Page 1


26

Nassara • นาซาร่ า

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์

• Smart Bra ดูแลส่วนบนของ S ให้คุณมั่นใจ ด้วยการสวมใส่

บราที่กระชับได้รูปทรงอกที่กลมมนเป็นธรรมชาติ • Wondersuit สร้างลายเส้นของรูปร่าง โดยเฉพาะช่วงเอวให้คอดเข้ารูป ได้สัดส่วนที่โดดเด่นสะดุดตา • Anti-bac. Panty กางเกงในที่ดูแลสะโพกของคุณ ชะลอการทำ�ลาย รูปร่างจากการสวมใส่กางเกงในที่ไม่เหมาะกับสรีระ ซึ่งเป็นภัยเงียบ ที่บ่อนทำ�ลายรูปร่างคุณทีละน้อย • Naked Shorts สวมใส่เบาสบายได้สะโพกทรงเสน่ห์ ปรับส่วน S ด้านล่างด้วยการยกสะโพกของคุณให้งอนงามเข้ารูป จัดเก็บไขมันต้นขา สร้างสรรค์ S-Curve ด้านล่างให้สมดุลกันกับด้านบนของ S


S-Curve Model

27

Smart Bra

ส่วนทรงอก (Cup) ตัดเย็บเป็น 3D Demi-Cup ไม่กดทับเนินอกสามารถรองรับและยกกระชับทรวงอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ส่วนของคัพไม่ใช้ฟองนำ�้หนาเกินไป จึงช่วยระบายอากาศได้ดี ไม่ขัดขวางการไหลเวียนของเลือดและนำ�้เหลือง • มีช่องสำ�หรับใส่แผ่นเสริมทรง (Bust Pad) ในช่วงแรก สำ�หรับผู้มีหน้าอกสองข้างไม่เท่ากัน หรือทรงอกเล็กมาก


28

Smart Bra

Nassara • นาซาร่ า

โครงบราไทเทเนียม (Titanium underwire) เป็นธรรมชาติตามรูปทรวงอก นำ�้หนักเบาไม่กดทับทรวงอก และชายโครง หรือขัดขวางการไหลเวียน โครงไม่หักงอ คืนรูปและยืดหยุ่นได้ดี ช่วยรองรับและกระจายนำ�้หนักไปที่สายบรา Bridge ซึ่งเป็นผ้าที่ไม่ยืดหยุ่น ตัดเย็บให้มีแนวโค้งเล็กน้อยตามสรีระ ช่วยยึดคัพทั้ง 2 ข้างให้หน้าอกชิดเข้าหากัน Wing คือ ส่วนต่อจากทรงอก (Cup) และแถบด้านหลัง (Band) ตัดเย็บด้วยผ้าที่ไม่ยืดหยุ่นมีความกว้างของฐานสัมพันธ์กับคัพ เพื่อดุลนำ�้หนักของเต้านมและกระชับไม่ให้ทรวงอกเคลื่อน ออกจากคัพตามการเคลื่อนไหว


S-Curve Model

Smart Bra

29

สายบรา (Strap) • มีขนาดสมดุลกับขนาดทรงอก (Cup) และไม่ยืดหยุ่นจนเกินไป ทั้งนี้เพื่อให้สามารถ รองรับนำ�้หนักของเต้านม และยกกระชับทรวงอก • สายบราสามารถถอดเปลี่ยนและปรับเป็นสายไขว้ได้ • ห่วงและที่ปรับสายบ่าอยู่ด้านหลัง มีความคงทน และแข็งแรงเพื่อถ่วงนำ�้หนักมาด้านหลัง ให้หน้าอกยกขึ้น


30

Nassara • นาซาร่ า

Smart Bra

แถบด้านหลัง (Band) ตัดเย็บด้วยชิ้นผ้าที่มีจำ�นวนแตกต่างกันและมีความกว้าง สมดุลกับคัพ โดยแนบกับแผ่นหลังพอดีและพยุงหน้าอก ด้านหน้าให้คงที่ ไม่คล้อยลง (Support and Stability)

เสริมด้วยเอ็นอ่อนด้านข้าง ช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อไขมัน ที่หน้าอกเคลื่อนมากองที่แผ่นหลัง


S-Curve Model

31

Wondersuit • ด้านหน้า U-Shape รองรับโดยยกกระชับและปรับทรวงอกให้ชิด • เก็บไขมันบริเวณใต้รักแร้และด้านหลังให้ดูเนียนเรียบไม่มีเนื้อไขมันปลิ้น หรือปูดโปนออกมา • กระชับหน้าท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง ช่วยให้ช่วงลำ�ตัวเรียบเนียน เน้นสัดส่วนเอวชัดเจนขึ้น • ด้านหน้าเว้าโคนขาสูง ไม่กดทับต่อมนำ�้เหลืองบริเวณขาหนีบ และลดการเสียดสีจากการเคลื่อนไหว ส่วนด้านหลังคลุมสะโพกทั้งหมด ช่วยยกกระชับและจัดเก็บสะโพกให้เข้ารูปทำ�ให้ช่วงขาดูยาวขึ้น


