Page 1

СПЕЦЫЯЛЬНЫ ВЫПУСК

Выдаецца з кастрычніка 1972 г.

Чацвер, 31 снежня 2009 года

№ 17—18 (1066—1067)

ШАНОЎНЫЯ АБІТУРЫЕНТЫ!

У лістападзе 2009 г. БДПУ адзначыў сваё 95&год& дзе. За вялікі ўклад у рэалізацыю сацыяльнай па& літыкі краіны, падрыхтоўку высокакваліфіка& ваных кадраў для сістэмы адукацыі і высокія да& сягненні ў развіцці педагагічнай навукі наш уні& версітэт быў узнагароджаны Ганаровай грама& тай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Зборная БДПУ па гандболе сярод мужчын пера& магла ў Рэспубліканскай універсіядзе&2009. Леп& шым іграком спаборніцтваў названы капітан на& шай каманды Барыс Пухоўскі (у цэнтры).

Два гады запар універсітэцкая зборная па таэквандо заваёўвае «золата» Рэспубліканскай універсіяды. На здымку: трэнер ка& манды Уладзімір Жалняровіч.

Наш універсітэт — адна з найстарэйшых ВНУ ў краіне. Дзякуючы традыцыям, якія склаA ліся гістарычна, Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка спалучае ў сваім развіцці акадэмізм, адкрытасць і інавацыйнасць. За 95 гадоў сваёй слаўнай і багатай гісторыі універсітэт набыў высокую рэпутацыю, стаў вядучай ВНУ педагагічнага профілю. Выдатныя вучоныя і педагогі, вядомыя навуковыя школы і цэнтры, высокі ўзровень этыкі прафесійных і міжасобасных адносін, пераемнасць традыцый і магчымасць перадачы багатага навуковага, педагагічнага і жыццёвага досведу новым пакаленням — усё гэта БДПУ сёння. Наш універсітэт заўсёды гатовы дзяліцца вопытам і прымаць перадавыя інавацыі, таму мы адкрытыя для плённага і ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва на шырокай адукацыйнай прасторы. Сёння БДПУ — член Еўразійскай Асацыяцыі універсітэтаў, і гэты факт сведчыць пра высокую якасць падрыхтоўкі спецыялістаў, а таксама пра магчымасці інтэграцыі нашай навучальнай установы ў міжнародную універсітэцкую супольнасць. Нашых выкладчыкаў вызначае творчы, інавацыйны падыход да сваёй працы і індывідуA альны — да нашых студэнтаў. Галоўная наша задача — фарміраваць спецыяліста новай фармацыі, чалавека актыўнага і духоўна свабоднага, поўнага веры ў свае ўласныя сілы. Мы імкнёмся да таго, каб адукацыя, атрыманая ў нашых сценах, адпавядала лепшым стандартам і вызначалася класічным універсітэцкім падыходам — спалучэннем фундаменA тальнасці, практычнасці і педагагічнай скіраванасці. Мы ўлічваем сучасныя сусветныя тэнA дэнцыі ў сферы адукацыі для выбару перспектыўнай мадэлі развіцця БДПУ, у цэнтры якой знаходзяцца нашы студэнты — будучая інтэлектуальная эліта Беларусі. Мы ганарымся мінулым і сучасным універсітэта, шануем яго высокае імя і добрую рэпутацыю. Перагартаўшы старонкі гэтай газеты, вы пашырыце ўяўленне пра нашы факультэты, студэнцкае жыццё і рытм працы вядучага педагагічнага універсітэта. Рэктар БДПУ, прафесар

П. Дз. КУХАРЧЫК


Наш сайт: www.bspu.unibel.by

Я выбіраю педагагічны!

Жаночая зборная па футболе «Мінчанка —БДПУ» заваявала ІІІ месца ў Рэспубліканскай універсія& дзе. А яшчэ нашы дзяўчаты ўваходзяць у пяцёрку мацнейшых па выніках чэмпіянату РБ сярод ка& манд вышэйшай лігі (трэнер — Ірына Булыгіна).

Перамога валейбольнай каманды БДПУ прынесла збор& най гуманітарных ВНУ І месца па выніках Рэспублі& канскай спартакіяды работнікаў адукацыі і навукі.

«Сярэбраны кубак» І Гульняў Садружнасці сярод сту& дэнцкіх каманд педагагічных універсітэтаў краін СНД прывезла з Кіева зборная універсітэта па міні&футбо& ле (трэнер каманды — Сяргей Траско).

Каманда шахматыстаў БДПУ заняла ІІ месца ў спартакіядзе Маскоўскага раёна сталіцы сярод пра& цоўных калектываў (трэнер — Юрый Тэпер). 2

Напэўна, кожны з вас, шаноўныя абітуры$ енты, упершыню пераступіўшы парог БДПУ імя Максіма Танка, трошачкі разгубіўся. Гэта і не дзіўна: паспрабуй разбярыся ў лабі$ рынтах калідораў і лесвіц, асабліва калі наў$ кол столькі незнаёмых маладых людзей… Але, паверце, варта здзейсніць хаця б адну прагулку па карпусах педуніверсітэта — і ўсё стане зразумелым. А колькі цікавых рэчаў можна пры гэтым пабачыць і пачуць! Так што запрашаем на экскурсію — пакуль завочную, але ў вашых сілах ператварыць яе ў рэальную. На ўваходзе нас сустракае маятнік Фуко — адзіA ны ў Беларусі, ды і не ў кожнай еўрапейскай краіне яго можна пабачыць. Аматары фізікі добра ведаA юць, што гэтая канструкцыя наглядна дэманструе сутачны рух Зямлі. Рызыкуеце затрымацца тут надоўга, бо маятнік прыцягвае і гіпнатызуе кожA нага, хто на яго глядзіць (праверана на сабе!). Але час рухацца наперад. Падымаемся на другі паверх і трапляем у актавую залу. Няўжо вольная? Значыць, паA шанцавала: тут кожны дзень калі не канцэрт, то рэпетыцыі. Ціхутка праходзім направа. НаA вошта такая перасцярога? Тут знаходзіцца

жа і аб’явы пра набор у розныя творчыя калекA тывы: сярод больш чым 90 клубных фарміраA ванняў, ансамбляў, аркестраў, тэатраў, эстрадA ных і вакальных гуртоў, студый дызайну і клуA баў па інтарэсах вы абавязкова знойдзеце свой! Калі ж вы адчуваеце ў сабе арганізатарскія здольнасці, то грамадскія аб’яднанні і арганізаA цыі (БРСМ, прафсаюз, БелаA рускае таварыства Чырвонага Крыжа, валанцёрскія атраA ды) — для вас. Галоўнае — не губляйцеся, а там і ў «Зорны паход» трапіце. Вядома, БДПУ — гэта не толькі вучэбныя карпусы (а іх у нас 11!), але і 7 ін$ тэрнатаў, аграбіястанцыя «Зялёнае» і вучэбная база «Вілія». Можа, я і не ўсё ўзгадала, таму прызна$ чаю вам сустрэчу ў новым Сардэчна запрашаем! навучальным годзе, дзе вы рэктарат, а ў самым канцы калідора — спарA зможаце нешта дадаць да майго аповеду. тыўная зала (таму на фізкультуру нашыя стуA Толькі не спазняйцеся! дэнты ніколі не спазняюцца!). Дарэчы, на два Ганна БАГУМІНСКАЯ паверхі ніжэй — нядаўна адрамантаваны баA сейн, дзе можна і паплаваць, і аквааэробікай пазаймацца. Водная стыхія не для вас? Што ж, ва універсітэA це працуе 16 спартыўных секцый і турыстычны клуб «Гарызонт» (добрая фізічная форма вам гаA рантавана!). Як вядома, разумовыя нагрузкі патрабуюць шмат сіл, якія час ад часу трэба ўзнаўляць. Таму яшчэ адно любімае месца нашых студэнтаў — сталоўка. А мы тым часам крочым далей. Хто з нас не марыў дацягнуцца рукою да зорак? Такіх летуценнікаў запрашае планетарый — там гэта сапраўды можна лёгка зрабіць. РацыянаA лістаў чакаюць музей гісторыі БДПУ, выстава народных промыслаў і жывапісу, аддзел рэдкай кнігі, зала электроннай бібліятэкі. Блукаючы па калідорах, звярніце ўвагу на стэнды: сёння МаятнікФуко Фуко Маятнік амаль кожны факультэт мае сваю газету. Там 31 снежня 2009 г.


