Page 1


ПЕРЕДМОВА В умовах реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади подальше функціонування територіальних громад набуває зовсім іншого контексту та забарвлення. Механізми місцевої демократії є невід’ємним елементом і запорукою якісних змін, ефективної реалізації права членів територіальних громад вирішувати питання місцевого значення. У зв’язку з цим, подальший розвиток і удосконалення місцевих нормативних актів, зокрема Статутів територіальних громад, положень про громадські слухання (громадські обговорення в контексті добровільного об’єднання територіальних громад), процедур здійснення місцевих ініціатив і проведення загальних зборів за місцем проживання, діяльність органів самоорганізації населення та дорадчих органів є надзвичайно актуальними враховуючи реформування місцевого самоврядування та об’єднання територіальних громад. У цих аналітичних матеріалах Ви зможете ознайомитись із функціонування інструментів місцевої демократії у містах обласного значення та районних центрах Львівської області, на протязі 2015 та початку 2016 років.

2


1. КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧІ ОРГАНИ ПРИ МІСЬКИХ РАДАХ Консультативно-дорадчі органи можуть утворюватися при органах влади різних рівнів. Наприклад, при Президентові України діють Національна рада реформ, Рада регіонального розвитку, при обласних держаних адміністраціях регіональні ради підприємств, громадські ради. Статус консультативно-дорадчого органу, його повноваження, напрями і форми діяльності визначаються положенням про нього чи спеціальним актом відповідного органу при якому він створюється. Серед органів державної влади немає єдиної практики щодо утворення дорадчих органів, їхнього статусу, повноважень та його членів. В умовах процесу децентралізації, об’єднання територіальних громад актуальності набуває створення консультативно-дорадчих органів у місцевих радах. Це зумовлено збільшенням повноважень, фінансових ресурсів, території на яку поширюватиме свою дію місцева рада. Чи створені консультативно-дорадчі органи у містах обласного значення та районних центрах Львівської області? Як урегульована їх діяльність? Із 23 міст, станом на початок 2016 року, у більше ніж 60% міською радою, головою не приймалися нормативні акти, які б урегульовували діяльність консультаційно-дорадчих органів. Рекордсменом зі створення дорадчих органів є Трускавецька міська рада, яка у відповідь на запит на інформацію Центру надала перелік із 44 консультативно-дорадчих органів (із їх назвами можна ознайомитися у додатку, таблиця №1). Проте, документів, які регулюють діяльність цих органів міська рада не надала. А на офіційному сайті міської ради немає системи пошуку1. Тому однозначно відповісти на запитання щодо практики їх функціонування важко. Друге місце посідає Моршинська міська рада. Так, при міській раді та її виконкомі функціонують 7 дорадчих органів: 

координаційно-дорадча рада з питань підприємництва,

робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення у

м. Моршин, 

опікунська рада,

наглядова рада з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання

гуртожитків і прибудинкових територій, 

комісія з питань захисту прав дитини,

Офіційний веб-сайт Трускавецької міської ради та виконавчого комітету, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://truskavets-city.gov.ua/ 1

3


комітет доступності,

побратимський комітет.

Діяльність кожного дорадчого органу врегульоване окремим Положенням. Щодо їх складу, то це посадові, службові особи міської ради та місцевих органів влади, які дотичні до сфери діяльності органу, представники профспілок, об’єднань роботодавців, фізичні особи-підприємці, директори, вчителі навчальних закладів, представники відпочинкових комплексів, готелів тощо. Третє місце розділяють міські ради у нормативних документах яких передбачено створення Громадської ради, що цікаво усі у різних формах: 1). Дрогобицька міська рада – Громадська рада при міському голові (нормативне урегулювання з 2011 року). 2). Миколаївська міська рада - Громадська раду при міській раді (нормативне урегулювання з 2015). 3). Львівська міська рада - Громадська рада при управліннях міської ради (нормативне урегулювання з 2016). 4). Червоноградська міська рада - Громадська рада при виконавчому комітеті міської ради (нормативне урегулювання з 2016). Громадська рада є класичним консультаційно-дорадчим органом. Питання утворення громадських рад при міських радах є дискусійним, оскільки, сама рада є представницьким органом. У будь-якому випадку, якщо активна громадськість яка пропонує якісні пропозиції у сфері діяльності місцевої ради, міського голови, виконавчих органів– це плюс до розвитку демократії та підняття рівня довіри до місцевої ради. У Радехівській міській раді функціонує однин дорадчий орган - опікунська рада при виконавчому комітеті міської ради. Проте, є міські ради, які у відповіді на запит на інформацію відповіли, що у них не діють та нормативно неурегульоване функціонування жодних консультативно-дорадчих органів: Буська, Городоцька, Жидачівська, Жовківська, Золочівська, Кам’янка-Буська, Мостиська, Перемишлянська, Сокальська, Старосамбірська, Турківська, Яворівська міські ради. У Новороздільській та Пустомитівській міських радах проводять роботи щодо створення консультативно-дорадчих органів.

4


Підсумки 1. У менше ніж половині міст обласного значення та районних центрів Львівської області функціонують консультативно-дорадчі органи. Вони створені у різних формах, мають різні цілі, повноваження та завдання, що часто пов’язано із особливостями географічного розташування населеного пункту та активністю громадськості. 2. Створення консультативно-дорадчих органів при міських радах, на практиці, в значній мірі залежить від політичної волі її посадових осіб, зокрема, міського голови та депутатів, що підтверджують результати проведеного аналізу. В більшості, саме міський голова ініціював створення таких органів. Також є випадки, ініціювання ради депутатами місцевих рад затвердження відповідних Положень. Попередні рекомендації міським радам: 1. Розробити перелік актуальних сфер місцевої до вирішення завдань яких потрібно залучати інших осіб (громадські організації, органи самоорганізації населення, посадових, службових осіб інших органів влади, представників бізнесу, науковців тощо). 2. Забезпечити

нормативне

урегулювання

функціонування

консультаційно-дорадчих

органів. 3. Забезпечити прозоре створення консультативно-дорадчих органів та конкурсний відбір їх членів (учасників). 4. Забезпечити інформаційну складову (на сайті міської ради створити спеціальний підрозділ «консультаційно-дорадчі органи»). 5. Ресурсне забезпечення (організація зібрань, надання приміщення тощо).

5


2. КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У МІСЬКИХ РАДАХ Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів. Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів владних рішень2. Міські ради теж проводять консультації з громадськістю із різних питань та у різних формах. Враховуючи процес децентралізації – місцеві ради мали б стати одним із ключових органів у сфері проведення консультацій з громадськістю щодо реалізації державної політики, врахування думки громадськості у виробленні власної політики та як наслідок прийнятих рішень. Чи практикують затверджувати нормативне урегулювання порядку проведення консультацій з громадськістю у містах Львівщини? Із 23 міських рад, порядок проведення консультацій з громадськістю врегульований лише розпорядженням Дрогобицького міського голови від 03.03.2011 року № 174-р «Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань підготовки та реалізацією рішень Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів». Цим Порядком визначені основні вимоги до організації та проведення виконавчими органами Дрогобицької міської ради консультації з громадськістю з питань підготовки та реалізації рішень Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів. Також, у Порядку зазначено, що консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі у місцевому самоврядуванні, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

Постанова КМУ від 3 листопада 2010 р. №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» 2

6


У 2015 році консультації з громадськістю проводились з питань місцевих податків та зборів бюджету, соціально економічного та культурного розвитку міста. У яких формах та з яких питань проводилися консультації з громадськістю у міськими радами Львівщини? (згідно із відповідей на запити на інформацію). У Бориславській міській раді консультації з громадськістю у 2015 році проводились у форматі громадських слухань. В першу чергу, щодо земельних відносин, архітектури, тарифів тощо. Кам’янка-Буська міська рада проводила консультації з громадськістю теж у формі громадських слухань (обговорень), з питань розгляду проектів містобудівної документації на місцевому рівні, встановлення (коригування) тарифів на водопостачання та водовідведення, виробництва та постачання теплової енергії При необхідності проведення консультацій з громадськістю Буська міська рада звертається до населення через засоби масової інформації та шляхом проведення обговорень з питань, винесених на розгляд сесії депутатами міської ради по виборчих округах. У Жидачівській міській раді проводились консультації з громадськістю з питань місцевого бюджету, податкового законодавства, Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, добровільного об’єднання територіальних громад, створення органів самоорганізації населення,

будівництва

побутової

каналізації,

ремонту

доріг

і

тротуарів,

будівництва

трансформаторної підстанції. «Консультації з громадськістю проводяться регулярно, як правило, в робочому порядку шляхом проведення робочих нарад в різноманітному форматі. Виділити якісь конкретні питання, які були предметом консультацій на даний час не є можливим» – Новороздільська міська рада. Стрийською міською радою створено 6 депутатських комісій. Громадськість вправі звертатись до депутатів міської ради чи постійних депутатських комісій щодо проведення консультацій та із ініціативними пропозиціями, що стосуються питань місцевого значення чи із зверненнями щодо вирішення питань територіальної громади і життєдіяльності міста. Мешканцям м. Яворова надаються безоплатні консультації правовою громадською приймальнею при Яворівській міській раді яка створена розпорядженням міського голови №91 від 04.02.2011 року.

