__MAIN_TEXT__

Page 1

agorasmenos.wordpress.com 1


Το κεφάλι του ξιφία από την performance του Δημήτρη Χαλάτση “Φετίχ“ (2011) Swordfish head from Dimitris Halatsis’ performance “Fetich“ (2011)


ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣARTISTS

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑCURATORS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣINFO

Έλενα Ακύλα

Γκέλυ Γρυντάκη

Elena Akyla

Gelly Grindaki

Το project ΑΓΟΡΑΣ/ΜΕΝΟΣ έχει σκοπό την έρευνα και το σχολιασμό της σχέσης του σύγχρονου καλλιτέχνη με την αγορά.

Αντώνης Βολανάκης

Δημήτρης Χαλάτσης

Adonis Volanakis

Dimitris Halatsis

Στέφανος Καμάρης Stefanos Kamaris Γιώργος Λαγουδιανάκης Giorgos Lagoudianakis

Ξεκίνησε με μια σειρά από συζητήσεις και μια συλλογή κειμένων, γύρω από το θέμα, που συγκεντρώθηκαν στο blog της ομάδας. Το επόμενο βήμα είναι η έκθεση ΑΓΟΡΑΣ/ ΜΕΝΟΣ που φιλοξενήθηκε στην CHEAP ART τον Απρίλιο του 2011.

Μαρία Νυμφιάδη Maria Nymfiadi Monika Pavlechova

AGORAS/MENOS project aims to research and discuss the relation between contemporary artist and the market.

Τζάνις Ραφαηλίδου Janis Rafailidou Άννα Τσουλούφη-Λαγίου Anna Tsouloufi-Lagiou Mark van Yetter Δημήτρης Χαλάτσης Dimitris Halatsis

1 - 20 / 4 / 2011 @ Cheap Art agorasmenos.wordpress.com

It begun with a series of conversations and a collection of texts about the subject that were gathered in the group’s blog. Its next step is the AGORAS/MENOS exhibition that took place in Cheap Art during April of 2011.


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ WHAT’S ABOUT

ΑΓΟΡΑΣ/ΜΕΝΟΣ

Art is a prisoner of its phantasms and its function as magic; it hangs on our bourgeois walls as a sign of power, it flickers along the peripeties of our history like a shadow play- but is it artistic? Marcel Broodthaers ΤΟ 1978 Ο DANIEL BELL, ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΌΣ

διασπαστικότητα για την οποία φοβόταν

IN 1978 DANIEL BELL, A CONSERVATIVE

domination through the art scenery. In a

Αμερικάνος κοινωνιολόγος κατηγορεί

ο Bell το μοντερνισμό δεν απέβη

American sociologist, accuses

society where every relation has its price

την σύγχρονή του τέχνη και δη τον

αποτελεσματική και οι παμφάγοι νόμοι της

contemporary art, and especially

the art work is considered as one more

μοντερνισμό ως άμεσο εχθρό της

αγοράς κυριάρχησαν σταδιακά στο χώρο

modernism, of being a direct enemy of

consumption product while aesthetic

άρχουσας τάξης και επιθετικό παράγοντα

της τέχνης. Μέσα σε μια κοινωνία όπου

the upper class and an attacking agent

values have been completely replaced by

διάλυσης της μπουρζουά αντίληψης του

όλες οι σχέσεις έχουν πλέον χρηματική

against the bourgeois notion of the world

economic ones. The world of art- a driving

κόσμου, του ίδιου του καπιταλισμού. Από

αξία, το έργο τέχνης θεωρείται ως ένα

and the capitalism itself. From the other

force of culture par’ excellence – has

την άλλη πλευρά την ίδια εποχή ο Donald

ακόμα καταναλωτικό προϊόν ενώ οι

hand, at the very same time, Donald Judd

been the center of money and conscience

Judd -καλλιτέχνης και θεωρητικός, ηγετική

αισθητικές αξίες έχουν αντικατασταθεί

-artist and theorist, one of the leading

laundering while the artistic talent is

μορφή του μινιμαλισμού- εκφράζει

πλήρως από τις οικονομικές. Ο

figures of the minimalism movement-

qualified or/and constructed by how much

τις ανησυχίες του σχετικά με το πώς

κόσμος της τέχνης- κατεξοχήν φορέας

express his deep concern about how art

is being paid. Hence, the basic problem

η τέχνη μπορεί να μείνει αλώβητη και

πολιτισμού- ξεπλένει αβίαστα βρώμικα

could make it through private interests

that arises here and that we try to

απερίσπαστη από τα ιδιωτικά συμφέροντα

χρήματα και συνειδήσεις ενώ το ταλέντο

and the market. The immoral world of

examine with this project is the position

και την αγορά. Ο χωρίς ηθική κόσμος των

αξιολογείται ή/ και κατασκευάζεται βάσει

business-through sponsorships and any

and prospects of the contemporary artist

επιχειρήσεων είχε αρχίσει ήδη να εισβάλει

της εξαργύρωσής του. Το κρίσιμο θέμα

other kind of support- had already started

facing this materialistic reality.

–με τη μορφή χορηγιών και κάθε άλλου

λοιπόν που εγείρεται και επιχειρούμε

to raid into art’s territory.

είδους στήριξης – στα χωράφια της.

να διερευνήσουμε εδώ είναι η θέση και

Σήμερα, λίγες μόλις δεκαετίες

η δυναμική του σύγχρονου καλλιτέχνη

Judd’s fears seem to be validated. The

απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα.

threatening disruptiveness of art that

αργότερα, οι φόβοι του Judd δείχνουν

Today, only some decades afterwards,

να επαληθεύονται πανηγυρικά.

got Bell anxious wasn’t effective enough

Γκέλυ Γρυντάκη

Η καταιγιστική –και απειλητική-

and the omnivorous market laws gained

Gelly Grindaki

4


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ WHAT’S ABOUT

ΥΠΆΡΧΕΙ Η ΆΠΟΨΗ ΜΙΑΣ “ΑΠΌΛΥΤΗΣ”

μηχανισμούς και όχι μέσα από κάποιου

ACCORDING TO ONE OPINION, MONEY

Often, a work of art is constructed and

εξουσίας από το χρήμα, την αγορά

είδους κοινωνικής διαδρομής (άρα

and what we call “the market” exercise

rises to prominence through various such

και το εμπόριο πάνω στις ανθρώπινες

και το νόημα του). Οι μηχανισμοί των

complete power over human activities.

mechanisms and not through a social

δραστηριότητες. Η τέχνη και το

Φουάρ Τέχνης των Γκαλερί, συλλεκτών,

Art and the cultural product is surely no

journey – the same goes for its meaning.

πολιτιστικό προϊόν δεν εξαιρείται βεβαίως

Μουσείων, Μπιενάλε, οίκων δημοπρασιών

exception, nor are the producers of these

The institutes or art fairs, galleries,

από αυτή την παραδοχή ούτε επίσης και

και κρατικών θεσμών πνίγουν,

products, the artists.

collectors, museums, biannuals and

οι παραγωγοί αυτών των προϊόντων, οι

αλλοτριώνουν και χειραγωγούν έργο

καλλιτέχνες.

και καλλιτέχνες. Βέβαια μέσα σε αυτή

have prevailed over the production and

both art and artists. Active participants

την διαδικασία συμμετέχουν ενεργά και

mediation (through collectors, gallery

in this process, sometimes even

αγοράς έχουν κυριαρχήσει πάνω στην

πρωτοστατούν και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες

owners, art critics, etc) of the meaning of

protagonists, are the artists themselves.

παραγωγή και μεσολάβηση του νοήματος

Επίσης άλλη μια άποψη ή οποία κυριαρχεί

art, to such an extent that they partially

Another opinion suggests that there is no

της τέχνης σε τέτοιο βαθμό που ακυρώνει

είναι ότι δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, ότι

cancel out artists and art itself. Moreover,

other way, that this is the way things have

εν μέρει τους ίδιους τους καλλιτέχνες και

έτσι ήταν πάντα και ότι το έργο τέχνης

works of art are used in a variety of

always been and that the work of art, in

το έργο τέχνης. Επίσης τα έργα τέχνης

με κάποιο μαγικό τρόπο παραμένει

ideological and financial “transactions”,

some magical way, remains unaffected

χρησιμοποιούνται για πλήθος ιδεολογικών

ανεπηρέαστο από αυτή του την διαδρομή

such as money laundering, proof of

by this route because it has its own

και οικονομικών “συναλλαγών“ όπως

διότι έχει την δικιά του ουσία που είναι

social service, elevation of social status

essence that is beyond any mechanism

ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αποδεικτικό

υπεράνω αυτών των μηχανισμών κ.λ.π.

for politicians, industrialists, mayors,

whatsoever. We are obliged to think and

κοινωνικής προσφοράς και status

Πάνω σε αυτές τις παραδοχές οφείλουμε

etc, being utilized as a “contract of

act upon these ides, suggesting – through

πολιτικών, βιομηχάνων, δημάρχων,

να σκεφτούμε, να αντιπαρατεθούμε και να

forgiveness” for their dubious journeys.

works of art, discussions and literature –

συλλεκτών κ.λ.π. και σαν “συχωροχάρτι“

πράξουμε, προτείνοντας μέσα από έργα,

Thus, the works of art become the

ways to challenge or even revoke them,

σε αμφίβολές διαδρομές δημόσιων

συζητήσεις ή συγγραφή κειμένων, την

means of production for their at will

setting in this way our position in this

προσώπων άλλά και ως ένας επιπλέον

αμφισβήτηση τους και την άρση τους ή όχι

ideological mechanisms, which sculpt

landscape of atrocity.

ιδεολογικός μηχανισμός.

