Page 1

Наш край

газет багато, «Край» – один!

Чернігівська районна газета

Виходить з 1930 року   Офіційне

№ 11–12 (9151–9152)

9 лютого 2013 року

  Оле-оле-оле-оле!

Земляки – до земляків У Міжнародному ви­ ставковому центрі м. Київ відбулися традиційні річ­ ні збори ради Товариства «Чернігівське земляцтво», участь у яких брала й де­ легація Чернігівського ра­ йону. Гості оглянули вистав­ ки художніх робіт земляків, національних заповідників Чернігівщини, музеїв, рек­ ламної продукції туристич­ ного бізнесу з нашого регі­ ону, стенди районних від­ ділень під рубрикою «На­ ша історія». При вході до виставкового центру гос­ тинно зустрічав усіх ака­ демічний ансамбль пісні та танцю Чернігівського об­ ласного філармонійного центру фестивалів та кон­ цертних програм «Сівер­ ські клейноди». У ході офіційної части­ ни голова ради товариства «Чернігівське земляцтво» у Києві Віктор Ткаченко зі сцени представив знаних не лише чернігівській ро­ дині, а й усьому україн­ ству земляків: Леоніда Куч­ му – Президента України у 1994-2005 роках; Івана Плюща – Голову Верховної Ради України І та ІІІ скли­ кань, народного депутата України багатьох скликань. Відбулося нагороджен­ ня найдостойніших вищою земляцькою нагородою – «Почесним знаком Товари­ ства «Чернігівське земля­ цтво» у Києві. По завершенні зборів відбувся святковий кон­ церт та традиційне нефор­ мальне спілкування зем­ ляків.

  трибуна депутата

Володар Кубка – «Свишень»! Підсумковий матч Кубка Чернігівського району з міні-футболу, що відбувся минулої суботи на базі фізкультурно-оздоровчого комплексу в Чернігові, переконливо довів: за головний трофей змагань спортсмени нашої територіальної громади готові боротися серйозно. Незважаючи навіть на те, що з кожним роком розширюється коло учасників, більшість яких – досвідчені гравці м. Чернігів і Славутич, Куликівського, Менського районів. Численні глядачі, які стали свідками поєдинків останнього дня змагань, отримали повний заряд емоцій. Що вже казати про капітанів, тренерів, а також організаторів чемпіонату – керівництво району та народного депутата України Михайла Чечетова, за підтримки якого й відбувався цей видовищний захід. Та, мабуть, у фіналі найпалкіше вболівали за свою команду кувечичці, які на чолі з сільським головою Валентиною Кулибою прибули на змагання. Коли ж Юрій Шубенок забив вирішальний шостий м’яч у ворота суперників, хтось із гурту промовив: «Ви уявляєте, що зараз буде коїтися в селі?» Радіти й справді є чому: «Свишень» уже вдруге стала переможцем змагань із міні-футболу, а оскільки вони приурочені 90-річчю утворення Чернігівського району, було принципово важливо, щоб Кубок залишився саме в нашій територіальній громаді. Хлопці не підвели. Красавці!

Стор. 6

Триває підготовка до ювілейної дати – 90-річчя з дня утворення Чернігів­ ського району. Днями від­ булося засідання організа­ ційного комітету на чолі з керівниками району – в.о. голови Чернігівської рай­ держадміністрації Мико­ лою Ганжею, головою рай­ ради Михайлом Литвином, їхніми заступниками. Бу­ ло озвучено перелік захо­ дів, які відбуватимуться в рамках свята, визначено напрямки подальшої ро­ боти, обговорювалися ін­ ші пропозиції членів орг­ комітету. Гліб СЄДИХ

Ми маємо зрештою виробити чітку і зрозумілу державну політику щодо українського села За статистикою, щорічно з карти України зникає щонайменше півтора десятка сіл. Чо­ му селяни, насамперед молодь, полишають батьківські хати, землю, яку віками обробля­ ли їхні пращури, і масово переїздять до вели­ ких міст, а то й взагалі шукають кращої долі у чужих світах? Зазвичай відповідь на це запи­ тання як на офіційному, так і побутовому рів­ нях вкладається в коротку формулу: нема ро­ боти. Нема роботи – нема ради! А з цими сло­ вами – повна невизначеність держави віднос­ но цієї проблеми у часі, у просторі і в діях. І в цій невизначеності, як у мареві, пливе україн­ ське село останні двадцять років фактично до прірви деградації та повного занепаду. Оспі­ ване поетами, наречене колискою нації, воно може зникнути не тільки з географічної мапи, а й взагалі з нашого життя.

Стор. 3

Управління у справах преси та інформації ОДА

Готуємось до ювілею

Від колективізації – до оптимізації?

Парасковія Іванівна Пархоменко звернулася з особистим питанням до в. о. голови РДА Миколи Ганжі

  Нарада

Звітували медики

У Чернігівській централь­ ній районній лікарні відбулося розширене засідання медичної ради. Перед велелюдним зага­ лом виступив із доповіддю го­ ловний лікар Дмитро Руденко, який охарактеризував роботу лікарняно-профілактичних за­ кладів району та основні по­

казники стану здоров’я насе­ лення за минулий рік. Слово мали начальник між­ районного управління голов­ ного управління Держсане­ підемслужби в області Мико­ ла Турчин, районний кардіолог Світлана Ляшенко, завідувач­ ка педіатричним відділенням

Світлана Бойко, завідувачка гі­ некологічним відділенням Лі­ дія Лаврик та головлікар М.-Ко­ цюбинської райлікарні Наталія Божок. Участь у нараді брала за­ ступник голови райдержадміні­ страції Лідія Гаєвська. Того ж дня відбулися звіт­ но-виборні збори благодійного фонду «Милосердя». Про що йшлося на цих захо­ дах – читайте в наступному но­ мері.

У Киїнці зустрілися випускники На зустріч випускників 1963, 1973, 1983, 1993, 2003, 2008, 2012 років у школу завітали ветеран педа­ гогічної праці, вчитель-методист, перша вчителька багатьох випускників Надія Зеніч, старший ви­ кладач Чернігівського військового ліцею з посиленою фізичною підготовкою Валентина Сухомлин, яка 20 років пропрацювала в Киїнській школі. У кожного в серці щеміли спогади про юність, шкільні роки. Колишні учні зустрічалися у рідних класах, розповідали про своє життя. За інформацією відділу освіти райдержадміністрації

Коли є соціальне партнерство Дружно зібралися представники Ковпитської громади на звітні збори, у роботі яких брали участь в. о. голови райдержадміністрації Микола Ганжа, депутат обласної ради, начальник управлін­ ня освіти і науки облдержадміністрації Анатолій Заліський, депутати районної ради, директор ТОВ ім. Тищенка Микола Кужель та Володимир Чаус. У звіті сільський голова Алла Печерна розпо­ віла про роботу виконкому й депутатського кор­ пусу, охарактеризувала громаду. У приватному житловому секторі за рік додалося 20 нежитло­ вих будинків. У цілому населення займається під­ собним селянським господарством, кількість ху­ доби зменшується, проте торік подано документи на дотацію за збереження 30 голів молодняка ВРХ. Хто оформив документи у вересні, тим дотацію виплачено, а решта отримає кошти пізніше. Люди тримають 19 коней, у приватних господарствах є 56 тракторів, три зернозбиральні комбайни. Од­ нак головний помічник громади – ТОВ ім. Тищенка (допомагає проводити Дні села, свята).

Стор. 2


2

Наш край

9 лютого 2013 року

Коли є соціальне партнерство

  загальні збори громадян

Закінчення. Початок на 1-й стор.

Вірно визначивши пріоритети Минулої суботи звітував перед своєю громадою й Радян­ сько-Слобідський сільський голова. Юрій Соколенко допо­ вів про виконання програми соціально-економічного роз­ витку за 2012 рік, ознайомив з планами на нинішний, 2013-й. Найважливішим напрацюванням було будівництво во­ догону в рамках проекту ПРООН, право на участь у яко­ му вибороли в конкурсі. Результат роботи – новий водогін, якісніша вода та суттєво зменшений тариф на водопоста­ чання. Нині розроблено проектно-кошторисну документа­ цію на прокладання другої черги водогону на кількох вули­ цях. До фінансування проекту долучилися й жителі сіл те­ риторіальної громади. Залишок коштів спільним рішенням направили на заміну 68 вікон у старому приміщенні школи. Як стало зрозуміло з виступу сільського голови, основ­ ний принцип, яким керуються в роботі, – ефективне й еко­ номне використання всіх наявних ресурсів. Підтверджен­ ня цього – заміна електролічильників вуличного освітлен­ ня. Планують закінчити й розпочате торік встановлення світильників на всіх вулицях села. Керівник громади подя­ кував за плідну співпрацю директору РЕМ Олександру Ко­ ропу, а також жителям, які з розумінням поставилися до ви­ рішення цього завдання. Торік виконано поточний і частково капітальний ремонт доріг, а також прокладено 600 метрів твердого покриття. Замінено вікна у Павлівському будинку культури та утепле­ но фасад, що також є свідченням напрямку роботи громади в рамках програми енергозбереження та енергоефектив­ ності, розробленої відповідно до Указу Президента України. Відзвітував голова про використання коштів, зібраних жителями Радянської Слободи та Павлівки на благоустрій. Також спільним рішенням зборів прийняли: суму збору на благоустрій залишити на рівні минулого року – 50 грн, а на вивіз сміття збільшити із 40 до 50 грн. Говорили про плани на нинішний рік, серед яких основні – продовжити ремонт доріг, замінити тепловий котел у школі. Кілька учасників зібрання наголосили, що селу кон­ че потрібен дитячий садок. До обговорення залучили й присутнього на зборах народного депутата Владислава Атрошенка, який пообіцяв розглянути це питання най­ ближчим часом. Люди звернулися до Олександра Коропа з проханням, щоб ремонтні бригади оперативніше реагували на викли­ ки та поцікавилися причинами частих аварійних ситуацій. Начальник РЕМу відповів, що більшість їх виникає через пе­ ревантаження електричних мереж, адже вони будувалися кілька десятків років тому з розрахунку, що в оселях із елек­ троприладів були лише телевізори та праски. Переймаються жителі Радянської Слободи тим, що біля школи багато старих дерев, які вже час спиляти. На що Юрій Соколенко відповів, що це питання на контролі у сільській раді, але через брак коштів його вирішення можливе лише поетапно, тож займе певний проміжок часу. Директор школи Наталія Александрова подякувала Вла­ диславу Атрошенку за допомогу навчальному закладу, де за його підтримки встановлено нові двері, огорожу, облад­ нано спортивний майданчик, а шкільний ансамбль банду­ ристів отримав нові музичні інструменти. До речі, школярі підготували для учасників зібрання чудовий концерт. Парламентар високо оцінив дитячі виступи й зазначив, що такі талановиті учні заслуговують на новий музичний центр. А багатодітна родина Євгена та Марини Омельченків отримала у подарунок комфортні стільчики для годування трьох своїх немовлят, котрі народилися торік. На сході громадян мали слово представники Чернігів­ ського райвідділу міліції та МНС, які поінформували про свою діяльність і відповіли на запитання жителів. Зі словами подяки за високу активність у житті й розвит­ку громади до присутніх звернувся заступник го­ лови Чернігівської РДА Андрій Горбань. Сільському голові порадив розглянути можливість співпраці за програмою індивідуального житлового будівництва «Власний дім», адже у районної адміністрації і райради вже є досвід по­ зитивної роботи. – Ви рухаєтеся у правильному напрямку, вірно визна­ чивши пріоритети, коли вирішили перш за все покращити якість питної води, – наголосив Андрій Тимофійович. – Ра­ йонна влада, у свою чергу, сприятиме таким ініціативам. Хо­ чу відзначити позитивну співпрацю народних депутатів із громадами нашого району, які йдуть назустріч людям у ви­ рішенні їхніх проблем. Спілкувався представник районної влади з громадою й щодо запланованого ремонту доріг, озвучив цифри, суми коштів, які заплановано залучити, роз’яснив процедуру їх використання та інше. Загальні збори громадян у Рад. Слободі стали яскра­ вим свідченням ефективної роботи всіх гілок влади: ор­ ганів місцевого самоврядування, чинної державної та законотворчої. Алла ПИРОГ

На території працюють школа І-ІІІ ст., амбулаторія і ФАП, поштове відділення, яке проводить великий обсяг послуг, со­ ціальні робітники обслуговують немічних людей похилого віку. У житті громади є й негативні моменти. Трапляються випадки шахрайства, проживає кілька неблагопо­ лучних сімей, у яких є діти. Щомісяця об­ стежується стан таких родин, але діти хо­ чуть жити разом із батьками, тоді як горематері забувають про своїх чад. Бувають і навпаки, коли батьки не знають спокою від своїх дорослих дітей. Сільський голова відзначила нена­ дійність ліній електропередач, особли­ во в Ревуновому Крузі, які перебувають на утриманні лісгоспу. Проблеми виника­ ють, як тільки погіршуються погодні умо­ ви. Люди часто і справедливо незадоволе­

ні послугами автоперевізника. Також Алла Андріївна зазначила, що коштів, зібраних громадою на розчищання доріг, не виста­ чає, у першу чергу, розчищають вулиці, де проїздить шкільний автобус, машина з хлібом, до кладовища тощо. Вирішено на всіх етапах питання випилювання аварій­ них дерев, тільки чекають «дозволу» пого­ ди. Сільський бюджет виконано на 86 від­ сотків. Голова нагадала про важливість самооподаткування, показала список не­ платників. Водночас подякувала членам громади за активну участь у заготівлі ово­ чів для лікарні, за участь у суботниках із впорядкування території кладовища, в Шульгівці організувала цю справу депутат сільради Валентина Шульга, ще й огорожу поставили. Доповідь сільського голови доповни­ ли виступаючі. Про життя школи розпо­ віла директор Надія Багатюк. Подякувала батькам за співпрацю й Ревунівському ліс­ ництву за допомогу в ремонті, а також рай­ держадміністрації за виділені кошти на ре­ монт даху, вже в нинішньому році зробле­ но промивку системи опалення. Нагадала, що школярів харчує місцеве товариство ім. Тищенка. Депутат райради, директор місцевого товариства Микола Кужель розповів, що

на базі товариства «Земля і воля» в Бобро­ вицькому районі вивчалося питання про аграрний бізнес, є певні рекомендації рай­ держадміністрації. Отже, господарство на­ даватиме посильну допомогу в соціально­ му розвитку села. Запропонував залиши­ ти всі види зборів на рівні минулого року, а решту витрат взяв на своє підприємство. Депутат обласної ради Анатолій Залісь­ кий зазначив, що у діях керівників сільра­ ди, школи, товариства є одностайність. І це важливо, коли люди рухаються в одно­ му напрямку й розуміють одне одного. На­ вів приклад закордонного досвіду, оскіль­ ки Ковпитська школа є опорним центром освітнього округу, на сьогодні має мульти­ медійне обладнання. Депутат районної ради, представник народного депутата України Владислава Атрошенка Володимир Чаус уручив для амбулаторії сертифікат на кардіограф. Про криміногенну обстановку в грома­ ді доповів дільничний інспектор Микола Булах, звернув увагу присутніх на адмінпо­ карання за викинуте сміття, безприв’язне утримання собак. Керівник пожежної час­ тини з Михайло-Коцюбинського Максим Кириєнко нагадав про протипожежну без­ пеку, повідомив, що розпочато підготов­ ку документів для бажаючих вступати у ві­ домчі навчальні заклади. На завершення виступив в. о. голови райдержадміністрації Микола Ганжа, який зазначив, що по людях видно – є співпра­ ця сільської влади й директора ТОВ ім. Ти­ щенка. Важливо, коли є в громаді соціальне партнерство, а влада завжди готова підтри­ мати й посприяти всім, хто хоче працювати.

Сусід – перший друг, люди ж – головний капітал

Такі думки прозвучали у звітній доповіді Серединського сільського голови Ольги Фалько на загальних зборах. Бо й справді, сусід біля сусіда – ціла вулиця. Коли ж усі вулиці з провулками в купі – то й село – громада. Власне, отой капітал, про який нагадала сільський голова. Три села в підпорядкуванні Серединської сільради, а це всього 257 домогосподарств і 536 людей різного віку. Демографіча ситуація минулого року в громаді підтвердила загальну тенденцію сучасного села: померло 29 людей, народилося двоє діток. Але села живуть, працюють школа І-ІІ ст., два ФАПи, дві бібліотеки. У зборах узяли участь на­ родний депутат України Вла­ дислав Атрошенко, його по­ мічник Олександр Мисюра, голова районної ради Михай­ ло Литвин, директор ФГ «Во­ єнвід», депутат районної ради Сергій Куйбіда. Сільський голова у звіт­ ній доповіді всебічно зупини­ лася на питаннях життя гро­ мади. Зокрема, розповідаючи про роботу адмінкомісії, зазна­ чила, що не всі дотримуються правил громадської поведін­ ки. Дехто допускав порушен­ ня стосовно благоустрою те­ риторії (не звертали уваги на бур’яни біля двору, а дехто до сусідського двору «підсунув­ ся» з будматеріалами тощо). Траплялися й випадки дрібно­ го хуліганства. Протягом ро­ ку на території громади лікві­ довано п’ять стихійних сміт­ тєзвалищ. У багатьох питаннях люди небайдужі й організова­ ні. Зокрема, з року в рік нада­ ється посильна допомога лі­ карні у забезпеченні овоча­ ми. А відколи людські паї взяло в оренду ФГ «Воєнвід», поча­ ли з нуля відроджуватися по­ ля, люди відчули себе впевне­ ніше. Господарство надало 25 робочих місць. І взагалі бере активну участь у житті грома­ ди. Проблеми з оранкою горо­ дів немає, бо в селах у приват­ них господарствах є вісім трак­ торів. У громаді працюють два соціальні робітники, немає від людей скарг на торгівлю, пош­ ту (відділення, до речі, очолює депутат сільради Валентина Костюк), транспорт (курсує ав­

тобус сполученням «Чернігів – Надинівка»). Ольга Борисівна озвучила деякі завдання на ни­ нішній рік: ремонт пам’ятника в Сіножатському, впорядку­ вання двох колодязів громад­ ського користування. Плану­ ється відновити освітлення на двох вулицях у Серединці й на двох – у Топчіївці. Також голо­ ва зазначила, що з сільрадою співпрацюють пожежна час­ тина й дільничний інспектор. Актуальним залишається об­ пилювання аварійних дерев і вивільнення ліній електро­ передач від гілок, які можуть спричинити аварійну ситуацію. В обговоренні доповіді взя­ ли участь сільський бібліоте­ кар Марія Лещенко, яка нага­ дала, що разом із районом від­ значає 90-річчя і Серединська бібліотека. (Цим датам якраз присвячувалася виставка у фойє з «Літописом громади», «Книгою пошани», краєзнав­ чими матеріалами, виробами ужиткового мистецтва місце­ вих жителів кількох поколінь). Директор школи Галина Єрош подякувала батькам за допо­

могу в ремонті школи. Дирек­ тора хвилює, як, відповідно до розпорядження Міністер­ ства освіти й науки, запрова­ дити навчання інформатики, починаючи з 1-2 класів. Хоча у школі комп’ютер є, але заста­ рілий, користуються лише дис­ кетами. – Нашу вулицю не розчища­ ють, – поскаржилася одна гро­ мадянка. – Та й вивісок треба більше, щоб не забруднювали територію. Завідувачка Топчіївським ФАПом Ірина Салтан розповіла про свою роботу, повідомила, що працює аптечний кіоск, по­ дякувала народному депутату Владиславу Атрошенку за виді­ лені кошти для ремонту груб­ ки. Завідувачка Серединським ФАПом Олена Сердюк, яка об­ слуговує й Сіножатське, зазна­ чила, що з Олишівської лікар­ ні регулярно приїздить лікар загальної практики – сімейної медицини. З медичним обслу­ говуванням населення проб­ лем немає, зокрема й з про­ ходженням флюорографії. А в приміщенні ФАПу потребує

Антоніна ФЕДОРЧЕНКО

серйозного ремонту частина опалювальної системи. – Мене уповноважили жите­ лі нашої вулиці поцікавитися, як буде з газом, – запитала Тамара Бочарова. Вичерпну інформацію надав голова районної ради Михайло Литвин, нагадавши, що до села газ підведено за кошти держа­ ви, решта – справа кооперативу й кожного індивідуально. Нага­ дав про послуги для селян кре­ дитної спілки «Власний дім». Владислав Атрошенко пода­ рував для сільської бібліотеки й школи книжки, обігрівач для біб­ ліотеки, а сільській раді – канц­ приладдя. – Моя мета перебування на зборах, – сказав народний депу­ тат, – почути проблеми, визначи­ ти системно одну-дві чи, може, й кілька і довести їх до вирішення. Детально про діяльність ФГ «Воєнвід», яке орендує на те­ риторії сільради 1400 га землі, розповів його директор Сергій Куйбіда. Виступили також дільнич­ ний інспектор Юрій Положухно й начальник Олишівської по­ жежної частини Василь Ярмо­ ленко, які висловили свої засте­ реження щодо виникнення не­ ординарних ситуацій. Представники громади за­ твердили розміри зборів на 2013 рік: за коня – 21 грн, за трактор – 82 грн, за випас одні­ єї голови ВРХ – 15 грн, на благо­ устрій – по 30 (раніше було 20), на утримання доріг – по 10 грн, на вивезення сміття – по 10 грн, у цьому році довідку сільради оцінили в одну грн, а ксероко­ пію – в 50 коп. Збір за поховання на сільському кладовищі осіб, які не проживали на території громади, – 200 грн. Із заключним словом висту­ пив голова районної ради Ми­ хайло Литвин, проаналізував ситуацію з позицій і завдань нинішнього року. Він зазначив, що в районі лише дев’ять сіль­ рад самодостатні, решта – дота­ ційні. Й на сьогодні земля – єди­ не джерело доходів селянина, а перспектива – прив’язка до міс­ цевої переробки. Ніна ПЕТРОВСЬКА


Наш край

9 лютого 2013 року

  трибуна депутата

Від колективізації – до оптимізації? Закінчення. Початок на 1-й стор.

Прощавай колгосп, здрастуй… безробіття Щоразу, зустрічаючись зі своїми виборцями з чернігівської глибинки, вислуховуючи їхній біль, розмірко­ вую, чому наше село так погано жи­ ве? Здавалося б, найсумніші та най­ трагічніші сторінки вже перегорну­ то. Колективізація, голодомор, при­ ниження трудоднями, післявоєнна руїна, безпаспортне рабство, партій­ ні директиви, відверта профанація селянської праці – все минулося. Ось вона, Незалежність! Дихай вільно, се­ ло, живи, працюй у своє задоволення і на славу країні. Та не так сталося, як гадалося. У чому ж причина? Аби знайти відповідь, пропоную зробити не­ величкий екскурс у новітню істо­ рію українського села часів неза­ лежності. Селяни часто порівнюють своє нинішнє невеселе життя-буття з по­ переднім – колгоспним: тоді кожен почувався потрібним державі. Хо­ чеш – працюй у полі, хочеш – на фермі. Зарплата, хоч і невелика, але стабільна. У селі – клуб, бібліотека, фельдшерський пункт, своя крамни­ ця, школа, творчий аматорський ко­ лектив, спортивна команда. Будува­ лося житло. Народжувалися діти. Се­ ло розвивалося і жило більш-менш заможним життям. Якщо і працюва­ ли люди в колгоспах тоді за трудод­ ні або, як кажуть у народі, за «палоч­ ки», то були впевнені, що, принай­ мні, їхні діти житимуть заможніше і щасливіше. І справді, все «крутило­ ся» тоді навколо колгоспів, на яких і трималося життєзабезпечення села. Разом із незалежністю в Україну приходить ринок. Гіпертрофований, ніким і нічим неконтрольований, бо ніхто тоді ще не розумів, яким він має бути. Повна відмова від плано­ вого ведення господарства, стрім­ ке зменшення соціальних гарантій працюючим, бездумна руйнація еко­ номічних стосунків із багаторічними партнерами, передусім, колишніми республіками СРСР, насамперед – з Росією, Білоруссю. В такий ринок, як у буревій, із 1991 року поринула про­ мисловість України разом із працюю­ чим людом. Варто згадати лише річ­ ну інфляцію в шістсот або більше від­ сотків, купони на купівлю найвжива­ ніших товарів, які видавали разом із зарплатою. Але село ще трималося, незважаючи на припинення держав­ ного фінансування «соцкультпобу­ ту». Та цього вже було досить, щоб у житті колгоспів і села холодний роз­ рахунок почав поступово витісняти соціалістичні настрої. Остаточний кінець соціальної іди­ лії у стосунках між АПК і селянами на­ ступає 3 грудня 1999 року, коли Пре­ зидент Леонід Кучма видає Указ «Про невідкладні заходи щодо приско­ рення реформування аграрного сек­ тора економіки». Обставлена з вели­ чезною помпою реформа обмежи­ лася тим, що колгоспні землі та май­ но поділили на земельні та майнові паї і роздали вчорашнім колгоспни­ кам. Автоматично вони здали ці паї в аренду створеним замість колгоспів СТОВам. Ця аграрна горе-реформа була повністю подібна до сертифікат­ ної приватизації величезних держав­ них промислових гігантів. Добрі 95% громадян України не усвідомлювали суті цих реформ. А ті, хто задумував і втілював ці реформи, відповідно бу­ ли зацікавлені, щоб люди не дуже ба­ гато розумілися в цих грандіозних і

незворотніх майнових і земельних трансформаціях. Тоді потрібно було проводити тривалу роз’яснювальну роботу з громадянами. Максималь­ но захистити їх майнові інтереси. Усі­ ляко сприяти зміні мислення мільйо­ нів громадян (зокрема селян) з соці­ алістичного на ринкове. На держав­ ному рівні максимально протидіяти і не допустити концентрації майна (а далі й цілих галузей економіки) і земель. Натомість організатори ре­ форм усе передбачили і скористали­ ся тим, що всі українці і, тим більше, селяни за 80 років життя у країні Рад вже давно відзвичаїлися від індиві­ дуальної праці та підприємницько­ го мислення. Мільйони українців, і зокрема – селяни, потрібні були як юридичні транзитери величезних державних промислових об’єктів, а потім і колгоспних земель разом із майном на користь купки вигодона­ бувачів. Державні керманичі, в тому чис­ лі законодавці, випадково або нав­ мисно не виконали найголовніший управлінський обов’язок – передба­ чити наслідки управлінських дій, у даному випадку цих наймасштабні­ ших юридичних трансформацій май­ на і землі зокрема, по відношенню до українського села. Знищивши одним розчерком пера колгоспи і радгоспи, борці з радянським минулим так і не спромоглися на розробку і реаліза­ цію комплексної аграрної реформи, яка була б розрахована на перспек­ тиву і слугувала передусім інтересам людей.

