Page 1

ZAXIS-3-serien med kort hekkutsving

HYDRAULISK GRAVEMASKIN Modellkode : ZX225USLC-3 Nominell motoreffekt : 122 kW (164 HP) Driftshøyde : ZX225USLC-3 : 23 600 - 27 100 kg Skuffestørrelse : SAE, PCSA-toppet: 0,51 - 1,20 m3 CECE-toppet: 0,45 - 1,00 m3


Krefter til å yte mer ZAXIS-3-serien er en ny generasjon gravemaskiner utformet for å gi bedre ytelse, produktivitet og forbedret komfort for føreren. Fordi vi lytter nøye til ønskene fra sluttbrukeren, leverer HITACHI de pålitelige løsningene du forventer.

NY OG FORBEDRET Ytelse: 12% høyere produksjonskapasitet 1,68 m svingradius bakre ende 6% mer stabil enn nye ZAXIS 210 (ZX210 -3) Førerkomfort: Suveren sikt Forbedret manøvreringsevne Lavere støynivå Nytt standardutstyr: Standard satellittkommunikasjonssystem Ryggekamera Tyverisikringssystem Reduserte driftskostnader: Lavere drivstofforbruk per m3 Økt levetid og pålitelighet

2

Bildet viser gravemaskinen med blad montert (tilleggsutstyr).


Produktivitet

Multifunksjonsskjerm

Sikkerhet

Kort hekkutsving

Vedlikeholdsstøtte

CRES II førerhus

Ny E-modus

Supportsystem for tilbehør

Beskyttelsesstenger på høyre side av

Nytt hydraulisk system HIOS III

Ryggekamera

førerhuset

Hydraulisk forsterkningssystem

Tyverisikringssystem

Avstengingsspak for førerkontroll

Forbedret bomresirkuleringssystem

Overvåkning av drivstofforbruk

Avstengningsbryter for motor

Ny elektronisk styrt dieselmotor

Side 8-9

Side 14

Side 4-5

Levetid og pålitelighet

Miljøtiltak

Førerkomfort

Forsterket understell

En rekke støydempende funksjoner

Enestående sikt fra førerhuset

Forsterket tverrbjelke

Økologisk design

Spaker med kort slaglengde

Forbedrede ledehjulsbraketter

Side 15

God plass til føttene

Forsterket fronttilbehør

Meget behagelig sete

Side 10-11

Deler og service Side 16

Forbedret manøvreringsevne og førerkomfort av høyeste klasse

Vedlikehold

Side 6-7

Parallellinstallasjon av kjølepakningen

Global e-Service

Praktisk plasserte servicepunkter

Side 17

Side 12-13

Spesifikasjoner Side 18-23

Den nye motoren oppfyller utslippsregulativene trinn III A Avansert støydempende teknologi oppfyller kravene i EU-støybestemmelser 2 000 / 14 / EC, trinn II

Merk: Enkelte av bildene i denne brosjyren viser ubemannet gravemaskin med tilbehør i bruksposisjon. Disse bildene er bare ment for demonstrasjonsformål, og det anbefales ikke å bruke maskinen på denne måten.

3


Høyere produktivitet Kort hekkutsving gir mulighet for effektiv drift i trange arbeidsområder. Det nye hydraulikksystemet HIOS III og den nye OHC 4-ventilers dieselmotoren er utviklet for ZAXIS-3. Disse avanserte teknologiene medvirker til å gi høyere utgangseffekt med forbedret drivstoffeffektivitet.

180° sving

4 050 mm Min. svingradius

2 370 mm

Svingradius bakre ende

1 680 mm

-810 mm

(mot ZX210-3)

-1 070 mm (mot ZX210-3)

+30 mm

(mot ZX130) Gjelder ulike arbeidsområder

-70 mm

(mot ZX70LC)

Kort bakre svingradius 1 680 mm garanterer effektivt arbeid på trange steder. - Bakendens svingradius er kortere enn på ZX70LC. - Kort 2 370 mm minste svingradius.

Bedre stabilitet enn standardmodellen Stabiliteten er økt ved hjelp av den eksklusive US-vektede motvekten. - Stabilitet: 6% forbedring (mot. ZX210-3) *I illustrasjonen er maskinene angitt med modellkoder for presentasjon.

4


Økt produksjon, lavere drivstofforbruk Økt produksjon

Ny E-modus

Økt svingmoment

En kombinasjon av det hydrauliske

Den nye E-modus, H/P-modus og

Svingmomentet er økt betraktelig.

systemet (HIOS*III) og den nye OHC**-

P-modus kan velges ut fra de aktuelle

- Svingmoment 13% OPP

motoren med 4 ventiler sørger for

oppgavene. Med nye E-modus kan

effektiv bruk av hydraulikktrykk

drivstofforbruket reduseres med opptil

som gir raskere styrefunksjoner, økt

13% sammenlignet med P-modus

produksjon og lavere drivstofforbruk.

i tidligere modeller, ved samme

Produktiviteten er økt med 12%

driftsytelse.

sammenlignet med den tidligere modellen ZAXIS-1. *Brukervennlig og intelligent driftssystem **Overliggende kamaksel

Effektiv hydraulisk kontroll - HIOS III ZAXIS-1-tilpasset HIOS II hydraulisk system som er velegnet for nøyaktig førerkontroll. Kontinuerlig HITACHIutviklet ny hydraulisk teknologi HIOS III for ZAXIS-3. I tillegg til gode kontrollegenskaper, øker dette nye systemet den hydrauliske kretsens effektivitet og gir hurtigere reaksjon på styrespakene.

Det hydrauliske forsterkningssystemet

Forbedret bomresirkuleringssystem

Ved kombinert stikke inn og bom

Ved kombinert bom ned og

opp bevegelse, avgis ekstra oljetrykk

stikkebevegelse vil olje fra

fra bomsylinderens stangside til

bomsylinderens stempelside bli avgitt

stikkesylinderens stempelside og

til bomsylinderens stangside, hjulpet

hastigheten for stikke-inn bevegelsen

av vekten av bommen. Samtidig

øker med 20%. Ekstra oljetrykk fra

blir det avgitt olje fra pumpen til

bomsylinderens stangside avgis til

stikkebevegelsen.

stikkesylinderens stempelside gjennom

Denne mekanismen gir en

en regenereringsventil for å øke

hastighetsøkning på 15% i denne

oljemengden for produktiv drift.

bevegelsen.