7


Городоцька, Золочівська, Моршинська, Перемишлянська, Пустомитівська, Радехівська, Старосамбірська, Трускавецька, Турківська, Червоноградська міські ради відповіли, що упродовж 2015 року їхньою міською радою консультації з громадськістю не проводились. Досвід у проведенні консультацій з громадськістю на прикладі міст Львівщини абсолютно різний. Очевидно, що консультації з громадськістю мать проводитися не лише з питань щодо яких є вимога у законодавстві, або ж у не зрозумілих формах. Підсумки: 1. Серед 23 міст Львівської області, лише у Дрогобичі нормативно урегульований порядок проведення консультацій з громадськістю. 2. На практиці не сформовано сталих форм проведення консультацій з громадськістю. Зокрема, міські ради до них відносять: громадські слухання, особисті звернення громадян, проведення робочих нарад, надання безоплатних консультацій тощо. 3. Близько 40% міських рад міст обласного значення та районних центрів зазначили, що у 2015 році не проводили консультації з громадськістю.

Попередні рекомендації міським радам: 1. Розробити орієнтований перелік питань з яких проводяться консультації з громадськістю. 2. Затвердити графік проведення консультацій з громадськістю. 3. Забезпечити нормативне урегулювання проведення консультацій з громадськістю та чітко визначити їх можливі форми (наприклад у електронному форматі). 4. Забезпечити інформаційну складову (на сайті міської ради створити спеціальний підрозділ «консультації з громадськістю»). 5. Ресурсне

забезпечення

(організація

проведення

консультацій

з

громадськістю,

повідомлення про їх проведення, надання приміщення тощо).

8


3. ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ У МІСЬКИХ РАДАХ Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» закріпив нормативні передумови для проведення громадських слухань. Так, територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування. Порядок організації громадських слухань визначається статутом територіальної громади. (стаття 13 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»). Яка практика проведення громадських слухань? Майже усі міські ради, котрі надали відповідь на запит на інформацію, проводили громадські слухання. Їх кількість коливається від 2 до 49. Громадські слухання – це той інструмент місцевої демократії, який у містах Львівщини застосовується найчастіше. Питання з яких проводилися громадські слухання схожі, наприклад: 

Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів.

Про

погодження

тарифу

щодо

оплати

послуг

на

перевезення

пасажирів

автомобільним транспортом на міських маршрутах загального користування. 

Про затвердження положення про порядок визначення розмірів орендної плати за земельні ділянки територіальної громади.

Про детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування.

Про внесення змін до Положення про нарахування та сплати місцевих податків та зборів в місті.

Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення побутових відходів місті.

Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті.

Про водопостачання регіону та роботи КП.

Про місцевий бюджет.

Про проект програми соціально – економічного розвитку міста та розподілу видатків зі спеціального фонду місцевого бюджету, Стратегії розвитку міста тощо.

9


Утім, серед наданих переліків проведених громадських слухань, не було жодного з приводу звітування депутатів міської ради чи її посадових осіб. Виникають питання щодо учасників громадських слухань. Наприклад, у Буській міській раді на протязі 2015 року проходило 8 громадських слухань. У їх протоколах зазначені одинакові учасники – посадові та службові особи місцевої ради (по 5 осіб). Протилежний приклад у протоколах громадських слухань Дрогобицької міської ради – 72, 73, 86, 208 осіб. Різниця між проведенням громадських слухань у цих двох містах полягає і у тому, що у Дрогобичі зареєстрований Статут територіального громади. А у Буську, ні. Чи можна назвати легітимними громадськими слуханнями, ті котрі проведені у кількості 5 осіб, які мають безпосереднє відношення до міської ради та ще й без зареєстрованого Статуту. Схожі проблеми існують у багатьох громадах. У протоколах проведених громадських слухань Новороздільської міської ради відсутній перелік зареєстрованих осіб, які брали у них участь. Окрім цього, і не усі міські ради надили протоколи проведених громадських слухань. Жовківська міська рада, у відповідь на запит на інформацію зазначила, що на протязі 2015 року не проводила жодного громадського слухання. Хоча Закон містить вимогу проводити громадські слухання не рідше одного разу на рік. Разом з цим, варто виділити Бориславську, Дрогобицьку, Кам’янка-Бузьку міські ради, які проводили громадські слухання не лише з тих питань, щодо яких законодавства України є вимоги проводити громадські слухання в обов’язковому порядку. Щодо об’єднання територіальних громад лише Моршинська міська рада проводила громадські слухання. Підсумки: 1. У більшості проаналізованих міських радах нормативно не урегульований порядок проведення

громадських

слухань,

оскільки

неприйнятий,

незареєстрований

у

встановленому законом порядку Статут територіальної громади. 2. Зазвичай громадські слухання проводяться лише з тих питань, щодо яких є вимоги законодавства України. 3. Серед проаналізованих міст, не було жодного громадського слухання з приводу звітування депутатів відповідної ради чи її посадових осіб.

10


4. Існує проблема ведення протоколів громадських слухань та кількісної участі у них членів територіально громади. 5. Серед проаналізованих міст, проходило лише одне громадське слухання з питань добровільного об’єднання, та жодного з питань співробітництва територіальних громад. Попередні рекомендації міським радам: 1. Забезпечити нормативне урегулювання проведення громадських слухань (прийняти Статут територіальної громади). 2. Забезпечити інформаційну складову. На сайті міської ради створити спеціальний підрозділ «громадські слухання» у якому розміщувати актуальну інформацію про проведення, проведені громадські слухання та прийняті на їх основі рішення. 3. Ресурсне забезпечення (організація проведення громадських слухань, повідомлення про їх проведення, надання приміщення тощо). 4. Сприяти у організації проведення громадських слухань з приводу звітування депутатів відповідної ради та її посадових осіб. 5. Ініціювати проведення громадських слухань з актуальних питань, які становлять суспільних інтерес (наприклад з питань тарифів, інфраструктури, ЖКП, культури, освіти, фінансування тощо).

11


4. ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА У МІСЬКИХ РАДАХ Громадська експертиза є складовою механізму демократичного управління державою, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства, громадськими радами оцінки діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування3 ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади у своїй роботі4. Оскільки Постанова КМУ від 05 листопада 2008 р. №976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» має рекомендаційних характер для місцевих рад, місцевим радам варто урегламентовувати порядок проведення громадських експертиз на місцевому рівні для уникнення неточностей та безпідставних відмов у проведенні громадської експертизи. Наприклад Київська міська державна адміністрація розробила Механізм дій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сприянні інститутам громадянського суспільства в проведенні громадської експертизи діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)5. Практика проведення громадських експертиз Із 23 міських рад – у жодній на протязі 2015 року не було ініційовано проведення громадської експертизи. Окрім цього, міські ради Львівщини не практикують нормативно урегульовувати Порядок сприяння у проведенні громадської експертизи. Підсумки: 1. Місцеві ради Львівської області, не затверджують Порядок сприяння у проведенні громадської експертизи. 2. Місцеві активісти не практикують використовувати громадську експертизу для оцінки діяльності міської ради.

Органам місцевого самоврядування рекомендовано керуватися під час проведення громадської експертизи їх діяльності постановою КМУ «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» 4 Постанова КМУ «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади», [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF 5 Механізм дій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сприянні інститутам громадянського суспільства в проведенні громадської експертизи діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kievcity.gov.ua/content/mehanizm-diy-kmda-u-spryyanni-instytutam-gromadyanskogo-suspilstva-v-provedennigromadskoi-ekspertyzy-diyalnosti-kmda.html 3

12


Попередні рекомендації міським радам: 1. Забезпечити нормативне урегулювання проведення громадських експертиз у міських радах. 2. Забезпечити інформаційну складову (на сайті міської ради створити спеціальний підрозділ «громадські експертизи» та наповнювати його актуальної інформацією). 3. Ресурсне забезпечення (організація процесу щодо надання необхідної інформації для проведення громадської експертизи).

13


5. МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ У МІСТАХ ЛЬВІВЩИНИ Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування. Чи були місцеві ініціативи у містах обласного значення та районних центрах Львівщини? На протязі 2015 року лише у Жидачівській міській раді було з ініційовано 3 місцеві ініціативи: 1). Щодо каналізування території індивідуальної житлової забудови, ямкового ремонту доріг вулиць житлового масиву, влаштування майданчика для розміщення контейнерів для збирання твердих побутових відходів. 2). Щодо впорядкування прибуткової території та встановлення дитячого ігрового майданчику. 3). Щодо каналізування території кварталу. Проведення місцевих ініціатив, так само як і громадських експертиз, залежить від активності громадськості, вміння організувати ці процеси та запропонувати якісні пропозиції. Проте, якщо відсутні чіткі процедури та політична воля у міській раді – здійснити місцеву ініціативу складно. Підсумки: 1. Міські ради не затверджують окремого Положення щодо порядку проведення місцевої ініціативи. Зазвичай ці питання урегульовані 1-3 статтями Статуту територіальної громади. 2. На протязі 2015 року у 23 містах Львівщини подано лише 3 місцеві ініціативи щодо яких міські ради окремого рішення не приймали. Попередні рекомендації міським радам: 1. Забезпечити нормативне урегулювання проведення місцевих ініціатив. Це може бути здійснено шляхом прийняття окремого Положення про місцеві ініціативи або урегульовано Статутом територіальної громади (додатком у вигляді Положення). 2. Забезпечити інформаційну складову (на сайті міської ради створити спеціальний підрозділ «місцеві ініціативи» та наповнювати його актуальної інформацією). 3. Ресурсне забезпечення (організація процесу проведення місцевої ініціативи).