За півтора десятиліття держава так і не спромоглася сформулювати системну відповідь на справді кри­ чуще питання: як бути з армією ви­ вільнених працівників, що їх нова схема сільгоспвиробництва робить зайвими на рідній землі? Фактич­ но в Україні не працює щонаймен­ ше половина сільських жителів пра­ цездатного віку. На що розраховува­ ти молоді, яка на сумному прикладі батьків щодня переконується у без­ перспективності проживання у селі? От і тікають із рідної землі у пошуках кращої долі.

Коли політику підміняє арифметика

робників сільгосппродукції, в усьо­ му технологічному циклі обробки землі використовується надпотуж­ на сільгосптехніка. З кожним роком у АПК поступово зменшується тех­ нологічно потрібна кількість робо­ чих місць. Раніше у середньому колгоспі, що мав 2,5-3 тис. га орної землі, бу­ ло 300-350 працівників. Сьогодні під­ приємство, яке використовує сучасні технології, здатне такою самою кіль­ кістю робітників утримувати 10-12 тис. га сільгоспугідь. І це, зауважу, за наявності досить трудоємного тва­ ринницького комплексу.

Непослідовність і невизначе­ ність державної політики щодо села яскраво ілюструє і система фінансу­ вання сільської медицини та освіти. Це вкрай важливе питання віддано на відкуп профільним міністерствам. Останні закладають видатки на об­ ласті на зарплатню вчителів і лікарів відповідно до кількості учнів у облас­ ті, помноженої на середню по країні вартість навчання одного учня за рік; та відповідно кількості врахованих стаціонарних хворих, помноженої на вартість лікування одного хворого за рік. Чим не анекдот про середню температуру по палаті? Візьмемо для прикладу мою рід­ ну Чернігівську область. За умов стрімкого скорочення населення тут є чимало шкіл, у яких навчається від 40 до 15 учнів. При цьому в шко­ лі працюють 7-10 учителів, які заро­ бітну плату отримують, як і всі вчи­ телі по країні, відповідно до відпра­ цьованого часу та тарифної сітки. Але ж у середньому по країні, за ра­ хунок густонаселених областей та міст-мільйонників, на одного вчи­ теля припадає значно більше учнів. Відповідно, середня вартість на­ вчання одного учня по країні істотно

Розвиток тваринництва одно­ значно слугував би більшій зайня­ тості сільського населення. Проте в умовах невизначеної державної по­ літики щодо імпорту (та величезних обсягів контрабанди) м’яса вітчизня­ ні сільгоспвиробники не поспішають інвестувати у тваринницьку галузь. За останнє десятиліття було кілька спроб розробити і навіть реалізува­ ти програми підтримки свинарства, збільшення поголів’я великої рога­ тої худоби. Але всі добрі наміри «по­ ховало» елементарне прагнення на­ живи на контрабанді дешевого і не завжди якісного м’яса. Натомість маємо колосальні втрати бюджету, страшні провали у тваринницькій га­ лузі – лише поголів’я ВРХ, порівняно з 60-ми роками, скоротилося у доб­ рий десяток разів. І все це супрово­ джується стрімким зростанням без­ робіття на селі, руйнацією сільської інфраструктури. Відбувається суттє­ ве скорочення зайнятості на селі. Як наслідок, тисячі вчорашніх колгосп­ ників залишаються без роботи. Держава весь цей час стоїть осто­ ронь цих процесів. Більше 10 років фактично ніяк не врегульоване пи­ тання соціальної відповідальності аграрного бізнесу по відношенню до села. Триває занепад сільської інфра­ структури.

менша, ніж у Чернігівській області, яка величезна за площею, з великою кількістю дрібних населених пунк­ тів. Аналогічна ситуація в медицині: кількість стаціонарних хворих, що проходить лікування за рік у одному медичному закладі, значно менша, ніж у середньому по країні. Їхнє ліку­ вання, відповідно, істотно дорожче, ніж середнє по Україні. Як наслідок, коштів, закладених у бюджет області на виплати зарп­ лат вчителям і лікарям на рік, виста­ чає на 7-9 місяців. Області волають наприкінці кожного року щодо пот­ реби додаткових дотацій на вирів­ нювання фінансової забезпеченності місцевих бюджетів для виплати зар­ плат учителям і лікарям. Це підштов­ хує міністерства освіти і медицини по своїх владних вертикалях вима­ гати від обласних управлінь освіти та охорони здоров’я скорочення освіт­ ніх та медичних закладів. Це назива­ ється – «оптимізація» мережі. Начебто все логічно з точки зо­ ру бухгалтерського розрахунку, ра­ ціонального використання бюджет­ них коштів. Але виникає закономір­ не питання: а як же люди? У чому ж тоді полягає державна політика по відношенню до села? Невже тільки у сумнозвісній «оптимізації»,  в  ре­ зультаті  якої  в  сільській  місцевос­

Зайві на рідній землі Нова хвиля безробіття прийшла на село разом… з прогресом. Про що йдеться? Після тотальної приватизації у сільськогосподарському секторі на селі з’являється новий хазяїн. Уже не правління колгоспу, а приватний ін­ вестор одноосібно визначає кадрову політику, рівень оплати праці, кіль­ кість робочих місць, свої соціальні зобов’язання перед місцевими жите­ лями. Власники нових підприємств, скориставшись неврегульованістю земельних відносин і безконтроль­ ністю з боку державних органів, «за­ йшли» у сільське господарство ви­ нятково задля власної вигоди, не ма­ ючи ні з селом, ні з селянами жодно­ го зв’язку. Їх цікавить лише земля як засіб і територія ведення бізнесу. З майновими паями колишніх кол­ госпів, здебільше, людей просто обду­ рили. Як правило, початок злочинно­ го ланцюга – підроблений протокол зборів засновників тих самих СТОВів, де засновники голосують за продаж майна (ніяких зборів, насправді, звіс­ но ж, не проводилось). Потім потріб­ не майно десять разів перепродане. Є «добросовісний» покупець, – кінців не знайдеш. Люди за свої майнові паї не отримали ні копійки. З початку XXI століття аграрний бізнес починає цікавити великі фі­ нансово-промислові групи. До сьо­ годні відбувається концентрація орендних земельних паїв у їхніх ру­ ках. Українські сільгоспугіддя недар­ ма називають унікальними насампе­ ред через величезні площі, не розби­ ті на дрібні поля, як, скажімо, у євро­ пейських країнах. Саме ця обставина дає змогу залучати до обробітку зем­ лі надпотужну техніку, яку обслуго­ вує обмежена кількість фахівців. Гі­ ганти-агрохолдинги, що відсунули на узбіччя старі підприємства, фер­ мерські господарства активно за­ проваджують сучасні технології, за­ лучають досвід передових країн-ви­

3

ті щороку  зникають  десятки  ліка­ рень, ФАПів, шкіл? Лише за часи не­ залежності навчальних закладів у се­ лах закрилося більше, ніж дві тисячі. Не секрет – школу, як і будь-який ін­ ший об’єкт, набагато легше закрити, ніж утримувати і розвивати. (До того ж, відновити, за необхідності, через кілька років роботу закритого рані­ ше медичного або освітнього закла­ ду майже неможливо). В українській глибинці кажуть: «Є школа в селі – се­ ло живе». Закрити школу – отже, при­ ректи село на вимирання. І якщо мі­ ністерства дають команду на закрит­ тя шкіл і лікарень – люди розуміють – держава не планує відновлення українського села.

Щоб країна не перестала бути Україною Тренд останніх років гнітючий. Де­ мографи б’ють на сполох: село вими­ рає! За часи незалежності сільське населення скоротилося на два з по­ ловиною мільйони. Це глибоко аморально, коли дер­ жава майже два десятиліття спосте­ рігає начебто зі сторони за тим, чим же закінчиться цей жахливий експе­ римент над селянами. Час уже зро­ зуміти, що тотальна деградація люд­ ського капіталу стрімкими темпами відкидає розвиток сільських посе­ лень на цілі десятиріччя! Це вже пи­ тання національної безпеки. Остаточ­ но втративши село і селянство в їх іс­ торично сформованій сутності, наша країна може взагалі перестати бути Україною, а її територію, ймовірно, за­ селять вихідці з інших держав із чужи­ ми для українця менталітетом, куль­ турою, релігією. То невже держава свідомо йде на такий розвиток подій? Саме тому, вважаю, сьогодні для влади одним із головних пріоритетів є вироблення зрозумілої і послідов­ ної державної політики по відношен­ ню до села. Треба нарешті визначи­ тися: або держава продовжує прак­ тику тихого «витискання» своїх гро­ мадян із села, але при цьому надає їм відповідні соціальні компенсатори, або створює таку модель АПК, яка б не викидала селянство на узбіччя, а нав­паки – забезпечувала їх роботою і гідним життям. Щодо Верховної Ради: в резуль­ таті змін виборчого законодавства до Парламенту прийшли 225 де­ путатів-мажоритарників. Чимало з них представляють сільські округи і, звичайно, використовуючи депу­ татські важелі, насамперед у фор­ муванні державного кошторису, во­ ни намагатимуться закладати фі­ нансування капітальних видатків у свої округи. І це абсолютно логіч­ но, виходячи з зобов’язань мажори­ тарника перед своїми виборцями. Водночас, якими б корисними для окремих округів ці видатки не бу­ ли, маємо визнати: це швидше на­ гадує елементарне перетягування бюджетної ковдри. Проте, набага­ то ефективнішим було б використа­ ти цей же сукупний обсяг видатків, але в контексті цілісної, зрозумілої і такої довгоочікуваної загально­ державної політики щодо розвитку сільських територій, а з цим – прак­ тично довести, що владі не байдужа доля українського села. Тим паче, що невдовзі на ньо­ го очікують нові зміни. На часі за­ вершальний етап земельної рефор­ ми, розробка документів, які, без перебільшення, мають визначити подальшу долю села. Йдеться про Стратегію розвитку аграрного секто­ ра економіки на період до 2020 року та Стратегію сталого розвитку сіль­ ських територій. Для України питан­ ня справді життєвої ваги – в реаліза­ ції цих заходів остаточно не втрати­ ти людей, які живуть у селі та все ще сподіваються, що держава зрештою повернеться до них обличчям. Владислав Атрошенко, народний депутат України, голова підкомітету з питань удосконалення положень Бюджетного кодексу України


4

Наш край

9 лютого 2013 року

  інформуємо

Пенсії – за графіком

Пенсійний фонд розпочав виплату пен­ сій у лютому. Фінансування буде проводи­ тися, згідно з графіком, з 4 по 25 число. Се­ редній розмір пенсії становить 1242,72 грн, що на 190,34 грн більше порівняно з анало­ гічним періодом минулого року.

  «гаряча» лінія 12 лютого з 10 до 11 години відбудеться прямий телефонний зв’язок із начальником управління праці та соціального захисту на­ селення Чернігівської райдерж­адміністрації Валентиною Миколаївною ЛУГОВОЮ за телефоном 724-102.

  Експертна служба

Закон передбачає добровільну участь У нашому соціумі є категорія людей, за яких ніхто не сплачує загальнообов’язкові державні соціальні внески. Детальніше розповісти про це попросили першого заступника начальника управління Пенсійного фонду в Чернігівському районі Наталію БІЛОЗУБ.

15 лютого з 10 до 11 години відбудеться прямий телефонний зв’язок із начальником Чернігівського районного управління юсти­ ції Оленою Володимирівною Ліпницькою за телефоном 671-831. 27 лютого з 10 до 13 години у приміщен­ ні відділу державної виконавчої служби Чер­ нігівського районного управління юстиції (м. Чернігів, вул. Шевченка, 50-а) начальник управління державної виконавчої служби го­ ловного управління юстиції у Чернігівській області Олег Семенович Шерман проведе прийом громадян із питань примусового ви­ конання рішень. Адміністрація Чернігівського РБТІ звертається до жителів Чернігівського району з повідомленням, що в БТІ ви мо­ жете замовити первинну, поточну, по­ точну зі змінами інвентаризацію, а також взяти висновок на відчуження частини житлового будинку або виробничого приміщення. Замовлення приймаються за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 106 з понеділка по п’ятницю з 8 до 16 години. Тел.: 3-14-84, 3-37-73. Адміністрація ЧРБТІ

  Рейд

Не згоріти…

Фахівці служби цивільного захисту в Чер­ нігівському районі ТУ МНС у Чернігівській області та Чернігівського РВ Управління ДТБ провели рейд із пожежної безпеки на об’єктах із масовим перебуванням людей на території нашої громади. Найпоширенішими причина­ ми пожеж на таких об’єктах стають підпали, порушення правил експлуатації електроме­ реж, необережне поводження з вогнем, ви­ користання піротехнічних виробів тощо. Під час рейду проводився інструктаж керівників та персоналу закладів, особлива увага приді­ лялася стану електрогосподарства, наявнос­ ті та працездатності внутрішнього протипо­ жежного водопостачання, утриманню еваку­ аційних виходів, систем протипожежного за­ хисту. На жаль, є непоодинокі випадки, коли ці вимоги повністю ігноруються. Звертаємося з проханням усунути всі ви­ явлені недоліки та дотримуватися правил пожежної безпеки. Дмитро Білозуб, провідний фахівець служби ЦЗ у Чернігівському районі, Дмитро Зоценко, інспектор Управління Держтехногенбезпеки в Чернігівському районі Чернігівська районна рада Чернігівської області оголошує конкурс на заміщення ва­ кантної посади начальника відділу фінансовогосподарського забезпечення – головного бух­ галтера виконавчого апарату районної ради. Вимоги до кандидатів: громадянство Украї­ ни, повна вища освіта відповідного професійно­ го спрямування за освітньо-кваліфікаційним рів­ нем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше п’яти років, досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років, знання державної мови, законодавства України, вміння працювати на комп’ютері. Строк подання заяв та документів – 30 кален­ дарних днів із дня опублікування оголошення. За довідками щодо документів, які потрібно подати до конкурсної комісії, звертатися за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 48, каб. 308, телефон 3-41-95.

– Наталіє Анатоліївно, який прошарок населення, зайнятого роботою, відповідно до законодавства, не охоплений загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням? – Варто нагадати, що з пер­ шого жовтня 2011 року підви­ щено мінімальний страховий стаж, необхідний для призна­ чення мінімальної пенсії за ві­ ком: для жінок – з 20 до 30 ро­ ків, для чоловіків – з 25 до 35 років, а мінімальний страховий

стаж, потрібний для призначен­ ня пенсії за віком, збільшено з 5 до 15 років. Не треба забувати, що для забезпечення в майбут­ ньому пенсійної виплати на рів­ ні прожиткового мінімуму, до Пенсійного фонду мають над­ ходити за особу (або сплаче­ ні особою самостійно) протя­ гом трудової діяльності внески, принаймні на рівні мінімаль­ ного розміру. Беручи до ува­ ги норми Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове дер­ жавне соціальне страхування», члени фермерських та особис­ тих селянських господарств не підлягають загальнообов’язко­ вому державному соціальному стра­х уванню. Тобто, вони мо­ жуть набути необхідний стра­ ховий стаж тільки добровіль­ но сплачуючи єдиний соціаль­ ний внесок. Для цього треба звернутися із відповідною за­ явою до управління та нада­ ти відповідний перелік доку­ ментів. На сьогодні на обліку в управлінні Пенсійного фон­ ду перебуває 67 фермерських господарств.

– І це означає, що всі вони добровільно сплачують єдиний соціальний внесок? – Це не так. Єдиний соціаль­ ний внесок нині сплачує в нас один фермер. Справа в тому, що така можливість надається в то­ му випадку, коли людина займа­ ється лише фермерством і біль­ ше ніде не підлягає соціальному страхуванню (не зареєстрована приватним підприємцем чи не займається якимось іншим ви­ дом діяльності, де передбачено законом сплачувати єдиний со­ ціальний внесок). – А стосовно найманих працівників, які працюють у фермерському господарстві, й трудові стосунки оформлені належним чином? – Зазвичай фермер, як ро­ ботодавець, сплачує за них за­ гально­обов’язковий державний соціальний внесок. – Який вихід для тих, хто не працює або десь підпрацьовує без документального оформлення трудових стосунків? – Згідно з сучасним пенсій­ ним законодавством, право на отримання пенсії із солідар­ ної системи державного пен­ сійного страхування мають за­ страховані особи. Ті ж, хто не працює або працює за кордо­ ном, навчається у вищих на­

вчальних закладах, є інозем­ цем або особою без громадян­ ства і проживає або працює на території України, здавалося б, усунені від участі в солідар­ ній системі державного пенсій­ ного страхування. На цей ви­ падок Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» перед­ бачено добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страху­ вання. Під добровільною учас­ тю розуміється сплата стра­ хових внесків до Пенсійного фонду України протягом пев­ ного терміну, який особа ба­ жає зарахувати у свій страхо­ вий стаж. Ці відносини набува­ ють чинності з моменту укла­ дання відповідного договору між органом Пенсійного фон­ ду та фізичною особою. Особа, яка укладає такий договір, са­ ма для себе обирає строк до­ бровільної участі (але не мен­ ше одного року) і суми страхо­ вих внесків, які не можуть бу­ ти меншими мінімального та не більшими максимального стра­ хового внеску. Привабливість добровільної участі у систе­ мі загальнообов’язкового дер­ жавного пенсійного страхуван­ ня полягає в тому, що особи, які не мають необхідного страхо­ вого стажу, проте мають фінан­ сову можливість забезпечити собі повний страховий стаж і, відповідно, в майбутньому роз­ мір пенсії, роблять це цивілізо­ вано – шляхом, визначеним за­ конодавством. Розмовляла Ніна ПЕТРОВСЬКА

  Маємо те, що маємо

«Дитина» підземелля, або Все зло – від жінок У теплу пору року злодій-рецидивіст Григорій, мов той Тарзан, жив у лісі. Скоївши чергову крадіжку, переховувався від правосуддя у… тунелі, який власноруч викопав під будинком. Скитався по пустих хатах, щоб не вмерти з голоду, жебракував. А коли ж правоохоронцям вдавалося вийти на його слід, разом зі співмешканкою тікав у ліс, падав на сніг і накривався білим простирадлом… Це не сюжет кримінального блокбастеру, а реальна історія, що трапилася нещодавно у нашому районі. В інтересах слідства справжнє ім’я не вказуватимемо.

За плечима у ковпитського «джентль­ мена удачі» багатий кримінальний досвід: відбував покарання за зґвалтування, кра­ діжки, грабежі, підробку документів, не­ покору працівникам міліції та інше. Навіть у Білорусі відзначився, отримавши тер­ мін ув’язнення за тамтешнім Криміналь­ ним кодексом. Усього рецидивіст сім разів потрап­ляв за ґрати, загальний злочинний стаж затягнув на чверть століття. Два роки тому, відбувши черговий тер­ мін, Гриць повернувся в рідне село. Земля­ кам дав обіцянку: «Зав’язав із криміналом, починаю нове життя». Місцеві люди пові­ рили каяттю й навіть підгодовували бідо­ лаху чим могли, щоб той у комфортніших умовах ставав законослухняним громадя­ нином. Та злочинна натура взяла верх. Через неодноразові порушення громадсько­ го порядку та пиятику місцевий дільнич­ ний Микола Булах був вимушений скласти заяву, згідно з якою суд призначив Григо­ рію покарання у вигляді адміністративно­ го нагляду строком на рік. Тепер він мусив дотримуватися суворих правил: не веш­ татися вночі селом, не відвідувати місце­ ві генделики й раз на місяць приїздити до

райвідділу міліції. Такого «знущання» над собою злодюжка не витримав, і руки зно­ ву потяглися до чужого добра. Все, як за­ значив сам Гриць, через жінку. Чергова подруга зажадала красивого життя, чим і спровокувала наступний злочин. Не дов­ го думаючи, чоловік заліз через вікно до одного з помешкань і вкрав магнітолу та DVD-плеєр. На виклик виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського райвідділу міліції та дільничні. Неважко здогадатися, на кого з жителів Ковпити одразу впала підозра. Розуміючи, що візиту правоохоронців не уникнути, Гриць почав переховуватися.

Підземний лаз у помешканні Григорія

І неабияк: викопав під підлогою довгий заплутаний тунель. До речі, кожен візит правоохоронців злочинець відчував без­ помилково, як сам сказав: «Нутром чую». Тож або відсиджувався в будинку спів­ мешканки, або в підземеллі. Згодом правоохоронці розсекретили схованку, але постала інша проблема – як дістатися до злочинця? Ростом він не вий­ шов, ледь вищий за півтора метра, худор­ лявий, і нору викопав під свої «габарити». Тож дорослому чоловіку – не протиснути­ ся. А зірвати дошки підлоги міліціонери не мали права, доки не отримають дозволу на обшук помешкання. Та, як це часто бу­ ває, нерви Гриця не витримали. Скористав­ шись влучним моментом, він кинувся нав­ тьоки разом із коханою. Пошуки тривали півтори доби. Опер­ уповноважені Сергій Ширай та Олександр Черніченко і дільничні Роман Семена та Микола Булах провели масштабну розшу­ кову роботу, потім кілька годин йшли по сліду, котрий утікач залишав у глибокому снігу. Допомагав правоохоронцям місце­ вий єгер Олександр Кужель, навіть забез­ печив їх зручним взуттям, їжею та пальним для службового автомобіля. Як не намагався злодій заплутати сліди, уникнути покарання не вдалося. Нині на нього чекає восьма тюремна «епопея», а суд визначить наскільки тривалою вона буде. За нформацією заступника начальника Чернігівського районного відділу міліції Олександра КОМЛИКА


T V-Край

9 лютого 2013 року

5

Понеділок, 11 лютого 12.05 Х/ф «Пок­ровсь­кi во­ро­та». 8.00 Но­ви­ни. 15.00 «Сi­мей­нi ме­лод­ра­ 8.15 Х/ф «Чак­лун­ка». ми-2». 9.00 Пiд­сум­ки тиж­ня. 16.10 «Прос­то шоу з Юрiєм 9.30 221. Ек­стре­ний вик­лик. Гор­бу­но­вим». Тиж­день. 16.45, 23.15 «ТСН. Особ­ли­ 10.10 Т/с «Ма­ру­ся». ве». 11.45 Шеф-­ку­хар країни. 20.00, 21.05 Х/ф «Ве­ро­ні­ 12.35 Пра­во на за­хист. ка: втра­че­не щас­ 12.55, 18.55, 21.20 Дi­ло­ тя». вий свiт. 22.10 «Гро­шi». 13.00, 15.20, 20.55 Офi­цiй­на 23.40 Т/с «Не­за­бутнє». хро­нi­ка. 0.40 Х/ф «Поїзд до Дар­ 13.10 Енер­гоб­лок. джи­лiн­га». 13.15 Тем­ний си­лу­ет. ІНТЕР 13.30 Х/ф «Дов­га до­ро­га в дю­нах». 5.15 Х/ф «Лю­бов на ас­ 14.40 Вiк­но в Аме­ри­ку. фаль­тi». 15.00, 18.20 Но­ви­ни (iз сур­ 7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, до­пе­рек­ла­дом). 18.00 Но­ви­ни. 15.30 Euro­news. 7.10, 7.35, 8.10, 8.35 «Ра­нок з 15.45 На­ука. IН­ТЕ­Ром». 15.50 Дi­ло­вий свiт. Аг­ро­ 7.30, 20.30 «Спорт у Под­ро­ сек­тор. би­цях». 16.00 Х/ф «Виз­во­лен­ня». 9.10 Х/ф «За сi­мей­ни­ми 17.35 Т/с «Со­ло для пiс­то­ об­ста­ви­на­ми». ле­та з ор­кес­тром». 11.50 Д/с «Слiд­с тво ве­ли 18.45 Аг­ро-­News. з Ле­онi­дом Ка­невсь­ 19.15 Сiль­ра­да. ким». 19.35, 21.30 Кри­ве дзер­ 12.55, 18.10 Т/с «Ос­трiв не­ ка­ло. пот­рiб­них лю­дей». 21.00 Пiд­сум­ки дня. 14.35 Т/с «Стра­хо­вий ви­ 22.55 Трiй­ка, Ке­но, Се­кун­ па­док». да уда­чi. 16.25 «Жди ме­ня». 23.00 Пiд­сум­ки. 20.00, 2.30 «Под­ро­би­цi». 23.10 Спорт. 20.35 Т/с «Гос­по­дар­ка 23.20 Кi­но в де­та­лях. тай­ги-2. До мо­ря». 0.15 Вiд пер­шої осо­би. 23.15 Т/с «Нi­мий».