Utviklingskonsept for den nye motoren OHC 4-ventilmotor

Drivstoffinnsprøyting med Common Rail-system

Avkjølt EGR**-system

Den nye OHC 4-ventilmotoren er utviklet

Elektronisk drivstoffinnsprøyting

innsugingsluft for å redusere

og konstruert for å oppfylle de strenge

med Common Rail-system driver en

forbrenningstemperaturen slik at

EU-kravene til utslipp, som trådte i kraft

integrert drivstoffpumpe med ekstremt

nitrogenoksidnivået og drivstofforbruket

2006. Denne nye motoren bidrar til å

høyt trykk, og fordeler drivstoffet til

reduseres.

beskytte miljøet. Samtidig er motoren

hver av injektorene gjennom et felles

I tillegg kjøler EGR-kjøleren

konstruert med høy slitestyrke og lavt

tilførselspor.

ned eksosgassen for å øke

drivstofforbruk ved hjelp av avansert og

Dette gjør det mulig å oppnå optimal

luftkonsentrasjonen og gi fullstendig

moderne motorteknologi.

forbrenning for generering av høy

forbrenning, hvilket reduserer PM*

ytelse, redusert PM (dieselrøyk) og

(dieselrøyk).

redusert drivstofforbruk.

*Partikkelstoff **Exhaust Gas Recirculation

Drivstoffilter Drivstoffpumpe

Common Rail-trykkføler Common Rail

Eksosgass blir blandet med

Kjølevæske

Kontrollenhet

EGR-kjøler EGR Styreventil

Inngang Topplokk

Drivstofftank Kontrollenhet

Injektor

Eksos

5


En ny standard for førerkomfort Fra førersetet i ZAXIS-3-serien har føreren førsteklasses oversikt over arbeidsstedet. Føreren kan overvåke maskinens tilstand på LCD-skjermen i widescreen-format. Rikelig plass til beina, spaker med kort slaglengde og et stort sete sikrer optimale arbeidsforhold for føreren under lange arbeidsøkter.

6


Førerhuset i ZAXIS-3-serien har fått ny design for å oppfylle kravene fra europeiske kunder. Fra førersetet har føreren ypperlig oversikt over arbeidsstedet. På den brede LCDfargeskjermen kan føreren overvåke maskinforholdene. I tillegg kan føreren benytte LCD skjermen til å se hva som er bak maskinen ved hjelp av ryggekameraet. Rikelig plass til beina, spaker med kort slaglengde og et fjæret sete med varme sikrer optimale arbeidsforhold. Setet kan justeres både vannrett og i høyden, og er utstyrt med komfortstøpt ryggstøtte, selvfølgelig med HITACHI-logo.

Brede justerbare armlener og et inntrekkbart setebelte er standard. Spaker med kort slaglengde gir kontinuerlige og mindre anstrengende bevegelser. Tre brytere på spaken (ekstrautstyr) kan stilles inn for håndtering av annet tilbehør enn skuffer. Førerhuset har overtrykk for å holde støvet ute. Støy og vibrasjoner holdes på et minimumsnivå takket være de elastiske monteringspunktene, fylt med silikonolje, som førerhuset hviler på. Synsfeltet er forbedret, spesielt for utsikten nedover mot høyre. Glidevinduer foran og på sidene gjør det mulig for føreren å kommunisere direkte med andre.Kjørepedalene er redesignet for enklere bruk. Gulvet er flatt og lett å holde rent. Ergonomiske kontroller og brytere, heltautomatisk klimaanlegg og en radio gjør denne pakken komplett.

7


Innebygd informasjonsteknologi ZAXIS-3-serien er utstyrt med en LCD-fargeskjerm i widescreen-format med justerbar kontrast for dag- og nattskift. Med skjermen kan føreren sjekke vedlikeholdsintervaller, velge arbeidsprogram, overvåke drifstofforbruk og koble seg til ryggekameraet. Et tyverisikringssystem og valg mellom flere språk er også tilgjengelig.

Multifunksjonsskjerm

Supportsystem for tilbehør (arbeidsprogramvelger)

LCD-fargeskjermen, plassert i førerhuset, angir kjølevæsketemperatur, drivstoffnivå og vedlikeholdsdata. Den tillater også ett-trykks justering av utstyret. Displayet kan justeres for dag-

Ved utskiftning av tilbehøret kan

eller nattskift.

justering av oljemengden utføres automatisk med ett trykk på displayet.

Vedlikeholdsstøtte

En kan også gjøre små justeringer av olje mengden om nødvendig.

Valg mellom flere språk

Føreren varsles via LCD-skjermen ved behov for skifte av hydraulikkolje og drivstoffilter i henhold til den forhåndsinnstillingen en selv har valgt. Dette skjer ved hver igangkjøring av maskinen. Regelmessig vedlikehold kan forebygge maskinsvikt.

8

I menyen kan du velge mellom 12 språk.


Ryggekamera

Tyverisikringssystem

Sammen med ryggekamera på motvekten gir LCD-fargeskjermen i widescreen-format uhindret sikt bak maskinen. For å forhindre tyveri og

Ryggekameraet aktiveres automatisk

vandalisme krever den elektroniske

under kjøring, og kan også slås på

blokkeringsmekanismen inntasting av

manuelt ved hjelp av en bryter på

en krypteringskode hver gang motoren

skjermen.

skal startes.

Overvåkning av drivstofforbruk

Drivstofforbruk per driftstime registreres elektronisk og resultatet vises på LCDskjermen. Denne informasjonen foreslår påfyllingstider for drivstoff og gir veiledning i energibesparende drift og effektiv jobbstyring.

9


Lang levetid med minimale bekymringer HITACHIs teknologi er bygget pü rikelig erfaring og fagkunnskap fra pukkverk til kalksteingruver over hele verden. Understellet pü ZAXIS 225USLC har blitt mye sterkere. Forbedret konstruksjon og større boksseksjoner, en plate som beskytter svivelen og de hydrauliske slangene er faktorer som forlenger maskinens levetid.

10


Forsterket understell For å forlenge holdbarheten er øvre belteruller og øvre belterullbraketter gjort større. Belteleddene er gjort tykkere og har fått ny form for bedre holdbarhet og stivhet.

Forsterkning av tverrbjelke og siderammer Tverrbjelken er forsterket ved hjelp av forbedret konstruksjon og større firkantseksjoner. Styrken i seksjonen er økt med opptil 35% (maksimalt). I stedet for den tradisjonelle løsningen med fire sveisede plater, er topp- og bunnplatene som brukes på tverrbjelken helstøpte. Elimineringen av disse sveisene har gjort tverrbjelken sterkere.