14


6. ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ У МІСТАХ ЛЬВІВЩИНИ Можливість

створення

жителями

органів

самоорганізації

населення

передбачена

Конституцією України, Законами «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення». Органи самоорганізації населення - це представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення їхніх питань та проблем. Чи сприяють місцеві ради розвитку ОСН? Згідно із отриманих відповідей, у жодній міській раді станом на початок 2016 року не було відділу чи структурного підрозділ який би займається супроводом ОСН. Також, жодного разу міські ради не делегували повноважень ОСНу. У проаналізованих містах створено 14 органів самоорганізації населення Жидачів – 4, Золочів – 1, Львів – 2, Пустомити – 7. Проте на протязі 2015 року не були виділені з місцевого бюджету коштів чи інших ресурсів для підтримання їх діяльності. До позитивного фактору слід віднести те, що Жидачівська міська рада прийняла 23 грудня 2014 року Програму розвитку органів самоорганізації населення у м. Жидачеві на 2015-2019 роки. Даний документ складається із вступу у якому визначено значення органів самоорганізації населення, історія їх створення у місті Жидачеві, мети, завдань, заходів на виконання програми, фінансового забезпечення та контролю використання коштів, контролю за виконанням програми та очікуваних результатів. Підсумки: 1. Міські ради не практикують створення відділу чи структурного підрозділ який би здійснював супровід органів самоорганізації населення. 2. Близько у 70% міст Львівщини, які є районними центрами чи містами обласного значення не створено жодного органу самоорганізації населення зі статусом юридичної особи. 3. Міські ради не здійснюють виділення коштів із місцевого бюджету на підтримку створення та діяльності ОСН та не затверджують відповідних Програм. 4. Із 14 органів самоорганізації населення, які зареєстровані як юридичні особи у проаналізованих містах, жодному міська рада не делегувала власні повноваження ОСН.

15


Тож наші рекомендації щодо розвитку органів самоорганізації населення незмінні: 1. У місцевих радах створити спеціальні відділи, що здійснюватимуть консультування, реєстрацію, облік та супровід органів самоорганізації населення. 2. На офіційних сайтах органів місцевого самоврядування створити підрозділи із інформацією про органи самоорганізації населення, їх кількість, діяльність у відповідній місцевості, тощо. 3. Під час надання згоди на створення органу самоорганізації населення, місцева рада не повинна обмежувати його власні повноваження, що передбачені ст.14 закону України «Про органи самоорганізації населення». 4. Місцева рада може делегувати органу самоорганізації населення власні повноваження, що пов’язані зі сферою його діяльності, наприклад, вести облік громадян, надавати довідки, здійснювати управління комунальною власністю, здійснювати санітарний контроль місцевості, складати адміністративні протоколи тощо. 5. Місцеві ради повинні розробляти та приймати Програми сприяння розвитку та підтримки самоорганізації. 6. Під час формування бюджету на наступний рік, місцеві ради повинні передбачати кошти для фінансування діяльності ОСН та інших форм самоорганізації. 7. Органи місцевого самоврядування можуть надавати у безкоштовне користування приміщення органам самоорганізації населення для здійснення ними своїх повноважень. 8. Органи місцевого самоврядування повинні включати органи самоорганізації населення до переліку осіб, що є виконавцями програм, учасниками конкурсів місцевого, соціальноекономічного, культурного розвитку.

16


Загальні висновки На протязі останніх років відбувся зріст рівня функціонування механізмів місцевої демократії у Львівські області. Значною мірою цьому посприяла революція гідності, розвиток громадянського суспільства та суспільної свідомості, процес децентралізації, реформ у державі та добровільне об’єднання територіальних громад. Сформовані

непогані

практики

функціонування

консультативно-дорадчих

органів,

проведення громадських слухань, консультацій з громадськістю. Разом з тим існують проблеми із нормативним та ресурсним забезпеченням. Зневіра частини громадськості у можливості впливати на вирішення місцевих питань. Відсутність достатніх навичок у застосуванні інструментів місцевої демократії призводить до низького рівня проведення громадських експертиз та ініціювання місцевих ініціатив. Існують випадки імітації місцевої демократії, нерозуміння серед посадових та службових осіб місцевого самоврядування, громадськості, суті, цілей завдань інструментів місцевої демократії. Для подальшого розвитку місцевої демократії необхідна спільна консолідація зусиль місцевої влади та громадськості, політична воля посадових осіб місцевого самоврядування. Громадськість має не лише критикувати, але й надавати якісні пропозиції.

17


5 основних рекомендацій щодо розвитку місцевої демократії у містах Львівщини По-перше. Важливо, щоб міські ради проводили навчання для службових осіб з приводу функціонування механізмів місцевої демократії. Таке навчання може бути організовано у партнерстві із громадськими організаціями, аналітичними центрами. Для досягнення спільних цілей щодо розвитку міста, якісного управління, у навчальних заходах можуть брати участь і місцеві активісти, громадські організації, ОСН тощо. По-друге. У зв’язку із процесом децентралізації актуально створювати спеціальні відділи (структурні підрозділі) у міських радах з питань громадського партнерства, місцевої демократії. До основних завдань яких входила б комунікація з громадськістю, супровід у створенні та діяльності органів самоорганізації населення, сприяння у проведенні громадської експертизи, громадських ініціатив, проведення громадських слухань, консультацій з громадськістю, загальних зборів членів територіальної громади за місцем проживання тощо. По-третє. Нормативне забезпечення місцевої демократії міськими радами. Це – прийняття Статуту територіальної громади та інших актів, що врегульовують порядок функціонування місцевої демократії та враховують особливості територіальної громади. По-четверте. Місцеві ради під час формування бюджету на наступний рік повинні передбачати кошти на ресурсну підтримки функціонування місцевої демократії. Які це мають бути ресурси та в яких обсягах, міські ради мають визначати в індивідуальному порядку, при цьому консультуватися із громадськістю, враховувати запити та потреби. По-п’яте.

Інформаційне

забезпечення.

Місцеві

ради,

як

представницькі

органи

територіальних громад мають стати інформаційним майданчиком у населеному пункті щодо функціонування місцевої демократії. Це створення на офіційному сайті місцевої ради розділу «місцева демократія», наявність у міських радах інформаційних, навчальних матеріалів, проведення публічних заходів. Марія Дзюпин, Христина Ільницька, Ресурсний центр з розвитку місцевої демократії у Львівській області, ІПЦ НАШЕ ПРАВО

18


ДОДАТКИ Таблиця № 1 Дорадчі органи, консультації з громад кістю, громадські експертизи у містах Львівської області 2015 рік №

Міська рада

Чи врегульований порядок діяльності дорадчих органів при міській раді?

Чи функціонують дорадчі органи при міській раді?

Чи врегульований порядок проведення консультацій з громадськістю?

Чи проводились консультації з громадськістю?

Чи врегульований порядок проведення громадських експертиз?

Чи проводились громадські експертизи у міській раді?

1.

Бориславська міська рада

Порядок функціонування дорадчих органів у Бориславській міській раді врегульовано регламентом виконавчого комітету міської ради, затверджено відповідним рішенням від 25.03.2004 року №91 ”Про затвердження регламенту виконавчого комітету Бориславської міської ради у новій редакції” (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

До дорадчих органів при міській раді віднесені комісії, ради, комітети (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Порядок проведення консультацій з громад кістю буде врегульовано у статуті територіальної громади, роботу над яким розпочато у березні 2016 року (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Консультації з громадськістю у 2015 році проводились у форматі громадських слухань. В першу чергу це питання врегулювання земельних відносин, архітектури, тарифів тощо. (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Порядок проведення громадських експертиз буде врегульовано у статуті територіальної громади, роботу над яким розпочато у березні 2016 року (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Ні

2.

Бродівська міська рада

3.

Буська міська рада

4.

Городоцька міська рада

5.

Дрогобицька міська рада

На запит на інформацію відповіді не надано Ні

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

При необхідності проведення консультацій з громадськістю Буська міська рада звертається до населення через засоби масової інформації та шляхом проведення обговорень з питань, винесених на розгляд сесії депутатами міської ради по виборчих округах (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання

Ні

Ні

Ні

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

Ні

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

Ні

Порядок функціонування дорадчих органів у

Громадська рада при Дрогобицькому міському

Порядок проведення консультацій з

Консультації з громадськістю проводились з питань

Ні

У відповіді на запит на

19


Міська рада

Чи врегульований порядок діяльності дорадчих органів при міській раді?

Чи функціонують дорадчі органи при міській раді?

Чи врегульований порядок проведення консультацій з громадськістю?

Чи проводились консультації з громадськістю?

Дрогобицькій міській раді врегульований Положенням про громадську раду при Дрогобицькому міському голові яка затверджена розпорядженням міського голови від 03.03.2011 року № 174-р та розпорядженням міського голови Про забезпечення участі громадськості у процесі підготовки та реалізації рішень Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

голові (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

громадськістю врегульовані розпорядженням Дрогобицького міського голови від 03.03.2011 року № 174-р “Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань підготовки та реалізацією рішень Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів” (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

місцевих податків та зборів бюджету, соціально економічного та культурного розвитку міста (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Чи врегульований порядок проведення громадських експертиз?

Чи проводились громадські експертизи у міській раді? інформацію не надано відповіді на це запитання

6.

Жидачівська міська рада

Ні

Ні

Ні

У 2015 році у міській раді проводились консультації з громадськістю з питань місцевого бюджету, податкового законодавства, Програми соціальноекономічного та культурного розвитку міста, добровільного об’єднання територіальних громад , створення органів самоорганізації населення, будівництва побутової каналізації, ремонту доріг і тротуарів, будівництва трансформаторної підстанції (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Ні

Ні

7.

