Page 1

psikopendidikan

RELAPS


psikopendidikan

RELAPS

Penerbitan AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN


CETAKAN PERTAMA 2017 ŠHak Cipta Agensi Antidadah Kebangsaan Hak cipta terpelihara, tiada mana-mana bahagian daripada buku ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukar kepada apa-apa bentuk dengan sebarang cara sekalipun tanpa izin bertulis daripada penerbit.

Diterbit di Malaysia oleh: Agensi Antidadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri Jalan Maktab Perguruan Islam 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan Tel : 603-8911 2230 Faks : 603-8926 1830 pemulihan@adk.gov.my

Dicetak di Malaysia oleh: Nasmir Trading 32-2, Jalan Rampai Niaga 4, Sri Rampai Business Park, 53300 Kuala Lumpur.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Mohd Rafidi Jusoh Psikopendidikan Relaps ; Siri Manual Rawatan dan Pemulihan Dadah ISBN 978-983-9481-46-4


Senarai Kandungan PRAKATA PENGARANG

Bahagian I: Panduan Pegawai 1.

Psikofarmakologi

1

2.

Proses Penagihan

1

3.

Proses Kepulihan

1

4.

Proses Relaps

2

5.

Pencegahan Relaps

2

6.

Model 1: Kognitif-Tingkahlaku

3

7.

Model 2: Gorski-CENAPS

4

8.

Model 3: Tahap-tahap Perubahan

4

9.

Program & Sumber Kepulihan 

10.

Isu & Masalah Dalam Kepulihan

Bahagian II: Edaran/Handout Bahagian III: Ujian Bahagian IV: Slaid Persembahan

5

1-1 U1-1

10 -1 U10-1


Prakata Pengarang

Assalamualaikum wbt., Salam Sejahtera, Syukur atas segala limpah kurnia dan rahmat kepada Allah yang memberi ruang dan peluang kepada saya menyediakan buku ini dengan segala kemudahan dan kelapangan yang amat besar ertinya. Buku ini disediakan atas kesedaran betapa sedikitnya sumbersumber bacaan dan rujukan yang ada pada masa kini berkaitan Penagihan Semula atau Relaps, khususnya dalam Bahasa Malaysia. Adalah menjadi harapan penulis, buku ini dapat menyumbang sesuatu dalam mengatasi keadaan ini. Matlamat kepada penerbitan buku ini ialah untuk menyediakan panduan asas kepada profesional pemulihan terutama Pegawai Agensi Antidadah Kebangsaan mengenai bagaimana menyedia dan melaksanakan Pendidikan Pencegahan Relaps kepada penagih-penagih/bekas-bekas penagih yang berada di bawah seliaan mereka. Buku ini merupakan siri kedua kepada Siri Kemahiran Pencegahan Relaps yang disediakan penulis, siri pertama ialah Buku Latihan Pencegahan Relaps (diterbitkan oleh Universiti Sains Islam Malaysia). Buku ini hanya menyentuh 10 tajuk utama dalam pendidikan pencegahan relaps, iaitu Psikofarmakologi (2 slot), Proses Penagihan, Proses Kepulihan, Proses Relaps, Pencegahan Relaps (3 slot), Model Kognitif-Tingkahlaku, Model Gorski-CENAPS, Model Tahap-tahap Perubahan, Program & Sumber Kepulihan, dan Isu & Masalah Dalam Kepulihan. Asas kepada penggunaan buku ini ialah slaid persembahan (powerpoint) yang akan digunakan dalam mengendalikan Bengkel Pencegahan Relaps (dicadangkan oleh penulis). Bagi membolehkan profesional pemulihan melaksanakan bengkel ini lebih efisyen, Bahagian I: Panduan Pegawai disediakan sebagai panduan dan rujukan mengenai topik berkaitan. Selain itu, Bahagian II: Edaran/Handout boleh diguna sebagai edaran kepada peserta bengkel bagi membolehkan mereka memberi tumpuan yang lebih dalam bengkel. Manakala Bahagian III: Ujian pula, penulis menyediakan sedikit panduan bagi menguji keberkesanan bengkel yang dijalankan, iaitu disertakan contoh Ujian yang boleh digunakan sebelum atau selepas sesi setiap topik. Apa yang paling utama, profesional pemulihan tidak tertakluk sepenuhnya untuk menggunakan bahanbahan ini, ia hanya panduan dan pandangan yang disediakan penulis berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang ada. Buku Psiko-Pendidikan Relaps ini diharap menjadi sumber rujukan dan panduan berguna kepada semua profesional pemulihan di Malaysia. Ia juga seikhlasnya menjadi ilham kepada penulis untuk lebih banyak lagi menghasilkan buku-buku berkaitan Relaps. Sekian, terima kasih.

Mohd Rafidi b. Jusoh, PhD


Bahagian I

PANDUAN PEGAWAI


1. Psikofarmakologi, Bhg I PENGENALAN Minta idea/pandangan ahli kelompok mengenai definisi dadah psikoaktif. Tulis respons mereka pada papan kenyataan atau flip chart. Berikan definisi berikut: Dadah psikoaktif ialah dadah yang “mempengaruhi proses pemikiran atau mental.� Selepas itu minta mereka memberikan contoh bagaimana cara dadah mempengaruhi/memberi kesan kepada proses pemikiran dan mental. Tulis jawapan mereka dan bincang. Cara yang mungkin termasuk: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Perubahan mood pengguna Pemesongan kepada persepsi masa, ruang, persekitaran penagih, dan makna Merubah persepsi kepada sesuatu Mempercepat atau melambatkan proses pemikiran sebenar Mengubah penilaian dan kawalan tindakan penagih Mengubah keupayaan penagih berfikir secara logik dan menafsir sesuatu kejadian secara tepat Percaya kepada sesuatu yang sebenarnya tidak benar, contoh memikirkan seseorang sebagai tokoh sejarah 8. Mengubah tahap motivasi penagih untuk mencapai matlamat

Maklumkan kelompok bahawa sesi ini bertujuan untuk memberi pendedahan mengenai perubahan ini, bagaimana sesuatu jenis dadah psikoaktif itu memberi kesan kepada otak manusia, sistem saraf pusat, dan bahagian-bahagian lain badan manusia. Tanya ahli bagaimana subjek ini penting kepada kehidupan mereka.

MATLAMAT PEMBELAJARAN Terangkan kepada ahli kelompok bahawa mereka akan dinilai berasaskan pencapaian kepada matlamatmatlamat berikut: 1. Sebaik selesai sesi ini, ahli kelompok boleh menunjukkan kefahaman mengenai bagaimana dadah psikoaktif dalam kategori depresan, perangsang, kanabis dan narkotik boleh memberi kesan kepada penagih, sekurang-kurangnya enam jenis kesan psikoaktif yang dimiliki oleh dadah ini. 2. Ahli kelompok boleh menunjukkan penguasaan pengetahuan asas mengenai dadah psikoaktif mengikut kategori dan kesan biasa dadah-dadah ini.

SOALAN Sebagai fasilitator, anda mungkin akan meminta ahli menyimpan soalan hingga ke penghujung sesi atau membenarkan mereka berinteraksi/bertanya semasa sesi sedang berjalan. Jika penyertaan ahli dalam sesi menjadi keutamaan, dicadangkan anda membenarkan pertanyaan pada bila-bila masa sesi; tetapi jika penerangan/pengajaran dahulu lebih penting, adalah lebih baik sebarang pertanyaan dibenarkan di akhir sesi.

UJIAN AWAL/AKHIR Edarkan kertas ujian awal jika anda rasakan perlu. Minta ahli isikan ujian dan kembalikannya kepada anda sebagai panduan kepada anda untuk menilai tahap pengetahuan asas mereka. Jelaskan bahawa ujian yang sama (ujian akhir) akan dijalankan di akhir sesi bagi mengukur tahap kefahaman mereka.

1


LATARBELAKANG Bincangkan soalan ini: Berapa lamakah manusia telah menggunakan dadah psikoaktif dan apakah dadah terawal yang digunakan? Jawapan: Dadah digunakan sejak awal sejarah kehidupan manusia, dengan lain perkataan, sejak sebelum bermulanya industri farmaseutikal moden dan penciptaan dadah sintetik lagi, termasuk: 1. 2. 3. 4. 5.

Depresan (alkohol, barbiturat) Perangsang (koka, kafein, nikotin) Kanabis (ganja, hashis) Narkotik (opium dan terbitannya) Halusinogen (psilocybin, peyote, mescaline, ergot)

Bincangkan: Apakah dadah lain yang sekarang ini digunakan (dengan lain perkataan, dadah “moden”)? Jawapan: Banyak dadah dalam setiap kategori di atas, termasuk tambahan dadah baru seperti benzodiazepin, inhalan, anabolik steroid, dan “dadah rekaan” seperti phencyclidine polychloride (PCP), ketamin, gammahydroxybutyrate (GHB), dan 3-4 methylenedioxymethamphetamine (MDMA atau Ecstasy). Bincangkan: Kenapa manusia menggunakan dadah? Jawapan: Untuk pelbagai sebab, termasuk: 1. Untuk mendapatkan kesan: Kesan dadah boleh memberi ketenangan atau berguna (termasuk untuk kegunaan perubatan). Dadah boleh memberi rasa seronok sementara, mengurangkan sakit atau ketidakselesaan, atau kedua-dua sekali. 2. Untuk sosial/populariti: Individu menggunakan dadah untuk menyesuaikan diri dengan rakan (penerimaan), sebagai aktiviti menyeronokan, atau untuk menunjuk-nunjuk. 3. Upacara budaya/keagamaan: Dadah digunakan untuk menjalankan ritual agama atau adat resam. Bincangkan: Berdasarkan alasan/sebab ini, bila dan bagaimana dadah yang digunakan boleh menjadi satu masalah, bukannya mendatangkan kebaikan? Tulis jawapan mereka dan bincangkan secara ringkas mengenainya. Kemukakan kepada mereka kenapa keadaan ini berlaku – Penggunaan dadah menjadi satu masalah bila dadah lebih memberi kesan mudarat kepada kehidupan seseorang berbanding kesan baik, tetapi ia masih tetap menggunakannya. Sebelum ke tajuk seterusnya, buka kepada perbincangan mengenai jenis-jenis kesan negatif yang akan dialami oleh seseorang.

JENIS-JENIS DADAH DAN KESANNYA Depresan Antara dadah di bawah kategori depresan ialah: 1. Barbiturat (Seconal, Nembutal, Amytal, Phenobarbital, dll.) 2. Alkohol Kesan depresan boleh bertahan antara 1 hingga 16 jam, bergantung kepada cara penggunaan, jenis dan jumlah diambil, antaranya: Kesan Positif Kesan tenang: mengurangkan takut, bimbang, marah Meningkatkan perasaan gembira

2

Kesan Negatif Separuh sedar/mabuk Keliru, tak tentu arah


Meningkatkan keyakinan Merangsang tidur/mengantuk Mengurangkan kesakitan fizikal/tidak selesa

Merosakkan koordinasi motor Merosakkan penilaian dan kawalan tindak Pitam (selaan memori) Bergetar (terketar-ketar) bila putus dadah Loya/muntah bila terlebih ambil (minima) Loya/sakit kepala bila putus dadah Tidak sedar/koma/mati bila terlebih ambil (maks) Toleran dan alami pengunduran bila guna secara kronik Toleran-silang dengan benzodiazepin Kesan sinergistik (berganda) bila dicampur dengan benzodiazepin atau depresan lain Pergantungan fizikal dan psikologikal Meningkatkan risiko mendapat barah, diabetes Kerosakan jantung, hati/hempedu, otak, usus dan organ lain bila digunakan dengan banyak dan jangkamasa panjang Mencacatkan janin/kelahiran

Perangsang Antara dadah di bawah kategori perangsang ialah: 1. Kokain (termasuk serbuk kokain, crack, dan basuco, iaitu kokain yang dicampur dengan gasolin dan produk petroleum lain) 2. Amfetamin, termasuk methamfetamin (“crystal,� “meth,� dan banyak lagi nama jalanan) 3. Kafein 4. Nikotin Kesan dadah perangsang boleh bertahan antara 30 minit hingga 20 jam, bergantung kepada cara penggunaan, jenis dan jumlah diambil, antaranya:

Kesan Positif

Kesan Negatif

Meningkatkan tenaga, kelajuan dan kekuatan

Ketakutan, mudah meradang dan paranoia

Meningkatkan keupayaan memberi perhatian (alertness) dan konsentrasi Meningkatkan perasaan gembira Meningkatkan keinginan seksual Tindakbalas masa lebih cepat Meningkatkan keyakinan Euforia Kurang selera makan, hilang berat badan Kurang keperluan untuk tidur Kebas (kokain dan terbitan): kegunaan perubatan Vasoconstrictor (mengecilkan saluran darah): kegunaan perubatan

Bergetar (terketar-ketar) Tidak dapat tidur Kurang zat Sakit kepala Merosakkan penilaian dan kawalan tindak Masalah membahagikan tumpuan Meningkatkan denyutan, pernafasan, suhu dan tekanan darah Alami halusinasi bila lebih guna atau lama Sawan/angin ahmar bila lebih guna Toleran dan alami pengunduran bila guna secara kronik Pergantungan fizikal dan psikologikal Meningkatkan toleran kepada alkohol atau depresan lain bila guna dadah perangsang

3


Melemahkan syahwat bila guna lama (kokain) Meningkatkan risiko kepada kemurungan/ kebimbangan sepanjang hayat bila guna secara kronik (amfetamin, methamfetamin, kokain) Kulit cepat berkedut akibat kecacatan saluran darah Meningkatkan risiko mendapat barah, penyakit jantung/paru-paru (nikotin) Mencacatkan janin/kelahiran

Kanabis and THC (delta-9-tetrahydracannabinol) Tanya kelompok mengenai bahan yang mengandungi kanabis atau THC. Jawapan: ganja, hashis, dan minyak hashis—setiap bahan ini mengandungi sehingga 426 bahan kimia yang berbeza, di mana THC menjadi unsur utama. Kesan dadah ini boleh bertahan antara 2 hingga 16 jam, bergantung kepada cara penggunaan, jenis dan jumlah diambil, antaranya: Kesan Positif Boleh bertindak sebagai perangsang atau penekan Kesan tenang: mengurangkan takut, bimbang dan marah Rawatan untuk glaucoma: mengurangkan tekanan cecair dalam bola mata Mengurangkan kesakitan fizikal, tidak selesa dan loya Euforia Meningkatkan rasa gembira Meningkatkan keyakinan

Kesan Negatif Mulut kering, mata merah dan mengurangkan suhu badan Mengurangkan kekuatan otot Melemahkan sistem pertahanan badan Separuh sedar/mabuk Keliru, tak tentu arah Rasa bosan Cacat koordinasi, persepsi masa/ruang Merosakkan penilaian dan kawalan tindak Merosakkan ingatan jangka pendek Mencacatkan tumpuan, mengurangkan keupayaan melakukan tugas kompleks/sukar Paranoia Meningkatkan risiko mendapat barah Mencacatkan janin/kelahiran Ketidakseimbangan hormon bila guna lama Merosakkan paru-paru, kerongkong bila guna lama Pergantungan psikologikal bila guna lama

Narkotik/Opiat atau Opioid Antara dadah di bawah kategori ini ialah: Opium Morfin Heroin Methadone

Kodein Demerol Percodan Oxycodone

Oxycontin Hydrocodone Fentanyl Dilaudid

Vicodin Darvon Talwin

Kesan narkotik boleh bertahan antara 4 hingga 24 jam, bergantung kepada cara penggunaan, jenis dan jumlah diambil, antaranya:

4


Kesan Positif Mengurangkan sakit/tidak selesa Euforia Meningkatkan rasa gembira Kesan tenang: kurang takut, bimbang, marah Merangsang tidur

Kesan Negatif Separuh sedar/mabuk Keliru, tak tentu arah Rasa bosan Mencacatkan koordinasi motor Merosakkan penilaian dan kawalan tindak Bergetar (terketar-ketar) bila putus dadah Loya, kejang otot, gatal bila putus dadah Tidak sedar/sawan/koma/mati bila lebih guna Toleran dan alami pengunduran bila guna secara kronik Pergantungan fizikal dan psikologikal

RUMUSAN Imbas kembali beberapa fakta utama berikut: 1. Dadah psikoaktif adalah bahan kimia yang mempunyai mana-mana kesan berikut: • • • • • • • •

Merubah mood Memesong/herotan persepsi Halusinasi Mempercepat atau melambatkan Mengubah penilaian dan kawalan tindak Merubah keupayaan untuk berfikir secara logik dan menafsir sesuatu secara tepat Percaya kepada benda-benda yang tidak wujud Perubahan tahap motivasi untuk mencapai matlamat

Walaupun cara penggunaan , jenis dan jumlah dadah digunakan merupakan faktor yang menentukan kesan, tekankan kepada kelompok bahawa terdapat banyak lagi faktor, termasuk kesihatan fizikal dan biologi seseorang. 2. Sejak berzaman manusia menggunakan dadah, termasuk jenis perangsang, depresan, narkotik, kanabis dan halusinogen. Kini, dadah baru ditemui dalam kategori ini, dan kategori lain seperti benzodiazepin, inhalan, steroid, dan dadah rekaan. 3. Alasan kenapa mereka mengguna dadah termasuk mendapatkan kesan, sosial/populariti dan kegunaan adat resam serta keagamaan. 4. Penggunaan dadah menjadi masalah apabila kesan mudaratnya melebihi kesan baiknya.

IMBAS MATLAMAT PEMBELAJARAN 1. Sebaik selesai sesi ini, ahli kelompok boleh menunjukkan kefahaman mengenai bagaimana dadah psikoaktif dalam kategori depresan, perangsang, kanabis dan narkotik boleh memberi kesan kepada penagih, sekurang-kurangnya enam jenis kesan psikoaktif yang dimiliki oleh dadah ini. 2. Ahli kelompok boleh menunjukkan penguasaan pengetahuan asas mengenai dadah psikoaktif mengikut kategori dan kesan biasa dadah-dadah ini.

SOALAN/PERBINCANGAN SEBELUM UJIAN AKHIR

5


JALANKAN UJIAN AKHIR SOALAN/PERBINCANGAN SELEPAS UJIAN AKHIR

6


1. Psikofarmakologi, Bhg II PENGENALAN Sebagai sesi kedua (Bhg II) topik ini, minta ahli kelompok imbas kembali definisi dadah psikoaktif yang “mempengaruhi proses pemikiran atau mental� dalam beberapa cara termasuk: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Perubahan mood pengguna Pemesongan kepada persepsi masa, ruang, persekitaran penagih, dan makna Merubah persepsi kepada sesuatu Mempercepat atau melambatkan proses pemikiran sebenar Mengubah penilaian dan kawalan tindakan penagih Mengubah keupayaan penagih berfikir secara logik dan menafsir sesuatu kejadian secara tepat Percaya kepada sesuatu yang sebenarnya tidak benar, contoh memikirkan seseorang sebagai tokoh sejarah 8. Mengubah tahap motivasi penagih untuk mencapai matlamat Imbas alasan kenapa individu mengambil dadah 1. Untuk mendapat kesan 2. Untuk alasan sosial 3. Untuk alasan keagamaan dan budaya/adat Juga imbas mengenai idea bahawa pengambilan dadah akan menjadi satu masalah apabila dadah mendatangkan kesan negatif lebih banyak daripada kesan positif tetapi individu tetap meneruskan penggunaannya. Minta kelompok memberi maklumbalas mengenai sesi pembelajaran Bhg I sebelum ini dan bagaimana mereka mampu menggunakan pengetahuan berkenaan.

MATLAMAT PEMBELAJARAN Terangkan kepada ahli kelompok bahawa mereka akan dinilai berasaskan pencapaian kepada matlamatmatlamat berikut: 1. Sebaik selesai sesi ini, ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai bagaimana dadah psikoaktif dalam kategori halusinogen, inhalan, steroid anabolik dan dadah rekaan boleh memberi kesan kepada penagih, sekurang-kurangnya enam jenis kesan psikoaktif yang dimiliki oleh dadah ini 2. Ahli kelompok boleh menunjukkan penguasaan pengetahuan asas mengenai dadah psikoaktif ini mengikut kategori dan kesan biasa dadah-dadah ini.

SOALAN Sebagai fasilitator, anda mungkin akan meminta ahli menyimpan soalan hingga ke penghujung sesi atau membenarkan mereka berinteraksi/bertanya semasa sesi sedang berjalan. Jika penyertaan ahli dalam sesi menjadi keutamaan, dicadangkan anda membenarkan pertanyaan pada bila-bila masa sesi; tetapi jika penerangan/pengajaran dahulu lebih penting, adalah lebih baik sebarang pertanyaan dibenarkan di akhir sesi.

7


UJIAN AWAL/AKHIR Edarkan kertas ujian awal jika anda rasakan perlu. Minta ahli isikan ujian dan kembalikannya kepada anda sebagai panduan kepada anda untuk menilai tahap pengetahuan asas mereka. Jelaskan bahawa ujian yang sama (ujian akhir) akan dijalankan di akhir sesi bagi mengukur tahap kefahaman mereka.

LATARBELAKANG Bincangkan: Bagaimana kedatangan zaman moden dan revolusi perindustrian mengubah sebab dan cara manusia mengguna dadah psikoaktif? Jawapan: Alasan/sebab tidak banyak berubah—manusia masih menggunakan dadah untuk mendapatkan kesan, kerana mereka suka cara bagaimana dadah membuatkan mereka rasa atau benda yang boleh dibuat akibat dadah. Kategori dadah dan dadah yang digunakan masih sama: 1. Depresan (alkohol, dan sekarang jenis barbiturat dan sintetik depresan lain) 2. Perangsang (koka, kafein, nikotin, dll., termasuk amfetamin dan methamfetamin dan sintetik perangsang lain) 3. Kanabis (ganja, hashis, dan minyak hashis) 4. Narkotik (opium dan terbitannya, dengan edisi moden heroin dan pelbagai sintetik narkotik termasuk kodein, Demerol, Percodan, dan lain-lain) 5. Halusinogen (peyote, mescaline, psilocybin, morning glory seeds, ergot, dan pelbagai sintetik termasuk lysergic acid diethylamide atau LSD yang paling popular ) Kategori baru yang dikesan: 6. Inhalan: Dadah diguna dalam bentuk gas atau wap 7. Benzodiazepin: Dadah buatan yang digunakan dalam rawatan psikiatrik untuk kemurungan dan kebimbangan 8. Anabolik steroid: Hormon tiruan yang digunakan untuk pembesaran fizikal dan perkembangan ciri-ciri seksual lelaki dan wanita 9. Dadah rekaan atau kelab: Dadah buatan seperti phencyclidine polychloride (PCP), ketamin, gammahydroxybutyrate (GHB), dan 3-4 methylenedioxymethamphetamine (MDMA atau Ecstasy), yang digunakan secara haram untuk tujuan rekreasi.

JENIS DADAH DAN KESANNYA Halusinogen (juga dipanggil Psychedelics) Minta kelompok senaraikan jenis-jenis Halusinogen. Jawapannya termasuk: 1. Halusinogen semulajadi atau organik yang diperolehi daripada tanaman, termasuk: a. Peyote atau meskalin, produk daripada kaktus yang dijumpai di utara Mexico b. Psilosibin atau psylocin, antara tiga jenis cendawan yang juga dijumpai di Mexico c. Morning glory seeds, spesis Rivea corymbosa, sumber semulajadi LSD d. Belladonna alkaloid (atropine, scopolamine, dan hyoscyamine), produk daripada tanaman e. Ergot, sejenis kulat yang tumbuh atas pokok rai (pokok bijirin makanan lembu) dan lain- lain pokok bijirin seperti gandum dan padi f. Harmine atau harmaline, dijumpai dalam pokok anggur Amerika Selatan g. Ibogaine, dibuat daripada pokok renik yang terdapat di barat dan tengah Afrika h. Fly agaric, sejenis cendawan yang tumbuh dalam hutan di Eropah, Afrika, Asia dan Amerika Utara

8


i. Nutmeg, sejenis rempah yang mengandungi kesan halusinogenik tetapi juga memberi kesan sampingan kepada deria 2. Halusinogen buatan atau sintetik: a. LSD b. PCP c. Ketamin d. GHB e. MDMA f. 2,5-dimethoxy-4-methyl-amphetamine (DOM, juga dipanggil STP) g. 3,4-methylenedioxyamphetamine (MDA) h. Dimethyltryptamine (DMT) i. Dextromethorphan (dijumpai dalam sesetengah sirap ubat batuk) Tempoh kesan halusinogen boleh bertahan antara kurang sejam hingga lebih daripada satu hari, bergantung kepada cara, jenis dan jumlah yang diambil. Antara kesannya ialah: Kesan Positif Rasa segar yang melampau Halusinasi (menyenangkan)

Kesan Negatif Separuh sedar/mabuk Keliru, tak tentu arah Loya Halusinasi (menakutkan) Memesong persepsi terhadap masa dan ruang Panik Merangsang psikosis Mati jika terlebih dos Pergantungan secara psikologikal Meningkatkan risiko kepada barah dan diabetes Mencacatkan janin/kelahiran

Inhalan Antara jenis dadah ini ialah: 1. 2. 3. 4.

Ether, cecair pelarut lemak yang dibuat daripada alkohol Nitrous oxide (gas mampat aerosol) Amyl dan isobutyl nitrite Bahan kimia komersial (gasolin, cat, gam, dll.)

Tempoh kesan inhalan boleh bertahan antara kurang satu minit hingga satu jam, bergantung kepada cara, jenis dan jumlah yang diambil. Antara kesannya ialah: Kesan Positif Euforia Mengurangkan ketakutan Kesan anestetik/kebas (perubatan)

Kesan Negatif Pitam atau pening Halusinasi Percakapan tidak jelas Mudah marah Loya/muntah Bergetar (terketar-ketar) Paranoia delusi (simptom gila) Tidak berdaya berfikir/bertindak

9


Kemungkinan hilang kesedaran secara mengejut Kecederaan akibat jatuh Rosak otak, hati, jantung, buah pinggang, saraf pusat peripheral Kegagalan sistem pernafasan/jantung dan mati

Benzodiazepin Antara jenis dadah ialah: Ativan (lorazapam) Centrax/Verstran (prazepam) Dalmane (fluorazepam) Doral (quazepam) Halcion (triazolam)

Klonopin (clonazepam) Librium (chlordiazepoxide) Paxipam (halazepam) Prosom (estazolam) Restoril (temazepam)

Serax (oxazepam) Tranxene (clorazepate) Valium (diazepam) Versed (midazolam) Xanax (alprazolam)

Kesan benzodiazepin boleh bertahan antara 30 minit hingga satu hari, bergantung kepada cara, jenis dan jumlah yang diambil. Antara kesannya ialah: Kesan Positif Mengurangkan kebimbangan/ketakutan Merangsang tidur Ubat relaksasi sebelum pembedahan Mengurangkan kekejangan otot (kegunaan perubatan/psikiatrik)

Kesan Negatif Separuh sedar/mabuk Percakapan tidak jelas Bingung Kegemukan Otot lemah Pergantungan fizikal dan psikologikal Toleran-silang kepada alkohol, depresan lain Kesan sinergistik (pengganda) bila dicampur alkohol atau depresan lain Tidak sedar atau mati bila terlebih dos

Anabolik Steroid Minta kelompok namakan bahan yang mengandungi anabolik steroid, atau hormon seks sintetik lelaki (jelaskan bahawa steroid yang sering diguna untuk mengawal bengkak otot atau tindakbalas alergik, seperti cortisone atau prednisone, adalah corticosteroids dan bukan anabolik steroids, jadi keduanya tidak mempunyai kesan dan risiko). Jawapannya ialah: Anadrol (oxymetholone) Androstenedione Deca-Durabolin (nadrolone decanoate) Dehydroepiandrosterone (DHEA) Depo-testosterone (testosterone cypionate)

Dianabol (methandrostenolone) Durabolin (nandrolone phenpropionate) Equipoise (boldenone undecylenate) Oxandrin (oxandrolone) Winstrol (stanozol)

Kesan dadah ini boleh dilihat dalam masa sehari atau seminggu dan boleh bertahan sehingga selamanya, bergantung kepada kepada cara penggunaan, jenis dan jumlah diambil, antaranya: Kesan Positif Meningkat/menambah otot Mengurangkan lemak badan Meningkatkan prestasi atletik Euforia

10

Kesan Negatif Hormon tidak seimbang Mengurangkan pengeluaran sperma (lelaki) Mengecilkan buah zakar (lelaki) Botak


Meningkatkan tenaga Merangsang seksual

Buah dada membesar (lelaki) Mengecilkan buah dada (wanita) Suara dalam Membesarkan klitoris (wanita) Membesarkan batang rambut dan botak(wanita) Menamatkan pembesaran tulang semasa remaja Serangan jantung/angin ahmar Barah hati Hepatitis dan pendarahan dalaman di hati Jerawat dan kulit berongga Jangkitan di tempat suntikan Mudah marah dan meningkatkan keagresifan Mood berubah-ubah Hilang tumpuan, mudah lupa, ragu Gejala pengunduran: terlalu letih, kurang rehat, hilang selera, mengurangkan daya seks, murung, bimbang, kegianan, sehingga satu tahun

Dadah Rekaan atau Dadah Kelab Antara jenis dadah ini ialah: Phencyclidine polychloride (PCP) Ketamin Gammahydroxybutyrate (GHB) 3-4 methylenedioxymethamphetamine (MDMA atau Ecstasy) Kesan dadah ini boleh bertahan dari 4 hingga 48 jam, bergantung kepada cara penggunaan, jenis dan jumlah diambil, antaranya: Kesan Positif Euforia Mengurangkan sensitiviti kepada kesakitan

Kesan Negatif Bimbang, terlalu emosional Memesong persepsi terhadap masa dan ruang Halusinasi Benci dan ganas Cacat koordinasi motor Percakapan tidak jelas Bergetar (terketar-ketar) Otot lemah Bingung Meningkatkan tekanan darah Tegang otot Muntah, air liur meleleh Sawan Otot musnah Serangan jantung dan angin ahmar Buah pinggang rosak Otak rosak Kematian akibat kejatuhan tekanan darah yang melampau

11


Tingkahlaku merbahaya yang menyebabkan kematian mengejut Merangsang psikosis Paranoia Kemurungan teruk Koma Hilang ingatan (amnesia) selepas kesan dadah hilang Pergantungan psikologikal

RUMUSAN Imbas kembali fakta-fakta berikut: 1. Dadah psikoaktif adalah bahan kimia yang mempunyai kesan-kesan berikut: • Mengubah mood • Memesong/herotan persepsi • Halusinasi • Mempercepat atau melambatkan • Mengubah penilaian dan kawalan tindak • Merubah keupayaan untuk berfikir secara logik dan menafsir sesuatu secara tepat • Percaya kepada benda-benda yang tidak wujud • Perubahan tahap motivasi untuk mencapai matlamat Walaupun cara penggunaan , jenis dan jumlah dadah digunakan merupakan faktor yang menentukan kesan, tekankan kepada kelompok bahawa terdapat banyak lagi faktor, termasuk kesihatan fizikal dan biologi seseorang. 2. Sejak berzaman manusia menggunakan dadah, termasuk jenis perangsang, depresan, narkotik, kanabis dan halusinogen. Kini, dadah baru ditemui dalam kategori ini, dan kategori lain seperti benzodiazepin, inhalan, steroid, dan dadah rekaan. 3. Alasan kenapa mereka mengguna dadah termasuk mendapatkan kesan, sosial/populariti dan kegunaan adat resam serta keagamaan. 4. Penggunaan dadah menjadi masalah apabila kesan mudaratnya melebihi kesan baiknya.

IMBAS MATLAMAT PEMBELAJARAN 1. Sebaik selesai sesi ini, ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai bagaimana dadah psikoaktif dalam kategori halusinogen, inhalan, steroid anabolik dan dadah rekaan boleh memberi kesan kepada penagih, sekurang-kurangnya enam jenis kesan psikoaktif yang dimiliki oleh dadah ini 2. Ahli kelompok boleh menunjukkan penguasaan pengetahuan asas mengenai dadah psikoaktif ini mengikut kategori dan kesan biasa dadah-dadah ini.