και να ορίσουμε την θέση των καλλιτεχνών

a wide spectrum of notions, from the

μέσα σε αυτό το τοπίο βαρβαρότητας.

perception of history for the common man

Δημήτρης Χαλάτσης

to the sense of what art is for school-kids.

Dimitris Halatsis

Είναι αλήθεια ότι οι μηχανισμοί της

Το έργο τέχνης αναδεικνύεται και κατασκευάζεται από τους διάφορους

It is true that the market’s mechanisms

auction houses smother and manipulate

Ο Δημήτρης Χαλάτσης είναι καλλιτέχνης. Πλήρες βιογραφικό του στη σελ. 30 Dimitris Halatsis is an artist. Full biography is on page 30

5


ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ CURATORS TEXTS Γκέλυ Γρυντάκη Gelly Grindaki

“FRAMED”

1

«They work within the frame, set the frame and are the frame” Hans Haacke

Η ΈΚΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΈΚΥΨΕ μετά από πολυάριθμες και ταραχώδεις συζητήσεις μεταξύ καλλιτεχνών και επιμελητών, που ανέδειξαν κοινές οπτικές αλλά και εκρηκτικές μεν, γόνιμες δε, αντιπαραθέσεις σχετικά με τη στάση του καλλιτέχνη απέναντι στη σύγχρονη αγορά της τέχνης και κατ’ επέκταση στο σύγχρονο πολιτικόοικονομικό σύστημα. Το φαινόμενο της σχεδόν πλήρους υποκατάστασης των αισθητικών-καλλιτεχνικών αξιών από οικονομικές, από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά, η έννοια της καλλιτεχνικής επιτυχίας, όπως αυτή διαμορφώνεται πλέον μέσα από καθαρά αγοραστικούς όρους και το επακόλουθο αδιέξοδο του καλλιτέχνη προκειμένου να διατηρήσει την ακεραιότητά του και να επιβιώσει ταυτόχρονα ως δημιουργός, αποτέλεσαν τους βασικότερους άξονες προβληματισμού και συνέστησαν τον κύριο πυρήνα ερωτημάτων που επιχειρήθηκαν να απαντηθούν και να σχολιαστούν μέσα από τις συζητήσεις μας και τελικά και μέσα από τα έργα της έκθεσης. 6


ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ CURATORS TEXTS

Οι αξίες της αγοράς στρεβλώνουν όλες τις άλλες αξίες, ώστε ακόμα και η ιδέα του τι

Η Τζάνις Ραφαηλίδη χρησιμοποιεί ένα μάλλον σκοτεινό εφηβικό χιούμορ

είναι και τι δεν είναι αποδεκτό ως έργο τέχνης να ορίζεται πρωτίστως από την αγορά 2

για να περιγράψει τη τραγελαφική διαδρομή της κόμικ ηρωίδας- alter ego της

περιγράφει πολύ καθαρά ήδη από το 1975 ο Ian Burn των Art & Language. Η ογκώδης

στον κόσμο της τέχνης, εμμένοντας στο κυρίαρχο στοιχείο της απόγνωσης του

σφραγίδα του «αγορασμένου» έργου δε ρίχνει απλώς τη σκιά της ανάμεσα στα

δημιουργού καθώς «πέφτει», έστω και προς στιγμήν, «από τον τοίχο». Με αντίστοιχη

κλασσικά κριτήρια ενός έργου τέχνης αλλά γίνεται τελικά ισότιμη με αυτά, όπως

απελπισία ως ευαίσθητο animation φτάνει να εξαντλείται «σπάζοντας το κεφάλι της»

αναπαριστάται γλαφυρά στη δουλειά του Γιώργου Λαγουδιανάκη αλλά και στο

προκειμένου να βρει όχι τη θεία έμπνευση αλλά τη σύγχρονη εξαδέλφη αυτής: την

εμβληματικό κολάζ του Mark Van Yetter όπου μεταξύ barcode και ζωγραφικού

ιδέα «που πουλάει».

συμπλέγματος διακυβεύεται εσκεμμένα η ισορροπία μεταξύ πνευματικότητας και σύγχρονων υλικoχρηματικών αξιών, μεταξύ της καλλιτεχνικής ειλικρίνειας και της Κολοσσιαίας απάτης 3.

Στη ίδια προβληματική του καλλιτεχνικού αδιεξόδου παραμένει και το νεο-ναίφ σχέδιο του Δημήτρη Χαλάτση Κρίση με το κωμικοτραγικό θέμα του δεσμώτη καλλιτέχνη απέναντι στη σαρκοβόρα και ευνουχιστική αγορά και τη περιπαικτική

Υπό αυτές τις συνθήκες βέβαια μοναδικό και αδιαμφισβήτητο μέτρο αξιολόγησης

πλάγια ματιά στα μικροαστικά σαλόνια.

του καλλιτέχνη γίνεται η εμπορική καταξίωση- Στην εποχή της διακύβευσης, γράφει ο Νικόλας Κάλας στο ομώνυμο δοκίμιό του, κριτήριο του καλού είναι η επιτυχία 4 -

Υπάρχει ένας καλλιτεχνικός μύθος-άγνωστης ομολογουμένως προέλευσης- που

γεγονός που τροφοδοτεί την απόγνωση του καλλιτέχνη να αποκτήσει κάποια

θέλει τον Πικάσο σε ένα μικρό παρισινό μπιστρό την ώρα που πάει να πληρώσει,

θέση στο στενό βάθρο της αγοράς. Το παιχνίδι της τέχνης είναι ανοιχτό και το βάρος της

να του ζητά ο ιδιοκτήτης αντί για λογαριασμό να του σχεδιάσει κάτι σε μια

αποτυχίας δυσβάσταχτο επισημαίνει στο ίδιο κείμενο ο Κάλας. Εκατέρωθεν αυτής

χαρτοπετσέτα. Ο μεγάλος καλλιτέχνης- ήδη θρύλος- δέχεται και του φτιάχνει κάτι

της φράσης ο Αντώνης Βολανάκης αναγνωρίζει από τη μία αμφίθυμα -μέσω του

στα γρήγορα, όταν όμως ο μαγαζάτορας του ζητάει να την υπογράψει ο Πικάσο

αντι- εμπορικού εννοιολογικού μέσου του που πραγματώνεται αντιφατικά σε κυνική

απαντά ότι θέλει να πληρώσει το γεύμα του και όχι να αγοράσει το εστιατόριο. Η αξία

δήλωση- την επιβίωση στο παιχνίδι της τέχνης ως σκοπό που αγιάζει τα μέσα-

της υπογραφής ως φετίχ-σύμβολο της προσωπικής μυθολογίας του δημιουργού

Survival is the name of the game- , ενώ από την άλλη ως μάγος Μαδέρας-Αλαμέζ

έναντι της καλλιτεχνικής αξίας του έργου σχολιάζεται από την Pavlechova με

σχολιάζει σκωπτικά την επικείμενη καταφυγή του απελπισμένου δημιουργού- από

το ready made τρίπτυχο Art is my passion. Αγνώστου φύλου και ιδιότητας λάτρης

το δυσβάσταχτο βάρος της αποτυχίας- στην ύστατη ελπίδα ανορθόδοξων παραφυσικών

της τέχνης αρέσκεται στο να μαζεύει υπογραφές καλλιτεχνών ως βιογραφικά

μεθόδων.

στοιχεία-αποτυπώματα που ενίοτε αποτελούν ισότιμο υποκατάστατο της δουλειάς τους. Αληθινή ιστορία. Στο ίδιο νοηματικό πλαίσιο τα πατημένα τελάρα του

Σαρκασμό όμως και αμιγείς εννοιολογικές καταβολές συναντάμε και στην

Βολανάκη στο Greek Sale- ίχνη μιας προγενέστερης επεισοδιακής performance

εφήμερη εγκατάσταση της Monika Pavlechova που υποκινεί έναν αναστοχασμό

-κοστολογούνται πλέον ανάλογα με την ηλικία του δημιουργού. Η φήμη του

πάνω στη φύση του σύγχρονου έργου τέχνης και στα παραδοσιακά μέσα

καλλιτέχνη λειτουργεί προσθετικά στην οικονομική του αξία, τόσο με τα χρόνια, σαν

και ενέχει μια σαφή κριτική- και μάλλον ιδεαλιστική - στάση απέναντι στην

πατίνα, όσο και με τη τυχόν «βεβαρημένη» ιστορία του έργου του.

εμπορευματοποίησης της τέχνης 5. 7


ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ CURATORS TEXTS

Από την πλευρά του ίδιου του δημιουργού τώρα η πολύτιμη υπογραφή ανάγεται

του καλλιτέχνη- παρατηρητή - λίγο manga, λίγο αστεία και διαφορετική, λίγο

σε Φετίχ στην ομώνυμη performance του Χαλάτση. Με σχεδόν σχιζοφρενική

κλόουν του Rodinone λίγο Loplop του Ernst- δείχνει πανταχού παρούσα μεν- από

διάθεση ο καλλιτέχνης επιδιώκει να αυτοπροσδιοριστεί υπογράφοντας παντού

τις δημοπρασίες των Sotheby’s μέχρι το πρωθυπουργικό γραφείο του Zapatero-,

με το εκάστοτε δύστοκο εικαστικό του μέσο (στην προκειμένη περίπτωση η ίδια η

ανέγγιχτη δε από το ισοπεδωτικό πολιτικοοικονομικό σύστημα. Ο καλλιτέχνης,

performance του, που αντλεί εμφανώς στοιχεία όπως η καταπόνηση του σώματος

εδώ, για να παραμείνει αδιάβλητος σχολιαστής της κοινωνίας οφείλει να μείνει

και η τελετουργική εκδήλωση από την παράδοση των Βιεννέζων αξιονιστών). Το

περιθωριακός παρατηρητής8 .