Жовківська міська рада

Ні

Ні

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

Консультування громадян проводиться працівниками міської ради щодення, в порядку особистих звернень (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Ні

Ні

8

Золочівська міська рада

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

9

Кам’янка-Буська міська рада

Ні

Ні

Ні

У 2015 році Кам’янка-Буська міська рада проводила

Ні

Ні

20


Міська рада

Чи врегульований порядок діяльності дорадчих органів при міській раді?

Чи функціонують дорадчі органи при міській раді?

Чи врегульований порядок проведення консультацій з громадськістю?

Чи проводились консультації з громадськістю?

Чи врегульований порядок проведення громадських експертиз?

Чи проводились громадські експертизи у міській раді?

консультації з громадськістю у формі громадських слухань (обговорень) громадські слухання (обговорення ) проводились з питань розгляду проектів містобудівної документації на місцевому рівні, встановлення (коригування) тарифів на водопостачання та водовідведення, виробництва та постачання теплової енергії (згідно із відповіддю на запит на інформацію). 10

Львівська міська рада

Ні (2015 рік) Порядок функціонування дорадчих органів у Львівській міській раді регулюється ухвалою Львівської міської ради від 31.03.2016 року №358 (Про затвердження типового положення про громадську раду при управліннях Львівської міської ради (2016 рік) (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

11.

Миколаївська міська рада

Порядок функціонування дорадчих органів у Миколаївській міській раді урегульований Положенням про Громадську раду при Миколаївській міській раді Львівської області, що затверджене рішенням міської ради №1515 від 15.05.2015 року (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

12.

Моршинська міська рада

Порядок функціонування

При Моршинській міській раді

Ні

Ні

Ні

НІ

21


Міська рада

Чи врегульований порядок діяльності дорадчих органів при міській раді?

Чи функціонують дорадчі органи при міській раді?

дорадчих органів в Моршинській міській раді чи її виконавчих органах врегульовано наступними положеннями: “Про створення робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення у м. Моршин” та “Положення про робочу групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення у м. Моршин”, що затверджено розпорядженням міського голови № 78 від 01.09.2009 року, “Про Координаційнодорадчу раду з питань підприємництва при Моршинській міській раді” та Положення про Координаційно-дорадчу раду з питань підприємництва Моршинської міської ради”, що затверджена рішенням міської ради №14 від 30 11. 2010 року, “Про утворення Побратимського комітету та затвердження його складу" та “Положення про побратимський комітет”, що затверджений рішенням №143 виконавчого комітету міської ради від 14.09.2011 року, “Положення про опікунську раду міськвиконкому з питань неповнолітніх”, що затверджене розпорядженням №16 міського голови від 31.01.2006 року, “Про затвердження складу

та її виконкомі функціонують наступні дорадчі органи: Координаційно-дорадча рада з питань підприємництва, робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення у м. Моршин,опікунська рада, наглядова рада з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій, комісія з питань захисту прав дитини, комітет доступності, побратимський комітет (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Чи врегульований порядок проведення консультацій з громадськістю?

Чи проводились консультації з громадськістю?

Чи врегульований порядок проведення громадських експертиз?

Чи проводились громадські експертизи у міській раді?

22


Міська рада

Чи врегульований порядок діяльності дорадчих органів при міській раді?

Чи функціонують дорадчі органи при міській раді?

Чи врегульований порядок проведення консультацій з громадськістю?

Чи проводились консультації з громадськістю?

Чи врегульований порядок проведення громадських експертиз?

Чи проводились громадські експертизи у міській раді?

опікунської ради”, що затверджене рішенням № 192 виконавчого комітету міської ради від 15.08.2007 року, “Про створення комісії з прав захисту прав дитини” та “Положення про комісію з питань захисту прав дитини”що затверджено рішенням №314 виконавчого комітету міської ради від 24.12.2008 року, “Про затвердження складу містобудівної ради”, що затверджене рішенням №22 від 19.02.2014 року (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

13.

Мостиська міська рада

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

Ні

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

14.

Новороздільська міська рада

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Планується прийняття (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

На даний час за ініціативи міського голови при міській раді створюється Громадська рада з функціями консультативно-дорадчого органу, однак процес створення ще не завершено (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Планується прийняття (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Консультації з громадськістю проводяться регулярно, як правило, в робочому порядку шляхом проведення робочих нарад в різноманітному форматі. Виділити якісь конкретні питання, які були предметом консультацій на даний час не є можливим (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Планується прийняття (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

15.

Перемишлянська міська рада

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

16.

Пустомитівська міська рада

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

23


Міська рада

Чи врегульований порядок діяльності дорадчих органів при міській раді?

Порядок функціонування дорадчих органів в Радехівській міській раді чи її виконавчих органах врегульовано “Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Радехівської міської ради” (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Чи функціонують дорадчі органи при міській раді?

Чи врегульований порядок проведення консультацій з громадськістю?

На даний час міською радою проводяться заходи щодо створення такого дорадчого органу місцевого самоврядування як громадська рада (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

При проведенні консультацій громадян, міська рада керується чинним законодавством, зокрема Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про звернення громадян” (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Опікунська рада при виконавчому комітеті Радехівської міської ради” (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

Чи проводились консультації з громадськістю?

Чи врегульований порядок проведення громадських експертиз?

Чи проводились громадські експертизи у міській раді?

Під час проведення громадських експертиз діяльності органів місцевого самоврядування, Пустомитівська міська рада керується Постановою КМУ від 05.11.2008 року №976 “Про затвердження порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади” згідно із відповіддю на запит на інформацію). Ні

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання

Ні

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

Консультації з громадськістю проводяться у вигляді проведення громадських слухань по окремо визначених питаннях, як вимагає цього діюче законодавство (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

17.

Радехівська міська рада

18.

Самбірська міська рада

На запит на інформацію відповіді не надано

19.

Сколівська міська рада

На запит на інформацію відповіді не надано

20.

Сокальська міська рада

Ні

Ні

21.

Старосамбірська міська рада

Ні

Ні

24


Міська рада

Чи врегульований порядок діяльності дорадчих органів при міській раді?

Чи функціонують дорадчі органи при міській раді?

Чи врегульований порядок проведення консультацій з громадськістю?

Чи проводились консультації з громадськістю?

Чи врегульований порядок проведення громадських експертиз?

Чи проводились громадські експертизи у міській раді?

22.

Стрийська міська рада

Регламентом міської ради (стаття 9) (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

Стрийською міською радою створено 6 депутатських комісій. Тобто громадськість вправі звертатись до депутатів міської ради чи постійних депутатських комісій щодо проведення консультацій та із ініціативними пропозиціями, що стосуються питань місцевого значення чи із зверненнями щодо вирішення питань територіальної громади і життєдіяльності міста (с.

Ні

Ні

Керуються “Порядком сприяння проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади", який затверджений Постановою КМУ №976 від 05.11.2008 року (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Ні

У Трускавецькій міській раді функціонують наступні дорадчі органи: Архітектурно-містобудівельна рада; Комісія з надання адресної грошової допомоги мешканцям міста Трускавця, які беруть безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції; Комісія з надання адресної грошової допомоги та безкоштовного харчування соціально-незахищеним мешканцям міста Трускавця; Комітет доступності «Про затвердження заходів щодо безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення» Комісія для визначення видів та обсягів робіт з капітального ремонту будинку(квартири); Комісія з питань безпечної життєдіяльності населення; Координаційна рада з розв’язання проблем, пов’язаних з наданням всебічної допомоги бездомним

Ні

Ні

Ні

23.

Трускавецька міська рада

Ні

25


Міська рада

Чи врегульований порядок діяльності дорадчих органів при міській раді?

Чи функціонують дорадчі органи при міській раді?

Чи врегульований порядок проведення консультацій з громадськістю?

Чи проводились консультації з громадськістю?

Чи врегульований порядок проведення громадських експертиз?

Чи проводились громадські експертизи у міській раді?

громадянам та особам звільнених з місця позбавлення волі міста Трускавця; Спостережна комісія; Координаційна рада з питань розвитку та підтримки волонтерського руху в місці Трускавці; Координаційна рада у справах інвалідів; Комісія для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; Комісія з перевірки стану створення належних умов та повноцінного виховання дітей, на яких виплачується відповідні суми державної допомоги при народженні дитини; комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати,пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; комісія у справах альтернативної (невійськової) служби;робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення; тристороння соціальноекономічна рада від Трускавецької міської ради;комісія по розгляду питань, щодо впорядкування земельних насаджень та інші. Комісія з посилення контролю за несанкціонованою торгівлею; Координаційний комітет сприяння зайнятості;

26


Міська рада

Чи врегульований порядок діяльності дорадчих органів при міській раді?

Чи функціонують дорадчі органи при міській раді?

Чи врегульований порядок проведення консультацій з громадськістю?

Чи проводились консультації з громадськістю?

Чи врегульований порядок проведення громадських експертиз?

Чи проводились громадські експертизи у міській раді?