SOALAN/PERBINCANGAN SEBELUM UJIAN AKHIR JALANKAN UJIAN AKHIR SOALAN/PERBINCANGAN SELEPAS UJIAN AKHIR

12


2. Proses Penagihan PENGENALAN Jelaskan kepada kelompok bahawa sebahagian populasi rakyat Malaysia mengambil dan menyalahguna dadah, begitu juga alkohol. Sebahagian besarnya terus bergantung atau ketagih kepadanya, apa yang sering dipanggil sebagai penagih, juga alkoholik. Tanya soalan: Apa yang menyebabkan sesetengah orang menjadi penagih? Tulis jawapan yang diberikan oleh ahli kelompok di atas papan putih atau flip chart dan gerakkan perbincangan ringkas mengenainya. Nyatakan secara jelas dalam kumpulan, semuanya telah dikenali sebagai penagih dadah, sama ada mereka setuju atau tidak dengan gelaran ini. Oleh itu, setiap ahli mempunyai peranan masing-masing dalam memahami apa itu penagih dan penagihan. Juga, penagihan boleh berlaku dalam keluarga, oleh itu setiap ahli perlu menjadikannya sebab untuk mempelajari sebanyak mungkin mengenai penagihan, agar boleh mendidik atau memberitahu ahli keluarga lain mengenainya dan membantu mereka sebaik mereka ada menunjukkan tanda-tanda akan menjadi penagih atau terlibat dengan dadah.

MATLAMAT PEMBELAJARAN Terangkan kepada kelompok bahawa mereka akan dinilai ke atas pencapaian kepada matlamat-matlamat berikut: 1. Sebaik tamat sesi ini, semua ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman proses penagihan dari segi fizikal dan psikologikal, dengan mampu memberi definisi, istilah penagihan dan pergantungan kepada bahan kimia; dan 2. Semua ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai proses penagihan dari segi fizikal dan psikologikal, dengan mampu menyenaraikan, fasa-fasa penagihan (sekurang-kurang satu model) dan dua kejadian tipikal atau pengalaman yang dirasai dalam setiap fasa.

SOALAN Sebagai fasilitator, anda mungkin akan meminta ahli menyimpan soalan hingga ke penghujung sesi atau membenarkan mereka berinteraksi/bertanya semasa sesi sedang berjalan. Jika penyertaan ahli dalam sesi menjadi keutamaan, dicadangkan anda membenarkan pertanyaan pada bila-bila masa sesi; tetapi jika penerangan/pengajaran dahulu lebih penting, adalah lebih baik sebarang pertanyaan dibenarkan di akhir sesi.

UJIAN AWAL/AKHIR Edarkan kertas ujian awal jika anda rasakan perlu. Minta ahli isikan ujian dan kembalikannya kepada anda sebagai panduan kepada anda untuk menilai tahap pengetahuan asas mereka. Jelaskan bahawa ujian yang sama (ujian akhir) akan dijalankan di akhir sesi bagi mengukur tahap kefahaman mereka.

13


LATARBELAKANG Bincangkan soalan: Apa itu penagihan? Minta ahli kumpulan namakan atau hurai apa yang bermain di fikiran mereka apabila mereka mendengar perkataan penagih; tuliskan jawapan mereka di atas papan putih, flip chart, atau lain-lain, kemudian bincangkan (bergantung kepada masa yang ada). Kemudian berikan definisi-definisi berikut: 1. Penagihan dan Pergantungan adalah perkara atau mempunyai makna yang sama. Pegawai perubatan dan kaunselor menggunakan deskripsi dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition, Text Revision (DSM-IV-TR), yang mengatakan bahawa seseorang itu adalah penagih jika ia mempunyai tiga atau lebih tanda-tanda atau simptom tingkahlaku berikut dalam hidupnya dalam tempoh sekurang-kurangnya setahun selepas menggunakan dadah. 2. Toleran: Perlu menggunakan dadah lebih banyak untuk mendapatkan kesan yang sama, atau dadah yang digunakan tidak memberi kesan jika jumlah yang sama digunakan. 3. Pengunduran: Berlaku gejala-gejala pengunduran dari segi fizikal atau emosional, atau menggunakan dadah secara lebih untuk melega atau mengelak berlakunya gejala pengunduran. 4. Hilang kawalan: Menggunakan dadah lebih banyak, lebih lama, daripada yang diinginkan. 5. Cuba mengawal: Keinginan atau usaha berterusan untuk berhenti atau mengawal penggunaan dadah, termasuk membuat peraturan sendiri mengenai bila, di mana, apa yang perlu diguna dan sebagainya. 6. Masa dihabiskan untuk mengambil dadah: Menghabiskan banyak masa dalam aktiviti berkaitan dadah, seperti mendapatkan dadah, mengguna, berkhayal, rawatan kepulihan dan sebagainya. 7. Pengorbanan yang dilakukan untuk menggunakan dadah: Mengabai atau mengurangkan aktiviti sosial, kerja atau rekreasi yang penting kerana wujud konflik dengan penggunaan dadah. 8. Guna walau tahu kemudaratannya: Terus menggunakan dadah walaupun mengetahui ia mempunyai masalah fizikal atau psikologikal, yang disebabkan oleh dadah, dan/atau membuatkan masalahnya menjadi semakin teruk apabila mengambil dadah. Jelaskan bahawa seseorang itu menjadi penagih atau bergantung kepada dadah ialah apabila ia mempunyai sekurang-kurangnya 3 daripada tanda-tanda di atas dalam hidupnya. Penagihan boleh menghancurkan semua aspek kehidupan penagih – kesihatan, keluarga, kerjaya, kehidupan sosial, kewangan dan status perundangan. Walaupun begitu ada sebahagian penagih yang masih berkerjaya, seorang yang berjaya atau cerdik (ia digelar penagih yang berfungsi), tapi ia hanya untuk seketika sahaja. Imej yang popular bagi seorang penagih ialah “sampah masyarakat”, “gelandangan” dan “merempat”. Minta pandangan ahli kelompok dalam hal ini. Adakah fakta mengenai “penagih” dan “penagihan” mengubah perasaan mereka. Minta pendapat ahli, bagaimana maklumat mengenai fasa dan tanda-tanda penagihan menjadi berguna kepada mereka, menjadi penagih yang berfungsi. Kemudian beri pandangan anda seperti berikut: Jika mereka mampu mengenalpasti di mana tahap penagihan mereka (fasa) dan mampu melihat proses-proses penagihan yang berlaku dalam dirinya, mungkin ia mampu menyelamatkan mereka daripada menghadapi atau melalui banyak lagi kesakitan, sebelum berupaya memikirkan keperluan untuk mengubah corak kehidupannya.

MODEL DAN FASA PENAGIHAN Model Jellinek Dr. E. M. Jellinek merupakan perintis kepada usaha mengkelaskan pergantungan kepada bahan kimia sebagai satu penyakit. Sebelum ini, terutamanya semasa tahun 1950an, kebanyakan orang percaya bahawa pergantungan ini merupakan manifestasi kelemahan diri dan keruntuhan moral. Jellinek menghuraikan pergantungan kepada bahan kimia mempunyai empat peringkat/fasa: 1. Fasa Kontak: Semasa fasa ini, individu mula mengenali dadah, mula menggunakan dadah, dan menjadi bergantung kepada dadah secara psikologikal, tetapi belum secara fizikal. Ini bermakna ia

14


tidak mengalami gejala pengunduran secara fizikal jika tidak mengambil dadah. Dadah digunakan untuk menguruskan kehidupan harian. Fasa ini mungkin berakhir dalam tempoh beberapa tahun. 2. Fasa Prodromal: Pada fasa ini, toleran mula terjadi dan meningkat. Ia memerlukan dadah yang semakin banyak untuk mendapat kesan yang sama. Kesan yang sering dialami penagih pada fasa ini ialah pitam (jika menagih alkohol); mula menyembunyi/rahsiakan jumlah dos pengambilan dadah; guna secara terdesak/ghairah untuk mendapatkan kesannya; mula mengelak untuk berbicara mengenai penagihannya dengan orang lain; dan mengalami hilang kawalan dan pengunduran fizikal kali pertama. 3. Fasa Kritikal: Dalam fasa ini, keadaan hilang kawalan mula berkembang, di mana penagih tidak lagi pasti sebanyak mana mereka akan mengambil dadah seterusnya. Penagih pada peringkat ini seringkali berhenti buat seketika untuk membuktikan mereka tidak bergantung pada dadah, tetapi akhirnya kembali menggunakan dadah secara tidak terkawal apabila cuba menggunakannya secara sederhana. Mereka mula mencuba kaedah lain untuk mengawal penagihan dan menghindari kesan negatifnya. Pada peringkat ini juga penagih mula mengalami lebih banyak kemerosotan fizikal dan psikologikal akibat pengambilan dadah. Orang lain akan dapat melihat tahap kemerosotan kesihatan dan personaliti penagih. Kehidupan mereka mula terganggu dan penuh dengan konflik. Penggunaan dadah secara berterusan mula berkembang. 4. Fasa Kronik: Dalam fasa ini, iaitu fasa terakhir, kehidupan menjadi terpisah dari dunia luar, penagih mula menyingkirkan keluarganya, kegiatan sosialnya, hilang kerja, merempat, dipenjara/pusat serenti/hospital akibat masalah penagihannya, dan juga sering berhadapan dengan masalah perundangan. Pada fasa ini juga, sesetengah penagih akan mati dan sesetengah yang lain “hit bottom� dan memutuskan untuk melakukan apa sahaja untuk berubah.

Model Bukan Fisiologi Model ini boleh diaplikasi kepada penyalahgunaan bahan dan juga corak tingkahlaku penagihan lain. Ia juga mempunyai empat tahap/fasa: 1. Fasa Kontak: Sama seperti Model Jellinek, pada peringkat ini seseorang pengguna mula merasai pengalaman pertama menggunakan dadah, dan mendapati ia menyukainya—ianya sama ada dadah memberi kesan seronok atau mengurangkan perasaan tidak menyenangkan (masalah yang dihadapi). 2. Fasa Keseronokan: Keseronokan bermakna ia mendapat sesuatu yang bagus/menyenangkan yang tidak disangka-sangka. Pada fasa ini, mereka mendapati mengambil dadah atau terlibat dalam sesuatu tingkahlaku dapat membantu mereka menghadapi situasi yang bermasalah kepada mereka sebelum ini. Sebagai contoh, seseorang yang pemalu mendapati dengan mengambil dadah, ia menjadi seorang yang mudah berbual dengan orang lain; orang yang tertekan mendapati dia kurang tertekan apabila makan dengan banyak atau melakukan sesuatu yang mencabar/merbahaya. 3. Fasa Instrumental: Individu mula secara sengaja mengambil dadah untuk mendapatkan kesannya, untuk menghadapi situasi sukar. Pada tahap ini, penggunaan dadah menjadi rutin dan dadah dijadikan alat untuk menghadapi sesuatu (coping tool). 4. Fasa Pergantungan: Individu mula rasa dia tidak berupaya untuk menghadapi kehidupan tanpa menggunakan dadah. Mereka alami keadaan hilang kawalan, rasa tidak selesa kepada diri dan orang lain, sentiasa menyesal, rasa bersalah, dan berjanji untuk tidak “mengulanginya lagi�. Pada masa yang sama, mereka rasa terperangkap kerana mereka percaya mereka tidak dapat hidup tanpa dadah, dan malah mungkin rasa dadah merupakan keperluan asas dan tidak boleh ditukar ganti. Atas alasan ini, penagih terus menerus menggunakan dadah walaupun mengetahui ia akan menyakitkannya.

RUMUSAN Ulas semula beberapa fakta utama berikut: 1. Proses Penagihan merupakan subjek penting yang perlu diketahui oleh semua ahli kelompok, kerana faedahnya kepada diri sendiri dan juga orang lain.

15


2. Definisi penagihan dalam DSM-IV-TR meliputi tujuh simptom, dan katakan kepada kelompok bahawa jika terdapat tiga atau lebih simptom ini kepada/dialami seseorang dalam tempoh setahun atau lebih, orang itu boleh dikategorikan sebagai penagih atau bergantung kepada bahan. Perkataan penagihan dan pergantungan kepada bahan adalah perkara yang sama. Simptom-simptomnya ialah: • Toleran • Pengunduran • Hilang kawalan • Cuba mengawal penggunaan • Masa dihabiskan untuk mengguna • Perngorbanan yang dibuat untuk mengguna • Mengguna walaupun tahu kemudaratannya 3. Model Jellinek mempunyai 4 fasa: • Fasa Kontak • Fasa Prodromal • Fasa Kritikal • Fasa Kronik 4. Model Bukan Fisiologi juga mempunyai 4 fasa: • Fasa Kontak • Fasa Keseronokan • Fasa Instrumental • Fasa Pergantungan

IMBAS MATLAMAT PEMBELAJARAN 1.

Sebaik tamat sesi ini, semua ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman proses penagihan dari segi fizikal dan psikologikal, dengan mampu memberi definisi, tanpa merujuk kepada nota atau rujukan, istilah penagihan dan pergantungan kepada bahan kimia; dan

2.

Semua ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai proses penagihan dari segi fizikal dan psikologikal, dengan mampu menyenaraikan, tanpa merujuk kepada nota atau rujukan, fasa-fasa penagihan (sekurang-kurang satu model) dan dua kejadian tipikal atau pengalaman yang dirasai dalam setiap fasa.

SOALAN/PERBINCANGAN SEBELUM UJIAN AKHIR JALANKAN UJIAN AKHIR

SOALAN/PERBINCANGAN SELEPAS UJIAN AKHIR

16


3. Proses Kepulihan

PENGENALAN Tanya ahli kelompok sama ada terdapat antara mereka yang tidak mahu tahu atau mengambil tahu mengenai bagaimana proses kepulihan berlaku. Terangkan bahawa sesi ini cuba memberi kefahaman kepada mereka mengenai tahap-tahap kepulihan dan isu-isu yang sering dihadapi oleh individu yang berada dalam kepulihan dan bagaimana cara menghadapinya.

MATLAMAT PEMBELAJARAN Terangkan kepada ahli kelompok bahawa mereka akan dinilai berasaskan pencapaian kepada matlamatmatlamat berikut: 1. Pada akhir sesi, ahli kelompok akan menunjukkan keupayaan untuk mendefinisikan istilah keadaan bebas dadah (abstinence), sobriety, dan kepulihan (recovery). 2. Ahli kelompok mampu mengenalpasti dan membincangkan perbezaan antara kepulihan dan sembuh. 3. Ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai tahap-tahap, kejadian-kejadian dan pengalaman orang yang menjalani kepulihan.

SOALAN Sebagai fasilitator, anda mungkin akan meminta ahli menyimpan soalan hingga ke penghujung sesi atau membenarkan mereka berinteraksi/bertanya semasa sesi sedang berjalan. Jika penyertaan ahli dalam sesi menjadi keutamaan, dicadangkan anda membenarkan pertanyaan pada bila-bila masa sesi; tetapi jika penerangan/pengajaran dahulu lebih penting, adalah lebih baik sebarang pertanyaan dibenarkan di akhir sesi.

UJIAN AWAL/AKHIR Edarkan kertas ujian awal jika anda rasakan perlu. Minta ahli isikan ujian dan kembalikannya kepada anda sebagai panduan kepada anda untuk menilai tahap pengetahuan asas mereka. Jelaskan bahawa ujian yang sama (ujian akhir) akan dijalankan di akhir sesi bagi mengukur tahap kefahaman mereka.

17


LATARBELAKANG Minta ahli kelompok memberi definisi kepada perkataan “keadaan bebas dadah” (abstinence), sobriety, dan “kepulihan” (recovery). Catatkan jawapan mereka, kemudian bandingkan dengan definisi yang diberikan oleh James R. Finley dan Brenda S. Lenz (2005): Abstinence: Tidak menggunakan sebarang jenis dadah; dalam keadaan tertentu, ia juga memberi makna tidak terlibat dengan sebarang tingkahlaku/aktiviti yang ada kaitan dengan penagihan/penggunaan bahan. Sobriety: Biasanya digunakan dalam program 12-Langkah yang mempunyai makna yang sama dengan abstinence. Walau bagaimanapun, kerana ia boleh diinterpretasikan sebagai “tidak mendatangkan khayal atau mabuk”, ia sering disalahtafsir oleh mereka yang terus menggguna bahan iaitu mereka tetap bebas dadah kerana bahan yang diambil tidak mendatangkan khayal atau memabukkan mereka. Recovery: Perubahan daripada gayahidup penagihan dan tingkahlaku merosakkan diri dan tidak jujur kepada satu keadaan bebas dadah, tingkahlaku menyihatkan dan jujur. Gerakkan perbincangan ringkas mengenai perbezaan ketiga-tiga definisi di atas. Perhatian: abstinence dan sobriety merupakan syarat kepada proses kepulihan, tapi bukan semua orang yang berada dalam keadaan bebas dadah (abstinence) adalah dalam kepulihan. Beri penekanan kepada ahli kelompok bahawa kepulihan bermula dengan perubahan kepada corak gayahidup dan interaksi. Dapatkan input dan bincangkan perbezaan antara sembuh dan kepulihan. Membuat perbandingan mengenai konsep kepulihan dengan merujuk kepada penyakit-penyakit lain juga boleh diadakan. Sebagai contoh, penyakit kronik yang tidak boleh dipulihkan (sembuh) tetapi boleh dirawat, dan boleh menyebabkan kematian jika tidak diurus dengan betul (cth. diabetes, sakit jantung). Jelaskan bahawa pulih atau sembuh sepenuhnya daripada penagihan adalah sesuatu yang ideal dan sehingga kini tiada siapapun yang mencapainya.

TAHAP, KEJADIAN, DAN PENGALAMAN KEPULIHAN Ingatkan ahli kelompok mengenai mereka perlu memahami dan sedar bahawa kepulihan adalah satu proses, sama seperti macam mana kita mula belajar berjalan, berlari dan melompat. Sebagai satu proses, kepulihan akan bergerak/berkembang secara berperingkat/tahap mengikut peredaran masa dan dibina berasaskan kemahiran-kemahiran yang dipelajari sebelumnya. Perlu dijelaskan juga bahawa tiada tempoh masa tertentu seseorang itu berada dalam kepulihan dan bergerak (dari satu fasa ke fasa lain); ramai yang akan mengalami situasi terbantut (stuck) atau mengundur/merosot apabila mereka mencuba sesuatu yang baru untuk menggerakkan kepulihan. Terdapat tiga tahap/fasa kepulihan beserta dengan kejadian-kejadian (events) dan pengalaman (experience) yang akan dilalui oleh seseorang yang berada dalam kepulihan adalah seperti berikut:

Kepulihan Awal: Perubahan Menyeluruh Tahap ini biasanya berakhir dalam beberapa bulan pertama kepulihan dan melibatkan keadaan-keadaan berikut: •

Mencapai kebersihan fizikal: Melepasi tahap pengunduran; menghadapi hidup tanpa menggunakan bahan, memperolehi semula keseimbangan fizikal dan kesihatan. Keadaan ini akan dilalui atau berakhir dalam tempoh beberapa hari sehingga ke beberapa bulan, bergantung kepada jenis dadah dan kuantiti yang diambil.

Peningkatan Kesedaran: Umpama “menghilangkan kabus”, individu dalam kepulihan pada peringkat ini akan mengalami/merasai keadaan-keadaan berikut: 1. Harapan dan kegembiraan: Kadang-kadang individu merasa terlalu teruja kerana mula memasang harapan, sebelum ini hidup penuh kekecewaan (hilang harapan). 2. Keinginan dan keazaman: Seringkali, penagih dadah yang menghabiskan banyak masa dengan dadah, mungkin sepanjang hidupnya, merasakan terdapat sesuatu yang tidak kena pada dirinya,

18


atau merasakan tiada suatu penjelasan yang munasabah mengapa dan apa sebenarnya yang terjadi kepada hidupnya, atau merasakan adakah dadah menjadi keperluan asasnya dan tidak boleh ditukar ganti. Tetapi individu yang mula menjalani kepulihan akan mengetahui mengapa dia jadi begitu, dan apa cara untuk mengatasinya. 3. Kekecewaan dan ketakutan: Pada masa yang sama, kebanyakan individu akan rasa: “Berhenti sepatutnya akan membuatkan hidup mereka lebih baik, tapi sekarang saya mempunyai lebih banyak masalah daripada sebelumnya! Saya tak tahu sama ada saya mampu menghadapi semua masalah ini!” Apa yang sebenarnya berlaku: Mereka mula dapat melihat masalah-masalah ini yang sebelumnya diabaikan dan mula sedar betapa besar “kekotoran” yang perlu mereka bersihkan sekarang. Beban/tugas yang menanti kelihatan sangat besar. 4. Kekecewaan: “Tiada siapa menghormati apa yang saya cuba lakukan. Mereka tidak percaya saya telah berubah”. Keadaan ini berlaku kerana gayahidup penagihan biasanya melibatkan penipuan dan melukakan diri dan hati orang lain. Oleh itu individu yang baru berada dalam kepulihan mungkin mendapati orang lain enggan/sukar mempercayai mereka, anggap ia hanya satu lagi penipuan, satu janji yang akan dimungkiri lagi, atau cubaan yang pasti akan gagal lagi. Juga, kerana kebanyakan orang tidak memahami penagihan dan fikir ia berlaku kerana kelemahan diri dan sifat penagih itu sendiri, mereka akan fikir penagih tidak akan mampu berubah. Dalam keadaan lain, seseorang individu dalam kepulihan akan merasakan terlalu berat/menyakitkan untuk berjumpa dan memohon bantuan, ingin memperbetulkan keadaan, dan terasa disingkir atau dihina. 5. Hubungan dengan orang lain: Selepas suatu tempoh berada entah di mana, individu yang baru berada dalam kepulihan akan mendapati diri mereka berada dikelilingi oleh orang lain yang memahami mereka dan mempunyai pengalaman yang sama. Mereka kerap merasa seolah-olah mereka akhirnya berjumpa keluarga sebenar atau akhirnya mereka kembali kepada keluarga. 6. Kesunyian: Pada masa yang sama, mereka mungkin rasa: “Semua rakan lamaku masih menagih!” Perlu diingat satu daripada asas kepulihan ialah membina rangkaian hubungan dengan rakan dan aktiviti baru. Pada peringkat awal kepulihan, rangkaian sosial baru ini mungkin tidak akan wujud lagi. 7. Rasa terasing: “Saya tak tahu bagaimana melakukannya!” Penglibatan dalam penagihan dalam sesuatu tempoh yang lama akan menyebabkan perkembangan emosi dan pembangunan kemahirankemahiran seseorang terhenti. Sesetengah mereka akan hilang zaman remaja, dan rasa keliru dengan keadaan sekarang kerana mereka tidak pernah melaluinya. •

Gian dan desakan yang berterusan: Tabiat perlukan masa untuk berubah, dan tabiat penagihan dikatakan paling sukar diubah – penagihan akan menyebabkan berlaku perubahan fizikal pada badan dan pemikiran. Perasaan gian ini mungkin menjelma semasa sedang tertekan, atau tanpa alasan yang jelas apabila sesuatu perkara seolah-olah berjalan lancar atau sebaliknya. Perlu ditegaskan bahawa kegianan dan desakan ini boleh dilihat sebagai satu perkara yang normal dan ia boleh diguna sebagai satu proses pembelajaran untuk mengasah kemahiran menghadapinya tanpa menggunakan dadah.

Persoalan mengenai spiritualiti dan nilai: Program 12-Langkah memberi penekanan kepada konsep ketuhanan (a higher power), dan proses kepulihan melibatkan anjakan/perubahan dalam nilai dan etika dalam kehidupan seharian. Pada masa yang sama, sebahagian besar individu yang baru dalam kepulihan masih berasa “terluka” dan kecewa dengan takdir hidup mereka, seolah Tuhan menjadikan mereka begitu sebelum ini, dijadikan alasan mengapa mereka terus bergelumang dengan dadah dan menolak agama, nilai dan etika yang diamalkan oleh orang lain selama ini. Pada peringkat kepulihan ini, individu yang baru dalam kepulihan akan berusaha mencari jawapan kepada persoalan-persoalan ini di pelbagai tempat termasuk NA dan kelompok sokong bantu lain, gereja, masjid, pembacaan buku dan juga bimbingan daripada orang yang mereka percayai.

12-Langkah dan kepulihan awal: Pada peringkat ini, individu yang baru dalam kepulihan akan mula membina asas-asas kehidupan baru mereka. Dalam program 12-Langkah, proses ini distrukturkan melalui Langkah 1 hingga 7. Dalam langkah-langkah ini, individu akan mulai melihat dirinya dan situasi di sekelilingnya secara realistik; memecah pengasingan diri mereka dengan mula membina hubungan sihat dengan Tuhan dan orang lain; dan mula mengubah corak dalam kehidupan mereka yang selama ini musnah.

19


Kepulihan Pertengahan: Mengukuhkan Perubahan dan Berada Setapak Di Hadapan Pada tahap ini, corak baru yang dibina pada peringkat kepulihan awal akan diperkukuhkan dan menjadi tabiat/habit dengan sendirinya. Kehidupan baru yang dibina perlukan satu struktur asas bagi membolehkan rutin dan cara baru dalam menjalani kehidupan menjadi lebih kuat dan selesa. Pengalaman-pengalaman dan perasaan yang dialami pada tahap ini termasuk: 1. Penyesuaian: Amalan baru mula menjadi tabiat/habit, otomatik, dan individu dalam kepulihan mendapati mereka melakukan perkara yang berbeza dan bertindakbalas secara berbeza kepada orang, tempat dan situasi, tanpa mempunyai ruang untuk berhenti dan fikir mengenainya selalu. Keadaan ini juga dapat dikesan dan ditegur oleh orang lain. Kenalan baru yang mengetahui asal-usul (sejarah silam) individu ini mungkin terkejut dan sukar mempercayai ia adalah orang yang sama. 2. Kekuatan dan keyakinan meningkat: Individu dalam kepulihan yang berada pada tahap pertengahan ini mendapati diri mereka kurang merasa takut dan bimbang lagi, menyaksikan begitu jauh mereka berada sekarang, terutamanya apabila mereka bersama dengan orang yang baru dalam kepulihan. Mereka rasa mereka mampu membantu orang lain. Pada tahap ini, individu dalam kepulihan mungkin perlu lebih berhati-hati agar tidak terlalu yakin. 3. Terlalu yakin: Satu perkara yang menarik untuk direnungkan ialah mereka ini telah berubah dan memperoleh semula kawalan tehadap hidup mereka sendiri, sehinggakan pada satu tahap mereka sekarang mampu menghadapi situasi berkaitan dadah, sama ada mengambil sedikit dadah atau bertingkahlaku yang sebelum ini sukar mereka kawal. Mereka mungkin berfikir, “Mungkin aku bukan penagih yang sebenar-benarnya, sekadar ia singgah dalam kehidupanku buat sementara.” Individu pada tahap ini perlukan seseorang teman yang dipercayai dan mengenalinya secara dekat, untuk berbincang dan melihat kembali proses penagihannya dulu. Perlu diingat, ada kemungkinan keadaan ini merupakan amaran kepada proses kepulihannya. 4. Kesedaran baru mengenai tingkahlaku penagihan lain: Dalam keadaan menikmati perkembangan emosi dan kesihatan yang lebih baik dalam kepulihan, mereka mungkin menyedari kadangkala mereka masih lagi bertindak atau bertingkahlaku seperti penagih, biasanya dalam keluarga, kerja dan bersosial. Perkembangan berterusan dalam kualiti hidup boleh dilihat dalam beberapa keadaan: •

Kesihatan fizikal dan perasaan gembira

Peningkatan mood: kelegaan dari kemurungan, kebimbangan dan kemarahan

Membina semula atau hubungan dengan orang lain meningkat: keluarga, kerja dan sosial

Keadaan kewangan

Perhubungan dari segi spiritual atau ketuhanan

Perancangan matlamat dan prospek masa depan

Semasa tahap ini, individu dalam kepulihan meneruskan proses perubahan yang dimulakan pada tahap pemulihan awal dan mengembangkannya kepada lebih banyak lagi bahagian hidupnya. Dalam Program 12-Langkah, penerusan ini disokong oleh Langkah 8 hingga 10. Dalam langkah ini, mereka meneruskan usaha untuk “membersih” segala kekotoran yang dilakukan sebelum ini dan berusaha keras mengekalkan asas kepulihan yang diamalkan melalui konsep kejujuran dan pembinaan corak hidup baru sejak tahap kepulihan awal.

Kepulihan Jangka Panjang: Pengekalan dan Penerusan Perkembangan 1. Aktiviti-aktiviti Pengekalan: Pada tahap ini, penekanan mereka adalah kepada pencegahan relaps, mengelak daripada jatuh semula kepada corak kehidupan lama: •

20

Meneruskan penyertaan dalam perjumpaan


Mendapatkan maklumbalas dari orang lain terutama penaja

Meneruskan pembelajaran dan penekanan kepada kepulihan

2. Fokus utama kepada membantu orang lain: Membantu orang lain terutama dalam isu berkaitan dengan penagihan dan isu umum, bagi membolehkan mereka merasa lebih natural dan diperlukan: •

Orang lain yang ingin mendapatkan nasihat

Penajaan, berucap di perjumpaan, memulakan kelompok baru dan tugas-tugas sukarela

3. Mengendalikan masalah dan isu baru: Sebagai individu yang menggabungkan nilai dan sikap baru dalam asas kehidupannya, mereka melihat diri mereka bertindak berasaskan kesedaran baru yang diperolehi semasa tahap kepulihan pertengahan, terutama dalam bidang kehidupan yang perlu mereka ubah. Mereka kerap mencari peluang untuk mengamalkan kaedah sama yang sebelum ini membantu mereka mengatasi ketagihan. •

Menggunakan alat-alat kepulihan yang diketahui (Program 12-Langkah, sumber-sumber lain) ke atas isu-isu baru.

Menyertai lain-lain program (mungkin lebih awal lagi)

4. 12 Langkah dan Kepulihan: Pada tahap ini, fokusnya ialah pengekalan seperti dinyatakan di atas. Dalam Program 12-Langkah, usaha ini disokong oleh Langkah 10 hingga 12. Melalui langkah-langkah ini, mereka berusaha memperkuat dan mendalami tabiat/habit dan nilai yang telah mengubah personaliti mereka dan membawa kehidupannya lebih harmoni dengan prinsip-prinsip ini.

RUMUSAN Ulas semula beberapa fakta utama berikut: 1. Kepulihan ialah satu proses di mana individu belajar menghadapi (berdaya tindak) terhadap penagihan dan belajar meneruskan hidup tanpa menggunakan bahan dan tingkahlaku salah-diri yang lain. 2. Individu belajar bahawa masih ada harapan, begitu juga cabaran menanti, dalam menguruskan hidup dengan cara yang lebih produktif. 3. Kepulihan juga meliputi tingkahlaku penyalahgunaan bahan, dan juga memberi harapan bahawa soal kehidupan lain juga akan meningkat. 4. Kepulihan berlaku secara berperingkat (stages), dan setiap satu tahap ada pengalaman, aktiviti dan cabarannya tersendiri.

IMBAS MATLAMAT PEMBELAJARAN 1. Pada akhir sesi, ahli kelompok akan menunjukkan keupayaan untuk mendefinisikan istilah keadaan bebas dadah (abstinence), sobriety, dan kepulihan (recovery). 2. Ahli kelompok mampu mengenalpasti dan membincangkan perbezaan antara kepulihan dan pulih. 3. Ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai tahap-tahap, kejadian-kejadian dan pengalaman orang yang menjalani kepulihan.

SOALAN/PERBINCANGAN SEBELUM UJIAN AKHIR JALANKAN UJIAN AKHIR SOALAN/PERBINCANGAN SELEPAS UJIAN AKHIR

21


4. Proses Relaps PENGENALAN Minta pandangan ahli kelompok kenapa mereka fikir topik ini penting. Catatkan pandangan mereka dan libatkan ahli kelompok dalam perbincangan ringkas. Tanya berapa ramai antara mereka yang telah cuba berhenti mengguna atau terlibat dengan tingkahlaku penagihan lain, dan mendapati mereka mampu berhenti tetapi sukar mengekalkan keadaan bebas dadah. Bincangkan juga kesan-kesan relaps yang mungkin terjadi ke atas kesihatan, kebebasan, kerja dan kewangan, perhubungan, keadaan mental dan emosi mereka. Minta pandangan kelompok jika pengalaman lepas mereka ada kaitan dengan relaps dan mereka mampu mengenalpastinya dan mengambil tindakan untuk mengelak. Jelaskan bahawa sesi ini akan menerangkan apa yang dimaksudkan dengan relaps, mengetahui perkembangannya, membincangkan jenis-jenis relaps, dan mengenalpasti tanda-tanda amaran awal relaps. Sesi lain nanti akan memberi tumpuan kepada bagaimana mengenalpasti/menjangka situasi atau peristiwa/kejadian yang boleh mencetuskan relaps dan bagaimana membina perancangan untuk mengelak atau menghadapinya.