Прыёмная камісія: 2009417, 2009204 ЛЕТАПІС БДПУ 1914, 21 лістапада — Афіцыйнае адкрыццё МінскаA га настаўніцкага інстытута. Да заняткаў прыступілі 30 чалавек. Педагагічны калектыў складаўся з дыA рэктара і 7 выкладчыкаў. Тэрмін навучання — 3 гады. 1915, верасень — Інстытут эвакуіраваны ў Яраслаўль. 1918, 22 верасня — Інстытут рээвакуіраваны ў Мінск. Педагагічнаму савету прадпісана прыступіць да рэарганізацыі Мінскага настаўніцкага інстытута ў вышэйшую навучальную ўстанову. 1919, 15 верасня — Паводле пастановы Часовага Беларускага нацыянальнага камітэта інстытут аб’яўA лены Мінскім беларускім педагагічным інстытутам. 1920, жнівень — Мінскі беларускі педагагічны інстыA тут рэфармаваны ў Мінскі інстытут народнай адукацыі (вышэйшая навучальная ўстанова ў 1920—1921 гг.), які вёў падрыхтоўку педагагічных работнікаў у галіне школьнай адукацыі і для дашкольных устаноў. 1921, 20 чэрвеня — На пасяджэнні педагагічнага савета прынята рашэнне аб рэарганізацыі інстытута ў педагагічны факультэт БДУ. 1921, 30 кастрычніка — Урачыстае адкрыццё БДУ. Падрыхтоўка педагагічных кадраў з вышэйшай адуA кацыяй ажыццяўляецца на факультэце грамадскіх навук, які створаны на базе Мінскага інстытута наA роднай адукацыі. 1929, кастрычнік — Пры педфаку БДУ адкрыта перA шае ў рэспубліцы завочнае аддзяленне. 1931, 28 ліпеня — Педагагічны факультэт БДУ выA лучаецца ў самастойную адзінку — Беларускі дзярA жаўны вышэйшы педагагічны інстытут. 1936 — Мінскаму дзяржаўнаму педагагічнаму інстытуту прысвоена імя А. М. Горкага. 1944, 29 ліпеня — Праз некалькі тыдняў пасля вызA валення сталіцы БССР ад нямецкаAфашысцкіх захопA нікаў у МДПІ імя А. М. Горкага ўзнаўляюцца пераA пыненыя вайной заняткі. 1948 — На базе факультэта замежных моў МДПІ ствараецца Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут замежных моў. 1972, 28 верасня — За вялікія дасягненні ў падA рыхтоўцы выкладчыцкіх кадраў і навуковай дзейA насці Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А. М. Горкага ўзнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. 1975 — На базе бібліятэчнага факультэта МДПІ стваA раецца Мінскі інстытут культуры. 1978, 15 снежня — Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А. М. Горкага ўзнагароджаны ГанароA вай граматай Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР. 1982, 6 снежня — МДПІ адзначаны Ганаровай граA матай Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР. 1993, 8 верасня — Мінскаму дзяржаўнаму педагагічA наму інстытуту імя А. М. Горкага прысвоены статус уніA версітэта. 1994 — Адбылася ўрачыстая сустрэча студэнтаў і супрацоўнікаў універсітэта з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкам. 1995, 10 кастрычніка — Указам Прэзідэнта РэсA публікі Беларусь Беларускаму дзяржаўнаму педагаA гічнаму універсітэту прысвоена імя Максіма Танка. 1997 — Універсітэт узнагароджаны Ганаровым дзярA жаўным сцягам Рэспублікі Беларусь. 2004 — У фае БДПУ пры спонсарскай падтрымцы выпускнікоў устаноўлены маятнік Фуко, які асвяціў Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт. 2007 — БДПУ стаў паўнапраўным членам ЕўразійA скай асацыяцыі універсітэтаў. 31 снежня 2009 г.

МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 2; тэл. 227$79$13, 200$80$62. Дэкан — Уладзімір Уладзіміравіч ШЛЫКАЎ, доктар педагагічных навук. Падрыхтоўка настаўнікаў матэматыкі ў нашым універсітэце вялася з 1947 года, хоць годам нараджэння матэмаA тычнага факультэта лічыцца 1974Aы. Сёння на дзённай і завочнай формах навучання мы рыхтуем выкладчыкаў па спецыяльнасці «Матэматыка. Інфарматыка». Многія з выпускнікоў матфака БДПУ працуюць у пазашкольных установах і ўпраўленнях адукацыі, навуковаA даследчых установах, лабараторыях камп’ютэрнага і псіхолагаAпедагагічнага профілю, кіруюць дзяржаўнымі ўстаA новамі і прадпрыемствамі. Веды, набытыя студэнтамі падчас вучобы, забяспечваюць ім магчымасць пасля заканA чэння універсітэта выкладаць матэматыку, інфарматыку ў агульнаадукацыйных і спецыяльных школах, гімназіA ях, ліцэях, каледжах і ВНУ. Калі хтосьці марыць пра дызайнерскую ці выдавецкую дзейнасць, ён атрымае неабходA ныя для гэтага навыкі камп’ютэрнай графікі. Валоданне мовай праграмавання высокага ўзроўню С++, С#, Java дазволіць выпускнікам стаць прафесійнымі праграмістамі. Шматузроўневая сістэма навучання — ваш шанц атрыA маць не толькі вышэйшую адукацыю, але і ступень магістра і, магчыма, працягнуць навучанне ў аспірантуры. Сардэчна запрашаем на факультэт! НЕМАГЧЫМАЕ МАГЧЫМА! Матэматычны факультэт — гэта мой свет. Я прыўнёс у яго ўсё, што мне хацелася, і гэта зараз маё асяроддзе. Мне падабаецца гуляць у футбол — і вось я ў зборнай факультэта па мініAфутболе. Мяне заўсёды цікавілі лаA гічныя гульні — і вось я кірую секцыяй па японскіх шахматах. Я марыў паспрабаваць сябе ў КВЗ — і вось я капітан факультэцкай каманды. Калі ў цябе ёсць жаA данні і памкненні — ты будзеш займацца тым, што табе цікава. І гэта вельмі добра! Кіраўніцтва факультэA та заўсёды падтрымлівае студэнцкія пачынанні і дапаA магае ў іх ажыццяўленні. А гэта ва ўсе часы было важA на для маладых людзей, апантаных новымі ідэямі. А. Францкевіч П. Дубовік актывісты матэматыч$ матэматыч$ А. Францкевіч і П. іДубовік ——актывісты Сяргей ЛЫСЕНКА, 5$ы курс наганага клуба «Амега»,рэдактары рэдактары студэнцкага студэнцкага выдання клуба «Амега», выдання

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 3; тэл. 200$95$62. Дэкан — Віктар Іосіфавіч ЯНУЦЬ, кандыдат фізіка$матэматычных навук, дацэнт. Фізіка ХХI стагоддзя з’яўляецца ядром сучаснага прыродазнаўства, галоўнай крыніцай ведаў аб навакольным свеце, асновай навуковаAтэхнічнага прагрэсу і важнейшым кампанентам чалавечай культуры. У фізіцы шырока выкарыстоўваецца сучасны матэматычны апарат і найноўшыя інфармацыйныя распрацоўкі. Фізіка, матэматыA ка і інфарматыка ўзаемазвязаны і існаваць паасобку не могуць. Факультэт вядзе падрыхтоўку выкладчыкаў па спецыяльнасцях: «Фізіка. Матэматыка», «Фізіка. Інфарматы& ка», «Фізіка. Тэхнічная творчасць». Нашы выпускнікі атрымліваюць грунтоўныя веды і пасля заканчэння універA сітэта працуюць ва ўстановах адукацыі, установах Нацыянальнай акадэміі навук, на вытворчасці і ў розных іншых сферах чалавечай дзейнасці. Яны таксама запатрабаваны банкамі, фірмамі і рознымі прадпрыемствамі. За апошні год матэрыяльнаAтэхнічная база факультэта значна папоўнена сучасным вучэбным і навуковым абсталяваннем, адкрыты новыя лабараторыі: тэхнічнай творчасці, радыёэлектронікі, схематэхнікі. Усе лабараA торыі звязаны камп’ютэрнай сеткай. Студэнты маюць магчымасць карыстацца інфармацыйнымі рэсурсамі фаA культэта, бібліятэкі БДПУ і іншых навучальных устаноў, займацца навуковай працай, удзельнічаць у рэспубA ліканскіх і міжнародных навуковых канферэнцыях і выставах. Мы чакаем тых, хто цікавіцца фізікай, матэматыкай, інфарматыкай, электронікай, мае схільнасць да тэхніA чнай творчасці, і запрашаем паступаць на наш факультэт. ФІЗІКА ЯК СПОСАБ МЫСЛЕННЯ Я даўно для сябе вырашыў, што хачу займацца праграA маваннем. А на фізфак пайшоў для таго, каб навучыцца прымяняць веды па інфарматыцы для рашэння фізічных і тэхнічных задач. Тут я авалодаў неабходнымі ведамі, удасканаліў навыкі праграмавання. Вучыцца на фізфаку нялёгка, але калі наведваць лекцыі, семінары, лабараторA ныя заняткі, асаблівых праблем з экзаменамі не ўзнікне. Адукацыя, якую дае фізфак, дазваляе рэалізаваць сябе як у выкладчыцкай дзейнасці, так і ў навуковай. З уласA нага вопыту магу сказаць: фізіка фарміруе такі спосаб мысA лення, які дазваляе хутка арыентавацца ў новых ведах. Новыя людзі, новыя месцы заўсёды пакідаюць след у нашым жыцці. Гэта, безумоўна, датычыць і майго родA нага факультэта. З нашымі выкладчыкамі можна паA гаварыць не толькі пра навуку, але і пра жыццё… А яшчэ на фізфаку пануе шчырая сяброўская атмасфеA ра, тут няма «чужых» людзей. Аляксей ТАРАСАЎ, 5$ы курс 3