координаційна рада з питань суспільно-небезпечних узалежнень; координаційна рада з питань реабілітації молодіжної політики; координаційна рада з питань підтримки обдарованих дітей та молоді; міжвідомча комісія з питань організації відпочинку та оздоровлення дітей та молоді; координаційна рада з питань фізичної культури та спорту; координаційна рада з питань дітей; міжвідомча комісія з розгляду питань пов’язаних з відключенням споживачів від ЦО і ГВП; протиепідемічна комісія; протиепізоотична комісія; комісія з надання грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції; комісія з питань ТЕБ та НС; комісії з питань надання житлової субсидії, пільг та допомог малозабезпеченим сім’ям; опікунська рада при виконавчому комітеті Трускавецької міської ради; комісія з визначення кола осіб, які потребують матеріальної допомоги для встановлення індивідуальних (автономних)систем опалення; комісія по заслуховуванню керівників «підприємствмінімізаторів» м. Трускавця; комісія по торгівлі, побуту, громадському харчуванні та виділення місця для організації вуличних торгів;

27


Міська рада

Чи врегульований порядок діяльності дорадчих органів при міській раді?

Чи функціонують дорадчі органи при міській раді?

Чи врегульований порядок проведення консультацій з громадськістю?

Чи проводились консультації з громадськістю?

Чи врегульований порядок проведення громадських експертиз?

Чи проводились громадські експертизи у міській раді?

координаційна рада з питань сім’ї та гендерної політики; комісія з безпеки дорожнього руху; комісія з питань упорядкування обліку юридичних осіб на території м. Трускавця; комісія по складанню та уточненню списків громадян, які мають право на одержання приватизаційних паперів – житлових чеків при проведенні приватизації державного житлового фонду при виконавчому комітету Трускавецької міської ради. Громадський контроль по житлових питаннях при виконкомі Трускавецької міської ради; наглядова рада з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій, яка діє при виконавчому комітеті Трускавецької міської ради Міжвідомча комісія; комісія з питань захисту прав дитини; (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

24.

Турківська міська рада

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

25.

Червоноградська міська рада

Ні (2015)

Ні (2015)

Ні

Ні

Ні

Ні

Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.03.2016 №82 “Про затвердження Положення та складу Громадської ради при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради” (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Громадська рада при виконавчому комітеті Червоноградської міської ради (2016) (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

28


Міська рада

Чи врегульований порядок діяльності дорадчих органів при міській раді?

Чи функціонують дорадчі органи при міській раді?

Чи врегульований порядок проведення консультацій з громадськістю?

Чи проводились консультації з громадськістю?

Чи врегульований порядок проведення громадських експертиз?

Чи проводились громадські експертизи у міській раді?

26.

Яворівська міська рада

Ні

Ні

Ні

Мешканцям м. Яворова надаються безоплатні консультації правовою громадською приймальнею при Яворівській міській раді яка створена розпорядженням міського голови №91 від 04.02.2011 року (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Ні

Ні

29


Таблиця №2 Громадські слухання у містах Львівщини (2015 рік)

1.

Міська рада

Бориславська міська рада

Чи урегульований порядок проведення громадських слухань Статутом територіальної громади? (Статут, дата прийняття та реєстрації)

Статут територіальної громади не зареєстрований

Яка кількість громадських слухань, що були проведені міською радою у 2015 році?

Питання з яких були проведені громадські слухання

Учасники громадських слухань

12

1.Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів (рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 19.02.2015 року № 19). 2.Про внесення змін та доповнень до Положення про Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Борислав (затверджено рішенням Бориславської міської ради від 29.03.2015 року № 1958). 3.Про погодження тарифу щодо оплати послуг на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських маршрутах загального користування у м. Бориславі (рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 01.04.2015 №66). 4.Про затвердження положення про порядок визначення розмірів орендної плати за земельні ділянки територіальної громади м. Борислава Львівської області (рішення Бориславської міської ради від 26.06.2015 року №1906 5.Про уточнений детальний план території для будівництва гаражів на вул. Коваліва у м.Бориславі (рішення не прийнято) 6.Про внесення змін до пунктів 20.1, 20.6, 21.1 Порядок розміщення зовніщньої реклами у м.Бориславі (рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від

1. Не надано протокола та рішення. 2.Не надано протокола та рішення. 3.Не надано протокола та рішення. 4. І.Р. Яворський – секретар Бориславської міськї ради. Г.Р. Подоляк –начальник відділу земельних відносин міської ради. Л.Б. Попель – начальник відділу економіки і торгівлі міської ради. В.П. Кришталь – голова Асоціації роботодавців м. Бориспіль М.І. Наминанік – директор Бориславської друкарні. І.Д. Голубицький – приватний підприємець. Т.Б. Максимів - приватний підприємець. Я.Г. Любів – заступник голови правління ПАТ “Бориславський завод РЕМА” А.В.Кірчей – приватний підприємець, депутат міської ради. 5. Т.Б. Баумкетнер – начальник відділу архітектури та містобудування. Н.І.Бакай – заступник начальника відділу архітектури та містобудування. М. Лопушанський – ГАП Р.Якуц – головний спеціаліст

Чи надала міська рада копії протоколів проведених громадських слухань у 2015 році? (так/ні)

Чи надала міська рада копії рішень які були прийняті в результаті проведення громадських слухань? (так/ні)

так

так

Коментарі

30


21.12.2015 №255). 7.Стратегії розвитку м. Борислава на 2015-2020 роки (рішення Бориславської міської ради від 13.08.2015 року №1955). 8.Про затвердження Положення про встановлення плати за землю на території м. Борислава. (рішення Бориславської міської ради від 15.07.2015 року №1939). 9.Про внесення змін до Положення про нарахування та сплати місцевих податків та зборів в м. Борислав затверджено рішенням Бориславської міської ради від 31.01.2015 року №1722 на 2016 рік (рішення не прийнято) 10.Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення побутових відходів м. Бориславі (рішення не прийнято) 11.Про внесення змін до абз. 1 п. 14 Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Бориславі (рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 22.06.2015 року №97) 12. Не надано протокола та рішення.

СЕС І.І. Савка – операток компютерного габору. 6. І.Р. Яворський – секретар міськї ради. Т.Б. Баумкетнер – начальник відділу архітектури та містобудування. Л.М.Навродська – головний спеціаліст з маркетингу та кооперації відділу економіки міської ради. Н.І.Бакай – заступник начальника відділу архітектури та містобудування. І.І. Савка – оператор компютерного набору. 7. Л.Б. Попель – начальник відділу економіки і торгівлі міської ради. Н.Т. Терлич – в.о. начальник відділу ЖКГ міської ради. Т.Б. Баумкетнер – начальник відділу архітектури та містобудування. М.О.Поясник – головний спеціаліст відділу економіки та торгівлі. М.І. Наминанік – член Асоціації роботодавців м.Борислава. В.І. Хауляк – депутат міської ради. К.Большаков – мешканець міста 8. Подоляк, В.О. Скоропад, М.О. Поясник, Я.П. Лаврик, Л.Б. Попель. В.П. Кришталь – голова Асоціації роботодавців м. Борислава. М,І, Наминанік – директор «Бориславської друкарні.» І.Д. Голубинський – приватний підприємець, В.Б.Мальгівський - приватний підприємець. 9. І.Р. Яворський , Г.Р. Подоляк, В.О. Скоропад, М.О. Поясник, Я.П. Лаврик, Л.Б. Попель.

31


В.П. Кришталь – голова Асоціації роботодавців м.Борис М,І, Наминанік – директор Бориславської друкарні. І.Д. Голубинський – приватний підприємець, В.Б.Мальгівський - приватний підприємець. 10. Не надано протокола та рішення. 11. І.Р. Яворський – секретар міськї ради. Т.Б. Баумкетнер – начальник відділу архітектури та містобудування. Л.М.Навродська – головний спеціаліст з маркетингу та кооперації відділу економіки міської ради. Н.І.Бакай – заступник начальника відділу архітектури та містобудування. 12. Не надано протокола та рішення.

2.

3.

Бродівська міська рада

Буська міська рада

Статут територіальної громади не зареєстрований

Статут територіальної громади не зареєстрований

У відповіді на запит на інформацію не надано інформації

8

1.Про внесення змін в детальний план території індивідуальної житлової забудови по вул. Б. Хмельницького, 44-д для будівництва та обслуговування гаражів в м. Буську Львівської області. 2.Про детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування гаражів по вул. Сонячна в м. Буську Львівської області. Про детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Куліша в м. Буськ Львівської області 3.Про детальний план території

так

ні

У всіх протоколах громадських слухань зазначені одинакові учасники. При цьому не зазначено кількість членів територіальної громади, які взяли у них участь.

32


земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул.. Шашкевича м. Буськ Львівської області 4.Про детальний план території земельної ділянки для уточнення положень детального плану території по вул..Промислова, 10 в м. Буську (за межами населеного пункту Буського району, Львівської області 5.Про детальний план території для зміни цільового призначення земельних ділянок із земель для ведення особистого селянського господарства у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Заводська, 3а в м.Буськ , Буського району Львівської області. 6.Про детальний план території для зміни цільового призначення для будівництва та обслуговування столярного цеху по вул.. Б. Хмельницького в м. Буськ 7. Про детальний план території для обслуговування та будівництва житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Шашкевича, 36 а в м. Буськ 8. Не надано протокола та рішення.

4.

5.

Городоцька міська рада

Дрогобицька міська рада

Статут територіальної громади не зареєстрований

Статут територіальної громади зареєстрований

Сліпець Р.С. – Буський міський голова. Гуменний В.Є. – головний спеціаліст-землевпорядник Буської міської ради житель м.Буська. Рудіон Л.А. – секретар Буської міської ради. Зеленюх В.М. – заступник міського голови. Михайлюк Н.Б. – юристконсультант Буської міської ради

У відповіді на запит на інформацію не надано інформації

4

1.Про проект програми соціально – економічного розвитку міста на 2015 рік та розподілу видатків зі спеціального фонду місцевого бюджету. 2.Про водопостачання регіону та роботи КП «Дрогобичводоканал» в кризовий період. 3.Про встановлення єдиного тарифу на проїзд пасажирів по регулярних маршрутах міста Дрогобичі.