MATLAMAT PEMBELAJARAN Terangkan kepada kelompok bahawa mereka akan dinilai di akhir sesi bagi pencapai matlamat berikut: 1. Di akhir sesi, ahli kelompok boleh mengenalpasti tiga jenis relaps. 2. Ahli kelompok boleh mengenalpasti sekurang-kurangnya enam tanda amaran awal relaps dalam beberapa situasi kehidupan seseorang.

SOALAN Sebagai fasilitator, anda mungkin akan meminta ahli menyimpan soalan hingga ke penghujung sesi atau membenarkan mereka berinteraksi/bertanya semasa sesi sedang berjalan. Jika penyertaan ahli dalam sesi menjadi keutamaan, dicadangkan anda membenarkan pertanyaan pada bila-bila masa sesi; tetapi jika penerangan/pengajaran dahulu lebih penting, adalah lebih baik sebarang pertanyaan dibenarkan di akhir sesi.

UJIAN AWAL/AKHIR Edarkan kertas ujian awal jika anda rasakan perlu. Minta ahli isikan ujian dan kembalikannya kepada anda sebagai panduan kepada anda untuk menilai tahap pengetahuan asas mereka. Jelaskan bahawa ujian yang sama (ujian akhir) akan dijalankan di akhir sesi bagi mengukur tahap kefahaman mereka.

22


LATARBELAKANG Minta ahli kelompok beri definisi relaps dan tulis jawapan mereka di papan kenyataan/flit chart. Bandingkan jawapan mereka dengan definisi relaps berdasarkan kamus: Jatuh atau kembali kepada keadaan asal, terutama selepas berlaku pembaikan; secara spesifik (a) kembali sakit selepas alami kepulihan (b) kembali kepada tabiat buruk, salahlaku, kesalahan, dll; kembali kepada kehidupan buruk. Dengan lain perkataan, relaps ialah sakit semula. Dalam kes kepulihan daripada penagihan, relaps bermakna kembali kepada semua atau hampir semua aspek gayahidup penagihan, bukan hanya sekadar mengambil semula dadah, termasuk alkohol. Perhatian: Mungkin perbincangan mengenai isu ini lebih bermakna jika perbandingan boleh dibuat antara penagihan dadah dengan penyakit lain yang berakhir dengan seseorang itu kembali sakit jika penjagaan kesihatan tidak diutamakan. (contoh, diabetes). Tanya soalan: Adakah terdapat lebih daripada satu jenis relaps dalam penagihan dadah? Jawapan: Ya, dan jenisnya ialah: 1. Relaps terapeutik: Keadaan relaps yang membawa kepada proses kepulihan semula dengan berlakunya peningkatan kefahaman dan komitmen untuk mengekalkan keadaan bebas dadah 2. Relaps patologikal: Relaps yang menyebabkan seseorang itu kembali kepada tingkahlaku penagihan selama-lamanya – kembali kepada penggunaan bahan secara tidak terkawal. 3. Relaps fatal: Relaps yang boleh menyebabkan kematian akibat terlebih dos, bunuh diri, kemalangan akibat di bawah pengaruh dadah, atau akibat-akibat lain daripada penyalahgunaan bahan.

PROSES RELAPS DAN TANDA AMARAN AWAL: DIMANA RELAPS BERMULA? Bincangkan idea mengenai penggunaan dadah semula adalah penyempurnaan kepada proses relaps, bukan pemula. Relaps ialah satu proses kembali kepada gayahidup penagihan. Sebagaimana proses kepulihan melibatkan perubahan bukan setakat menghentikan penggunaan bahan tetapi juga lain-lain tabit/habit, perhubungan, dan corak pemikiran dan perasaan, relaps ialah perubahan semua aspek ini kepada versi penagihan mereka. Biasanya perubahan akan berlaku secara tidak sedar sebelum seseorang itu mengambil semula dadah. Perubahan-perubahan ini boleh dikenalpasti oleh orang lain terutama individu dalam kepulihan, yang dikenali sebagai tanda-tanda amaran. Galakkan ahli kelompok untuk imbas kembali pengalaman relaps mereka dan bandingkan tanda-tanda amaran berikut dengan apa sebenarnya yang terjadi yang membawa mereka kembali menagih dadah. Proses relaps berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan seseorang: 1. Pemikiran dan sikap: Sebahagian perubahan dalam pemikiran boleh menjadi sebahagian daripada relaps: Peningkatan penafian, memperbesar atau memperkecilkan sesuatu masalah Menjadi rigid atau taksub kepada kepulihan, atau mengelak dari berbicara atau berfikir mengenainya Jangkaan tidak realistik terhadap situasi, diri sendiri dan orang lain Mengambil sikap tidak peduli atau menentang Membuat justifikasi atau alasan terhadap pengalaman penggunaan dahulu Nostalgia mengenai dadah—“hari-hari yang menyeronokkan” Mula kerap memikirkan tentang dadah 2. Perasaan dan mood: Sedikit perubahan boleh meningkatkan risiko relaps: Kemurungan, rasa bersalah, kesian diri dan penyesalan yang meningkat Kemarahan pada diri dan orang lain meningkat, bermusuhan dan mudah tersentuh—“masalah sikap” Semakin bosan

23


Semakin seronok/euforia Semakin kesunyian Hilang keyakinan diri atau sombong 3. Perubahan tingkahlaku: Tanda-tanda relaps yang boleh dilihat semakin berkembang: Berhenti atau mengurangkan aktiviti kepulihan: mengurang atau tidak hadir langsung ke sebarang perjumpaan Semakin mengasingkan diri Kembali kepada aktiviti, tempat dan orang yang ada kaitan dengan penggunaan dadah dahulu Semakin tidak jujur dan berahsia Semakin tidak konsisten, tidak boleh diharap Semakin kuat merungut/komplain Mencipta krisis – melakonkan watak penagih Menolak bantuan/perhatian daripada rakan Corak makan dan tidur menjadi tidak menentu semula Mula tidak berfikir panjang

RUMUSAN Ulas semula beberapa fakta utama berikut: 1. Definisi relaps: Jatuh sakit semula. 2. Dalam proses relaps, pengambilan semula dadah merupakan penamat bukan pemula. 3. Terdapat banyak tanda amaran awal yang menunjukkan bahawa relaps sedang berlaku. Ia terjadi dalam aspek pemikiran, emosi dan tingkahlaku. 4. Terdapat tiga jenis relaps: terapeutik, patologikal, dan fatal. 5. Pengalaman anda dan orang lain merupakan pengalaman bernilai untuk menjangka tanda-tanda amaran dan pencetus untuk mencegah relaps pada masa depan.

IMBAS MATLAMAT PEMBELAJARAN 1.

Di akhir sesi, ahli kelompok boleh mengenalpasti tiga jenis relaps.

2.

Ahli kelompok boleh mengenalpasti sekurang-kurangnya enam tanda amaran awal relaps dalam beberapa situasi kehidupan seseorang.

SOALAN/PERBINCANGAN SEBELUM UJIAN JALANKAN UJIAN AKHIR SOALAN/PERBINCANGAN SELEPAS UJIAN

24


5. Pencegahan Relaps, Satu Pengenalan

PENGENALAN Ulangkaji semula secara ringkas pembelajaran dalam sesi Proses Relaps sebelum ini. Minta kelompok nyatakan apa yang mereka faham mengenai pencegahan relaps. Tulis atau rekod jawapan mereka. Nyatakan apa yang dimaksudkan pencegahan relaps sebenarnya dan maklumkan kepentingannya. Memandangkan sesi ini merupakan pengenalan asas kepada pencegahan relaps, anda digalakkan untuk membuka sesi kepada banyak perbincangan dan perkongsian pengalaman dalam kalangan ahli kelompok.

MATLAMAT PEMBELAJARAN Terangkan kepada ahli kelompok bahawa mereka akan dinilai berasaskan pencapaian kepada matlamatmatlamat berikut: 1. Sebaik selesai sesi ini, ahli kelompok boleh memahami apa yang dimaksudkan dengan pencegahan relaps. 2. Ahli kelompok mengetahui dan memahami kepentingan dan tujuan mempelajari subjek pencegahan relaps.

SOALAN Sebagai fasilitator, anda mungkin akan meminta ahli menyimpan soalan hingga ke penghujung sesi atau membenarkan mereka berinteraksi/bertanya semasa sesi sedang berjalan. Jika penyertaan ahli dalam sesi menjadi keutamaan, dicadangkan anda membenarkan pertanyaan pada bila-bila masa sesi; tetapi jika penerangan/pengajaran dahulu lebih penting, adalah lebih baik sebarang pertanyaan dibenarkan di akhir sesi.

UJIAN AWAL/AKHIR Edarkan kertas ujian awal jika anda rasakan perlu. Minta ahli isikan ujian dan kembalikannya kepada anda sebagai panduan kepada anda untuk menilai tahap pengetahuan asas mereka. Jelaskan bahawa ujian yang sama (ujian akhir) akan dijalankan di akhir sesi bagi mengukur tahap kefahaman mereka.

25


LATARBELAKANG Jelaskan kepada kelompok bahawa kejadian relaps adalah sebahagian daripada penagihan dan proses kepulihan, dan setiap individu dalam kepulihan berisiko untuk relaps. Sebahagian mereka berjaya menghindari relaps, sebahagian relaps dan kemudian berjaya harunginya dan kekal bebas dadah, dan sebahagian relaps tetapi gagal untuk pulih semula. Beri penekanan kepada kelompok bahawa proses relaps bermula lebih awal sebelum pengambilan dadah berlaku, sebab itu masa yang sesuai untuk melakukan usaha pencegahan relaps ialah sebelum proses ini berlaku terlalu jauh/lama. Minta ahli kelompok nyatakan apa yang mereka faham dengan istilah Pencegahan Relaps. Rekodkan jawapan mereka dan gerakkan sedikit perbincangan mengenainya. Beri penekanan kepada kelompok bahawa pencegahan relaps ialah satu proses pembelajaran, apa tujuan dan kepentingan mempelajari pencegahan relaps. Galakkan kelompok berinteraksi secara terbuka dan berkongsi pengalaman mengenai topic ini.

PENCEGAHAN RELAPS Definisi Secara umum Pencegahan Relaps ialah satu proses pembelajaran mengenai relaps dan strategi menghadapi dan mengatasinya. Secara khusus, PR boleh didefinisikan sebagai: §

Satu jenis latihan psiko-pendidikan

§

Ia mengajar teknik-teknik untuk mencegah penagihan semula daripada berlaku

§

Ia adalah salah satu alat yang boleh mengupayakan (empower) penagih/bekas penagih

Tujuan Matlamat atau tujuan utama Pencegahan Relaps ialah membincangkan isu/masalah penagihan semula dan membina teknik-teknik bagi mencegah atau mengurus kejadiannya. Pencegahan Relaps juga boleh dikelaskan sebagai strategi pencegahan lanjutan yang mempunyai matlamat utama berikut: §

Mencegah kejadian awal relaps (lapse) dan mengekalkan matlamat bebas dadah atau pengurangan kemudaratan

§

Menyediakan pelan pengurusan lapse jika ia berlaku bagi mencegah kejadian relaps sebenar

Apa yang paling utama dalam Pencegahan Relaps ialah menyediakan penagih/bekas penagih dengan kemahiran-kemahiran untuk mencegah kejadian relaps penuh (full-blown relapse), tanpa mengira situasi atau faktor-faktor risiko yang boleh menjerumuskan seseorang individu kepada relaps. Menurut Model Cognitive-Behavioral Therapy, Pencegahan Relaps ialah bertujuan untuk mengenalpasti situasi-situasi berisiko tinggi yang menjadi punca/sebab seseorang individu itu relaps, dan menggunakan kedua-dua strategi berdaya tindak kognitif dan tingkahlaku untuk mencegah kejadian relaps pada masa akan datang jika berlaku atau berhadapan situasi berisiko tinggi yang sama.

Kenapa Perlu Pelajari RP Minta ahli kelompok fikirkan dan beri pandangan kenapa mereka perlu mempelajari RP. Rekodkan jawapan mereka dan gerakkan sedikit perbincangan mengenainya. Tekankan kepada kelompok bahawa RP adalah subjek yang paling penting dipelajari, sama ada mereka pernah atau tidak pernah relaps. Antara

26


kepentingan mempelajari RP ialah: §

Setiap orang boleh dan mampu mencapai tahap hidup bebas dadah dan kesejahteraan

§

Setiap orang boleh dan mampu mengekalkan keadaan bebas dadah dan kesejahteraan

§

Kadangkala relaps boleh berlaku dan tidak dapat dielak

§

Kejadian relaps yang berlaku berulangkali (banyak episod relaps) boleh menyebabkan kerosakan yang kekal kepada diri

§

Kejadian relaps boleh dicegah

BAGAIMANA MELAKSANA PENCEGAHAN RELAPS Sesi pencegahan relaps perlu dilakukan secara formal dan sebaiknya serta wajar dilakukan secara perseorangan, dan dijadikan sebagai sebahagian daripada rancangan pemulihan klien. Walau bagaimanapun, bagi tujuan pembelajaran atau percambahan fikiran, adalah digalakkan sesi dilaksanakan secara berkumpulan, terutama bagi mendapatkan faedah perkongsian pengalaman. Berikut adalah antara beberapa panduan bagaimana melaksanakan Sesi Pencegahan Relaps: 1.

RP menggabungkan latihan kemahiran-kemahiran tingkahlaku dan intervensi kognitif yang dibentuk bagi mencegah atau menghadkan kejadian episod-episod relaps.

2.

Rawatan RP bermula dengan sesi penilaian terhadap risiko-risiko interpersonal, intrapersonal, persekitaran dan fisiologikal yang berpotensi untuk menyebabkan relaps, juga situasi-situasi atau faktor yang boleh menyegera/mempercepatkan kejadian relaps berlaku.

3.

Sebaik sahaja pencetus-pencetus (triggers) dan situasi-situasi berisiko tinggi yang berpotensi menyebabkan relaps dikenalpasti, pendekatan tingkahlaku dan kognitif perlu dilaksanakan – antaranya strategi daya tindak, meningkatkan daya keupayaan kawalan diri, dll.

4.

Dalam kebanyakan keadaan, RP menggabungkan banyak komponen pendidikan, termasuk sesi penstrukturan semula kognitif mengenai salah persepsi dan herotan pemikiran.

5.

Unsur-unsur lain yang perlu dimasukkan adalah sesi konfrantasi untuk mencabar pemikiran atau tingkahlaku salah mengenai jangkaan hasil positif penggunaan bahan/dadah.

6.

Masukkan juga slot perbincangan mengenai §

Komponen psikologikal dan farmakologikal sesuatu bahan/dadah

§

Sindrom Abstinence Violation Effect

RUMUSAN Imbas kembali beberapa fakta utama berikut: 1. RP ialah satu proses pembelajaran. 2. Matlamat atau tujuan utama Pencegahan Relaps ialah membincangkan isu/masalah penagihan semula dan membina teknik-teknik bagi mencegah atau mengurus kejadiannya.

27


3. Terdapat lima sebab utama kenapa RP penting untuk dipelajari. 4. Pelaksanaan RP perlu dilaksanakan bagi memenuhi sebahagian daripada rancangan pemulihan, dengan mengambilkira pendekatan perkongsian pengalaman, pendidikan dan latihan kemahiran/daya tindak bagi mengatasi atau mencegah kejadian relaps.

IMBAS MATLAMAT PEMBELAJARAN 1. Sebaik selesai sesi ini, ahli kelompok boleh memahami apa yang dimaksudkan dengan pencegahan relaps. 2. Ahli kelompok mengetahui dan memahami kepentingan dan tujuan mempelajari subjek pencegahan relaps.

SOALAN/PERBINCANGAN SEBELUM UJIAN AKHIR JALANKAN UJIAN AKHIR SOALAN/PERBINCANGAN SELEPAS UJIAN AKHIR

28


5. Pencegahan Relaps, Bhg I

PENGENALAN Ulangkaji semula secara ringkas pembelajaran dalam sesi Proses Relaps sebelum ini. Minta kelompok nyatakan sebab kenapa mereka perlu (penting) membina rancangan pencegahan relaps. Tulis atau rekod jawapan mereka. Nyatakan kepentingannya dan maklumkan beberapa komponen yang wajar ada dalam semua perancangan pencegahan, antaranya: tanda-tanda amaran kepada masalah, faktor-faktor risiko, cara untuk mencegah kejadiannya, dan pelan sokongan jika satu-satu kaedah tidak berkesan. Jika ada masa, gerakkan perbincangan ringkas untuk mendalami komponen-komponen ini. Sesi Bahagian I ini akan memberi tumpuan kepada isu tanda-tanda amaran awal dan sebahagian pencetus-pencetus (triggers) relaps.

MATLAMAT PEMBELAJARAN Terangkan kepada ahli kelompok bahawa mereka akan dinilai berasaskan pencapaian kepada matlamatmatlamat berikut: 1. Sebaik selesai sesi ini, ahli kelompok boleh memahami pelbagai isu yang boleh mencetus relaps yang dihadapi oleh individu yang berada dalam kepulihan (recovering addict). 2. Ahli kelompok berupaya mengenalpasti tanda amaran dan pencetus relaps diri masing-masing.

SOALAN Sebagai fasilitator, anda mungkin akan meminta ahli menyimpan soalan hingga ke penghujung sesi atau membenarkan mereka berinteraksi/bertanya semasa sesi sedang berjalan. Jika penyertaan ahli dalam sesi menjadi keutamaan, dicadangkan anda membenarkan pertanyaan pada bila-bila masa sesi; tetapi jika penerangan/pengajaran dahulu lebih penting, adalah lebih baik sebarang pertanyaan dibenarkan di akhir sesi.

UJIAN AWAL/AKHIR Edarkan kertas ujian awal jika anda rasakan perlu. Minta ahli isikan ujian dan kembalikannya kepada anda sebagai panduan kepada anda untuk menilai tahap pengetahuan asas mereka. Jelaskan bahawa ujian yang sama (ujian akhir) akan dijalankan di akhir sesi bagi mengukur tahap kefahaman mereka.

29


LATARBELAKANG Jelaskan kepada kelompok bahawa kejadian relaps adalah sebahagian daripada penagihan dan proses kepulihan, dan setiap individu dalam kepulihan berisiko untuk relaps. Sebahagian mereka berjaya menghindari relaps, sebahagian relaps dan kemudian berjaya harunginya dan kekal bebas dadah, dan sebahagian relaps tetapi gagal untuk pulih semula. Beri penekanan kepada kelompok bahawa proses relaps bermula lebih awal sebelum pengambilan dadah berlaku, sebab itu masa yang sesuai untuk melakukan usaha pencegahan relaps ialah sebelum proses ini berlaku terlalu jauh/lama. Minta ahli kelompok namakan beberapa perubahan gayahidup yang diperlukan dalam proses kepulihan. Senaraikan jawapan mereka di atas papan kenyataan atau flip chart dan gerakkan perbincangan ringkas mengenai tanda-tanda awal relaps yang mungkin muncul berdasarkan jawapan mereka. Beri penekanan kepada kelompok bahawa relaps, seperti penagihan dan kepulihan, adalah satu proses yang boleh diubah atau diganggu/dicelah (interrupt) pada bila-bila masa, lebih awal lebih baik.

SEBAB DAN PENCETUS RELAPS Isu-isu Peribadi Isu-isu peribadi boleh menyumbang kepada relaps. Kesedaran mengenai isu-isu ini beserta dengan kemahiran menghadapinya (coping) boleh membantu kita mengelak daripada relaps. Berikut adalah antara beberapa isu peribadi yang boleh membuatkan seseorang mudah terdedah (vulnerable) atau berisiko untuk relaps. •

Isu-isu Dalaman: Gian atau desakan untuk mengguna Kesunyian dan takut diabaikan/ditinggalkan Mengalami kesakitan emosi tanpa “ubat penenang” iaitu dadah Isu-isu seksual Masalah perubatan dan kesakitan kronik Herotan pemikiran

Isu-isu Luaran atau Situasi: Konflik romantik, keluarga, dan lain-lain perhubungan Masalah kewangan Masalah perundangan Masalah pekerjaan Persekitaran penagihan: berada di sekitar orang, tempat, pandangan, bunyi, bau, atau rasa yang berkait dengan pengalaman lepas semasa menagih.

Mengenalpasti Situasi Pencetus Umum Bersedia menghadapi masalah memberi peluang yang lebih baik kepada seseorang untuk mengelak daripada relaps. Ramai individu yang gagal untuk merancang ke hadapan dan cuba mengendalikan sesuatu sebaik ia muncul. Sebahagian yang lain pula percaya bahawa keinginan mereka untuk bebas dadah hanyalah sekadar membuat persediaan yang perlu. Sila kemukakan soalan ini kepada kelompok bagi memahami isu ini: “Adakah terdapat dalam kalangan kamu yang berazam untuk pulih dan bebas dadah tetapi mendapati mereka akhirnya relaps kerana isu-isu peribadi yang mereka tidak bersedia hadapinya? Apa yang telah berlaku?”

30


Minta ahli kelompok fikirkan mengenai pencetus-pencetus relaps diri masing-masing berdasarkan jenis situasi-situasi berikut: •

Masa dan situasi bila mereka kerap menggunakan dadah di masa lepas

Situasi yang meletakkan mereka dalam konflik dengan keluarga atau rakan

Kejadian-kejadian dalam hidup atau kehilangan yang mereka rasa mereka sukar mengekalkan keadaan bebas dadah

Situasi yang membuatkan mereka marah

Situasi yang membuatkan mereka sendirian

Situasi yang menakutkan mereka

Situasi yang menekan mereka

Situasi yang membuatkan mereka terlalu yakin

Situasi yang membuatkan mereka bimbang

Berdasarkan maklumat-maklumat di bahagian ini, minta setiap ahli kelompok sediakan Senarai Pencetus Relaps Peribadi masing-masing, pertama, berkait Isu-isu Peribadi dan, kedua, berkait dengan Situasi Pencetus Umum.

TANDA-TANDA AMARAN HAMPIR RELAPS Rujuk ahli kelompok kepada sesi lepas mengenai Proses Relaps. Ingatkan mereka mengenai perubahanperubahan yang dialami oleh seseorang dari segi pemikiran, perasaan dan tingkahlaku sebelum mereka kembali menggunakan dadah semula. Kebanyakan tanda-tanda ini wujud sebelum kejadian pengambilan dadah berlaku. Jika seseorang sedar mengenai kehadiran tanda-tanda amaran yang menyebabkannya hampir relaps, peluangnya untuk mengelak berlakunya relaps adalah lebih tinggi. Sebaliknya, jika mereka menafikan apa yang berlaku (tanda-tanda amaran yang muncul), mereka akan terus berada dalam proses relaps. Tanda-tanda umum seseorang hampir relaps adalah seperti berikut: Tidak jujur Keletihan Penafian Suka mempertikai Murung Kecewa Kesian-diri Terlalu yakin

Mudah puas hati/selesa dan berlengah-lengah Jangkaan lebih daripada orang lain Abai rutin dan struktur harian Menguji kepulihan – dedah diri kepada situasi berisiko Harapkan perubahan berlaku dengan cepat Tidak menyertai program jagaan lanjutan/perjumpaan Corak makan dan tidur kembali tidak normal Mengambil risiko yang tidak perlu – sindrom “ia takkan terjadi kepada saya”

Ramai individu dalam kepulihan takut apabila mereka rasa gian dan mimpikan pengambilan dadah, bimbang ianya bermakna mereka terlalu hampir untuk relaps. Sebenarnya, keadaan ini adalah normal. Ramai individu yang pulih dan bersih daripada dadah merasainya, kadang-kadang berlaku setelah mereka lama meninggalkan dadah, tetapi masih mampu mengelak relaps. Walaupun kegianan dan mimpikan dadah bukan tanda-tanda hampir relaps, tetapi adalah lebih baik jika ia dapat dikongsi dengan rakan, penaja atau kaunselor.

Ketahui Tanda Amaran Anda Jika terdapat sebahagian ahli kelompok pernah menjalani proses kepulihan dan kemudian relaps, minta mereka berkongsi mengenai mana-mana tanda-tanda amaran awal seperti dinyatakan di atas, yang mereka alami/tempuhi sebelum mereka kembali menggunakan dadah. Bagi ahli kelompok yang belum pernah

31


relaps sejak menjalani proses kepulihan, minta mereka berkongsi atau fikirkan mengenai saat-saat atau masa mereka mengalami desakan yang amat kuat untuk mengambil dadah. Minta ahli kelompok secara kolektif mengenalpasti sebanyak mungkin tanda-tanda amaran awal yang mereka tahu berdasarkan panduan berikut: -

Pengalaman mereka sendiri Pengalaman orang lain yang mereka kenali Maklumat daripada pembacaan, tugasan program rawatan dan lain-lain dokumentasi

Senarai Tanda-tanda Amaran Diri/Peribadi Berdasarkan perbincangan di atas, minta setiap ahli kelompok membuat senarai tanda-tanda amaran relaps mereka sendiri – merujuk kepada keperluan masing-masing.

RUMUSAN Imbas kembali beberapa fakta utama berikut: 1. Relaps ialah sebahagian daripada penyakit penagihan dan semua individu yang berada dalam kepulihan mempunyai risiko untuk relaps. 2. Terdapat beberapa keadaan yang lazim (common) yang boleh meningkatkan risiko untuk relaps, dari segi dalaman atau situasi/luaran. 3. Terdapat beberapa tanda amaran awal relaps yang lazim yang boleh diperhatikan dari segi perasaan, pemikiran dan tingkahlaku pada diri seseorang, sebelum mereka kembali menggunakan dadah. 4. Dengan mengetahui pencetus dan tanda amaran awal peribadi, sedar/waspada mengenainya dan membuat persediaan menghadapinya, individu dalam kepulihan boleh mengurangkan dengan banyak risiko relaps dan meningkatkan peluang diri untuk bersih dan bebas dadah.

IMBAS MATLAMAT PEMBELAJARAN 1. Sebaik selesai sesi ini, ahli kelompok boleh memahami pelbagai isu yang boleh mencetus relaps yang dihadapi oleh individu yang berada dalam kepulihan (recovering addict). 2. Ahli kelompok berupaya mengenalpasti tanda amaran dan pencetus relaps diri masing-masing.

SOALAN/PERBINCANGAN SEBELUM UJIAN AKHIR JALANKAN UJIAN AKHIR SOALAN/PERBINCANGAN SELEPAS UJIAN AKHIR

32


5. Pencegahan Relaps, Bhg II

PENGENALAN Mulakan sesi dengan bertanya kepada kelompok, “Mengapa kita perlu membuat rancangan pencegahan relaps?� Senaraikan jawapan kelompok di papan putih/flip chart. Jelaskan bahawa tujuan sesi ini ialah untuk membantu individu yang baru menjalani kepulihan bagi memilih dan berusaha melaksana strategistrategi pencegahan relaps yang berkesan untuk mengelak relaps berlaku.

MATLAMAT PEMBELAJARAN Terangkan kepada ahli kelompok bahawa mereka akan dinilai berasaskan pencapaian kepada matlamatmatlamat berikut: 1. Sebaik selesai sesi ini, ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai strategi pencegahan relaps yang berkesan bagi menghadapi situasi berisiko tinggi, sama ada yang dijangka atau luar jangka, untuk digunakan sendiri atau dengan bantuan orang lain. 2. Ahli kelompok akan membina pelan tindakan untuk bertindak terhadap situasi-situasi berisiko tinggi yang boleh menyebabkan relaps.

SOALAN Sebagai fasilitator, anda mungkin akan meminta ahli menyimpan soalan hingga ke penghujung sesi atau membenarkan mereka berinteraksi/bertanya semasa sesi sedang berjalan. Jika penyertaan ahli dalam sesi menjadi keutamaan, dicadangkan anda membenarkan pertanyaan pada bila-bila masa sesi; tetapi jika penerangan/pengajaran dahulu lebih penting, adalah lebih baik sebarang pertanyaan dibenarkan di akhir sesi.

UJIAN AWAL/AKHIR Edarkan kertas ujian awal jika anda rasakan perlu. Minta ahli isikan ujian dan kembalikannya kepada anda sebagai panduan kepada anda untuk menilai tahap pengetahuan asas mereka. Jelaskan bahawa ujian yang sama (ujian akhir) akan dijalankan di akhir sesi bagi mengukur tahap kefahaman mereka.

3


LATARBELAKANG Imbas semula secara ringkas pembelajaran sesi-sesi lepas terutama mengenai senarai pencetus relaps dan tanda-tanda amaran – isu-isu peribadi (dalaman), luaran, situasi pencetus umum dan tanda-tanda amaran awal. Jelaskan bahawa sesi ini akan membantu mereka menyediakan pelan pencegahan relaps berdasarkan keperluan peribadi, dan membandingkannya dengan ahli kelompok yang lain. Tegaskan kepada kelompok bahawa rancangan pencegahan relaps perlu diselenggara secara tetap dan dipertingkatkan/modifikasi sepanjang perjalanan mereka dalam proses kepulihan – mereka perlu tambah atau ubah sesetengah item atau strategi apabila mereka atau situasi mereka berubah.

TINDAKAN/STRATEGI UNTUK MENCEGAH RELAPS Percambahan Fikiran Lukis satu kotak besar di atas papan putih, dan bahagikan kotak itu kepada empat bahagian. Pada bahagian atas kolum kiri, tulis “Dengan Orang Lain”, dan sebelah kolum kanan pula tulis “Sendirian”. Manakala pada sebelah kiri baris atas, tulis “Dijangka”, dan di sebelah kiri baris bawah tulis “Tidak Dijangka”. Minta kelompok pilih satu situasi pencetus relaps yang telah dibincangkan dalam sesi Pencegahan Relaps Bahagian I. Selepas itu minta mereka berbincang (sesi percambahan fikiran) bagaimana cara bertindak (strategi) terhadap situasi ini, dengan bantuan orang lain, sendirian, dijangka atau tidak dijangka. Isikan semua respons kelompok dalam ruang-ruang kotak yang disediakan. Bagi melibatkan penyertaan semua ahli, adalah lebih baik jika sesi percambahan fikiran ini dibahagikan kepada kumpulankumpulan kecil, kemudian minta mereka persembahkan hasil perbincangannya. Secara mudah, pengisian ruang kotak ini adalah mengikut format berikut: • Strategi-strategi yang digunakan sendirian, bila berhadapan dengan situasi pencetus yang dijangka • Strategi-strategi yang digunakan sendirian, bila berhadapan dengan situasi pencetus yang tidak dijangka • Strategi-strategi yang digunakan dengan orang lain, bila berhadapan dengan situasi pencetus dijangka • Strategi-strategi yang digunakan dengan orang lain, bila berhadapan dengan situasi pencetus yang tidak dijangka

Strategi-strategi secara Umumnya Berguna Ahli kelompok mungkin sudah mempunyai strategi yang dipilih atau dikongsi semasa perbincangan di atas. Jelaskan kepada kelompok bahawa, setiap individu perlu memilih strategi/tindakan yang realistik untuknya yang akan dilakukan pada masa ini, kerana pemilihan strategi yang tidak praktikal hanya akan memerangkap mereka ke dalam kegagalan. Berikut ialah beberapa strategi yang secara umumnya amat berguna dalam mencegah relaps yang boleh diamalkan oleh setiap individu: 1. Bercakap dengan orang lain: Minta ahli kelompok nyatakan/senaraikan siapa yang mereka rasa boleh/bersedia untuk mereka bercakap bila diperlukan. Rancang bagaimana mereka akan meminta bantuan orang lain. Persediaan awal ini boleh mengurangkan tekanan mereka. 2. Kekal aktif: Minta ahli kelompok senaraikan tiga aktiviti yang boleh membuatkan mereka melupakan penggunaan dadah. 3. Guna penegasan positif: Cadang pemikiran positif bagi menggantikan pemikiran negatif, sebagai contoh, menggantikan “Saya tidak tahan lagi” dengan “Saya masih mampu mengharunginya”. Minta ahli senaraikan tiga pemikiran positif. 4. Guna ganjaran gantian: Senaraikan cara orang menghargai diri sendiri: contoh – menonton wayang, berjalan-jalan, makan makanan kegemaran dll. Minta ahli senaraikan apa ganjaran yang boleh diberikan kepada dirinya sendiri. 5. Hadir ke perjumpaan kumpulan sokongan: Minta kelompok kenalpasti berapa banyak perjumpaan

3


yang mereka akan hadir, di mana, hari dan masa. Perancangan awal mengenainya boleh mengurangkan tekanan kepada individu untuk memilih perjumpaan mana yang perlu dihadiri. 6. Cari dan berusaha bersama penaja. 7. Baca bahan-bahan kepulihan atau keagamaan. 8. Baca Falsafah Teras, doa atau slogan. 9. Mula dan tamatkan masa setiap hari dengan aktiviti berorientasikan kepulihan: Ramai individu dalam kepulihan yang meluangkan sedikit masa untuk bermeditasi dan berdoa pada setiap permulaan dan akhir setiap hari mendapati ia membantu mereka menguruskan tekanan dan mengurangkan kebimbangan. 10. Buat senarai penghargaan. 11. Buat senarai perkara-perkara terbaik mengenai hidup bebas dadah. 12. Kekal di masa kini: Fokus kepada apa yang berlaku sekeliling mereka kini dan tugas mereka di masa akan datang adalah lebih baik berbanding terlalu memikirkan/bimbang apa yang telah mereka lalui yang mereka tidak mampu ubah atau perkara yang tidak mungkin berlaku di masa depan. 13. Elak situasi sukar bila mampu: Sebagai contoh hadir parti, tanya diri “ Adakah saya benar-benar mahu pergi? Adakah saya perlu pergi? atau Bolehkah saya elak?” 14. Bersedia untuk berhadapan dengan situasi yang tidak boleh dielak: Bincangkan situasi ini terlebih dahulu dengan penaja, rakan dalam kepulihan, atau ahli kumpulan, dan maklumkan mereka bagaimana ia berlaku dan kesudahannya. 15. Simpan senarai nama dan nombor telefon orang yang boleh membantu. 16. Rancang bagaimana meninggalkan situasi yang boleh membuatkan diri rasa tidak selesa atau tertekan: Sebagai contoh, bawa kereta sendiri bila menghadiri parti bagi memudahkan mereka balik segera bila berhadapan dengan situasi sukar. Dalam kebanyakan keadaan, individu perlu merancang bagaimana untuk hadir atau menunjukkan diri dalam masa yang singkat dalam sesuatu situasi, dan kemudian meninggalkannya dengan segera. 17. Jangan pergi ke situasi yang bahaya sendirian jika boleh dielakkan: Bila akan berhadapan situasi pencetus relaps yang dijangka, adalah lebih baik/membantu jika anda ditemani rakan yang boleh membantu.