ФАКУЛЬТЭТ БЕЛАРУСКАЙ ФІЛАЛОГІІ І КУЛЬТУРЫ

БЕЛФІЛ — ФАКУЛЬТЭТ СОНЦА… … а яго студэнты — маленькія праменьчыкі, што перад пачаткам заняткаў разбягаюцца па аўдыторыях: у каго беларуская мова, у каго — літоўская ці польская, хтосьці спяшаецца на англійскую г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 2; тэл. 227$79$66. ці нямецкую, а некаторых чакае журналістыка. Мы розныя, але Дэкан — Франц Станіслававіч ШУМЧЫК, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. яднае нас беларуская філалогія і любоў да слова — жывога, гаварA «Мова — душа народа. Мэта літаратуры — выхаваць чалавека Чалавекам. Будучыня нацыі — у кога, чыстага і зіхоткага. Ёсць у белфілаўцаў агульнапрынятае праA захаванні традыцый». Гэтыя словы сталі візітнай карткай факультэта беларускай філалогіі і віла: пераступіўшы парог БДПУ, размаўляць толькі на роднай мове. Высокія патрабаванні тут і да пісьмовага маўлення: каб словы былі культуры. Нашы выпускнікі заўсёды запатрабаваныя ў навучальных установах усіх узроўняў, навуковаAдасA ўжытыя дарэчы, думкі выказваліся лагічна і стыль адпавядаў… БелA ледчых інстытутах, рэдакцыях газет і часопісаў, рэкламных агенцтвах, выдавецкіх і перакладчыцкіх філаўцы ўсюды паспяваюць пабываць: і на прэсAканферэнцыях, акA цэнтрах, бібліятэках, на тэлебачанні і радыё, у турыстычных кампаніях. У іх ліку — дыктар АНТ рэдытацыях, прэзентацыях, і на Таццяна Рудакоўская, карэспандэнты Першага нацыянальнага канала Настасся Шыман, Ганна ХаA занятках. Але стомы не адчуваA роўская, Святлана Рэва, вядучыя радыёпраграм Сяргей Верас, Наталля Кухарава, Таццяна Гулейка і еш, бо дзень заканчваецца свяA там: факультэт немагчыма ўявіць многія іншыя. без канцэртаў, дабрачынных акA У 2010 годзе факультэт ажыццяўляе прыём на наступныя спецыяльнасці: «Беларуская мова і літаратура» — 4 гады (дзённая форма атрымання адукацыі) і 5 гадоў навучання цый, спартыўных і інтэлектуальA (завочная форма); «Беларуская мова і літаратура. Журналістыка» — 5 гадоў навучання (дзённая ных спаборніцтваў. Момант — і форма) і 6 гадоў (завочная форма); «Англійская мова. Беларуская мова і літаратура» — 5 гадоў навуA сам робішся іх удзельнікам, выA чання (дзённая форма); «Беларуская мова і літаратура. Літоўская мова» — 5 гадоў навучання (дзёнA канаўцам, арганізатарам. Ганна БАГУМІНСКАЯ, ная форма); «Беларуская мова і літаратура. Польская мова» — 5 гадоў навучання (дзённая форма). 3$і курс Шаноўныя абітурыенты, мы рады будзем прыняць вас у нашу вялікую і дружную сям’ю!

ФАКУЛЬТЭТ ФІЗІЧНАГА ВЫХАВАННЯ

г. Мінск, вул. Магілёўская, 37, вучэбны корпус № 5; тэл. 227$49$74. Дэкан — Міхаіл Міхайлавіч КРУТАЛЕВІЧ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. Наш факультэт — адзін з самых маладых ва універсітэце. Ён быў створаны ў верасні 2009 года ў выніку рэарганізацыі факультэта народнай культуры. Але, нягледзячы на маладосць, мы ўжо маем пэўныя традыцыі. Закладзены яны неабыякавымі да спорту і фізічнай культуры людзьмі — выкладA чыкамі і студэнтамі. Сярод студэнтаў і выпускнікоў факультэта — прызёры і ўдзельнікі Алімпійскіх гульняў, чэмпіёны свету, пераможцы этапаў Кубка свету, сусветных універсіяд, чэмпіёны і прызёры еўрапейскіх турніраў больш чым па дзесяці відах спорту. Факультэт фізічнага выхавання — гэта тэрыторыя, дзе пануюць Закон, Традыцыя і Здаровы лад жыцця. Тут на дзённай і завочнай формах атрымання адукацыі займаюцца больш за 1500 студэнтаў. У новым навучальным годзе на факультэце будзе ажыццяўляцца падрыхтоўка кадраў па наступных спецыяльнасцях: «Фізічная культура. Фізкультурна&аздараўленчая і турысцка&рэкрэацыйная дзей& насць»; «Аздараўленчая і адаптыўная фізічная культура (аздараўленчая)»; «Фізічная культура (ля& чэбная)»; «Спартыўна&педагагічная дзейнасць (спартыўная рэжысура)»; «Спартыўна&турысцкая дзей& насць (менеджмент у турызме)». Выпускнікі спецыяльнасці «Фізічная культура» паспяхова працуюць не толькі выкладчыкамі ў навучальных установах, але і трэнерамі, менеджэрамі. Сфера дзейнасці нашых спецыялістаў — турыA стычныя агенцтвы, фізкультурнаAаздараўленчыя цэнтры, спартыўныя школы і інш. Мы запрашаем да сябе ўсіх тых, хто хоча звязаць свой лёс з фізічнай культурай, спортам, прапаганA дай здаровага ладу жыцця.

СТУДЭНТЫ НА ЎСЕ РУКІ Факультэт фізічнага выхавання я абрала таму, што тут ствоA раны ідэальныя ўмовы для вучобы і заняткаў спортам. Мне вельмі падабаюцца добразычлівыя адносіны паміж выкладA чыкамі і студэнтамі, прафесійнае стаўленне да справы ўсіх работнікаў факультэта. Менавіта атмасфера ўзаемапавагі, створаная на ФФВ, ды і ва ўсім універсітэце, творчы падыход да навучання дапамагаюць мне засвоіць складаныя дысцыпA ліны і набыць веды, якія неабходны кожнаму спартсмену. Я ўдзячная факультэту за новых сяброў і цікавае, наA сычанае студэнцкае жыццё. А пакуль што рыхтуюся да Алімпіяды 2012 года і спаA дзяюся на поспех. Анастасія САМУСЕВІЧ, 4$ы курс, удзельніца Алімпійскіх гульняў у Пекіне, неаднаразовая пераможца этапаў Кубка свету, На здымку — аўтар чэмпіёнка Еўропы