Forbedrede ledehjulsbraketter Forsterkningsplaten på mellomhjulsbraketten er gjort betydelig tykkere for å bli mer

Forsterkningsplaten på mellomhjulbraketten

holdbar slik at at braketten ikke åpner seg. Platen som forhindrer avsporing, plassert rett bak ledehjulet, har fått utvidet topp for å hindre avsporing og forlenge levetiden.

Økt brakettbredde

Sporsikringsplate

Forsterket fronttilbehør Bomtoppbraketten er blitt forsterket ved bruk av seigherdet stål. Ved skjøten stikke-skuffe er stikketoppen gjort hardere med wolframkarbid termisk spraying (tungsten-karbid) for økt slitasjehemming ved kontaktflaten mot skuffen, hvilket reduserer rykking. Armerte, syntetiske shims reduserer støy og slitasje. De nye HN-foringene, som inneholder HITASOL (fast molybden-basert smøring) er benyttet ved stikkebolten og sylinderfestene for å forbedre smøringen. (Ved øvrige bolter benyttes også tradisjonelle HN-foringer). Bomfoten er større, for økt styrke. Denne forbedringen øker holdbarheten og påliteligheten under heavy-duty-drift. Ny HN-bøssing

Wolframkarbid termisk spray

Armerte, syntetiske shims

11


Forenklet vedlikehold ZAXIS-3-serien oppfyller dine krav til enkelt vedlikehold. Regelmessig vedlikehold er helt vesentlig for å holde utstyret i topp stand og bidrar til å unngå dyr stopptid. En maskin som har fått regelmessig service får likeledes en høyere annenhåndsverdi. Det finnes mange servicefunksjoner på ZAXIS-3-serien.

12


Parallellinstallasjon av kjølepakningen Enkel fjerning av avfall og smuss fra kompressor osv.

Oljekjøler, radiator og intercooler er installert parallelt i stedet for den tradisjonelle rekkeinstallasjonen.

Motor

Denne parallelle installasjonen gjør det er betydelig lettere å gjøre rent rundt radiatoren. Oljekjøler

Radiator

Mellomkjøler

Parallellinstallasjon

Praktisk plasserte servicepunkter Via dørene har du tilgang til drivstoffilteret og vannavskilleren fra bakkenivå. Et stort rekkverk, trinn og antiskli-plater fører til motordekselet. Motoroljesumpen er montert med en dreneringskobler. Under drenering, kobles en tilhørende drensslange til dreneringskobleren. Dreneringskobleren er pålitelig og avverger oljelekkasje og vandalisme. Det er brukt ekstra effektive doble drivstoffiltre for å redusere driftsstans som følge av tilstopping av drivstoffrørene. Det er montert en elektrisk pumpe med filter for å sikre stabil innsuging av drivstoff.

Forlengede intervaller for olje- og filterskift Intervallene for olje- og filterskift er

Smøringsintervaller for frontbolt og utskiftning av forbruksartikler

blitt betydelig forlenget, noe som igjen Nye ZAXIS 225USLC

reduserer vedlikeholdstid og -kostnader.

Smøremiddel

Skuffe

500 t

Motorens oljeforbruk er lavere.

Bomfot

500 t

Hydraulikkoljen kan brukes i opptil 5

Front

500 t

Forbruksartikler Motorolje

500 t

Motoroljefilter

500 t

Hydraulikkolje

5 000 t

Hydraulikkoljefilter

1 000 t

Drivstoffilter

000 timer.

500 t

13


Sikkerhetsfunksjoner Å sikre tryggheten for føreren og andre arbeidere på arbeidsstedet er uhyre viktig for HITACHI. Derfor har ZAXIS-3serien en rekke sikkerhetsfunksjoner, inklusive et nytt og forsterket førerhus og avstengningsmekanismer for motor- og førerkontroll.

CRES II førerhus belastningsmotstand: økt 2,5 ganger

CRES II-førerhuset er designet for å være med på å gi føreren “i verste fall”beskyttelse. Sikkerheten ved tipping er forbedret. Førerhuskonstruksjonen gir 2,5 ganger mer støtmotstand enn i tidligere modeller, og de øvre bøylene tar opp deformering på opptil 200 mm.

Tilleggsfunksjoner Beskyttelsesstenger på høyre side av førerhuset

Evakueringshammer

Avstengningsbryter for motor

Avstengingsspak for førerkontroll

OPG-toppbeskyttelse, nivå II

Opptrekkbart setebelte

(ekstrautstyr)

Andre funksjoner inkluderer et opptrekkbart setebelte, evakueringshammer og bryter for nødavstengning av motoren. En avstengningsspak for førerkontroller er behjelpelig med å forhindre utilsiktede bevegelser. I tillegg er et FOPS-vern (OPG-toppbeskyttelse, nivå II) tilgjengelig som ekstrautstyr. For vinduene i førerhuset kan man velge mellom laminert eller termisk herdet glass.

14


Miljømessige egenskaper HITACHI er miljøbevisst. Våre produksjonsanlegg har ISO 14001-sertifisering. HITACHI-maskinen er blyfri og har lavt støynivå, noe som gir HITACHI-kunder en av de mest miljøvennlige hydrauliske gravemaskinene på markedet.

En renere maskin ZAXIS-3-serien er utstyrt med en ren, men kraftfull motor som oppfyller kravene i trinn III og Tier 3. Disse kravene til eksosutslipp fra motorer gjelder i USA og den europeiske union fra 2006. Redusert utslipp av partikler og nitrogenoksid (NOx).

En mer stillegående maskin En rekke funksjoner gjør denne maskinen mer stillegående. Først, isokron kontroll av motorhastigheten betyr redusert motorhastighet og mindre støy ved liten eller ingen belastning. Deretter blir luftmotstand og luftstrømstøy redusert av en vifte med skovlformede blader. For det tredje demper en gjennomprøvd lydpotte motorstøyen i betydelig grad. Denne avanserte lavstøydesignen oppfyller direktivet 2 000 / 14 / EC, trinn II, som trer i kraft i den Europeiske Union fra 2 006.

En resirkulerbar maskin Mer enn 97% av ZAXIS-3-serien kan resirkuleres. Alle syntetiske materialer er merket for å lette resirkulering. Maskinen er fullstendig blyfri. Radiatoren og oljekjøleren er i aluminium og det er ikke bly i noen ledninger. I tillegg finnes det biologisk nedbrytbar hydraulikkolje tilgjengelig for arbeidssteder hvor det kreves spesielle miljøhensyn.

15


Deler og service I årenes løp har vi opparbeidet erfaring i ett av de mest konkurranseutsatte servicemarkedene i verden - Japan. Ved bruk av vår fagkunnskap i våre direkte forbindelser med kunder, har vi skapt et verdensomspennende supportsystem som er meget godt.