10.50, 20.00 Т/с «Кор­ дон слiд­чо­го Са­ 6.45 Дiз­най­ся як. вельєва». 7.10 Бай­ди­кiв­ка. 11.50 Ток-­шоу «Не­хай го­во­ 7.35, 8.25 М/с «Да­ша-­дос­ рять». лiд­ни­ця». 15.35 Щи­ро­сер­дне зiз­нан­ня. 8.00 Муль­тик з Лун­тi­ком. 16.00 Кри­тич­на точ­ка. 9.00 Т/с «Крем­лiвсь­кi 18.00 Т/с «Не­рiв­ний кур­сан­ти». шлюб». 10.00 Т/с «Всi жiн­ки 19.20 Ток-­шоу «Го­во­рить Ук­ вiдь­ми». раїна». 22.00 Х/ф «Му­мiя». 11.00 Т/с «Та, що го­во­ рить з при­ви­да­ми». 0.10 Х/ф «Агент Джон­нi Iн­глiш». 12.00 Т/с «Ме­тод Лав­ро­ СТБ вої». ТОНіС 5.35, 15.55 «Все бу­де доб­ре!». 12.55 Твою ма­му! 7.15, 18.20 «Ней­мо­вiр­на 13.35 Т/с «Моя прек­рас­на 6.30, 8.30 «Свiт за тиж­день». прав­да про зi­рок». 7.00 «Ран­ко­ве es­pres­so». нянь­ка». 8.55 Х/ф «Лю­бов не дi­ 9.00 Д/ф «Ро­ма­но­ви. За­не­ 14.40, 20.30 Да­йош мо­ лить­ся на два». пад Ро­сiйсь­кої iм­пе­рiї». лодь­ож! 12.40 «Мас­тер­Шеф». 10.00 «Ал­ло, лi­ка­рю!». 15.40 Вай­фай­те­ри. 18.00, 22.00 «Вiк­на-­Но­ви­ни». 16.15 Т/с «Сплiт». 11.15 Д/ф «Зiр­ко­вi ма­те­рi-­ оди­нач­ки». 20.00 «Слiд­ство ве­дуть ек­ 17.15 Це лю­бов-2. 12.15 «Вбив­ство Джо­на Кен­ стра­сен­си». 17.40 Т/с «По­ло­вин­ки». не­дi». 21.00 Т/с «Са­ма­ра». 18.20, 21.35 Од­на за всiх. 14.00 Д/ф «Ди­кi ко­нi ос­тро­ва 22.25 «Де­тек­тор брех­нi-3». 19.25 Бо­ги­ня шо­пiн­гу. Сейбл HD». 23.20 «Бит­ва ек­стра­сен­сiв». 19.50 Т/с «Вi­сiм­де­ся­тi». 15.00, 18.30, 21.00 «Служ­ 0.20 Т/с «Док­тор Ха­ус». 22.25 Т/с «Вi­сiм­де­ся­тi-2». ба но­вин «Со­цi­аль­ний НОВИЙ КАНАЛ 23.00 Дурнєв+1. пульс». 23.25 Анек­до­ти. 15.15, 18.55, 21.30 «По­го­да». 6.45, 7.40, 8.45 Пiд­йом. 0.00 Т/с «Ре­аль­на кров». 15.30 «Свiтсь­кi хро­нi­ки». 7.30, 8.30, 19.00 Ре­пор­тер. 9.00 Х/ф «Си­ро­та ка­зансь­ ТРК «УКРАїНА» 16.00 «Цей ди­во­виж­ний свiт». ка». 6.00 Срiб­ний апель­син. 16.50 «Ал­ло, лi­ка­рю! На­ 10.50 Т/с «Та­ту­се­вi донь­ 7.00, 17.00, 19.00 По­дiї. жи­во». ки». 7.20 Ра­нок з Ук­раїною. 17.45 «Ре­аль­нi iс­то­рiї. Цi­на 13.30, 14.30 Kids’ Ti­me. ус­пi­ху». 9.20, 12.50, 17.15 Т/с 13.35 М/с «Злю­ки боб­ри». 18.50, 21.25 «Еко­но­мiч­ний «Слiд». 14.50, 15.45 Te­en Ti­me. пульс». 9.50 Т/с «Ди­кий-3». 14.55 Т/с «Дру­зi». КАНАЛ 1+1 ICTV 15.50, 21.55 Т/с «Свiт­ло­ 11 лютого – I фаза, зростаючий Міфор». 6.35 М/ф «Чер­во­нi Ша­поч­ 6.05 Свi­та­нок. сяць, 1-й день Місяця, Місяць у 16.55 Т/с «Ка­дет­ство». ки». 7.05, 7.45 Дi­ло­вi фак­ти. сузір’ї Риб. 17.55, 20.50 Т/с «Во­ро­нi­ 7.00, 19.30 ТСН: «Те­ле­вi­зiй­на 7.15 Т/с «Ле­ся+Ро­ма». ни». Це сімейний день і бажано його провести служ­ба но­вин». 7.50 Фак­ти тиж­ня. 19.25 Спор­тре­пор­тер. 8.00, 9.05 Т/с «Жi­но­ у родинному колі. Можна починати нові спра­ 8.45 Фак­ти. Ра­нок. чi мрiї про да­ле­кi 9.15, 19.15, 0.40 Над­зви­чай­нi 19.50 Т/с «Не плач за ви, особливо довгострокові проекти. Добре за­ мною, Ар­ген­ти­но!». краї». но­ви­ни. кладати фундамент будинку, реєструвати під­ 23.00 Т/с «Шко­ла». 10.10, 17.10 Т/с «Ве­лич­ 10.00 Х/ф «Жи­вий чи приємство або фірму. Може відкритися друге 0.05 Т/с «Що­ден­ни­ки не сто­лiт­тя. Рок­со­ мер­твий». дихання, людина одержує величезну енергію. вам­пi­ра». 11.30 Т/с «Ко­декс чес­тi». ла­на».

УТ-1

12.45 Фак­ти. День. 13.00 Анек­до­ти по-­ук­раїнсь­ ки. 13.15, 21.50 Т/с «Про­ку­ рорсь­ка пе­ре­вiр­ка». 14.15 Х/ф «Мi­сiя нез­дiй­ снен­на-2». 16.30 Х/ф «Мi­сiя нез­дiй­ снен­на-3». 18.45 Фак­ти. Ве­чiр. 20.00 Т/с «Даішни­ки». 22.50 Сво­бо­да сло­ва.

ТЕТ

19.00 «В гос­тях у Дмит­ ра Гор­до­на. Ле­онiд Бронь­овий». 20.00 Д/ф «I ти, Брут?! Всес­ вiт­ня iс­то­рiя зрад». 21.35 Д/ф «Iри­на Род­нi­на. Не­пе­ре­мож­на». 22.40 Д/ф «Ней­мо­вiр­нi по­ до­ро­жi HD». 23.40 Д/ф «Пта­хи без меж». 0.45 «Амур­нi ме­ло­дiї».

НТН

9.00 Сiм’я вiд А до Я. 10.20 На­ше все. 11.00, 11.40 Шко­ла ліка­ря Ко­ма­ровсь­ко­го. 12.15 Знаєте що? 13.10, 21.55 Сi­мей­ний роз­ мiр. 14.00, 19.30 Лi­ка­рi. 14.45, 15.05 За­пи­тай­те у ку­ ха­ря. 15.35 Сва­ти бi­ля пли­ти. 16.35, 22.55 Жi­но­ча фор­ма. 17.30 Час кра­си. 18.20, 18.55 З бi­ло­го ар­ ку­ша. 20.20, 20.45, 23.45, 0.10 Кi­ но­бо­ги­нi. 21.10, 21.30 Iно­зем­на кух­ня.

6.35 Х/ф «Ак­цiя». 8.05 «Аген­ти впли­ву». 9.00 «Пра­вос­лав­нi свя­тi». 10.50 «Па­ву­тин­ня-6». 14.40 Т/с «Слi­пий-2». 18.30 «Ви­пад­ко­вий свi­док». 5 КАНАЛ 19.00, 23.45 «Свi­док». 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 19.30 Т/с «Лiтєйний». 12.00, 13.00, 14.00, 21.45 Т/с «Кри­мi­на­лiс­ти: 15.00, 16.00, 17.00, мис­ли­ти як зло­чи­ 18.00, 19.00, 20.00, нець». 21.00, 23.00, 0.00 «Час 22.45 Т/с «CSI: Лас-­Ве­гас». но­вин». 0.15 Х/ф «Ос­тан­нiй мис­ 8.10, 22.40, 23.20 «Бiз­нес-­ ли­вець». час». K-1 8.15, 8.50 «Хро­нi­ка тиж­ня». 8.25, 8.45, 9.50, 10.55, 11.55, 6.00 «Ра­нок на К-1». 12.55, 13.50, 14.05, 7.30 «Муль­тфiль­ми». 17.20, 17.50, 22.50, 9.00 Х/ф «Па­ву­ти­на Шар­ 23.50 «По­го­да». ло­ти». 8.30, 23.45 «Ог­ляд пре­си». 10.40 Х/ф «Статсь­кий 8.35, 18.50, 23.40 «Час спор­ рад­ник». ту». 13.00 «По­роб­ле­но в Ук­ 8.40 «Тран­смi­сiя-­но­ви­ни». раїнi». 9.15, 13.10, 14.10 «5 еле­ 14.50, 18.00 «Зва­на ве­че­ мент». ря». 10.15 «Ве­ли­ка по­лi­ти­ка». 15.50 «КВК». 11.15 «Час: пiд­сум­ки тиж­ня 19.00 «Шо­пiнг мон­стри». з Т. Да­ни­лен­ко». 20.00 «Бiй­цiвсь­кий клуб». 21.00 «Роз­смi­ши ко­мi­ка». 12.15 «Ма­ши­на ча­су». 15.15 «Ма­ми­на шко­ла». 21.50 Х/ф «Смо­кiнг». 23.45 Х/ф «Дiв­чи­на мо­го 16.10 «Вiк­но в Євро­пу». най­кра­що­го дру­га». 16.45 «Мо­тор». 17.25 «В ка­бi­не­тах». 1.25 «Нiч­не жит­тя». 18.15 «Те­ри­то­рiя за­ко­ну». K-2 18.40 «Київсь­кий час». 19.30, 20.10, 21.10 «Час. Пiд­ 6.00 Те­ле­тор­гiв­ля. сум­ки дня». 7.00 Муль­тфiль­ми.

21.40 «Час-­Тайм». 22.15 «По­дат­ко­вий що­ден­ ник». 23.30 «Cri­me news».

ТВі 6.30 Го­лос вi­ру­ючо­го. 7.00 Сь­огод­нi. Дай­джест. 8.00 До­ро­гi де­пу­та­ти. 8.30, 16.30 Нав­ко­ло свi­ту. 10.30 Ци­вi­лi­за­цiя. Все­ре­ди­ нi ка­ме­ри-­оди­ноч­ки. 11.30 Юве­лiр ТВ. 14.30 Лек­цiї та по­дiї. 17.30 Сiм чу­дес Ук­раїни. 17.45 Ци­вi­лi­за­цiя. Бон­нi i Клайд. 19.00, 23.00 Знак ок­ли­ку. 19.30 Сь­огод­нi про го­лов­не. 20.30, 23.30 Сь­огод­нi. 21.00 Знак ок­ли­ку з Ар­те­ мом Шев­чен­ком. 22.00 Особ­ли­вий фор­мат. Пов­ста­ле мiс­то. 0.00 Клуб еро­ти­ки. 2.00 Клуб­Нiч­ки.

ЧЕРНІГІВ 8.00 Про­фi­лак­ти­ка. 12.45 Ле­си­на лю­бов. 13.00, 16.00 Сту­дiя «Iн­ форм». Пульс дня. 13.10, 20.00 Те­ле­об’єктив. 13.20 Прос­то не­ба. 13.35 По­дих сло­ва. 14.00 Бi­лi но­чi Са­мот­ло­ра. 14.30 Жи­вi сто­рiн­ки. 15.00, 18.00 Ефiр­ний час ТРК «Но­вий Чер­нi­гiв». 16.15 Вiд щи­ро­го сер­ця. 17.15 Зi скринь­ки «Ди­во­ виж­но­го ка­лей­дос­ ко­па». 17.30 Кри­мi­нал, обов’язок, пра­во. 20.10 Сту­дiя «Дi­алог». 20.45 Ве­чiр­ня каз­ка. 21.00 Уряд на зв’яз­ку з гро­ ма­дя­на­ми.

Вівторок, 12 лютого УТ-1 8.00 Но­ви­ни. 8.15 Х/ф «Чак­лун­ка». 9.00, 21.00 Пiд­сум­ки дня. 9.20, 15.20, 20.55 Офi­цiй­на хро­нi­ка. 9.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я. 9.45 «Сек­ре­ти ус­пi­ху» з Н. Го­ ро­денсь­кою. Й. Коб­зон. 10.15 Т/с «Ма­ру­ся». 11.45 Т/с «Мос­ква. Три вок­за­ли». 12.35 Крок до зi­рок. 13.15, 18.45 Дi­ло­вий свiт. 13.25 Хай щас­тить. 13.50 Х/ф «Дов­га до­ро­га в дю­нах». 15.00, 18.20 Но­ви­ни (iз сур­ до­пе­рек­ла­дом). 15.25 Euro­news. 15.40 На­ука. 15.45 Дi­ло­вий свiт. Аг­ро­ сек­тор. 16.00 Х/ф «Виз­во­лен­ня». 17.30 Т/с «Со­ло для пiс­то­ ле­та з ор­кес­тром». 19.00 221. Ек­стре­ний вик­ лик. Тиж­день. 19.50 Кри­ве дзер­ка­ло.

КАНАЛ 1+1 6.35 М/ф «Чер­во­нi Ша­поч­ ки». 7.00, 19.30 ТСН: «Те­ле­вi­зiй­на служ­ба но­вин». 7.55 Т/с «Вес­на у груд­нi». 8.55 Т/с «Жi­но­чi мрiї про да­ле­кi краї». 10.00, 17.10 Т/с «Ве­лич­ не сто­лiт­тя. Рок­со­ ла­на». 11.55, 12.55, 20.00, 21.05 Х/ф «Ве­ро­ні­ка: втра­ че­не щас­тя». 14.00 «Не бре­ши ме­нi-3». 15.00 «Сi­мей­нi ме­лод­ра­ ми-2». 16.10 «Прос­то шоу з Юрiєм Гор­бу­но­вим». 16.45, 23.15 «ТСН. Особ­ли­ве».

11.00 Т/с «Та, що го­во­рить 19.20 Ток-­шоу «Го­во­рить Ук­ раїна». з при­ви­да­ми». 6.00, 15.55 «Все бу­де доб­ 12.00 Т/с «Ме­тод Лав­ро­ 23.50 Т/с «Грiмм». ре!». 0.50 Х/ф «Му­мiя». вої». 7.50, 18.20 «Ней­мо­вiр­на 12.55, 19.25 Бо­ г и­ н я шо­ п iн­ г у. ІНТЕР прав­да про зi­рок». ТОНіС 13.35 Т/с «Моя прек­рас­на 5.40 Т/с «Го­во­рить по­лi­ 9.20 «Зiр­ко­ве жит­тя. По­вер­ 6.55, 18.50, 21.25 «Еко­но­мiч­ нянь­ка». не­нi до жит­тя». цiя!». ний пульс». 14.40, 20.30 Да­йош мо­ 7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 10.10 Х/ф «Не пiд­га­няй 7.00 «Ран­ко­ве es­pres­so». лодь­ о ж! ко­хан­ня». 18.00 Но­ви­ни. 8.30, 15.00, 18.30, 21.00 15.40 Вай­фай­те­ри. 7.10, 7.35, 8.10, 8.35 «Ра­нок з 12.20 «Мас­тер­Шеф». «Служ­ба но­вин «Со­цi­ 16.15 Т/с «Сплiт». 18.00, 22.00 «Вiк­на-­Но­ви­ IН­ТЕ­Ром». аль­ний пульс». 17.15 Це лю­бов-2. ни». 7.30, 20.30 «Спорт у Под­ро­ 9.00, 20.00 Д/ф «I ти, Брут?! 17.40 Т/с «По­ л о­ в ин­ к и». 20.00 «Слiд­ство ве­дуть ек­ би­цях». Всес­вiт­ня iс­то­рiя 18.20, 21.35 Од­на за всiх. стра­сен­си». 9.10, 20.35 Т/с «Гос­по­дар­ зрад». 19.50, 22.25 Т/с «Вi­ с iм­ д е­ 21.00 Т/с «Са­ м а­ р а». ка тай­ги-2. До мо­ 10.00 «Ал­ло, лi­ка­рю!». ся­тi-2». 22.25 «Ко­ха­на, ми вби­ваємо ря». 11.15 Д/ф «Iри­на Род­нi­на. 23.00 Над­ т о гру­ б о для Ю-­ дi­ т ей». 11.50 Д/с «Слiд­ство ве­ли Не­пе­ре­мож­на». туб’а. з Ле­онi­дом Ка­невсь­ 0.20 Т/с «Док­тор Ха­ус». 12.15 «Ре­аль­нi iс­то­рiї. Цi­на 1.10 Х/ф «Гар­де­ма­ри­ни, 23.25 Анек­до­ти. ким». ус­пi­ху». впе­ред!». 0.00 Т/с «Ре­аль­на кров». 14.00, 22.40 Д/ф «Ней­мо­вiр­ 12.55, 18.10 Т/с «Ос­трiв не­ пот­рiб­них лю­дей». нi по­до­ро­жi HD». НОВИЙ КАНАЛ ТРК «УКРАїНА» 14.45 «Су­до­вi спра­ви». 15.15, 18.55, 21.30 «По­го­да». 6.45, 7.40, 8.45 Пiд­йом. 5.50 Срiб­ний апель­син. 15.25 «Сi­мей­ний суд». 15.30 «Ук­раїна-Євро­па: ма­ 7.30, 8.30, 19.00 Ре­ п ор­ т ер. 7.00, 17.00, 19.00 По­дiї. 16.15 Т/с «На со­няч­нiй ят­ник Фу­ко». 9.00, 19.50 Т/с «Не плач за 7.20 Ра­нок з Ук­раїною. сто­ро­нi ву­ли­цi». 16.00 «Цей ди­во­виж­ний мною, Ар­ г ен­ т и­ н о!». 20.00, 1.20 «Под­ро­би­цi». 9.20, 12.50, 17.15 Т/с свiт». 23.15 Х/ф «Весьєгонсь­ка 10.05, 16.55 Т/с «Ка­дет­ «Слiд». 16.50 «Ал­ло, лi­ка­рю! На­ ство». вов­чи­ця». 9.50, 20.00 Т/с «Кор­ жи­во». 13.20, 14.30 Kids’ Ti­me. дон слiд­чо­го Са­ 17.45 «Со­цi­аль­ний ста­тус: ICTV 13.25 М/с «Злю­ки боб­ри». вельєва». ва­ша пен­сiя». 14.45, 15.45 Te­ e n Ti­ m e. 6.05 Свi­та­нок. 11.50 Ток-­шоу «Не­хай го­во­ 19.00 «В гос­тях у Дмит­ра 14.50 Т/с «Дру­зi». 7.05, 7.45 Дi­ло­вi фак­ти. рять». Гор­до­на. Ми­хай­ло Кок­ 15.50, 21.55 Т/с «Свiт­ло­ 7.15 Т/с «Ле­ся+Ро­ма». 14.25, 22.00 Т/с «Под­руж­ ше­нов». фор». 7.50 Ек­стре­ний вик­лик. жя». 21.35 Д/ф «НЛО. Пiд­вод­нi 17.55, 20.50 Т/с «Во­ро­ 8.45 Фак­ти. Ра­нок. 15.20 Щи­ро­сер­дне зiз­нан­ня. при­буль­цi». нi­ни». 9.15, 19.15, 1.20 Над­зви­чай­нi 16.00 Кри­тич­на точ­ка. 23.40 Д/ф «Аут­сай­де­ри Аф­ 19.25 Спор­тре­пор­тер. но­ви­ни. 18.00 Т/с «Не­рiв­ний ри­ки». 23.00 Т/с «Шко­ла». 10.10, 16.50 Т/с «Ву­ли­цi шлюб». 0.50 «Амур­ нi ме­ло­дiї». роз­би­тих лiх­та­рiв». 0.05 Т/с «Що­ден­ни­ки вам­пi­ра». 11.45 Т/с «Ко­декс чес­тi». 12 лютого – I фаза, зростаючий Мі12.45 Фак­ти. День. ТЕТ сяць, 2-й день Місяця, Місяць у 13.00 Анек­до­ти по-­ук­ сузір’ї Риб. 6.45 Дiз­най­ся як. раїнсь­ки. 13.10 Т/с «Гру­па «Ze­ta»-2». 7.10 Бай­ди­кiв­ка. Енергетика дня вкрай важка для людини. 7.35, 8.25 М/с «Да­ша-­дос­лiд­ Можливі безпричинні тривоги, страхи та сум­ 14.00, 21.55 Т/с «Про­ку­ ни­ця». рорсь­ка пе­ре­вiр­ка». ні думки. Контролюйте свої емоції та почуття, 15.05, 20.00 Т/с «Даішни­ 8.00 Муль­тик з Лун­тi­ком. не проявляйте гніву чи агресії, навіть коли вас 9.00 Т/с «Крем­лiвсь­кi ки». провокують на конфлікт. Нові справи починати кур­сан­ти». 18.45 Фак­ти. Ве­чiр. не варто. На 2-й місячний день у жодному разі 22.55 Х/ф «Чор­ний яс­ 10.00 Т/с «Всi жiн­ки не можна призначати весілля й заручини. труб». вiдь­ми». 22.10 «Ук­раїнсь­кi сен­са­цiї». 23.40 Т/с «Не­за­бутнє». 0.40 Х/ф «При­род­же­нi вбив­цi».

СТБ

НТН

14.45, 15.05 За­пи­тай­те у ку­ ха­ря. 5.30 Х/ф «Неж­да­но-­не­га­ 15.35 Сва­ти бi­ля пли­ти. да­но». 16.35, 22.55 Жi­но­ча фор­ма. 7.00 Х/ф «34-й швид­кий». 17.30 Час кра­си. 8.30 Ран­ко­вий «Свi­док». 18.20, 18.55 З бi­ло­го ар­ 9.00 «Кри­мi­наль­нi спра­ви». ку­ша. 10.00 Т/с «Тер­мi­но­во в 20.20, 20.45, 23.45, 0.10 Кi­ но­мер-3». но­бо­ги­нi. 11.45 Т/с «Де­тек­ти­ви». 21.10, 21.30 Iно­зем­на кух­ня. 12.50 Т/с «Ро­сiйсь­кi лi­ки». 14.55, 19.30 Т/с «Лiтєй­ 5 КАНАЛ ний». 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 16.45, 19.00, 23.45 «Свi­док». 12.00, 13.00, 14.00, 17.00 Т/с «1942». 15.00, 16.00, 17.00, 21.45 Т/с «Кри­мi­на­лiс­ти: 18.00, 19.00, 20.00, мис­ли­ти як зло­чи­ 21.00, 22.00, 23.00, нець». 0.00 «Час но­вин». 22.45 Т/с «CSI: Лас-­Ве­гас». 0.15 Х/ф «Ян­го­ли апо­ка­ 8.10, 22.40, 23.20 «Бiз­нес-­ час». лiп­си­са». 8.15, 18.50, 23.40 «Час спор­ K-1 ту». 8.20 «Но­ви­ни Київщи­ни». 6.00 «Ра­нок на К-1». 8.40, 9.50, 12.50, 14.50, 7.30 «Муль­тфiль­ми». 16.50, 17.20, 17.50, 10.00 «Жi­но­ча лi­га». 22.50, 23.50 «По­го­да». 10.50, 0.15 Х/ф «Жан­ 8.50 «Тран­ смi­сiя-­но­ви­ни». дарм i жан­дар­мет­ 9.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5 ки». еле­мент». 12.45 «Доб­рий ве­чiр, тва­ 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, ри­ни». 20.10, 21.10 «Час. Пiд­ 13.40, 17.10 «Дiм на заз­ сум­ки дня». дрiсть усiм». 14.35, 19.00 «Шо­пiнг мон­ 13.10 «По­дат­ко­вий що­ден­ ник». стри». 15.25, 18.00 «Зва­на ве­че­ря». 16.10 «Тран­смi­сiя». 17.25 «Особ­ли­вий пог­ляд». 16.15 «Орел i Реш­ка». 20.00 «Бiй­цiвсь­кий клуб». 18.15 «Енер­го­наг­ляд». 21.00 «Роз­смi­ши ко­мi­ка». 18.40 «Київсь­кий час». 21.40 «Час-­Тайм». 21.50 «Штуч­ки». 23.20 «Ве­чiр. Па­ша. Зо­рi». 22.15 «Аг­ро­кон­троль». 23.30 «Cri­me news». K-2 23.45 «Ог­ляд пре­си». 7.00 Муль­тфiль­ми. ТВі 9.00 Сiм’я вiд А до Я. 6.30 Го­лос вi­ру­ючо­го. 10.20 На­ше все. 7.00, 19.30 Сь­огод­нi про го­ 11.00, 11.40 Шко­ла ліка­ря лов­не. Ко­ма­ровсь­ко­го. 8.00, 20.30, 23.30 Сь­огод­нi. 12.15 Знаєте що? 13.10, 21.55 Сi­мей­ний роз­ 8.30, 16.30 Нав­ко­ло свi­ту. 9.35 Здо­ро­ве жит­тя з Iри­ мiр. 14.00, 19.30 Лi­ка­рi. ною Тру­ха­чо­вою.

10.30 Ци­вi­лi­за­цiя. Бон­нi i Клайд. 11.30 Юве­лiр ТВ. 14.30 Знак ок­ли­ку з Ар­те­ мом Шев­чен­ком. 15.30 Особ­ли­вий фор­мат. Пов­ста­ле мiс­то. 17.30 Сiм чу­дес Ук­раїни. 17.45 Ци­вi­лi­за­цiя. Мур­ манськ. Бит­ва за Ар­ кти­ку. 19.00, 23.00 Знак ок­ли­ку. 21.00 «Тен­дер News» з На­та­ лiєю Сед­лець­кою. 22.00 Аль­бер­тей­нштейн. 0.00 Клуб еро­ти­ки. 2.00 Клуб­Нiч­ки.

ЧЕРНІГІВ 8.00 Сту­дiя «Iн­форм». Пiд­ сум­ки. 8.30 Сту­дiя «Дi­алог». 9.00 Х/ф «Фi­нiст - Яс­ний Со­кiл». 10.20 Iс­то­рiя без ре­ту­шi. 10.30 Кри­мi­нал, обов’язок, пра­во. 10.55 Х/ф «Бi­жу­ча по хви­ лях». 12.20 Ма­ми­на шко­ла. 12.40 Фар­би жит­тя. 13.00, 16.00 Сту­дiя «Iн­ форм». Пульс дня. 13.10, 20.00 Те­ле­об’єктив. 13.20 Уряд на зв’яз­ку з гро­ ма­дя­на­ми. 13.50 Ук­раїнцi в Ро­сiї. 14.20 У бор­гу пе­ред при­ру­ че­ни­ми. 14.35 Га­ле­рея об­ра­зiв. 15.00, 18.00 Ефiр­ний час ТРК «Но­вий Чер­нi­гiв». 16.15 Вiд щи­ро­го сер­ця. 17.15 Зi скринь­ки «Ди­во­ виж­но­го ка­лей­дос­ ко­па». 17.30 На сiль­сь­ких пе­рех­ рес­тях. 20.15 Роз­мо­ва без но­та­цiй. 20.45 Ве­чiр­ня каз­ка. 21.00 Енер­го­ма­нiя.