КАЛІ СПЯВАЕ СЭРЦА Табе, старшакласнік, безумоўна, самому вырашаць, дзе вучыцца. Аднак я раю табе прыйсці на наш факультэт. Чаму сюды? Мяркуй сам. ПаAпершае, кожны дзень у нас напоўнены творчасцю. І ад гэтаA га сэрца поўніцца шчасцем. ПаAдругое, нашы студэнты адкрытыя і г. Мінск, вул. Мяснікова, 5, вуч. корпус № 4, тэл. 200$56$10. шчырыя. І гэтыя пачуцці пераносяцца ў паўсядзённае жыццё. ПаAтрэA Дэкан — Міхаіл Аляксандравіч ПАЗНІКАЎ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт. цяе — нашы педагогі! Менавіта яны перадаюць нам свой досвед, свае Факультэт эстэтычнай адукацыі БДПУ створаны ў верасні 2009 года шляхам аб’яднання музычнаA веды, уменні, вучаць быць мудрымі, поўняць невычэрпнай энергіяй педагагічнага факультэта і творчых спецыяльнасцей факультэта народнай культуры. і прагай жыцця. ПаAчацвёртае, тут існуе сапраўднае сяброўства! У новым навучальным годзе мы будзем ажыццяўляць набор па наступных спецыяльнасцях: «Му& Думаю, на іншых факультэтах яно таксама ёсць, але ў нас яно зычнае мастацтва. Сацыяльная педагогіка» (завочная форма атрымання адукацыі), «Музычнае мас& заснавана на ўзаемадапамозе, даверы і глыбокай пашане. тацтва. Спецыяльныя музычныя дысцыпліны» (дзённая форма атрымання адукацыі), «Сусветная і Кацярына ЮСЬКО, 3$і курс айчынная культура. Фальклор» (завочная форма атрымання адукацыі), «Сусветная і айчынная куль& тура. Рытміка. Харэаграфія» (дзённая і завочная формы атрымання адукацыі), «Выяўленчае мастац& тва і чарчэнне. Народныя мастацкія промыслы» (дзённая і завочная формы атрымання адукацыі), «Выяўленчае мастацтва. Камп’ютэрная графіка» (дзённая форма атрымання адукацыі). Рознабаковыя веды, атрыманыя на факультэце эстэтычнай адукацыі, дазваляюць нашым выпускA нікам працаваць у школах з вывучэннем спецыяльных вучэбных прадметаў мастацкаAэстэтычнай наA кіраванасці, ССНУ, у дашкольных установах і ўстановах дадатковай адукацыі. Студэнты факультэта з’яўляюцца ўдзельнікамі самых розных творчых калектываў: аркестра народA ных інструментаў, народнага ансамбля беларускай песні і музыкі «Ярыца», харэаграфічнага ансамбля «Рэй», ансамбля цымбалістаў «Вярба», вакальнай групы «Дыямант» і інш. Амаль усе мерапрыемствы універсітэта праходзяць з удзелам нашых студэнтаў. Калекцыя «Бяссонніца» пераможцы конкурсаў дызайнерскага Многія нашы выпускнікі сталі не толькі вядомымі педагогамі, музыкантамі, але і артыстамі эстраA майстэрства — студэнткі Кацярыны Бурак ды — напрыклад, Алёна Свірыдава, Аня Шаркунова.

ФАКУЛЬТЭТ ЭСТЭТЫЧНАЙ АДУКАЦЫІ

4

31 снежня 2009 г.


ФАКУЛЬТЭТ ПАЧАТКОВАЙ АДУКАЦЫІ г. Мінск, вул. Ф. Скарыны, 15, вучэбны корпус № 7; тэл. 267$91$05. Дэкан — Наталля Уладзіміраўна ЖДАНОВІЧ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. На працягу паловы стагоддзя факультэт пачатковай адукацыі застаецца прывабным для тых, хто вырашыў звязаць свой лёс з навучаннем і выхаваннем малодшых школьнікаў. Студэнцкая сям’я нашага факультэта налічвае каля 1200 чалавек, якія набываюць веды па спецыяльнасцях: «Пачатковая адукацыя» (дзённая і завочная формы з поўным тэрмінам навучання; завочная форA ма са скарочаным тэрмінам — для асоб, якія маюць профільную сярэднюю спецыяльную адукаA цыю); «Пачатковая адукацыя. Беларуская мова і літаратура» (дзённая і завочная формы); «Па& чатковая адукацыя. Выяўленчае мастацтва» (дзённая форма). Грунтоўныя веды, а таксама магчымасць разнастайнага самавыяўлення дазваляюць выпускA нікам факультэта дасягаць значных поспехаў у прафесійнай дзейнасці. Яны працуюць у шкоA лах, каледжах, ВНУ, некаторыя з іх адкрылі свае студыі, кіруюць дамамі творчасці. Запрашаем на факультэт тых, чыё прызванне — развіваць асобу дзіцяці, фарміраваць асноўныя вучэбныя ўменні і навыкі, выхоўваць культуру паводзін… увогуле, адкрываць перад дзецьмі ўсё багацце і разнастайнасць свету.

ФАКУЛЬТЭТ ПСІХАЛОГІІ г. Мінск, вул. Ф. Скарыны, 15, вучэбны корпус № 7; тэл. 263$78$96. Дэкан — Леанід Абрамавіч ПЯРГАМЕНШЧЫК, доктар псіхалагічных навук, прафесар. «Пазнаць. Зразумець. Пераадолець!» — місія факультэта псіхалогіі. На сённяшні дзень гэта вялікі калектыў, які аб’ядноўвае каля 80 выкладчыкаў і амаль 1900 студэнтаў. На бюджэтнай і платнай аснове факультэт рыхтуе спецыялістаў па дзвюх спецыяльнасцях і чатырох спецыялізацыях: «Псіхалогія. Педагагічная псіхалогія» (дзённая і завочная формы атрымання адукацыі); «Псіхало& гія. Сацыяльная псіхалогія» (дзённая форма); «Псіхалогія. Псіхалогія прадпрымальніцкай дзейнасці» (дзённая і завочная формы); «Псіхалогія. Псіхалогія сямейных адносін» (дзённая і завочная формы); «Практычная псіхалогія» (дзённая і завочная формы). Усе выпускнікі факультэта атрымліваюць кваліфікацыю выкладчыка псіхалогіі, а таксама псіхоA лага адпаведнай спецыялізацыі. Спецыяліст у галіне псіхалогіі прадпрымальніцкай дзейнасці працуе ў якасці менэджэра па персанале, удзельнічае ў распрацоўцы карпаратыўнай культуры кампаніі, стваA рэнні добразычлівых стасункаў у калектыве. Выпускнікоў факультэта са спецыялізацыяй «Сацыяльная псіхалогія» можна сустрэць у ВНУ, навуA коваAдаследчых інстытутах, сістэме МУС, у цэнтрах даследавання грамадскай думкі, кадравых, рэкA ламных і маркетынгавых службах. Яны могуць працаваць іміджмейкерамі, кансультаваць палітычA ных лідэраў, падбіраць кадры для арганізацый і арганізоўваць PRAакцыі. Спецыяліст у галіне псіхалогіі сямейных адносін можа праявіць свае здольнасці ў цэнтрах сацыяльA наAпсіхалагічнай дапамогі сям’і, дыягностыкаAрэабілітацыйных, жаночых, крызісных, сексалагічA ных цэнтрах, іншых арганізацыях. Педагагічны псіхолаг і педагог&псіхолаг ажыццяўляюць сваю прафесійную дзейнасць ва ўстановах адукацыі. Яны як «адвакаты дзяцінства» наладжваюць стасункі паміж дзіцём, бацькамі і педагоA гам, садзейнічаюць фарміраванню псіхалагічнай культуры асобы і грамадства.

ФАКУЛЬТЭТ ДАШКОЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ г. Мінск, вул. Кабушкіна, 59а, вучэбны корпус № 11, тэл. 341$39$18. Дэкан — Людміла Мікалаеўна ВАРАНЕЦКАЯ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт. Факультэт дашкольнай адукацыі БДПУ ажыццяўляе падрыхтоўку па наступных спецыяльнасA цях: «Дашкольная адукацыя» (кваліфікацыя — педагог; дзённая, завочная, завочная скарочаная формы атрымання адукацыі), «Дашкольная адукацыя. Выяўленчае мастацтва» (кваліфікацыя — педагог, выкладчык; завочная форма атрымання адукацыі), «Дашкольная адукацыя. Фізічная куль& тура» (кваліфікацыя — педагог, выкладчык; завочная, завочная скарочаная формы атрымання адукацыі), «Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія» (кваліфікацыя — педагог, педагогA псіхолаг; дзённая, завочная, завочная скарочаная формы атрымання адукацыі); «Тэорыя і методы& ка дашкольнай адукацыі» (прысуджэнне ступені «магістр педагагічных навук»; дзённая і завочная формы атрымання адукацыі). Выпускнікі ФДА з кваліфікацыяй «Педагог» працуюць ва ўстановах сістэмы дашкольнай адуA кацыі на пасадах выхавальніка, намесніка загадчыка па асноўнай дзейнасці, загадчыка даA школьнай установы. Кваліфікацыя «Педагог, выкладчык» дае выпускніку магчымасць працаA ваць на пасадах выхавальніка навучальнай установы; настаўніка школы ці школыAінтэрната; педагогаAарганізатара; метадыста пазашкольнай ці сярэдняй спецыяльнай навучальнай устаноA вы, рэгіянальнага, вучэбнаAметадычнага цэнтра прафесійнай адукацыі; выкладчыка сярэдняй спецыяльнай установы, прафесійнаAтэхнічнага вучылішча, рэгіянальнага цэнтра прафесійнай адукацыі, вучэбнага цэнтра; кіраўніка гуртка (клуба па інтарэсах, секцыі, студыі, турысцкай групы). Выпускнікі з кваліфікацыяй «ПедагогAпсіхолаг» могуць працаваць педагогаміAпсіхолаA гамі ва ўстановах адукацыі. 31 снежня 2009 г.