Deler HITACHI tilbyr kun deler av høyeste

mulig. Vi har over 150 forhandlere

gir dem tilgang til delt informasjon om

kvalitet. Vi garanterer at disse delene

på verdensbasis, som leverer all den

lagerbeholdninger, som for eksempel

har høy ytelse og lang levetid. Vi

støtten du trenger. I de fleste tilfeller har

de disponible delenes nummer og type.

administrerer rundt 1 000 000 typer

forhandleren den reservedelen du har

Depotene, som selv mottar lagervarer

deler over hele verden. De er konstruert

behov for. Hvis en forhandler ikke skulle

fra et delesenter i Japan, reduserer

for å være perfekt tilpasset HITACHI-

ha delen på lager, bestilles den fra et

leveringstidene til et minimum og gjør

utstyret ditt. HITACHI har et globalt

av 4 komplett utstyrte deledepoter.

det mulig for deg å få dine deler så

distribusjonsnettverk for deler, som

Disse distribusjonssentrene er alle

effektivt og raskt som mulig.

sikrer at du får det du trenger raskest

forbundet via et online-system som

Service Vårt mål er å “holde kundens utstyr

Life Program, eller HELP. For å minimere

Hvis du ønsker mer informasjon om

på et optimalt ytelsesnivå”. For å nå

unyttbar tid under feilsøking, har vi

deler og/eller service, vennligst kontakt

dette målet, har vi inngått avtaler med

utviklet et PDA-basert diagnosesystem

din nærmeste HITACHI- forhandler

over 150 forhandlere over hele verden.

kalt “Dr.ZX”. For å holde våre kunders

(Nanset Standard AS i Norge). Ikke

De har høyt utdannede teknikere og

utstyr i topp stand, er god service en

alle programmer og/eller tjenester

leverer en rekke supportprogrammer.

nødvendighet og en selv følgelighet.

er tilgjengelige i alle markeder eller

HITACHI tilbyr et enestående utvidet

Vi mener at personalopplæring er

regioner.

garantiprogram kalt HITACHI Extended

nøkkelen til den beste serviceytelsen.

16


Ekstern administrasjon av maskinparken med Global e-Service Reduser vedlikeholdsarbeidet og kostnadene for maskinparken med Global e-Service, der oppdatert informasjon om alle maskinene er elektronisk tilgjengelig på kontoret.

Funksjoner i Global e-Service

Kontroller og overvåk alle maskinene fra kontoret

Drift

Utvidet servicestøtte fra den lokale forhandleren

Ekstern tilgang til all aktuell informasjon om maskindrift, for eksempel daglige driftstimer og drivstoffnivå, i tillegg til historisk arkiv over temperaturer og trykk.

Vedlikehold Vedlikeholdshistorikk og anbefalte servicetidspunkter for alle maskiner vises i samme visning, slik at maskinparken kan administreres nøyaktig og effektivt.

Faktisk geografisk plassering for alle maskiner Global e-Service er et elektronisk administrasjonsverktøy som Hitachi tilbyr sine kunder. Verktøyet viser all driftsinformasjon og maskinenes plassering på en datamaskin på kontoret, slik at du har oppdatert oversikt over maskinene og full kontroll over maskinparken. Hver maskin sender regelmessig driftsinformasjon fra arbeidsstedet til en Hitachi-server. Informasjonen som samles inn i serveren blir deretter behandlet og sendt til hver enkelt kunde over hele verden. Maskininformasjonen er tilgjengelig for deg og forhandleren via en sikker internettforbindelse. Denne kommunikasjonskjeden er åpen 24 timer i døgnet, hele året. Systemet gjør det lettere å planlegge jobber, vedlikeholde maskinene og gir mulighet for utvidet service og feilsøkingsstøtte fra den lokale forhandleren, noe som bidrar direkte til redusert nedetid og økt kostnadsytelse for maskinparken. Mange ZAXIS-3-maskiner samt ZW-maskiner har en satellittkommunikasjonsenhet montert som standardutstyr*, slik at alle eiere kan dra nytte av fordelene i Global e-Service. Din lokale forhandler kan gi deg tilgang til Global e-Service.

Optimal administrasjon av maskinparken Nøyaktig vedlikeholdsplanlegging Støtteverktøy for jobbplanlegging Rask feilsøking

Plassering I tillegg til generell GPS-funksjonalitet viser GIS (Geographical Information System) den geografiske plasseringen av hver maskin sammen med identifisering av serienummer. Systemet gir også mulighet for søk etter flere maskiner med spesifikk driftsinformasjon som søkekriterier.

Antenne (GPRS)

Kunde

Maskin

eller

Hitachi Construction Machinery-gruppen og -forhandlere

satellitt

Informasjonssenter, Hitachi Construction Machinery

Driftsinformasjon Rask tilgang til informasjon om eksterne maskiner

Gir hurtig og riktig service Informasjonsdeling

Internett * (1) Satellittkommunikasjon kan være forbudt av lokale bestemmelser (inkludert sikkerhetsbestemmelser) og juridiske krav i landet du arbeider i. Kontakt Hitachi-forhandleren hvis du vil vite mer. (2) Satellittkommunikasjon gir i utgangspunktet dekning over hele verden. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon om muligheten for satellittkommunikasjon i ditt land eller ditt arbeidsområde. (3) Hvis overføring av satellittsignaler stoppes av fysiske eller andre hindringer, er det ikke mulig å kommunisere med satellitten (4) Driftsdata og kommunikasjonssystem avhenger av modell og produksjonsdato.

17


SPESIFIKASJONER MOTOR

OVERBYGNING

Modell ......................... Type ............................ Innsuging .................... Ant. sylindre ................ Beregnet effekt ISO 9249, netto . ...... EEC 80/1269, netto .. SAE J1349, netto...... Maks. dreiemoment . ... Slagvolum ................... Boring og slaglengde . . Batterier ......................