32

Nassara • นาซาร่ า

Wondersuit • ตัดเย็บตามหลักสรีระศาสตร์ โดยเฉพาะไม่มีตะเข็บด้านข้าง ทำ�ให้เมื่อสวมใส่ แล้วรูปร่างกลมกลึงเป็นธรรมชาติ ตะเข็บด้านหลังช่วยปรับสมดุลให้หลังตรงขึน้ • มีไซส์รองรับสรีระที่แตกต่างทั้งส่วนอกและสะโพก เสมือนตัดเย็บมาเพื่อคุณ โดยเฉพาะ • ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการตัดเย็บและวัสดุที่ใช้ เพื่อให้คุณสวมใส่ได้อย่าง มั่นใจและสะดวกสบายตลอดวัน • เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Smart Bra และ Naked Shorts จะได้รูปร่างที่สวยงาม ได้สัดส่วนสมบูรณ์แบบ


S-Curve Model

33

Anti-bac.Panty • ตัดเย็บด้วยผ้า Anti-bacterial cotton&modal ป้องกันการอับชื้น สัมผัสนุ่มสบาย ยืดหยุ่นได้ดี • โคนขาด้านหน้าเว้าสูง ด้านหลังคลุมสะโพกเพื่อช่วยรองรับสะโพก ไม่กดทับลายเส้นทั้งสะโพกและเอว (ขอบเอวสูงเป็นลูกไม้ที่ยืดหยุ่น นุ่มสบาย) • ขอบขาเป็นลูกไม้คุณภาพดีมีความยืดหยุ่นสูง • เหมาะกับผู้ที่แพ้ยางยืดหรือหลีกเลี่ยงการกดรัดจนเป็นรอย


34

Nassara • นาซาร่ า

Naked Shorts • ส่วนของสะโพกตัดเย็บทรง 3 มิติ (3D Hips) ทำ�ให้จัดเก็บไขมันบริเวณสะโพก ได้รูปทรงที่งดงาม สะโพกยกสูงขึ้นและช่วงขายาวขึ้น • ด้านข้างและด้านหลังโคนขา ตัดเย็บด้วยผ้ายืดหยุน่ พิเศษ 2 ชัน้ เพิม่ การจัดเก็บ ไขมันส่วนเกิน ทำ�ให้ต้นขาเล็กลง โดยเฉพาะไขมันบริเวณข้างต้นขาที่มัก เป็นปีก 2 ข้าง • ตะเข็บบริเวณโคนขาด้านหน้าเว้าสูงสอดรับกับ Wondersuit ไม่กดทับต่อม นำ�้เหลืองหรือเกิดการเสียดสีบริเวณขาหนีบ


S-Curve Model

35

จุดเด่น S-Curve Model by “นาซาร่า”

• ผ้า Softranet 64 • เส้นใย Lycra ขนาดเล็กนำ�้หนักเบา แต่แข็งแรง ยืดหยุ่นสูง • ถักทอเทคนิคพิเศษ ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย  

• คำ�นึงถึงหลักสรีระศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ มิติของรูปทรง (สุนทรียศิลป์ในการมองเห็น) ของเพศหญิง

การคัดเลือก วัสดุที่ใช้

การออกแบบ ตัดเย็บ

รูปแบบที่ แตกต่างตาม ปัญหาสรีระ

การจัดขนาด เฉพาะบุคคล

• มีผู้สร้างสรรค์ความงาม สรีระ (Professional Figure Creator) ให้คำ�ปรึกษา ในการเลือกใช้ตามปัญหาเฉพาะรายบุคคล

• Individual Size                       • วัดสัดส่วนอย่างละเอียด • ทดลองสวมใส่ตามขนาดเฉพาะบุคคล ด้วยจำ�นวนไซส์ที่มากกว่า ชุดชั้นในทั่วไป


36

Nassara • นาซาร่ า

นาซาร่า ผู้นำ�ด้านการปรับสรีระ การคัดเลือกวัสดุคุณภาพและเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง • ผ้า SoftranetTM ลิขสิทธิ์เฉพาะของ “นาซาร่า” มีความยืดหยุ่นสูง กระชับ ควบคุมไขมันได้ดี ที่สำ�คัญคือ สัมผัสนุ่มสบาย สวมใส่ได้ตลอดวัน ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองการทดสอบ Tested for Harmful Substances โดยได้รับ Oeko-Tex Standard 100 Certificate จากเยอรมัน (ไม่เป็นอันตราย ต่อผิวและสุขภาพของผู้สวมใส่ ไม่มีสารก่อมะเร็ง, โลหะหนัก, ฟอมัลดีไฮด์หรือ สารเคมีที่เป็นอันตรายอื่นๆ รวมทั้งปราศจากสารที่ก่อ ให้เกิดอาการแพ้) รวมถึงการรับรอง ISO 9001:2000 จาก TUV Rheinland ประเทศเยอรมัน • เส้นใย Lycra จากบริษัทดูปองท์ สหรัฐอเมริกา เส้นใยขนาดเล็กพิเศษ นำ�้หนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง ทนทาน รับนำ�้หนักได้ดี • การถักทอแบบหนาแน่นพิเศษ ด้วยเทคนิคเฉพาะ (ใน 0.5 ตารางเซนติเมตรมีช่องเล็กๆ 64 ช่อง) ทำ�ให้ได้ผ้าที่ระบายอากาศได้ดี มีนำ�้หนักเบา สวมใส่ สบาย แต่มีโครงสร้างมั่นคง แข็งแรง ควบคุมไขมันได้ดี เหมาะต่อการใช้งานได้อย่างยาวนาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ by www.Nassara.com

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ by www.Nassara.com