НАЙЛЕПШЫ ФАКУЛЬТЭТ ДЛЯ РОЗНАБАКОВАЙ АСОБЫ Факультэт пачатковай адукацыі…Такія простыя тры словы, але за імі — добразычлівыя позіркі, адкрытыя душы і палымяныя сэрцы. Сэрцы ўсіх нас… Атмасфера ўзаемаразумення і ўзаемадапаA могі, якая пануе на факультэце, штодзень пераконвае мяне ў праA вільнасці некалі зробленага выбару. Наш факультэт самы незвычайны, бо толькі тут кожны можа праявіць сябе і як матэматык, і як філолаг, і як мастак, можа знайсці сабе справу па душы і рэалізаваць свой творчы патэнA цыял у музычных калектывах, у мастацкіх гуртках, у спарA тыўных камандах ці ў студэнцкай газеце. Калі ты таксама імкнешся стаць рознаA баковай асобай — далуA чайся да нас, не паA шкадуеш! Ганна ЯСКЕВІЧ, 3$і курс ШЛЯХ ДА СЯБЕ У нас на факультэце кожны можа рэалізаваць сябе ў поўнай меры. Ёсць акцёрскія здольнасці? Ідзі ў КВЗ! Дарэчы, усім вядоA мыя ігракі каманды «ЧП» — выпускнікі нашага факультэта. Калі хочаш звязаць сваё жыццё з навукай, тады цябе чакаюць разумныя і актыўныя хлопцы і дзяўчаты са студэнцкага навукоA вага таварыства «Інсайт». Вучоба на факультэце і складаная, і цікавая. Цікавая, таму што псіхалогія мае дачыненне да паўсядзённага жыцця. А складаная, бо выкладчыкі могуць даць табе толькі 20 % неабходных ведаў, а астатняе — гэта велізарная праца ў станаўленні сябе як прафесіяA нала, практыкуючага псіхолага. Кацярына ПАЦЁМКІНА, 4$ы курс

МЫ СУПРАЦЬ ШЭРЫХ БУДНЯЎ Назаўжды застануцца ў маёй памяці лепшыя моманты студэнцA кага жыцця — славуты Зорны паход, які заўсёды пакідае шмат станоўчых уражанняў, выставы творчых прац, эстафеты і спартаA кіяды, «Дні здароўя», канцэрты і разнастайныя пастаноўкі, у якіх кожны можа прыняць удзел і ўвасобіць самыя нечаканыя, крэаA тыўныя ідэі. Я бясконца ўдзячная факультэту дашкольнай адукаA цыі не толькі за магчымасць атрымаць спецыяльнасць, але і за творчае развіццё. Калі вас прыцягвае педагагічная дзейнасць і пры гэтым вы любіце прыгажосць і мастацтва — ФДА менавіта тое, што вам патрэбна. Зінаіда КАРАБКОВА, 4$ы курс

5


ФАКУЛЬТЭТ ПРЫРОДАЗНАЎСТВА

РЭАЛЬНЫЯ ВЕДЫ — РЭАЛЬНЫЯ МАГЧЫМАСЦІ Факультэт прыродазнаўства — самы лепшы. Я і сама здзіўляюся таму, як складаны вучэбны працэс спалучаецца з пачуццём гумару і добразычлівасцю нашых педагогаў. Нават зараз, калі я вучуся ў магістратуры, не магу прайсці міма нашага дэканата. Час студэнцA г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 3; тэл. 227$84$77. Дэкан — Наталля Уладзіміраўна НАВУМЕНКА, кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт. тва праляцеў непрыкметна, і я ўспамінаю яго як казку, у якую хочацца вярнуцца... Ты любіш прыроду і жадаеш яе зразумець? Цябе хвалююць экалагічныя праблемы і цікавяць таямA Тут няма месца суму: конкурсы, канферэнцыі, зносіны з выкладчыA ніцы, якія хавае прыродная і культурная спадчына тваёй малой радзімы і вялікага свету? Цябе вабяць камі як на семінарах, так і ў нефармальнай абстаноўцы. Я вельмі задаA вандроўкі і захапляе пошук рашэння хімічных задач і біялагічных галаваломак? Што ж, тады табе да волена і факультэтам, і абранай спецыяльнасцю, бо атрымала не толькі нас — на факультэт прыродазнаўства! якасную адукацыю, але і пазітыўныя эмоцыі, што так важна ў педагаA У 2010 годзе будзе ажыццяўляцца набор студэнтаў па наступных спецыяльнасцях: «Геаграфія. Біяло& гічнай прафесіі. Тут да мяне прыйшло ўсведамленне таго, якім менаA гія», «Геаграфія. Экскурсійна&краязнаўчая работа», «Біялогія. Хімія» (дзённая форма атрымання адуA віта настаўнікам я хачу быць… Дзякуй табе, мой родны факультэт, за кацыі); «Геаграфія. Ахова прыроды», «Геаграфія. Экскурсійна&краязнаўчая работа» (завочная форма тое, што ты выхаваў столькі выдатных людзей і цудоўных педагогаў! атрымання адукацыі). Алена МАРЦІНКЕВІЧ, магістрантка На факультэце працуе высокакваліфікаваны педагагічны склад. Для чытання лекцый запрашаюцца вядучыя навукоўцы і спецыялісты НАН Беларусі, спецыялізаваных міністэрстваў і ведамстваў. СтуA дэнты могуць займацца навуковай дзейнасцю на базе лабараторый факультэта, а таксама шматлікіх навуковых устаноў, з якімі мы супрацоўнічаем, прымаць удзел у канферэнцыях і публікаваць вынікі даследаванняў у зборніках навуковых студэнцкіх работ. Тэарэтычныя веды замацоўваюцца на вучэбных палявых практыках — у прадмесці Мінска на аграA біястанцыі «Зялёнае», на стацыянарах у Лепелі, Нясвіжы, Мядзеле. Грунтоўныя веды па геаграфіі, біялогіі, хіміі, экалогіі, сучасных метадах аховы асяроддзя дазваляюць нашым выпускнікам працаA ваць не толькі настаўнікамі, арганізатарамі пазакласнай і пазашкольнай дзейнасці навучэнцаў, кіраўA нікамі структурных падраздзяленняў Міністэрства адукацыі, але і абраць навуковую ці выкладчыцA кую дзейнасць, прымяніць свае здольнасці ў сістэме Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы наваA кольнага асяроддзя ці Міністэрства спорту і турызму. Чакаем вас у аўдыторыях нашага факультэта!

ФАКУЛЬТЭТ САЦЫЯЛЬНА: ПЕДАГАГІЧНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 8; тэл. 200$15$22. Дэкан — Аляксандр Валер’евіч КАСОВІЧ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. Калі вы ўжо вызначыліся з выбарам прафесіі і гатовыя вырашаць няпростыя сацыяльнаAпедагагічA ныя і псіхалагічныя праблемы, то ваш шлях ляжыць на ФСПТ. Мы рыхтуем сацыяльных педагогаў, практычных псіхолагаў, спецыялістаў па сацыяльнай рабоце, якія здольны аказаць кваліфікаваную дапамогу і падтрымку людзям любога ўзросту, у тым ліку моладзі і падлеткам. Наш факультэт навуA чыць вас быць карыснымі грамадству. Факультэт сацыяльнаAпедагагічных тэхналогій — гэта дружная сям’я студэнтаў і выкладчыкаў, дзе ў кожнага ёсць магчымасць праявіць сябе не толькі ў вучобе і навуцы, але і ў валанцёрскай і дабрачынA най дзейнасці, грамадскім жыцці і спорце. Вы таксама можаце стаць членам нашай каманды і непасA рэдным удзельнікам самых цікавых і захапляльных праектаў. Мы прапануем вам наступныя спецыяльнасці: «Сацыяльная педагогіка. Практычная псіхалогія» (дзённая і завочная формы навучання); «Сацыяльная педагогіка. Выхаваўчая работа ва ўстановах адукацыі» (дзённая форма навучання), «Сацыяльная работа» (дзённая і завочная формы навучання). Выпускнікі факультэта працуюць у сістэме адукацыі — у дашкольных, сярэдніх, сярэдніх спецыяльных і вышэйшых навучальных установах, цэнтрах пазашкольнай адукацыі, сацыяльнаAрэабілітацыйных цэнтA рах, дзіцячых дамах і прытулках, установах сістэмы МУС, цэнтрах сацыяльнай абароны насельніцтва. Калі ў спісе паняццяў, што вызначаюць галоўныя прынцыпы вашага жыцця, на першым месцы знаходзяцца міласэрнасць і неабыякавасць, — мы будзем рады сустрэчы з вамі на ФСПТ!