Isuzu AI-4HK1X 4-takts, vannavkjølt, direkte innsprøyting Turboladet, intercooler 4 122 kW (164 HP) ved 2 000 min (opm) 122 kW (164 HP) ved 2 000 min-1 (opm) 122 kW (164 HP) ved 2 000 min-1 (opm) 655 N·m (67 kgf·m) ved 1 500 min-1 (opm) 5,193 l 115 mm x 125 mm 2 x 12 V / 150 Ah -1

• Arbeidsmodusvelger Gravemodus / Tilbehørsmodus • Følesystem for motorhastighet 2 aksialstempelpumper med variabelt slagvolum 2 x 212 l/min 1 tannhjulspumpe

Svinggir

Aksialstempelmotor med planetreduksjonsgir er badet i olje. Svingsirkelen er enrads kulelager (shear-type) med induksjonsherdet innvendig fortanning. Innvendig fortanning og pinjong er nedsenket i fett. Svingparkeringsbremsen er skivetype, fjærbelastet med hydraulisk utkobling. Svinghastighet . ........... 13,3 min-1 (rpm)

Førerhus

UNDERSTELL Belter

30 l/min

Hydraulikkmotorer Kjøring . ....................... 2 aksialstempelmotorer med variabelt slagvolum Sving ........................... 1 aksialstempelmotor

Traktortype understell. Sveiset belteramme av utvalgte materialer. Sideramme sveiset til belteramme. Smurte beltehjul, lederuller og tannhjul med flytende skjøter. Belteplater med tredoble ribber av induksjonsherdet, valset legering. Varmebehandlede skjøtebolter med støvtettinger. Hydraulisk (grease) beltejusteringer med støtabsorberende returhurtigfjærer.

Antall ruller og belteplater på hver side Øvre ruller . .................. Nedre ruller . ................ Belteplater ................... Beltestyringer ..............

Innstillinger for overlastventil Redskapskrets ............ Svingkrets ................... Kjørekrets .................... Pilotkrets ..................... Kraftforsterking ............

Sveiset, solid bokskonstruksjon av stålplater med solid tykkelse. D-profiler hindrer deformering.

Frittstående, romslig førerhus, 1 005 mm bredt og 1 675 mm høyt, samsvarer med ISO*-standarden. Herdede glassvinduer på 4 sider som gir god sikt. Frontruter (øvre og nedre) kan åpnes. Justerbart sete med armlener og stillbar rygg; kan flyttes sammen med eller uten kontrollspaker. * International Standardization Organization

HYDRAULIKKSYSTEM

Hovedpumper ............. Maksimal oljemengde ............ Pilotpumpe .................. Maksimal oljemengde ............

Svingbar overramme

34,3 MPa (350 kgf/cm2) 34,3 MPa (350 kgf/cm2) 34,3 MPa (350 kgf/cm2) 3,9 MPa (40 kgf/cm2) 36,3 MPa (370 kgf/cm2)

2 8 49 1

Fremdrift

Hydraulikksylindre

Stempelstenger og slanger med høy styrke. Endedempemekanismer i bom- og stikkesylindre som absorberer støt ved slagendene.

Mål Antall

Boring

Stangdiameter

Bom

2

120 mm

85 mm

Stikke

1

135 mm

95 mm

Skuffe

1

115 mm

80 mm

Hvert belte drives av en 2-hastighets aksialstempelmotor gjennom planetreduksjonsgir for kontrarotasjon av beltene. Tannhjulene kan skiftes ut. Parkeringsbremsen er skivetype, fjærbelastet og med hydraulisk utkobling. Støtfri kjøreventil innebygd i kjøremotoren absorberer støt ved stopp av kjøring. Automatisk girsystem: Høyt-Lavt. Kjørehastigheter ........... Høy: 0 til 5,5 km/t Lav: 0 til 3,5 km/t Maks. trekkraft ............. 203 kN (20 700 kgf) Klatreevne .................... 35° (70%) kontinuerlig

Hydraulikkfiltre

Hydraulikkretsene bruker hydraulikkfiltre med høy kvalitet. Sugefilter er innbygd i sugekretsen, og fullstrøms filtre i returledningen og drensledningene for sving-/kjøremotor.

KONTROLLER Førerkontroller. Hitachis originale støtfrie ventil. Betjeningsspaker ......... 2 Kjørespaker med pedaler ........................ 2

18


VEKT OG MARKTRYKK

FYLLEKAPASITETER - SERVICE

ZX225USLC-3 MED MONOBLOKK-BOM: Utstyrt med 5,68 m bom, 2,91 m stikke og 0,80 m3 skuffe (SAE, PCSA-toppet). Beltetype

Trekammede belteplater

Beltebredde

Driftsvekt

Marktrykk

600 mm

23 600 kg

49 kPa (0,50 kgf/cm2)

700 mm

24 100 kg

43 kPa (0,44 kgf/cm2)

800 mm

24 400 kg

38 kPa (0,39 kgf/cm2)

900 mm

24 900 kg

34 kPa (0,35 kgf/cm2)

Vekt på basismaskinene [inklusive motvekt og stålbelter med trippel griperibber, uten bom og stikke, drivstoff, hydraulikkolje, motorolje og kjølevæske osv.] er: 19 400 kg med 600 mm belter

ZX225USLC-3 MED MONOBLOKK-BOM MED BLAD (tilleggsutstyr): Utstyrt med 5,68 m bom, 2,91 m stikke og 0,80 m3 skuffe (SAE, PCSA-toppet). Beltetype Trekammede belteplater

Beltebredde

Driftsvekt

Marktrykk

Drivstofftank ................................................................................ 320,0 l Motorkjølevæske ........................................................................... 26,0 l Motorolje ....................................................................................... 23,0 l Svinggir ........................................................................................... 6,9 l Fremdrift (hver side) ......................................................................... 6,8 l Hydraulikksystem ........................................................................ 230,0 l Hydraulikkoljetank ....................................................................... 123,0 l

BAKGRAVERUTSTYR Bom og stikker er av sveiset konstruksjon med boksseksjoner. 5,68 m bom, 2,42 m og 2,91 m stikker er tilgjengelig.

SKUFFER Kapasitet SAE, PCSA -toppet

Bredde uten sideskjær

Vekt

0,51 m3

720 mm

530 kg

3

0,80 m

1 030 mm

660 kg

0,91 m3

1 150 mm

700 kg

3

600 mm

25 700 kg

53 kPa (0,54 kgf/cm )

1,10 m

1 330 mm

770 kg

700 mm

26 100 kg

46 kPa (0,47 kgf/cm2)

1,20 m3

1 450 mm

690 kg

800 mm

26 300 kg

41 kPa (0,42 kgf/cm )

2

2

Vekt på basismaskinene [inklusive motvekt og stålbelter med trippel griperibber, uten bom og stikke, drivstoff, hydraulikkolje, motorolje og kjølevæske osv.] er: 21 400 kg med 600 mm belter

ZX225USLC-3 MED 2-DELT BOM: Utstyrt med 5,68 m 2-delt bom, 2,91 m stikke og 0,80 m3 skuffe (SAE, PCSA-toppet). Beltetype Trekammede belteplater

Beltebredde

Driftsvekt

Marktrykk

600 mm

24 500 kg

51 kPa (0,52 kgf/cm2)