μέσον αντιπροσωπεύεται σουρεαλιστικά από το επιθετικό ρύγχος ενός ξιφία και η χειρονομία της υπογραφής μετατρέπεται σε υπεράνθρωπο αγώνα. Ο καλλιτέχνης

Επιστρέφοντας στη διερεύνηση της πληροφορίας ως εικαστικής μορφής, το

performer - ως άλλος Σαντιάγκο6 -παλεύει με το υπέρογκο «πινέλο»-ξιφία

έργο Ε/Α Δώρα της Μαρίας Νυμφιάδη αν και πορεύεται στα πιο πεζά χωράφια

προκειμένου να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο της ατομικής ανάδυσης.

της καλλιτεχνικής πραγματικότητας-αυτά του βιοπορισμού του καλλιτέχνηξαφνιάζει με την ευαισθησία του ανάγοντας σε προσωπική μια διαδικασία τόσο

Αν ο Μαρσέλ Ντυσάμπ στη συνομιλία του με τον Arturo Swartz έκρινε ότι σε

απρόσωπη όπως η στατιστική ανάλυση. Με την κομψή χρήση των δώρων -που έχει

αυτή την κοινωνία τη μεταμορφωμένη σε μυρμηγκοφωλιά, ο αυθεντικός καλλιτέχνης

παλαιότερα δεχτεί η ίδια η δημιουργός- για την εικονοποίηση των απαντήσεων

περνάει στην παρανομία 7 η χαρτογραφημένη αναδρομή στη ζωή των έργων τέχνης

των ερωτηθέντων καλλιτεχνών, η στατιστική διαδικασία επαναπροσδιορίζεται

που παρακολουθούμε στη δουλειά της Άννας Τσουλούφη αποτελεί μια μορφή

ενώ ταυτόχρονα εγείρονται προβληματισμοί πάνω στην έννοια του δώρου

αιτιολόγησης. Στο Η Εμβέλεια του Έργου Τέχνης σύμφωνα με το Ζυγό της Αγοράς η

και της σχέσης του με το έργο τέχνης. Έτσι το έργο τέχνης που παρουσιάζεται

αγορά είναι ταυτόχρονα ο ζυγός-πλάστιγγα που καθορίζει το μέτρο της αξίας

αφιλοκερδώς στο κοινό του, σε ένα κόσμο όπου οι καλλιτέχνες δεν μπορούν να

του έργου τέχνης αλλά και ο ζυγός- «σκλαβιά» του καλλιτέχνη -υποτελή της. Στο

επιτυγχάνουν οικονομική αυτονομία μόνο από την καλλιτεχνική τους ιδιότητα- όπως

τρίπτυχο το σχόλιο για την αδιάλειπτη και ποικιλόμορφη εποπτεία της αγοράς

αποδεικνύεται περίτρανα από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας -γίνεται

πάνω στο έργο τέχνης συμπορεύεται με τη μορφολογική διερεύνηση της

δώρο. Μια εναλλακτική όμως εκδοχή που δεν υπακούει στην παραδοσιακή φόρμα

σχέσης συστημάτων πληροφορίας και τέχνης. Η φιγούρα όμως του «παράνομου»

του όρου9 .

δημιουργού εμφανίζεται και στα έργα της Έλενας Ακύλα. Η μπαχτινική περσόνα 8


ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ CURATORS TEXTS

Τέλος ο εμβληματικός Δούρειος ίππος του Στέφανου Καμάρη -επίσης ένα άλλο

Όπως είπε η καλλιτέχνης Ana Mendieta σε διάλεξή της περί τέχνης και πολιτικής,

είδος δώρου - με αναφορές από την μπαρόκ αισθητική μέχρι το σουρεαλιστικό

η ύπαρξη των σπουδαίων έργων τέχνης είναι ελπιδοφόρα και μόνο για το γεγονός

μπρικολάζ- αδυνατεί να πραγματοποιήσει τον-μυθικό- σκοπό του αφού η πόρτα

ότι υπάρχουν-καθώς πολλά από αυτά έγιναν σε κοινωνικές συνθήκες αναλόγως

του είναι κλειδωμένη. Το μεγαλεπήβολο –«κορνιζαρισμένο»/ “framed”-έργο τέχνης

αντίξοες με τις σημερινές. Και αυτό είναι η απόδειξη ότι οι πραγματικοί καλλιτέχνες

με τους απώτερους οικονομικούς στόχους από λαμπερό όχημα για τον κόσμο της

συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά τους ακόμα και σε δύσκολους καιρούς. Ίσως

επιτυχίας γίνεται παγίδα εισάγοντας τον καλλιτέχνη στα λαβυρινθώδη κάτεργα της

αγνοημένοι αλλά πάντα εδώ10.

αγοράς της τέχνης.

Η Γκέλυ Γρυντάκη [art-cat.blogspot.com]έχει σπουδάσει στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη συντήρηση έργων τέχνης στην Αγγλία στο De Montford University και είναι υποψήφια διδάκτορας Ιστορίας Τέχνης στον Τομέα Πολιτισμού του τμήματος Μέσων Μαζική Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί σε διάφορες γκαλερί, τα τελευταία χρόνια οργανώνει ως ανεξάρτητη επιμελήτρια εκθέσεις και εκδηλώσεις και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διάφορα περιοδικά. Έχει επιμεληθεί τις εκθέσεις «Δημόσια έργα» (περιοδικό project στην πόλη σε συνεργασία με την εικαστικό Ευαγγελία Μπασδέκη 2005-2006), «Παράδοση κατ’ οίκον» (ομαδική έκθεση στην Cheap Art, 2007), «In dire(ct) democracy» (ομαδική έκθεση στην ΑΣΚΤ σε συνεργασία με την επιμελήτρια Μαργαρίτα Καταγά, 2009), «Υπόμνημα» (ομαδική έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Μολύβου, 2011), συμμετείχε στα ROOMS 2009 και 2010 στο St George Lycabettus και έχει διοργανώσει την ημερίδα “Τέχνη Εκτός” στην γκαλερί Cheap Art 2006. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Gelly Grindaki [art-cat.blogspot.com] has studied Physics in the University of Athens, Conservation of Historic objects in England in De Montford University and she is actually working on her phd in cultural studies in the University of Athens, Faculty of Communication and Media Studies. Her working experience includes galleries and Art Athina among others, she had several publications and has been curator of several projects and exhibitions including “Public Works” 2005-2006, (public art project that took place at Exarhia) “Home delivery”, 2007 (art exhibition that took place in Cheap Art), “In dire(ct) democracy” , 2009 (art exhibition in collaboration with curator Margarita Kataga, that took place in Athens School of Fine Arts), “Ipomnima” (group art excibition that took place in the Municipal Gallery of Molivos, Lesvos, 2010), participation in ROOMS 2009 and 2010 in St George Lycabettus, “Art outside”, 2006 (one day conversation meeting that took place in Cheap Art.) She lives and works in Athens.

9


ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ CURATORS TEXTS

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. ““Artists” as much as their supporters and their enemies, no matter of what ideological

6. Στο «Ο γέρος κι η θάλασσα» του Έρνεστ Χέμινγουέι ο ήρωας παλαίμαχος ναυτικός Σαντιάγκο

coloration, are unwitting partners in the art syndrome and relate to each other dialectically. They

κερδίζει την τελική του μάχη με τον εαυτό του μέσα από τη νικηφόρα μαχη του με έναν ξιφία.

participate jointly in the maintenance and/or development of the ideological make up of their society. They work within the frame, set the frame and are the frame” Hans Haacke, Statement, Art

7. Schwarz, A. Η δημιουργικότητα και ο έμπορος- κείμενο που συνοδεύει το έργο της Άννας

in Theory 1900-2000, Blackwell Publishing (pp 931) (να προστεθεί εδώ ότι ο Χάακε χρησιμοποιεί

Τσουλούφη. Δημοσιεύτηκε στην ιταλική αναρχική επιθεώρηση «Volontá», τεύχος 4, 1988. Μετ.-επ.

τον όρο καλλιτέχνης σε εισαγωγικά για να δηλώσει την εξάρτησή αυτού από το σχετικό ιδεολογικό

Παναγιώτης Καλαμαράς, Αθήνα 2011.

πλαίσιο μιας δεδομένης πολιτιστικής ομάδας ισχύος, όπως αναφέρει στο ίδιο κείμενο) 8. Μια διαφορετική εικόνα του περιθωριακού καλλιτέχνη-ήρωα επιβεβλημένη από το σύστημα 2. Burn, Ι. The art market affluences and degradation” Artforum Απρίλιος 1975 (σελ. 34-37)

και όχι συνειδητά εσκεμμένη συναντάμε στην Αμερική του ψυχρού πολέμου όπως αναφέρει ο Ν. Δασκαλοθανάσης στο Ο καλλιτέχνης ως ιστορικό υποκείμενο από τον 19ο στον 21ο αιώνα, Άγρα,

3. Mark Van Yetter, Sincerity is bliss, http://agorasmenos.wordpress.com/2011/02/23/mark-van-

(σελ. 184-185)

yetters-text-about-the-exhibition/ 9. Όπως αναφέρει και ο Marcel Mauss στην εισαγωγή του βιβλίου του Το δώρο, το δώρο λειτουργεί 4. Κάλας, Ν. Η Τέχνη την εποχή της διακύβευσης και άλλα δοκίμια του Νικόλα Κάλας, μετ.Παπά Α.,

ως συμβόλαιο και αν και θεωρητικά είναι αυθόρμητο στην πραγματικότητα ανοίγει την υποχρέωση

Αγρας, (σελ 202-203)

της ανταπόδοσης. Marcel Mauss- The gift, Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies ©1967, Norton Library