ФАКУЛЬТЭТ РУСКАЙ ФІЛАЛОГІІ г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 2; тэл. 227$80$09, 227$80$27. Дэкан – Васіль Дзянісавіч СТАРЫЧОНАК, доктар філалагічных навук, прафесар. Факультэт рускай філалогіі БДПУ даў пуцёўку ў жыццё тысячам настаўнікаў, выкладчыкаў ВНУ, дзеячаў навукі і культуры. Выпускнікі факультэта працуюць у школах, гімназіях, ліцэях, каледжах, вышэйшых навучальных установах; выдавецкіх цэнтрах; бібліятэках; навуковаAдасA ледчых інстытутах; пасольствах і прадстаўніцтвах розных краін; рэкламных агенцтвах і пераA кладчыцкіх цэнтрах; турыстычных кампаніях; на радыё і тэлебачанні. У 2010 г. факультэт рускай філалогіі будзе ажыццяўляць падрыхтоўку выкладчыкаў рускай мовы і літаратуры (дзённая і завочная формы атрымання адукацыі); рускай мовы і літаратуры і замежнай мовы (італьянская, кітайская) (дзённая форма). У перспектыве — адкрыццё спецыяA лізацый па міжкультурнай камунікацыі і камп’ютэрнай лінгвістыцы. Факультэт рускай філалогіі мае даўнюю гісторыю, якая пачалася ў 20Aя гады мінулага стагодA дзя. Яго дэвізам ва ўсе часы былі якасць адукацыі і сацыяльная адказнасць. Місія факультэта — падрыхтоўка высокакваліфікаваных і канкурэнтаздольных спецыялістаў у галіне філалогіі. І мы ўпэўнены, што нашы выкладчыкі дапамогуць і новай кагорце студэнтаў набыць трывалыя, грунтоўныя веды, без якіх немагчымы паспяховы кар’ерны рост. 6

НАША КРЭДА — ДАПАМОГА За пяць гадоў навучання факультэт стаў для мяне родным доA мам, менавіта тым месцам, куды хочацца вяртацца зноў і зноў. Я ведаю, што тут мяне чакаюць вопытныя і кваліфікаваныя выA кладчыкі, вясёлыя і жыццярадасныя аднакурснікі — мае сябры. А самае прыемнае тое, што ў нас на факультэце пануе дух яднання і сяброўства. Студэнты імкнуцца дапамагаць адзін аднаму, падA трымліваць у складаных жыццёвых сітуацыях. На ФСПТ створаA ны ўсе ўмовы для паспяховага развіцця і станаўлення асобы. І за гэта вялікі дзякуй роднаму факультэту! Дзмітрый КАЧЭРГА, 5$ы курс

СПАЧАТКУ БЫЛО СЛОВА Калі мяне спытаюць, якая ВНУ Мінска самая лепшая, я без ваA ганняў адкажу: БДПУ! Прайшоў толькі семестр, як я вучуся на факультэце рускай філаA логіі, але ўжо паспела адчуць, якое насычанае тут жыццё: мы ездзім на экскурсіі па Беларусі, наведваем тэатры, канцэрты, самі праA водзім цікавыя мерапрыемствы. У першай Кнізе Жыцця напісана: «Спачатку было Слова...» Так, у аснове любой ідэі, любой прафесіі — слова. І нам, будуA чым настаўнікамA славеснікам, дастаA лася асаблівая, гаA наровая місія — несці гэтае Слова людзям. Марыя МАЛІНОЎСКАЯ, 1$ы курс

1$

31 снежня 2009 г.


ФАКУЛЬТЭТ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ г. Мінск, вул. Ф. Скарыны, 15, вучэбны корпус № 7; тэл. 267$92$57, 267$97$73. Дэкан — Святлана Яўгенаўна ГАЙДУКЕВІЧ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт. У склад БДПУ ўваходзіць адзіны ў Рэспубліцы Беларусь факультэт, які рыхтуе унікальных спецыяA лістаў, здольных забяспечваць псіхолагаAпедагагічнае суправаджэнне дзяцей з асаблівасцямі псіхафіA зічнага развіцця ад нараджэння да васемнаццаці гадоў. Выпускнікі факультэта заўсёды запатрабаваA ныя не толькі ў спецыялізаваных школах і дзіцячых садках, але і ва ўстановах адукацыі агульнага тыпу (дашкольныя групы і класы інтэграванага навучання і выхавання, пункты карэкцыйнаAпедагаA гічнай дапамогі), у паліклініках і медыцынскіх цэнтрах, а таксама ва ўстановах сістэмы сацыяльнага забеспячэння і ў грамадскіх арганізацыях. На дзённай і завочнай формах атрымання адукацыі ажыццяўляецца падрыхтоўка па чатырох асноўA ных і трох дадатковых спецыяльнасцях: «Лагапедыя. Спецыяльная псіхалогія» (кваліфікацыя — наA стаўнікAлагапед, педагогAпсіхолаг); «Сурдапедагогіка. Дашкольная адукацыя» (кваліфікацыя — сурдаA педагог); «Тыфлапедагогіка. Дашкольная адукацыя» (кваліфікацыя — тыфлапедагог); «Алігафрэнапе& дагогіка. Дашкольная адукацыя» (кваліфікацыя — алігафрэнапедагог); «Алігафрэнапедагогіка. Лага& педыя» (кваліфікацыя — алігафрэнапедагог, настаўнікAлагапед).

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ г. Мінск, вул. Савецкая, 18, вучэбны корпус № 1; тэл. 226$40$25, 226$40$26. Дэкан — Мікалай Міхайлавіч Забаўскі, доктар гістарычных навук. Гістарычны факультэт — адзін з найстарэйшых у нашым універсітэце: ён быў створаны яшчэ ў 1918 г. Сёння на факультэце займаюцца 1328 студэнтаў дзённай і завочнай форм атрымання адукацыі. Факультэт вядзе падрыхтоўку па наступных спецыяльнасцях: «Гісторыя», «Гісторыя. Сацыяльна& палітычныя дысцыпліны», «Гісторыя. Геаграфія». Асаблівая ўвага надаецца вывучэнню профільных дысцыплін: сусветнай гісторыі, гісторыі Беларусі, гісторыі славянскіх народаў і інш. Студэнты, якія навучаюцца па спецыяльнасці «Гісторыя. Геаграфія», знаёмяцца не толькі з аргаA нізацыяй і гісторыяй грамадства, але і з працэсамі ўзаемадзеяння грамадства і прыроды, уплывам на іх актыўных змен навакольнага асяроддзя. На спецыяльнасці «Гісторыя. Сацыяльна&палітычныя дыс& цыпліны» вывучаецца шэраг прадметаў, звязаных з развіццём сацыяльнаAпалітычнай думкі, а таксама дапаможных гістарычных дысцыплін: археалогіі, эпіграфікі, храналогіі, крыніцазнаўства і інш. Падчас навучання студэнты ўсіх спецыяльнасцей праходзяць цікавыя практыкі: гісторыкаAкраяA знаўчую, археалагічную, музейнаAархіўную; пасля трэцяга курса — педагагічную ў летніках Беларусі; на чацвёртым і пятым курсах — педагагічную ў школах. Нашы студэнты прымаюць актыўны ўдзел у жыцці клубных фарміраванняў: каманда КВЗ, ваеннаAпатрыA ятычны клуб «Памяць», гісторыкаAкраязнаўчы клуб «Дыярыуш», літаратурнае аб’яднанне «Дзеці RA», студэнцкае навуковае таварыcтва “Astrum doctrine”, студыя ўсходняга танца, валанцёрскі клуб «Данко». На гістарычным факультэце працуюць высокакваліфікаваныя выкладчыкі. У іх ліку — 9 дактароў гістарычных навук, прафесараў і 26 кандыдатаў навук, дацэнтаў. Гістарычны факультэт БДПУ чакае ўсіх тых, хто неабыякавы да гісторыі сваёй краіны і хоча стаць сапраўдным настаўнікам!