PERANCANGAN INDIVIDU Berdasarkan semua persembahan/maklumat daripada sesi ini, minta setiap ahli sediakan Strategi Pencegahan Relaps Peribadi masing-masing dengan menggunakan format empat bahagian kotak sebelum ini sebagai latihan. Guna panduan berikut:• Strategi solo bagi menghadapi situasi pencetus yang dijangka • Strategi kumpulan bagi menghadapi situasi pencetus yang dijangka • Strategi solo bagi menghadapi situasi pencetus yang tidak dijangka • Strategi kumpulan bagi menghadapi situasi pencetus yang tidak dijangka

RUMUSAN Imbas kembali fakta-fakta utama berikut: 1. Rancangan pencegahan relaps membolehkan individu mengelak relaps dengan lebih mudah. 2. Rancangan pencegahan relaps yang baik ialah ia tidak pernah tamat, tetapi sentiasa ditingkat dan dikemaskinikan. 3. Rancangan pencegahan relaps yang baik ialah rancangan yang mempunyai strategi yang boleh digunakan secara sendirian atau dengan bantuan orang lain bagi menghadapi situasi yang dijangka atau tidak dijangka.

3


IMBAS MATLAMAT PEMBELAJARAN 1. Sebaik selesai sesi ini, ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai strategi pencegahan relaps yang berkesan bagi menghadapi situasi berisiko tinggi, sama ada yang dijangka atau luar jangka, untuk digunakan sendiri atau dengan bantuan orang lain. 2. Ahli kelompok akan membina pelan tindakan untuk bertindak terhadap situasi-situasi berisiko tinggi yang boleh menyebabkan relaps.

SOALAN/PERBINCANGAN SEBELUM UJIAN AKHIR JALANKAN UJIAN AKHIR SOALAN/PERBINCANGAN SELEPAS UJIAN AKHIR

3


6. Model Kognitif-Tingkahlaku

PENGENALAN Tanya ahli kelompok sama ada terdapat antara mereka pernah berhadapan dengan situasi berisiko tinggi dan bagaima mereka menghadapinya? Tuliskan jawapan mereka dan gerakkan sedikit perbincangan mengenainya. Terangkan bahawa sesi ini cuba memberi kefahaman kepada mereka mengenai apa yang dimaksudkan dengan situasi berisiko tinggi, bagaimana cara situasi ini dihadapai, sama ada secara berkesan atau tidak yang akan menentukan kemungkinan mereka akan relaps atau tidak. Semua ini akan dibincangkan berdasarkan Model Kognitif-Tingkahlaku.

MATLAMAT PEMBELAJARAN Terangkan kepada ahli kelompok bahawa mereka akan dinilai berasaskan pencapaian kepada matlamatmatlamat berikut: 1. Pada akhir sesi, ahli kelompok akan menunjukkan keupayaan untuk mendefinisikan istilah keadaan/situasi berisiko tinggi dan apa yang dimaksudkan dengan situasi berisiko tinggi. 2. Ahli kelompok akan mendapat kefahaman mengenai daya tindak secara berkesan atau tidak berkesan dan bagaimana ia menentukan kemungkinan relaps mereka.

SOALAN Sebagai fasilitator, anda mungkin akan meminta ahli menyimpan soalan hingga ke penghujung sesi atau membenarkan mereka berinteraksi/bertanya semasa sesi sedang berjalan. Jika penyertaan ahli dalam sesi menjadi keutamaan, dicadangkan anda membenarkan pertanyaan pada bila-bila masa sesi; tetapi jika penerangan/pengajaran dahulu lebih penting, adalah lebih baik sebarang pertanyaan dibenarkan di akhir sesi.

UJIAN AWAL/AKHIR Edarkan kertas ujian awal jika anda rasakan perlu. Minta ahli isikan ujian dan kembalikannya kepada anda sebagai panduan kepada anda untuk menilai tahap pengetahuan asas mereka. Jelaskan bahawa ujian yang sama (ujian akhir) akan dijalankan di akhir sesi bagi mengukur tahap kefahaman mereka.

3


LATARBELAKANG Minta ahli kelompok memberi definisi kepada perkataan “situasi berisiko tinggi�. Catatkan jawapan mereka, kemudian bandingkan dengan definisi yang diberikan oleh Marlatt & Gordon (1985): Situasi berisiko tinggi ialah situasi atau kejadian yang boleh menyebabkan wujudnya tanda-tanda amaran, pencetus-pencetus kepada relaps yang dihasilkan melalui interaksi/pendedahan kepada keadaan emosi yang negatif, konflik interpersonal, tekanan sosial dan keadaan emosi yang positif. Menurut model ini, kejadian relaps berlaku kerana interaksi antara “situasi berisiko tinggi dan keupayaan kawalan diri� (high risk situation vs self-efficacy). Gerakkan perbincangan ringkas mengenai situasi berisiko tinggi. Perhatian: Semua penagih/bekas penagih atau individu yang berada dalam kepulihan tidak boleh mengelak daripada berhadapan atau mengalami situasi berisiko tinggi. Yang membezakannya hanya bagaimana kita menghadapinya, atau dipanggil kemahiran-kemahiran berdaya tindak (coping skills). Minta ahli kelompok memberi contoh strategi berdaya tindak yang biasa mereka lakukan bila berhadapan dengan situasi berisiko tinggi, berdasarkan pengalaman mereka sebelum ini. Secara bersamasama, cuba kelaskan strategi ini sama ada berkesan/positif atau tidak berkesan/negatif.

KONSEP MODEL Bincangkan model ini berdasarkan rajah berikut:

EFFECTIVE COPING

INCREASED SELF - EFFICACY

DECREASED PROBABILITY OF RELAPSE

RESPONSE

HIGH - RISK SITUATION AVE and Perceive

Decreased Self - efficacy Ineffective Coping response

d Positive effe ct

and Positive Outcomes Expectancies of Alcohol/drug

LAPSE

Of alcohol/

Increased Probabili ty of Relapse

drug Marlatt & Gordon (1985) Sumber:

Situasi Berisiko Tinggi Menurut model ini, individu yang memulakan perubahan tingkahlaku akan berhadapan dengan situasi atau kejadian yang berisiko – kejadian relaps bergantung kepada daya tindak individu itu kepada situasi atau kejadian berkenaan: •

Empat keadaan berisiko yang dikenalpasti dalam model ini ialah “keadaan emosi yang negatif�, “interpersonal�, “tekanan sosial�, dan “keadaan emosi yang positif� 1. Keadaan Emosi Negatif – disebabkan oleh persepsi intrapersonal terhadap sesuatu situasi atau reaksi kepada persekitaran – marah, bimbang, murung, kecewa, bosan – menigkatkan risiko relaps. 2. Konflik Interpersonal – situasi melibatkan orang lain atau kumpulan – berkonflik – seperti bergaduh dan pertengkaran. Gabungan intrapersonal dan interpersonal menjadi penentu lebih separuh daripada kejadian relaps.

3


3. Tekanan Sosial – tekanan yang hadir dalam persekitaran sosial individu – secara lisan atau bukan lisan, langsung atau tidak langsung – cth: berada di persekitaran atau berkawan dengan penagih. 4. Keadaan Emosi Positif – situasi yang menggembirakan di luar kawalan – sering dikaitkan dengan perayaan, mencuba “willpower”, terdedah dengan rangsangan berkaitan dadah dan lain-lain.

Kemahiran Daya Tindak Kemahiran daya tindak (coping skill) adalah penentu kritikal – bagaimana seseorang itu bertindak menangani situasi berisiko yang dihadapinya – penentu ia relaps atau tidak. Terdapat dua cara individu berdaya tindak: 1.

Berdaya tindak secara berkesan: Individu yang guna kemahiran daya tindak yang berkesan seperti meninggalkan situasi (daya tindak tingkahlaku) dan “self-talk” (daya tindak kognitif) kurang risiko untuk relaps.

2.

Berdaya tindak secara tidak berkesan: Individu yang guna kemahiran daya tindak yang tidak berkesan seperti menghampiri situasi (daya tindak tingkahlaku) dan memikirkan keseronokan dahulu (daya tindak kognitif) lebih berisiko untuk relaps.

Jangkaan Hasil Suatu jangkaan hasil daripada pengambilan dadah, sama ada secara positif (mendatangkan kesan baik kepada diri) atau negatif (mendatangkan kesan negatif kepada diri). •

Jangkaan positif – pengambilan dadah akan menghasilkan kesan yang positif – menggunakan teknik discount, kurangkan kesan negatif dadah seperti dadah dapat mengurangkan tekanan, menangani keadaan emosi yang negatif, mengubat diri (self-medication) dll.

Jangkaan negatif – pengambilan dadah akan menghasilkan kesan yang negatif – seperti mengakibatkan kemerosotan fizikal, gangguan emosi, sakit dll.

Abstinence Violation Effects Kesan-kesan yang akan dihadapi oleh penagih/bekas penagih apabila kali pertama mengambil dadah selepas keadaan bebas sebelumnya, atau lapse. Terdapat tiga kesan utama AVE, iaitu: 1.

Kegagalan diri: Pengambilan semula dadah adalah berpunca daripada kelemahan diri sendiri. Individu sukar untuk melawan desakan dan menyalahkan diri atas kejadian lapse yang berlaku.

2.

Di luar kawalan/takdir: Pengambilan semula dadah diatribusikan oleh penagih akibat daripada keadaan-keadaan yang di luar kawalan dirinya atau sudah ditakdirkan kepada dirinya.

3.

Proses pembelajaran: Pengambilan semula dadah dianggap oleh individu sebagai satu kelemahan yang perlu diperbaiki, anggap kejadian lapse sebagai satu proses pembelajaran dan peluang untuk memperbaiki lagi strategi mencegah relaps dan berhadapan dengan situasi berisiko tinggi.

Penentu-penentu Terselindung Selain daripada situasi berisiko tinggi seperti yang dinyatakan sebelum ini, model ini juga mencadangkan bahawa terdapat dua penentu terselindung, yang berperanan mempercepatkan situasi berisiko tinggi menjadi punca kejadian relaps, iaitu: 1.

Gaya hidup: kecenderungan individu untuk memenuhi kehendak/permintaan luaran (sepatutnya dilakukan) atau kehendak diri (apa diri mahu). Individu yang hidup penuh dengan permintaan akan mengalami tekanan – keadaan emosi negatif – relaps; atau reaksi mencari keseronokan – rasionalkan pengambilan dadah.

3


2.

Desakan atau kegianan: keinginan untuk mendapatkan keseronokan – rangsangan psikologi dan persekitaran. Ia banyak dipengaruhi oleh rangsangan daripada pengalaman lepas (desakan) dan proses kognitif yang berkait dengan keseronokan yang pernah dialami (kegianan).

RUMUSAN Ulas semula beberapa fakta utama berikut: 1. Kejadian relaps berlaku kerana interaksi antara “situasi berisiko tinggi dan keupayaan kawalan diri” (high risk situation vs self-efficacy). 2. Terdapat empat situasi berisiko tinggi iaitu keadaan emosi yang negatif, tekanan sosial, konflik interpersonal dan keadaan emosi yang positif. 3. Keupayaan daya tindak – secara berkesan atau tidak berkesan akan menentukan tinggi atau rendahnya kemungkinan seseorang individu itu relaps. 4. Jangkaan hasil dan AVE boleh menentukan kejadian lapse menjadi relaps. 5. Selain empat situasi berisiko tinggi, terdapat dua penentu terselindung yang boleh mencepatkan kejadian relaps iaitu gaya hidup dan desakan atau kegianan.

IMBAS MATLAMAT PEMBELAJARAN 1. Pada akhir sesi, ahli kelompok akan menunjukkan keupayaan untuk mendefinisikan istilah keadaan berisiko tinggi dan apa yang dimaksudkan dengan situasi berisiko tinggi. 2. Ahli kelompok akan mendapat kefahaman mengenai daya tindak secara berkesan atau tidak berkesan dan bagaimana ia menentukan kemungkinan relaps mereka.

SOALAN/PERBINCANGAN SEBELUM UJIAN AKHIR JALANKAN UJIAN AKHIR SOALAN/PERBINCANGAN SELEPAS UJIAN AKHIR
7. Model Gorski-CENAPS

PENGENALAN Tanya ahli kelompok sama ada mereka faham dengan konsep penagihan sebagai satu penyakit dan kenapa? Adakah penyakit penagihan boleh disembuhkan? Rekodkan jawapan dan pandangan mereka. Terangkan bahawa sesi ini cuba memberi kefahaman kepada mereka mengenai model kedua mengenai relaps dan pencegahan relaps iaitu Model Gorski & CENAPS.

MATLAMAT PEMBELAJARAN Terangkan kepada ahli kelompok bahawa mereka akan dinilai berasaskan pencapaian kepada matlamatmatlamat berikut: 1. Pada akhir sesi, ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai penagihan sebagai satu penyakit. 2. Ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai komponen asas model ini, prasyarat pencegahan relaps dan tindakan-tindakan/proses pencegahan relaps.

SOALAN Sebagai fasilitator, anda mungkin akan meminta ahli menyimpan soalan hingga ke penghujung sesi atau membenarkan mereka berinteraksi/bertanya semasa sesi sedang berjalan. Jika penyertaan ahli dalam sesi menjadi keutamaan, dicadangkan anda membenarkan pertanyaan pada bila-bila masa sesi; tetapi jika penerangan/pengajaran dahulu lebih penting, adalah lebih baik sebarang pertanyaan dibenarkan di akhir sesi.

UJIAN AWAL/AKHIR Edarkan kertas ujian awal jika anda rasakan perlu. Minta ahli isikan ujian dan kembalikannya kepada anda sebagai panduan kepada anda untuk menilai tahap pengetahuan asas mereka. Jelaskan bahawa ujian yang sama (ujian akhir) akan dijalankan di akhir sesi bagi mengukur tahap kefahaman mereka.

4


LATARBELAKANG Model ini diasaskan oleh Terence Gorski yang percaya bahawa penagihan adalah sejenis penyakit, dan kejadian relaps boleh dicegah. Minta ahli kelompok memberi pandangan mengapa penagihan dianggap sebagi satu jenis penagihan. Rekodkan pandangan mereka dan gerakkan sedikit perbincangan mengenainya. Selepas itu dedahkan dengan penerangan ringkas mengenai model ini.

KONSEP MODEL Model ini mencadangkan empat komponen utama dalam menerangkan penagihan sebagai satu penyakit, bagaimana proses kepulihan dan pencegahan relaps boleh dilaksanakan.

Komponen Asas Terdapat empat komponen utama, iaitu: •

Percaya bahawa setiap manusia boleh mengubah sikap, kepercayaan dan tingkahlaku – komponen asas dalam pencegahan relaps.

Penagihan adalah satu penyakit bio-psiko-sosial dan spiritual. Sebagai satu penyakit, penagihan dianggap sebagai satu penyakit yang kronik, sentiasa berkembang (progresif) dan berpotensi membawa maut. Selain itu, rawatan kepada penagihan hendaklah menumpu kepada penyakit itu sendiri.

Tiada konsep sembuh: Untuk mencegah relaps, seseorang individu itu perlu bebas dadah sepenuhnya, iaitu abstinence dari semua jenis dadah yang boleh mengubah mood (mood altering substance). Menurut model ini juga, kepulihan adalah satu proses sepanjang hayat, bagi meningkatkan celik akal individu dan komitmen untuk berubah.

Konsep dan program 12-Langkah adalah penting dan menjamin kepulihan seseorang individu.

Penjagaan Berterusan (Continuum Care) Model ini percaya bahawa sebarang program rawatan dan pemulihan yang hendak dijalankan ke atas seseorang penagih dadah hendaklah secara berterusan dan mengikut proses-proses berikut: 1. Penilaian: Setiap penagih yang ingin/dipaksa mendapatkan rawatan hendaklah dibuat penilaian terutama mengenai masalah penagihannya dan latarbelakang penagihannya. 2. Diagnosis: Diagnosis penting bagi membolehkan pegawai menentukan tahap keseriusan penagihan seseorang individu itu, selain masalah dual-diangnosis. 3. Detoksifikasi: Sebelum mengikuti program rawatan dan pemulihan, seseorang penagih perlu menjalani proses detoksifikasi – bagi menstabilkan keadaan emosi dan fizikal individu – sebelum layak mengikuti program pemulihan. Begitu juga dalam kes relaps, sebelum meneruskan proses kepulihan, individu perlu distabilkan dahulu. 4. Rawatan dan pemulihan: Rawatan dan pemulihan yang dikhususkan adalah termasuk diinstitusi, TC, half-way house, outpatient dan jagaan lanjutan. Semuanya bergantung kepada kesesuaian dan keperluan kepulihan individu. 5. Terapi Kumpulan: Menekankan aktiviti sokong bantu – fokus kepada faktor semasa dan sekarang dengan faktor penyebab masa lampau 6. Terapi Keluarga: Penekanan kepada kumpulan atau pendekatan konfrantasi bagi menggerakkan perubahan.

4


Beri penjelasan kepada kelompok bahawa selain daripada komponen asas dan penjagaan berterusan yang diberi penekanan dalam model ini, beberapa konsep atau isu berikut juga mempunyai kepentingan dan diakui memberi kesan kepada proses kepulihan dan pencegahan relaps seseorang penagih/bekas penagih dadah. Antaranya: •

Program pemulihan dan pencegahan relaps yang diberikan perlu memasukkan unsur-unsur pendidikan melalui kaedah didaktik – sama ada melalui slot ceramah, pembacaan dan penulisan tugasan

•

Faktor sosial dan pekerjaan perlu diberi perhatian kerana ia menjadi penyumbang kepada kejadian relaps.

•

Sesuatu program kepulihan dan relaps hendaklah memberi penekanan juga kepada usaha mengubah personaliti, gaya hidup dan keluarga individu.

Keperluan Pencegahan Relaps Model ini menekankan bahawa bagi membolehkan seseorang itu mengikuti program pencegahan relaps, atau ingin mencegah relaps, mereka hendaklah: 1.

Mengakui pergantungan kepada dadah sebagai satu penyakit biopsikososial

2.

Mengakui perlunya abstinence daripada semua jenis dadah (mood altering substance)

3.

Mengikuti perkembangan dan penerusan program kepulihan

4.

Diagnosis dan merawat semua masalah lain yang boleh mengganggu kepulihan dan pengekalan bebas dadah

Proses Pencegahan Relaps Menurut model ini, kepulihan dan pencegahan relaps adalah proses yang berkaitan. Oleh itu, kepulihan dan pencegahan relaps berlaku mengikut enam langkah berikut: 1.

Bebas dadah

2.

Jauhi dari orang, tempat dan benda, serta bina sistem jaringan sosial bagi membantu kepulihan dan pencegahan relaps

3.

Hentikan tingkahlaku salah-diri kompulsif yang menekan kesedaran mengenai perasaan sakit dan pemikiran tidak rasional

4.

Belajar mengurus perasaan dan tindakbalas emosi tanpa menggunakan dadah

5.

Belajar menukar corak pemikiran penagih (addictive thinking) yang membentuk perasaan sakit dan tingkahlaku salah-diri.

6.

Kenalpasti dan ubah asas kepercayaan salah mengenai diri atau orang lain atau dunia yang menggalakkan pemikiran yang tidak rasional.

RUMUSAN Ulas semula beberapa fakta utama berikut: 1. Penagihan adalah satu jenis peyakit, iaitu penyakit bio-psiko-sosial dan spiritual – oleh itu ia mempunyai potensi untuk menjadi kronik, progresif dan membawa maut. 2. Penjagaan berterusan amat penting bagi menjamin kepulihan berterusan dan mencegah relaps. 3. Kepulihan dan pencegahan relaps adalah merupakan dua proses yang berkaitan.

4


IMBAS MATLAMAT PEMBELAJARAN 1. Pada akhir sesi, ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai penagihan sebagai satu penyakit. 2. Ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai komponen asas model ini, prasyarat pencegahan relaps dan tindakan-tindakan/proses pencegahan relaps.

SOALAN/PERBINCANGAN SEBELUM UJIAN AKHIR JALANKAN UJIAN AKHIR SOALAN/PERBINCANGAN SELEPAS UJIAN AKHIR

4


8. Tahap-tahap Perubahan

PENGENALAN Tanya ahli kelompok sama ada mereka faham apakah yang dimaksudkan dengan perubahan dan bagaimana perubahan berlaku? Apakah perubahan boleh diukur? Jika ya, bagaimana kita boleh mengukur perubahan? Gerakkan perbincangan ringkas dan rekod pandangan ahli kelompok. Terangkan kepada kelompok bahawa sesi ini merupakan kesinambungan kepada dua sesi terawal bagi menerangkan proses relaps daripada pandangan sebuah lagi teori/model, iaitu Model Tahap-tahap Perubahan. Model ini secara khusus melihat bagaimana manusia mengubah tingkahlaku, proses-proses perubahan yang dialami seiring dengan tahap perubahan yang dilalui dan bagaimana mengurus perubahan agar ia menyokong proses kepulihan dan mencegah relaps.

MATLAMAT PEMBELAJARAN Terangkan kepada ahli kelompok bahawa mereka akan dinilai berasaskan pencapaian kepada matlamatmatlamat berikut: 1. Pada akhir sesi, ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai perubahan dan mengenalpasti tahap dan proses perubahan yang mereka alami. 2. Ahli kelompok mendapat idea bagaimana menguruskan perubahan yang dikenalpasti dimiliki mereka bagi mencapai tahap bebas dadah dan mengekalkan kepulihan.

SOALAN Sebagai fasilitator, anda mungkin akan meminta ahli menyimpan soalan hingga ke penghujung sesi atau membenarkan mereka berinteraksi/bertanya semasa sesi sedang berjalan. Jika penyertaan ahli dalam sesi menjadi keutamaan, dicadangkan anda membenarkan pertanyaan pada bila-bila masa sesi; tetapi jika penerangan/pengajaran dahulu lebih penting, adalah lebih baik sebarang pertanyaan dibenarkan di akhir sesi.

SKALA TAHAP PERUBAHAN Edarkan ujian Skala Tahap-tahap Perubahan. Beri penjelasan bahawa ujian ini bertujuan mengenalpasti tahap perubahan mereka, bagi memudahkan penjelasan makna dan penerangan tahap-tahap dan proses perubahan yang dilalui. Tadbir ujian ini berdasarkan arahan-arahan yang dinyatakan.

UJIAN AWAL/AKHIR Edarkan kertas ujian awal jika anda rasakan perlu. Minta ahli isikan ujian dan kembalikannya kepada anda sebagai panduan kepada anda untuk menilai tahap pengetahuan asas mereka. Jelaskan bahawa ujian yang sama (ujian akhir) akan dijalankan di akhir sesi bagi mengukur tahap kefahaman mereka.

4


LATARBELAKANG Model Tahap-tahap Perubahan atau dikenali juga sebagai Transtheoretical Model of Behavior Change (Lam & Hilburger, 1996), atau Transtheoritical Model of Change (Turnbull, 2000) adalah satu model integratif tentang perubahan tingkah laku, yang digunakan secara meluas dalam kajian tentang perubahan tingkah laku, antaranya ialah kajian mengenai pemberhentian merokok, diet, penyalahgunaan alkohol, pengawalan berat badan, penyalahgunaan dadah, pengurusan tekanan dan perubahan organisasi (Velcer, Prochaska, Fava, Norman & Redding, 1998). Menurut Parker dan Parikh (2001), teori ini telah dibina oleh James O. Prochaska dan Carlo C. DiClemente pada 1982 bagi menerangkan bagaimana seseorang individu mengubah tingkahlaku mereka. Mereka menegaskan bahawa percubaan mengubah tingkah laku oleh seseorang individu berkembang melalui pusingan (cycle) lima tahap perubahan yang berbeza. Lima tahap perubahan berkenaan ialah precontemplation, contemplation, preparation, action dan maintenance. Perubahan tingkah laku manusia biasanya ditunjukkan oleh keadaan-keadaan tertentu berdasarkan lima tahap perubahan dan 10 proses perubahan yang berlaku pada tahap-tahap berkenaan. Berdasarkan model lingkaran ini, seseorang individu berkemungkinan kembali ke tahap perubahan sebelumnya setelah mencapai tahap perubahan baru. Ia boleh berlaku berulangkali sebelum individu berjaya mengatasinya dan mencapai tahap pengekalan. Di dalam penagihan, pusingan ini adalah suatu yang normatif di mana seseorang individu “berjaya� mengatasi masalahnya berulangkali sebelum perubahan itu dikekalkan (Brownell, Marlatt, Lichtenstein & Wilson, 1986). Mereka akan belajar daripada proses atau peristiwa relaps supaya tidak kembali semula ke tahap asal (precontemplation) tetapi sebaliknya ke tahap yang lebih tinggi dalam lingkaran berkenaan. Cabaran sebenarnya ialah seseorang individu sering terperangkap dalam lingkaran yang sama berulangulang (advance-revert-advance) sebelum mencapai tahap teratas iaitu pintu keluar kepada masalah penagihan mereka, dikenali sebagai termination, satu tahap di mana seseorang individu akan berasa selamat dalam prosesnya mengekalkan tahap perubahan (Connors, Donovan & DiClemente, 2001).

TAHAP-TAHAP PERUBAHAN Berdasarkan model ini, terdapat lima tahap perubahan yang akan dilalui oleh seseorang individu mengikut urutan dari terawal hingga terakhir dalam cubaan mereka untuk berubah atau mengubahsuai tingkah laku bermasalah. Tahap-tahap ini adalah satu dimensi temporal yang membolehkan profesional pemulihan memahami bila sesuatu peralihan dalam sikap, tujuan atau niat, dan tingkah laku berlaku (Prochaska & DiClemente, 1992). Laluan kepulihan memerlukan seseorang individu bergerak dalam tahap perubahan dari precontemplation ke contemplation dan preparation bagi membolehkannya mengambil tindakan efektif dan sampai ke tahap mengekalkan perubahan. Bagi kebanyakan penagih, laluan ini adalah tidak lurus dan mereka seringkali berputar di tahap yang sama secara berulang dan menagih semula. Pengalaman ini biasanya menyumbang kepada pengetahuan dan maklumbalas yang boleh memudahkan mereka maju dalam proses pemulihan berikutnya, juga mereka mungkin belajar bahawa sesetengah matlamat yang ditetapkan adalah tidak realistik, strategi yang digunakan adalah tidak berkesan atau sesetengah persekitaran tidak konduktif kepada kejayaan perubahan (DiClemente & Scott, 1997). Secara terperinci, tahap-tahap perubahan yang dilalui oleh seseorang individu dalam proses pemulihan adalah sebagaimana berikut:

Precontemplation (Tiada Niat) Pada tahap ini, seseorang individu (precontemplator) dicirikan sebagai seorang yang tidak sedar atau menafikan masalah penagihan yang dihadapi, atau jika mengakuinya pun, mereka tidak akan berfikir secara serius untuk melakukan perubahan (Connors, Donovan & DiClemente, 2001); dan tidak

4


mempunyai keinginan untuk mengubah tingkah lakunya dalam masa terdekat, biasanya dalam tempoh enam bulan (DiClemente & Prochaska, 1995). Mereka yang berada pada tahap ini akan datang mendapatkan rawatan biasanya kerana pengaruh orang lain dan dipaksa untuk berubah, cuba mengambil hati orang lain dan tidak bersungguh-sungguh untuk mengubah tingkah lakunya (McConnaughy, DiClemente, Prochaska & Velicer, 1989). Beberapa sifat yang sering ditonjolkan ialah mereka cenderung kepada sikap penafian dan penentangan (denial and resistant), defensif, tidak komitted atau pasif dalam rawatan, menghindari langkah-langkah ke arah perubahan secara sedar atau tidak, kurang kesedaran mengenai masalah, rasa dipaksa oleh orang lain untuk berubah dan seringkali menerima tekanan oleh orang lain untuk mendapatkan rawatan (Connors, Donovan & DiClemente, 2001) dan tidak mahu lagi memikirkan perubahan kerana patah semangat (demoralized) (Levesque, et al., 2001).

Contemplation (Niat) Individu pada tahap ini (contemplator) biasanya mula memikirkan mengenai perubahan terhadap tingkah lakunya tetapi masih belum melibatkan diri dalam sebarang strategi perubahan. Dalam kes penagihan, kebanyakan mereka masih memikirkan sama ada berhenti atau mengurangkan tabiat berkenaan, berpunca daripada kesedaran yang timbul berkaitan pros dan cons jika mereka meneruskan pengambilan dadah atau alkohol, tetapi secara umumnya belum lagi membuat keputusan untuk mengambil tindakan (Connors, Donovan & DiClemente, 2001). Mereka ini dicirikan sebagai individu yang mula mengakui atau mengenalpasti masalah yang dihadapinya, berusaha untuk memahami masalahnya, rasa tertekan atau tidak selesa dengan masalahnya, dan seseorang yang dilihat cuba mencapai kefahaman tentang dirinya (self-mastery) atau mengawal keadaan melalui penilaian semula koginitif (cognitive reappraisal) dan pernah mencuba untuk melakukan perubahan sebelum ini.

Preparation (Persediaan) Individu yang berada pada tahap persediaan ini ialah mereka yang merancang untuk memulakan perubahan dalam masa terdekat dan dalam kebanyakan kes, mereka mendapat pengajaran berguna daripada percubaan terdahulu dan kegagalan yang dialami daripada semua usahanya (Prochaska & DiClemente, 1992). Mereka yang berada pada tahap ini biasanya telah berjaya mengatasi cabaran pembuatan keputusan yang dihadapi semasa di tahap contemplation, dan komitted kepada rancangan perubahan yang akan dilaksanakan nanti (Connors, Donovan & DiClemente, 2001). Beberapa sifat yang biasa ditunjukkan oleh individu yang berada di tahap ini ialah mereka bersedia untuk mengubah tingkah laku dan sikap mereka, terlibat dalam proses perubahan, bersedia membuat komitment teguh mengikuti setiap pilihan tindakan yang dipilih dan telah atau sedang membuat keputusan untuk berubah (Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992).

Action (Tindakan) Menurut Prochaska, DiClemente dan Norcross (1992), tindakan ialah tahap di mana seseorang individu mengubahsuai tingkah laku, pengalaman atau persekitaran mereka untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Terdapat dua ciri utama individu yang berada pada tahap ini, iaitu pertama, mereka mempunyai keputusan atau komitmen untuk berubah yang teguh dan jelas, dan kedua, kehadiran beberapa tingkah laku aktif yang menggambarkan komitmen perubahan mereka. Fasa tindakan biasanya adalah bagi tempoh tiga hingga enam bulan. Beberapa kajian yang dijalankan menunjukkan individu yang berada pada tahap ini mempunyai perwatakan atau sifat-sifat seperti berikut, iaitu mereka telah memutuskan untuk membuat perubahan, menunjukkan komitmen teguh untuk berubah, berusaha mengubah tingkah laku atau persekitaran yang sesuai, menunjukkan motivasi dan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku, komitted untuk membuat perubahan dan terlibat dalam proses perubahan, dan bersedia mengikuti strategi dan aktiviti

4


yang dicadangkan untuk berubah (Prochaska & DiClemente, 1992; DiClemente & Hughes, 1990).

