які асвяціў Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт. 2007 – БДПУ стаў паўнапраўным членам Еўразійскай асацыяцыі ўніверсітэтаў. 2009 – Універсітэт адсвяткаваў сваё 95-годдзе.

Газета надрукавана Выходзіць два разы ў месяц ў РУП «Выдавецкі цэнтр БДУ». на беларускай мове. ЛП № 02330/0494178 ад 03.04.2009. Рэдактар Аб’ём 4 паласы фармату А3. 226-40-19 220030, г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6. Т. А. БАШМАКОВА Распаўсюджваецца Тыраж 500 экз. Зак. № 791. ў вучэбных карпусах e-mail: nastaunik@bspu.unibel.by Падпісана ў друк 26.12.2011 г. у 9.00. і інтэрнатах БДПУ бясплатна. www.bspu.unibel.by

nastaunik 1100-11  
nastaunik 1100-11  

news BSPU of name M Tank