1.Голова слухань – Метик Т. М. Секретар слухань – Котляр О.В. Учасники громадських слухань, члени територіальної громади міста Дрогобич – 72 особи 2.Голова слухань – Николаїшин Б.І. Секретар слухань – Котляр О.В. Учасники громадських слухань, члени територіальної

так

ні

33


4.Про встановлення місцевих податків та зборів, затвердження бюджету міста Дрогобич на 2015.

6.

Жидачівська міська рада

Статут територіальної громади зареєстрований

2

1. Про детальний план резервної території мікрорайону садибної забудови (індивідуальної житлової забудови ) в урочищі “За лікарнею”в м. Жидачів. 2. Про детальний план території у м. Жидачеві обмеженої вулиці Фабрична - Грушевського з містобудівними умовами та обмеженнями забудови земельної ділянки, що знаходиться за адресою вул. Фабрична, 7 А, для реконструкції і обслуговування нежитлової будівлі, відкритого плавального басейну з побутовими приміщеннями , які розміщені на вказаній земельній ділянці.

громади міста Дрогобич – 73 особи. Запрошені: представники Трускавецької міської ради , ТзОВ «Трускавецький водоканал» у кількості 6 осіб. 3.Голова слухань – Метик Т.М. Секретар слухань – Котляр О.В. Учасники громадських слухань, члени територіальної громади міста Дрогобич – 86 оіб. 4.Голова слухань – Николаїшин Б.І. Секретар слухань – Котляр О.В. Учасники громадських слухань, члени територіальної громади міста Дрогобич –208 осіб.

1. В. Левко - міський голова м. Жидачів. Л. Людкевич - головний архітектор районуну В. Горбань - заступник начальника управління водного господарства В. Лех - заступник начальника Жидачівського РЕМ Б. Романів - землевпорядник міської ради О. Лешков’ят - секретар ради Я. Гаврильчук - заступник міського голови Я.Турченяк - секретар виконавчого комітету Запрошені: 4 учасники АТО – М.В. Михайлик . А.В. Оринич, С.Д. Багрій, Б.П.Бойчук, мешканці міста, користувачі земельних ділянок під городництвом. І.В. Склярова –головний архітектор проектів ДП ДІПМ

так

1 додається 2 не приймали

34


“Містопроект” Головуючий – Я.Гаврильчук, (заступник міського голови) 2 В.Левко - міський голова м. Жидачів. Я.Гаврильчук - заступник міського голови О.Лешков’ят - секретар ради Л.Людкевич- керівник відділу архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів Жидачівської РДА Л. Людкевич головний архітектор. Я.Янклевич Представника ТзОВ “Деревообробне підприємство «Жидачівліс» депутати міських та районних рад представники громадських організацій мешканці міста

7.

Жовківська міська рада

Статут територіальної громади не зареєстрований

8.

Золочівська міська рада

Статут територіальної громади не зареєстрований

9.

Кам’янка – Бузька міська рада

Статут територіальної громади не зареєстрований

Не проводились громадські слухання

0

У відповіді на запит на інформацію не надано інформації

6

1 .Проект детального плану території для розміщення нежитлової будівлі, яка буде використовуватись під майстерню по виготовленню металоконструкцій і цеху деревообробки в с. Забужжя по вул. Героїв Євромайдану 80 «а» та по вул. Героїв Євромайдану 80 в»» 2. Проект детального плану території для обслуговування нежитлової будівлі(комплексу) по вул. Я. Мудрого, 27 «б» (за межами

1. В.М. Бусель – секретар Камянка – Бузької міської ради. І.П. Веретельний – начальник відділу по регулюванні земельних відносин міської ради. М. О. Гринюх - спеціаліст 2 категорії відділу по регулюванні земельних відносин О.Б.- Мільченко начальник КП «Камянко -буська

так

так

35


населеного пункту) 3.Проект детального плану для створення індустріального парку в м. Камянка – Бузька, в районі вул. Шевченка (ділянка розташована між територією бувшого глинського кар’єрута господарським двором ВПУ-71) 4.Проект детального плану території для добудови магазину до житлового будинку по вул. Шевченка 29 «а». 5.Проект детального плану території для розміщення та обслуговування комплексу нежитлових будівель по вул. Я. Мудрого 26. 6.З питань встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення що надає КП «Кам’янкаводоканал» для населення, бюджетних установ та інших споживачів

архітектурно - планувальна группа» Я.В. Федина – мешканець с.Забужжя, вул. Калнишевського 21 2.В.М. Бусель – секретар Камянка – Бузької міської ради. І.П. Веретельний – начальник відділу по регулюванні земельних відносин міської ради. М. О. Гринюх - спеціаліст 2 категорії відділу по регулюванні земельних відносин О.Б.- Мільченко начальник КП Камянко -буська архітектурно - планувальна група Дудар – мешканець м. Камянка – Бузька, вул. Довбуша,4 3. В.М. Бусель – секретар Камянка – Бузької міської ради. І.П. Веретельний – начальник відділу по регулюванні земельних відносин міської ради. М. О. Гринюх - спеціаліст 2 категорії відділу по регулюванні земельних відносин. О.В. Щербаков – директор ТзОВ “Галицький інститут проектів” 4. В.М. Бусель – секретар Камянка – Бузької міської ради. І.П. Веретельний – начальник відділу по регулюванні земельних відносин міської ради. М. О. Гринюх - спеціаліст 2 категорії відділу по регулюванні земельних відносин О.Б.- Мільченко начальник КП «Камянко -буська архітектурно - планувальна группа» М.М. Тіхонова – мешканка м.

36


Камянка – Бузька, вул. .Шевченка, 29 5. В.М. Бусель – секретар Камянка – Бузької міської ради. І.П. Веретельний – начальник відділу по регулюванні земельних відносин міської ради. М. О. Гринюх - спеціаліст 2 категорії відділу по регулюванні земельних відносин Н.І. Горчин – технічний директор ПП «Інформаційно кадастровий центр» О.Б. Кудрий- директор ТзОВ «Нектар» 6.О.Я Омелян - міський голова Камянка – Бузької міської ради. В.М. Бусель – секретар Камянка – Бузької міської ради. А.М. Беднарська - керуюча справами виконавчого комітету міської ради. Ю.В. Лютий –начальник КП “Кам’янкаводоканал” М.В. Думанський - головний інженер КП “Кам’янкаводоканал” Г.І. Луковська - головний бугалтер КП “Кам’янкаводоканал” О.М. Клим - економіст КП “Кам’янкаводоканал” Працівники КП “Кам’янкаводоканал” Працівники Камянка – Бузької міської ради. депутати, члени виконавчого комітету Камянка – Бузької міської ради. В.С. Краєвський – голова районної провспілки працівників освіти Камянка – Бузького району Члени територіальної. Громади.

37


10

11.

12

Миколаївська міська рада

Моршинська міська рада

Мостиська міська рада

Статут територіальної громади зареєстрований

Статут територіальної громади не зареєстрований

Статут територіальної громади зареєстрований

У відповіді на запит на інформацію не надано інформації

4

4

1. Реконструкція парку-пам’ятки садово - паркового мистецтва місцевого значенн “Парк курорту м. Моршина Львівської області” 2. Щодо зміни тарифів на послуги з централізованого опалення та програми житлових субсидів, 3. Щодо об’єднання територіальних громад. 4 .Не надано протоколу та рішення

1.Детальний план території для будівництва та обслуговування базової станції стільникового зв’язку ПрАТ “Київстар” в м. Мостиська, по вул..Я. Мудрого. 2.Про врахування громадських інтересів проектів містобудівних документацій : детальний план території земельної ділянки для будівництва ТЕЦ площею 7 га в м. Мостиська, по вул.. Я. Мудрого. з метою продажу її у власність на відкритих торгах(аукціонах) 3.Детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування елеватора в м. Мостиська, по вул. Я. Мудрого. з метою продажу її на земельних торгах(аукціонах) 4.Детальний план території земельної ділянки для будівництва переробного заводу ,7 га в м. Мостиська, по вул.. Я. Мудрого. З метою продажу її у власність на відкритих торгах(аукціонах) Розгляд пропозиції міського голови про створення об’єднаної територіальної громади

1. Учасники громадських слухань в кількості 114 осіб 2. Учасники громадських слухань в кількості 11 осіб. 3. Учасники громадських слухань в кількості 85 осіб. Запрошено:Л.П. - голова Стрийської районної державної адміністрації,В.О. Білас , Б.М. Сидорак депутати Львівської обласної ради.

1.Л.О. Корецький – заступник міського голови. Б.П. Курцеба – секретар ради. С.М. Швець – заступник міського голови з фінансових питань. Л.В. Семенюк – спеціаліст І категорії міської ради Т.С. Рутковська - спеціаліст І категорії міської ради, юрист Жителі м. Мостиська в кількості 10 чоловік. Є.С. Сафрненко – представник ПрАТ “Київстар” Корній Микола - ПрАТ “Київстар” 2.С.С. Сторожук – Голова Мостиської міської ради. Л.О. Корецький– заступник міського голови. Б.П. Курцеба– секретар ради. Л.В. Семенюк – спеціаліст І категорії міської ради Г.Н. Новіцький – начальник відділу містобудування та архітектури Мостиської РДА; В.О.Попільовський – Головний інженер проекту,

так

ні

так

так

Відсутній перелік зареєстрованих осіб і їх посади.