5. Γράφει η Lucy Lippard το 1969 (αν και αναγνωρίζοντάς το αργότερα ως ουτοπικό): «Αυτοί που αγοράζουν έργα τέχνης που δεν μπορούν να κρεμαστούν ή να τα έχουν στον κήπο τους ενδιαφέρονται λιγότερο για την ιδιοκτησία. Είναι μάλλον υποστηρικτές παρά συλλέκτες» (“(…) The people who buy a work of art they can’t hang up or have it in their garden are less interested in possession. They are patrons rather than collectors,” Lucy Lippard, Six Years, University of California press (σελ. xiv))

10

10. Mendieta A. Art and politics, Art in Theory 1900-2000, Blackwell Publishing (pp.1065)


ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ CURATORS TEXTS

“FRAMED” «They work within the frame, set the frame and are the frame” Hans Haacke

AGORASMENOS EXHIBITION CAME out after numerous conversations between artists and curators that led to common views but also fertile disputes as far as

Halatsis performance Fetish- borrowing certain elements by Viennese actionismpresents the artist’ struggle to fulfill his/her need for self-determination by all means.

it concerns the artist’s position facing contemporary art market. The fact that economic values have almost totally replaced artistic-aesthetic ones, the notion of

Anna Tsouloufi in a map scheme follows up several art works’ routes under the

success in terms of the market and the following artist’s dead end trying to keep his/

market influence while investigating the use of information in art. The same relation

her integrity and survive at the same time, are the main problematics of this project.

is explored by Maria Nymfiadi who integrates a typical impersonal process – as the statistical analysis- to a personal problematic while redefining the meaning of gift.

In this frame Giorgos Lagoudianakis’ work deals with the “sold” sign becoming an integrated element of the work of art, while Mark Van Yetter’s collage explores

Elena Akyla creates a funny -manga inspired-persona, being present as a silent

the sensitive balance between spirituality and material values in contemporary art.

observer in several occasions that concern art market and politics- an alter ego

Adonis Volanakis in the conceptual tradition regards surviving in the art game as

who could remind Rodinone’s clown or Ernst’s Loplop or Bakhtin’s concept of artist-

the main principal while as a magician- performer comments on the artist’s despair

untouchable though by them.

that may lead him/her to unorthodox clairvoyance methods. Finally Stefanos Kamaris ‘ Trojan horse sculpture- an informal homage to Monika Pavlechova’s ephemeral installation- in the conceptual fields as well- examines the nature of the contemporary work of art, the traditional

surrealistic bricolage with baroque elements - although seems to be the artist’s vehicle for the shining art world in fact becomes his “framed” prison.

means and keeps a critical and rather ironic position against contemporary art’s commercialization. Jannis Rafailidou describes with dark humor her comic alter

As Ana Mendienda said in her lecture Art & Politics great works of art is a great

ego meeting with the art world and the despair of the artist trying vainly to find a

comfort even for the fact that they exist as many of them were created in as adverse

selling idea while Dimitris Halatsis’ naïve sketch presents the artist as captive by a

conditions as today’s ones. And that’s a proof that artists will continue making their

wild carnivorous and castrating market. Pavlechova ‘s ready made Art is my passion

work- maybe ignored but here.

comments on the artist’s signature value and Volanakis Greek sale deals humorously with the art work cost and its personalized factors. 11


ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ARTISTS WORKS

Έλενα Ακύλα Elena Akyla

ART AS A COMMERCIAL PRODUCT

THE ART OBJECT, THAT MEANS THE OBJECT PRODUCED BY THE ARTIST, IS today mostly of commercial value. This fact concerns not only the works of art of

customers”. (Katerina Koskina, curator of the Alpha Bank art collection). Statements like “in order to acquire a work of art, besides the recommendation

the past, but their reissues as well. This is a way for all museums to sell and resell

of the Property Department, we need the advice of a specialized committee,

the works of their permanent collections and their current exhibitions. Thus, every

composed by members of the National School of Arts and the National gallery” are

work of art is transformed into a patent and becomes an infinite source of profit for

very common. It shows the existing confusion and the ambiguous role of ASKT,

its exploiters.

which consults a Bank in buying artworks and encourages students to adopt the

The crucial point though is that the artist himself is used as a means of promotion of various interests. The artists have been incorporated in the staff of huge corporations, banks etc. and art has been used as a weapon of marketing

logic of the market and accept its mechanisms by cooperating with companies like LEXUS and Nestle in competitions for the best way to promote their products. The induction of the artist in such a framework weakens the power of his voice

in their policy. Companies, banks etc display a profile of great interest for the

and makes him part of the sovereign ideology. Art is consumed and then dumped,

spiritual and cultural life of the people. They present themselves as organizations

like any other product obeying the rules of the free market.

that take active part in the artistic life of their countries and aim at preserving and supporting the national artistic production by displaying their collections in galleries and museums.

The questions that arise are: How can the contemporary artist produce art outside this framework when his

Besides collecting works or art, they claim to contribute to the wider cultural spectrum with artistic publications of their collections, grants to art exhibitions and orders to artists. The artworks are mostly used for “…the decorations of the

survival depends on the art trade; How does this fact affect the character of the artworks and which are the new artistic values that come to the forefront;

offices so as to develop an everyday connection of art with the public through the bank network. At the same time, the instructional and prettifying influence of

The whole text can be found in http://bit.ly/hsFUvO

art affects, even in the form of information, will affect the officials as well as the

Το κείμενο υπαρχει στο blog και στα ελληνικά.

ΓΕΝΝΉΘΗΚΕ ΤΟ 1973 ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ.

Τέχνης στο Επέκεινα των Πραγμάτων»,THE

Αθηνών (επιμ: Λ. Καραπιδάκη). 2009 «Cette

διοργ: Reconstruction Community, Αθήνα · 4ο

Σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ. Ατομική

AMERICAN COLLEGE OF GREECE, Αθήνα,

fois-Ci il ne faut pas oublier, une exposition

ΕΥΡΩΠ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ, ΠΡΩΗΝ ΔΥΤ.

έκθεση: 2007 εναλλακτικός χώρος π, Αθήνα

(επιμ: Μ. Ρογκάκος) · «Ερυσίχθων, σύγχρονη

‘brulee’» CONSULAT GENERAL A PARIS

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, Ελληνικό, (επιμ: Δ. Χαλάτσης).

(επιμ: Μ. Λαγού). Επιλεγμένες ομαδικές

ανάγνωση του μύθου» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

(ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ),

2005 “XVI Simposio Internazionale Di

εκθέσεις: 2010 «Ελάτομα», ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «Λεων. Κανελλόπουλος»,

Παρίσι, Γαλλία, (επιμ: Τ. Ευθυμίου). 2007

Scultura”, ACCADEMIA DI BELLI ARTI DI

| ACTION FIELD KODRA 10, Πολιτιστικός

Ελευσίνα, (επιμ: Λ. Καραπιδάκη) · «Oli-

«Κοινός τόπος ΙΙΙ- Αστικοί μύθοι», ΘΕΑΤΡΟ

CARRARA, Ιταλία (επιμέλεια: A. Romanini).

οργανισμός Δήμου Καλαμαριάς, θεσσαλονίκη,

Vie-R» ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Agropôle

ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ, Αθήνα, (επιμ: Μ. Λαγού).

2004 «Σώμα και Αρχαίο Δράμα», ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ

(gestalter: Χ. Κοντοσφύρης) · «Νοούμενον:

Olivier, Μέκνες, Μαρόκο, Κέντρο Ερεύνης

2006 «Ο ανανάς ο λουκουμάς, μαγειρεμένες

2004, εργοστάσιο Κρόνος, Ελευσίνα.

Μία Ανίχνευση της Σύγχρονης Αφηρημένης

Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας

ωμότητες…» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΥΨΕΛΗΣ,

12


ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ARTISTS WORKS

Έλενα Ακύλα Elena Akyla

ZAPATERO (2011) ακρυλικά σε χαρτί, 149εκ x 72εκ acrylic on paper, 149cm x 72cm

SOTHEBY’S (2011) ακρυλικά σε χαρτί, 146εκ x 90εκ acrylic on paper. 146cm x 90cm

BORN IN ATHENS IN 1973. STUDIED AT THE

GREECE, Athens (curator: M. Rogakos) ·

exposition ‘brulee’» CONSULAT GENERAL A

“XVI Simposio Internazionale Di Scultura”,

Athens School of Fine Arts. Solo exhibition: 2007

“Erisihthon, a contemporary reading of the

PARIS, France, (curator: J. Eythimiou). 2007

ACCADEMIA DI BELLI ARTI DI CARRARA, Italy

alternative space π, Athens (curator: M. Lagou).

myth”, CULTURAL CENTER OF ELEFSINA,

“Comon ground III, Urban legends”, EPI KOLONO

(curator: A. Romanini). 2004 “The Body in

Selected group exhibitions: 2010 «Elatoma»,

Leon. Kanellopoulos, Elefsina, (curator: L.

THEATRE, Athens, (curator: M. Lagou). 2006

the ancient drama”, AISXYLIA 2004, Factory

ACTION FIELD ΚΟDRΑ 10, CULTURAL CENTER

Karapidaki) · «Oli-Vie-R» NATIONAL SCHOOL

“A pineapple doughnut, of Cooked Crudeness”,

KRONOS, Elefsina.

OF KALAMARIA, Thessaloniki, (gestalter: X.

OF AGRICULTURE Agro-pôle Olivier, Morocco,

Municipal Market of Kypseli, Athens,

Kondosphyris) · “Nooumenon: An Eploration of

Meknes, Center of Greek Folklore of the

organized by Reconstruction Community · 4th

Contemporary Abstract Art in the Beyondness

Academy of Athens, (curator: L. Karapidaki).