6

Наш край

9 лютого 2013 року

  Вітаємо! 13 лютого відзна­ чатиме свій день на­ родження Марія Остапівна БРИГИНЕЦЬ із с. Ковпита. Доньки, зяті, онуки та правну­ ки щиро вітають її з 85-річчям і ба­ жають міцного здоров’я, довголіт­ тя та дарують такі рядки: В цей день хотілося б сказати Все те, чого раніше не змогли: Що Ви у нас найкраща в світі мати Й бабуся найдорожча на землі. Спасибі, матусю, за ласку й тепло, Недоспані ночі, турботу й добро, Хай серце у грудях ще довго палає, А руки, мов крила, внучат пригортають. Ми зичимо Вам ще чимало прожити, Щоб всіх на сторіччя змогли запросити!

  Оле-оле-оле-оле!

«Свишень» – чемпіон! Результати вирішальних матчів Кубка району з міні-футболу 1/4 фіналу «Свишень» (Кувечичі) – «Зернопром-молодь» (Анисів) – 7:2. «Холдинг» (Чернігів) – «Гамма» (Чернігів) – 1:1, пен. 4:3. «Зернопром» (Анисів) – «Кера» (Лукашівка) – 2:2, пен. 4:3. «Держслужбовець» (Чернігівський район) – «Ефес» (Чернігів) – 3:6. 1/2 фіналу «Свишень» (Кувечичі) – «Холдинг» (Чернігів) – 4:2. «Зернопром» (Анисів) – «Ефес» (Чернігів) – 3:7. Фінал «Свишень» (Кувечичі) – «Ефес» (Чернігів) – 6:2. До фіналу потрапили дві найяскравіші команди змагань, обидві з яких знайшли чимало прихильників серед вболівальників. На початку більш вдало діяли чернігівці, вони двічі виходили впе­ ред. Однак на останній хвилині першого тайму Юрій Шубенок не лише зрівняв шанси, але й вивів «Свишень» уперед. Дуже напружено проходила друга половина цього видовищного поєдинку. «Ефес» доклав максимум зусиль, аби зрівняти рахунок, бага­ то і небезпечно атакував. Проте і кувечичці діяли напрочуд майстерно, грамотно будували оборону й стрімко атакували при першій же нагоді. Великі швидкості, боротьба по всьому полю до останньої хвилини – ви­ рішальний матч сповна виправдав свій фінальний статус. У середині тайму знову майстерно зіграв Шубенок, і, напевно, саме цей м’яч став вирішальним. Суперник не здавався і продовжував ата­ кувати, однак «Свишень» відтепер почувалася більш упевнено і довела матч до заслуженої перемоги. Сергій ГОРОБЕЦЬ, Олександр ЧАУС

Закінчення. Початок на 1-й стор.

Пролунав фінальний свисток, і на табло застигла позначка: 6:2! «Свишень» удруге стала чемпіо­ ном Чернігівського району! Зала

вибухнула оплесками! Спортсме­ ни вітали одне одного й дякували суперникам за гру. За кілька хви­ лин відбулася урочиста церемонія нагородження. Народний депутат

України Михайло Чечетов уручив Кубок Чернігівського району капі­ тану «Свишені» Андрію Красков­ ському. Вітаючи спортсменів і гро­ маду із визначною перемогою, він згадав своє спортивне минуле і по­ бажав подальших досягнень. – Я не з чуток знаю, що таке спортивний азарт, – наголосив Ми­ хайло Васильович. – Спорт – це дружба, сила волі, характер, по­ чуття обов’язку. Гадаю, за співпра­ ці чинної виконавчої влади й ме­ не як народного депутата України це футбольне свято з кожним ро­ ком набиратиме сил. Спасибі усім – і учасникам, і вболівальникам, і ор­ ганізаторам! В. о. голови Чернігівської район­ ної державної адміністрації Микола Ганжа також подякував усім учас­ никам турніру, а також організато­ рам. – Від душі вітаю команду села Ку­ вечичі, яка представляла Чернігів­ ський район і виборола перемогу! Спасибі за ваше вміння та старання! – Нехай усе у нас робиться так професійно, як ви бачили це у фіна­ лі. Дай Боже перемог на майбутнє! – прозвучало у вітальному висту­ пі голови районної ради Михайла Литвина. Відзнаки, а також грамоти і ме­ далі було вручено кращим футбо­ лістам, які брали участь у турнірі. А переможці, крім Кубка, отримали й нову форму.

Конкурс «Таланти багатодітної родини!»

За інформацією відділу в справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Менеджер команди-переможниці «Свишень» Олександр Коваленко та капітан Андрій Красковський за кілька хвилин після нагородження: – Коли був у такому віці, як ці хлопці, грав за кувечицьку коман­ ду, – розповідає Олександр. – На­ родився й виріс я у Тамарівці Ріп­ кинського району, живу в Славу­ тичі. За команду дуже радий. У нас хороший злагоджений колектив. Хлопці майже всі працюють на Чорнобильській атомній станції, у кожного родина, але збираємося й граємо, передусім, для себе. – Живу в Кувечичах, працюю на ЧАЕС. Разом із хлопцями граємо років вісім, – каже Андрій. – Важ­ ко у наш час щось організувати, але маємо підтримку сільського голови Валентини Яківни та голо­ ви сільгоспкооперативу «Полісся» Михайла Михайловича. Усім допо­ магають. Хлопці розповіли, що в селі сформовано й юніорську збірну з футболу. Про здобутки говори­ ти рано, але є надія на те, що ку­ вечицький футбол має майбутнє. Наталія БУШАЙ

Власкор «Голосу України» в Чернігівській області Сергій Павленко підготував до друку нову книгу «Мікротопоніми Чернігово-Сіверщини». Є у ній розділ і про наш район (номера населених пунктів подані, згідно з обласним реєстром). Упорядник назв урочищ, долин, лугів, озер, ярів і т. п. просить надіслати йому всі доповнення, зауваження на адресу: 14035, м. Чернігів, абонентна скринька №3. Жеведська сільська рада 1380, с. Жеведь: кутки – Іванен­ ковщина, Каштановка, Гута, Гат­ ка, Красовщина, Рябусовщина; урочища – Цегельня, Розпектива, Угольня, Скотомогильник, Мата­ ровка, Займа, Сотницький Круг; лі­ си – Рудникове, Смолове, Окопана Дубина; луги – Сидоровщина, Ста­ хов Остров, Човен, Купник; випаси – до озера, за Дерев’янком; рівча­ ки – Лідоров, Гнилуський, Тимофа­ нов, Аникієв; поле – Петрове; до­ лини – Дегтярський Круг, Бедина, Глодова, Асонова; озеро – Озеро; річка – Жеведюха.

«Деревяныя, благолєпныя, сосуды серебреныя имеет»...

  УВАГА!

У березні 2013 року планується про­ ведення районного конкурсу «Талан­ ти багатодітної родини», присвячено­ го 90-річчю створення Чернігівського району. Конкурс проводиться за таки­ ми номінаціями: «Вокальне мистецтво»; «Патріотична пісня»; «Хореографія»; «Музичне виконання»; «Образотворче мистецтво»; «Художнє та авторське ви­ конання»; «Оригінальний жанр»; «Деко­ ративно-ужиткове мистецтво». Заявки на участь у районному конкурсі подавати до 29 лютого 2013 року: - до відділу в справах сім’ї, моло­ ді та спорту райдержадміністрації, тел. 60-83-53, каб. 310; - до відділу освіти райдержадміні­ страції, тел.: 95-43-67, 60-83-51, каб. 415; - до відділу культури і туризму рай­ держадміністрації, тел. 3-26-30.

Мікротопоніми Чернігівського району

Березанську святиню – церк­ ву Різдва Пресвятої Богороди­ ці – було збудовано в 1878 році. До цього тут був інший храм, рік заснування якого встановили на основі мет­ричних даних та спо­ відних книг 1780 року. Ці дані підтвердив житель села Березанка Іван Овечуш­ ко, який розповів, що, коли роз­ бирали церкву, було знайдено хрест із написом «1780 рік». На сьогодні місцеві краєз­ навці мають у розпорядженні клірові відомості Чернігівсько­ го повіту 1803 і 1838 pp., у яких міститься інформація про бе­ резанських священиків Матвія Данилевича і його сина Стефа­ на. В першій зазначено, що церк­

ва Різдва Богородиці с. Березан­ ка «деревяныя, благолєпныя, сосуды серебреныя имеет». (Державний архів Чернігівської області, далі ДАЧО). У другій відомості уточнен­ ня: «Построєна 1786 г. тщани­ ем умершего Березанского про­ тоиерея Матфея Данилевича и прихожан». У відомості за 1803 рік настоятелем храму значить­ ся 27-літній Стефан Матвійович Данилевич. Згідно з відомостя­ ми, народився він приблизно у другій половині 1776 року або в першій 1777 року. Стефан Да­ нилевич у 1798 році закінчив клас філософії Чернігівської се­ мінарії, служив канцеляристом у Чернігівській дікастерії, руко­ покладений 21 січня 1803 року й відтоді посідав «настоящее мес­ то». Місцем йому, вочевидь, по­ ступився батько, якому на той час виповнилося 46 років й з 1803 року він залишався в пара­

фії «на пропитании». Отже, Мат­ вій Данилевич народився десь у 1757 році. Його анкетні характе­ ристики в конспекті літератур­ ної творчості видаються цікави­ ми: «В семинарии был и обучал­ ся по риторике», тобто не закін­ чив навіть філософський клас. Зазвичай риторичні класи про­ ходили у 20-22 роки. Отож його навчання завершилося близько 1777 року (не у семінарії, а ще в Чернігівському колегіумі), а 24 лютого 1778 року його було ру­ копокладено. Інші записи у відо­ мості також звертають на себе увагу: «В чтении довольно могу­ щий» і «по нотам петь умеет». Та­ кі характеристики священнос­ лужителів у клірових відомос­ тях початку XIX ст., принаймні в Чернігівській єпархії, трапля­ ються дуже рідко. Щодо дворянського похо­ дження березанських священи­ ків, то це потребує заглиблення

в їхній родовід. У списках козаць­ кої старшини, укладених сучас­ ними дослідниками, зазначені прізвища Данилевичів, Данило­ вичів, як військових товаришів у Чернігівському полку. Церкву Різдва Пресвятої Бого­ родиці було зруйновано в 19621963 роках, хоча навіть під час фашистської окупації в ній про­ ходили богослужіння. Жителі села Березанка – М. П. Жежко,  І.  Д.  Овечуш­ ко,  О.  Ф.  Барбаш  – розповідали, що, коли розбирали церкву, то здавалося, наче свистять кулі. Хрест зачепили трактором, хо­ тіли зняти, але лише зігнули. З церковного даху впав Олексій Барбаш. Зараз на місці церкви встанов­ лено хрест із іконою. Торік залито фундамент під кап­личку. За матеріалом завідувачки бібліотекою Віри Чуприни


Наш край

9 лютого 2013 року

7

П  сівний календар 2013 Культура

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

28

1-7, 28-31

1-3, 24-30

1, 27, 28

5, 6, 17-24

2, 3, 29-31

-

-

20-24

2-7, 29-31

1-3, 26-30

1, 23-28

5, 6, 19-24

2, 3, 29-31

-

-

1-3, 6, 7, 28- 2, 3, 26, 27, 30 30

1, 21-24, 27, 28

5, 6, 17-24

2-4, 29-31

-

-

Картопля, топінамбур Цибуля ріпчаста Морква, буряк

28

Редиска, ріпа, редька Петрушка, селера на корінь Часник Капуста рання, салат Капуста середня, пізня

28

1-7, 27-31

1-3, 24-30

1, 21-28

5, 6, 17-24

21, 22, 28

1-3, 6, 7, 20, 21, 28-30

2, 3, 24-27, 30

1, 21-24, 27, 28

5, 6, 17-20, 24

-

2-7, 29-31

1-3, 26-30

1, 23-28

5, 6, 19-24

11-13, 16-18, 13-15, 21-24 9-11, 17-21 24-27 11-13, 16-18, 14, 15, 21-24, 10, 11, 17-20, 16, 17, 21, 22 15, 16, 20, 21 24 27, 28 24 16, 17, 21, 22 15, 16, 20, 21

Огірки, селера, шпинат

16-22

Помідори

16-22

15-18, 21

1, 21, 22, 28-30

1, 18, 19, 25-31 1, 13, 14, 18 20,21,24-26 16, 21, 22, 30 19, 28-31 20, 21, 24-26

1, 21, 22, 28-30

1, 18, 19, 26-29

3-5, 26, 27, 1, 22, 23, 271, 21, 22, 28- 1, 18, 19, 2620, 21, 24-26 30, 31 29 30 31 1, 21, 22, 1, 18, 19, 20, 21, 24-26 28-30 26, 27 16, 21, 22, 1, 18, 19, 20, 21, 24-26 28-30 28-31 4, 5, 13, 14, 11-18 7-14 6-12, 20, 21 4-8, 16 18, 19 4, 5, 13, 14, 18, 19

17-21

13-18

9-15

6-12

4-8, 16-22

4, 5, 13-19

15, 16, 20, 21 11-13, 16-18 13-15, 23-28 10, 11, 19-22

17-21

13-18

9-15

7-12

4-8, 16-22

4, 5, 13-19

11-13, 16-18, 13-15, 21-24 10, 11, 17-22 Перець солодкий 16, 17, 21, 22 15, 16, 20, 21 24

15-21

-

-

6-12

4-8, 16

4, 5, 13, 14

Баклажани

17, 18

-

-

-

-

4, 5, 13, 14

9, 17, 18

-

-

-

-

4, 5, 13-19

16, 17, 21, 22 15, 16, 20, 21 11-13, 16-18 13-15, 23-28 10, 11, 19-21

Баштанні

Кукурудза, сорго Соняшник

11-18

15-18, 21

-

11-15, 23, 24 9-11, 19-22

Гарбузи, кабачки, патисони Квасоля, горох, сечевиця Кріп, цибуля, петрушка на зелень

15-21

2-4, 21, 29-31 2-4, 20, 29-31 2-4, 17-21, 29-31

Вересень Жовтень Листопад Грудень

16-22

15-21

16-22

15-21

11-18

11-15, 23, 24 9-11, 19-21

11-18, 24-27 11-15, 21-24

9-11, 17-22

15-20

-

-

-

4-8, 16-22

4, 5, 13-19

15-21

15-21, 28-30 11-18, 24-30 11-15, 21-24

9-11, 17-22

15-21

11-18

7-15

6-12

4-8, 16-22

4, 5, 13-19

15-17, 20-22

15, 16, 20, 21, 11-13, 16-18, 13-15, 18-24 25, 26 21-24

9-11, 15-22

12-21

8-18

6-15

6-12, 17-21

4-8, 16-22

4, 5, 13-18

15-21

11-18

7-15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11-13, 14, 15, 21-28 10, 11, 17-24 16-18, 24-30 11-13, 19, 20, 15-17, 23, 24 15, 16, 22-24 16, 17, 21-28 12-14, 17-22 24-30

16, 17, 21, 22 15, 16, 20, 21

Несприятливі дні

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень Жовтень Листопад Грудень

для посадки та пересаджуван­ ня рослин

9, 10

8-11

4-6, 9, 10

2, 3, 9, 10

7, 8, 25-27

7, 8, 23, 24

6, 7, 19, 20

4, 5, 16, 17

  Експертна служба

2, 3, 9, 10

2, 3, 6-8

  Поради читачів

Підготуйте насіння

Щоб у дворі гелготіло

Поради від експерта з аграрних питань Миколи Осипенка, с. Брусилів Хоча надворі лютує зима, дбайливі господа­ рі вже готуються до вирощування розсади. З цього приводу – кілька порад, які допоможуть отримати щедрий урожай. Перш ніж висівати городину, перевірте на­ сіння на схожість, проростивши кілька зернят кожної культури. Зробите це завчасно й будете упевнені, що з насінням усе гаразд, або ж матимете час при­ дбати нове. До речі, є кілька правил, які потрібно знати кожно­ му городнику. Насіння гороху та квасолі при правильному зберіганні не псу­ ється 6 років; кавунів, кабачків та огірків – 6-7; гарбузів і капусти – 4-5; бобів, помідорів, редьки та редиски – 3-5; баклажанів, морк­ ви, перцю, ріпи, буряків, салату та шпинату – 3-4 роки, а у петруш­ ки, пастернаку та кропу – найменший термін зберігання. До ре­ чі, насіння огірків має таку особливість – що довше йо­ го зберігати, то кращою бу­ де схожість. Тож не висівай­ те «свіже» насіння, бо мати­ мете лише пустоцвіти. Саме час, щоб підготувати й потрібну кількість добрив. З розрахунку на площу шість соток вам знадобиться: нітроамо­ фоски та суперфосфату – по 2 кг, сульфату калію – 1 кг, мідно­ го купоросу – 0,5 кг, залізного купоросу – 0,3 кг, марганцівки – 5-10 г, деревного попелу – до 10 кг.

4, 5, 13, 14

Господинь, котрі вже не перший рік тримають гусей, не треба вчити як доглядати цю птицю. Але своїм досвідом ділиться постійна читачка районки Катерина Йовенко. Він, швидше, для новачків, але й «професіоналам» стане у нагоді.

Зазвичай гуси починають нес­тися вже у другій декаді лютого. До цього птахів потрібно підготувати. Переду­ сім подбайте про правильне харчу­ вання. Птицю годують 3-4 рази на до­ бу, до того ж не лише вдень, а й увече­ рі. Корисним буде цільне зерно куку­ рудзи, вівса або ячменю, наполовину змішане зі заздалегідь пророщеним. Одночасно включайте в раціон мішанку з вареної картоплі, сирих буряків, гарбузів, моркви, сироватки, молока, м’ясних або рибних відходів. Згодовують гусям і січку з запа­ реного лугового і люцернового сі­ на, суху кропиву, листя липи, клена, берези та тополі, а також подрібне­ ну хвою.

Для того, щоб сформувалися яйця, потрібен кальцій. Тож у окремі єм­ ності насипте погашене вапно, крей­ ду, гравій. Підвищити яйценосність допоможе додаткове освітлення. То­ му в другій половині зими птицю по­ ступово переводьте на чотирнадця­ тигодинний світловий день. У третю декаду лютого гуски починають нес­ тися, зазвичай через день. До цього часу потрібно облаштувати гнізда, розміром 60х40х50 см. Поставте їх на землі в тихому й затишному місці, знизу постеліть солому або сіно. Не­ суться гуски переважно вранці, тож вчасно збирайте яйця, аби вони не переохолоджу­валися. Для висиджування відберіть яйця овальної форми, з гладкою, чистою шкаралупою. Обов’язково продивіть­ ся кожне на світло. Для цього згор­

ніть лист паперу в трубку діаметром 4 см, притуліть до яйця й подивіться, направивши на сонце або ввімкнену лампочку. У повноцінного яйця рівномір­ но просвічується шкаралупа та тем­ ний жовток, який повільно зміщуєть­ ся, коли обертати яйце, і повільно по­ вертається в початкове положення, білок не має плям. Жовток має бути розташований майже по центру, як­ що він дуже зміщений до шкаралу­ пи, яйце не годиться для виведення гусеняти. На восьмий день насиджування ще раз огляньте яйця на світло. За­ родок хороший, якщо в яйці є темна пляма, від якої в усі боки відходять тоненькі ниточки. Підготувала Алла ПИРОГ


8

T V-Край

9 лютого 2013 року

Середа, 13 лютого 8.55 Т/с «Жi­но­чi мрiї про да­ле­кi краї». 8.00 Но­ви­ни. 10.00, 17.10 Т/с «Ве­лич­ 8.15 Х/ф «Чак­лун­ка». не сто­лiт­тя. Рок­со­ 9.05 Око­ли­ця. ла­на». 9.30 Уряд на зв’яз­ку з гро­ма­ 12.00, 12.55, 20.00, 21.05 дя­на­ми. Х/ф «Ве­ро­ні­ка: втра­ 10.20 Т/с «Ма­ру­ся». че­не щас­тя». 11.45 Т/с «Мос­ква. Три 14.00 «Не бре­ши ме­нi-3». 15.00 «Сi­мей­нi ме­лод­ра­ вок­за­ли». ми-2». 12.40, 19.50, 21.20 Дi­ло­ 16.10 «Прос­то шоу з Юрiєм вий свiт. Гор­бу­но­вим». 12.50 Ук­раїнсь­ка пiс­ня. 16.45, 23.15 «ТСН. Особ­ли­ве». 13.25 Кни­га. ua. 13.45 Х/ф «Дов­га до­ро­га в 22.10 «Та­бу з Ми­ко­лою Ве­ рес­нем». дю­нах». 23.40 Т/с «Не­за­бутнє». 15.00 Но­ви­ни (iз сур­до­пе­ 0.40 Х/ф «Пiв­ден­ний Цен­ рек­ла­дом). трал». 15.20, 20.55 Офi­цiй­на хро­ нi­ка. ІНТЕР 15.25 Euro­news. 5.40 Т/с «Го­во­рить по­лi­ 15.40 На­ука. цiя!». 15.45 Дi­ло­вий свiт. Аг­ро­ 7.00, 12.00, 18.00 Но­ви­ни. сек­тор. 7.10, 7.35, 8.10, 8.35 «Ра­нок з 15.50 «Ве­се­лих свят». Кон­ IН­ТЕ­Ром». цер­тна про­га­ма I. По­ 7.30, 20.30 «Спорт у Под­ро­ по­ви­ча. би­цях». 16.20 Х/ф «Виз­во­лен­ня». 8.00, 8.30, 9.00 «Но­ви­ни». 17.25 Т/с «Со­ло для пiс­то­ 9.10, 20.35 Т/с «Гос­по­дар­ ка тай­ги-2. До мо­ря». ле­та з ор­кес­тром». 18.10 Бi­ат­лон. Чем­пi­онат свi­ 11.50 Д/с «Слiд­ство ве­ли з Ле­онi­дом Ка­невсь­ ту. Iн­ди­вi­ду­аль­на гон­ка ким-2». (жiн­ки). 20.10 Жарт з Ю. Галь­це­вим. 12.55, 18.10 Т/с «Ос­трiв не­ пот­рiб­них лю­дей». 20.50 Ме­га­лот. 14.45 «Су­до­вi спра­ви». 21.00 Пiд­сум­ки дня. 15.25 «Сi­мей­ний суд». 21.30 Кри­ве дзер­ка­ло. 16.20 Т/с «На со­няч­нiй 22.50 Су­пер­ло­то, Трiй­ка, сто­ро­нi ву­ли­цi». Ке­но. 20.00 «Под­ро­би­цi». 23.00 Пiд­сум­ки. 23.15 Х/ф «Втор­гнен­ня». 23.10 Спорт. 1.10 «Парк ав­то­мо­бiль­но­го 23.20 Х/ф «Чо­ло­вi­ча ро­ пе­рi­оду». бо­та». ICTV 0.15 Вiд пер­шої осо­би. 6.00 Свi­та­нок. КАНАЛ 1+1 7.00, 7.45 Дi­ло­вi фак­ти. 6.35 М/ф «Чер­во­нi Ша­поч­ 7.10 Т/с «Ле­ся+Ро­ма». ки». 7.55 Не­сек­рет­нi фай­ли. 7.00, 19.30 ТСН: «Те­ле­вi­зiй­на 8.45 Фак­ти. Ра­нок. служ­ба но­вин». 9.15, 19.15, 0.50 Над­зви­чай­нi но­ви­ни. 7.55 Т/с «Вес­на у груд­нi».

УТ-1

10.10, 16.50 Т/с «Ву­ли­цi роз­би­тих лiх­та­рiв». 11.55 Т/с «Ко­декс чес­тi». 12.45 Фак­ти. День. 13.00 Т/с «Гру­па «Ze­ta»-2». 13.50, 21.45 Т/с «Про­ку­ рорсь­ка пе­ре­вiр­ка». 14.55 Т/с «Даішни­ки». 18.45 Фак­ти. Ве­чiр. 20.00 Т/с «Бом­би­ло». 22.45 Х/ф «Пiв­нiч­на краї­ на».

ТЕТ

11.50 Ток-­шоу «Не­хай го­во­ рять». 14.25 Т/с «Под­руж­жя». 15.20 Щи­ро­сер­дне зiз­ нан­ня. 16.00 Кри­тич­на точ­ка. 18.00 Т/с «Не­рiв­ний шлюб». 19.20 Ток-­шоу «Го­во­рить Ук­раїна». 21.30 Фут­бол. Лi­га Чем­пi­ онiв УЄФА. 1/8 фi­на­ лу. «Шах­тар» (Ук­раїна) - «Бо­ру­сiя» (Нi­меч­ чи­на). 23.50 Т/с «Грiмм». 0.45 Х/ф «Мор­пе­хи».

20.00 Д/ф «I ти, Брут?! Всес­ вiт­ня iс­то­рiя зрад». 21.35 Д/ф «Са­мот­нiй бать­ ко ба­жає поз­на­йо­ми­ тись». 23.40 Д/ф «Ос­тан­нi мус­тан­ги Євро­пи». 0.45 «Амур­нi ме­ло­дiї».