700 mm

24 900 kg

44 kPa (0,45 kgf/cm2)

800 mm

25 200 kg

39 kPa (0,40 kgf/cm2)

Vekt på basismaskinene [inklusive motvekt og stålbelter med trippel griperibber, uten bom og stikke, drivstoff, hydraulikkolje, motorolje og kjølevæske osv.] er: 19 500 kg med 600 mm belter

ZX225USLC-3 MED 2-DELT BOM MED BLAD (tilleggsutstyr): Utstyrt med 5,68 m 2-delt bom, 2,91 m stikke og 0,80 m3 skuffe (SAE, PCSA-toppet). Beltetype Trekammede belteplater

Beltebredde

Driftsvekt

Marktrykk

600 mm

26 500 kg

55 kPa (0,56 kgf/cm2)

700 mm

26 900 kg

48 kPa (0,49 kgf/cm2)

800 mm

27 100 kg

42 kPa (0,43 kgf/cm2)

Vekt på basismaskinene [inklusive motvekt og stålbelter med trippel griperibber, uten bom og stikke, drivstoff, hydraulikkolje, motorolje og kjølevæske osv.] er: 21 500 kg med 600 mm belter

19


SPESIFIKASJONER DIMENSJONER: MONOBLOKK-BOM L

K E

D/ D'

M

F N

G

I

C

H J

A B

Enhet: mm ZX225USLC-3

A Akselavstand B Lengde på understell * C Klaring under motvekt D Svingradius bakre ende D’ Bakre lengde E Total bredde på overvogn F Total høyde på førerhus * G Min. bakkeklaring H Sporvidde I Beltebredde J Transportbredde belteunderstell, bredde K Total bredde L Total lengde Med 2,42 m stikke Med 2,91 m stikke M Total bomhøyde Med 2,42 m stikke Med 2,91 m stikke N Beltehøyde med trekammede belteplater * Beltekammer ikke medregnet

3 660 4 460 975 1 680 1 680 2 890 2 950 450 2 390 G 600 2 990 2 990 9 190 9 070 3 200 2 980 920

G: Trekammede belteplater

ARBEIDSREKKEVIDDER: MONOBLOKK-BOM Enhet: mm meter 12

ZX225USLC-3

11 10

E

9 8 7 6 5

C D

4 3 2 1 0

Bakkenivå

1

A' A

2 3 4

B

Stikkelengde

2,42 m

2,91 m

A Maks. graverekkevidde

9 520

10 010

A’ Maks. graverekkevidde (på bakken)

9 320

9 830

B Maks gravedybde

6 210

6 700

B’ Maks. gravedybde (8’ nivå)

5 960

6 500

C Maks. skjærehøyde

10 560

10 980

D Maks. tømmehøyde

7 640

8 050

E Min. svingradius

2 740

2 370

F Maks. loddrett vegg

5 230

5 920

Skuffens gravekraft* ISO

5

Stikkas rivekrefter* ISO

6

Stikkas rivekrefter* SAE : PCSA

7

8'

8 9

20

14 13 12 11 10 9

151 kN (15 400 kgf)

Skuffens gravekraft* SAE : PCSA

B' F

8

7

6

5

4

3

2

1

0

meter

Beltekammer ikke medberegnet * Med powerboost

129 kN (13 200 kgf) 133 kN (13 600 kgf) 124 kN (12 700 kgf)

109 kN (11 100 kgf) 102 kN (10 400 kgf)


DIMENSJONER: 2-DELT BOM L

K E

D/ D'

F N

G

I

M C

H J

A B

Enhet: mm ZX225USLC-3

A Distance between tumblers B Undercarriage length * C Counterweight clearance D Rear-end swing radius D’ Rear-end length E Overall width of upperstructure F Overall height of cab * G Min. ground clearance H Track gauge I Track shoe width J Undercarriage width K Overall width L Overall length With 2.91 m arm M Overall height of boom With 2.91 m arm N Track height with triple grouser shoes * Beltekammer ikke medregnet

3 660 4 460 975 1 680 1 680 2 890 2 950 450 2 390 G 600 2 990 2 990 9 040 2 950 920

G: Trekammede belteplater

ARBEIDSREKKEVIDDER: 2-DELT BOM Enhet: mm meter 12

ZX225USLC-3 E

11 10 9 8 7 6 5

C D

4 3 2 1 0

Bakkenivå

1 2 3 4

A' A

F B

B'

5

Stikkelengde

2,91 m

A Maks. graverekkevidde

10 010

A’ Maks. graverekkevidde (på bakken)

9 830

B Maks gravedybde

6 130

B’ Maks. gravedybde (8’ nivå)

6 020

C Maks. skjærehøyde

11 280

D Maks. tømmehøyde

8 350

E Min. svingradius

2 270

F Maks. loddrett vegg

5 180

Skuffens gravekraft* ISO

151 kN (15 400 kgf)

Skuffens gravekraft* SAE : PCSA

129 kN (13 200 kgf)

Stikkas rivekrefter* ISO

6 7

Stikkas rivekrefter* SAE : PCSA

8'

8 9

14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

meter

109 kN (11 100 kgf) 102 kN (10 400 kgf)

Beltekammer ikke medberegnet * Med powerboost Med 5,68 m 2-delt bom

21


BLADSTØRRELSE/LØFTEKAPASITETER ZX225US-3 med blad (tilleggsutstyr) A B C D E F

Bladets totale bredde ������������������������������������������������������� 2 990 mm Bladets totale høyde ������������������������������������������������������������ 715 mm Bladavstand ��������������������������������������������������������������������� 3 070 mm Maks. løftehøyde over bakken ��������������������������������������������� 570 mm Maks. senkedybde fra bakken ��������������������������������������������� 300 mm Bladvinkel �������������������������������������������������������������������������� 25 grader

F D

B A

E

C

Metrisk mål Merknader: 1. Kapasiteter er basert på ISO 10567. 2. Løftekapasiteten til ZAXIS-serien overstiger ikke 75% av tippelasten med maskinen på fast, jevnt underlag, eller 87% av full hydraulikkapasitet. 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikka ved skuffebolten. 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet. 5. 0 m = Bakken.

