Page 1


38

Nassara • นาซาร่ า

เทคนิคการสวมใส่

ชุดปรับสรีระ

“นาซาร่า”

• ใส่จากล่างขึ้นบน • ใส่พอดีไม่ใส่แน่น • ใส่ทุกวัน • ใส่แล้วโกยบ่อยๆ


S-Curve Model

39

วิธีการดูแลรักษาชุดปรับสรีระ “นาซาร่า” • การซักด้วยมือ และใช้นำ�้ยาซักที่อ่อนโยน ช่วยยืดอายุการใช้ งานได้อย่างน้อย 30% จากการซักด้วยเครื่อง และใช้นำ�้ยาซักที่ทำ�ลาย เส้นใยผ้า • เวลาซักอาจขยี้เบาๆ ไม่ใช้แปรงขัดหรือบิดแรงๆ อาจแช่ผ้าในนำ�้ยา ซักทิ้งไว้ 15 - 30 นาที เพื่อให้คราบสกปรกหลุดออกมาก่อน • สำ�หรับบรา ควรระวังตะขอเกี่ยวกับลูกไม้หรือชุดชั้นในตัวอื่น ควรติดตะขอก่อนซัก • ใช้นำ�้อุณหภูมิปกติในการซัก ห้ามใช้นำ�้อุ่นหรือนำ�้ร้อน • ก่อนตากอาจใช้ผ้าขนหนูซับนำ�้ก่อน (ห้ามบิดแรง) • ไม่ตากแดดหรือเข้าเครื่องอบหรือโดนความร้อน ควรตากในที่ระบายอากาศได้ดี • ห้ามซักแห้งหรือใช้เตารีด • ควรซักทุกวันเพื่อป้องกันการหมักหมมของคราบเหงื่อ ไขมัน สิ่งสกปรก ต่างๆ ระหว่างวัน นอกจากนี้การที่เส้นใยสัมผัสความร้อนในร่างกายตลอด อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ผ่านการซักทำ�ความสะอาดจะทำ�ให้เส้นใยเสื่อม และยืดได้เร็วกว่าปกติ • ในกรณีที่ไม่สามารถซักได้ทุกวันควรมีชุดสลับเปลี่ยนเพื่อให้เว้นช่วง ในการใส่ซำ�้

เทคนิคการสวมใส่ชุดปรับสรีระ นาซาร่า  

เทคนิคการสวมใส่ชุดปรับสรีระ นาซาร่า by www.Nassara.com