10.20 На­ше все. 11.00, 11.40 Шко­ла ліка­ря Ко­ 7.10 Бай­ди­кiв­ка. ма­ровсь­ко­го. 7.35, 8.25 М/с «Да­ша-­дос­лiд­ 12.15 Знаєте що? ни­ця». 13.10, 21.55 Сi­мей­ний роз­мiр. 8.00 Муль­тик з Лун­тi­ком. 14.00, 19.30 Лi­ка­рi. 9.00 Т/с «Крем­лiвсь­кi кур­ 14.45, 15.05 За­пи­тай­те у ку­ сан­ти». ха­ря. 10.00 Т/с «Всi жiн­ки - вiдь­ 15.35 Сва­ти бi­ля пли­ти. ми». НТН 16.35, 22.55 Жi­но­ча фор­ма. 11.00 Т/с «Та, що го­во­рить 6.55 Х/ф «Дай­те кни­гу 17.30 Час кра­си. з при­ви­да­ми». скарг». 18.20, 18.55 З бi­ло­го ар­ку­ша. 12.00 Т/с «Ме­тод Лав­ро­ 8.30 Ран­ко­вий «Свi­док». 20.20, 20.45, 23.45, 0.10 Кi­но­ вої». СТБ 9.00 «Кри­ м i­ н аль­ н i спра­ в и». бо­ги­нi. 12.55, 19.25 Бо­ги­ня шо­пiн­гу. 5.00 Про­фi­лак­ти­ка. 9.55 Т/с «Тер­мi­но­во в но­ 21.10, 21.30 Iно­зем­на кух­ня. 13.35 Т/с «Моя прек­рас­на 12.00 «Ву­со­Ла­поХ­вiст». мер-3». нянь­ка». 5 КАНАЛ 12.25 «Мас­тер­Шеф». 11.50 Т/с «Де­тек­ти­ви». 14.40, 20.30 Да­йош мо­ ТОНіС 15.55 «Все бу­де доб­ре!». 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.50 Т/с «Ро­ с iйсь­ к i лi­ к и». лодь­ож! 18.00, 22.00 «Вiк­на-­Но­ви­ни». 15.40 Вай­фай­те­ри. 13.00, 14.00, 15.00, 14.55, 19.30 Т/с «Лiтєй­ 6.00 Про­фi­лак­ти­ка. 12.00 «Со­цi­аль­ний ста­тус: 18.20 «Ней­мо­вiр­на прав­да 16.15 Т/с «Сплiт». 16.00, 17.00, 18.00, ний». ва­ша пен­сiя». про зi­рок». 19.00, 20.00, 21.00, 16.45, 19.00, 23.45 «Свi­док». 17.15 Це лю­бов-2. 14.00, 22.40 Д/ф «Ней­мо­ 17.00 Т/с «1942». 20.00 «Слiд­ство ве­дуть ек­ 17.40 Т/с «По­ло­вин­ки». 22.00, 23.00, 0.00 «Час вiр­нi по­до­ро­жi HD». стра­сен­си». но­вин». 21.40 Т/с «Кри­мi­на­лiс­ти: 18.20, 21.35 Од­на за всiх. 21.00 «Служ­ 21.00 Т/с «Са­ма­ра». мис­ли­ти як зло­чи­ 8.10, 22.40, 23.20 «Бiз­нес-­ 19.50, 22.25 Т/с «Вi­сiм­де­ 15.00,ба18.30, но­вин «Со­цi­аль­ний 22.25 «Ха­та на та­та». час». нець». ся­тi-2». пульс». 0.10 Т/с «Док­тор Ха­ус». 22.40 Т/с «CSI: Лас-­Ве­гас». 8.20, 18.50, 23.40 «Час спор­ 23.00 Над­то гру­бо для Ю-­ 15.15, 18.55, 21.30 «По­го­да». 0.15 Х/ф «Зiт­кнен­ня». 1.00 Х/ф «Гар­де­ма­ри­ни, ту». туб’а. 15.30 «Ро­нiн. Ток-­шоу з впе­ред!». 8.25 «Тран­ смi­сiя-­тест». 23.25 Анек­до­ти. Дмит­ром Вид­рi­ним». K-1 8.40 «Тран­смi­сiя-­но­ви­ни». НОВИЙ КАНАЛ 0.00 Т/с «Ре­аль­на кров». 16.00 «Цей ди­во­виж­ний 6.00 «Ра­нок на К-1». 8.45, 23.45 «Ог­ляд пре­си». свiт». ТРК «УКРАїНА» 7.40, 8.45 Пiд­йом. 7.30 «Муль­ т фiль­ м и». 8.50, 9.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50 «Ал­ло, лi­ка­рю! На­ 8.30, 19.00 Ре­пор­тер. 10.10 «Жi­но­ча лi­га». 16.55, 17.20, 17.50, 6.00 Срiб­ний апель­син. жи­во». 9.00, 19.50 Т/с «Не плач за 7.00, 17.00, 19.00 По­дiї. 22.50, 23.50 «По­го­да». 17.45 Д/ф «Ре­аль­нi iс­то­рiї. 11.00, 0.15 Х/ф «Ви­со­кий мною, Ар­ген­ти­но!». 7.20 Ра­нок з Ук­раїною. блон­дин у чор­но­му 9.15, 13.10, 14.10 «5 еле­мент». День усiх за­ко­ха­них». 10.05, 16.55 Т/с «Ка­дет­ че­ре­ви­ку». 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 9.20, 12.50, 17.15, 21.00 Т/с 18.50, 21.25 «Еко­но­мiч­ний ство». 12.45 «Доб­рий ве­чiр, тва­ 20.10, 21.10 «Час. Пiд­ «Слiд». пульс». 11.05 Т/с «Та­ту­се­вi донь­ 9.50, 20.00 Т/с «Кор­ ри­ни». 19.00 «В гос­тях у Дмит­ сум­ки дня». ра Гор­до­на. Ми­хай­ло 13.40, 17.10 «Дiм на заз­ ки». дон слiд­чо­го Са­ 15.15 «Здо­ро­вi iс­то­рiї». Кок­ше­нов». вельєва». 13.20, 14.35 Kids’ Ti­me. дрiсть усiм». 16.15 «Драйв». 13.25 М/с «Злю­ки боб­ри». 14.35, 19.00 «Шо­пiнг мон­ 17.25 «Ар­се­нал». 13 лютого – I фаза, зростаючий Мі13.50 М/с «Кот­пес». стри». 18.15 «Аг­ро­кон­троль». 14.45, 15.45 Te­en Ti­me. сяць, 3-й день Місяця, Місяць у 15.25, 18.00 «Зва­на ве­че­ря». 18.40 «Київсь­кий час». 14.50 Т/с «Дру­зi». 16.15 «Орел i Реш­ка». 21.40 «Час-­Тайм». сузір’ї Овна. 15.50, 21.55 Т/с «Свiт­ло­ 22.15 «Ак­цент». 20.00 «Бiй­цiвсь­кий клуб». Це день покаяння, очищення й перетво­ фор». 23.30 «Cri­me news». 21.00 «Роз­смi­ши ко­мi­ка». рення. Вдалий для поїздок, подорожей, від­ 17.55, 20.50 Т/с «Во­ро­нi­ 21.50 «Штуч­ки». ТВі ряджень і переїздів. Приносить удачу людям, ни». 23.20 «Ве­чiр. Па­ша. Зо­рi». готовим ризикувати й жертвувати собою за­ 19.25 Спор­тре­пор­тер. 6.00 Про­фi­лак­ти­ка. K-2 23.00 Т/с «Шко­ла». 12.00 Ци­вi­лi­за­цiя. Мур­ ради справи. Можливі порушення й збої в 7.00 Муль­тфiль­ми. 0.05 Т/с «Що­ден­ни­ки вам­ роботі нервової системи. манськ. Бит­ва за Ар­ пi­ра-2». кти­ку. 9.00 Сiм’я вiд А до Я.

13.15, 17.30 Сiм чу­дес Ук­ раїни. 14.30 «Тен­дер News» з На­та­ лiєю Сед­лець­кою. 15.30 Аль­бер­тей­нштейн. 16.30 Нав­ко­ло свi­ту. 17.45 Ци­вi­лi­за­цiя. Валь­тер Штен­нес. Друг про­ти Гiт­ле­ра. 19.00, 23.00 Знак ок­ли­ку. 19.30 Сь­огод­нi про го­лов­не. 20.30, 23.30 Сь­огод­нi. 21.00 По­лiт­клуб Вi­та­лiя Порт­ни­ко­ва. 0.00 Клуб еро­ти­ки. 2.00 Клуб­Нiч­ки.

14.15, 21.45 Т/с «Про­ку­ рорсь­ка пе­ре­вiр­ка». 15.15, 20.00 Т/с «Бом­би­ ло». 18.45 Фак­ти. Ве­чiр. 22.45 Х/ф «Мiль­йо­нер iз нет­рiв».

8.00, 20.30, 23.30 Сь­огод­нi. 8.30, 16.30 Нав­ко­ло свi­ту. 9.35 Здо­ро­ве жит­тя з Iри­ ною Тру­ха­чо­вою. 10.30 Ци­вi­лi­за­цiя. Валь­тер Штен­нес. Друг про­ти Гiт­ле­ра. 11.30 Юве­лiр ТВ. 14.30 По­лiт­клуб Вi­та­лiя Порт­ни­ко­ва. 17.30 Сiм чу­дес Ук­раїни. 17.45 Ци­вi­лi­за­цiя. Слiд­чий Ка­ра­цу­па. На­род­жен­ ня мi­фу. 19.00, 23.00 Знак ок­ли­ку. 21.00 Гра в сло­ва i не тiль­ки. 0.00 Клуб еро­ти­ки. 2.00 Клуб­Нiч­ки.

ЧЕРНІГІВ 8.00 Сту­дiя «Iн­форм». Пiд­ сум­ки. 8.30 Роз­мо­ва без но­та­цiй. 9.00 Х/ф «Во­гонь, во­да та мiд­нi тру­би». 10.20 Обе­ре­ги. 10.35 На сiль­сь­ких пе­рех­ рес­тях. 10.55 Х/ф «Ве­ли­ка пе­рер­ ва». 12.00 Кi­но­iс­то­рiї на­шо­ го ча­су. 12.25 Об­лич­чя сус­пiль­ства. 12.40 Не бiй­ся го­во­ри­ти про лю­бов. 13.00, 16.00 Сту­дiя «Iн­форм». Пульс дня. 13.10, 20.00 Те­ле­об’єктив. 13.20 Енер­го­ма­нiя. 13.45 Зви­тя­га. 14.10 Кра­яни. У. Кар­ме­люк. 14.35 Обе­ри жит­тя. 14.50 Вiд ме­ло­дiї до ме­ло­дiї. 15.00, 18.00 Ефiр­ний час ТРК «Но­вий Чер­нi­гiв». 16.15 Вiд щи­ро­го сер­ця. 17.15 По­тiш­ки, цi­ка­вин­ки, пiз­на­вал­ки. 17.35 По­дат­ко­вий дi­алог. 20.10 Служ­ба роз­шу­ку дi­тей. 20.15 Будь­те здо­ро­вi. 20.45 Ве­чiр­ня каз­ка. 21.00 Будь­мо зна­йо­мi.

Четвер, 14 лютого УТ-1 8.00 Но­ви­ни. 8.15 Х/ф «Чак­лун­ка». 9.00, 21.00 Пiд­сум­ки дня. 9.20, 15.20, 20.55 Офi­цiй­на хро­нi­ка. 9.25 Ка­ра­оке для до­рос­лих. 10.15 Т/с «Ма­ру­ся». 11.45 Т/с «Мос­ква. Три вок­за­ли». 12.30 Про го­лов­не. 12.45, 17.50, 21.20 Дi­ло­ вий свiт. 12.55 Х/ф «Виз­во­лен­ня». 15.00 Но­ви­ни (iз сур­до­пе­ рек­ла­дом). 15.25 Euro­news. 15.40 На­ука. 15.45 Дi­ло­вий свiт. Аг­ро­ сек­тор. 15.55 Ук­раїнсь­ка пiс­ня до Дня за­ко­ха­них. 18.10 Бi­ат­лон. Чем­пi­онат свi­ту. Iн­ди­вi­ду­аль­на гон­ка (чо­ло­вi­ки). 19.55 М. Поп­лавсь­кий. Кон­ церт до Дня за­ко­ха­них. 21.30 Дос­вiд. 22.55 Трiй­ка, Ке­но, Мак­си­ма. 23.00 Пiд­сум­ки. 23.10 Спорт. 23.20 Х/ф «Чо­ло­вi­ча ро­ бо­та». 0.15 Вiд пер­шої осо­би.

КАНАЛ 1+1 7.00, 19.30 ТСН: «Те­ле­вi­зiй­на служ­ба но­вин». 7.55 Т/с «Вес­на у груд­нi». 8.55 Т/с «Жi­но­чi мрiї про да­ле­кi краї». 10.00, 17.10 Т/с «Ве­лич­ не сто­лiт­тя. Рок­со­ ла­на». 11.55, 12.55, 20.00, 21.00 Х/ф «Ве­ро­ні­ка: втра­ че­не щас­тя». 14.00 «Не бре­ши ме­нi-3». 15.00 «Сi­мей­нi ме­лод­ра­ ми-2». 16.10 «Прос­то шоу з Юрiєм Гор­бу­но­вим».

16.45, 23.05 «ТСН. Особ­ли­ ве». 22.00 «Моя ха­та скраю». 23.30 Т/с «Не­за­бутнє». 0.25 Х/ф «Кра­бат, учень чак­лу­на».

ІНТЕР 5.40 Т/с «Го­во­рить по­лi­ цiя!». 7.00, 12.00, 18.00 Но­ви­ни. 7.10, 7.35, 8.10, 8.35 «Ра­нок з IН­ТЕ­Ром». 7.30, 20.30 «Спорт у Под­ро­ би­цях». 8.00, 8.30, 9.00 «Но­ви­ни». 9.10, 20.35 Т/с «Гос­по­дар­ ка тай­ги-2. До мо­ ря». 11.50 «Слiд­с тво ве­ли з Ле­ онi­дом Ка­невсь­ ким-2». 12.55, 18.10 Т/с «Ос­трiв не­ пот­рiб­них лю­дей». 14.45 «Су­до­вi спра­ви». 15.25 «Сi­мей­ний суд». 16.20 Т/с «На со­няч­нiй сто­ро­нi ву­ли­цi». 20.00 «Под­ро­би­цi». 23.15 Х/ф «Секс у ве­ли­ко­ му мiс­тi». 1.50 Х/ф «Кра­сун­чик Ал­ фi, або Чо­го праг­ нуть чо­ло­вi­ки».

ICTV

7.35, 8.25 М/с «Да­ша-­дос­лiд­ 14.25, 23.00 Т/с «Под­руж­ ни­ця». жя». 8.00 Муль­тик з Лун­тi­ком. 15.20 Щи­ро­сер­дне зiз­нан­ня. 9.00 Т/с «Крем­лiвсь­кi 16.00 Кри­тич­на точ­ка. кур­сан­ти». 18.00 Т/с «Не­рiв­ний 10.00 Т/с «Всi жiн­ки шлюб». вiдь­ми». 19.20 Ток-­шоу «Го­во­рить Ук­ 11.00 Т/с «Та, що го­во­рить раїна». СТБ з при­ви­да­ми». 22.00 Д/с «1941». 5.50, 15.55 «Все бу­де доб­ 12.00 Т/с «Ме­тод Лав­ро­ 23.50 Т/с «Грiмм». вої». 0.45 Х/ф «DO­OM». ре!». 12.55, 19.25 Бо­ги­ня шо­пiн­гу. 7.40, 18.20 «Ней­мо­вiр­на 13.35 Т/с «Моя прек­рас­на ТОНіС прав­да про зi­рок». 6.55, 18.50, 21.25 «Еко­но­мiч­ нянь­ка». 9.10 «Зiр­ко­ве жит­тя. Зiр­ко­вi ний пульс». 14.40, 20.30 Да­йош мо­ схуд­нен­ня». 7.00 «Ран­ко­ве es­pres­so». лодь­ож! 10.05 «Ко­ха­на, ми вби­ваємо 8.30, 15.00, 18.30, 21.00 15.40 Вай­фай­те­ри. дi­тей». «Служ­ба но­вин «Со­цi­ 16.15 Т/с «Сплiт». 12.00 «Мас­тер­Шеф». аль­ний пульс». 17.15 Це лю­бов-2. 18.00, 22.00 «Вiк­на-­Но­ви­ 9.00, 20.00 Д/ф «I ти, Брут?! 17.40 Т/с «По­ло­вин­ки». ни». Всес­вiт­ня iс­то­рiя 20.00 «Слiд­ство ве­дуть ек­ 18.20, 21.35 Од­на за всiх. зрад». 19.50, 22.25 Т/с «Вi­сiм­де­ стра­сен­си». 10.00 «Ал­ло, лi­ка­рю!». ся­тi-2». 21.00 Т/с «Са­ма­ра». 22.25 «Ку­лi­нар­на ди­нас­тiя». 23.00 Над­то гру­бо для Ю-­ 11.15 Д/ф «Са­мот­нiй бать­ ко ба­жає поз­на­йо­ми­ туб’а. 0.15 Т/с «Док­тор Ха­ус». тись». 23.25 Анек­до­ти. НОВИЙ КАНАЛ 0.00 Т/с «Ре­аль­на кров». 12.15 «Ре­аль­нi iс­то­рiї. День усiх за­ко­ха­них». 6.40, 7.40, 8.45 Пiд­йом. ТРК «УКРАїНА» 14.00, 22.40 Д/ф «Ней­мо­вiр­ 7.30, 8.30, 19.00 Ре­пор­тер. нi по­до­ро­жi HD». 9.00, 19.50 Т/с «Не плач за 6.00 Срiб­ний апель­син. 15.15, 18.55, 21.30 «По­го­да». мною, Ар­ген­ти­но!». 7.00, 17.00, 19.00 По­дiї. 15.30 «Що­ден­ник для бать­ 7.20 Ра­нок з Ук­раїною. 10.05, 16.55 Т/с «Ка­дет­ кiв». 9.20, 12.50, 17.15 Т/с ство». 16.00 «Цей ди­во­виж­ний «Слiд». 11.05 Т/с «Та­ту­се­вi донь­ свiт». 9.50, 20.00 Т/с «Кор­ ки». 16.50 «Ал­ло, лi­ка­рю! На­ дон слiд­чо­го Са­ 13.20, 14.35 Kids’ Ti­me. жи­во». вельєва». 13.25 М/с «Кот­пес». 11.50 Ток-­шоу «Не­хай го­во­ 17.45 «Со­цi­аль­ний ста­тус: 14.45, 15.45 Te­en Ti­me. ва­шi пра­ва i пiль­ги». рять». 14.50 Т/с «Дру­зi». 15.50, 21.55 Т/с «Свiт­ло­ 14 лютого – I фаза, зростаючий Міфор». 17.55, 20.50 Т/с «Во­ро­ сяць, 4-й день Місяця, Місяць у нi­ни». сузір’ї Овна. 19.25 Спор­тре­пор­тер. День вибору між добром і злом, коли лю­ 23.00 Т/с «Шко­ла». ди піддаються різним спокусам. Нестриманим 0.05 Т/с «Що­ден­ни­ки людям краще помовчати, бо зайві слова мо­ вам­пi­ра-2».

6.05 Свi­та­нок. 7.05, 7.45 Дi­ло­вi фак­ти. 7.15 Т/с «Ле­ся+Ро­ма». 7.55 «Мак­си­мум» в Ук­раїнi. 8.45 Фак­ти. Ра­нок. 9.15, 19.15, 0.45 Над­зви­чай­нi но­ви­ни. 10.10, 17.00 Т/с «Ву­ли­цi роз­би­тих лiх­та­рiв». 12.00 Т/с «Ко­декс чес­тi». 12.45 Фак­ти. День. 13.00 Анек­до­ти по-­ук­ ТЕТ раїнсь­ки. 6.45 Дiз­най­ся як. 13.20 Т/с «Гру­па «Ze­ 7.10 Бай­ди­кiв­ка. ta»-2».

жуть накоїти лиха. Якщо ви когось скривди­ ли, дуже добре в цей день попросити в нього вибачення. Усі починання будуть успішними.

19.00 «В гос­тях у Дмит­ ра Гор­до­на. Ми­хай­ло Гуль­ко». 21.35 Д/ф «Олек­сандр Збруєв. Мрiя са­ мотньої жiн­ки». 23.40 Д/ф «Грiз­лi». 0.45 «Амур­нi ме­ло­дiї».

K-2

7.00 Муль­тфiль­ми. 9.00 Сiм’я вiд А до Я. 10.20 На­ше все. 11.00, 11.40 Шко­ла ліка­ря Ко­ ма­ровсь­ко­го. 12.15 Знаєте що? 13.10, 21.55 Сi­мей­ний роз­мiр. 14.00, 19.30 Лi­ка­рi. НТН 14.45, 15.05 За­пи­тай­те у ку­ 6.45 Х/ф «Ко­ман­дир ха­ря. щас­ли­вої «Щу­ки». 15.35 Сва­ти бi­ля пли­ти. 8.30 Ран­ко­вий «Свi­док». 16.35, 22.55 Жi­но­ча фор­ма. 9.00 «Кри­мi­наль­нi спра­ви». 17.30 Час кра­си. 10.00 Т/с «Тер­мi­но­во в 18.20, 18.55 З бi­ло­го ар­ку­ша. но­мер-3». 20.20, 20.45, 23.45, 0.10 Кi­но­ 11.50 Т/с «Де­тек­ти­ви». бо­ги­нi. 12.55 Т/с «По­вер­нен­ня 21.10, 21.30 Iно­зем­на кух­ня. Ту­рець­ко­го». 5 КАНАЛ 14.45, 19.30 Т/с «Лiтєй­ ний». 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.45, 19.00, 23.45 «Свi­док». 16.00, 17.00, 18.00, 17.00 Т/с «1942». 19.00, 20.00, 21.00, 21.45 Т/с «Кри­мi­на­лiс­ти: 22.00, 23.00, 0.00 «Час мис­ли­ти як зло­чи­ но­вин». нець». 8.15, 22.40, 23.20 «Бiз­нес-­ 22.45 Т/с «CSI: Лас-­Ве­ час». гас». 0.15 Х/ф «2000: мо­мент 8.20, 8.40, 8.55, 9.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, апо­ка­лiп­си­са». 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 K-1 «По­го­да». 8.25, 18.50, 23.40 «Час спор­ 6.00 «Ра­нок на К-1». ту». 7.30 «Муль­тфiль­ми». 8.35, 23.45 «Ог­ляд пре­си». 10.25 «Жi­но­ча лi­га». 8.45 «Тран­смi­сiя-­но­ви­ни». 11.15, 0.20 Х/ф «По­вер­ 9.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 еле­ нен­ня ви­со­ко­го мент». блон­ди­на». 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 12.45 «Доб­рий ве­чiр, тва­ 20.10, 21.10 «Час. Пiд­ ри­ни». сум­ки дня». 13.40, 17.10 «Дiм на заз­ 16.10 «В ка­бi­не­тах». дрiсть усiм». 17.25 «Ак­цент». 14.35, 19.00 «Шо­пiнг мон­ 18.15 «Лi­со­вий пат­руль». стри». 18.40 «Київсь­кий час». 15.25, 18.00 «Зва­на ве­ 21.40 «Час-­Тайм». че­ря». 22.15 «Енер­го­наг­ляд». 16.15 «Орел i Реш­ка». 23.30 «Cri­me news». 20.00 «Бiй­цiвсь­кий клуб». ТВі 21.00 «Роз­смi­ши ко­мi­ка». 21.50 «Штуч­ки». 6.00 Го­лос вi­ру­ючо­го. 22.30 «2 смуж­ки». 7.00, 19.30 Сь­огод­нi про го­ 23.20 «Ве­чiр. Па­ша. Зо­рi». лов­не.

ЧЕРНІГІВ 8.00 Сту­дiя «Iн­форм». Пiд­ сум­ки. 8.30, 20.10 Служ­ба роз­шу­ ку дi­тей. 8.35 Будь­те здо­ро­вi. 9.00 Х/ф «Прин­це­са на го­ ро­ши­нi». 10.25 По­дат­ко­вий дi­алог. 10.50 По­тiш­ки, цi­ка­вин­ки, пiз­на­вал­ки. 11.10 Х/ф «Ве­ли­ка пе­рер­ ва». 12.20 Свiт про­фе­сiй. 12.40 Не бiй­ся го­во­ри­ти про лю­бов. 13.00, 16.00 Сту­дiя «Iн­ форм». Пульс дня. 13.10, 20.00 Те­ле­об’єктив. 13.20 Будь­мо зна­йо­мi. 14.10 Ас­пек­ти жит­тя. 14.25 Дон­бас ту­рис­тич­ний. 14.45 Муль­тфiльм. 15.00, 18.00 Ефiр­ний час ТРК «Но­вий Чер­нi­гiв». 16.15 Вiд щи­ро­го сер­ця. 17.15 Зi скринь­ки «Ди­во­ виж­но­го ка­лей­дос­ ко­па». 17.30 Мiсь­ке кiль­це. 20.15 До­ро­гою знань. 20.45 Ве­чiр­ня каз­ка. 21.00 Доб­лесть. Муж­нiсть. Бла­го­род­ство.


T V-Край

9 лютого 2013 року

9

П’ятниця, 15 лютого УТ-1 8.00 Но­ви­ни. 8.05 Спорт. 8.15 Х/ф «Чак­лун­ка». 9.00, 21.00 Пiд­сум­ки дня. 9.20, 15.10 Офi­цiй­на хро­нi­ка. 9.30 Д/ф «Кон­тин­гент. Вiй­на у В’єтна­мi». 10.10 Т/с «Ма­ру­ся». 11.40 Свiт­ло. 12.05 «Над­ве­чiр’я» з Т. Щер­ ба­тюк. 12.35 Ток-­шоу «Вi­ра. На­дiя. Лю­бов». 13.25, 17.50, 21.10 Дi­ло­вий свiт. 13.35 Со­цi­аль­не шоу «Ад­ре­ на­лiн». 15.00 Но­ви­ни (iз сур­до­пе­рек­ ла­дом). 15.20 Х/ф «Виз­во­лен­ня». 18.10 Бi­ат­лон. Чем­пi­онат свi­ ту. Ес­та­фе­та (жiн­ки). 19.40 Зiр­ки гу­мо­ру. Бра­ти По­ но­ма­рен­ки. 20.35 Шус­тер Li­ve. За лаш­ тун­ка­ми. 21.15, 22.50 Шус­тер-­Li­ve. 22.45 Трiй­ка, Ке­но, Се­кун­ да уда­чi. 0.30 Пiд­сум­ки.

КАНАЛ 1+1 7.00, 19.30 ТСН: «Те­ле­вi­зiй­на служ­ба но­вин». 7.55 Т/с «Вес­на у груд­нi». 8.55 Т/с «Жi­но­чi мрiї про да­ле­кi краї». 10.00, 17.10 Т/с «Ве­лич­ не сто­лiт­тя. Рок­со­ ла­на». 12.05, 13.00 Х/ф «Ве­ро­ні­ ка: втра­че­не щас­тя». 13.55 «Не бре­ши ме­нi-3». 15.00 «Сi­мей­нi ме­лод­ра­ ми-2». 16.10 «Прос­то шоу з Юрiєм Гор­бу­но­вим». 16.45 «ТСН. Особ­ли­ве». 20.00 «Ве­чiр­нiй Київ». 21.45 Х/ф «Нап­ро­лом».