ФАКУЛЬТЭТ ДАУНІВЕРСІТЭЦКАЙ ПАДРЫХТОЎКІ г. Мінск, вул. Караля, 16а, вучэбны корпус № 6; тэл. 200$71$03. Дэкан — Сяргей Уладзіміравіч ЯКАВЕНКА, кандыдат педагагічных навук, дацэнт. Асноўнай задачай факультэта з’яўляецца забеспячэнне якаснай падрыхтоўкі юнакоў і дзяўчат да паступлення ў БДПУ і іншыя вышэйшыя навучальныя ўстановы краіны. Акрамя гэтага, наша дзейA насць накіравана на сацыяльную падтрымку выпускнікоў сельскіх школ, на адаптацыю да навучання ў ВНУ, на дапамогу ў прафесійнай арыентацыі моладзі. З гэтай мэтай створаны падрыхтоўчае аддзяленA не, педагагічныя класы, Цэнтр дыстанцыйнай адукацыі і прафарыентацыі. На падрыхтоўчае аддзяленне прымаюцца асобы, якія маюць сярэднюю адукацыю і паспяхова прайшлі сумоўе па профільных дысцыплінах уступных экзаменаў. Замест сумоўя можна прадаA стаўляць сертыфікаты цэнтралізаванага тэсціравання. Слухачы стацыянара забяспечваюцца інтэрA натам, маюць магчымасць карыстацца бібліятэкай, наведваць спартыўныя залы, адпачываць у студэнцкім прафілакторыі. Выпускнікі падрыхтоўчага аддзялення маюць пераважнае права на залічэнне ў БДПУ пры роўнай агульнай колькасці балаў. На базе факультэта дауніверсітэцкай падрыхтоўкі БДПУ працуюць педагагічныя класы. У 10— 11 класах навучанне ажыццяўляецца па асобных вучэбных планах, у якіх шмат увагі надаецца паглыбленаму вывучэнню дысцыплін уступных іспытаў, чытаюцца спецыяльныя курсы па педаA гогіцы і псіхалогіі. У Цэнтры дыстанцыйнай адукацыі і прафесійнай арыентацыі ўсе жадаючыя могуць якасна падрыхтавацца да паступлення ў ВНУ і ССНУ рэспублікі. На працягу ўсяго года дзейнічаюць вячэрнія, завочныя падрыхтоўчыя курсы, курсы выхаднога дня, праводзяцца індывідуальныя кансультацыі і заняткі ў малакамплектных групах, а непасрэдна перад цэнтралізаваным тэсціраA ваннем і ўступнымі іспытамі арганізуюцца двухтыднёвыя курсы. 31 снежня 2009 г.

З АДКРЫТАЙ ДУШОЙ Калі вы лічыце, што мяжы дасканаласці не існуе, а крэатыў паA вінен прысутнічаць у кожнай справе — вам будуць вельмі радыя на факультэце спецыяльнай адукацыі. Тут цесна ўзаемадзейнічаюць педагогіка, псіхалогія і медыA цына. Мы не толькі шануем традыцыі, але і стараемся ўнесці штоAнебудзь новае. З гонарам магу адзначыць: у валанцёрскай дзейнасці мы дасягнулі неверагодных вышынь. І яшчэ: зусім не страшна, што ў нас вучыцца мала хлопчыкаў. Мы ж вельмі добра сябруем з курсанA тамі МУС! Весела адзначаем свяA ты, кожны дзень прабягаем каля Нацыянальнай бібліятэкі, дыхаA ем свежым паветрам, праходзячы па лесе, і гімн факультэта спяваA ем стоячы, дружна, з гонарам! Наталля ХРАНОЎСКАЯ, 4$ы курс СКРЫЖАЛІ БУДУЧЫНІ Шчасце — гэта калі цябе разумеюць, калі табе спакойна і ўтульA на. Мусіць, таму я шчаслівая вучыцца на гістфаку. Пасля пяці праведзеных тут гадоў магу з упэўненасцю сказаць, што на гістфаA ку студэнты не проста атрымліваюць якасныя прафесійныя веды, але і вырастаюць у самастойных, ініцыятыўных, упэўненых у сабе людзей. Факультэт вучыць працаваць, знаходзіць выйсце са склаA даных сітуацый, бачыць сваё жыццё ўжо паAдаросламу. Для мяне гістфак — не шыльда на ўваходзе, не аўдыторыі і не сесіі. Перш за ўсё — гэта людзі, якія дапамагаюць абраць правільны напрамак у жыцці, якія адчыняюць перад табой дзверы ў свет. Будзем заходзіць у іх разам! Яўгенія БЫЦ, 5$ы курс

ФАКУЛЬТЭТ ДАУНІВЕРСІТЭЦКАЙ ПАДРЫХТОЎКІ БДПУ

рыхтуе абітурыентаў да паступлення ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы Рэспублікі Беларусь ПАДРЫХТОЎЧАЕ АДДЗЯЛЕННЕ Дзённая форма навучання Тэрмін навучання — 8 месяцаў. Прыём заяў — з 20 жніўня. На падрыхтоўчае аддзяленне прымаюцца асобы, якія маюць сярэднюю адукацыю. Тэл. 200A71A03. ПЕДАГАГІЧНЫЯ КЛАСЫ Для арганізацыі факультатыўнага навучання ў 10—11 класах агульнаадукацыйных устаноў. Тэрмін навучання — 2 гады. Прыём заяў — з 20 чэрвеня. ЦЭНТР ДЫСТАНЦЫЙНАЙ АДУКАЦЫІ І ПРАФАРЫЕНТАЦЫІ Вячэрнія курсы Тэрмін навучання — 6 месяцаў. Прыём заяў — з 1 кастрычніка.

Завочныя курсы Тэрмін навучання — 7 месяцаў. Прыём заяў — з 20 жніўня. Курсы выхаднога дня Тэрмін навучання — 8 месяцаў. Прыём заяў — з 20 жніўня. Курсы ў малакамплектных групах Тэрмін навучання — 6 і 4 месяцы. Прыём заяў — з 1 кастрычніка і з 4 студзеня. КУРСЫ ПА ПАДРЫХТОЎЦЫ ДА ЦЭНТРАЛІЗАВАНАГА ТЭСЦІРАВАННЯ Тэрмін навучання — 8 і 4 месяцы. Прыём заяў — з 20 жніўня і з 4 студзеня. ДВУХТЫДНЁВЫЯ КУРСЫ ПЕРАД ТЭСЦІРАВАННЕМ І ЎСТУПНЫМІ ІСПЫТАМІ Тэрмін навучання — 2 тыдні. Прыём заяў — з 1 красавіка.

З кастрычніка па красавік праводзіцца рэпетыцыйнае тэсціраванне па матэрыялах Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў. Адрас факультэта: 220048, г. Мінск, вул. Караля, 16а, вучэбны корпус № 6. Тэл.: 200$71$03, 226$44$47, 306$44$43. Web$сайт факультэта: po.bspu.unibel.by Праезд: метро да станцыі «Фрунзенская»; тралейбус № 9, 13, 14, 57; аўтобус № 40, 50 да прыпынку «Юбілейная плошча».

7


ІНСТЫТУТ ПАВЫШЭННЯ КВАЛІФІКАЦЫІ І ПЕРАПАДРЫХТОЎКІ КАДРАЎ

АДУКАЦЫЯ ДЛЯ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ У ІПКіПК нам давалі выключна практыкаарыентаваA ныя веды. Спецыялізаваныя курсы эканамічнага і адміA ністрацыйнаAгаспадарчага профілю ў Інстытуце чытаюць Факультэт перападрыхтоўкі спецыялістаў адукацыі Факультэт павышэння кваліфікацыі спецыялістаў адукацыі вядучыя спецыялісты з БДЭУ і Акадэміі кіравання пры г. Мінск, вул. Ф. Скарыны, 15, вучэбны корпус № 7; тэл. 267$14$41. г. Мінск, вул. Голубева, 26/2, вучэбны корпус № 9; тэл. 271$57$10. Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, што дазваляе ўдаскаA наліць вопыт прыняцця рашэнняў у сферы кіравання. Дырэктар — Ганна Фёдараўна КЛІМОВІЧ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт. Заняткі па псіхолагаAпедагагічных дысцыплінах дапаA Свет змяняецца з такой хуткасцю, што немагчыма ўсё жыццё абыходзіцца некалі атрыманымі ведамі, таму ХХІ маглі сістэматызаваць і структурыраваць асабісты вопыт стагоддзе можна смела назваць Эпохай Бесперапыннай Адукацыі. Той, хто не хоча назаўсёды застацца на «стартавых» працы. Выкладчыкі Інстытута павышэння кваліфікацыі прыступках кар’ернай лесвіцы, павінен кожны дзень рабіць хаця б адзін крок на шляху да самаўдасканалення. Перавагі ІПКіПК БДПУ ацаніла вялікая колькасць настаўнікаў нашай краіны. Штогод каля 2000 спецыялістаў і перападрыхтоўкі кадраў БДПУ, як заўсёды, на вышыні! у галіне адукацыі павышаюць сваю кваліфікацыю на базе Інстытута, а яшчэ прыкладна 850 набываюць тут новую Ірына ДРОЗД, спецыяльнасць. Па шэрагу спецыяльнасцей навучанне ажыццяўляецца за кошт сродкаў дзяржаўнага бюджэту дырэктар СШ № 96 г. Мінска пры наяўнасці накіравання ўпраўлення адукацыі. Мы ажыццяўляем прыём слухачоў на перападрыхтоўку з ліку асоб, якія маюць вышэйшую адукацыю, а таксама студэнтаў старэйшых курсаў і магістрантаў дзённай формы навучання ВНУ Рэспублікі Беларусь па наступных спецыяльнасцях: «Практычная псіхалогія», «Тыфлапедагогіка», «Сурдапедагогіка», «Алігафрэнапедагогіка», «Інтэграванае навучанне і выхаванне ў школьнай адукацыі», «Інтэграванае навучанне і выхаванне ў дашкольнай адукацыі», «Менэджмент устаноў дашкольнай, агульнай сярэдняй адукацыі, пазашкольнага выхавання і навучан& ня», «Жэставая мова», «Матэматыка», «Інфарматыка», «Дашкольная адукацыя», «Педагагічная дзейнасць спе& цыялістаў». Толькі на ўмовах аплаты — па спецыяльнасцях «Сацыяльная педагогіка», «Лагапедыя», «Псіхолага& педагагічнае суправаджэнне развіцця дзіцяці». У 2010 годзе пачнецца перападрыхтоўка па спецыяльнасці «Пачатковая адукацыя» і, на ўмовах аплаты, «Сацыя& культурнае забеспячэнне турысцкай дзейнасці». Дакументы на спецыяльнасці перападрыхтоўкі прымаюцца з 11.10.2010 па 29.11.2010. Залічэнне — па выніках уступных іспытаў (сумоўя, тэсціравання). Даведкі па тэл. 267A14A41, 263A98A16; http://ipk.bspu.unibel.by/.