Maintenance (Pengekalan) Menurut Connors, Donovan & DiClemente (2001), tahap ini dicirikan oleh dua keadaan yang utama iaitu, pertama, mengekal dan menggabungkan semua tindakan dan pencapaian perubahan yang diperolehi semasa tahap tindakan, dan kedua, menghindari penagihan semula. Individu yang berada pada tahap ini telah menyempurnakan sekurang-kurangnya sedikit perubahan dan biasanya bertindih dengan tindakantindakan yang diambil semasa tahap sebelum ini. Ciri-ciri yang biasa digambarkan oleh individu yang berada pada tahap ini ialah mereka berusaha mengekalkan perubahan yang dicapai pada masa itu, memberi perhatian utama kepada menghindari tergelincir (slips) atau relaps, menunjukkan ketakutan dan kebimbangan kepada penagihan semula dan berhadapan dengan situasi berisiko tinggi untuk menagih semula, dan kerap menghadapi tekanan dan dugaan untuk menggunakan semula dadah (Prochaska & DiClemente, 1992; DiClemente & Hughes, 1990).

PROSES-PROSES PERUBAHAN Proses-proses Perubahan merupakan asas yang digunakan bagi menerangkan bagaimana tingkah laku berubah atau berlaku (Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992), berdasarkan 10 proses perubahan utama yang dialami oleh seseorang semasa dalam proses perubahan. Proses-proses ini dan definisinya adalah seperti rajah di bawah. Proses

Definisi

Peningkatan Kesedaran

Maklumat mengenai diri dan masalah meningkat.

Penilaian Semula Kendiri

Menilai bagaimana seseorang berfikir dan rasa tentang dirinya berhubung masalah yang dihadapi.

Pembebasan Kendiri

Memilih dan komited untuk bertindak dan percaya kepada keupayaan untuk berubah.

Pelaziman Semula (Counter-conditioning)

Penggantian tingkah laku alternatif terhadap tingkah laku bermasalah.

Pengawalan Rangsangan

Mengelak atau bertindak terhadap rangsangan tingkah laku bermasalah.

Pengurusan Peneguhan

Memberi ganjaran kepada diri atau menerima ganjaran dari orang lain kerana membuat perubahan.

Perhubungan Menolong

Menjadi terbuka dan percaya kepada seseorang yang mengambil tahu tentang masalahnya.

Peluahan Dramatik (Dramatic Relief)

Merasai dan meluahkan perasaan tentang masalah seseorang dan penyelesaiannya.

Penilaian Semula Persekitaran

Menilai bagaimana sesuatu masalah memberi kesan kepada persekitaran fizikal.

Pembebasan Sosial

Peningkatan alternatif tingkah laku tidak bermasalah yang diperolehi dalam masyarakat.

Proses-proses ini amat berguna dan membantu dalam setiap tahap perubahan yang dialami oleh seseorang individu. Menurut Turnbull (2000), pada tahap precontemplation, proses peningkatan kesedaran dan peluahan dramatik amat penting dan berguna, manakala pada tahap contemplation pula ialah proses peningkatan kesedaran dan penilaian semula kendiri, dan proses pembebasan kendiri pada tahap

4


preparation. Pada tahap tindakan, empat proses utama penting iaitu pembebasan kendiri, pelaziman semula, pengawalan rangsangan dan pengurusan peneguhan. Akhir sekali pada tahap pengekalan, tiga proses utama ditekankan iaitu perhubungan menolong, pembebasan sosial dan penilaian semula persekitaran.

MENGURUS PERUBAHAN Jelaskan kepada kelompok bahawa, bagi membolehkan mereka menguruskan prubahan mereka – berkembang/bergerak dari tahap ke tahap – mereka perlu membina perancangan kepulihan bersama pegawai pemulihan mereka. Pengurusan perubahan ini dinamakan Intervensi Pemulihan Sepadan (Stage-matched Intervention) – iaitu pelaksanaan dan pengurusan program pemulihan seseorang penagih adalah berdasarkan kepada keperluan kepulihan mereka yang dikenalpasti melalui tahap perubahan yang dialami dan proses-proses perubahan yang dilalui, dan disesuaikan dengan strategi-strategi intervensi yang sepadan dengan tahap perubahan bagi mencapai matlamat kepulihan secara menyeluruh. IPS penting kerana ia membenarkan seseorang penagih turut serta dalam proses perubahan, boleh meningkatkan kemungkinan seseorang penagih mengambil tindakan, dan meningkatkan keakuran (compliance) seseorang penagih kepada program pemulihan.

RUMUSAN Ulas semula beberapa fakta utama berikut: 1. Perubahan tingkah laku manusia biasanya ditunjukkan oleh keadaan-keadaan tertentu berdasarkan lima tahap perubahan dan 10 proses perubahan yang berlaku pada tahap-tahap berkenaan. 2. Tahap-tahap ini adalah satu dimensi temporal yang membolehkan profesional pemulihan memahami bila sesuatu peralihan dalam sikap, tujuan atau niat, dan tingkah laku berlaku. 3. Berpandukan tahap-tahap dan proses-proses perubahan yang dilalui seseorang penagih, pegawai pemulihan mampu menyediakan perancangan keperluan kepulihan secara individu, yang dinamakan Intervensi Pemulihan Sepadan..

IMBAS MATLAMAT PEMBELAJARAN 1. Pada akhir sesi, ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai perubahan dan mengenalpasti tahap dan proses perubahan yang mereka alami. 2. Ahli kelompok mendapat idea bagaimana menguruskan perubahan yang dikenalpasti dimiliki mereka bagi mencapai tahap bebas dadah dan mengekalkan kepulihan.

SOALAN/PERBINCANGAN SEBELUM UJIAN AKHIR JALANKAN UJIAN AKHIR SOALAN/PERBINCANGAN SELEPAS UJIAN AKHIR

4


9. Program & Sumber Kepulihan

PENGENALAN Kumpulkan input daripada kelompok mengenai kenapa mereka fikir amat penting untuk mengetahui dan menggunakan program dan sumber kepulihan. Rekodkan jawapan mereka dan gerakkan perbincangan ringkas mengenainya. Jika perbincangan gagal atau kelompok gagal mengenalpastinya, jelaskan kepada mereka bahawa “kebanyakan penagih tahu mereka mempunyai masalah dan mengambil tindakan terbaik untuk menyelesaikannya sendirian, jika bernasib baik mereka akan berjaya, jika tidak mereka akan putus harapan pada pemulihan atau sebagainya.� Bincangkan mengenai satu fakta iaitu kebanyakan penagih tidak mampu pulih sendirian dengan bergantung hanya kepada celik akal atau kebolehan, tetapi kebanyakan penagih yang berusaha bersama dengan orang lain mampu pulih jika mereka berusaha dengan sepenuh hati, adanya alat bantuan (recovery tolls) dan sokongan. Sesi kali ini akan memberi pendedahan kepada kelompok di mana sumber-sumber kepulihan ini dapat diperolehi dan bagaimana menggunakannya.

MATLAMAT PEMBELAJARAN Terangkan kepada ahli kelompok bahawa mereka akan dinilai berasaskan pencapaian kepada matlamatmatlamat berikut: 1. Sebaik selesai sesi ini, ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai program kepulihan yang boleh diperolehi untuk membantu mereka. 2. Ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai sumber-sumber, teknik dan praktis/amalan untuk menjadikan program kepulihan mereka lebih berkesan.

SOALAN Sebagai fasilitator, anda mungkin akan meminta ahli menyimpan soalan hingga ke penghujung sesi atau membenarkan mereka berinteraksi/bertanya semasa sesi sedang berjalan. Jika penyertaan ahli dalam sesi menjadi keutamaan, dicadangkan anda membenarkan pertanyaan pada bila-bila masa sesi; tetapi jika penerangan/pengajaran dahulu lebih penting, adalah lebih baik sebarang pertanyaan dibenarkan di akhir sesi.

UJIAN AWAL/AKHIR Edarkan kertas ujian awal jika anda rasakan perlu. Minta ahli isikan ujian dan kembalikannya kepada anda sebagai panduan kepada anda untuk menilai tahap pengetahuan asas mereka. Jelaskan bahawa ujian yang sama (ujian akhir) akan dijalankan di akhir sesi bagi mengukur tahap kefahaman mereka.
LATARBELAKANG Minta ahli kelompok namakan kumpulan program kepulihan yang ada dalam komuniti tempat tinggal mereka. Jika tiada dalam komuniti mereka, minta mereka namakan kumpulan yang mereka tahu atau pernah dengar. Tulis jawapan mereka dan gerakkan perbincangan ringkas mengenai apa yang mereka tahu mengenai perkumpulan ini. Jelaskan bahawa sesi ini akan mendedahkan mereka mengenai perkumpulan program kepulihan yang boleh diperolehi dan bagaimana menggunakan segala peluang dan ruang ini dalam membantu kepulihan mereka.

KUMPULAN KEPULIHAN Program 12-Langkah Program ini adalah berlandaskan pegangan kepada prinsip 12-Langkah yang menyediakan struktur tindakan untuk membimbing manusia mengubah tingkahlaku bagi menjadi individu bebas dadah dan juga dari segala corak pemikiran dan tingkahlaku penagihan. Antara perkumpulan program ini ialah Alcoholics Anonymous dan Narcotics Anonymous. Asas utama penyertaan dalam program 12-Langkah ialah: 1. Melaksanakan Langkah (12-Langkah) 2. Membina perhubungan dengan kuasa tertinggi 3. Menghadiri perjumpaan secara kerap 4. Melalui/mendalami program bersama penaja, seorang pembimbing yang mempunyai pengalaman dalam program 5. Mempelajari literatur/bahan bacaan program seperti buku Big Book, 12 Steps and 12 Traditions, dll. 6. Mempunyai sekurang-kurang satu kumpulan tempatan sendiri 7. Mengamalkan Langkah-langkah dalam semua aspek kehidupan Kelebihan Kumpulan 12-Langkah termasuk: 1. Bimbingan apa yang perlu dibuat daripada orang yang telah berjaya 2. Maklumbalas berterusan untuk membetulkan herotan pemikiran dan persepsi 3. Kumpulan rakan sebaya atau “keluarga� yang berpengetahuan (rakan penekan dan penyokong kepada usaha mengekalkan kepulihan) 4. Aktiviti yang kerap untuk membantu menstrukturkan semula rutin harian dan kehidupan sosial 5. Jawapan yang praktikal/waras kepada banyak persoalan dan isu yang biasanya menyukarkan kebanyakan penagih 6. Boleh diperolehi di mana-mana tanpa kos Sedikit maklumat tambahan mengenai program 12-Langkah: 1. Jenis perjumpaan: (a)

Terbuka: Perjumpaan terbuka kepada orang awam

(b)

Tertutup: Perjumpaan hanya untuk penagih

(c)

Speaker: Satu atau beberapa speaker berkongsi “kisah� mereka

(d)

Perbincangan: Menjemput penyertaan kumpulan; individu sama ada dipanggil oleh pengerusi perjumpaan atau secara sukarela untuk berkongsi

(e)

Stag: Perjumpaan untuk lelaki atau wanita sahaja; ahli-ahli biasanya lebih selesa bercakap

5


mengenai sesuatu isu dalam satu perjumpaan kumpulan sama jantina; kumpulan sokongan penting untuk wanita dan lelaki (f)

Belajar Buku atau Langkah: Ahli-ahli membaca dan membincangkan literatur

(g)

Harijadi: Biasanya dilakukan setiap bulan, perjumpaan bagi meraikan ulangtahun bebas dadah

(h)

Kumpulan Konsain: Perjumpaan membincangkan urusan kumpulan, di mana kumpulan mengundi keputusan mengenai kewangan, upacara khas dan lain-lain perkara

2. Prinsip-prinsip 12-Langkah (a) Kejujuran (b) Harapan (c) Kepercayaan (d) Keberanian (e) Integriti (f) Kesediaan (g) Rendah diri (h) Disiplin dan tindakan (i) Kemaafan (j) Penerimaan (k) Faham dan Sedar (l) Berkhidmat dan bersyukur 3. Kenyataan 12-Langkah (a) Langkah 1: Kami mengaku kami tiada upaya terhadap penagihan sehinggakan kehidupan kami menjadi tidak terurus (b) Langkah 2: Kami mula mempercayai bahawa ada satu kuasa yang lebih berkuasa daripada kami mampu mengembalikan kewarasan kami (c) Langkah 3: Kami membuat keputusan untuk menyerah kemahuan dan kehidupan kami kepada penjagaan Tuhan, sebagaimana kami memahamiNya (d) Langkah 4: Kami menyelidik senarai moral diri kami tanpa ketakutan (e) Langkah 5: Kami mengaku kepada Tuhan, kepada diri sendiri dan seseorang lain, tentang punca sebenarnya kesalahan diri kami (f) Langkah 6: Kami dengan sepenuhnya bersedia agar Tuhan mengubah segala sifat-sifat kami yang buruk (g) Langkah 7: Kami dengan rendah diri memohon kepada Tuhan supaya mengubah segala kekurangan diri kami (h) Langkah 8: Kami menyenaraikan siapa yang telah kami aniaya dan rela untuk membetulkan kesalahan kepada mereka semua (i) Langkah 9: Kami secara langsung membetulkan kesalahan kepada orang tertentu di mana kami berpeluang, kecuali apabila melakukannya akan menyakiti mereka atau orang lain (j) Langkah 10: Kami dengan berterusan akan menyelidik peribadi diri dan apabila kami bersalah dengan segera mengakuinya (k) Langkah 11: Kami memohon melalui doa dan bertafakur untuk meningkatkan hubungan

5


kesedaran kami dengan Tuhan sebagaimana kami memahamiNya, berdoa hanya untuk ketetapanNya dan keupayaan melakukannya (l) Langkah 12: Setelah memperolehi keinsafan rohani kesan daripada langkah-langkah ini, kami akan cuba menyampaikan pesanan ini kepada penagih lain dan mengamalkan prinsip-prinsip ini di dalam segala urusan hidup kami

Konsep Anonimiti Ianya lebih kepada perlindungan kepada ahli individu dan program. Ia membolehkan perjumpaan menjadi tempat paling selamat untuk berkongsi, dan bermakna tiada seorang pun boleh identifikasikan dirinya kepada umum, atau identifikasi kepada keseluruhan ahli, atau mendedahkan siapa yang hadir, atau apa yang mereka cakapkan dalam perjumpaan.

Konsep Penajaan Ia bermakna bekerja rapat dengan individu dalam kepulihan yang lebih berpengalaman yang bersedia membimbing ahli melalui/mengikuti program. Menjadi kebiasaan seseorang ahli mencari penaja yang tidak mempunyai potensi untuk melibatkan hubungan romantik, memiliki tempoh masa yang panjang dalam program, dan telah melalui semua Langkah sekurang-kurangnya sekali (tamat semua Langkah).

Konsep Persahabatan (Fellowship) Penglibatan aktiviti secara bersama, seperti parti, berkelah atau sebagainya dapat membantu seseorang individu mencari persahabatan/sahabat yang sama bebas dadah (sober friend) dan kehidupan sosial yang bersih. Konsep ini juga memberi makna, apabila penaja seseorang individu tiada, orang lain (fellowship) ada.

PENGANJUR/SUMBER PROGRAM Pusat Khidmat Cure and Care Pusat Khidmat Cure and Care (CCSC) merupakan sebuah institusi yang menyediakan perkhidmatan rawatan dan pemulihan kepada kumpulan sasar melalui program kaunseling dan bimbingan, aktiviti kelompok sokong-bantu, program pemulihan dalam komuniti, penempatan dalam pekerjaan, kemudahan pusat sumber, rujukan dan khidmat nasihat, kemudahan sukan dan riadah serta terapi gantian dadah. Ia beroperasi sebagai pusat aktiviti harian, penempatan sementara, pendampingan (outreach), pencelahan (intervention), khidmat nasihat dan rujukan bagi mereka yang memerlukan perkhidmatan. Terdapat dua jenis kemasukan utama yang dibuka kepada individu yang berada dalam kepulihan, yang masih dilaksanakan oleh CCSC, iaitu: § §

Program penempatan bagi kes pengawasan: terbuka kepada kes yang datang secara sukarela semasa dalam pengawasan di bawah Seksyen 6(1)(a), 6(1)(b), 8(3)(a) dan 8(3)(b), Akta APD Program penempatan bagi kes sukarela: terbuka kepada kes yang datang secara sukarela untuk mendapatkan perkhidmatan/penempatan sementara, rujukan daripada agensi swasta/sukarela, dan penempatan kes daripada program pendampingan dan pencelahan.

PENDAMAI Malaysia PENDAMAI adalah singkatan kepada Persatuan ALUMNI Agensi Antidadah Kebangsaan, merupakan sebuah persatuan persendirian yang memayungi bekas-bekas penagih dadah yang ditubuhkan pada tahun 2002. Dengan berpegang kepada falsafah “yakin setiap individu mempunyai potensi untuk berubah melalui bimbingan dan dorongan sejajar dengan keupayaan serta kejujuran diri dalam membentuk tingkahlaku yang positif”, PENDAMAI ditubuh bertujuan untuk (1) mengukuh dan memperkemaskan jalinan perkhidmatan di antara PENDAMAI dengan pihak AADK dan lain-lain pertubuhan yang

5


berkaitan; (2) menyediakan platfom bagi bekas-bekas penagih dadah untuk mempertingkatkan interaksi sosial dari aspek kebajikan dan kerjaya; (3) mempertingkatkan rangkaian kerjasama dengan agensi kerajaan, NGO dan swasta dalam tindakan menangani gejala dadah; dan (4) merancang dan melaksanakan strategi pencegahan dadah dan HIV/AIDS yang berkesan. Bagi mencapai matlamat penubuhannya, PENDAMAI mempunyai fungsi yang amat besar dalam membantu program kepulihan, salah satu idea asal penubuhannya, dengan memainkan peranan sebagai § § §

Menjadi Rakan Kepulihan kepada semua bekas penagih dan penagih-penagih dadah Mewujudkan Kelompok Sokong Bantu secara merata di seluruh negara Mewujudkan ruang dan peluang pekerjaan serta perniagaan kepada ahli

PENDAMAI Malaysia boleh dihubungi melalui pejabat operasinya di Tingkat Bawah, Bangunan Persekutuan, Petaling Jaya, Selangor, atau mana-mana pejabat PENDAMAI di seluruh negeri atau pejabat AADK Negeri. (Emel ccpr@pendamai.org.my)

Persatuan PENGASIH Malaysia Persatuan PENGASIH Malaysia merupakan sebuah persatuan persendirian yang menyediakan perkhidmatan rawatan dan pemulihan dadah, termasuk menyediakan pusat pemulihan persendirian, iaitu Rumah PENGASIH. Ditubuhkan pada tahun 1987, PENGASIH telah berkembang dan dikenali di peringkat tempatan dan luar negeri, dengan menumpukan kepada lapan perkhidmatan teras iaitu Rumah Pengasih, Bakti Kasih, Muara Kasih, Seruan Kasih, Sinar Kasih, Lautan Kasih, Sidang Kasih dan Teduhan Kasih. Bagi individu dalam kepulihan/penagih dadah yang ingin mendapatkan perkhidmatan yang disediakan, PENGASIH menggalakkan mereka berhubung secara terus dengannya di pejabat urusan di 3201, Jalan Syers off Langgak Tunku, Bukit Tunku, Kuala Lumpur (Emel info@pengasih.net).

DiC Pahang* DiC adalah akronim kepada Drugs Intervention Community, sebuah pertubuhan NGO berdaftar yang menyediakan perkhidmatan rawatan dan pemulihan dadah dan HIV/AIDS. Berkonsepkan perkhidmatan client and service friendly, DiC dikenali sebagai Kumpulan Sokong Bantu yang efektif membantu penagih/bekas penagih yang ingin mengekalkan kepulihan dengan menggunakan pendekatan holistik dan komprehensif. Antara perkhidmatan yang disediakan ialah Projek Talian Hayat (Talian bantuan 24 jam, 7 hari seminggu), Projek Intervensi (pendidikan & pencegahan), Projek GerakSeru (outreach), Projek Persona Grata (drop in), Projek CasaVilla (halfway house), Projek RIHDA (Rantaian Insan dengan HIV dan AIDS), Projek Casa Non Kasta (terapi kerja), Projek NSEP (Program Pertukaran Jarum Suntikan), Projek PUJI (Pasukan Urusan Jenazah Insaniah), Projek BAKTI (Pasukan Khidmat Masyarakat) dan Projek Casa Harapan (Rumah Perlindungan Wanita). Dikendalikan sepenuhnya oleh bekas-bekas penagih yang kekal pulih, DiC Pahang juga melaksanakan 4 projek khas iaitu Lepak Positif, Level Training, Tautan Hati dan Sandwich Board/Speakers Corner, serta 6 projek tahunan iaitu Retreat, Ekspedisi Berakit Sungai Pahang, Pembarisan Hari Kemerdekaan 31 Ogos, Hari Memperingati AIDS Antarabangsa, Hari AIDS Sedunia dan Hari Antidadah Antarabangsa, di samping dua sayap pertubuhan iaitu Projek Ekonomi Dic Pahang (the right wing) dan Kelab Sahabat DiC Pahang (the left wing) bagi memperkenal dan memperkembangkan perkhidmatan kepada kumpulan sasar. DiC Pahang boleh dihubungi di alamat Lot 102, Tingkat 1, Jalan Bukit Ubi, 25200 Kuantan, Pahang, atau telefon 09-5130163 dan faksimili 09-5132829. *DiC Pahang kini dikenali sebagai Komited Malaysia

5


TEKNIK/PRAKTIS MENJADIKAN PROGRAM KEPULIHAN LEBIH BERKESAN Sebahagian teknik ini telah disentuh dalam makluman mengenai program 12-Langkah, walau bagaimanapun, teknik-teknik ini boleh memberi kefahaman lebih mendalam dan berguna kepada semua pihak, termasuk penagih yang mengikuti kepulihan secara bersendirian atau berkumpulan bagi menjadikan aktiviti kepulihan yang diikuti menjadi lebih berkesan. •

Mencatatkan perjalanan kepulihan dalam diari (jurnal)

Mempelajari pengetahuan tambahan mengenai subjek ini

Menyertai kumpulan atau aktiviti keagamaan di masjid, gereja atau kuil

Meminta rakan yang dipercayai atau saudara mara memberi sokongan dan maklumbalas

Tetapkan masa setiap hari untuk berfikir/renungan, tafakur dan berdoa

Gunakan penegasan (bercakap perkara positif kepada diri sendiri)

Merancang secara bertulis sama ada untuk berhadapan atau mengelak situasi yang menekan/berisiko

Buat penghargaan pada diri bagi setiap kejayaan dengan cara sihat

Gabungkan aktiviti kelompok sokong bantu dengan terapi individu

Luang masa untuk membantu orang lain yang mempunyai masalah yang sama

RUMUSAN Imbas beberapa fakta utama berikut: 1. Terdapat banyak kumpulan sokong bantu dan terapi yang wujud bagi membantu kepulihan individu, bagi membantu penagih/bekas penagih berhadapan/berdaya tindak terhadap pergantungan bahan dan lain-lain masalah. Kebanyakan program ini terdapat dalam komuniti. 2. Terdapat beberapa sumber kumpulan sokong bantu yang ada dan dikenalpasti dapat membantu mereka. 3. Beberapa teknik ditekankan bagi menjadikan penyertaan dalam kelompok atau program kepulihan menjadi lebih berkesan.

IMBAS MATLAMAT PEMBELAJARAN 1. Sebaik selesai sesi ini, ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai program kepulihan yang boleh diperolehi untuk membantu mereka. 2. Ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai sumber-sumber, teknik dan praktis/amalan untuk menjadikan program kepulihan mereka lebih berkesan.

SOALAN/PERBINCANGAN SEBELUM UJIAN AKHIR JALANKAN UJIAN AKHIR SOALAN/PERBINCANGAN SELEPAS UJIAN AKHIR

5


10. Isu & Masalah Dalam Kepulihan

PENGENALAN Tanya semua ahli kelompok apakah isu atau masalah terbesar yang mereka alami atau hadapi yang berkait dengan proses kepulihan mereka. Tulis jawapan mereka dan gerakkan perbincangan ringkas untuk mendorong penyertaan aktif kelompok. Nyatakan kepada kelompok bahawa sesi kali ini adalah berkaitan dengan isu-isu dan masalah-masalah dalam kepulihan dan cara menghadapinya.

MATLAMAT PEMBELAJARAN Terangkan kepada ahli kelompok bahawa mereka akan dinilai berasaskan pencapaian kepada matlamatmatlamat berikut: 1. Sebaik selesai sesi ini, ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai isu dan masalah dalam kepulihan yang dihadapi oleh individu yang baru berada dalam kepulihan. 2. Ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman bagaimana menghadapi atau mendapatkan sumber bagi mengendalikan setiap isu dan masalah dalam kepulihan.

SOALAN Sebagai fasilitator, anda mungkin akan meminta ahli menyimpan soalan hingga ke penghujung sesi atau membenarkan mereka berinteraksi/bertanya semasa sesi sedang berjalan. Jika penyertaan ahli dalam sesi menjadi keutamaan, dicadangkan anda membenarkan pertanyaan pada bila-bila masa sesi; tetapi jika penerangan/pengajaran dahulu lebih penting, adalah lebih baik sebarang pertanyaan dibenarkan di akhir sesi.

UJIAN AWAL/AKHIR Edarkan kertas ujian awal jika anda rasakan perlu. Minta ahli isikan ujian dan kembalikannya kepada anda sebagai panduan kepada anda untuk menilai tahap pengetahuan asas mereka. Jelaskan bahawa ujian yang sama (ujian akhir) akan dijalankan di akhir sesi bagi mengukur tahap kefahaman mereka.

5


LATARBELAKANG Gerakkan perbincangan ringkas bagaimana setiap isu atau masalah yang disenaraikan ahli kelompok memberi kesan kepada keadaan bebas dadah individu yang baru berada dalam kepulihan. Jelaskan bahawa sesi ini akan memberi pendedahan kepada mereka mengenai isu dan masalah dalam proses kepulihan awal hasil daripada pengalaman mereka yang telah bebas dadah dan mengamalkan gaya hidup bebas dadah.

ISU DAN MASALAH BIASA DALAM KEPULIHAN Tidak Menyukai Perjumpaan Ini mungkin komen/rungutan biasa bagi individu yang perlu menghadiri AA, NA atau lain-lain perjumpaan dalam program kepulihan. Kebanyakan mereka pada mulanya tidak suka perjumpaan ini dan hadir hanya kerana mereka terpaksa, tetapi kemudiannya mendapati perjumpaan ini amat menyeronokkan dan berharga. Keadaan ini mungkin akan mengambil masa, beberapa minggu atau bulan. Kebanyakan individu mengambil beberapa pendekatan berikut bagi menjadikan satu-satu perjumpaan itu menyeronokkan: •

Cari yang terbaik: Cari dan ikuti sebanyak mungkin perjumpaan kumpulan yang berbeza, dan kenalpasti yang terbaik dan anda suka. Begitu juga cari program dan kumpulan yang terbaik, kerana setiap satunya mempunyai perwatakan yang berbeza, sesuai atau tidak dengan keperluan kepulihan anda, kebanyakan ahli mempunyai persamaan atau tidak dengan anda dan bertukar-tukar pandangan.

Pergi bersama rakan: Hadir perjumpaan dengan rakan atau ahli keluarga, kemudian berbincang mengenainya bersama bagi menjadikannya lebih menarik dan menyeronokkan. Keadaan ini biasanya dipanggil “perjumpaan selepas perjumpaan”, yang boleh berlaku sama ada di dalam kereta atau kenderaan di dalam perjalanan pulang atau ke tempat perjumpaan. Pergi bersama rakan juga amat membantu jika anda gementar/cemas apabila hadir ke perjumpaan yang belum pernah dilalui sebelumnya.

Sertai—baca, bantu dan bercakap: Walaupun anda hanya memberikan seseorang minuman (melegakan keadaan), atau memberitahu nama anda dan memberi sedikit pandangan, atau sekadar menyatakan anda boleh memahami keadaan yang dialami oleh ahli lain (persamaan), anda akan berkemungkinan meninggalkan perjumpaan dengan perasaan yang lega berbanding jika anda hanya duduk dan tidak bercakap/berinteraksi dalam perjumpaan.

Cari jenis perjumpaan yang anda suka: Terdapat banyak jenis perjumpaan (terbuka, tertutup, speaker, dll), hanya pilih perjumpaan yang anda lebih suka. Begitu juga perjumpaan yang diadakan dalam kumpulan kecil atau besar, dibenarkan merokok atau dilarang merokok, lelaki/perempuan sahaja atau bercampur, atau sebagainya – cari yang sesuai dan anda lebih suka.

Pergi lebih awal/Pulang lebih lambat: Kebanyakan perjumpaan ada slot interaksi bebas (sosialisasi) sebelum dan selepasnya. Inilah masa yang paling sesuai untuk anda berkenalan dan berjumpa secara peribadi (bersemuka) dan bertanyakan soalan/pandangan yang anda tidak mahu kongsikan di dalam perjumpaan/semua orang.

Pilih kumpulan kecil: Kumpulan ini lebih jelekit dan mudah, dianggotai oleh beberapa orang yang anda kenali/dikenali, saling menerima dan memerlukan.

Bantu mulakan perjumpaan baru: Jika anda salah seorang perintis yang memulakan perbentukan kumpulan, perwatakan kumpulan lebih cenderung ke arah corak yang anda tentukan. Bagi mengembangkan lagi proses perjumpaan seperti ini, anda boleh memilih beberapa orang untuk menggerakkan perjumpaan baru dan anda memantaunya.

Beri ruang dan peluang: Bagi kebanyakan orang, perjumpaan ini dirasakan ganjil pada peringkat awal. Beri ruang dan peluang kepada diri anda untuk mencubanya dan rasai/alaminya, dan anda mungkin akan memerlukannya nanti.

5


Enggan Berubah Secara lumrah, ramai individu yang baru dalam kepulihan mendapati sebahagian besar dalam dirinya dan gaya hidup penagihannya sukar dilepaskan. Berikut antara beberapa cara yang berkesan bagi mengatasinya yang pernah diamalkan oleh mereka yang berjaya: •

“I want to want to�: Jika kita tidak boleh secara jujur menyatakan kita mahu mengubah sesuatu, sekurang-kurangnya kita mampu kerap berkata kita berharap mahu mengubahnya. Ia boleh jadi satu permulaan yang baik – memberi peluang kepada kita untuk berusaha dan meneruskannya.

•

Terima perasaan, tetapi kawal tindakan: Kadang-kadang kita sukar membuang sesuatu sikap walapun telah banyak kali kita mencuba. Terima sahaja keadaan ini tetapi cuba kawal untuk tidak menonjolkannya melalui tindakan, kita terimanya dengan harapan suatu hari ia akan hilang dan kita akan mula berubah.

•

Cari aktiviti gantian: Kadang-kadang bukan dadah yang buat kita gian, tetapi sesuatu yang lain yang berlaku semasa kita mengambil dadah. Cari cara lain bagi memperolehinya.

•

Tetapkan matlamat kecil dan beri ganjaran kepada diri: Ini merupakan cara terbaik untuk membina tabiat baru. Beri masa kepada diri anda sendiri. Dalam kebanyakan keadaan, sesuatu habit/tabiat baru akan terbentuk dalam masa sehingga tiga minggu diamalkan, dan yang penting beri ganjaran kepada diri anda jika berjaya melakukan perubahan kecil.

•

Selalu bersama (lepak) dengan orang yang menjadi “role model� anda: Anda akan banyak belajar daripada mereka, dan sesetengah sikap dan tabiat mereka akan meresap dalam diri anda.

Marah, Takut dan Tidak Berupaya/Murung Salah satu sebab seseorang mengambil dadah adalah untuk menutup (block) emosi negatif, dan apabila mereka mula berhenti mengambil dadah, ia seolah-olah menyebabkan keadaan emosi ini di luar kawalan. Bagi mengatasi keadaan ini, pendekatan berikut boleh dicuba: •

Bicara mengenai perasaan ini: Jika anda bercakap mengenai perasaan ini bersama rakan yang boleh dipercayai atau dalam perjumpaan yang anda selesa, anda akan lebih memahami perasaan ini dan merasa lebih aman, dan peluang anda mendapat sokongan atau empati kelompok lebih besar kerana ada ahli akan menyatakan pengalaman yang sama, serta memberi kesedaran baru kepada anda untuk melaluinya.