23.45 Х/ф «Кра­бат, учень 22.45 Х/ф «Кри­хiт­ка на чак­лу­на». мiль­йон до­ла­рiв». 2.00 Х/ф «Мiй ко­ха­ний во­ СТБ рог». 5.55 Х/ф «Аме­ри­кансь­ка ІНТЕР доч­ка». 7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 7.35 Х/ф «Не пiд­га­няй ко­ 18.00 Но­ви­ни. хан­ня». 7.10, 7.35, 8.10, 8.35 «Ра­нок з 9.45, 18.10 Х/ф «По­да­ру­ IН­ТЕ­Ром». нок до­лi». 7.30, 20.25 «Спорт у Под­ро­ 18.00, 22.00 «Вiк­на-­Но­ви­ни». би­цях». 20.10 «Моя прав­да. Iван Ох­ 9.10 Т/с «Гос­по­дар­ка тай­ ло­бис­тiн. Спо­ку­са». ги-2. До мо­ря». 21.05 «Моя прав­да. Ан­ге­ли 11.50 Д/с «Слiд­ство ве­ли з та де­мо­ни Iва­на Ох­ло­ Ле­онi­дом Ка­невсь­ бис­тi­на». ким-2». 22.25 «Моя прав­да. Анi Ло­ 12.55, 18.10 Т/с «Ос­трiв не­пот­ рак. Жит­тя за двох». рiб­них лю­дей». 23.20 «Зiр­ко­ве жит­тя. Зiр­ко­вi 14.45 «Су­до­вi спра­ви». схуд­нен­ня». 15.25 «Сi­мей­ний суд». 0.15 Х/ф «Кри­за Вi­ри». 16.20 Т/с «На со­няч­нiй сто­ ро­нi ву­ли­цi». НОВИЙ КАНАЛ 20.00 «Под­ро­би­цi». 6.40, 7.40, 8.45 Пiд­йом. 20.30 «Ток-­шоу з Ан­ною Бе­ 7.30, 8.30, 19.00 Ре­пор­тер. зу­лик «Спра­вед­ли­ 9.00, 19.50 Т/с «Не плач за вiсть». мною, Ар­ген­ти­но!». 22.25 Т/с «Нар­ко­мівсь­кий 10.05, 16.55 Т/с «Ка­дет­ обоз». ство». 2.10 Х/ф «Ле­ген­ди осе­ні». 11.05 Т/с «Та­ту­се­вi донь­ ки». ICTV 13.20, 14.35 Kids’ Ti­me. 6.05 Свi­та­нок. 13.25 М/с «Кот­пес». 7.05, 7.45 Дi­ло­вi фак­ти. 14.50, 15.45 Te­en Ti­me. 7.15 Т/с «Ле­ся+Ро­ма». 14.55 Т/с «Дру­зi». 7.50 Стоп-10. 15.50, 21.55 Т/с «Свiт­ло­ 8.45 Фак­ти. Ра­нок. фор». 9.15, 19.15, 1.00 Над­зви­чай­нi 17.55, 20.50 Т/с «Во­ро­нi­ но­ви­ни. ни». 10.10, 16.50 Т/с «Ву­ли­цi роз­би­тих лiх­та­рiв». 19.25 Спор­тре­пор­тер. 23.00 Т/с «Шко­ла». 11.45 Т/с «Ко­декс чес­тi». 0.05 Т/с «Що­ден­ни­ки вам­ 12.45 Фак­ти. День. пi­ра-2». 13.00 Анек­до­ти по-­ук­раїнсь­ ки. 13.10 Т/с «Гру­па «Ze­ta»-2». ТЕТ 6.45 Дiз­най­ся як. 14.05, 21.45 Т/с «Про­ку­ рорсь­ка пе­ре­вiр­ка». 7.10 Бай­ди­кiв­ка. 7.35, 8.25 М/с «Да­ша-­дос­лiд­ 15.05, 20.00 Т/с «Бом­би­ ни­ця». ло». 18.45 Фак­ти. Ве­чiр. 8.00 Муль­тик з Лун­тi­ком.

9.00 Т/с «Крем­лiвсь­кi кур­ сан­ти». 10.00 Т/с «Всi жiн­ки - вiдь­ ми». 11.00 Т/с «Та, що го­во­рить з при­ви­да­ми». 12.00 Т/с «Ме­тод Лав­ро­ вої». 12.55, 19.25 Бо­ги­ня шо­пiн­гу. 13.35 Т/с «Моя прек­рас­на нянь­ка». 14.40, 19.50 Да­йош мо­ло­ дь­ож! 15.40 Вай­фай­те­ри. 16.15 Т/с «Сплiт». 17.15 Це лю­бов-2. 17.40 Т/с «По­ло­вин­ки». 18.20, 22.00 Од­на за всiх. 20.50 Вi­таль­ка. 21.20 Що як­що? 22.25 Анек­до­ти. 23.25 Над­то гру­бо для Ю-­ туб’а. 0.00 Т/с «Ре­аль­на кров».

19.20 Ток-­шоу «Го­во­рить Ук­ НТН раїна». 23.00 Т/с «Ментівсь­кi вiй­ 7.05 Х/ф «Раз на раз не ви­ па­дає». ни-6». 8.30 Ран­ко­вий «Свi­док». 2.45 Лас­ка­во про­си­мо. 9.00 «Кри­мi­наль­нi спра­ви». ТОНіС 10.00 Т/с «Тер­мi­но­во в но­ мер-3». 6.55, 18.50, 21.25 «Еко­но­мiч­ 11.50 Т/с «Де­тек­ти­ви». ний пульс». 12.55 Т/с «По­вер­нен­ня Ту­ 7.00 «Ран­ко­ве es­pres­so». рець­ко­го». 8.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Служ­ба но­вин «Со­цi­ 14.50 Т/с «Лiтєйний». 16.45, 19.00 «Свi­док». аль­ний пульс». 9.00, 20.00 Д/ф «I ти, Брут?! 17.00 Т/с «1942». 19.30 Т/с «Вог­нем і ме­ Всес­вiт­ня iс­то­рiя чем». зрад». 23.30 Х/ф «Змiєлов». 10.00 «Ал­ло, лi­ка­рю!». 1.10 Х/ф «Шпи­гун». 11.15 Д/ф «Олек­сандр Збруєв. Мрiя са­ K-1 мотньої жiн­ки». 6.00 «Ра­нок на К-1». 12.15 «Со­цi­аль­ний ста­тус: ва­шi пра­ва i пiль­ги». 7.30 «Муль­тфiль­ми». 14.00, 22.40 Д/ф «Ней­мо­вiр­ 10.10, 22.10 «Жi­но­ча лi­га». 11.00, 0.20 Х/ф «Укол па­ра­ нi по­до­ро­жi HD». соль­кою». ТРК «УКРАїНА» 15.15, 18.55, 21.30 «По­го­да». 12.45 «Доб­рий ве­чiр, тва­ 15.30 «Будь у кур­сi!». 6.00 Срiб­ний апель­син. ри­ни». 16.00 «Цей ди­во­виж­ний 7.00, 17.00, 19.00 По­дiї. 13.40, 17.10 «Дiм на заз­дрiсть свiт». 7.20 Ра­нок з Ук­раїною. усiм». 16.50 «Ал­ло, лi­ка­рю! На­ 9.20, 12.50, 17.15 Т/с 14.35 «Шо­пiнг мон­стри». жи­ в о». «Слiд». 17.45 «Ре­аль­нi iс­то­рiї. Бать­ 15.25, 18.00 «Зва­на ве­че­ря». 9.50, 20.00 Т/с «Кор­дон 16.15 «Орел i Реш­ка». ки та дi­ти». слiд­чо­го Са­вельєва». 19.00 «КВК». 11.50 Ток-­шоу «Не­хай го­во­ 19.00 «В гос­тях у Дмит­ ра Гор­до­на. Ми­хай­ло 21.20 «Роз­смi­ши ко­мi­ка». рять». 23.20 «Ве­чiр. Па­ша. Зо­рi». Гуль­ко». 14.25 Т/с «Под­руж­жя». 15.20 Щи­ро­сер­дне зiз­нан­ня. 21.35 Д/ф «Лев Ду­ров. Iс­то­ K-2 рiї ве­се­лi й сум­нi». 16.00 Кри­тич­на точ­ка. 7.00 Муль­тфiль­ми. 23.40 Д/ф «Ле­во­ве де­ре­во». 18.00 Т/с «Не­рiв­ний 9.00 Сiм’я вiд А до Я. 0.45 «Амур­нi ме­ло­дiї». шлюб». 10.20 На­ше все. 15 лютого – I фаза, зростаючий Мі- 11.00, 11.40 Шко­ла ліка­ря Ко­ ма­ровсь­ко­го. сяць, 5-й день Місяця, Місяць у 12.15 Знаєте що? сузір’ї Тільця. 13.10, 21.55 Сi­мей­ний роз­мiр. 14.00, 19.30 Лi­ка­рi. Гарний день для творчих планів і пога­ 14.45, 15.05 За­пи­тай­те у ку­ ний – для початку справ. Можуть трапляти­ ха­ря. ся крадіжки й утрати. Укладені шлюби часто 15.35 Сва­ти бi­ля пли­ти. закінчуються розлученням. У бізнесі – спри­ 16.35, 22.55 Жi­но­ча фор­ма. ятливий для внутрішніх змін та перестано­ 17.30 Час кра­си. вок. 18.20, 18.55 З бi­ло­го ар­ку­ша.

20.20, 20.45, 23.45, 0.10 Об­ 17.45 Ци­вi­лi­з а­цiя. Бої на 17 па­р а­л е­лi. Та­н ець ра­жа­ти не ре­ко­мен­ зi смер­т ю. дуєть­ся. 21.10, 21.30 Iно­зем­на кух­ня. 19.00, 23.00 Знак ок­ли­к у. 21.00 До­р о­г i де­п у­т а­т и. 5 КАНАЛ 21.30 «Тен­дер News» з На­ 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, та­лiєю Сед­л ець­кою. 13.00, 14.00, 15.00, 22.30 Особ­ли­вий фор­м ат. 16.00, 17.00, 18.00, Ве­ж i Бой­к а. 19.00, 20.00, 21.00, 0.00 Клуб еро­т и­к и. 22.00, 23.00, 0.00 «Час 2.00 Клуб­Нiч­к и. но­вин». ЧЕРНІГІВ 8.15, 22.40, 23.20 «Бiз­нес-­ 8.00 Сту­дiя «Iн­ф орм». час». Пiд­с ум­к и. 8.25, 18.50, 23.40 «Час спор­ 8.30, 20.15 Служ­б а роз­ ту». шу­к у дi­тей. 8.30 «Iн­те­лект». 8.35 До­р о­гою знань. 8.40 «Ог­ляд пре­си». 8.45, 9.50, 12.50, 13.50, 14.50, 9.00 Х/ф «Каз­к а про зга­я ний час». 16.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 «По­го­да». 10.15 Свiт про­ф е­с iй. 8.50 «Тран­смi­сiя-­но­ви­ни». 10.30 Мiсь­ке кiль­це. 10.55 Х/ф «Ве­л и­к а пе­ 9.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 рер­в а». еле­мент». 12.00 Свiт знає, що вiн ук­ 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, раїнець. 20.10, 21.10 «Час. Пiд­ 12.30 У по­ш у­к ах ле­генд. сум­ки дня». 12.40 Доб­л есть. Муж­ 16.15 «Лi­со­вий пат­руль». нiсть. Бла­го­р од­с тво. 17.15 «Мо­тор-­но­ви­ни». 17.25 «На пер­ший пог­ляд». 13.00, 16.00 Сту­дiя «Iн­ форм». Пульс дня. 18.15, 23.45 «Хро­нi­ка тиж­ 13.10, 20.00 Те­л е­о б’єктив. ня». 13.20 До ре­чi про ре­чi. 18.40 «Київсь­кий час». 13.35 Кi­н о­iс­то­р iї на­ш о­ 21.40 «Час-­Тайм». го ча­с у. 22.15 «Особ­ли­вий пог­ляд». 14.00 Хро­нi­к и Хо­т инсь­кої 23.30 «Cri­me news». бит­ви. ТВі 14.25 На­один­цi з усi­м а. 6.30 Го­лос вi­ру­ючо­го. 14.50 Ман­д ри ко­т а Фi­нi­к а. 7.00, 19.30 Сь­огод­нi про го­ 15.00, 18.00 Ефiр­ний час лов­не. ТРК «Но­вий Чер­нi­ 8.00, 20.30, 23.30 Сь­огод­нi. гiв». 8.30, 16.30 Нав­ко­ло свi­ту. 16.15 Вiд щи­р о­го сер­ц я. 10.30 Ци­вi­лi­за­цiя. Слiд­чий 17.15 По­т iш­к и, цi­к а­вин­к и, Ка­ра­цу­па. На­род­жен­ пiз­на­в ал­к и. ня мi­фу. 17.25 Зус­т рiч для вас. 11.30 Юве­лiр ТВ. 20.20 По­лiсь­ке ко­л о. 14.30 Гра в сло­ва i не тiль­ 20.45 Ве­чiр­н я каз­к а. ки. 21.00 Чер­нi­г iв­щи­на ду­ 17.30 Сiм чу­дес Ук­раїни. хов­на.

Субота, 16 лютого УТ-1 9.00 Шус­тер Li­ve. За лаш­тун­ ка­ми. 9.20 Шус­тер-­Li­ve. 12.35 Х/ф «Той, хто прой­ шов крiзь во­гонь». 14.25, 18.10 Кри­ве дзер­ка­ло. 16.10 Бi­ат­лон. Чем­пi­онат свi­ ту. Ес­та­фе­та (чо­ло­вi­ки). 17.45 Зо­ло­тий гу­сак. 20.40 Каб­мiн: по­дiя тиж­ня. 20.50 Ме­га­лот. 20.55 Офi­цiй­на хро­нi­ка. 21.00 Пiд­сум­ки дня. 21.10 Ук­раїнсь­ка пiс­ня. 21.40 Кон­цер­тна прог­ра­ма «Тра­ге­дiя i доб­лесть Аф­га­ну». 22.50 Су­пер­ло­то, Трiй­ка, Ке­но. 23.00 Твiй го­лос. 23.25 Ера здо­ров’я. 23.50 Кi­но в де­та­лях. 0.40 Смiх з дос­тав­кою до­ до­му.

9.00 «Орел i Реш­ка». 10.00 «Ве­чiр­нiй Київ». 11.50 «Ве­ли­ка рiз­ни­ця». 13.00 Т/с «За­руч­ни­ки лю­ бо­вi». 20.00 «Под­ро­би­цi». 20.25 Кон­церт «Мiж­на­род­ний фес­ти­валь гу­мо­ру «Юр­ ма­ла-2012». 22.20 Х/ф «По­лю­ван­ня на пi­ранью». 0.40 Х/ф «Без чо­ло­вi­кiв».

23.10 «Де­тек­тор брех­нi-3». 0.00 «Зiр­ко­ве жит­тя. По­вер­ не­нi до жит­тя». 0.55 Х/ф «Аме­ри­кансь­ка доч­ка».

НОВИЙ КАНАЛ

5.20 Т/с «Тру Джек­сон». 5.35 Зо­на но­чi. Куль­ту­ра. 6.30 Т/с «Лас­тiв­чи­не гнiз­ до». 6.55 Х/ф «Джин­си як сим­ вол друж­би-2». ICTV 9.00 М/с «Ро­ги i Ко­пи­та: по­ 5.35 Ко­зир­не жит­тя. вер­нен­ня». 6.05 М/ф «Том i Джер­рi. По­лiт 9.35 М/с «Пiн­гвi­ни з Ма­да­ на Марс». гас­ка­ру». 7.15 Х/ф «Хо­лос­тяк». 10.00 Фай­на Юк­рай­на. 9.00 Зiр­ка Yo­uTu­be. 10.55 Ураль­сь­кi пель­ме­нi. 9.55 Да­ча. 12.20 Лю­ди ХЕ. 10.55 Квар­тир­не пи­тан­ня. 13.25 Не­ре­аль­на iс­то­рiя. 11.55, 15.20 Ди­ви­ти­ся всiм! 14.45 Т/с «Та­ту­се­вi донь­ 12.50 За кер­мом. ки». 13.15 Х/ф «По­га­на ком­па­ 18.15 Х/ф «Iро­нiя лю­бо­вi». нiя». 20.05 Х/ф «Лю­бов у ве­ли­ 16.10 Не­сек­рет­нi фай­ли. ко­му мiс­тi». 17.00 Ек­стре­ний вик­лик. 22.00 Х/ф «День Свя­то­го КАНАЛ 1+1 17.55 «Мак­си­мум» в Ук­раїнi. Ва­ лен­ти­на». 6.15 Х/ф «Мiй ко­ха­ний во­ 18.45 Фак­ти. Ве­чiр. 0.25 Спор­тре­пор­тер. 19.00 Х/ф «Олек­ с андр». рог». 0.30 Х/ф «Мiс­то ан­ге­лiв». 22.00 Х/ф «Бе­овульф». 8.00 «Свiтсь­ке жит­тя». 23.55 Х/ф «Ос­трiв док­то­ра 2.45 Т/с «Ев­рi­ка». 9.00 «Хто там?». 3.20 Зо­на но­чi. Мо­ро». 10.10, 10.35 М/с «Чiп i Дейл». 1.30 Х/ф «Мiль­ й о­ н ер iз ТЕТ 11.00 «Свiт на­ви­во­рiт-4: В’єтнет­рiв». нам». 6.00 Єра­лаш. 12.50 М/ф «Ель­ка». СТБ 7.15 М/с «Лун­тiк». 14.40 Х/ф «Не­мов­ля на 7.40 Ма­ля­та-­твiй­ня­та. 6.30, 2.35 Х/ф «Дiв­чи­на про­гу­лян­цi». 8.00 Те­ле­пу­зи­ки. без ад­ре­си». 16.40 «Ве­чiр­нiй Київ». 8.05 «Ка­ра­оке на Май­да­нi». 8.35 Бай­ди­кiв­ка. 18.30 «Роз­смi­ши ко­мi­ка». 9.00 Муль­тик з Лун­тi­ком. 9.00 «Їмо вдо­ма». 19.30 ТСН: «Те­ле­вi­зiй­на служ­ 10.00 «Ву­со­Ла­поХ­вiст». 9.40 М/с «Да­ша-­дос­лiд­ни­ ба но­вин». ця». 10.50 «Ха­та на та­та». 20.00 Х/ф «Клiк: iз пуль­ 12.25 «Моя прав­да. Iван Ох­ 10.05 М/с «Лi­ло i Стiч». том по жит­тю». 11.00 Т/с «Моя прек­рас­на ло­бис­тiн. Спо­ку­са». 22.15 Х/ф «По­роч­на прис­ 13.20 «Моя прав­да. Ан­ге­ли нянь­ка». трасть». та де­мо­ни Iва­на Ох­ло­ 13.25 Це лю­бов-2. 0.20 Х/ф «По­мер­ти мо­ло­ 14.35 Х/ф «Жит­тя гiр­ше бис­тi­на». дим». за зви­чай­не». 14.15 «Моя прав­да. Анi Ло­рак. 16.45 Х/ф «Пiд­ня­ти пе­рис­ Жит­тя за двох». ІНТЕР коп». 15.10 «Слiд­ство ве­дуть ек­ 5.55 «Ток-­шоу з Ан­ною Бе­зу­ 18.40 Х/ф «Дiм ве­ли­кої стра­сен­си». лик «Спра­вед­ли­вiсть». 19.00 Х/ф «Не бу­ло б щас­ ма­ту­сi-3: який бать­ ко, та­кий син». 7.30 Х/ф «Пiд­кидь­ок». тя».

20.55 Вi­таль­ка. 22.25 Що як­що? 23.00 Х/ф «Спуск-2». 1.00 Х/ф «6 дру­жин Ген­рi Ле­фея».

14.10 «Лу­на джун­глiв». 14.45 Д/ф «Сльо­зи свi­ту. Сльо­зи Ар­кти­ки». 15.55, 0.50 Д/ф «Мав­пи-­зло­ дюж­ки». 17.00 «Ро­нiн. Ток-­шоу з ТРК «УКРАїНА» Дмит­ром Вид­рi­ним». 17.45 «Що­ден­ник для бать­ 6.00 Срiб­ний апель­син. кiв». 7.00, 19.00 По­дiї. 18.20 «Ци­вi­лi­за­цiя In­cog­ 7.15 Х/ф «Бет­хо­вен-2». ni­ta». 9.00 Т/с «Iн­тер­ни». 18.30 «Со­цi­аль­ний пульс ви­ 10.00 Таємни­цi зi­рок. хiд­них». 11.00 Т/с «До­ро­га моя лю­ 19.00 Д/ф «Сер­гiй Ко­роль­ов. ди­на». Дос­ту­ка­ти­ся до не­бес». 12.45 Т/с «Ви за­мов­ля­ли 20.00 Д/ф «Мi­сiя: по­ря­ту­нок вбив­ство». ам­фi­бiй». 16.10 Т/с «Слiд». 18.00, 19.20 Т/с «Фур­це­ва. 21.05 Д/ф «Ал­ла Пу­га­чо­ва: «Я - ру­да, я - iн­ша!». Ле­ген­да про Ка­те­ 22.10 Х/ф «За­губ­ле­не мiс­ ри­ну». то». 21.25 Т/с «Дру­ге пов­стан­ ня Спар­та­ка». НТН 0.20 Т/с «Ди­кий». 7.05 Х/ф «Зас­та­ва в го­ 2.10 Т/с «Ментівсь­кi вiй­ рах». ни-6». 8.45 Т/с «Пря­му­ючи на пiв­день». ТОНіС 10.25 «За­лiз­ний Ос­кар». 6.00 Х/ф «Мiль­йон у 10.55 «Ло­хот­рон». шлюб­но­му ко­ши­ку». 11.30 «Ре­чо­вий до­каз». Це­ 7.35 «Ф-­стиль». хо­ви­ки. Смер­тель­ний 8.00 «Служ­ба но­вин «Со­цi­ бiз­нес. аль­ний пульс». 12.00, 23.00 «Го­лов­ний свi­ 8.35, 18.55, 19.55 «По­го­да». док». 9.00 Д/ф «Лев Ду­ров. Iс­то­рiї 12.55, 22.35 «Ви­пад­ко­вий ве­се­лi й сум­нi». свi­док». 10.00 «Свiтсь­кi хро­нi­ки». 13.40 Х/ф «Змiєлов». 10.40 Х/ф «Жит­тя i ди­во­ 15.20 Т/с «Чок­ну­та». виж­нi при­го­ди Ро­ 19.00 Т/с «Па­ву­тин­ня-6». 0.00 Х/ф «Скай­лайн». бiн­зо­на Кру­зо». 1.30 Х/ф «На ле­зi брит­ви». 13.29 «За сiм мо­рiв». 16 лютого – I фаза, зростаючий Місяць, 6-й день Місяця, Місяць у сузір’ї Тільця. Один із кращих днів для укладання шлю­ бів. Удалий для наукової й дослідницької ро­ боти, кращий – для спроб заглянути в май­ бутнє, вільнодумства, мрій і фантазій. Потріб­ но зберігати спокій, стан гармонії душі та ду­ мок.

K-1 6.00 «Ра­нок на К-1». 7.30 «Муль­тфiль­ми». 9.00 М/с «Каз­ки Ган­са Крiс­тi­ ана Ан­дер­се­на». 10.30 М/ф «Ве­се­лi день­ки з кри­хiт­кою Ру». 11.50 «Доб­рий ве­чiр, тва­ ри­ни». 12.50 Х/ф «При­мар­на ко­ ман­да». 14.20 «По­да­руй со­бi жит­тя». 15.20 Х/ф «Ка­ра­сi». 17.20 «Роз­смi­ши ко­мi­ка». 19.10 «КВК». 21.40 Т/с «Над­при­род­не». 0.00 Х/ф «Я не­на­вид­жу день Свя­то­го Ва­лен­ ти­на». 1.30 Х/ф «Ко­хан­ня та iн­шi ка­тас­тро­фи».

K-2 7.00 Муль­тфiль­ми. 7.40 До­мо­ве­ден­ня. Спра­ва сма­ку. 8.10, 8.40, 17.10, 17.40 З бi­ло­ го ар­ку­ша. 9.15, 22.05 Знаєте що? 10.00 Лi­ка­рi. 10.50, 16.10 Час кра­си. 11.50 Сва­ти бi­ля пли­ти. 12.20 Спе­цiя. 13.15 Ен­цик­ло­пе­дiя сма­ку. 14.10, 18.20 Сi­мей­ний роз­ мiр. 15.10, 19.20 Жi­но­ча фор­ма. 20.20, 20.45, 23.45, 0.10 Ма­чо не пла­чуть. 21.20 Сек­ре­ти до­лi. 22.55, 23.15 Iно­зем­на кух­ня.

8.15, 22.25, 23.20, 0.15 «Бiз­ нес-­час». 8.20, 18.55, 23.35, 0.20 «Час спор­ту». 8.30 «На пер­ший пог­ляд». 9.25 «Ав­то­кон­ти­нент». 9.35, 19.25 «Те­ма тиж­ня». 10.15 «Здо­ро­вi iс­то­рiї». 11.10 «Тран­смi­сiя». 11.30 «Ав­то­пi­лот-­тест». 12.10 «Хро­нi­ка тиж­ня». 13.30 «Драйв». 14.10, 23.50 «Iс­то­рiя ус­пi­ху». 14.25 «Гра до­лi». 15.15 «Кi­но з Янi­ною Со­ко­ ло­вою». 16.15 «Ар­се­нал». 17.25 «Феєрiя ман­дрiв». 18.15 «Особ­ли­вий пог­ляд». 18.40 «Київсь­кий час». 19.30 «Ма­ши­на ча­су». 20.10 «Пор­тре­ти з Сер­гiєм До­ро­феєвим». 21.10 «Ве­ли­ка по­лi­ти­ка». 21.40 «Вiк­но в Аме­ри­ку». 22.00 «В ка­бi­не­тах». 22.30 «Май­стер-­клас iз На­ тал­кою Фi­цич». 0.30 «Но­ви­ни Київщи­ни».

ТВі

6.30 Бла­го­вiст з Рi­ком Ре­ не­ром. 7.00, 17.30 Ек­спе­ри­Мен­таль­ ний. 7.35, 14.00 Звi­ря­ча ро­бо­та. 8.15 Ве­ли­кi iс­то­рiї ко­хан­ ня ХХ сто­лiт­тя. Ми­ко­ ла II та Олек­сан­дра Фе­ до­рiв­на. 8.45, 16.30 Нав­ко­ло свi­ту. 5 КАНАЛ 9.45 Ци­вi­лi­за­цiя. Бої на 17 па­ра­ле­лi. Та­нець зi 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, смер­тю. 13.00, 14.00, 15.00, 11.00, 20.30 World Sto­ri­es. 16.00, 17.00, 18.00, Мiж­на­род­нi ко­рес­пон­ 19.00, 20.00, 21.00, ден­ти. 23.00, 0.00, 1.00 «Час 11.30 До­ро­гi де­пу­та­ти. но­вин». 8.10, 8.55, 10.10, 10.55, 13.55, 12.00, 19.30 Iс­то­рич­нi хро­нi­ ки з Нi­ко­лаєм Сва­нiд­ 16.10, 17.20, 19.20, зе. 1965 р. Олек­сiй Ко­ 23.40, 0.25, 0.55 «По­ го­да». си­гiн.