A: Lasteradius

A

B: Høyde på lastepunkt C: Løftekapasitet

B C

Kapasitet over-front

ZX225USLC-3 monoblokk-bom

Kapasitet over-side eller 360 grader

Enhet: kg

Lasteradius Forhold

Lastepunkthøyde

1,5 m

3,0 m

4,5 m

6,0 m

7,5 m

Ved maks. rekkevidde meter

Bom 5,68 m Stikke 2,91 m Motvekt 7 570 kg Belte 600 mm

7,5 m

*4 860

*4 860

*5 070

*5 070

*4 310

*4 310

6,35

6,0 m

*5 260

*5 260

*5 060

*5 060

*4 040

3 690

7,45

4,5 m

*8 690

*8 690

3,0 m 1,5 m 0 (bakke) -1,5 m

*5 620

*5 620

-3,0 m

*10 100

*10 100

-4,5 m

*6 560

*6 560

*5 620

5 110

*5 160

3 610

*3 990

3 170

8,11

*8 420

7 390

*6 460

4 870

*5 520

3 500

*4 110

2 900

8,47 8,53

*10 000

6 900

*7 260

4 630

5 460

3 390

*4 400

2 810

*4 610

*4 610

*10 700

6 660

7 430

4 470

5 370

3 300

4 640

2 870

8,32

*8 950

*8 950

*10 500

6 600

7 360

4 410

5 340

3 280

5 050

3 120

7,82

*7 050

4 440

*13 300

12 900

*9 500

6 660

*10 000

*10 000

*7 280

6 880

*5 710

3 690

6,94

*5 560

5 180

5,52

Lasteradius Forhold

Lastepunkthøyde

1,5 m

3,0 m

4,5 m

6,0 m

7,5 m

Ved maks. rekkevidde meter

Bom 5,68 m Stikke 2,42 m Motvekt 7 570 kg Belte 600 mm

7,5 m

*5 590

*5 590

6,0 m

*5 940

*5 940

5 200

*5 710

*5 710

5,66

*5 520

4 160

6,88

4,5 m

*7 250

*7 250

*6 040

5 050

*5 520

3 570

*5 510

3 500

7,60

3,0 m

*9 060

7 240

*6 810

4 820

5 560

3 490

5 070

3 180

7,97

1,5 m

*10 400

6 820

*7 510

4 600

5 460

3 390

4 940

3 080

8,04

0 (bakke)

*10 700

6 650

7 430

4 470

5 390

3 330

5 090

3 150

7,82

*10 300

6 640

7 390

4 440

5 630

3 470

7,27

*8 960

6 750

*6 590

4 530

*6 010

*6 010

-1,5 m

*9 790

*9 790

-3,0 m

*12 000

*12 000

-4,5 m

22

*5 550

*6 070

4 240

6,32

*5 630

*5 630

4,71


Kapasitet over-front

ZX225USLC-3 monoblokk-bom (blad nede)

Kapasitet over-side eller 360 grader

Enhet: kg

Lasteradius Forhold

1,5 m

Lastepunkthøyde

3,0 m

4,5 m

6,0 m

7,5 m

Ved maks. rekkevidde meter

Bom 5,68 m Stikke 2,91 m Motvekt 7 570 kg Belte 600 mm

7,5 m

*4 860

*4 860

*5 070

*5 070

*4 310

*4 310

6,35

6,0 m

*5 260

*5 260

*5 060

*5 060

*4 040

4 000

7,45

4,5 m

*8 690

*8 690

3,0 m 1,5 m 0 (bakke) -1,5 m

*5 620

*5 620

-3,0 m

*10 100

*10 100

-4,5 m

*6 560

*6 560

*5 620

5 500

*5 160

3 910

*3 990

3 440

8,11

*8 420

7 970

*6 460

5 260

*5 520

3 810

*4 110

3 170

8,47 8,53

*10 000

7 490

*7 260

5 030

*5 900

3 690

*4 400

3 070

*4 610

*4 610

*10 700

7 240

*7 750

4 870

*6 120

3 610

*4 920

3 140

8,32

*8 950

*8 950

*10 500

7 180

*7 750

4 810

*5 960

3 580

*5 610

3 400

7,82

*7 050

4 840

*13 300

*13 300

*9 500

7 250

*10 000

*10 000

*7 280

*7 280

*5 710

4 020

6,94

*5 560

*5 560

5,52

ZX225USLC-3 2-delt bom Lasteradius Forhold

1,5 m

Lastepunkthøyde

3,0 m

4,5 m

6,0 m

7,5 m

9,0 m

Ved maks. rekkevidde meter

2-delt bom 5,68 m Stikke 2,91 m Motvekt 7 570 kg Belte 600 mm

9,0 m

*5 466

*5 466

7,5 m

*6 074

*6 074

6,0 m 4,5 m

*8 962

*8 962

*5 160

*5 160

*6 192

*6 192

*5 491

5 411

*7 528

*7 528

*5 818

5 341

*4 837

3 636

*5 318

*5 318

4,55

*4 400

*4 400

6,38

*4 084

3 630

7,47

*4 010

3 099

8,13

3,0 m

*8 121

*8 121 *13 549 *13 549 *9 446

7 743

*6 504

5 198

*5 113

3 575

*4 004

2 835

8,47

1,5 m

*7 857

*7 857 *14 249 13 925 *10 454 7 605

*7 405

5 100

*5 515

3 439

*4 090

2 742

8,54

0 (bakke)

*11 015 *11 015 *16 017 13 886 *10 504 7 357

*7 555

4 765

5 422

3 299

*4 358

2 801

8,32

-1,5 m

*15 030 *15 030 *16 735 13 299 *10 604 7 003

7 542

4 497

5 326

3 211

*4 677

3 049

7,81

-3,0 m

*18 885 *18 885 *16 568 13 186 *10 315 6 759

*6 673

4 406

-4,5 m

*10 956 *10 956

*4 071

3 635

6,93

*8 030

*8 030

3,90

ZX225USLC-3 2-delt bom (blad nede) Lasteradius Forhold

Lastepunkthøyde

1,5 m

3,0 m

4,5 m

6,0 m

7,5 m

9,0 m

Ved maks. rekkevidde meter

2-delt bom 5,68 m Stikke 2,91 m Motvekt 7 570 kg Belte 600 mm

9,0 m

*5 466

*5 466

7,5 m

*6 074

*6 074

6,0 m 4,5 m

*8 962

*8 962

*5 160

*5 160

*6 192

*6 192

*5 491

*5 491

*7 528

*7 528

*5 818

5 640

*4 837

3 939

*5 318

*5 318

4,55

*4 400

*4 400

6,38

*4 084

3 934

7,47

*4 010

3 374

8,13

3,0 m

*8 121

*8 121 *13 549 *13 549 *9 446

8 219

*6 504

5 536

*5 113

3 877

*4 004

3 096

8,47

1,5 m

*7 857

*7 857 *14 249 *14 249 *10 454 8 050

*7 405

5 499

*5 515

3 741

*4 090

3 001

8,54

0 (bakke)

*11 015 *11 015 *16 017 *14 802 *10 504 7 941

*7 669

5 163

*5 973

3 601

*4 358

3 068

8,32

-1,5 m

*15 030 *15 030 *16 735 14 391 *10 604 7 587

*7 749

4 895

*5 330

3 514

*4 677

3 337

7,81

-3,0 m

*18 885 *18 885 *16 568 14 279 *10 315 7 343

*6 673

4 804

-4,5 m

*10 956 *10 956

*4 071

3 968

6,93

*8 030

*8 030

3,90

23


STANDARDUTSTYR

Standardutstyret kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din HITACHI-forhandler for nærmere informasjon.