European Social Forum, Athens, EX WESTERN

of Things”,THE AMERICAN COLLEGE OF

2009 «Cette fois-Ci il ne faut pas oublier, une

AIRPORT, Athens, (curator: D. Xalatsis). 2005

13


ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ARTISTS WORKS

Αντώνης Βολανάκης Adonis Volanakis

ΤΑ ΈΡΓΑ ΕΊΝΑΙ ΤΡΕΙΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΕΣ ΜΟΥ THE WORKS ARE THREE OF MY REALITIES THE GREEK SALE (2011) θήκη perspex, τρίπτυχο ακρυλικό σε καμβά, 140 εκ x 40 εκ perspex case, triptych acrylic on canvas, 140 cm x 40 cm η τιμή αλλάζει ανάλογα με την ηλικία του καλλιτέχνη

http://www.ipomnima.com

Η ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ ΜΕ ΠΟΛΎΜΗΝΑ ΤΑΞΊΔΙΑ

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=364821

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ

THE INDEPENDANT ONE SPENDING MONTHS ABROAD

Το ζωγραφικό τρίπτυχο The Greek

The triptych if paintings The Greek

Sale πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι

Sale was made during summer 2010 in

του 2010 στο Λονδίνο, ειδικά για

London for the IPOMNIMA exhibition/

την έκθεση ΥΠΟΜΝΗΜΑ /Δημοτική

Municipal Gallery of Moluvos- Lesvos;

Πινακοθήκη Μολύβου Μυτιλήνης· το

the triptuch was the altar on which

τρίπτυχο αυτό ήταν ο βωμός πάνω στον

I was standing for the performance/

οποίο στεκόμουν για την περφόρμανς /

arraigning for 30 lost paintings

καταγγελία για 30 χαμένους πίνακες

ΓΕΝΝΉΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ ΤΟ 1976.

London και από τα ιδρύματα: A. Σ. Ωνάσης,

Κέντρο Δελφών, ΑΣΚΤ, Μουσείο Σύγχρονης

την διεπιστημονική διοργάνωση και έκθεσης

Σπουδές: ΒA (Hons)- Wimbledon College of

Βαρδινογιάννειο, Προποντίς, A.G.Leventis,

Τέχνης Κρήτης, Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας-

BLIND DATE#12 όπου εικαστικοί έως τώρα

Art, ΜΑ- Central Saint Martins College of Art,

Σπυρόπουλος και B. & E. Γουλανδρή. Έχει

Linbury Prize 2003, γκαλερί, site-specific

έχουν συνεργαστεί με συγγραφείς και

School of Motion Picture- Helsinki. Υποψήφιος

σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων I AM LI-eaVING

projects, ανεξάρτητους εκθεσιακούς

ερευνητές φιλοσοφίας- blinddate12.blogspot.

διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

στο Royal Opera House-Covent Garden 2003.

χώρους. Έχει σχεδιάσει μεταξύ άλλων για το

com. Από το 2004 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο

Έχει διακριθεί από: Βρετανική Ακαδημία

Συμμετοχή σε εκθέσεις: Κέντρο Σύγχρονης

Εθνικό Θέατρο, Εθνική Λυρική Σκηνή και το

Πελοποννήσου/Ναύπλιο και στο Πανεπιστήμιο

(AHRB), University of Surrey, Institute of

Τέχνης Θεσσαλονίκης, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό

Φεστιβάλ Αθηνών. Από το 2007 επιμελείται

Πατρών.

14


ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ARTISTS WORKS

Αντώνης Βολανάκης Adonis Volanakis

SURVIVAL IS THE NAME OF THE GAME (2011) μεταβλητές διαστάσεις, 2Β μολύβι σε τοίχο, 270 εκ x 25 εκ

ΚΎΡΙΟΣ ΜΑΔΈΡΑΣ ΑΛΑΜΈΖ (2011) MR MADERAS ALAMEZ

variable dimensions , 2Β pencil on wall, 270 cm x 25 cm

φέιγ βολάν flyers

Η ΜΟΝΑΧΙΚΉ ΜΟΛΥΒΈΝΙΑ ΣΤΟ ΤΈΡΜΑ ΤΟΥ

THE LONELY LEADEN ONE AT THE WALL’S

Η ΚΡΎΑ ΈΞΩ ΣΤΟ ΔΡΌΜΟ ‘Ή ΤΟ ΆΔΕΙΟ

ΤΟΊΧΟΥ

EDGE

ΨΥΓΕΊΟ

THE EMPTY FRIDGE

Η επιβίωση είναι το όνομα του

Survival is the name of the game and

Η εμφάνιση ενός νομά προφήτη στο

The appearance of a nomad prophet

παιχνιδιού και μερικές φορές

sometimes we slip and play

διάβα μου, μπορεί να φέρει τη βιωμένη

before me, who can bring the felt sense

αίσθηση της σωτηρίας · τα ράφια

of salvation; the selves are waiting to be

περιμένουν να χορτάσουν· αλληλούια

filled; alleluia Madera Alamez

γλιστρώντας το παίζουμε

THE COLD ONE OUTSIDE AT THE STREET OR

Mαδέρα Aλαμέζ

BORN IN ATHENS IN 1976. TRAINED

A. S. Onassis, Vardinogiannio, A.G.Leventis,

of Crete, National Theatre London- Linbury

and exhibition, where contemporary fine

at: ΒA (Hons)- Wimbledon College of Art,

Propontis, Spyropoulos, B&E Goulandris. He

Prize 2003, galleries, site-specific projects

artists had collaborations with writers and

ΜΑ- Central Saint Martins College of Art,

has directed among other I AM LI-eaVING at

and independent exhibition spaces. He

philosophy researchers- blinddate12.blogspot.

School of Motion Picture- Helsinki. PhD

the Royal Opera House-Covent Garden 2003.

has designed amongst other for the

com. He lectures since 2004 at University of

candidate at the University of Athens.

Has exhibited in: Centre of Contemporary

National Theatre, Greek National Opera

Peloponnese/Nafplio and at the University of

Scholarships/ Distinctions: AHRB, University

Art/Thessaloniki, European Cultural Centre

and Athens Festival. Since 2007 he curates

Patras.

of Surrey, London Institute and foundations:

of Delphi, ASFA, Contemporary Art Museum

BLIND DATE#12, a collaboration project

15


ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ARTISTS WORKS

Στέφανος Καμάρης Stefanos Kamaris

TROIA (ΙΤΑΛΙΚΆ: ΣΚΡΌΦΑ) (2011) μικτή τεχνική, 145εκ x 110εκ x 40εκ mixed media, 145cm x 110cm x 40cm

16


ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ARTISTS WORKS

Στέφανος Καμάρης Stefanos Kamaris

O ΣΤΈΦΑΝΟΣ ΚΑΜΆΡΗΣ ΓΕΝΝΉΘΗΚΕ

συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο

STEFANOS KAMARIS WAS BORN IN 1977

1999 to 2003, and completed his masters

το 1977 στο Ηράκλειο. Σπούδασε ζωγραφική

Λίνκολν της Αγγλίας (2003-2004).

in Heraklion. He studied painting at the

degree in fine arts in Lincoln (UK) in 2004.

στην ΑΣΚΤ της Νάπολης Ιταλίας (1999-2003) και

Academy of Fine Arts of Naples (Italy) from

17


ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ARTISTS WORKS

Γιώργος Λαγουδιανάκης Giorgos Lagoudianakis

ΧΩΡΊΣ ΤΊΤΛΟ (2011) UNTITLED λάδι σε καμβά και ξύλινη σφαίρα, 80εκ x 120εκ oil on canvas and wooden sphere, 80cm x 120cm

18


ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ARTISTS WORKS

Γιώργος Λαγουδιανάκης Giorgos Lagoudianakis

ΓΕΝΝΉΘΗΚΕ ΤΟ 1978 ΣΤΟ ΗΡΆΚΛΕΙΟ.

of Central England (1999). Έχει πάρει μέρος

Δημοτική Πινακοθήκη Μήθυμνας,

Birmingham Society of Artists Gallery,

Σπούδασε ζωγραφική στο University of

σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και

“Εικαστικές Αφετηρίες” Μουσείο εικαστικών

“Collectivism” Light House, Wolverhampton.

Wolverhampton (2003) και στο University

στην Αγγλία , μεταξύ αυτών: “Υπόμνημα”

τεχνών Ηρακλείου, “New Horizons” Royal

Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

BORN IN 1978 IN HERAKLION. STUDIED

England (1999). He has participated in

“Eikastikes Afetiries” Heraklion Museum

“Collectivism” Light House, Wolverhampton.

Painting at the University of Wolverhampton

group exhibitions in Greece and in England:

of Visual Arts, “New Horizons” Royal

Lives and works in Athens.

(2003) and at the University of Central

“Ypomnima” Municipal Gallery of Mithimna,

Birmingham Society of Artists Gallery,

19


ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ARTISTS WORKS

Μαρία Νυμφιάδη Maria Nymfiadi

Ε&Α/ΔΏΡΑ Q&Α/GIFTS (2011) εγκατάσταση: φωτογραφίες Lamda print, ερωτηματολόγια, γραφή με μαρκαδόρο στον τοίχο, διαστάσεις μεταβλητές - work in progress - τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα αναρτηθούν στο blog μετά το τέλος της έκθεσης instalation: lamda print photos, questionnaire, writing with a marker on the wall, Variable dimensions - work in progress - the questionnaire results will be posted on the blog after the end of the exhibition

ΓΕΝΝΉΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ. ΣΠΟΎΔΑΣΕ

Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις στη Ελλάδα

πάνω στην διαδρομή-διαδικασία ενός έργου

Παράλληλα από το 2005 εργάζεται στο χώρο

γλυπτική στην Σχολή Καλών Τεχνών της

και στο εξωτερικό σε φεστιβάλ, μουσεία,

που γίνονται με επανάληψη για την καταγραφή

σχεδιασμού και κατασκευής επίπλων.