13.00 Здо­ро­ве жит­тя з Iри­ ною Тру­ха­чо­вою. 13.30 Дi­ло­ва кух­ня. 14.30 Юве­лiр ТВ. 18.15 Ци­вi­лi­за­цiя. Мис­лив­цi за вi­ру­са­ми. 21.10 Сiм чу­дес Ук­раїни. 21.30 Лек­цiї та по­дiї. 23.30 Ве­ли­кi iс­то­рiї ко­хан­ня ХХ сто­лiт­тя. Аме­лiя Ер­ харт i Джордж Пут­нам. 0.00 Клуб еро­ти­ки. 2.00 Клуб­Нiч­ки. 4.00 Клi­пи Jazz з Олек­сiєм Ко­га­ном. 4.30 Х/ф «Неп­рав­да Крис­ ти­ни».

ЧЕРНІГІВ 8.00 Сту­дiя «Iн­форм». Пiд­ сум­ки. 8.30 Служ­ба роз­шу­ку дi­тей. 8.35 По­лiсь­ке ко­ло. 9.00 Iс­то­рiя од­нiєї кар­ти­ни. 9.10 Чер­нi­гiв­щи­на ду­хов­на. 9.30 Зус­трiч для вас. 10.00 Три­бу­на де­пу­та­та. 10.20 Те­ле­об’єктив. 10.30 По­тiш­ки, цi­ка­вин­ки, пiз­на­вал­ки. 10.50 Х/ф «Ве­ли­ка пе­ рер­ва». 11.55 Ар­хi­мiс­то. 12.15 Ук­раїна-­морсь­ка дер­ жа­ва. 12.30 По­вiр у се­бе. 12.55 Каз­ки Ми­ко­лаївсь­ко­го зо­опар­ку. 13.25 Х/ф «Ве­ли­ка при­ го­да». 14.40 Муль­тфiльм. 15.00, 18.00 Ефiр­ний час ТРК «Но­вий Чер­нi­гiв». 16.00 Вiд щи­ро­го сер­ця. 17.30 Ди­во­виж­ний ка­лей­ дос­коп. 20.00 Дi­алог із вла­дою. 20.10 Iс­то­рiя од­но­го ек­спо­ на­та. 20.20 Чер­нi­гiв­щи­на в жит­тi сла­вет­них. 20.45 Ве­чiр­ня каз­ка. 21.00 Чер­нi­гiвсь­ка лi­ра.


10

T V-Край

9 лютого 2013 року

Неділя, 17 лютого УТ-1

23.05 Х/ф «По­ко­лiн­ ня Пi». 1.15 Х/ф «Iш­тар».

СТБ

10.05 М/с «Лi­ло i Стiч». ТОНіС 11.00 М/ф «Ас­те­рiкс iз Га­лiї». 5.55, 1.05 Х/ф «За сiр­ни­ 6.00 Х/ф «Жит­тя i ди­во­ 9.05 Мiс­це зус­трi­чi. 12.30 Х/ф «Вi­таємо в ка­ми». виж­нi при­го­ди Ро­ 10.10 Крок до зi­рок. Муз­пор­тi». 7.25 «Їмо вдо­ма». бiн­зо­на Кру­зо». ІНТЕР 10.50 Маю честь зап­ро­си­ти. 14.40 Х/ф «Пiд­ н я­ т и пе­ 8.40 «Ку­лi­нар­на ди­нас­тiя». 7.40, 17.50 «Лу­на джун­глiв». 11.35, 17.20 Кри­ве дзер­ка­ло. 5.35 Х/ф «Гер­ку­лес». рис­коп». 8.00 «Со­цi­аль­ний пульс ви­ 12.05 Ка­ра­оке для до­рос­лих. 7.15 Х/ф «Мiй до­маш­нiй 10.15 «Ка­ра­оке на Май­да­нi». 16.35 Х/ф «Дiм ве­ли­кої 11.10 Т/с «Са­ м а­ р а». хiд­них». 12.55 Бi­ат­лон. Чем­пi­онат свi­ ди­но­завр». ма­ту­сi-3: який бать­ 8.40, 14.25, 18.55, 19.55 «По­ 14.50 Х/ф «Не бу­ло б щас­ ту. Мас-­старт (жiн­ки). 9.30 «Шко­ла ліка­ря Ко­ма­ ко, та­кий син». тя». го­да». ровсь­ко­го». 13.50 Зо­ло­тий гу­сак. 18.50 Да­йош мо­лодь­ож! 19.00 «Бит­ в а ек­ с тра­ с ен­ с iв». 9.00 Д/ф «Мi­сiя: по­ря­ту­нок 10.05 Х/ф «Са­мот­нiм на­ 14.15 Шеф-­ку­хар країни. 19.55 Х/ф «Час лю­би­ти». 19.55 Шу­ри-­му­ри. ам­фi­бiй». даєть­ся гур­то­жи­ 15.10 Здо­ро­вень­кi бу­ли. 21.00 Т/с «Вi­сiм­де­ся­тi-2». 10.00 «Будь у кур­сi!». 23.35 Х/ф «Будь­те моїм ток». 15.55 Бi­ат­лон. Чем­пi­онат свi­ 23.00 Х/ф «Зо­ло­тий клю­ 10.45 «Ф-­стиль». чо­ло­вi­ком». 11.55 «Мiж­на­род­ний фес­ти­ 2.45 Нiч­ний ефiр. ту. Мас-­старт (чо­ло­ чик». 11.10 Х/ф «Мiль­йон у валь гу­мо­ру «Юр­ма­ вi­ки). 1.20 Х/ф «Снi­го­ва лю­ шлюб­но­му ко­ши­ ла-2012». НОВИЙ КАНАЛ 16.50 Дi­ло­вий свiт. Тиж­день. ку». ди­на». 13.50 Х/ф «Куль­ б а­ б а». 18.55 Х/ф «Той, хто прой­ 6.00 Т/с «Лас­тiв­чи­не гнiз­ 14.30 «Арт City». 15.40 Х/ф «По­лю­ван­ня ТРК «УКРАїНА» 14.55 «За сiм мо­рiв». до». шов крiзь во­гонь». на пi­ р анью». 7.45 Цер­ква Хрис­то­ва. 20.50, 1.50 Офi­цiй­на хро­нi­ка. 15.35 Д/ф «Сльо­зи свi­ту. 6.50 По­дiї. 18.00 Х/ф «Ася». 8.00 За­пи­тай­те у лi­ка­ря. Сльо­зи Ама­зон­ки». 21.00 Пiд­сум­ки дня. 7.10 Х/ф «Бет­ х о­ в ен-3». 20.00, 2.00 «Под­ро­би­цi тиж­ 8.25, 9.35 М/с «Пiн­гвi­ни з 16.45 Д/ф «За­гад­ка жаб­ки-­ 21.30 Го­лов­ний ар­гу­мент. 9.00 Лас­ка­во про­си­мо. ня». Ма­да­гас­ка­ру». iм­мiг­ран­тки». 21.40 Af­ter Li­ve (За лаш­тун­ка­ 20.55 Т/с «Осiн­нiй лист». 10.00 Таємни­цi зi­рок. 9.00 М/с «Ро­ги i Ко­пи­та: по­ 11.00 Т/с «До­ро­га моя 18.30 «Свiт за тиж­день». ми Шус­тер-­Li­ve). 22.50 Х/ф «Бi­лий пi­сок». вер­нен­ня». 19.00 Д/ф «Ро­ма­но­ви. За­не­ 22.00 Фоль­к-­mu­sic. лю­ди­на». 0.25 Х/ф «Ви­бух з ми­ну­ 10.00 М/ф «Ску­бi-­Ду-4: пад Ро­сiйсь­кої iм­пе­рiї». 22.55 Трiй­ка, Ке­но, Мак­си­ма. 12.45 Т/с «Ви за­мов­ля­ли ло­го». прок­лят­тя озер­но­го 20.00 «Ци­вi­лi­за­цiя In­cog­ 23.00 Ера бiз­не­су. Пiд­сум­ки. вбив­ с тво». мон­стра». ni­ta». ICTV 23.40 Ток-­шоу «Дру­жи­на». 15.15 Т/с «Слiд». 11.45 Т/с «Щас­ли­вi ра­ 20.15 «Ку­ми­ри». 0.50 Смiх з дос­тав­кою до­ 17.00 Т/с «Фур­це­ва. Ле­ 6.00 Свi­та­нок. зом». 20.45 «Свiтсь­кi хро­нi­ки». до­му. 6.50 Квар­тир­не пи­тан­ня. ген­ д а про Ка­ т е­ р и­ 16.05 Х/ф «Iро­нiя лю­ 21.10 Д/ф «Кру­тий мар­шрут 7.45 Анек­до­ти по-­ук­раїнсь­ 1.20 Пiд­сум­ки тиж­ня. ну». бо­вi». Во­ло­ди­ми­ра Аксь­о­ ки. 19.00 По­ д iї тиж­ н я. 18.00 Х/ф «Лю­бов у ве­ли­ но­ва». КАНАЛ 1+1 8.05 Да­ча. 20.00, 21.00 Т/с «Iн­тер­ ко­му мiс­тi». 22.15 Х/ф «Му­лан». HD-2». 6.05 Х/ф «Обе­реж­но, свек­ 9.05 Ос­нов­ний iн­стинкт. ни». 19.50 Х/ф «Чор­на блис­ 0.25 Х/ф «За­губ­ле­не мiс­ 9.30 Ди­ви­ти­ся всiм! ру­ха». 23.00 Ток-­шоу «Ве­ли­кий кав­ка». то». 10.30 Олiм­пi­Ля­пи. 7.50 Муль­тфiльм. 22.00 Х/ф «Iс­пансь­кий-­ фут­бол». 11.30 Ко­зир­не жит­тя. НТН ан­глiйсь­кий». 8.10 «Ре­монт +». 0.30 Т/с «Ди­кий». 12.00 Мультосо­бис­тос­тi. 0.30 Спор­тре­пор­тер. 9.00 «Ло­то-­За­ба­ва». 2.15 Т/с «Ментівсь­кi вiй­ 6.00 «Ле­ген­ди бан­дитсь­ко­го 10.10, 10.35 М/с «Чiп i Дейл». 12.20 Кри­мi­наль­ний об­лом. 0.35 Х/ф «Усе мо­жуть ко­ ни-6». Києва». 13.15 Х/ф «Кри­хiт­ка на ро­лi». 11.00 «Ку­лi­нар­нi кур­си з мiль­йон до­ла­рiв». 2.40 Т/с «Ев­рi­ка». Ю. Ви­соць­кою. Iта­лiя. 17 лютого – зміна фаз, I/II фаза, 15.40 Х/ф «Олек­сандр». 3.25 Зо­на но­чi. Тос­ка­на». зростаючий Місяць, 7-й день Мі18.45 Фак­ти тиж­ня. 11.25 «Ве­ли­ка рiз­ни­ця». ТЕТ сяця, Місяць у сузір’ї Близнят. 19.30 Х/ф «Ла­ра Крофт 13.15 Х/ф «Служ­ни­ця трь­ох роз­кра­дач­ка гроб­ 6.00 Єра­лаш. Зміна фаз завжди протікає складно. У цей па­нiв». ниць». 7.15 М/с «Лун­тiк». день краще промовчати, ніж збрехати, сказати 15.15 Х/ф «Як­би я бу­ла ца­ 21.10 Х/ф «Бе­овульф». 7.40 Ма­ля­та-­твiй­ня­та. грубе слово або побажати кому-небудь погано­ ри­ця». 23.05 Iн­ший фут­бол. 8.00 Те­ле­пу­зи­ки. 19.30 ТСН: «Тсн-­тиж­день». го, бо можна несвідомо вплинути на іншу лю­ 23.35 Х/ф «По­га­на ком­ 8.35 Бай­ди­кiв­ка. 20.15 Х/ф «Чо­ло­вiк з га­ дину. Компроміси малорезультативні й небажа­ па­нiя». 9.00 Муль­тик з Лун­тi­ком. ран­тiєю». ні. День сприятливий для хірургічних операцій. 1.30 Х/ф «Дов­гий по­цi­лу­ 9.40 М/с «Да­ша-­дос­лiд­ нок на доб­ра­нiч». ни­ця». 22.05 «Свiтсь­ке жит­тя». Черниська сільська рада повідомляє, що за адресою с. Клочків, вул. 1 Травня (колишня Першотравнева), буд. 17 розташовано безгосподар­ ний житловий будинок. Купуємо живою вагою корів, бичків, коней, телят, свиней. Тел.: (067) 134-95-98, (093) 362-14-30, (050) 465-89-45. Продам кінні сани. Ціна договірна. Тел. (095) 031-70-94.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло­ вий будинок за адресою с. Ра­ дянська Слобода, пров. Вол­ гоградський, №2, видане на ім’я Миколи Івановича МАЛА­ ШЕНКА, вважати недійсним.

Загублені свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного с/г підприємства (майновий сертифікат) ТОВ «Слабин­ ське» с. Слабин у кількості 2 шт., а саме серії ЧНЧР №572 від 27.03.2008 р. та серії ЧНЧР №585 від 15.04.2008 р. вважати недійсними. Втрачений сертифікат про право на земельну частку (пай), який було видано громадянину Сергію Петровичу Головачу на підставі рі­ шення Чернігівської районної державної адміністрації від 29 липня 1996 року, №330 площею 5,76 га, вважати недійсним. Земельна ділянка роз­ ташована на території Слабинської сільської ради. 14 лютого – 10 років світлої пам’яті дорогого і любого та­ туся В’ячеслава Григоровича Каранди з Пакуля (7.01.1924 – 14.02.2003) 10 років без тебе, рідний наш, єдиний, неповторний і не­ забутий. Але біль утрати й розлуки не втихає і немає сили, щоб його подолати. Ми без тебе, але ти завжди з нами. Донька, зять, онуки, правнуки. Колектив Халявинської загальноосвітньої школи з глибоким су­ мом сповіщає про передчасну смерть колишнього вчителя школи Григорія Степановича Василенка та висловлює щире співчуття його рідним та близьким. Довжицька сільська рада висловлює співчуття завідувачу фельд­ шерським  пунктом  с.  Довжик  Миколі  Михайловичу  ТимошенкУ з приводу тяжкої втрати – смерті матері   Катерини Іванівни. Колектив Мохнатинської лікарської амбулаторії ЗПСМ висловлює глибоке співчуття завідувачу фельдшерським пунктом с. Дов­жик Ми­ колі Михайловичу ТимошенкУ з приводу тяжкої втрати – смерті матері Катерини Іванівни.

6.50 Х/ф «На вас че­кає гро­ма­дян­ка Ни­ка­ но­ро­ва». 8.15 Т/с «Чок­ну­та». 11.30 «Ле­ген­ди кар­но­го роз­шу­ку». Iде­аль­не вбив­ство. 12.00 «Аген­ти впли­ву». 13.00 «Пра­вос­лав­нi свя­тi». 15.00 Т/с «Вчо­ра за­кiн­чи­ ла­ся вiй­на». 19.00 Т/с «Слi­пий-2». 22.40 «Ло­хот­рон». 23.10 Х/ф «Ки­да­ли тi­ка­ ють». 0.55 Х/ф «Кон­тракт». 2.35 «Ре­чо­вий до­каз».

15.10, 19.20 Жi­но­ча фор­ма. 8.45, 16.30 Нав­ко­ло свi­ту. 20.20, 20.45, 23.45, 0.10 Ма­ 9.45 Ци­вi­лi­за­цiя. Мис­лив­цi чо не пла­чуть. за вi­ру­са­ми. 21.20 Сек­ре­ти до­лi. 11.00 «Тен­дер News» з На­та­ 22.55, 23.15 Iно­зем­на кух­ня. лiєю Сед­лець­кою. 12.00, 19.30 Iс­то­рич­нi хро­ 5 КАНАЛ нi­ки з Нi­ко­лаєм Сва­ 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, нiд­зе. 1966 р. Ле­онiд 12.00, 13.00, 14.00, Брежнєв. 15.00, 16.00, 17.00, 13.00 Здо­ро­ве жит­тя з Iри­ 18.00, 19.00, 20.00, ною Тру­ха­чо­вою. 23.00, 0.00 «Час но­ 13.30 Дi­ло­ва кух­ня. вин». 14.30 Юве­лiр ТВ. 8.10, 8.55, 10.55, 13.35, 14.10, 18.15 Ци­вi­лi­за­цiя. Зра­да. 14.55, 17.10, 17.50, 19.10 20.30 Сь­огод­нi. Дай­джест. «По­го­да». 21.30 Лек­цiї та по­дiї. 8.15, 22.25, 23.20 «Бiз­нес-­ 23.30 Ве­ли­кi iс­то­рiї ко­хан­ час». ня ХХ сто­лiт­тя. Ми­ко­ла K-1 8.25, 18.55, 23.35 «Час спор­ II та Олек­сан­дра Фе­ 6.00 «Ра­нок на К-1». ту». до­рiв­на. 7.30 «Муль­тфiль­ми». 8.30 «Феєрiя ман­дрiв». 0.00 Клуб еро­ти­ки. 9.30 М/ф «Ве­се­лi день­ки з 9.10 «Вели­ка по­лі­ти­ка». 2.00 Клуб­Нiч­ки. кри­хiт­кою Ру». 9.35 «Вік­но в Аме­ри­ку». 4.00 Клi­пи Jazz з Олек­сiєм 11.40 Х/ф «При­мар­на ко­ 10.10 «Ма­ми­на шко­ла». Ко­га­ном. ман­да». 11.10 «Тех­но­парк». 4.30 Х/ф «Лу­ци­на - це 13.10 «Доб­рий ве­чiр, тва­ 11.30 «Тран­смi­сiя-­тест». дiв­чи­на». ри­ни». 12.10 «Жит­тя цi­ка­ве». 14.10 Х/ф «Ха­тi­ко: най­ ЧЕРНІГІВ 13.55 «Мо­тор». вiр­нi­ший друг». 8.00 По су­тi. 14.20 «Гра до­ л i». 15.50, 1.35 Х/ф «Три­май 8.10 Дi­алог із вла­дою. 15.15 «Ак­цент». ритм». 8.20 Яс­на спра­ва. 16.10 «Ма­ши­на ча­су». 18.00 «Роз­смi­ши ко­мi­ка». 8.35 Удос­вi­та. 19.50 Х/ф «Каз­ки на нiч». 17.30 «Но­ви­ни Київщи­ни». 9.00 Ди­во­виж­ний ка­лей­ 18.10 «Вiк­но в Євро­пу». 21.40 Т/с «Над­при­род­ дос­коп. 19.30 «Ве­ли­ка по­лi­ти­ка». не». 9.30 Чер­нi­гiв­щи­на в жит­тi 0.00 Х/ф «Ко­хан­ня та iн­ 20.30, 23.40 «Хро­нi­ка тиж­ сла­вет­них. ня». шi ка­тас­тро­фи». 9.50 Абет­ка здо­ров’я. 21.00 «Час: пiд­сум­ки тиж­ K-2 10.15 Урок для бать­кiв. ня з Тетя­ною Да­ни­ 10.40 Х/ф «Ден­ний по­ лен­ко». 6.00 Те­ле­тор­гiв­ля. тяг». 21.40 «Час-­тайм». 7.00 Муль­тфiль­ми. 12.15 Муль­тфiльм. 7.40 До­мо­ве­ден­ня. Спра­ва 22.00 «Те­ри­то­рiя за­ко­ну». 12.45 Х/ф «Ве­ли­ка при­ 22.35 «Кi­но з Янi­ною Со­ко­ сма­ку. го­да». ло­вою». 8.10, 8.40, 17.10, 17.40 З бi­ло­ 14.00 «Те­ле­вi­зор». го ар­ку­ша. ТВі 15.00, 18.00 Ефiр­ний час ТРК 9.15, 22.05 Знаєте що? 7.00, 17.30 Ек­спе­ри­Мен­ «Но­вий Чер­нi­гiв». 10.00 Лi­ка­рi. таль­ний. 16.00 Вiд щи­ро­го сер­ця. 10.50, 16.10 Час кра­си. 7.35, 14.00 Звi­ря­ча ро­бо­та. 17.30 Чер­нi­гiвсь­ка лi­ра. 11.50 Сва­ти бi­ля пли­ти. 8.15 Ве­ли­кi iс­то­рiї ко­хан­ 20.00 Те­ле­об’єктив. 12.20 Спе­цiя. ня ХХ сто­лiт­тя. Аме­ 20.10 Фаб­ри­ка iдей. 13.15 Ен­цик­ло­пе­дiя сма­ку. лiя Ер­харт i Джордж 20.45 Ве­чiр­ня каз­ка. 14.10, 18.20 Сi­мей­ний роз­ мiр. Пут­нам. 21.00 «Тиж­день».

Бажаєте стати курсантом вищого навчального закладу системи МВС?Телефонуйте і приходьте!

Управління Державної  автомобільної  інспекції  УМВС  України  в  Черні­ гівській області проводить набір випускників шкіл 2012-2013 років та моло­ дих людей віком до 25 років, які бажають отримати юридичну освіту у ви­ щих навчальних закладах системи МВС на бюджетній основі (безкоштовно). Для  оформлення  документів  потрібно  особисто  звернутися  до  відді­ лу кадрів управління ДАІ УМВС України в Чернігівській області. Через тривале оформлення особової справи кандидата на навчання (2-3 мі­ сяці) опрацювання документів треба розпочати до 15 лютого 2013 року. За де­ тальнішою інформацією звертайтеся до відділу кадрів УДАІ за адресою:  м. Чернігів, вул. Борисенка, 66. Телефон (0462) 72-36-28. Василь Картак,  підполковник міліції Чернігівського РВ УМВС України  в Чернігівській області

Заява про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря

Сільськогосподарський виробничий  кооператив  «Полісся»  за­ являє  про  намір  отримати  дозвіл  на  викиди  забруднюючих  речо­ вин у атмосферне повітря, що надходять від стаціонарних джерел, роз­ ташованих на сільськогосподарських об’єктах за адресою: с. Кувечи­ чі Чернігівського району Чернігівської області, вул. Шевченка, 15512. При  роботі  виробничого  устаткування  в  атмосферне  повіт­ ря  від  стаціонарних  джерел  надходять:  азоту  діоксид,  оксид  вугле­ цю, метан, діоксид вуглецю, оксид діазоту, оксид заліза, оксид марган­ цю, сірководень, меркаптан, мікроорганізми, диметилсульфід, альде­ гід  пропіоновий,  фенол,  кислота  капронова,  монометиламін,  речо­ вини  у  вигляді  твердих  суспендованих  частинок,  акролеїн,  немета­ нові леткі органічні сполуки, вуглеводні граничні, аміак. Сільськогос­ подарський виробничий кооператив «Полісся» зобо­в’язується викону­ вати норми і правила з охорони навколишнього середовища та ви­ моги екологічної безпеки на всіх етапах виробничої діяльності. Для  ознайомлення  з  детальнішою  інформацією  про  отриман­ ня доз­волу сільськогосподарським виробничим кооперативом «Поліс­ ся» звертатися за адресою: вул. Першотравнева, 1, с. Кувечичі Чернігівського району Чернігівської області, 15512, тел. (0462) 689-443. Із  зауваженнями  або  запереченнями  щодо  отримання  дозво­ лу  на  викиди  забруднюючих  речовин  у  атмосферне  повітря  звертати­ ся протягом 30-ти календарних днів із моменту публікації заяви до Чер­ нігівської районної державної адміністрації. Боромиківська сільська рада на Х сесії шостого скликання від 21 груд­ ня 2012 року затвердила тарифи щодо утримання будинків і прибудинко­ вих територій, які входять до квартирної плати (плати за утримання жит­ ла)  населення  с.  Снов’янка.  Вартість  одного  кв.  м  житлової  площі  –  од­ на  гривня  11  копійок,  згідно  з  економічними  розрахунками.  Тариф  на­ був чинності з 1 лютого 2013 року.

  «ГАРЯЧА» ЛІНІЯ 12 лютого з 9 до 12 години відбудеться пря­ мий телефонний зв’язок із начальником сектору державної боротьби з економічною злочинніс­ тю Чернігівського районного відділу міліції, майором міліції Олегом Олександровичем ГАВРИЛЯКОМ за телефоном 3-11-16. 15 лютого з 9 до 11 години відбудеться пря­ мий телефонний зв’язок із начальником сектору кадрового забезпечення Чернігівського район­ ного відділу міліції, підполковником міліції Володимиром Олександровичем ЦИГАНОМ за телефоном 67-10-64.

Знайомтесь, ваш дільничний інспектор! Дільничний інспектор міліції сектору дільничних інспекторів, капітан міліції Анатолій Михайлович Тебенко. Ново-Білоусь­ ка, Редьківська, Рудьківська сіль­ ські ради. Дільничний інспектор міліції сектору дільничних інспекторів, старший лейтенант міліції Віталій Олександрович Карак. Халя­ винська, Хмільницька, Роїщенська сільські ради. Дільничний інспектор мілі­ ції сектору дільничних інспек­ торів, лейтенант міліції Дмитро Михайлович  Черниченко. Мохнатинська, Кувечицька, Дов­ жицька сільські ради. Звертайтеся за телефонами: 3-15-22 – чергова частина; 3-12-59 – керівник дільничних інспекторів Чернігівського РВ Ярослав Віталійович Буряк; 3-05-16 – заступник начальника відділу, начальник міліції громадської безпеки Чернігівського РВ УМВС Олександр Леонідович Комлик. Василь Картак, підполковник міліції, помічник начальника Чернігівського РВ УМВС України в Чернігівській області

Привітання та оголошення приймаються в редакції газети «Наш край» за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 106. Останній день прийому вітаннь та оголошень – четвер, до 13.00


Наш край   Господарочці у записничок

  Усміхніться! * * * Песиміст бачить тунель. Оптиміст – світло наприкінці тунелю. Реаліст бачить тунель і поїзд, що йде по рейках. А машиніст бачить трьох ідіотів, що сидять на рейках. * * * – Скажи мені ті знамениті три слова, які наві­ ки зв’язують людей! – Любий, я вагітна.