•

Jaga diri anda: Jika anda mengamalkan diet yang betul dan menyihatkan, mendapat tidur yang cukup, dan melakukan senaman/latihan yang rutin mengikut keselesaan anda, semua perasaan/emosi ini akan terhapus sendiri dan boleh dikawal.

•

Beri peluang diri anda ketawa sekurang-kurang sekali sehari: Ketawa (gembira) yang sihat akan mengubah bahan kimia dalam otak anda seperti mana semasa anda bersenam – ia akan mengeluarkan bahan kimia semulajadi yang berupaya menghilangkan tekanan dan kesakitan, tanpa kesan sampingan. Anda boleh menyimpan koleksi video atau buku komidi sebagai persediaan, dan menggunakannya semasa anda sedang melalui saat-saat yang muram, sedih atau marah.

•

Cari punca herotan fikiran: Cuba fikir dan dapatkan maklumbalas rakan, atau dengar luahan hati anda, apakah kepercayaan yang anda ada yang menyebabkan anda mengalami perasaan negatif ini. Apabila kita sedar dan mula memahaminya, banyak perasaan negatif ini akan hilang.

•

Dapatkan bantuan kaunseling: Jumpa kaunselor atau ahli terapi, mungkin mereka boleh membantu anda mengatasi masalah perasaan negatif ini.

•

Beri masa pada diri anda: Ingat bahawa perasaan ini adalah normal, hanya sementara, sebahagian daripada proses kepulihan, dan ia tidak akan berpanjangan. Beri masa kepada diri anda untuk melalui dan mengatasinya.

5


Hubungan dengan Orang Lain Sesetengah orang yang penting kepada kita (significant others), keluarga, rakan, penyelia atau majikan mungkin marah, kecewa dan meragui kita kerana tingkahlaku lampau kita. Mereka mungkin lebih suka kita terus sakit, merendah-rendahkan kepulihan kita, tidak mahu memahami dan memberi masalah kepada kita atas sebab sedemikian. Mereka kerap cuba memutuskan perhubungan dengan kita, dan bila mereka melihat kita mula berubah, ia akan menyebabkan sebahagian mereka ada menaruh harapan, dan ada yang merasa ia mengancam mereka. Mereka mungkin menghadapi masalah tersendiri dengan dadah, dan melihat kepulihan kita menjadi ancaman kepada mereka. •

Dengar dan beri peluang mereka meluahkan: Beri mereka peluang untuk memberitahu anda bagaimana perasaan mereka mengenai apa saja yang berkait dengan pengalaman lepas mereka dengan anda. Jangan pertikai, cuba memberi penjelasan atau mempertahankan diri anda: anda hanya perlu mendengar, kemudian beritahu mereka apa yang anda faham/percaya mengenai apa dicakapkan mereka. Mereka mungkin setuju, tidak setuju atau memperbetulkan, atau mungkin terus memarahi dan menyakiti hati anda. Anda hanya perlu terus mendengar dan memberi perhatian, sehingga perasaan mereka reda dan melihat perubahan yang cuba anda lakukan.

Bantu mereka memahami: Terangkan kepada mereka apa yang sedang anda buat, sebanyak mungkin selagi anda rasa selamat dan mempercayai mereka dengan maklumat berkenaan—jika mereka tahu mengenai penagihan anda, anda perlu beritahu mengenai kepulihan anda. Beri mereka peluang/bekalkan mereka dengan bahan bacaan mengenai apa yang sedang anda lakukan, atau jemput mereka menghadiri perjumpaan kepulihan bersama anda.

Jika mereka berminat dengan program kepulihan anda, galakkan mereka secara berhemah untuk turut sama terlibat dalam program, terutama bagi kes co-dependance seperti penyertaan dalam program kepulihan – perjumpaan Al-Anon, AlaTeen, CoDependents Anonymous, dan sebagainya.

Buat perubahan (secara kecil), dan beri mereka masa: Bila anda berubah, kebanyakan mereka akan dapat menyaksikannya, menerima, dan mempercayai anda – seorang yang baru. Sebahagian lagi masih tidak dapat menerima anda, ingat ia bukan di bawah kawalan anda.

Jaga diri anda: Jangan letakkan diri anda dalam situasi seperti anda masih menggunakan dadah, atau dalam situasi yang menyebabkan kepulihan anda di pandang rendah. Ambil tindakan untuk mengelak, mengubah atau meninggalkan keadaan situasi sebegini.

Masalah Kerja, Wang dan Pengurusan Masa Masalah-masalah ini seolah-olah menguasai diri anda, terutama apabila mereka memerlukan anda membuat perubahan besar/ketara pada tabiat anda. Keadaan ini amat sukar terutama apabila fizikal badan anda kelihatan masih belum lagi melupakan dadah, jadual harian anda amat ketat berbanding sebelumnya, dan anda masih cuba berusaha menyusun kehidupan anda dengan pelbagai perjumpaan dan aktiviti. Berikut antara beberapa cara untuk memudahkan anda: •

Jadikan rutin harian anda lebih konsisten: Biasakan diri anda dengan jadual yang mudah dan senang diikuti. Lakukannya supaya ia menjadi tabiat, tanpa perlu anda rasa tertekan untuk membuat keputusan sentiasa.

Dapatkan bantuan daripada orang lain: Adalah amat penting/membantu jika anda mempunyai orang yang selalu boleh memberi sokongan dan bergantung kepada anda – sebagai rakan karib kepulihan, berkongsi kenderaan, mendapatkan nasihat bersama dengan orang yang pakar, mendapatkan bantuan penaja lain untuk membantu anda mengekalkan perancangan kepulihan atau memberi dorongan jika anda lakukan yang betul.

Beri penghargaan kepada diri jika berjaya: Beri sedikit penghargaan/ganjaran kepada diri anda jika anda berjaya/mencapai matlamat. Contoh – maklumkan kejayaan anda dalam perjumpaan, pergi menonton dll. Jangan tunggu sehingga anda melakukan kejayaan besar baru ingin menghargai diri anda.

5


•

Jadi teratur: Biasakan diri anda dengan kehidupan yang teratur – seperti membuat organizer, kalendar atau sistem rekod/fail. Aturkan jadual yang tetap bagi melakukan sesuatu seperti membayar bil, membeli belah dll. Yang paling baik ialah membuat senarai semak apabila membuat sesuatu perkara, luangkan masa pada peringkat awal untuk merancang dan diakhiri dengan penilaian.

Masalah Perundangan Menjadi lumrah, banyak kesalahan diletakkan di bahu penagih. Keadaan ini menjadi trauma yang amat menyukarkan kehidupan mereka terutama bagi individu yang masih baru dalam kepulihan. Memang menjadi keinginan mereka kalau boleh mereka ingin mengatasi dan menyelesaikannya. Anda sebenarnya tidak mempunyai pilihan, dengan harapan mereka memahami anda. Cara terbaik yang boleh anda lakukan ialah sering berjumpa dan mendapatkan nasihat pengamal perundangan/peguam, dan jika mampu anda boleh berhadapan secara bersemuka dengan penguatkuasa undang-undang untuk mengatasi masalah ini. Kesungguhan anda untuk menyelesaikan masalah ini boleh memberi gambaran kepada orang lain bahawa anda sedang melakukan perubahan atau telah berubah.

Masalah Kesihatan Apabila anda tidak lagi bergantung kepada dadah, secara perlahan-lahan tahap kesihatan diri anda akan meningkat. Jika tidak, lebih baik anda berjumpa doktor dan menjaga diri anda sebaiknya. Jika kesihatan anda tidak memuaskan, ia akan mengganggu proses kepulihan anda. Amat penting dalam kepulihan jika anda mampu mengamalkan diet pemakanan yang sihat, mendapat rehat dan senaman yang mencukupi, dan yang penting beri ruang kepada diri anda untuk ketawa sekurang-kurangnya sekali sehari

RUMUSAN Imbas semula beberapa fakta utama berikut: 1. Menjadi lumrah bagi setiap individu yang baru berada dalam kepulihan untuk berhadapan dengan pelbagai isu dan masalah, yang boleh menggugat proses kepulihan mereka dan relaps jika tidak diurus dan dihadapi dengan berkesan. 2. Oleh kerana isu dan masalah ini biasa dan pernah dialami oleh orang-orang yang terdahulu, maka akan terdapat banyak solusi dan pandangan/cara bagi individu yang baru dalam kepulihan untuk menghadapinya.

IMBAS MATLAMAT PEMBELAJARAN 1. Sebaik selesai sesi ini, ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai isu dan masalah dalam kepulihan yang dihadapi oleh individu yang baru berada dalam kepulihan. 2. Ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman bagaimana menghadapi atau mendapatkan sumber bagi mengendalikan setiap isu dan masalah dalam kepulihan.

SOALAN/PERBINCANGAN SEBELUM UJIAN JALANKAN UJIAN AKHIR SOALAN/PERBINCANGAN SELEPAS UJIAN
Bahagian II

EDARAN / HANDOUT


Edaran/Handout 1 Psikofarmakologi, Bhg I Â

1. Matlamat Pembelajaran: a. Sebaik selesai sesi ini, ahli kelompok boleh menunjukkan kefahaman mengenai bagaimana dadah psikoaktif dalam kategori depresan, perangsang, kanabis dan narkotik boleh memberi kesan kepada penagih, sekurang-kurangnya enam jenis kesan psikoaktif yang dimiliki oleh dadah ini. b. Ahli kelompok boleh menunjukkan penguasaan pengetahuan asas mengenai dadah psikoaktif mengikut kategori dan kesan biasa dadah-dadah ini. 2. Definisi dadah psikoaktif: Bahan kimia yang menyebabkan satu atau lebih kesan-kesan berikut: a. Perubahan kepada ___________________ b. Herotan persepsi ________________________________________________ c. Persepsi terhadap sesuatu ___________________ d. _____________________ atau ________________________ proses pemikiran sebenar e. Mengubah ______________ dan kawalan ______________ f.

Mengubah keupayaan penagih ___________ secara logik dan menafsir kejadian secara _____________

g. Percaya terhadap sesuatu yang ____________________ h. Mengubah tahap _________________ penagih untuk ________________________ 3. Sejak berapa lama manusia menggunakan dadah psikoaktif? ____________________________

1-1


4. Kategori dadah psikoaktif yang digunakan sebelum zaman moden sekarang termasuk ____________, ______________, _____________, _______________, dan ________________. 5. Dadah-dadah lain yang digunakan sekarang termasuk terbitan daripada kategori di atas: a. ________________, b. ________________, c. ________________, dan d. ________________. 6. Alasan individu menggunakan dadah psikoaktif termasuk: a. Untuk mendapatkan ____________, untuk meningkatkan ____________ atau mengurangkan ______________ b. Untuk alasan ____________/____________ c. Sebahagian daripada ________________ atau _________________ 7. Penggunaan dadah menjadi masalah apabila dadah memberi _____________________ lebih daripada ______________________ kepada manusia tetapi masih ______________________. Jenis Dadah dan Kesannya 8. Depresan: Antara dadah dalam kategori ini: a. ___________________, dan b. ___________________. 9. Kesan depresan boleh bertahan antara ____________________________, bergantung kepada _________________, ____________ dan ___________ diambil. Kesan positif dan negatif adalah termasuk:

1- 2


Kesan Positif:

Kesan Negatif:

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

10. Perangsang: Antara dadah dalam kategori ini: a. ___________________, b. ___________________, c. ___________________, dan d. ___________________. 11. Kesan dadah perangsang boleh bertahan antara ____________________________, bergantung kepada ____________________, ___________ dan ___________ diambil. Kesan positif dan negatifnya termasuk:

1-3


Kesan Positif:

Kesan Negatif:

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

12. Kanabis dan delta-9-tetrahydracannabinol (THC): Antara dadah dalam kategori ini ialah: a. ___________________, b. ___________________, c. ___________________, dan d. ___________________.

1- 4


13. Kesan kanabis atau THC boleh bertahan antara ____________________________, bergantung kepada ____________________, __________ dan ___________ diambil. Kesan positif dan negatifnya ialah: Kesan Positif:

Kesan Negatif:

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

14. Narkotik atau opiat/opioid: Antara dadah dalam kategori ini ialah: a. ___________________, f. ___________________, k. ___________________, b. ___________________, g. ___________________, l. ___________________, c. ___________________, h. ___________________, m. ___________________, d. ___________________, i. ___________________, n. ___________________,

1-5


e. ___________________, j. ___________________, dan o. ___________________. 15. Kesan narkotik atau opiat/opioid boleh bertahan antara ____________________________, bergantung kepada __________________ , ___________ dan ___________ diambil. Kesan positif dan negatifnya ialah: Kesan Positif:

Kesan Negatif:

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

16. Soalan-soalan yang ingin ditanya: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

1- 6


17. Lain-lain pandangan, komen atau persoalan mengenai topik ini: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

1-7


Edaran/ Handout 1 Psikofarmakologi, Bhg II Â 1. Matlamat Pembelajaran: a. Sebaik selesai sesi ini, ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai bagaimana dadah psikoaktif dalam kategori halusinogen, inhalan, steroid anabolik dan dadah rekaan boleh memberi kesan kepada penagih, sekurang-kurangnya enam jenis kesan psikoaktif yang dimiliki oleh dadah. b. Ahli kelompok boleh menunjukkan penguasaan pengetahuan asas mengenai dadah psikoaktif ini mengikut kategori dan kesan biasa dadah-dadah ini. 2. Definisi dadah psikoaktif: Bahan kimia yang menyebabkan satu atau lebih kesan-kesan berikut: a. Perubahan kepada ___________________ b. Herotan persepsi ________________________________________________ c. Persepsi terhadap sesuatu ___________________ d. _____________________ atau ________________________ proses pemikiran sebenar e. Mengubah ______________ dan kawalan ______________ f.

Mengubah keupayaan penagih ___________ secara logik dan menafsir kejadian secara _____________

g. Percaya terhadap sesuatu yang ____________________ h. Mengubah tahap _________________ penagih untuk ________________________ 3. Sejak berapa lama manusia menggunakan dadah psikaktif? ____________________________

1-8


4. Kategori dadah psikoaktif yang digunakan sebelum zaman moden sekarang termasuk ____________, ______________, _____________, _______________, dan ________________. 5. Dadah-dadah lain yang digunakan sekarang termasuk terbitan daripada kategori di atas: a. ________________, b. ________________, c. ________________, dan d. ________________. 6. Alasan individu menggunakan dadah psikoaktif termasuk: a. Untuk mendapatkan ____________, untuk meningkatkan ____________ atau mengurangkan ______________ b. Untuk alasan ____________/____________ c. Sebahagian daripada ________________ atau _________________ 7. Penggunaan dadah menjadi masalah apabila dadah memberi _____________________ lebih daripada ______________________ kepada manusia tetapi masih ______________________. Jenis Dadah dan Kesannya 8. Halusinogen atau psychedelics: Dadah dalam kategori ini termasuk: a. Halusinogen __________ atau _____________ yang dijumpai dalam tanaman, termasuk: _________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

1-9


b. Halusinogen ____________ atau ______________, termasuk: _________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________ 9. Kesan halusinogen boleh bertahan antara ____________________________, bergantung kepada ______________, ______________ dan ___________________ diambil. Kesan positif dan negatif dadah ini adalah termasuk:

1 - 10


Kesan Positif:

Kesan Negatif:

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

10. Inhalan: Dadah dalam kategori ini termasuk: a. ___________________, b. ___________________, c. ___________________, dan d. ___________________. 11. Kesan inhalan boleh bertahan antara ___________________________________, bergantung kepada ____________, ___________ dan ___________________ diambil. Kesan positif dan negatif dadah ini adalah termasuk:

1 - 11


Kesan Positif:

Kesan Negatif:

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

12. Benzodiazepin: Dadah dalam kategori ini adalah termasuk: a. ___________________, f. ___________________, k. ___________________, b. ___________________, g. ___________________, l. ___________________, c. ___________________, h. ___________________, m. ___________________, d. ___________________, i. ___________________, n. ___________________, dan e. ___________________, j. ___________________, o. ___________________.

13. Kesan benzodiazepin boleh bertahan ____________________________, bergantung kepada ____________, ____________ dan __________________ diambil. Kesan positif dan negatif dadah ini adalah termasuk:

1 - 12


Kesan Positif:

Kesan Negatif:

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ ____________________________ _____________________________

14. Anabolik steroid: Dadah dalam kategori ini adalah termasuk: a. ________________________, f. ________________________, b. ________________________, g. ________________________, c. ________________________, h. ________________________, d. ________________________, i. ________________________, dan e. ________________________, j. ________________________. 15. Kesan anabolik steroid boleh bertahan ____________________________, bergantung kepada ____________, ____________ dan ___________________ diambil. Kesan positif dan negatif dadah ini adalah termasuk: Kesan Positif:

Kesan Negatif:

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

1 - 13


_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

16. Dadah Rekaan/Kelab: Dadah dalam kategori ini adalah termasuk: a. ________________________, b. ________________________, c. ________________________, dan d. ________________________. 17. Kesan dadah ini boleh bertahan ____________________________, bergantung kepada ____________, _____________ dan __________________ diambil. Kesan positif dan negatif dadah ini adalah termasuk:

1 - 14


Kesan Positif:

Kesan Negatif:

_______________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

1 - 15


18. Soalan-soalan yang ingin ditanya selepas sesi: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 19. Lain-lain pandangan, komen atau persoalan mengenai topik ini: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

1 - 16


Edaran/Handout 2 Proses Penagihan  A. Matlamat Pembelajaran: a. Sebaik tamat sesi ini, semua ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman proses penagihan dari segi fizikal dan psikologikal, dengan mampu memberi definisi istilah penagihan dan pergantungan kepada bahan kimia; dan b. Semua ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai proses penagihan dari segi fizikal dan psikologikal, dengan mampu menyenaraikan fasa-fasa penagihan (sekurang-kurang satu model) dan dua kejadian tipikal atau pengalaman yang dirasai dalam setiap fasa. B. Definisi: _____________________

adalah

sama

dengan

___________________________.

Berdasarkan manual yang digunakan oleh doktor dan kaunselor, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, edisi ke-4 (DSM-IV), seseorang ketagih/bergantung kepada sesuatu bahan jika ia mempunyai _________ atau lebih simptom-simptom berikut dalam tempoh sekurang-kurangnya ________ tahun: 1.

__________: Perlu guna _______ untuk mendapat _________ sama, atau _______

kesan dengan dos yang sama. 2.

_________________: Simptom-simptom pengunduran _____________/emosional,

atau ________ lebih untuk melega atau mengelak gejala pengunduran. 3.

_____________________: Guna ________, atau lebih __________, daripada

diinginkan. 4.

Cuba ____________: Keinginan atau usaha berterusan untuk

________ atau

__________ penggunaan dadah, termasuk membuat ___________ untuk diri berkaitan bila, di mana, apa yang perlu diguna, dll.

2-1


5.

__________ dihabiskan untuk mengguna: Menghabiskan banyak ________ untuk

memperoleh bahan, mengambilnya atau pulih daripadanya. 6.

___________

yang

dilakukan

untuk

__________:

_____________

atau

mengurangkan __________ sosial, kerja, atau rekreasi yang penting kerana _______________ dengan penggunaan dadah. 7.

Guna walau _________ ____________: Terus menggunakan dadah walaupun tahu

ia mempunyai masalah fizikal atau psikologikal yang ________ atau _______ ________ akibat daripada ______________. C. Model dan Fasa-fasa Penagihan 1. Model Jellinek Sebelum ini penagihan dadah dipercayai oleh kebanyakan orang sebagai manifestasi kepada ________ ___________ dan ___________ _________________. Model ini menjelaskan pergantungan terjadi dalam 4 fasa: a.

_______________: Semasa fasa ini, individu mula _____________, menggunakan

dadah, dan menjadi bergantung kepada dadah ___________________, tetapi belum secara fizikal. Ini bermakna ia tidak mengalami gejala pengunduran secara fizikal jika tidak mengambil dadah. Dadah digunakan untuk _____________ kehidupan harian. Fasa ini mungkin berakhir dalam tempoh beberapa tahun. b.

___________ ____: Pada fasa ini, toleran mula _________ dan ____________. Ia

memerlukan dadah yang semakin banyak untuk mendapat kesan yang _______. Kesan yang sering dialami penagih pada fasa ini ialah pitam (jika menagih alkohol); mula menyembunyi/rahsiakan jumlah dos pengambilan dadah; guna secara terdesak/ghairah untuk

mendapatkan

__________;

mula

mengelak

untuk

berbicara

mengenai

penagihannya dengan orang lain; dan mengalami _________________ dan pengunduran fizikal kali pertama.

2-2


c.

_______________: Dalam fasa ini, keadaan hilang kawalan mula ____________, di

mana penagih tidak lagi pasti sebanyak mana mereka akan mengambil dadah seterusnya. Penagih pada peringkat ini seringkali berhenti buat seketika untuk membuktikan mereka tidak ______________ pada dadah, tetapi akhirnya kembali menggunakan dadah secara tidak terkawal apabila cuba menggunakannya secara sederhana. Mereka mula mencuba kaedah lain untuk mengawal penagihan dan menghindari kesan negatifnya. Pada peringkat ini juga penagih mula mengalami lebih banyak kemerosotan __________ dan ____________ akibat pengambilan dadah. Orang lain akan dapat melihat tahap kemerosotan kesihatan dan personaliti penagih. Kehidupan mereka mula terganggu dan penuh dengan konflik. Penggunaan dadah secara berterusan mula berkembang. d.

_______________ : Dalam fasa ini, iaitu fasa terakhir, kehidupan menjadi terpisah

dari dunia luar, penagih mula menyingkirkan ___________, ______________, _______________,

merempat,

dipenjara/pusat

serenti/hospital

akibat

masalah

penagihannya, dan juga sering berhadapan dengan masalah perundangan. Pada fasa ini juga, sesetengah penagih akan _________ dan sesetengah yang lain “hit bottom� dan memutuskan untuk melakukan apa sahaja untuk berubah. 2. Model Bukan Fisiologi a.

______________________: Sama seperti Model Jellinek, pada peringkat ini

seseorang pengguna mula merasai ______________________ menggunakan dadah, dan mendapati ia menyukainya—ianya sama ada dadah memberi __________________ atau mengurangkan perasaan tidak menyenangkan (masalah yang dihadapi). b.

______________________: Keseronokan memberi makna ia mendapat sesuatu

yang bagus/menyenangkan yang tidak disangka-sangka. Pada fasa ini, mereka mendapati mengambil ___________ atau terlibat dalam sesuatu tingkahlaku dapat ____________ mereka _______________ situasi yang bermasalah kepada mereka sebelum ini. Sebagai contoh, seseorang yang pemalu mendapati dengan mengambil dadah, ia menjadi seorang

2-3


yang mudah berbual dengan orang lain; orang yang tertekan mendapati dia kurang tertekan

apabila

makan

dengan

banyak

atau

melakukan

sesuatu

yang

mencabar/merbahaya. c.

______________________: Individu mula secara _____________ mengambil

dadah untuk mendapatkan ____________, untuk menghadapi situasi sukar. Pada tahap ini, penggunaan dadah menjadi ________ dan dadah dijadikan ___________ untuk menghadapi sesuatu (coping tool). d.

______________________: Individu mula rasa dia ________________ untuk

menghadapi kehidupan tanpa menggunakan __________. Mereka alami keadaan hilang kawalan, rasa tidak selesa kepada diri dan orang lain, sentiasa menyesal, rasa bersalah, dan berjanji untuk tidak “mengulanginya lagi�. Pada masa yang sama, mereka rasa _____________ kerana mereka percaya mereka tidak dapat hidup tanpa dadah, dan malah

mungkin

rasa

dadah

merupakan

______________________

dan

_______________________. Atas alasan ini, penagih terus menerus menggunakan dadah walaupun mengetahui ia akan menyakitkannya. 10. Soalan-soalan yang ingin ditanya selepas sesi: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

2-4


11. Lain-lain pandangan, komen atau persoalan mengenai topik ini: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

2-5


Edaran/Handout 3 Proses Kepulihan

1. Matlamat Pembelajaran a. Pada akhir sesi, ahli kelompok akan menunjukkan keupayaan untuk mendefinisikan istilah keadaan bebas dadah (abstinence), sobriety, dan kepulihan. b. Ahli kelompok mampu mengenalpasti dan membincangkan perbezaan antara kepulihan dan sembuh. c. Ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai tahap-tahap, kejadiankejadian dan pengalaman orang yang menjalani kepulihan. 2. Definisi “abstinence,” “sobriety,” dan “recovery” a. Definisi saya: 1) Abstinence: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 2) Sobriety: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 3) Recovery: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

b. Definisi daripada James R. Finley dan Brenda S. Lenz (2005): 1) Abstinence: Tidak menggunakan sebarang _____________; dalam keadaan tertentu, ia juga memberi makna ______________ dengan sebarang _______________ yang ada kaitan dengan penagihan/penggunaan bahan.

3-1


2) Sobriety: Biasanya digunakan dalam program __________ yang mempunyai makna yang ________ dengan abstinence. Walau bagaimanapun, kerana ia boleh diinterpretasikan sebagai __________________________________, ia sering disalahtafsir oleh mereka yang terus menggguna bahan iaitu mereka tetap bebas dadah kerana bahan yang diambil tidak mendatangkan khayal atau memabukkan mereka. 3) Recovery: ______________ daripada _____________ penagihan dan tingkahlaku merosakkan diri dan tidak jujur kepada satu keadaan ____________, tingkahlaku menyihatkan dan jujur. Tahap, Kejadian dan Pengalaman Kepulihan Kepulihan ialah satu _________. Sebagai proses, ia melibatkan _________ yang berlaku mengikut masa dan dibina berasaskan kemahiran yang dipelajari semasa tahap sebelumnya. Tiada tempoh masa tertentu seseorang itu berada dalam kepulihan, ramai yang akan mengalami situasi ______________ atau _______________ apabila mereka menggerakkan kepulihan. 1. Kepulihan ________ : Perubahan Menyeluruh Tahap ini biasanya berakhir dalam beberapa ____________ pertama kepulihan. a. Mencapai ___________ fizikal: Melepasi tahap ____________; berhadapan hidup tanpa mengguna dadah; memperolehi semula____________ __________ dan _____________. Keadaan ini akan dilalui dalam tempoh beberapa hari hingga beberapa _______ bergantung kepada _______ dan _________ dadah yang diambil. b. Peningkatan ____________: Umpama “menghilangkan kabus�, individu yang baru dalam kepulihan akan mengalami keadaan berikut: 1) ________ dan kegembiraan—Mula memasang harapan baru.

3-2


2) ____________ dan keazaman. 3) Kekecewaan dan ___________—Mereka mula dapat _________ masalah yang sebelum ini _______ dan mula sedar bertapa besarnya kekotoran yang mereka perlu bersihkan sekarang. Beban yang menanti kelihatan _____________. 4) ____________—Mereka mendapati orang lain sukar ____________ mereka, fikir ia hanya satu lagi ____________, satu lagi __________ yang akan dimungkiri atau cubaan yang akan ____________. Mereka fikir penagih tidak akan mampu _______________. 5) ____________ dengan orang lain—“Saya akhirnya berjumpa __________ sebenar” 6) _____________—“Semua rakan saya masih _____________!” 7) Rasa ____________—“Saya tak tahu ___________ untuk _______________!” c. _________ dan ___________ berterusan untuk mengguna dadah—Tabiat perlukan _____ untuk berubah. Perasaan gian mungkin menjelma semasa _________, atau tanpa __________ yang jelas. Kegianan boleh dilihat sebagai perkara _______ dan boleh dipelajari untuk mendapat kemahiran bagi menjalani kehidupan _______ dadah. d. ___________ mengenai nilai dan spiritualiti. e. Program ___-_________ dan kepulihan awal—Langkah 1 hingga 7, individu akan mula __________ dirinya dan situasi; memecah tembok _____________ diri mereka dan mula membina hubungan sihat dengan __________ dan ______________; dan mula mengubah ______________ dalam kehidupan mereka yang selama ini telah musnah. 2. Kepulihan __________: Mengukuhkan ___________________ dan Berada Setapak di __________________

3-3


a. ____________: Kehidupan baru yang dibina perlukan satu struktur asas bagi membolehkan _________ dan cara baru kehidupan menjadi lebih kuat dan selesa. Pengalaman dan perasaan pada tahap ini termasuk: 1) Penyesuaian—Amalan baru menjadi ________, otomatik. Mereka mendapati mereka melakukan sesuatu secara ____________ dan bertindakbalas secara berbeza kepada ___________, ___________ dan ___________. Rakan baru yang mengenalinya akan terkejut dan sukar ___________. 2) _____________ dan _____________ meningkat. 3) ________________—Individu mudah terpedaya untuk fikir mereka telah berubah dan berupaya untuk mengawal ____________, mampu menghadapi situasi berkaitan _____________ yang sebelum ini sukar mereka kawal. 4) Kesedaran baru mengenai tingkahlaku _____________ lain—Mereka mungkin menyedari mereka masih ____________ atau ____________ seperti penagih. b. Perkembangan berterusan dalam __________ _______: 1) Kesihatan _______ dan perasaan ______________ 2) Peningkatan ________—Lega dari kemurungan, ____________ dan ____________ 3) Membina semula atau hubungan dengan ________________ meningkat 4) Keadaan ____________ 5) Hubungan dari sudut kehidupan____________ dan ketuhan 6) Perancangan, matlamat dan prospek untuk ___________________ c. Program ____-_________ semasa kepulihan pertengahan: Langkah 8 hingga 10, individu terus usaha membersihkan _____________ dan berusaha keras mengekalkan __________ ______________ yang diamalkan berteraskan ____________ dan corak hidup baru.

3-4


3. Kepulihan ______________ : Pengekalan dan Penerusan Perkembangan a. Aktiviti ________________: Penekanan kepada pencegahan ________ , elak daripada ____________ semula kepada corak kehidupan lama. 1) Meneruskan penyertaan dalam ____________ 2) Mendapatkan ____________ daripada orang lain, terutama ______________ 3) Meneruskan ____________ dan menekankan ____________ b. Memberi tumpuan utama kepada __________ orang lain: Melibatkan isu berkaitan penagihan dan umum, bagi membolehkan mereka merasa lebih _____________ dan diperlukan. 1) Orang lain yang ingin mendapatkan nasihat 2) _____________, _________ di perjumpaan, memulakan kelompok baru, dan tugas sukarela c. Mengendali masalah dan isu ______ . 1) Mengguna _______________ kepulihan yang diketahui 2) Menyertai __________ lain d. Program ___-__________ semasa kepulihan jangkapanjang: Langkah 10 hingga 12, individu berusaha memperkuat dan mendalami ________ dan __________ yang telah mengubah personaliti mereka.

4. Soalan yang ingin ditanya selepas sesi: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

3-5


_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

5. Lain-lain pandangan, komen atau soalan mengenai topik ini: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

3-6


Edaran/Handout 4 Proses Relaps  1. Matlamat Pembelajaran: a. Sebaik tamat sesi ini, ahli kelompok mampu menghuraikan sesuatu kejadian yang boleh menyebabkan perkembangan relaps. b. Ahli kelompok boleh mengenalpasti tiga jenis relaps. c. Ahli kelompok boleh mengenalpasti sekurang-kurangnya enam tanda amaran awal relaps dalam beberapa situasi kehidupan seseorang. 2. Definisi relaps: “Jatuh atau _____________ kepada keadaan asal, terutama selepas berlaku ______________; secara spesifik (a) kembali __________ selepas alami _________________ (b) kembali kepada tabiat buruk, salahlaku, kesalahan, dll; kembali kepada kehidupan buruk�. Dengan lain perkataan, relaps ialah ____________________. Dalam kes kepulihan daripada penagihan, relaps bermakna kembali kepada semua atau hampir semua aspek gayahidup penagihan, bukan hanya sekadar mengambil ____________ dadah, termasuk alkohol. 3. Adakah terdapat lebih daripada satu jenis relaps? Jawapan: ____________: Relaps _______________: Keadaan relaps yang membawa kepada proses kepulihan semula dengan berlakunya peningkatan _____________ dan ______________ untuk mengekalkan keadaan ________________. Relaps ______________: Relaps yang menyebabkan seseorang itu kembali kepada __________________________ selama-lamanya – kembali kepada penggunaan bahan secara _________________.