Αθήνας (1994-2000), φωτογραφία στη σχολή

ανεξάρτητους χώρους και site specific

περιβάλλοντος και γεγονότων. Αυτές οι

Hogeschool voor de Künsten της Ουτρέχτης,

projects. Στην δουλειά της περιλαμβάνονται

διαδικασίες συχνά αφορούν καθημερινές

Ολλανδία (1998) και Ma Fine Arts, στη Central

εγκαταστάσεις, φωτογραφία, βίντεο και

ασχολίες όπως το μαγείρεμα και κοινωνικές

Saint Martins του Λονδίνου (2002-2003).

performances. Το ενδιαφέρον της κινείται

συνθήκες όπως η φιλία και η συνεργασία.

20


ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ARTISTS WORKS

Μαρία Νυμφιάδη Maria Nymfiadi

Το ίδιο έργο από διαφορετική γωνία The same piece from a different angle

..All that is now required of the gift is our acceptance-“Répondre, s’il vous plaît”

Henry Meyric Hughes, catalogue from the exhibition “The Gift, Generous Offerings Threatening Hospitality”

SHE WAS BORN IN ATHENS. STUDIED

in exhibitions in Greece and abroad in

acted in repetition documenting the setting.

Email: marianymfiadi@gmail.com

sculpture in Athens School of Fine Arts

festivals, museums, independent spaces and

These procedures often relate to daily

Sites: www.lovedifference.org

(1994-2000), photography in Hogeschool

site-specific projects. She includes in her

activities as cooking and social conditions as

www.thelossproject.net

voor de Künsten in Utrecht Holland (1998)

work installations, photography, video and

friendships and collaborations. Since 2005

www.vsblt.com

and Ma Fine Arts in Central Saint Martins

performances. When creating an artwork

she is also working in the area of designing

blinddate12.blogspot.com

London (2002-2003). She has participated

she is interested in the pathway-procedure

and manufacturing furniture.

www.artwaveradio.net

21


ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ARTISTS WORKS

Monika Pavlechova

IS CONTEMPORARY ART A GOOD INVESTMENT? (2011) εγκατάσταση, σκόνη στο πάτωμα, 130εκ x 300εκ instalation, color dust on floor, 130cm x 300cm

BORN IN SLOVAKIA IN 1976.

Aristotle university of Thessaloniki, School

Slovakia 2008 Stille Wasser, 13m3 Gallery,

Zaragoza, Spain 2008 Two Nodes, Ján Koniarek

Lives&works in Bratislava.

of Pictorial&Applied Arts, Greece 1991-1995

Bratislava, Slovakia

Gallery, Trnava, Slovakia 2007 Videomedeja,

Education: 2010-2013 Academy of fine

Secondary school of Applied Art, Uherské

Group exhibitions: 2009 Returns, Peter

Museum of Vojvodina, Novi Sad, Serbia 2007

Arts&Design in Bratislava, Slovakia, ArtD.

Hradište, Czech republic

Matejka Gallery, Nové Mesto nad Váhom,

Horizons of topicality III., Miloš Alexander

Candidate 2008-2010 Athens School of Fine

Solo exhibitions: 2010 Athens Jungle, Public

Slovakia 2009 4th Prague Biennale, Karlin

Bazovský Gallery, Trenčín, Slovakia 2007

Arts, Greece, Postgraduate scholarship

art, Streets of Athens, Greece 2010 Questions-

hall, Prague, Czech rep. 2009

Curtocircuito, International Short Film

2000-2006 Academy of fine Arts&Design in

Answers, Peter Matejka Gallery, Nové Mesto

| Wandering gallery, Slovakia 2009 Video

Festival, Santiago De Compostela, Spain 2007

Bratislava, Slovakia, MA studio “IN” of Ilona

nad Váhom, Slovakia (in collaboration with

Art Festival Miden, Kalamata, Greece 2009

Festival Internacional de Curtas Metragens,

Németh, Doc. acad. sculptor Tomáš Ruller

Matej Lacko) 2010 Questions-Answers, Miloš

Sarajevo Winter, Sarajevo Peace Center,

Sao Paulo, Portugal 2007 Sedicicorto,

“Open Studio”, “Open Studio” of Rudolf Sikora

Alexander Bazovský Gallery, Trenčín, Slovakia

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 2008

International Short Film Festival, Forli, Italy

2004-2005 Academy of Arts, Architecture

(in collaboration with Matej Lacko) 2008

Video Art Festival Miden, Kalamata, Greece

2007 18. Festival international de l’affiche

& Design in Prague, Czech republic 2003

Vanishing Point, M++ Gallery, Bratislava,

2008 Aqua, United Nations pavilion, Expo

et des arts graphiques, Chaumont, France

22

nomadSPACE


ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ARTISTS WORKS

Monika Pavlechova

ART IS MY PASSION (2011)

το έργο εν εξελίξη in progress

φάκελο, επιστολόχαρτο, κάρτα, 21εκ x 30εκ folder, letterhead, card, 21cm x 30cm

Zaragoza 2008, exhibition catalogue, 2008

2006 International Film Festival Bratislava,

Bratislava, Slovakia 2003 Slovak Photography

Videomedeja, Museum of Vojvodina, Novi Sad,

Bratislava, Slovakia 2006 International

1925-2000, City Gallery Prague, Czech rep.

Serbia 2007 Curtocircuito, International Short

/ Videomedeja, exhibition catalogue, 2007 /

Film Festival Artfilm, Trenčianske Teplice,

2002 AFAD Representative exhibition in

Film Festival, Santiago De Compostela, Spain

Horizons of topicality III., exhibition catalogue,

Slovakia 2006 Diplomky, Open Gallery,

Governmental Palace, Vienna, Austria

2007 The Sao Paulo International Short Film

2007 / Chaumont Festival 2007, exhibition

Bratislava, Slovakia 2006 Konekšn, Gallery

Videography: 2008 Stille Wasser 2006 Get

Festival, Sao Paulo, Portugal 2007 Sedicicorto,

catalogue, 2007 / International Film Festival

Hit, Bratislava, Slovakia 2006 Multiplace, C2C

a taste of life 2006 A way out of town 2006

International Short Film Festival, Forli, Italy

Bratislava 2006, exhibition catalogue, 2006

Gallery, Prague, Czech rep. 2005 Site Specific,

Factory window 2004 Save yourself 2004

2006 International Film Festival Bratislava,

/ Istroart 2004, exhibition catalogue, 2004 /

Museum of Hungarian Culture in Slovakia,

Once 2003 No entry in swimsuit

Bratislava, Slovakia 2006 International Film

Profil, art magazine, number 4/03, exhibition

Bratislava, Slovakia 2005 Res Publica, Open

Screenings: 2009 Video Art Festival Miden,

Festival Artfilm, Trenčianske Teplice, Slovakia

review / Profil, art magazine, number 3/04,

Gallery, Bratislava, Slovakia 2005 Small

Kalamata, Greece 2008 Multiplace, Ján

Bibliography: Questions-Answers, exhibition

exhibition review / Profil, art magazine,

Inventory, Alfred ve dvoře Theatre, Prague,

Koniarek Gallery, Trnava, Slovakia 2008 Video

catalogue, 2010 / 4th Prague Biennale,

number 1/02, exhibition review

Czech rep. 2004 Istroart, Médium Gallery,

Art Festival Miden, Kalamata, Greece 2007

exhibition catalogue, 2009 / Agua, EXPO

www.pavlechova.com

23


ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ARTISTS WORKS

Τζάνις Ραφαηλίδου Janis Rafailidou

ΣΠΆΩ ΤΟ ΚΕΦΆΛΙ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΩ ΙΔΈΑ ΠΟΥ ΠΟΥΛΆΕΙ (2011) BREAKING MY HEAD TO FIND AN IDEA THAT SELLS κινούμενο σχέδιο με ήχο, 16” animation with sound, 16”

Η ΤΖΆΝΙΣ ΡΑΦΑΗΛΊΔΟΥ ΓΕΝΝΉΘΗΚΕ

έρευνα εστιάζει στη μετανάστευση, τη

Προόσφατες συμμετοχές περιλαμβάνουν:

εκθέσεις: Project Space Leeds σε συνεργασία

το 1984 στην Αθήνα. Εκτέλεσε το πτυχίο

μετακίνηση και τις σύγχρονες μορφές

‘As The Academy Turns’ Manifesta 8

με την Whitechapell Gallery (2009), Leeds

(2006) και μεταπτυχιακό (2007) της στη

βίντεο-ντοκιμαντέρ. H Art & Humanities

(Ισπανία, 2010), ‘No Soul For Sale’ Tate

City Art Gallery (2008) και Independent

Σχολή Καλών Τεχνών Ιστορίας Τέχνης &

Research Council (AHRC) υποστήριξε μέσω

Modern (Λονδίνο, 2010), ‘The Recontres

Liverpool Biennial στην Tate Liverpool (2008).

Κοινωνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο

υποτροφιών τις σπουδές της τα τελευταία

Internationales’ Centre Pompidou (Παρίσι,

του Λίντς, όπου σήμερα ολοκληρώνει

τέσσερα έτη. Σήμερα ζει και εργάζεται στην

2010) και 2η Μπιεννάλε Σύνχρονης Τέχνης

τη διδακτορική της διατριβή (2011). Η

Αθήνα και το Λονδίνο.