ПЕРАЛІК СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ, ПА ЯКІХ БУДЗЕ АЖЫЦЦЯЎЛЯЦЦА НАБОР У БДПУ Ў 2010 ГОДЗЕ МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Матэматыка. Інфарматыка. Завочная форма атрымання адукацыі: — Матэматыка. Інфарматыка. ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Фізіка. Інфарматыка. — Фізіка. Матэматыка. — Фізіка. Тэхнічная творчасць. ФАКУЛЬТЭТ ПРЫРОДАЗНАЎСТВА Дзённая форма атрымання адукацыі: — Біялогія. Хімія. — Геаграфія. Біялогія. — Геаграфія. ЭкскурсійнаAкраязнаўчая работа. Завочная форма атрымання адукацыі: — Геаграфія. Ахова прыроды. — Геаграфія. ЭкскурсійнаAкраязнаўчая работа. ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Гісторыя. СацыяльнаAпалітычныя дысцыпліны. — Гісторыя. Геаграфія. — Гісторыя (4Aгадовы тэрмін навучання). Завочная форма атрымання адукацыі: — Гісторыя. ФАКУЛЬТЭТ БЕЛАРУСКАЙ ФІЛАЛОГІІ І КУЛЬТУРЫ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Беларуская мова і літаратура (4Aгадовы тэрмін навучання). — Беларуская мова і літаратура. Журналістыка. — Англійская мова. Беларуская мова і літаратура. — Беларуская мова і літаратура. Літоўская мова. — Беларуская мова і літаратура. Польская мова. Завочная форма атрымання адукацыі: — Беларуская мова і літаратура. — Беларуская мова і літаратура. Журналістыка. ФАКУЛЬТЭТ ЭСТЭТЫЧНАЙ АДУКАЦЫІ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Музычнае мастацтва (4Aгадовы тэрмін навучання). — Сусветная і айчынная культура. Рытміка. Харэаграфія (4A гадовы тэрмін навучання). —Выяўленчае мастацтва і чарчэнне.Народныя мастацкія промыслы. — Выяўленчае мастацтва. Камп’ютэрная графіка.

Заснавальнік — Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка». Пасв. аб рэгістр. № 557.

Дзённая скарочаная форма атрымання адукацыі: — Музычнае мастацтва. Спецыяльныя музычныя дысцыпліны. Завочная форма атрымання адукацыі: — Сусветная і айчынная культура. Фальклор (4Aгадовы тэрмін навучання). —Выяўленчае мастацтва і чарчэнне.Народныя мастацкія промыслы. Завочная скарочаная форма атрымання адукацыі: — Музычнае мастацтва. Сацыяльная педагогіка. — Сусветная і айчынная культура. Рытміка. Харэаграфія. ФАКУЛЬТЭТ САЦЫЯЛЬНА$ПЕДАГАГІЧНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Сацыяльная педагогіка. Практычная псіхалогія. — Сацыяльная педагогіка. Выхаваўчая работа ва ўстановах адуA кацыі (4Aгадовы тэрмін навучання). — Сацыяльная работа (тэрмін навучання — 4 гады 6 месяцаў). Завочная форма атрымання адукацыі: — Сацыяльная педагогіка. Практычная псіхалогія. — Сацыяльная работа. ФАКУЛЬТЭТ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ Дзённая і завочная формы атрымання адукацыі: — Алігафрэнапедагогіка. Дашкольная адукацыя. — Алігафрэнапедагогіка. Лагапедыя. — Лагапедыя. Спецыяльная псіхалогія. — Сурдапедагогіка. Дашкольная адукацыя. — Тыфлапедагогіка. Дашкольная адукацыя. ФАКУЛЬТЭТ ФІЗІЧНАГА ВЫХАВАННЯ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Фізічная культура. ФізкультурнаAаздараўленчая і турысцA каAрэкрэацыйная дзейнасць (4Aгадовы тэрмін навучання). — Аздараўленчая і адаптыўная фізічная культура (аздараўленA чая) (4Aгадовы тэрмін навучання). — Фізічная культура (лячэбная) (4Aгадовы тэрмін навучання). — СпартыўнаAпедагагічная дзейнасць (спартыўная рэжысура) (4Aгадовы тэрмін навучання). — СпартыўнаAтурысцкая дзейнасць (менэджмент у турызме) (4Aгадовы тэрмін навучання). Завочная форма атрымання адукацыі: — Аздараўленчая і адаптыўная фізічная культура (аздараўленчая). — СпартыўнаAтурысцкая дзейнасць (менэджмент у турызме). ФАКУЛЬТЭТ ПСІХАЛОГІІ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Псіхалогія (са спецыялізацыяй «Сацыяльная псіхалогія»).

220809, г. Мінск$50, вул. Савецкая, 18, п. 127. 226$40$19 www.bspu.unibel.by/newspaper

Выходзіць раз у два тыдні на беларускай мове. Аб’ём 4 паласы фармату А3. Распаўсюджваецца ў вучэбных карпусах і інтэрнатах БДПУ бясплатна.

— Псіхалогія (са спецыялізацыяй «Педагагічная псіхалогія»). — Псіхалогія (са спецыялізацыяй «Псіхалогія прадпрымальA ніцкай дзейнасці». — Псіхалогія (са спецыялізацыяй «Псіхалогія сямейных адA носін»). — Практычная псіхалогія (4Aгадовы тэрмін навучання). Завочная форма атрымання адукацыі: — Псіхалогія (са спецыялізацыяй «Педагагічная псіхалогія»). — Псіхалогія (са спецыялізацыяй «Псіхалогія прадпрымальA ніцкай дзейнасці»). — Псіхалогія (са спецыялізацыяй «Псіхалогія сямейных адA носін»). — Практычная псіхалогія. ФАКУЛЬТЭТ ПАЧАТКОВАЙ АДУКАЦЫІ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Пачатковая адукацыя (4Aгадовы тэрмін навучання). — Пачатковая адукацыя. Выяўленчае мастацтва. — Пачатковая адукацыя. Беларуская мова і літаратура. Завочная форма атрымання адукацыі: — Пачатковая адукацыя. — Пачатковая адукацыя. Беларуская мова і літаратура. Завочная скарочаная форма атрымання адукацыі: — Пачатковая адукацыя. ФАКУЛЬТЭТ ДАШКОЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ Дзённая форма атрымання адукацыі: — Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія. — Дашкольная адукацыя (4Aгадовы тэрмін навучання). Завочная форма атрымання адукацыі: — Дашкольная адукацыя. — Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія. — Дашкольная адукацыя. Выяўленчае мастацтва. — Дашкольная адукацыя. Фізічная культура. Завочная скарочаная форма атрымання адукацыі: — Дашкольная адукацыя. — Дашкольная адукацыя. Фізічная культура. — Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія. ФАКУЛЬТЭТ РУСКАЙ ФІЛАЛОГІІ Дзённая форма атрымання адукацыі: —Руская мова і літаратура. Замежная мова (італьянская, кітайская). — Руская мова і літаратура (4Aгадовы тэрмін навучання). Завочная форма атрымання адукацыі: — Руская мова і літаратура.

Газета надрукавана ў РУП «Выдавецкі цэнтр БДУ». ЛП № 02330/0494178 ад 03.04.2009. 220030, г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6. Тыраж 800 экз. Зак. № 1327. Падпісана ў друк 28.12.2009 г. у 9.00.

Рэдактар Т. А. БАШМАКОВА

nastaunik 17-18(1066-1067)  
nastaunik 17-18(1066-1067)  

news BSPU of name M Tank