MOTOR

FØRERHUS

OVERVÅKNINGSSYSTEM

UNDERSTELL

• H/P-moduskontroll • E-moduskontroll • 50 A dynamo • Tørt luftfilter med utslippsventil (med luftfilterrestriksjonbryter for skjerm) • Patron-type motoroljefilter • Patron-type doble drivstoffiltre • Dobbelt luftfilter • Radiator, oljekjøler og mellomkjøler med støvbeskyttelsesnett • Radiatorreservetank • Viftebeskyttelse • Isolasjon rundt motor • Automatisk tomgangssystem • Drivstoffkjøler • Elektrisk bunkringspumpe for drivstoff • Hurtigkobling for motorolje

• CRES II (Center pillar reinforced structure) førerhus • Førerhus med OPG-oververn i samsvar med Nivå I (ISO 10262) • Allværs, lyddempet førerhus i stål • Utstyrt med herdede, sotede (grønne) glassvinduer • 4 væskefylte, elastiske hyttefester • Frontvinduer på øvre, nedre og venstre side kan åpnes • Vindusviskere med intervall • Vindusspyler for frontruten • Justerbart sete med stillbar rygg og armlener • Fothviler • Elektrisk dobbelt horn • AM - FM-radio med digital klokke • Sikkerhetsbelte • Drikkeholder • Sigarettenner • Askebeger • Oppbevaringsboks • Hanskerom • Brakett for brannslukker • Gulvmatte • Korte kontrollspaker • Avstengingsspak for førerkontroll • Avstengningsbryter for motor • Klimaanlegg med automatisk styring • Gjennomsiktig tak med skyvegardin • Mekanisk avfjæret sete med oppvarming

• Målervisninger: vann, temperatur, tidspunkt, drivstofforhold, klokke • Andre skjermbilder: Arbeidsmodus, ‑arbeidslys, gløding, ryggekamera, driftsforhold osv. • Alarmer: Overoppheting, motorvarsel, motoroljetrykk, dynamo, minimum drivstoffnivå, hydraulisk filterrestriksjon, luftfilterrestriksjon, arbeidsmodus, overbelastning osv. • Alarmsummere: Overoppheting, motoroljetrykk, overbelastning

• Kjøreparkeringsbrems • Kjøremotordeksler • 1 beltestyring (hver side) og hydraulisk beltejusterer • Tannhjul med boltfeste • Overruller og underruller • Forsterkede kjedeledd • 4 fester for transportsikring

HYDRAULIKKSYSTEM • Arbeidsmodusvelger • Kraftforsterking • Automatisk power lift • Kontrollsentral med hovedavlastningsventil • Ekstra port for styreventil • Innsugingsfilter • Fullstrøms filter • Pilotfilter • Svingdemperventil

EKSTRAUTSTYR

LYS • 2 arbeidslys OVERBYGNING • Underdeksel • 7 570 kg motvekt • Drivstoffnivåflottør • Elektrisk drivstoffpåfyllingspumpe med autostopp • Ryggekamera • 150 Ah batterier • Måler for hydraulikkoljenivå • Verktøykasse • Sladrespeil (høyre og venstre side) • Svingparkeringsbrems

FØRERHUS

UNDERSTELL

ANNET

• 2 beltevern • Belteunderdeksel

• Slangebruddsventil • Varslingsenhet for overbelastning • Forfilter • Biologisk nedbrytbar olje • Blad

LYS

TILBEHØR • Røropplegg for hammer og saks • Deler for hammer og saks • Ekstra røropplegg for 2-pumpers kombinert flyt • Tilleggspumpe (30 l/min) • Pilotakkumulator • High mesh-trådduk fullstrømsfilter med tilstoppingsindikator • Sveiset lenkeledd

Før du bruker denne maskinen, inkludert systemet for satellittkommunikasjon, i et annet land enn den er beregnet for, kan det være nødvendig å modifisere maskinen slik at den samsvarer med lokale forskrifter (inkludert sikkerhetsstandarder) og lover i det aktuelle landet. Ikke eksporter denne maskinen til et annet land eller bruk den utenfor landet den er beregnet for, før samsvar med landets lover og forskrifter er bekreftet. Kontakt Hitachiforhandleren hvis du har spørsmål om samsvar.

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. www.hcme.com

DIVERSE • Standard verktøysett • Låsbare maskindeksler • Låsbart lokk til drivstofftank • Antiskli-tape, -plater og håndtak • Merking av kjøreretning på belteramme • Informasjonskontroller ombord • Tyverisikringssystem

Ekstrautstyr kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din HITACHI-forhandler for nærmere informasjon.

• Laminert frontrute • OPG-toppbeskyttelse, nivå II • Luftfjæret sete med oppvarming • Regnskjerm • Solskjerm • 12 V strømforsyning

• Ekstra frontlys på førerhustaket • Ekstra baklys på førerhustaket • Roterende lampe • Ekstra bomlys med deksel

BOM OG STIKKE • HN-foring • WC (wolframkarbid) termisk spraying • Armert, syntetisk shim • Bolt med flens • Støpt A-lenkeledd • Sentralt smøresystem • Smussforsegling på alle skuffebolter

Disse spesifikasjonene kan endres uten varsel. Illustrasjoner og fotografier viser standardmodellene og kan muligens omfatte ekstrautstyr, tilbehør og alt standardutstyr med visse avvik når det gjelder farger og funksjoner. Les om og gjør deg kjent med riktig betjening i førerhåndboken før bruk.

Nasta AS Bommestad industriområde, Postboks 2100 3255 Larvik Telefon 33 13 26 00 Telefaks 33 11 45 52 E-mail: post@nasta.no www.nanset.no

KS-NO015EUS Printed in the Netherlands

ZX225USLC-3  

http://www.nasta.no/filestore/BROSJYRER/Beltegravere/Brosjyrer_serie_3/ZX225USLC-3.pdf