Θεσσαλονίκης (2009). Επιλεγμένες ομαδικές

24


ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ARTISTS WORKS

Τζάνις Ραφαηλίδου Janis Rafailidou

ΚΆΤΙ ΈΠΕΣΕ ΑΠ’ΤΟΝ ΤΟΊΧΟ (2011) SOMETHING HAS FALLEN OF THE WALL πενάκι σε χαρτί, 9 x (21εκ x 15εκ) pen on paper, 9 x (21cm x 15cm)

JANIS RAFAILIDOU WAS BORN IN 1984

migration, movement and contemporary

Academy Turns’ Manifesta 8 (Spain, 2010),

Gallery (2009), Leeds City Art Gallery (2008)

in Athens, Greece. She completed her BA

video-documentary practices. The Art

‘No Soul For Sale’ Tate Modern (London,

and Independent Liverpool Biennial at Tate

(2006) and MA (2007) at the School of

& Humanities Research Council (AHRC)

2010), ‘The Recontres Internationales’ Centre

Liverpool (2008).

Fine Art History of Art & Cultural Studies

awarded with scholarships her postgraduate

Pompidou (Paris, 2010) and 2nd Thessaloniki

at the University of Leeds, where she

studies the last four years. She currently lives

Biennale of Contemporary Art (2009).

is currently carrying out her practice-

and works between Athens and London.

Selection of group exhibitions: Project Space

based PhD (2011). The research focuses on

Recent participations include: ‘As The

Leeds in collaborative with Whitechapell

www.janisrafailidou.co.uk

25


ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ARTISTS WORKS

Άννα Τσουλούφη – Λάγιου Anna Tsouloufi – Lagiou

Η ΕΜΒΈΛΕΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΈΧΝΗΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΌ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ (2011) THE RANGE OF THE WORK OF ART ACCORDING TO THE WEIGHT MACHINE OF THE MARKET

Σειρά τριών εικόνων, αναλογικά και ψηφιακά φτιαγμένες , σ’ ένα μέρος τους τυπωμένες σε απλό χαρτί με έγχρωμα μελάνια, σ’ ένα άλλο μέρος ξυλομπογιές σε χαρτί σχεδίου, σ’ ένα άλλο τυπωμένα στοιχεία σε διαφανείς ζελατίνες, κολάζ 50Χ60 περίπου η κάθε εικόνα Series of three images, analogue and digital made, partly printed on plain paper with color ink and partly color pencils in sketch paper, partly printed elements on glassy paper, collage. 50x60 each

ΤΟ ΈΡΓΟ Η ΕΜΒΈΛΕΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΈΧΝΗΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΌ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ

δημιουργηθεί από πολιτικοποιημένους καλλιτέχνες συλλογικά σε κατειλημμένο

είναι μια σειρά από ψηφιακά και αναλογικά φτιαγμένες εικόνες, οι οποίες

κτήριο με μηδενική χρηματοδότηση, και άρα δεν αναμετράται καθόλου με τον

αναφέρονται σ διάφορα είδη καλλιτεχνικού έργου, και συνίσταται από διάφορα

ζυγό της αγοράς, β. η περίπτωση του έργου τέχνης που έχει χρηματοδοτηθεί από

επίπεδα ανάγνωσης. Αυτά τα επίπεδα έχουν τις αναφορές τους πρώτον, σε

κοινοτικά κονδύλια, έχει φτιαχτεί και παρουσιαστεί στον δημόσιο χώρο και άρα

αναπαραστάσεις ιστορικών και πολιτιστικών εικαστικών στοιχείων ready-mades,

θεωρείται «κοινό αγαθό» και προσιτό στον καθημερινό άνθρωπο, και γ. η περίπτωση

και δεύτερον σε μια χαρτογράφηση εννοιών, η οποία είναι δική μου κατασκευή.

ενός μοντέρνου έργου που φτιάχτηκε για να βρίσκεται σε μουσειακό περιβάλλον,

Αυτή η χαρτογράφηση διαφέρει κάθε φορά σύμφωνα με τα επί μέρους στοιχείου που

αλλά και μέσα στο αστικό περιβάλλον μιας μοντέρνας πόλης, και συγκεκριμένα

σχετίζονται με τη δημιουργία και κατασκευή ενός έργου τέχνης ενός είδους,

Οι Αστοί του Καλαί του Ωγκύστ Ροντέν, άρα ένα έργο που είναι προσιτό στους

π.χ. τον σκοπό για τον οποίο το δημιούργησε ο/οι καλλιτέχνης/ες, το κοινό του έργου,

μυημένους στην «υψηλή» τέχνη ακόμα και στο δημόσιο χώρο. Η περίπτωση έργου

την χρηματοδότησή του, τα υλικά από τα οποία αποτελείται, και τέλος-τέλος την

που θα συμπλήρωνε αυτή τη σειρά στην παρούσα φάση είναι εκείνο το οποίο έχει

εμβέλειά του, καθώς στηρίζομαι όχι τόσο σε επιστημονικά στοιχεία έρευνας αλλά

φτιαχτεί αποκλειστικά για τη διακίνηση του στο χρηματιστήριο της αγοράς της

περισσότερο σε μια κρίση δική μου, βιωματική. Οι περιπτώσεις που εξετάζω στην

τέχνης (π.χ. ένα έργο του Τζεφ Κουνς), και έπεται σε μια μελλοντική φάση του

παρούσα φάση του πρότζεκτ είναι τρεις: α. η περίπτωση του έργου τέχνης που έχει

πρότζεκτ.

Η ΆΝΝΑ ΖΕΙ ΚΑΙ ΕΡΓΆΖΕΤΑΙ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΗΝ

παρέμβαση μέσω των καλλών τεχνών στη

πληροφορίες και παραστατικές δράσεις,

κινείται μέσα στον κοινωνικό και τον πολιτικό

Αθήνα ως καλλιτέχνης και εκπαιδευτικός,

δημόσια σφαίρα και στις νέες καλλιτεχνικές

πρακτικές δημοσιογραφικού τύπου,

ιστό της σύγχρονης εποχής. Αυτήν την εποχή

ενώ έχει συμμετάσχει ατομικά και

στρατηγικές (Πανεπιστήμιο Bauhaus της

δημιουργώντας έτσι περιβάλλοντα ώστε

δουλεύει σε συνεργασία με το ΕΜΣΤ για το

συλλογικά σε καλλιτεχνικά προγράμματα,

Βαϊμάρης, The School of the Art Institute of

να επαναδραστηριοποιήσει τόπους και

έργο «Κιβωτός διάσωσης του Νου-Μέρος 1ο»,

σε εκδηλώσεις και σε εκθέσεις σε Ελλάδα,

Chicago, υποτροφία Ίδρυμα Προποντίς). Οι

περιοχές της πόλης με διαφορετικά

πάνω στην καταγραφή και την αναπαράσταση

Ιταλία, Γερμανία, (πρώην Γιουγκοσλαβική)

πρακτικές της είναι οι τακτικές των μέσων και

συμφραζόμενα από εκείνα που συλλαμβάνει

σύγχρονων εκδοχών συλλογικής συνείδησης

Δημοκρατία της Μακεδονίας, Αλβανία, ΗΠΑ.

οι προσεγγίσεις στρατηγικού σχεδιαστικού

η κοινή ανθρώπινη αντίληψη. Εστιάζει,

και υποκειμενικότητας σε εποχή οικονομικής,

Είναι γλύπτρια και φωτογράφος (ΑΣΚΤ) καθώς

τύπου, καθώς εργάζεται ατομικά και

έτσι, στην καλλιτεχνική ταυτότητα και

πολιτικής και κοινωνικής κρίσης.

έχει ειδικευτεί στην έκφραση και δράση/

συλλογικά. Χρησιμοποιεί διάφορα υλικά,

υποκειμενικότητα σαν ένα γλυπτό που

26


ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ARTISTS WORKS

Άννα Τσουλούφη – Λάγιου Anna Tsouloufi – Lagiou

THE ARTWORK THE RANGE OF THE WORK OF ART ACCORDING TO THE WEIGHT

with zero funding and scrap material, meaning there is no accordance to any

machine of the Market consists of a series of analogue and digitally made images,

market, b. the occasion in which the work of art is made by an artist individually

which refer to some genres of works of art. These images consist, in their turn, of

with a fund by the European committee, is made and presented in public space, and

various levels of reading. They reference, first, to representations of historical and

so it is supposedly a common good, friendly to everyday people, and c. the occasion

cultural visual elements ready-mades, and second, to a mapping out of concepts,

of a modern work of art made to become part of the museum but also for public

which is my own construction, my own making. This mapping out differs in every

space. Specifically I am talking about The Burghers of Calais by Auguste Rodin,

single occasion of a genre I refer to, according to the elements and parts connected

meaning a work that is reachable by those who appreciate “high art” in a bourgeois

to the creation of a work of art, for example, the purpose the artist has created

context of a modern urban environment. The occasion that would complete this

the work for, the public that is attending the work, its funding, its material, etc,

series would be the one made for its circulation to the market network (a work by

and finally, its range. For this making, I stand not on a scientific, epistemological

Jeff Coons for instance) and it is on schedule to a next phase of the project Agoras/

research, but on my own experiential critical point of view. The occasions I examine

menos.

in the present phase of the project are three: a. The occasion in which the work of art is made collectively by artists with a political figure on their mind in a squad

ANNA (BORN & BASED IN ATHENS-GR)

to the KHBerlin Weissensee-DE and to the

the trasnsformation of artistic identity and

She is currently working on a collaboration

became a sculptor and a photographer after

Art Institute of Chicago-USA. Now lives and

subjectivity as a sculpture moving through

with the Greek National Museum of Art

her studies in the Athens School of Fine

works in Athens, individually and collectively.

the socio-political fabric of contemporary

with the work “Survival Mind-Kit - Part I”,

Arts (2002); she specialized in art expressed

Her practices consist of tactical media rather

era, as connected to everyday urban life.

while the project consists of recordings

in the public realm (Program for Public

than strategies, using various material,

Anna has exhibited as an artist and worked

and aspects of representation of collective

Art and New Artistic Strategies, Bauhaus

information and performative actions. She

as a workshop trainer & co-organizer in

consiousness, performance and subjectivity

University of Weimar, Germany (2005)), with

creates environments to re-enact places

Athens, Thessalonica, Venice, Bonn, Chicago,

in the middle of the recent economic and

a scholarship from the Foundation Propondis

of the city in a different context than the

Weimar, Skopje-Stip-Bitola of Republic

siociopolitical crises.

based in Athens-GR; also studied as a guest

usual common understanding; focuses to

Macedonia, Sarajevo, and awarded in Tirana.

www.artanna.net/art

27


ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ARTISTS WORKS

Mark Van Yetter

SINCERITY IS BLISS

LATE WRITER AYN RAND CLAIMED TO BE UNSURE OF WHICH MIGHT BE WORSE,

attempt to console himself with the idea of a spiritual meaning moving in the

to create modern art with complete sincerity or as a colossal fraud. This logic — set

shadows. He claims that all things will once again be repeated, the “eternal return”.

forth by a figure trapped in such rigid intellectualism that she closes all doors to

One wonders if this is not a theory that functioned as a release valve for Nietzsche,

enlightenment — was first easily brushed aside as vulgar.

providing him a way to maintain his rejection of “god” and still console himself with a hope for some form of larger meaning.