38


інженер ПП Мостиське АПБ. Т.С. Рутковська - спеціаліст І категорії міської ради, юрист Учасники громадських слухань – 43 особи. 3. Не надано протоколу та рішення 4. Не надано протоколу та рішення

13

14.

Новороздільська міська рада

Перемишлянська міська рада

Статут територіальної громади зареєстрований

Статут територіальної громади не зареєстрований

8

4

1.Про місцеві податки у м. Новий Розділ. 2.Про місцевий бюджет на 2015 рік 3.Детальний план земельної ділянки для обслуговування дитячої установи по пр..Шевченка, 32-б у м. Новий Розділ Львівської області 4.Детальний план території з метою розміщення сонячної електростанції на порушених землях промисловості Роздільського РДГХП “Сірка”на території Новороздільської міської ради. 5.Детальний план території земельної ділянки для розміщення виробничих та адміністративних приміщень по вул.. Гірнича,4 у м. Новий Розділ Львівської області. 6.Детальний план території обслуговування власних приміщень по. пр. Шевченка 15-А у м. Новий Розділ Львівської області. 7.Детальний план частини території по вул.. Винниченка в м. Новий Розділ Львівської області. 8.Добровільне об’єднання територіальних громад

1. Про затвердження детального плану території з метою розподілу та впорядкуванння території(колишня територія комбікормового заводу)по вул. Топольна, 6 в м.Перемишляни. 2.

Про затвердження детального плану території кварталу житлової малоповерхової забудови садибного типу в районі вул. Липова Алея м. Перемишляни.

так

О.З. Зозуля - голова комісії С.Є.Щерба – секретар комісії. В.М. Боднар – член комісії Н.І. Кіцера - член комісії Б.Я Сайко - член комісії

так

так

Відсутній перелік зареєстрованих осіб і їх посади.

ні

У всіх протоколах громадських слухань зазначені одинакові учасники. При цьому не зазначено кількість членів територіальної громади, які взяли у них участь.

39


3.

Про затвердження детального плану території житлової та громадської забудови в районі вулиць Галицька, Івана Франка та Богуна з метою її впорядкування та визначення параметрів прибудинкової території аід будинком №48 по вул.Галицькій м. Перемишляни. 4 Не надано протоколу та рішення

15.

Пустомитівська міська рада

Статут територіальної громади не зареєстрований

11

1. Обговорення детального плану території для розміщення виробничо складських приміщень в с. Наварія 2. Обговорення детального плану території сільськогосподарського підприємства ФГ “Слава надії на території Пустомитівської міської ради (поза межами населеного пункту) 3. Обговорення детального плану території в межах вулиць Садової та Новий Світ м. Пустомитах Львівської області. 4. Обговорення детального плану території в межах вул. Шкільної та Наливайка м. Пустомитах Львівської області. 5. Обговорення детального плану території в межах вул. Полуботка та Відродження м. Пустомитах Львівської області. 6. Обговорення детального плану території для уточнення планувальної структури та обговорення потреб формування нових земельних ділянок на розі вул. Лісневицької та Чайковського м. Пустомитах Львівської області. 7. Обговорення детального плану території для будівництва кварталу індивідуальної житлової забудови військовослужбовцям – учасникам Антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, а також членам сімей загиблих військовослужбовців – учасників АТО між вул. Поршнянською та межею м. Пустомит.

Ні

Ні

40


8. Обговорення детального плану території для уточнення планувальної структури та обговорення потреб формування нових земельних ділянок в межах вулиць Спортивної та Лісневицької в м. Пустомитах. 9. Обговорення детального плану території для уточнення планувальної структури та обговорення потреб формування нових земельних ділянок в межах вулиць Д. Дяченка та Шкільної в м. Пустомитах. 10. Обговорення детального плану території під землекористування ПП “Злати” і парком- пам’яткою садово паркового мистецтва місцевого значення Парк ХХ на вул.. Грушевського в м. Пустомитах. 11. Обговорення детального плану території в межах вул.. Рильського та Шевченка м. Пустомитах Львівської області.

17.

18.

Радехівська міська рада

Статут територіальної громади зареєстрований

Самбірська міська рада

Статут територіальної громади не зареєстрований

У відповіді на запит на інформацію не надано інформації

У відповіді на запит на інформацію не надано інформації

41


19.

20.

Сколівська міська рада

Сокальська міська рада

Статут територіальної громади не зареєстрований

Статут територіальної громади затверджений однак не зареєстрований

У відповіді на запит на інформацію не надано інформації

7

1. Обговорення детального плану території зміни цільового використання земельної ділянки з впорядкуванням території житлової забудови по вул. А.Шептицького 65а м. Сокаль № 36 2. Обговорення детального плану території земельної ділянки під розміщенням гуртівні №35 та детального плану території в районі вул. Чайковського № 39 а на тер. Гараж. Кооперат Промінь детального плану території в районі вул. Чайковського № 39 на тер. Гараж. Кооперат Промінь детального плану території в районі вул.Стуса №37 3. Обговорення детального плану території по вул. шептицького №31 4. Обговорення детального плану території житлового кварталу індивідуальної житлової забудови №30 5. Детальний план території для уточнення планувальної структури та обговорення потреб формування нових земельних ділянок №41 6. Обговорення детального плану території з метою будівництва гаражів №40 7. Обговорення детального плану території з метою впорядкування території для обслуговування існуючих гаражів № 38

так

так

Відсутній перелік зареєстрованих осіб і їх посади.

42


21.

Старосамбірська міська рада

Статут територіальної громади не зареєстрований

Не вказана кількість проведених громадських слухань

1.Про затвердження проекту детального планування території для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку господарських будівель та споруд .гр. Стецика Я.С.в м.Старий Самбір, вул.Листопадова №56 2.Про затвердження проекту детального планування території земельної ділянки для будівництва та обслуговування гаражугр. Б.В. Титара в м.Старий Самбір вул. Вітовського, 53»т 3.Про затвердження проекту детального планування території земельної ділянки для обслуговування складського приміщення гр. Лешковича 4.Про затвердження проекту детального планування території земельної ділянки для будівництва та обслуговування гаражу гр.Зелика 5.Про затвердження проекту детального планування території земельної ділянки яка надається для будівництва кварталу забудови індивідуальних гаражів вул.дгістрова 6.Про затвердження проекту детального планування території земельної ділянки для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських будівель споруд 7.Про затвердження проекту детального планування території земельної ділянки для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку гр. Терешкувича 8.Про затвердження проекту детального планування території земельної ділянки для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку гр.леськів 9.Про затвердження проекту детального планування території земельної ділянки для викупу під обслуговування магазину гр. Добрянського 10.Про затвердження проекту

1. Голова комісії – І.Я. Раставецький голова комісії по розгляду земельних питань О.С. Тисовська секретар постійної комісії по розгляду земельних питань депутати В.Д. Ковтун, Я.М. Волосянський, М.О. Цапович; мешканці.м. Старий Самбір 2. Голова комісії – І.Я. Раставецький голова комісії по розгляду земельних питань О.С. Тисовська секретар постійної комісії по розгляду земельних питань депутати В.Д. Ковтун, Я.М. Волосянський, О.С. Мамчин, М.О Цапович; мешканці.м. Старий Самбір 3.Голова комісії – І.Я. Раставецький голова комісії по розгляду земельних питань О.С. Тисовська секретар постійної комісії по розгляду земельних питань депутати В.Д. Ковтун, Я.М. Волосянський, О.С. Мамчин, М.О Цапович; мешканці.м. Старий Самбір 4.Голова комісії – І.Я. Раставецький голова комісії по розгляду земельних питань О.С. Тисовська секретар постійної комісії по розгляду земельних питань депутати В.Д. Ковтун, Я.М. Волосянський, О.С. Мамчин, М.О Цапович; мешканці.м. Старий Самбір 1. Голова комісії – І.Я. Раставецький голова комісії по розгляду земельних питань О.С. Тисовська секретар постійної комісії по розгляду земельних питань депутати В.Д. Ковтун, Я.М. Волосянський, О.С. Мамчин, М.О Цапович; мешканці.м.

так

так

43


детального планування території земельної ділянки для викупу під будівництво та обслуговування торгового павільйону

22.

Стрийська міська рада

Статут територіальної громади затверджений однак не зареєстрований

7

1. Про затвердження детального плану території м. Стрия №666 2. Про надання дозволу на розроблення детального плану території території м. Стрия № 708 3. Про затвердження детального плану території м. Стрия №38 4. Про затвердження детального

Старий Самбір 5.Голова комісії – І.Я. Раставецький голова комісії по розгляду земельних питань О.С. Тисовська секретар постійної комісії по розгляду земельних питань депутати В.Д. Ковтун, Я.М. Волосянський, М.О. Цапович; мешканці.м. Старий Самбір 6.Голова комісії – І.Я. Раставецький голова комісії по розгляду земельних питань О.С. Тисовська секретар постійної комісії по розгляду земельних питань депутати В.Д. Ковтун, Я.М. Волосянський, М.О. Цапович; мешканці.м. Старий Самбір 7. Голова комісії –волосяний заступник голова ком. По розгляду земельних питань Секретар комісії Тисовська О.С. Секретар постійної комісії по розгляду земельних питань Ковтун, Мамчин Цапович – депутати і мешканці 8.Голова комісії –волосяний заступник голова ком. По розгляду земельних питань Секретар комісії Тисовська О.С. Секретар постійної комісії по розгляду земельних питань Ковтун, Луць Цапович – депутати і мешканці 9.Не надано протоколів та рішень 10.Не надано протоколів та рішень.