4-1


Relaps ______________: Relaps yang boleh menyebabkan ____________ akibat terlebih dos, bunuh diri, kemalangan akibat di bawah __________________, atau akibat-akibat lain daripada penyalahgunaan bahan. Perkembangan Relapse dan Tanda Amaran Awal: Di mana Relaps Bermula? 4. Pemikiran dan Sikap: Sebahagian perubahan dalam pemikiran boleh menjadi sebahagian daripada relaps: a. Peningkatan ______________, ______________ atau _________________ sesuatu masalah b. Menjadi ________ atau __________ kepada kepulihan, atau ______________ dari berbicara atau berfikir mengenainya c. Jangkaan tidak realistik terhadap ___________, ____________ dan ____________ d. Mengambil sikap _______________ atau _____________ e. Membuat _____________ atau ___________ terhadap pengalaman penggunaan dahulu f.

Nostalgia mengenai ______________—“hari-hari yang menyeronokkan”

g. Mula kerap _______________ tentang dadah 5. Perasaan dan Mood: Sedikit perubahan boleh meningkatkan risiko relaps: a. Peningkatan ______________, _________, _____________, __________ b. Peningkatan _____________ pada diri dan orang lain, ____________ dan mudah tersentuh—“masalah sikap” c. Semakin _______________ d. Peningkatan ______________ e. Semakin _______________ f.

4-2

Hilang __________________ atau ______________


6. Perubahan tingkahlaku: Tanda-tanda relaps yang boleh dilihat semakin berkembang: a. ___________ atau _____________ aktiviti kepulihan b. Semakin _____________________ c. _________________ kepada _________, __________ dan __________ yang ada kaitan dengan penggunaan dadah d. Semakin ______________ dan ________________ e. Semakin _______________ dan _____________ f.

Semakin kuat _____________________

g. Mencipta __________ – melakonkan “________ _____________� h. _____________ bantuan/perhatian daripada rakan i.Corak makan dan tidur ____________________ semula j.Mula _____________________________ 7. Soalan-soalan yang ingin ditanya selepas sesi: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 8. Lain-lain pandangan, komen atau persoalan mengenai topik ini: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

4-3


Edaran/ Handout 5 Pencegahan Relaps, Satu Pengenalan

1. Matlamat Pembelajaran: a. Sebaik selesai sesi ini, ahli kelompok boleh memahami apa yang dimaksudkan dengan pencegahan relaps. b. Ahli kelompok mengetahui dan memahami kepentingan dan tujuan mempelajari subjek pencegahan relaps. 2. Secara umum Pencegahan Relaps ialah satu proses pembelajaran mengenai relaps dan strategi menghadapi dan mengatasinya. Secara khusus, PR boleh didefinisikan sebagai: (a) Satu jenis ________ psiko-pendidikan (b) Ia mengajar mengenai _____________ untuk mencegah penagihan semula berlaku (c) Ia adalah _____ yang boleh mengupayakan penagih/bekas penagih 3. Tujuan RP: (a) Matlamat utama Pencegahan Relaps ialah membincangkan isu/masalah penagihan semula dan ________ teknik-teknik bagi mencegah atau mengurus kejadiannya. Pencegahan Relaps juga boleh dikelaskan sebagai strategi pencegahan lanjutan yang mempunyai matlamat utama iaitu mencegah kejadian ______ relaps (lapse) dan mengekalkan __________ bebas dadah atau pengurangan kemudaratan, dan menyediakan _______ pengurusan lapse jika ia berlaku bagi ________ kejadian relaps sebenar. (b) Model Cognitive-Behavioral Therapy: Pencegahan Relaps bertujuan untuk ____________ situasi-situasi berisiko tinggi yang menjadi __________ seseorang individu itu relaps, dan menggunakan kedua-dua strategi berdaya tindak kognitif dan tingkahlaku untuk mencegah kejadian relaps pada masa akan datang jika berlaku atau berhadapan situasi berisiko tinggi yang sama.

5-1


4. Kenapa belajar RP: Antara kepentingan mempelajari RP ialah: (a) Setiap orang _______ dan _________ mencapai tahap hidup bebas dadah dan kesejahteraan (b) Setiap orang _______ dan _________ mengekalkan keadaan bebas dadah dan kesejahteraan (c) Kadangkala relaps _______ berlaku dan tidak dapat dielak (d) Kejadian relaps yang berlaku ____________ boleh menyebabkan kerosakan yang kekal kepada diri (e) Kejadian relaps boleh _______ 5. Bagaimana melaksana RP: Pelaksanaan RP perlu dilaksanakan bagi memenuhi sebahagian daripada _________ pemulihan, dengan mengambilkira pendekatan perkongsian pengalaman, pendidikan dan latihan kemahiran/daya tindak bagi mengatasi atau mencegah kejadian relaps. Antara panduan yang boleh digunakan ialah: (a) RP menggabungkan __________ kemahiran-kemahiran tingkahlaku dan intervensi kognitif yang dibentuk bagi _________ atau __________ kejadian episod-episod relaps (b) Rawatan RP bermula dengan sesi _________ terhadap risiko-risiko interpersonal, intrapersonal, persekitaran dan fisiologikal yang __________ untuk menyebabkan relaps, juga situasi-situasi atau faktor yang boleh _____________ kejadian relaps berlaku (c) Sebaik sahaja pencetus-pencetus dan situasi-situasi berisiko tinggi yang berpotensi menyebabkan relaps __________, pendekatan tingkahlaku dan kognitif perlu dilaksanakan – antaranya strategi daya tindak, meningkatkan daya keupayaan kawalan diri, dll (d) Dalam kebanyakan keadaan, RP menggabungkan banyak komponen __________, termasuk sesi penstrukturan semula kognitif mengenai salah persepsi dan herotan ____________

5-2


(e) Unsur-unsur lain yang perlu dimasukkan adalah sesi _________ untuk mencabar _________ atau __________ salah mengenai jangkaan hasil positif penggunaan bahan/dadah (f) Masukkan juga slot perbincangan mengenai komponen psikologikal dan farmakologikal sesuatu bahan/dadah, dan Sindrom ____________________ 6. Soalan-soalan yang ingin ditanya selepas sesi: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 7. Lain-lain pandangan, komen atau soalan mengenai topik ini: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

5-3


Edaran/ Handout 5 Pencegahan Relaps, Bhg I

1. Matlamat Pembelajaran: a. Sebaik selesai sesi ini, ahli kelompok boleh memahami pelbagai isu yang boleh mencetus relaps yang dihadapi oleh individu yang berada dalam kepulihan (recovering addict). b. Ahli kelompok berupaya mengenalpasti tanda amaran dan pencetus relaps diri masing-masing. 2. Relaps ialah sebahagian daripada _________________, dan setiap individu dalam kepulihan berisiko untuk relaps. Proses relaps bermula lebih awal sebelum ___________________ berlaku, dan masa yang sesuai mencegah relaps ialah _____________ proses ini berlaku terlalu jauh. 3. Sebab dan Pencetus Relaps: a. Isu-isu peribadi yang boleh menyumbang kepada relaps: Terdapat beberapa masalah yang boleh menyebabkan seseorang mudah relaps. Kesedaran mengenai isu ini dan mempunyai _______________ menghadapinya boleh membantu kita mengelak relaps: 1) Isu-isu dalaman: a) __________ atau desakan untuk mengguna b) ____________ dan ____________ diabaikan/ditinggalkan c) Mengalami ___________ emosi tanpa dadah d) Isu-isu __________ e) Masalah perubatan dan _____________ kronik f) Herotan __________

5-4


2) Isu-isu Luaran atau Situasi: a) Konflik _________, __________, dan lain-lain konflik ____________ b) Masalah _____________ c) Masalah _____________ d) Masalah _____________ e) _____________ penagihan: Berada di sekitar __________, __________, pandangan, bunyi, bau, atau rasa yang berkait dengan ________________ semasa menagih Sebahagian daripada situasi berikut boleh membuatkan usaha kepulihan/bebas dadah menjadi sukar kepada saya: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ b. Mengenalpasti Situasi Pencetus Umum: Sesetengah jenis situasi umum yang boleh membuatkan usaha kepulihan/bebas dadah menjadi sukar kepada saya: 1) Masa dan situasi bila saya kerap menggunakan dadah di masa lepas: __________ ____________________________________________________________________ 2) Situasi yang meletakkan saya dalam konflik dengan keluarga atau rakan: ______ ____________________________________________________________________ 3) Kejadian-kejadian dalam hidup atau kehilangan yang saya rasa sukar mengekalkan keadaan bebas dadah: _______________________________________ ____________________________________________________________________ 4) Situasi yang membuatkan saya marah: __________________________________ ____________________________________________________________________

5-5


5) Situasi yang membuatkan saya sendirian: _______________________________ ____________________________________________________________________ 6) Situasi yang menakutkan saya: ________________________________________ ____________________________________________________________________ 7) Situasi yang menekan saya: __________________________________________ ____________________________________________________________________ 8) Situasi yang membuatkan saya terlalu yakin: _____________________________ ____________________________________________________________________ 4. Tanda-tanda amaran hampir relaps: a. Tanda-tanda umum hampir relaps: 1)

______________

9)Mudah puas hati/selesa dan berlengah-lengah

2)

Keletihan

10)

Jangkaan _________ daripada orang lain

3)

______________

11)

Abai rutin dan struktur ________

4)

Suka mempertikai

12)

_____________–dedah diri kepada situasi berisiko

5)

______________

13)

Harapkan banyak __________ berlaku dengan cepat

6)

Kecewa

14)

Tidak sertai program jagaan ___________

7)

______________

15)

Corak _______ dan _______ kembali tidak normal

8)

Terlalu yakin

16)

Mengambil __________ yang tidak perlu

b. Mengetahuai tanda amaran diri: Saya kenal tanda-tanda amaran berikut, seperti mana yang dinyatakan di atas: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

5-6


___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ c. Tanda amaran awal saya: Berdasarkan pengalaman saya dan apa yang dibincangkan dalam kumpulan, berikut ialah tanda-tanda amaran awal relaps saya: ____________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5. Soalan-soalan yang ingin ditanya selepas sesi: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 6. Lain-lain pandangan, komen atau soalan mengenai topik ini: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

5-7


Edaran/Handout 5 Pencegahan Relaps, Bhg II

1. Matlamat Pembelajaran: a. Sebaik selesai sesi ini, ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai strategi pencegahan relaps yang berkesan bagi menghadapi situasi berisiko tinggi, sama ada yang dijangka atau luar jangka, untuk digunakan sendiri atau dengan bantuan orang lain. b. Ahli kelompok akan membina pelan tindakan untuk bertindak terhadap situasi-situasi berisiko tinggi yang boleh menyebabkan relaps. 2. Tindakan/Strategi untuk Mencegah Relaps: a. Percambahan idea – bagaimana bertindak terhadap pencetus relaps: Dengan Orang Lain

Dijangka

Tidak Dijangka

5-

Sendirian


b. Strategi secara umumnya berguna: 1) Bercakap dengan ________: Buat senarai orang yang boleh membantu bila diperlukan: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Rancang bagaimana saya akan meminta mereka membantu masalah saya. Persediaan awal ini akan dapat mengurangkan ______________. 2) Kekal _______: Tiga aktiviti yang boleh saya gunakan untuk mengelak saya berfikir mengenai pengambilan dadah adalah: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 3) Guna penegasan positif: Guna ________ positif bagi menggantikan ___________ negatif, sebagai contoh, ““Saya tidak tahan lagi” dengan “Saya masih mampu mengharunginya”. Tiga pemikiran positif yang akan saya guna ialah: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 4) Guna ganjaran __________: Tiga cara saya boleh menghargai diri (ganjaran) saya bagi sebarang kejayaan kecil tanpa menggunakan dadah ialah: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 5) Hadir ke _______________ kumpulan sokongan: Saya akan rancang banyak mana perjumpaan saya perlu hadir, di mana dan bila hari dan masanya.

5-


6) Cari dan berusaha bersama ____________. 7) Baca bahan-bahan kepulihan atau keagamaan. 8) Baca Falsafah Teras, doa atau slogan. 9) _______ dan _________ aktiviti setiap hari dengan aktiviti berorientasikan kepulihan. 10) Buat senarai ________________. 11) Buat senarai perkara-perkara terbaik mengenai _________________________. 12) Kekal di masa ______: Fokus kepada apa yang berlaku _________ saya kini dan _____________ saya di masa akan datang adalah lebih baik berbanding terlalu __________________ apa yang telah saya lalui yang saya tidak mampu ubah atau perkara yang tidak mungkin berlaku di masa depan. 13) Elak situasi sukar _______ __________. Sebagai contoh hadir parti, tanya diri “Adakah saya benar-benar mahu pergi? Adakah saya perlu pergi? atau Bolehkah saya elak?� 14) Bersedia untuk berhadapan dengan situasi yang _______ boleh _________. Bincangkan situasi ini terlebih dahulu dengan __________, ___________ dalam kepulihan, atau ahli kumpulan, dan maklumkan mereka bagaimana ia berlaku dan kesudahannya. 15) Simpan ________________ dan _____________ orang yang boleh membantu. 16) Rancang bagaimana _____________ situasi yang boleh membuatkan diri rasa tidak _________ atau ________. Sebagai contoh, bawa kereta sendiri bila menghadiri parti bagi memudahkan mereka balik segera bila __________ dengan situasi sukar. Dalam kebanyakan keadaan, individu perlu merancang bagaimana untuk hadir atau menunjukkan diri dalam masa yang singkat dalam sesuatu situasi, dan kemudian meninggalkannya dengan segera.

5 - 1


17) Jangan pergi ke situasi yang ________ sendirian jika boleh dielakkan. Bila ____________ situasi pencetus relaps yang dijangka, adalah lebih baik/membantu jika anda ditemani rakan yang boleh memberi sokongan emosional. 3. Perancangan Individu: Berdasarkan semua persembahan/maklumat daripada sesi ini, saya akan sediakan strategi pencegahan relaps untuk saya dengan menggunakan format empat bahagian kotak sebelum ini sebagai latihan, berdasarkan panduan berikut. •

Strategi solo bagi menghadapi situasi pencetus yang dijangka

•

Strategi kumpulan bagi menghadapi situasi pencetus yang dijangka

•

Strategi solo bagi menghadapi situasi pencetus yang tidak dijangka

•

Strategi kumpulan bagi menghadapi situasi pencetus yang tidak dijangka

4. Soalan-soalan yang ingin ditanya selepas sesi: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 5. Lain-lain pandangan, komen atau persoalan mengenai topik ini: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

5 - 1


Edaran/Handout 6 Model Kognitif-Tingkahlaku

1. Matlamat Pembelajaran: a. Pada akhir sesi, ahli kelompok akan menunjukkan keupayaan untuk

mendefinisikan istilah keadaan/situasi berisiko tinggi dan apa yang dimaksudkan dengan situasi berisiko tinggi. b. Ahli kelompok akan mendapat kefahaman mengenai daya tindak secara

berkesan atau tidak berkesan dan bagaimana ia menentukan kemungkinan relaps mereka. 2.

Konsep Model

EFFECTIVE

INC REASED

DECREASED

COPING

SELF - EFFICACY

PROBABILITY

RESPONSE

OF RELAPSE

HIGH RISK SITUATIO N Ineffective Coping response

AVE and

Decreased Self - efficacy

Perceived Positive

and Positive

effect

Outcomes Expectancies of Alcohol/drug

LAPSE

Increased

Of

Probabilit y of

alcohol/

Relapse

drug Sumber: Marlatt & Gordon (1985)

Menurut model ini, kejadian relaps berlaku kerana interaksi antara _________________________ dan _______________________________.

6-1


2.

Situasi berisiko tinggi Menurut model ini, individu yang memulakan _____________ tingkahlaku akan berhadapan dengan situasi atau kejadian yang berisiko – kejadian relaps bergantung kepada _______________ individu itu kepada situasi atau kejadian berkenaan. Empat situasi berisiko tinggi yang dimaksudkan ialah: a.

Keadaan Emosi Negatif – disebabkan oleh ___________ intrapersonal terhadap

sesuatu situasi atau reaksi kepada _____________ – marah, bimbang, murung, kecewa, bosan – menigkatkan risiko relaps. b.

Konflik Interpersonal – situasi melibatkan ____________ atau kumpulan –

berkonflik – seperti bergaduh dan pertengkaran. Gabungan ____________ dan interpersonal menjadi penentu lebih separuh daripada kejadian relaps. c.Tekanan Sosial – tekanan yang ________ dalam persekitaran _______ individu – secara lisan atau bukan lisan, langsung atau tidak langsung – cth: berada di persekitaran atau berkawan dengan penagih. d.

Keadaan Emosi Positif – situasi yang _____________ di luar __________ – sering

dikaitkan dengan perayaan, mencuba “willpower”, terdedah dengan rangsangan berkaitan dadah dan lain-lain 3.

Kemahiran daya tindak Kemahiran daya tindak (coping skill) adalah ____________ kritikal – bagaimana seseorang itu bertindak ___________ situasi berisiko yang dihadapinya – penentu ia relaps atau tidak. Terdapat dua cara individu berdaya tindak: a.

Berdaya tindak secara ____________: Individu yang guna kemahiran daya tindak

yang berkesan seperti meninggalkan situasi (daya tindak tingkahlaku) dan “self-talk” (daya tindak kognitif) kurang _________ untuk relaps.

6-2


b.

Berdaya tindak secara _______________: Individu yang guna kemahiran daya

tindak yang tidak berkesan seperti menghampiri situasi (daya tindak tingkahlaku) dan memikirkan ____________ dahulu (daya tindak kognitif) lebih berisiko untuk relaps 4.

Jangkaan hasil Suatu jangkaan hasil daripada pengambilan dadah, sama ada secara positif (mendatangkan kesan baik kepada diri) atau negatif (mendatangkan kesan negatif kepada diri a.

Jangkaan _________ – pengambilan dadah akan menghasilkan ________ yang

positif – menggunakan teknik discount, kurangkan kesan negatif dadah seperti dadah dapat mengurangkan tekanan, menangani keadaan emosi yang negatif, mengubat diri (self-medication) dll. b.

Jangkaan _________ – pengambilan dadah akan menghasilkan _______ yang

negatif – seperti mengakibatkan kemerosotan fizikal, gangguan emosi, sakit dll. 5.

Abstinence Violation Effects (AVE) Kesan-kesan yang akan dihadapi oleh penagih/bekas penagih apabila kali ___________ mengambil dadah selepas keadaan ________ sebelumnya, atau lapse. Terdapat tiga kesan utama AVE, iaitu: a.

Kegagalan ______: Pengambilan semula dadah adalah berpunca daripada

_____________ diri sendiri. Individu sukar untuk melawan desakan dan menyalahkan diri atas kejadian lapse yang berlaku. b.

Di _______ kawalan/takdir: Pengambilan semula dadah diatribusikan oleh

penagih akibat daripada keadaan-keadaan yang di _______________ dirinya atau sudah ditakdirkan kepada dirinya. c.

Proses _____________: Pengambilan semula dadah dianggap oleh individu

sebagai satu kelemahan yang perlu _____________, anggap kejadian lapse sebagai satu

6-3


proses _____________ dan peluang untuk memperbaiki lagi strategi mencegah relaps dan berhadapan dengan situasi berisiko tinggi.

6.

Penentu-penentu terselindung Selain daripada situasi berisiko tinggi seperti yang dinyatakan sebelum ini, model ini juga mencadangkan bahawa terdapat dua penentu terselindung, yang berperanan _____________ situasi berisiko tinggi menjadi punca kejadian relaps, iaitu: a.

Gaya _______: kecenderungan individu untuk memenuhi kehendak/ permintaan

_________ (sepatutnya dilakukan) atau kehendak diri (apa diri mahu). Individu yang hidup penuh dengan permintaan akan mengalami _______ – keadaan emosi negatif – relaps; atau reaksi mencari keseronokan – rasionalkan pengambilan dadah. b.

Desakan atau _________: keinginan untuk mendapatkan keseronokan –

rangsangan __________ dan ____________. Ia banyak dipengaruhi oleh rangsangan daripada pengalaman lepas (desakan) dan proses kognitif yang berkait dengan keseronokan yang pernah dialami (kegianan).

7.

Soalan-soalan yang ingin ditanya selepas sesi:

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

6-4


8.

Lain-lain pandangan, komen atau persoalan mengenai topik ini:

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

6-5


Edaran/Handout 7 Model Gorski-CENAPS

1. Matlamat Pembelajaran: a. Pada akhir sesi, ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai penagihan sebagai satu penyakit. b. Ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai komponen asas model ini, prasyarat pencegahan relaps dan tindakan-tindakan/proses pencegahan relaps. 2.

Konsep Model

Terdapat empat komponen asas model ini, iaitu: a.

Percaya bahawa setiap manusia boleh mengubah ________, _______________ dan

___________________ – komponen asas dalam pencegahan relaps

b.

Penagihan adalah satu penyakit ________________ dan ____________. Sebagai

satu penyakit, penagihan dianggap sebagai satu penyakit yang kronik, sentiasa berkembang (progresif) dan berpotensi membawa _________. Selain itu, rawatan kepada penagihan hendaklah menumpu kepada penyakit itu sendiri.

c.

Tiada konsep __________: Untuk mencegah relaps, seseorang individu itu perlu

bebas dadah sepenuhnya, iaitu abstinence dari semua jenis _________ yang boleh mengubah mood (mood altering substance). Menurut model ini juga, ___________ adalah satu proses sepanjang hayat, bagi meningkatkan celik akal individu dan komitmen untuk berubah.

d.

Konsep dan program _______________ adalah penting dan menjamin kepulihan

seseorang individu.

7-1


2.

Penjagaan berterusan Model ini percaya bahawa sebarang ___________ rawatan dan pemulihan yang hendak dijalankan ke atas seseorang penagih dadah hendaklah secara ____________ dan mengikut proses-proses berikut: a.

____________: Setiap penagih yang ingin/dipaksa mendapatkan rawatan hendaklah

dibuat penilaian terutama mengenai __________ penagihannya dan _________________ penagihannya. b.

____________: Ia penting bagi membolehkan pegawai menentukan _______

keseriusan penagihan seseorang individu itu, selain _________ dual-diangnosis. c.

____________: Sebelum mengikuti program rawatan dan pemulihan, seseorang

penagih perlu menjalani __________ detoksifikasi – bagi menstabilkan keadaan ________ dan __________ individu – sebelum layak mengikuti program pemulihan. Begitu juga dalam kes relaps, sebelum meneruskan proses kepulihan, individu perlu distabilkan dahulu. d.

___________________: Rawatan dan pemulihan yang dikhususkan adalah

termasuk diinstitusi, TC, half-way house, outpatient dan jagaan lanjutan. Semuanya bergantung kepada __________ dan ___________ kepulihan individu. e.

Terapi ___________: Menekankan aktiviti ____________ – fokus kepada faktor

_________ dan __________ dengan faktor penyebab masa lampau. f.

Terapi ____________: Penekanan kepada kumpulan atau pendekatan ___________

bagi menggerakkan ________________.

3.

Program pemulihan dan pencegahan relaps yang diberikan perlu memasukkan unsurunsur _____________ melalui kaedah ____________ – sama ada melalui slot ceramah, pembacaan dan penulisan tugasan

7-2


4.

Faktor __________ dan ______________ perlu diberi perhatian kerana ia menjadi penyumbang kepada kejadian relaps

5.

Sesuatu program kepulihan dan relaps hendaklah memberi penekanan juga kepada usaha mengubah ___________, ____________ dan _____________ individu

6.

Keperluan pencegahan relaps Model ini menekankan bahawa bagi ______________ seseorang itu mengikuti program pencegahan relaps, atau ingin mencegah relaps, mereka hendaklah: a.

____________ pergantungan kepada dadah sebagai satu __________

biopsikososial. b.

____________ perlunya abstinence daripada ________ jenis dadah (mood altering

substance). c.

Mengikuti ____________ dan _______________ program kepulihan.

d.

___________ dan merawat semua masalah lain yang boleh ____________

kepulihan dan pengekalan bebas dadah. 7.

Proses pencegahan relaps Menurut model ini, kepulihan dan pencegahan relaps adalah ________ yang berkaitan. Oleh itu, kepulihan dan pencegahan relaps berlaku mengikut enam langkah berikut: a.

________ dadah.

b.

_________ dari orang, tempat dan benda, serta bina ________ jaringan sosial bagi

membantu kepulihan dan pencegahan relaps. c.

__________ tingkahlaku salah-diri kompulsif yang menekan kesedaran mengenai

perasaan __________ dan ____________ tidak rasional. d.

_________ mengurus perasaan dan tindakbalas _________ tanpa menggunakan

_________.

7-3


e.

__________ menukar corak _________ penagih yang membentuk perasaan sakit

dan ____________ salah-diri. f.

____________ dan ubah asas _____________ salah mengenai diri atau orang lain

atau dunia yang menggalakkan pemikiran yang tidak _____________. 8.

Soalan-soalan yang ingin ditanya selepas sesi:

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 9.

Lain-lain pandangan, komen atau persoalan mengenai topik ini:

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

7-4


Edaran/Handout 8 Tahap-tahap Perubahan

1. Matlamat Pembelajaran: a. Pada akhir sesi, ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai perubahan dan mengenalpasti tahap dan proses perubahan yang mereka alami. b. Ahli kelompok mendapat idea bagaimana menguruskan perubahan yang dikenalpasti dimiliki mereka bagi mencapai tahap bebas dadah dan mengekalkan kepulihan. 2.

Konsep Model a. Model menerangkan bagaimana seseorang individu mengubah _______________ mereka - percubaan mengubah tingkahlaku oleh seseorang individu ____________ melalui pusingan (cycle) lima tahap perubahan yang berbeza. Perubahan tingkahlaku manusia biasanya ditunjukkan oleh ___________________ tertentu berdasarkan lima tahap perubahan dan 10 proses perubahan yang berlaku pada tahap-tahap berkenaan. b. Di dalam penagihan, pusingan ini adalah suatu yang normatif di mana seseorang individu ___________ mengatasi masalahnya _______________ sebelum perubahan itu dikekalkan. c. _____________ sebenarnya ialah seseorang individu sering terperangkap dalam lingkaran yang sama berulang-ulang (advance-revert-advance) sebelum mencapai tahap teratas iaitu pintu keluar kepada masalah penagihan mereka, dikenali sebagai termination, satu tahap di mana seseorang individu akan berasa _________ dalam prosesnya mengekalkan tahap perubahan.

8-1


2.

Tahap-tahap Perubahan a.

Precontemplation: Pada tahap ini, seseorang individu dicirikan sebagai seorang

yang tidak ________ atau ___________ masalah penagihan yang dihadapi, atau jika mengakuinya pun, mereka tidak akan ____________ secara serius untuk melakukan perubahan dan tidak mempunyai keinginan untuk mengubah tingkah lakunya dalam masa terdekat, biasanya dalam tempoh enam bulan. Beberapa sifat yang sering ditonjolkan ialah mereka cenderung kepada sikap __________ dan ___________, defensif, tidak komitted atau pasif dalam rawatan, menghindari langkah-langkah ke arah perubahan secara sedar atau tidak, kurang kesedaran mengenai masalah, rasa ___________ oleh orang lain untuk berubah dan seringkali menerima tekanan oleh orang lain untuk mendapatkan rawatan dan tidak mahu lagi memikirkan perubahan kerana patah semangat. b.

Contemplation: Individu pada tahap ini biasanya mula ____________ mengenai

perubahan terhadap tingkah lakunya tetapi masih belum melibatkan diri dalam sebarang strategi perubahan. Dalam kes penagihan, kebanyakan mereka masih memikirkan sama ada berhenti atau mengurangkan tabiat berkenaan, berpunca daripada kesedaran yang timbul berkaitan _______ dan _______ jika mereka meneruskan pengambilan dadah atau alkohol, tetapi secara umumnya belum lagi membuat keputusan untuk mengambil tindakan. Mereka ini dicirikan sebagai individu yang mula __________ atau mengenalpasti masalah yang dihadapinya, berusaha untuk ___________ masalahnya, rasa tertekan atau tidak selesa dengan masalahnya, dan seseorang yang dilihat cuba mencapai kefahaman tentang dirinya atau mengawal keadaan melalui penilaian semula koginitif dan pernah mencuba untuk melakukan perubahan sebelum ini. c.

Preparation: Individu yang berada pada tahap ___________ ini ialah mereka yang

merancang untuk memulakan perubahan dalam masa terdekat dan dalam kebanyakan

8-2


kes, mereka mendapat ___________ berguna daripada percubaan terdahulu dan kegagalan yang dialami daripada semua usahanya. Mereka yang berada pada tahap ini biasanya telah berjaya mengatasi cabaran ____________ keputusan yang dihadapi semasa di tahap contemplation, dan komitted kepada rancangan perubahan yang akan dilaksanakan nanti. Beberapa sifat yang biasa ditunjukkan oleh individu yang berada di tahap ini ialah mereka __________ untuk mengubah tingkah laku dan sikap mereka, terlibat dalam proses perubahan, bersedia membuat komitmen teguh mengikuti setiap pilihan tindakan yang dipilih dan telah atau sedang membuat keputusan untuk berubah. d.

Action: Tindakan ialah tahap di mana seseorang individu _______________ tingkah

laku, pengalaman atau persekitaran mereka untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Terdapat dua ciri utama individu yang berada pada tahap ini, iaitu pertama, mereka mempunyai _____________ atau komitmen untuk berubah yang teguh dan jelas, dan kedua, kehadiran beberapa ______________ aktif yang menggambarkan komitmen perubahan mereka. Fasa tindakan biasanya adalah bagi tempoh tiga hingga enam bulan. Individu yang berada pada tahap ini mempunyai perwatakan atau sifat-sifat seperti berikut, iaitu mereka telah memutuskan untuk membuat ___________, menunjukkan komitmen teguh untuk berubah, berusaha mengubah tingkah laku atau persekitaran yang sesuai, menunjukkan motivasi dan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku, komitted untuk membuat perubahan dan terlibat dalam proses perubahan, dan bersedia mengikuti strategi dan aktiviti yang dicadangkan untuk berubah. e.

Maintenance: Tahap ini dicirikan oleh dua keadaan yang utama iaitu, pertama,

___________ dan _____________ semua tindakan dan pencapaian perubahan yang diperolehi semasa tahap tindakan, dan kedua, menghindari ___________ semula. Individu yang berada pada tahap ini telah menyempurnakan sekurang-kurangnya sedikit perubahan dan biasanya bertindih dengan tindakan-tindakan yang diambil semasa tahap

8-3


sebelum ini. Ciri-ciri yang biasa digambarkan oleh individu yang berada pada tahap ini ialah mereka berusaha _______________ perubahan yang dicapai pada masa itu, memberi perhatian utama kepada menghindari tergelincir (slips) atau relaps, menunjukkan ketakutan dan kebimbangan kepada penagihan semula dan berhadapan dengan situasi berisiko tinggi untuk menagih semula, dan kerap menghadapi tekanan dan dugaan untuk menggunakan semula dadah. 3.

Proses-proses Perubahan Proses-proses Perubahan merupakan ______ yang digunakan bagi menerangkan bagaimana tingkahlaku _______ atau berlaku berdasarkan 10 proses perubahan utama yang dialami oleh seseorang ________ dalam proses perubahan. Proses-proses ini dan definisinya adalah seperti rajah di bawah: Proses

Definisi

Peningkatan ____________

Maklumat mengenai _______ dan masalah meningkat.

Penilaian Semula __________

Menilai bagaimana seseorang berfikir dan rasa tentang dirinya berhubung masalah yang dihadapi.

_______________ Kendiri

Memilih dan komited untuk bertindak dan percaya kepada keupayaan untuk berubah.

Pelaziman Semula (Counter-

Penggantian tingkah laku ___________ terhadap tingkah

conditioning)

laku ______________.

Pengawalan ______________

Mengelak atau bertindak terhadap ____________ tingkah laku bermasalah.

_____________ Peneguhan

Memberi __________ kepada diri atau menerima ganjaran dari orang lain kerana membuat perubahan.

Perhubungan ____________

Menjadi ________ dan ___________ kepada seseorang yang mengambil tahu tentang masalahnya.

___________ Dramatik

Merasai dan meluahkan perasaan tentang masalah seseorang dan penyelesaiannya.

Penilaian Semula __________

8-4

Menilai bagaimana sesuatu ________ memberi kesan


kepada ________________ fizikal. Pembebasan ________

Peningkatan alternatif tingkah laku tidak __________ yang diperolehi dalam _______________.

4.