* * * – Ох і класно вчора посиділи! Чий же це день народження був? Як весілля? Як моє?! * * * У чорному-чорному лісі, на чорній-чорній го­ рі, на чорному-чорному пеньку сидять дві чор­ ні-чорні постаті. Голос: – Куме, начорта ми ту гуму палили? * * * – Руки жінки мають тремтіти від подарунків, ноги від сексу, а серце від кохання! – А тебе, люба, від резонансу не розірве? * * * Схоже, зараз саме час прикласти до свого життя подорожник.

Що? Почім? Свинина: м’ясо, кг сало, кг Яловичина, кг Телятина, кг Курка, тушка, кг Стегенця курячі, кг Молоко, л Сметана, 0,5 л Сир домашній, кг Масло вершк., кг Яйця: домашні, 10 шт. з птахофабрики, 10 шт. Макаронні вироби, кг Гречка, кг Рис, кг Пшоно, кг Борошно, кг Цукор, кг Мед, 0,5 л Картопля, кг Капуста, кг Цибуля, кг Часник, кг Буряки, кг Огірки, кг Помідори, кг Морква, кг Горіхи, кг Перець, кг Яблука, кг Груші, кг Печериці, кг Виноград, кг Хурма, кг Мандарини, кг

11 Астрологічний прогноз 9 лютого 2013 року

Ціни на ринках Чернігова на 8 лютого 38-48 20-45 40-55 50-65 23-50 16-26,40 7-7,5 10-13 28-30 29,60-57,90 20-23 10-11,20 5,30-8,50 8,80-11 7-15 4,50-5,75 4,50 5,70-7 28-30 2-2,50 4 3-10 30 3-5 22-27 25-27 2,50-5 20-25 32-35 4-10 10-25 18-24 22 18-32 12-19

Погода у нашому краї Пн 11 лютого

Щоб кров’янка не тхнула

Незважаючи на релігійну заборону вживати в їжу кров забитих тварин, улюбленою стравою українців була й залишається кров’янка – смажена ковбаса з суміші сирої крові та недовареної гречаної крупи. Готуючи кров’янки й, зрештою, будь-які ковбаси, треба звертати особливу увагу на підготовку кишок. Щодо цього в кожної господині – свої таємниці. Кишки після забою тварини добре почистіть, зніміть увесь зов­нішній жир і промийте кілька разів у воді. Потім розріжте на частини, виверніть і ще кілька разів промийте. Після цього залийте гарячою водою (але не окропом), коли трохи прохолоне, натріть сіллю. Воду міняйте кілька разів. Промиті кишки залийте холодною водою й тримайте не менше доби. Якщо не використовуватимете відразу ж після забою тварини, їх можна засолити. Ефективним вважається спосіб, коли кишки заливають розчином харчової соди й витримують кілька годин. Можна додавати соду в охолоджений відвар лаврового листа та духмяного перцю. Можна замість соди залити розчином оцту або марганцівки, вимочити у натуральному пюре із лимонів разом із цедрою та соком. У старовину кишки добре мили, вимочували у воді, а потім натирали тертою картоплею, залишали так на кілька годин, знову мили й начиняли. Перевірено: не тхнуть! А ось кілька рецептів кров’янки.

З батоном і шкварками Гречка – 3 кг, батони – 4 шт., шкварки – 2 кг, м’ясо – підгорля, підчерев’я та різні обрізки – 1 кг, свіжа кров – 1-1,5 л, внутрішнє сало – 1 кг, цибуля – 5 шт., сіль, перець та інші спеції. Спосіб приготування Батони поріжте на ку­ бики, дайте їм підсохну­ ти. М’ясо і сало наріжте на шматки, зваріть бульйон, злийте його в окрему по­ судину, те, що залишилося, перемеліть на м’ясорубці. Внут­ рішнє сало витопіть, шкварки мають бути світлозолотистого кольору, їх теж перемеліть. У миску висипте наріза­ ні кубики булки і рівномір­ но полийте їх бульйоном, обережно перемішуючи. Додайте перемелене м’ясо, кров та спеції і добре вимі­

  Сам собі лікар

Масажуйте «ворота вуха»

«У мене дуже часто болить голова. Таблетки приймати не хочу. Чи можна якось інакше обій­тися? Інна Ігнатенко, Менський р-н».

При головному болю, що локалізується в будь-якій частині голови, ретельно ма­ сажуйте великі пальці рук. Є й нюанси. Скажімо, коли віддає в область лоба, маса­ жуйте 2-3 хвилини точку, яку рефлексотерапевти назива­ ють точкою ста хвороб. Во­ на розташована на тильній стороні кисті в поглибленні на 1,5-2 см вище складки, яку утворюють великий і вказів­ ний пальці. Коли ж біль пульсує в скронях, масажуйте протя­ гом 3-5 хвилин проти годин­

шайте. Смажену на смальці цибулю з’єднайте зі шквар­ ками, додайте до гречки, перемішайте й перекла­ діть у суміш із кров’ю, всип­ те спеції, ретельно перемі­ шайте. Начиніть кишки (але не вщент, бо полопаються) й запечіть у духовці. На молоці 1 л гречаної крупи, 1 л крові, 350 г сала, 100 г м’я­ са, 3-4 цибулини, 200 г молока, сіль, перець – за смаком. Спосіб приготування Сало і м’ясо перемеліть на м’ясорубці, кров про­ тріть через сито, щоб не бу­ ло грудочок. Цибулю дріб­ но поріжте й підсмажте на олії. З’єднайте всі інгреді­ єнти й добре вимішайте до однорідної маси. Начиніть

кишки, перев’яжіть ниткою, опустіть у киплячу воду й варіть кілька хвилин, а по­ тім обсмажте. «Ледача» кров’янка На 1 л крові: 0,5 кг сала, 0,5 л молока, 5-6 яєць, 100 г манної крупи, 4-5 зубчиків часнику, сіль, перець. Спосіб приготування Сало відваріть, поріжте кубиками. Яйця збийте до однорідної маси, додайте кров, молоко, сало, манку і дрібно посічений часник. Посоліть, поперчіть і добре вимішайте. Дайте постояти 20-30 хвилин, щоб розбух­ ла манка. Сковороду змастіть со­ няшниковою олією, при­ сипте манкою, обереж­ но вилийте суміш. Спочат­ ку поставте сковороду на конфорку на середній во­ гонь, нехай злегка загусне, а потім ще раз перемішайте. Після цього сковороду по­ ставте в нагріту духовку на 30 хвилин. Підготувала Наталка СОЛОДАШКО

никової стрілки точку «во­ рота вуха» біля зовнішнього кінця брови, де прощупуєть­ ся поглиб­лення. При болях у потилиці ак­ тивно розтирайте мізинці на обох руках і масажуйте кри­ жовий відділ хребта.

Грайте в піжмурки

годинниковою стрілкою. По­ тім повільно відкрийте очі і спробуйте протягом кількох секунд сфокусувати погляд на дальньому предметі. Піс­ ля цього витягніть вказівний палець на відстань приблиз­ но 30 сантиметрів від очей і кілька секунд дивіться на йо­ го кінчик. Опустіть руку і по­ вторіть управу 10 разів.

«Після довгої роботи за комп’ютером важко сфокусувати погляд, предмети розпливаються. Що це? Іван Петрович, м. Чернігів».

Так дає про себе знати зо­ рове стомлення або асте­ нопія. Тому важливо своє­ часно давати очам відпочи­ нок, роблячи кожну годину 5-10-хвилинні перерви в ро­ боті. Як тільки відчули, що очі починають втомлювати­ ся, виконайте кілька вправ. Станьте, закрийте очі й обер­ тайте очними яблуками за

Допомагають при втомі очей і піжмурки. Сильно за­ плющте очі на 5 секунд, по­ тім на 5 секунд відкрийте їх якомога ширше. Повторіть так 7-8 разів. Або ж просто поморгайте швидко-швидко протягом хвилини. Підготувала Міла ПОГУЛЯЙ

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

День -1 Ніч 0

День +2 Ніч 0

День 0 Ніч -2

День -1 Ніч -4

День -1 Ніч -1

День +2 Ніч -7

День +2 Ніч -7

Півн.

Півн.-схід.

Півн.-схід.

Схід.

Схід.

Схід.

Схід.

12 лютого

13 лютого

14 лютого

15 лютого

16 лютого

17 лютого

з 11 по 17 лютого ОВЕН (21.03-20.04). Ви можете до­ могтися багато чого, «заразивши» начальника цікавою ідеєю. І не забу­ вайте про надані вам обіцянки та і про влас­ ні – теж. Половинчасті рішення – не для вас. Вміння користуватися інформацією допомо­ же позбутися проблем. Щоб не затьмарюва­ ти вихідні, будьте скромніші у своїх потребах. ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05). Смуга везін­ ня і легких удач досягла апогею, але вам вистачить сил і енергії для реа­ лізації вже задуманих планів та ідей. Не за­ будьте про самовдосконалення. Ваші про­ позиції почує та схвалить керівництво. У ви­ хідні навідайтеся до друзів і не пошкодуєте про це. БЛИЗНЯТА (22.05-21.06). Ваші пла­ ни та задуми реалізуються лише то­ ді, коли ви знайдете в собі сили діяти уважно і майже непомітно. У вихідні приділіть родині більше часу й уваги. РАК (22.06-23.07). Багато чого до­ сягнете і навіть встигнете реалізу­ вати майже всі намічені плани, тіль­ ки намагайтеся не метушитися і не зневіря­ тися у власних силах. Ваш успіх, можливо, ви­ кличе заздрість недоброзичливців. Вихідні присвятіть сімейним турботам, але без ме­ тушні, переставляти меблі не час. ЛЕВ (24.07-23.08). Якщо будете спокійні та цілеспрямовані, обо­ в’язково досягнете бажаного успіху. Завоюйте довіру вашого керівни­ цтва і перед вами відкриються нові перспек­ тиви, доведіть свою надійність і лояльність. У вихідні можливі розбіжності з дітьми, але за­ вдяки своєчасній і конструктивній пропози­ ції ви їх легко владнаєте. ДІВА (24.08-23.09). Вашими кращи­ ми супутниками мають стати роз­ судливість і пильність. Нестандарт­ ний підхід до рішення проблем дасть безсум­ нівно позитивний результат. Не варто свари­ тися з близькими лише через те, що вони не встигли виконати якийсь із пунктів вашого плану. ТЕРЕЗИ (24.09-23.10). Сконцен­ труйтеся на аналізі власних бажань. Успіх можливий у всьому, до чого ви підійдете з належним натхненням. Головне – нічого не боятися. Ретельна продуманість дій плюс деяка доля авантюризму приведуть до успіху. У вихідні краще добре відпочити, але не вдома на канапі. СКОРПІОН (24.10-22.11). Вам по­ трібно усвідомлювати власну неза­ лежність. Постарайтеся в дискусіях не наполягати на своїй точці зору, натомість учіться чути своїх опонентів. У вихідні може­ те сміливо розраховувати на допомогу і під­ тримку близьких. СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12). Не варто зупинятися на досягнутому – смі­ ливо підкорюйте чергову верши­ ну. Можливе досягнення компромісів у спір­ них ситуаціях. У вас з’явиться шанс блиску­ че продемонструвати свої вміння і навички у професійній сфері. У вихідні бажання щось змінити підштовхне до рішучих дій. КОЗоРІГ (22.12-20.01). У вас накопи­ чилося чимало проблем, які потріб­ но вирішити досить швидко. Не ту­ жіть і не зневіряйтеся, бо події, що відбува­ ються з вами, будуть досить позитивні. У ви­ хідні запросіть до себе друзів або родичів і компенсуйте брак спілкування. ВОДОЛІЙ (21.01-19.02). Події нахли­ нуть лавиною і мало що залишать після себе у первинному вигляді. На вас чекає чимало новин, ділових зустрічей, напружених ситуацій на роботі. У вихідні ви зможете досягти поставленої мети, якщо бу­ дете спокійними. РИБИ (20.02-20.03). Наразі перед ва­ ми серйозний вибір. Не варто нако­ пичувати образи, вони лише усклад­ нять ваше життя. Заждіть, розпал пристрастей навколо змін на роботі поступово стихатиме. У вихідні ви усвідомите, як вам дорога кохана людина з усіма своїми недоліками. Приділіть близьким більше уваги і турботи.


12

Наш край

9 лютого 2013 року

  Невигадана історія

  нам пишуть

Громада вдячна депутату

Данилкова мама Данилко тільки ступив у двір, навіть не встиг хвірточку за собою зачинити, як бабуська Дарка (так він називав її, коли кортіло поділитися якимось секретом або треба було щось випросити) враз запримітила відстовбурчену кишеню в сорочечці.

– А то ще чого натоптав? – Цукерки.., – переступаючи з ноги на ногу, зніяковівши, мо­ вив хлопчик. – Ось, – дістав од­ ну, другу. – Тут їх ціла жменя. Ти в мага­ зині був? Де взяв? – Тьотя дала… Бабу Дарку немов вихор під­ хопив, тільки поділ спідниці майнув біля хвіртки. Помчала через дорогу до Жолудів. Їхній Петько перший клас закінчив, серед усіх хлопчаків на вулиці старший, а Данилкові п’ять роч­ ків. У дворі сусідка Уляна кри­ шила качкам зілля. – Уляно, а де твій онук? – Маркіза Сашкового кудись потурив, бо тут курчата малі, а він усе на пузо прилягає та ви­ стежує, ще схопить, такий здо­ ровило і квочки не злякається. А ось і Петько. – Прогнав! – захекано видих­ нув хлопець із почуттям вико­ наного завдання. – Петьку, ти скажи мені, – взялася за своє баба Дарка. – У магазин із хлопцями ходили? – Ну, ходили… – І Данилко був із вами? – Угу-у. – Він цукерки купляв? – Ні-і-і. То йому тьотя дала. – Ух! – нарешті баба Дар­ ка полегшено зітхнула. – А я вже було чого не передума­ ла… Щоб, боронь Боже, ніде не вкрав. Воно, знаєш, Уляно, як без матері, а моя душечка болить, бо на моїх очах і руках росте, боюся, щоб дитина ніде не спіткнулася, щоб люди нічо­ го поганого не говорили. Бать­ ко що, від темна до темна на ро­ боті. А ти, Петьку, – раптом ніби згадала щось дуже важливе, – скажи, яка тітка пригостила Да­ нилка? – Не знаю, якась чужа, – ска­ зав хлопець. – Вона зайшла в магазин із Лідкою Дроздовою, отією, що під лісом живе. Здивований бабусьчиною поведінкою, Данилко побрів до Шарка. Собака радісно ви­ стрибнув із будки, став на зад­ ні лапи, поклавши передні на плечі хлопчика, підбадьорливо лизнув у щічку. – Шарко, зачекай, зараз при­ гощу, – розпорядився Данилко, відступивши, щоб собака не за­ важав, дістав цукерку, швидень­ ко розгорнув і подав чотирино­ гому другу. Той лизнув широ­ ким язиком дитячу долоньку – і цукерка зникла. Засяяли-забли­ щали собачі очі, пес застрибав довкіл Данилка, мало не збива­ ючи з ніг. Хлопчик ледве вгаму­ вав бешкетника, присів, обійняв за шию, погладив. – Еге ж, смачно?

Наш край Співзасновники: Чернігівська районна рада, Чернігівська районна державна адміністрація, колектив редакції Видавець: КП «Редакція Чернігівської районної газети «Наш край» Свідоцтво про державну реєстрацію ЧГ №228 від 9.10.2000 р.

Обоє притихли. Данилко по­ вільно гладив Шарка, а подумки повернувся в магазин. Ота тьотя така хороша… Хлопчик заплю­ щив очі й пригадав теплий ніжний дотик жіночої долоні до голівки, легкий рух пальців по волоссю. Жінка здалася йому чимось схо­ жою на маму. За кілька місяців він якось ніби призабув маму. Тільки її великі веселі очі й світле волос­ ся пам’ятає. Коли в хаті було бага­ то людей, хресна Настя сказала,

що маму Надю забрав Боженько, а до Данилка прийде інша мама, теж хороша, любитиме й жаліти­ ме його. Відтоді він і жде... – І чого ота тьотя до мене не прийшла? – світлі горошинки од­ на за одною покотилися по замур­ заних щічках. Баба Дарка спохватилася вну­ ка, коли корова прийшла з чере­ ди. В усі закутки позазирала, ви­ ходячи із сараю, тицьнула у бік собачої будки і мало не ойкну­ ла: Данилко міцно спав, обняв­ ши за шию Шарка. Обережно взя­ ла на руки, віднесла в хату, покла­ ла на ліжко, вкрила – хоча й літо, так буде затишніше. Навшпиньки вийшла з кімнати. Прихилилася в сінях до одвірка – і світ потемнів, сльози потекли ручаями. Тепер Микола не поспішав з роботи додому. Без Наді гніздо опустіло. Завжди знаходив при­ чину затриматися, вишукував на фермі якусь роботу – то щось по­ лагодить, то відрегулює якийсь агрегат, аби рукам спокою не бу­ ло, й голова була завантажена. Дарка крадькома принюхувала­ ся, чи не пахне від сина спирт­ ним? Того вечора син помітив, що мати якась стривожена. Спитав по вечері, чи нічого не сталося. – Сам знаєш, синку, нашу біду, – сказала, ледве стримуючи сльози. – Ти б, може, кого підшукував, мо­ лодий же, не вікувати самому, та й Данилкові жіноче око треба. – Мамо, не будемо… – повіль­ но встав із-за столу, підійшов до ліжка, де спав син. Обережно при­ Редактор: Наталія БУШАЙ тел. 3-14-79 Заступник редактора: Алла ПИРОГ тел. 3-37-93 Відповідальний секретар: Олена ШЕРЕМЕТ тел. 94-00-35

сів на краєчок. Данилко вчув, по­ вернувся до батька, розплющив сонні оченята й спитав: – Татку, ти й сьогодні не зу­ стрів маму? Микола заперечливо хитнув головою, помовчав мить, стриму­ ючи в горлі спазми, легенько тор­ кнувся широкою шкарубкою до­ лонею голівки й прошепотів: – Спи, синку, спи. Обов’язково зустріну. Такі запитання повторювали­ ся все частіше, а Микола все ниж­ че опускав голову. ... Уже й за північ звернуло, та Оксана навіть не задрімала. Зава­ жав повний місяць. Як не ляже, все одно хата залита світлом. Завісила

вікно зимовою хусткою, так ні ж – з іншого стелеться місячна доріжка до ліжка, завісила й те вікно. Лягла, заплющила очі. Коли ще було таке безсоння? Гай-гай, як закохалася в Гната. Тільки й того, що дорогою з клубу провів разів три. Старший років на вісім. У нього була коха­ на в сусідньому селі, а їй отак роз­ тривожив душу. Коли одружував­ ся, місця собі не знаходила, хоча розуміла, що він не її пара. Чимало парубків залицялося опісля, але чомусь ні з ким не склалося. Усі по­ одружувалися, а вона сама зали­ шилася. Спливли й роки. Почала згадувати поіменно шкільних по­ друг, повиходили заміж, давно ді­ ток тішать. Оксана раптом відчула, як їй стає тісно дихати, щось важ­ ке навалюється на груди. Здриг­ нулася права долоня, й відчут­ тя м’якенького дитячого волосся, отой хлопчик у вежівському ма­ газині, перевернули їй душу. Не­ знайомі почуття незвіданого ма­ теринства прокинулися в її плоті й душі тієї миті, як рука сама потяг­ нулася до дитячої голівки. Виразні оченята були не по-дитячому сум­ ні, стояв трохи осторонь хлопча­ чої зграйки, не підходив до при­ лавка, тоді як друзі штовхалися й галасували, купуючи хто жуйки, хто льодяники на паличках. – Такий гарний вихований хлопчик, – похвалила дитину. – То сирітка, – шепнула двою­ рідна сестра Ліда. Оксана знічев’я купила хліби­ ну, пластикову розцяцьковану кві­ тами мисочку і 200 грамів дорогих

Кореспонденти, комп’ютерна верстка: Ніна Петровська, Олександр ГРИНЬОВ тел. 3-37-93 Коректор: Ольга Цибульська тел. 94-00-35 Бухгалтерія: тел. 94-00-35

цукерок. Розплатившись, підійшла до Данилка, спитала, як його зва­ ти, похвалила, що він слухняний хлопчик, і пригостила цукерками. Оксана дивилася в темну сте­ лю, не помічаючи, як течуть сльо­ зи. Чи свою долю оплакувала, чи малого чийогось Данилка. Чого воно так у житті, що і в дорослих долі ламаються або не складують­ ся, і діти лишаються сиротами… Схаменулася, коли під стріхою над вікном у ранкових сутінках защебетали ластівки. Якось по Різдву Дарка завела з сином розмову, мовляв, і не згля­ нулися, як Данилко виріс, восени уже в школу піде. І все одно че­ кає маму. Микола нічого не відпо­ вів. Після Пасхи, коли відсіялисявідсадилися, сказав Дарці, що на храм приведе їй невістку. Тільки спитала, хто вона. – Із Ольшанців, мамо. Сама жи­ ве, батьки – у брата на Житомир­ щині. – То й добре, – мовила Дарка. – Аби ж Данилкові сподобалася. Уранці, на Вшестя, Дарка вста­ ла раніше звичайного, хутко за­ ходилася поратися біля печі. Чо­ мусь їй було тривожно. І Лиску доїла, так корова, вид­но, вловила настрій господарки, переступа­ ла з ноги на ногу, часто піднімала над жолобом морду. Що ближче пересувалася стрілка настінного годинника до обідньої пори, то більше Дарку охоплював неспо­ кій, який не вдавалося прихова­ ти. Син, нічого не сказавши, ку­ дись пішов. Зрештою вона зайня­ лася онуком: причесала, вдягла по-святковому. Данилко крут­ нувся перед трюмо й до бабусі: – Сьогодні свято? – Свято, дитинко. Може, хто з гостей прийде. – А татко де? – Мабуть, пішов зустрічати ма­ му, – по-змовницьки прошепо­ тіла на вушко, ніби боячись, щоб ніхто не підслухав. – Справді? – спалахнули ра­ дісні вогники в очах хлопчика, а за мить ніби хмаринка наплив­ ла. Притих. Виглянув у вікно. Уже б давно гайнув до хлопців, але як же без нього, коли мама прийде. – Ти ж, онучку, не бешкетуй, – повчала бабуська Дарка. – І не со­ ромся. Може, і ще б щось сказала, так гавкнув Шарко, за мить відчинили­ ся двері – першим переступив по­ ріг Микола, а за ним… Данилко ахнув: це була та сама тьотя, що його пригостила колись цукер­ ками. Він не чув, як тьотя приві­ талася, що говорила бабуська. Дитяче обличчя сяйнуло щасли­ вою посмішкою. – Ось я й зустрів.., – не встиг доказати Микола, як Данилко кинувся до Оксани, а вона вже нахилилася до нього, й міцно обійняв за шию. – Мамочко!..

Адреса редакції: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 106 Газета віддрукована у ПАТ «Поліграфічно-видавничий комплекс «Десна», м. Чернігів, пр-т перемоги, 62

Олена КОЛОС Ніна ПЕТРОВСЬКА

Наприкінці січня у Кувечицькій територі­ альній громаді відбулися збори громадян. На них був присутній і депутат Верховної Ради Владислав Атрошенко. Завітав не з пустими руками, а подарував Будинку культури теніс­ ний стіл, про який любителі гри в теніс давно мріяли. Громада вдячна Вам, шановний депу­ тате, за такий подарунок. Хай щедрою ласкою Вас Бог огорта й дарує Вам многі і довгі літа! Колектив Кувечицького будинку культури

Районних краєзнавців відзначили у Харкові

Наприкінці січня учениця еколого-крає­ знавчого гуртка «Горизонт» Центру туристич­ но-краєзнавчої творчості, що функціонує на базі Киїнської ЗОШ І-ІІІ ст., Дарина Глухова та керівник гуртка Богдана Кузьменко разом із делегацією Куликівського району представ­ ляла Чернігівську область на VІІ Всеукраїн­ ській історико-краєзнавчій філософській кон­ ференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід», що відбулася у Харкові. Ґрунтовні доповіді з краєзнавства та філо­ софії представили 175 школярів із різних ре­ ґіонів України. Даринина доповідь «Природа як об’єкт естетичного переживання» увійшла до збірника тез конференції, за що киїнська школярка отримала почесну відзнаку – гра­ моту Харківського національного універси­ тету імені В. Н. Каразіна. Керівника делегації було відзначено подякою Українського дер­ жавного центру туризму і краєзнавства учнів­ ської молоді. Богдана Кузьменко, керівник еколого-краєзнавчого гуртка

Седнівських школярів учили арабській культурі Двері Седнівського НВК завжди відчинені для неординарних особистостей, зустрічі з яки­ ми цікаві для учнів та вчителів. Днями тут відбулася зустріч із доцентом ка­ федри мов країн Ближнього і Середнього Сходу Московського університету міжнародних відно­ син Юрієм Кудрявцевим. Він працював військо­ вим перекладачем у Сирії, був нагороджений медаллю «За військову доблесть», відвідав Ал­ жир, Кувейт, Марокко. Юрія Миколайовича при­ ваблюють Седнівські краєвиди, тож він частий гість у селищі, вперше завітав сюди ще у 1965 ро­ ці. Займається пейзажним живописом, його ро­ боти представлені в інтернет-галереї. Учителі НВК запросили Юрія Миколайови­ ча на урок художньої культури, аби він розповів учням 11 класу про арабську культуру, традиції, звичаї, мову. Лекція видалася дуже цікавою, тож седнівці з нетерпінням очікують наступного ві­ зиту поважного гостя. Валентина Желєзняк, педагог-організатор Фірма «Верес» запрошує всіх бажаючих до співпраці по вирощуванню огірків на взаємовигідних умовах.

Тел. (050) 687-03-28

Газета виходить по суботах. По­ дані до редакції матеріали не ре­ цензуються і не повертаються, ре­ дакція не несе відповідальності за їх збереження. Рекламні та оплачені матеріали позначені: R, PR, НА ПРА­ ВАХ РЕКЛАМИ, Політична реклама, «Імідж». За зміст рекламних матеріалів редакція відповідальності не несе.

ОГОЛОШЕННЯ, РЕКЛАМА тел./факс 94-00-35, e-mail: nkrai@ukr.net

ТИРАЖ місяця 22844 ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 68698

"Наш край", №11-12 за 2013-й год.  

Отправляем в печать - завтра в продаже :-)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you