Faced with the corrosive embittered sting and conservative absolutism of this claim, I later found myself time and again forced to put it up against things that

Our life, a complex maze we wander through both in our conscious state and in

have been learned and contemplated. To ask whether efforts to create art are

dreams is draped in a reality too abstract not to furiously push aside. A reality that

done with sincerity or as a colossal fraud is an encounter with a certain depth —

finds its totality in death. Vainly we all search to find meaning and purpose, and

the lowest point that all artists, at certain moments, must be found entrapped.

in this searching I can say modern art finds empathy. It wavers between what is

Ultimately it is a question of self doubt that is not unlike the painful truism that

mystical and spiritual and that which is simply part of the material value system

every person must at one point, in their darkest most intimate solitude, ask about

of man. It finds every form of illegitimacy as a act of confirming and engaging with

life itself.

what could be called an “absolute irrationality”. Irrational because its value can not be calculated in a formula, there is no scientific approach to establish that

Perhaps a moment not unlike one Nietzsche had in August 1881, in Sils Maria, which

it is “sincere” so to speak. At the same time the carnal and material vanity of life

described as “the highest form of affirmation that can be attained” had befallen

remains present in the act and within the object. It would be unfair to say these two

him, His mystic revelation, possibly a self deceptive device, was an apparent

supposedly opposing strains are not actually somehow tightly bound together.

BORN 1978. Lives and works in New York.

Department, Gerrit Rietveld Academie,

2009 Liste 09, Basel 2008 Escalator to

Galerie Micky Schubert, Berlin 2004 Direkt

Education:

Amsterdam 2000 Graduated from School of

Common Art, with Matt Hoyt, Dispatch, NYC

from Poconos, StarShip, Berlin 2003 Music

1995-1998 Fine Arts Studies, School of Visual

Visual Art, NYC

Intolerance To Contemporary Life, HOTEL,

Performance at GV/AS Gallery, Brooklyn, NY

Arts, NYC 1998-1999 Studies in Sculpture

Solo shows:

London 2007 An American whateverism,

2002 Golden Poodle Gallery, Hamburg

28


ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ARTISTS WORKS

Mark Van Yetter

Το ίδιο έργο από διαφορετική γωνία The same piece from a different angle

COLOSSAL FRAUD (2011) Τέμπερα, κολάζ και λάδι σε καμβά Watercolour, collage and oil on paper

Group shows:

Berlin 2009 Against Interpretation, Studio

Schönheit ein Glück auf immer, curated

by Piece, A Group Show in Response to War

2010 The Keno Twins 3, Galerie Susanne

Voltaire, London 2008 Horsebit Cocktail,

by Aber Auer, corvi-mora, London Dutot

in Iraq, E. Stroudsburg, PA 2002 B/U/T Club,

Zander, Cologne Woodman, Woodman, Who

curated by Christabel Stewart, Galerie Dennis

museum, Delaware Water Gap, Pennsylvania

organized by Abel Auer, Hamburg 1999 Pretty

Spare That Tree, Galerie Micky Schubert,

Kimmerich, Düsseldorf 2005 Ein Ding von

2003 Starship Group Show, Cologne Peace

Babies Gallery, Amsterdam

29


ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ARTISTS WORKS

Δημήτρης Χαλάτσης Dimitris Halatsis

ΦΕΤΊΧ (2011) FETICH performance

http://www.youtube.com/watch?v=ivbgPmZFraU

Ο ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΧΑΛΆΤΣΗΣ ΓΕΝΝΉΘΗΚΕ

Το 2001, μαζί με μια ομάδα καλλιτεχνών,

σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα και στο

Γερμανία, στη Φιλανδία, στην Τουρκία και

στην Καρδίτσα το 1969. Από το 1995 ως το

ίδρυσε στην Καρλσρούη μια γκαλερί

εξωτερικό. Ως καλλιτέχνης, έχει κάνει έξι

στην Ελλάδα. Στη δουλεία του χρησιμοποιεί

1997 παρακολούθησε την Σχολή Ζωγραφικής

καλλιτεχνών (την Produzedengalery) που

ατομικές εκθέσεις (Cheap Art Gallery στην

διάφορα μέσα και συχνά τα έργα του παίρνουν

Γλυπτικής και Θεάτρου του Nuess Dusseldorf

λειτουργεί ακόμη ως κολεκτίβα.

Αθήνα, MarquiseDance Hall Gallery στην

μια μη-υλική κατεύθυνση, μέσω προσωρινών

Κωνσταντινούπολη, Elaboratorium, Kunst

εγκαταστάσεων στο χώρο και παραστατικές

(Kulturforum Alte Post) στη Γερμανία. Από

Τις χρονιές 2003 και 2006 απέσπασε

το 1997 ως το 2002 σπούδασε Ζωγραφική

υποτροφίες από την Ακαδημία Καλών Τεχνών

Academie Karlsruhe και CristaFulbier

τεχνικές (performance art). Ζει και εργάζεται

στην Κρατική Ακαδημία Καλών Τεχνών της

της Καρλσρούης (Graduiertenstipendium des

projekt raum στην Καρλσρούη, projekt raum

στην Αθήνα.

Καρλσρούης στη Γερμανία και τη χρονιά

Lades Baden Württenberg και Debütanten

Kastanienalle στο Βερολίνο). Έχει επίσης

2002-2003 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του

Stipendium der Kunst Akademie Karlsruhe).

συμμετάσχει σε είκοσι ομαδικές εκθέσεις

σπουδές (Meisterschüler) στην ίδια Ακαδημία.

30

Έχει επιμεληθεί και οργανώσει έξι εκθέσεις

σε διάφορους χώρους στην Αυστρία, στη


ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ARTISTS WORKS

Δημήτρης Χαλάτσης Dimitris Halatsis

ΚΡΊΣΗ (2011) CRISIS μολύβι σε χαρτί και ξύλινη κορνίζα, 35εκ x 45εκ pencil on paper and wooden frame, 35cm x 45cm

DIMITRIS HALATSIS WAS BORN IN

he founded an artists’ gallery in Karlsruhe

and abroad. As an artist, he has had six solo

towards the non-material, namely temporary

Karditsa, Greece, in 1969. From 1995 until

(Produzedengalery) which still operates as a

exhibitions (Cheap Art Gallery in Athens;

installation and performance art.

1997 he attended the Nuess Dusseldorf

collective.

Marquise Dance Hall Gallery in Istanbul;

School of Painting, Sculpture and Theatre

Both in 2003 and 2006 he earned

Elaboratorium, Kunst Academie Karlsruhe

(Kulturforum Alte Post) in Germany. From

scholarships from the Academy of Fine Arts of

and Crista Fulbier projekt raum in Karlsruhe;

1997 to 2002 he studied Painting at the State

Karlsruhe (Graduiertenstipendium des Lades

projekt raum Kastanienalle in Berlin). He has

Academy of Fine Arts of Karlsruhe, Germany,

Baden Württenberg; Debütanten Stipendium

also participated in twenty group exhibitions

and on 2002-2003 he completed his MFA

der Kunst Akademie Karlsruhe).

in different spaces in Austria, Germany,

(Meisterschüler) at the same Academy. In 2001, together with a number of other artists,

He has curated and organized six contemporary art exhibitions in Greece

He currently lives and works in Athens, Greece.

Finland, Turkey and Greece. He works with various media and often his work grows

31


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ PHOTOS FROM THE EXHIBITION OPENING

32


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ PHOTOS FROM THE EXHIBITION OPENING

33


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ PHOTOS FROM THE EXHIBITION OPENING

34


SPECIAL THANKS

ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΕΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Cheap Art Θεμιστοκλέους & Α.Μεταξά 25 Αθήνα, 106 81 www.cheapart.gr

CREDITS

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ, WEBSITE & ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ, VIDEO ΈΚΘΕΣΗΣ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)

Nassos K. www.nassoskappa.com

ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΤΗΣ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗΣ, ΤΗ ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΚΕΙΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΌΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΉ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ PROJECT

Ευγενία Τζιρτζιλάκη

1 - 20 / 4 / 2011 @ Cheap Art — agorasmenos.wordpress.com


agorasmenos.wordpress.com

1 - 20 / 4 / 2011 @ Cheap Art

Profile for Nassos Kappa

Agorasmenos  

Agorasmenos  

Advertisement