ні

так

44


плану території м. Стрия №665 5 .Про затвердження детального плану території м. Стрия № 707 гаражів. 6. Не надано протокола та рішення. 7. Не надано протокола та рішення.

23.

24.

25.

Трускавецька міська рада

Турківська міська рада

Червоноградська міська рада

Статут територіальної громади не зареєстрований

Статут територіальної громади не зареєстрований

Статут територіальної громади не зареєстрований

4

1. Щодо містобудівної документації “Детальний план забудови земельної ділянки по вул. Лисенка, 4 у м. Трускавці” 2. Щодо містобудівної документації “Детальний план забудови земельної ділянки обмеженої вулицями Шашкевича, Помірецького, Данилишиних, та Симоненка у м. Трускавці.“ 3. Щодо містобудівної документації “Детальний план забудови земельної ділянки по вул. Карпатській, б/н у м. Тернополі.” 4. Щодо містобудівної документації “Детальний план забудови земельної ділянки по вул. Городище у м. Трускавці.” (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Ні (надали лише акт по вкриттю скриньок для заяв та зауважень після проведення процедури громадських слухань містобудівної документації

так

49

Громадські слухання проводились виключно з питань передбачених статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної документації» а саме на громадських слуханнях обговорювали проекти містобудівної документації (детальний план території) щодо будівництва індивідуальних житлових будівель та гаражів (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

ні

ні

3

1. План зонування території м. Червонограда 2. Про затвердження детального плану території індивідуальної житлової забудови кварталу Солокія в м. Червонограді. 3. Про затвердження детального плану території в районі вулиць Гоголя та Мищуги в м. Червонограді з метою забезпечення

ні

так

Протоколи не велись

45


земельними ділянки під індивідуальне житлове будівництво учасників антитерористичних операцій.

26.

Яворівська міська рада

Статут територіальної громади не зареєстрований

У відповіді на запит на інформацію не надано інформації

46


Таблиця № 3 Місцеві акти і діяльність органів самоорганізації населення (ОСН) у містах Львівської області 2015 рік №

Міська рада

Чи врегульований порядок створення та діяльності ОСН?

Чи приймала міська рада Програму сприяння розвитку ОСН?

Чи були виділені з місцевого бюджету у 2015 році кошти чи інші ресурси для підтримання діяльності ОСН?

Яка кількість ОСН функціонує на території міста?

Чи є відділ/структурний підрозділ у міській раді який займається супроводом ОСН?

Чи делегувала міська рада (виконавчий комітет) ОСН додаткові повноваження?

1.

Бориславська міська рада

Бориславська міська рада прийняла рішення від 07.02.2013 року №104 Про закріплення меж комітетів громадського самоврядування “Баня”, “Мражниця” та затвердження типового положення про територіальний комітет мікрорайону м. Борислав (згідно із відповіддю на запит на інформацію)

Ні

Ні

У відповідності до чинного законодавства про органи самоорганізації населення .на території міста не функціонує жодний орган самоорганізації населення

Ні

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

2.

Бродівська міська рада

3.

Буська міська рада

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

Ні

Ні

На запит на інформацію відповіді не надано Ні На даний час порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення м.Буська розробляється (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

4.

Городоцька міська рада

5.

Дрогобицька міська рада

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

Ні

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

На запит на інформацію відповіді не надано Ні

Ні

Ні

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання. У відповіді на запит на інформацію надано перелік зареєстрованих об’єднань

47


Міська рада

Чи врегульований порядок створення та діяльності ОСН?

Чи приймала міська рада Програму сприяння розвитку ОСН?

Чи були виділені з місцевого бюджету у 2015 році кошти чи інші ресурси для підтримання діяльності ОСН?

Яка кількість ОСН функціонує на території міста?

Чи є відділ/структурний підрозділ у міській раді який займається супроводом ОСН?

Чи делегувала міська рада (виконавчий комітет) ОСН додаткові повноваження?

громадян, а не ОСН 6.

Жидачівська міська рада

Ні

Жидачівська міська рада прийняла рішення від 23.12.2014 року № 879 “Про затвердження Програми розвитку органів самоорганізації населення у м. Жидачеві на 2015-2019 роки” (згідно із відповіддю на запит на інформацію)

Ні

4 органи самоорганізації населення (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Ні

Ні

7.

Жовківська міська рада

Ні

Ні

Ні

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

Ні

Ні

8

Золочівська міська рада

Ні

Ні

Ні

1 орган самоорганізації населення (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Ні

Ні

9

Кам’янка-Буська міська рада

Ні

Ні

Ні

0 органів самоорганізації населення (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Ні

НІ

10

Львівська міська рада

Порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення регулюється ухвалою Львівської міської ради “Про положення щодо створення та діяльності органів самоорганізації населення” 29.09.2011 року №764(згідно із відповіддю на запит на інформацію).

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

2 органи самоорганізації населення (згідно моніторингу ІПЦ “Наше право”)

48


Міська рада

Чи врегульований порядок створення та діяльності ОСН?

Чи приймала міська рада Програму сприяння розвитку ОСН?

Чи були виділені з місцевого бюджету у 2015 році кошти чи інші ресурси для підтримання діяльності ОСН?

Яка кількість ОСН функціонує на території міста?

Чи є відділ/структурний підрозділ у міській раді який займається супроводом ОСН?

Чи делегувала міська рада (виконавчий комітет) ОСН додаткові повноваження?

11.

Миколаївська міська рада

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

Станом на сьогоднішній день депутатами Миколаївської міської ради та мешканцями міста ініціюється процес створення вуличних комітетів та проводиться робота щодо створення мешканцями багатоквартирних будинків ОСББ. Звернень від громадян міста щодо реєстрації ОСН у 2015-2016 роках у міську раду не надходило (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

12.

Моршинська міська рада

Ні

Ні

Ні

0 органів самоорганізації населення (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Ні

Ні

13.

Мостиська міська рада

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

0 органів самоорганізації населення (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

14.

Новороздільська міська рада

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

0 органів самоорганізації населення (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Ні

Ні

Новороздільська міська рада не приймала рішення, які регулюють порядок створення та діяльності ОСН, оскільки ці питання в достатньому обсязі регламентовані ЗУ “Про органи самоорганізації населення” від 11.07.2001 року (згідно із відповіддю на запит на інформацію). 15.

Перемишлянська міська рада

Ні

49


Міська рада

Чи врегульований порядок створення та діяльності ОСН?

Чи приймала міська рада Програму сприяння розвитку ОСН?

Чи були виділені з місцевого бюджету у 2015 році кошти чи інші ресурси для підтримання діяльності ОСН?

Яка кількість ОСН функціонує на території міста?

Чи є відділ/структурний підрозділ у міській раді який займається супроводом ОСН?

Чи делегувала міська рада (виконавчий комітет) ОСН додаткові повноваження?

16.

Пустомитівська міська рада

Ні

Ні

Ні

7 органів самоорганізації населення (4 вуличні комітети 2 квартальні комітети 1 комітет мікрорайону)(згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Ні

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

17.

Радехівська міська рада

Ні

Ні

Ні

0 органів самоорганізації населення (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Ні

Ні

18.

Самбірська міська рада

На запит на інформацію відповіді не надано

19.

Сколівська міська рада

На запит на інформацію відповіді не надано

20.

Сокальська міська рада

Ні

Ні

Ні

0 органів самоорганізації населення (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Ні

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

21.

Старосамбірська міська рада

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

22.

Стрийська міська рада

Ні

Ні

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

0 органів самоорганізації населення (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

Ні

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання

0 органів самоорганізації населення (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Ні

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

Стрийська міська рада по питаннях створення та діяльності ОСН керується Законом України “Про органи самоорганізації населення” (згідно із відповіддю на запит на інформацію). 23.

Трускавецька міська рада

Ні Трускавецька міська рада по питаннях створення та діяльності ОСН керується Законом України “Про органи

50


Міська рада

Чи врегульований порядок створення та діяльності ОСН?

Чи приймала міська рада Програму сприяння розвитку ОСН?

Чи були виділені з місцевого бюджету у 2015 році кошти чи інші ресурси для підтримання діяльності ОСН?

Яка кількість ОСН функціонує на території міста?

Чи є відділ/структурний підрозділ у міській раді який займається супроводом ОСН?

Чи делегувала міська рада (виконавчий комітет) ОСН додаткові повноваження?

самоорганізації населення” (згідно із відповіддю на запит на інформацію). 24.

Турківська міська рада

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

0 органів самоорганізації населення (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

У відповіді на запит на інформацію не надано відповіді на це запитання.

25.

Червоноградська міська рада

Ні

Ні

Ні

0 органів самоорганізації населення (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Ні

Ні

26.

Яворівська міська рада

Ні

Ні

НІ

0 органів самоорганізації населення (згідно із відповіддю на запит на інформацію).

Ні

Ні

51


м.Львів, вул.Сахарова, 42, оф.207, тел/факс: (032)-295-76-17, (097)-459-15-14 , e-mail: nashepravo@gmail.com

Аналітичні матеріали: "Місцева демократія та децентралізація"  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you