Mengurus Perubahan Pengurusan perubahan ini dinamakan Intervensi Pemulihan __________ – iaitu pelaksanaan dan pengurusan program pemulihan seseorang penagih adalah berdasarkan kepada _____________ kepulihan mereka yang dikenalpasti melalui tahap perubahan yang dialami dan proses-proses perubahan yang dilalui, dan disesuaikan dengan strategistrategi intervensi yang sepadan dengan tahap perubahan bagi mencapai ______________ kepulihan secara menyeluruh. IPS penting kerana ia membenarkan seseorang penagih ____________ dalam proses perubahan, boleh meningkatkan kemungkinan seseorang penagih mengambil tindakan, dan meningkatkan _____________ seseorang penagih kepada program pemulihan.

5.

Soalan-soalan yang ingin ditanya selepas sesi:

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

8-5


6.

Lain-lain pandangan, komen atau persoalan mengenai topik ini:

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

8-6


Edaran/Handout 9 Program & Sumber Kepulihan

1. Matlamat Pembelajaran: a. Sebaik selesai sesi ini, ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai program kepulihan yang boleh diperolehi untuk membantu mereka. b. Ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai sumber-sumber, teknik dan praktis/amalan untuk menjadikan program kepulihan mereka lebih berkesan. 2. Kumpulan dan Program Kepulihan: a. Program 12-Langkah: Program ini menyediakan struktur ___________ untuk membimbing manusia mengubah ___________ bagi menjadi individu bebas dadah dan juga dari segala corak __________ dan ___________ penagihan. 1) Asas utama penyertaan dalam program 12-Langkah ialah: a) Melaksanakan __________ b) Membina perhubungan dengan ________ _________ c) Menghadiri _____________ secara kerap d) Melalui/mendalami program bersama ________, seorang pembimbing yang mempunyai pengalaman dalam program e) ___________ literatur/bahan bacaan program seperti buku Big Book, 12 Steps and 12 Traditions, dll. f) Mempunyai sekurang-kurang satu kumpulan _________ sendiri g) Mengamalkan ________________ dalam semua aspek ____________ 2) Kelebihan kumpulan 12-Langkah termasuk: a) Bimbingan apa yang ______ dibuat daripada orang yang telah berjaya

9-1


b) Maklumbalas __________ untuk membetulkan herotan _________ dan persepsi c) Kumpulan _____________ atau “keluarga� yang berpengetahuan d) Aktiviti yang _______ untuk membantu menstrukturkan semula rutin ______ dan _________ sosial e) Jawapan yang praktikal/waras kepada banyak ________ dan _________ yang biasanya menyukarkan kebanyakan penagih f) Boleh ___________ di mana-mana tanpa kos 3) Maklumat tambahan program 12-Langkah a) Beberapa jenis perjumpaan: i.

_________: Perjumpaan terbuka kepada orang awam

ii.

_________: Perjumpaan hanya untuk penagih

iii.

_________: Satu atau beberapa speaker berkongsi “kisah� mereka

iv.

___________: Menjemput penyertaan kumpulan; individu sama ada dipanggil oleh pengerusi perjumpaan atau secara sukarela untuk berkongsi

v.

______: Perjumpaan untuk lelaki atau wanita sahaja

vi.

Belajar ______ atau ______ : Ahli-ahli membaca dan membincangkan literatur

vii.

__________: Biasanya dilakukan setiap bulan, perjumpaan bagi meraikan ulangtahun bebas dadah

viii.

________ Konsain: Perjumpaan membincangkan urusan kumpulan, di mana kumpulan mengundi keputusan mengenai kewangan, upacara khas dan lain-lain perkara

b) Konsep anonimiti: Lebih kepada ___________ kepada ahli individu dan program. Ia membolehkan perjumpaan menjadi tempat paling ________ untuk

9-2


___________, dan bermakna tiada seorang pun boleh identifikasikan dirinya kepada umum, atau identifikasi kepada keseluruhan ahli, atau mendedahkan siapa yang hadir, atau apa yang mereka cakapkan dalam perjumpaan c) Konsep penajaan: Ia bermakna bekerja rapat dengan individu dalam kepulihan yang lebih ____________ yang bersedia membimbing ahli melalui/mengikuti program. Menjadi kebiasaan seseorang ahli mencari penaja yang tidak mempunyai potensi untuk melibatkan hubungan romantik, memiliki tempoh masa yang panjang dalam program, dan telah melalui semua Langkah sekurang-kurangnya sekali (tamat semua Langkah).. d) Konsep Persahabatan: Penglibatan aktiviti secara ___________, seperti parti, berkelah atau sebagainya dapat ____________ seseorang individu mencari persahabatan/sahabat yang sama bebas dadah (sober friend) dan kehidupan sosial yang bersih. Konsep ini juga memberi makna, apabila penaja seseorang individu tiada, orang lain (fellowship) ada. c. Penganjur/Sumber Program: 1) CCSC: CCSC merupakan sebuah institusi yang menyediakan _____________ rawatan dan pemulihan kepada kumpulan sasar melalui program kaunseling dan bimbingan, aktiviti kelompok sokong-bantu, program pemulihan dalam komuniti, penempatan dalam pekerjaan, kemudahan pusat sumber, rujukan dan khidmat nasihat, kemudahan sukan dan riadah serta terapi gantian dadah. Ia beroperasi sebagai pusat aktiviti ________, penempatan sementara, pendampingan (outreach), pencelahan (intervention), khidmat nasihat dan rujukan bagi mereka yang memerlukan perkhidmatan. 2) PENDAMAI: Singkatan kepada Persatuan ALUMNI Agensi Antidadah Kebangsaan, merupakan sebuah persatuan persendirian yang ___________ bekas-

9-3


bekas penagih dadah yang ditubuhkan pada tahun 2002. Dengan berpegang kepada falsafah “yakin setiap individu mempunyai potensi untuk berubah melalui bimbingan dan dorongan sejajar dengan keupayaan serta kejujuran diri dalam membentuk tingkahlaku yang positif�, PENDAMAI ditubuh bertujuan untuk mengukuh dan memperkemaskan jalinan perkhidmatan di antara PENDAMAI dengan pihak AADK dan lain-lain pertubuhan yang berkaitan; menyediakan platfom bagi bekas-bekas penagih dadah untuk mempertingkatkan interaksi sosial dari aspek kebajikan dan kerjaya; mempertingkatkan rangkaian kerjasama dengan agensi kerajaan, NGO dan swasta dalam tindakan menangani gejala dadah; dan, merancang dan melaksanakan strategi pencegahan dadah dan HIV/AIDS yang berkesan. 3) PENGASIH: Sebuah persatuan ____________ yang menyediakan perkhidmatan rawatan dan pemulihan dadah, termasuk menyediakan pusat pemulihan persendirian, iaitu Rumah PENGASIH. Ditubuhkan pada tahun 1987, PENGASIH telah berkembang dan dikenali di peringkat tempatan dan luar negeri, dengan menumpukan kepada lapan perkhidmatan teras iaitu Rumah Pengasih, Bakti Kasih, Muara Kasih, Seruan Kasih, Sinar Kasih, Lautan Kasih, Sidang Kasih dan Teduhan Kasih. 4) DiC Pahang: Sebuah pertubuhan NGO berdaftar yang menyediakan perkhidmatan rawatan dan pemulihan dadah dan HIV/AIDS. Berkonsepkan perkhidmatan ___________________, DiC dikenali sebagai Kumpulan Sokong Bantu yang efektif membantu penagih/bekas penagih yang ingin ____________ kepulihan dengan menggunakan pendekatan holistik dan komprehensif. Antara perkhidmatan yang disediakan ialah Projek Talian Hayat (Talian bantuan 24 jam, 7 hari seminggu), Projek Intervensi (pendidikan & pencegahan), Projek GerakSeru (outreach), Projek Persona Grata (drop in), Projek CasaVilla (halfway house), Projek RIHDA (Rantaian Insan dengan HIV dan AIDS), Projek Casa Non Kasta (terapi

9-4


kerja), Projek NSEP (Program Pertukaran Jarum Suntikan), Projek PUJI (Pasukan Urusan Jenazah Insaniah), Projek BAKTI (Pasukan Khidmat Masyarakat) dan Projek Casa Harapan (Rumah Perlindungan Wanita). c. Cara menjadikan program kepulihan lebih berkesan: Sebahagian teknik ini telah disentuh dalam maklumat mengenai program 12-Langkah, walau bagaimanapun, teknik-teknik ini boleh memberi kefahaman lebih dan berguna kepada semua pihak, termasuk penagih yang mengikuti kepulihan secara bersendirian atau berkumpulan bagi menjadikan aktiviti kepulihan yang diikuti menjadi lebih berkesan: 1) Mencatatkan perjalanan ____________ dalam ______________ 2) Mempelajari _____________ tambahan mengenai subjek ini 3) Menyertai kumpulan atau aktiviti ____________ di masjid, gereja atau kuil 4) Meminta ________ yang dipercayai atau saudara mara memberi __________ dan maklumbalas 5) Tetapkan masa setiap ______ untuk berfikir/renungan, tafakur dan berdoa 6) Gunakan penegasan (bercakap perkara ___________ kepada diri sendiri) 7) Merancang secara _________ sama ada untuk berhadapan atau mengelak situasi yang menekan/berisiko 8) Buat ____________ pada diri bagi setiap kejayaan dengan cara ________ 9) Gabungkan aktiviti kelompok sokong _______ dengan terapi individu 10) Luang masa untuk __________ orang lain yang mempunyai ___________ yang sama

9-5


4. Soalan-soalan yang ingin ditanya selepas sesi: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 5. Lain-lain pandangan, komen dan persoalan mengenai topik ini: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

9-6


Edaran/Handout 10 Isu & Masalah Dalam Kepulihan

1. Matlamat Pembelajaran: a. Sebaik selesai sesi ini, ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman mengenai isu dan masalah dalam kepulihan yang dihadapi oleh individu yang baru berada dalam kepulihan. b. Ahli kelompok akan menunjukkan kefahaman bagaimana menghadapi atau mendapatkan sumber bagi mengendalikan setiap isu dan masalah dalam kepulihan. Isu dan Masalah Biasa Dalam Kepulihan 1. __________ perjumpaan: Kebanyakan mereka pada mulanya tidak suka perjumpaan ini dan hadir hanya kerana mereka terpaksa, tetapi kemudiannya mendapati perjumpaan ini amat menyeronokkan dan berharga. Keadaan ini mungkin akan mengambil masa, beberapa minggu atau bulan. Kebanyakan individu mengambil beberapa pendekatan berikut bagi menjadikan satu-satu perjumpaan itu menyeronokkan: a. ________ _____________: Cari dan ikuti sebanyak mungkin perjumpaan kumpulan yang berbeza, dan kenalpasti yang terbaik dan anda suka. Begitu juga cari program dan kumpulan yang terbaik, kerana setiap satunya mempunyai ____________ yang berbeza, sesuai atau tidak dengan keperluan kepulihan anda, kebanyakan ahli mempunyai persamaan atau tidak dengan anda dan bertukar-tukar pandangan. b. Pergi bersama ____________: Hadir perjumpaan dengan rakan atau ahli keluarga, kemudian berbincang mengenainya bersama bagi menjadikannya lebih menarik dan menyeronokkan. Keadaan ini biasanya dipanggil “perjumpaan ________ perjumpaan�, yang boleh berlaku sama ada di dalam kereta atau kenderaan di dalam perjalanan pulang atau ke tempat perjumpaan. Pergi bersama rakan juga amat

10 - 1


membantu jika anda ______________ apabila hadir ke perjumpaan yang belum pernah dilalui sebelumnya. c. Sertai - _______, ________, dan _______ dalam perjumpaan: Walaupun anda hanya memberikan seseorang minuman (melegakan keadaan), atau memberitahu nama anda dan memberi sedikit pandangan, atau sekadar menyatakan anda boleh memahami keadaan yang dialami oleh ahli lain (persamaan), anda akan berkemungkinan meninggalkan perjumpaan dengan perasaan yang lega berbanding jika anda hanya duduk dan tidak bercakap/berinteraksi dalam perjumpaan. d. Cari jenis perjumpaan yang anda suka: Terdapat banyak jenis perjumpaan (terbuka, tertutup, speaker, dll), hanya _____ perjumpaan yang anda lebih suka. Begitu juga perjumpaan yang diadakan dalam kumpulan kecil atau besar, dibenarkan merokok atau dilarang merokok, lelaki/perempuan sahaja atau bercampur, atau sebaginya – cari yang _______ dan anda lebih ______. e. Pergi lebih ______, pulang lebih _______: Kebanyakan perjumpaan ada slot interaksi bebas (sosialisasi) sebelum dan selepasnya. Inilah masa yang paling sesuai untuk anda berkenalan dan berjumpa secara peribadi (bersemuka) dan bertanyakan soalan/pandangan yang anda tidak mahu kongsikan di dalam perjumpaan/semua orang.. f.

Pilih kumpulan ______: Kumpulan ini lebih jelekit dan mudah, dianggotai oleh beberapa orang yang anda kenali/dikenali, saling menerima dan memerlukan.

g. Bantu _________ perjumpaan baru: Jika anda salah seorang perintis yang memulakan perbentukan kumpulan, perwatakan kumpulan lebih cenderung ke arah corak yang anda tentukan. Bagi mengembangkan lagi proses perjumpaan seperti ini, anda boleh memilih beberapa orang untuk ____________ perjumpaan baru dan anda memantaunya.

10 - 2


h. Beri ruang dan peluang: Bagi kebanyakan orang, perjumpaan ini dirasakan ganjil pada peringkat ________. Beri ruang dan peluang kepada diri anda untuk __________ dan rasai/alaminya, dan anda mungkin akan memerlukannya nanti. 2. Enggan ________: Secara lumrah, ramai individu yang ______ dalam kepulihan mendapati sebahagian besar dalam dirinya dan _____________ penagihannya sukar dilepaskan. Berikut antara beberapa cara yang berkesan bagi mengatasinya yang pernah diamalkan oleh mereka yang berjaya: a. “I want to ______ ____�: Jika kita tidak boleh secara ________ menyatakan kita mahu __________ sesuatu, sekurang-kurangnya kita mampu kerap berkata kita berharap mahu mengubahnya. Ia boleh jadi satu permulaan yang baik – memberi peluang kepada kita untuk berusaha dan meneruskannya. b. Terima ________, tetapi kawal _________: Kadang-kadang kita sukar membuang sesuatu ________ walapun telah banyak kali kita mencuba. Terima sahaja keadaan ini tetapi cuba kawal untuk tidak menonjolkannya melalui tindakan, kita terimanya dengan harapan suatu hari ia akan hilang dan kita akan mula berubah. c. Cari aktiviti ________: Kadang-kadang bukan _______ yang buat kita gian, tetapi sesuatu yang lain yang berlaku semasa kita mengambil dadah. Cari cara lain bagi memperolehinya. d. Tetapkan ________ kecil dan beri _________ kepada diri: Ini merupakan cara terbaik untuk membina tabiat baru. Beri ______ kepada diri anda sendiri. Dalam kebanyakan keadaan, sesuatu habit/tabiat baru akan terbentuk dalam masa sehingga tiga minggu diamalkan, dan yang penting beri ganjaran kepada diri anda jika berjaya melakukan perubahan kecil. e. Selalu bersama (lepak) dengan orang yang menjadi ____________ anda: Anda akan banyak ________ daripada mereka, dan sesetengah sikap dan tabiat mereka akan meresap dalam diri anda.

10 - 3


3. ______, ______, dan tidak berupaya/murung: Salah satu sebab seseorang mengambil dadah adalah untuk ___________ emosi negatif, dan apabila mereka mula berhenti mengambil dadah, ia seolah-olah menyebabkan keadaan emosi ini di luar kawalan. Bagi mengatasi keadaan ini, pendekatan berikut boleh dicuba: a. ___________ mengenai perasaan ini: Jika anda bercakap mengenai perasaan ini bersama rakan yang boleh dipercayai atau dalam perjumpaan yang anda selesa, akan akan lebih memahami perasaan ini dan merasa lebih aman, dan peluang anda mendapat sokongan atau empati kelompok lebih besar kerana ada ahli akan menyatakan pengalaman yang sama, serta memberi kesedaran baru kepada anda untuk melaluinya. b. ______ diri anda: Jika anda mengamalkan ______ yang betul dan menyihatkan, mendapat tidur yang cukup, dan melakukan senaman/latihan yang rutin mengikut keselesaan anda, semua perasaan/emosi ini akan terhapus sendiri dan boleh ________. c. Beri peluang diri anda ________sekurang-kurang sekali sehari: ____________ yang sihat akan mengubah bahan kimia dalam _______ anda seperti mana semasa anda bersenam – ia akan mengeluarkan bahan kimia semulajadi yang berupaya menghilangkan tekanan dan kesakitan, tanpa kesan sampingan. Anda boleh menyimpan koleksi video atau buku komidi sebagai persediaan, dan menggunakannya semasa anda sedang melalui saat-saat yang muram, sedih atau marah. d. Cari punca herotan _________: Cuba fikir dan dapatkan _________ rakan, atau dengar luahan hati anda, apakah kepercayaan yang anda ada yang menyebabkan anda mengalami perasaan negatif ini. Apabila kita sedar dan mula memahaminya, banyak perasaan negatif ini akan hilang.

10 - 4


e. Dapatkan bantuan __________: Jumpa kaunselor atau ahli terapi, mungkin mereka boleh __________ anda mengatasi masalah perasaan negatif ini. f.

Beri ______ pada diri anda: Ingat bahawa _________ ini adalah normal, hanya sementara, sebahagian daripada proses kepulihan, dan ia tidak akan berpanjangan. Beri masa kepada diri anda untuk melalui dan mengatasinya.

4. Hubungan dengan ________ (orang yang penting kepada kita, keluarga, rakan, penyelia atau majikan): Sesetengah daripada mereka mungkin _______, ______, kecewa dan meragui kita kerana tingkahlaku lampau kita. Mereka mungkin lebih suka kita terus sakit, merendahrendahkan kepulihan kita, tidak mahu memahami dan memberi masalah kepada kita atas sebab sedemikian. Bagi mengatasinya, anda perlu: a. ________ dan beri peluang mereka meluahkan: Beri mereka peluang untuk memberitahu anda bagaimana perasaan mereka mengenai apa saja yang berkait dengan pengalaman lepas mereka dengan anda. Jangan pertikai, cuba memberi penjelasan atau mempertahankan diri anda: anda hanya perlu mendengar, kemudian beritahu mereka apa yang anda faham/percaya mengenai apa dicakapkan mereka. Anda hanya perlu terus mendengar dan memberi perhatian, sehingga perasaan mereka reda dan melihat perubahan yang cuba anda lakukan b. ________ mereka memahami: Terangkan kepada mereka apa yang sedang anda buat, sebanyak mungkin selagi anda rasa selamat dan mempercayai mereka dengan maklumat berkenaan—jika mereka tahu mengenai penagihan anda, anda perlu beritahu mengenai kepulihan anda. Beri mereka peluang/bekalkan mereka dengan bahan bacaan mengenai apa yang sedang anda lakukan, atau jemput mereka menghadiri perjumpaan kepulihan bersama anda. c. Jika mereka berminat dengan program kepulihan anda, galakkan mereka secara berhemah untuk turut sama terlibat dalam program – perjumpaan Al-Anon, AlaTeen, CoDependents Anonymous, dan sebagainya.

10 - 5


d. Buat _____________, dan beri mereka ______: Bila anda berubah, kebanyakan mereka akan dapat menyaksikannya, menerima, dan mempercayai anda – seorang yang baru. Sebahagian lagi masih tidak dapat menerima anda, ingat ia bukan di bawah ________ anda. e. _______ diri anda: Jangan letakkan diri anda dalam situasi seperti anda masih menggunakan dadah, atau dalam __________ yang menyebabkan kepulihan anda di pandang rendah. Ambil tindakan untuk mengelak, mengubah atau meninggalkan keadaan situasi sebegini. 5. Masalah ______, _______, dan pengurusan ______: Ia seolah-olah __________ diri anda, terutama apabila mereka memerlukan anda membuat perubahan besar/ketara pada tabiat anda. Ia amat sukar terutama apabila fizikal badan anda kelihatan masih belum lagi melupakan dadah, jadual harian anda amat ketat berbanding sebelumnya, dan anda masih cuba berusaha menyusun kehidupan anda dengan pelbagai perjumpaan dan aktiviti. Berikut antara beberapa cara untuk memudahkan anda: a. Jadikan rutin harian anda _______________: Biasakan diri anda dengan jadual yang mudah dan senang diikuti. Lakukannya supaya ia menjadi _______, tanpa perlu anda rasa tertekan untuk membuat keputusan sentiasa. b. Dapatkan ________ daripada __________: Adalah amat penting/membantu jika anda mempunyai orang yang selalu boleh memberi sokongan dan bergantung kepada anda – sebagai rakan karib kepulihan, berkongsi kenderaan, mendapatkan nasihat bersama dengan orang yang pakar, mendapatkan bantuan penaja lain untuk membantu anda mengekalkan perancangan kepulihan atau memberi dorongan jika anda lakukan yang betul. c. Beri ___________ kepada diri jika _________: Beri sedikit penghargaan/ganjaran kepada diri anda jika anda berjaya/mencapai matlamat. Jangan tunggu sehingga anda melakukan kejayaan besar baru ingin menghargai diri anda.

10 - 6


d. Jadi _______: Biasakan diri anda dengan ________ yang teratur. Yang paling baik ialah membuat senarai semak apabila membuat sesuatu perkara, luangkan masa pada peringkat awal untuk merancang dan diakhiri dengan penilaian. 6. Masalah _________: Keadaan ini menjadi trauma yang amat menyukarkan kehidupan mereka terutama bagi individu yang masih baru dalam kepulihan. Jika boleh selalu jumpa dan mendapatkan nasihat pengamal perundangan/peguam, dan berhadapan secara bersemuka dengan penguatkuasa undang-undang untuk mengatasi masalah ini. Kesungguhan anda untuk menyelesaikan masalah ini boleh memberi gambaran kepada orang lain bahawa anda sedang melakukan perubahan atau telah berubah 7. Masalah __________ : Dalam kepulihan, tahap kesihatan diri anda akan meningkat secara perlahan-lahan. Jika tidak, lebih baik anda berjumpa doktor dan menjaga diri anda sebaiknya. Jika kesihatan anda tidak memuaskan, ia akan mengganggu proses kepulihan anda. 8. Soalan-soalan yang ingin ditanya selepas sesi: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 9. Lain-lain pandangan, komen atau persoalan mengenai topik ini: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

10 - 7


Bahagian III

UJIAN


Ujian 1 Psikofarmakologi, Bhg I

1.

Definisi: Senaraikan 6 daripada 8 kesan yang akan dialami oleh penagih yang mengguna “dadah psikaktif�:

2. Nyatakan alasan kenapa manusia menggunakan dadah psikoaktif:

3. Bila dadah psikoaktif mendatangkan masalah kepada penagih?

4. Namakan 4 kategori dadah psikoaktif & senaraikan sekurang-kurangnya 3 kesan dadah ini: Kategori:

Kesan:

U1 - 1


5. Padanan: Padankan jenis dadah dengan huraian yang betul mengenainya: a. Kafein

1)

Narkotik buatan manusia

b. Alkohol

2)

Perangsang semulajadi diguna membuat “crack�

c. Kokain

3)

Perangsang ditemui dalam hasil tembakau

4)

Dadah depresan paling lama & meluas diguna

e. Nikotin

5)

Mempengaruhi hormone seks bila lama guna

f. Opium

6)

Perangsang sah disalahguna secara meluas

g. Ganja

7)

Barbiturat (depresan) buatan manusia

8)

Kanabis buatan manusia tinggi kandungan

d. Phenobarbital

_

h. Methamfetamin

__

i. Heroin ___ j. Minyak hashis ____

Nama:

U1 - 2

THC 9)

Narkotik asli yang menagihkan

10)

Perangsang buatan manusia

Tarikh:

/

/


Ujian 1 Psikofarmakologi, Bhg II Â

1.

Definisi: Senaraikan 6 daripada 8 kesan yang akan dialami oleh penagih yang mengguna “dadah psikaktif�:

2. Nyatakan alasan kenapa manusia menggunakan dadah psikoaktif:

3. Bila dadah psikoaktif mendatangkan masalah kepada penagih?

4. Namakan 5 kategori dadah psikoaktif & senaraikan sekurang-kurangnya 3 kesan dadah ini. Kategori/Kelas:

Kesan:

U1 - 3


5. Padanan: Padankan jenis dadah dengan huraian yang betul mengenainya: a. PCP

1)

Dadah rekaan diguna sebagai ubat penenang binatang

b. Valium

2)

Benzodiazepin terbaru, menyebabkan ketagihan yang tinggi

c. Ether

3)

Halusinogen yang dijumpai dalam kaktus di Mexico

d. Psilocybin

4)

Benzodiazepin yang sering diguna sebelum pembedahan

e. Ecstasy

5)

Bahan kimia komersial yang disalahguna

f. LSD

6)

Halusinogen pertama yang dihasil dalam makmal

g. Mescaline ___________

7)

Prekursor steroid yang dijual secara sah di kaunter

h. Gasoline

8)

Dadah rekaan yang juga dikenali sebagai MDMA

i. Xanax

9)

Inhalan yang diguna sebagai ubat kebas (anesthetic)

j. DHEA

Nama:

U1 - 4

10)

Cendawan halusinogenik

Tarikh:

/

/


Ujian 2 Proses Penagihan

1. Namakan sekurang-kurang 4 tanda-tanda penagihan:

2. Apakah perbezaan antara penagihan dan pergantungan kepada bahan?

3. Huraikan secara ringkas apa yang tergambar di fikiran anda apabila terlintas perkataan “penagih�:

4. Jika perkataannya ialah “penagihan�:

U2 - 1


5. Namakan empat fasa penagihan dan dua simptom atau tanda yang mungkin kelihatan bagi setiap fasa: Fasa

Nama:

U2 - 2

Simptom atau Tanda

Tarikh:

/

/


Ujian 3 Proses Kepulihan 1. Definisi mudah konsep. Padankan konsep dan definisinya. Abstinence

Maknanya tidak menggunakan sebarang dadah, disalah tafsir, tetap bebas dadah walau guna selagi tidak bergantung.

Sobriety

Gayahidup berubah, sihat, jujur dan tidak guna sebarang jenis dadah

Recovery

Tidak guna sebarang jenis dadah

2. Nyatakan perbezaan antara sembuh dan dalam kepulihan.

3. Terdapat tiga tahap dalam proses kepulihan – awal, pertengahan dan jangkapanjang. Bagi setiap tahap, senaraikan tiga kejadian atau peristiwa biasa yang dilalui oleh individu dalam kepulihan. a. Kepulihan awal: 1)

2)

3)

U3 - 1


b. Kepulihan pertengahan: 1)

2)

3)

c. Kepulihan jangka panjang: 1)

2)

3)

Nama:

U3 - 2

Tarikh: __/

/


Ujian 4 Proses Relaps Â

1. Definisi “relaps� yang digunakan untuk menghuraikan penagihan semula:

2. Adakah terdapat lebih jenis relaps? _________ . Jika ya, nyatakan berapa dan namakan. ______________________________________

3. Pengunaan semula dadah adalah _______________ a. permulaan

b. penyempurnaan

proses relaps.

c. salah satu

4. Huraikan cirri-ciri perubahan dalam pemikiran dan sikap yang boleh menyebabkan atau menjadi punca berlakunya proses relaps:

5. Huraikan cirri-ciri perubahan dalam perasaan dan mood yang boleh menyebabkan atau menjadi punca berlakunya proses relaps:

U4 - 1


6. Huraikan cirri-ciri perubahan dalam tingkahlaku yang boleh menyebabkan atau menjadi punca berlakunya proses relaps:

Nama:

U4 - 2

Tarikh:

/

/


Ujian 5 Pencegahan Relaps, Satu Pengenalan

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Pencegahan Relaps ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Nyatakan dua tujuan utama Pencegahan Relaps ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3.

Nyatakan sekurang-kurangnya 3 sebab kenapa Pencegahan Relaps penting dipelajari

anda. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Nama:

Tarikh:

/

/

U5 - 1


Ujian 5 Pencegahan Relaps, Bhg I

1. Senaraikan 5 pencetus yang mungkin menyebabkan relaps (kejadian, situasi atau perasaan): ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Senaraikan sekurang-kurangnya 5 tanda amaran yang menandakan relaps sedang berkembang/berlaku: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Nama:

U5 - 2

Tarikh:

/

/ ___


Ujian 5 Pencegahan Relaps, Bhg II

1. Senaraikan lima strategi bagi menghadapi situasi berisiko tinggi bila bersendirian: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Senaraikan lima strategi bagi menghadapi situasi berisiko tinggi dengan bantuan orang lain: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Nyatakan satu contoh situasi berisiko tinggi: Apa anda akan lakukan untuk mengelak berlakunya relaps jika berhadapan dengannya, jika bersendirian, dan jika menggunakan bantuan orang lain? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Nama:

Tarikh:

/

/

U5 - 3


Ujian 6 Model Kognitif-Tingkahlaku

1. Menurut model ini, kejadian relaps berlaku kerana wujud interaksi antara.....

2. Nyatakan secara ringkas 4 situasi berisiko tinggi.

3. Senaraikan 3 kesan AVE yang akan dialami oleh penagih yang relaps.

Nama:

Tarikh:

/

/

U6 - 1


Ujian 7 Model Gorski-CENAPS

1. Nyatakan apa yang anda faham penagihan sebagai satu penyakit.

2. Senaraikan 4 keperluan yang perlu dipenuhi oleh setiap individu sebelum mengikuti program kepulihan atau pencegahan relaps.

____________________________________________________________________________ 3. Senaraikan sekurang-kurangnya 4 proses bagaimana proses pemulihan atau pencegahan relaps berlaku.

Nama:

Tarikh:

/

/

U7 - 1


Ujian 8 Tahap-tahap Perubahan

1. Nyatakan apa yang anda faham mengenai tahap-tahap perubahan.

2. Senarai 5 tahap perubahan dan sekurang-kurangnya satu ciri individu yang berada pada setiap tahap berkenaan.

____________________________________________________________________________ 3. Senaraikan sekurang-kurangnya 5 proses perubahan yang dialami oleh setiap individu yang berubah.

Nama:

Tarikh:

/

/

U8 - 1


Ujian 9 Program & Sumber Kepulihan 1. Nyatakan apa yang anda faham mengenai Program 12-Langkah.

2. Senarai sekurang-kurangnya dua kumpulan/sumber program kepulihan.

3. Senaraikan sekurang-kurangnya 5 cara bagaimana menjadikan program kepulihan lebih berkesan.

Nama:

Tarikh:

/

/

U9 - 1


Ujian 10 Isu & Masalah Dalam Kepulihan 1. Senaraikan sekurang-kurangnya 4 isu atau masalah yang biasa anda hadapi bila bebas dadah, atau mengetahuinya melalui pengalaman orang lain, dalam peringkat awal kepulihan: a. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ b. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ c. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ d. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Senaraikan sekurang-kurang satu cara mengendalikan masalah ini bagi setiap masalah seperti yang dinyatakan di soalan 1: a. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ b. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ c. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ d. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Nama:

Tarikh:

/

/

U10 - 1


Bahagian IV

SLAID PERSEMBAHAN


psikopendidikan

RELAPS Buku Psikopendidikan Relaps ini merupakan buku ketiga dalam Siri Manual Rawatan dan Pemulihan Dadah, yang dibangunkan sebagai rujukan dan panduan dalam Persijilan Perakuan Amalan Psikopendidikan (Certified Psychoeducation Practitioner) oleh Agensi Antidadah Kebangsaan. Buku ini memberi panduan asas kepada profesional dan pegawai pemulihan mengenai bagaimana melaksanakan pendidikan pencegahan relaps menggunakan pendekatan psikopendidikan. Pendidikan pencegahan relaps disentuh dan dibincangkan dalam bentuk berstruktur mengikut pelan tindakan yang sebenar dan disampaikan kepada klien dalam bentuk kelompok psikopendidikan mengikut segmen-segmen yang dicadangkan. Buku ini dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu panduan pegawai, edaran/handout klien, dan ujian pemahaman klien. Slaid persembahan sesi dalam bentuk CD disertakan sebagai panduan. Melalui buku ini, profesional dan pegawai pemulihan berupaya memahami konsep dan asas pengurusan relaps, dan merangka pelan tindakan pencegahan relaps kepada klien mereka. Buku-buku dalam siri manual ini ialah: 1. Asas Pengurusan Penagihan 2. Terapi Kelompok Psikopendidikan 3. Psikopendidikan Relaps 4. Terapi Kelompok Psikopendidikan II

Psikopendidikan Relaps  
Psikopendidikan Relaps  
Advertisement